Visâl-i yâr ile mest ol hayâle dalma gönül.

Visâl-i yâr ile mest ol hayâle dalma gönül

Dudakdan iç meyi, cânân elinden alma gönül

Geçer baharı o hüsnün hazâna kalma gönül

Rübâb-ı aşkını hicrân yolunda çalma gönül

Dudakdan iç meyi, cânân elinden alma gönül

Beste: Râkım Elkutlu
Güfte: Nâhit Hilmi Özeren
Makâm: Hicazkâr
Usûl: Düyek
Form: Şarkı

TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUARI

A benim selvi boylum gül yüzlüm güneş gözlüm/Sabahattin Hizmetli/Hicaz/Fantezi/Düyek/Sabahattin Hizmetli.
A bülbülüm nedir âh ü feryâdın/Ayşe Feyzioğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
A canım gel açma sırr-ı pinhânı/Tanbûrî Mustafa Çavuş/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Tanbûri Mustafa Çavuş.
A Fadimem hadi senle kaçalım/Hüseynî/Şarkı/Aksak.
A gözüm bakma hevâi sözüne/Karcığar/Şarkı/Ağır Aksak/Tatyos Efendi.
A kız dedikleri suna senmişsin/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
A kız uyanık mısın/Leylâ Saz/Hüseynî/Türkü/Sofyan/Leylâ Saz.
A sultânım sen vâr iken ya ben kime yalvarayım/Yûnûs Emre/Acemaşîran/İlâhi/Sofyan/Zekâî Dede.
A zâlim kanıma girdin/Hisar/Şarkı/Aksak/Dede Efendi.
A zalim sevdiğimden vebalim/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
ABANT’TA SABAH (Sonsuzluğun içinde.)/Medih Egemen/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
ABC’yi okumayı sen öğrettin öğretmenim/İsmail Hakkı Özbilgin/Hicaz/Ç. Ş./Nim Sofyan/İsmail Hakkı Özbilgin.
Abdülkadir yâ Geylânî/Hicaz (Hümâyun)/Şuğul/Sofyan.
Ab-ı hayat sanarak uzanıpta seçtiğim/Orhan Kızılsavaş/Aşkefza/Şarkı/Sofyan/Orhan Kızılsavaş.
Ab-ı tevhîd ile dilden mâsivâ nakşını yû/Yahyâ/Irak/İlâhi/Düyek.
Acaba şen misin kederin var mı/Orhan Seyfi Orhon/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Bîmen Şen.
Acâiptir gözüm nûru zamâne/Sermet Efendi/Arazbar/Şarkı/Aksak/Rızâ Efendi (Kemânî).
Aceb hayran oldum aşka uyaldan/Sinan Ümmî (Elmalı’lı)/Dügâh/İlâhi/Devr-i Hindî.
Aceb lûtfun seherinde/Yûnûs/Hüzzam/İlâhi/Düyek.
Aceb nâzende şûh-i dil-sitansın/Nedîm/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Rahmi Bey.
Aceb şu yerde varm’ola/Yûnûs Emre/Hicaz/Şarkı/Düyek/Nâmık Kemal Aktan.
Acele edip de bırakıp gitme/Fevzi Şahingöz/Hicaz/Şarkı/Semai/Murat Demirhan.
Acelen ne bebeğim büyümek için/Hüsamettin Olgun/Hicaz/Fantezi/Sofyan/Necip Gülses.
Acem kızı çıkıvermiş oyuna/Hicaz/Köç./Sofyan.
Acı bensiz yola çıkmaz yara bensiz kanamaz/Mehmet Tûran Yarar/Dügâh/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Acı bir gözyaşı oldun yine yaktın beni sen/Mehmet Tûran Yarar/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Akın Özkan.
Acı bir parça bana kalbimi şefkatle uyut/Mustafa Nafiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
Acı bir rüzgar ile kalbimi yaktı/Ahmet Ilgaz/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Yılmaz Karakoyunlu.
Acı duysam diyerek aşkın ilâhi tadını/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Acı her an içimde neş’eyi hiç görmedim/Ayhan İlter/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İrfan Özbakır.
Acı nedir anlardın bana şöyle bir baksan/Samim Arıksoy/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erol Sayan.
Acı sözler dilimizde/Yalçın Benlican/Bayati/Şarkı/Düyek/Metin Everes.
Acılar dikense sevgi bir güldür/Ali Coşkun/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Amir Ateş.
Acırım âşık olup da yanana/Hicaz/Şarkı/Aksak/Lem’î Atlı.
Acısıyla tatlısıyla hayat güzeldir sevgili/Ali Sevim/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Aczi idrâk etmeyen benlik güder bulmaz felâh/Ahmet Ilgaz/Buselik/Şarkı/Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
Aç o billûr sîneni sana sîmin desinler/Mustafa Sevilen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Açan bir çiçektin gönül bağımda/Oktay Toprakseven/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Selâhattin İçli.
Açarken her seher bahçende güller (GÜLİSTAN GÜZELİ)/Hasan Lâmi Güray/Eviç/Şarkı/Curcuna/Teoman Önaldı.
Açık bırak pencereni örtme perdeni bu gece/Balarısı Metin/Hicaz/Şarkı/Düyek/Şekip Ayhan Özışık.
Açık konuş seni bu güne kadar benim gibi seven biri var mıydı/Halil Soyuer/Eviç/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Açık tuttum kapımı çalmadan girsin diye/Mehmet Erbulan/Bayatiaraban/Şarkı/Düyek/Metin Everes.
Açıl açıl gel efendim cihan bahar olsun/Hicaz Buselik/Y. S./Yürük Semâî/Dede Efendi.
Açıl bahtım şen ol gönlüm uyuma/Tanbûrî Mustafa Çavuş/Acem/Şarkı/Düyek/Tanbûri Mustafa Çavuş.
Açıl ey gonce-dehânım sana gül gül dediler/Rif’at Efendi (Hâfız-Molla)/Buselikaşîran/Y. S./Yürük Semâî/Rif’at Efendi (Hâfız-Molla).
Açıl ey gonce-i sad-berg yaraşır/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Açıl ey gönlümün vârı bâd-ı sabâ olmadan/Hicaz/Türkü/Sofyan.
Açılacak güller baharı bekler gönlüm işte bahar ne bekliyorsun/Zehra Pınarses/Buselik/Şarkı/Düyek/Engin Çır.
Açılan bir gülsün inan içimde/Ertuğrul Yalçınkaya/Bayati/Şarkı/Sofyan/Ertuğrul Yalçınkaya.
Açıldı bahçede güller/Dilkeşhaveran/Şarkı/Aksak/Zeki Arif Ataergin.
Açıldı gonce-i baharım pür oldu/Hüseynî/A. S./Aksak Semâî/Kömürcüzâde Mehmet Efendi H..
Açıldı gül figân etmekte bülbül nev-bahar oldu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Açıldı ser-te-ser güller/Acemaşîran/Şarkı/Aksak Semâî/Sultan II. Mahmut (Adlî).
Açıldı sîneme bir tâze yâre/Evcara/Şarkı/Curcuna/Lâtif Ağa.
Açıldı sîneme bir tâze yâre/Evcara/Şarkı/Devr-i Hindî.
Açıldı verd-i nev-bahar bülbüller etsin/Hüzzam/Şarkı/Aksak Semâî/Zekâî Dede.
Açılırsın güzelim birer kadeh içelim/Sadettin Kaynak/Hicaz/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Açma ciğergâhıma ok yâresi/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Şevkî Bey.
Açma sinemi ne olur ilk aşkımın közleri var/Fevzi Şahingöz/Hicaz/Şarkı/Düyek/Fahri Bildik.
Açmam açamam söyleyemem çünki derinde/Ahmet Refik Altınay/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Mehmet Yürü (Nasib’in).
Açmam sana artık derdim ne imiş yâr/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Açmasın varsın çiçekler gelmiyor senden haber/Hanife Uzun/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindi/A. Sedat Mete.
Açmazsan eğer kalbime sen yâre-i hicran/Fitnat Sağlık/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Yesârî Asım Arsoy.
Açsam derdimi eyvâh nâfile/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ovrik Efendi (Lavtacı).
Açtı cânansız gülleri yazık gurbette baharın/Ali Nihat Özdemir/Hicaz/Şarkı/Ali Nihat Özdemir.
Açtı güller andelîb eyler figan/Ferahfeza/Şarkı/Devr-i Revân/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Açtı ol mihr-i cemâlinden izâr/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Rif’at Bey.
Açtıkça rûyin saçtıkça zülfün yâr-i dil-âgâh/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Bîmen Şen.
Açtım yüzünü tal’at-ı dildârına baktım/Mehmet Sâdi Bey/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Civan Ağa.
ADA GÜZELİ (Bilmem niçin peri koymuş.)/Şemsettin Ziyâ Bey/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ada sâhillerinde bekliyorum/Hicaz/Türkü/Sofyan.
Adalarda aşkımız mevsimler boyu sürdü/Mustafa Sevilen/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/Necmi Pişkin.
Ada’larda gezer durur edâlı/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Artaki Candan.
Adalardan bir kız gelir maviden/Fırat Kızıltuğ/Gerdaniye/Şarkı/Nim Sofyan/M. Fatih Salgar.
Ada’lardan bir yâr gelir bizlere/Yesârî Asım Arsoy/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Yesârî Asım Arsoy.
Ada’nın yeşil çamları aşkımıza yer olsun/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Şükrü Tunar.
Ademi adem eden üç harfle beş noktadır/Turâbî/Hüseynî/Nefes/Semâî.
Ademoğlu dünyada düşmanlık bilmemeli/Sami Derintuna/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Sami Derintuna.
Adı gibi bir güzele düşer deli gönül düşer/Nedim Uçar/Hicazkâr/Şarkı/Aksak (Yürük)/Sedat Kayahan.
Adı hicran olmasa gözyaşıyla solmasa (AŞK ÇİÇEĞİ)/Turgut Yarkent/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Alâeddin Pakyüz.
Adım adım gelişi naz sitemi naz gülüşü naz/Fethi Karamahmudoğlu/Hüzzam/Fantezi/Semâî/Turhan Taşan.
Adım adım peşinde her gün seni izledim/Hâlit Çelikoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yılmaz Yüksel.
Adım adım yaklaşıyor sonbahar/Vedat Özdemir/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Vedat Özdemir.
Adım anılınca eş dost yanında/Musa Kalkınç/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ertuğrul Ottekin.
Adımı kalbinde saklı sanırdım/İlkan San/Hicaz/Şarkı/Değişmeli/İlgün Soysev.
Adın her an dilimde (ÇAPKIN KIZ)/Turhan Toper/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Turhan Toper.
Adın kader olsa senin/İsmet Tahtacıoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Erdal Şahin.
Adın yaşar dillerde kıskanırım sen Ayşe’m/Sıtkı Can/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Sadettin Kaynak.
Adını andıkça yansa dudaklar/Turgut Yarkent/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Sâdettin Öktenay.
Adını yaylaya vermiş de güzel/Muammer Kayahan/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Gültekin Aydoğdu.
Adl ü âsâyiş müfevvezdir yed-i ihsânına/Ferahnâk/Şarkı/Ağır Aksak/Rif’at Bey.
Affet bizi yâ Gaffar şehr-i siyâm hürmetine/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Affet isyânım benim hâlim yaman Allahım/Muzaffer Ozak (Aşkî)/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Ahmet Özhan.
Affet isyânım benim hâlim yaman Allah’ım/Muzaffer Ozak (Aşkî)/Hüseynî/İlâhi/Sofyan.
Afitâb vechin hakikat nur-i zat-ı Kibriya/Osman Hulusi Efendi (Darendeli)/Hüzzam/Tevşih/Düyek/Ahmet Hatipoğlu.
Afitâb-ı şûledâr aşkımı tanzir eder/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Afveyle günâhım ne olur ey şûh-pesendim/Hicazaşîran/Şarkı/Yürük Semâî/Necmi Pişkin.
Afveyle suçum ey gül-i ter başıma kakma/Enderûnî Vâsıf/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Şevkî Bey.
Agûş-i nezîhinde bulunmak emelim gel/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Agûşuma gir sîne-i sûzânıma can ol/Isfahan/Şarkı/Sengin Semâî/Memduh İmre (Hâfız).
Ağaç bütün meyve bütün ışık bütün/Bedri Rahmi Eyüboğlu/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Arif Sâmi Toker.
Ağaç olsun seveceğin mutlu olup güleceğin/Sâmi Derintuna/Hüseynî/Ç. Ş./Nim Sofyan/Alâaddin Pakyüz.
Ağaran saçlarınızdan nice bir yâr kılarım/Tekin Para/Evcişevk/Şarkı/Çember/Tekin Para.
Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden/Ahmet Hâşim Bey/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Ersin Ali Atlı.
Ağır ağır giden gurbet kervanı/İsmet Parmaksız/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Metin Everes.
Ağla bu uzun yollara baktıkça derinden/Sefer Eronat/Bayatiaraban/Şarkı/Sengin Semâî/Necmi Pişkin.
Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymânede/Câhit Öney/Eviç/Şarkı/Müsemmen/Rüştü Eriç.
Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymanede/Câhit Öney/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindi/Selçuk Kurt.
Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymanede/Câhit Öney/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Hasan Esen.
Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymânede/Câhit Öney/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Arif Sâmi Toker.
Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymânede/Câhit Öney/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Avni Anıl.
Ağla ey çeşmim benim iftirâkım var bugün/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Ağla ey vatan kara haber var/Hüseyin Balkancı/Hüseynî-Muh (Geçkili)/Şarkı/Sofyan-NimSofyan/Sıtkı Sahil.
Ağla gözlerim ağla/Hicaz/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Ağla gözüm artık iç dudağım hicran şerâbını yudum yudum bu gece/Erol Sayan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erol Sayan.
Ağla sevdiceğim gül rûhlerinden (JALELER)/Rızâ Tevfik Bölükbaşı/Acemaşîran/Şarkı/Müsemmen/Abdülkâdir Töre.
Ağla sevdiceğim gül ruhlerinden/Rızâ Tevfik Bölükbaşı/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Semahat Özdenses.
Ağladım günlerce arkandan senin gönlüm kırık/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/İsmâil Demirkıran.
Ağladım günlerce arkandan senin gönlüm kırık/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Selâhattin Pınar.
Ağladım günlerce arkandan senin gönlüm kırık/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Salih Suphi Soner.
Ağladım nisyâna döktüm aşkımın hicrânını/Mehmet Nazmi Özalp/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ahmet Hatipoğlu.
Ağlama ey âşık-ı mihnetzede gel yanıma/Râsih Bey/Hüseynî/Şarkı/Ağır Düyek/Hacı Fâik Bey.
Ağlama gözlerim ağlama yine/Özcan Korkut/Hicaz/Şarkı/Düyek/Özcan Korkut.
Ağlama içime hüzün doluyor/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Mediha Şen Sancakoğlu.
Ağlama yâr ağlama/Hüseynî/Türkü/Müsemmen.
Ağlamakla âh ile geçti hayâtım ser-te-ser/Şeref Hanım (Kemânî)/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ağlamakla tâyyadedersin menzil-i maksûdunu/Kenan Rifâî/Hicaz/İlahi/Devr-i Hindi/Yusuf Ömürlü.
Ağlamış gülmüş cefâya durmadan yanmış gönül/Mustafa Nâfiz Irmak/Evcara/Şarkı/Devr-i Hindî/Sadettin Kaynak.
Ağlamış gülmüş cefâya durmadan yanmış gönül/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Nubar Tekyay.
Ağlamış gülmüş cefâya durmadan yanmış gönül/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüseynî/Şarkı/Avni Öztürk.
Ağlamışım gülmüşüm kırılıp dökülmüşüm/Sâlih Korkmaz/Hicaz/Şarkı/Semâî/Alâeddin Şensoy.
Ağlar gezerim sâhili sanki benimlesin/Selim Aru/Hicaz/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Ağlar inler pâyine yüzler sürer gönlüm gözüm/Eviçbuselik/Beste/Çenber (Ağır)/Dede Efendi.
Ağlar sorarım hep seni gurbet gecesinden/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Amir Ateş.
Ağlarım ağladığım yâre nümâyân olmaz/Isfahan/Şarkı/Curcuna/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Ağlarım çağlar gibi/Sâdettin Kaynak/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Sadettin Kaynak.
Ağlarım gönülde geçmiş zamana/Coşkun Bağır/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Demir Karabaş.
Ağlarım hayâl olup giden günlerime/Hicaz/Şarkı/Düyek/Necdet Erdemli.
Ağlarız sokaklarda her baharda her karda/Mustafa Nafiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Ağlasam ben yaraşır kim bana bülbül dediler/Bağdat’lı Rûhî/Bayatiaraban/Şarkı/Ağır Aksak/Necmi Pişkin.
Ağlasam ben yaraşır kim bana bülbül dediler/Bağdat’lı Rûhî/Karcığar/Şarkı/Ağır Düyek/Akın Özkan.
Ağlasam faydası yok/Sevim Toker/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Arif Sâmi Toker.
Ağlasam sesimi duyar mısınız mısrâlarımda/Orhan Veli Kanık/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hasan Soysal.
Ağlatıp küstüreceksen boynumu büktüreceksen/Sâlih Korkmaz/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Alâeddin Şensoy.
Ağlatma a zâlim beni gel etme mükedder/Hüseynîzemzeme/Şarkı/Sengin Semâî/Nâzım Bey (Kanûni-âmâ).
Ağlatma beni incitme aman/Bayati/Şarkı/Aksak Semâî/Dede Efendi.
Ağlatma yeter ey sebeb-i âhım olan yâr/Hisarbuselik/Şarkı/Yürük Semâî/Sâlim Bey (Neyzen).
Ağlaya ağlaya giderim diyor (GELİN ALAYI)/Reşat Özpirinçci/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Avni Anıl.
Ağlayıp da dökme güzel/Ali Hikmet Hatipoğlu/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Hasan Soysal.
Ağlıyor gönlüm senin’çün rûz u şeb eyvâh ile/Ferahnâk/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ağlıyor kalbim benim derdime eş ararım/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Nâci Tektel.
Ağlıyor kalbim neden hiç cevabın bilmeden/Ahmet Uzel/Bestenigâr/Şarkı/Müsemmen/Ahmet Uzel.
Ağyâr ile dalmış güzelim zevk u safâya/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Reşat Bey (Kânûnî).
Ağyâr ile ey gonce sen iç bâde-i gülgûn/Bayatiaraban/Y. S./Yürük Semâî/Hamparsum Limoncuyan.
Ağyâr ile sen geşt ü güzâr eyle çemende/Süleyman Nazif/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Ağyârdan Hisâr-Bûseliğe mâni olurlar/Hisarbuselik/Beste/Devr-i Kebîr/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ah bu gönülde sen olmasaydın/Halil İzlemek/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Mustafa Aksu.
Ah buğulu akşamların derin hüznüyle doluyum/Güngör Dervişoğlu/Hisar/Şarkı/Yürük Semai/Fahri Bulut.
Ah çekerim inlerim feryâdımı dinlerim/Sabri Süha Ansen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sabri Süha Ansen.
Ah derde ne derman ne de em var geceler/Serdar Öncül/Bayati/Şarkı/Aksak/Yürük Semai/Burhan Durucu.
Ah eden kimdir bu saat kuytuda/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ahmet Uzel.
Ah eden kimdir bu saat kuytuda/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Akın Özkan.
Ah eden kimdir bu saat kuytuda/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Selâhattin İçli.
Ah eden kimdir bu saat kuytuda/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Hüzzam/Şarkı/Aksak/T. Volkan Özselçuk.
Ah eder inler gönül ol turra-i şeb-gûn için/Eviç/Beste/Çenber/Tanbûri Ali Efendi.
Ah edip ağla gönül hasret-i dildâr ile sen/Mustafa Tahralı/Dügâh/K. N./Hafif./Alâeddin Yavaşça.
Ah edip aşkınla cânâ firkatim var ağlarım/Bestenigâr/Y. S./Yürük Semâî/Hamparsum Limoncuyan.
Ah edip inlerim gurbet elinde (N’EYLEYİM KÖŞKÜ.)/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Kadri Şençalar.
Ah efendim dinle gel bu nâle vü feryâdımı/Karcığar/Şarkı/Ağır Aksak/Hâfız Yusuf Efendi.
Ah elveda vah elveda mah-ı Ramazan elveda/Acem/İlâhi.
Ah eyle gönül hacle-i dildâre dayansın/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semâî/Lavtacı Hristo.
Ah eyle gönül vuslat-ı cânân ise maksûd/Hüzzam/A. S./Ağır Sengin Semâî/Zekâî Dede.
Ah eylediğim gonce-i handânın içindir/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Hüseyin Fahrettin Dede (Şeyh).
Ah eylediğim serv-i hırâmânın içindir/Fuzûlî/Bayatiaraban/Şarkı/Curcuna/Osman Nûri Özpekel.
Ah eylediğim serv-i hırâmânın içindir/Fuzûlî/Hicaz/Şarkı/Aksak Semâî/Hacı Arif Bey.
Ah eylediğim serv-i hırâmânın içindir/Fuzûlî/Hisarbuselik/Y. S./Yürük Semâî/Bekir Sıtkı Sezgin.
Ah eylediğim serv-i hırâmânın içindir/Fuzûlî/Isfahan/Y. S./Yürük Semâî/Dede Efendi.
Ah felek yıktın dil-i (âbâdımı-nâşâdımı)/Recâizâde Mahmut Ekrem/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Leon Hancıyan.
Ah göreydim meh-cemâlin olur bana dünyâ mâlin/Mahfî/Arazbar/Şarkı/Aksak/Manok Ağa.
Ah ne lâtif râyihânız var mest etti beni/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ah ne rûşen oldu gönlüm çünki gördüm gözlerin/Hicazkâr/Şarkı/Sengin Semâî/Bekir Efendi (Kurrenâyî).
Ah olaydım ben de derviş olaydım/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Düyek.
Ah şu dağlar sular çağlar bu halime cihan ağlar/Hicaz/Türkü/Sofyan.
AH ŞU GÖNLÜMÜZ (Neş’elerle dolmak ister)/Yusuf Nalkesen/Hüzzam/Şarkı/Yürük Semâî/Yusuf Nalkesen.
Ah ü efgânım cefâcû yâre hiç kâr etmedi/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Hacı Arif Bey.
Ah ü zâre düştüm dostlar n’işleyim (Kerem)/Karcığar/Şarkı/Devr-i Hindî.
Ah vefâsız ağlatan söz sendedir/Mediha Şen Sancakoğlu/Bestenigâr/Şarkı/Semâî/Mediha Şen Sancakoğlu.
Ah yaramaz yavru ceylân/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Ahenin recâ kalmadı âhımda sesimde/Bayati/Şarkı/Curcuna/Mustafa Nûri Efendi (Melekzet).
Âhenîn recâ kalmadı ahımda sesimde/Hicaz/Şarkı/Aksak/Karnik Germiyan.
Ah-ı seherim nâle-i bülbül gibi dil-sûz/Ahmet Avni Konuk/Dilkeşîde/Y. S./Yürük Semâî/Ahmet Avni Konuk.
Ahım gibi âh var mı aceb ahlar içinde/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Osman Nihat Akın.
Ahım seni sînem gibi sûzân eder elbet/Enderûnî Vâsıf/Hicaz/Şarkı/Aksak/Rif’at Bey.
Ahû bakışlı bir civan/Acembuselik/Şarkı/Düyek/Dâniş Bey.
Ahû gibi bakar bakar kaçarsın/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ekrem Güyer.
Ahu gözlüm böyle oyun duydum desem yalan olur/Cemal Safi/Hüseyni/Şarkı/Aksak/Selahattin Altınbaş.
Ahû zî tü âmûht be-hengâm-ı devîden/Bayati/Kâr/Hafif/Bolâhenk Nûri Bey.
Ahüvan üftâde olmuş dîde-i mahmûruna/Hâtif/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/İsmâil Demirkıran.
Ahüvan üftâde olmuş dîde-i mahmûruna/Hâtif/Isfahanek/A. S./Aksak Semâî/Abdullah Ağa.
Ahvâl-i kalb-i zâre nigâh eyler ağlarım/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hakkı Bey (Beylerbey’li).
Ak ipekli bir gergefim duygu duygu işle beni/Mehmet Zeki Akdağ/Hicaz/Fantezi/Sofyan/Rüştü Eriç.
Ak yıldızı hilal ile süslenmiş/Nedim Uçar/Hicaz/Ç. Ş./Nim Sofyan/İlgün Soysev.
AKASYALAR AÇARKEN (Yâr yolunu kolladım)/Yesârî Asım Arsoy/Hüzzam/Türkü/Düyek/Yesârî Asım Arsoy.
Akça tellerine gönül bağladım/Yüksel Küpelioğlu/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Ali Şenozan.
Akıbet gitti elimden gönlümün bir tânesi/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Akıbet lûtfunla ihyâ eyledin âh sen beni/Hisarbuselik/Şarkı/Sengin Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Akıl padişahdır gönül vezirdir/Hûzî/Nefes/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Akılda mı yürekte mi duada mı dilekte mi/Hulûsi Çekiç/Ferahnâk/Şarkı/Düyek/Vefik Ataç.
Akıp giden yıllar ümitler sitemler bizim/Hasan Soysal/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Hasan Soysal.
Akıp gitti güzel günler bana sevdası kaldı/M. Ünal Yılmazer/Bayati/Şarkı/Curcuna/Yener Topaloğlu.
Akl ü fikrim târumâr eden âh giysûler midir/Ferahfeza/Beste/Devr-i Kebîr/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Aklardan bir saray kurdum karalar öldürür beni/Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Aklıma düştün bir tânem/Yaşar Bedük/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Yaşar Bedük.
Aklımda sen ruhumda sen/Alâeddin Yavaşca/Hisarbuselik/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşca.
Aklımdan geçenleri bir bilebilsen/Mustafa İlbeyi/Bayati/Şarkı/Düyek/Arif Sâmi Toker.
Aklımı başımdan aldın da güzel/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Mehmet Reşat Aysu.
Aklımı başımdan almamış gibi/Uğur Gür/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Karakoyunlu.
Aklımı sevdâya salan biri var/Fethi Karamahmudoğlu/Hicaz/Şarkı/Firengifer/Fethi Karamahmudoğlu.
Aklın alır âşıkların del’eyler/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Dede Efendi.
Aklına geldi mi düşündün mü hiç/Bekir Mutlu/Buselik/Şarkı/Semâî/Uzman Sağlık.
Akmaz oldu artık gönül çeşmesi yakan dudağınla kurutmadın mı/Cumâli Karataş/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Erdal Yalçın.
Aksa da yaşlarımız çağlar mı susmuş pınar/Yusuf Nalkesen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yusuf Nalkesen.
Aksâdeler giyer boylu boyunca/Hüseynî/Türkü/Aksak.
Aksaray’dan geçer iken çevirdiler yolumu/Dügâh/Türkü/Evfer.
Aksedip reng-i izârın câme-i gül-fâmına/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mûsa Süreyyâ Bey.
Akşam dediler”koyda Hicaz yükselecekmiş”/Ersan Merhacı/Hicaz/Şarkı/Aksak/İsmail Baha Sürelsan.
Akşam dönüşü geçtim o esrârlı bağından/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Marko Çolakoğlu (Ûdî).
Akşam erdi yine sular karardı/Rahmi Bey/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Rahmi Bey.
Akşam gözlerinden gönlüne doğru/Ali Akçeken/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Aydil Özarı.
Akşam oldu güneş girdi buluta/Karcığar/Türkü/Türk Aksağı.
Akşam oldu hüzün bastı bağrıma/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Akşam oldu yine bastı kâreler/Hüzzam/Türkü/Sofyan.
Akşam oldu yine sular karardı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Aziz Bey (Tanbûrî).
Akşam olsun şu perdeler insin/Ferahnâk/Şarkı/Curcuna/Cevdet Çağla.
Akşam olur güneş gider şimdi buradan/Abdülhamit Ziyâeddin Pş./Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Nikoğos Ağa.
Akşam olur sabah olur yâr gelmez/Drama’lı Hasan Hasgüler/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Drama’lı Hasan Hasgüler.
Akşam oluşundan çözülür gönlüme derdin/Selim Aru/Hicaz/Şarkı/Aksak/Nihat Adlim.
Akşam rüzgârıyla dolsan odama/Hicaz/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Akşam treninde biri var en sona kaldı/Fethi Karamahmudoğlu/Dügâh/Fantezi/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Akşam yaklaştıkça kanar içerim/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Marko Çolakoğlu (Ûdî).
Akşam yine akşam gurbet elinde/Hasan Lâmi Güray/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mümin Salman.
Akşam yine mehtapla buluştum seni sordum/Vâhit Özaydın/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Akşamı getiren sesleri dinle/Necip Fâzıl Kısakürek/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Sâdun Aksüt.
Akşamın gölgesi inerken suya/Hâdiye Öztoksoy/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/İsmail Ötenkaya.
Akşamın olduğu yerde bekle diyorsun gelmiyorsun/İlham Behlül Pektaş/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Avni Anıl.
Akşamın rengi gibi ufuklarda solgunum/Mustafa Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mustafa Ünal Yılmazer.
Akşamın renginde dağlar morardı/Mustafa Birinci/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Fâruk Şâhin.
Akşamın rengine baktım ağladım için için/Mediha Canbay/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Suphi İdrisoğlu.
Akşamın sabahı da vardır bir tânem/Fethi Karamahmudoğlu/Eviç/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Akşamın seyrindeyiz mehtap uyanmış uykudan/İsmet Tahtacıoğlu/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindi/A. Sedat Mete.
Akşamın son rengi vurmadan suya ne olur ansızın çıkıp da gelsen/Fâruk Şâhin/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/İlgün Soysev.
Akşamla esen rüzgarı ben yâr diye sardım/Hasan Soysal/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Hasan Soysal.
Akşamla gönül öyle garip hâle büründü/Hasan Soysal/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Hasan Soysal.
Akşamlara anlattım gözümün nûru dedim/Hasan Oral Şen/Hicazkâr/Şarkı/Nim Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Akşamları aklım ayırır bizi/Zekâi Tunca/Hicaz/Fantezi/Düyek/Zekâi Tunca.
Akşamları gel bekliyorum meyler elinde/M. Ünal Yılmazer/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/M. Ünal Yılmazer.
Akşamları hep aynı sokaktan geçiyorsun/Hasan Kaya Manioğlu/Eviç/Şarkı/Aksak/Bilge Özgen.
Akşamların siyâhı derdimle koyulaşır/Sedat Ergintuğ/Hicaz/Şarkı/Düyek/İrfan Özbakır.
Akşamların siyâhı derdimle koyulaşır/Sedat Ergintuğ/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Al al olmuş bekliyor elmalar yanağında/İbrahim Taşdemir/Hicaz/Şarkı/Yürük Semai/Kadri Şarman.
Al aşkını al da git al başına çal da git/Erol Karaokur/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Nurettin Demirtaş.
Al beni koynuna götür buralardan/Halil İzlemek/Aşkefza/Şarkı/Düyek/Suphi İdrisoğlu.
Al da udunu çal bana sen/Hicaz/Şarkı/Aksak/Drama’lı Hasan Hasgüler.
Al elini kalemi sor bu aşkı bileni/Mehmet Ökkeş Ümit/Hüzzam/Şarkı/Semai/Mehmet Ökkeş Ümit.
Al git al git beni sevda rüzgârı mevsim bahar olan ellere düşür/Celâl Aybey-Hüseyin Yılmaz/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Raif Somer.
Al goncayı deremedim/Yesârî Asım Arsoy/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yesârî Asım Arsoy.
Al gönlümü âyine-i mânâdır bu/Arazbarbuselik/Y. S./Yürük Semâî/Sâdullah Ağa.
Al gülün dalında diken var diye/Yalçın Benlican/Hüzzam/Fantezi/Nim Sofyan/İsmet Kocabeyler.
Al gülün dalında diken var diye/Yalçın Benlican/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Nevzat Göl.
Al kalbimi eline düşür aşkın seline/Rüştü Şardağ/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Rüştü Şardağ.
Al kalbini ondan bana ver görmeden eller/Kemâl Şâkir Yakar/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Adem Şâhin.
Al udu ele şevk ile âhenge devam et/Vâhide Hanım/Hicaz/Şarkı/Aksak-Curcuna/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Al vücudum payine rah eylegil/Beşir Ayvazoğlu/Hicaz/İlâhi/Sofyan/A. Şaner Erdal.
Al yanağın alına yanam kimse duymaya/Mehmet Erbulan/Gerdaniye/Türkü/Yürük Semâî/Akın Özkan.
Al yanağın alına yanam kimse duymaya/Mehmet Erbulan/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Mahmut Oğul.
Alalım devr-i felekten kâmı/Karcığar/Şarkı/Aksak Semâî/Rif’at Bey.
Alâm ile bâzîçe-i hükm-i kaderim ben/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Alamam doğrusu dest-i emele/Hakkı Sühâ Gezgin/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Albümde kalan resmine her gün bakıp yanıyorum/Fâruk Şâhin/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/İlgün Soysev.
Albümlerden çıkarttığım/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Yusuf Nalkesen.
Albümlere baktım da bende resmin kalmamış/Recep Gayretli/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Erol Yılmaz.
Aldandı gönül aşkı vefâ âlemi sandı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Giriftzen Asım Bey.
Aldandın yine gönül bu sevdâda aldandın/İsmail Hakkı Baradan/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Ali Ulvi Baradan.
Aldanma dünya varına/Sâbit/Acem/İlâhi/Düyek/Zekâî Dede.
Aldattı yârı kâm aldı ağyar/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/İsmail Fennî Ertuğrul.
Aldattın beni seviyorum diye kalbimi yaktın/Zeki Müren/Hicaz/Şarkı/Düyek/Zeki Müren.
Aldı aklım bir cilvekâr/Ferahnâk/Şarkı/Ağır Düyek/Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı).
Aldı aklım yine bir nevres-nihâl/Acembuselik/Şarkı/Şarkı Devr-i Revânı/Sultan II. Mahmut (Adlî).
Aldı aklımı baştan/Hasan Esen/Hicaz/Fantezi/Nim Sofyan/Hasan Esen.
Aldı beni aldı beni iki kaşın arası/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Çorlu’lu.
Aldı elden gülşeni bâd-ı hazan/Sultan Murat (Beşinci)/Evcara/Şarkı/Ağır Aksak/Hacı Fâik Bey.
Aldı gönlüm bir cefâkâr/Isfahan/Şarkı/Evfer/İsak Efendi (Tanbûrî).
Aldı gönlüm bir şûh-i ter/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Aldı gönlüm fend ile bir fitnekâr/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Aldığım her nefeste onu düşünüyorum/Cevdet Kerim Kızrak/Hicaz/Şarkı/Düyek/Suphi İdrisoğlu.
Aldım hayâl-i perçemin ey mâh dîdeme/Hüzzam/Beste/Remel (Ağır)/Kömürcüzâde Mehmet Efendi H..
Aldın aklım ey meh-veş/Buselik/Şarkı/Sofyan/Rif’at Bey.
Aldın dil-i nâşâdımı/Arazbar/Şarkı/Düyek/Ali Efendi (Hâfız-Mutaf).
Aldın dil-i nâşâdımı/Karcığar/Şarkı/Aksak/Ali Bey (Enderûnî-Hanende).
Aldın felek sen mihr-i cemâli/Bestenigâr/Şarkı/Sengin Semâî/Hacı Arif Bey.
Aldın gözümün nûrunu ama gibiyim/Yâsin Hatipoğlu/Bestenigâr/Şarkı/Sofyan/Sâdettin Çevik.
Aldın mı safâ ile Mustafâ haberin sen/Kenzî/Hüzzam/İlahi/Düyek.
Alem gibi bigane mi kalalım bana bilmem/Şekerci Udi Cemil Bey/Bestenigâr/Şarkı/S. Semai/Şekerci Udi Cemil Bey.
Alem içre âdemoğlu haşredek sürgündemi/Memduh Cumhur/Hicazkâr/Gazel/Müsemmen/Cinuçen Tanrıkorur.
Alem içre bir keman-ebrûyu buldum kendime/Hicazkâr/Beste/Zincir/Kirkor Ciğercioğlu.
Âlem yüzüne saldı ziyâ âli Muhammed/Seyyid Nesîmi/Hisarbuselik/İlahi/Yürük Semai/Sadun Aksüt.
Alemde ey serv-i semen/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Ahmet Arifî Bey.
Alemde ey serv-i semen/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hacı Fâik Bey.
Âlemde tâ ezelden ilahi nefesti can/Memduh Cumhur/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Cinuçen Tanrıkorur.
Alemi gülzâr ederdim kâdir olsaydım eğer/Neveser Kökdeş/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Neveser Kökdeş.
Alem-i rüyâda olsun lutf ile şâd et beni/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî.
Alem-i rüyâda olsun lutf ile şâd et beni/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/İbrâhim Vefâ Efendi (Ferâizcizâde).
Alemi sen kendinin kölesi kulu sanma/Osman Hulûsi Ateş/Hisarbuselik/İlahi/Sofyan/Suat Yıldırım.
Alemi sensiz nice bir hoş göreyim/Reşat Özpirinçci/Bayati/Şarkı/Sofyan/Mümin Salman.
Alemi yandırdı yaktı âh-ı âteşzâdımız/Dügâh/Şarkı/Ağır Aksak/Hacı Fâik Bey.
Alemler müştâk sana/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Düyek/Zeki Altun (Hâfız).
Alev alev gözleri bir şimşek çakar gider/Orhan Yüksel/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Selâhattin İçli.
Alev alev yanıyorum/Mete Cevahir/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Şaziye Fikret.
Alev almış gibi aşkım yanıyor bak yüreğim/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Alevin ateşin söndüğü yerde/Yılmaz Karakoyunlu/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Serap Arısan.
Aleyke sallâllah yâ hayre halkıllâh/Kenan Rifâî Hz./Eviç/Şuğul/Düyek/Kenan Rifâî.
Alın yazımsın nasıl sileyim gel bu sevdada suçlu arama/Hülyâ Özel/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Mustafa Coşkun.
Alıp gittiğin mazi gözlerimde yaşıyor/Hüseyin Tansever/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Gültekin Aydoğdu.
Alışamam ayrılığa demiştin alışırsın güzelim/Orhan Arıtan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Saffet Avanoğlu.
Alıver tanburu gel meclise/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Alıverin bağlamamı çalayım (KAHVE OLSAM.)/Hüzzam/Türkü/Sofyan.
Ali Reis’in takası/Mutlu Torun/Hüseynî/Ç. Ş./Devr-i Turan/Mutlu Torun.
Ali’min evleri çamdan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sedat Öztoprak.
Ali’min gözleri uzağa daldı/Şafak Atayman/Hicaz/Şarkı/Aksak/Bilge Özgen.
ALİYE’M (Pınar başında çarşaf yıkar)/Erol Sayan/Hüseynî/Türkü/Sofyan/Erol Sayan.
Allah Allah illâllah Muhammed Resûlullah/Kenan Rifaî/Hicazkâr/İlâhi/Sofyan/Kenan Rifaî.
Allah demek Allah ne büyük lûtf-ı Hüda’dır uşşâka giden/Kenan Rifâî/Hicazkâr/İlâhi/Çenber/Doğan Ergin.
Allah diyelim daim (Gündüz olalım sâim)/Yunus Emre/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Danyal Mantı.
Allah emrin tutalım rahmetine batalım/Yunus Emre/Hicaz (Hümâyun)/Durak/Durak Evferi.
Allah için olsun a güzel bendeni yâd et/Hüzzam/Şarkı/Aksak/İsak Bey.
Allah u Rabb-i lâyezâl/Sultan II. Mustafa (İkbâlî)/Eviç/İlâhi/Düyek/Ali Şîrüganî (Dede).
Allah yâ dâim (Esmâ-i Hüsna)/Hicaz/Kaside/Sofyan/Ahmet Hatipoğlu.
Allah’ı seversen yeter hicrânı uzatma/Acemaşîran/Şarkı/Sengin Semâî/Mehmet Yürü (Nasib’in).
Allah’ı unuttum yalnız sana taptım/Hüseynî/Şarkı/Türk Aksağı/Sâdi Işılay.
Allahümme salli ve sellim ve bârik âlâ/Hüseynî/Salât/Serbest/(Kâdirî Salâvâtı).
Alma tenden cânımı aman Allah’ım aman/Yûnûs Emre/Eviç/İlâhi/Sofyan/Hâlit Bey (Sermüezzin).
Alma tenden cânımı aman Allah’ım aman/Yûnûs Emre/Hüzzam/İlâhi/Düyek/Sadettin Kaynak.
Almanın alına bak ağacın dalına bak/Anonim/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Ergüder Öktem.
Almış aydınlığı günler yüzünden/Faruk Nafiz Çamlıbel/Hicaz/Şarkı/Sofyan/İsmail Ötenkaya.
Alnımda çizgiler saçım doldu ak/Yusuf Nalkesen/Karcığar/Şarkı/Düyek/Yusuf Nalkesen.
Alnımda gül gibi kaldı bûsesi/Yalçın Benlican/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Burhan Durucu.
Alnımda gül gibi kaldı bûsesi/Yalçın Benlican/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Pakalınlar.
Alnımız ak gönlümüz tok gözümüz pektir bizim/Tekin Para/Buselik/Şarkı/Düyek/Akın Özkan.
Alnına dökülsün ıslak perçemin/Yalçın Benlican/Gülizar/Şarkı/Aksak/Burhan Durucu.
Alsam âguşuma bir şeb o mehi hâle gibi/Acemkürdi/A. S./Aksak Semâî/Muzaffer İlkar.
Alsam seni âguşuma yâr-i sitemkâr/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Mehmet Yürü (Nasib’in).
Altın gibi yurdumuz var insanımız güçlü soylu/Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Ç. Ş./Aksak/Fethi Karamahmudoğlu.
Altın tasta gül kuruttum/Acemkürdi/Türkü/Aksak/Nîmet Hanım.
Amâde olur zevk-i Cem’e zümre-i rindân/Karcığar/A. S./Ağır Sengin Semâî/Zekâî Dede.
Amâlimiz efkârımız ikbâl-i vatandır/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Rif’at Bey.
Aman aman (Gül Fatma)/Muhlis Sabahattin Ezgi/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Muhlis Sabahattin Ezgi.
Aman cânâ beni şâd et/Buselik/Şarkı/Curcuna/Fehmi Tokay.
Aman çoban benim dilber kuzumu/Gülizar/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Aman dağlar canım dağlar/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Aman dayler yol verin a beyler/Hüzzam/Şarkı/Aksak.
Aman dostlar sevdiğimi bulayım/Ahmet Uzel/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Aman Esmâ’m aman canım yosmam aman/Muhlis Sabahattin Ezgi/Karcığar/Şarkı/Aksak/Muhlis Sabahattin Ezgi.
Aman ey dilber-i mümtâz/Irak/Şarkı/Aksak/Suyolcuzâde Sâlih Efendi.
Aman ey kamet-i serv-bülendim/Ferahfeza/Şarkı/Düyek/İsmet Ağa.
Aman ey şûh-i nâzende/Acembuselik/Şarkı/Oynak/Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı).
Aman Ey şûh-i nazende/Hicaz/Şarkı/Aksak/Karnik Germiyan.
Aman ey şûh-i nâzende/Hisarbuselik/Şarkı/Aksak/Sultan II. Mahmut (Adlî).
Aman ey yâr-i cefâ-pîşe nizâr etme beni/Bayati/Şarkı/Ağır Aksak/Neyzen Rızâ Bey.
Aman gel sevdiceğim sen aman gel/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Aman gelsen güzel gözlüm gel eyle şâd şirin sözlüm/Ahmet Uzel/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Aman şahım beni yaktın/Ali Rıza Erhan/Hüzzam/Şarkı/Aksak Semai Evferi/Ahmet Özkök.
Aman vermez sana bu dert/Ahmet Özkök/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Ahmet Özkök.
Amennâ söyledik ikrar eyledik/Mir’âti/Dügâh/Nefes/Sofyan/Süleyman Ergüner (Dede).
An siyeh çerdehi şîrîn-i âlem bâ (KAR-I BÜRA)/Hicazkâr/Kâr/Hafif/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ana başa tac imiş/Lâ Edri-N. Fazıl Kısakürek/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/İsmâil Hakkı Özkan.
Ana başta tâc imiş/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Selâhattin İnal.
Ana gibi yar olmaz/Civan Argönül/Hicaz (Hümâyun)/Şarkı/Düyek/Civan Argönül.
Ana ile insan gelir dünyaya/Yılmaz Çiçek/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Turgut Tokaç.
Anadolu Anadolu hep yeşildir sağı solu/Yavuz Öztürk/Hicaz/Şarkı/Aksak/Danyal Mantı.
ANADOLU DESTANI/Necdet Varol/Gerdaniye/Şarkı/Curcuna/Necdet Varol.
Anadolu sen güzelsin çiçeksin/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Lem’î Atlı.
Anam ben şimdi Mehmed’im çok uzaklardadır yerim/Süleyman Girişit/Bayatiaraban/Şarkı/Curcuna/Süleyman Girişit.
Anarım ismini ağlar yanarım sızlanırım/İsmail Safâ Bey/Hicaz/Şarkı/Aksak/Akın Özkan.
Anarım ismini ağlar yanarım sızlanırım/İsmail Safâ Bey/Hicaz/Şarkı/Aksak/Nihat Adlim.
Andelîb-âsâ bürünmüş cay-ı mâtem nâleye/Dilkeşhaveran/Şarkı/Ağır Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Andelîb-i bâğ-ı hicrân olmuşam yâ Rabbenâ/Kâmil Efendi (Şeyh)/Hüseynî/İlâhi/Evsat/Zekâî Dede.
Andıkça hayâlin oluyor rûhuma hem-dem/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Osman Şevkî Uludağ.
Andıkça her an gönlümce seni öpüşünden/Ergüder Öktem/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ergüder Öktem.
Andım seni ağlayarak ah ederek yâr/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Ahmet Uzel.
Andım yine ol bezmi mestânelik elverdi (Rahatfeza ile aynı)/Şemseddîn Sivâsî/Hicazaşîran/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Anılar mâzide kaldılar artık/Turgut Yarkent/Hicaz/Şarkı/Sofyan-Değ./Ali Şenozan.
Anılardan köşe bucak kaçmakla kurtulurum sanma sakın mâziden/Kâni Soylu/Buselik/Şarkı/Aksak/Ziyâ Taşkent.
Anılsın yâr ile bir yerde mey-nûş ettiğim demler/Cevdet Paşa/Hicaz/Şarkı/Düyek/Şemsettin Ziyâ Bey.
Anılsın yâr ile bir yerde mey-nûş ettiğim demler/Cevdet Paşa/Hüzzam/Şarkı/Aksak Semâî/Emin Ongan.
ANKARA’DA BEKLİYORUM (Küçücük kalbin dilerse.)/Osman Babuşçu/Acemkürdi/Şarkı/Evfer/Osman Babuşçu.
Ankara’nın ortasında kurulu pazar/Nedim Önol/Hicaz/Türkü/Sofyan/Nedim Önol.
Anla biraz beni duy biraz beni içimde en güzel duygular saklı/Bülent Bâkiler/Aşkefza/Şarkı/Aksak/Erol Başara.
Anladım âlemde yok hiç derd-i aşkın çâresi/Acembuselik/Şarkı/Ağır Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Anladım ben olmamış hiç bir muhabbet sende yâr/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semâî/Nihat Adlim.
Anladım gidip de dönmeyeceksin/Gülseren Mungan/Hicaz/Şarkı/Düyek-Semai/Gülseren Mungan.
Anladım hicranını mahzun bakışlarından/Orhan İşseven/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Metin Çıra.
Anladım hiç saklama sevmiyorsun sen beni/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Anladım ki daha dolmamış çilem/Kemâl Şâkir Yakar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Suat Sayın.
Anladım sevmeyeceksin beni sen nazlı çiçek/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Selâhattin Pınar.
Anladım sonbaharın son ödülüsün bana/Zeynettin Maraş/Hicaz/Şarkı/Düyek/Zeynettin Maraş.
Anlamadım ayrılığa sebep ne/Şâdi Kurtuluş/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Anlamaz zevk u safâdan dâima ağlar gezer/Nejat Sefercioğlu/Bayatiaraban/Şarkı/Ağır Aksak/Rüştü Eriç.
Anlat bana bir tatlı yalan gönlümü kandır/Vahit Özaydın/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Bahri Altıntaş.
Anlat bana gül bahçesi gördün mü gül dikensiz/Ömer Bedrettin Uşaklı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Akın Özkan.
Anlat bana gül bahçesi gördün mü gül dikensiz/Ömer Bedrettin Uşaklı/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/İsak Varon.
Anlat bana gül bahçesi gördün mü gül dikensiz/Ömer Bedrettin Uşaklı/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Yaşar Okur (Hâfız).
Anlat deme ahvâlimi anlatma gücüm yok/Mehmet Tûran Yarar/Bestenigâr/Şarkı/Sengin Semâî/Akın Özkan.
Anlatılmaz bin derd ile geçiyor çileli ömrüm/Erdoğan Yıldızel/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Erdoğan Yıldızel.
Anlatmaya çalışsam söylenmez biliyorum/Gülten Çiçek/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Pınar Köksal.
Anlattı erenler bir bahar değil/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Hüzzam/Şarkı/Curcuna.
Anlayan yok nâr-ı aşkın şiddet-i buhrânını/Sâmih Rif’at Bey/Dügâh/Şarkı/Sofyan/Cinuçen Tanrıkorur.
Anma hiç adımı unut diyorsun/Eyüp Göksu/Hüzzam/Fantezi/Semâî/İsmail Hakkı Özbilgin.
Anne adı ne çok yaraşır sana/Sabahattin Hizmetli/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sabahattin Hizmetli.
Anneciğim gönlümün gözlerimin nûrusun/Mehmet Erbulan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Akın Özkan.
Annelerimiz kardeşlerimiz/Adnan Özcan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Şahin Çangal.
ANNE’M (İnan sana verdiğim.)/Sürel Konuk/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Murat Demirhan.
ANNE’M (Kulağımdan gitmiyor ninni.)/Özcan Korkut/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Özcan Korkut.
ANNEYE NİNNİ (Gümüş saçlarına.)/Vecdi Bingöl/Hicaz/Ninni/Semâî/Münir Nûrettin Selçuk.
Ansızın gidiverdin hiç acımadın bana/Yılmaz Ergün/Hicaz/Şarkı/Düyek/Seyfi Güldağı.
Antalya (O diyâr) hiç bir yere benzemez dostum/Tülây Arıcı/Hicaz/Fantezi/Sofyan/Tülây Arıcı.
Apansız uyanırsan gecenin bir yerinde/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Rüştü Şardağ.
Arabaya taş koydum/Hüzzam/Şarkı/Aksak.
Arada bir hatırımı sor diyorum sormuyorsun/Sadık Atay/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sâlih Berkmen.
Arada yıllar varmış olsun varsın kime ne/Fatma Onur/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Erol Bingöl.
Arada yıllar varmış olsun varsın kime ne/Fatma Onur/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mustafa Malay.
Arâm edemem yâre nigâh eylemedikçe/Abdülazîz Efendi (Hekimbaşı)/Bayati/A. S./Ağır Sengin Semâî/Abdülaziz Efendi (Hekimbaşı).
Arâm edemem yâre nigâh eylemedikçe/Abdülazîz Efendi (Hekimbaşı)/Hisarbuselik/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Arâm edemez gönlüm-gönlüm edemez ârâm/Hicazkâr/Y. S./Yürük Semâî/Kazasker Mustafa İzzet Efendi.
Aramak şimdi mi aklına geldi/Yusuf Nalkesen (S. Vural)/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Yusuf Nalkesen.
Aramızda bir sorun var/Nedim Uçar/Hisarbuselik/Şarkı/Aksak/İsmail Demirkıran.
Aramızda bitmeyecek bir sevgi var biliyorum/İrfan Türkoğuz/Hicaz/Şarkı/Aksak/Faruk Şâhin.
Aramızda dağlar var aşılır mı bilemem/Turhan Taşan/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Turhan Taşan.
Ararım eşim ararım/Karcığar/Köç./Aksak.
Arasam âh ile mâzîde geçen demlerimi/Mehmet Tûran Yarar/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Oğuz Şenler.
Arayanım soranım hiç kalmamış/Berran Yalçın/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ziyâ Taşkent.
Arayanlar beni gönlüme (gülüme) sorsun (dağlarda bulsun)/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Afet Mısırlıyan (Ûdî).
Arayı arayı bulsam izini/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Zeki Atkoşar.
Arayı arayı bulsam izini/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Hüseyin Tolan (Hâfız).
Ardın sıra savrulduğum nicedir/Ayhan İnal/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Ardına dek açık kalbin kapısı/Funda Binnur Ünal/Karcığar/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Ardına düşenlerden kaçıyor köşe bucak/Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Şarkı/Semâî/Fethi Karamahmudoğlu.
Ardında aşk yolu yol eder yürür kulu/Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Şarkı/Lenk Fahte/Fethi Karamahmudoğlu.
Ardında silinmez acı hâtıra bıraktın dönmedin gittin o gidiş/Fatma Onur/Hicazkâr/Şarkı/Nim Sofyan/İsmâil Ötenkaya.
Arı olsam bakmaz idim balına/Mehmet Çakırtaş/Karcığar/Şarkı/Aksak/Necmi Pişkin.
Arılar çevreni sarmış bal için/Hasan Kaya Manioğlu/Karcığar/Şarkı/Aksak/Bahri Altıntaş.
Arif ol âyine-i insâne bak/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Hicaz/İlâhi/Düyek/Hâfız Osman Efendi (Musul’lu).
Arif olur derviş olan/Ahmet Yardım (Neyzen)/Gerdaniye/İlâhi/Sofyan/Bekir Sıtkı Sezgin.
Arş takı meskenindir yâ Hüseyn ibn-i Ali/Rif’at Bey/Hüseynî/İlâhi/Düyek/Rif’at Bey.
Artar cihatla şânımız/Acemaşîran/Mehter/Sofyan/(S. II Mahmud) Öztuna’da.
Artık beni arama sorma sakın kimseden/Yusuf Merçil/Hicaz/Şarkı/Düyek/Nihat Adlim.
Artık bir hayâl oldu o en güzel yıllarım/Mustafa Malkoç/Hüseynîaşîran/Şarkı/Curcuna/İsmâil Demirkıran.
Artık bu bahçede ötmesin bülbül/Sâdettin Kaynak/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Hicaz/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Artık bu son özleyiş bu son gün olacaktır/İbrahim Umut/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İbrahim Umut.
Artık deli gönlümdeki çarpıntı düzelsin/Bekir Sıtkı Erdoğan/Eviç/Şarkı/Aksak/Fethi Karamahmudoğlu.
Artık demir almak günü gelmişse zamandan/Yahyâ Kemâl Beyatlı/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Asım Dirim.
Artık demir almak günü gelmişse zamandan/Yahyâ Kemâl Beyatlı/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Münir Nûrettin Selçuk.
Artık gelecek sanma sakın geçti o günler/Arif Sâmi Toker/Acemkürdi/Şarkı/Düyek-Aksak/Arif Sâmi Toker.
Artık kapım çalmaz oldun/İlkan San/Hüzzam/Şarkı/Aksak/İsmail Ötenkaya.
Artık ne eser kaldı onun kalp yarasından/Necâti Tenşi/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Sedat Oytun.
Artık ne hayâller ne de ünler kalacak/Hicaz/Şarkı/Değişmeli/Salih Suphi Soner.
Artık sana bir gün bile asla/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz (Hümayun)/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Artık senide alsın sonbahar deli rüzgâr/Erol Sayan/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Erol Sayan.
Artık yanımda kal gitme bir yere/Mehmet Sait Şimdi/Acemkürdi/Şarkı/Semâî/İbrahim Halil Taşkent.
Artık yaşamam gönlüme bunca eleminle/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Ahmet Uzel.
Artık yetişir çektiğim insafsız elinden/Mustafa Nâfiz Irmak/Bayati/Şarkı/Ağır Sengin Semâî/Selâhattin Pınar.
Artık yetişir çektiğim insafsız elinden/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
Artık yetişir girye-i hicranımı dindir/Şadiye Sangan/Hüzzam/Şarkı/S. Semai/Nurettin Cemil Sangan.
Artık yetişir şimdi yeminlerle de kanmam/Bedri Ziyâ Aktuna/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semâî/Nûri Halil Poyraz.
Artırır her rûz u şeb feryâdımı/Bayati/Şarkı/Devr-i Hindî/Ethem Efendi (Kânûnî).
Artmada nâzı o mest-i nâzımın/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Asdik Ağa.
Arz etmediğim yâre meğer yâre mi kaldı/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Emin Ongan.
Arz etmediğim yâre meğer yâre mi kaldı/Karcığar/Şarkı/Aksak Semâî/Mustafa Nûri Efendi (Melekzet).
Arz eylesem canım başa geleni/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Şevkî Bey.
Arz-ı dîdâr eyledikde âşıka cânâneler/Bayati/Beste/Hafif/Hamparsum Limoncuyan.
Arz-ı hâl için sultâna geldim/Kuddûsî/Acemaşîran/İlâhi/Sofyan/Lâtif Ağa.
Arz-ı hâl için sultâna geldim/Kuddûsî/Arazbarbuselik/İlâhi/Sofyan/Cüneyt Kosal.
Arz-ı hâlim benim lûtf-i dilbere kalsın/Bayatiaraban/Şarkı/Ağır Düyek/Dede Efendi.
Arz-ı vuslat eyleyip geldikçe bezm-i dilbere/Bestenigâr/Beste/Çenber/Hamparsum Limoncuyan.
Arzu ediyorsun diye yazdım hadi dinle/Mediha Şen Sancakoğlu/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Mediha Şen Sancakoğlu.
Arzum bir gül kopardı hayâtın bahçesinden/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Bilge Özgen.
Arzuma dizgin sevgime zincir vuramazsın/Çiğdem Akbulut/Eviç/Şarkı/Aksak/İsmâil Ötenkaya.
Asker oldum piyâde/Hüzzam/Türkü/Sofyan/Burhan Çakır (Taş P: Küçük Yaşar).
ASKER ŞARKISI (Kasdetti vatana.)/Hüseynî/Marş/Sofyan/Rauf Yektâ Bey.
Asla gece mir’ata o meh-pâre yapışmaz/Eviçbuselik/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Aslı’yı kaybetmiş Kerem gibiyim/Sabahattin Ergi/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Aşığım baharın yeşil gözüne/Karc.-Zirgüle-Hicaz/Şarkı/Sofyan-Curcuna/Sadettin Kaynak.
Âşık gam-ı dil-rübâsız olmaz/Acemkürdi/Y. S./Yürük Semâî/Zekâî Dede.
Âşık mı senin de yüreğin söyle güzel yâr/Ahmet Uzel/Eviç/Şarkı/Türk Aksağı/M. Fatih Salgar.
Âşık olalı sen yâre gönül/Dede Efendi/Isfahan/Şarkı/Aksak/Dede Efendi.
Âşık olan ciğerin ateşe dağlar ağlar/Hakkı/Dügâh/İlâhi/Evsat/Bolâhenk Nûri Bey.
Âşık oldum ben sana ey gül-beden/Karcığar/Şarkı/Müsemmen/İbrâhim Tuğberk.
Âşık oldum bir güzele/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı.
Aşık oldum sana candan/Akşemseddin/Acemkürdi/İlahi/Düyek/Yusuf Ömürlü.
Âşık oldum tâli’im efkendedir/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Âşık oldum yavrucağım yüzüne/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Ali Bey (Enderûnî-Hanende).
Âşık oldur kim kılar cânın fedâ cânânına/Fuzûlî/Isfahan/Şarkı/Ağır Aksak/Fehmi Tokay.
Aşık olmak o kadar kolay mı dersin/Aydın Oran/Hicaz/Şarkı/Semâî/Aydın Oran.
Âşık olup sarılsam dalın olup kırılsam/Kenan Akansu/Hicazkâr/Fantezi/Düyek/Rüştü Eriç.
Âşıka bir özge sevdâ saçların/Karcığar/Şarkı/Aksak/Rif’at Bey.
Âşıka tân etmek olmaz müptelâdır n’eylesin/Nef’î/Hüzzam/Beste/Çenber/Abdülaziz Efendi (Hekimbaşı).
Âşık-ı bîçârenim geldim senin dîvânına/Arazbarbuselik/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Âşık-ı yezdân der Allah Allah/Kuddûsî/Hüseynî/İlâhi/Yürük Semâî.
Âşık-ı yezdân zikr’eder dâim/Ali Ulvi Kurucu/Ferahnâk/İlâhi/Nim Sofyan/Bekir Sıtkı Sezgin.
Âşıkım ben gül yüzüne (SEVİYORUM ÖZLÜYORUM)/Necdet Tokatlıoğlu/Acemkürdi/Şarkı/Semâî/Necdet Tokatlıoğlu.
Âşıkım ben şüphesiz mâhım sana/Bayatiaraban/Şarkı/Devr-i Hindî/Lâtif Efendi.
Âşıkım cemâline yâ Muhammed Mustafa/Muzaffer Ozak (Aşkî)/Hüseynî/İlâhi/Düyek/Aslan Hepgür.
Âşıkım dağ gezerim bülbülüm bağ gezerim/Osman Bölükbaşı/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Ahmet Uzel.
Âşıkım dağlara kurulu tahtım/Ömer Bedrettin Uşaklı/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Kaptanzâde Ali Rızâ Bey.
Âşıkın gamzenle pek yandı dil-i gam-hâresi/Gerdaniye/Şarkı/Aksak/Hacı Fâik Bey.
Âşıkın gitmez dilinden hiç Hûy-i Hây-i aşk/Kânûnî Sultan Süleyman/Evcara/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Âşıkın hâlini zâlim bilmiyor/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Artaki Candan.
Âşıkın maksûdu ol mahbûb-i bî-hemtâ imiş/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Çârgâh/Beste/Devr-i Kebîr/Cinuçen Tanrıkorur.
Âşıkın oldu dili mesvây-ı Hû/Seyyîd Kerîm/Irak/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Âşıkın sermâyesi feryâd imiş/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Ali Bey (Enderûnî-Hanende).
Âşıkına peyvestesin/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı).
Âşıklar eskidenmiş aşklar yine eskiden/Tûran Kekevi/Eviç/Şarkı/Aksak/Mehmet Nazmi Özalp.
Âşıklara gülerken inanmam aşka/Yâsemin Balkan/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Suphi İdrisoğlu.
Âşıkları inandırır yalan vâd ile kandırır/Ziyâ Paşa (Vezir)/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Nikoğos Ağa.
Aşıkların aklın alır/Muhammed Lütfî Efendi/Hüzzam/İlâhi/İkiz Aksak.
Âşıklarının hâline ey mâh acımazsın/Hicaz/A. S./Aksak Semâî/Hacı Fâik Bey.
Aşılmaz karlı dağları mor sünbül açan bağları/Güzin Oralkan/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Yüksel.
Aşinâ-yı aşk olandan ah ü zâr eksik değil/Niyâzî-i Mısrî/Hicaz/Durak/Serbest/Dede Efendi.
Aşiyân-ı mürg-i dil zülf-i perîşânındadır/Fuzûlî/Isfahan/Şarkı/Ağır Aksak/Nevres Bey (Ûdî).
Aşiyân-ı sîneden pervâz edip mürg-i heves/Bestenigâr/Şarkı/Curcuna/Garbis Efendi (Kânûnî).
Aşk ağlatır dert söyletir/Ali Hikmet Hatipoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Nihat Adlim.
Aşk akıyor duru duru/Burhan Sâdık Yalçın/Bayati/İlâhi/Yürük Semâî/Akın Özkan.
Aşk ateşiyle bülbül ötünce/Fâruk Kestiren/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Fâruk Kestiren.
Aşk ateşten gömlekmiş derlerdi inanmazdım/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Süreyyâ Bey.
Aşk bağında üzüm olsam ömür boyu/Erol Güngör/Ferahfeza/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Aşk bağından çiçek verirsin diye (DİLEK AĞACI)/Sâlih Korkmaz/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Alâeddin Şensoy.
Aşk bekliyor bir yerlerde/Cansın Erol/Bûselik/Şarkı/Sofyan/Faruk Şahin.
Aşk bezirgânı sermâye canı/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Sofyan.
Aşk bir kuru ses derler sunturlu yalan/Hz. Mevlâna/Acemaşîran/Şarkı/Yürük Semaî/Ferhat Sarmusak.
Aşk bir yalan değil de ne sev bir kere sen de dene/İbrahim Halil Taşkent/Bayati/Şarkı/Sofyan/Ali Şenozan.
Aşk bir yalan değil de ne sev bir kere sen de dene/İbrahim Halil Taşkent/Buselik/Şarkı/Aksak/İsmail Demirkıran.
Aşk bir yalan değil de ne sev bir kere sen de dene/İbrahim Halil Taşkent/Hicaz/Şarkı/Sofyan/İbrahim Halil Taşkent.
Aşk cür’asın sundu bana/Yûnûs Emre/Gerdaniye/İlâhi/Sofyan/Nihat Doğu.
Aşk çerâğı yanmadan zât-ı Hak olmaz ayârı/Ahmet Ilgaz/Hicazkâr/İlâhi/Düyek-Sofyan/Ahmet Hatipoğlu.
Aşk denen o fırtına dallarını kırınca/Nihat İncekara/Hicaz/Şarkı/Semai/Nihat İncekara.
Aşk dolu yüreğim öyle efkarlı/Sami Derintuna/Hüzzam/Şarkı/Evfer/Turgay Özüfler.
Aşk ehline hicrân ile ülfette safa var/Vecdi Bingöl/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Aşk elinden el-amandı hâl-i zârım el-aman/Câvidan Birkan/Hüseynî/Şarkı/Devr-i Hindî/Nihat Adlim.
Aşk gönülde bilmediğin bir hecedir/İbrahim Umut/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/İbrahim Umut.
Aşk hastasıyım bakma benim nabzıma doktor/Besim Bey/Hicazkâr/Şarkı/S. Semai/Nurettin Cemil Sangan.
Aşk hastasıyım bakma benim nabzıma doktor/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/İsak Varon.
Aşk içimde bir acı onun için gülemem/Şâhin Çangal/Hicaz/Şarkı/Düyek/Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş.
Aşk için sevdâ için ne şarkılar yazılmış/Tarık Çıtak/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Necip Altın.
Aşk içinde yaşamanın sırrına ersek/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Aşk ile nûş eyleyen bezm-i ezel peymânesin/Ferahnümâ/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Aşk insanda nasıl başlar gözünde mi sözünde mi/Mediha Şen Sancakoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Aşk kokarken yedi veren her gülde/Tarık Çıtak/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Gültekin Aydoğdu.
Aşk mevsime bakmaz güzelim dinleme vazgeç/Vâhit Özaydın/Hicaz/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Aşk mısın hayat mısın/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yıldırım Gürses.
Aşk ne zaman kalbe girer bilinmez/İsmail Hakkı Altıntaş/Hicaz/Şarkı/Y. Semai/Özdemir Hafızoğlu.
Aşk nedir diyenlere sevgi bilmeyenlere gülüp te geçenlere âşık ol da gör derim/F. Kaya Pınarses/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Mustafa Malay.
Aşk nedir sevdâ nedir sevmek nedir/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Sedat Öztoprak.
Aşk rengi dudağında bir tebessüm ararken/Kâmuran Erdoğdu/Hisarbuselik/Şarkı/Sofyan/Sadun Aksüt.
Aşk sinem dağladı gül-i zar ağladı/Şekerci Udi Cemil Bey/Dügâh/Şarkı/Düyek/Şekerci Udi Cemil Bey.
Aşk yoluna girelim yâ Hû yâ Hak diyerek/Muzaffer Ozak (Aşkî)/Bayati/İlâhi/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Aşk yolunda bağrı yanık yolcular/Vecdi Bingöl/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Aşk yolunda can veren, bu masumlar eştiler/Sadettin Kaynak/Dügâh/Mersiye/Düyek/Sadettin Kaynak.
Aşka düştüm cân ü dil müft-i civânân oldu hep/Nedîm/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Zeki Arif Ataergin.
Aşka düştüm çâresiz ben nâgehân/Besteısfahan/Şarkı/Aksak/Dellalzâde.
Aşka düştüm çâresiz ben nâgehân/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Sahak Hocasar (Kemânî).
Aşka düştüm diye kınama beni/Gülten Çiçek Tural/Hüseynî/Şarkı/Düyek/İsmâil Demirkıran.
Aşka düştüm ezelden gönlüm geçmez güzelden/Hicaz/Türkü/Sofyan.
Aşka gel tenhâda olsun bir nefescik çal bugün/Nejat Sefercioğlu/Acemkürdi/Şarkı/Ağır Aksak/Rüştü Eriç.
Aşka sevdaya düştüm seninle/İbrahim Özçelik/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/İbrahim Özçelik.
Aşkı bana sorarsan seninle bilmecedir/İbrahim Umut/Hicaz/Şarkı/Sofyan/İbrahim Umut.
Aşk-ı Habîbin bizleri yaksın/Sefer Dal (Muhibbî)/Bayati/İlâhi/Sofyan/Cüneyt Kosal.
Aşkı pinhân edemem nâle vü efgandır bu/Leylâ Hanım-İzzet Molla/Karcığar/Şarkı/Düyek/Hacı Arif Bey.
Aşkı seninle tattı hicranla yandı gönül/Melâhat Akan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Fehmi Tokay.
Aşk-ı sevdâ çekecek kalmadı bende mecâl/Ahmet Uzel/Bayati/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Aşkı tasvir ü hikâyet için ey nâzik-edâ/Ahmet Râsim Bey/Hicaz/Şarkı/Aksak/Kemânî Bülbülî Sâlih Efendi.
Aşkı tattık kimse görmez/Yılmaz Karakoyunlu/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Devr-i Hindi/Tevfik Soyata.
Aşkıdır insana kâmil nâmını tevcih eden/Kenan Rifâi/Hüseynî/Beste/Muhammes/Salih Berkmen.
Aşkım benim hep ye’s ile hicran ile kalbimde uyurken/Hicaz/Şarkı/S. Semai-Y. Semai/Sadettin Kaynak.
Aşkım gibi sönmüş sanıyorken daha ben dün/Acemkürdi/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Aşkımı bir anlasan gözlerime baksanda/Mine Gül Karadağ/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Mustafa Sağyaşar.
Aşkımı geri aldım bir daha vermem/Uğur Gür/Hicaz/Şarkı/Düyek/Baki Duyarlar.
Aşkımı hep gizledim hasret dolu kalbimde/Nevin Tali/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Erdoğan Berker.
Aşkımı yıllarca susturdum/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Nûrettin Cemil Sangan.
Aşkımın hakkını vermedi kader/Uğur Gür/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Karakoyunlu.
Aşkımın kadrini bilmeyen güzel (GÖRÜNMEDEN GİT)/Kaya Özdemir/Karcığar/Şarkı/Sofyan/Selâhattin Altınbaş.
Aşkımın kıymetini bilmedi kader/Uğur Gür/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Zekâi Tunca.
Aşkımın tahtını gönlüme kurdum/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Aşkımız bir ömür bitmesin diye/Mehmet Erbulan/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Metin Everes.
Aşkımız hicrâna döndü ayrılık hiç bitmiyor/Reşat Özpirinçci/Hicazkâr/Şarkı/Müsemmen/Yılmaz Yüksel.
Aşkımız ne güzeldi gittiğinde anladım/A. Aşkın Tuna/Hicaz/Şarkı/Semai/H. Hüsnü Üstün.
Aşkımıza ilk harcı attığım yerde/Esin Şenkal/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İbrahim Halil Taşkent.
Aşkımızda düğüm var çözemez onu eller/Muzaffer İlkar/Gülizar/Şarkı/Düyek/Muzaffer İlkar.
Aşkımızda hep hayâller yaşadım/Şâdi Kurtuluş/Hicaz/Fantezi/Semâî/Fethi Karamahmudoğlu.
Aşkın adı önce şaka başlar gözde baka baka/İlham Behlül Pektaş/Buselik/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Aşkın aldı benden beni bana seni gerek seni/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Düyek/Süleyman Erguner (Torun).
Aşkın alevden bir gömlek ki tendedir/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Ekrem Güyer.
Aşkın bana bir gizli elem oldu güzel yâr/Nâhit Hilmi Özeren/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Râkım Elkutlu.
Aşkın bana mazideki son hatıra olsun/Bayati/Şarkı/Yürük Semâî/İsmail Demirkıran.
Aşkın beni bak gülme ne müşküllere saldı/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Aleko Bacanos.
Aşkın beni bak yıktı harâb eyledi ey mâh/Alâeddin Yavaşça/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Alâeddin Yavaşça.
Aşkın beni durmaz yakar/Sâdettin Kaynak/Hüzzam (Segâh)/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Aşkın beni sermest ediyorken keder olmaz/Hasan Alî Yücel/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Hayri Yenigün.
Aşkın beni yakıyor niye hâlâ kaçıyorsun/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Necdet Tokatlıoğlu.
Aşkın beni yanık yanık gezdirdi/Y. Güngör Özden/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Faruk Şahin.
Aşkın bilmecesini bir bakışta çözersin/Râfet Kurşunlu/Evcara/Şarkı/Aksak/Ali Şenozan.
Aşkın bütün esrarı uyurken Yakacık’da/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
Aşkın çilesini çekmeye geldim/Ayhan İnal/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Engin Çır.
Aşkın denizinde boş sandal gibi/Mehmet Erbulan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Aşkın derin denizleri bendim senin için/M. Turan Yarar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Salih Berkmen.
Aşkın dil-i âşüftemi sevdâya düşürdü/Karcığar/Beste/Evsat/Hâşim Bey.
Aşkın ellerin olsun dostluğun bana yeter/Güzide Taranoğlu/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ünsal Silleli.
Aşkın eser-i sûzişine can acımaz mı/Mahmut Nedim Paşa/Hicaz/Şarkı/Aksak/Şevkî Bey.
Aşkın ezeli sesini afakımı sardı/Ali Bey/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Nurettin Cemil Sangan.
Aşkın ezvâk-ı visâlinde yoktur emelim/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/İbrâhim Efendi.
Aşkın fecri yüceldi müjdeler olsun gönül/Bayati/Şarkı/Düyek-R. Aksağı/Sadettin Kaynak.
Aşkın gece halidir aslında mehtab/Hüsamettin Olgun/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Sadün Aksüt.
Aşkın gecesi gibi hasret hecesi gibi/Sâlih Korkmaz/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Aşkın gönüllerde adın dillerde/Mehmet Erbulan/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Aşkın gözü görmez ki kafanı vursan taşa/Nedim Uçar/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/İsmâil Akçapınar.
Aşkın hudûdunu aştı murâdım/Cemâl Sâfi/Buselik/Şarkı/Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah/Yûnûs Emre/Besteısfahan/Tevşih/Sofyan/Zekâî Dede.
Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah/Yûnûs Emre/Bestenigâr/İlâhi/Sofyan/Ahmet Özhan.
Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Nim Sofyan/Aslan Hepgür.
Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah/Yûnûs Emre/Hûzî/İlâhi/Nim Sofyan.
Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah/Yûnûs Emre/Hüseynî/İlâhi/Sofyan.
Aşkın ile aşıklar yansın Yâ Resûlâllah/Yunus Emre/Hüzzam/İlahi/Sofyan/Sadun Aksüt.
Aşkın ile düşsem dile/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Fantezi/Devr-i Turan/Bilge Özgen.
Aşkın ile ey nev-civan/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Osman Ağa.
Aşkın ile gündüz gece giryânım efendim/Nevres Paşa/Acemkürdi/Şarkı/Yürük Semâî/Sâdi Hoşses.
Aşkın ile sevgilim yine doldum bu akşam/Mehmet Erbulan/Hicazkâr/Şarkı/Nim Sofyan/Necdet Tokatlıoğlu.
Aşkın izi gizlenemez solgun izden anlaşılır/Fethi Karamahmudoğlu/Ferahfeza/Şarkı/Devr-i Turan/Fethi Karamahmudoğlu.
Aşkın kânununu yazsam yeniden/Mehmet Erbulan/Acemkürdi/Şarkı/Nim Sofyan/Sâdettin Öktenay.
Aşkın meyine ben kana geldim/Niyâzî-i Mısrî/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Hakan Alvan.
Aşkın meyine kandın n’oldun ah gönül n’oldun/Abdülazîz Zihni Efendi/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Hâfız Mehmet Efendi (Ketânî).
Aşkın meyine kanmış mestaneleriz hakka/Abdülehad Nûri (Şeyh)/Bestenigâr/İlâhi/Sofyan/Zeki Altun (Hâfız).
Aşkın nice esrarı uyurken yakacıkta/Mustafa Nâfiz Irmak/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Aşkın o sihirli hecesi var dudağında/Mustafa Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Ziyâ Levent Topçuoğlu.
Aşkın odu ciğerimi yaka geldi yaka gider/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Cinuçen Tanrıkorur.
Aşkın odu ciğerimi yaka geldi yaka gider/Yûnûs Emre/Hüseynî/İlâhi/Sofyan.
Aşkın rengi varsa eğer sen beyazsın/Cansın Erol/Acemkürdi/Şarkı/Raks Aksağı-N. Sof./Selâhattin İçli.
Aşkın tomurcuğu açtı gönlümde/Mehmet Tamer/Hüseynî/Şarkı/Aksak Semai/Aynur Akçınar.
Aşkın uçurum oldu/Metin Pütmek/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Yüksel.
Aşkın yalan olsada bir gül gibi solsada/İlkan San/Hicaz/Şarkı/Düyek-Semâî/Alâeddin Yavaşça.
Aşkına düştüğüm ilk günden beri/Hüseynî/Şarkı/Düyek-Curcuna/Bîmen Şen.
Aşkına kanamadım hicrinle yaktın beni/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Kenan Güreşçi.
Aşkında azap varsa katlanırım (SARI KIZ)/Hicazkâr/Şarkı/Semâî/İsmail Hakkı Nebiloğlu.
Aşkından bıktı diye sevginiz bitti diye/Sâmi Derintuna/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Râfet Kıral.
Aşkından her akşam içerken üzgün/Aylâ Peken/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ali Şenozan.
Aşkındır eden sîne-i mecrûhumu sûzan/Buselik/A. S./Sengin Semâî/Mehmet Bey (Eyyûbî).
Aşkını çektim gözyaşı döktüm/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Necdet Tokatlıoğlu.
Aşkını çileler gibi sağla gönlüm sağla gönlüm/Fethi Karamahmudoğlu/Evcara/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Aşkının tahtını gönlüme kurdum/Dilkeşhaveran/Şarkı/Düyek/Zeki Arif Ataergin.
Aşkınız gönlümde tutuştu birden/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Turan/Hüseyin Sâdettin Arel.
Aşkınla âşık yansın yâ Rabbi/Sefer Dal (Muhibbî)/Acemaşîran/İlâhi/Aksak/Aslan Hepgür.
Aşkınla âşık yansın yâ Rabbi/Sefer Dal (Muhibbî)/Hüzzam/İlâhi/Sofyan/Aslan Hepgür.
Aşkınla ben ey nâzenîn/Hicaz/Şarkı/Düyek/Dede Efendi.
Aşkınla ben oldum sarhoş/Kasım İnaltekin/Hicaz/Şarkı/Aksak/Kasım İnaltekin.
Aşkınla dağlayıp yaktığın ateş/Fatma Onur/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Ümit Aşık.
Aşkınla dîvaneyim gel de bir bak halime/Köksal Öner/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ünsal Silleli.
Aşkınla harab kalbimi bir lâhza sevindir/Betül Erselik/Bayati (Uşşak)/Şarkı/Türk Aksağı/Şerif İçli.
Aşkınla harab olduğumu söyleyebilsem/Y. Sinan Ozan/Eviç/Şarkı/Sengin Semâî/Artaki Candan.
Aşkınla havalandım bî-lâneliğim gel gör/Büzürg/Beste/Hafif/Sultan III. Selim (İlhâmî).
Aşkınla hep bu fakîrin/Zeki Altun/Acemaşîran/İlâhi/Düyek/Zeki Altun (Hâfız).
Aşkınla sararan emel bağımda/Mustafa Savaş/Bayatiaraban/Şarkı/Düyek/Vefik Ataç.
Aşkınla senin sevdiceğim zâr ü zebûnum/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Hacı Arif Bey.
Aşkınla sînem dağlarım/Enderûnî Vâsıf/Hicaz/Şarkı/Düyek/Nikoğos Ağa.
Aşkınla sürünsem yine aşkınla delirsem/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Selâhattin Pınar.
Aşkınla şûride n’ide hüsnün görüp aklı gide/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Abdi Efendi.
Aşkınla yanan kalbim ıztırâbım elemim/Ümit Utku/Hicaz/Şarkı/Semâî/Selâhattin Erköse.
Aşkınla yanan kalbimi bilmez gibi durma/Buselik/Şarkı/Sengin Semâî/Fehmi Tokay.
Aşkınla yanan kalbimin âlâmını dindir/Abdülkâdir Gökmen/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Abdülkâdir Gökmen.
Aşkınla yandır sultânım Allah/Zekâî Efendi (Şeyh-Sünbülî)/Hicaz/İlâhi/Düyek/Doğan Ergin.
Aşkınla yandır sultânım Allah/Zekâî Efendi (Şeyh-Sünbülî)/Hisarbuselik/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Aşkınla yandır Sultânım Allah/Zekâî Halvetî/Hicaz/İlahi/Düyek/Sadun Aksüt.
Aşkınla yanıp geçti gönül her hevesinden/Nâhit Hilmi Özeren/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Alâeddin Yavaşça.
Aşkla dolup taştığımı sen bilmezsen kim bilecek/Sibel Karabaş/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Bilge Özgen.
Aşkla tanıştırıp yaktın beni/Hüseyin Balkancı/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Saadet İdrisoğlu.
Aşkların en ölmezini sana sakladım gel/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hicaz/Şarkı/Semâî/Akın Özkan.
Aşksız da yaşanmaz ki/Zuhâl Sayman/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Semahat Özdenses.
Aşktan bahsettik dostlarla bu akşam/Tümay Başer Üçok/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Sinan Sipahi.
Aşktan yana bir gün olsun neden şansım olmadı/İbrahim Yeşildağ/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İbrahim Yeşildağ.
Aştım hasret dağlarını düze geldim biriciğim/Cemâl Sâfi/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Aşüfte-dil’iz dâm-ı hevâ meskenimizdir/Hicazaşîran/Y. S./Yürük Semâî/Zekâî Dede.
Ata binesim geldi hay dah da/Hüzzam/Türkü/Aksak.
ATATÜRK MARŞI (Savurdu düşman.)/Kâzım Narmanlı/Çârgâh/Marş/Nim Sofyan/Kâzım Narmanlı.
ATATÜRK MARŞI (Yâdelden selâm sana.)/Sevim Varol/Çârgâh/Marş/Sofyan/İrfan Doğrusöz.
Atatürk’ü kalbinde dünyaya ışık saçar/Teoman Önaldı/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Teoman Önaldı.
Ateş koydu yar kalbimin üstüne/Mustafa Arik Arık/Hicaz/Şarkı/Aksak/Faruk Şahin.
Ateş misin yakıyorsun bakınca/Halil Soyuer/Hicaz/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Ateş misin yakıyorsun bakınca/Halil Soyuer/Hicaz/Şarkı/Düyek/Cemil Derelioğlu.
Ateş misin yakıyorsun bakınca/Halil Soyuer/Karcığar/Şarkı/Aksak/Yücel Aşan.
Ateş söndü küle döndü/Sâmi Derintuna/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/İsmail Demirkıran.
Ateş-i âlâm ile yandıkca gönlüm hânesi/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Şekerci Cemil Bey.
Ateş-i aşk olmada her dem sebep berbâdıma/Bayati/Şarkı/Ağır Aksak/Tatyos Efendi.
Ateş-i aşkın eseri var ciğerimde/Acemkürdi/Şarkı/Yürük Semâî/Rif’at Bey.
Ateş-i aşkın harâb etti dil-i nâlânımı/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Hâfız Yusuf Efendi.
Ateş-i aşkın senin ey mehlikâ/Mehmet Sâdi Bey/Eviç/Şarkı/Ağır Aksak/Rif’at Bey.
Ateş-i aşkın senin ey mehlikâ/Mehmet Sâdi Bey/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Rif’at Bey.
Ateş-i aşkınla câna dil kebâb olmaktadır/Rızâ Savaşkan/Acemaşîran/Şarkı/Curcuna/Emin Ongan.
Ateş-i aşkınla câna dil kebâb olmaktadır/Rızâ Savaşkan/Ferahfeza/Şarkı/Ağır Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ateş-i aşkınla cânâ oldum dîvâneden beter/Acemkürdi/Beste/Berefşan/Osep Ağa (Ebeyan).
Âteşi aşkınla öyle dağla ki/Cemâl Safi/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Salih Suphi Soner.
Ateş-i aşkınla peyderpey tabahhur eyleyip./Bayati/Şarkı/Aksak/Hüseyin Sâdettin Arel.
Ateş-i aşkınla yandım nûr-ı îmânım Ali/Kenan Rifâi/Hüzzam/İlâhi/Düyek/Kenan Rifâî.
Ateş-i aşkıyle gönlüm dağlarım/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ahmet Bey.
Ateş-i hicrinle yakma sîne volkan olmasın/Hisarbuselik/Şarkı/Müsemmen/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ateş-i sûzân-ı firkat yaktı cism ü cânımı/Mehmet Sâdi Bey/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Hacı Fâik Bey.
Ateş-i sûzân-ı firkat yaktı cism ü cânımı/Mehmet Sâdi Bey/Hüzzam/Şarkı/Yürük Semâî.
Ateşim yanmadan tütünüm tüter/Eviç/Şarkı/Sofyan.
Ateşim yanmaz oldu dumanım tütmez oldu/Cemâl Bora/Hüzzam/Türkü/Düyek/Yılmaz Yüksel.
Ateşimsen ocağımdan gözyaşımsan yanağımdan/Doğan Tanır/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Ateşindir a güzel sevgiyi sevdâ edici/Mustafa Tahralı/Hisar/Beste/Çenber (Ağır)/Alâeddin Yavaşça.
Ateşiyle yanıyorken yüreğim/Akif Salı (Müftü)/Gerdaniye/Şarkı/Aksak/Nûri Halil Poyraz.
Ateşiyle yanıyorken yüreğim/Akif Salı (Müftü)/Karcığar/Şarkı/Aksak/Râkım Elkutlu.
Ateşli râşeler veriyor iştiyâkınız (İŞTİYAK)/Hidâyet/Ferahfeza/Şarkı/Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ateştim kül oldum ışıktım söndüm/İlkan San/Bayatiaraban/Şarkı/Düyek/Reyhan Karataş.
Atfeyle bana hançer-i müjgânını her bâr/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Hasan Bey (Ûdî).
Atımı bağladım ben bir meşeye/Gerdaniye/Türkü/Aksak.
Atıyor sanki hazan ömrüme bir gizli adım/Cemâlettin Kıpçak/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Abidin Gerçeker.
Atladım bahçene girdim gülleri fincan gibi/Eviç/R. T./Aksak.
Atlarım dağlardan yokuşlar bitmez/Ertuğrul Özyıldırım/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Suat Yıldırım.
Atmış üzerinden karı müjdeliyor ilkbaharı/Yılmaz Yüksel/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Yılmaz Yüksel.
Avâre gönül lûtfunu bir gün görecek mi/Besim Bey/Ferahnâk/Şarkı/Curcuna/Şerif İçli.
Avâre gönül yine sensiz hicrâne daldı/Yegâne Teksel/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Melâhat Pars.
Avlu deliğinden boyun gösterir/Gerdaniye/R. T./Aksak.
Avlusunda eriği var/Hüzzam/Şarkı/Aksak.
Avuçlarımın içinde ellerin gözlerin gözlerimin içinde/Mustafa Karamelek/Hüseynî/Şarkı/Semâî/Fethi Karamahmudoğlu.
Avuçlarından içtim aşk şarabını/Serap Tardü Arısan/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Sadun Aksüt.
Avutma kendini maziye bakıp/Sami Derintuna/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Elisabet Gençel.
Ay batarken pencerenden sen görünsen gün doğar/Turgut Çelik/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Müsemmen/Erdinç Çelikkol.
Ay buluttan süzülmüş öpmüş gülü gizlice/Özgen Bilgisel/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Necip Gülses.
Ay doğarken gecelerden harelenir garip garip/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Ay doğarken şu tepeden iner zeybekler/Yusuf Ziyâ Ortaç/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Kaya Bekat.
Ay doğarken şu tepeden iner zeybekler/Yusuf Ziyâ Ortaç/Hüseynî/Türkü/Düyek/İsak Varon.
Ay geçer yıl geçer uzarsa ara/Mehmet Erbulan/Acemkürdi/Şarkı/Semâî/Kutlu Payaslı.
Ay gülmüyor yüzüme bu gece/Selma Erdeviren/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/Selma Erdeviren.
Ay mı doğmuş gün mü doğmuş âlem rûşen/Hicazkâr/Köç./Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ay öperken suların göğsünü sâhilde yıkan/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Şükrü Tunar.
Ay öpüyorken saçlarını sâhilde benimle dalsak suların koynuna ah seninle/Mustafa Ünal Yılmazer/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Aksak/Mustafa Ünal Yılmazer.
Ay örerdi ipek tüller/Ayten Baykal/Hicaz/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Ayâ ne edem ol şeh-i hûbâna hediye/Buselik/A. S./Aksak Semâî/Kara İsmail Ağa.
Ayağına giymiş sedef nalini/Eviç/R. T./Aksak.
Aybeder hâl-i dil-i âşüfte-sâmânım gören/Eviçbuselik/Beste/Muhammes/Dede Efendi.
Ayda yılda bir değil her gün ara sor beni/İlkan San/Hüseynî/Şarkı/Aksak/İsmâil Ötenkaya.
Aydın Türk’ün anayurdu/Sâmih Rif’at Bey/Karcığar/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Aydınlanır cihânım bir bakış kâfi gelir/Sabri Aykaç/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Sabri Süha Ansen.
Aydınlık bir sabahın özlemi içindeyim/Fatma Mit/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Düyek/Selahattin Sağlam.
Aydos’tan esen rüzgâr dalgalara kavuşur/Kemâl Sincer/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Amir Ateş.
Ayetinin safhasında gör ne yazmış ol kadîm/Nesîmî/Hüzzam/İlâhi/Nim Sofyan.
Ayın ışıltısı vurmuş yüzüne/Bedri Appak/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/İbrahim Halil Taşkent.
Ayın ondördü yüzün ipekten hâlesi var/Ali Rıdvan Umar/Karcığar/Şarkı/Nim Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Ayırma gözlerini gözlerimden bu akşam/Yaşar Nâbi Nayır/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz/Ziyâ Paşa/Evcişevk/Y. S./Yürük Semâî/Akın Özkan.
Aylar değil ömrümce hiç “gel” demese de sesin/Yusuf Nalkesen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yusuf Nalkesen.
Aylar oldu tek bir satır yazmadın sen neredesin/Şükrü Yetimoğlu/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Suphi İdrisoğlu.
Aylar yıla sevdâlı gönül aşka divâne/Hüseyin Tansever/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/İsmail Demirkıran.
Aylar yıllar geçiyor o hasretin bitmiyor/Galip Uzunca/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Recep Güçlüler.
Aylar yıllar geçti de ne de yaramaz oldun/Sabahattin Ergi/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Sabahattin Ergi.
Aylar yıllar geçti yok senden bir haber/Şekip Ayhan Özışık/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Şekip Ayhan Özışık.
Aylarca bırakıp da unuttum seni sanma/Hicazkâr/Şarkı/Türk Aksağı/Sahak Hocasar (Kemânî).
Aylardan beridir ben görmediğim o yârin/Sabri Süha Ansen/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Sabri Süha Ansen.
Ayların sultanı hoşgeldin mübarek Ramazan/Reşat Özpirinçci/Acemaşîran/İlâhi/Müsemmen/Erdinç Çelikkol.
Aynada bu gece bir resim gibi kendimi görmek istedim/Aysel Gürel/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Cemil Derelioğlu.
Aynalar sır tutar sır melâlime/Adem Erim/Hicaz/Şarkı/Düyek/Âmir Ateş.
Ayrı düştüm görmedim cânânımı/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Bogos Efendi (Hânende).
AYRILAMAM (Seni çılgın gibi sevdim.)/Akın Özkan/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Akın Özkan.
Ayrıldık ayrılalı (TATLI GÜNLER YAŞARKEN)/Muzaffer Kazan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Necdet Erdemli.
Ayrılığın kalbime bir ağ gibi örüldü/Uğur Gür/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ali Şenozan.
Ayrılığın sırdaşıyım/Mehmet Turan Yarar/Hicaz/Şarkı/Semai/Faruk Şahin.
Ayrılığın üstünden seneler geçse bile/Alâeddin Şensoy/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Alâeddin Şensoy.
Ayrılığın yolu var hüzünlü kaşlarında/Asuman Solak/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yılmaz Yüksel.
Ayrılık âh ayrılık/Zeki Duygulu/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Zeki Duygulu.
Ayrılık alnımın kara yazısı/Orhan Arıtan/Gerdaniyebuselik/Şarkı/Yürük Semâî/Alâeddin Yavaşça.
Ayrılık ateşten bir ok/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Fahri Kayahan.
Ayrılık da zor değil eğer hasret olmasa/Hasan Oral Şen/Hicaz/Şarkı/Aksak-Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Ayrılık gölge düşürdü sevgimize/Yusuf Aksoy/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hasan Soysal.
Ayrılık kapıya dayandığında/Sevinç Atan/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Düyek/Sedat Kayahan.
Ayrılık ne demek hasret ne demek/Günsel Çelikoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sevinç Tevrüz.
Ayrılık perde perde uzaklaşır gider de/Vecdi Bingöl/Gerdaniye/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Ayrılık saati çaldığı zaman dalında kurudu ansızın bahar/Berran Yalçın/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Ayrılık ümitlerin ötesinde bir şehir/Şahap Gürsel/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Avni Anıl.
Ayrılık vakti geldi bırakıp gidiyorsun/Asuman Erdemli/Hicaz/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Ayrılık yeli estirdin hangi dağın ardındasın/Mehmet Cem Yiğit/Gerdaniyebuselik/Şarkı/Düyek/Suphi İdrisoğlu.
Ayrılık yıldönümü kalbime yâdın doluyor/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Hayri Yenigün.
Ayrılık yıldönümü kalbime yâdın doluyor/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüseynî/Şarkı/Sofyan-Curcuna/Sadettin Kaynak.
Ayrılıkmış bilmiyordum gözlerinden öptüğüm/Mustafa Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Mustafa Ünal Yılmazer.
Ayrılıkta bu sır nedir/Selâhattin İçli/Buselik/Şarkı/Nim Sofyan/Selâhattin İçli.
Ayrılırken bakmadın hiç/Turgut Çelik/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Erdinç Çelikkol.
Ayrılırken dökülen iki damla gözyaşı/Refik Özcan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Teoman Önaldı.
Ayrılırsan gözlerimden gelme artık bir daha sen/Hârun Zeki Öztemiz/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Hârun Zeki Öztemiz.
Ayrılmaya kararlıysan son defa bir bakta git/Cevdet Kerim Kızrak/Bayati/Şarkı/Düyek/Metin Everes.
Ayrılsak ta kalbim sana küsmedi ki unutayım/Sâmi Derintuna/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/Ali Şenozan.
Ayşe kız baban nerede/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Refik Fersan.
Ayşe kız yallah/Gerdaniye/Şarkı/Sofyan.
Ayşe’m/Bayatiaraban/Şarkı/Fâiz Kapancı.
Ayşe’m Ayşe’m gül Ayşe’m/Kasım İnaltekin/Hicaz/Şarkı/Aksak/Kasım İnaltekin.
Ayşe’m tarladan gelir/Doğan Ergin/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Doğan Ergin.
Ayva dibi serin olur yatmaya/Hûzî (Hicaz)/Türkü/Aksak.
Az biliriz çok söyleriz bilmem yâ Rab biz n’eyleriz/Hüsâmettin Olgun/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Murat Derin.
Azad et sen nigahınla bu esir-i biçareni/Meriç Kocaoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Burhan Bakışkan.
Azâde-ser’iz çerha bizim minnetimiz yok/İsmail Fennî Ertuğrul/Hicazkâr/Y. S./Yürük Semâî/İsmail Fennî Ertuğrul.
Azîmetin nereden böyle bî-nikab senin/Hüseynîaşîran/Beste/Zincir/Hacı Sâdullah Ağa.
AZİZ İSTANBUL (Sana dün bir tepeden.)/Yahyâ Kemâl Beyatlı/Hicaz/Şarkı/Semâî/Münir Nûrettin Selçuk.
Azm-i dildâr-ı tü dâret câm-ı ber-âb âmed/Hicaz/Kâr/Hafif/Bolâhenk Nûri Bey.
Azm-i gülzâr eyle bülbül devridir/Fehmî/Arazbar/Şarkı/Ağır Aksak/Rızâ Efendi (Kemânî).
Bâde ver sâkî zîrâ gönül mahzundur/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Rif’at Bey.
Bâde-i vuslat değildir içtiğin her katre âb/Muzaffer Nazlı/Hüseynî/Şarkı/Devr-i Hindî/İbrâhim Tuğberk.
Bademlerle bir açar baygın ıtırlar saçar/Fethi Karamahmudoğlu/Gerdaniye/Şarkı/Nim Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Bağ oldum bostan oldum/Hüseynî/Şarkı/Aksak/İsmail Hakkı Nebiloğlu.
Bağa girdim ay çıktı karşıma bir yâr çıktı/Sâdi Hoşses/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Sâdi Hoşses.
Bağa girdim üzüm yok (PENBE KIZ)/Karcığar/Şarkı/Düyek/Mildan Niyâzi Ayomak.
Bağ-ı aşkın andelîbi hazret-i üftâdedir/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Bayati/İlâhi/Devr-i Revân/Cinuçen Tanrıkorur.
Bağ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz/Nâbî/Bestenigâr/Beste/Çenber (Ağır)/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Bağ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz/Nâbî/Hüseynî/Şarkı/Müsemmen/Bekir Sıtkı Sezgin.
Bağ-ı hüsnünde efendim lâleler buldu kemâl/Hüzzam/Şarkı/Ağır Düyek/Sâlih Dede.
Bağ-ı hüsnünde gönül bülbülü nâle-hân olur/Hasan Fehmi Mutel/Dilkeşhaveran/Şarkı/Ağır Aksak/Hasan Fehmi Mutel.
Bağ-ı sînemde açıp lâle gibi dağ-ı derûn/Eviç/Şarkı/Düyek/Mehmet Bey (Neyzen).
Bağından her güzel bir gül seçerdi (GÖNÜL)/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Teoman Alpay.
Bağından her güzel bir gül seçerdi/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Akın Özkan.
Bağından her güzel bir gül seçerdi/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Ümit Aşık.
Bağladın zülüf telinden/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Bağlamışken sevdiğime bahtımı/Ahmet Uzel/Bestenigâr/Şarkı/Müsemmen/Ahmet Uzel.
Bağlandı aşk yollarım geçip gitti yıllarım/Sâlih Korkmaz/Hicaz/Türkü/Düyek/Nihat Adlim.
Bağlandı gönül zülfüne bir yosma civânın/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Selânik’li Ahmet Efendi.
Bağlandı siyah zülfüne dîvâne mi gönlüm/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Bîmen Şen.
Bağlanıp zülf-i hezâran tâbına/Ömer Nâci Efendi (Muâllim)/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Şevkî Bey.
Bağlar bahçeler güller ile lâle sünbüller/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Bağlardın yürekten beni bağlardın/Mustafa Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Mustafa Ünal Yılmazer.
Bağlayıp zülfünle cânâ tut ki âzâd istemem/Yâsin Hatipoğlu/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Erdinç Çelikkol.
Bağrıma bastığım kara taşları/Abdullah Satoğlu/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Hüseyin Soysal.
Bağrıma taş basaydım/Fuat Hulûsi Demirelli/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Bağrıma taş basmışken yine girdin dünyâma/Zekâi Tunca/Hüzzam/Fantezi/Düyek/Zekâi Tunca.
Bağrımdaki biten başlar Muhammed’in aşkındandır/Seyfullah Nizamoğlu (Sey)/Hüzzam/Tevşih/Düyek/(Dede olabilir).
Bağrımdaki biten başlar Muhammed’in aşkındandır/Seyfullah Nizamoğlu (Sey)/Hüzzam/İlâhi/Sofyan/Ahmet Özhan.
Bağrımı yaktın kadın yeter büktün belimi/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Bağ-zâr-ı aşka girdim kokladım bir verd-i ter/Abdülbâki Baykara (Şeyh)/Ferahfeza/A. S./Aksak Semâî/Osman Şevki Uludağ.
Bahâne bahâne her şey bahâne (Alem bahanedir.)/Zeynep Arıcan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Tâhir Karagöz.
Bahar bakışlı anam/M. Özkır/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sâdi Hoşses.
Bahar bakışlı anam başı nakışlı anam (Anam anam canım anam)/M. Özkır-G. Aydoğdu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Gültekin Aydoğdu.
Bahar bir gelse arkasından yaz/Güngör Sakman/Hicaz/Şarkı/Aksak/İsmail Ötenkaya.
Bahar Boğaziçi’nde alırken nefesini/Orhan Kızılsavaş/Hicaz/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Bahar erdi yeşillendi çemenler/Hicaz/Şarkı/Düyek/Nâzım Bey (Kanûni-âmâ).
Bahar erdi yine ezhâr-ı gûnâ-gûn ayân oldu/Buselikaşîran/A. S./Aksak Semâî/Hayri Yenigün.
Bahar geldi çiçek açtı/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Nasib’in Mehmet Yürü.
Bahar geldi gönlüme güldü diye gözlerin/Hâldun Kâmran Ayıkgezmez/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Hâldun Kâmran Ayıkgezmez.
Bahar geldi gül açıldı aşka geldi bülbül şimdi/Muhlis Sabahattin Ezgi/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Muhlis Sabahattin Ezgi.
Bahar geldi yeter gayrı bu uyku ulvi cânânım/Özcan Korkut/Bayatiaraban/Şarkı/Ağır Düyek/Özcan Korkut.
Bahar gelince eser başta kavak yelleri/Hüseyin Tansever/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Bülent Ulusoy.
Bahar gelmiş güller açmış dediler/Bekir Mutlu/Hicaz/Fantezi/Aksak/Hüseyin Soysal.
Bahar gelsin çiçek açsın sevenler hep kucaklaşsın/Oktay Zerrin/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Necdet Tokatlıoğlu.
Bahar gibi yaz gibi sevgilide naz gibi/İlkan San/Buselik/Şarkı/Düyek/Sadettin Çevik.
Bahar goncası gibi/Fethi Karamahmudoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Bahar gözlerinde bir ıslak Eylül/Münire Aksaray/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yaşar Bedük.
Bahar ile neşâtımız/Karcığar/Şarkı/Türk Aksağı/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Bahar oldu (erdi) güzel seyre gelmez mi/Karcığar/Şarkı/Curcuna.
Bahar oldu açıldı lâle vü gül/Hicaz/Şarkı/Aksak/Rif’at Bey.
Bahar oldu açtı güller/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Bolâhenk Nûri Bey.
Bahar oldu açtı sünbül/Ferahfeza/Şarkı/Devr-i Hindî/Kemânî Serkis Efendi.
Bahar oldu beyim evde durulmaz/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Şeyh Ethem efendi.
Bahar oldu sular akar çayıra/Hacı Ârif Bey/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Hacı Ârif Bey.
Bahar oldu sular karardı/Hüzzam/Şarkı/Düyek.
Bahar oldu yine açıldı güller/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Ferahnâk/İlâhi/Düyek/Cinuçen Tanrıkorur.
Bahar olsa çemenzâr olsa âlem handedâr olsa/Süleyman Nazif/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Fahri Kopuz.
Bahar olsun mevsimler sabah olsun geceler/İsmet Sünter/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/İsmâil Acar.
Bahar olur benim kışım mutluluktan döner başım/Mehmet Erbulan/Acemkürdi/Fantezi/Aksak/Rıdvan Tandoğan.
Bahar olur yaz olur güzellerde naz olur/Yesârî Asım Arsoy/Gerdaniye/Şarkı/Nim Sofyan/Yesârî Asım Arsoy.
Bahar senden almış bütün rengini/Nûrettin Baykal/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Faruk Şâhin.
Bahar sensiz hazan sensiz olamaz/İbrahim Halil Taşkent/Karcığar/Şarkı/Düyek/Halil İbrâhim Taşkent.
Bahara indi melekler/Selâhattin İçli/Buselik/Şarkı/Devr-i Hindî/Selâhattin İçli.
Baharda aşk çiçeklerde tomurcuklar filizlendi/Mustafa Ünal Yılmazer/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna-Semai/Mustafa Ünal Yılmazer.
Bahardım sen gittin güz oldum soldum/Hüseyin Balkancı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hamdi Demircioğlu.
Baharı görmeden yazı görmeden/İlkan San/Hicaz/Şarkı/Semai/Erol Erdiş.
Bahâr-ı hüsnünde mehtâbı gördüm dün gece/Şevket Bey (Ûdî)/Acemkürdi/Şarkı/Curcuna/Arif Sâmi Toker.
Baharı n’eyleyim yazı n’eyleyim/Rasim Esenlik/Acemkürdi/Şarkı/Oynak/Rafet Kıral.
Baharım ilk aşkım son ümîdimdin benim/Müzehher Güyer/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Müzehher Güyer.
Baharın bir başka yazın bir başka/Cumali Karataş/Hüseynî/İlahi/Değişmeli/A. Atilla Sütşurup.
Baharın geldiğin nerden bileyim/Virânî Abdal/Eviçhûzî/Nefes/Yürük Semâî.
Baharın gülleri solana kadar bıraktığın yerde bekleyeceğim/Şükrü Yetimoğlu/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Yüksel.
Baharın ilk mehtâbı ışıklı gözlerinde/Orhan Kızılsavaş/Aşkefza/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Baharın yeşilinde sanki sen varsın/Sâmi Derintuna/Ferahfeza/Şarkı/Düyek/Nezahat Soysev.
Baharın zamânı geldi a canım/Hicaz/Köç./Aksak/Dede Efendi.
Bahâristân-ı hüsnün eylemişler âşıkan ezber/Hüseynîzemzeme/Beste/Zincir/Ali Rızâ Efendi (Şeyh).
Baharla hazân birleşemez ortada yaz var/Veliye Yâkut/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Avni Anıl.
Baharlar hazan olur açmadan solar gülüm/Recep Güçlüler/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Recep Güçlüler.
Baharlar tez geçer yaz olmayınca/İlkan San/Hüseynî/Şarkı/Aksak/İsmail Ötenkaya.
Bahçede gördüm üç güzel/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Medenî Aziz Efendi.
Bahçeler yaprakla dolmuş sonbaharın cilvesi/Zeki Atkoşar/Buselik/Şarkı/Müsemmen/Zeki Atkoşar.
Bahçelerde bülbül boş yere ötmez/Ahmet Asma/Hicaz (Hümâyun)/Türkü/Nim Sofyan/Mustafa Uyan.
Bahçelerde saz olur gül açılır yaz olur (Seni sevdim seveli.)/Hicaz/Türkü/Sofyan.
Bahçelerden yükselirken kuşların son şarkısı/Tümay Başer Üçok/Hisar/Şarkı/Müsemmen/Alâeddin Yavaşca.
Bahçemde açılmış yine güller/Ertuğrul Ottekin/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Mustafa Ünal Yılmazer.
Bahçemde bir bahar günü açarak/Faruk Nafiz Çamlıbel/Isfahan/Şarkı/Düyek/Ergüder Öktem.
Bahçemde şafak gülleri mor salkımlar/Seyfettin Başçıllar/Ferahnâk/Şarkı/Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Bahçemdeki son goncayı rüzgâr koparırken/Ali Özokur/Hicazkâr/Şarkı/Semâî/Kadri Şençalar.
Bahçemdeki son gonceyi rüzgâr koparırken/Ali Özokur/Hüzzam/Şarkı/Yürük Semâî/İsmâil Demirkıran.
Bahçemizde güller açtı neş’e doldu her yere/Mustafa Ünal Yılmazer/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Ertuğrul Ottekin.
Bahçende gül solmadan gel/Tûran Kekevi/Gerdaniye/Şarkı/Sofyan/Mehmet Nazmi Özalp.
Bahçendeki gonca gülmüş/Sâmi Derintuna/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Câhit Deniz.
Bahçenizde gül var mı/Hicaz/Şarkı/Aksak.
Bahçesinde sarı gül bâzı ağla bâzı gül/Hüseynî/Şarkı/Sofyan.
Bahr-i derd-i aşka dalmıştır gönül/Bayatiaraban/Şarkı/Yürük Semâî/Rif’at Bey.
Bahs açıp âşıklığımdan gizlice cânânıma/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/İbrâhim Efendi.
Bahs etme o aşkın bana en son gecesinden/Ümit Gürelman/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Ümit Gürelman.
Baht-ı dûn etti beni pek bî-karar/Kemâl Emin Bara/Hüseynî/Şarkı/Devr-i Hindî/Hüseyin Sâdettin Arel.
Bahtı inkâr ile ey yâr yeni bir baht olmaz/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Baht-ı nâ-sâzım beni dildârdan dûr eyledi/Suphi Ziyâ Özbekkan/Isfahan/Y. S./Yürük Semâî/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Bahtım o kadar kara ki târife mahâl yok/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Neyzen Rızâ Bey.
Bahtım yüzün gülmez mi/Ahmet Ilgaz/Hicaz/Şarkı/Düyek/Vefik Ataç.
Bahtımın karanlık sarp yamacından/Hicaz/Şarkı/Raks Aksağı/Sadettin Kaynak.
Bâis oldu çeşm-i mestin âşıkın berbâdına/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Şevkî Bey.
Bak bahta da ikbâle de nûr indi Hatay’da/Behçet Kemâl Çağlar/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Cevdet Çağla.
Bak gönlüme gurbette açan bir güle döndü/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Ahmet Mükerrem Akıncı.
Bak gözlerinin rengi ateşler gibi yanmış/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Râkım Elkutlu.
Bak işte akşam oldu inlesin kaval yine/Mustafa Arif Arık/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Faruk Şahin.
Bak kalbime sevgin acı bir iz gibi kaldı/Acemaşîran/Şarkı/Sengin Semai/Selçuk Kurt.
Bak kalbime sevgin acı bir iz gibi kaldı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Avni Anıl.
Bak ne hâle koydu bu baht-ı siyah/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Hacı Arif Bey.
Bak şu çiçeğin rengine/Nûri Uçar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Kadri Şençalar.
Bak şu feleğin işine/Hicaz/R. T./Devr-i Hindî.
Bak şu gönül figan eder/Erdal Yılmaz/Canfeza/Şarkı/Düyek/Ahmet Dalkılıç.
Bak şu güzel köylüye işte bu kızdır perî/Mustafa Nûri Bey (Hacı)/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Rızâ Bey (Danbeni).
Bak şu Hakk’ın hikmetine ne güzeller yaratmış/Eviç/R. T./Sofyan.
Bak şu kalbim ne diyor/Hüceste Aksavrın/Hicaz/Şarkı/Curcuna/İrfan Özbakır.
Bak şu kalbim yârelendi sevdiğim derdinle hep/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ahmet Uzel.
Bak şu kıza ne çok ağlıyor/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Sedat Öztoprak.
Bak vech-i yâre gelmiş kemâle/Ali Ulvi Kurucu/Hüseynî/Nefes/Sofyan/Cüneyt Kosal.
Bak yalvarıyor nâlesi âhımda rebâbın/Melek Hiç/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Sâdi Hoşses.
Bak yine geçti bahar gül n’eylesin/M. Nihat Etiz/Acemkürdi/Şarkı/Semâî/İzzet Altınbaş.
Bak yine geldi bahar yemyeşil oldu dağlar/Şâkir Döşemeciler/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/Mümin Salman.
Bak yine kaldın tek başına sen çileli gönlüm/Ahmet Tutaklar/Hicaz/Fantezi/Aksak/Ahmet Tutaklar.
Bak yine sana geldim/Hâlit Çelikoğlu/Dügâh/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Bakarak herkese bu can yakıcı işve ile/Hüseynî/Şarkı/Yürük Semâî/Nâzım Bey (Kanûni-âmâ).
Bakarken enginlere dalar gider gözlerim/Engin Çır/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Bakayım hüsnüne bir kaşı gözü kara bulun/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Rif’at Bey.
Bakılır mı o şeh-i kişver-i hüsn-âbâde/Gerdaniye/Beste/Çenber (Ağır)/Ebû-Bekir Ağa.
Bakın bâd-ı semûm olmuş ecel âh/Hâfız Yusuf Efendi (Enderûnî)/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hâfız Yusuf Efendi.
Bakıp cemâl-i yâre çağırıram dost dost/Niyâzî-i Mısrî/Hicaz/İlâhi/Nim Evsat/Doğan Ergin.
Bakıp ruhsârına âh eylemiştim/Rahmi Bey/Bayatiaraban/Şarkı/Devr-i Hindî/Rahmi Bey.
Bakıp ta yüzüme veda ederken birkaç gün demiştin seneler oldu/Ömer Umutlu/Hicaz/Şarkı/Düyek-Sofyan/İlgün Soysev.
Bakışı yaz sıcağı gülüşü bahar gibi/Necip Mirkelâmoğlu/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Necip Mirkelâmoğlu.
Bakışının esrârı nedir ah bilsem/Neveser Kökdeş/Hüzzam (Müstear)/Şarkı/Curcuna/Neveser Kökdeş.
Bakışlar kapanır düşlere bir gün/Fethi Karamahmudoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Bakışlar tutsak olur bir güzel göze/Betül Yücer/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Bakışların başka tutumun başka/Hasan Karaağaç/Ferahnâk/Şarkı/Düyek/Necdet Tokatlıoğlu.
Bakışların kıvılcım rûha alev saçıyor/Alâeddin Yavaşça/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Nim Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Baki değiliz cihanda her şey geçici/Fuad Bayramoğlu/Isfahan/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Bakma ak saçlarıma içimde genç yıllar var/Halil Soyuer/Hicaz/Şarkı/Aksak/Niyâzi Şengül.
Bakma bize düşman gibi ordan beri gel ha/Hûzî/Y. S./Yürük Semâî/Tab’î Mustafa Efendi.
Bakma sakın benden yana/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Şâkir Ağa.
Bakmadın hiç kalbimin feryâdına/Vâhit Özaydın/Isfahan/Şarkı/Müsemmen/Alâeddin Yavaşça.
Bakmayıp haline sevdaya dalan kim güzelim/Samim Arıksoy/Buselik/Şarkı/Curcuna/Uzman Sağlık.
Bakmış idim hâl-i anber-fâmına/Ferahfeza/Şarkı/Aksak/İsmet Ağa.
Bakmıyor gayri güzelim yüzüme/Dügâh/Şarkı/Düyek/Hikmet Efendi.
Bakmıyor üftâde-i nâ-şâdına/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Kemânî Bülbülî Sâlih Efendi.
Baktığım her yerde varsın dilde mihmânım mısın/Osman Nûri Özpekel/Ferahnâk/Şarkı/Ağır Aksak/Osman Nûri Özpekel.
Baktıkca hüsn ü ânına hayran olur âşıkların/Hicaz/Beste/Lenk Fahte/Suphi Ezgi.
Baktıkca hüsn ü ânına hayran olur âşıkların/Hüseynîaşîran/Beste/Lenk Fahte/Zekâî Dede.
Baktıkça o güzel gamzene meftun olurum ben/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Cemil Muslu.
Baktıkça yaralarsın ta içimden sen beni/Yektâ Güngör Özden/Hicaz/Şarkı/Sofyan/İlgün Soysev.
Baktım ki gönül hayli uzak günlere dalmış/Hasan Soysal/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Hasan Soysal.
Baktım lebine gülşen-i sevdâ benim oldu/Hüseynîaşîran/Şarkı/Sengin Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Baktım yine fecrinde güneş dinleniyor/Yılmaz Karakoyunlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Fâruk Şâhin.
Bakup camâli yâre/Niyâzi Mısrî/Acemaşîran/İlâhi/Yürük Semai/Asım Molla.
Balam sen ne güzelsin/Mehmet Erbulan/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Ünsal Silleli.
Balkonda saatlerce düşündüm seni andım/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Şükrü Tunar.
Bana aşkı öğretensin/Câhit Deniz/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Câhit Deniz.
Bana aşkın şarabını sundu yârim bu gece/Bâki Çallıoğlu/Acemkürdi/Şarkı/Curcuna/Hüseyin Coşkuner.
Bana bakmakta yine gamze ile dîdelerin/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Bana benden de yakın/Esin Şenkal/Hicaz/Şarkı/Düyek/İbrahim Halil Taşkent.
Bana benden yakınsın kendine yabancısın/Mukadder Özakman/Hicaz/Şarkı/Aksak/M. Sabri Akçagül.
Bana bir aşk masalından şarkılar söyle/Erol Sayan/Buselik/Şarkı/Müsemmen/Erol Sayan.
Bana bir atf-ı nazar eyle ki ihsân göreyim/Reşat Özpirinçci/Hüseynîaşîran/Şarkı/Aksak/Bekir Sıtkı Sezgin.
Bana bir İstanbul şarkısı gönder/Taner Çağlayan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Taner Çağlayan.
Bana bir ninni söyle ruhumda rüzgar essin/İklim Karaca/Hicaz/Şarkı/Düyek/Turhan Taşan.
Bana bir şarkı söyle mutluluğu anlatsın/Erol Gül/Hicaz/Şarkı/Aksak/Selâhattin Altınbaş.
Bana bütün rüzgârlar senin yönünden gelir/Orhan Kızılsavaş/Aşkefza/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Bana eşten dosttan gülen yüz mü var/Nazmi Yükselen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Nazmi Yükselen.
Bana felek gör ne etti/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Rif’at Bey.
Bana gel gönlüme gir kalbimi aşkınla yakıver/M. Ünal Yılmazer/Hicaz/Şarkı/Aksak/M. Nazmi Özalp.
Bana gel sevgilim ol kalbime gir diyemem/Uğur Gür/Hicaz/Fantezi/Evfer-Aksak/Özgen Gürbüz.
Bana gönül verdiğini hissedersin bildiğimi/Yâsemin Balkan/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Abdülkadir Salar.
Bana göre yâr değilsin istemem seni/Gülse Yöney/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sibel Taşbaş.
Bana gül gonca olursun nazlı cemâlim/Ahmet Uzel/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Bana gül mü diyorsun gülemem tâlih kızar/Hüceste Aksavrın/Hicaz/Şarkı/Düyek/Bâki Duyarlar.
Bana hem-dem eyleyen ey gam seni/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Nikoğos Ağa.
Bana hemen koş gel acılarım dinsin/İsmet Tahtacıoğlu/Buselikaşîran/Şarkı/Oynak/Cavit Ersoy.
Bana hep böyle cefâ etme karışmam küserim/Alâeddin Öcal/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/İsmail Baha Sürelsan.
Bana hep dert veriyorsun deme candan olurum/Turgut Çelik/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Bana her yerde senin rûy-i melâlin görünür/Hicaz/Şarkı/Aksak/Bîmen Şen.
Bana hiç yabancı gelmiyor güzel çehreniz/Nâil Güneş/Hicaz/Şarkı/Aksak/Nâil Güneş.
Bana kalır resmin elin olur cismin/Fethi Karamahmudoğlu/Hicaz/Şarkı/Oynak/Fethi Karamahmudoğlu.
Bana kızıp yıldızlara kaçmışsın/Erol Güngör/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yılmaz Pakalınlar.
Bana lûtf eyler iken sen/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Hacı Arif Bey.
Bana nemli bakışlarla./Hâlit Çelikoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Aydın Tekindor.
Bana neş’e verir sanma şarabım/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Halûk Recâî.
Bana n’oldu değişti şimdi hâlim/Rahmi Bey/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Rahmi Bey.
Bana o kadar yakınsın ki seni ben sandım/Erşet Ömerî/Karcığar/Şarkı/Düyek/Cevdet Çağla.
Bana ol meh gör ne etti/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Ali Efendi (Yüzükcü).
Bana ol şûh gör n’eyledi/Buselik/Şarkı/Evfer (Ağır)/Dellalzâde.
Bana olan cefâ senden değildir/Dertli/Hicaz/Şarkı/Aksak/M. Fatih Salgar.
Bana önce sözleri biraz mânâlı geldi/Orhan Seyfi Orhon/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Ahmet Yektâ Madran.
Bana sev deme gönlüm sonbahar/Ahmet Sıvacı/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/İsmail Öten Kaya.
Bana sevda dersleri verme ey güzel/Seyfi Güldağı/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Seyfi Güldağı.
Bana sevdiğini bir daha söyle/M. Ünal Yılmazer/Hicaz/Fantezi/Semai/Hüseyin Soysal.
Bana seyrân-ı cemâlindir emel/Rahmi Bey/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Rahmi Bey.
Bana solgun bir avuç gül ele nadide çiçeksin/Azmi Aytaç/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Ertuğrul Ottekin.
Bana sorarsan nesine mâil oldum handesine/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı).
Bana tavr-ı nigâhın âh mizâcımca değil ey mâh/Acemaşîran/Şarkı/Raks Aksağı/Şâkir Ağa.
Bana yakın ol sevgili kız/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Drama’lı Hasan Hasgüler.
Bana yardan söz etmeyin/Ferhunde Şehitoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Gültekin Aydoğdu.
Bana yardan vaz geç derler gönül senden vaz geçer mi/Hicaz/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Barak kızı barak çektim hale göze kan düştü/Mustafa Suna/Bayatiaraban/Şarkı/Düyek/Sadettin Çevik.
Bâri felek ben yüzüne söyleyim/Acemkürdi/Şarkı/Yürük Semâî/Nikoğos Ağa.
Başı duman pare pare yol ver dağlar yol ver bana/Âşık Yener/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Mustafa Malay.
Başım döndü sevgiden sevenleri el aldı/Nemika Mürseloğlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/İrfan Özbakır.
Başım dumanlı ve yorgun n’olur uzat kolunu/Mehmet Tûran Yarar/Dilkeşhaveran/Şarkı/Düyek/Akın Özkan.
Başıma döndükçe bezm-i meyde mînâlar benim/Canfeza/Beste/Hafif/Danyal Mantı.
Başımı alır da giderim bir gün/Aytekin Çolakoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Aytekin Çolakoğlu.
Başımızda kavak yeli eser durur deli deli/Yılmaz Yüksel/Hicaz/Şarkı/Evfer/Vefik Ataç.
Başımızda kavak yeli eser durur deli deli/Yılmaz Yüksel/Hüseynî/Fantezi/Düyek/Erdoğan Berker.
Başımızda sevdâ yeli eserken geleceksen geç kalmadan gel güzel/İlkan San/Buselik/Şarkı/Nim Sofyan/Necip Altın.
Başında kar yağa dursun bahar özünde senin/Mehmet Tûran Yarar/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Kaya Bekat.
Başını eğmezdin görünce beni/Züveyir Durmaz/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Osman Ülkü.
Başını göğsüme koy gönlümdeki derdi dinle/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Ekrem Güyer.
Başının altında olsa kollarım bâlîn-i ser/Ferahnâk/Şarkı/Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Başka bir âlem gerektir gönlümü seyrân için/Abdülazîz Efendi (Hekimbaşı)/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Gevherî Osmanoğlu.
Başka mevsim aramam baharımsın yazımsın/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Başkaları gibi sevemem seni/Fethi Karamahmudoğlu/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Fethi Karamahmudoğlu.
Başladım feryâde ben bülbül gibi/Hüseynîaşîran/Şarkı/Aksak/Zeki Arif Ataergin.
Başladın ağyâr ile ünsiyyete/Sermet Efendi/Bayatiaraban/Şarkı/Ağır Aksak/Nûman Ağa.
Batarken ufukta bu akşam güneş/Atıf Zühtü/Hüzzam/Şarkı/Düyek-Curcuna/Sadettin Kaynak.
Batarken ufukta kızıl rengiyle/Cemalettin Turan/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Ali Güngör Çakmakçı.
Bayburt’un eğmeleri, beğenmem değmeleri/Anonim/Hüseynî/Türkü/Türk Aksağı/Sadettin Kaynak.
Baygın suların göğsüne yaslandı da bî-tâb/Münir Tevfik Uraz/Hüseynî/Şarkı/Türk Aksağı/İsak Varon.
Bayram olur her günüm bana güldüğün zaman/Mehmet Sait Şimdi/Buselik/Şarkı/Sofyan/Suphi İdrisoğlu.
Bâzen bir çift göz olur gönlümü benden alan/Hüseyin Tansever/Hüseynî/Şarkı/Aksak/İsmail Demirkıran.
Bâzen denizlerin kırışıksız morundayım/Mehmet Tûran Yarar/Buselik/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Bazen girerim altına dehrin/Yâsin Hatipoğlu/Eviç/Şarkı/Sofyan/Sâdettin Çevik.
Bazen içli bir şiir okunur o yüzde/Vahide Bulak/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Fahri Bulut.
Bâzen kış bâzen baharla/Sâlih Korkmaz/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Alâeddin Şensoy.
Bazen serin esen bir yel gibisin/Güngör Karagözlü/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Burhan Bakışkan.
Bâzen ümit bâzen neş’e bâzen keder geldi gitti/Taner Şener/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Zeynettin Maraş.
Be bahçevan ben bahçemi bellerim/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/(Muzaffer Kurtulmuş-Taş Plâk).
Be gemici gemici kullan dümeni/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan.
Bebeğiyim uyutandır çiçeğiyim büyütendir/Fethi Karamahmudoğlu/Hicaz/Şarkı/Semâî/Fethi Karamahmudoğlu.
Bedenimde duran benimle olan/Ömer Umutlu/Bayati/Şarkı/Düyek/Cavit Ersoy.
Beğendim seni efendim geçmem asla ben/Ferahnâk/Şarkı/Düyek/Dede Efendi.
Be-hey bülbül nedir feryâd vâr eyle Hak’dan istimdâd/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Bayatiaraban/İlâhi/Bektâşi Raksı Evf./Doğan Ergin.
Be-hey bülbül nedir feryâd vâr eyle Hak’dan istimdâd/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Dilkeşhaveran/Durak/Durak Evferi.
Be-hey bülbül nedir feryâd vâr eyle Hak’dan istimdâd/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Gülizar/İlâhi/Sofyan/Cinuçen Tanrıkorur.
Be-hey kardeş Hakk’ı bulam mı dersin/Yunus Emre/Gülizar/İlâhi/Evsat/Abdullah Efendi (Tosunzade).
Bekasız hüsnün güvenme ânına/Mehmet Hafîd Bey/Bayatiaraban/Şarkı/Düyek/Lem’î Atlı.
Bekçisiyim bu serin ve siyah gecelerin/Kemâlettin Kâmi Kamu/Hicaz/Şarkı/Semâî/Kaya Bekat.
Bekle demiştin o yerde bekledim yine/Hasan Sözeri/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Hasan Sözeri.
Bekledi teşrîfini bu akşam yine gözler/Turhan Nesimî Küçükusta/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/İsmâil Ötenkaya.
Beklediğin gelmiyormuş seni candan sevmiyormuş/İlkan San/Bayati/Şarkı/Sofyan/Hâlil İbrahim Taşkent.
Bekledim bekledim gözler ufukta/Alper Şirvan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Bekledim bir ömür sev diye beni/Ahmet Vehbi Şenol/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sâdettin Çevik.
Bekledim fecre kadar gelmedin/Nâhit Hilmi Özeren/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Râkım Elkutlu.
Bekledim gelecektin ömre bedel an gibi/Osman Dokuzoğuz/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Azmi Tuğrul.
Bekledim gelmiyorsun gönlünde hüzün mü var/Uğur Gür/Aşkefza/Şarkı/Sofyan/Râfet Kıral.
Bekledim günlerce yoksun gelmedin bilmem neden/Necdet Revi/Ferahnâk/Şarkı/Semâî/Kâni Karaca.
Bekledim hep bekledim sen gelmedin/Tümay Başer Üçok/Hüseynî/Şarkı/Aksak-Semai/Alâeddin Yavaşça.
Bekledim ömür boyu sevgiliden bir haber/Itırzâde Dursun/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Hasan Özçivi.
Bekledim teşrîfini bir çok zaman/Acemkürdi/Şarkı/Ağır Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Bekledim yıllarca lâkin gelmedin ey nazlı yâr/Hüseyin Mayadağ/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Râkım Elkutlu.
Bekleme yolumu dönerim diye/İbrahim Halil Taşkent/Ferahnâk/Şarkı/Düyek/İbrahim Halil Taşkent.
Beklemekten bıkmadın mı bırak artık bu aşk bitsin/Sâmi Derintuna/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Celâl Abacı.
Beklemekten çok yoruldum sensiz olmak zor bana/Mustafa Ünal Yılmazer/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Mustafa Ünal Yılmazer.
Bekler deli gönlüm seni gündüz gecelerde/N. Nâmi Keskinbora/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Mustafa Çalık.
Bekler gönül bekler gönül derde bin dert ekler gönül/Hayrunnisâ Aydınlıoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Hayrunnisâ Aydınlıoğlu.
Beklerim her gün bu sâhillerde mahzun böyle ben/Rahmi Duman/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İsmail Hakkı Nebiloğlu.
Beklerim her gün bu sâhillerde mahzun böyle ben/Rahmi Duman/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Sadettin Kaynak.
Beklerim yolunu gözlerim ağlar/Tunç Kemâl/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Sâdi Hoşses.
Bekletme yeter kalmadı hiç sabra mecâlim/Lütfi Fikret German/Karcığar/Şarkı/Aksak/Necmi Pişkin.
Bekleyip gör neler saklı yarında/Fatma Onur/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Bekliyor gurbet sebebi nedir bilmez kimse/Ali Özkan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ali Özkan.
Bekliyorum salınarak çık raksa heman/Hicazkâr/Köç./Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Beli dedik ezelde sana biât eyledik/Abdullah Bin Faysal/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Amir Ateş.
Beli ince yüz peçeli/Hüzzam/Şarkı/Aksak.
Belki bir melek peri belki çılgın bir heves/Orhan Arıtan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ümit Mutlu.
Belki gelirsin diye günlerdir bekliyorum/Ayten Yavaşça/Hicaz/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Belki seni getirir bana dalgalar diye/Taner Çağlayan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Fâruk Şâhin.
Belki şimdi gidiyorsun/Mehmet Erbulan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Metin Everes.
Ben ağlar idim her gece ol yârim uyurdu/Eviç/A. S./Aksak Semâî/Tanbûri Ali Efendi.
Ben ağlarım eller güler buda başa geşecekmiş/Sâdettin Kaynak/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
BEN ANADOLU’YUM (Yüzbinler uyur koynumda)/M. Nâci Ünver/Hüseynî/Fantezi/Sofyan-Düyek/Hasan Şanlıtürk.
Ben Anadolu’yum/Nazmi Alper Tanrıverdi/Hüseyni/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Yüksel.
Ben âşık-ı mahzûn u perîşânı unutma/Hüseynîaşîran/Şarkı/Devr-i Hindî/Müezzin Hakkı Bey.
Ben aşkı bilmiyordum onu senden öğrendim/Cevdet Kerim Kızrak/Bayati/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Ben babamın evin yıktım belâlım (TÜRKMEN KIZI)/Gülizar/Şarkı/Devr-i Hindî/(M. İ. H. B. ‘den).
Ben bahar bekliyordum gonceler neden soldu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Zeynettin Maraş.
Ben bahçende ararken katmer gülün hasını/Halil Soyuer/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Serap Arısan.
Ben ben isem canda değil/Kenan Rifâî/Acemaşîran/İlâhi/Sofyan/İzzettin Hümâyi Elçioğlu.
Ben bende-i Ahmed’em/İzzet Eskidemir/Hicaz/İlâhi/Sofyan/İzzettin Eskidemir.
Ben bilmedim bana n’oldu/Hicaz/Şarkı/Ağır Düyek/Dede Efendi.
Ben bilmedim ki ben kimim/Seyyid Nizamoğlu/Acem/İlâhi/Sofyan/Mustafa Hakan Alvan.
Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin/Ahmet Dede (Köse) (Nev’î)/Ferahnâk/İlâhi/Sofyan/Şevket Bey (Selânik’li).
Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin/Ahmet Dede (Köse) (Nev’î)/Hicaz/Durak/Durak Evferi/Bekir Sıtkı Sezgin.
Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin/Ahmet Dede (Köse) (Nev’î)/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Hakan Alvan.
Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin/Ahmet Dede (Köse) (Nev’î)/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Hakan Alvan.
Ben bir âşıkım sana gönül verdim/Muâllim İsmail Hakkı Bey/Acemaşîran/Fantezi/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ben bir çoban kızıyım/Vecdi Bingöl/Hüseynî/Şarkı/Oynak-Düyek/Sadettin Kaynak.
Ben bir garip kuşum yurdum yuvam yok/Hicaz/Şarkı/Raks Aksağı/Sadettin Kaynak.
Ben bir gün ölürsem sana hasret yaşamakla/Ali Ulvi Kurucu/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Cinuçen Tanrıkorur.
Ben bir güzel (sevmişim-görmüşüm)/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Zeki Duygulu.
Ben bir hazan sen bir bahar/Ahmet Kaçar/Ferahnâk/Şarkı/Raks Aksağı/Fethi Karamahmudoğlu.
Ben bir keklik olaydım/Hüseynî/Türkü/Aksak.
Ben bir kulum sen yaratan ne olur/Orhan Arıtan/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Amir Ateş.
Ben bir küçücük sevdâlı kuştum/Yaşar Mîraç/Hüseynî/Şarkı/Devr-i Turan-Sofyan/Bilge Özgen.
Ben bir Türk’üm dinim cinsim uludur/Mehmet Emin Yurdakul/Hicaz/Şarkı/Aksak/Zekâî Dede.
Ben bir Türk’üm nice yıl dedelerim cihâna. (TÜRK SÖZÜ)/Hüseynî/Fantezi/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ben bir yaralı kuşum gönülden vurulmuşum/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Ben bir yıldız olsaydım (Gökyüzünden dünyâya he gece)/İlter Yeşilay/Hüseynî/Ç. Ş./Nim Sofyan/Bilge Özgen.
Ben bir yumak sevgiyim/Yalçın Benlican/Hüseynî/Şarkı/Düyek/İsmail Akçapınar.
Ben böyle çok dertlere katlandım uzun yıllar/Mehmet Erbulan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ünsal Silleli.
Ben bu aşka düşeli Allah’la bilişeli/Yûnûs Emre/Bayati/İlâhi/Evsat.
Ben bu meclislerde ibretler gördüm/Yûnûs Emre/Hüseynî/Nefes/Sofyan.
Ben bu sevdanın yüzünden yıllardır ne çile gördüm/Cumali Karataş/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Cumali Karataş.
Ben bu sonu en başından nasıl oldu farketmedim/Aşkın Tuna-Zekâi Tunca/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Zekâi Tunca.
Ben bu teferrücde baş kalfa oldum/Hüseynîzemzeme/Şarkı/Aksak.
Ben bu yolu bilmez idim/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Nim Sofyan/Bekir Sıtkı Sezgin.
Ben bu yolu bilmez idim/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Ahmet Hatipoğlu.
Ben çâre ararken dil-i bî-çâreye senden/Hicazkâr/Şarkı/Sengin Semâî/Tatyos Efendi.
Ben daha dün mutluluk sarayında şah iken/Medar Gören/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Ben de çok seviyorum demek yetmez geliver/Selçuk Öden/Bestenigâr/Şarkı/Düyek/Mümin Salman.
Ben de Mecnû’num ezelden gönlümün Leylâ’sına/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Zeki Duygulu.
Ben de sevdim bir zaman/İbranim Halil Taşkent/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/İbranim Halil Taşkent.
Ben dervişim diyen kişi iş bu yola âr gerekmez/Yûnûs Emre/Hüzzam/İlâhi/Aksak/Güldeniz Ekmen.
Ben dervişim diyene bir ün idesim gelir/Hicaz/İlâhi/Sofyan.
Ben dervişim diyene bir ün idesim gelir/Yunus Emre/Çârgâh/İlâhi/Sofyan.
Ben dervişim diyene bir ün idesim gelir/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Amir Ateş.
Ben devletten ayrıldım/Samiha Ayverdi/Hüzzam/İlâhi/Sofyan/Tekin Uğurel.
Ben doğruyu dinlersem eğer kâr ederim/Serdar Öncül/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Burhan Durucu.
Ben dün yine sordum seni ıssız geceden/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz (Hümâyun)/Şarkı/Aksak/İsmail Ötenkaya.
Ben esîr-i aşkınım çoktan beri çeşm-i edâ/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Arşak Çömlekciyan.
Ben esîr-i dâm-ı aşkı zülf-i yârım ey gönül/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindî.
Ben esîr-i derd-i hicrânım vefâsız yâre ne/Vecdi Bingöl/Isfahan/Şarkı/Devr-i Hindî/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Ben eskiden böyle miydim/Emel Sönmez/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Bilge Özgen.
Ben ezâ-yı firkatinle dem-be-dem nâliş-gerim/Acemkürdi/Şarkı/Ağır Aksak/Mehmet Yürü (Nasib’in).
Ben ezelden dîdenin meclûbuyum bilmez misin/Kıymet Hanım/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Mısır’lı İbrâhim Efendi (Ûdî).
Ben fedâ etmek dilerken dost için hep cânımı/Isfahan/Şarkı/Ağır Aksak/Bîmen Şen.
Ben felek vurgunuyum/Sadun Aksüt/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sadun Aksüt.
Ben gamlı hazan sense bahar dinle de vazgeç/Sıtkı Angınbaş/Hicaz/Şarkı/Aksak/Melâhat Pars.
Ben gedayım şöhret-i darâyı versen istemem/Eviç/Şarkı/Müsemmen/Ahmet Uzel.
Ben gibi sana âşık-ı üftâde bulunmaz/Hüseynî/Y. S./Yürük Semâî/Tab’î Mustafa Efendi.
Ben giderim ıstırâbın üstüne/Mustafa Demiray/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Suat Yıldırım.
Ben gönlümü insanlara sevgi için sebîl ettim/Turgut Yarkent/Acemkürdi/İlâhi/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Ben günleri aylar bilirim ayları yıllar/Ceyda Görk/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Bertan Üsküdarlı.
Ben harâbat ehliyim yoktur karârım tâ ebed/Hakkı/Hicaz (Hümayun)/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Ben havada uçar idim/Eviçhûzî/Türkü/Aksak.
Ben hazân mevsimiyim sen yemyeşil bir ilkbahar/İsmet Tahtacıoğlu/Besteısfahan/Şarkı/Ağır Aksak/Cavit Ersoy.
Ben hazan yaprağı yerlerde ve sen tâze çiçek/Niyâzi Ersan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Nezahat Soysev.
Ben helâk-i âteş-i sûzânınam/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mehmet Nûrettin (Hâfız).
Ben helâl ettim sana kendi elimle kanımı/Eviç/Şarkı/Aksak/Sedat Öztoprak.
Ben her bahar gelince hicranla yanmazmıyım/Recep Güçlüler/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Recep Güçlüler.
Ben her gece mâzîye yolculuk ediyorum/Uğur Gür/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Ben inandım gönül lutf eyle sen de inan/Kemâl Emin Bara/Ferahnümâ/Şarkı/Curcuna/Hüseyin Sâdettin Arel.
Ben Kerem’im ben Aslı’yım/Yılgör Atçı/Hicaz/Şarkı/Ağır Evfer/Ahmet Özkök.
Ben kıble edindim yüzün ey canı cihan/Mevlânâ Celâledîn-i Rûmî/Hisarbuselik/Şarkı/Yürük Semaî/Ali Polattemir.
Ben kış oldum sen bahar ol yeşil yeşil düş gönlüme/Mehmet Reis/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sadettin Çevik.
Ben ki terkeylemişim cânımı cânânım için/Arazbarbuselik/Beste/Devr-i Kebîr/Tanbûri Ali Efendi.
Ben köylüyüm ne güzel raks ederim/Hüseynî/Türkü/Sofyan.
Ben küçükken ninnilerle uyudum büyüdüm/İlhan Şeşen/Acemkürdi/Fantezi/Sofyan/Şahin Çangal.
Ben mest-i cânan olmuşam/Tâlibî Emre/Hicaz/İlâhi/Türk Aksağı/S. Eyyûbi Işıksal.
Ben mest-i cânan olmuşum/Tâlibî Emre/Hüzzam (N. Zirgüle’de)/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Ben mi sevdim sâde sen meh-peykeri/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Rif’at Bey.
Ben müptelâ oldum sana/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Dede Efendi.
Ben ne ettim sana bilmem âh felek/Hicaz/Şarkı/Aksak/Medenî Aziz Efendi.
Ben neler çekmekteyim bilsen elinden âh senin/Osman Nûri Özpekel/Bayati/Şarkı/Devr-i Hindi/Ömür Gençel.
Ben neler çektim neler gördüm/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Ethem Rûhi Bey.
Ben o kızın gözlerinde sevdâ sezdim derde düştüm/Mustafa Töngemen/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Mustafa Töngemen.
Ben o kızın gözlerinde sevdâ sezdim derde./Mustafa Töngemen/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Ben olur da bitmez mi/Hicaz/Şarkı/Düyek.
Ben ölürsem acı bir parça bana derdimi çek/Mustafa Nâfiz Irmak/Karcığar/Şarkı/Aksak/Rıdvan Lâle.
Ben ömrümü yıllarca hayâlinle avuttum/Vâhit Özaydın/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Ben perîşânım perîşan zülfünün mecnûnuyum/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Santûri Ethem Efendi.
Ben sana gönlüm verip de şu cihanda gülmedim/Âşık Ömer/Karcığar/Şarkı/Düyek/Nihat Adlim.
Ben sana gönül vereli bak ne hâl oldum/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Çorlu’lu.
Ben sanırdım âlem içre hiç bana yâr kalmamış/Niyâzî-i Mısrî/Karcığar/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Ben sararken bir gecenin böyle sonsuz hüznünü/Hasan Soysal/Karcığar/Şarkı/Aksak/Şeref Yaman.
Ben sende bulup kendimi yalnız sana verdim/Bekir Sıtkı Erdoğan/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Ben senden çok önce geçtim baharı/Hasan Karakuş/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/Câvit Ersoy.
Ben seni ellere verdim vereli/Hüseynîkürdî/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Ben seni sevdim seveli kaynayıp coştum/Dede Efendi/Bestenigâr/Şarkı/Curcuna/Dede Efendi.
Ben senin aşkınla doğdum sonradan olma değil/Ali Bektaş/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindi/Ahmet Özkök.
Ben senin kapında kula dönmezdim/Mehmet Erbulan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Necdet Tokatlıoğlu.
Ben severim aller giyen güzeli/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan.
Ben sevginin âlâsını sende buldum/S. Ozan Uslu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Suphi İdrisoğlu.
Ben sevgiyi gözden tanırım/Erol Uzunöner (Uzunömeroğlu)/Ferahfeza/Şarkı/Aksak/Fethi Karamahmudoğlu.
Ben solmuş bir yaprak gülün dalında/Fatma Onur/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Necdet Tokatlıoğlu.
Ben sözüne bağlamam bel/Nûman Ağa/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Nûman Ağa.
Ben susuyorum artık geçen zaman söylesin/Ali Akmanlar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sâlih Berkmen.
Ben ufacık bir bebeğim/Sadık Atay/Hüseynî/Ç. Ş/Semai/Mahmut Oğul.
Ben vâr iken sen düşünme gül heman/Hüseynîaşîran/Şarkı/Düyek/Markar Ağa.
Ben vefasız birinin hasretini çekerim/Uğur Gür/Hicaz/Şarkı/Düyek/Faruk Şâhin.
Ben vefasız birinin hasretini çekerim/Uğur Gür/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mustafa Sağyaşar.
Ben yağmurun ıslağı sen güneşin tutsağı/Cansın Erol/Buselik/Şarkı/Düyek/Hasan Esen.
Ben yaşarken mâzinin sensiz geçen her ânını/İsmet Tahtacıoğlu/Hicaz (Hümâyun)/Şarkı/Ağır Aksak/Mustafa Çalık.
Ben yıllara terkettim ümit yüklü baharı/Fuat Azgur/Hicaz/Şarkı/Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
Ben yıllarca hep koştum/Hüsamettin Olgun/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Ben yine bir dilber-i rânâya oldum müptelâ/Dilkeşhaveran/Beste/Şarkı Devr-i Revânı/Zekâî Dede.
Ben yolun sonuna gelmişim artık/Mehmet Erbulan/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Erol Sayan.
Ben yürürem yâne yâne aşk boyadı beni kâne/Yûnûs Emre/Acemaşîran/İlâhi/Sofyan/Cüneyt Kosal.
Ben yürürem yâne yâne aşk boyadı beni kâne/Yûnûs Emre/Hûzî/İlâhi/Sofyan-Y. Semai/Cüneyt Kosal.
Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne/Yûnûs Emre/Acemaşîran/İlâhi/Sofyan.
Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne/Yûnûs Emre/Acembuselik/İlâhi/Sofyan/Kemâl Efendi (Balat Şeyhi).
Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne/Yûnûs Emre/Arazbar/İlâhi/Düyek/Dede Efendi.
Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne/Yûnûs Emre/Bestenigâr/İlâhi/Sofyan.
Bend etti dili zülfüne sevdâ-yı muhabbet/Eviçhûzî/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Bende aşkın izleri sende sonsuz tebessüm/Hasan Soysal/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Bende dertler kümelenmiş sana bir sır açamam/Turgut Çelik/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Bende hicran yarasından da derin bir yara var/Necdet Atılgan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sâdi Işılay.
Bende mâzîden kalan zamanla hatırlanan/Hikmet Münir Ebcioğlu/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Teoman Alpay.
Bende mâzînin her mevsimi yaz ve bahardır/Hasan Soysal/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semâî/Hasan Soysal.
Bende mi suç sende mi yoksa ikimizde mi/İbrahim Halil Taşkent/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Halil İbrâhim Taşkent.
Bende oldum bir dilbere/Bayati/Şarkı/Ağır Düyek/Rif’at Bey.
Bende oldum can ile bir gül-feme/Fâik/Buselikaşîran/Şarkı/Aksak/Şâkir Efendi (Hâfız Efendi?).
Bende sevgin öyle köklü duygularım bir bir saklı/Fatma Onur/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Bende söz bir Allah birdir bilesin/Yalçın Benlican/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/Bilge Özgen.
Bende yaprak dökümü sende mevsim ilkbahar/Veli Mete Bakırlı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Selâhattin Altınbaş.
Bende yüz yok pâyine yüz sürmeğe/Hüseynî/Şarkı/Oynak/İsmet Ağa.
Bendedir dertlerin binbir türlüsü/Vural Şahin/Hicaz/Şarkı/Düyek/Halil Gürdal İnal.
Bende-i yarın oldu aşık-ı nâlân sana/Ahmet Uzel/Bayati/Şarkı/Müsemmen/Ahmet Uzel.
Benden ayrı düştün artık bir teselli bulamazsın/Nezahat Kuntar/Buselik/Şarkı/Devr-i Hindî/Fehmi Tokay.
Benden bir şarkı istedin yazsam binlercesini/Aydın Oran/Hicazkâr/Şarkı/Sen. Semai/Aydın Oran.
Benden ey ma’şûkam enzârın girîzan olmasın/Fâik Ali Ozansoy/Ferahnümâ/Şarkı/Aksak Semâî/Hüseyin Sâdettin Arel.
Benden ey ma’şûkam enzârın girîzan olmasın/Fâik Ali Ozansoy/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Lem’î Atlı.
Benden kaçarak kol kola bir yaz günü erken/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Sâdi Işılay.
Benden selam olsun Bolu Beyine/Gerdaniye/Şarkı/Türk Aksağı.
Benden uzak olsan da hep yaşat hayâlinde/Nizâmettin Ağan/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Bahri Altıntaş.
Benden uzaklaşınca bak nasıl soldu yüzün/Halûk Recâî/Buselik/Şarkı/Curcuna/Halûk Recâî.
Bendene her bâr efendim yâr olur sandım seni/Buselik/Kâr/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Bendeni gördükce sen ey mehlika/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/İsmet Ağa.
Benem ol aşk bahrisi denizler hayran bana/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Düyek/Hâkan Alvan.
Benem ol aşk bahrisi denizler hayran bana/Yûnûs Emre/Hüseynî/İlâhi/Nim Sofyan/Doğan Ergin.
Benem ol aşk bahrisi denizler hayran bana/Yûnûs Emre/Irak/İlâhi/Düyek.
Beni ağlar görürsen aşkınla sürünürsem tut elimden ne olur/Savaş Büke/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Câhit Ünyaylar.
Beni beklettin efendim yine mu’tad olarak/Araban/Şarkı/Curcuna/Fehmi Tokay.
Beni bırakıp burada gitme güzeller güzeli/Mehmet Erbulan/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Ali Şenozan.
Beni bîgâne mi sandın a canım/Bayatiaraban/Şarkı/Curcuna/Sâlih Efendi (Arap).
Beni bir lâhzada râm etti o billûr sesiniz/Abdülkâdir Gökmen/Hicaz/Şarkı/Aksak/Abdülkâdir Gökmen.
Beni böyle bekletme gönlünde misafir et/Uğur Gür/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Alâeddin Şensoy.
Beni bu nefsim eyledi hayran/Buselik/İlâhi/Düyek/Lâtif Efendi.
Beni candan usandırdı cafadan yar usanmaz mı/Fuzuli/Acem/Şarkı/Aksak Semai/Ali Polattemir.
Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı/Fuzûlî/Bayatiaraban/Nefes/Sofyan.
Beni canımdan ayırdı gönlümü yıktı temelden/Hicaz/Şarkı/Aksak/Muzaffer İlkar.
Beni cevrin harâb etti/Büzürg/Şarkı/Aksak/Şâkir Ağa.
Beni de al ne olur gözlerinin içine/Zehra Pınarses/Hicaz/Şarkı/Aksak/Akın Özkan.
Beni de alın ne olur koynunuza hâtıralar/Bâki Süha Ediboğlu/Hisarbuselik/Şarkı/Aksak/Selâhattin Pınar.
Beni görme cevre lâyık/Ferahnâk/Şarkı/Düyek/Denizoğlu Ali Bey.
Beni güldürmedi bir an bu hayâtın elemi/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Neveser Kökdeş.
Beni güldürmedin âlemde neden ey yüzü mâhım/Reşat Özpirinçci/Hicaz/Şarkı/Aksak/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Beni her an üzer dağlar yârelerim var/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Beni her görüşte handeler saçar/Rifat Ahmet Moralı/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Bîmen Şen.
Beni hüznümle bırak, istemiyorum seni/Mustafa Nafiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Beni ihmâl bana isyân beni giryân et/Rüştü Şardağ/Buselik/Şarkı/Aksak/İsmail Baha Sürelsan.
Beni incitmeey ruhi revanım/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Şekerci Udi Cemil Bey.
Beni ister ağlat ister sevindir/Ferahnümâ/Şarkı/Sofyan/Hüseyin Sâdettin Arel.
Beni kahreder bu kaçışların/Vâhit Özaydın/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Beni kul etti de bir gözleri ahûya felek/Reşat Özpirinçci/Ferahfeza/Şarkı/Aksak/Ömür Gençel.
Beni mecnûn eden sensin/Kaya Öztaş/Dügâh/Şarkı/Aksak/Kaya Öztaş.
Beni mecnûn eden sevda yüzünden gönlümde bir koza örüşür gider/İlkan San/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Mustafa Uyan.
Beni mecnun eden yeşil gözlerin/Acemaşîran/Şarkı/Curcuna/Nasib’in Mehmet Yürü.
Beni mecnûn ediyor firkat-i cânân bu gece/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Hamdi Tokay.
Beni mes’ud sanmayın/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Kaptanzâde Ali Rızâ Bey.
Beni nasıl yakmışsın/Seyfi Güldağı/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Seyfi Güldağı.
Beni reddetse de tavrın bilirim özler için/Samim Arıksoy/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Erol Sayan.
Beni sana bağlayan gözlerinin rengidir/Reşat Bilgin/Hicazkâr/Şarkı/Nim Sofyan/Sadettin Kaynak.
Beni saran sevgine yıllardır doyamadım/Şahin Çangal/Hicaz/Şarkı/Düyek/Şahin Çangal.
Beni sermest eden çeşminle âh ebrûlerin cânâ/Gerdaniye/A. S./Aksak Semâî/Hacı Fâik Bey.
Beni sev rûhumu sar kalbime yaslan beni sev/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mısır’lı İbrâhim Efendi (Ûdî).
Beni sevdâya saldı ümit verdi aldattı/Cansın Erol/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Beni sevdaya salıp gönlümü yakmış gidiyor/Sevinç Atan/Hicazkâr/Yürük Semai/Yürük Semai/Ferhat Sarmusak.
Beni sevmez biliyorum/Hicaz/Kanto/Nim Sofyan/Kemânî Serkis Sucuyan.
Beni şâd etmek kolaydır ger dilersen güzelim/Hicaz/Şarkı/Aksak/Lütfi Bey.
Beni tenhâ kodun ey şîvekârım/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Râif Korel (Kemânî).
Beni terk etti sultânım/Sultan III. Ahmet/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Arif Sâmi Toker.
Beni terk eyledin en son ey mâh/Recâizâde Mahmut Ekrem/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Bîmen Şen.
Beni unutma ki sana yanmışım/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mustafa Nâfiz Irmak.
Beni varsın sonu gelmez düşe atsın geceler/Hasan Soysal/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Hasan Soysal.
Beni vurdu güzeller/Bayati/Şarkı/Oynak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Beni yaktın yanasın sen de gönülden dilerim/Amir Ateş/Hicaz/Şarkı/Aksak/Kâni Karaca.
Beni yaktın yanasın sen de gönülden dilerim/Amir Ateş/Hicaz/Şarkı/Aksak/Nihat Adlim.
Beni yaktın yanasın sen de gönülden dilerim/Âmir Ateş/Hicaz/Şarkı/Aksak/Fahir Güneri.
Beni yalnız bırakıp gittiğin akşam güzelim/Ferit Tan/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Ferit Tan.
Beni yalnız gecelerde dolaşırken arar mısın/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Hüseyin Mayadağ.
Beni yıllarca sitemlerle üzüp gönlümü yaktın/Engin Çır/Buselikaşîran/Şarkı/Ağır Aksak/Engin Çır.
Beni yine sev sev ne olur bir daha sev de yine yanayım gözlerinin rengi içinde/Mustafa Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Mustafa Ünal Yılmazer.
Benim adım hüzün güzelim ben seni güldüremem/Cahit Deniz/Hicaz/Şarkı/Düyek/Cahit Deniz.
Benim böyle kederli durduğuma bakma sen/Eyüp Göksu/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Atıf Baştuğ.
Benim derdim devâ bulmaz/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Benim derdim nedir dağlar ne bilsin/Mehmet Tûran Yarar/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Faruk Şâhin.
Benim derdim yamandır kim bana hem-dert olur bilmem/Kenan Rifâi/Hüzzam/İlâhi/Düyek/Kenan Rifâî.
Benim derdim yüzbin oldu/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Nikolâki (Kemençeci).
Benim gibi sen de sevmiş olaydın ayrılığı yaşar mıydık bir tanem/Oğuz Çetinel/Hicaz/Şarkı/Düyek/Suphi İdrisoğlu.
Benim gibi sende böyle/Ali Osman Yılmaz/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Ali Osman Yılmaz.
Benim gönlüm bütün sevmek bütün duymak için yanmış/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Sadettin Kaynak.
Benim gönlüm gözüm nûru cemâl-i yâre âşıktır/Isfahan/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Benim gönlüm o gül gamzenle bir gün şâd olur mu/Osman Nûri Özpekel/Buselik/Şarkı/Curcuna/Osman Nûri Özpekel.
Benim güzel güvercinim/Araban/Kanto/Nim Sofyan/Kemâni Serkis Sucuyan.
Benim güzel rûya görmem imkansız/İlham Behlül Pektaş/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Muzaffer Özpınar.
Benim güzel vatanım/Necdet Varol/Hüseynî/Şarkı/Sofyan-D. Turan/Necdet Varol.
Benim hâlim firâkınla yamandır/Hacı Fâik Bey/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Hacı Fâik Bey.
Benim için hiç farketmez/Alâeddin Şensoy/Buselik/Şarkı/Aksak/İsmail Demirkıran.
Benim için sen herşeysin/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Benim ilk hevesim sensin güzelim/Necdet Tokatlıoğlu/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Necdet Tokatlıoğlu.
BENİM KADAR SUÇLUSUN BUNDA SENDE (Olanlar oldu.)/Yusuf Nalkesen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yusuf Nalkesen.
Benim küçücük minik bebeğim/Necdet Varol/Hüseynî/Ç. Ş./Nim Sofyan/Necdet Varol.
Benim maksûdum âlemde değildir lâkin illâ “Hû”/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Ferahnâk/İlâhi/Düyek/Zekâî Dede.
Benim maksûdum âlemde değildir lâkin illâ “Hû”/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Hüzzam/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Benim olan benim mi ki benden içre uçar gider/Ayten Uğuralp/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Benim sendin enîsim bî-menendim/Ahmet Refik Altınay/Hicaz/Şarkı/Aksak/Nebahat Üner.
Benim serv-i hırâmânım benim sen nemden incindin/Hicazkâr/A. S./Aksak Semâî/Bolâhenk Nûri Bey.
Benim sevdiceğim bahçenin gülü/Gerdaniye/Köç./Aksak.
Benim sevgim böyle işte/Neclâ Peker/Hicaz/Şarkı/Aksak (Yürük)/Adem Şâhin.
Benim şu yollardan üzgün geçtiğim/Mehmet Erbulan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sâdettin Öktenay.
Benim yârem çâre bulmaz kimden imdâd arayım/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Kanûni Nubar Efendi.
Benim yârim bezden kilim dokur/Bekir Sıtkı Erdoğan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Avni Anıl.
Benim yârim gelişinden bellidir/Karacaoğlan/Hicaz/Şarkı/Raks Aksağı/Sadettin Kaynak.
Benim yârim görünsün sürmeleri sürünsün/Eviç/Şarkı/Aksak.
Benim yârim koklanmamış bir gonce gül olmalı/Kasım İnaltekin/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Kasım İnaltekin.
Benim yârim öylesine güzel ki/Sami Derintuna/Hicaz/Şarkı/Değişmeli/Alâeddin Yavaşça.
Benim yârim pencereden bakıyor/Hüseynî/Türkü/Curcuna.
Benim yarim Taşkent’tir/Mustafa Ünal Yılmazer/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Mustafa Ünal Yılmazer.
Benim yârim üzer hâlim ben ağlarken güler zâlim/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Ahmet Uzel.
Benimle ağlayıp benimle gülen vefasız sevgili şimdi nerde/Rıdvan Tandoğan/Acemkürdi/Fantezi/Curcuna/Rıdvan Tandoğan.
Benimle baharsın benimle hazan/Yılmaz Karakoyunlu/Buselik/Şarkı/Curcuna/Fethi Karamahmudoğlu.
Benimsin sevdiğim sen neden hor bakıyorsun/Ahmet Uzel/Bayati/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Benle geçen yılların hiç aklına gelir mi/Ruşen Işın/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Erol Erdiş.
Benliyi aldım kaçaktan/Karcığar/Köç./Aksak/(Öztuna’da Dede Ef.).
Benzemez kimse sana tavrına hayrân olayım/Rüştü Şardağ/Bayati/Şarkı/Aksak/Fehmi Tokay.
Benzemezsin kimseye billâhi fevkalâdesin/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Kâzım Uz (Muâllim).
Benzeri yok o sendeki gözlerin/İlkan San/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Mûsa Kumral.
Benzetirlerse hilâli n’ola âlem kaşına/Gerdaniye/Beste/Çenber/Zekâî Dede.
Beraberce gel gidelim/Gülizar/Şarkı/Aksak/Kemânî Rızâ Efendi.
Berîd-i âhdan haylice haber var/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Hacı Arif Bey.
Berk urmada vechinde senin hüsn-i melâhat/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Cevdet Kalpakçıoğlu.
Berk-i gül ey gonce-fem sen gibi ter-dâmen midir/Dügâh/Beste/Devr-i Kebîr/Tab’î Mustafa Efendi.
Ber-küşâ-yı mâ’delet hâkân-ı devrân dâima/Acemaşîran/Beste/Devr-i Kebîr/Basmacı Abdi Efendi.
Beste-i zencir-i zülfündür gönül ey dil-rübâ/Gülizar/Beste/Zincir/Tanbûri İzak Efendi.
Beyaz göğsün bana karşı açma beni öldürürsün/Âşık Mustafa Gevherî/Bayatiarabanbuselik/Şarkı/Curcuna-Düy.-Y. Sem./Sadettin Kaynak.
Beyazdır sîne-i sâfın a cânım/Eviçbuselik/Şarkı/Düyek/Zeki Arif Ataergin.
Beyazdır sîne-i sâfın a cânım/Ferahnâk/Şarkı/Ağır Düyek/Baha Bey (Sermüezzin).
Beydağı’na yaslanmış sıralı yeşil dağlar/Hüseynî/Şarkı/Türk Aksağı/Sadettin Kaynak.
Beyhûde aşkına yandım efendim/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Nikoğos Ağa.
Beyhûde değil aşk ile feryâd ederiz/Azmi Güleç/Hicaz/Şarkı/Sofyan/İsmail Akçapınar.
Beyhûde değil aşk ile feryâd ederiz/Azmi Güleç/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Rüştü Eriç.
Beyhûde değil nâle vü âhım kederim var/Mekkî Bey/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Giriftzen Asım Bey.
Beyhûde yere cilve-i cânândan usandım/Eviç/Şarkı/Aksak/Sedat Öztoprak.
Beyhûde yere resmim ile uğraşıyorsun/Ercüment Berker/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Ercüment Berker.
Bezenmiş kırlarda gördüğüm düşün/Baki Burhan Akırşan/Gülizar/Şarkı/Nim Sofyan/Mustafa Ünal Yılmazer.
Bezme buyur ey mâh-i rû/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Ahmet Efendi (Kız Ahmet).
Bezme gel ey mehlika zevk u safâ hengâmıdır/Acemaşîran/Şarkı/Devr-i Hindî/Suyolcuzâde Sâlih Efendi.
Bezm-i ağyâre ne dem ol şûh-i sîmîn-ten gider/Enderûnî Vâsıf/Arazbar/Beste/Muhammes/Sâdullah Efendi.
Bezm-i aşkta kimse sormaz neydi hicrânın diye/Yılmaz Karakoyunlu/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Salih Suphi Soner.
Bezm-i baharın dizdi gül âyin-i erkânın yine/Bestenigâr/Bah./Türk Aksağı/Yusuf Ziyâ Paşa.
Bezm-i evsâfında cânâ lâl olur elbet zebân/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Bezm-i ezel bahçesinde gördüğümüz rüyâ böyle/Bekir Sıtkı Erdoğan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Özcan Seyhan.
Bezm-i gamda âh edip cânânı andım ağladım/Kânûnî Sultan Süleyman/Ferahfeza/A. S./Aksak Semâî/Ahmet Hatipoğlu.
Bezm-i gülzâr-ı çemende/Eviç/Şarkı/Aksak/Neyzen Râşit Efendi.
Bezm-i meyde dün gece peymâne gibi döndüm/Necip Mirkelâmoğlu/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Necip Mirkelâmoğlu.
Bezm-i vaslında civanım bilesin yok kederim/Acemkürdi/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Bezmimde müheyyâ dolanıp hüsn-i mukaffa/Reşat Özpirinçci/Hicaz/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Bezmimizden gitti dildâr ağla ey dil ağla sen/Eviç/Şarkı/Ağır Aksak/Nihat Adlim.
Bezminde kızıl güllere dönmüş nice sisler/Durmuş Kaya/Hisar/Şarkı/Aksak/Ferhat Sarmusak.
Bezminde yaşanmış ne güzel günlerimiz var/İlhan Seçkin/Eviç/Şarkı/Aksak/Esin Seçkin.
Bıçak gibi kesip bütün bağları gideceksen eğer bir dakika dur/Yalçın Benlican/Hüseynî/Fantezi/Sofyan/Bilge Özgen.
Bıktım gam-ı hûbân-ı zamandan yeter olsun/Mehmet Sâdi Bey/Karcığar/Şarkı/Yürük Semâî/Rif’at Bey.
Bıktım güzelim ben seni sevmekten usandım/Mustafa Töngemen/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Bıktım güzelim ben seni sevmekten usandım/Mustafa Töngemen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mithat Akgökçe.
Bıktın mı siyah gözlü güzel kız elemimden/Kâmil Sesli/Isfahan/Şarkı/Türk Aksağı/Râkım Elkutlu.
Bırak cefânı işveni göster/Hicaz/Şarkı/Düyek/Rüştü Şardağ.
Bırak dalında kalsın bana güller getirme/Bekir Mutlu/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Zekâi Selen.
Bırak gözünden rûhuna akayım/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Necdet Varol.
Bırak hercâî etvârı/Acemkürdi/Şarkı/Ağır Düyek/Tanbûri Şâkir Bey.
Bırak herşey öyle kalsın son sözünü söyleme git/Sadık Atay/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Bırak merhem saran dostum yaram merhemle bağdaşmaz/Mehmet Tûran Yarar/Buselik/Şarkı/Curcuna/Metin Everes.
Bırakıp bizleri mahzûn u mükedder o melek/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Agopos Alyanak.
Bırakıp cismini yâd ellere canım gidiyor/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Neyzen Rızâ Bey.
Bırakıp giderken sahilde beni/Erdal Yılmaz/Hicaz/Şarkı/Sofyan/İsmail Ötenkaya.
Bırakıp gidiyorsun niçin vedâ etmeden/Metin Dilsiz/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Bırakıp gittiğin akşam beni ey şûh-i şenim/Hicaz/Şarkı/Aksak/Zeki Arif Ataergin.
Bırakma böyle mahzûn hayâlinle başbaşa/Ahmet Nedim Hergül/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Arif Sâmi Toker.
Bırakmıyor peşimi yıllardan beri uzaklaşıp gitmiyor bir adım geri/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Bıraktın gittin neden neden gönlüm hep kırık/Kaya Bekat/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Kaya Bekat.
Bi sultâner Rifâî yâ seyyîd Ahmed/Kabûlî/Eviç/İlâhi/Nim Sofyan.
Bî-behre bir âşık gibi tetkîke ne hâcet/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Bî-çâre gönül âteş-i hicrâna dayanmaz/Hicaz/Şarkı/Aksak/Sâdık Bey (Müezzin-Hâfız).
Bî-çâreliğinden arayıp derdine çâre/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Servet Alî.
Bihâmdillah derim Allah/Şems-i Tebrizî/Hicaz (Hümâyun)/İlâhi/Sofyan.
Bi-hamdi’llâh ki bî-nâm ü nişânuz âdımuz yokdur/Mehmet Çelebi/Hicazkâr/Ağır Semai/Aksak Semai/Faruk Şahin.
Bihamdillah ki geldi mâh-ı Şâban/İsmail Hakkı Bursavî/Acem/İlâhi/Düyek/Mustafa Hakan Alvan.
Bî-hûş olurum nâz ile reftârı görünce/Hüseynîaşîran/Beste/Hafif (Ağır)/Zekâî Dede.
Bî-kes ü bî-çâreyim âh ağlarım/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Asdik Ağa.
Bî-kes ü bî-vâyeyim kıldın beni âvâre/Hüseynî/Şarkı/Devr-i Hindî/Hâfız Yusuf Efendi.
Bil ki yıllardan beri hasreti çekilensin/Erdoğan Ersan/Hüseynî/Şarkı/Aksak-N. Sofyan/Ümit Âşık.
Bildin mi canım sensin civanım/Şevki Sevgin (Neyzen)/Hisarbuselik/Şarkı/Türk Aksağı/Cevdet Çağla.
Bilemedik ikimiz bu aşkın değerini/Nevzat Tırışkan/Hicaz/Şarkı/Sofyan/İrfan Özbakır.
Bilemedim kadrini geçti yıllar nâfile/Nemika Mürseloğlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/İrfan Özbakır.
Bilemem ben de nasıl düştüm o zâlim eline/Rûhi Vâmık Bey/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/İsak Varon.
Bilemezsin ne çok özledim seni/Esin Şenkal/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Ümit Aşık.
Bilemezsin ne derindir bende kalan izlerin/Nihat İncekara/Hicaz/Şarkı/Düyek/Alâeddin Şen.
Bileydi derd-i derûnum o fitnecû dilber/Gülizar/Y. S./Yürük Semâî/Tanbûri İzak Efendi.
Bileydi dil gibi dilber gam-ı cihan nicedir/Acemaşîran/Y. S./Yürük Semâî/Itrî (Buhûrizâde Mustafa Efendi).
Bilinsin hâl-i sevdâdan durup ah ettiğim her gün/Mehmet Tûran Yarar/Ferahnâk/A. S./Aksak Semâî/Faruk Şâhin.
Bilir misin a sevdiğim nedir benim tek dileğim/Yusuf Nalkesen/Acemkürdi/Şarkı/Yürük Semâî/Yusuf Nalkesen.
Bilir misin ne söyler ne anlatır ne yaşatır geceler/İlkan San/Hicaz/Şarkı/Düyek/Akın Özkan.
Bilirim ayrılığın kahredici tadını/Nâil Güneş/Hicaz/Şarkı/Düyek/Nâil Güneş.
Bilirim bendedir bu suç bu günah/Mustafa Töngemen/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Bilirim daha sen pek küçüceksin/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Bîmen Şen.
Bilirim gelmeyeceksin yine de yollarda gözüm/Neclâ Peker/Hicaz/Şarkı/Düyek/Adem Şâhin.
Bilirim kalbini cânâ bilerek aldanırım/Hicaz/Şarkı/Aksak/Leylâ Saz.
Bilirim nâzı olur bilmeyerek her güzelin/Kâmil Yurdal/Isfahan/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Bilirim seni yalan dünyâsın/Yûnûs Emre/Gerdaniye/İlâhi/Serbest/Ahmet Hatipoğlu.
Bilirim sözün söz değişmemiştir/Yusuf Nalkesen/Karcığar/Şarkı/Sofyan/Yusuf Nalkesen.
Bilirim topraktan var ettin beni/M. Ferit Yıldız/Hüseyni/Şarkı/Mustafa Uyan.
Biliyorsun seni ben çılgınca seviyorum/Vural Şahin/Hicazkâr/Fantezi/Sofyan/Hüseyin İpek.
Biliyorsun şarkılarda ağlarım ben sevgili/Mustafa Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Devrihindî/Erol Erdiş.
Biliyorsun şu kalbim seni nasıl seviyor/Sami Derintuna/Buselik/Şarkı/Aksak/Serap Arısan.
Biliyorum en sonunda/Hüseyin Balkancı/Hicaz Zirgüle/Şarkı/Sofyan/Özdemir Hafızoğlu.
Biliyorum gelmeyeceksin ne bir mektubun./Nefîse Özses/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Nefîse Özses.
Billâhî salli yâ hazır ale’n nebîy Mekki’l tâhir/Halil Nablusi/Acemaşîran/Şuğul/Düyek.
Billûr suyu sordum bulanık nehre karışmış/Turgut Çelik/Ferahfeza/Şarkı/Aksak/Suphi İdrisoğlu.
Bilmecemiz iki heceli/Mutlu Torun/Hicaz/Ç. Ş./Evfer/Mutlu Torun.
Bilmeden bir kere üzdümse seni/Ahmet Özkök/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Ahmet Özkök.
Bilmedik kıymetini sürerken gençliğimiz/Ali Egemen/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Nihat Sezer.
Bilmedim kim oldu bâis hüzn ile berbâdıma/Sıbgatullah/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Osman Nûri Özpekel.
Bilmedim nedendir gönlüm huzursuz/Aydemir Doğan/Eviç/Şarkı/Düyek/Hasan Özçivi.
Bilmem ama ben neyim/Hicaz/Kanto/Curcuna/ Nim Sofyan/Kemâni Serkis Sucuyan.
Bilmem beni bir lâhza felek şâd edecek mi/Münip Bey (Muallim-Melekzâde)/Acemaşîran/Şarkı/Ağır Aksak/Münip Bey (Muallim-Melekzâde).
Bilmem bu gönülle ben nasıl yaşayacağım/Necdet Atılgan/Buselik/Şarkı/Devr-i Hindî/Hüseyin Sâdettin Arel.
Bilmem bu gönülle ben nasıl yaşayacağım/Necdet Atılgan/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Osman Nihat Akın.
Bilmem bu sırrı daha ne kadar gizlerim/Altan Demirel/Hicaz/Şarkı/Sofyan/İlgün Soysev.
Bilmem daha ne versin kendini saymaz gönül/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Ahmet Uzel.
Bilmem hatırlar mısın tanıştığımız yeri/Kadir Kutlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İrfan Özbakır.
Bilmem kaç yıl aradım seni bulana kadar/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hicaz/Şarkı/Düyek/İrfan Özbakır.
Bilmem kaç yıl aradım seni bulana kadar/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hicaz/Şarkı/Semâî/Münir Nûrettin Selçuk.
Bilmem ki beni sen ne zaman şâd edeceksin/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Bilmem ki çilem neydi neden dolmadı hâlâ/Orhan Ete/Isfahan/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Bilmem ki hatıralar ne istersiniz benden/Câhit Sıtkı Tarancı/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Suphi İdrisoğlu.
Bilmem ki hâtıralar ne istersiniz benden/Câhit Sıtkı Tarancı/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Necdet Varol.
Bilmem ki o hülyâlı bakışlar kime yârdır/Şâdi Kurtuluş/Hicaz/Şarkı/Aksak/Nihat Adlim.
Bilmem ki safâ neş’e bu ömrün neresinde/Ahmet Râsim Bey/Karcığar/Şarkı/Türk Aksağı/Leon Hancıyan.
Bilmem kime yâhut neye uyduk gittik/Yahyâ Kemâl Beyatlı/Evcişevk/Beste/Hafif/Akın Özkan.
Bilmem nasıl söylesem kalbimdeki yarayı/Ayhan Bahçe/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Şeref Çakar.
Bilmem nasıl yaşarım sen olmazsan yanımda/Mustafa Malkoç/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Mahmut Yivli.
Bilmem ne dilersin daha sen benden/Sâdık Atay/Hicaz/Şarkı/Düyek/Engin Çır.
Bilmem ne füsûn etti ki sevdâlı sesiyle/Fâizîzâde Osman Bey/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semâî/Refik C. Kalpakçıoğlu.
Bilmem ne geçer eline aşkın beni deli eder/Gülten Çiçek Tural/Hicaz (Hümayun)/Şarkı/Düyek/Yılmaz Pakalınlar.
Bilmem ne için açmıyor bahtımda gül/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Bilmem nedir ey gül-izâr/Mehmet Sâdi Bey/Acembuselik/Şarkı/Aksak/Tanbûrî Osman Bey.
Bilmem n’etsem n’eylesem bu halvetin şerbetine/Niyâzî-i Mısrî/Gerdaniye/İlâhi/Yürük Semâî/Yalçın Tura.
Bilmem neydin sevgili sen o gece neydin/Isfahan/Şarkı/Curcuna/Mısır’lı İbrâhim Efendi (Ûdî).
Bilmem niçin”perî”koymuş koyan onun adını (ADA GÜZELİ)/Şemsettin Ziyâ Bey/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Bilmem n’ideyim aşkın elinden/Yûnûs Emre/Bayati/İlâhi/Devr-i Hindî/Fehmi Tokay.
Bilmem n’ideyim aşkın elinden/Yûnûs Emre/Hüseynî/İlâhi/Düyek/Cüneyt Kosal.
Bilmem niye bir bûseni sen çok görüyorsun/İhsan Bey (Zühtü Paşa Damadı)/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Yesârî Asım Arsoy.
Bilmem niye sînemdeki yârem yine sızlar/Şeref Şatana/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Selâhattin Pınar.
Bilmem niye yâr dîde-i giryânıma bakmaz/Reşat Özpirinçci/Acemaşîran/Y. S./Yürük Semâî/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Bilmezsin düşündüğüm ağladıklarım nedir/Orhan Rahmi Gökçe/Bayati/Şarkı/Curcuna/Râkım Elkutlu.
Bilmezsin ki burda güneş göçünce/Fevzi Ercan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Muzaffer Şenduran.
Bilmiyor musun seni çok sevdiğimi/Bilge Özgen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Bilmiyordum bî-mürüvvet olduğun ey bî-vefâ/Şeref Hanım (Kanûnî)/Ferahfeza/Şarkı/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Bilmiyordum bir bakışta mest edermiş gözlerin/Mustafa Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Sedat Oytun.
Bilmiyordum muktezâ-yı tâliim feryâd imiş/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Nâzım Bey (Kanûni-âmâ).
Bilmiyordum sevgiden bir gün haber verdin bana/Fâik Ali Ozansoy/Eviç/Şarkı/Müsemmen/Fethi Karamahmudoğlu.
Bilmiyorsun kaç duasın kaç rüyasın her gece/Veli Bostancı/Hüseynî/Şarkı/Müsemmen/Özcan Sönmez.
Bilmiyorum bana n’oldu/Ahmet Reşat Paşa/Hicaz/Şarkı/Aksak/Şevkî Bey.
Bilmiyorum n’oldu bu dem ey gönül/Dügâh/Şarkı/Sengin Semâî/Dellalzâde.
Bilsem dönüp geleceksin gözyaşımı yol eylerim/Güngör Sarkın/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Zekâi Tunca.
Bilsen (de neler-ne belâ) geçti şu bî-çâre serimden/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Tatyos Efendi.
Bilsen nasıl sevdim seni/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Bilsen öyle güzel ki senin gülen gözlerin/Mehmet Erbulan/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Câhit Ünyaylar.
Bî-mekânım bu cihanda/Yûnûs Emre/Hüzzam/İlâhi/Sofyan/Cinuçen Tanrıkorur.
Bî-mürüvvet böyle bilmezdim seni/Sermet Efendi/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Şâkir Bey (Çeşmibîmâr).
Bin ah dökülür tanbûrumun nağmelerinden/Bayati/Şarkı/Curcuna/Cemil Muslu.
Bin cefâ görsem ey sanem senden/Acemaşîran/Beste/Muhammes/Zekâî Dede.
Bin cefâ görsem ey sanem senden/Bayati/Beste/Berefşan/Suphi Ezgi.
Bin derde şifâ imiş senin bir tebessümün/Tûran İnam/Hüzzam/Şarkı/Aksak/İsmail Demirkıran.
Bin gamlı hazan geçti o yaz bahçelerinden/Güler Turan/Hüseyni/Şarkı/Türk Aksağı/Bülent Nuran.
Bin gecemi verirdim bir gecenin zevkine/Şâyeste Hanım/Hicazkâr/Şarkı/Yürük Semâî/Muzaffer İlkar.
Bin gönülle sevdim seni sultanım/Ayhan İnal/Bayatiaraban/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Bin gözyaşının incileşip aktığı andı/Mustafa Nâfiz Irmak/Bayati/Şarkı/Sengin Semâî-Cur./Sadettin Kaynak.
Bin günüm uğrunda gitsin bir görün rüyâda sen/Necdet Rüştü Efe/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Nihat Adlim.
Bin hâtıra gizler gibi koynunda bu akşam/Mehmet Tûran Yarar/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Akın Özkan.
Bin hâtırayla dolu her köşem bucağım/Mehmet Sâdık Kırımlı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Salih Suphi Soner.
Bin hüzün çöktü yine gönlüme akşamla benim/Rahmi Duman/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Bin hüzün sardı yine akşamla bende/Metin Atamer/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Musa Kaldı.
Bin nazla büyüttüm ufacık kalbine sığmaz/Şahin Çandır/Ferahfeza/Şarkı/Aksak/Yılmaz Karakoyunlu.
Bin ömre değer bir gecenin zevk u safâsı/Dügâh/Şarkı/Sengin Semâî/Râkım Elkutlu.
Bin renc ü elem toplanarak rûhuma dolsa/Fevzi Öget/Karcığar/Şarkı/Sengin Semâî/Refik Fersan.
Bin türlü hatıra vardı hayatımda güzelim/Saffet Arıkan Bedük/Eviç/Şarkı/Düyek/Kenan Günel.
Bin yıl sürecek vuslatı bir an gibi geldi/Yılmaz Karakoyunlu/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/M. Sabri Akçagül.
Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu/Yahyâ Kemâl Beyatlı/Hicaz/Fantezi/Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
Binbir cefa etsen binbir naz etsen/Mehmet Erbulan/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Ali Şenozan.
Bingöllerden süzülürsün inersin (FIRAT)/Vecdi Bingöl/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/Sadettin Kaynak.
Bir acı vadayla yandı yüreğim/Vural Şahin/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Gürdal İnal.
Bir âfetin aşkıyla gönül eyledi ülfet/Abdal Mesrûr/Hicaz Buselik/A. S./Ağır Aksak Semâî/Dede Efendi.
Bir ağır yük oluyor gittikçe/Hâşim Nezîhi Okay/Hicaz/Şarkı/Aksak/Fethi Karamahmudoğlu.
Bir ağıt söyleyim dağlar dilinden Dumlu’dan Ağrı’ya ün gitsin gelsin/Orhan Şâik Gökyay/Hüseynî/Marş/Sofyan-Curcuna/Güldeniz Ekmen.
Bir ah çeksem dağı taşı eritir/Sadettin Kaynak/Hicaz/Şarkı/Düyek-Semâî/Sadettin Kaynak.
Bir âh ile ol gonce-fem’e hâlin ıyân et/Irak/Beste/Remel/Dede Efendi.
Bir ak duvak bir dal çiçek/Fethi Karamahmudoğlu/Buselik/Fantezi/Devr-i Turan/Fethi Karamahmudoğlu.
Bir akşam oturmaya bize gel/Hasan Karakuş/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ali Şenozan.
Bir akşam son defa seni görmeden/Mustafa Seyran/Buselik/Şarkı/Semâî/Mustafa Seyran.
Bir akşam ufuklarda silinirken yolcular/Sâdun Aksüt/Hüzzam/Şarkı/Düyek-Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Bir alevdin söndün artık başka hicran isteme/Niyâzi Şengül/Eviç/Şarkı/Ağır Aksak/Niyâzi Şengül.
Bir alevi yangından ayıramazsın kor da yanar alev de mavi kırmızı/Aysel Gürel/Acemaşîran/Fantezi/Sofyan-N. Sof./Turhan Taşan.
Bir an bakışın bir gülüşün ömre bedeldir/Ömer Sami Güpgüp/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ömer Sami Güpgüp.
Bir anda bütün her şeyi yık gel diyemem ki/Ümit Gürelman/Isfahan/Şarkı/Müsemmen/Salih Suphi Soner.
Bir anda doldun içime/Fethi Karamahmudoğlu/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Bir anlık hırsla yıktım dünyâmı/Hayriye Çitoğlu/Hicaz/Şarkı/Değişmeli/Pınar Köksal.
Bir arar sorardı insan giderken/Safiye Tekin/Hicaz/Şarkı/Düyek/Atillâ Atasoy.
Bir araya gelse üçbeş âşıklar/Dertli/Hicaz/Nefes/Düyek.
Bir âşıkın olsa yâri terk edemez âh ü zârı/Tanbûrî Mustafa Çavuş/Acem/Şarkı/Aksak/Tanbûri Mustafa Çavuş.
Bir ateşim yanarım külüm yok dumanım yok/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Avni Anıl.
Bir ateştir bakışın/Özgen Altunbulak/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Semra Özbek.
Bir ay doğmuş Pasin’den/Anonim/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Bir ay doğuyor ufkuma yâ Rabbî şükür/Mehmet Çınarlı/Isfahan/Şarkı/Aksak/Bilge Özgen.
Bir bahar akşamı bırakıp beni darıldı gücendi küstü de gitti/Tûran Kekevi/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Mehmet Nazmi Özalp.
Bir bahar akşamı rastladım size/Fuat Edip Baksı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Selâhattin Pınar.
Bir bahar akşamı üzmüştüm seni/Ali Coşkun/Buselik/Şarkı/Sofyan/Rüştü Eriç.
Bir bahar akşamında yine bana dönsen/Şekip Ayhan Özışık/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Şekip Ayhan Özışık.
Bir bahar dalı gibi Kuşada’lı güzel kız (KUŞADA’LI GÜZEL KIZ)/Ayten Baykal/Acemkürdi/Fantezi/Nim Sofyan/Erdoğan Berker.
Bir bahar dalısın rûhumda açan/C. Oktay Çağlar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yılmaz Yüksel.
Bir bahar sabahı karşıma geldin/Sabiha Serin/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Elisabet Gençel.
Bir bahar sabahı yeşil kırlarda/Tümay Başer Üçok/Hicaz/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Bir bakıp gözlerime her şeyi anlarsın ya/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Avni Anıl.
Bir bakış bir gülümseme tutulursun bir güzele/Vedat Sevinç/Buselik/Şarkı/Aksak/Erol Bingöl.
Bir bakış bir gülüş aklımı alan/Ertuğrul Akçaylı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Bir bakışı aşk sanıp hemen kapıldın gönül/Yalçın Benlican/Hicaz/Şarkı/Sofyan/İsmail Akçapınar.
Bir bakışla âhû gözlüm gönlümü ettin şikâr/Isfahan/Şarkı/Şarkı Devr-i Revânı/Tanbûri İzak Efendi.
Bir bakışla başka bir âlem yarattın sen bana/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Sâdi Hoşses.
Bir bakışla doldurdun kalbimdeki boşluğu/Mehmet Erbulan/Eviç/Şarkı/Düyek/Metin Everes.
Bir bakışla gönlümü aldın benim ey nev-civan/Hüseynî/Şarkı/Devr-i Hindî/Lütfi Öztoprak.
Bir bakışla ol civan/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Ali Ağa (Kemânî).
Bir bakışta aklımı başımdan aldı/Sâdi Teltik/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Bir bakışta beni mest etti gözün nazlı kadın/Vehbi Bey/Hicaz/Şarkı/Aksak/Şükrü Tunar.
Bir bakışta pek beğendim ben senin dîdârını/Irak/Şarkı/Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Bir başka edâ başka bir arzu ile geldin/Hikmet Şinâsi Önol/Acemkürdi/Şarkı/Düyek-Semâî/Avni Anıl.
Bir başka felâket dilemem yetti bu sevdâ/Mehmet Tûran Yarar/Ferahfeza/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Bir başka güzel var mı ki hep kahrımı çeksin/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/İsmet Çetinsel.
Bir başka sevgiyi hiç düşünmedim/Turhan Taşan/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Bilge Özgen.
Bir bayram humârı sundu hayâlim/Ayten Uğuralp/Buselik/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Yüksel.
Bir ben bilirim yanmayı aşkınla derinden/Sevinç Atan/Dilkeşîde/Y. S./Yürük Semai/Ömür Gençel.
Bir ben gibi ol âfete üftâde mi var/Şâkir Efendi (. yy)/Isfahanek/Beste/Remel/Küçük Mehmet Ağa.
Bir ben olurdum ortalarda bir de yağmur damlaları/Ümran Soylu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Cavit Ersoy.
Bir beste için titrediğim çok senelerdi/Celîle Ayyıldız/Karcığar/Şarkı/Aksak/Hasan Fehmi Mutel.
Bir beste mi sarsan seni bir güfte mi oldu/Bayati/Şarkı/Sengin Semâî/Hamdi Tokay.
Bir beste olup yükseliyor ruhtaki nâle/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Kâzım Nâmi Erdölen.
Bir beyaz zanbak hayâl ettim ben seni/Ferahfeza/Şarkı/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Bir bî-bedel şûh-i cihan/Bayati/Şarkı/Sofyan/Dede Efendi.
Bir bilsen bakışların sonbaharı andırır/Z. Levent Topçuoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Z. Levent Topçuoğlu.
Bir bir geçiyor sevgililer gözleri yaşlı/Yusuf Ziyâ Ortaç/Hicaz/Şarkı/Aksak/Şükrü Tunar.
Bir böyle güzel âşıka bilmem neler eyler/Bayati/Şarkı/Sengin Semâî/Fehmi Tokay.
Bir bûsen çok mudur bana ey melek/Olcay Aytuna /Evcara/Şarkı/Aksak/Raşit Ceylân.
Bir bûsen çok mudur bana ey melek/Olcay Aytunca /Isfahan/Şarkı/Aksak/Erol Sayan.
Bir buseni verdin bana/Hicazkâr/Şarkı/Türk Aksağı/Servet Alî.
Bir bülbül-i bağım ki ne zîr ü ne bemim var/Dede Efendi/Besteısfahan/Şarkı/Ağır Aksak Semâî/Dede Efendi.
Bir câm-ı emel içsem o dildârın elinden/Hicazkâr/Şarkı/Sengin Semâî/Selânik’li Ahmet Efendi.
Bir cefâcû nazlı yâre dûş olup yandım bu nâre/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/İsmet Ağa.
Bir cennet gibiyse yalan dünyâmız/Sâmi Derintuna/Buselik/Şarkı/Düyek/Akın Özkan.
Bir cevap ver Allah’ım kalbimin feryadına/Fevzi Şahingöz/Hicaz/Şarkı/Aksak/Cemalettin Turan.
Bir cevap ver Allah’ım kalbimin feryadına/Fevzi Şahingöz/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Fahri Bildik.
Bir cilve-ger nevrestedir/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Bir cümle aşıklar gelin/Haydar Akdemir/Eviç/İlahi/Sofyan/Haydar Akdemir.
Bir çağrına bin cân ile gelirim/Ahmet Ilgaz/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Avni Anıl.
Bir çiçeği bir de seni/Bahri Sohtorik/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Bilge Özgen.
Bir çiçek açıldı Bilalözü’nde/Karacaoğlan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Bir çiçek dalında nasıl açarsa/Ali Ulvi Baradan/Acemkürdi/Şarkı/Nim Sofyan/Ali Ulvi Baradan.
Bir çiçek olsaydım güneşle açan/Türkan Uslu/Acemkürdi/Şarkı/Nim Sofyan/Mustafa Malay.
Bir çiçekten yaz umarken geldi eyvâh sonbahar/Turgut Çelik/Hicaz/Şarkı/Aksak/Burhan Durucu.
Bir çift camı gözlük diye taktım/Fethi Karamahmudoğlu/Isfahan/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Bir çile ipeğimsin bir tek sevdiceğimsin/Enis Behiç Koryürek/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Veli Kanık.
Bir çile ipeğimsin bir tek sevdiceğimsin/Enis Behiç Koryürek/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı-Cur./Zeki Arif Ataergin.
Bir çoban yaslanmış pınar dibinde/Nevzat Erkol/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Fâruk Şâhin.
Bir dağ yeli saçlar duru bir gökyüzü gözler/Mehmet Tûran Yarar/Arazbarbuselik/Şarkı/Sengin Semâî/Akın Özkan.
Bir dağ yolunun özlemidir/Hasan Soysal/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Hasan Soysal.
Bir dağa çıktım ki eteklerinde/Faruk Nafiz Çamlıbel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ergüder Öktem.
Bir dalda öten biz iki sevdazede kuşduk/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
Bir damla elem kalmadı sînemde sesimde/Mehmet Tûran Yarar/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Bir damla süzülsün ne olur kirpiğinizden/Ceyda Görk/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Şeref Çakar.
Bir damla yeter bana deryâsında gözüm yok/Yalçın Benlican/Hicaz/Şarkı/Düyek/Nezahat Soysev.
Bir damlaya hasret çölden sel geçtiği görülmüş mü/Sâdık Atay/Eviç/İlâhi/Nim Sofyan/Selâhattin Sağlam.
Bir damlaya hasret kaldık/Yalçın Benlican/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Suphi İdrisoğlu.
Bir değil bin övgü yazılsa sana duygular yeter mı anlatılmana/Gönül Şen/Hicaz/Fantezi/Düyek/Mahmut Oğul.
Bir değil bin şarkı yapardım sana/Mehmet Erbulan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Kadri Şarman.
Bir deli rüzgârdır sevdâ dediğin/Sâdık Atay/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Metin Everes.
Bir dem bahârı kim istemez ki/Fethi Karamahmudoğlu/Evcara/Şarkı/Lenk Fahte/Rüştü Eriç.
Bir dem bulsam da safâ bin cefâ bekler beni/Ahmet Ilgaz/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Vefik Ataç.
Bir demet çiçekle yanına geldim/Kemal Kosif/Hicaz/Şarkı/Düyek/Salim Avcı.
Bir deniz inan ki sevda dediğim bir ucu gönlümde bir ucu gülde/Ömer Kalafat/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ferah Çetin.
Bir denizin mâvisi bir baharın yeşili/Alâeddin Şensoy/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Alâeddin Yavaşça.
Bir derde bin eklenir akşam saatlerinde/Rüştü Şardağ/Bayati/Şarkı/Semâî/Rüştü Şardağ.
Bir derde düştü ki şu benim gönlüm/Behçet Kemâl Çağlar/Evcara/Şarkı/Düyek/Akın Özkan.
Bir derin kaynaktan gönlüme aktı/Yılmaz Karakoyunlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yılmaz Karakoyunlu.
Bir dertliyim derdim vardır/Seyfullah Nizamoğlu (Sey)/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Cüneyt Kosal.
Bir devran dönmededir bunun sırrı bilinmez/Vâhit Özaydın/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Rüştü Eriç.
Bir dilberdir beni yakan/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Tanbûri Mustafa Çavuş.
Bir dilbere âşığım elâ gözlü sürmeli/Seyfi Güldağı/Buselik/Şarkı/Curcuna/Seyfi Güldağı.
Bir dilbere dil düştü ki mahbûb-ı dilimdir/Ferahnâk/Y. S./Yürük Semâî/Şâkir Ağa.
Bir dilbere gönül düşürdüm ki âh/Hicaz/Şarkı/Düyek/Dede Sâlih Efendi.
Bir dilber-i hazır cevap/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Şâkir Ağa.
Bir dilber-i nâdîde bir kâmet-i müstesna/Ferahfeza/A. S./Sengin Semâî/Dede Efendi.
Bir dilber-i rânâyı gözüm gördü Bebek’te/Bayati/Şarkı/Sengin Semâî/Rif’at Bey.
Bir dilberi sevip bilmezem n’oldum/Hüseynîaşîran/Şarkı/Sofyan/Dede Efendi.
Bir duygusun içimde/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Uzman Sağlık.
Bir dügâh ninniyi dinlerken (Sene elli iki mevsim sonbahar)/Fethi Karamahmudoğlu/Dügâh/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Bir düğün kurulur bir ışık yanar/Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Fethi Karamahmudoğlu.
Bir dünyâ istiyorum bulutları toz pembe/Yıldız Büget/Buselik/Şarkı/Sofyan/Mustafa Malay.
Bir dünya yarattım bahçe bahçe gül içinde/Alev Erguner/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Alev Erguner.
Bir dünyâ yarattım yalnız ikimiz için/Taner Şener/Hicaz/Şarkı/Semâî/Erol Sayan.
Bir düş mü yalan mıydı/Rüştü Şardağ/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Rüştü Şardağ.
Bir el tuttu şu hummâlı başımı/Aydemir Doğan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ali Şenozan.
Bir elem rüzgârı gülşenlere hicran sardı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Osman Şevki Uludağ.
Bir elif çekti yine sîneme cânân bu gece/Enderûnî Vâsıf/Besteısfahan/Y. S./Yürük Semâî/Ebû-Bekir Ağa.
Bir eski şarap lezzeti buldum dudağında/Mecdinevin Tanrıkorur/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Bilge Özgen.
Bir eski zaman aşkı mı var söyle adında/Ceyda Görk/Bayati/Şarkı/Aksak/Bertan Üsküdarlı.
Bir esmere gönül verdim sevdim sevildim/Araban/Kanto/Sofyan/Kemânî Serkis Sucuyan.
Bir esmere gönül verdim takıldım/Eviç/Kanto/Nim Sofyan/Kemânî Serkis Sucuyan.
Bir fırtına misali girdin gönlüme/Fatoş Koçarslan/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Fatoş Koçarslan.
Bir gamzeye tutsak deli gönlüm yine mahzun/Sevinç Atan/Acem Aşîran/Şarkı/Sengin Semai/Sadettin Çevik.
BİR GARİP AŞIĞIM BEN (Güneşin kavurduğu.)/Alâeddin Şensoy/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Bir garip aşığım bilenim yoktur/İlkan San/Hicaz/Şarkı/Düyek/Alâeddin Şensoy.
BİR GARİP ORHAN VELİ (İstanbul’da Boğaziçi’nde.)/Orhan Veli Kanık/Hicaz/Fantezi/Düyek/Şekip Ayhan Özışık.
Bir gariplik çöktü bu akşam yine/Selma Çuhacı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Aydın Tekindor.
Bir gece bir sabah bir akşam üstü/İsmail Hakkı Koçar/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Hüseyin Soysal.
Bir gece geliver özlemler bitsin/Ercan Akbay/Hicaz/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Bir gece gelsen bir gece kalsan/Aytekin Çolakoğlu/Hüseynî/Türkü/Aksak/Aytekin Çolakoğlu.
Bir gece meclis-i uşşâka nihan/Büzürg/Şarkı/Aksak/İsmet Ağa.
Bir gece Muhammed’e Çalap’dan geldi Burak/Yûnûs/Acem/İlâhi/Sofyan.
Bir gece sen ilk öpüşle aşkı tattırdın/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Arşak Çömlekciyan.
Bir gececik sevdiğim hâlime gel bak da gör/Seyfettin Hepşen/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Fahri Kopuz.
Bir geceden bir geceye sevdâ erişti niceye/Feyzi Halıcı/Buselik/Şarkı/Yürük Semâî/Selâhattin İçli.
Bir geceydi oldu mahbûb-i hüdâvend-i muîn/Bestenigâr/İlâhi/Düyek/Hüseyin Tolan (Hâfız).
Bir gelin geliyor sana yakında/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Gülizar/Türkü/Sofyan/İsmail Ötenkaya.
Bir gemim var (salıverdim engine) deryâlarda paslanır/Eviçhûzî/Şarkı/Sofyan/(Öztuna’da Dede Efendi).
Bir gizli gururum içli bestemsin/Vedat Korun/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/T. Savaş Özkök.
Bir gizli günâh işleterek kor gibi yaktın/Turgut Tarhan/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Bir gizlice sevdâya bürünse yine gönlüm/Hicaz/Şarkı/Düyek/Necdet Erdemli.
Bir gonca güldür ruhsâr-ı âli/Ferahfeza/Şarkı/Türk Aksağı/Rif’at Bey.
Bir gonca gülsün gönlüm bağında/M. Celâleddin Bey/Hüseynî/Şarkı/Türk Aksağı/Melâhat Pars.
Bir gonca gülün revnâkı parlar deheninde/Mehmet Neş’et Bey/Karcığar/Şarkı/Sengin Semâî/Lem’î Atlı.
Bir gonca öperken dudağımdan yaralandım/Câhit Öney/Evcara/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Bir gonca öperken dudağımdan yaralandım/Câhit Öney/Ferahfeza/Şarkı/Aksak/Suphi İdrisoğlu.
Bir gonca-fem’in yâresi vardır ciğerimde/Bayati/Beste/Hafif/Dede Efendi.
Bir gonca-i nevres-fidan/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Râif Korel (Kemânî).
Bir goncaya bir hâre nigâh eyledi bülbül/Nevres Efendi/Karcığar/Şarkı/Sengin Semâî/Hacı Arif Bey.
Bir gonce-dehen üzdü beni hayli zamandır/Hicaz/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Bir gonce-dehen yâr ile ülfet yenilendi/Hüzzam/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Bir gonce-i bağ-ı edeb açıldı mecliste bu şeb/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Cemâl Bey (Gelibolu’lu).
Bir gölge ol beni peşinden koştur/Karcığar/Şarkı/Yürük Semâî/Lem’î Atlı.
Bir gönül avcısı avladı beni/Zeki Duygulu/Hüzzam/Şarkı/Yürük Semâî/Zeki Duygulu.
Bir gönül kervanında sevdalı bir köleyim/Ceyhun Savaşan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Bir gönül şarkısı söylesem sana/Selâhattin Lokman/Hicaz/Şarkı/Düyek/Nezih Gözonar.
Bir gönül yangınının yaktığı pinhân ateşi/Mustafa Tahralı/Karcığar/Şarkı/Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
Bir gören bir dem unutmaz sen gibi bir mehveşi/Ahmet Refik Altınay/Eviç/Şarkı/Ağır Aksak/Ali İçinger.
Bir gören yok bilmiyorlar nerdesin sen nerdesin/Ahmet Hikmet Bey/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Celal Abacı.
Bir görüşte aklım aldı gözlerin o gözlerin/Sevim Taşbaş/Hicaz/Şarkı/Düyek/Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş.
Bir görüşte beğendim seni sevdim efendim/Bestenigâr/Şarkı/Düyek/İsmet Ağa.
Bir görüşte çeşm-i mestinle esîr ettin beni/Ahmet Refik Altınay/Acem/Şarkı/Devr-i Hindî/Suphi Ezgi.
Bir görüşte ey güzeller serveri/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak.
Bir görüşte ey muallâ oldum meclûbun senin/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Kemânî Agop Efendi.
Bir görüşte ey perî yandım sana/Hüseynî/Şarkı/Devr-i Hindî/Kapril Efendi.
Bir görüşte sevdi gönlüm/Sibel Taşbaş/Hicaz/Şarkı/Düyek/Süleyman mertkanlı.
Bir görüşte vuruldum öyle güzelsin/Meryem Sevin/Hicaz/Şarkı/Düyek/Pınar Köksal.
Bir göül sancısı olsan/Tekin Para/Hicaz (Hümâyun)/Şarkı/Aksak/Tekin Para.
Bir göz süzerek raks ile nazlar veriyor/Yılmaz Karakoyunlu/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Karakoyunlu.
Bir gül bahçesine girdim/Hamdi Özer/Hicaz (Zirgüle)/İlahi/Sofyan/Suphi İdrisoğlu.
Bir gül bulamam kokladığım gül gibi koksun/Yesârî Asım Arsoy/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yesârî Asım Arsoy.
Bir gül gibisin belki güzelsin daha gülden/Nâhit Hilmi Özeren/Hicaz/Şarkı/Aksak/Melâhat Pars.
Bir gül kokusundan daha baygın nefesin var/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Hayri Yenigün.
Bir gül olsam arasına takılsam/Nihat Bozyaka/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Bir gül-i rânânın oldum can ile efkendesi/Hüseynî/Beste/Fahte/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Bir gül-i rânâya gönül bağladım/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Hacı Emin Efendi (Notacı).
Bir gülle benim gönlümü gülzâra çevirsen/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Şükrü Tunar.
Bir gülün mecbûruyum gönlüm ânın dîvânesi/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Arşak Çömlekciyan.
Bir gülün meftûnu oldum ben de bir bülbül gibi/Dilkeşhaveran/Şarkı/Düyek/Fehmi Tokay.
Bir gün bana dönsen o uzak yolculuğundan/Mahmut Nedim Güntel/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Necdet Tokatlıoğlu.
Bir gün bana geleceksin yıllardan sonra/Nûrettin Özdemir/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Şekip Ayhan Özışık.
Bir gün beni ararsan ben yine seninleyim/Memduh Özakman/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ali Ulvi Baradan.
Bir gün beni de unut her yalan gibi/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hicaz/Şarkı/Semâî/Kâmuran Yarkın.
Bir gün beni dildâr acaba şâd edecek mi/Mehmet Sâdi Bey/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Bir gün bile anmaz bizi andıklarımız/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Rüştü Eriç.
Bir gün daha dün oldu uzayan gölgelerde/Yalçın Benlican/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Tâhir Sıral.
Bir gün daha oldu uzayan gölgelerde/Yalçın Benlican/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Burhan Durucu.
Bir gün dökülür belki bu sînendeki güller/Dügâh/Şarkı/Curcuna/Fehmi Tokay.
Bir gün döneceksen sakın unutma/Yaşar Aycin/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Sofyan/Mustafa Malay.
Bir gün gelecek (olacak) ben gibi nâ-çâr (kalacak-) olacaksın/Ahmet Râsim Bey/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Bir gün gelecek sen de beni anlayacaksın/Sâdi Hoşses/Karcığar/Şarkı/Yürük Semâî/Sâdi Hoşses.
Bir gün gelecek sen de gönül şâd olacaksın/Suphi Ziyâ Özbekkan/Bayati/Şarkı/Aksak-Y. Semâî/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Bir gün gelecek sen de nihâyet solacaksın/M. Cenâni Kandiye/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Hayri Yenigün.
Bir gün gelir de gidersen eğer/Saadet Özkeleş/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ali Şenozan.
Bir gün gibi doğ rûhuma sevdaları estir/Azmi Aytaç/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Aksak/Yaşar Bedük.
Bir gün gidecektin bunu her an biliyordum/Ümit Gürelman/Buselik/Şarkı/Yürük Semâî/Nurhan Hekimoğlu.
Bir gün gidecektin bunu her an biliyordum/Ümit Gürelman/Ferahnâkaşîran/Şarkı/Curcuna-Y. Semâî/Ümit Gürelman.
Bir gün gidersen eğer gülüşün bende kalsın/Şevki Dinçal/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hüseyin Soysal.
Bir gün için ben olaydım yaradan/Hüseynî/Şarkı/Raks Aksağı/Sadettin Kaynak.
Bir gün kader çağırır gelmem diyemezsin/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Recep Güçlüler.
Bir gün kader çağırır gelmem diyemezsin/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/İsmet Doğru.
Bir gün karşılaşırsak ayrıldığımız yerde/Yusuf Nalkesen/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Yusuf Nalkesen.
Bir gün ne hayâlim ne de gölgem kalacak/Ümit Yaşar Oğuzcan/Acemaşîran/Şarkı/Curcuna/Âmir Ateş.
Bir gün ne olur bâdeyi sun kendi elinle/Nâhit Hilmi Özeren/Acemaşîran/Şarkı/Sengin Semâî/Nûrettin Ulueren.
Bir gün ne olurdu güzelim başbaşa kalsak/İhsan Bey (Zühtü Paşa Damadı)/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Yesârî Asım Arsoy.
Bir gün olacak ben gibi nâ-çâr olacaksın/Ahmet Râsim Bey/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Kemânî Serkis Efendi.
Bir gün olsun gül bana acılarım çok derin/Füsun Ocakçıoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Nihat Adlim.
Bir gün sana sunsam şu kırık telli sazımla/Ferahfeza/Şarkı/Türk Aksağı/Fehmi Tokay.
Bir gün sen de beni ararsan eğer yeşil gözlerimi anma istemem/Semâ Sancak/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Kenan Olguncan.
Bir gün seni görmez isem olur bana dünyâ dar/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Çorlu’lu.
Bir gün senin uğruna yaprak gibi solarsam/M. Baki Suda/Hicaz/Fantezi/Semâî/Erdoğan Yıldızel.
Bir gün seninle bezm-i âlem etmek isterim/Acemkürdi/Şarkı/Müsemmen/Karnik Garmiryan.
Bir gün seven kalplerimiz hasret ile yorulmasın/Sâmi Derintuna/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Sadun Aksüt.
Bir gün seviyor ertesi gün kıskanıyor kalbi derinden/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Râkım Elkutlu.
Bir gün sır olan her şeyi bilmek çok güç/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Bir gün veda edersem sana/Atılay Erge/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hasan Şanlıtürk.
Bir günâhım varsa şâyet özlemek sevmek seni/Fahri Gürsoydan/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Fahri Gürsoydan.
Bir günde dört mevsim yaşar/Hanife Uzun/Hüseynî/Ç. Ş./Sofyan/Cavit Ersoy.
Bir güneş bıraktın sen avuçlarıma gittin/Hasan Soysal/Bayati/Şarkı/Düyek/Hasan Soysal.
Bir günüm âsûde geçmez âh ü efgan etmeden/Şâir Eşref/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Cinuçen Tanrıkorur.
Bir güzel aldattı beni/Hüzzam/Şarkı/Yürük Semâî/(Öztuna’da Dede Efendi).
Bir güzel Arnavud’un gamzesi kâr etti hele/Hûzî/Beste/Muhammes/Tab’î Mustafa Efendi.
Bir güzel bilirim bir daha bilmem/Câhit Sıtkı Tarancı/Hicaz/Şarkı/Aksak/İsmâil Akçapınar.
Bir güzel gördüm bugün ben yandım âh/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Lütfi Bey (Mızıkalı).
Bir güzel görmüşler bugün burada/Galip Kurdoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Bir güzel kız içimde yanakları al mı al/Nâci Derçin/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Nâci Derçin.
Bir güzel ki gözlerin denizin mâvisine yaprağın yeşiline./Hüseyin Tansever/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Ali Şenozan.
Bir güzel rüyâ gibi sür’atle geçti vuslatın/Mustafa Reşit Bey/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Yesârî Asım Arsoy.
Bir güzel yüzünden ne hale düştün/M. Ünal Yılmazer/Bayati/Şarkı/Düyek/M. Ünal Yılmazer.
Bir güzele bende gönül/Acemkürdi/Şarkı/Semâî/Dede Efendi.
Bir güzeli aldım gönül bağına/Bayatiaraban/Şarkı/Sofyan/Ûdî Sâmi Bey.
Bir güzeli gördüm sevdim yaktı cism ü cânımı/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Kemânî Yorgi Efendi.
Bir güzelin sevdâsı var başımda/Gülizar/Şarkı/Evsat/(Ferhad şarkısı).
Bir haber ver ey sabâ n’oldu gülistânım benim/Acemaşîran/Şarkı/Ağır Aksak/Bîmen Şen.
Bir hâdise var can ile cânân arasında/Hisarbuselik/Şarkı/Curcuna/Servet Yesârî Bey.
Bir hâdise yok can ile cânân arasında/Ümit Gürelman/Hüseynîbuselik/Şarkı/Yürük Semâî/Erol Sayan.
Bir hâlet ile süzdü yine çeşmini dildâr/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Hacı Arif Bey.
Bir hâlet-i mestâne ki saklanması pek zor/Halûk Recâî/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Halûk Recâî.
Bir hâlini sorarsan bilmecedir cevâbı/Yahyâ Akengin/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ali Şenozan.
Bir handenizin zevkini vuslat gibi tattım/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Aksak/İsmail Hakkı Özkan.
Bir harâb kapısın kırık ve dökük/Erdal Ercin/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Sofyan/Pınar Köksal.
Bir harâb-âbâd gamdı büsbütün oldu harâb/Zekâî Bey/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Şerif İçli.
Bir hâtıra zevkiyle yine andım gamları/Hüseyin Aydın Kaya/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Vecdi Seyhun.
Bir hatırın soran var mı o yârân nerde hani/Ahmet Uzel/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Ahmet Uzel.
Bir hıyâbandır ki hasret kûy-i cânândan geçer/Yahyâ Kemâl Beyatlı/Evcara/A. S./Ağır Aksak Semâî/Kemâl Batanay.
Bir hıyâbandır ki hasret kûy-i cânândan geçer/Yahyâ Kemâl Beyatlı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
Bir Hicazkâr şarkıdır gözlerinde ilkbahar/Yılmaz Karakoyunlu/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Ziyâ Taşkent.
Bir hicazkâr şarkıdır hep gözlerinde ilkbahar/Yılmaz Karakoyunlu/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Amir Ateş.
Bir hicransın bir hüsran/Halil Şakir Taşçıoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Halil Şakir Taşçıoğlu.
Bir hoş dilber seyrettim/Araban/Şarkı/Aksak/Klârnetçi İbrâhim Efendi.
Bir hoş hırâm tâze civan aldı gönlümüz/Gülizar/A. S./Aksak Semâî/Tanbûri İzak Efendi.
Bir hoş tekellüm eyler ol âfet çıtır çıtır/Karcığar/Şarkı/Aksak/Bîmen Şen.
Bir hoşça sada kalsa yeter kubbede bâkî/Câvit Tengiz/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Mehmet Ali Çelikbaş.
Bir hüsn-i melek etti beni hüsnüne hayrân/Bayatiaraban/Şarkı/Sengin Semâî/Ali Bey.
Bir hüzün gölü müdür yemyeşil bakışların/Turgut Çelik/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Burhan Durucu.
Bir hüzün var gibi bakışlarında bilmem içten içe ağlıyor musun/Rasih Yücel Alayalı/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Şükran Onat.
Bir hüzün var gözlerinde sanki eylül ağlıyor/Yılmaz Karakoyunlu/Acemkürdi/Şarkı/Ağır Aksak/Ömür Gençel.
Bir hüzün yoludur hayat ip ince/Aydemir Doğan/Bayati/Şarkı/Düyek/İsmâil Ötenkaya.
Bir hüzünlü aşk sırasıdır/İlhan Şeşen/Acemkürdi/Fantezi/Düyek/Şahin Çangal.
Bir ılık yaz gecesi her taraf neş’e dolu/S. Kaynak-F. Hulusi Demirelli/Hüseynî/Şarkı/Değişmeli/Sadettin Kaynak.
Bir ışıksın yine rûhumda alevlerle yanan/Vâhit Özaydın/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Nihat Adlim.
Bir iç sızısı duymasam her hâtırasında/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Ekrem Güyer.
Bir iki üç haydi koşun çocuklar/Hüseyin Acar/Buselik/Ç. Ş./Sofyan-Semâî/Fethi Karamahmudoğlu.
Bir ilâhi devran olsun bu gece/Kaimî/Isfahan/İlâhi/Sofyan.
Bir ilâhi emir almış gibi sevdim seni ben/İlhâmi Güntel/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Bir inat yüzünden sen dargınlık icâd ettin/Yusuf Nalkesen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yusuf Nalkesen.
Bir ince fidansın eğilirsin bükülürsün/Gıyas Akdeniz/Karcığar/Şarkı/Aksak/İsmail Baha Sürelsan.
Bir inleyen nağmeyim tanburunun telinde/Nezihe Becerikli/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Sâdun Aksüt.
Bir ismi Mustafa bir ismi Ahmed/Mûsâ Dede (Neyzen)/Hûzî/İlâhi/Nim Sofyan/Cüneyt Kosal.
Bir ismi Mustafa bir ismi Ahmed/Mûsâ Dede (Neyzen)/Hüseynî/Tevşih/Evsat.
Bir iz bırakır olduğu yerde her olay/Vâhit Özaydın/Hicaz/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Bir kadehle bizi sâkî gamdan âzâd eyledi/Hoca Dehhâni/Hüzzamıcedîd/Şarkı/Düyek/Sadettin Çevik.
Bir kadın var bu şehirde/Selâhattin İçli/Buselik/Fantezi/Aksak/Selâhattin İçli.
Bir kahkaha attın yine en hızlı sesinle/Zihni Bey/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Zeki Duygulu.
Bir kanatlanmış alevsin rûhumda her gün benim/Y. Sinan Ozan/Dilkeşhaveran/Şarkı/Aksak/Zeki Arif Ataergin.
Bir kara sevdâ benim bağladı kaderimi/Hamit Belli/Hüseynî/Şarkı/Semâî/Amir Ateş.
Bir Karadeniz oyunu oynayalım/Fethi Karamahmudoğlu/Karcığar/Ç. Ş./Türk Aksağı/Fethi Karamahmudoğlu.
Bir katre içen çeşme-i pür-hûn-i fenâdan/Ziyâ Paşa (Vezir)/Bayati/Şarkı/Ağır Aksak-Aksak/Şevkî Bey.
Bir katre şarap damlası akkor dudağında/Özgen Bilgisel/Buselik/Şarkı/Aksak/Amir Ateş.
Bir kere baktın kalbimi yaktın yalnız bıraktın kalpsiz/Mehmet Erbulan/Hicaz/Şarkı/Düyek/İsmet Nedim.
Bir kere gelsen yeter/Ali Dursun Yağlı/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Ali Dursun Yağlı.
Bir kerre bakmadın dil-i zârın figânına/Ferahnâk/Şarkı/Ağır Düyek/Şâkir Ağa.
Bir kerre iltifâtın ile hurrem olmadık/Hicazkâr/Beste/Darb-ı Fetih/Zekâî Dede.
Bir kerre n’olur şûh-i şenim hem-tenim olsan/Ahmet Râsim Bey/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ahmet Râsim Bey.
Bir kerre sevdim diye/Hicaz/Şarkı/Düyek/Arif Sâmi Toker.
Bir kerre yaşarsın o hayâl günleri yazdan/Vâhit Özaydın/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Bir kerre yüzün görmeyi dünyâya değişmem/Bayati/Beste/Remel/Bolâhenk Nûri Bey.
Bir kez aramadan kapım çalmadan/Özgen Altunbulak/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/Adil Bozkurt.
Bir kez baktın derin derin düşüverdim aşka güzel/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Bir kez yüzün görmeyi değişmem bin sevgiye/Mehmet Erbulan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Turhan Özek.
Bir kır çiçeğinden daha inceydi hayâlin/Besteısfahan/Şarkı/Aksak/Ahmet Mükerrem Akıncı.
Bir kır çiçeğinden daha inceydi hayâlin/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Sedat Öztoprak.
Bir kırık aynada kalmış hayâlin/Sâdun Aksüt/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Sâdun Aksüt.
Bir kış günü çöllerde nilüferler açarsa/Metin Vural/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Bir kıvılcım düştü baygın gözlerinden bağrıma/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Salih Suphi Soner.
Bir kıvılcım düştü baygın gözlerinden bağrıma/Isfahan/Şarkı/Aksak/Zeki Arif Ataergin.
Bir kız sevdim tatlı huylu/Nihat Dönmez/Hicaz/Fantezi/Aksak/Tezcan Feyyaz Günday.
Bir kimseye açılmaz idim dâmenin olsam/Nedîm/Acemaşîran/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Bir kördüğüm kalbimde çözemedim yıllar var/Yener Topaloğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yener Topaloğlu.
Bir kusurum varsa cânâ gönlümü verdim sana/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Bir kuş ağzında bir haber/Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Bir kuş olsam pencerene konardım/Hicaz/Şarkı/Düyek/Kasım İnaltekin.
Bir kuş uçmaz kervan geçmez ellerde kalırdım./İbrâhim Sâdi Bey/Karcığar/Şarkı/Aksak-Curcuna/Mustafa Nâfiz Irmak.
Bir kutlu zaman şûlesidir/Yılmaz Karakoyunlu/Buselik/Şarkı/Aksak/Yılmaz Karakoyunlu.
Bir kuyudur kova değmez muammadır/Semiha Ayverdi/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Tekin Uğurel.
Bir lâhza bile ayrılamam şen kucağından/Fitnat Sağlık/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Yesârî Asım Arsoy.
Bir lâhza bile benden uzak kalma yakın gel/Buselik/Şarkı/Curcuna/Fehmi Tokay.
Bir lâle yüzün mihneti kalmış eserimde/Mustafa Nâfiz Irmak/Bestenigâr/Şarkı/Curcuna/Cinuçen Tanrıkorur.
Bir lâle yüzün mihneti kalmış eserimde/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Mustafa Uyan.
Bir letâfetli havâ kim bu şeb ey sen mehlika/Hızırağazâde Said Bey/Evcara/Şarkı/Devr-i Revân/Dede Efendi.
Bir levendâne kesim âşûb-i can/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Giriftzen Asım Bey.
Bir lodos gibi esti sevgin gönlüme/Hüsâmettin Olgun/Hicaz/Şarkı/Düyek/Şâhin Çangal.
Bir lodos gibi esti sevgin gönlüme/Hüsâmettin Olgun/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Bir mahşerdir kopup gelen beyazlar sarmış her beden/Agâh/Hüseynî/İlâhi/Raks Aksağı/Aslan Hepgür.
Bir masal bir öykü belki bir roman/Sadık Atay/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Bilge Özgen.
Bir masal oldu hayâl oldu geçen günlerimiz/Vâhit Özaydın/Dilkeşîde/Şarkı/Düyek/Rüştü Eriç.
Bir masaldır yelken açmış/Bedri Rahmi Eyüpoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/M. Ünal Yılmazer.
Bir masalmış aşkımız bitti günün birinde/Namık Atlı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Kanuni Mehmet Öner.
Bir mâtem-i firkat tutuyor giryeli gönlüm/Hüseyin Avni Bey (Yenişehir’li)/Dilkeşhaveran/Şarkı/Düyek/İsak Varon.
Bir mavilik ortasında yapayalnız maviye yeşile tutkun/İkbâl Erdoğan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Engin Çır.
Bir mecliste o yâr ile bulundum/Hüseynîaşîran/Şarkı/Evfer/Nûman Ağa.
Bir mehveşe bağlandı gönül hayli zamandır/Dügâh/Şarkı/Sengin Semâî/Hacı Fâik Bey.
Bir mektup gelse gurbetten pullar seni hatırlatır/Gülten Çiçek Tural/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Eyüp Uyanıkoğlu.
Bir meleğin uğruna yaktılar beni/Hüseynî/Şarkı/Aksak.
Bir melek sanki özü/Taşkın Kukul/Karcığar/Şarkı/Düyek/Alâeddin Pakyüz.
Bir melek-peykersin ey Yusuf-lika/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Lâtif Ağa.
Bir mevsim vardır çağlarmış gönlün/Turgut Çelik/Besteısfahan/Yürük Semai/Yürük Semai/Erdinç Çelikkol.
Bir mızrap inliyor udun bağrında/Orhan Kızılsavaş/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Orhan Kızılsavaş.
Bir mihr-i dırahşandır sultân-ı kerem-perver/Acemkürdi/Methiye/Yürük Semâî/Kâzım Uz (Muâllim).
Bir misli var mı kıl beyân/Buselik/Şarkı/Aksak/Şâkir Ağa.
Bir muamma oldu aşkın var mı yok mu bilmedim/Yavuz Özen/Ferahnâk/Şarkı/Devr-i Hindî/Turan Yalçın.
Bir nazar kıl hâlime âsan ola cümle sübül/Nakşî “Akkirmanî”/Gülizarbuselik/Tevşih/Zincir.
Bir nazarda kalmayalım gel dost’a gidelim gönül/Yûnûs Emre/Eviç/İlâhi/Düyek/Zeki Atkoşar.
Bir nâzenîne âşık-ı zâr olmak isterim/Acemkürdi/A. S./Aksak Semâî/Zekâî Dede.
Bir nehr olup uzaklara aksam dursam/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Mahmut Yivli.
Bir neş’e de yok şimdi o vuslat demi nerde/Mehmet Ali Baysal/Hicazkâr/Şarkı/Aksak-T. Ak./Cur..
Bir nev-civândır âşûb-i candır/Enderûnî Vâsıf/Hicazkâr/Şarkı/Türk Aksağı/Rûşen Ferid Kam.
Bir nev-civânın hüsn-i cemâli/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Hacı Fâik Bey.
Bir nev-civânsın şûh-i cihansın/Rahmi Bey/Hisarbuselik/Şarkı/Türk Aksağı/Rahmi Bey.
Bir nigâh et âşık-ı nâlânına/Enderûnî Vâsıf/Eviç/Şarkı/Devr-i Hindî/Atıf Bey (Mızıka’lı).
Bir nigâh et ne olur hâlime ey gonce-dehen/Recâizâde Mahmut Ekrem/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Şekerci Cemil Bey.
Bir nigâhın gönlümü etti esîr-i aşkın âh/Ferahnâk (Eviç)/Şarkı/Aksak/Tanbûri Cemil Bey.
Bir nigâhın gönlümü lerzân eder./Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ûdî Azmi Bey.
Bir nigâhın kalbimi etti esîr-i zülfün âh/Bestenigâr/Şarkı/Ağır Aksak/Münir Nûrettin Selçuk.
Bir nihâyet bulsun ihsânınla hicrânım benim/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/İsmet Danış.
Bir onulmaz derde düştüm gönlü sarmış bin cefa/Ayşe Meral Gürgan/Dilkeşîde/Ağır Semai/Aksak Semâî/İsmet Burkay.
Bir ormanda yaşayan pek çok küçük hayvanın/Mevlâna Celâleddin-i Rûmî/Buselik/Ç. Ş./Değişmeli/Mahmut Oğul.
Bir ömrü geçirmiş gibi sevdâ durağında/Erol Uzunöner (Uzunömeroğlu)/Dilkeşhaveran/Şarkı/Türk Aksağı/Fethi Karamahmudoğlu.
Bir ömür arkanda koştum böyle âşık nerde var/Yâsin Hatipoğlu/Dilkeşîde/Beste/Ağır Düyek/Sadettin Çevik.
Bir ömür gülmeyi sana bıraktım/Vural Şahin/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Faruk Şahin.
Bir ömür harcadım aşkına kandım/İbrahim Umut/Hicaz/Şarkı/Düyek/İbrahim Umut.
Bir öpüşde büyük ağrı sardı başımı/Şadiye Sangan/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Nurettin Cemil Sangan.
Bir penbe gül adadım bugün şeydâ bülbüle/Kemâl Emin Bara/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Hüseyin Sâdettin Arel.
Bir perde çekilmiş gibi mâziyle aramızda/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Talât Özarın.
Bir peri masalı kulaklarına/Bekir Mutlu/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Nihat Adlim.
Bir perî-rûyin olup âvâresi/Buselik/Şarkı/Ağır Aksak/Hamparsum Limoncuyan.
Bir perî-sîmâ melek-ten yâre oldum müptelâ/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Bîmen Şen.
Bir perî-sîmâyı andım dil-fikâr oldum yine/Fâik Bey (Mâbeynci)/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Abdülkâdir Töre.
Bir pınardın için için çağlayan/Latife Ünsal/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Bir pür-cefâ hoş dilberdir/Sultan III. Selim (Sultan III. Selim (Selîmî))/Buselik/Şarkı/Evfer/Sultan III. Selim (İlhâmî).
Bir rivâyet var ki gûyâ ben seni aldatmışım/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Bir Rum dilbere oldum müptelâ/Karcığar/Şarkı/Aksak/Tanbûri Mustafa Çavuş.
Bir rüyâ sarhoşluğu içindeyim şimdi ben/Şâdi Kurtuluş/Hicaz/Şarkı/Semâî/Fethi Karamahmudoğlu.
Bir rüyaydı aşkımız bulutlarda koşardık/Bedri Aybars/Acem Kürdî/Şarkı/Devr-i Hindi/Bedri Aybars.
Bir rüzgâr esti felek mecâlim kesti felek/Necip Mirkelâmoğlu/Hicaz/Şarkı/Semâî/Necip Mirkelâmoğlu.
Bir rüzgâr saçlarımı dağıtsa uzak limanlarda/Turhan Oğuzbaş/Hisarbuselik/Şarkı/Düyek-Curcuna/Selâhattin İçli.
Bir rüzgâr ver tanrım bulutlar dönsün/Sâmi Derintuna/Buselik/Şarkı/Sofyan/İsmail Demirkıran.
Bir saat sonra dedim bir saat önce dedim/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Bayati/Şarkı/Müsemmen/Sâdi Işılay.
Bir sabah odama dolan ışıkla/Selâmi Aysal/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Rıdvan Lâle.
Bir safâ bahş edelim gel şu dil-i nâ-şâda/Nedîm/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Râkım Elkutlu.
Bir sarışın dilberin edâsına kanmışım/Cengizhan Altuntaş/Hicaz/Şarkı/Aksak/Niyazi Şengül.
Bir sayfa da bana ayır o hâtıra defterinde/Metin Pütmek/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yılmaz Yüksel.
Bir sebeple sen gücenmişsin bana/Eviç/Şarkı/Ağır Aksak/Kazasker Mustafa İzzet Efendi.
Bir selâm göndersen seher yeliyle/Kasım İnaltekin/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Kasım İnaltekin.
Bir selmiş hayâtın durmaz akışı/Ahmet Kaçar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yusuf Yıldırım.
Bir sen anlıyorsun benim dilimden/Uğur Gür/Hüzzam/Şarkı/Sofyan-Semâî/Alâeddin Şensoy.
Bir sen bir ben bir de Tanrı’m/Meryem Sevin/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Pınar Köksal.
Bir sen kaldın içimde bir de o hâtıralar/Mustafa Sevilen/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/İrfan Özbakır.
Bir sencileyin ruhları gül yâr ele girmez/Kânûnî Sultan Süleyman/Hisar/Y. S./Yürük Semâî/Alâeddin Yavaşça.
Bir seni bir gülü öptüm gizlice/Selâhattin İçli/Hicaz/Şarkı/Evfer/Selâhattin İçli.
Bir seni gördü gözüm başkaları yalanmış/Hüceste Aksavrın/Hicaz/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Bir ses duydum inceden/Vecdi Bingöl/Hüzzam-Mahur/Şarkı/Nim Sofyan/Sadettin Kaynak.
Bir ses ki gelir körfezi kalbim gbi yoklar/Sevinç Atan/Bayati/Şarkı/Türk Aksağı/Sadettin Çevik.
Bir sevdâ geldi başıma/Hicaz/Köç./Aksak/Dede Efendi.
Bir sevdâ geldi başıma felek su kattı aşıma/Arif Sâmi Toker/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Arif Sâmi Toker.
Bir sevdâ gülüsün allar içinde koklarım okşarım severim seni/Ertuğrul Akçaylı/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Metin Everes.
Bir sevda ki yandı gönlüm âh-ü zârım dinmiyor/İbrahim Yeşildağ/Hüseynî/Şarkı/Düyek/İbrahim Yeşildağ.
Bir sevdâ masalı anlat gönlüme/Hüseyin Balkancı/Hüseynîbuselik/Fantezi/Sofyan/Bilge Özgen.
Bir sevdanın esiriyim affı mümkün olmayan/İbrahim Yeşildağ/Hüseynî/Şarkı/Düyek/M. Ünal Yılmazer.
Bir sevdanın sönmüş külünde ateş/Vedat Fidanboy/Hicaz Uzzal/Şarkı/Aksak/Mustafa Çalık.
Bir sevdiğim olacaksa bana gönül koyacaksa/Aydın Osmanoğlu/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Türkay Altay.
Bir sevgili için ben hiç böyle ağlamadım/Uğur Çınar/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Bir sevgiye bin göz yaşı/Vedat Fidanboy/Hicazkâr/Şarkı/Yürük Aksak/Hüseyin Soysal.
Bir sıcak gülüştü kalbimi çalan/Adil Candar/Karcığar/Şarkı/Düyek-Sofyan/Remzi Oktar.
Bir sır gibi kalbimdedir aşkın senelerdir/Vâhit Özaydın/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Bir sır gibi sakladım yıllarca inan seni/Hatice Yücel/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Necip Altın.
Bir sızım var Lokman’ım yok yemyeşil gözler ateş/Turgut Çelik/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Burhan Durucu.
Bir sihir var gözlerinde derde derman şîvekâr/Yılmaz Karakoyunlu/Eviçbuselik/Şarkı/Müsemmen/Yılmaz Karakoyunlu.
Bir sitemin zehriyle içimden yaralandım/Mustafa Nâfiz Irmak/Buselik/Şarkı/Düyek/Dürrî Tûran.
Bir siyah perçemli şah-ı bi misalim var benim/Fevzizade Hilmi Ef./Hisar/Şarkı/Müsemmen/Mustafa Uyan.
Bir soluk nefha misâli beni aldattı kadın/Hayri Tümer/Karcığar/Şarkı/Aksak/İbrâhim Tuğberk.
Bir sonbahar günüydü bırakıp da gidişin/Alâeddin Şensoy/Hicaz/Şarkı/Semâî/Alâeddin Şensoy.
Bir sonbahar misâli sararan ömrümde bir yaprak ol./Ali Atakul/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/İlgün Soysev.
Bir söz dedi cânân ki kerâmet var içinde/Nedîm/Bestenigâr/Şarkı/Türk Aksağı/Timuçin Çevikoğlu.
Bir söz söyle ne olur yalnız tek bir söz söyle/Yâsin Hatipoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sâdettin Çevik.
Bir susayan rüzgâr eser sevgine/Gündoğdu Duran/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Yılmaz Yüksel.
Bir şarkı söyle bana dolsun gözlerim/Şûle Özmen/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Yener Topaloğlu.
Bir şarkı yap bestekâr al bülbülün sesinden/Şahin Altındağ/Buselik/Şarkı/Aksak/Aydın Oran.
Bir şarkı yazdım dün akşam üstü/Seyfi Güldağı/Aşkefza/Şarkı/Curcuna/Seyfi Güldağı.
Bir şeh ki tâc-dârân olmakta hâk-i râhı/Acem/Beste/Lenk Fahte/Zekâî Dede.
Bir şehin (şûhun) aşkına oldum müptelâ/Eviçbuselik/Şarkı/Devr-i Revân/Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı).
Bir şehre erişti yolum dört yanı düz meydan kamu/Niyâzî-i Mısrî/Hicazaşîran/İlâhi/Düyek.
Bir şen gecenin hâtırası kaldı dilimde/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Mustafa Sunar.
Bir şiir istiyorum gönlümün rüzgârından/Turgut Özal/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Düyek/Rüştü Eriç.
Bir şiir yazsam sana hiç okunmamış/Oral Pektaş/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Ünsal Silleli.
Bir şiirde şarkıda beni bulursan eğer aşkımızı hatırla ağlama artık yeter/Mustafa Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Ziyâ Levent Topçuoğlu.
Bir şuh gülüşün attı beni bil bu cefâya/Sabahattin Ergi/Karcığar/Şarkı/Sengin Semâî/Selâhattin İçli.
Bir şûha bend oldu gönlüm verdi bana hüzn ü elem/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Abdullah Bey.
Bir şûha gönül âşık olup derbeder oldu/Evcara/Şarkı/Sengin Semâî/Tanbûri Ali Efendi.
Bir şûh-i sahib-velvele bir deste gül almış ele/Eviç/Şarkı/Ağır Aksak/Hakkı Bey (Sermüezzin).
Bir tânem orkidemsin içimde/Yalçın Doğan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mûsa Kumral.
Bir taraftan âşıkı derd ü gam-ı yâr ağlatır/Şâdi Bey/Karcığar/Şarkı/Aksak/Tanbûri Ali Efendi.
Bir taraftan derd-i sevdâ bir taraftan hicr-i yâr/Bedri Ziyâ Aktuna/Hicazkâr/Şarkı/Müsemmen/Necmi Pişkin.
Bir taraftan feleğin kahrına dûçâr oldum/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Bir taraftan üzüyor gönlümü hicrin elemi/Mehmet Hafîd Bey/Hicaz/Şarkı/Aksak/Şevkî Bey.
Bir taş attım kamışa/Hüseynî/Türkü/Sofyan.
Bir tatlı nevaziş gibidir hasreti dilde/Haldun Menemencioğlu/Bayati/Şarkı/S. Semai/Nurettin Cemil Sangan.
Bir tatlı söz bir güler yüz gelmiyor ki/Hasan Karakuş/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mustafa Malay.
Bir tatlı tebessüm ile gel gönlümü şâdet/Yılmaz Karakoyunlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Yılmaz Karakoyunlu.
Bir tâze heves verdi gülen gözleri nazla/Rehâ Gizey/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Nihat Adlim.
Bir tebessüm aklım aldı ya gülersen neler olur/Tûran Yalçın/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Turan Yalçın.
Bir teessür görünür tatlı nigâhında bana/Mehmet Neş’et Bey/Dilkeşhaveran/Şarkı/Ağır Aksak/Bîmen Şen.
Bir tek gececik yârim ile başbaşa kalsam/İsmail Hakkı Baradan/Buselik/Şarkı/Sengin Semâî/Ali Ulvi Baradan.
Bir teselli beklerim gönlümdeki bin yâreye/Mustafa Nâfiz Irmak/Acemaşîran/Şarkı/Ağır Aksak/Şerif İçli.
Bir tıfl-ı yosma-edâ hem bî-menend/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Nikoğos Ağa.
Bir topum var lastikten/Yusuf Ziyâ Ortaç/Buselik/Ç. Ş./Nim Sofyan/Hasan Esen.
Bir tutam acıya katlanır elbet/Nejat Sefercioğlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Necdet Varol.
Bir tutam saç getirdi eski yılları geri/Mukadder Özakman/Hicaz/Fantezi/Semai/M. Sabri Akçagül.
Bir tutuk sevdada dil özlemler içinde/İbrâhim Minnetoğlu/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Bir uçan halım olsa/İlham Behlül Pektaş/Hicaz/Ç. Ş./Nim Sofyan/Bilge Özgen.
Bir umulmaz zamanda gel/Mustafa Töngemen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Bir umut çiçeğidir sır dolu papatyalar/Ayten Baykal/Hicaz/Şarkı/Semâî/Bilge Özgen.
Bir uzun rüyâdır hayat dediğin/Yusuf Nalkesen/Karcığar/Şarkı/Yürük Semâî/Yusuf Nalkesen.
Bir uzun yıl sanki günler sensiz akşam olmuyor/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Danyal Mantı.
Bir ümit belki de gelirsin diye/Şeydâ Temuçin/Hüzzam/Şarkı/Semâî/İrfan Özbakır.
Bir ümit doğdu bütün kalplere yorgun geceden/Vâhit Özaydın/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Bir ümit sunsan gönülden bahtiyarım sevgilim/Burhan Durucu/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Burhan Durucu.
Bir ümit yolcusuyum aldatma ey sevgili/Hicaz/Şarkı/Düyek.
Bir vakit benimde canânım vardı/Mustafa Nâfiz Irmak/Aşkefza/Şarkı/Sofyan/Necip Gülses.
Bir vecd-i cünûn-sâze düşüp el ele kalsak/Fâik Ali Ozansoy/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Sultan Vahdettin.
Bir vefâsız yâr elinden ben neler çektim neler/Atıf Ölmez/Hisarbuselik/Şarkı/Devr-i Hindî/İsmâil Demirkıran.
Bir vefâsız yâr için sahrâya savruldun gönül/Sevinç Atan/Dilkeşîde/Beste/Devr-i Kebir/Ömür Gençel.
Bir vefasız yar için sen niye ah ettin gönül/Eyüp Göksu/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Sadettin Çevik.
Bir vefâsız yâre düştüm hiç beni yâd etmiyor/Acemkürdi/Şarkı/Devr-i Hindî/Selânik’li Ahmet Efendi.
Bir verd-i rânâ ettim temâşâ/Ferahfeza/Şarkı/Semâî/Dede Efendi.
Bir vuslata değmez bu kadar göz yaşı mihnet/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
Bir yalancı sevgi için yanma gönlüm için için/Ayten Baykal/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İrfan Özbakır.
Bir yana eğdir fes’in ey nev-civan/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Nikoğos Ağa.
Bir yanardağ bir alev gönlümdeki aşkımız/Şâdi Kurtuluş/Hicaz/Şarkı/Semâî/Vedat Çetinkaya.
Bir yanardağ gibidir sana hasret bu gönül/Hakkı Günal/Karcığar/Şarkı/Düyek/Arif Sâmi Toker.
Bir yangın sonrası şimdi yüreğim/Y. Nesrin Aksoyer/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Selâhattin Altınbaş.
Bir yangına koşar gibi nedir bu hız bu ne telaş/Sabahattin Hizmetli/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sabahattin Hizmetli.
Bir yanım karanlık bir yanım ışık/Yalçın Benlican/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Burhan Durucu.
Bir yar sevdim etekleri yeldirme/Bekir Sıdkı Erdoğan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Bahri Altıntaş.
Bir yâr sevdim etekleri yeldirme/Bekir Sıtkı Erdoğan/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/M. Sabri Akçagül.
Bir yâr sevdim geldim göze/Bayatiaraban/Şarkı/Sofyan/Rif’at Bey.
Bir yâr sevdim Kuşada’lı/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/K. H. Yaşar.
Bir yâr sevdim yeşil gözlü/Mediha Şen Sancakoğlu/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Bir yare düştü ki ahu zarın zerresi gönül/Ergüder Öktem/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Ergüder Öktem.
Bir yâre kalır (gönlüme-kalbime) her nazlı güzelden/Nâhit Hilmi Özeren/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Râkım Elkutlu.
Bir yâreli kuş çırpınıyor sanki telinde/Tevfik Fikret/Karcığar/Şarkı/Aksak/Kanûni Hacı Arif Bey.
Bir yarın göçtüğünü çöktüğünü bir dağın/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Bayatiaraban/Şarkı/Düyek/Akın Özkan.
Bir yastıkta var olsun gelin ile güveyi/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Bir yaz gecesi Çamlıca mehtâbına geldin/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semâî/Yorgo Bacanos.
Bir yaz gününden beri tutmadım ellerini/Cumâli Karataş/Hicaz/Şarkı/Aksak/İsmâil Ötenkaya.
Bir yaz günüydü ayrılmıştık birbirimizden/Şekip Ayhan Özışık/Dügâh/Şarkı/Düyek/Şekip Ayhan Özışık.
Bir yaz sabahı gözlerimin ufkuna erken/Zeki Müren/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Zeki Müren.
Bir yaz yağmuru gibi geçiverdi aşkımız/Zeki Müren/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Zeki Müren.
Bir yemyeşil yalnızlıkta nurdan harmansın/Feyzi Halıcı/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Kadri Şençalar.
Bir yer ki sabah olmayacaktır adı gönlüm/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Sadettin Kaynak.
Bir yeşil dal bir demet gül/Turgut Çelik/Acemkürdi/Şarkı/Müsemmen/Ömür Gençel.
Bir yeşil gözlü kız gördüm Bursa’da/Muhlis Sabahattin Ezgi/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Muhlis Sabahattin Ezgi.
Bir yeşil iklim misâli tatlı rüyâ gözlerin/Hasan Kaya Manioğlu/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Nihat Adlim.
Bir yıl beni etti esîr nazlı bir endam/Acemaşîran/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Bir yıl daha bir anda mâzinin malı oldu/Alâeddin Yavaşça/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Bir yıl daha can verdi zamânın kucağında/Halil Soyuer/Dilkeşhaveran/Şarkı/Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
Bir yıldız doğdu nûr ile/Karcığar/Şarkı/Düyek.
Bir yiğit gurbete düşse gör başına neler gelir/Emrâh/Hisarbuselik/Şarkı/Düyek/Ali Ulvi Baradan.
Bir yola düştüm ki uzun ince/Eyüp Göksu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Saadet İdrisoğlu.
Bir yudum nûş eyle cânâ köhnemiş peymâneden/Halûk Recâî/Hisar/Şarkı/Devr-i Hindî/Halûk Recâî.
Bir yudum sevgi bir yudum mutluluk/Seyfi Güldağı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Seyfi Güldağı.
Bir yudum sevgiyi çok görme bana/Nedim Uçar/Hüseynî/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Bir yudum umut ver ömrüme/Enver Özçağlayan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Enver Özçağlayan.
Bir yuvayı özlüyorsan yar kıymeti biliyorsan/İlkan San/Gerdaniye/Şarkı/Aksak/Ali Kolaylıoğlu.
Bir yüce dağ düşün işte öylesin/Halil Soyuer/Hicaz/Fantezi/Sofyan/Faruk Şâhin.
Bir yüce dağ düşün işte öylesin/Halil Soyuer/Hicaz/Fantezi/Sofyan/Yılmaz Pakalınlar.
Bir yüce dağ düşün işte öylesin/Halil Soyuer/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Muzaffer Özpınar.
Bir yüzü meh eyledi bak şem’ine pervâne beni/Reşat Özpirinçci/Acem/Kârçe/Fahte/Bekir Sıtkı Sezgin.
Bir zâlimin ardından şu dünyanın kahrından/Bedri Appak/Hicaz/Şarkı/Raks Aksağı-Aksak/Suphi İdrisoğlu.
Bir zaman gelirse bu aşkın sonu bilirim/Turgay Akalın/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Turgay Akalın.
Bir zaman gençti yaşım, aşk ile hoştu başım/Hicaz-Buselik/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Bir zamanım yok ki gözümden kederler eksile/Dilkeşhaveran/Şarkı/Ağır Aksak/Kemâni Serkis Sucuyan.
Bir zamanlar ben de sevdim hep kapandım dizlere/Ümit Gürelman/Buselik/Şarkı/Semâî/Kâni Karaca.
Bir zamanlar beni de çok seven biri vardı/Belgin Gül/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Rüştü Eriç.
Bir zamanlar gönlüme aşkı yakından çağladı/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Râkım Elkutlu.
Bir zamanlar mâziye bak ne kadar şendik/Osman Nihat Akın/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Şükrü Tunar.
Bir zamanlar sevgi dolu gönlüm vardı çaldın benden/Necâti Dilsizoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Alâeddin Şensoy.
Bir zamanlar şevk-i cuşâcûş olan/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Bir zarar gelmiş mi ey rûh-i revân benden sana/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Biraz bekle biraz sabret/Kaya Öztaş/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Kaya Öztaş.
Birden değişti dünyâm tuttun da ellerimi/Aşkın Tuna/Karcığar/Şarkı/Düyek/Süleyman Mertkanlı.
Birdenbire başlar yaz yağmurları/Ali Akmanlar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sâlih Berkmen.
Birinci sevdiğim ilk gözağrımdı (Kül etti beni)/Mesut Çetinkaya/Hicaz/Fantezi/Nim Sofyan/Gündoğdu Duran.
Birinin çeşmi siyâh birinin zülfü zerrin/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Bîmen Şen.
Birkaç gündür gönlümde yeni bir hesâbın var/Osman Celâl/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Hüseyin Sâdettin Arel.
Birkaç saatin hatırası ömre bedeldi/Ertuğrul Ottekin/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Yaşar Bedük.
Birkaç sarı çiçekle gözlerin doldu/Şâhin Çandır/Buselik/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Birkaçı birleşerek köyün yiğitlerinden/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Hüseynî/Şarkı/Oynak/Refik Fersan.
Birlikte bu akşam yine mey nûş edelim gel/Arazbarbuselik/Şarkı/Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Birlikte geçen bir gecenin yâdını hâlâ./Hüseynî/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Birlikte geçen günleri mümkün mü unutmak/Bayati/Şarkı/Yürük Semâî/Emin Ongan.
Birlikte geçen her günümüz kalbime dolsun/Ümit Gürelman/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ümit Gürelman.
Birlikte geçer ömrümüzün günleri sandım/Hayri Mumcu/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Ferit Sıdal.
Birlikte geçer ömrümüzün günleri sandım/Hayri Mumcu/Karcığar/Şarkı/Türk Aksağı/Necmi Pişkin.
Bî-ruh ya aziz mısrek ferizal hüsni fi hazrek/Hüseynî/Şuğul/Sofyan.
Bitmesin bu rüyâ bitmesin desem/Seyfi Güldağı/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Seyfi Güldağı.
Bitmeyen bir gecenin sabahında uyandım/Semahat Özdenses/Hicaz/Şarkı/Düyek/Semahat Özdenses.
Bitmez bir gönül yası içimde senden kalan/Hârun Zeki Öztemiz/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hârun Zeki Öztemiz.
Bitmez bu yokuşlar bu yolun düzleri yok mu/Mehmet Tûran Yarar/Ferahnâk/Şarkı/Sofyan/Metin Everes.
Bitmez denilir ömrün çilesi/Hasan Soysal/Hüzzam/Şarkı/Raks Aksağı/Hasan Soysal.
Bitsin artık bu ayrılık dinsin gözde çağlayan sel/Nilgün Aygül/Acemkürdi/Şarkı/Aksak (Yürük)/Hasan Soysal.
Bitsin artık bu ayrılık dinsin gözde çağlayan sel/Nilgün Aygül/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mete Cevahir.
Bitsin artık bu çile bu keder bu işkence/Günsel Çelikoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Nihat Adlim.
Bitsin artık şu feryâdım/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Rüştü Şardağ.
Bitsin şu mâcerâmız kapansın şu yaramız/Mustafa Sevilen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Rüştü Eriç.
Bitti her emel bitti güneşim söndü gitti/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Sadettin Kaynak.
Bî-vefâ bir çeşm-i bî-dâd/Gülizar/Şarkı/Aksak/Dede Efendi.
Bî-vefâya aldanmazdım/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Tanbûri Ali Efendi.
Bi-vücudem aşk odu bilmem benim nem yandırır/Gülşenî (Şeyh-İbrahim)/Eviç/İlâhi/Sofyan.
Biz bu gülistânın gülleriyiz/Güncî/Hüseynî/Nefes/Sofyan.
Biz bülbül-i lâhûtîyiz dost bağıdır gülşenimiz/Zâtî/Hicazkâr/İlâhi/Sofyan.
Biz de toz pembe görürdük dünyâyı onsekiz yaşımızda/Mehmet Karaca/Hicaz/Şarkı/Düyek/Necdet Tokatlıoğlu.
Biz dosta gönül dostluğa bel bağlamışız/Vâhit Özaydın/Ferahnâk/Şarkı/Türk Aksağı/Rüştü Eriç.
Biz ney gibiyiz bizdeki sesler de senindir/İsmet Tahtacıoğlu/Dilkeşhaveran/İlâhi/Aksak/Cavit Ersoy.
Biz ol âşıklarız kim dağımız merhem kabûl etmez/Ramî Mehmet Paşa/Acemaşîran/Şarkı/Devr-i Hindî/Refik Fersan.
Biz ol âşıklarız kim dağımız merhem kabûl etmez/Ramî Mehmet Paşa/Bestenigâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Emin Akan.
Biz ol âşıklarız kim dağımız merhem kabûl etmez/Ramî Mehmet Paşa/Evcara/Şarkı/Aksak Semâî/Bekir Sıtkı Sezgin.
Biz ol uşşâk-ı ser-bâzız bize akl ıssı yâr olmaz/Ebu Hamid/Bestenigâr/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Biz şevkine hayrân oluruz fasl-ı baharın/Beşir Ayvazoğlu/Hüzzam/Y. S./Yürük Semâî/Gâlip Çolakoğlu.
Bizde hasretle bu feryâd kalır mı bilmem/Hüzzam/Şarkı/Aksak Semâî/Kemânî Corci Efendi.
Bize bir hoşca nigâr olsa da bir olmasa da/İsmail Hakkı Baradan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ali Ulvi Baradan.
Bizi insan eden sensin/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Buselik/İlâhi/Sofyan/Cinuçen Tanrıkorur.
Bizim dağlar meşelidir meşeli/Karcığar/Türkü/Aksak.
Bizim elin koyunları kuzular derdim artar yaralarım sızılar/Acemkürdi/Şarkı/Semâî/Sadettin Kaynak.
Bizim sahraların başı, pare pare duman şimdi/Bayati/Şarkı/Düyek-Raks Ak./Sadettin Kaynak.
Bizim sahrâların başı./Bayatiaraban/Şarkı/Aksak.
Bizimdir oniki imam gayreti/Hüseynîsaba/Nefes/Yürük Semâî/Ali Bey.
Boğaziçi şen gönüller yatağı/Alâeddin Yavaşça/Hicaz/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Boğaziçi vapurunda yoldaş oldum martılara/Ali Uygun/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Aksak/Ferhat Sarmusak.
Bomboş kalıyor her gidenin attığı gönlüm/Ceyhun Savaşan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Şeref Çakar.
Boş kalan kalbimi doldurmada derdim kederim/Rahmi Duman/Gerdaniye/Şarkı/Düyek/Selâhattin Pınar.
Boş kalan kalbimi doldurmada derdim kederim/Rahmi Duman/Hicaz/Şarkı/Aksak/Muzaffer İlkar.
Boş kalbimi bir hâtıranın gölgesi bekler/Hikmet Münir Ebcioğlu/Buselik/Şarkı/Aksak/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Boş yere bakma bana artık aslâ barışmam/Ahmet Uzel/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Boşan da dağlar boşan/Acem/Ağırla./Aksak.
Boşluğa bulut buluta yağmur yağmura toprak ne güzel uymuş/Bülent Ecevit/Acemkürdi/Şarkı/Semâî/Fâruk Şâhin.
Boşluğa bulut buluta yağmur yağmura toprak ne güzel uymuş/Bülent Ecevit/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Güneş Müftüoğlu.
Boşuna yalvarma gönlümü sana bağlamam/Sadık Atay/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Ümit Âşık.
Boynu bükük bırakıp gittin diye/Orhan Kızılsavaş/Aşkefza/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Boynunu bükme dolap (Dertli dolap)/Yûnûs Emre/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Sadettin Kaynak.
Boyu bir bahar dalı dudağı çiçek balı/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Lenk Fahte/Mediha Şen Sancakoğlu.
Boyu fidan salınır/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Necdet Varol.
Boyun büküp kadere ağladığın oldu mu/Fatoş Koçarslan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Turhan Taşan.
Bozdunuz ahd ü amânım/Isfahan/Şarkı/Aksak/Hâfız Aynî Efendi.
Bozuldu lânesi üftâdegânın/Hicaz/Şarkı/Aksak/Civan Ağa.
Bozuldu revnâk-ı bağ-ı bahârım/Hikmey Bey (Niğde’li)/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Şevkî Bey.
Bölük bölük turna geçer yüceden/Kerim Aydın Erdem/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ferit Sıdal.
Böyle çatık kaşlı taşlı söz ile geleceksen bana gelme/Mehmet Erbulan/Karcığar/Şarkı/Nim Sofyan/Necdet Tokatlıoğlu.
Böyle çıkıp gitme çok ıslanırsın/Nurettin Baykal/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mahmut Oğul.
Böyle gelmezdi her yıl bahar/Necip Artan/Acemkürdi/Şarkı/Semâî/Teoman Önaldı.
Böyle imiş takdir-i ezel kime şekvâ edeyim/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Kanûni Nâzım Bey (âmâ).
Böyle kaç yıl geçecek göz yaşlı gönül kırık/Mehmet Erbulan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Necdet Tokatlıoğlu.
Böyle kurulmuş dünya sevgiler bitmeyecek/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Böyle küsüp gidersen beni çok incitirsin/Nûrettin Baykal/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan-Düyek/Ali Şenozan.
Böyle mahzûn durma ey nûr-ı cemâl/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Bîmen Şen.
Böyle mi esecekti son günümde bu rüzgâr/Teoman Alpay/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Teoman Alpay.
Böyle rakkas ne demeli/Isfahan/Şarkı/Aksak/Tanbûri Mustafa Çavuş.
Böylesi yaşamak yaşamak değil düşlerin kâbustan farkı kalmadı/Nedim Saatçioğlu/Hicaz/Fantezi/Düyek/Tâhir Sıral.
Böylesine bir aşk nerde görülmüş/Halil Soyuer/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Pınar Köksal.
Bu akan yaşları dindir güleyim fecre kadar/Şahap Ataseven/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Arif Sâmi Toker.
Bu akşam da sevgili gitme her akşam gibi/Nihâl Özyüksel/Hicazkâr/Şarkı/Semâî/İsmâil Ötenkaya.
Bu akşam dadaşlar bar oynadı gözbebeklerimizde/Nûrettin Özdemir/Hüseynî/Fantezi/Sofyan-Değişmeli/Selâhattin İçli.
Bu akşam gurbet elde yine gönlümü yaktı/Uğur Gür/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Mehmet Bitmez.
Bu akşam senin için bir şarkı besteledim/Ünsal Silleli-Hazal Güreş/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ünsal Silleli.
Bu akşam yine neden bakışların derinde/Fuat Edip Baksı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Bu aşk bitti sevgilim beni benimle bırak/İlkay Odabaş Eyüpoğlu/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Selâhattin Sağlam.
Bu aşk değil bir afet yaktı kalbimi/Ayşe Taşbaş/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Süleyman Mertkanlı.
Bu aşk sevdâ bir ömür sürecek sanma sakın/İlkan San/Hicaz/Şarkı/Düyek/Gültekin Aydoğdu.
Bu aşka tehammül isteme benden/Zakir Erdoğan/Hüseynî/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Bu aşkı seninle yaşadık bitti/Ercan Akbay/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Erdal Yalçın.
Bu aşkın sonunda ayrılık varmış/Halûk Yücel/Gerdaniye/Şarkı/Nim Sofyan/İsmâil Hakkı Özbilgin.
Bu bahar sen de çık sevdâ yoluna/Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Erol Uzunöner (Uzunömeroğlu).
Bu bir değil sekiz değil yüz değil/Acem/Şarkı/Aksak/Denizoğlu Ali Bey.
Bu bir dilek çeşmesi dediler bana/Seyhan Girginer/Bayati/Şarkı/Düyek/Celâl Abacı.
Bu bir dilek çeşmesi dediler bana/Seyhan Girginer/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/Bilge Özgen.
Bu bir eski hikâyedir/Aydemir Doğan/Hicaz/Şarkı/Düyek/İsmail Ötenkaya.
Bu bî-vefâlığı senden ümid etmezdim gerçekten/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı).
Bu böyle süremez sen olmalısın/Zakai Tunca/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/Zakai Tunca.
Bu cihânın ve bu aşkın sonu var/Mehmet Tûran Yarar/Buselik/Şarkı/Yürük Semâî/Suat Yıldırım.
Bu çırpınış mutluluk mu melâl mi/Ayten Uğuralp/Karcığar/Fantezi/Yürük Semâî/Ali Şenozan.
Bu da varmış kaderinde Ziyâ bey/Halil Soyuer/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Karakoyunlu.
Bu dağlar ne virandır sadâ vermezler/Mahmut Özbay/Eviç/Şarkı/Curcuna/Mahmut Özbay.
Bu demde bülbül-i şûride efgan eylemez n’eyler/Dilkeşhaveran/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Bu derd-i gam ile hâlâ üzme beni a gönül/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Bu dert beni öldürse de yüzüne bakmam/Kasım İnaltekin/Hüzzam/Şarkı/Semai/Selçuk Kurt.
Bu devirde bu dünyâda bir görüşte ne bu sevdâ/Zekâi Tunca/Karcığar/Fantezi/Düyek/Zekâi Tunca.
Bu dil düştü sana yârim âh bu dem/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Dede Efendi.
Bu dil sana meftûn olalı ey şeh-i hûbân/Bestenigâr/Şarkı/Sengin Semâî/İbrâhim Efendi (Asâriye Hatibi).
Bu dil seni pek beğendi/Hisarbuselik/Şarkı/Düyek/Kemençeci Usta Yani.
Bu diyarda bahar bitti/İbrahim Taşdemir/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Mehmet Onur.
Bu duraksız hüzün neden/Yalçın Benlican/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yılmaz Pakalınlar.
Bu dünya benim diyen/Yunus Emre/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Mahmut Oğul.
Bu dünya hep yalan kanmam kapıldım./Yâsin Hatipoğlu/Hüseynî/İlahi/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Bu dünyadan biz de bir gün gideriz/Mustafa Necâti Karaer/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İsmâil Ötenkaya.
Bu dünyâdan göçmeden cenneti görmek varmış/Orhan Kızılsavaş/Aşkefza/Şarkı/Düyek-Semâî/Orhan Kızılsavaş.
Bu dünyadan neler çektin gönül affeyle bendeni/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Ahmet Uzel.
Bu gece ağlayarak hetırladım hep seni/Hicaz/Şarkı/Düyek/Teoman Önaldı.
Bu gece ben yine bülbülleri hâmûş ettim/Ferahfeza/Y. S./Yürük Semâî/Dede Efendi.
Bu gece çamlarda kalsak ne olur/Avram Naum/Karcığar/Şarkı/Aksak/Artaki Candan.
Bu gece de necedir camlarda galdı gözüm/İlter Yeşilay/Buselik/Şarkı/Sofyan/İlgün Soysev.
Bu gece İstanbul sessiz ve sakin/Kadir Yaralı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hüseyin Soysal.
Bu gece rûyama efkarlı girdin/Cemal Safi/Aşkefza/Şarkı/Düyek/Edvan Kengil.
Bu gökler bu dağlar sevenler için/Güzide Taranoğlu/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Yâsin Garra Gülen.
Bu gönül iyinin güzelin yeridir/Fethi Karamahmudoğlu/Hicaz/Fantezi/Semâî/Fethi Karamahmudoğlu.
Bu gönülden çektiğim acıları anlayan olmaz/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Fikret Kutluğ.
Bu hâl zuhur etmesin bir daha/Cemalettin Altıntaş/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Bu hâlin ne anlam taşır bilemem/Mustafa Töngemen/Buselik/Şarkı/Sofyan/Suphi İdrisoğlu.
Bu hasret biterse günün birinde sevgiye doyarız kısmet olursa/Hâlit Çelikoğlu/Bayati/Şarkı/Düyek/Pınar Köksal.
Bu hasret çekilmez bir hâl alır da/Münire Aksaray/Ferahnâk/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Bu hasta dili görmeğe sa’y-i nazarın yok/Çârgâh/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Bu hayâtın yükünü kalbimde taşıyamam/Hâlit Çelikoğlu/Hicaz/Şarkı/Semâî/Erdoğan Berker.
Bu haydutlar birer aptal/Vecdi Bingöl/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Sadettin Kaynak.
Bu hazan yine kalbim mâzîden daha kırık/Zeki Müren/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Zeki Müren.
Bu hûlk ile ey kişi sen derviş olamazsın/Hüseynîaşîran/İlâhi/Düyek.
Bu Hüzzam sana o güzel gözlerine/Alâeddin Pakyüz/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Alâeddin Pakyüz.
Bu kadar kırmazdın yetim kalbimi/Fatoş Koçarslan/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Turhan Taşan.
Bu kısa ömür geçmede bak aşkımı yadet/Vural Çebi/Hicaz/Şarkı/Sen. Semai/Vural Çebi.
Bu kış hanım İstanbul’a taşın da/Karcığar/Şarkı/Aksak/İsmet Ağa.
Bu Leylâ başka Leylâdır/Mehmet Erbulan/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Rıdvan Tandoğan.
Bu mâtemde olan derd ile hicrâne devâ olmaz/Hüseynî/İlâhi/Evsat.
Bu meşreb ile sen beni mecnun edeceksin/Ferahnâk/Şarkı/Müsemmen/Karnik Germiyan.
Bu mevsim de sensiz geçti hasretimi ah bilebilsen/Ali Akçeken/Evcara/Şarkı/Sofyan/İsmâil Demirkıran.
Bu muhabbet bu gönül bende iken bitmeyecek/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Kanûni Nâzım Bey (âmâ).
Bu nağmeler unutulur sazdaki teller de susar/Gâlip Hamza Berkay/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Bu nağmeler unutulur sazlarda teller susar/Galip Hamza Berkay/Hicazkâr/Şarkı/Nim Sofyan/Düyek/Özgen Gürbüz.
Bu nasıl aşk nasıl sevda güzelim/Sâdık Atay/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Erol Özbayram.
Bu nazlar yalvarışlar görünmüyorsun neden/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Bu ne acı bu ne keder sus kalbim sus artık yeter/Mehmet Karaca/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Necdet Tokatlıoğlu.
Bu ne biçim aşk böyle sevenler sevilmiyor/İbrahim Halil Taşkent/Hicaz/Şarkı/Düyek/Halil İbrâhim Taşkent.
Bu ne sevgi ah bu ne ıstırab/Hasan Bayrı/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Abdullah Yüce.
Bu nevâ-yı dil-hıraş âh-ı dil ü cânım mıdır/Bestenigâr/Şarkı/Ağır Aksak/Hâfız Osman Efendi (Musul’lu).
Bu ömürden bu çekilmez çileden/Turgut Çelik/Hicaz/Şarkı/Aksak/İsmail Hakkı Fencioğlu.
Bu resmimi bayram günü çekmişim/Sâdettin Kaplan/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Alâeddin Şensoy.
Bu rütbe derd-i firâkın edip esir beni/Bayati/Beste/Zincir/Eyyûbî Mehmet Bey.
Bu sabah da yine sensiz uyandım/Şadiye Sangan/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Nurettin Cemil Sangan.
Bu sabah ilk defa beyazlar giydim/Yalçın Benlican/Hisarbuselik/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Bu sabah uğradım ben bir geline/Gültekin Yertut/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Erol Sayan.
Bu sararmış çehremi gör gör de bir şey söyleme/Zeki Atkoşar/Arazbar/Nakış/Devr-i Revan/Danyal Mantı.
Bu sararmış çehremi gör gör de bir şey söyleme/Zeki Atkoşar/Bestenigâr/Şarkı/Nim Sofyan/Danyal Mantı.
Bu sevdâ böyle bitmez/Münire Aksaray/Hicaz/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Bu sevdâ böyle gitsin/Neclâ Peker/Hicaz/Şarkı/Düyek/Adem Şâhin.
Bu sevdâdan perişândı perişân olduğun bilmez/Yâsin Hatipoğlu/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Erdinç Çelikkol.
Bu sevdâlı gönülden bir güzel geldi geçti/Mustafa Töngemen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mustafa Töngemen.
Bu sevdanın yerine bundan sonra hasret var/Şeyda Timuçin/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Mahmut Oğul.
Bu sevdâya düşeli ben aşka şiir yazar oldum/Hüseyin Yurdabak/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hüseyin Aydınkaya.
Bu son çırpınışımdır gönül kapında senin/Ömer Umutlu/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Selahattin Sağlam.
Bu sonbahar günümde içimde aşk yağmuru/İsmâil Ötenkaya/Hicaz/Şarkı/Düyek/İsmâil Ötenkaya.
Bu şarkı hâtıram olsun bu aşka/Seyfi Güldağı/Buselik/Şarkı/Curcuna/Seyfi Güldağı.
Bu şarkı sana ait sevgili dinle/Alâeddin Yavaşça/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Bu şarkı senin için gönülden kopup geldi/Yâsemin Balkan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mehmet Reşat Aysu.
Bu şeb lûtfunla yâd ettin/Hüseynîaşîran/Şarkı/Devr-i Revân/Nûman Ağa.
Bu şeb mahrûm-ı hâb oldum bana âh ü melâl etme/Ferahfeza/Şarkı/Curcuna/Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi).
Bu şehir güneşin doğduğu yerdi/Engin Çır/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Saadet İdrisoğlu.
Bu şehirde bir kadın var çâresiz/Ümran Çetin/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Bu tesâdüf benim için dünyâlara değer/Yusuf Nalkesen/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Yusuf Nalkesen.
Bu tükenmez yolları nasıl olup geçmişim/Vâhit Özaydın/Hicaz/Şarkı/Düyek/Rüştü Eriç.
Bu virâne gönlümde bitmez heyecansın sen/Ergüder Öktem/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ünsal Silleli.
Bu yalan dünyâda seven yok gibi/Şafak Atayman/Hüseynî/Şarkı/Semâî/Bilge Özgen.
Bu yalvarışlar nedir bu ağlayışlar neden/Hüseyin Mayadağ/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Hüseyin Mayadağ.
Bu yara başka yara/Zeki Uluruh/Hicaz/Şarkı/Düyek/Muzaffer İlkar.
Bu yaz kemençeyi bir dinledinse Kanlıca’da/Yahyâ Kemâl Beyatlı/Hüzzam/Fantezi/Düyek/Kâmuran Yarkın.
Bu yaz sevdâyı tattım/Yesârî Asım Arsoy/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yesârî Asım Arsoy.
Bu yerler ne füsunkârdı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Bu yerleri gel gör bahar gelende/Yalçın Benlican/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Fâruk Şâhin.
Bu yoldur pınar yolu/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Fethi Karamahmudoğlu.
Bu yolun ucunda sen duruyorsun ellerin gözlerin dudaklarınla/Şâhin Çandır/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Ertuğrul Ottekin.
Bu yosmalık geçer bu çağ değişir/Karcığar/Şarkı/Müsemmen/Hacı Arif Bey.
Bu zamanın güzelini öyle zorki anlatmak/Hüsâmettin Olgun/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Budur ricam benim senden/Acemaşîran/Şarkı/Düyek.
Bugün bayram günüdür yârim köyün gülüdür/Hasan Özçivi/Karcığar/Şarkı/Aksak/Hasan Özçivi.
Bugün bayram mendil aldım sevgilime hediye/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Muzaffer İlkar.
Bugün ben bir güzel gördüm/Hasan Efendi (XVII. yy)/Hüseynî/Şarkı/Aksak.
Bugün can hayâline dalmak içimden geldi/Fethi Karamahmudoğlu/Hüzzam/Fantezi/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Bugün çok sevinçli hem de mutluyum/Ali Dilki/Hicaz/Şarkı/Aksak/Saadet İdrisoğlu.
Bugün de bir haber gelmedi/Hasan Karakuş/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Câvit Ersoy.
Bugün ey meh senin ile gidelim/Ferahfeza/Şarkı/Türk Aksağı/Leon Hancıyan.
Bugün ey meh senin ile gidelim/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Hacı Fâik Bey.
Bugün gönlüm hoş ise/Bekir Mutlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/M. Sabri Akçagül.
Bugün gülzâr-ı ümmîde kad-i serv-i revân geldi/Bestenigâr/A. S./Aksak Semâî/Neyzen Ali Rızâ Efendi (Şeyh).
Bugün meydân-ı aşk içre ki yâre âşinâyız biz/Hicazkâr/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Bugün mutlu günümdür/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Bugün tüm şarkıları bizim için dinledim/Miyaser Gülşen/Hicaz/Şarkı/Sofyan/İlgün Soysev.
Bugün vâdinle rûhum pür-mesârım/Acemkürdi/Şarkı/Türk Aksağı/Selânik’li Ahmet Efendi.
Bugün yavaş yavaş ak coşup da dönme sele/Memduh Cumhur/Hüseynî/Destan/Düyek/Cinuçen Tanrıkorur.
Bugün yine ben gülleri dermeğe gittim/Sabri Süha Ansen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sabri Süha Ansen.
Bugünlerde çok bunaldım çok dertliyim bilmelisin/Yalçın Benlican/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Dursun Karaca.
Buğulanan hayâllerde geçip giden/Ali Akçeken/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Râif Somer.
Bukle saçlar mavi gözler/Yılmaz Yüksel/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Turan Yalçın.
Bukleler başka safâ vermekte zülf-i zer’ine/Fahriye Zîşan Hanım/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Bulanlar vaslın imkânın/Fâik/Büzürg/Şarkı/Aksak/Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı).
Buldu cânım câna cânân derde dermân bu gece/Abdullah Uysal/Isfahan/İlâhi/Devr-i Hindi/Nejat Tezcan.
Buldum yıllardır kaybettiğim aynayı/Câhit Sıtkı Tarancı/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Düyek/Nâlân Aksoy.
Bulmadı âşık devakâr dildeki bu yâreye/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Ahmet Uzel.
Bulunmaz derdime çâre/Bayati/Şarkı/Evfer/Kör Hasadur.
Bulut gelir seher ile/Gerdaniye/Türkü/Devr-i Tûran.
Bulutlar arasından bahtına yıldız doğsun/Cemâlettin Turan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Fahri Bildik.
Bulutlar kokunu getirir bana/Ramazan Gökalp Arkın/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Bulutların arasından her gece/Fatma Onur/Buselik/Şarkı/Nim Sofyan/Necip Gülses.
Buna “hayat” denirse bu fakirde yaşıyor/Fethi Karamahmudoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Buna er meydanı derler bunda söz olmaz/(Rumeli Türküsü)/Hicaz/Türkü/Aksak.
Buna zûlüm denir gönül dilinde/Taner Çağlayan/Hüzzam/Şarkı/Düyek-Semâî/Alâeddin Yavaşça.
Bunca demdir hasretliğin çekerim/Hicaz/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Bunca sanatkâr aşkının delisi/Fethi Karamahmudoğlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Bunca yıldır gurbet elde hasretinle ağlarım/Niyâzi Şengül/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Niyâzi Şengül.
Bundan daha güzel müjde mi olur/Cemâl Sâfi/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Zekâî Tunca.
Bundan sonra beraberiz/Sâdık Atay/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Turhan Taşan.
Bundan sonra sevmek yok paydos dedim ben aşka/Sabahattin Hizmetli/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Sabahattin Hizmetli.
Bunu inkâr etmez bir ferd/Kâmil/Buselik/Şarkı/Düyek/İsmet Ağa.
Buralarda çok yalnızım tut öteye geçir beni/Fethi Karamahmudoğlu/Ferahnâkaşîran/İlâhi/Bektâşi Raksı Evf./Fethi Karamahmudoğlu.
Buralarda yalnız kaldım/Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Buram buram deniz kokar/Sami Derintuna/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/M. Sabri Akçagül.
Burcu burcu kültür kokar havası/Vedat Fidanboy/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Hüseyin Soysal.
Burma da burma duman tüter (Havada turnam sesi.)/Eviç/R. T./Yürük Semâî.
Bursa’lının gözlerine hayran oldum ben/Yesârî Asım Arsoy/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Yesârî Asım Arsoy.
Bûseler vâd eylemiştin âşık-ı hayrânına/Buselik/Şarkı/Ağır Aksak/Ferit Sıdal.
Bûs-i lâ’l-i dilberi her dem ki efkâr eyledim/Hicazkâr/Beste/Çenber/Zekâî Dede.
Bûyini senden alır her bir çiçek/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Bîmen Şen.
Buyruğun tut rahmanın tevhîde gel tevhîde/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Hicaz/İlâhi/Sofyan/Şahabettin Efendi (Şeyh).
Buyruk senin ferman senin/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Bayati/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Büklüm büklüm sırma saçın Emine’m/Fâiz Kapancı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Fâiz Kapancı.
Büklüm büklüm şu yollar beni sana getirmeyecek/Rıdvan Tandoğan/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Rıdvan Tandoğan.
Bükme dudağını öyle bir tânem/Halide Nusret Zorlutuna/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erol Güldiken.
Bülbül çilesin güllere ben bir seni sevdim/Yâsin Hatipoğlu/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Sadettin Çevik.
Bülbül erip bahara yine başladı âh ü zâre/Arazbar/Şarkı/Aksak.
Bülbül gibi bir gül için âh eder oldum/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı.
Bülbül gibi bir ses geliyor sanki yârdan/İsmet Tahtacıoğlu/Hisar/Kâr-ı Nâtık/Değişmeli/Cavit Ersoy.
Bülbül gibi coşalım gel/Nihâyet Ağçay/Eviç/İlâhi/Sofyan/Rüştü Eriç.
Bülbül gibi feryâd ü figânım seherîdir/Hicaz Buselik/Beste/Remel (Ağır)/Dede Efendi.
Bülbül gibi her şâm ü seher nâlelerim var/Gerdaniye/Y. S./Yürük Semâî/Hacı Fâik Bey.
Bülbül gibi ol gonce-dehana çene çalma efendim/Dilnişîn/Beste/Devr-i Kebîr/Neyzen Râşit Efendi.
Bülbül gibi pür oldu cihan nağmelerimden/Hicazkâr/Y. S./Yürük Semâî/Zekâî Dede.
Bülbül güle âşıkmış sanki bundan güle ne/İhsan Aşkın/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Bâki Çallıoğlu.
Bülbül güle konar öter/Zeki Duygulu/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Zeki Duygulu.
Bülbül güle meftun şarkılar söyler/Mehmet Aykutoğlu/Bayati/Şarkı/Nim Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Bülbül gülün aşkıyla perişandı seherde/Bayati/Şarkı/Yürük Semâî/Fehmi Tokay.
Bülbül gülün kokusuna kandı/Sabri Süha Ansen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sabri Süha Ansen.
Bülbül ki âşîyân-ı kadîmi koyup gelir/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Çârgâh/Beste/Lenk Fahte/Cinuçen Tanrıkorur.
Bülbül misali lehçenin güller açılmış bahçenin/Azmi Aytaç/Hicaz/Şarkı/Raks Aksağı/Ertuğrul Ottekin.
Bülbül ne gezersin Çukurova’da/Hicaz/U. H./Serbest.
Bülbül olsam gülistanda şakırım/Pîr Sultan Abdal/Hüseynî/Nefes/Devr-i Hindî.
Bülbül olsam kona (da) bilsem dallere/Karcığar/Köç./Oynak.
Bülbül öter dağında gül yetişir bağında/Vedat Fidanboy/Gülizar/Şarkı/Aksak-Yürük/Hüseyin Soysal.
Bülbül sesi âh oldu bu yıl fasl-ı baharda/Mustafa Nâfiz Irmak/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Selâhattin Pınar.
Bülbül sesi âh oldu bu yıl fasl-ı baharda/Mustafa Nâfiz Irmak/Karcığar/Şarkı/Türk Aksağı/Artaki Candan.
Bülbül seslenirken gönül bağından/Vecdi Bingöl/Gülizar/Şarkı/Aksak/Dürrî Tûran.
Bülbül uçmuş bahçe vîran bağlara çökmüş hüzün/Dürdâne Altan/Hicazkâr/Şarkı/Müsemmen/Cevdet Çağla.
Bülbül yetişir ağladığın bir gül için mi/Faruk Nafiz Çamlıbel/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Ali İçinger (Bülbülî Ali).
Bülbül yetişir ağladığın bir gül için mi/Faruk Nafiz Çamlıbel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Bülbül-âsâ rûz u şeb kârım nevâ/Eviç/Şarkı/Ağır Aksak/Dede Efendi.
Bülbül-i dil ey gül-i rânâ senindir sen benim/Bayatiaraban/Beste/Hafif/Hacı Sâdullah Ağa.
Bülbül-i hoş-nevâ/Ferahfeza/Şarkı/Semâî/Dede Efendi.
Bülbül-i şeydâya döndüm dehri görmez gözlerim/Mesut Kaçaralp/Bayati/Şarkı/Ağır Aksak/Şerif İçli.
Bülbül-i şûrîdeyim gülden nasîbim var benim/Osman Dede (Sîneçâk)/Bayati/Durak/Durak Evferi/İbrâhim Efendi (Nâlîzâde).
Bülbül-i şûrîdeyim gülden nasîbim var benim/Osman Dede (Sîneçâk)/Hicaz/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Bülbüller gibi çiler mutlu gönül şen gönül/Vecdi Bingöl/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Bülbüller sazda güller niyazda/Muzaffer Ozak (Aşkî)/Hüseynî/İlâhi/Düyek/Hüseyin Sebilci (Hâfız).
Bülbülleri kıskandıralım gel de bu akşam/Kemal Yakar/Bayati/Şarkı/Türk Aksağı/H. Hüsnü Üstün.
Bülbülleri pür şevk ediyor hüsn-i beyânın/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Bülbülleri pür şevk ediyor hüsn-i beyânın/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Mustafa Nûri Efendi (Melekzet).
Bülbüllerin âh ettiği bir yaz gecesinde/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Bülbüllerin ister seni ey gonca-dehen gel/Nedîm/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Akın Özkan.
Bülbülüm baharımsın/Hüzzam/Şarkı/Sofyan-Curcuna/Mustafa Nâfiz Irmak.
Bülbülüm ötmez oldu/Nâzım Refet Kayakıran/Karcığar/Türkü/Aksak/Nihat Adlim.
Bülbülün çilesi olsa da gülden/İlkan San/Hicaz/Şarkı/Düyek/Halil İbrâhim Taşkent.
Bülbülün çilesi yanmakmış güle/Yusuf Nalkesen/Hicaz/Şarkı/Semâî/Yusuf Nalkesen.
Bülbül-veş figân eyler âşık vakt-i seherde/Muzaffer Ozak (Aşkî)/Dügâh/İlâhi/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Bütî dârem ki gird-i gül zî-sünbül sâyebân dâred/Hâfız-ı Şîrâzî/Acem/Kâr/Muhammes/Abdülkâdir-i Merâgi.
Bütün âlem müteessir oluyor bak kederimden/Dilkeşhaveran/Şarkı/Aksak/Nesim Silviya (Haham).
Bütün eşyâ Hüdâ’yı zikreden bir sırr-ı hikmettir/Mehmet Akif Ersoy/Hüseynî/İlâhi/Düyek/Amir Ateş.
Bütün kış ufuklara açarken penceremi/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Buselik/Fantezi/Düyek/Mümin Salman.
Bütün sözler yarım kalmış tebessüm yok dudaklarda/Ümit Gürelman/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Necip Gülses.
Bütün sözler yarım kalmış tebessüm yok dudaklarda/Ümit Gürelman/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Bekir Sıtkı Sezgin.
Bütün ümidimi kaybettim derken/Ömer Umutlu/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Mahmut Koçbay.
Büyülemiş gibi bu sevda beni/M. Emin Baysal/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Yüksel.
Büyülendim dün gece seni görür görmez/Ali Hasırcı/Buselik/Şarkı/Düyek/Ali Hasırcı.
Büyür gider bu sessizlik bir hüzünlü zaman şimdi/Hasan Soysal/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Hasan Soysal.
Câm lâ’lindir senin âyine rûy-i enverin/Bâkî/Hisar/Beste/Devr-i Kebîr/Itrî (Buhûrizâde Mustafa Efendi).
Cama vuran damlalara gönüldeki şarkılara/Oktay Zerrin/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Alâeddin Şensoy.
Camalin aşkına düşmüş/Veliyyüddin Efendi/Acem/İlâhi/Düyek/Ahmet Irsoy (Hafız).
Câm-ı aşkınla hemân şûride-ser bir ben miyim/Hicaz/Beste/Zincir/Hacı Sâdullah Ağa.
Câmın o beyaz sunduğu zambak gibi eller/Cüneyt Bey/Acemaşîran/Fantezi/Sengin Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Camlarda nakışlar belirirken yine yer yer/Güngör Fahri Tüzün/Hicaz/Fantezi/Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
Can çekilsin sen giderken/Turgut Çelik/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Can ellerinden gelmişem fanî mekânı n’erlerem/İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Aslan Hepgür.
Can ellerinden gelmişem fanî mekânı n’eylerem/İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)/Acemaşîran/İlâhi/Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Can evimden yaralanmış/Yalçın Benlican/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ali Şenozan.
Can hasta gözüm yaşlı gönül zâr ü perîşân/Ahmet Râsim Bey/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ahmet Râsim Bey.
Can ile ben ey dil-rübâ/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Düyek/Şâkir Ağa.
Can ile cananın arasındayım/Mustafa Töngemen/Hicaz/Şarkı/Aksak/Aydil Özarı.
Can mısın cânân mısın bildir bana/İsmet/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Lâtif Ağa.
Can mısın cânân mısın sen söyle Allah aşkına/Mesut Kaçaralp/Isfahan/Şarkı/Devr-i Hindî/Semahat Özdenses.
Can sevdi seni ey şûh-i şenim/Hicaz/Şarkı/Yürük Aksak/Karnik Germiyan.
Can ü baştan geçmişiz biz şah Hüseyn’in aşkına/Gerdaniye/Mersiye/Düyek/Ahmet Hatipoğlu.
Cân ü dilde aşkı mihmân eyleyen/Derviş Abdullah/Buselik/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Cân ü dilde hâne kıldın âkıbet/İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)/Hüseynî/İlâhi/Sofyan.
Cân ü dili mesrûr edip ol şâh-ı cihânım/Arazbar/Y. S./Yürük Semâî/Sâdullah Efendi.
Cân ü gönülden o gül’îzâre/Ferahnâk/Şarkı/Devr-i Hindî/Hâfız İsmail Efendi.
Cân ü gönülden seversen yalvar kul Allah’a yalvar/Yûnûs Emre/Acemkürdi/İlâhi/Sofyan/Selâhattin İçli.
Cân ü gönülden seversen yalvar kul Allah’a yalvar/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Sâdun Aksüt.
Can vatan canan vatan bûy-i vatan/Dügâh/Mersiye/Devr-i Hindî/Sadettin Kaynak.
Can yine bülbül oldu/Niyâzî-i Mısrî/Eviç/İlâhi/Sofyan/Muzaffer Ozak (Aşkî).
Can yurdum toprağım güzel vatanım/Dursun Karaca/Hicaz/Fantezi/Düyek/Dursun Karaca.
Cânâ bana lûtfunla neden kahrediyorsun/Osman Nuri Özpekel/Bayati/Şarkı/Aksak/Osman Nuri Özpekel.
Cânâ beni aşkınla ferzâne eden sensin/Hicaz Buselik/Beste/Lenk Fahte/Dede Efendi.
Cânâ beni aşkınla ferzâne eden sensin/Hüseynî/Beste/Lenk Fahte/Suphi Ezgi.
Cana can-suzâne sır söyler lîsanmış gözlerin/Halim Kâmil Teoman/Hisarbuselik/Şarkı/Müsemmen/Mustafa Uyar.
Cânâ kamer-tâl’atın heman dırahşan görünür/Dügâh/Beste/Sakîl/Hâfız Post.
Cânâ meylin var ise hükm eyle teslim eyleyim/Fuzûlî/Heftgâh/Şarkı/Aksak/Hüseyin Sâdettin Arel.
Cânâ nihansın cân ü teninden/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Cânâ sana âşık nice bir münhasır olsun/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Kanûni Ahmet Bey.
Cânâ seni ben mihr-i vefâ sâhibi sandım/Bayati/Y. S./Yürük Semâî/Sinan Mikail.
Cânâ seni ben mihr-i vefâ sâhibi sandım/Dilkeşhaveran/Y. S./Yürük Semâî/Hasan Fehmi Mutel.
Câna te’sir etti cânâ imtidâd-ı hasretin/Hicazkâr/Beste/Hafif/Bolâhenk Nûri Bey.
Cânân aradım sende meğer can imişsin sen/Bekir Sıtkı Erdoğan/Eviç/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Cânân beni yâd etmiyor/Mehmet Hafîd Bey/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Şevkî Bey.
Cânân bilirim sen beni nâlân edeceksin/Acemkürdi/Şarkı/Curcuna/Ekrem Güyer.
Cânân diye bin âh ile feryâd etme gönül/Yusuf Nalkesen/Karcığar/Şarkı/Aksak/Yusuf Nalkesen.
Cânân diyemem ben sana sen sînede cansın/Ümit Gürelman/Bestenigâr/Şarkı/Türk Aksağı/Osman Nûri Özpekel.
Cânân elinin güllerinin bağı göründü/Şemseddîn Sivâsî/Bestenigâr/İlâhi/Sofyan/Kemâl Tezergil.
Cânân gibi gülerek şu kalbimi dinle/Muharrem Gerçeker/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ali Şenozan.
Cânân mı gönül derdime dermân olacaktır/Ümit Gürelman/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Hasan Esen.
Cânân mı gönül derdime dermân olacaktır/Ümit Gürelman/Hicâzirumî/Şarkı/Türk Aksağı/Osman Nûri Özpekel.
Cânân okuyor aşkın ilâhi sesidir bu/Ali Rızâ Avni (Tınaz)/Acemaşîran/Şarkı/Sengin Semâî/Ali Rızâ Avni (Tınaz).
Cânân okuyor aşkın ilâhi sesidir bu/Ali Rızâ Avni (Tınaz)/Hicaz/Beste/Darbeyn/Erol Köker.
Cânâne gönül verdim ben canımdan usandım/Hicaz/Şarkı/Semâî.
Cânâne gönül vereli canımdan usandım/Canfeza/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Cânâne görünür bana cânâ neye baksam/Niyâzî-i Mısrî/Besteısfahan/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Cânânım mavi gözlüm bana bekle diyorsun/Çetinkaya Bağatır/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/İsmâil Ötenkaya.
Canda hasiyyet mi var sevdâ-yı cânan olmasa/Isfahan/Şarkı/Sofyan/Hacı Arif Bey.
Canda misâfir Tanrıyı hoş tut/Mehmet Tûran Yarar/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Fâruk Şâhin.
Candan âşık oldum vechin gülüne/Hasan Kenzî Efendi/Bestenigâr/İlâhi/Evsat.
Candan uruldum sen verd-i âle/Ferahnâk/Şarkı/Semâî/Bîmen Şen.
Cangâhıma te’sir ediyor derd-i nihânım/Hüzzam/Şarkı/Aksak.
Cânım beni lûtfunla rindâne eden sensin/Bestenigâr/Beste/Lenk Fahte/Hacı Fâik Bey.
Canım buraların sensiz tadı yok/Yılmaz Yüksel/Acemkürdi/Fantezi/Düyek/İbrahim Köker.
Canım buraların sensiz tadı yok/Yılmaz Yüksel/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Yüksel.
Canım dağlar kuzum dağlar/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Canım kadar sevdiğim/Mehmet Cem Yiğit/Hicaz/Ç. Şarkısı/Sofyan/İbranim Halil Taşkent.
Canım kurban olsun senin yoluna/Yûnûs Emre/Eviç/İlâhi/Sofyan/Muzaffer Ozak (Aşkî).
Canım kurban olsun senin yoluna/Yunus Emre/Ferahnâk/İlâhi/Düyek.
Canım kurban olsun senin yoluna/Yûnûs Emre/Hüseynî/İlâhi/Yürük Semâî/Zeki Altun (Hâfız).
Canım kurban olsun senin yoluna/Yûnûs Emre/Irak/İlâhi/Sofyan.
Canım sevginle ben dolup taştıkça/Hedise Işıtan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Selahattin Sağlam.
Cânım yerine geldi ki cânânımı gördüm/Es’ad Efendi (Şeyhülislam)/Hüseynî/Beste/Remel/Ebû-Bekir Ağa.
Canım yurdum demek güzel/Hasan Soysal/Acemkürdi/Ç. Ş./Düyek/Hasan Soysal.
Canımda taşırım taşırım seni/Şâhin Çandır/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Canımdan yakın kadınım sen nerdesin ben nerdeyim/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Canımdasın kanımdasın gölge gibi yanımdasın/İlkan San/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mûsa Kumral.
Canımı aşka salmışım/Bayatiaraban/Şarkı/Yürük Semâî/Dede Efendi.
Canımı cânân diye verdim sana ey gül-dehen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Zeki Duygulu.
Canımın canısın hoş kokulusun sen/Hayret Gürkanlı/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/İsmail Ötenkaya.
Canın kimi isterse görüş gayrı karışmam/Enderûnî Vâsıf/Eviç/Şarkı/Aksak/Erol Sayan.
Canın tenden ayrılması zor/Mehmet Tûran Yarar/Hicazkâr/Şarkı/Nim Sofyan/Mehmet Turan Yarar.
Canlandı ağaçlar sular yürüdü/Erdoğan Kıralboğa/Acemaşîran/Şarkı/Semai/Erdoğan Kıralboğa.
Canlandı bu sessiz gecenin şi’ri denizde/Hıfzı Tevfik Gönensoy/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Râkım Elkutlu.
Canlandı bu sessiz gecenin şi’ri denizde/Hıfzı Tevfik Gönensoy/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Adnan Koray.
Canlandı hayâlimde gözlerin/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Necdet Varol.
Canlar canını buldum bu canım yağma olsun/Yunus Emre/Hüzzam/İlahi/Evfer/Ahmet Özkök.
Canlar fedâ can yurduma (Sevgi yağmurlarla gelir)/Yalçın Benlican/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Turhan Toper.
Canlar vatanından kopup hicrân ile geldim/Ken’an Rifâî/Hicaz/Nefes/Düyek/Kâzım Uz (Muâllim).
Cefâdan hiç usanmazsın/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Mahmut Celâleddin Paşa.
Cefâsı (âşıka yârin-yârin âşıka) vefâ değil de nedir/Buselik/Y. S./Yürük Semâî/Dellalzâde.
Celle Rabb’i ve kader azze Rabb’i ve kaher/Fahrettin Efendi (Şeyh)/Hicaz (Zirgüle)/Dua/Sofyan/Ahmet Hatipoğlu.
Cemâl-i dil-keşini âftâba benzettim/Ahmet Avni Konuk/Dilkeşîde/Beste/Zincir/Ahmet Avni Konuk.
Cemâl-i şîvekâre bak/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Bîmen Şen.
Cemâlin âleme mihr-i münevver yâ Resûlallah/Sahvî/Eviç/İlâhi/Evsat/Bolahenk Nûri Bey (Ahmet Beyolabilir).
Cemâlin âteş-i câmıyle bir şem-i şebistandır/Nâfiz (yy.)/Hüseynî/Beste/Çenber (Ağır)/Zaharya.
Cemâlin benziyor ay’a kara kaşların yay’a/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Ûdî Serkis Efendi.
Cemâlin mihr-i âlem-tâb’a benzer/Hüseynî/A. S./Aksak Semâî/Hâfız Kumral (Mehmet Efendi).
Cemâlin nûruna nisbet güneş bir nûr-i bî-ferdir/Sezâî/Hicaz/Tevşih/Evsat/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Cemalin pertevi gülzâre düştü/Yûnus Emre/Hicazkâr/Fantezi/Curcuna/Elnârâ Ahmetzâde.
Cemâlin şem’ine pervâne gönlüm/Hüseynîaşîran/Şarkı/Curcuna/Zekâî Dede.
Cemî-i enbiyâlerden Muhammed cümlenin şâhı/Eşrefoğlu Rûmî/Ferahnâkaşîran/İlâhi/Düyek/Cüneyt Kosal.
Cemile’min gezdiği dağlar meşeli/Ferahnâk/Türkü/Aksak.
Cemilim cemâlinin hayranıyım ezelden/Kenan Sarıer/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Nurettin Cemil Sangan.
Cemiyyet-i dil koymadı mestâne nigâhın/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Tanbûri Ali Efendi.
Cemreler düşünce gelirim diye/Berran Yalçın/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Pınar Köksal.
Cennet gibi vatan bizde/Hasan Soysal/Hüseynî/Şarkı/Aksak (Yürük)/Hasan Soysal.
Cennet kokar havasında yavru kuşlar yuvasında/Cengizhan Altuntaş/Hüseynî/Ç. Ş/Sofyan/Niyâzi Şengül.
Cennetten bir köşedir İzmir ışık selinde/Yalçın Benlican/Acemaşîran/Fantezi/Sofyan/Ertuğrul Ottekin.
Cennetten bir parça misâli Türkiye’m güzel yurdum/Edvan Kengil/Çârgâh (Rast’da)/Ç. Ş./Nim Sofyan/Edvan Kengil.
Cevr olur imkân-ı vuslat vermeyen îmâların/Halil İbrahim Akçam/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Kâni Karaca.
Cevr ü tekdir ile yıktın bu dil-i gam-hâneyi/Hüseynîaşîran/Şarkı/Ağır Aksak/Rif’at Bey.
Cevretme bana vakti gelir nâre yanarsın/Şehnaz Öztürk/Hicazkâr/Şarkı/Türk Aksağı/Ali Said Öztürk.
Cevr-i hicrin artırır feryâdımı/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Kemânî Bülbülî Sâlih Efendi.
Cevr-i sitemin yâreledi cismimi/Dürdâne Altan/Karcığar/Şarkı/Aksak/İsmet Doğru.
Cevr-i yâre sabır buldum ömrüm ahzâna kaldı/Selim Aru/Hicaz/Beste/Düyek/Râkım Elkutlu.
Cevrin beni öldürse de aşkından usanmam/Mustafa Reşit Bey/Bayatiaraban/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Cevrin ile ettin harâb âhir beni/Hüseynîzemzeme/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Cevrine yok sînede tâb ü tüvân/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Hâfız İbrâhim Efendi.
Ceylan gözler umutların pınarı/Hüseyin Tansever/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/İsmail Demirkıran.
Ceylan gözlü biriydi/Ali Akçeken/Buselik/Şarkı/Nim Sofyan/Burhan Durucu.
Ceylânımı uçurdular/Zeki Duygulu/Gerdaniye/Şarkı/Sofyan/Zeki Duygulu.
Ceylanlar dolaşır bakışlarında/Münire Aksaray/Buselik/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Ciğerde nâr-ı hasret açtı dağlar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Rif’at Bey.
Ciğerim pâresi goncem bizi teşrif edecek/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Nikoğos Ağa.
Cihan içre şâh eder/Nûrî/Hüseynî/İlâhi/Sofyan.
Cihan kâm almada devrinde dâim/Hacı Ârif Bey/Bestenigâr/Şarkı/Düyek/Hacı Ârif Bey.
Cihan zülfüne vâ-beste/Hicaz/Şarkı/Aksak/Kemânî Sebuh.
Cihâna mahz-ı rahmettir vücûdun yâ Resûlallah/Hüseyin Vassaf Bey/Hicaz/İlâhi/Düyek/İsmail Nısfet (Hafız).
Cihanda biricik sevdiğim sensin/Orhan Seyfi Orhon/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Refik Fersan.
Cihanda en büyük nîmet saadet yâ Resûlallah/Hüseyin Vassaf Bey/Hüzzam/İlâhi/Sofyan/İsmail Nısfet (Hafız).
Cihanda sen teksin/Necdet Varol/Gerdaniye/Şarkı/Curcuna/Necdet Varol.
Cihânı gark eden bâran değil eşk-i revanımdır/Kânûnî Sultan Süleyman/Hisar/A. S./Aksak Semâî/Alâeddin Yavaşça.
Cihanı hüsnüne meftun eden şûh-i cihansın sen/Hicaz/A. S./Aksak Semâî/Zaharya.
Civansın sevdiğim hem dil-rübâsın/Hüseynîaşîran/Şarkı/Aksak/Medenî Aziz Efendi.
Coşar gönlüm coşar gönlüm kalpten kalbe koşar gönlüm/Yılmaz Yüksel/Hicaz/Şarkı/Semâî/Yılmaz Yüksel.
Coşkun deniz coşkun deniz bütün bir yaz dinlendik biz/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Kasım İnaltekin.
Cumhuriyet gençleriyiz Ata’mızın erleriyiz/Ziyâ Polat/Hicazkâr/Marş/Sofyan/Kadri Şençalar.
Cûş edip gözyaşı ister çağlamak/Bestenigâr/Şarkı/Düyek/Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî).
Cüdâ etti beni gerdun o mâh-ı mihr-bânımdan/Acemkürdi/Beste/Muhammes/Neyzen Ali Rızâ Efendi (Şeyh).
Cümle âzâdan gelir “Allah ü Ekber” nâresi/Niyâzî-i Mısrî/Hüseynî/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Çadır kurdum düzlere/Hüseynî/Şarkı/Curcuna.
Çağ dolusu sevdim seni yıllar ne ki/Ayhan İnal/Hisarbuselik/Şarkı/Türk Aksağı/İrfan Doğrusöz.
Çağıran özlemi bir bestede Hicaz oluyor/Güngör Fahri Tüzün/Hicaz/Şarkı/Aksak/Yılmaz Yüksel.
Çağırdın geldik bizi aşkınla olduk deli/Hâfız Tevfik Çapacı/Bestenigâr/İlahi/Düyek/Sadun Aksüt.
Çağırır gönlümü bir vuslata kıvrak bakışın/Yılmaz Karakoyunlu/Isfahan/Şarkı/Aksak/İrfan Doğrusöz.
Çağırsam gelmezsin ararsam yoksun/Güzide Taranoğlu/Acemkürdi/Şarkı/Curcuna/Kenan Günel.
Çağlayan cûy-i sirişkle çeşm-i pür-hûnum mudur/Ferahfeza/Beste/Devr-i Revân/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Çal sevgili udî yine bir şarkı hicazdan/Serdar Öncül/Hicaz/Şarkı/Aksak/Burhan Durucu.
Çal söyle güzel nağmelerin mest-i müdâm et/Şâhin Uçar/Eviç/Şarkı/Curcuna/Şâhin Uçar.
Çalab’ım bir şar yaratmış iki cihan aresinde/Hacı Bayram Velî/Acem/İlâhi/Nim Evsat/Hacı Bayram Velî.
Çalap âdem cismini topraktan vâr eyledi/Yûnûs Emre/Buselik/İlâhi/Sofyan/Selâhattin İçli.
Çaldım melâmet tablanı/Hüseynî/İlâhi/Düyek.
Çaldın diyemem gönlümü ben verdim elimle/Ceyda Görk/Dügâh/Şarkı/Aksak/Bertan Üsküdarlı.
Çaldırıp çalgıyı rakkaseleri oynatalım/İsmail Safâ Bey/Hicaz/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Çalınırken umutlarım kapılar aralı kaldı/Betül Koçum/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ahmet Özkök.
Çalış ey Türk yavrusu tenbellikle yaşama/Hüseynîzemzeme/Marş/Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Çalıyorum kapını seneler sonra yine/Ömer Aslan/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Suphi İdrisoğlu.
Çam kokan suların buzludur buzlu/Mehmet Çağlar/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Kasım İnaltekin.
Çamlar altında uzattı dest-i nâzı bir peri/Mustafa Reşit Bey/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Mustafa Sunar.
Çamlı dağlardan çiçekler derdim/Fahri Bulut/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Fahri Bulut.
Çamlıca yolları yokuşlu/Amir Ateş/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Amir Ateş.
Çamlıca’nın yolu ince yârim bekler gündüz gece/Hüseynî/Şarkı/Aksak.
Çapkın bebeğim aşkın dilegim/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Kaptanzâde Ali Rızâ Bey.
Çapkınca bir gülüverdi/Kasım İnaltekin/Buselik/Şarkı/Nim Sofyan/Kâsım İnaltekin.
Çâre bul artık yeter şu hâlime/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Kemânî Bülbülî Sâlih Efendi.
Çâre bulan olmadı bu yâreye/Ahmet Râsim Bey/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ahmet Râsim Bey.
Çare yok umut yok derde derman yok/Nevin Konuk/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Ahmet Özkök.
Çaresiz bir derde düştüm gurbet eller ağlasın/Hasan Kaya Mânioğlu/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindi/Bahri Altıntaş.
Çâresiz bir derde düştüm gurbet eller ağlasın/Hasan Kaya Manioğlu/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Şeref Çakar.
Çâresiz bir derde düştüm gurbet eller ağlasın/Hasan Kaya Manioğlu/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Nihat Adlim.
Çâresiz bir derde düştüm oldu aklım serseri/Karcığar/Şarkı/Sengin Semâî/Selânik’li Ahmet Efendi.
Çarşafımı giyineyim/Hüseynî/Şarkı/Yürük Semâî.
Çarşamba yollarında/Hicaz/Türkü/Curcuna.
Çatılmış kaşlarınla kime düşman gibisin/Yusuf Nalkesen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yusuf Nalkesen.
Çatlayan dudaklara sararan yapraklara (YAĞDIR MEVLÂ’M SU)/Erol Martal/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Mahmut Oğul.
Çayır uzun biçilmez/Eviç/R. T./Aksak/Fâiz Kapancı.
Çayıra serdim postu imanım/Karcığar/Türkü/Aksak.
Çehre edip dün bî-sebep/Mihrî/Acemkürdi/Şarkı/Ağır Düyek/Ali Ağa (Kemânî).
Çehre-i hüznüm kadar sarardı dağlar/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Çehrende baharın açılan gülleri solmuş/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Mildan Niyâzi Ayomak.
Çehrendeki tılsımda bahar lezzeti gördüm/Yılmaz Karakoyunlu/Buselik/Şarkı/Aksak/Yılmaz Karakoyunlu.
Çek efendim hançerini ko işlesin yâreler /Hicaz/R. T./Sofyan.
Çek elini zevk u safâdan/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Hanende Mihran Efendi.
Çekemez oldu gönül bu kadar cevr ü cefâyı/Acemkürdi/Şarkı/Devr-i Hindî/Selânik’li Ahmet Efendi.
Çekemezler sevgimizi bilemezler kalbimizi/Yılmaz Yüksel/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yılmaz Yüksel.
Çeker kahrın oncasını derer gülün goncasını/Ayhan İnal/Bayati/Şarkı/Düyek/Suphi İdrisoğlu.
Çekerim cevrini çekmem yine ben şânına yuf/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Şevkî Bey.
Çekerim gözyaşı hâlinde sızan hasretini/Mustafa Nâfiz Irmak/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Rıdvan Lâle.
Çekildim sâkıyâ ben âlem-i aşk u muhabbetten/Hicaz/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Çekilecek derd olsan katlanırdım severek/İrfan Türkoğuz/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/İsmail Demirkıran.
Çekilmez hayâtın gamı tasası/Sâmi Derintuna/Hicazkâr/Şarkı/Nim Sofyan/İsmail Demirkıran.
Çekip şemşîr-i safvet eyledin düşmanları tedmîr/Hisarbuselik/Şarkı/Ağır Düyek/Zekâî Dede.
Çekiver ellerini kalbimin üstünden çekiver/Cahit Aksu/Eviç/Şarkı/Aksak/Cahit Aksu.
Çekme mihnet yâr için dünyâ misafirhânedir/Celâl Erten/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Râdife Erten.
Çekme sedd gel kûy-i cânâne Hisâr/Hisarbuselik/Şarkı/Aksak/Neyzen Ali Rızâ Efendi (Şeyh).
Çekmesin endişe gönlüm iftirâk-ı âtiye/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Şevkî Bey.
Çekmiyor yâr-i sitemkâr hayli demdir nâzımız/Hilmi Özgen/Acemaşîran/Y. S./Yürük Semâî/İsmail Baha Sürelsan.
Çeksen kendini benden uzak yerlere gitsen/Hasan Soysal/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hasan Soysal.
Çektiğim âlâm-ı dehri gör de gel rahm et bana/Şeref Hanım (Kemânî)/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Çektiğim çile yeter hâlime bir bak/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Nâci Tektel.
Çektiğim hicrânı kimseler bilmez/Seyfi Güldağı/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Seyfi Güldağı.
Çektiğin ızdırabı bilmek zorundamıyım/Uğur Gür/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Çektim bu gönül derdini yıllarca şifâsız/Acemkürdi/Şarkı/Curcuna/Fahri Gürsoydan.
Çektim cefâsın hayli zamandır/Karcığar/Şarkı/Aksak/Lavtacı Hristo.
Çektim el ümmîd-i vasl-ı yârdan şimden gerû/Hüseynî/Beste/Hafif/Hâfız Post.
Çektim elimi gayri bu dünyâ hevesinden/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Tatyos Efendi.
Çektim elimi senden ey âfet beni yakma/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semâî/Şemsettin Ziyâ Bey.
Çerhâ istiğnâ eder nem var benim/Ferahnâk/Şarkı/Devr-i Hindî/Nikoğos Ağa.
ÇERKEZ KIZI (Yüreğimde ince sızı)/Ali Orhan Arıkan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Selâhattin İnal.
Çeşmânı o mehveşin elâdır/Abdülbâki Baykara (Şeyh)/Karcığar/Şarkı/Semâî/Lem’î Atlı.
Çeşmânını aç reng-i semâvîsi görünsün/Acemkürdi/Şarkı/Sengin Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Çeşme başı bu mudur/Hüseynî/Şarkı/Düyek.
Çeşme başında duran şu güzel köylü kızı/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Râkım Elkutlu.
Çeşme senin ne belâlı başın var/Gerdaniye/Türkü/Sofyan.
Çeşmeye giderdi sarışın bir kız/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Aleko Bacanos.
Çeşm-i âhû bir güzel/Hicazkâr/Şarkı/Semâî/Rif’at Bey.
Çeşm-i âhû bir nigâre/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Hilmi Bey (Sâzende-i Hassa).
Çeşm-i âhûlerinin hâtırası ta ezeli/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Şeyh Edhem Efendi.
Çeşm-i bed-keş be-çeşm-i mestet ne-rezed/Hüseynî/A. S./Ağır Aksak Semâî/Şeştârî Murat Ağa.
Çeşm-i mahmûr-ı siyâhın süzme/Eviç/Şarkı/Ağır Aksak/Basmacı Abdi Efendi.
Çeşm-i mahmûrun sebeptir nâle vü feryâdıma/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Asdik Ağa.
Çeşm-i mesti lûtf edip etsin nigâh/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Hacı Kirâmi Efendi.
Çeşm-i nigehin süzdü o şehbâz-ı muhabbet/Hicaz/Y. S./Yürük Semâî/Rızâ Bey.
Çeşmini süzme bakıp sen ey perişanım aman/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Mustafa Uyan.
Çevir başını bir bak unuttuğun mâziye/Semine Taykurtay/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Necdet Tokatlıoğlu.
Çevirsen de yüzün benden/Hicaz/Şarkı/Aksak.
Çevrilir başıma cihan dar olur/Eviç/Şarkı/Aksak/Emin Ongan.
Çıkalım dağlar başına/Gerdaniye/Şarkı/Aksak/Tanbûri Mustafa Çavuş.
Çıkalım sayd-ı şikâre/Bayati/Şarkı/Aksak/Tanbûri Mustafa Çavuş.
Çıkar gidersen seni benden alırlar/Ahmet Uzel/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Çıkar yücelerden haber sorarım/Vecdi Bingöl/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Sadettin Kaynak.
Çıkar yücelerden yumak yuvarlak/Hüseynî/Türkü/Nim Sofyan.
Çıkardım gönlümden sevgilim seni sen artık özlenen melek değilsin/Nihâl Özyüksel/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Nezih Gözonar.
Çıkayım gideyim dağlar başına/Hüzzam/Şarkı/Oynak/Tanbûri Mustafa Çavuş.
Çıkayım gideyim Urumeli’ne/Hüseynî/R. T./Sofyan.
Çıkıp arz-ı cemâl eyle bahâre/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Medenî Aziz Efendi.
Çıkıp ta yaylanın doruklarına/Güzide Taranoğlu/Hüseynî/Şarkı/Evfer/Yücel Aşan.
Çıkıver vâdiye bir akşam üstü/Rüştü Şardağ/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Çıkmadın bir lâhza kalbimden hayatım sen misin/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Mehmet Yürü (Nasib’in).
Çıkmaz derûn-i dilden efendim mahabbetin/Bayati/A. S./Aksak Semâî/Tab’î Mustafa Efendi.
Çıkmaz oldu sesin bir haber gelmez/Ercan Akyüz/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Semih Ataergin.
Çıkmazları yol zannedip ordan daldım/Erol Uzunöner (Uzunömeroğlu)/Buselik/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Çıkmıyor aklımdan veda sözlerin/Dursun Karaca/Hicaz/Şarkı/Düyek/Dursun Karaca.
Çıksam şu dağların yücelerine/Orhan Şâik Gökyay/Hicaz/Şarkı/Düyek/Arif Sâmi Toker.
Çıktık dam başına kum kayır kayır/Hicaz/Türkü/Sofyan.
Çıktıkca sûz-i dil’den cânâ fegân ü nâle/Hicaz/Beste/Lenk Fahte/Hacı Arif Bey (Kanûnî).
Çıktım dağlar başına/Hicaz/Köç./Düyek.
Çıktım erik dalına anda yedim üzümü/Yûnûs Emre/Hüzzam/İlâhi/Sofyan/Şâhin Uçar.
Çıktım yaylasına seyrân eyledim/Karacaoğlan/Gerdaniye/Türkü/Sofyan.
Çılgın geceler gölgeli yollarda öpüştük/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Mısır’lı İbrâhim Efendi (Ûdî).
Çılgın gibi koşma gönül dinlen artık yorma beni/Ali Akçeken/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Ferah Çetin.
Çılgın gibi sevmiştim tanrı elimden aldı/Uğur Gür/Bayati/Şarkı/Nim Sofyan/Hüsnü Üstün.
Çılgınca seviştik o benim candan eşimdi/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
Çır çır suda eyvah gördüm ben o güzeli/Ferahfeza/Şarkı/Düyek-Curcuna/Kemânî Serkis Sucuyan.
Çırçır suyu gözyaşlarıdır aşkıma sel sel/Bekir Sıtkı Erdoğan/Eviç/Şarkı/Sofyan/Amir Ateş.
Çırpıcı Kağıthâne bu mevsimde ne âlâ/Hisar/Şarkı/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Çiçeğimsin dalımda peteğimsin balımda/Hülya Akarsu/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/İsmail Ötenkaya.
Çiçek açmaz dallardayım/Zafer Kemâl Erken/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Arif Sâmi Toker.
Çiçek açtı uçtu kuşlar/Musa Kalkınç/Buselik/Şarkı/Düyek/Mustafa Malay.
Çiçek çiçek açmış bahar dalısın/Kâni Soylu/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Çiçek dolu yaylalar geçemedim Zeyneb’im/Kâzım Narmanlı/Gerdaniye/Şarkı/Curcuna/Kâzım Narmanlı.
Çiçekler derleyeyim/Kemâl Şâkir Yakar/Hicazkâr/Şarkı/Oynak/Muzaffer İlkar.
Çiçekler takmış başına/Sabri Süha Ansen/Hicaz/Şarkı/Aksak/Sabri Süha Ansen.
Çiçekleri dalları gökteki bulutları/Hüseyin Tansever/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Çiçeklerim solmasın güneşim kararmasın/Yalçın Benlican/Hicaz/Ç. Ş./Düyek/Hüseyin Erbay.
Çiçeklerin gözü vardı gözünde/Nedim Saatçıoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ömür Gençel.
Çiçeklerin gülüyor sevincinden/Vecdi Bingöl/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Çiçekten nağmeden bir deste bağlar/Fuat Hulûsi Demirelli/Bestenigâr/Şarkı/Curcuna/Sadettin Kaynak.
Çiğdem der ki ben âlâyım/Hicaz/Türkü/Sofyan.
Çiğneyip geçtiğin yol olsam bile/Sâdık Atay/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Zafer Sakıncı.
Çileler doldu gel bugün/Burhan Bakışkan/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Burhan Bakışkan.
Çileler dolmayınca/Hicaz/Şarkı/Semâî/Nazmi Atlığ.
Çileli bülbülüm konmuşsun güle/Fatma Onur/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Çileli gönlümü terkedip gittin/Tâhir Üstündağ/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Çileli gönüller hep yemin eder yeşile/Selâhattin Özgü/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Çilem kavuşmayı hak etti yine/Behçet Kemâl Çağlar/Gerdaniye/Şarkı/Düyek/Suphi İdrisoğlu.
Çisi çisi yağan sensin susuz kalan yüreğime/Nâdide Buluç/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erol Ünal Karabıyık.
Çizilmemiş atlaslarda gidilmemiş bir yer varmış/Yalçın Benlican/Buselik/Şarkı/Değişmeli/Bilge Özgen.
Çoban yıldızı gibi (EFE’NİN MÜJDESİ)/Ömer Bedrettin Uşaklı/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Kaptanzâde Ali Rızâ Bey.
Çoban yıldızı gibi/Ömer Bedrettin Uşaklı/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Fahri Kopuz.
Çocuğuydum bir zamanlar öpüp avutan bir sesin/Fethi Karamahmudoğlu/Aşkefza/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Çocuk kalbim nasıl şendir/Sevinç Atan/Hicazkâr/Ç. Şarkısı/Devr-i Turan/Ahmet Sedat Mete.
Çok bekledim akşam seni yollarda vefâsız/Mustafa Nâfiz Irmak/Ferahnâk/Şarkı/Semâî/Selâhattin Pınar.
Çok bekledim akşam seni yollarda vefâsız/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Teoman Alpay.
Çok bilen gördüm ben asla görmedim hâlden bilen/Bekir Sıtkı Erdoğan/Bayatiaraban/Şarkı/Semâî/Rüştü Eriç.
Çok çabuk geçtik inan sevdânın yollarından/Aşkın Tuna/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Turhan Taşan.
Çok çekti bu bîçâre gönül yârin elinden/Hicaz/Şarkı/Aksak/Suat İsmail Gürkan.
Çok çektirdin sen bana derman değil dert verdin/Seyfi Güldağı/Buselik/Şarkı/Sofyan/Seyfi Güldağı.
Çok çektirdin sen bana varsın boş kalsın elim/Zafer Sakıncı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Zafer Sakıncı.
Çok derdini çektim o gülün durmadı gitti/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Çok eski bir yâreyi yeniden tazeledin/Şükrü Yetimoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Çok gördü felek şimdi beni bezm-i civanda/Mehmet Hafîd Bey/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Çok görme Allah’ım çok görme/Hüseyin Balkancı/Hicaz Hümayun/Şarkı/Düyek/Hüseyin Erbay.
Çok görme bana mest-i harab olmayı gönlüm/Ahmet Uzel/Gerdaniye/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Çok güzeller (yosmalar) kandırır güneşi kıskandırır/Hicazkâr/Şarkı/Oynak/Şerif İçli.
Çok güzelsin amma sevemem seni/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Nebahat Üner.
Çok güzelsin hüsn-i ânın mâhısın/Çârgâh/Şarkı/Devr-i Hindî/Hüseyin Sâdettin Arel.
Çok istedim hep yanında kalmayı/Engin Çır/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Ali Şenozan.
Çok isterdim aramıza kara kedi girmesin/Yusuf Nalkesen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Selâhattin İnal.
Çok koştum ardından biraz da sen koş/Ferhat Sarmusak/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ferhat Sarmusak.
Çok mu figanım ol gül-i zibâ-hıram için/Eviç/Beste/Remel/Dilhayat Kalfa (Hanım).
Çok nârinsin çok kibarsın çok güzelsin sen ey güzel/Sabahattin Hizmetli/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sabahattin Hizmetli.
Çok özledim diye dönecek olsan/Sevinç Atan/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Saadet İdrisoğlu.
Çok sürmedi geçti tarâb-ı şevk-i bahârım/Ahmet Râsim Bey/Bestenigâr/Şarkı/Curcuna-S. Semâî/Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî).
Çok yaşa sen Ayşe/Muhlis Sabahattin Ezgi/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Muhlis Sabahattin Ezgi.
Çok yazık gençliğim yolunda oldu ziyan/Şekip Ayhan Özışık/Karcığar/Şarkı/Düyek/Şekip Ayhan Özışık.
Çok zamandır gelmez oldun nev-civânım yanıma/Hüsnü Efendi/Karcığar/Şarkı/Oynak/Ethem Efendi (Tersâne’li).
Çok zamandır halimiz mecnuna benzer görünür/Burhan Durucu/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Burhan Durucu.
Çok zamanlar ben yaşattım serseri vicdânımı/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Bîmen Şen.
Çoktan beri gönlümdeki yârem yine azdı/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Fahri Gürsoydan.
Çoktan beridir çâre ne mahrûm-i visâlim/Hicaz/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Çoktan ey sâkî gelip sînemde mihmân olmadın/Nedîm/Isfahan/Şarkı/Ağır Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Çoktan idim sana hasret/Acembuselik/Şarkı/Aksak/Kemençeci Usta Yani.
Çoktan pişmânım amma dönemem artık geri/Nemika Mürseloğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ahmet Üstün.
Çoktandır selâmını alamıyorum/M. Arif Arıt/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Ali Ulvi Baradan.
Çoktandır uzak kalmış iken sözlerinizden/Hâşim Nezihi Okay/Hicaz/Şarkı/Aksak/İsmet Kocabeyler.
Çoktur gönülde dağ-ı melâlim/Hicaz/Şarkı/Ağır Düyek/Dede Efendi.
Çöl mü güzel orman mı/Sami Derintuna/Acemaşîran/Ç. Ş./Sofyan/Ömür Gençel.
Çöldeki susuz kervanı serinleten pınar gibi/Alâeddin Şensoy/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Alâeddin Şensoy.
Çöz zülfünü dök omzuna/Mesut Kaçaralp/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Osman Nuri Özpekel.
Çözemedim gönlümü gözlerinden/Hâlit Çelikoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yusuf Nalkesen.
Çözmek elinde değil gönlümü senden kadın/Fuat Hulûsi Demirelli/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Çözülme zülfüne ey dil-rübâ dil bağlayanlardan/Enderûnî Vâsıf/Buselikaşîran/Şarkı/Şarkı Devr-i Revânı/Kömürcüzâde Mehmet Efendi H..
Çözülme zülfüne ey dil-rübâ dil bağlayanlardan/Enderûnî Vâsıf/Ferahnâk/A. S./Aksak Semâî/Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde).
Çözülmeyen düğüm vurmuş ellerin/Mehmet Arslan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yılmaz Pakalınlar.
Çözülmüyor nedir ıssız bakışlarındaki sır/Mehmet Tûran Yarar/Evcara/Şarkı/Düyek/Akın Özkan.
Çözülür gibi değil gönlümdeki bu düğüm/Yener Topaloğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yener Topaloğlu.
Çün bahar erip şecerler sebz-i revnâk-gîr olur/Gafûrî (Mahmud)/Acem/Durak/Durak Evferi/Mehmet Ağa (Sepetcizade).
Çün bahar irüb seçerler sebz-ü revnâk gir olur/Gafuri/Acemaşîran/Durak/Düyek.
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi/Ömer Rûşenî Dede/Acem/Tevşih/Düyek/Cüneyt Kosal.
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi/Ömer Rûşenî Dede/Acem/Tevşih/Sofyan/Hacı Şâkir Ef. (Hopçuzâde).
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi/Ömer Rûşenî Dede/Arazbar/Tevşih/Sofyan.
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi/Ömer Rûşenî Dede/Bayati/Tevşih/Sofyan.
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi/Ömer Rûşenî Dede/Bestenigâr/Tevşih/Düyek/Hacı Şâkir Ef. (Hopçuzâde).
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi/Ömer Rûşenî Dede/Çârgâh/Tevşih/Sofyan.
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi/Ömer Rûşenî Dede/Eviç/Tevşih/Düyek.
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi/Ömer Rûşenî Dede/Hicaz/Tevşih/Sofyan.
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi/Ömer Rûşenî Dede/Hüseynî/Tevşih/Düyek.
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi/Ömer Rûşenî Dede/Hüzzam/Tevşih/Düyek.
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi/Ömer Rûşenî Dede/Irak/Tevşih/Sofyan.
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi/Ömer Rûşenî Dede/Isfahan/Tevşih/Sofyan.
Çün sana gönlüm müptelâ düştü/Niyâzî-i Mısrî/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Hâfız Post.
Çün seher seyrâna tenhâ ol kadd-i dil-cû çıkar/Acemkürdi/Beste/Berefşan/Osep Ağa (Ebeyan).
Çün tâze ruhun şekli çemende güle düştü/Gerdaniyekürdi/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Dâd ey maâli himem ü şâh-ı yegâne/Hüzzam/Şarkı/Ağır Düyek/Fethi Paşa.
Dağ başında ağlarım su başında çağlarım/Hicazkâr/Köç./Devr-i Turan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Dağ başında kır çiçeğim/Yılgör Atçı/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/Ahmet Özkök.
DAĞ PERİSİ (Ufuklara yaslanmış.)/Ömer Bedrettin Uşaklı/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Kaptanzâde Ali Rızâ Bey.
Dağda kırda bahçelerde yaprakları ak papatyam/Rahım Taş/Buselik/Ç. Ş./Düyek/Sâdettın Çevik.
Dağda tavşanlar geziyor/Hacı Ârif Bey/Karcığar/Şarkı/Aksak/Hacı Ârif Bey.
Dağda tavşanlar uyur ninni/Hicaz/Ninni/Sofyan/Tanbûri Cemil Bey.
Dağ-dar ettin beni ey nev-civan/Evcara/Şarkı/Curcuna/Abdülkâdir Töre.
Dağ-dar-ı tîr-i gamzendir gönül ey meh-cebîn/Gülizar/Beste/Hafif/Tanbûri İzak Efendi.
Dağ-darım iftîrâk-ı yâr ile/Evcara/Şarkı/Devr-i Hindî/Hacı Arif Bey.
Dağı aşıp çölü geçipulaşalım Yûnuscana/Sadık Atay/Hüseynî/İlahi/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Dağ-ı elem-i aşkımız âfâka nihandır/Şâkir/Acembuselik/A. S./Sengin Semâî (Ağır)/Küçük Mehmet Ağa.
Dağ-ı hicrin bin elem kattı benim efganıma/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Dağılan saçlarını yine eller tarasın/Selçuk Kurt/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Selçuk Kurt.
Dağıldı gitti yurdu yuvası/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Nedim Şükrü Bey (Kemençeci).
Dağlar açtı âteş-i aşkın dil-i nâşâdıma/Bestenigâr/Şarkı/Ağır Düyek/Hâşim Bey.
Dağlar arasında bir pınar görsen/Semiha Nurova/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Bilge Özgen.
Dağlar bana vay bahçe sana (Nazlı nazlı sekip.)/Gülizar/Köç./Aksak.
Dağlar dağlar viran dağlar/Hicaz/R. T./Sofyan.
Dağlar dağlar yüce dağlar firkat beni nice dağlar/Reşat Özpirinçci/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Zeki Duygulu.
Dağlar dağlar yüce dağlar firkat beni nice dağlar/Reşat Özpirinçci/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Dağlar geçit verin konup göçeyim/Karacaoğlan/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Bülent Uyaroğlu.
Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlâ’m seni/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Halil İbrâhim Taşkent.
Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlâ’m seni/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Kutbî Dede.
Dağlar yârimi gördün mü/Öksüz Âşık (Dede)/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Dağlarda benim şevk ile âvâzelerim var/Bestenigâr/Y. S./Yürük Semâî/Hacı Fâik Bey.
Dağları aşarak geldim ben sana/Kemal Kosif/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Kemal Kosif.
Dağları aştım da indim ovaya/Mehmet Hafîd Bey/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Bîmen Şen.
Dağları hep kar aldı gülleri hep hâr aldı/Sâdettin Kaynak/Karcığar/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Dağları sararken ince bir duman gölgeler uzuyor akşam oluyor/Nedim Uçar/Eviç/Şarkı/Düyek/Yücel Aşan.
Dağların başı kardır/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Dağların mazısı var, alnımın yazısı var/Reşad Özpirinççi/Hicaz/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Dağların sünbülü var, bağların bülbülü var/Gerdaniye/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Daha âlâ seni sevmek mi olur/Ahmet Uzel/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Daha bilmem kaç mevsim böyle sensiz geçecek/Şâhin Çandır/Hisarbuselik/Şarkı/Düyek/Akın Özkan.
Daha henüz aşkımız almamışken demini/Engin Çır/Acemkürdi/Şarkı/Semâî/Kemâl Olguncan.
Daha kaç yıl gözlerim yollarına bakacak/Mehmet Erbulan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hasan Dede Dinç.
Daha sevdâmı açarken/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Dâim etsin Hazret-i Sultan Hamid Hanı Hüdâ/Hicaz/Dua./Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Daim salat olsun sana/Sultan II. Mustafa (İkbâlî)/Hüseynî/İlâhi/Semaî.
Dâim seni ben arardım/Bayati/Şarkı/Düyek/Ali Ağa (Kemânî).
Dâima feryâd ü efgandır gönül/Hicazkâr/Şarkı/Semâî/Hacı Arif Bey.
Dalarım kaygıya inceden ince/Fethi Karamahmudoğlu/Dügâh/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Dalga dalga saçını omzuna dökme yine (KAPTANIN KIZI)/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Erdoğan Köroğlu.
Dalgalar kumsalları öperken ıslak ıslak/Musa Kalkınç/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Suat Yıldırım.
Dalgalar üstünde bir yeşil yaprak/Yılmaz Yüksel/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Dalgın geceler el ele geldik/Yahyâ Kemâl Beyatlı/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Dalgın halin gizleyemez sevgini/Hasan Soysal/Hicaz/Ç. Ş./Semâî/Hasan Soysal.
Dalgındı siyah gözlerin ilk gördüğüm akşam seni/Hüseyin Tansever/Hicaz/Şarkı/Sofyan-Düyek/Ali Şenozan.
Dalınca gözüm gözüne Suhâ/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Yorgo Bacanos.
Dalından koparılmış güller gibiyiz/Y. Nesrin Aksoyer/Hicaz/Şarkı/Düyek/Selahattin Altınbaş.
Dalıp gitmelerin boşuna değil/Hüsamettin Olgun/Hicaz/Şarkı/Semai/Necip Gülses.
Dallar çiçek çiçek güller tomurcuk/Rüştü Şardağ/Hicaz/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Dallarda sarı rüzgâr ağar saçlarım ağar/Hüseyin Çapkın/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Ali Şenozan.
Dalma gönlüm dalma hayâle/Şekip Ayhan Özışık/Hisarbuselik/Şarkı/Sengin Semâî/Şekip Ayhan Özışık.
Dalsın o güzel dîdelerin maziye hayran/Celal Dinçses/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Celal Dinçses.
Dama bulgur sererler/Hicazkâr/Türkü/Sofyan.
Damarlarımda dolaşan kansın/Ayhan İnal/Hicaz/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Dâm-ı efsûnunla bend ettin dili/Bestenigâr/Şarkı/Ağır Aksak/Şâkir Ağa.
Damla damla süzüldü hüzün yanağa düştü (HÜZÜN)/Fethi Karamahmudoğlu/Buselik/Şarkı/Semâî/Fethi Karamahmudoğlu.
Darbe-i âhım aman vâh bar olur/Ferahfeza/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün/Yusuf Nalkesen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yusuf Nalkesen.
Dargınlık düşmesin sakın aklına/Eyüp Göksu/Buselik/Şarkı/Sofyan/Ertuğrul Ottekin.
Darılıp da ne idi dünki gazap/Bestenigâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Tanbûri Aziz Bey.
Dâver-i aşr-i Muharrem’dir Hüseyn-i Kerbelâ/Kâzım Paşa/Hicaz/İlâhi/Düyek/Rıfat Bey (Sermüezzin).
Davul gümbür gümbür gümbürdüyor/Kenan Akansu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Faruk Kestiren.
Davullar vurulur halay kurulur/Yâsemin Balkan/Gülizar/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Pakalınlar.
Davullar vurulur halay kurulur/Yâsemin Balkan/Gülizar/Şarkı/Nim Sofyan/İsmail Akçapınar.
Dayanacak dermanım tükendi bitti/Mustafa İlbeyi/Bayati/Şarkı/Düyek-Curcuna/Arif Sâmi Toker.
Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler/İlter Yeşilay/Hicaz/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Dedim “Bu kız ne güzel kız” “Nişanlıdır” dediler/Ahmet Râsim Bey/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Abdülhalik Akca (Hanende).
Dedim “Çıktı mı kiraz”/Ferahnümâ/Şarkı/Curcuna/Hüseyin Sâdettin Arel.
Değdi saçlarıma bahar gülleri/Hicaz/Şarkı/Semâî/Bekirof (Azerî).
Değil bir dem dil-i pür-inkisârımdan nihansın sen/Hicaz/A. S./Aksak Semâî/Rızâ Bey.
Değil câm-ı mey açıldı gül-i bağ-ı tarâb şimdi/Yahyâ Nazîm Efendi/Bayati/Beste/Nim Devir/Yahyâ Nazîm Efendi.
Değildi böyle evvel tarz ü tavrın bî-karar oldu/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Mahmut Celâleddin Paşa.
Değirmen taşı mı şu yalan dünya/Esin Şenkal/Bayâti Araban/Şarkı/Düyek/Suphi İdrisoğlu.
Değişir bir gûne kalmaz bu sitemkâr bakışın/İhsan Biçici/Buselik/Şarkı/Aksak/A. Gâni Takmaz.
Değişmiyor kaderim günlerim derd içinde/Hakkı Günal/Hicaz/Şarkı/Aksak/Nihat Adlim.
Değişsin âlem yeniden/Ülkü Aker/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Sabri Süha Ansen.
Değişti bir zamandır eski hâlin/Hicaz/Şarkı/Curcuna.
Değmesin bu yâreme ağyar eli/Hüseynî/Şarkı/Ağır Düyek/Medenî Aziz Efendi.
Değmesin güz yelleri servi revânım hiç sana/İsmet Tahtacıoğlu/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Bülent Nuran.
Dehr olmada bu sûr ile ma’mûr-ı meserret/Dede Efendi/Buselik/Y. S./Yürük Semâî/Dede Efendi.
Dehr olmada bu sûr ile ma’mûr-ı meserret/Dede Efendi/Hicaz/Beste/Frenkçin/Hâfız Ahmet Efendi.
Dehr-i dûnun gam-keşânı olmuşuz hayfa gönül/İrfan Zülfikâr/Eviç/Şarkı/Müsemmen/Mehmet Ali Çelikbaş.
Dehri kervan saraylarda gönle mihman istemez/Hasan Kaya Manioğlu/Ferahnâk/Şarkı/Devr-i Hindi/Bahri Altıntaş.
Dehrin elemi bitmedi billâhi usandım/Isfahan/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Deldi bağrım bülbül-i bî-çâre nâlânın senin/Seyfullah Nizamoğlu (Sey)/Hisarbuselik/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Deli divane edersin dediler her seveni/Şadiye Sangan/Bestenigâr/Şarkı/S. Semai/Nurettin Cemil Sangan.
Deli gönlü bir dilbere bağladım (Küçük yaşta aldım sazı.)/Hüzzam/Türkü/Sofyan.
Deli gönlüm bilmem ki neden hiç uslanmıyor/Sıtkı Sazbilen/Acemkürdi/Şarkı/Curcuna/Emin Ongan.
Deli gönlüm mutlaka sevecek birisini/Şekip Ayhan Özışık/Buselik/Şarkı/Aksak/Akın Özkan.
Deli gönlüm neler çekti bahar gözlü güzellerden/M. Ünal Yılmazer/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/M. Ünal Yılmazer.
Deli gönlüm sana ben her güzele bak mı dedim/Hikmet Orhan/Hicazkâr/Şarkı/Nim Sofyan-Srbs./Emin Değirmenci.
Deli gönlüm sana dilberleri medh eyleyen kimdi/Sâmi Demirelli/Bestenigâr/Şarkı/Curcuna/Sâmi Demirelli.
Deli gönlüm seni her dem anıyor/Osman Nuri Özpekel/Eviç/Şarkı/Aksak/Osman Nuri Özpekel.
Deli gönül coştu yine/Karacaoğlan/Hicazkâr/Türkü/Aksak/Nihat Adlim.
Deli gönül gafil olma gözün aç/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Deli gönül gezer gezer gelirsin/Karacaoğlan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Deli rüzgâr gibi girdin dünyama/İlter Yeşilay/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Nim Sofyan/Bilge Özgen.
Delice bir oyun bu aşk oyunu/İlkan San/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ergüder Öktem.
Delice seviyorken bu aşk hiç bitmez derdik/Aşkın Tuna/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Muzaffer Özpınar.
Deliler gibi sevdi heder etti ömrümü/İsmail Koçar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Delisin deli gönlüm/Mithat Ömer Karakoyun/Bayati/Şarkı/Aksak-Curcuna/Selâhattin Pınar.
Demedim hicrânımı ellere yarar diye/H. Derviş/Dilkeşhaveran/Şarkı/Curcuna/Lem’î Atlı.
Demedim hicrânımı ellere yarar diye/H. Derviş/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Şükrü Tunar.
Demek ki gönlün bende demek dünya biliyor/Hüseyin Balkancı/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Teoman Önaldı.
Demem cânâ beni yâd et/Hamdi Bey/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Şevkî Bey.
Demet demet güllerle ince nârin ellerle/Ömer Kalafat/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Dem-i vaslın düşürüp ayş-i dem-â-demcesine/Hüzzam/Beste/Çenber (Ağır).
Demirciler demir döver tunç olur/Hüseynî/Türkü/Aksak.
Dene mızrabını mutrıb çal elin var olsun/Ziyâ Eper/Evcara/Şarkı/Aksak/İsmail Baha Sürelsan.
Deniz alır yıldızları koynuna/Fatma Onur/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Suat Yıldırım.
Deniz geçtim düz yürüdüm dağ aştım/Necdet Rüştü Efe/Hicaz/Marş/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Deniz gibi dalgalı ardımda kalan yıllar/Hüseyin Tansever/Hicaz/Şarkı/Düyek/Selahattin Altınbaş.
Deniz güzel mehtap güzel/Hüseyin Balkancı/Hicaz/Fantezi/Nim Sofyan/Göksel Baktagir.
Deniz yosunu gözlerin bakışın derin mi derin/Mesrure Oral/Acemaşîran/Fantezi/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Denizde bir hüzün var/Yaşar Bedük/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yaşar Bedük.
Denizde kaya balık yüreğim sana yanık/Hüzzam/Türkü/Oynak.
Denizlerin ötesinden ne kaldı beklediğin/Fuat Uluç/Buselik/Şarkı/Düyek/İsmail Baha Sürelsan.
Denizlerin var dağların var (Güzel yurdum Anadolu’m)/Ali Kaybal/Çârgâh/Ç. Şarkısı/Sofyan/Yavuz Şanlı.
Depreşti yaram boş yere merhem yenilendi/Mehmet Tûran Yarar/Evcişevk/Şarkı/Sengin Semâî/Akın Özkan.
Der yemeni pîşi menî/Dügâh/Y. S./Yürük Semâî/Şeyhülislâm Es’ad Efendi.
Derd ile vâkıf değil cânân/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/İlhâmi Güreşin.
Derd istiyorum sanma ki derman ararım ben/Veysel Öksüz/Çârgâh/Y. S./Yürük Semâî/Cinuçen Tanrıkorur.
Derd ü mihnet her günüm tâkib eder/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semâî/Afet Mısırlıyan (Ûdî).
Derde derman katmasan da kollarımda yatmasan da/Engin Çır/Hüzzam/Şarkı/Düyek-Aksak/Nâci Derçin.
Derde düşsem ey tabîbim derde derman sende var/Nejat Sefercioğlu/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Rüştü Eriç.
Derde saldın gösterirken bin devâ her derde sen/M. Turan Yarar/Bayatiaraban/Şarkı/Müsemmen/Erdinç Çelikkol.
Derd-i aşka dûş olan bir lâhza handân olmasın/Bestenigâr/Beste/Devr-i Kebîr/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Derd-i aşka müptelâ bir ney bir ben bir gönül/Saffet Paşa/Dügâh/Şarkı/Müsemmen/Ahmet Aksoy.
Derdi aşkım ızdırabım inleyen tanbûr olur/Özcan Korkut/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Özcan Korkut.
Derd-i aşkın ben senin bîhûde izhâr eylemem/Şeyh Gâlip Dede/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Şeref Çakar.
Derd-i aşkın kıldı cismim nâ-tüvân/Bayatiaraban/Şarkı/Düyek/Rif’at Bey.
Derd-i aşkın tek devâsı şîşe-i peymânedir/Ahmet Uzel/Bayati/Şarkı/Ağır Aksak/Ahmet Uzel.
Derd-i aşkın tek devâsı şîşe-i peymânedir/Ahmet Uzel/Bestenigâr/Şarkı/Müsemmen/Yılmaz Karakoyunlu.
Derd-i aşkın vâsıl olmuştum nekahat devrine/Hicaz/Şarkı/Aksak/Giriftzen Asım Bey.
Derd-i aşkın yaktı beni yâ Muhammed Mustafa/Müştak Efendi (Şeyh)/Hicaz/Tevşih/Düyek/Hüseyin Feyzî Bey.
Derdi dert zincirine eklemekten usandım/Gülten Çiçek Tural/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Suphi İdrisoğlu.
Derdi dert zincirine eklemekten usandım/Gülten Çiçek Tural/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Pakalınlar.
Derd-i dil bitmez derûnumda ne ateşler yanar/Avram Naum/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/İsak Varon.
Derd-i feryadımı bir lahza duyan/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindi/Kemâni Serkis Sucuyan.
Derd-i Hakk’a tâlib ol dermâna erem dersen/Niyâzî-i Mısrî/Eviç/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Derd-i Hakk’a tâlib ol dermâna erem dersen/Niyâzî-i Mısrî/Ferahnâk/İlâhi/Hafif/Zekâî Dede.
Derd-i hicrâna tabîbim bir devâ bilmez misin/Hüseynî/Beste/Muhammes/Molla Mehmet Efendi.
Derd-i hicrânınla her an ağlarım/Dilkeşhaveran/Şarkı/Curcuna/Selânik’li Ahmet Efendi.
Derd-i hicrinle bütün âvâreler/Hayrullah Yalım/Irak/Şarkı/Müsemmen/Bestenigâr Ziyâ Bey.
Derdi var dağların büyük bir derdi/Bekir Sıtkı Erdoğan/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Derdim artar senden ayrılsam/Emin Akan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Emin Akan.
Derdim bana kâr eyledi dermâna el ermez/Arazbar/Y. S./Yürük Semâî/Dede Efendi.
Derdim devâ bulmaz oldu yâremi sar avut beni/Eyüp Göksu/Buselik/Şarkı/Sofyan/İlgün Soysev.
Derdim izhar edemem bezm-i şarab olmayıcak/Hüzzam/Beste/Hafif/Zekâî Dede.
Derdim nice bir sînede pinhân ederim ben/Nef’î/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Nurhan Hekimoğlu.
Derdime derman ararsam bil ki çeşmânın senin/Acemkürdi/Şarkı/Devr-i Hindi/Udi Şevki Bey.
Derdime vakıf değil cânan beni handan bilir/Anonim/Hüzzam/Ağır Semai/Aksak Semai/Savaş Özkök.
Derdimi arz etmeğe ol şûha bir bulmadım/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Ali Bey (Enderûnî-Hanende).
Derdimi bir derin dereye döksem/Osman Bölükbaşı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ahmet Uzel.
Derdimi derd etmeğe derdin imkân verdi mi/Halûk Recâî/Bestenigâr/Şarkı/Müsemmen/Halûk Recâî.
Derdimi örtmekde bin şevki mikâbım var benim/Şadiye Sangan/Hicaz/Şarkı/S. Semai/Nurettin Cemil Sangan.
Derdimi ummana döktüm âsumâna inledim/Süleyman Nazif/Bestenigâr/Şarkı/Ağır Aksak/Bîmen Şen.
Derdimi ummana döktüm âsumâna inledim/Süleyman Nazif/Ferahnümâ/Şarkı/Müsemmen/Hüseyin Sâdettin Arel.
Derdimi ummana döktüm âsumâna inledim/Süleyman Nazif/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Şerif İçli.
Derdimin dermânı sensin ey perî/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Dede Efendi.
Derdimin dermânı yok ağlamak istiyorum/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Ûdî Hırant Kenkiloğlu.
Derdimizi bilmeyen halimizi ne anlar/Fikret Dündar/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Suphi İdrisoğlu.
Derdin fazla geldiyse/İsmet Tahtacıoğlu/Ferahfeza/Şarkı/Sofyan/Cavit Ersoy.
Derdin ne be-hey âşık bî-çâre neden oldun/Şemseddîn Sivâsî/Hüzzam/İlâhi/Nim Sofyan/Sinan Efendi (Şeyh).
Derdin ne ise söyle güzel saklama benden/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Derdin nedir diye sorma/Engin Çır/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mithat Akgökçe.
Derdin nedir söyle gönül ağlama/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Kirkor Çulhayan.
Derdinden dillere düştüm düşeli/Halil Soyuer/Gerdaniye/Şarkı/Aksak/İsmail Demirkıran.
Derdine derman isteyen gelsin/Sâmi Efendi/Hicaz/İlâhi/Nim Sofyan.
Derdini hiç kimseye dil söylemez/Ahmet Uzel/Isfahan/Şarkı/Ağır Aksak/Ahmet Uzel.
Derdinle doldum bilmezem n’oldum/Nûrî/Hicaz/İlâhi/Düyek/Hüseyin Sebilci (Hâfız).
Derd-mendim mücrimim dermâna geldim ya Resûl/İsâ Mahvî Efendi/Acem/İlâhi/Düyek/Ali Şîrüganî (Dede).
Derdnâkim genç yaşımda süretâ ben pek şenim/Hicaz/Şarkı/Aksak/Asdik Ağa.
Derinden derine ırmaklar ağlar uzaktan uzağa çoban çeşmesi/Faruk Nafiz Çamlıbel/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Düyek-Türk Aksağı/Nilgün Demirağ.
Derinden derine ırmaklar ağlar uzaktan uzağa çoban çeşmesi/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Düyek/Ümit Aşık.
Derinden derine ırmaklar ağlar uzaktan uzağa çoban çeşmesi/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Cevdet Şen.
Derman aradım derdime derdim bana derman imiş/Niyâzi Mısrî/Acemaşîran/İlâhi/Düyek/Muallim İsmail Hakkı Bey.
Derman aramam derdime gözyaşımı silmem/Nevres/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Necmi Rızâ Ahıskan.
Derman arardım derdime derdim bana derman imiş/Niyâzî-i Mısrî/Hüseynî/İlâhi/Sofyan.
Derman budur her derde/Nûri Baş/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Zeki Altun (Hâfız).
Derman bulurum neş’e veren her gülüşünden/Hasan Soysal/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Hasan Soysal.
Dert bir değil iki değil üç değil/Cemâlettin Alptekin/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Erol Özbayram.
Dertlerin gelmiyor ardı arkası/Mesut Eray/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Saadet İdrisoğlu.
Dertli dolap (Boynunu bükme dolap)/Yûnûs Emre/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Sadettin Kaynak.
Dertli Fırat/Bekir Sıtkı Erdoğan/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Amir Ateş.
Dertli gönül dinle beni/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Dertli ne ağlayıp gezersin burda/Yûnûs Emre/Gülizar/Şarkı/Sofyan/Erol Sayan.
Dertli olan kullarına kıl devâ/Ferahfeza/İlâhi/Nim Evsat/Seyfettin Efendi (Şehzâde).
Dertliyim derdimden anlamaz cânâ/Acemkürdi/Şarkı/Curcuna/Zeki Duygulu.
Dertliyim derdime çâre bulunmaz/Mustafa Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Mustafa Ünal Yılmazer.
Dertliyim yâ Resûlallah derde derman sendedir/Muzaffer Ozak (Aşkî)/Hüzzam/Tevşih/Düyek/Muzaffer Ozak (Aşkî).
Derûn-i dilde her derde devâsın yâ Resûlallah/Hâfız Şeydâ/Bestenigâr/Tevşih/Düyek/Galip Çolakoğlu.
Derûnî oldum efgenden/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Lâtif Ağa.
Derûnumda olan hâlet ne hâlettir ânı bilmem/Bayati/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Derviş recâ-yı (nâgehânî-pâdişâhî) neküned/Fasîhî/Bestenigâr/Y. S./Yürük Semâî/Abdülkâdir-i Merâgi.
Dervişlerin hırkasını. (Yûnûs’un yolunda aşka vardık)/Tâhir Kutsi Makal/Hüseynî/İlâhi/Türk Aksağı/İrfan Doğrusöz.
Deryâda damla olmaz/Yalçın Benlican/Hicaz/Şarkı/Düyek/İsmail Akçapınar.
Deşt-i gam-ı mihnette niçin yok bana hem-râh/Gerdaniyebuselik/Beste/Devr-i Kebîr/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Devâ bulmayacak mı kalbimdeki bu yara/Zeki Müren/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Zeki Müren.
Deva bulmaz onulmaz yâresin sen/Azmi Aytaç/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Ertuğrul Ottekin.
Deva gelmez belâ gitmez teselli âha kalmıştır/Mehmet Tûran Yarar/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Metin Everes.
Devâ-sâzım bugün sensiz hayâtım pek garîbâne/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Devran içre devrânım şükür Elhamdülillâh/Muzaffer Ozak (Aşkî)/Dügâh/İlâhi/Düyek/Zeki Altun (Hâfız).
Devran içre devrânım şükür Elhamdülillâh/Muzaffer Ozak (Aşkî)/Hicaz/İlâhi/Düyek/Kemâl Tezergil.
Devran odur kim devrini devr-i felek bilmez ola/Niyâzî-i Mısrî/Eviç/İlâhi/Evsat/Ali Şîrüganî (Dede).
Devran olur derde derman/Muzaffer Ozak (Aşkî)/Hicaz/İlâhi/Düyek/Zeki Altun (Hâfız).
Devretmedi muradımca zamane/Aşık Ömer/Gerdaniye/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Devr-i lâlinde baş eğmem bâde-i gül-fâme ben/Eviç/Beste/Çenber (Ağır).
Dırvana vurdim uçdi/Hicaz/Türkü/Türk Aksağı/Sadettin Kaynak.
Dıştan viran bağlıyım (TUNA)/Hasan Alî Yücel/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Sadettin Kaynak.
Dıştan viran bağlıyım/Hasan Alî Yücel/Eviç/Türkü/Sofyan/Fahri Kopuz.
Dıştan viran bağlıyım/Hasan Alî Yücel/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Şükrü Şenozan.
Dîde pür-nem dil esîr-i ıztırap/Bayatiaraban/Şarkı/Devr-i Hindî/Rif’at Bey.
Dîde sebep hâlet-i dilsûzuma/Mahmut Şükrü Bey/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Şekerci Cemil Bey.
Dîdî çî kerdi çî kerdi/Bayati/A. S./Ağır Aksak Semâî/Yahyâ Nazîm Efendi.
Diken vardır korumaya gülleri/Veli Bakırlı/Gerdaniye/Şarkı/Curcuna/Erol Sayan.
Dikenine katlanmaz gül istersin/Mehmet Çağılcı/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Amir Ateş.
Dikenler gül olur sevgi dalında/İrfan Türkoğuz/Karcığar/Şarkı/Düyek/Burhan Durucu.
Dil ararken buldu sevdi sen gibi bir nazlı yâr/Ferahnâk/Şarkı/Müsemmen/Ziyâ Bey (Bestenigâr).
Dil âteş dîde âteş sîne âteş rûy-i yâr âteş/Ferahfeza/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Dil bestenigârım tel-i zülfünle sana pek/Bestenigâr/Y. S./Sengin Semâî/Neyzen Ali Rızâ Efendi (Şeyh).
Dil beytini pâk eden./Nûrettin Cerrâhi/Eviç/İlâhi/Sofyan/Kemâl Tezergil.
Dil beytini pâk eden./Nûrettin Cerrâhi/Hüseynî/İlâhi/Sofyan.
Dil bir güzelin vuslatına muntazır oldu/Hicazkâr/Y. S./Yürük Semâî/Hacı Sâdullah Ağa.
Dil bulup bülbül gibi bir gül-femi/Eviç/Şarkı/Düyek.
Dil bülbül olup gonce-i gülzâra sarıldım/Ferahnâk/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Dil bülbül olup gonce-i gülzâra sarıldım/Hicazkâr/Şarkı/Türk Aksağı.
Dil bülbülü sad zâr-ı gülistân-ı cemâlin/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Giriftzen Asım Bey.
Dil derd ü mihnet çekmekte her an/Dügâh/Şarkı/Aksak/Hacı Fâik Bey.
Dil etse n’ola yâr içün ağyâre müderâ/Gerdaniyebuselik/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Dil firâk-ı yâr ile zâr ü nizâr/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Yusuf Paşa.
Dil gibi bend eyledin zülf-i siyâha şâneyi/Ferahnâk/Şarkı/Ağır Aksak/Sahak Hocasar (Kemânî).
Dil gibi bend eyledin zülf-i siyâha şâneyi/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Salih Suphi Soner.
Dil hane-i vîrânımı yıktın temelden/Isfahan/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Dil hanesi mir’at-ı Hak Sırr-ı Cemalullahı gör/Mehmet Nasûhî Efendi/Hicaz/İlâhi/Düyek/İhsan Bey.
Dil hanesi mir’at-ı Hak Sırr-ı Cemalullahı gör/Mehmet Nasûhî Efendi/Hicaz (Hümayun)/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Dil hânesi pür nûr olur/Sultan I. Ahmet/Evcara/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Dil harâb-ı aşkın oldu nâil-i vuslat diler/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Dil hastasıyım bu dile hep âh gelecektir/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Hacı Arif Bey.
Dil haste-i muhabbet dûçâr-ı hicr-i cânân/Karcığar/Beste/Lenk Fahte/Zekâî Dede.
Dil hezârın oldu hüsnün gülşeni/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Rif’at Bey.
Dil ki şem’-i ruh-i cânâna ola pervâne/Besteısfahan/Beste/Çenber (Ağır)/Enfî Hasan Ağa.
Dil mâil oldu hüsnüne/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Turan/Rif’at Bey.
Dil mest olur hûş-yâr iken/Dügâh/Şarkı/Aksak Semâî/Hâfız Mehmet Efendi (Ketânî).
Dil meyve ümidiyle bağa şecer ekmiş/Hüseynîzemzeme/Beste/Hafif/Neyzen Râşit Efendi.
Dil mi var kim anda yoktur dağ-ı sûzânın senin/Asım Efendi (Şeyhülislâm)/Evcara/Beste/Devr-i Kebîr/Bekir Sıtkı Sezgin.
Dil sana ey meh bendedir/Büzürg/Şarkı/Ağır Aksak Semâî/Sâlih Bey.
Dil sana şimdi bendedir/Buselik/Şarkı/Aksak/Tanbûri İzak Efendi.
Dil seni kimlere etsem bilemem ben şikâyet/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Dil senin meftûnun oldu ey meh-i âlîcenab/Ferahnâk/Şarkı/Ağır Düyek.
Dil sevdi seni bir kere görüp ey gonca-fem’im/Hicazkâr/Şarkı/Sengin Semâî/Ali Salâhî Bey (Ûdî).
Dil şâd olacak diye kaç yıl avuttu felek/Turgut Yarkent/Hicaz/Şarkı/Düyek/Avni Anıl.
Dil teşnedir mâh-tâbe/Ferahnâk/Şarkı/Düyek/Zekâî Dede.
Dil uyur mest olarak yârı dil-ârâ söyler/Yahyâ Kemâl Beyatlı/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Münir Nûrettin Selçuk.
Dil verdiğin ol çeşm-i siyeh-meste işittim/Enderûnî Vâsıf/Hüzzam/Y. S./Yürük Semâî/Zekâî Dede.
Dil verdim ol gül-gonce izâre/Cevdet Bey/Ferahnâk/Şarkı/Türk Aksağı/Nikoğos Ağa.
Dil verelden ey yüzü mâhım sana/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Giriftzen Asım Bey.
Dil verip oldum müptelâ/Gerdaniyekürdi/Şarkı/Ağır Aksak/Hâfız Efendi.
Dil verme gönül aşka ki aşk âfet-i candır/Fuzûlî/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak Semâî/Hacı Fâik Bey.
Dil yâresini andıracak yâre bulunmaz/Mehmet Hafîd Bey/Hicaz/Şarkı/Aksak/Şevkî Bey.
Dil zülfüne bend oldu ey gonce-dehanım gel/Ahmet Avni Konuk/Dilkeşîde/Beste/Lenk Fahte/Ahmet Avni Konuk.
Dilâ nihâl-i emel sanma râygân açılır/Bayatiaraban/Beste/Zincir/Hamparsum Limoncuyan.
Dilber gerdanından gül’izârından/Bayatiaraban/Şarkı/Düyek/Nûman Ağa.
Dilber olucak âşıkına eyleye çâre/Hüseynîaşîran/Y. S./Yürük Semâî/Hacı Sâdullah Ağa.
Dilberâ sâzın nevâsı âşıkın artar hevâsı/Bayati/Şarkı/Düyek/Tanbûrî İsak.
Dilberân içre menendim yok ben ancak bahtiyar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Medenî Aziz Efendi.
Dil-beste tâb-ı hüsnüne ins ü melek senin/Karcığar/Beste/Firengifer/Hâşim Bey.
Dil-bestenim meshûrunum/Recâizâde Mahmut Ekrem/Buselik/Şarkı/Semâî/Vecdi Seyhun.
Dildâr işitip velvele-i efganım/Acemkürdi/Beste/Remel/Zekâî Dede.
Dildârına gamzenle ne taşlar atışın var/Bayatiaraban/Şarkı/Türk Aksağı/Emin Ongan.
Dilde bir bî-çâre aşkın hükmüdür ülfet değil/Fahri Gürsoydan/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Fahri Gürsoydan.
Dilde cânım aşkın olsun beni giryân eyleyen/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Curcuna/M. Fatih Salgar.
Dilde dâim bir akış var dilbere âh dilbere/Isfahan/Şarkı/Ağır Aksak/Hâfız İsmail Özses.
Dilde derd-i iştiyâkı çekmeğe takat mı var/Acemaşîran/Şarkı/Curcuna/Nûri Halil Poyraz.
Dilde eşkim çağlıyor dîdelerim ağlıyor/Ahmet Uzel/Bestenigâr/Şarkı/Müsemmen/Ahmet Uzel.
Dilde feryâd iştiyâk derd ü âh ü zâr eksilmiyor/Fethi Karamahmudoğlu/Ferahnâkaşîran/Beste/Lenk Fahte/Doğan Ergin.
Dilde neş’at var efendim çekerim cevrine hasret/Rüştü Şardağ/Bestenigâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Rüştü Şardağ.
Dilde şimdi var hezârân müşkilim/Evcara/Şarkı/Devr-i Hindî/Tanbûri Ali Efendi.
Dildeşinden ayrı düşse dilde neş’e güç olur/Mevlana/Acemaşîran/Şarkı/Semai/Ertuğrul Ottekin.
Dile benden ne dilersen vereyim/Emin Akan/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Emin Akan.
Dile düştüm senin yüzünden yine/Fuat Edip Baksı/Karcığar/Şarkı/Aksak-Curcuna/Selâhattin Pınar.
Dile geldi yürekler Allah Allah diyerek/Mücehher Gülçığ/Hüzzam/İlâhi/Düyek/Mücehher Gülçığ.
Dile gelse ızdırabım bülbüle destan olur/Abdullah Celkan/Bayati/Şarkı/Devr-i Hindî/Alâeddin Yavaşça.
Dile kolay seni unuttum demek/Metin Vural/Acemkürdi/Şarkı/Semai/Alaaddin Pakyüz.
Dile revnâk getirir şimdi beyim seyr-i çemen/Hüzzam/Y. S./Yürük Semâî/Hâfız Abdullah Ağa.
Dile yâdın gelir bakınca ay’a/Kemâl Tözem/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Semahat Özdenses.
Dilerim bûse olup kalmağı her an dudağında/Fâzıl Ahmet Aykaç/Çârgâh/Şarkı/Türk Aksağı/Hüseyin Sâdettin Arel.
Dilerim bûse olup kalmağı her an dudağında/Fâzıl Ahmet Aykaç/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Dilerim zülfüne ber-dâr olayım/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Dilersen hiç açma bu mektubumu/Cengizhan Mutlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Sâdun Aksüt.
Dil-hastaya âgâh-ı diliz n’eyler etıbbâ/Câhit Öney/Hicaz/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Dil-hûn olurum yâd-ı cemâlinle senin ben/Mehmet Hafîd Bey/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Bîmen Şen.
Dil-hûn oluyor kalb-i hazînim feryâdıma gel/Sabri Süha Ansen/Karcığar/Şarkı/Aksak/Sabri Süha Ansen.
Dil-i âşıkları bend etmede bir pehlivansın sen/Bayati/A. S./Ağır Aksak Semâî/Hacı Sâlih Efendi.
Dil-i bî-çâre senin çün yanıyor/Mahmut Celâleddin Paşa/Isfahan/Şarkı/Devr-i Hindî/Mahmut Celâleddin Paşa.
Dil-i bî-çâreyi mecrûh eden tiğ-i nigâhındır/Ferahnâk/A. S./Ağır Aksak Semâî/Dede Efendi.
Dili eyledi müşteri/Bayatiaraban/Şarkı/Şarkı Devr-i Revânı/Kemençeci Usta Yani.
Dil-i pür-ıztırâbım mevce-i seylâbdır sensiz/Hisar/A. S./Aksak Semâî/Itrî (Buhûrizâde Mustafa Efendi).
Dil-i şûrîde hayfa yâre yâr ağyâre mâildir/Şeref Hanım (Kemânî)/Dilkeşhaveran/Şarkı/Aksak/Ûdî Ekrem Bey.
Dili vîran olanın derdi günü gam gibidir/Azmi Aytaç/Hicaz/Şarkı/Semâî/Ertuğrul Ottekin.
Dil-i zâre dilerse ol melek-peyker de yâr olsun/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi).
Dilim sad-çâk-i mihnettir/Eviçbuselik/Şarkı/Ağır Aksak Semâî/Hâfız Abdullah Ağa.
Dilimde aşkın sesi hazin hazin inliyor/Ali Hasırcı/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ali Hasırcı.
Dilimde dua gibi okudum seni/Hayriye Edinsel/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hayriye Edinsel.
Dilimi bağlasalar anmasam hiç adını/Arslan Tunçata/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Selâhattin Altınbaş.
Dilin tatlı yüzün güler bakışın kalbime dolar/Ömer Aslan/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Diller nice bir çâh-ı zenahdânına düşsün/Bayatiaraban/Y. S./Yürük Semâî/Hacı Sâdullah Ağa.
Dillerde söylenir şarkımız bizim/Mustafa Demiray/Karcığar/Şarkı/Düyek/Suat Yıldırım.
Dil-rübâlar mâil-i a’zar imiş/Hüseynîaşîran/Şarkı/Düyek/Rif’at Bey.
Dil-rübâsın sevdiğim yoktur nazîrin bî-riyâ/Hüseynî/Şarkı/Devr-i Hindî/Hâfız Mehmet Eşref Efendi.
Dinecek sanma bir gün kalbindeki yaralar/Ahmet Kaçar/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Selâhattin İnal.
Dinecek sanma o fırtına dinmez asla/Ümit Yaşar Oğuzcan/Eviç/Şarkı/Sofyan-Düyek/Ergüder Öktem.
Dinle aklın var ise pîr-i mugânın pendini/Karcığar/Şarkı/Ağır Aksak/Hacı Arif Bey.
Dinle bahar türküsünü çiçek yaprakla konuşur/Fuat Edip Baksı/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Dinle cânâ sesimde aşk dile gelip çağlıyor/Melâhat Akan/Bayati/Şarkı/Düyek/Fehmi Tokay.
Dinle kalbimdeki feryâdı kulak ver sesine/Vâhit Özaydın/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Dinle sözüm ey dil-rübâ/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Sultan III. Selim (İlhâmî).
Dinlemek ne güzel ihtiyar çınarın hikâyesini/Hasan Soysal/Buselik/Ç. Ş./Curcuna/Hasan Soysal.
Dinlendi başım dün gece bir parça dizinde/Necdet Rüştü Efe/Ferahfeza/Şarkı/Yürük Semâî/Lem’î Atlı.
Dinlenir kalb-i zâr ü mecrûhum/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Lem’î Atlı.
Dinlenmede akşamdaki sevdâ kuğularda/Cenap Ş. Gedik/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Ertuğrul Ottekin.
Dinlense dizinde efkârlı başım/Hasan Kaya Manioğlu/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Nûrettin Demirtaş.
Dinleyin sevdâ-fezâdır âh-ı mahzûnânemi/Ferahfeza/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Dinmeyen bir sızı var gün boyu sinemde yatar/Fuat Azgur/Hicaz/Şarkı/Düyek/Şentürk Deveci.
Dinmiş denizin şarkısı rüzgâr uyumakta/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Buselik/Şarkı/Yürük Semâî-Semâî/Fâruk Şâhin.
Dinmiyor gönlümün hıçkırıkları/Sedat Erdoğdu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş.
Dinmiyor hiç bu akşam ne gözyaşım ne acım/Mehmet Erbulan/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Ziyâ Taşkent.
Dinmiyor hiç kalbimin akşamla artan ağrısı/Hasan Soysal/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Hasan Soysal.
Dinmiyor içimde hasretin seli/Mehmet Akça/Eviç/Şarkı/Sofyan/İsmail Demirkıran.
Dîvane mi kalbim yine bir hoş bu bahar/Mediha Şen Sancakoğlu/Buselik/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Diyecekler bu dünyâdan biri vardı geldi geçti/Orhan Ete/Hicaz/Şarkı/Semâî/Erdinç Çelikkol.
Diyemem ben”Elem-i dehr ile dilgîr olsun”/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Şemsettin Ziyâ Bey.
Diyemem derdimi bir başkasına/Bekir Sıtkı Erdoğan/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Amir Ateş.
Diyemem senden uzaklarda neler çektiğimi/M. Turan Yarar/Evcara/Şarkı/Aksak/Osman Nuri Özpekel.
Diyemem senden uzaklarda neler çektiğimi/Mehmet Tûran Yarar/Hicaz/Şarkı/Aksak/Suat Yıldırım.
Diyorum bir gece olsun bana gel/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Bîmen Şen.
Dizine yattım uyudum (Sevdiceğim)/Güngör Özmen/Hicaz/Fantezi/Yürük Aksak/Hüseyin Soysal.
Doğadan öte bir büyü gözlere sor İzmir’imi (İZMİR SEVGİSİ)/Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Doğan ayda bile yoktur inan olsun bir eşi/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Doğdu ol Sadr-ı Risâlet bastı arş üzre kadem/Niyâzî-i Mısrî/Irak/Tevşih/Sofyan/Münir Efendi (Şeyh).
Doğdu ol Sadr-ı Risâlet bastı arş üzre kadem/Niyâzî-i Mısrî/Isfahan/İlâhi/Yürük Semâî/Osman Efendi.
Doğdu ol Sadr-ı Risâlet bastı ferş üzre kadem/Niyâzî-i Mısrî/Hüzzam/İlâhi/Devr-i Hindî/Abdülkâdir Töre.
Doğru gitsem yollar komaz/İsmail Hakkı Nebiloğlu/Hüseynî/Şarkı/Aksak/İsmail Hakkı Nebiloğlu.
Doğru mu sözlerin arıyor musun/Cevdet Aktunç-Reşat Aysu/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Mehmet Reşat Aysu.
Doğru söyle beyim sever misin/Hüzzam/Kanto/Nim Sofyan/Kemânî Serkis Efendi.
Doğuyor ömrüme bir yirmisekiz yaş güneşi/Cenap Şahâbettin/Eviç/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Doktor dermân kâr etmez/Hicaz/Şarkı/Râdife Erten.
Doktor ne için nabzımı aldın ele söyle/Mustafa Reşit Bey/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Şevkî Bey.
Dolamaç dolamaç yolun olayım/Hüzzam/Türkü/Sofyan.
Dolanam şem’ine pervâne gibi ben senin âh/Hicaz/Y. S./Yürük Semâî/Kara İsmail Ağa.
Dolaşır dururum boş yere neden/Fethi Dinçer/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Avni Anıl.
Dolaşmışım izlerine kapanmışım dizlerine/Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Fantezi/Frenkçin/Fethi Karamahmudoğlu.
Dolaştım dünyanın dört bir yanını/Ali Coşkun/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Doldur kadehi aşk için dudağa değsin/Fehâmet Öğün/Hicaz/Şarkı/Aksak/Azmi Tuğrul.
Doldur kadehi bir daha başın için olsun/Dilnişîn/Şarkı/Düyek/Nesim Silviya (Haham).
Dolduruyor gönlümü senin nurun Allahım/Hikmet Tuzkaya/Hicazkâr/İlâhi/Düyek/Mustafa Uyan.
Dolduruyor gönlümü senin sevgin Allah’ım/Mustafa Asım Göksal/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Kenan Olguncan.
Dolmuyor ilk aşkın yeri/Sâmi Derintuna/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Erdal Şâhin.
Dolsun dile nûrun aç nikabın/Mustafa Reşit Bey/Çârgâh/Şarkı/Müsemmen/Hüseyin Sâdettin Arel.
Dolsun yine ister mi gönül gamla hicrânla/M. Gündüz Artan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mustafa Fahlioğulları.
Donandı her yer kandiller ile/Acemaşîran/İlâhi/Sofyan.
Dost bağında açan gülde sevgi dolu/Nedim Uçar/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Sâdun Aksüt.
Dost bağında açan gülde sevgi dolu/Nedim Uçar/Hüseynî/İlâhi/Düyek/Mümin Salman.
Dost bağından çiçekler verirsem kucak kucak/Nedim Ertürk/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Dost bezmini olsun dileriz her gece vâkî/Reşat Özpirinçci/Buselik/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Dost deyip sarıldın yâre/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Dost iken ağyar olandan umma sen ahde vefa/Bekir Sıtkı Sezgin/Evcişevk/Şarkı/Devr-i Hindî/Akın Özkan.
Dost visâlin leblerinde etti mahrûm gönlümü/Yılmaz Karakoyunlu/Hisarbuselik/Beste/Devr-i Kebir/Faruk Şahin.
Dostlar kime dâd edeyim felekten/Geda Ahmet/Karcığar/Şarkı/Düyek/Arif Sâmi Toker.
Dostlarım toplanın öldüğüm zaman/Orhan Seyfi Orhon/Hicaz/Şarkı/Düyek/Güneş Müftüoğlu.
Dosttan haber kim getirir/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Düyek/Halil İbrâhim Taşkent.
Doyamadan çekip gittin anlamadım/Nurten Can/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mustafa Malay.
Doyamam bir tanem ben bu sevgiye/Rasih Yücel Alayalı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Suphi İdrisoğlu.
Doymazsa gönül aşkına dünyâyı ne yapsın/İlhan Seçkin/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Esin Seçkin.
Dök dîdeden eşk-i teri sermâyesiz olmaz/Hüseynî/Y. S./Yürük Semâî/Tab’î Mustafa Efendi.
Dök zülfünü meydâne gel/Âşık Hıfzî/Hisarbuselik/Şarkı/Raks Aksağı/Tanbûri Mustafa Çavuş.
Döker kâküllerin sünbül/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Nikoğos Ağa.
Döktüğüm her damla yaştan sen kalırsın yâdigâr/Fâruk Şâhin/Acemkürdi/Şarkı/Müsemmen/Hüseyin Erbay.
Döktüğün gözyaşı ne bu hıçkırıklar niçin/Celâl Çetin/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Güngör Önder.
Döktükce zülf-i perçemin/Bestenigâr/Şarkı/Düyek/Neyzen Şâkir Bey (Çeşm-i bîmar).
Döktüm derdimi tanburda inleyen bu en içli nağmelerle/Şekip Ayhan Özışık/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Akın Özkan.
Dökülen gözyaşımda bir günâhın yok senin/Nâdide Gülpınar/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Mustafa Coşkun.
Dökülmüş yapraklar toprak sararmış/Ali Haydar Karahacıoğlu/Hicaz/Fantezi/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Dökülüp yandı sitemlerle bütün bâl ü perim/Hicaz/Şarkı/Düyek/Rif’at Bey.
Dön yüzünü benden yana/Mediha Şen Sancakoğlu/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Döner bir eski plak içli bir keman duyulur/Fethi Karamahmudoğlu/Isfahan/Şarkı/Müsemmen/Alâeddin Yavaşça.
Dönmem ahdımdan efendim söylerim/Arazbar/Şarkı/Aksak/Hacı Fâik Bey.
Dönmeyi deneme gözümde yoksun/Cemal Safi/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Metin Altay.
Dönse de ansızın vakit geç artık/İbrahim Halil Taşkent/Eviç/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Dönsen artık faydası yok gitmemek vardı/Tûran Yalçın/Hicaz/Şarkı/Düyek/Turan Yalçın.
Dönsen de artık sevemem seni/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Mehmet Bürün.
Dördünüz birbirinizden güzel ey hemşireler/Fuat Hulusi Demirelli/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Dört bir yanı sarmış yine sürgün dolu dallar/Engin Çır/Dilkeşîde/Şarkı/Ağır S. Semai/Cavit Ersoy.
Dört mevsim içinde baharım sensin/Kaya Öztaş/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yaşar Bedük.
Dudağımdan süzülürken adının ilk hecesi/Güler Turan/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Bülent Nuran.
Dudağından bana tattırmadı vuslat tadını/Ali Hâdi Okan (Alâiye’li)/Ferahnümâ/Şarkı/Aksak/Hüseyin Sâdettin Arel.
Dudağından bana tattırmadı vuslat tadını/Ali Hâdi Okan (Alâiye’li)/Karcığar/Şarkı/Aksak/Erol Sayan.
Dudakların günahtır gözlerin yasak bana/Tarık Kılıçaslan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Suphi İdrisoğlu.
Duman duman tütüyorsun gözümde/Tarık Çıtak/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Gültekin Aydoğdu.
Duman duman tütüyorum dokunma sen de yanarsın/Fevzi Şahingöz/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Fahri Bildik.
Duman duman tütüyorum o yaktığın yerdeyim ben (Kalbim hâlâ.)/Sâdık Atay/Hicaz/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Duman duman tütüyorum o yaktığın yerdeyim ben/Sâdık Atay/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Erdal Şâhin.
Duman duman tütüyorum o yaktığın yerdeyim ben/Sadık Atay/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Dumanlı başları göklere ermiş/Vecdi Bingöl/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Münir Nûrettin Selçuk.
Dumanlı boranlı dağın başında/Nedim Uçar/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/İsmail Akçapınar.
Dumanlı görseler ne gün başımı yanıyor dağların çalısı derler/Halil Soyuer/Gerdaniye/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Dumansız ateş gibi./Orhan Afacan/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/İsmail Akçapınar.
Dur böyle el gibi çekilip gitme/Mehmet Erbulan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Dûr etme yanından asla bendeni ey kâş-ı keman/Acemkürdi/A. S./Ağır Aksak Semâî/Osep Ağa (Ebeyan).
Dur ey gözyaşım akıp durma/Belkıs Hakan/Ferahnûma/Şarkı/Sofyan/Erol Eryılmaz.
Dur şöyle o gözlerle bana bir daha bak/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Refik Fersan.
Durdur artık ey felek verdiğin elem yeter/Ahmet Ilgaz/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yılmaz Yüksel.
Durdurun saatleri saatleri durdurun/Aydemir Doğan/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/İsmail Ötenkaya.
Durgun suya mehtâb gecenin hüznünü ağlar/Selim Aru/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Nihat Adlim.
Durmadan ağlar çoşarım gözlerim gözler seni/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Sahak Hocasar (Kemânî).
Durmadan aksın eğer isterse artık gözyaşım/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Bîmen Şen.
Durmadan aylar geçer yıllar geçer gelmez sesin/Fâzıl Ahmet Aykaç/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Bîmen Şen.
Durmadan düşünüp üzme kendini/Yalçın Benlican/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Ertuğrul Ottekin.
Durmadan rüzgârlar öper sahili/A. Yağmur Tunalı/Hicaz Zirgüle/Şarkı/Nim Sofyan/Yaşar Bedük.
Durmadan yandı gönül herkese kandı gönül/Mine Sağır/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/İlgün Soysev.
Durman yanalım ateş-i aşka/Hayâlî/Bestenigâr/İlâhi/Düyek/Selâhattin Demirtaş.
Durmaz yanar vücûdum ah etmeyip n’ideyim/Yûnûs Emre/Bestenigâr/İlâhi/Sofyan.
Durmaz yanar vücûdum ah etmeyip n’ideyim/Yûnûs Emre/Eviç/İlâhi/Düyek.
Durulmaz gönlümün ummânı sensiz/Reşat Özpirinçci/Evcara/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Şensoy.
Durup durup ayrılıktan söz etme/Sâdık Atay/Buselik/Şarkı/Sofyan/İsmail Demirkıran.
Durup durup ayrılıktan söz etme/Sadık Atay/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Duruşun edâlı ahkâm kesiyor/Güzide Taranoğlu/Hicaz/Fantezi/Aksak/Ünsal Silleli.
Duvağı telli gelin gümüşten elli gelin/Sabahattin Ergi/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Necip Gülses.
Duyabilsem yeniden içli sesinden adımı/Güngör Fahri Tüzün/Eviç/Şarkı/Aksak/Celâl Abacı.
Duyarsın sesimi duymak istesen/Servet Özkan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Kâmuran Yarkın.
Duydum ki güzel son şarkı da ilk şarkı da hepsi de seninmiş/Türkân Berker/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Muzaffer İlkar.
Duydum ki güzel sözlerinin hepsi yalanmış/Mahmut Nedim Güntel/Dilkeşhaveran/Şarkı/Aksak/Semahat Özdenses.
Duydum ki sen bana kıskanç demişsin/Yusuf Aytimur/Buselik/Şarkı/Sofyan/Hüseyin Erbay.
Duymadık hiç bir sebepten nâleyi bir gam gibi/Bayatiaraban/Şarkı/Ağır Aksak/Ahmet Mükerrem Akıncı.
Duymasın hissetmesin istemem bildiğimi/Nemika Kilerci/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Ekrem Perk.
Duymasın kimse yine kalbi olan feryâdımı/Leylâ Saz/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Leylâ Saz.
Duysam acıyan kalbimi bir lâhza sesinden/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Sâdun Aksüt.
Dü çeşm-i mesti hâb-ı nâzâ kanmış/Gülizar/Şarkı/Devr-i Hindî/Rif’at Bey.
Dü çeşm-i mestin/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Şevkî Bey.
Dü çeşmimden gitmez aşkın hayâli/Tanbûri Mustafa Çavuş/Hisarbuselik/Şarkı/Düyek/Tanbûri Mustafa Çavuş.
Düğüm düğüm hasretine/Vedat Fidanboy/Hicaz/Şarkı/Düyek/Aydil Özarı.
Düğünde toplandılar meşvereti kurdular/Eviç/R. T./Ağır Aksak.
Dün akşam yine gölgen gibi peşinde bendim/Kasım İnaltekin/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Kasım İnaltekin.
Dün eski bir albümde onun resmini buldum/Ümit Gürelman/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Nurhan Hekimoğlu.
Dün gece bir âh ile çerhi siyeh-fâm eyledim/Bestenigâr/Beste/Zincir/Hamparsum Limoncuyan.
Dün gece bir bezm-i meyde âh edip anmış beni/Ahmet Râsim Bey/Buselik/Şarkı/Ağır Aksak/Şerif İçli.
Dün gece bir şûhun bezmine gittim/Yesârî Asım Arsoy/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yesârî Asım Arsoy.
Dün gece hasretle aradım seni/İrfan Doğrusöz/Hüzzam/Şarkı/Aksak/İrfan Doğrusöz.
Dün gece mâzinin kollarındaydım/Sevdâ Caner/Hüzzam/Fantezi/Nim Sofyan/İsmet Kocabeyler.
Dün gece mehtâba dalıp hep seni andım/Mahmut Nedim Güntel/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Semahat Özdenses.
Dün gece sende ben derdmende/Buselik/Şarkı/Türk Aksağı/Şâkir Ağa.
Dün gece seyrim içinde ben dedem Ali’yi gördüm/Hicaz/İlâhi/Raks Aksağı/Kul Himmet.
Dün gece vaslınla kıldın neş’e-mend ey meh beni/Bayati/Şarkı/Aksak/Medenî Aziz Efendi.
Dün gece yâr hânesinde eller aldı beni hey/Mümtaz Doğan/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Mümtaz Doğan.
Dün gece yârin elinden bâdeyi nûş eyledim/Karcığar/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Dün gece ye’s ile kendimden geçtim/Rızâ Tevfik Bölükbaşı/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Dün gezerken bir hâl ile/Büzürg/Şarkı/Sofyan/Nûman Ağa.
Dün sen bakıp benden yana/Enderûnî Vâsıf/Dilnişîn/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Dün tüm yıldızlar indiler/Köksal Karabay/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Sofyan/Suat Yıldırım.
Dün yine bekledim yoktun o yerde/Seyfi Güldağı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Dün yine günümüz geçti berâber/Orhan Seyfi Orhon/Hüseynî/Şarkı/Çifte Sofyan-Y. Ak./Bîmen Şen.
Dün yine oturup o yerde maziyi andım/Recep Güçlüler/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Recep Güçlüler.
Dünün minicik kızı mı bu ya bu minicik oğlan mı/Aluş Nuş/Hicazkâr/Şarkı/Nim Sofyan/Aluş Nuş.
Dünya diye bir yer var (Tik tak)/Yavuz Durak/Buselik/Ç. Şarkısı/Sofyan/Yavuz Durak.
Dünyâ kadar sevdiğim/Hâlit Çelikoğlu/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Halil Aksoy.
Dünyâ kadeh sevgim bir mey doldu taştı bu nasıl şey/Mustafa Töngemen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mesut Duran.
Dünya zalim bir değirmen/Ahmet Selçuk İlhan/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Mahmut Oğul.
Dünyâda bizi kim ayırır birbirimizden/Reşat Özpirinçci/Eviç/Şarkı/Düyek/Dursun Karaca.
Dünyâda ne ikbâl ne de servet dileriz/Hüzzam/Y. S./Yürük Semâî/Râkım Elkutlu.
Dünyam karardı birden sazlzrın sesi durdu/Sadık Selçukkaya/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Sadık Selçukkaya.
Dünyâm öyle sessizdi öyle durgundu/Mustafa Töngemen/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Düyek/Suphi İdrisoğlu.
Dünyam sensin başkasında gözüm yok/Yılgör Atçı/Hüzzam/Şarkı/Semai/Ekrem Çeken.
Dünyama ışıksın güneşim sensin/Suat Taşbaş/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş.
Dünyâmız güzel dünyâmız bizim/Özgen Gürbüz/Hicaz/Ç. Ş./Aksak-N. Sofyan/Özgen Gürbüz.
Dünyanın cennetine bir şehir kondurmuşlar/İlham Behlül Pektaş/Hicaz/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Dünyânın en güzel kızı olsaydın/Turgut Çelik/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Dünyâya baksan da gülümser gibi/Acemaşîran/Şarkı/Curcuna.
Düriye’min güğümleri kalaylı/Hüzzam/Türkü/Aksak.
Düşel’den derdine yoktur kararım yâ Resûlâllah/Kenzî/Bayati/Tevşih/Nim Evsat/Hasan Efendi (Manisa’lı).
Düşeli aşkın bu canım iline/Eşrefoğlu Rûmî/Hüzzam/İlâhi/Muhammes/Yusuf Çelebi.
Düşeli derd-i firâkın ile sevdâya mey’e/Neyzen Tevfik Kolaylı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
Düşeyim der iken eyvâh vefâlısına/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Neyzen Rızâ Bey.
Düşme dağda gezen geyik ardına/Bayatiaraban/Şarkı/Sofyan/Nikolâki (Kemençeci).
Düşme ey âşık hayâle yağma yok/Mehmet Sâdi Bey/Isfahan/Şarkı/Müsemmen/Hacı Arif Bey.
Düşme gör sevdâ belâ gözlerdedir/Hasan Alî Yücel/Acemaşîran/Şarkı/Müsemmen/Refik Fersan.
Düşme yaban ellerine/Rızâ Polat Akkoyunlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Suphi İdrisoğlu.
Düşmesin miskin gönüller zülf-i anber-bûlere/Hicaz/Beste/Çenber (Ağır)/Zaharya.
Düşmüşem bir nâr-ı aşka tâ kıyâmet yanarım/Şemsettin Akbulut (Derleyen)/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Hediye Akbulut (Kaynak kişi).
Düşmüşse firak sîneye susmak ne yamandır/Mustafa Tahralı/Bayati/Ağır Aksak Semâî/Süleyman Erguner (Torun).
Düşse zülfünden arak ruhsâr-ı cânân üstüne/Bâkî/Hicaz/Beste/Muhammes/Halil Efendi (Cerrahpaşa Müezzini).
Düşsün sarı saçların sereserpe yüzüne/Tâhir Alnar/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Ali Arıkan.
Düşte gördüm kâinâtın zühre-i âmâlini/Cüneyt Kosal/Ferahnâkaşîran/İlâhi/Devr-i Hİndî/Cüneyt Kosal.
Düştü (gönül-gönlüm) yandı nâre/Isfahan/Şarkı/Ağır Aksak/Şâkir Ağa.
Düştü billûr gerdeninden sîme benzer ince tül/Necdet Revi/Isfahan/Şarkı/Ağır Devr-i Hindi/Alâeddin Yavaşça.
Düştü cânâ âkıbet sevdâ-yı aşk/İsmâil Hakkı (Bursavî)/Hicaz/Durak/Durak Evferi/Hacı Mehmet Efendi.
Düştü çün kim Kerbelâ’ya gözleri şehlâ Hüseyn/Şevket/Hicaz/İlâhi/Devr-i Hindî/Veysel Dalsaldı.
Düştü gönlüm bir dilbere/Ferahnâk/Şarkı/Ağır Aksak/Nikoğos Ağa.
Düştü gönlüm hevâ-yı dildâre/İsmâil Safa Bey/Bestenigâr/Şarkı/Düyek/Hasan Fehmi Mutel.
Düştü gönlüm sen gibi bir zâlime/Dügâh/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Düştü gönlüm sen gibi bir zâlime/Dügâh/Şarkı/Düyek/Santûri Ethem Efendi.
Düştü gönlüm şimdi sen meh-pâreye/Eviç/Şarkı/Ağır Aksak/Hacı Sâdullah Efendi.
Düştü gönlüm yandı nâre/Hüzzam/Kanto/Nim Sofyan.
Düştü gönül bir civana/Acembuselik/Şarkı/Aksak/Ali Ağa (Kemânî).
Düştü gönül bir güzele/Sultan II. Mahmut (Adlî)/Eviçbuselik/Şarkı/Aksak/Sultan II. Mahmut (Adlî).
Düştü yollara gözlerim gibi ümitlerim/Nâdide Gülpınar/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Nurettin Gökmen.
Düştükçe safâ eyleyelim sizde ve bizde/Dilkeşhaveran/Y. S./Yürük Semâî/Zekâî Dede.
Düştüler birer birer takvimin yaprakları/Sâdun Aksüt/Hisarbuselik/Şarkı/Curcuna/Sâdun Aksüt.
Düştüm aşkın seline vardım Bağdat iline/Muzaffer Ozak (Aşkî)/Eviç/İlâhi/Sofyan/Zeki Altun (Hâfız).
Düştüm aşkına Mevlâ’nın âvâresiyim sevdânın/Yûnûs Emre/Bestenigâr/İlâhi/Sofyan.
Düştüm bir yol sevdâsına/Bedri Noyan/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Ali Rızâ Avni (Tınaz).
Düştüm de tâlihin gurbet burcuna/Yahyâ Akengin/Hüseynî/Şarkı/Evfer/Ali Şenozan.
Düştüm düşeli aşk oduna rûz-i ezelden/Necmi (. yy)/Arazbarbuselik/A. S./Ağır Aksak Semâî/Hacı Sâdullah Ağa.
Düştüm gurbet batağına/Bahâ Vefâ Karatay/Hicaz/Şarkı/Düyek/Necdet Varol.
Düştüm yine ben âteş-i girdabe hüzünle/Alâeddin Yavaşça/Bestenigâr/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Düştüm yine derde Hû/Aşkefza/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Düştün a gönül aşkına bir şûh-i cihanın/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî.
Düştün elem-i aşka gönül dağları aştın/Isfahan/Şarkı/Aksak/Lavtacı Hristo.
Düşünce örtüsü yüzün vurur şavkı ol mâhın/Mevlana/Evcara/Beste/Çenber/İsmet Burkay.
Düşüncem var dağlar kadar/Ümit Yaşar Oğuzcan/Gerdaniye/Şarkı/Nim Sofyan/Mahmut Yivli.
Düşüncemde düşümdesin kalbimin içindesin/Ayşe Taşbaş/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sibel Taşbaş.
Düşüncemden atıp seni bir yabancı sayıp seni/Münire Aksaray/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Rüştü Eriç.
Düşünme öyle derin sonu yoktur kederin/Şekip Ayhan Özışık/Hicaz/Şarkı/Düyek/Şekip Ayhan Özışık.
Düşünme tefekkür etme kendini ko da/Karcığar/Şarkı/Nim Sofyan/Suyolcuzâde Sâlih Efendi.
Düşünmek istemem ama âh gelmiyor elden/Kâzım Ömer Bey/Eviç/Şarkı/Aksak/Bedriye Hoşgör.
Düşünmek ister misin geçmişteki günleri/Hüseyin Tansever/Hicaz/Şarkı/Semâî/Ferit Sıdal.
Düşünüp bir hülyâ kurdum/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Markar Ağa.
Düşürür hazan yeli daldan sarı yaprağı/Celal Dinçses/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Celal Dinçses.
Düşüverdim Mecnun gibi dillere/Orhan Arıtan/Hicaz/Şarkı/Semâî/Avni Anıl.
Ebedî aşk olamaz zevk bulamaz âlemde/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Bîmen Şen.
Ebedi bir yolculuk olsa sevgimiz/Y. Kenan Ekşioğlu/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Nevzat Güyer.
Ebrûleridir ki kıt’a-i hüsne iki mısra/Hisar/Y. S./Yürük Semâî/Tâhir Efendi.
Ebrûlerinin zahmı nihandır ciğerimde/Sultan II. Mahmut (Adlî)/Eviç/Şarkı/Ağır Aksak Semâî/Dede Efendi.
Ebrûlerinin zahmı nihandır ciğerimde/Sultan II. Mahmut (Adlî)/Hicaz/Şarkı/Aksak/”Sultan II. Mahmut (Adlî) “.
Edâ ile revişlerin aklımı perîşân etti/Buselik/Şarkı/Aksak/Dede Efendi.
Edâlı bir yosma kararım aldı/Sâmih Rif’at Bey/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Ali Rif’at Çağatay.
Edeli atf-ı nazar hâlime çeşm-i dilber/Acemkürdi/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Ederken ol perî-peyker tekellüm/Hicaz/Şarkı/Aksak Semâî/Medenî Aziz Efendi.
Ederken ol perî-peyker tekellüm/Hüseynîaşîran/Şarkı/Curcuna/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Edeyim ben sana tanburla refâkat güzelim/Câhit Öney/Evcara/Şarkı/Aksak/Akın Özkan.
Edip sen hatırım âbâd/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Kazasker Mustafa İzzet Efendi.
Efendim dilpesendim dil-firîbim/Evcara/Şarkı/Ağır Düyek/Rif’at Bey.
Efendim gel zevk edelim gâh ü gâh/Acemaşîran/Şarkı/Sengin Semâî/Samatya’lı Sebuh.
Efendim gîsû-yi siyehkârında/Âşık Ömer/Bayati/Şarkı/Aksak/Erol Başara.
Efendim gönlüm sendedir/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Serkis Nurlıyan (Şâir).
Efendim gûş-i efgan et/Enderûnî Vâsıf/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Efendim gûş-i efgan et/Enderûnî Vâsıf/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Ali Ağa (Kemânî).
Efendim kadrini bildim/Hisarbuselik/Şarkı/Ağır Aksak Semâî/İbrâhim Efendi (Kıpti).
Efendim mâliksin sen gül-cemâle/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı).
Efendimsin cihanda îtibârım varsa sendendir/Şeyh Gâlip Dede/Acem/A. S./Aksak Semâî/Hacı Fâik Bey.
Efe’nin elinde sedef bağlama/Sabri Süha Ansen/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Sabri Süha Ansen.
Efgânıma yârim acep imdat edecek mi/Tahsin Bey (Doktor)/Hicaz/Şarkı/Aksak/İsmâil Demirkıran.
Efil efil es bakalım/Rasih Yücel Alayalı/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Eflâka çıkarsa yeridir her gece âhım/Bestenigâr/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Efsâne değil rûhuma hep sen doluyorsun/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Hasan Fehmi Mutel.
Efsâne iklimlerin melikesi/Orhan Kızılsavaş/Aşkefza/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Efsûn okur uşşâkına ol gamze-i câdû/Evcara/Şarkı/Aksak Semâî/Şâkir Ağa.
Efsunlu baharında her an coştu cihanım/Sevinç Atan/Hüseynî/Y. Semai/Yürük Semai/Ferhat Sarmusak.
Efsûs bahar imiş sensiz baharı n’eyleyim/Karcığar/Şarkı/Sengin Semâî/Abdurrahman Efendi (Ûdî).
Efzûn oluyor günden güne hâl-i melâlim/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Hacı Arif Bey.
Eğer gideceksen bana söyleme/Güler Kazmacı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yılmaz Yüksel.
Eğer hâlk etmeseydi zatını Hak yâ Resûlallah/Dügâh/Tevşih/Evsat/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Eğil de dağlar eğil de üstünden aşam/Hicaz/Şarkı/Düyek.
Eğilmez başın gibi gökler bulutlu efem/Ömer Bedrettin Uşaklı/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Kaptanzâde Ali Rızâ Bey.
Eğilmez başın gibi gökler bulutlu efem/Ömer Bedrettin Uşaklı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Fahri Kopuz.
Eğme gülüm dallarını bülbül darılır/Yasemin Atasever/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Alâeddin Şensoy.
Eğmiş de başını çeşmeye gider/Hasan Soysal/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Hasan Soysal.
Ehl-i dil âlemde her dildâra mâildir sever/Hüseynî/Şarkı/Devr-i Hindî.
Ehl-i hakka sıdkıla bel bağlayan âgâh olur/Hüseynî/İlâhi/Düyek/Hüseyin Sebilci (Hâfız).
Ehl-i melâmet oldum nihayet/Ahmet Güneren (Rindi)/Acemaşîran/İlâhi/Türk Aksağı/Erol Başara.
Ehl-i zevkin neş’esi kaçmış yıkılmış lânesi/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Ehl-i zikrin zikrine bürhan olur vakt-i seher/Fahrettin Efendi (Şeyh)/Bayati/İlâhi/Düyek/Selâhattin Demirtaş.
Ekimde Ankara başka bir güzel/Mustafa Ünal Yılmazer/Buselik/Şarkı/Semai/Ayşe Pınar Köksal.
Ekin ektim çöllere/Hüseynî/Türkü/Nim Sofyan.
Eksilmez artar cevrin a zâlim/Eviç-Maye/Şarkı/Aksak/Zeki Arif Ataergin.
El basması yazma sevgim/Tümay Başer Üçok/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
El benim’çün seni sarmış biliyor/Şemseddîn Sivâsî/Ferahfeza/Şarkı/Ağır Aksak/Dede Efendi.
El çek tabib el çek yaram üstünden/Emrah/Hicaz/Şarkı/Düyek/Selâhattin İnal.
El çek tabib el çek yaram üstünden/Emrah/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Ali Şenozan.
El çekeli zülf-i yârdan/Tanbûri Mustafa Çavuş/Arazbar/Şarkı/Sofyan/Tanbûri Mustafa Çavuş.
El çektim artık her hâtıradan/Mehmet Tûran Yarar/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Fâruk Şâhin.
El ele göz göze/Cemâlettin Alptekin/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mehmet Reşat Aysu.
El mutluyum sanıyor heyhat içim yanıyor/Mehmet Tûran Yarar/Eviç/Şarkı/Oynak/Akın Özkan.
El yerine koyamam ilk aşkımsın sen benim/Muharrem Kubat/Hicaz/Fantezi/Aksak/Hüseyin Erbay.
Elâ gözlerine kurban olduğum/Âşık Ömer/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Elâ gözlerini sevdiğim dilber göster cemâlini görmeye geldim/Karacaoğlan/Eviç/Türkü/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Elâ gözlerini sevdiğim dilber yâr senin ahdına durmaz mı sandın/Karacaoğlan/Hicaz/Türkü/Düyek-Serbest/Alâeddin Yavaşça.
Ela gözlü benli dilber koma beni el yerine/Karacaoğlan/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Elâ gözlü nazlı dilber koma beni el yerine/Karacaoğlan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Turhan Toper.
El-aman ey nûr-i dîdem el-aman/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Medenî Aziz Efendi.
El-aman ey şûh-i âşık perverim/Acemaşîran/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Elden çıkardık mâhımız eflâke çıksın âhımız/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Hüseynî/İlâhi/Evsat.
Elem çekme gönül böyle kalınmaz/Karcığar/Köç./Oynak.
Elem dolu gözlerinde mânâlı bir hüzün var (YEŞİL GÖZLER)/Ziyâ Polat/Buselik/Şarkı/Düyek-Semâî/Erol Sayan.
Elhan ile bir aşkı terennüm ediyorken/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Cevdet Çağla.
Eli boş gidilmez gidilen yere/Tâhir-ül Mevlevî/Hicaz/İlâhi/Düyek/Kâni Karaca.
Eli darda yüzü arda (Şu dünyada yalnız kalan eller)/İlter Yeşilay/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Bilge Özgen.
Elif henüz onbeşinde sürüsün otlatıyor/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Turan Yalçın.
Elif kızın yüreğinde ateş var/Ümran Çetin/Hüseynî/Şarkı/Aksak/A. Atilla Sütşurup.
Elif’in gözleri âhû kaşı yay dır Elif’in/Mediha Şen Sancakoğlu/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Elim sensin kolum sen/Necat Sefercioğlu/Hicaz/Ç. Ş./Sofyan/Muhterem Sezgin.
Elim sensin kolum sen/Nejat Sefercioğlu/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Zekâi Tunca.
Elim sustu telim sustu dil sustu/Yusuf Nalkesen/Hicaz/Ağıt/Düyek/Yusuf Nalkesen.
Elimde gül gibi zîb-i (cinan/mu’nan) câm-ı şarabım var/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Rif’at Bey.
Elimde mektubun neler yazmışsın/Şâhin Çangal/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Aslan Hepgür.
Elimde silahım var, dilimde Allahım var/Sadettin Kaynak/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Elimde sükûtun nabzını dinle/Necip Fâzıl Kısakürek/Hicaz/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Elimdeyken senin gül-penbe destin/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Lavtacı Hristo.
Elinde sımsıcak yâr eli varken/Sâmi Derintuna/Hicaz/Şarkı/Düyek/Caner Bakır.
Elinde var billûr şişe beni düşürdü ateşe/Bayati/Türkü/Curcuna.
Elini bir tutsam kalbim duracak saatler duracak zaman duracak/Berran Yalçın/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Aydın Tekindor.
Elini koyma rûy-i âline çek kıskanırım/Hicaz/Şarkı/Aksak/Halit Bey.
Elinle ağrımı kestin dilinle sancımı sen/Mehmet Tûran Yarar/Hisarbuselik/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Elinle dergiğin o çiçekleri./İsmet Parmaksız/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Metin Everes.
Eller de bilsin diller de bilsin/Vedat Fidanboy/Bayati/Şarkı/Raks Aksağı/Mustafa Ünal Yılmazer.
Eller güzel beller güzel/Emine Ertem/Karcığar/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Eller güzel gözler güzel/Emine Ertem/Hüzzam/Fantezi/Nim Sofyan/Bilge Özgen.
Eller ile ol yâri görünce bakakaldım/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Şevkî Bey.
Eller ne derse desin seven gönül unutmaz/Hâlit Çelikoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Melâhat Pars.
Elleri gözleri gözde yaşları Allah’ım bu kadar güzel olunmaz/Mustafa Töngemen/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Suphi İdrisoğlu.
Ellerimde çiçekle kapına gelsem de az/Oktay Zerrin/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Kenan Olguncan.
Ellerimi boş bıraktın/Sevinç Atan/Hicaz/Şarkı/Aksak/İsmail Akçapınar.
Ellerimle elini bir tutabilsem/Süleyman Erguner (Torun)/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Süleyman Erguner (Torun).
Ellerin hanımeli/Fethi Karamahmudoğlu/Buselik/Şarkı/Semâî/Fethi Karamahmudoğlu.
Ellerin yanında sitem eyleme/Hasan Coşar/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Alâeddin Şensoy.
Ellerinde kına gözünde sürme/Hayriye Çitoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Pınar Köksal.
Ellerine zil takmış (OYUNCU KIZ)/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Râfet Kayserilioğlu.
Elma toplayan kızlar/Suphi İdrisoğlu/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Suphi İdrisoğlu.
Elmalıya vurgunum aman (ELMALI KANTOSU)/Hânende Nasîbe Hanım/Hicaz/Kanto/Nim Sofyan/Hânende Nasîbe Hanım.
Eltâfın eğer etmez ise zerrece erzân/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Hacı Fâik Bey.
Elvedâ bizden sana ey şehr-i rahmet elvedâ/Acemaşîran/İlâhi/Devr-i Hindî.
Elvedâ deyip de gittin zannetme/Şeydâ Temuçin/Hicaz/Şarkı/Sofyan/İrfan Özbakır.
Elveda diyorsan aşkıma eğer/Tacettin Özkaraman/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Turhan Taşan.
Elveda diyorsun bir daha düşün/Mehmet Gül/Hicaz/Şarkı/Semâî/Yılmaz Karakoyunlu.
Elvedâ dost deli gönül elvedâ/Eviç/R. T./Aksak.
Elveda gençliğim elveda sana/Müberra Değer/Hicaz/Şarkı/Düyek/Saadet İdrisoğlu.
Elveda şehr-i saadet elveda/Acemaşîran/İlâhi/Devr-i Hindi/Muallim İsmail Hakkı Bey.
Elverdi tegafül güzelim rûyini göster/Acemkürdi/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Elverir lûtf eyle artık ettiğim âh ü figan/Bayatiaraban/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Elverir lûtf eyle artık ettiğim âh ü figan/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Karnik Garmiryan.
Elverir nâz ü tegafül kıl terahhum kuluna/Halil Edip Bey/Acemkürdi/Şarkı/Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Elvermedi mi eylediğin bunca eziyyet/Bestenigâr/Şarkı/Türk Aksağı/Karnik Germiyan.
Elvermedi mi gayrı dil âteşlere yansın/Karcığar/Şarkı/Aksak/Civan Ağa.
Emeğin boş yere doktor onarılmaz bu yara/Mehmet Turan Yarar/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Fâruk Şâhin.
Emel-i meyl-i vefâ sende de var bende de var/Bayati/Şarkı/Sofyan/Şevkî Bey.
Emelimle sevdim seni hayatım sana kurban/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Kemânî Serkis Sucuyan.
Emine Emine nazlı Emine/Celâl Sâhir Erozan/Hüseynî/Şarkı/Semâî/Ahmet Yektâ Madran.
Emine’m çeşme başında çekişi çekişi vermiş/Bekir Sıtkı Erdoğan/Hüseynî/Türkü/Nim Sofyan/Rüştü Eriç.
Emine’m oturmuş kurna başına (EMİNE’M)/Hüzzam/Şarkı/Yürük Semâî/Zeki Duygulu.
Emine’m sılada yas tutup ağlar/Ali Hâdi Okan (Alâiye’li)/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Kaptanzâde Ali Rızâ Bey.
Emine’min onbeşe vardı yaşı/Muhlis Sabahattin Ezgi/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Muhlis Sabahattin Ezgi.
Emine’min şalvarı penbedir penbe/Karcığar/Şarkı/Aksak/Kaptanzâde Ali Rızâ Bey.
Emine’yi vereceğiz bu gece (DÜĞÜN)/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Emr-i bülendsin ey ezân-ı Muhammedî/Yahyâ Kemâl Beyatlı/Hüseynîaşîran/İlâhi/Türk Aksağı/Rûhi Ayangil.
Emrin başım üstündedir âmâdeyim el bağladım/Yâsin Hatipoğlu/Hüseynî/Şarkı/Devr-i Turan/Erdinç Çelikkol.
Emrolunmuş maya hazır dediler ki kul gerekli/Kul Mûsa/Acemkürdi/İlâhi/Sofyan/Ahmet Hatipoğlu.
Emsâli nâdir ey şûh-i emel/Zeki Duygulu/Hicazkâr/Şarkı/Yürük Semâî/Zeki Duygulu.
En güzel duygular şimdi peşimde/Yâsemin Balkan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
En güzel duygularım gençliğim umutlarım/Aşkın Tuna/Hicaz/Fantezi/Semâî/Vedat Çetinkaya.
En güzel yıllarım hep heder oldu/Metin Vural/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Alâeddin Pakyüz.
En mutlu zamanımdan can kopardın canımdan/Sâlih Korkmaz/Buselik/Şarkı/Semâî/Alâeddin Şensoy.
En nihayet soldu güller sustu bülbül yok seda/Vedat Fidanboy/Hicazkâr/Şarkı/Müsemmen/İlgün Soysev.
En sevdiğim rengi yeşil gözlerde/Behçet Emre Eryaşar/Bûselik/Şarkı/Sofyan/Kaya Ulaş.
En sonunda sen benimsin (KAÇAMAZSIN)/Teoman Alpay/Acemkürdi/Şarkı/Semâî/Teoman Alpay.
En tatlı aşklar ilk yazda başlar/Vedat Fidanboy/Hicazkâr/Şarkı/Raks Aksağı/Mustafa Ünal Yılmazer.
En tatlı şarkılara açıp ufka yelkeni/Bekir Sıtkı Erdoğan/Hüzzam/Şarkı/Curcuna-Düyek/Necmi Pişkin.
Endam güzel yüz güzel huyun yüzde yüz güzel/Cevdet Aslangül/Hisar/Şarkı/Raks Aksağı/Necdet Tokatlıoğlu.
Endâmına râm oldu gönül düştü belâya/Mahmut Nedim Güntel/Ferahfeza/Şarkı/Aksak/İsmail Baha Sürelsan.
Endâmının hayâlini gözlerimden silemem/Ahmet Refik Altınay/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Bîmen Şen.
Engin bahçelerde söylenen uzun uzun/Seyfettin Başçıllar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Enginde yavaş yavaş günün minesi soldu/Vecdi Bingöl/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Engine dalmışsın gözlerin nemli/Ayten Çelikoğlu/Acemkürdi/Şarkı/Curcuna/Ayhan Sökmen.
Enîs ü hem-demim âh-ı mihendir/Buselik/Şarkı/Yürük Semâî/Rif’at Bey.
Entârisi ala benziyor/Hicaz/Türkü/Raks Aksağı.
Erbâb-ı dilin mey-kededir cây-i penâhı/Ferahfeza/A. S./Aksak Semâî/Nesim Silviya (Haham).
Erbâbı ile sûziş-i dağa alışırdur/Hicaz/Y. S./Yürük Semâî/Ebû-Bekir Ağa.
Erdi bahar ey dil-nevâz/Ferahfeza/Şarkı/Raks Aksağı/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Erdi bahar nâz ile gel açıl ey gonce-leb/Evcara/Şarkı/Aksak/Şâkir Ağa.
Eren erdi vuslatına/Reşat Sakarya/Bayati/İlâhi/Sofyan/Necdet Tanlak.
Erenlerin cem’inde dolu sundum elimle/Yûnûs Emre/Hicaz/Nefes/Yürük Semâî.
Erenlerin sohbeti ele giresi değil/Ümmî Sinan/Hüzzam/İlâhi/Nim Sofyan.
Erguvan zamanı gel bana emi bir daha hiç gitme aman ne olur/Hüsâmettin Olgun/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/Selâhattin İçli.
Erguvanlar açtı Leyla nerdesin sen nerdesin/Ümit Gürelman/Hicazkâr/Şarkı/Değişmeli/Özcan Korkut.
Eridim inlemeden katı yürekli güzel/Hüzzam/Şarkı/Aksak-Türk Aks./Sadettin Kaynak.
Erişdi hicranın demi/Dügâh/İlâhi/Evsat.
Erişsin kaddi dildârın/Isfahan/Şarkı/Evsat.
Erişti mevsim-i gül seyr-i gülistan edelim/Bestenigâr/Beste/Zincir/Dede Efendi.
Erken doğacak her güneşin sırrını saklar/Sevinç Atan/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Cavit Ersoy.
Erkilet güzeli bağlar bozuyor/Hicaz/Türkü/Nim Sofyan.
Erzincan yüreğim yaktı dağladı/Vehbi Cem Aşkun/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Sadettin Kaynak.
Erzincan’ın deresini atlayıver/Gerdaniye/Türkü/Aksak.
Esen rüzgâr yâr iline gider mi/Kaptan Sait Özöge/Hüseynî/Fantezi/Nim Sofyan-Düyek/Erol Uzunöner.
Eser batı karayel açilduk Marmara’ya/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Sadettin Kaynak.
Esîrin oldum ey zülf-i kemendim/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Evsat/Hâfız Mehmet Efendi (Ketânî).
Esîrindir benim gönlüm/Müftüoğlu Ahmed Hikmet/Buselik/Şarkı/Curcuna/Salih Suphi Soner.
Esîrindir benim gönlüm/Müftüoğlu Ahmed Hikmet/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Leylâ Saz.
Esîrinim civan senin/Karcığar/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Esiyor sevgi rüzgârı dallarımda/Hicaz/Şarkı/Semâî/Güner Erman.
Eski bir şarkı gibi unutup gittin beni/Hüseyin Tansever/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Eski bir şarkıdan ezgiler gibi dilimin ucuna geliyor ismin/Muharrem Gerçeker/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Necip Altın.
Eski hava türkülerde düğün vardır Rumeli’de/Aluş Nuş/Eviç/Türkü/Düyek/Aluş Nuş.
Eski libas gibi aşığın gönlü/Seyrani/Hüzzam/Türkü/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Eski şarkıları çoktan bıraktım/Cansın Erol/Acemaşîran/Şarkı/Nim Sofyan/Selâhattin İçli.
Eskiden de böylemiydi bu dağlar/Tülây Arıcı/Hicaz/Fantezi/Düyek/Tülây Arıcı.
Eskişehir Sarıköy’de yaşar gider Yûnûs Emre/Nedim Uçar/Hicaz/İlâhi/Semâî/Mümin Salman.
Esmâ-i ilâhîye’de bîhad hünerim var/Niyâzî-i Mısrî/Hicaz/İlâhi/Devr-i Hindî.
Esmer bugün ağlamış/Hicaz/Türkü/Sofyan.
Esmer bugün ağlamış/Sâdettin Kaynak/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Sadettin Kaynak.
Esmer tenli ince belli hoş bedenli yüzü benli/Yılmaz Pakalınlar/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Pınar Köksal.
Esmer yüzün bu sabah akşamlarından güzel/Hüzzam/Şarkı/Arif Sâmi Toker.
Esmez oldu gönlümde ne fırtına ne rüzgâr/Fikret Dündar/Hicaz/Şarkı/Aksak/Güler Turan.
Essalât ü vesselâm ü aleyke yâ Resûlallah/Hüseynî/Salâvat/Serbest.
Estergon Kal’ası/Hicaz/R. T./Aksak.
Eş kır atım meydan bizim/Karacaoğlan/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Mutlu Torun.
Eşi bulunmaz bir güldün sevdi gönül/Kemâl Yıldırım/Bayati/Şarkı/Sofyan/Azize Gürses.
Eşiğinden dönmüşüz aşkın haberim yok/Burhan Bakışkan/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Burhan Bakışkan.
Eşimden ayrıldım gözyaşım durmaz (YARALI CEYLÂNIM)/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Kadri Şençalar.
Eşk ile tahmir olunmuş ehl-i aşkın mâyesi/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Hacı Arif Bey.
Eşk-i çeşmim hasretinle çağlıyor/Ethem Efendi (Şeyh)/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Santûri Ethem Efendi.
Eşk-i firkat dîdeden cârî iken hayli zaman/Isfahan/Şarkı/Ağır Aksak.
Eteğinde Ilgaz’ın şanlı tarih türküsü (ÇANKIRI)/Yılmaz Karakoyunlu/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Karakoyunlu.
Etme bana böyle cefâ/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Yahyâ Ağa.
Etme beyhûde figan vazgeç gönül/Recâizâde Mahmut Ekrem/Isfahan/Şarkı/Curcuna/Rahmi Bey.
Etme bu rütbe nâz şîvekârım/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Etme Mecnûn âşık-ı mecbûrunu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Şevkî Bey.
Etmem ki şikâyet köle olsam da o yâre/İsmet Tahtacıoğlu/Hicaz/Nakış/Yürük Semai/Mustafa Çalık.
Etmesin avdet melâl-i intizâr/Ömer Nâci Efendi (Muâllim)/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Şevkî Bey.
Etmezem ikrâr aşkı saklarım cânım gibi/Acem/A. S./Aksak Semâî/Zekâî Dede.
Etmezem ikrâr aşkı saklarım cânım gibi/Hicaz (Hümâyun)/A. S./Aksak Semâî/Dede Efendi.
Etmiyor bir lahza insaf pek te mağrur bir peri/Güler Turan/Hicazkâr/Şarkı/Devrihindî/Sadettin Çevik.
Etmiyor hiç merhamet canâ benim efganıma/Ferahfeza/Şarkı/Ağır Aksak/Çağlar Fidan.
Etmiyor kalbim tahammül âteş-i hicrânına/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Mehmet Yürü (Nasib’in).
Etse Gerdâniye’den yâr ağaz/Gerdaniye/A. S./Aksak Semâî/Zekâî Dede.
Etti eser aşk cânıma/Ahmet İzzet Efendi/Buselik/Şarkı/Türk Aksağı/Erol Sayan.
Ettiğim sitemden pişman değilim/Kani Soylu/Hicaz/Şarkı/Semâî/Yener Topaloğlu.
Ettiğin cevri bile kendime nîmet bilirim/Güngör Fahri Tüzün/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
Ettiğin va’d-i vefâlar gelmiyor mu yâdına/Yaşar Nezihi Bükülmez/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Necmi Pişkin.
Ettiğinden utanmazsın/Evcara/Şarkı/Aksak/Abdülaziz Han (Sultan).
Ettiler dost nazarında esir göze kaşa beni/Fevzi Halıcı/Buselik/Fantezi/Nim Sofyan/Zeki Atkoşar.
Ettin bu benim sînemi tîr-i gama amaç/Hicazzemzeme/Beste/Hafif/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Evim evim güzel evim şirin evim/Tülây Arıcı/Acemkürdi/Ç. Ş./Nim Sofyan/Tülây Arıcı.
Evimizin direğisin gözümüzün bebeğisin/Rakım Çalpala/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Semai/Danyal Mantı.
Evlerinin önü bilecek mâî boyalı/Hüzzam/Şarkı/Aksak.
Evlerinin önü boyalı direk/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Kadri Şençalar.
Evlerinin önü de aralık/Anonim/Acemkürdi/Türkü/Sofyan/Anonim.
Evlerinin önü handır/Karcığar/Türkü/Aksak.
Evliyâ tarîkine girdik elhamdülillâh/Eroğlu Nûri/Ferahnâkaşîran/İlâhi/Sofyan/Cüneyt Kosal.
Evliyâdan gelen kelâm okunan Kur’an değil mi/Kaygusuz Abdal/Hicaz/Nefes/Sofyan.
Evvel bahar yaz ayları doğunca/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Nihat Adlim.
Evvel görüşte ey şûh-i gülten/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Tanbûri Ali Efendi.
Evvel zaman içinde geçmiş zaman içinde/Yalçın Benlican/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak-N. Sofyan/Bilge Özgen.
Evvelâ başla Hüzzam’a varalım sonra Segâh’a/Abdürrahim Dede (Hâfız Şeydâ)/Hüzzam/K. Natık/Yürük Semâî/Abdürrahim Dede (Hâfız Şeydâ).
Evvelde illallâh âhirde illallâh/Nizâmoğlu Seyyid Seyfullah/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Ahmet Hatipoğlu.
Ey “Can gözün açabilsem”diyenler/Hicaz/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Ey âfitâb-ı bezm-i nûr/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Esmâ Sultan.
Ey âhu gözlü kadın/Sabri Süha Ansen/Hicazkâr/Şarkı/Semâî/Sabri Süha Ansen.
Ey Allah’ım beni senden ayırma/Eşrefoğlu Rûmî/Hüzzam/İlâhi/Sofyan/Hulûsi Gökmen.
Ey Allah’ım ey Allah senden gayrı yok ilâh/Sefer Dal (Muhibbî)/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Cüneyt Kosal.
Ey âşıkan ey âşıkan/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Mesûd Efendi.
Ey âşık-ı sâdıklar gel Hû diyelim yâ Hû/Seyfullah Nizamoğlu (Sey)/Eviç/İlâhi/Sofyan/Cüneyt Kosal.
Ey âşık-ı sâdıklar gelin Allah diyelim/Himmet Efendi (Kul)/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Ey âşıkım gel dermânını ara/Hicaz/Şarkı/Düyek/Nikoğos Ağa.
Ey bâd-ı sabâ esme nigârım uyusun/Bestenigâr/Şarkı/Sofyan/Hâşim Bey.
Ey bâd-ı sabâ git de selâm söyle nigâre/Reşat Özpirinçci/Acemkürdi/Şarkı/Yürük Semâî/Muzaffer İlkar.
Ey bâd-ı sabâ sünbül-i reyhânıma değme/Âşık Ömer/Hicaz/Şarkı/Aksak/Necmi Pişkin.
Ey bâd-ı sabâ var sana bir gizli niyâzım/Bestenigâr/Y. S./Yürük Semâî/Nesim Silviya (Haham).
Ey bağ-ı edeb gel bezme bu şeb/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Suyolcuzâde Sâlih Efendi.
Ey bağ-ı hüsnün dilcû nihâli/Acemaşîran/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Ey beni aşkınla ser-gerdan ü hayrân eyleyen/Eviçhûzî/Beste/Zincir/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ey benim âhu misâlim nerdesin/Hüseynîaşîran/Şarkı/Ağır Aksak/Sedat Öztoprak.
Ey benim çeşmimin nûru/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Hâşim Bey.
Ey benim devletli sultanım Muhammed Mustafa/Müctebâ/Hüzzam/İlâhi/Devr-i Hindî/Hüseyin Sebilci (Hâfız).
Ey benim devletli sultanım Muhammed Mustafa/Müctebâ/Isfahan/İlâhi/Devr-i Hindî/Tahir Karagöz.
Ey benim gonce gülüm/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Refik Fersan.
Ey benim güzel kuşum/Orhan Seyfi Orhon/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Reşat Erer (Kemânî).
Ey benim mestâne gözlüm şimdi buldum ben seni/Eviç/Türkü/Aksak/(Osman Pehlivan’dan alınmıştır).
Ey benim sevgili mevlâm/Yunus Emre/Acemaşîran/İlâhi/Sofyan/İzmirli Hacı Mehmet Efendi.
Ey benim sevgili mevlâm senin aşkın kimde var/Yûnûs Emre/Acemaşîran/İlâhi/Düyek/Mahmud Efendi (İzmirli-Hacı).
Ey bırakıp giden beni (Bırakıp giden.)/Karcığar/Şarkı/Sofyan/Şerif İçli.
Ey bülbül-i nâlende/Sezâî/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ahmet Hatipoğlu.
Ey bülbül-i şûrîde gülistânıma girme/Acem/Y. S./Yürük Semâî/Zekâî Dede.
Ey büt içmişsin yine zannım şerab/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı).
Ey büt-i nev-edâ olmuşum müptelâ/Enderûnî Vâsıf/Hicaz/Şarkı/Semâî/Dede Efendi.
Ey büt-i tannâz ü şûh-i dil-rübâ/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı).
Ey cânım ilham perîm sen iştihârımsın benim/Hicaz/Şarkı/Düyek/Râkım Elkutlu.
Ey cânıma cânânıma/Yunus Emre/Bestenigâr/İlahi/Nim Sofyan/Hasan Şanlıtürk.
Ey cefâcû dâd elinden/Sâkıp/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Şâkir Ağa.
Ey cemâlin pertev-endaz-ı semavati’l ulâ/Osman Fazlî Efendi/Çârgâh/Tevşih/Evsat/Osman Fazlî Efendi.
Ey çerh-i sitemger dil-i nâlâna dokunma/Âşık Ömer/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Medenî Aziz Efendi.
Ey çeşm-i âhû hicr ile tenhâlara saldın beni/Mehmet Riyâzi Efendi (Kadı)/Hicaz/Beste/Ağır Düyek/Dede Efendi.
Ey çeşm-i âhû mehlika cürmüm nedir söyle bana/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Nikoğos Ağa.
Ey çeşm-i girye-hîz eserin yok mudur senin/Besteısfahan/Beste/Hafif/Hatipzâde Osman Efendi.
Ey çeşm-i siyâh gönlümü müjgânla harâb et/Râif Sâlih/Hicaz/Şarkı/Aksak/Nezahat Soysev.
Ey derde derman isteyen yetmez mi derd derman sana/Niyâzî-i Mısrî/Acemaşîran/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Ey derde derman isteyen yetmez mi derd derman sana/Niyâzî-i Mısrî/Acemkürdi/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Ey dergeh-i cümlenin penâhı/Acemaşîran/İlâhi/Evsat/Hüseyin Sadettin Arel.
Ey dil bize ver bir haber/Abdülehad Nûri (Şeyh)/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ey dil bu civanlık o sitemkâre de kalmaz/Eviç/Şarkı/Aksak/Fuat Sorguç (Tanbûri).
Ey dil bu yeter iki cihanda sana iz’an/Acemaşîran/İlâhi/Düyek/Hacı Fâik Bey.
Ey dil diyemem “Yar bana yâr olsan n’olurdu”/Mehmet Hafîd Bey/Hicaz/Şarkı/Aksak/Şevkî Bey.
Ey dil ne bitmez bu âh ü vâhın/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hacı Arif Bey.
Ey dil sev ol perî-veş’i bu hüsn ü ân ile/Tâhir Efendi (Halifezâde)/Hüseynî/A. S./Aksak Semâî/Tâhir Efendi (Halifezâde).
Ey dilber-i hoş-edâ/Evcara/Şarkı/Aksak/Rif’at Bey.
Ey dilber-i hüsn-i âfet/Buselik/Şarkı/Aksak Semâî/Şâkir Ağa.
Ey dilber-i şîrin-edâ olsun sana cânım fedâ/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı).
Ey dil-rübâ-yı dil-şikâr/Hicaz/Şarkı/Düyek/Kazasker Mustafa İzzet Efendi.
Ey dil-rüba-yı sîm-ten/Dilnişîn/Şarkı/Raks Aksağı/Neyzen Ali Rızâ Efendi (Şeyh).
Ey efendim a sultânım gözüm doldu yaş ile/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Çorlu’lu.
Ey enbiyâlar serveri ey evliyâlar rehberi (Merhaba yâ.)/Yûnûs Emre/Hüseynî/İlâhi/Semâî (Ağır)/Muhammed Sıddık.
Ey ezelden ebede târihi şanlı yurdum (YURT GÜZELLEMESİ)/Akın Özkan/Buselik/Türkü/Aksak-Sofyan/Akın Özkan.
Ey felek bâri bırak ki yanayım ağlayayım/Karcığar/Şarkı/Ağır Aksak/Asdik Ağa.
Ey ferâzende-î firûze zevak/Dilnişîn/Kâr/Devr-i Revân/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ey fürûğ-ı mâh-ı hüsn ez rûy-i rahşân-ı şûma/Hicaz/Kâr/Hafif/Bolâhenk Nûri Bey.
Ey gamze söyle zahm-ı dilimden zebânım ol/Nedîm/Bayati/Beste/Hafif/Hekimbaşı Abdülaziz Efendi.
Ey gamzesi fettan hemi giysûsuna men dîdem/Bayati/Şarkı/Ağır Aksak/Dede Efendi.
Ey garip bülbül diyârın kandedir/Niyâzî-i Mısrî/Hicaz/İlâhi/Düyek/Ali Şîrüganî (Dede).
Ey garip bülbül diyârın kandedir/Niyâzî-i Mısrî/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Ahmet Hatipoğlu.
Ey gâziler yol göründü yine garip serime/Isfahan/Şarkı/Devr-i Hindî/Sultan III. Selim (İlhâmî).
Ey gonca-i bağ-ı safâ/Hazmi Efendi (Tuğra) (Şeyh)/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Zeki Altun (Hâfız).
Ey gonca-i gülzâr-ı ân/Ferahnâk/Şarkı/Düyek.
Ey gonce cemâlin gül-i handana berâber/Dilnişîn/Şarkı/Aksak/Neyzen Ali Rızâ Efendi (Şeyh).
Ey gonce-dehen şerbetine cânımı kandır/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Ey gonce-i bağ-ı edâ/Bayati/Şarkı/Aksak/Neyzen Rıza Bey.
Ey gonce-i nevres nihal aşkınla oldum bî-mecâl/Hüseynî/Şarkı/Türk Aksağı/Rif’at Bey.
Ey gonce-i sevdâ bana bir handeni göster/Mustafa Nâfiz Irmak/Eviç/Şarkı/Yürük Semâî/Amir Ateş.
Ey gönlümde öten bülbül tanıdım seni/Edip Kayhan Özışık/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Mahmut Oğul.
Ey gönlümün devâsı günler sensiz geçmiyor/İbrahim Yeşildağ/Hicaz/Şarkı/Düyek/İbrahim Yeşildağ.
Ey gönül bir derde düştün derdinin dermânı yok/Hüseyin Sîret Özsever/Bestenigâr/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Ey gönül derdin nedir/Erol Sayan/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Erol Sayan.
Ey gönül gel gayriden geç aşka eyle iktidâ/Niyâzî-i Mısrî/Eviçisfahan/İlâhi/Düyek/Hulûsi Gökmen.
Ey gönül her ne dilersen sende iste sende bul/İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)/Hicaz/İlâhi/Devr-i Hindî/Bekir Sıtkı Sezgin.
Ey gönül niçin perîşânsın beyâz kâkül gibi/Karcığar/Şarkı/Ağır Aksak/Zeki Arif Ataergin.
Ey gönül sel gibi coştukça/Cevdet Aslangül/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Mahmut Yivli.
Ey gönül seni üzen mi var dünya sana dar gelir/Gülçin Güner/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Semai/Kadri Kudret Güner.
Ey gönül şol şâh-ı âlîşânı gör/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Acemkürdi/İlâhi/Evsat/Mustafa Düzgünman.
Ey gözde nur biricik heves/Fethi Karamahmudoğlu/Hüzzam/Şarkı/Lenk Fahte/Fethi Karamahmudoğlu.
Ey gözleri âhû senin aşkınla harâbım/Akif Salı (Müftü)/Ferahfeza/Şarkı/Sengin Semâî/Râkım Elkutlu.
Ey gözleri kalbinden kalbi gözlerinden güzel kız/Tâhir Karagöz/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Tâhir Karagöz.
Ey gözleri lâciverd bak bir lâhza bu yana/Buselik/Şarkı/Semâî/Hüseyin Sâdettin Arel.
Ey gözleri şen yüzleri gülşen lebi handan/Ali Rızâ Sağman/Acemkürdi/Şarkı/Türk Aksağı/Ali Rızâ Sağman.
Ey gül tebessüm bilmez misin sen/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Tâhir Ağa.
Ey gül yüzüne âşık olan gülşeni n’eyler/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Rif’at Bey.
Ey gül-i bağ-ı edâ/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Dede Efendi.
Ey gül-i bağ-ı nezâket dil-nevâz/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Medenî Aziz Efendi.
Ey gül-i işve-nisâr/Bayatiaraban/Şarkı/Curcuna/Rif’at Bey.
Ey gül-i nükhet-fezâ-yı hüsn ü an/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Eyyûbî Mehmet Bey.
Ey gül-i rânâ seni bir gül diye sevdim/Suat Güngören/Acemaşîran/Şarkı/Devr-i Hindî/Neveser Kökdeş.
Ey gül-i yektâ-yı gülzâr-ı ümid/Abdülazîz Efendi/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Lâtif Efendi.
Ey gülistân-ı letâfet içre kaddin nev-nihâl/Büzürg/Şarkı/Ağır Aksak/Dellalzâde.
Ey güzel dudağınla dudağımı yakıver/Ferahnümâ/Şarkı/Curcuna/Hüseyin Sâdettin Arel.
Ey güzel gel artık ne olursun gel/Orhan Kızılsavaş/Aşkefza/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Ey güzel gönlünde bir yer ayırıp gitme kal sevgilim desene bana/Orhan Arıtan/Hüseynî/Türkü/Nim Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Ey güzel gözlü şirin sözlü güzel/Karcığar/Şarkı/Yürük Semâî/Hacı Arif Bey.
Ey güzel kız hiç gönülden silmiyorsun/Turgut Çelik/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Burhan Durucu.
Ey güzel oldum sana bir kere mail çare ne/Abdi/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindi/Burhan Durucu.
Ey güzel sende ki bu esrar nedir/Bekir Salim/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Karakoyunlu.
Ey habîb-i Kibriyâ ve’y matla-i nûr-i Hüdâ/Kazasker Mustafa İzzet Efendi/Hüzzam/Durak/Serbest/Kazasker Mustafa İzzet Efendi.
Ey Hâlik u ey Lâ-yezâl/Sultan II. Mustafa (İkbâlî)/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Hüseyin Sebilci (Hâfız).
Ey hamî-i din-i mübiyn ey tâcdâr-ı pür-kerem/Acemaşîran/Dua./Semâî/Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde).
Ey hasta çoban kızı azıcık davran/Karcığar/Şarkı/Aksak/Arşak Çömlekciyan.
Ey her sabah ve her akşam/Hasan Şimşek/Buselik/Ç. Ş./Sofyan/Bilge Özgen.
Ey hevâî meşreb oldun bâisi berbâdımın/Nâbizâde Nâzım Bey/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Şevkî Bey.
Ey Hûdâ ben eylerim çok masivaya iltifat/Kuddûsî/Hüseynîaşîran/İlâhi/Evsat/Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi).
Ey Hûda’dan lûtf u ihsan isteyen/Abdurrahman Efendi (Nefeszâde)/Hicaz/Tevşih/Evsat.
Ey hüdâvend-i atâ-bahş-i cemî’-i bî-kesan/Ferahnâk/Methiye/Devr-i Hindî/Ali Bey (Enderûnî-Hanende).
Ey hümâ-yı pâdişâhî ber ser-i bâlâ-yı tü/Hisarbuselik/A. S./Sengin Semâî/Dede Efendi.
Ey hüsn-i cemâl âleme sen darb-ı meselsin/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Ahmet Irsoy (Zekâîzâde).
Ey kârı-elem tîr-i sitem yâreler açtı/Bestenigâr/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ey kaşı-keman etmede aşkın beni nâlân/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Rif’at Bey.
Ey kaşı-keman tîr-i müjen cânıma geçti/Abdullah Salâhî (Şeyh)/Ferahfeza/Beste/Firengifer/Dede Efendi.
Ey keman-ebrû şehid-i hançer-i müjgânınım/Fuzûlî/Gerdaniye/Beste/Hafif/Hacı Fâik Bey.
Ey Kerîm Allah ey Ganî Sultan/Niyâzî-i Mısrî/Acemaşîran/İlâhi/Müsemmen/Sadun Aksüt.
Ey kıble-i ikbâl-i cihan/Bestenigâr/Beste/Düyek/Dede Efendi.
Ey ki dosttan âşıkam âşık-ı zârem çi künem/Hicaz/Kâr/Hafif/İbrâhim Paşa (Dâmat).
Ey lebleri gonca yüzü gül serv-i bülendim/Acemaşîran/A. S./Ağır Sengin Semâî/Dede Efendi.
Ey lebleri gonca yüzü gül serv-i bülendim/Eviç/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ey mâh-ı (şâh-ı) melek-huy kadd-i bâlâ-yı ferahnâk/Ferahnâk/Şarkı/Ağır Aksak Semâî/Nikoğos Ağa.
Ey maksad-ı âşıkın olan Mevlâna/Dede Efendi/Eviç/İlâhi/Yürük Semai/İsmail Dede Efendi.
Ey meh gece rüyâda görüp zülfün uyandım/Hicazzemzeme/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ey meh-i nâzım sana dil bendedir/Hicaz/Şarkı/Düyek/Osep Ağa (Ebeyan).
Ey mehlika ey gül-beden/Hicaz/Şarkı/Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ey melce-i nâz ü edâ/Acembuselik/Şarkı/Evfer/Rif’at Bey.
Ey melek aşkınla yaktın bu dil-i bî-çâreyi/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ey melek sîmâ ki senden özge/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/İlhâmi Turan.
Ey melek-haslet şehinşâh-ı vahîd/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Düyek/Hâşim Bey.
Ey melek-hûb hayâl-i kemterî/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Nikoğos Ağa.
Ey melek-hûy dilber-i nâzik-edâ/Arazbarbuselik/Şarkı/Sofyan/Ali Ağa (Kemânî).
Ey melek-sîmâ dilber/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/İbrâhim Vefâ Efendi (Ferâizcizâde).
Ey melek-sîmâ güzel ey şâh-ı hûbân-ı cihân/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Tevfik Efendi (Kılıçcı Ahmet).
Ey melek-sîmâ seni günden güne sevmekteyim/Karcığar/Şarkı/Ağır Aksak/Hâfız İsmail Özses.
Ey menba-ı cûy-bâr-ı rahmet/İbn’ül Emin Mahmud Kemal İnal/Bayatiaraban/İlâhi/Düyek/Sadettin Kaynak.
Ey merdüm-i çeşm-i cihan/Arazbarbuselik/Şarkı/Evfer/Dellalzâde.
Ey mürüvvet mâdeni kân-ı kerem/Ferahnâk/Şarkı/Devr-i Hindî/Kazasker Mustafa İzzet Efendi.
Ey nâzenin şûh-i dildâr/Arazbar/Şarkı/Düyek/Manok Ağa.
Ey nâzenîn-i dil-rübâ vârım sana olsun fedâ/Buselik/Şarkı/Sengin Semâî.
Ey nazlı açıp solan gül söyle nedir günahım/Turgay Akalın/Hicaz/Şarkı/Düyek/Turgay Akalın.
Ey nazlı cânân hâlimi gör/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Ahmet Uzel.
Ey nazlı güzel/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Ali Rızâ Bey.
Ey Nebiy-yi ahir-zaman/Sefer Dal (Muhibbî)/Hicaz (Hümâyün)/İlâhi/Düyek/Uğur İnan.
Ey Nebiy-yi ahir-zaman/Sefer Dal (Muhibbî)/Hüseynî/İlâhi/Aksak/Zeki Altun (Hâfız).
Ey nesîm-i seherî canda yerin var senin/Isfahan/Y. S./Yürük Semâî/Tanbûri İzak Efendi.
Ey nev-bahâr-ı i ü nâz/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Hâfız Ali Dede.
Ey nihâl-i işve bir nevres-fidânımsın benim/Şeyh Gâlip Dede/Bestenigâr/Şarkı/Ağır Aksak/Oğuz Şenler.
Ey nihâl-i işve bir nevres-fidânımsın benim/Şeyh Gâlip Dede/Ferahfeza/Şarkı/Aksak/Şeref Çakar.
Ey nübüvvet tahtının şâhı Habîb-i Kibriyâ/Zekâî Efendi (Şeyh-Sünbülî)/Hüzzam/İlâhi/Evsat/Hacı Fâik Bey.
Ey padişah-ı lem-yezel câna cefâ kıl ya vefâ/İbrâhim Tennûrî (Âşık)/Hüseynî/İlâhi/Curcuna/Zeki Altun (Hâfız).
Ey rahmeti bol padişâh cürmüm ile geldim sana/Kuddûsî/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Tevfik Kolaylı (Neyzen).
Ey Resul-i hazret-i Hak ve’y Habîb-i Kibriyâ/Sezâî/Acemaşîran/Tevşih/Evsat.
Ey risâlet tahtının hurşîd ü mâh-ı enveri/Gazalî/Bayati/Tevşih/Fahte/Bekir Sıtkı Sezgin.
Ey risâlet tahtının şâhı cihan peygamberi/Bayatiaraban/İlâhi/Devr-i Hindî/Doğan Ergin.
Ey rûh-i âli gül-i zîbende/Bayatiaraban/Şarkı/Ağır Aksak/Kemânî Rızâ Efendi.
Ey rûh-i müşahhas ki bütün canlara cansın/Mahmut Kemal (İbn’ül Emin)/Hüzzam/İlâhi/Sofyan/İsmail Nısfet (Hafız).
Ey rûh-i revân dilber-i nâzende vü cânım/Hayri Tümer/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hayri Yenigün.
Ey rûh-i revânım ne yaman âfet-i cansın/Neş’et Bey/Hicazkâr/Şarkı/Sengin Semâî/Selânik’li Ahmet Efendi.
Ey saadet burcunun mahı Muhammed Mustafa/Ahmet Efendi (Halvetî Şeyhi)/Hüzzam/İlâhi/Düyek/Hüseyin Efendi (Tabakhane Şeyhi).
Ey sabâh-ı hüsn ü ânın âfitâb-ı enveri/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Leylâ Saz.
Ey saçları tel tel gümüş (Anam Benim)/Ü. Yaşar Oğuzcan/Hicaz/Şarkı/Semai/Pınar Köksal.
Ey sâkî câmında nedir bu esrâr/Dertli/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Mümtaz Doğan.
Ey sanem n’oldun câna kastın var/Niyâzî-i Mısrî/Eviç/İlâhi/Sofyan/Tâlip Bey (Bursa’lı).
Ey ser ne acep derde düşüp taşla dövündün/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Hasan Şanlıtürk.
Ey serenler serenler/Gerdaniye/Türkü/Aksak.
Ey server-i âlem ne güzel fahr-i cihansın/Hüseyin Vassaf Bey/Acemkürdi/İlâhi/Sofyan/İsmail Nısfet (Hafız).
Ey serv-i nâz-ı reftâr-ı bâlâ/Bestenigâr/Şarkı/Türk Aksağı/Kazasker Mustafa İzzet Efendi.
Ey servi-kamet nâzik edâsın/Büzürg/Şarkı/Aksak/Dellalzâde.
Ey sevgilim devrân olur sevgim hazan isyân olur/Turgut Çelik/Buselik/Şarkı/Raks Aksağı/Erdinç Çelikkol.
Ey sevgilim devrân olur sevgim hazan isyân olur/Turgut Çelik/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Raks Aksağı/Erdinç Çelikkol.
Ey sevgilim olmasın sakın gamın esefin/Ferahnümâ/Şarkı/Curcuna/Hüseyin Sâdettin Arel.
Ey sıra sıra dizilen serviler/Vasfi Rızâ Zobu/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Ahmet Mükerrem Akıncı.
Ey sîne sana n’oldu yanar âteşe döndün/Ferahfeza/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ey sîne-sâf-ı lâl-i mül/Acembuselik/Şarkı/Evfer/Sultan II. Mahmut (Adlî).
Ey sonsuz çöllerin garip yolcusu nedir telâşın neden yol gözlersin/Rıdvan Tandoğan/Hüzzam/Fantezi/Düyek/Rıdvan Tandoğan.
Ey sünbülî siyeh ber semen. (Sünbülî sünbülî. siyeh.)/Sultan Hüseyin Baykara/Hisarbuselik/Kâr/Muhammes/Hamparsum Limoncuyan.
Ey şâh-ı (şahan/cihan) v’ey nûr-i Yezdân/Eviçbuselik/Şarkı/Aksak Semâî/Dellalzâde.
Ey şâh-ı cihan eyleye Hâk ömrünü efzûn/Bayati/Şarkı/Ağır Aksak Semâî/Sultan II. Mahmut (Adlî).
Ey şâh-ı felek kevkebe-i devran senindir/Eviç/Şarkı/Ağır Aksak Semâî/Şâkir Ağa.
Ey şanlı beldenin kahraman kızı (MUDANYAKIZI)/Hasan Lâmi Güray/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Ey şehenşâh-ı cihan-ârâ-yı nev tarz-ı usûl/Hicazkâr/Beste/Devr-i Kebîr/Hacı Sâdullah Ağa.
Ey şehenşâh-ı Felâtun-i cihan/Bayatiaraban/Şarkı/Devr-i Hindî/Yusuf Paşa.
Ey şehenşâh-ı ferîd-i rûzigâr/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Bağdasar.
Ey şehenşâh-ı mekârım i’tiyâd/Evcara/Şarkı/Devr-i Hindî/Rif’at Bey (Yusuf Paşa?).
Ey şehenşâh-ı melek-haslet ruhun pür-tâb-ı nur/Acemaşîran/Şarkı/Ağır Aksak/Dellalzâde.
Ey şehenşâh-ı zamansın/Acemaşîran/Methiye/Sofyan/Nûman Ağa.
Ey şeh-i evreng-i vâlâ-yı hilâfet pür-sehâ/Hisarbuselik/Şarkı/Ağır Aksak/Hâşim Bey.
Ey şeh-i iklim-i dânâ-yı fünûn/Arazbar/Methiye/Ağır Aksak/Mustafa Ağa (Kemânî).
Ey şeh-i kişver-i nâz ü nahvet/Hüseynî/Y. S./Yürük Semâî/Şeyhülislâm Es’ad Efendi.
Ey şeh-i mümtâz-ı milk-i hüsn ü ân/Hüseynîaşîran/Şarkı/Aksak/Nûman Ağa.
Ey şeh-i nevres-nihâl ü gonce-fem/Arazbarbuselik/Şarkı/Ağır Düyek/Tâhir Ağa.
Ey şeh-i şehenşâh-ı cihan dâver-i devran/Acemaşîran/Dua./Yürük Semâî/Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde).
Ey şehr-i nüzûl-i sûre bais oldun çok sürure/Abdülehad Nûri (Şeyh)/Acemaşîran/İlâhi/Düyek/Bolahenk Nûri Bey.
Ey şehsuvar-ı meydân-ı işve/Arabanbuselik/Şarkı/Türk Aksağı/Kazasker Mustafa İzzet Efendi.
Ey şûh aceb ki derd-i nihânı bilir misin/Râsih Bey/Evcara/Beste/Zincir/Bekir Sıtkı Sezgin.
Ey şûh-i âfet darıldım gâyet/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Nikoğos Ağa.
Ey şûh-i cefâ ettin beni aşkın ile nâlân/Hicazkâr/Y. S./Yürük Semâî/Ciğercioğlu Kirkor.
Ey şûh-i cihan âfet-i can rûh-i revânım/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ey şûh-i cihan sevdi seni can/Eviç/Şarkı/Aksak/Suyolcuzâde Sâlih Efendi.
Ey şûh-i gülten sevdim seni ben/Hüzzam/Şarkı/Yürük Semâî/Rif’at Bey.
Ey şûh-i kerem-pîşe dil-i zâr senindir/Nedîm/Hûzî/Y. S./Yürük Semâî/Neyzen Ali Rızâ Efendi (Şeyh).
Ey tabi-i nefs ü heva/A. Mahmut Hüdai/Acemmurassa/İlâhi/Düyek/Nezih Bekir Efendi (Hekimoğluzade).
Ey taht-ı hezâr-ı râ aman illâ meyâ sâhib/Bestenigâr/Beste/Çifte Düyek/(Hind Eseri).
Ey tâlib-i dîdâr olan/Aziz Mahmut Hüdâyi/Acemaşîran/İlâhi/Düyek.
Ey tâlib-i dîdâr olan gel Hakk’a pervâz edelim/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Ferahfeza/İlâhi/Düyek/Seyfettin Efendi (Şehzâde).
Ey tıfl-ı naz bir gece mihmanım ol benim/Nedîm/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Servet Alî.
Ey tîr-i cefâ dîde-i mestânıma değme/Isfahan/Şarkı/Evsat/Hacı Arif Bey.
Ey Vahid ü Ferdü’s-Samed/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Cinuçen Tanrıkorur.
Ey vekil-i Fahr-i âlem Pâdişâh-ı kâm-rân/Ferahfeza/Dua. /-Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ey veliy-yi nîmet-i bîminnet-i âlem sana (Tebrik)/Ferahfeza/Şarkı/Düyek/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ey veliyyü’n-nîmet ey şâh-ı cihan/Ferahnâk/Methiye/Ağır Aksak/Ali Efendi.
Ey verd-i rûy-i âl sana/Hacı Fâik Bey/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Tâhir Ağa.
Ey yaradan Allah dil sana bendedir/İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Ey yârenler bu dünyâda bir gün atlı da yaya da. (UNUTULUR)/Niyâzi Damla/Hicaz/Şarkı/Aksak/Münir Nûrettin Selçuk.
Ey yosma şûh-i pür-edâ/Acemaşîran/Şarkı/Ağır Düyek/Rif’at Bey.
Ey Zelihâ-rû yeter ağlatma çeşm-i pür-nemi/Bayati/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Eyâ âlemlerin şâhı tecelli kıl teselli kıl (Şehitlerin ser çeşmesi)/Merkez Efendi (. Güf. Yûnûs’un)/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Dede Efendi.
Eyâ âlemlerin şâhı tecelli kıl teselli kıl/Merkez Efendi/Ferahfeza/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Eyâ dilber cemâlin şem’ine pervâneler lâzım/Ahmet Behçet Akgüneş/Evcara/A. S./Aksak Semâî/Bekir Sıtkı Sezgin.
Eyâ gafil aç gözünü bir bak bu dünyâ hâline/Eşrefoğlu Rûmî/Hicaz/İlâhi/Düyek/Hacı Şâkir Ef. (Hopçuzâde).
Eyâ gönül n’oldu sana/Abdürrahîm-i Tirsî/Acem/İlâhi/Evsat.
Eyâ sen sanma ki senden bu güftâr-ı dehân söyler/Nakşî “Akkirmanî”/Bayatiaraban/İlâhi/Düyek/Hâfız Osman Efendi (Musul’lu).
Eyâ şâhenşeh-i taht-ı hümâyun zîb-i Osmânî/Acemaşîran/A. S./Ağır Aksak Semâî/Dellalzâde.
Eyle kerem uşşâkına ağlatma aman/Hisarbuselik/Şarkı/Aksak/Nûman Ağa.
Eyle şevk-engîz-i hasret sîne-i sûzanımı/Karcığar/Şarkı/Aksak/Yusuf Paşa.
Eyle vaslınla efendim behredâr/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Rif’at Bey.
Eyledin şeydâ beni ey gül-beden/Hicaz/Şarkı/Ağır Düyek/Ali Bey (Enderûnî-Hanende).
Eyledin tatlı sesinle beni ihyâ o gece/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Mehmet Yürü (Nasib’in).
Eyleme hiddet bakarsam sîne-i semen-ber’e/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Sedat Öztoprak.
Eylemem şimden gerû senden dilek âh felek/Hüseynî/Şarkı/Devr-i Hindî/Agopos Alyanak (Hânende).
Eyler tahammül âzâre gönlüm/Mahmut Celâleddin Paşa/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Mahmut Celâleddin Paşa.
Eyleyen ihyâ beni hep iltifâtındır şehâ/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/İbrâhim Efendi (Asâriye hatibi).
Eyvâh deme dostum güneş alçaldı diye/Fuat Bayramoğlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Karakoyunlu.
Eyvâh o güzel şarkıların sustuğu akşam/M. Şahin Koçak/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Danyal Mantı.
Eyyâm-ı bahar erdi yeşillendi çemenler/Hisarbuselik/Beste/Hafif/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Eyyâm-ı safâ geçti diye ağlama bülbül/Hicaz/Şarkı/Aksak/Neyzen Rızâ Bey.
Eyyûb’am dîl müptelâyım derde dermân isterem/Yunus Emre/Acemaşîran/İlahi/Fer/Haydar Akdemir.
Eyyühe’l bedrül-etem/Bayati/Şuğul/Yürük Semai.
Ez cân ü dil peygambere âşık isen sâllû aleyh/Fahrî (Sünbülî)/Hüseynîbuselik/İlâhi/Hafif/Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi).
Ez gül-izâr-ı rengîn hoş-bûy-i dil-güşâ hem/Eviç/A. S./Aksak Semâî/Ebû-Bekir Ağa.
Ezelden âşînanım ben ezelden hem-zebânımsın/Mehmet Akif Ersoy/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Şerif İçli.
Ezelden aşkınla ben yana geldim/Kaygusuz Abdal/Çârgâh/İlâhi/Sofyan.
Ezelden narına aşkın yana geldim nihan içre/Niyâzî-i Mısrî/Buselik/İlâhi/Sofyan/Hâkan Alvan.
Ezelîden seni sevdim/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Hâşim Bey.
Ezelîdir bu aşk bende/Tanbûri Mustafa Çavuş/Arazbar/Şarkı/Düyek/Tanbûri Mustafa Çavuş.
Falcılar yerini söylesin yeter/Samim Cebeci/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Fâriğ olmam eylesen yüzbin cefâ sevdim seni/Şeyh Gâlip Dede/Isfahan/Şarkı/Düyek-D. Revan/Sadettin Kaynak.
Fâriğ olmam meşreb-i rindâneden/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Yesârî Asım Arsoy.
Farkı yok bir Cennet-âbâd’ın bugün vîrâneden/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Acemaşîran/Şarkı/Devr-i Hindî/İsmâil Demirkıran.
Farkı yok bir Cennet-âbâd’ın bugün vîrâneden/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Hânende Bülbül Ali Bey.
Farkında değil yandığımın derdine cânân/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Mısır’lı İbrâhim Efendi (Ûdî).
Fâtih-i kişver küşâ rezm âveran derler bize/Münîr İsmet Bey/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Dede Ahmet Efendi.
FATMA (Yetişir o kara kaşları çatma)/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Burhânettin Deran.
Faydası yok artık dönüp gelsen de/Vural Şahin/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Sedat Kayahan.
Fecrim güneşim neş’e-i kalbim emelimsin/Abdülkâdir Gökmen/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Abdülkâdir Gökmen.
Fecrin sönen ilk yıldızı yanmış gibi baştan/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Zeki Arif Ataergin.
Fedâ sana sevgilim benliğim bütün varlığım/Kenan Akansu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Alâeddin Şensoy.
Felâh bulmadı bir türlü derd ü mihnetten/Orhan Veli Kanık/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Refik Fersan.
Feleği bir pula satsak ne olur/Hicaz/Şarkı/Aksak.
Feleğin dalına atımı bağladım/Hüseynîaşîran/Şarkı/Aksak.
Feleğin ettikleri canıma kâr eyledi/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Leon Hancıyan.
Feleğin kahrına bakma bana yaklaş güzelim/Ferit Tan/Bayati/Şarkı/Aksak/Ferit Tan.
Felek beni kul eyledi yaktı yıktı kül eyledi/Nâdide Buluç/Buselik/Şarkı/Aksak/İsmail Demirkıran.
Felek bizi pek ağlattı gülmesini bilmez gönül/Kâzım Narmanlı/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Kâzım Narmanlı.
Felek büktü belimi kimden imdat dileyim/Zeki Duygulu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Zeki Duygulu.
Felek erdin mi zulmünle murâda/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Tevfik Bey (Kılıçcıoğlu).
Felek senden ben şikâyet eylemem/Ahmet Uzel/Eviç/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Felekten kâm almazsan pişman olursun/Muallâ Anıl/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ali Şenozan.
Fer almışken tulû-i Kibriyâ’dan/Yahyâ Kemâl Beyatlı/Hisarbuselik/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Fer bulur dîdem cemâlinle şehâ/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Lâtif Ağa.
Ferdâyı düşünmem seni sînemde uyutsam/Zeki Duygulu/Isfahan/Şarkı/Aksak/Zeki Duygulu.
Ferhat olsam şu dağları delsem ben/Hüsâmettin Olgun/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/İrfan Özbakır.
Fersûde hisarlar gibi yorgun bu yürekle imdat diledim/Fâruk Şâhin/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Fâruk Şâhin.
Feryâd ederim yâr-ı melek-hû ele geçmez/Mehmet Tûran Yarar/Ferahnâk/Beste/Hafif/Faruk Şâhin.
Feryâd ederim zülf-i siyehkârın elinden/Büzürg/Şarkı/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Feryâd ederim zülf-i siyehkârın elinden/Karcığar/Beste/Firengifer (Ağır)/Zekâî Dede.
Feryâd ediyor bir gül için bülbül-i şeydâ/Mehmet Emin Çakıroğlu/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Feryâd ile coştukca şu çamlardaki bülbüller/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
Feryâd ki hep gönlümün nevâsıdır/Selim Aru/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Râkım Elkutlu.
Feryâd yükseliyor bugün içimde ebedî uykuya daldın öyle mi/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Feryâd-ı dil-i zârıma dem-sâz mı kaldı/Bayati/Y. S./Yürük Semâî/Hamparsum Limoncuyan.
Feryâdıma efganıma imdâd edecek var/Isfahan/Şarkı/Curcuna/Ahmet Râsim Bey.
Feryâdımız ol yâre de ağyâre de kalmaz/Bayatiaraban/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Fesleğen ektim gül bitti/Isfahan/Şarkı/Aksak/Tanbûri Mustafa Çavuş.
Fettan gözünün gamzesi dillerde meseldir/Mehmet Sâdık Bey/Ferahnâk/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Fettan gülüşün her kanayan kalbe devâdır/Acemaşîran/Şarkı/Sengin Semâî/Fahri Kopuz.
Feyz-bahş-i can iken âleme şirin sözlerin/Karcığar/Şarkı/Aksak/Lavtacı Hristo.
Feyz-i aşkın öyle mûcizdir ki ey rûh-i şebâb/Mahmut Kemal (İbn’ül Emin)/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Ekrem Karadeniz.
Feyz-i Hüda nûr-i safa Ahmed Muhammed Mustafa/Acemaşîran/İlâhi/Düyek.
FIRAT (Bingölerden süzülürsün)/Vecdi Bingöl/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/Sadettin Kaynak.
Fırat kenarının ince dumanı/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Sadettin Kaynak.
Fırat’ı bağladılar yüreği dağladılar/Ahmet Nevfel Özçelik/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Cemalettin Turan.
Fırsat yarat Allah’ı seversen bana bir gel/Mehmet Tûran Yarar/Ferahfeza/Şarkı/Sengin Semâî/Akın Özkan.
Fışkırmada bir tatlı alev gözlerinizden/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Fâruk Arifî Emhaz.
Figan eder yine bülbül bahar görmüştür/Ferahnâk/Beste/Zincir/Dede Efendi.
Figanın aksi doldurdu cihânı/Dügâh/Şarkı/Aksak Semâî/Hacı Fâik Bey.
Fikr ü zikrim peymâne oldu/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Nâzım Bey (Kanûni-âmâ).
Fikrimin ince gülü/Acemkürdi/Şarkı/Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Fincanı taştan oyarlar/Hicaz/Türkü/Curcuna.
Firâk-ı hasretinle oldu viran/Bayatiaraban/Şarkı/Devr-i Hindî/Aleksan Efendi.
Firâk-ı yâr ile dünyâ gözümde zindandır/İsmail Hakkı Baradan/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Ali Ulvi Baradan.
Firâk-ı yâr ile her dem rencîdedir gönlüm/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Firâkın cevr-i hicrânın usandım ıztırâbından/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Fâiz Kapancı.
Firâkın sînemi dağlar/Gerdaniye/Şarkı/Aksak/Hacı Fâik Bey.
Firâkından ciğer yandı eyâ dilber kebab-âsâ/Gerdaniyekürdi/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Firâkınla benim dağ-ı nihânım âşikâr oldu/Acemaşîran/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Firâkınla bugün pek derdmendim/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Firâkınla ederken âh ü nâle/Karcığar/Şarkı/Devr-i Hindî/Kanûni Reşat Bey.
Firâkınla yansa ten yine vuslat dilemem/Turgut Yarkent/Hicaz/Şarkı/Düyek/Avni Anıl.
Firâkınla zâlim harâb oldu can/Recâizâde Mahmut Ekrem/Hicaz/Şarkı/Aksak/Şevkî Bey.
Firkat-i cânan ile nâlân mı oldun ey gönül/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Civan Ağa.
Firkat-i yâr beni yaktı dem-â-dem âh ü zâr oldum/Acemkürdi/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Firkatin aldı bütün neşve-i tâb’ım bu gece/Avram Naum/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Bîmen Şen.
Firkatin nâriyle yandım yâ Habîbullah meded/Kenan Rifâi/Ferahfeza/İlâhi/Müsemmen/Doğan Ergin.
Firkatinle kan ağlıyor gözlerim/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ûdî Nûri Bey.
Firûze gözlerin aklımda yine/Celalettin Kurt/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/Erol Başara.
Fonda müzik dinde müzik sende müzik ne güzel/H. Harun Yörgüç/Hicaz/Şarkı/Düyek/Kayhan Şentin.
Fürûğ-i şevketinden mihr-i âlem müstenir olsun/Acemkürdi/Methiye/Şarkı Devr-i Revânı/Hâşim Bey.
Gâh akarken hüznü eyyâm-ı hazânın Göksu’da/Yahyâ Kemâl Beyatlı/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Yılmaz Karakoyunlu.
Gâh anıp gamzen senin feryâd ü efgan eylerim/Dügâh/Beste/Çenber (Ağır)/Hamparsum Limoncuyan.
Gâh anıp gamzen senin feryâd ü efgan eylerim/Isfahan/Beste/Çenber (Ağır)/Tanbûri İzak Efendi.
Gâh mey aradım gâh sevgili gâh san’ata hayran/Hilmi Özgen/Hicaz/Şarkı/Aksak/İsmail Baha Sürelsan.
Gâhigâh kendime gelirim/Eşrefoğlu Rûmî/Dügâh/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Efendi.
Gam çekme güzel n’olsa bahârın sonu yazdır/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Acemaşîran/Şarkı/Curcuna/Arif Sâmi Toker.
Gam çekme güzel n’olsa bahârın sonu yazdır/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Karcığar/Şarkı/Sofyan-Aksak/Sadettin Kaynak.
Gam değil bana cefâ ise eğer mu’tâdın/Karcığar/Y. S./Yürük Semâî/Zekâî Dede.
Gam dolar gönlüme baktıkça güzel gözlerine/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Hâmit Kayacan.
Gam neşterini vurmadasın sîneme her an/Acemaşîran/Şarkı/Sengin Semâî/Ali Salâhî Bey (Ûdî).
Gam u âlâm beni her an safâ vü neş’eyâb eyler/Halid Bey/Hicaz/Şarkı/Aksak/Şevkî Bey.
Gam zamanında gerektir âh ü zâr/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Neyzen Rızâ Bey.
Gamdan beni etmez misin Allah için âzâd/Hisarbuselik/Şarkı/Semâî/Mekkîzâde.
Gam-dîdeleriz sâkî sun bir dolu kab olsun/Mehmet Sâdi Bey/Hüzzam/Şarkı/Aksak-Curcuna/Şevkî Bey.
Gam-ı hicranla perîşân ve karanlık kaderim/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Kemânî Yorgi Efendi.
Gamından ey saçı Leylâ yitirdim aklı Mecnûn’um/Âşık Ömer/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Necmi Pişkin.
Gamınla dilfikâr olsun/Bayati/Şarkı/Sofyan/Hacı Arif Bey.
Gamla dolsun sînemiz artık sürûra çâre yok/Âşık Ömer/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Nihat Adlim.
Gamla meftûn oldu gönlüm derde salsam ne gamdır/Lütfü Şahsuvaroğlu/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Düyek/Lütfü Şahsuvaroğlu.
Gamlandı yine gün batımı sessiz yüreğim/Aynur Saydam/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Arif Şanlı.
Gamlı düşünceler mevsimindeyiz/Kemâl Çivici/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Ziyâ Taşkent.
Gamlı gamlı ağlamakla geçmiyor hiç bir zaman/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Gamlı gönlüm her hazandân gül gülistân istedin/Turgut Çelik/Hicazkâr/Şarkı/Müsemmen/Salih Berkmen.
Gamlı gönlüm seni gördükçe duyar zevk u safâ/Cemâlettin Yavaşça/Acemaşîran/Şarkı/Ağır Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Gamsız yaşarım eğlenirim zevk ederim ben/Yesârî Asım Arsoy/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Yesârî Asım Arsoy.
Gamzeden hançer takınmış bî-amandır gözlerin/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Neyzen Mehmet Efendi.
Gamzen ki ola sâkî-i çeşm-i siyeh mest/Bestenigâr/Beste/Darb-ı Fetih/Itrî (Buhûrizâde Mustafa Efendi).
Gamzen ne dem ki tiğ çeküp hun-feşân olur/Nef’î/Dilkeşhaveran/Beste/Zincir/Hasan Fehmi Mutel.
Gamzesi bir tir-i sevdâ dîdeler sayyâd-ı dil/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ganî Mevlâ’m nasîb etse varsam ağlayu ağlayu/Yûnûs/Hüseynî/İlâhi/Sofyan.
Garib âvâre bîçâre aradım derdime çâre/Kenan Rifâî Hz./Ferahnâkaşîran/İlâhi/Sofyan/Doğan Ergin.
Garib dağlarda kaldım ben/Hacı Fâik Bey/Bestenigâr/A. S./Aksak Semâî/Hacı Fâik Bey.
Garib gönlüm mahzun yine/Gerdaniyebuselik/Şarkı/Şarkı Devr-i Revânı/Tanbûri Mustafa Çavuş.
Garib gönlüm yine ağlar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Kasım İnaltekin.
Garibim gurbette gezer yanarım/Ergüder Öktem/Bayati/Şarkı/Nim Sofyan/Ergüder Öktem.
Garibiz gurbet bize artık bir sıla oldu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Garip gönlüm aşkın esiri oldu/Ayten Yavaşca/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Garipleşir geceler sevenlerin gönlünde/Veli Bakırlı/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Yusuf Nalkesen.
Gariplik tuttu boynumdan büker Mevlâ’ya Mevlâ’ya/Bekir Sıtkı Erdoğan/Hicaz/İlâhi/Düyek/Amir Ateş.
Gayet güzelsin ey melek/Eviç/Şarkı/Ağır Düyek/Zeki Mehmet Ağa.
Gayetle dilber bir şîvekâre/Ferahfeza/Şarkı/Türk Aksağı/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Gayrıdan bulmaz teselli sevdiğim/Yahyâ Nazîm Efendi/Bestenigâr/Şarkı/Ağır Aksak/Kazasker Mustafa İzzet Efendi.
Gece Ay’a bakıyorum yüzünü zannederek/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Muzaffer İlkar.
Gece gündüz bekliyorum gelmiyorsun güzelim/Necmi Pişkin/Bayati/Şarkı/Aksak/Necmi Pişkin.
Gece gündüz demeden yollarını bekledim/İrfan Türkoğuz/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Gece gündüz demem düşünürüm seni/Münire Aksaray/Hüseynî/Şarkı/Aksak/İlgün Soysev.
Gece gündüz döne döne istediğim Hak’dır benim/Seyfullah Nizamoğlu (Sey)/Hicaz/İlâhi/Düyek/Hüseyin Sebilci (Hâfız).
Gece gündüz hep hayâlin gözlerim/Hicazkâr/Köç./Oynak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Gece gündüz hep karşımda/Yalçın Benlican/Hicaz/Şarkı/Düyek/Burhan Durucu.
Gece gündüz hep sensin benim kaygım kederim/Bayati/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Gece gündüz meclis-i meyde gezip/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Ahmet Mükerrem Akıncı.
Gece gündüz uyku girmez gözüme/Kayıkçı Kul Mustafa (. yy)/Bayatiaraban/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Gece gündüz ülfetini kurarım/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Rif’at Bey.
Gece her yer dalıyor uykulara/M. Fâruk Gürtunca/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Hikmet Münir Ebcioğlu.
Gece sessiz mehtab hazin rüzgâr susuvermiş/Ertuğrul Özbayrak/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/Necdet Tokatlıoğlu.
Gece yarısından sonra masmavi bir odada yudum yudum seni içmek ne güzeldir/Burhan Sâdık Yalçın/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Akın Özkan.
Gece yorgundu sular durgundu güzel gözlerin bana dargındı/Halit Bekir Sabarkan/Karcığar/Şarkı/Düyek/Mısır’lı İbrâhim Efendi (Ûdî).
Geceden bir pelerin çek saralım/Tümay Başer Üçok/Buselik/Şarkı/Değişmeli/Selâhattin İçli.
Geceler bembeyazdır ay vurur saçaklara/Buselik/Şarkı/Curcuna/İlhâmi Güreşin.
Geceler bildiğin geceler geğil/Hasan Soysal/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hasan Soysal.
Geceler çok uzun ne olur yanımda olsan/Erol Öztürk/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hasan Soysal.
Geceler dinliyorsa söyler denizler/Şâhin Çandır/Hicaz/Şarkı/Düyek/Suphi İdrisoğlu.
Geceler hiç bitmiyor artık sabah olmuyor/Uğur Gür/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Arif Sâmi Toker.
Geceler karanlık geceler yorgun/Berran Yalçın/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yıldırım Gürses.
Geceler karanlık olur/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Geceler sevgimle bana yaklaşır/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Geceler yârim oldu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Haydar Telhüner.
Geceler yol aldı sabaha doğru/Oktay Zerrin/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Hüseyin Erbay.
Gecelerden gelen bir ses duyarım/Rauf Alanyalı/Hüzzam/Şarkı/Düyek-Semâî/Alâeddin Yavaşça.
Gecelerden kopup gelen penceremden doluveren/Leman Subaşı/Hicaz/Şarkı/Sofyan/İlgün Soysev.
Gecelerden seni sormak uyanıp çağıran son sese uymak mı güzel/Turgut Çelik/Karcığar/Şarkı/Semâî/Ömür Gençel.
Geceleri gelirken etrafına bak da gel/Hicaz/Şarkı/Sofyan.
Gecelerin rüyâsıyız gönüllerin hülyâsıyız/Ferhat Dikses/Hicaz/Şarkı/Düyek/Rüştü Eriç.
Geceleyin bir ses böler uykumu/Ahmet Kutsi Tecer/Buselik/Şarkı/Düyek/Şekip Ayhan Özışık.
Geceleyin bir ses böler uykumu/Ahmet Kutsi Tecer/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hasan Soysal.
Gecenin gündüze döndüğü ansın/Aşkın Tuna/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Gecenin mâtemini aşkıma örtüp sarayım/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Selâhattin Pınar.
Gecenin zûlmeti bitmez şeb-i yeldâya tutuldum/Yâsin Hatipoğlu/Eviç/Şarkı/Aksak/Sâdettin Çevik.
Geceyi gündüze her dem katalım/Acemkürdi/Şarkı/Curcuna/Selânik’li Ahmet Efendi.
Geç anladım bahardan evvel yaprak dökülürmüş/Selim Aru/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/İsmail Demirkıran.
Geç kalma ki geçmektedir Eylül’de bu yaz da/Rahmi Duman/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Geççti yıllar şimdi mevsim ilkbahardır sanma yar/Güler Turan/Bayatiaraban/Şarkı/Düyek/Hasan Şanlıtürk.
Geçemezsin deli gönül geçilmez/Pîr Sultan Abdal/Gerdaniye/Nefes/Yürük Semai.
Geçen günler biten yıllar merak ederdim sizi hep/Saffet Aralan/Hüzzam/Fantezi/Düyek/Şahin Çangal.
Geçen günler sevdiğim dostları bir bir almış/Nemika Mürseloğlu/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/İrfan Özbakır.
Geçen günler sevgimizi örtmüşse söyle/Erol Sayan/Acemaşîran/Şarkı/Curcuna/Erol Sayan.
Geçen hafta kayıkla ben geçerken/Evcara/Şarkı/Ağır Aksak/Dede Efendi.
Geçen şimdi bu yerden bâd-ı ömr-i bî-karârımdır/Leylâ Saz/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Neyzen Rızâ Bey.
Geçen yıllar neler etmiş yüzüne ellerine/Vedat Özdemir/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Raziye Keskin.
Geçer dil can ile tenden/Nevres paşa/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı).
Geçer sensiz güzel yıllar nasıl candan anar gönlüm/Turgut Çelik/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ömür Gençel.
Geçer sensiz güzel yıllar nasıl candan anar gönlüm/Turgut Çelik/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Erdinç Çelikkol.
Geçerken dün gözüm gördü/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Markar Ağa.
Geçilmez bu sevda dağlardan yüce/İrfan Türkoğuz/Hicaz/Şarkı/Sofyan/İsmail Demirkıran.
Geçip giden o ilkbahar nerede/Sırrı Uzunhasanoğlu/Buselik/Şarkı/Aksak/Yücel Aşan.
Geçip gitme eller gibi/Sadık Atay/Hicaz/Şarkı/Düyek/İsmail Akçapınar.
Geçip gitme eller gibi şu gönlümü yol eyleme/Sâdık Atay/Hicaz/Şarkı/Düyek/İsmâil Demirkıran.
Geçip gitme yanımdan ne olur eller gibi/Mehmet Erbulan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Erdoğan Berker.
Geçip hicran zamanları birer bulutmuş gibi/Necmettin Halil Onan/Hüseynî/Şarkı/Türk Aksağı/Dürrî Tûran.
Geçiyor ömr-i hazîn sâdece “cânâ”diyerek/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Fehmi Tokay.
Geçiyor ömrüm ile rûhumun eski neş’esi/Hicaz/Şarkı/Aksak/Celâl Kıvılcım.
Geçiyor yıllar tut tutabilirsen/Nevin koç/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Suphi İdrisoğlu.
Geçiyorken görürüm pencerede/Kemâl Şâkir Yakar/Bayati/Şarkı/Sofyan/Necdet Varol.
Geçmem değil amma geçemem doğrusu meyden/Eviç/Şarkı/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Geçmesin sıcaklığı/ıslaklığı) dudaklarından/Bekir Mutlu/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Ziyâ Taşkent.
Geçmiş ol dem-i işret gayrı safâ yok/Ahmet Uzel/Eviç/Şarkı/Müsemmen/Ahmet Uzel.
Geçmişi unutmak zor çare yok mu Ankara/M. Nuri Parmaksız/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hüseyin Soysal.
Geçse de aylar yıllar gönlüm hep seni arar/Mustafa Malkoç/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Mahmut Yivli.
Geçsek bu hüzünden ne kalır sohbetimizden/Hasan Soysal/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Hasan Soysal.
Geçsek de şu sâhilden o rüyâlar bizi görmez/Necmi Nûrettin Güngörmüş/Acemkürdi/Şarkı/Curcuna/Refik Fersan.
Geçti artık eski demler gelmez artık n’eyleyim/Yılmaz Yüksel/Gülizar/Şarkı/Ağır Aksak/Turan Yalçın.
Geçti bahar geldi yazın turnam senin sunam senin/Veysel Şatıroğlu (Âşık)/Hüseynî/Türkü/Nim Sofyan/Bilge Özgen.
Geçti bahar hazan erdi bu yerde/Melâhat Akan/Buselik/Şarkı/Düyek/Fehmi Tokay.
Geçti bahar hazan erdi bu yerde/Melâhat Akan/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Süleyman Mertkanlı.
Geçti cânıma tîr-i nigehi/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Geçti günler geçti aylar bilemedim hâlâ ben/Önder Göçgün/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Erol Bingöl.
Geçti hicranlarla ömrüm türlü yasla solmadım/Halûk Recâî/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Erol Köker.
Geçti hicranlarla ömrüm türlü yasla solmadım/Halûk Recâî/Hisar/Şarkı/Müsemmen/Halûk Recâî.
Geçti o mutlu yıllar/Galip Uzunca/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Geçti o müthiş yıllar nasıl da hızla/Turgay Akalın/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Turgay Akalın.
Geçti o zevk ile geçen çağlarım/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Asdik Ağa.
Geçti ömrüm hatıranla gözlerimden çıkmadın/İbrahim Umut/Hicaz/Şarkı/Düyek/İbrahim Umut.
Geçti ömrün baharı vefâsız yâr dönmedi/Kenan Güreşçi/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Kenan Güreşçi.
Geçti rüzgâr gibi solgunluğu bir anda güz’ün/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Refik Fersan.
Geçti sevdâlarla ömrüm ihtiyâr oldum bugün/Hüseyin Sîret Özsever/Bayati/Şarkı/Ağır Aksak/Nûri Halil Poyraz.
Geçti sevdâlarla ömrüm ihtiyâr oldum bugün/Hüseyin Sîret Özsever/Hüseynî/Şarkı/Müsemmen/Şükrü Tunar.
Geçtiğin yollarda bekler hasretin hiç durmadan/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Feridun Darbaz.
Geçtik bu kadar sevgiliden mihneti kaldı/Ceyda Görk/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Eyüp Uyanıkoğlu.
Geçtim bir kapıdan bir yere vardım (DEDİLER GÖNÜLDÜR)/Atilla Damar/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Mahmut Ataç.
Gedâmız (Gedâyız) bâyâ (şâha) baş eğmez dil-i âgâhımız vardır/Dügâh/Beste/Hafif/Itrî (Buhûrizâde Mustafa Efendi).
Geh bahr ü gehi habab-ı aşkım/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Zekâî Dede.
Gel aç âşık dil sînesin/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Ahmet Uzel.
Gel ağyâre güven olmaz/Emin Akan/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Emin Akan.
Gel Ankara’ya gel güzelim aşkıma can kat/Mustafa Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Mustafa Ünal Yılmazer.
Gel âşıka göster ey yâr rûy-i mâhını/Ahmet Uzel/Evcara/A. S./Aksak Semâî/Alâeddin Yavaşça.
Gel bahar geçmeden dil hüzün seçmeden/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Ahmet Uzel.
Gel bahar gel bahar yakınlarda gel/Halide Nusret Zorlutuna/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Kaya Bekat.
Gel bahar gülleriyle süslenen bahçelerden/Ali Dursun Yağlı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ali Dursun Yağlı.
Gel beklediğim sevgili akşamlar olunca/Mustafa Nâfiz Irmak/Eviç/Şarkı/Curcuna/Selâhattin Pınar.
Gel bende güzellikten bir daha imtihan ol/Behçet Kemâl Çağlar/Hicaz/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Gel beni vaslınla şâd et kıl kerem/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Bolâhenk Nûri Bey.
Gel benim ey dilber-i şûh-i şenim/Dügâh/Şarkı/Devr-i Hindî/Bolâhenk Nûri Bey.
Gel benim ey şûh-i ferdim/Hüzzam/Şarkı/Ağır Düyek/Nûman Ağa.
Gel benim gönlüm perîşân eyleyen cân ü tenim/İlhan Seçkin/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Adem Şâhin.
Gel bezme bir şeb ey nâzenînim olalım hem-dem/Acemkürdi/Y. S./Yürük Semâî/Osep Ağa (Ebeyan).
Gel bezm-i meye şevk u şetâret ile pürdür/Dilkeşhaveran/Beste/Hafif/Hasan Fehmi Mutel.
Gel bir daha candan sevelim aldanalım gel/Ümit Yaşar Oğuzcan/Buselik/Şarkı/Sengin Semâî/Vefik Ataç.
Gel bir daha gül rûyini aç handeni göster/Fâik Ali Ozansoy/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Gel bir göreyim aşkı/M. Ünal Yılmazer/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/M. Ünal Yılmazer.
Gel bir kerre daha yine gönlüme tahtını kur/Veliye Yâkut/Buselik/Şarkı/Sofyan/Necdet Varol.
Gel bu akşam kalbimin feryâdı neymiş gör biraz/Mediha Şen Sancakoğlu/Isfahan/Şarkı/Müsemmen/Mediha Şen Sancakoğlu.
Gel bu akşam şarkımızı söyle mehtap dinlesin/Hasan Soysal/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Hasan Soysal.
Gel bu gece deniz güzel mehtap güzel ay güzel/Mediha Şen Sancakoğlu/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Gel bu sevdâ bahçesinden bir demet gül der gönül/Yılmaz Karakoyunlu/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Gel bu yaz şöyle Fenerbahçe’de birkaç gün kal/Refik Ahmet Sevengil/Hicaz/Şarkı/Aksak/Refik Fersan.
Gel de her derdini bir bir çözelim/Cevdet Aslangül/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ercan Karadamlı.
Gel de içme şu dünyanın kahrına/Muzaffer Özpınar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Muzaffer Özpınar.
Gel dedin geldim işte söyle neden mahzunsun/Hüseyin Tansever/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ferit Sıdal.
Gel dedinde gelmedim mi/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Gel deniz bakışlım sel gibi çoş gel/Bekir Sıtkı Erdoğan/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Gel deniz bakışlım sel gibi çoş gel/Bekir Sıtkı Erdoğan/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Fevzi Demirkol.
Gel der gibi bakıp çağırma beni/Cengizhan Altuntaş/Hicazkâr/Şarkı/Yürük Aksak/Niyazi Şengül.
Gel derim gelmez yanıma/Karcığar/Köç./Aksak/(Dede Efendi-Y. Öztuna’da).
Gel deyemem sana gelirsin belki/Güngör Sakman/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Mustafa Malay.
Gel diyorsun gelirim/Halil Sezer/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Celâl Abacı.
Gel etme bana şûh-i şenim cevr ü eziyyet/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Sâlih Efendi (Zencî).
Gel etme sen lecc ağyârdan vazgeç/Ferahnâk/Şarkı/Türk Aksağı/Ahmet Ağa.
Gel ey bâd-ı sabâ lûtf eyle bir dem/Niyâzî-i Mısrî/Eviç/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Gel ey bülbül tutuşmuş canlarız biz/Rüştü Şardağ/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Yâsin Garra Gülen.
Gel ey cânımın cânânı can evimde cânân ağlar/Nûrullah Erkılıç/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Osman Nûri Özpekel.
Gel ey denizin nazlı kızı nûş-i şarab et/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Aleko Bacanos.
Gel ey dostum zaman dursun/Mustafa Töngemen/Acem Aşîran/Şarkı/Devr-i Hindi/Suphi İdrisoğlu.
Gel ey güzeller serveri/Nazif/Evcara/Şarkı/Aksak/Dede Efendi.
Gel ey Leylâ perîşân olduğum gör/Hüseynî/Şarkı/Devr-i Hindî.
Gel ey mihr-i vefâkârım/Dügâh/Şarkı/Ağır Aksak/İzzettin Hümâyi Elçioğlu.
Gel ey nesîm-i sabâ hatt-ı yârdan ne haber/Nâbî/Isfahan/Beste/Zincir/Itrî (Buhûrizâde Mustafa Efendi).
Gel ey rûh-i revân melek-sîmâtım/Isfahan/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Gel ey sabâ o gül-i hoş-nümâyı söyleşelim/Dügâh/A. S./Aksak Semâî/Osman Ağa.
Gel ey sâkî bu gece mest olalım/Bayati/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Gel ey sâki seninle bu gece mest olalım/Bayati/Şarkı/Düyek/Necmi Yar.
Gel ey seher yeli gel gel baharı söyleşelim/Mehmet Tûran Yarar/Evcişevk/Kâr/Sengin Semâî/Akın Özkan.
Gel ey şûh-i ser-efrâzım/Hüseynîaşîran/Şarkı/Aksak/Denizoğlu Ali Bey.
Gel ey şûh-i siyah-çerde/Acembuselik/Şarkı/Düyek.
Gel gel dil-i pür-zahmıma çare-i can bul/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Neyzen Rızâ Bey.
Gel gel yanalım âteş-i aşka/Seyyîd Nesîmî/Çârgâh/İlâhi/Sofyan.
Gel gel yanalım âteş-i aşka/Seyyîd Nesîmî/Eviç/İlâhi/Aksak/(Dede Efendi olabilir).
Gel gel yanalım âteş-i aşka/Seyyîd Nesîmî/Eviç/İlâhi/Sofyan.
Gel gel yanalım âteş-i aşka/Seyyîd Nesîmî/Hüseynî/İlâhi/Sofyan.
Gel gidelim kara gözlüm bu yer bizim yerler değil/Karacaoğlan/Gerdaniye/Şarkı/Düyek/Suphi İdrisoğlu.
Gel gidelim Yeniköy’e güzelim/Fikret Erim/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Nûrettin Demirtaş.
Gel gir gönlüme gör sen halimi/Necip Gülses/Hicaz/Şarkı/Aksak/Necip Gülses.
Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun/Mustafa Töngemen/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Halil İbrâhim Taşkent.
Gel gör güzelim hâlimi gel gör neye döndü/Ümit Gürelman/Hicaz/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Gel gör ki nihanhâne-i dilde neler oldu/Evcara/Şarkı/Yürük Semâî/Hacı Fâik Bey.
Gel gözlerimin gözbebeği gel bana/Mustafa Ünal Yılmazer/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Mustafa Ünal Yılmazer.
Gel gül güzelim yâreme bir çâre bulunsun/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Tonbul (Abdi).
Gel gülşeni tevhîde şu bülbül gibi yâ Hû/Osman Şemsî Efendi/Bestenigâr/İlâhi/Sofyan/Neyzen Osman Bey (Hammâmizâde).
Gel günleri su gibi yudum yudum iç bende/Halil Soyuer/Hicaz/Şarkı/Aksak/Özcan Sönmez.
Gel harâb-ı hasretim bilmez misin hicran nedir/Fâik Ali Ozansoy/Acemaşîran/Şarkı/Müsemmen/Salih Suphi Soner.
Gel harâb-ı hasretim bilmez misin hicran nedir/Fâik Ali Ozansoy/Bayati/Şarkı/Devr-i Hindî/Necmi Pişkin.
Gel harâb-ı hasretim bilmez misin hicran nedir/Fâik Ali Ozansoy/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Bîmen Şen.
Gel kalbime gir rûhuma serpil güzelim/Vâhit Özaydın/Eviç/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Gel kalmadı kalbimin yanmadık bir tek yeri/Mehmet Erbulan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Kadri Şarman.
Gel kerem edip n’ola bak bana/Hüzzam/Şarkı/Curcuna.
Gel koynuma gir lâne-i can kendi evindir/M. Cenânî Kandiye/Acemaşîran/Şarkı/Sengin Semâî/Râkım Elkutlu.
Gel koynuma gir lâne-i can kendi evindir/M. Cenânî Kandiye/Ferahnümâ/Şarkı/Aksak/Hüseyin Sâdettin Arel.
Gel nazlı gülüm sazını çal şarkımı söyle/Faika Mücellâ/Bayati/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Gel nazlı güzel gel bana can ver gülüşünle/Ûdî Hırant (Kenkiloğlu)/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Ûdî Hırant (Kenkiloğlu).
Gel nazlı kadın aşkımın âlâmını dindir/Mustafa Sunar/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Mustafa Sunar.
Gel seninle kolkola şöyle gidelim Bağlarbaşı’na/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Fâiz Kapancı.
Gel seninle yarın ey serv-i revân/Enderûnî Vâsıf/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Sâdullah Efendi.
Gel sevgili bir yaz günümüz neş’eli olsun/Ahmet Şevket Bohça/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Orhan H. Öztürk.
Gel sevgili gel sar beni aşkınla sevindir/Şâdi Kurtuluş/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Erol Güldiken.
Gel sevgilim gel geçmiyor sensiz hayat/Muzaffer İlkar/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Muzaffer İlkar.
Gel sevgilim son ümit yalnız sendedir artık/Fuat Edip Baksı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Arif Sâmi Toker.
Gel sevgilim son ümit yalnız sendedir artık/Fuat Edip Baksı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Salih Suphi Soner.
Gel sevgimle çiçeklenen gönül/Sevgi Ersoy/Hüzzam/Fantezi/Sofyan/Özgen Gürbüz.
Gel sîneme mihman bu gece ey gül-i ter gel/Ahmet Refik Altınay/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Adnan Koray.
Gel sîneme mihman bu gece ey gül-i ter gel/Ahmet Refik Altınay/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Niyâzi Ergin.
Gel son nefesten evvel hastana derman getir/Behçet Kemâl Çağlar/Dügâh/Şarkı/Sofyan/Sâdi Işılay.
Gel Şarkılar Söyleyelim/İdil Çeliker/Buselik/Ç. Şarkısı/Düyek/İdil Çeliker.
Gel şöyle bir sarıl bana/Ayten Yavaşça/Hüzzam/Şarkı/Semai/Alâeddin Yavaşça.
Gel temâşâ kıl ne söyler âşık-ı mestâneler/Evcara/Durak/Durak Evferi/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Gel toplayalım inciler aşkın denizinden/Tevfik Nevzat Bey/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Suat İsmail Gürkan.
Gel unuttuk sohbet-i meyhâneyi/Ziyâ Paşa (Vezir)/Ferahnâk/Şarkı/Düyek/Nikoğos Ağa.
Gel üzme beni kaşları çatma güzel kız/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Râkım Elkutlu.
Gel vücûdun perdesin kaldır cemâl-i yârı gör/Yahyâ Efendi/Bestenigâr/İlâhi/Evsat/Fehmi Efendi (Hoca).
Gel vücûdun perdesin kaldır cemâl-i yâri gör/Yahyâ Efendi/Ferahfeza/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Gel yanıma gel ey nev-civânım/Hüzzam/Şarkı/Aksak/İstavri Efendi.
Gel yaslanayım ben de senin göğsüne dilber/Bayatiaraban/Şarkı/Nim Sofyan/Hüseyin Sâdettin Arel.
Gel yine ceylân gözlüm (ESKİSİ GİBİ)/Mehmet Erbulan/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Erdoğan Berker.
Gelde mutluluğa dönüşsün çile/Şahin Çandır/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Yaşar Bedük.
Geldi bahar zevk edelim/Acemkürdi/Şarkı/Aydın/Udi Şevki Bey.
Geldi bir hâle gönül/Mehmet B. Hayret Efendi/Bayatiaraban/Şarkı/Curcuna/Sadettin Kaynak.
Geldi bir hâle gönül/Mehmet Bahaüddin Efendi/Acemkürdi/Şarkı/Evfer/Ahmet Hatipoğlu.
Geldi cevher tiği âteş-bârına âyineden/Eviç/Kârçe/Nim Hafif.
Geldi dem-i zevk u safâ/Hicazkâr/Şarkı/Türk Aksağı/Santûri Ethem Efendi.
Geldi eyyâm-ı bahâr-ı yâsemen/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Düyek/Rif’at Bey.
Geldi eyyâmı baharın müjdeler ey nev-edâ/Ahmet Rif’at Bey/Isfahan/Şarkı/Ağır Aksak/Hâşim Bey.
Geldi safâ cân ü dile/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Nikoğos Ağa.
Geldi yine mevsim-i gül bülbül ağlar iniler/Dilfürûz/Beste/Zincir/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Geldik gidiyoruz bir şey görmeden/İlham Behlül Pektaş/Hicazkâr/Şarkı/Semâî-Düyek/Amir Ateş.
Geldikçe güzellik getirip her sözüme/Mehmet Tûran Yarar/Acemaşîran/Şarkı/Eaksak/Metin Everes.
Geldim ekin biçmeye daldım güzel seçmeye/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Hamdi Tokay.
Geldim huzur-u hüsnüne peymâneler gibi (Gazel)/Mustafa Nâfiz Irmak/Bayatiaraban/Fantezi/Türk Aksağı/Cinuçen Tanrıkorur.
Geldin diye yer gök yeni bir bayramı kutlar/Mehmet Tûran Yarar/Evcişevk/Şarkı/Aksak/Akın Özkan.
Geldin geri gider misin/Abdülehad Nûri (Şeyh)/Acemaşîran/İlâhi/Düyek/Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde).
Geldin ya nihâyet bana bir yazla berâber/Erol Uzunöner (Uzunömeroğlu)/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Erol Uzunöner (Uzunömeroğlu).
Geleceksen gel artık uzağı yakın eyle/Hüseyin Tansever/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Burhan Durucu.
Geleceksin diye bekler dururum yollarını/Vahit Özaydın/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Bahri Altıntaş.
GELİN ALAYI (Ağlaya ağlaya.)/Reşat Özpirinçci/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Avni Anıl.
Gelin gidelim Allah yoluna/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Düyek/Mustafa Efendi (Şeyh).
Gelin gidelim Allah yoluna/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Sofyan/İsmail Dede Efendi.
Gelin haydi kardeşler tutuşalım el ele/M. İhsan Bulur/Hüseynî/Ç. Ş./Nim Sofyan/Danyal Mantı.
Gelin meydana girin devrana/Muzaffer Ozak (Aşkî)/Dilkeşhaveran/İlâhi/Sofyan/Selâhattin Demirtaş.
Gelin tanış olalım işi kolay kılalım/Yûnûs Emre/Dilkeşhaveran/İlâhi/Oynak/Selâhattin İçli.
Gelince bezme mestâne/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Neş’et Molla (Kırım’lı).
Gelince hatıra ol şûh-i istiğnâ melek-haslet/Karcığar/A. S./Aksak Semâî/Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi).
Gelince hatt-ı muanber o meh-cemâlimize/Evcara/Beste/Hâvî (Ağır)/Küçük Mehmet Ağa.
Gelince vâd-ı visâle bahâneler söyler/Gerdaniye/Beste/Zincir/Hacı Fâik Bey.
Gelinimiz damadımız daha dün bebektiler/Kaya Bekat/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Kaya Bekat.
Gelip geçen ömrümüzde güller varken diken niye/Ercan Akbay/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mustafa Malay.
Gelir geçer bir an gibi yaşanmamış zaman gibi/Oğuz Çetinel/Bayatiaraban/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Gelirim demiştin gelmedin niye/Turgut Yarkent/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Vural Doğu.
Gelirim demiştin giderken hani/Mehmet Erbulan/Hicaz/Şarkı/Curcuna/İrfan Özbakır.
Gelirim der gelemezsin gülerim der gülemezsin/Mediha Şen Sancakoğlu/Buselik/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Gelirim der gelemezsin gülerim der gülemezsin/Mediha Şen Sancakoğlu/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/İsmail Demirkıran.
Gelirken meclise yârim gücendi/Isfahan/Şarkı/Düyek/Nesim Silviya (Haham).
Gelirse meclise ol âfet-i cihânı görün/Eviç/Beste/Hafif/Ebû-Bekir Ağa.
Geliyor başbuğumuz ulu türk’ün önderi/Sadettin Kaynak/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Gelmeden kış yağmadan kar/Hicaz/Ç. Ş./Sofyan/Danyal Mantı.
Gelmedin bana n’eyledim sana/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Semâî/Ahmet Uzel.
Gelmekte idin bezmimize şimdi çekildin/Eviç/Şarkı/Curcuna/Hasan Fehmi Mutel.
Gelmeseydim âleme hiç görmeseydim ben seni/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Mısır’lı İbrâhim Efendi (Ûdî).
Gelmez ey şûh aşkın kal’e/Agâh/Arazbarbuselik/Şarkı/Düyek/Hâşim Bey.
Gelmez oldun sevdiğim hiç yanıma/Ferahnâk/Şarkı/Curcuna/Ali Salâhî Bey (Ûdî).
Gelmişim vahdet elinden aşk ile cihâne ben/Sinan Ümmî/Besteısfahan/İlâhi/Aksak Semâî/Hüseyin Sâdettin Arel.
Gelmiyor beklediğim günler aylar geçse de/İbrahim Halil Taşkent/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Halil İbrâhim Taşkent.
Gelsem sana artık bu hazan günleri bitse/Osman Nûri Özpekel/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Mehmet Kurt.
Gelsen yanıma gül yüzünü görsem a zalim/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Ahmet Uzel.
Gelsen yine ne olur saçlarımı okşasan/Kâmuran Erdoğru/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sâdun Aksüt.
Gelsin artık mutlu günler gönlümüz gam dolmasın/Yılmaz Yüksel/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Düyek/Uğur Şumnulu.
Gemi kalkar sulara akar/Hicaz/Türkü/Sofyan.
Gemilerde tâlim var/Hicaz/Türkü/Aksak.
Geminin içinde yandırdık hali/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan.
Geminin kıçına yaydırdık halı/Hüseynî/Kanto/Nim Sofyan/Kemânî Serkis Sucuyan.
Gençliğim hayâl meyâl gözümde canlanıyor/Ferzan Meriç/Hicaz/Şarkı/Düyek/İsmail Akçapınar.
Gene rûhumda bu akşam kanayan bir yara var/Mahmut Nedim Güntel/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Gültekin Çeki.
Gene suskun ama gözler ne sitemler taşıyor/Tümay Başer Üçok/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Gerçek oldu seninle yaşanmamış yıllarım/Muharrem Gerçeker/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ertuğrul Ottekin.
Gerçek sevgiyi göster/Ayten Baykal/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Erdoğan Berker.
Gerçi aşka müptelâ dünyâda sâde ben değil/Ferahnâk/Şarkı/Yürük Semâî/Kânûni Hacı Arif Bey.
Gerçi ben şimdi boğazdan uzağım/Hikmet Şinâsi Önol/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Arif Sâmi Toker.
Gerçi kıyamam iki gözüm uykuya kansın/Karcığar/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Gerçi milkim ettin amma reşk-i sur/Arazbarbuselik/Şarkı/Ağır Aksak/Nikoğos Ağa.
Gerçi müşkildir güzel sevmek rehâsı andadır/Hisarbuselik/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Gerçi o güzel gözlerine mâil olan var/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Klârnetçi İbrâhim Efendi.
Gerdûne-i sevdâya bütün şan saçaraktan/Sâdullah Bey/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Geri dönse ah o gençlik bana bir kere daha/Hicaz/Şarkı/Aksak/Zeki Duygulu.
Geri vermez bana yıllar yılı aldıklarını/Mehmet Tûran Yarar/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Akın Özkan.
Getir sâkî bâde mâye-i candır/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Rif’at Bey.
Getir sâkî kadeh devr et meserret vaktidir şimdi/Gerdaniyebuselik/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Getirir hazzı beraber çayımız ayranımız/Fethi Karamahmudoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Getirmez güneşler sabahı/Mehmet Tûran Yarar/Gülizar/Şarkı/Nim Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Gez dolaş ağyâr ile ben ağlarım sen durma gül/Y. Sinan Ozan/Dilkeşhaveran/Şarkı/Curcuna/Zeki Arif Ataergin.
Gezdiğim dikenli aşk yollarında/Necdet Atılgan/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Kadri Şençalar.
Gezdim yine dün gece meyhâneden meyhâneye/Bayati/Y. S./Yürük Semâî/Şükrü Tunar.
Gezindi bir ses yine uzakta hâre gibi/Selim Aru/Ferahfeza/Şarkı/Düyek/Şerif İçli.
Gezip İstanbul’u saraylar surlar/Aynur Saydam/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Gideceğim diyorsun nereye gidiyorsun/Taner Çağlayan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
Gidek bizim illere, çiçeklere güllere/Sadettin Kaynak/Hüseynî/Türkü/Düyek/Sadettin Kaynak.
Gidelim bağlara yemyeşil dağlara/Gerdaniye/Şarkı/Curcuna/Şeref Canku.
Gidem dedim aman yârenlerim darıldı (Yârelerim dirildi)/Hicaz/Türkü/Devr-i Tûran.
Giden yılları saydık kalan ne bilmiyoruz/Yalçın Benlican/Evcara/Şarkı/Curcuna/Suphi İdrisoğlu.
Gidenin peşinden âh edip yanma/İlkan San/Hüzzam/Türkü/Nim Sofyan/Erol Sayan.
Gider mi pîş-i çeşmimden hayâl-i dâğ-dârın/Acemaşîran/Şarkı/Müsemmen/Lem’î Atlı.
Gider oldum kömür gözlüm elveda/Karacaoğlan/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Mehmet Nazmi Özalp.
Gider şekk ü inkârı tevhîde gel tevhîde/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Arazbar/İlâhi/Düyek/Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde).
Giderken ağlama sakın peşimden/Hâlit Çelikoğlu/Bayati/Şarkı/Semâî/Mahmut Oğul.
Giderken ardımdan seslenme sakın/Sedat Büyük/Hüseynî/Şarkı/Yürük Semai/Sedat Kayahan.
Giderken ardından ağlayan bendim/Muharrem Gerçeker/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yaşar Bedük.
Giderken kalbimi al götür benden/Ayşe Birgül Yılmaz/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Burhan Durucu.
Giderken kalbimi al götür benden/Ayşe Birgül Yılmaz/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Giderken kapımı çalma istemem/Atalay Akçalı/Bayatiaraban/Fantezi/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Giderken unutmuşsun hayâlin bende kalmış/Hüseyin Balkancı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Avni Anıl.
Gideyim de göreyim tonbulumu/Hicazzemzeme/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Gidince soldu baharım gidince soldu yazım/M. Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Düyek/M. Ünal Yılmazer.
Gidişinle ardından hasretle içim yandı/Sevim Özhan/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Ertuğrul Ottekin.
Gidişinle durdu zaman/Sâdık Atay/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Suphi İdrisoğlu.
Gidişinle durdu zaman belli değil sabah akşam/Sadık Atay/Hicazzemzeme/Şarkı/Aksak/Civan Argönül.
Gidişinle durdu zaman belli değil sabah akşam/Sadık Atay/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Gidiyorsun demek ki sana henüz doymadan/Vâhit Özaydın/Buselik/Şarkı/Düyek/Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş.
Gidiyorsun yine gel sende arzum kalmasın/Şâdi Kurtuluş/Hicaz/Şarkı/Semâî/Sâdun Aksüt.
Gidiyorum artık sensiz oluşa/Işın Ergüney/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Altan Türkoğlu.
Gidiyorum askere ellerimde kınalar/Canan Özdenkoş/Gülizar/Şarkı/Yürük Aksak/Hüseyin Soysal.
Gidiyorum azım kaldı dünya işi yarım kaldı/Ferit müftü/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Ayşe Pınar Köksal.
Gidiyorum gözyaşımı dökerim/Yahyâ Sezâi Efendi/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Nikoğos Ağa.
Gidiyorum sizin olsun/Karcığar/Köç./Aksak.
Gidiyorum yarın yâr/Gerdaniye/Şarkı/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Giittiğin günden beri kendime gelemedim/Köksal Gündoğdu/Acem Aşîran/Şarkı/Düyek/Alaeddin Pakyüz.
Gilan şehri sen dahi viran kalasın/Hicaz/R. T./Sofyan.
Gir semâya zikr ile gel yâne yâne Hû deyû/Niyâzî-i Mısrî/Hicaz/İlâhi/Sofyan.
Girdi gönül aşk yoluna/Dede Efendi/Karcığar/Köç./Evfer/Dede Efendi.
Girdim aşkın denizine/Yûnûs Emre/Hüseynî/İlâhi/Curcuna-Sofyan/Güldeniz Ekmen.
Giriverdin sessizce kalıverdin gönlünce/Meryem Sevin/Hicaz/Şarkı/Aksak/Abdülkâdir Salar.
Git artık hüznünü gözüm görmeden/Hicaz/Şarkı/Semâî/Sahak Hocasar (Kemânî).
Git artık istemem sendeki bahar bendeki bu karlı kışa değmesin/Halil Soyuer/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İsmâil Demirkıran.
Git diyorsam da gitme/Berran Yalçın/Karcığar/Şarkı/Düyek/Ziyâ Taşkent.
Git diyorsun dönme artık gözlerinden anladım/Ferhat Sarmusak/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Ağır Aksak/Mustafa Çalık.
Git diyorsun iki gözüm herşeyin bir sırası var/Halil Soyuer/Hicaz/Şarkı/Düyek/Suphi İdrisoğlu.
Git ey akan gözyaşım git o cânânıma söyle/Mevlânâ Celâleddi-i Rûmî/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Salih Suphi Soner.
Git git dönme hasretinle yanayım/Necati Çetinkaya/Hicazkâr/Şarkı/Düyek-Aksak/Amir Ateş.
Git git dönme hasretinle yanayım/Necati Çetinkaya/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Kenan Günel.
Gitme artık kal benimle özledim gel sev yine/Mustafa Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Yener Topaloğlu.
Gitme diye çok ağladım ardından/Hasan Karakuş/Karcığar/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Gitme gidenim gitme/Hüseynî/Türkü/Nim Sofyan.
Gitme ne kadar uzaklara gitsen ellerini götürme/Hüsâmettin Şen/Karcığar/Şarkı/Düyek/Ziyâ Taşkent.
Gitme ne olursun gitme bu akşam/Sâdık Atay/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İsmâil Ötenkaya.
Gitme unutup aşkımızı sen de yanarsın/M. Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Bedri Aybars.
Gitme uzaklara hep yanımda kal/İlkan San/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/Civan Argönül.
Gitmeden hasretin çöktü içime sonsuz bir boşlukta yürür gibiyim/Altay Altınok/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Zekâî Tunca.
Gitmek istiyormuş uğurlar olsun/Hüseyin Balkancı/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/İlgün Soysev.
GİTMEK Mİ ZOR KALMAK MI ZOR (Sormamışsın hiç.)/Yusuf Nalkesen/Hicaz/Şarkı/Semâî/Yusuf Nalkesen.
Gitmiş bakışlarındaki o gülüş/Hüseyin Tansever/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Gitmiyor bir lahza aklımdan hayalin cansuyum/Güler Turan/Evcara/Şarkı/Müsemmen/Suphi İdrisoğlu.
Gitmiyor gözümden bir dem hayâlin Leylam/Özcan Korkut/Bayati/Şarkı/Düyek/Özcan Korkut.
Gitmiyor gözümden bir gün olsun hayâlin/Hasan Soysal/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Hasan Soysal.
Gitsen bırakıp gönlümü rûhumda sesin var/Mustafa Nâfiz Irmak/Gülizar/Şarkı/Aksak Semâî/Yücel Aşan.
Gitsen bırakıp gönlümü rûhumda sesin var/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Şeref Çakar.
Gitti başımdan hümânın sâyesi/Reşat Özpirinçci/Ferahnâk/Şarkı/Müsemmen/Fehmi Tokay.
Gitti gelmez bahar yeli/Cahit Sıtkı Tarancı/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Ömür Gençel.
Gitti gelmez bahar yeli şarkılar yarıda kaldı/Câhit Sıtkı Tarancı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Gitti gözüm nûru gönül bahçeme bir gül bırakıp/Güler Turan/Hicaz Uzzal/Şarkı/Aksak/Bülent Nuran.
Gitti sevdiceğim şimdi buradan/Gerdaniye/Şarkı/Aksak/Suyolcuzâde Sâlih Efendi.
Gittiğin gün sanki dündü/K. Şule Özmen/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Hüseyin Erbay.
Gittiğin gün sanki dündü/K. Şule Özmen/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Hüseyin Erbay.
Gittiğin günden beri ben sensiz bîçareyim/M. Serdar Şahin/Hicaz/Şarkı/Aksak/Özcan Sönmez.
Gittiğin ilk günden hasretin başlar/Sâmi Derintuna/Hüseynî/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Gittiğin yerde unutma bir gün olsun beni an/Karcığar/Şarkı/Ağır Aksak/Mustafa Sunar.
Gittiğin yerlerde unutma beni/Fethi Karamahmudoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Erol Uzunöner (Uzunömeroğlu).
Gittiğin yollardan dönmesen bile/Nuran Severcan/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Faruk Şâhin.
Gittiğin yolları yakın sanarak/Tevfik Baykara/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Necdet Tokatlıoğlu.
Gittin Ada’nın her şeyi her zevki de gitti/Mustafa Nâfiz Irmak/Buselik/Şarkı/Aksak Semâî/Yücel Aşan.
Gittin Ada’nın her şeyi her zevki de gitti/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
Gittin artık gözlerim kan ağlasın/Vâhit Özaydın/Dügâh/Şarkı/Müsemmen/Alâeddin Yavaşça.
Gittin artık gözlerim kan ağlasın/Vâhit Özaydın/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Nihat Adlim.
Gittin beni bî-kes gibi hicrâna bıraktın/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Ahmet Bey (Piyanist).
Gittin bir hayâl gibi bir gün geri dönersin/Sedat Pınar/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Gevherî Osmanoğlu.
Gittin birşeylerden kaçıyor gibi/Taner Çağlayan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mahmut Koçbay.
Gittin bu gönül sanki hazan bahçesi oldu/Yâkup Bey/Bayati/Şarkı/Curcuna/Şükrü Tunar.
Gittin bu gönül sanki hazan bahçesi oldu/Yâkup Bey/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/İsmail Safâ Olcay.
Gittin de bıraktın beni aylarca kederde/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Münir Nûrettin Selçuk.
Gittin de bıraktın beni böyle perişan/Mehmet Yazar/Hüseynî/Şarkı/Yürük Semâî/Mehmet Yazar.
Gittin de bütün neş’emi nâçâr elem aldı/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Gittin döneceksin diye hep yollara baktım/İsmet Tahtacıoğlu/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Cavit Ersoy.
Gittin dönersin diye gözüm yollarda kaldı/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Şükrü Tunar.
Gittin uzaklara çaresiz kaldım/Osman İper/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ferit Sıdal.
Gittin ya sensiz kaldım bu yerde/Sevinç Atan/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Ömür Gençel.
Giyindikçe füsununla çekersin/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Hüseyin Sâdettin Arel.
Gizemli alevlerin rüzgarıyla tutuşan/Yekta Güngör Özden/Hüseynî/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Gizlemeye yıllarca inan mecbur değilsin/Vedat Fidanboy/Ferahnâk/Şarkı/Aksak (Yürük)/Özcan Sönmez.
Gizli olan aşkımız artık dillere düştü/Ercan Akbay/Buselik/Şarkı/Aksak/İsmail Demirkıran.
Gizli sevdâ çeken bilir âh bu aşkın tadını/Zeki Duygulu/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Zeki Duygulu.
Gizli sevdim cân ü dilden kimseye fâş etmedim/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Tâhir Ağa.
Gizlice şâha buyur/Hicaz (Hümâyun)/İlâhi/Sofyan/Adile Sultan.
Gizlimiz yok saklımız yok bizde her şey aşikâr/İsmet Tahtacıoğlu/Acemkürdi/Şarkı/Müsemmen/Yener Topaloğlu.
Gonca açmaz gül olmaz baharı yok gönlümün/Osman Nihat Akın/Hicazkâr/Şarkı/Müsemmen/Emin Ongan.
Gonca açmış çiçek misin/Necâti Dilsizoğlu/Karcığar/Şarkı/Aksak/Alâeddin Şensoy.
Gonca gülsün/Nâbî/Karcığar/Şarkı/Yürük Semâî/Necmi Pişkin.
Gonca gülsün bülbül-âsâ özlerim/Acemkürdi/Şarkı/Müsemmen/Selânik’li Ahmet Efendi.
Gonca idik gül olduk/Şâdi Kurtuluş/Bayatiaraban/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Goncalar açtı bahar oldu yine gülmedi gül/Hicaz/Şarkı/Aksak/Drama’lı Hasan Hasgüler.
Goncalar güller seni kıskanıyor bir tânem/Şükran Işık/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Goncalardan goncasın sen handelerden handesin/Câhit Öney/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Rüştü Eriç.
Gonce-i nâzende hâli gülşen-i ikbâl iken/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Lem’î Atlı.
Göçüp gitti seneler/Sedat Ergintuğ/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/H. Hüsnü Üstün.
Göğsümden kaçıp gittin/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Refik Fersan.
Göğsümün üstünde derin bir sızı var/Nedim Uçar/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Aydın Tekindor.
Göğsünde açılmış iki goncayla baharsın/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Mustafa Nâfiz Irmak.
Göğsüne takınmış güller/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Sabri Süha Ansen.
Gök mâvi dağlar yeşil cennet ülkem Türkiye’m/Yalçın Benlican/Buselik/Ç. Ş./Aksak-N. Sofyan/Kudret Güner.
Gök mavisi gözlerini siyah saçın tellerini/Şâhin Çangal/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/İsmâil Demirkıran.
Gök’e yaslanmış dağlar/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Sahak Hocasar (Kemânî).
Göklerden boşalır gönlüme doğru/Şule Özmen/Hicaz/Şarkı/Aksak/Nezahat Soysev.
Göklere açtım elimi döndürdüm sana yönümü (Yıldız)/Özcan Korkut/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Özcan Korkut.
Göklere uçalım gel de sevgilim/Ayten Baykal/Hicazkâr/Şarkı/Evfer/Bilge Özgen.
Gökten düşen sular gibi (GÖZLERİNİ ÇOK ÖZLERİM)/Abdullah Akay/Eviç/Şarkı/Düyek/Bahri Altıntaş.
Gökyüzüm olsan seni dağ gibi sevsem/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ahmet Dalkılıç.
Gökyüzünde saf saf olmuş melekler (Merhaba şehr-i.)/Yılmaz Çiçek/Acemaşîran/İlâhi/Düyek/Hasan Şanlıtürk.
Gökyüzünde sarı yıldız/Cenan Akın/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/Cenan Akın.
Gökyüzünde tüten olsam yeryüzünde biten olsam/Karacaoğlan/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Selâhattin İnal.
Gökyüzünden bir kız indi/Hıfzı Altümsek/Hicaz/Şarkı/Düyek/İbrahim Halil Taşkent.
Gökyüzünden dünyâya her gece göz kırpardım (Ben bir yıldız.)/İlter Yeşilay/Hüseynî/Ç. Ş./Nim Sofyan/Bilge Özgen.
Gökyüzünü sarıp gezen bulutlar bir hikâye gibi anlatır beni/Berran Yalçın/Bayati/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Gölge gibi dolaştım ardından adım adım/Orhan Tokmakoğlu/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Nûri Halil Poyraz.
Gölgelendi yine sular hayâlin kaldı derinde/Edip Kayhan Özışık/Hicaz/Şarkı/Düyek/Edip Kayhan Özışık.
Gölgene kondu gönül al avut vurma sakın/Fethi Karamahmudoğlu/Hicaz/Şarkı/İkiz Aksak/Fethi Karamahmudoğlu.
Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz/Yusuf Nalkesen/Hicaz/Şarkı/Semâî/Yusuf Nalkesen.
Gönlü sermiş âşık yere/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ahmet Uzel.
Gönlüm ağlamaklı efkârlı bugün/Hüseyin Balkancı/Hüzzam/Fantezi/Düyek/Rıdvan Tandoğan.
Gönlüm aldı ol meh-i sîmîn-bilek/Arazbarbuselik/Şarkı/Aksak/Nûman Ağa.
Gönlüm aldın ey meh-cemâl/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/İsmet Ağa.
Gönlüm aldın gösterip rûy-i vefâ/Bayatiaraban/Şarkı/Devr-i Hindî/Hacı Arif Bey.
Gönlüm böyle bir aşka isyan ediyor/Gökhan İpek/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Hüseyin Erbay.
Gönlüm bu bekleyişten bulamıyor teselli/Mehmet Altınköprü/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Tekin Para.
Gönlüm bulut olmuş yürür dolu dolu/Nimet Gündoğan/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Bilge Özgen.
Gönlüm düşüyor çırpınarak gizli kemende (SANDAL)/Turgut Tarhan/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/İsmail Baha Sürelsan.
Gönlüm elem-i hicrine yanar derd-i serimden/Ferahnâk/Şarkı/Sofyan/Hâfız Yusuf Efendi.
Gönlüm geri dön yok ki mecâlin gidemezsin/Bayati/Şarkı/Aksak/Kasım İnaltekin.
Gönlüm gözündeki mehtâba daldı/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Haydar Tatlıyay.
Gönlüm gülü gülşende görüp sevmeye kandı/Bayati/Şarkı/Aksak/Nâdir Hilkat Çulha.
Gönlüm her an simsiyah bakışlarınla eriyor/Kâmuran Yarkın/Hicaz/Fantezi/Değişmeli/Kâmuran Yarkın.
Gönlüm heves-i zülf-i siyehkâre düşürdüm/Hisarbuselik/Y. S./Yürük Semâî/Zekâî Dede.
Gönlüm içli saz oldu bak inliyor elinde/İsmet Çetinsel/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Ali Ulvi Baradan.
Gönlüm kuru bir gül gibi titrerken adında/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Rıdvan Lâle.
Gönlüm kuru bir gül gibi titrerken adında/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/M. Fatih Salgar.
Gönlüm kuru bir gül gibi titrerken adında/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Salih Suphi Soner.
Gönlüm kuru bir yaprak gibi uçmakta sana/Filiz Bedük/Ferahfeza/Şarkı/Aksak/Yılmaz Karakoyunlu.
Gönlüm nar çiçeği akşamların ardınca koştu/Sevinç Atan/Ferahfeza/Fantezi/Semai/Cavit Ersoy.
Gönlüm ne dertlidir ne de bahtiyar/Necip Fâzıl Kısakürek/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ahmet Hatipoğlu.
Gönlüm neden feryâd eder/Münip Bey (Muallim-Melekzâde)/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Münip Bey (Muallim-Melekzâde).
Gönlüm nice bir senden uzak günleri saysın/Vecdi Bingöl/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Mustafa Nâfiz Irmak.
Gönlüm o yeşil gözleri yâdetti bu akşam/Alâeddin Yavaşça/Bayati/Şarkı/Yürük Semâî/Alâeddin Yavaşça.
Gönlüm oldu aşkının âvâresi/Atâyi/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Sâdun Aksüt.
Gönlüm onu göğsündeki benden tanıyordu/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Sadettin Kaynak.
Gönlüm öpüşürken saçının dalgalarında/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Sahak Hocasar (Kemânî).
Gönlüm özler kaybolan mânâlı mahzûn çehreni/Rehâ Gizey/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Gönlüm sana bilsen ne kadar bağlı derinden/Osman Nûri Özpekel/Dügâh/Şarkı/Aksak/Osman Nûri Özpekel.
Gönlüm sana bir gecede bağlandı güzel kız/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Zeki Duygulu.
Gönlüm seher yeli gibi daldan dala essem diyor/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Gönlüm seni ey şûh-i sitem-ger sever oldu/Gedâyî/Ferahfeza/Şarkı/Yürük Semâî/İsmâil Demirkıran.
Gönlüm seni istiyor yokluğunla kedersin/M. Nuri Parmaksız/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Engin Çır.
Gönlüm seni sâdık sandı/Hakkı Bey (Çarşı’lı)/Isfahan/Şarkı/Aksak/Nûman Ağa.
Gönlüm sevdalarla hep gözüm yaşlarla dolu/Bertan Üsküdarlı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Bertan Üsküdarlı.
Gönlüm sevdi de seni bir türlü vaz geçmiyor/Cemil Çataloğlu/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Necdet Dönmez.
Gönlüm sızlar derinden ufukta gün solunca/Fatma Şala/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Hasan Dede Dinç.
Gönlüm yanıyor çöl gibi sahra budur işte/Mehmet Tûran Yarar/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Gönlüm yanıyor çöl gibi sahra budur işte/Mehmet Tûran Yarar/Eviç/Y. S./Yürük Semâî/Mustafa Bilgiç.
Gönlüm yanıyor hasretinin kor ateşinden/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Gönlüm yaralı bilmiyorum yar bana n’oldu/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Kadri Şençalar.
Gönlüm yaralı bilmiyorum yar bana n’oldu/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Süleyman Mertkanlı.
Gönlüm yaşanacak günlere dargın/Ali Çağlayan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yener Elmas.
Gönlüm yeni bir sevgili mümkün mü beğensin/Vâhit Özaydın/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Gönlüm yeniden düştü benim âteş-i aşka/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Gönlüm yine bir şûh-i cefâ-pîşe ye aktı/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Gönlüm yine ol şûh-i sitemkâre mi kaldı/Acemkürdi/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Gönlüm yine sensiz geçen akşamla hazindi/Yılmaz Karakoyunlu/Hüseynîbuselik/Şarkı/Aksak/Yılmaz Karakoyunlu.
Gönlümde açmadan solan bir gülsün (GÖNLÜMDE AÇMADAN SOLAN.)/Sâdık Şendil/Hicaz/Şarkı/Düyek/Şekip Ayhan Özışık.
Gönlümde aşk çiçeğimdin solmasaydın olmaz mıydı/Ercan Akbay/Bayati/Şarkı/Düyek/Mümin Salman.
Gönlümde aşk çiçeğimdin solmasaydın olmaz mıydı/Ercan Akbay/Hicaz (Uzzâl)/Fantezi/Aksak/Ruşen Yılmaz.
Gönlümde derin bir sızı vardır elinizden/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Selâhattin Pınar.
Gönlümde gonca iken neden soldun güzelim/Suna Korkmaz/Aşkefza/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Gönlümde hazânı erken gördüm de sandım çiçekler de benim derdimde/Nûrettin Baykal/Hicaz/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Gönlümde özleminle yolunu bekliyorum/Şâdi Kurtuluş/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Necdet Tokatlıoğlu.
Gönlümde saadet diye bir his bulamazsın/Cemâlettin Yavaşça/Hüzzam/Şarkı/Yürük Semâî/Alâeddin Yavaşça.
Gönlümde tutuşmuş bu büyük yangını söndür/İ. Nedim Güntel/Hicaz/Şarkı/S. Semai/Hasan Esen.
Gönlümde ümit dilde bahar/Enver Özçağlayan/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Enver Özçağlayan.
Gönlümde yanan aşk ateşi ile virân olayım/Kemâl Kaplancalı/Bayati/Şarkı/Yürük Semâî/Alâeddin Yavaşça.
Gönlümdeki özlem bilemezsin ne büyüktür/Hikmet Orhan/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Emin Değirmenci.
Gönlümdeki sabır taşı bahar yapar bazan kışı/Sâmi Derintuna/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Gönlümdeki son çiçek yıllar boyu solmasın/Mustafa Günay/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mustafa Günay.
Gönlümdeki ümitler söndüler birer birer/Azize Emel Karataş/Eviç/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Gönlümdeki yangın seninle söner/Erol Kavşit/Karcığar/Fantezi/Düyek/Bilge Özgen.
Gönlümdeki yangında tutuşmuş yanıyorsun/Halil Soyuer/Hicaz/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Gönlümden habersizce rüzgar gibi gelip geçtin/Ünsal Silleli/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ünsal Silleli.
Gönlüme bu sevgin düştü düşeli/Sevim Sürer/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Özgen Gürbüz.
Gönlüme dert oldu dargın gidişin/İrfan Türkoğuz/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ali Arıkan.
Gönlüme özlemle davet ediyorum seni/Nurten Demirtaş/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Ünsal Silleli.
Gönlümse eğer istediğin al senin olsun/Vecdi Bingöl/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Mustafa Nâfiz Irmak.
Gönlümü aldın güzel kalbimi çaldın güzel/Alâeddin Yavaşça/Hicaz/Şarkı/Düyek-Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Gönlümü avutamadım/Hüseyin Aydın Kaya/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ferit Sıdal.
Gönlümü bir tıfl-ı dilbâz/Enderûnî Vâsıf/Hicazkâr/Şarkı/Türk Aksağı/Tâhir Efendi.
Gönlümü cânâna verdim oldu cânânım gönül/Kirâmeddin Efendi (Şeyh)/Isfahan/Şarkı/Ağır Aksak/Zeki Arif Ataergin.
Gönlümü dinmeyen bir sızı sardı/Güner Ceylân/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sabri Süha Ansen.
Gönlümü dûçâr eden bu hâle hep/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Şevkî Bey.
Gönlümü düşürdüm sende gezerken/Halil Soyuer/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Mediha Şen Sancakoğlu.
Gönlümü gözlerinle kalbimi sözlerinle/Şâhin Çangal/Hicaz/Şarkı/Düyek/Şâhin Çangal.
Gönlümü hicrâna yaktı âh o meh-veş n’eyleyim/Rahmi Bey/Bayatiaraban/Şarkı/Ağır Aksak/Rahmi Bey.
Gönlümü ihyâ eden günden güne sensin benim/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Klârnetçi İbrâhim Efendi.
Gönlümü kaptırdım bir güzel gözlüye/M. Aziz Bolel/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Gönlümü mahzûn eden hep o siyah dîdelerin/Ahmet Uzel/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Gönlümü mir’at-ı hüsnün seyri hayran eyledi/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Hacı Fâik Bey.
Gönlümü vîran eden a’dâyı dilşâd eyleme/Hicazaşîran/Beste/Çenber/Zekâî Dede.
Gönlümün âlâyiş-i dünyâya istiğnâsı var/Karcığar/Şarkı/Devr-i Hindî/Hacı Arif Bey.
Gönlümün bahçesinde öyle bir çiçeksin ki/İsmail Hakkı Baradan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ali Ulvi Baradan.
Gönlümün bahçesinde özlediğim bir gül ol/Fazlı Ertekin/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Sâlih Berkmen.
Gönlümün hayli zaman özge perîşanlığl var/Bayatiaraban/Şarkı/Curcuna/Hacı Arif Bey.
Gönlümün her gece açar sevdâsı/Şafak Atayman/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Erdoğan Berker.
Gönlümün içindedir gözden ırak sevdiğim/Vecdi Bingöl/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Gönlümün içindeki sevgi midir bilmem ki/Doğan Tamer Akbaş/Hicaz/Şarkı/Düyek/Doğan Tamer Akbaş.
Gönlümün ilhâmını gözlerinde buldumdu/Melâhat Akan/Bayati/Şarkı/Düyek/Fehmi Tokay.
Gönlümün neş’esisisin beni büyüler sesin/Sadun Aksüt/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Sadun Aksüt.
Gönlümün penbe çiçeği/Neveser Kökdeş/Hicazkâr/Şarkı/Semâî/Neveser Kökdeş.
Gönlümün şarkısını gözlerinde okurum/Muzaffer İlkar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Muzaffer İlkar.
Gönlümün zinciri koptu kopacak/Hüseyin Balkancı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Korkut Samancı.
Gönlümüzden yüzlerce sevdalı gelip geçti/Yılmaz Karakoyunlu/Buselik/Şarkı/Düyek-Semai/M. Sabri Akçagül.
Gönlümüzü biliyorlar/Veli Bakırlı/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Yusuf Nalkesen.
Gönlünde olsam sevdalı yarim/Mustafa Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Semai/Mustafa Ünal Yılmazer.
Gönlüne giden yolu bir bulabilsem/Uğur Gür/Bayati/Şarkı/Sofyan/Alâeddin Şensoy.
Gönlünü açsan da yâre sana olmaz yine çâre/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ahmet Uzel.
Gönlünü versen bana (YAMAN KIZ)/Burhanettin Deran/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Burhânettin Deran.
Gönül aşka vuruyorsa sebebi sensin efendim/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Gönül aşkından oldu pâre pâre/Vâhit Özaydın/Acemaşîran/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Gönül aylarca ateşli aşkınla./Hicaz/Şarkı/Aksak/Şükrü Tunar.
Gönül bahçemde bir gül var/Hayri Köroğlu/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Gönül bahçemde çiçekler solmadan/Celalettin Erkal/Hüzzam/Şarkı/Düyek-Semai/Celalettin Erkal.
Gönül bahçemde son güller coşarken gitme cânânım/Sevinç Atan/Dilkeşhaveran/Ağır Semai/Aksak Semai/Ömür Gençel.
Gönül beni usandırdı bana ağyârı andırdı/Karcığar/Şarkı/Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Gönül bezm-i harâb-âbâd-ı gamdır/Mehmet Sâdi Bey/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Hacı Arif Bey.
Gönül bilmez gönül bilmez/Şâdi Kurtuluş/Hicaz/Şarkı/Aksak/Nihat Adlim.
Gönül bir âfet-i devrânın oldu şimdi meftûnu/Gerdaniye/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Gönül bir aşinâ bulsa yeni bir âleme dalsa/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Gönül bir dem karar etmez hayâl-i yâre düştüm ben/Zeki Arif Ataergin/Dilkeşhaveran/Beste/Lenk Fahte/Zeki Arif Ataergin.
Gönül bir şûh-i devrâne./Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı).
Gönül bu derde salan bir elâ gözdü seni/Fethi Karamahmudoğlu/Bayati/Şarkı/Düyek/Rüştü Eriç.
Gönül bu ne durur ne de söz dinler/Nâhit Hilmi Özeren/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Râkım Elkutlu.
Gönül civan ister boyu boyumca/Ramazan Gökalp Arkın/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Gönül coşar ince ince/Güzide Taranoğlu/Acemaşîran/Şarkı/Nim Sofyan/Akın Özkan.
Gönül çalabın tahtı/Yunus Emre/Hüseynî/Türkü/Curcuna/Sadun Aksüt.
Gönül çeşm-i nigârın müptelâsı/Rıza Bey (Kânûni)/Bestenigâr/Şarkı/Curcuna/Abdülkâdir Töre.
Gönül defterinden sildin mi beni/Güngör karagözlü/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Burhan Bakışkan.
Gönül denen bir kuşum var/Sâdık Atay/Hicaz/Şarkı/Düyek/Caner Bakır.
Gönül derdi çekenleri gizlice yaş dökenleri/Vecdi Bingöl/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Selâhattin Pınar.
Gönül derdim üçbeş değil yüz benim/Hasan Karakuş/Karcığar/Şarkı/Sofyan/Ali Şenozan.
Gönül derdin nedir söyle/Ahmet Özkök/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ahmet Özkök.
Gönül derdin nedir söyle/Ahmet Özkök/Hicazkâr/Şarkı/Aksak Semai Evferi/Ahmet Özkök.
Gönül derdiyle ah eyler derinden dağlı bir ney var/Mehmet Turan Yarar/Besteısfahan/Şarkı/Müsemmen/Cavit Ersoy.
Gönül derdiyle ah eyler derinden dağlı bir ney var/Mehmet Turan Yarar/Hüseynî/Türkü/Curcuna/Uğur Şumnulu.
Gönül derdiyle ah eyler derinden dağlı bir ney var/Mehmet Tûran Yarar/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Metin Everes.
Gönül desem çiçek sanır takar geçer o çifte ben/Turgut Çelik/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ömür Gençel.
Gönül dinle sana bir çift sözüm var/İbrahim Halil Taşkent/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Halil İbrâhim Taşkent.
Gönül dizginlerin elimde olsa sen beni bu türlü coşturamazdın/Vedat Özdemir/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Vedat Özdemir.
Gönül doruklarından gelen/Cansın Erol/Hüseynî/Şarkı/Y. Semai/Ali Şenozan.
Gönül dostu istiyorsan gönlüne/Cengizhan Altuntaş/Hüzzam/Şarkı/Yürük Aksak/Niyâzi Şengül.
Gönül durup dururken bir güle uçtu kuş gibi/Selim Aru/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Şükrü Tunar.
Gönül düşme bu rütbe âh ü zâre/Gülizar/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Gönül düşme bu rütbe âh ü zâre/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Râif Bey (Ûdî).
Gönül düştü çâre yoktur/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Kemençeci Usta Yani.
Gönül düştü yine gülzâr-ı zevke/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Tatyos Efendi.
Gönül enginliğimde kabardıkça sularım/Engin Çır/Buselik/Şarkı/Düyek/Suphi İdrisoğlu.
Gönül geçmiş baharı an/Fethi Karamahmudoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Fethi Karamahmudoğlu.
Gönül geçti güzel senden/Buselik/Şarkı/Aksak/Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı).
Gönül gel gitme gurbete/Karacaoğlan/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Sâdi Hoşses.
Gönül genç duruyor beden takatsiz/Kadir Yaralı/Hicaz/Fantezi/Düyek/Hüseyin Soysal.
Gönül girmekle yâr âguşuna kanmaz vusûl ister/Bestenigâr/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Gönül giryân ü nâlândır senin derd-i firâkınla/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mûsa Süreyyâ Bey.
Gönül gitmek ister gurbet illere/Emrah/Eviç/Şarkı/Aksak/Ahmet Hatipoğlu.
Gönül güldü seninle umut ve mut buldu bak/Macit Gezgen/Acemkürdi/Fantezi/Semâî/Macit Gezgen.
Gönül gülmeyi unuttu/Hasan Kaya Manioğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Nihat Adlim.
Gönül harareti sönmez şarab-ı kevserle/Fuat Hulûsi Demirelli/Buselik/Şarkı/Düyek/Şükrü Şenozan.
Gönül hayâl peşinde koşar mı hiç derdim de./Fâruk Kayacıklı/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Fâruk Kayacıklı.
Gönül hayrân oluptur aşk elinden/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Sofyan.
Gönül her gördüğün dildâre birden müptelâsın/Hüseyin Rifat Işıl/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Arif Sâmi Toker.
Gönül hıçkırıklı rûh üzgün sessiz/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/İsmet Kavanozlar.
Gönül hicrinle kan ağlar harabdır/Acemaşîran/Şarkı/Devr-i Hindî/Aleksan Efendi (Kemânî Ağa).
Gönül hûn oldu şevkînden boyandım yâ Resûlallah/Abdülkadir Keçeoğlu (Yaman Dede)/Hicaz/İlâhi/Fahte/Doğan Ergin.
Gönül hûn oldu şevkînden boyandım yâ Resûlallah/Abdülkadir Keçeoğlu (Yaman Dede)/Hüseynî/İlâhi/Düyek/Remzi Oktar.
Gönül istasyonunda iki tren duruyor/Orhan Kızılsavaş/Aşkefza/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Gönül ister otursaydık dizdize/İbrahim Bodur/Buselik/Şarkı/Curcuna/Amir Ateş.
Gönül kâşânesinde acep neler değişti/Dinçer Sipahi/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna-Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Gönül kazanılır zaptedilemez/Zekâi Tunca/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Zekâi Tunca.
Gönül kuşu uçtu uçar/Mustafa Tahralı/Gerdaniye/Şarkı/Düyek/Ahmet Hatipoğlu.
Gönül mazhardır envâr-ı cemâle/Mehmet Nasûhî Efendi/Bayatiaraban/İlâhi/Düyek/Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî).
Gönül meyleyledi bir meh-cemâle/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı).
Gönül neş’esini seninle buldu/Hüzzam/Şarkı/Curcuna.
Gönül o gonce-fem’in çâker-i kemînesidir/Dilkeşhaveran/Beste/Zincir/Zekâî Dede.
Gönül o turra-i müşkîn-kemende düşmüştür/Yahyâ Nazîm Efendi/Buselik/Beste/Zincir/Yahyâ Nazîm Efendi.
Gönül ol gonce-fem’in bülbül-i âşüftesidir/Hisar/Beste/Çenber/(Dede Efendi-Y. Öztuna’da).
Gönül öyle bir esrar ki sarılmış tüller gibi/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin/Şemsi Belli/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Muzaffer İlkar.
Gönül sana çoktan bende./Bestenigâr/A. S./Aksak Semâî/İsak Varon.
Gönül sana çöl suya hasret kalmış susuyor/Yalçın Benlican/Hicaz/Şarkı/Aksak/Burhan Durucu.
Gönül sana tapalı/Fuat Hulûsi Demirelli/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Gönül sen kendini sanma ihtiyar/Kenan Akansu/Hüseynî/Şarkı/Aksak (Yürük)/İlgün Soysev.
Gönül seni ayık bulsam sorsam hâlin nedir diye/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Gönül seni bulmuş ise başkasını anar mı hiç/Fethullah Gülen/Hüzzam/İlâhi/Sofyan/Sadun Aksüt.
Gönül sevdâ seline kapılma sakın/Zeki Arif Ataergin/Dilkeşhaveran/Şarkı/Curcuna/Zeki Arif Ataergin.
Gönül sevdaya tutulmuş/Azmi Aytaç/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İsmail Akçapınar.
Gönül tâb-âver oldu şimdi mânend-i meh-i tâbân/Arazbar/A. S./Aksak Semâî/Sâdullah Efendi.
Gönül telim titremiş kulak veren var mı ki/Yılmaz Karakoyunlu/Bayati/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Gönül tellerini germe bu kadar sevgiden anlayan kaç kişi kaldı/Erol Güngör/Hüseynî/Şarkı/Evfer/Göksel Baktagir.
Gönül tezgâhımda şiir dokudum iplik iplik nakışında sen varsın/Abdurrahim Karakoç/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Osman Babuşcu.
Gönül verdim bir civâne/Sultan III. Selim (İlhâmî)/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Sultan III. Selim (İlhâmî).
Gönül verdim bir güzele/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Nasib’in Mehmet Yürü.
Gönül verdim bir güzele ne nâziktir gör sen hele/Bayatiaraban/Şarkı/Düyek/Ahmet Ağa.
Gönül verdim bir zâlime/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ali Ağa (Kemânî).
Gönül verdim o dildâre/Araban/Şarkı/Ağır Düyek/Nûman Ağa.
Gönül verdim sana ey gül/Eviç/Şarkı/Düyek.
Gönül verme bî-vefâya/Buselik/Şarkı/Aksak/Tanbûri İzak Efendi.
Gönül vermek dillerde kolay/Erol Sayan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Erol Sayan.
Gönül yandı yine bir meh-cemâle/Hicazzemzeme/Şarkı/Düyek/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Gönül yarasından acı duyanlar/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Selâhattin Pınar.
Gönül yine inandın sen bir çapkına tutuldun/Sabahattin Hizmetli/Hicaz/Şarkı/Düyek/Özgür Ulaş Doğanoğlu.
Gönül yolu dar geldi/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Râkım Elkutlu.
Gönül yüz sürmek ister hak-i pâye yâ Resûlâllah/Vahyî/Eviç/İlâhi/Düyek/Ahmet Efendi (Mutafzâde).
Gönül zâten aşka aşık serseri/Tümay Başer Üçok/Ferahfeza/Şarkı/Semai/Alâeddin Yavaşça.
Gönülde aşk denen mutluluk varken/Sami Derintuna/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Alâeddin Pakyüz.
Gönülde bir ateş yakalım dedi/Karcığar/Şarkı/Aksak/Mustafa Nâfiz Irmak.
Gönülde buldum esrâr-ı Üveys’i/Osman Şems Efendi/Bayati/İlâhi/Düyek/Osman Bey (Neyzen-Hamamî).
Gönülde dağ-ı gam-ı aşkını nihân buldum/Bayati/Beste/Zincir/Tâhir Efendi.
Gönülde firâkın bana gam oldu/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Gönülde sevda var nasıl da özler/M. Ünal Yılmazer/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/M. Nazmi Özalp.
Gönülde söyleniyor o en güzel şarkılar/M. Ünal Yılmazer/Hicaz/Şarkı/Düyek/M. Ünal Yılmazer.
Gönüldeki tomurcuklar güldür geçilmez/Necâti Çağırıcı/Hicaz/Türkü/Aksak/Amir Ateş.
Gönülden bağlıydım sana yakındım/Mehmet Ulusoy/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ûdî Hırant (Kenkiloğlu).
Gönülden bağlıyım sevgili sana/Türkân Öncü/Hicaz/Şarkı/Semâî/Türkân Öncü.
Gönülden gönüle çağlar geçersin/Mustafa Nâfiz Irmak/Bayati/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Gönülden gönüle çağlar geçersin/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Muzaffer İlkar.
Gönülden gönüle yol olur gözler/İbrahim Halil Taşkent/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Halil İbrâhim Taşkent.
Gönülden hâtır-ı viran gülmedi gitti/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Gönülden hüzünler silindi gitti (MUTLULUK)/Cânip Avcı/Acemkürdi/Şarkı/Semâî/Erol Bingöl.
Gönülden isteseydin gönlümde sen olurdun/Eviç/Şarkı/Düyek-Sofyan/Sadettin Kaynak.
Gönülden özlerim o gülizârı ben/Ahmet Uzel/Bestenigâr/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Gönülden özlüyorsak yolları gözlüyorsak sevip seviliyorsak aşkımızdan kime ne/İbrahim Halil Taşkent/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/İsmâil Demirkıran.
Gönülden seni sevmek ne güzeldir Anadolu/Hüseyin Canbaba/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Gültekin Aydoğdu.
Gönülden sevmeyi bilemedikçe güzeli çirkini farkedemezsin/Hüsamettin Olgun/Eviçmaye/Şarkı/Aksak-Y. Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Gönülden sevmeyi bilemedikçe güzeli çirkini farkedemezsin/Hüsâmettin Olgun/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
Gönüller uğrusu bir yâr-i bî-amânım var/Hüseynî/Y. S./Yürük Semâî/Kara İsmail Ağa.
Gönüller yakıcı hercâî zâlim/Hicaz/Köç./Serbest.
Gönüller yurdunun bahçelerinde/Samim Arıksoy/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Erol Sayan.
Gönüllerde taht kurdun oldun gerçek bir ece/Akın Özkan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Akın Özkan.
Gönüllerde tesellidir o eski şarkılar/Fazilet Bilge/Bayati/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Gönüllerin hep coştuğu./Şâdiye Özkır/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Şâdiye Özkır.
Gör bana felek n’eyledi/Hüseynî/Şarkı/Yürük Semâî/Leon Hancıyan.
Gör hâlimi (cânâ/cânân) bana (çeşmin/hicrin) neler etti/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Hacı Fâik Bey.
Gör ne hâle koydu beni yavrucağım ayrılık/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Fâiz Kapancı.
Gördüğü her dilbere sevdayla bağlandı gönül/Ali Bektaş/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindi/Ahmet Özkök.
Gördüğüm dem vech-i hurşîdin efendim ben senin/Isfahan/Şarkı/Curcuna/Kirkor Çulhayan.
Gördüğüm gün rûyini ey mehlika/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Nikoğos Ağa.
Gördüğüm gün sevmeğe ettim emel/Ferahnâk/Şarkı/Sofyan/Necip Paşa.
Gördüğüm günden beri ey şîvekâr/Bayati/Şarkı/Düyek/Rif’at Bey.
Gördüğüm günden beri mecburunum bilmez misin/Vâhit Özaydın/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Rüştü Eriç.
Gördüğüm her pınarda/Ö. Bedrettin Uşaklı/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Erol Başara.
Gördüğümle ey gül-beden irâdetim gitti elden/Bayati/Şarkı/Ağır Aksak/Markar ağa.
Gördüğün her güzele ne çıkar yansan gönül/Kemâl Aksoy/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Adem Şâhin.
Gördükçe seni âteş-i hicrânımı yendim/Hayri Tümer/Acemaşîran/Şarkı/Sengin Semâî/İbrâhim Tuğberk.
Gördükde sen şûh-i şeni/Hüseynîzemzeme/Şarkı/Evfer/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Gördükte seni ey dil-pesendim/Mihrî/Arazbarbuselik/Şarkı/Türk Aksağı/Kemânî Ethem Ağa.
Gördüm amma hâli meh-rû/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Markar Ağa.
Gördüm bugün o güzeli/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Agop (Şaşı).
Gördüm ki etrafını almış hep ağyâr/Ahmet Uzel/Eviç/Şarkı/Sengin Semâî/Ahmet Uzel.
Gördüm ki halin pek derbeder’dir/Mustafa Uyan/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Mustafa Uyan.
Gördüm ki sarmış yârimin etrâfını ağyar/Süleyman Erguner/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Süleyman Erguner.
Gördüm ol çeşm-i humârın karesin/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Agop (Şaşı).
Gördüm onu solmuş ne ipek saç ne güzellik/Hikmet Şinasi Önol/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hasan Şanlıtürk.
Gördüm seni ey şûh-i şen aman/Ferahnâk/Şarkı/Düyek/Hacı Arif Bey.
Gördüm seni gönlüm yine hayretlere daldı/Münip Bey (Muallim-Melekzâde)/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Münip Bey (Muallim-Melekzâde).
Gördüm seni sevdim güzelim gonce-i tersin/Hüseyin Sîret Özsever/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/İrfan Doğrusöz.
Gördüm yine bir dilber-i mahmur-nigâhı/Mehmet Sâdi Bey/Hicazkâr/Şarkı/Yürük Semâî/Rif’at Bey.
Gördüm yüzünü gözlerimin nûru karardı/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Gördüm yüzünü gözlerimin nûru karardı/Karcığar/Şarkı/Aksak/Hasan Fehmi Mutel.
Göreli gül yüzünü a canım/Hicaz/Şarkı/Aksak/Giriftzen Asım Bey.
Gören üftâde olur hüsn-i bî-bahânesine/Hüzzam/Beste/Zincir/Dede Efendi.
Göresin mi geldi beni meleğim (GURBET MEKTUBU)/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Görmeden yârin yüzünü geldi geçti kaç bahar/Hasan Soysal/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Hasan Soysal.
Görmedim âlemde vefâ hiç kimseden/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Görmedim gözlerinde yıllar yılı bir vefâ/Ercan Akbay/Bayati/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Görmedim gözlerinde yıllar yılı bir vefâ/Ercan Akbay/Bestenigâr/Şarkı/Devr-i Hindî/İsmâil Demirkıran.
Görmedim ömrümün âsûde geçen bir demini/Kadri Şençalar/Hicaz/Şarkı/Aksak/Kadri Şençalar.
Görmedim uysun felek âmâlime/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Görmek için Leylâ’yı Mecnûn çöllerden geçer/Seyfi Güldağı/Hicaz/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Görmek ister bu gönlüm hâlâ seni/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Görmek ister gözlerim her dem seni/Hüseynî/Şarkı/Devr-i Hindî/Tanbûri Cemil Bey.
Görmek müyesser olmadı mâhım/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Nikoğos Ağa.
Görmemiş çeşm-i felek hiç/Mustafa Nafiz Irmak/Hüzzam/İlahi/Serbest/Salih Suphi Soner.
Görmemiştim böyle dilber böyle (rûh-efzâ/dil-efzâ) güzel/Hisar/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Görmesem gözlerini bağlanırmıydım sana/Turgay Akalın/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Turgay Akalın.
Görmeyince sabr edemem bir saat/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Hasan Ağa.
Görmeyip gözlerini vasfına mehrû dediler/Yâsin Hatipoğlu/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Sadettin Çevik.
Görmez oldu çeşmimiz hicrinle hâb/Acembuselik/Şarkı/Ağır Aksak/Tanbûri Aleksan Efendi (Notacı).
Görmez oldu çeşmimiz hicrinle hâb/Bestenigâr/Şarkı/Curcuna/Ali Salâhî Bey (Ûdî).
Görmez oldum hayli demdir yârımı/Ahmet Uzel/Bestenigâr/Şarkı/Düyek/Ahmet Uzel.
Görmez oldum sevdiğim sen mâhımı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Görmezsem eğer sevdiceğim hüsn-i mir’atın/Hicazkâr/Şarkı/Sengin Semâî/Mehmet Yürü (Nasib’in).
Görmüş mü mislin âyâ zamâne/Dügâh/Şarkı/Aksak Semâî/Hacı Fâik Bey.
Görmüşüz âteş-i sûzânını bilmez değiliz/Hicaz/Şarkı/Şarkı Devr-i Revânı/Ali Rızâ Bey.
Görsem yüzünü gözünden nur saçılır/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Nebahat Üner.
Görülmemiş böyle güzel/Hisarbuselik/Şarkı/Düyek/Rif’at Bey.
Görünce ben seni ey mâh/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Selânik’li Ahmet Efendi.
Görünce derde devanın hayali oldu güzel/Abdullah Toy/Hüseyni-Kürdî/Şarkı/Düyek/Abdullah Toy.
Görünce sevdâsı doldu gönlüme/Melek Hiç/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Yüksel Kip.
Göründü gözümde yine hayâlin/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Ali Korkut.
Göründü karlı dağlar uzaklardan/Mustafa Taylan Doğuer/Gülizar/Türkü/Aksak/Osman Nûri Özpekel.
Göründü nev-bahar bülbül terennümle eder feryâd/Eviçhûzî/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Görünmezse bu akşam ol meh-i tâbân-ı devrânım/Hüseynîzemzeme/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Görünür mü gayrı âlem dîdeme/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Rif’at Bey.
Görüp hâl-i perîşânım/Hicaz/Şarkı/Düyek/Osep Ağa (Ebeyan).
Görüp hüsnü o dilberde/Sâbit/Evcara/Şarkı/Düyek/Kemânî Ethem Ağa.
Görüp nûr-i cemâlin mâh şaştı/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Rif’at Bey.
Görür görmez bir aşk sardı beni/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Mustafa Sunar.
Görürüm görmeyi zâit seni görmezsem eğer/Tuğrul İnançer/Bayati/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Göster bize rah-ı Hüdâ canlar sülük etsin sana/Hüzzamıcedîd/İlâhi/Düyek/Hüseyin Sâdettin Arel.
Göster güzelim hücre-i ezvâk-ı visâli/Hüseyin Avni Bey (Yenişehir’li)/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semâî/Lem’î Atlı.
Göster güzelim hücre-i ezvâk-ı visâli/Hüseyin Avni Bey (Yenişehir’li)/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Gösterir ebr-i şitâdan başka tâb/Hicaz/Şarkı/Aksak/Rif’at Bey.
Gösterirken rûy-i zerdim derd-i mâfibâlimi/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Nevres Bey.
Göz değdi sevgilim göz değdi bize/Faika Sarp/Buselik/Şarkı/Semâî/İsmâil Akçapınar.
Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhım/Süleyman Nahîfî Efendi/Hicaz/Y. S./Yürük Semâî/Alâeddin Yavaşça.
Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhım/Süleyman Nahîfî Efendi/Karcığar/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Göz gördü kızıl kaşları hançer kana düştü/Mehmet Tûran Yarar/Ferahnâk/Y. S./Yürük Semâî/Faruk Şâhin.
Göz göze gelince bir an seninle/İbrahim Umut/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/İbrahim Umut.
Göz gözü görmeyecek kadar mıydı/Tekin Gönenç/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Kadri Şarman.
Göz süzerek bezme geldin/Isfahan/Şarkı/Ağır Aksak/Nûman Ağa.
Göz süzüp yan bakışınla yine aldatma beni/Karcığar/Şarkı/Aksak/Tatyos Efendi.
Göz ucuyla bir baktı her tarafı kıvraktı/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Bîmen Şen.
Göz yaşımdan Yeşilırmak beslenir/Ayten Çınar/Hicaz/Şarkı/Yürük Aksak/Hüseyin Soysal.
Gözde halka halka mor hârelerim var/Ahmet Uzel/Bestenigâr/Şarkı/Müsemmen/Ahmet Uzel.
Gözdeki ışıltı gibi parlak/Songül Özsoy/Bayati/Şarkı/Düyek/Yaşar Bedük.
Gözden uzak olanlar gönülden de olurmuş/İbrahim Halil Taşkent/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Halil İbrâhim Taşkent.
Göze aldım güzelim aşkın için dârı bile/Mehmet Tûran Yarar/Evcişevk/Şarkı/Aksak/Akın Özkan.
Gözler dost sofrasında gülen bir yüz görürse/Mustafa Töngemen/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/Abdülkâdir Salar.
Gözler gece karanlığı kaşlar hilâl aydınlığı/Alâeddin Şensoy/Buselik/Şarkı/Aksak/Alâeddin Şensoy.
Gözler gözlerden ayrı (GURBETE NE LÜZÛM VAR)/Engin Çır/Hicaz/Şarkı/Aksak/Cengiz Cermen.
Gözler gözlerden ayrı/Engen Çır/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Ramazan Selçuk Esen.
Gözler mavi yüz penbe/Hamit Baykal/Gerdaniye/Şarkı/Türk Aksağı/Sadettin Kaynak.
Gözler var anam gözler var/Sâdettin Kaynak/Hüseynî/Şarkı/Düyek-T. Aksağı/Sadettin Kaynak.
Gözler var anlamlı derin iz gibi/Ali Rıza Çopur/Hicaz/Şarkı/Sofyan/İlgün Soysev.
Gözlerden süzülen yaşları dindir/İbrahim Halil Taşkent/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İbrahim Halil Taşkent.
Gözleri gülünce güneş doğardı/Hâlit Çelikoğlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Sâdi Hoşses.
Gözlerim boş yere aradı/Taner Çağlayan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Hasan Soysal.
Gözlerim boşluğa dalar sensiz bomboş/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Fethi Karamahmudoğlu.
Gözlerim daldı gitti bir rüyâ denizine/Hâlit Fahri Ozansoy/Hicaz/Şarkı/Düyek/Rüştü Eriç.
Gözlerim gaflete düşmüş sana bakmışsa yine/Mustafa Tahralı/Hicazkâr/Fantezi/Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
Gözlerim gözlerine hayrandır/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Bîmen Şen.
Gözlerim gözlerinin üstüne düşsün de yansın/Mustafa Nafiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
Gözlerim onu arar dudağım onu sorar/Sâmi Derintuna/Hicaz/Fantezi/Sofyan/Suat Yıldırım.
Gözlerim yaş doldu gülemiyorum/Ümit Gürelman/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ümit Gürelman.
Gözlerim yıllardır bir gün gülmedi/Şahin Çangal/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Şahin Çangal.
Gözlerim yollarda beklerim sizi/Miyaser Gülşen/Hüseynî/Şarkı/Aksak-Düyek/Ferhat Sarmusak.
Gözlerim yollarda geçti kaç bahar/Mehmet Erbulan/Hicaz/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Gözlerim yollarda her gün/Güler Turan/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Güler Turan.
Gözlerim yollarda sen bilirmisin/Rûşen Işın/Bayati/Şarkı/Sofyan/Suat Yıldırım.
Gözlerimde aradım hayâlini gizlice/Hâlit Çelikoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Gözlerimde aşk aramak hiç aklına gelmedi mi/Şeyda Temuçin/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Turhan Taşan.
Gözlerimde buram buram bir tüten var o sen misin/Halil Soyuer/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İsmâil Akçapınar.
Gözlerimde dinmeyen akan yaşsın sen/Nâci Derçin/Karcığar/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Gözlerimde gezersin gözlerini süzersin/Bayati/Şarkı/Düyek.
Gözlerimde hayâlin ve gönlümde hâtıran/Yusuf Merçil/Hicaz/Şarkı/Düyek/Nihat Adlim.
Gözlerimde yağmur saçımda rüzgâr/Yalçın Benlican/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mahmut Oğul.
Gözlerimde yaşlarla bakarım/Zerrin Erdem/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Gözlerimde yıldızları saçlarımda geceleri/Cafer Okutan/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Selâhattin Sağlam.
Gözlerimden akıyor sel gibi sensiz yıllar/Selçuk Öden/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Sâlih Berkmen.
Gözlerimden boşalan damla damla yaşımla/Gâlip Hamza Berkay/Hicaz/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Gözlerimden dökülen yaşlar kurudu/Hâlit Çelikoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/İlgün Soysev.
Gözlerimden dökülen yaşları sen sileydin/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hamit Bahar.
Gözlerimden gitmiyor yanaklarının alı/Gerdaniye/Şarkı/Curcuna/Refik Fersan.
Gözlerimden yüzün kulaklarımdan sesin silinmedi senelerdir/Muzaffer İlkar/Hicaz/Şarkı/Düyek-Semâî/Muzaffer İlkar.
Gözlerime bakma hiç kendini göremezsin/Mehmet Erbulan/Hicaz/Şarkı/Semâî/Ünsal Silleli.
Gözlerime bakmasaydın yüreğimi yakmasaydın/Şekip Ayhan Özışık/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/Şekip Ayhan Özışık.
Gözlerime dalıp beni büyüle/Fethi Karamahmudoğlu/Acemkürdi/Şarkı/Semâî/Fethi Karamahmudoğlu.
Gözlerime hüzün çöktüğü zaman/Ayşe Birgül Yılmaz/Hicaz/Şarkı/Düyek/Dursun Karaca.
Gözlerimin bebeğinde kalbimin gizli yerinde./Kâmil Başaran/Hicaz/Şarkı/Düyek/Alâeddin Şensoy.
Gözlerimin önünde güzelliğin var inan/Barış Nural/Hicaz/Şarkı/Düyek/Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş.
Gözlerin bir çift güneştir gül dudaklar bilmece/Mustafa Töngemen/Buselik/Şarkı/Müsemmen/Erdinç Çelikkol.
Gözlerin bir mavi derya darda kalmış gönlüme/M. Turan Yarar/Buselik/Şarkı/Düyek/Uğur Şumnulu.
Gözlerin bir mavi deryâ darda kalmış gönlüme/Mehmet Tûran Yarar/Hicazkâr/Şarkı/Müsemmen/Yılmaz Karakoyunlu.
Gözlerin canımı sûzan ediyor/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Veli Kanık.
Gözlerin çapkın Ayşe’m/Hicaz/Şarkı/Aksak/Nubar Tekyay.
Gözlerin deniz mavisi mi/Abdullah Kantar/Hicazkâr/Şarkı/Aksak-Raks Aksağı/Abdullah Kantar.
Gözlerin ele verdi aşkını bakışıyla/Günsel Çelikoğlu/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Nihat Adlim.
Gözlerin gönlümü öyle yaktı ki/Hâldun Kâmran Ayıkgezmez/Hicaz/Fantezi/Düyek/Hâldun Kâmran Ayıkgezmez.
Gözlerin gözlerimde ağlar gibi bu akşam/Şâdi Kurtuluş/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Gözlerin gözlerimde tutuşuyor yanıyor/Güner Ceylân/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Sabri Süha Ansen.
Gözlerin gözümde dizin dizimde/Hüzzam/Şarkı/Curcuna.
Gözlerin ilkbahar saçların eylül/Şükrü Yetimoğlu/Hüseynî/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Gözlerin karanlık geceler gibi/Sâdık Atay/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Ali Şenozan.
Gözlerin kömür senin bakışın ömür senin/Cemal Atayman/Hicaz/Şarkı/Aksak/Avni Anıl.
Gözlerin neler söyler bakışından bilirim/Şinâsi Özdenoğlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/İsmâil Akçapınar.
Gözlerin senin gözlerin beni nar rengi./İlham Behlül Pektaş/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Avni Anıl.
Gözlerin sevdâ saçıyor dudakların bir başka/Cevdet Kerim Kızrak/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Metin Everes.
Gözlerin sevgi dolu heyecanlı tutkulu/Cansın Erol/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Cansın Erol.
Gözlerin siyah üzüm/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Nasib’in Mehmet Yürü.
Gözlerin tâ doğduğun günden beri mahmurdur/Yusuf Ziyâ Ortaç/Evcara/Şarkı/Müsemmen/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Gözlerin zümrüt saçın kumral yanaklar penbe gül/Ahmet Refik Altınay/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Ali Ulvi Baradan.
Gözlerinde alev var gelip beni yakacak/Hüseyin Balkancı/Hisarbûselik/Şarkı/Sofyan/Mehmet Uğur Özakalın.
Gözlerinde o sitem hüzne eşti adeta/Yılmaz Karakoyunlu/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Yılmaz Karakoyunlu.
Gözlerinde sürmeler saçlarında örmeler/Sâmi Derintuna/Hicaz/Şarkı/Aksak/Aydın Tekindor.
Gözlerinde uyku tülü uyu yavrum yavrum uyu/Sâdettin Kaplan/Hicaz/Ç. Ş./Düyek/Câvit Ersoy.
Gözlerinde yaşlarla hüzünlere yer var mı/Bekir Şahlı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Gözlerinden dâvet aldım gel diyor/Ümit Gürelman/Hüseynî/Şarkı/Müsemmen/Osman Nûri Özpekel.
Gözlerinden dökülen sevdanı saklama yar/Onur Akay/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Turhan Taşan.
Gözlerinden içti gönlüm neş’eyi/Hasan Alî Yücel/Hicazkâr/Şarkı/Müsemmen/Necil Kâzım Akses.
Gözlerinden okudum gönlünü kalbim yanarak/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Râkım Elkutlu.
Gözlerine bakar bakar erirdim/Mülâzım Yıldırım/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Gözlerine baktım erdim o akşam/Engin Çır/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Engin Çır.
Gözlerine söylenmiş nice güzel söz var ki/Turgut Yarkent/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Nihat Adlim.
Gözlerini bir gün görsem o gün kalbim şenlenir/Ferahnümâ/Şarkı/Türk Aksağı/Hüseyin Sâdettin Arel.
Gözlerini görünce değişti bütün dünyam/Mübeccel Altıparmak/Aşkefza/Şarkı/Sofyan/Orhan Kızılsavaş.
Gözlerini kaldır göğe incecikten rahmet yağar/Mustafa Tahralı/Hicaz/İlâhi/Nim Sofyan/Cinuçen Tanrıkorur.
Gözlerinin gölgesinden hiçbir yere gitmiyorum/A. Aşkın Tuna/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Turhan Taşan.
Gözlerinin içinde bütün sevgi arzular/Şâdi Kurtuluş/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Rüştü Eriç.
Gözlerinin karşısında ben birşeyler olurdum/İhsan Bey (Zühtü Paşa Damadı)/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Fahri Kopuz.
Gözlerinin mavisinde derin denizler gizlidir/Alâeddin Yavaşça/Eviçmaye/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Gözlerinin temmuz sıcağı var ya/Feyzi Halıcı/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Nim Sofyan/Yaşar Bedük.
Gözlerinin yeşili Boğaz’da suya vurmuş/Sabahattin Hizmetli/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Sabahattin Hizmetli.
Gözlerinin yeşilinden büyülenmiş gibiyim ben/Nurşen Aslan/Hicaz/Fantezi/Düyek/Bilge Özgen.
Gözlerinle konuşsan benimle/İlham Behlül Pektaş/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Zekâi Tunca.
Gözlerinle öptün beni sevdâladın yüreğimi/Faika Sarp/Buselik/Şarkı/Sofyan/İsmâil Akçapınar.
Gözü dünyâ mı görür âşık-ı dîdar olanın/Osman Şems/Bestenigâr/İlâhi/Evsat/Abdülkâdir Töre.
Gözüm (Cihan) leyl ü nehar ağlar benim çün/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Bîmen Şen.
Gözüm görmez elim tutmaz ne yaparım sensiz burda/Baha Koçak/Hicaz/Şarkı/Düyek/Dursun Karaca.
Gözüm gözlerden kıskanır şirin yüzünü/Akın Özkan/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Akın Özkan.
Gözüm hasretle giryandır/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Tatyos Efendi.
Gözüm ki kane boyandı/Saffet Efendi/Hüzzam/İlâhi/Nim Sofyan.
Gözüm nûru canım benim/Hicaz/Şarkı/Aksak/Medenî Aziz Efendi.
Gözüm nûru cihanda sen gibi bir nev-civan olmaz/Sıtkı Göker/Besteısfahan/A. S./Ağır Aksak Semâî/Sâdettin Heper.
Gözümde bir damla su/Ömer Bedrettin Uşaklı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Turgut Tokaç.
Gözümde birikmiş yaş tanburumda efkârsın/Adem Şâhin/Eviç/Şarkı/Düyek/Alâeddin Şensoy.
Gözümde dinmeyen göz yaşlarım var/Ergüder Öktem/Buselik/Şarkı/Düyek/Ergüder Öktem.
Gözümde işvenümâdır hayâl-i bî-bedeli/Ahmet Râsim Bey/Bayatiaraban/Şarkı/Düyek/Ahmet Râsim Bey.
Gözümde nazlı sîmânın hayâli/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Muzaffer İlkar.
Gözümde nem saçımda kar./Turgut Çelik/Hicaz/Şarkı/Curcuna/İsmail Hakkı Fencioğlu.
Gözümde özleyiş gönlümde acı/Şemsi Belli/Buselik/Şarkı/Düyek/Selâhattin İnal.
Gözümde son gülüşün kaldı son bakışınla/Şâdi Kurtuluş/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Gözümden öpme beni belki ayrılık olur/İbrahim Halil Taşkent/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Halil İbrâhim Taşkent.
Gözümün bebeği canımdan pek çok sevdim seni/Neveser Kökdeş/Hicaz/Ninni/Düyek/Neveser Kökdeş.
Gözümün tükenmez yaşları neden/Hicaz/Şarkı/Düyek/Edip Erten.
Gözün aydın olsun bu sevdâdan vazgeçtim/Sedat Ergintuğ/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Fahri Bulut.
Gözün gözüme baktı sözün kalbime aktı/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Hâfız Yaşar Okur.
Gözünde büyütme gönül derdini/Hasan Karakuş/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Hüsnü Üstün.
Gözünde yaşlarla gördüğüm zaman dayanmaz yüreğim sus ağlama sus/Ömer Umutlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Necdet Tokatlıoğlu.
Gözüne bakınca ateşler saçtın/Emel Sönmez/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Tahir Sıral.
Gözünün rengine bağlansa da bahtım kaderim/Aydemir Doğan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ali Şenozan.
Gözünün rengine bağlansada bahtım kaderim/Aydemir Doğan/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Necip Altın.
Gözünün rengini sordum “Kara sevdâ”dediler/Vecdi Bingöl/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Selâhattin Pınar.
Gözünün sürmesini ellere gülmesini salınıp gezmesini çılgınca kıskanırım/Suphi İdrisoğlu/Acemkürdi/Şarkı/Nim Sofyan/Suphi İdrisoğlu.
Gözyaşımda saklısın ağlayamam ben/Seyhan Girginer-Zekâi Tunca/Hicaz/Şarkı/Düyek/Zekâi Tunca.
Gözyaşlarımı gel de gör ey şûh-i sitemkâr/İsmail Fennî Ertuğrul/Bestenigâr/Şarkı/Sengin Semâî/İsmail Fennî Ertuğrul.
Gözyaşlarımı görsen acırsın/Ûdî Hırant (Kenkiloğlu)/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ûdî Hırant (Kenkiloğlu).
Gözyaşlarımı uğruna tâ katre be katre/Halit Uzel/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/İsmail Baha Sürelsan.
Gözyaşlarınız kalbime toplanmış emeldi/Mustafa Nâfiz Irmak/Eviç/Şarkı/Türk Aksağı/Selâhattin Pınar.
Gubâr-ı hâk-i pâyin çeşmime kûhl-i cevâhirdir/Hisar/Beste/Zincir/Mehmet Ağa (Çiroz).
Gubâr-ı pâyine almam cihânı yâ Resûlallah/Bayati/İlâhi/Düyek/Rıfat Bey (Sermüezzin).
GURBET (Rüzgârlara kapılmış.)/Zeki Müren/Hüseynî/Şarkı/Semâî/Zeki Müren.
Gurbet âdemden kara (YOLCU İLE ARABACI)/Faruk Nafiz Çamlıbel/Buselik/Şarkı/Sofyan-Düyek/Erol Sayan.
Gurbet akşamlarında hasretinle inlerim/Hicaz/Şarkı/Düyek/Zeki Müren.
Gurbet el bırakmıyor bende ne buldu bilmem/Burhan Bakışkan/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Burhan Bakışkan.
Gurbet elde çoktur elbet kavrulan/Mustafa Demiray/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mustafa Demiray.
Gurbet elde gam yükünü bağlarım/Hicaz/Şarkı/Oynak/Hâşim bey.
Gurbet elde hatıralar tesellim/Hâlit Çelikoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ziyâ Taşkent.
Gurbet elde her akşam battı bağrımda güneş/Osman Nihat Akın/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Şükrü Tunar.
Gurbet ele düşeli söndü umudum/Günsel Çelikoğlu/Hicaz/Şarkı/Semâî/Nihat Adlim.
Gurbet elmiş benim bahtım/Ülker Aygün/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Mustafa Malay.
Gurbet mi hasret mi nedendir bilmem/Cahit Deniz/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Cahit Deniz.
Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde/Kemâlettin Kâmi Kamu/Hüseynî/Şarkı/Semâî/Kasım İnaltekin.
Gurbet onulmaz yara kalbimizde kanıyor/Ahmet Ilgaz/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yılmaz Yüksel.
Gurbet rüzgarıyla haber saldığım/Hasan Oral Şen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Gurbetçim geliyor yazla berâber (HOŞGELDİN GURBETÇİM)/Güzide Taranoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Gültekin Çeki.
GURBETE NE LÜZÛM VAR (Gözler gözlerden ayrı)/Engin Çır/Hicaz/Şarkı/Aksak/Cengiz Cermen.
Gurbette olduğum günlerden beri/Hilmi Nalbantoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ziyâ Taşkent.
Gurbette ömrüm geçecek bir daracık yerimde yok/Atınç Emnalar/Hicaz/Şarkı/Semâî/Atınç Emnalar.
Gurbetteyim uzaktayım (KÖYÜM SENİ UNUTMADIM)/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yıldırım Gürses.
Gurûba yaklaşan ömür bağında yapraklar sararıp güller döküldü/Alâeddin Yavaşça/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Gurubu içimde yandı akşamın/Teoman Bayer/Hicaz/Şarkı/Semai/M. Ünal Yılmazer.
Gurubun getirdiği şu körfez akşamları/Hüsamettin Olgun/Dügâh/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Gurûbun kızıl rengi alev alev rûhumda/Ahmet Ilgaz/Hicazkâr/Şarkı/Düyek-Cur.-Aksak/Güldeniz Ekmen.
Gurubun rengini içmiş kanarak titriyor dalında ateşten bir gül/Faruk Oray/Acemaşîran/Şarkı/Düyek-Semâî/F. Kaya Pınarses.
Gurubunla ne mâtemler gönülde eyledin (peydâ-cânâ)/Acemaşîran/Şarkı/Devr-i Hindî/Sedat Öztoprak.
Gûş edip eyle terahhum âh ü efganım benim/Bayatiaraban/Şarkı/Ağır Düyek/Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı).
Gücenip küsme sakın koyma bu çöllerde beni/Erol Uzunöner (Uzunömeroğlu)/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Erol Uzunöner (Uzunömeroğlu).
Gücenmezsen budur arz-ı niyâzım/Bestenigâr/Şarkı/Şarkı Devr-i Revânı/Rif’at Bey.
Gül açar bülbül öter yaz geçer/Niyâzi Güler-B. Kemâl Çağlar/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Cevdet Çağla.
Gül açarken bahçemde hep hayâlin gülümser uzaktan bana/Muallâ Anıl/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Nihâl Erkutun.
Gül açıl gel aslı ne durgunluğun/Karcığar/Şarkı/Devr-i Hindî/Dede Efendi.
Gül açıl koynumda rûhum gonceler güller gibi/Evcara/Şarkı/Devr-i Hindî/Kuleli Mehmet Böley.
Gül aldın elinden baharın yazın/Hasan Kaya Manioğlu/Karcığar/Şarkı/Aksak/Bahri Altıntaş.
Gül bir daha yine rûhum güllerle bezensin/Bayatiaraban/Şarkı/Yürük Semâî/Suphi Ezgi.
Gül budanmış dal dal olmuş/Öksüz Âşık (Dede)/Gerdaniye/Şarkı/Müsemmen/Turhan Toper.
Gül budanmış dal dal olmuş/Öksüz Âşık (Dede)/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Vecdi Seyhun.
Gül bûselerinden dökülen izlere döndüm/Samim Arıksoy/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Erol Sayan.
Gül cemâlin bedr-i tâbân-ı cihan/Bayatiaraban/Şarkı/Devr-i Hindî/Rif’at Bey.
Gül çiçek takar geçer esmerim bakar geçer/Turgut Çelik/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Gül dalında çiçek sen açan benim sevgilim/Mustafa Fahlioğulları/Hisarbuselik/Şarkı/Semai/Mustafa Fahlioğulları.
Gül dalında öten bülbülün olsam/Neveser Kökdeş/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Neveser Kökdeş.
Gül devridir mevsim bahar bayram yeri bak hep civar/Reşat Özpirinççi/Acemaşîran/Şarkı/Raks Aksağı/Ömür Gençel.
Gül dudağın gül açar aşkına ben dûçar/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Sakîl/Mediha Şen Sancakoğlu.
Gül dudak kor bûselerle yandım akşam sevgilim/Mediha Şen Sancakoğlu/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/ Semai/Ömür Gençel.
Gül ey sevgilim gül de dudaklarından/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Şeref Çakar.
Gül gamzelerin penbe yüzün neş’esi miydi/Hüseynîaşîran/Şarkı/Semâî/Sedat Öztoprak.
Gül gül dedi bülbül güle gül gülmedi gitti/Ali Bektaş/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Ahmet Özkök.
Gül gül dedi bülbül güle gül gülmedi gitti/Laedrî/Ali Bektaş/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Ahmet Özkök.
Gül gül yüzüne âşık olan gülşeni n’eyler/Hüseynî/Şarkı/Semâî/Emin Akan.
Gül hazin sünbül pertşân bağ-ı zârın şevki yok/Recâizâde Mahmut Ekrem/Bayati/Şarkı/Ağır Aksak/Rahmi Bey.
Gül kokulu saçların menekşe bakışların/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Zeki Duygulu.
Gül kuruttum gül kuruttum/Hicazkâr/Türkü/İkiz Aksak.
Gül mevsimi cânâ yine güllerle açıl gez/Acemkürdi/Şarkı/Sengin Semâî/Zeki Duygulu.
Gül mevsimi gelmişti bugün bağ-ı hezârın/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Melâhat Pars.
Gül mevsimi yavrum yine güllerle açıl gez/Rıza Polat Akkoyunlu/Evcara/Şarkı/Aksak/Ferit Sıdal.
Gül mevsimidir gerçi dil âzâde değildir/Acemkürdi/Y. S./Yürük Semâî/Osep Ağa (Ebeyan).
Gül mevsimidir gül yüzünün gülleri gülsün/Hicazkâr/Şarkı/Türk Aksağı/Sâdi Erden (Ûdi).
Gül mevsiminin ıydına gel mey içelim yâr/Reşat Özpirinçci/Hüseynî/Şarkı/Aksak (Yürük)/Erdinç Çelikkol.
Gül müdür bilmem ki ruhsârın senin/Acemaşîran/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Gül nihalim kereminden beni mahrum eyleme/Süleyman Yalçın/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Süleyman Yalçın.
Gül olsam ya sünbül olsam beni koklar mısın/Neveser Kökdeş/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Neveser Kökdeş.
Gül penbe izârında senin ben/Reşat Özpirinçci/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Muzaffer İlkar.
Gül rûyini bûs eylediğim günleri andım/İlhan Seçkin/Hicaz/Şarkı/Aksak/Esin Seçkin.
Gül sen gülün olayım/Sâdi Hoşses/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sâdi Hoşses.
Gül sevdiceğim gül yüzünün gülleri açsın/Hüseyin Rifat Işıl/Ferahnâk/Şarkı/Sengin Semâî/Arif Sâmi Toker.
Gül sevdiceğim gül yüzünün gülleri açsın/Hüseyin Rifat Işıl/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Muzaffer İlkar.
Gül sevdiceğim gül yüzünün gülleri açsın/Hüseyin Rifat Işıl/Karcığar/Şarkı/Aksak/Hüseyin Sâdettin Arel.
Gül sevdiceğim güller açılsın yanağında/Buselik/Şarkı/Sofyan/Hüseyin Sâdettin Arel.
Gül sevdiceğim güller açılsın yanağında/Dilkeşhaveran/Şarkı/Aksak/Şerif İçli.
Gül uykudadır ötme garip bülbül uyandırma yazıktır/Turgut Çelik/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Gül yaprağını öptüm dudağındır diyerek/Ayfer Erdoğan/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Mustafa Fahlioğulları.
Gül yaprağının üstüne düşmüş bir gözyaşıdır sanki bu şebnem/Ümit Gürelman/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Fethi Karamahmudoğlu.
Gül yerin acep neden gülizâr oldu bu dem/Ahmet Uzel/Buselik/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Gül yüzlülerin şevkine gel nûş edelim mey/Bayati/Y. S./Yürük Semâî/Tab’î Mustafa Efendi.
Gül yüzlüm ismini nerede ansam/Ömer Altuğ/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Ömer Altuğ.
Gül yüzün ipek saçın acep şimdi ne haldedir/Yusuf Nalkesen/Evcara/Şarkı/Semâî/Yusuf Nalkesen.
Gül yüzünde gül derlesem dikenleri batar bana/Gülten Çiçek Tural/Hüseynî/Türkü/Düyek/Pınar Köksal.
Gül yüzüne hasretim cânımın cânânısın sen/Buselik/Şarkı/Curcuna/Fehmi Tokay.
Gül yüzünü seyr edip can ile sevdim seni/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Tanbûri Osman Bey (Büyük).
Gül yüzünün rengi uçmuş sanki kalbim yorulmuş/Haldun Menemencioğlu/Hüzzam/Şarkı/S. Semai/Nurettin Cemil Sangan.
Gül zamanı geleceğim demiştin/Necip Mirkelâmoğlu/Karcığar/Şarkı/Aksak/Necip Mirkelâmoğlu.
Gülde kalmış hangi mevsim hangi dem var nerdesin/Turgut Çelik/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Erdinç Çelikkol.
Güldü açıldı yine gül yüzlü yâr/Mehmet Sâdi Bey/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Hacı Arif Bey.
Güldün de gönlüme güller açıldı/Remzi Akansel/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Remzi Akansel.
Güldün eğlendin perîşân hâl ü kal’imle bugün/Ahmet Râsim Bey/Karcığar/Şarkı/Ağır Aksak/Tatyos Efendi.
Güldür artık ağlatma/Sâmi Derintuna/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Selâhattin Altınbaş.
Güldürmedi bir an beni baht-ı siyâhım/Karcığar/Şarkı/Sengin Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Güldürmiyecektin beni öyle neden baktın/Sedat Ergintuğ/Hicaz/Şarkı/Aksak/Güngör Önder.
Güle güle git sende bahar meltemi essin/Mustafa Ünal Yılmazer/Acemaşîran/Şarkı/Sengin Semai/Yener Topaloğlu.
Güle sor bülbüle sor hâlimi hicrânımı dinle/Nâhit Hilmi Özeren/Buselik/Şarkı/Yürük Semâî/İsmail Baha Sürelsan.
Gülemem ben ağlamaktır kaderim/İbrahim Halil Taşkent/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Hâlil İbrahim Taşkent.
Gülen gözlerini çok seviyorum/Seyhan Girginer/Hicaz/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Gülen gözlerinin mânâsı derin/Alâeddin Yavaşça/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Gülerken gül açar yanaklarında/Ziyâ Polat/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Erol Sayan.
Gül-i pür-ceste-i bağ-ı vefâyım pür-vefâyım/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Hacı Fâik Bey.
Gülistân-ı ruhun seyr etmeğe uşşâk özenmişler/Dede Efendi/Besteısfahan/Şarkı/Aksak Semâî/Dede Efendi.
Gülle hem bezm-i visâliz gerçi hâr olsak da biz/Adnan Üryâni/Acemaşîran/Şarkı/Müsemmen/Nevzat Demir.
Güller açıldı geldi yaz/Ethem Pertev Paşa/Hüzzam/Şarkı/Şarkı Devr-i Revânı/Sultan II. Mahmut (Adlî).
Güller açıyor sanki gülerken deheninde/Nâhit Hilmi Özeren/Gülizar/Şarkı/Sengin Semâî/Refik Fersan.
Güller derilir kalpler serilir/Fethi Karamahmudoğlu/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Güller kadar tâze bahar kadar şen/Yaşar Nûri Öztürk/Bayati/Şarkı/Düyek/Âmir Ateş.
Güller kızarır şerm ile ol gonce gülünce/Fitnat Hanım/Hicaz/A. S./Ağır Sengin Semâî/İbrâhim Ağa.
Güller ki bütün mevsim usanmış kanamaktan/Munis Fâik Ozansoy/Hisarbuselik/Şarkı/Aksak/Zeki Atkoşar.
Güller koymuşsun vazoya yanakların gülden oya/Şâhin Çandır/Hüseynî/Fantezi/Raks Aksağı/Fethi Karamahmudoğlu.
Güller kurusun solmaya dursun heder olsun/Azmi Aytaç/Hisar/Y. S/Yürük Semai/Ertuğrul Ottekin.
Güller mi verir kız yüzüne kırmızı rengi/Yesârî Asım Arsoy/Hüseynî/Şarkı/Semâî/Yesârî Asım Arsoy.
Güller sararır yaz günü gittin diye erken/Fâruk Şâhin/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Fâruk Şâhin.
Güller yere düşmüş kederinden soluyorken/Turgut Çelik/Dilkeşhaveran/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Güllere boğdun beni öyle tatlı gülünce/Hülya Nasuf/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hülya Nasuf.
Güllerin açılsın ve hiç solmasın/Engin Çır/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Ali Şenozan.
Güllerin sünbüllerin hasretten rengi sarı/Emin Halil/Acemkürdi/Şarkı/Yürük Semâî/Nâmık Kemâl Aktan.
Gülmedi şu bahtım gülmedi gitti/Sâdi Hoşses/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Sâdi Hoşses.
Gülmedim bir gün bile hasretle gönlüm yaralı/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Bîmen Şen.
Gülmedim güldürmedin bilmem kabahat kimdedir/Celâlettin Bey/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Yorgo Bacanos.
Gülmedim hiç gülmedim senden ayrı kalınca/M. Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Düyek/M. Ünal Yılmazer.
Gülmedim içimden seni sevdim seveli/Alâeddin Yavaşça/Karcığar/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Gülmek ne güzel şey nesi var hüznün/Hasan Soysal/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Hasan Soysal.
Gülmek yaraşır gül yüzüne ey gül-i cânım/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Hacı Emin Efendi.
Gülmeyi gönlüme hapseden kadın/Muzaffer Ünal/Hicaz/Şarkı/Düyek/Muzaffer Ünal.
Gülmezse gülmesin hayatta yüzüm/Nurhayat Sakarya/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Mustafa Malay.
Gülmezse yüzün goncaların kalbi kan ağlar/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Karcığar/Şarkı/Aksak-S. Sem./Mustafa Nâfiz Irmak.
Gülmüyor bahtım ne yapsam her günüm dünden beter/Sevinç Atan/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Devrihindî/Sadettin Çevik.
Gülmüyor gül yüzün eskisi gibi/Sedat Kayahan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sedat Kayahan.
Gülnihâl-i işve dilsûz var mı hüsn ü ânına/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Kanûni Hâlit Bey.
Gül-penbe tebessümlerinin sihrine yandım/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Sabri Bey (Hânende).
Gülsitân-ı dehre geldik renk yok bû kalmamış/Nâbî/Bayati/Beste/Devr-i Kebîr/Bolâhenk Nûri Bey.
Gülsitân-ı dehre geldik renk yok bû kalmamış/Nâbî/Isfahan/Beste/Devr-i Kebîr/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Gülsün diye hep gül yüzüne gülleri serdim/Seyit Karamanoğlu/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Kadri Şençalar.
Gülşende hezâr nağme-i dem-sâz ile mahzuz/Hicazkâr/A. S./Ağır Sengin Semâî/Zekâî Dede.
Gülşende ne hoş neş’eli Cem meclisi kurdun/Mehmet Sermet Paşa/Ferahnâk/Şarkı/Curcuna/Bîmen Şen.
Gülşene teşrîfini ey gül-izâr sakladın/Arazbar/Şarkı/Ağır Aksak/Nikoğos Ağa.
Gülşen-i âlemde bir nevres fidan eğler beni/Dertli/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Nihat Adlim.
Gülşen-i feyzinde bülbül pür figân/Mustafa Nâfiz Irmak/Acemaşîran/İlâhi/Düyek/Memduh Cumhur.
Gülşen-i hüsnüne kimler varıyor/Ahmet Feyzî Bey (Muâllim)/Hicaz/Şarkı/Aksak/Rif’at Bey.
Gülşen-i zevk-i hayâtın şimdi mehcurlerdeniz/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Tatyos Efendi.
Gülşenim hazân oldu/Cüneyt Tezsezen/Hicaz (Uzzal)/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Gülü sevdiyse gönül hüsnüne benzer diyedir/Fâzıl Ahmet Aykaç/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Gülüm seni tanıyorum (Seni nerden tanı.)/Yesârî Asım Arsoy/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yesârî Asım Arsoy.
Gülünce gözlerinin içi gülüyor (KENDİMİ SENDEN ALAMIYORUM)/Ülkü Aker/Hicaz/Şarkı/Semâî/İrfan Özbakır.
Gülüstanın bahârıydık sarardık sonbahar olduk/Yâsin Hatipoğlu/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Erdinç Çelikkol.
Gülüşerek o yollarda gezerdik kışın/Hicaz/Şarkı/Aksak/Bîmen Şen.
Gülüşü ay yüzlü kadın haydi gülümse/Hüsamettin Olgun/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/ Semai/Ömür Gençel.
Gülüşün baharlar getirir bana/Hasan Soysal/Ferahfeza/Şarkı/Düyek-Değ./Hasan Soysal.
Gülüşün başka senin baharlar yazlar gibi/Şâdi Kurtuluş/Hicaz/Şarkı/Aksak/Fethi Karamahmudoğlu.
Gülüşün de güzel ağlayışın da (BALLAR GİBİSİN)/Yusuf Nalkesen/Karcığar/Şarkı/Sofyan/Yusuf Nalkesen.
Gülüşün gül gibi açsın/Kâzım Ünlütürk/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Kâzım Ünlütürk.
Gülüşün güllere benzer güzelim gül gibisin/Mustafa Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Mustafa Ünal Yılmazer.
Gülüşün güneş gelişin bahar/Fethi Karamahmudoğlu/Buselik/Şarkı/Devr-i Turan/Fethi Karamahmudoğlu.
Gülüşün içimde sanki bahardı/Muammer Kayahan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Gültekin Aydoğdu.
Gülüşün sanki çiçek./Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Fantezi/Aksak/Fethi Karamahmudoğlu.
Gülüşünde inciler gözlerinde yaşlar var/Fahri Bildik/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Fahri Bildik.
Gülüşünle sev beni bakışınla öv beni/Câhide Ulaş/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/İsmâil Ötenkaya.
Gülüver sevgili gül çehrene gülmek yaraşır/Karcığar/Şarkı/Aksak/Râif Bey (Ûdî).
Gülüverse gül yüzünde tomurcuklar açardı/Zeki Akdoğan/Hicaz Uzzal/Şarkı/Aksak/Murat Demirhan.
Gülüyorsun güzelim gül güle gülmek yaraşır/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Neveser Kökdeş.
Gülzâra gel ey gül-izâr zevk edelim/Buselik/Şarkı/Ağır Aksak Semâî/Dellalzâde.
Gülzâra nazar kıldım vîrân ü harâb olmuş/Hicaz/Şarkı/Aksak/Danbeni Rızâ Bey.
Gülzâra salın gonce-i zîbâyı zamansın/Buselik/Şarkı/Ağır Aksak Semâî/Sultan II. Mahmut (Adlî).
Gülzâra salın mevsimidir geşt ü güzârın/Nedîm/Acemaşîran/Şarkı/Türk Aksağı/Hasan Fehmi Mutel.
Gümüş saçlarına eğip başımı (ANNEYE NİNNİ)/Vecdi Bingöl/Hicaz/Ninni/Semâî/Münir Nûrettin Selçuk.
Gün batar bülbül susar güller solar/Vâhit Özaydın/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Gün batar bülbül susar güller solar/Vâhit Özaydın/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Nihat Adlim.
Gün batarken her akşam sinemde ihtilâl var/Cemalettin Turan/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Ali Güngör Çakmakçı.
Gün batıyor tepelerden yanlızlığımın üstüne/Metin Pütmek/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Kenan Günel.
Gün battı gece oldu sesler azaldı/Acembuselik/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Gün be gün yaşanan o hâtırayı unutup boş yere atmak olmaz ki/İlkan San/Hicaz/Şarkı/Semâî/Avni Anıl.
Gün bitmektedir artık bilmem kaç oldu yaşım (ONSEKİZİNDE GİBİ)/Erdoğan Ünver/Hicaz/Şarkı/Düyek/Atilla İçli.
Gün doğarken ayıldım/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Mustafa Sunar.
Gün doğarken ayrılık var hiç sabahlar olmasın/Turgut Çelik/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Burhan Durucu.
Gün doğdu kapın henüz kapalı/Bestenigâr/Şarkı/Curcuna/Fâiz Kapancı.
Gün doğmadan olsun sabah/Turgut Çelik/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan-Aksak/Ömür Gençel.
Gün doğmayacak pencerelerden bana artık/Fâruk Şâhin/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Fâruk Şâhin.
Gün gelir kalbine sözün geçmezse/İlhan Coşar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yılmaz Pakalınlar.
Gün gelir seninle karşılaşırsak sessizce bir selâm verip geçiver/Şeydâ Temuçin/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Ziyâ Taşkent.
Gün gelir unutulur o dost bildiklerimiz/Turhan Oğuzbaş/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İrfan Özbakır.
Gün gün bitmede yazık ömrümüzün baharı/Sabahattin Hizmetli/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Sabahattin Hizmetli.
Gün kadar gündüz kadar aydın yüzün/Vâhit Özaydın/Dilkeşhaveran/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Gün olur belki diner gönlüme dolan bu sızı/İhsan Biçici/Hicaz/Şarkı/Aksak/Kutlu Payaslı.
Gün olur birisi beni sorarsa öyle esip geçti yeldi deyiver/Eyüp Göksu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/İlgün Soysev.
Gün olur ki seni her an yaşıyormuş gibiyim/Vâhit Özaydın/Bayati/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Gün olur meltem gibi çöken akşamla gelir/Taner Çağlayan/Hicaz/Şarkı/Semai/Alâeddin Yavaşça.
Gün ufukta solmaktadır/Hayri Köroğlu/Dügâh/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Günâhım hadden efzûndur bana rahmeyle Allah’ım/Dikençoğlu/Dügâh/İlâhi/Devr-i Hindî/Amir Ateş.
Günâhımsın sevâbımsın hem kışım hem baharımsın/Yalçın Benlican/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yılmaz Pakalınlar.
Günaydın güzeller güzeli/İbrâhim Minnetoğlu/Buselik/Şarkı/Nim Sofyan/Sâdun Aksüt.
Günde bin kez öldürürsün bin dikendir sözlerin/Mustafa Töngemen/Dügâh/Şarkı/Devr-i Hindî/Suphi İdrisoğlu.
Günde her an hasretinden yansa kalbim yansa ey yar/Vedat Fidanboy/Isfahan/Şarkı/Müsemmen/Özcan Sönmez.
Günden güne oluyor aşkınız içime derd/Bayati/Şarkı/Curcuna/Hüseyin Sâdettin Arel.
Günden güne rûhum daha yorgun daha argın/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Gündüzler nerde kaldı bitmiyor hiç geceler/Zeliha Bezen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Nihat Adlim.
Gündüzleri aldım yıkadım gölgeni buldum/Mehmet Tûran Yarar/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Gündüzleri hülyâmda geceleri rûyâmda bu coşkulu çağımda bir güzel arıyorum/Şâhin Çangal/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Gündüzlerimin bir geceden kalmadı farkı/Doğan Ergin/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Doğan Ergin.
Gündüzüm karanlık gecem uykusuz/Fuat Edip Baksı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Nûri Halil Poyraz.
Gündüzüm karanlık gecem uykusuz/Fuat Edip Baksı/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Râkım Elkutlu.
Güneş açılmakta ufukta işveli bir kız gibi/Ali Pektaş/Ferahnâk/Şarkı/Devr-i Hindi/Ahmet Özkök.
Güneş biraz evvel yüze gülerken semada belirdi kara bulutlar/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Güneş çarptı sanki başım dönüyor/Şâhin Çandır/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Bilge Özgen.
Güneş doğar olur sabah neden yüzüm gülümsemez/Turgut Çelik/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Güneş doğarken çiftçiler/Hicaz/Marş/Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Güneş doğdu dağlara ay gömüldü bağlara/Bayatiaraban/Şarkı/Nim Sofyan/Bedriye Hoşgör.
Güneş gibi billûr gibi nur gibi/Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Güneş gibi güzel dildar/Muhammed Lütfî Efendi/Hüzzam/İlâhi/Sofyan.
Güneş ruhsâreli cânân nikab-ender-nikab oldu/Şerif İçli/Karcığar/Şarkı/Aksak Semâî/Şerif İçli.
Güneş sensiz doğmuyor gündüzlerde hüzün var/Merâl Güvensen/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/İsmâil Ötenkaya.
Güneş yanar âlem döner/Aynalı Dede/Eviç/İlahi/Sofyan/Süleyman Girişit.
Güneş yüzlü sünbül yâr/Fuat Hulûsi Demirelli/Hüseynî/Şarkı/Aksak-Sofyan/Sadettin Kaynak.
Güneşi uğurladık tepelerin ardından/Orhan Kızılsavaş/Aşkefza/Şarkı/Nim Sofyan-Semâî/Orhan Kızılsavaş.
Güneşin batışı kederim olur/Faruk Şahin/Buselik/Şarkı/Aksak/Faruk Şahin.
Güneşin doğduğu yerde misin/Rıdvan Tandoğan/Hüzzam/Fantezi/Curcuna/Rıdvan Tandoğan.
Güneşin her batışında./Cemâlettin Alptekin/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/İlgün Soysev.
Güneşin kavurduğu rüzgârın savurduğu (BİR GARİP AŞIĞIM BEN)/Alâeddin Şensoy/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Güneşin o son öpüşünü Salacak’tan seyredeceksin/Aşkın Tuna/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Halil Karaduman.
Güneşin öptüğü berrak sulara şimdi akşamlara kokusu sindi/Şûle Özmen/Anberefşan/Şarkı/Düyek/Gündoğdu Doğan.
Güneşle beraber söndüğüm akşam ağlayacak hangi rüzgâr kimbilir/Ömer Bedrettin Uşaklıgil/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yıldırım Gürses.
Güneşle beraber söndüğüm akşam ağlayacak hangi rüzgâr kimbilir/Ömer Bedrettin Uşaklıgil/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ferah Çetin.
Güneşli baharlar en güzel çağda/Yüksel Gemalmaz (Şatoğlu)/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ali Ulvi Baradan.
Güneşten yakıcı ay kadar dilber/Ömer Hayyam/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Zeki Arif Ataergin.
Günler boyu mecnun gibiyim ben yine sensiz/Mediha Şen Sancakoğlu/Ferahfeza/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Günler değil aylar değil yıllar oldu bekliyorum/Erol Karaokur/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Suphi İdrisoğlu.
Günler geçer aylar geçer./Hüzzam/Şarkı/Yürük Semâî/Fâiz Kapancı.
Günlerce bekledim hep seni andım/Asâf Bey/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hüsnü Avunduk.
Günlerce durmadan koşar ararım/Hasan Lâmi Güray/Hicazkâr/Şarkı/Türk Aksağı/Sadettin Kaynak.
Günlerce okşayıp avuttun beni/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Mustafa Nâfiz Irmak.
Günlerce uzak kalmış iken gözlerinizden/Hâşim Nezihi Okay/Bayati/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Günlerce uzak kalmış iken sözlerinizden/Haşim Nezihi Okay/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Enver Özçağlayan.
Günlerce yaşlar döktü ağlayan gözlerimiz/Sâmi Derintuna/Karcığar/Şarkı/Düyek/Akın Özkan.
Günlerdir arayıp sormadın beni/Faruk Şahin/Hicaz/Şarkı/Düyek/Faruk Şahin.
Günlerdir âvâre dolaşırım ben/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Günleri beklerken yılları buldu/Zâkir Erdoğan/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Sâim Küçüktanış.
Günleri iple çekmek sevenlerin nasibi/Nâmık Kemâl Aktan/Acemkürdi/Şarkı/Düyek-Semâî/Nâmık Kemâl Aktan.
Günüm benim gecem benim/Bahar Gökfiliz/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Ömür Gençel.
Güşhane dağlarında kara yazımız/Sebahattin Kömürcüoğlu/Hüseynî/Ağıt/Sofyan/Ertuğrul Yalçınkaya.
Güz gurbeti değmiş sarı yaprağa/Turgut Çelik/Hicaz/Şarkı/Aksak/Amir Ateş.
Güz yağmuru gibisin yağdıkça yağıyorsun/Veli Bakırlı/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Yüksel.
Güz yeli eser eser duman düşmüş dağlardan/Muallâ Anıl/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ali Şenozan.
Güzel annem benden bir şey saklıyorsun/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Mediha Şen Sancakoğlu.
Güzel dudağı ne kanlı/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Fâiz Kapancı.
Güzel gel aklımı aldın/Hicaz/Köç./Aksak/Dede Efendi.
Güzel görsem içim titrer/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Güzel gözler menekşe yüce dağlar mor olur/Ömer Çalışır/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Avni Anıl.
Güzel gözlü sarı dilber bu kadar naz etme yeter/Sabahattin Hizmetli/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sabahattin Hizmetli.
Güzel gözlü şirin dilber/Mehmet Coşkun/Eviç/Şarkı/Nim Sofyan/Erol Başara.
Güzel gözlüm sevdanla esir oldum ben aşka/Ergüder Öktem/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Ergüder Öktem.
Güzel gözlüm şirin sözlüm sevdim âh seni/Özgen Gürbüz/Hicaz/Şarkı/Düyek/Özgen Gürbüz.
Güzel gün görmedi âvâre gönlüm/Mehmet Sâdi Bey/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Hacı Arif Bey.
Güzel kız fidan oldun ben oldum sarmaşığın/Ferahnümâ/Şarkı/Curcuna/Hüseyin Sâdettin Arel.
Güzel kız her tarafın meleklere denk olmuş/Bayatiaraban/Şarkı/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Güzel kızım esmer kızım/Çârgâh/Şarkı/Müsemmen/Hüseyin Sâdettin Arel.
Güzel kızlar kadınlar biliniz ne isterim/Necdet Rüştü Efe/Eviç/Şarkı/Curcuna-Raks Ak./Sadettin Kaynak.
Güzel nehir şirin nehir kıyıları serin nehir/Yılmaz Yüksel/Hicazkâr/Şarkı/Nim Sofyan/Nevra Günay Tosun.
Güzel olmaya güzel güzelsin diyemem ki/Şekip Ayhan Özışık/Buselik/Şarkı/Yürük Semâî/Şekip Ayhan Özışık.
Güzel sana bir hâl olmuş kar mı yağmış dağlarına/Hasan Bayrı/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Mehmet Nazmi Özalp.
Güzel sana gönül verdim/Hicaz/Şarkı/Düyek/Refik Fersan.
Güzel senden neler çektim biraz insaf edip gelsen/Câhit Öney/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Ahmet Hatipoğlu.
Güzel seni sevdim desem/Rana Uzuner/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Rana Uzuner.
Güzel senin gözlerini süzüşün/Hüseynî/Türkü/Sofyan.
Güzel terk etme beni/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Sadettin Kaynak.
Güzel yurdum dağlarını uzaktan göresim gelir/Vasfi Mâhir Kocatürk/Hüseynî/Ç. Ş./Nim Sofyan/Selâhattin İçli.
Güzele bakması sevaptır derler/Sâmi Derintuna/Hicaz/Şarkı/Düyek/Nûrettin Demirtaş.
Güzelim ben seni sevdim seveli/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mahmut Celâleddin Paşa.
Güzelim gel seninle bir gezelim/Hicaz/Şarkı/Necmi Rızâ Ahıskan.
Güzelim gözlüğünü çeşmine tak/Hicaz/Şarkı/Aksak/Giriftzen Asım Bey.
Güzelim zehre gerek yok bana yettin bu gece/Mehmet Tûran Yarar/Dilkeşhaveran/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Güzeller elinde bir gonca idin/Hulûsi Çekiç/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Mahmut Yivli.
Güzeller güzeli gel artık bana/Hurşit Ungan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Güzeller içre mümtazdır/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Rif’at Bey.
Güzellerde ne bu hâlet/Tanbûri Mustafa Çavuş/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Tanbûri Mustafa Çavuş.
Güzellerde yalan olmaz/Gerdaniyebuselik/Şarkı/Aksak.
Güzellere kaymış aklı nar ister Karacaoğlan/Karacaoğlan/Gerdaniye/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Güzellere olmaz inan/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı.
Güzelliğin aşinadır dillere destan/Cemalettin Turan/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Ali Güngör Çakmakçı.
Güzellik damla damla birikmiş de sen olmuş/Osman Feyzoğlu/Bayati/Şarkı/Düyek/Rüştü Şardağ.
Güzellik şânın senin/Bayati/Şarkı/Curcuna/Hüseyin Sâdettin Arel.
Güzellikler şehri İstanbul’dasın/Fâruk Oray/Hicaz/Şarkı/Sofyan/İsmâil Akçapınar.
Güzellikte eşin yoktur cihanda/Halil Soyuer/Hicaz/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Güzelsin meşreb-i erbâb-ı aşka pek muvafıksın/Bestenigâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Ziyâ Bey (Üsküdar’lı).
Güzelsin sevdiğim bir nev-civansın/Karcığar/Şarkı/Devr-i Hindî/Hacı Fâik Bey.
Haber bekliyorum bak yine ben penbe şafaktan/Gündoğdu Duran/Hicaz/Şarkı/Semâî/Gündoğdu Duran.
Haber gelmez gönül vîrâne kaldı/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Nâci Tektel.
Haber yok geçiyor hep aylar dedim/Adnan Ürey/Karcığar/Şarkı/Nim Sofyan/Adem Şâhin.
Haberin yok mu senin ey dil-i zâr/Leylâ Saz/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Leylâ Saz.
Haberler yollasam seni çağırsam/Mülazım Yıldırım/Hicaz/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Habibe’m başına karalar bağlar/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Sedat Öztoprak.
Habîb-i âşıkânın zikr ü fikr-i cümle müştâkın/Selâmi Efendi (Şeyh)/Bestenigâr/İlâhi/Yürük Semâî/Ahmet Hatipoğlu.
Habîb-i Kibriyâ bab-ı recâsın ya Resûlallah/Ali Ulvi Kurucu/Hüzzam/İlâhi/Düyek/Ahmet Hatipoğlu.
Hacivat uzun ince/Oktay Zerrin/Hüseyni/Şarkı/Nim Sofyan/Kemal Olguncan.
Hacle-i bî-yâre benzer sahn-ı gülzâr-ı bahar/Eviç/Şarkı/Ağır Aksak/Sultan Vahdettin.
Haddeden geçmiş nezâket yâl ü bâl olmuş sana/Nedîm/Bayati/Şarkı/Müsemmen/Mehmet Ali Çelikbaş.
Hadden aştı iştiyâkın/Abdülmecid Sıvasî (Şeyh)/Bayati/Tevşih/Düyek/Zekâi Dede.
Hadden aştı iştiyâkın yâ Resûl göster cemâlin/Abdülmecid Şeyhî (Sivas’lı)/Bayati/İlâhi/Düyek/Zâkir Ahmet Çelebi.
Hadden aştı iştiyâkın yâ Resûl göster cemâlin/Abdülmecid Şeyhî (Sivas’lı)/Besteısfahan/İlâhi/Devr-i Revân/Cüneyt Kosal.
Hadi anlat ne var ne yok diyorsun/Fatma Onur/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Hadi ben öfkemi yenemedim de/Yusuf Nalkesen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yusuf Nalkesen.
Hadi gel bir türkü söyle coşku sarsın dorukları/Mehmet Zeki Akdağ/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Hadi gittim ben diyelim/Arzu Subakan Kabukçu/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Mahmut Oğul.
Hadi tut ellerimi gözlerime dal gitsin/Miyaser Gülşen/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Turhan Taşan.
Hak bir gönül verdi bana ha demeden hayran olur/Yûnûs Emre/Bestenigâr/İlâhi/Sofyan-Y. Semâî/Zeki Atkoşar.
Hak bir gönül verdi bana ha demeden hayran olur/Yûnûs Emre/Hüzzam/İlâhi/Düyek/Şâhin Uçar.
Hak çalabım Hak çalabım sencileyin yok çalabım/Yûnûs Emre/Bestenigâr/İlâhi/Nim Evsat/Cüneyt Kosal.
Hak eğer yardım murad eylerse biz âcizlere./Nûri Baş/Hüzzam/İlâhi/Düyek/Bekir Sıtkı Sezgin.
Hak Hak diyen âşıklar/Hicaz/İlâhi/Sofyan.
Hak müyesser etse varsam/Yunus Emre/Acemaşîran/İlâhi/Düyek/Ahmet Hatipoğlu.
Hak şer’leri hayr eyler/İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)/Acem/İlâhi/Düyek/Şikârîzâde Ahmet Efendi (Hacı).
Hak şer’leri hayr eyler/İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)/Hicaz/İlâhi/Sofyan.
Hak şer’leri hayr eyler/İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)/Hüseynî/İlâhi/Semâî/Abdülkâdir Şehitoğlu.
Hak şer’leri hayr eyler/İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)/Isfahan/İlâhi/Aksak/Yakup Gören.
Hak Teâlâ der kesîran zikredin/Haydar Akdemir/Hicaz/İlahi/Düyek/Haydar Akdemir.
Hak yarattı âlemi aşkına Muhammed’in/Yûnûs Emre/Isfahan/İlâhi/Düyek/Hüseyin Sebilci (Hâfız).
Hak yoluna gidenlerin âsâ olsam ellerine/Seyrânî/Acemaşîran/İlâhi/Düyek/Kemâl Efendi (Hâfız).
Hak yoluna girelim./Muzaffer Ozak (Aşkî)/Isfahan/İlâhi/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Hak yolunun garip kulu./Ömer Kalafat/Bestenigâr/İlâhi/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Hak’dan bana nazar oldu/Yûnûs Emre/Eviç/İlâhi/Sofyan/Zeki Atkoşar.
Hak’dan inen şerbeti içtik Elhamdülillah/Yûnûs Emre/Ferahnâkaşîran/İlâhi/Sofyan/Ümit Gürelman.
Hak’dan inen şerbeti içtik Elhamdülillah/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Sofyan-Aksak/Bekir Sıtkı Sezgin.
Hak’dan inen şerbeti içtik Elhamdülillah/Yûnûs Emre/Hüseynî/İlâhi/Aksak-A. Semâî/Güldeniz Ekmen.
Hak’dan özge nesne yokdur gayrıdan ümmîdi kes/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Hüseynî/İlâhi/Nim Evsat/Hâfız Post.
Hakdır Allahım Muhammed mahım Ali’dir şahım/Münir Baba/Hicazkâr/Nefes/Düyek.
Hâk-i pâyin olalı başımda tâc-ı devletim/Kânûnî Sultan Süleyman (Muhibbi)/Eviçmaye/Beste/Berefşan/Alâeddin Yavaşça.
Hakikat cem’ine dahil olanlar/Hilmi Dede (Baba)/Bayatiaraban/Nefes/Curcuna.
Hakk’a çevir özünü kıbleye tut yüzünü/Bestenigâr/İlâhi/Düyek/Hüseyin Sebilci (Hâfız).
Hakk’ı seven aşıkların eğlencesi tevhîd olur/Niyâzî-i Mısrî/Hüseynî/İlâhi/Sofyan.
Hakk’ın cemâlin gözleyen Hû demesin ya ne desin/Abdullah Efendi (Hilmî)/Acem/İlâhi/Sofyan/Cüneyt Kosal.
Hakkın emrin tutalım yasaklardan kaçalım/Muhibbî Sefer Efendi/Hicaz/İlahi/Düyek/Sadun Aksüt.
Hakkın emrin tutalım yasaklardan kaçalım/Sefer Dal (Muhibbî)/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Cüneyt Kosal.
Hakkını verin bu sazın/Gülay Elgin/Acemaşîran/Şarkı/Evfer/Selâhattin İçli.
Haklıyım ger arşa îsâl eylesem efganımı/Karcığar/Şarkı/Ağır Aksak/Asdik Ağa.
Haktan inen şerbeti içdik Elhamdülillah/Yunus Emre/Hüseynî/İlahi/Sofyan/Yılmaz Pamukçu.
Hâlâ bilmem ne renkti o gözlerin/Kemâl Selimoğlu/Buselik/Fantezi/Aksak Semâî-Curcuna/Mutlu Torun.
Hâlâ gelemedim kendime hâlâ/Halil Soyuer/Hicaz/Fantezi/Düyek/Hüseyin Soysal.
Hâlâ mı güzel hâlime rahmetmeyeceksin/Reşat Özpirinçci/Hicaz/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Hâlâ o günleri anar mısın/Ali Rızâ Coşkundeniz/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yılmaz Pakalınlar.
Hâlâ yakar içimi bir kor gibi ateşin/İbranim Halil Taşkent/Hicaz/Şarkı/Düyek/İbranim Halil Taşkent.
Halâs et kalbimiz Hubb-ı Sivâdan./Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Ferahfeza/İlâhi/Düyek/Seyfettin Efendi (Şehzâde).
Hâleli gözlerin hayâle döndü/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Bîmen Şen.
Hâl-i dili arza yok mecâlim/Mustafa Reşit Bey/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Bîmen Şen.
Hâl-i dil-i zârımı duysa cihan/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Hacı Arif Bey.
Hâl-i nez’imde acırsın sevdiğim dinle beni/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Şevkî Bey.
Hâl-i perîşânıma merhamet et ey perî/Eviç/Şarkı/Müsemmen/İzzettin Hümâyi Elçioğlu.
Hâl-i ruhsârına necm-i seher ülker mi desem/Dilkeşhaveran/A. S./Aksak Semâî/Küçük Mehmet Ağa.
Hâlik’im sensin ma’bûdum Allah/Hüzzam/İlâhi/Devr-i Hindî.
Hâlim olsun âşıka ibret-numâ/Besteısfahan/Şarkı/Ağır Aksak/İsmet Ağa.
Halime kız senin adın Halime/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Hâdi Efendi.
Hâlime rahm eyleyip gûş etmedin efganımı/Acemkürdi/Şarkı/Curcuna/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Hâlime rahm eyleyip gûş etmedin efganımı/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Mardik.
Halime’dir kız senin adın Halime/Hüzzam/Türkü/Sofyan.
Halimi anlamazsın dardimi hiç bilmezsin/Ahmet Erdoğan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ferhat Sarmusak.
Hâlimi arz eyleyim sultânıma/Bestenigâr/Şarkı/Ağır Düyek/Rif’at Bey.
Hâlimi bir kerre takrir eylesem sultânıma/Vasıf/Hüzzam/Şarkı/Ağır Düyek/Dede Efendi.
Hâlimi Mecnûn görse rahm eder ağlar bana/Acemaşîran/Şarkı/Devr-i Hindî/Selânik’li Ahmet Efendi.
Halis altundan o saçlar tel tel/Behçet Yazar/Eviç/Şarkı/Aksak/Nurettin Cemil Sangan.
Halka-i zülf-i siyâhı fark olunmaz dâmdan/Eviç/Beste/Çenber/Rauf Yektâ Bey.
Halka-i zülfün dili bend eyledi sevdâya âh/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Halsizim menbaı meçhûl ismi meçhûl derdimin/Câhit Öney/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Rüştü Eriç.
Ham meyvayı kopardılar dalından/Acemkürdi/Türkü/Nim Sofyan.
Hamd Allah’a ki eltaf-ı amîm/İsmail Hakkı (Bereketzâde)/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde).
Hamd ü minnettir sana ey hâlik-i kevn ü mekân/Besteısfahan/İlâhi/Evsat/Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde).
Hamiyyetle gönüller doldu sevdâ-yı şehâdetten/Hisarbuselik/Şarkı/Yürük Semâî/Zekâî Dede.
Han bağına kurulmuş aşıkların otağı/Hilmi Dede (Baba)/Hicaz/Nefes/Yürük Semâî.
HAN DUVARLARI (On yıl var ayrıyım.)/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/İsmet Nedim.
Hançer-i aşkınla ey yâr gönlüm üzre vurma hiç/Halil Soyuer/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ekrem Güyer.
Hançer-i gamzen ile oldu vücûdum lâle-zâr/Bayatiaraban/Şarkı/Devr-i Hindî/Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı).
Hançer-i gamzen ile sad-pâre kıldın gönlümü/Hüseynîaşîran/Şarkı/Aksak/Rif’at Bey.
Hangi âhûya tutuldum ise nâlân oldum/Kemâl Emin Bara/Bayatiaraban/Şarkı/Devr-i Revân/Hüseyin Sâdettin Arel.
Hangi aşık istemezki sevgiliyle/Mevlânâ Celâledîn-i Rûmî/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Yener Topaloğlu.
Hangi dağ ardına kaçıp gittiniz/Halil Soyuer/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Selâhattin Altınbaş.
Hangi derde müptelâsın çok mu feryâdın gönül/Câvidan Birkan/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Nihat Adlim.
Hangi deryâlarda yüzdük taşmayan bilmez bizi/Mehmet Tûran Yarar/Evcişevk/Beste/Devr-i Kebîr/Akın Özkan.
Hangi meltem alıp getirdi seni/Sâdık Atay/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Türkân Öncü.
Hangi neşter ile açtın yaramı/İbrahim Yeşildağ/Hicaz/Şarkı/Düyek/İbrahim Yeşildağ.
Hangi sevda yaktı geçti söyle mahzun bağrını/Filiz Bedük/Hüseynî/Şarkı/Müsemmen/Yılmaz Karakoyunlu.
Hangi sevdâ yaktı geçti söyle mahzûn bağrını/Filiz Bedük/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Hüseyin Erbay.
Hangi sözlerle ninem gönlünü açmışsa bana/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Buselik/Şarkı/Düyek/Cinuçen Tanrıkorur.
Hangi suçum oldu sebep hicrine/Sadettin Kaynak/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Hangi tene değse/Mualla Kâtip/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ramazan Özyurt.
Hanım hanım şen hanım./Hicaz/Şarkı/Aksak/Fahri Kayahan.
Hani ben giderken mahzun kalacak acıklı bir şarkı tutturacaktın/Erol Kavşit/Hicaz/Şarkı/Semâî/Ziyâ Taşkent.
Hani benim çocukluğum uçup giden o yıllarım/Özgül Tezbaşaran/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mustafa Ünal Yılmazer.
Hani bir gün bile görmezsen ölürdün güzelim/Mahmut Nedim Güntel/Karcığar/Şarkı/Evfer/Gültekin Çeki.
Hani bu aşk bitmezdi hiç kalpde yarım kaldı sevinç/Gülten Çiçek Tural/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Uzman Sağlık.
Hani çok severdik deliler gibi/Pervin Şakar/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Gültekin Aydoğdu.
Hani güller açarken gelecektin sevgilim/Burhan Durucu/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Burhan Durucu.
Hani nerde beni öpen dudaklar/Nûrettin Baykal/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/İlgün Soysev.
Hani saçlarına gül takmıştım ya/Nihâl Özyüksel/Hicaz/Şarkı/Sofyan/İsmâil Ötenkaya.
Hani sevdâya dalıp cennete yaklaştığımız/Mehmet Tûran Yarar/Hisarbuselik/Şarkı/Semâî/Akın Özkan.
Hani tatlı sevgilim aklın yolu hep birdi/Sâmi Derintuna/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan-Semâî/Uzman Sağlık.
Harâb oldu cismim temelden harâb/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Arif Sâmi Toker.
Harâb oldu dil-i nâ-şâd elinden/Hicaz/Şarkı/Aksak/Kazasker Mustafa İzzet Efendi.
Harâb-ı intizâr oldum aman gel/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Leylâ Saz.
Haram olsun bana ey çehre-i gül-gûn-i müstesna/Dügâh/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Harap oldum firakınla sarardım/Emin Akan/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Emin Akan.
Harmana gel harmana/İclâl Ataç/Buselik/Şarkı/Semâî/İclâl Ataç.
Harmandalı efem bakıyor/Hicaz/Zeybek/Ağır Aksak.
Hased eyler bu bezme el/Bayati/Şarkı/Ağır Aksak/Nûman Ağa.
Hasret bana zından ediyor şu cihânı/Emin Akan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Emin Akan.
Hasret bir yangın gurbet çok zor/Civan Argönül/Hicaz (Hümâyun)/Şarkı/Semâî/Civan Argönül.
Hasret çöktü savdamızın üstüne/Rümeysa Çakmak/Bayati/Şarkı/Sofyan/İsmail Ötenkaya.
Hasret delice eser rüzgâr rüzgâr gönülde/Orhan Kızılsavaş/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Hasret denizinde seni ben aşkla ararken/Mustafa Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Mustafa Ünal Yılmazer.
Hasret dolu yıllarda senin aşkına kandım/Bülent Nuran/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Bülent Nuran.
Hasret hani çok sürmeyecek tez dönecektin/Taner Çağlayan/Besteısfahan/Şarkı/Aksak Semâî/Cavit Ersoy.
Hasret ile tükendi gelip geçti bu ömrüm/Nevin Tali/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erdoğan Berker.
Hasret ile yanarken geçip gitti bir ömür/Sami Derintuna/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Mustafa Malay.
Hasret kavuşturan geliyor/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan-Aksak/Sadettin Kaynak.
Hasret odu yaktı ciğerim ey rûh-i âlim/Hicaz/Şarkı/Aksak Semâî/Tanbûri Ali Efendi.
Hasret oluyor gönlüme/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Hasret tespihini çektim sevdanla/Münire Aksaray/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Talât Er.
Hasret yaktı can evimi gülemedim gülemedim/Şevki Dinçal/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mustafa Malay.
Hasret yine hasret yanarım dil-zedeyim ben/Yâsin Hatipoğlu/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Türk Aksağı/Sâdettin Çevik.
Hasret yüreğimi böyle yakınca/Gülten Çiçek Tural/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Hasret-i hamyâze-rîz etmiş hilâlî kaşına/Buselikaşîran/Beste/Muhammes/Enfî Hasan Ağa.
Hasret-i hicrinledir bî-çâre dil/Mehmet Kâmil Çelebi/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Rif’at Bey.
Hasret-i lûtfunla kalbim durmadan hep çırpınır/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Leylâ Saz.
Hasret-i rûyinle giryân olduğum demdir bu dem/Hicaz/Beste/Çenber/Gevrekzâde Mustafa Ağa.
Hasreti zincire vursak diyorum/Kenen Cingöz/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ahmet Dalkılıç.
Hasretim gönülden özlediğimsin/Hüsnü Kayıran/Eviç/Şarkı/Curcuna/Tahsin Karakuş.
Hasretim hep artıyor gel gelde gönlüm çağlasın/M. Ünal Yılmazer/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/M. Ünal Yılmazer.
Hasretim onun haz dolu sözlerine/Muhittin Fisunoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Turhan Toper.
Hasretim sana sanki bin yıl uzakta gibi/Zeynettin Maraş/Hicaz/Şarkı/Düyek/Zeynettin Maraş.
Hasretim var can dayanmaz anlatılmaz pek derin/Turgut Çelik/Hicazkâr/Şarkı/Müsemmen/Ömür Gençel.
Hasretimle sevdâm el ele büyür şimdi/Şevki Dinçal/Acemkürdi/Fantezi/Aksak/M. Sabri Akçagül.
Hasretin alev alev yakıyorken bağrımı/Turhan Taşan/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş.
Hasretin bağrımı delip geçiyor/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mustafa Nâfiz Irmak.
Hasretin büyüyorken her gün içimde/Şâhin Çandır/Hicaz/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Hasretin büyüyorken her gün içimde/Şâhin Çandır/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Ertuğrul Ottekin.
Hasretin çığ gibi içimde büyür/Ruşen Işın/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hüseyin Soysal.
Hasretin çok eskidir bir an değil bir gün değil/Besim Bey/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Ekrem Güyer.
Hasretin çok zor geldi inan gönlüm yanıyor/M. Serdar Şahin/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ünsal Silleli.
Hasretin dağlar kadar aşsam desem aşamam/Ercan Akbay/Eviç/Şarkı/Sofyan/İsmail Demirkıran.
Hasretin gönlümde artık bir ateşten perdedir/Feyzi Halıcı/Evcara/Şarkı/Devr-i Hindî/Cinuçen Tanrıkorur.
Hasretin gün be gün büyür içimde/Orhan Kızılsavaş/Aşkefza/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Hasretin öğretti bana yanmayı/Esin Şenkal/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ahmet Özkök.
Hasretin sardı beni kolların saydım/Selim Uludemir/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erdoğan Berker.
Hasretin unutturdu beni bana/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Aleko Bacanos.
Hasretinden bî-karârım gel yetiş imdâdıma/Câvidan Birkan/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Nihat Adlim.
Hasretinden çektiğim bir gün değil/Seyfettin Başçılar/Acemaşîran/Şarkı/Müsemmen/Suat Akgün.
Hasretinden çektiğim bir gün değil bin gün değil/Seyfettin Başçıllar/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Turan Yalçın.
Hasretinden çektiğim bir gün değil bin gün değil/Seyfettin Başçıllar/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Hasretinden her dem ağlar gözlerim vuslât diye/Sadettin Çevik/Dügâh/Şarkı/Devr-i Hindî/Sadettin Çevik.
Hasretinin hüsnüyle aşkıma doyamadım ben/Galip Uzunca/Hicaz/Şarkı/Düyek/Salih Berkmen.
Hasretinin hüsnüyle oldum böyle perişan/Galip Uzunca/Hicaz/Şarkı/Düyek/Recep Güçlüler.
Hasretinle dalıp gittim maziye/Nilgün Aygül Bingöl/Hicaz/Şarkı/Düyek-Curcuna/Salih Suphi Soner.
Hasretinle ey perî kalb-i nizârım dağlarım/Bestenigâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Ûdî Hasan Bey.
Hasretinle geçip gitti bir ömür/Sâdık Atay/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Metin Everes.
Hasretinle geçti yıllar gelmedin hiç dâd’ıma/Niyâzi Şengül/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Niyâzi Şengül.
Hasretinle yanarken yıl olan o saatler/İsmail Ötenkaya/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/İsmail Ötenkaya.
Hasretinle yaşayamam sensin benim canım kanım/Sami Derintuna/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Turhan Taşan.
Hasretle bu şeb dîdelerim kana boyandı/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Memduh İmre (Hâfız).
Hasretle dün akşam yine ben hep seni andım/Ümit Gürelman/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Hasretle geçen günleri andıkça güzel/Mehmet Hafîd Bey/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Ali Rızâ Bey.
Hasretle geçen günlerime ağladı akşam/Melek Hiç/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Ferit Sıdal.
Hasretle geçen her gece âteşlere yandım/Özgen Bilgisel/Hisarbuselik/Şarkı/Aksak/Osman Nûri Özpekel.
Hasretle geçen yıllara sonsuz sitemim var/Vedat Fidanboy/Bayati/Şarkı/Aksak/Özcan Sönmez.
Hasretle geçen yıllara sonsuz sitemim var/Vedat Fidanboy/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Saadet İdrisoğlu.
Hasretle geçti ömrüm baharım hem de yazım/Ziyâ Polat/Hicaz/Şarkı/Düyek/Kadri Şençalar.
Hasretle güzel günleri hep ansa da gönlüm/Kemâl Şâkir Yakar/Karcığar/Şarkı/Sengin Semâî/Bahri Altıntaş.
Hasretle hemişe gamla yoldaştı/Kemâlettin Kâmi Kamu/Hüseynî/Şarkı/Semâî/Alâeddin Yavaşça.
Hasretle temam “nal”e döndüm sensiz/Irak/Y. S./Yürük Semâî/Dede Efendi.
Hasretle yanan bahçeme gel, bağrımı yakma/Yılmaz Karakoyunlu/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Karakoyunlu.
Hasretle yanan kalbime imdad edecek yok/Veysel Öksüz/Hicaz/Şarkı/Aksak/Burhan Durucu.
Hasretle zâr ü zâr gönül/Reşat Özpirinçci/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Hasretleri yorgun gecemin son seherinde/Yılmaz Karakoyunlu/Hüzzam/Şarkı/Aksak/M. Emin Yücel.
Hasretli günler bir kor mu Tanrım/Sami Derintuna/Acembuselik/Fantezi/Raks Aksağı/Turhan Taşan.
Hasretzede’nin âhına canlar dayanır mı/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Hasta bir ümmid ile hep bekledim yollarda ben/Karcığar/Şarkı/Aksak/Şükrü Tunar.
Hasta düştüm gurbet elde (HUMA KUŞU)/Hicaz/Maya/Hasan Özçivi.
Hasta gönlüm inledikçe derdime derman mı var/Halil Soyuer/Hisarbuselik/Şarkı/Müsemmen/Ziyâ Taşkent.
Hasta kalbim bak seninçün durmayıp yanıyor/Acemaşîran/Şarkı/Devrihindî/Nasib’in Mehmet Yürü.
Hasta kalbimde açılmış kanayan bir yarasın/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Selâhattin Pınar.
Hasta kalbimde yanan derdi niçin anlamadın/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Kaptanzâde Ali Rızâ Bey.
Hasta rûhumda bitmiyor derdin/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Alâeddin Yavaşça.
Hasta-i zâr ü nizârım seni sevdim seveli/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Bîmen Şen.
Hasta-i zevk-i visâlindir gönül çoktan beri/Vasfi Efendi (Şeyh)/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Kadri Bey (Doktor).
Hastayım derd-i derûnuma kimse dâd etmiyor/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Bîmen Şen.
Hastayım yalnızım seni yanımda sanıp da/Rızâ Tevfik Bölükbaşı/Hicaz/Şarkı/Semâî/Lem’î Atlı.
Hastayım yaşıyorum görünmez hayâliyle/Ûdî Hırant (Kenkiloğlu)/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ûdî Hırant Kenkiloğlu.
Haste-i gamdır şifâ ister gönül/Leylâ Saz/Karcığar/Şarkı/Ağır Aksak/Asdik Ağa.
Hatem-i zümre-i pirâna geldim/Hacı Nedîm Bey/Hüseynîbuselik/İlâhi/Sofyan/Selâhattin Demirtaş.
Hatıralar bırakmıyor peşimi hayâline git diyorum gitmiyor/Berran Yalçın/Hicaz/Şarkı/Düyek/Faruk Şâhin.
Hatıralar birer birer yok oldu içimizde/İbrahim Umut/Hicaz/Şarkı/Semai/İbrahim Umut.
Hatıralar canlandı birer birer gözümde/Celâl Çetin/Hicaz/Şarkı/Düyek/Selâhattin Sağlam.
Hâtıralar gecesinde hazların en yücesinde/Fethi Karamahmudoğlu/Hicaz/Fantezi/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Hatıralar gözlerimden gidecek sandım/İbrahim Umut/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/İbrahim Umut.
Hâtıralar gülen yüzde can verir sevgiye/Hasan Soysal/Hüseynî/Şarkı/Semâî/Hasan Soysal.
Hâtıralar saçılmış rûhuma yaprak yaprak/Münir Müeyyet Berkman/Hicaz/Şarkı/Düyek-Semâî/Alâeddin Yavaşça.
Hatıralar son deminde solan yorgun günler gibi/İlter Yeşilay/Hicaz/Şarkı/Semai/Ramazan Özyurt.
Hatıralar uçuşmuş kaçışmış uzaklara/Hüseyin Tansever/Hicaz/Şarkı/Aksak/Selâhattin Altınbaş.
Hâtıram rahatsız etmezse seni/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Tatyos Efendi.
Hatıramdan çıkmaz oldun can gülüm/Hüseyin Top/Eviç/Şarkı/Curcuna/Amir Ateş.
Hatırımdan ne geçer sorma gönül sorma neler/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Râkım Elkutlu.
Hatırında kalsın ey reşk-i melek/Hüseyin Fahrettin Dede/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde).
Hatırlamam seni şimdi yanıp da açılan bir gülde./Nilgün Aygül/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hasan Soysal.
Hatırlamasan da olur beni artık hiç bir an/Zeynettin Maraş/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Zeynettin Maraş.
Hatırlarım her gece/Bilge Kazaz/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ahmet Özkök.
Hatice’m saçlarını dalga dalga taratmış/Sâdettin Kaynak/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Hatice’me varayım diz çöküp yalvarayım/Karcığar/Şarkı/Türk Aksağı/İsak Varon.
Hava güzel yine gülşende gösteriş günüdür/Hisar/Y. S./Yürük Semâî/Dede Efendi.
Havada bulut yok bu ne dumandır/Hüseynî/Türkü/Curcuna.
Havada turnam sesi gelir kanadı burma (Burma da burma duman.)/Eviç/R. T./Yürük Semâî.
Havalandı gönül kuşu/Vecdi Bingöl/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Münir Nûrettin Selçuk.
Havayı bulut aldı Tokat’a dolu yağdı/Karcığar/Şarkı/Aksak.
Hayâl deryâsına ben bâzı bâzı dalmasam bir türlü dalsam bir türlü/Necdet Atılgan/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Selâhattin Pınar.
Hayâl dolu bir gençlik ümit dolu bir aşk bitti/Ahmet Kaçar/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Kemâl Gürses.
Hayâl köşkümden içeri girdim ki./Orhan Kızılsavaş/Hicaz/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Hayâl oldu sevgili gönül ızdırâb dolu/Hicaz/Şarkı/Semâî/Alâeddin Yavaşça.
Hayâl-i ârızın bağ-ı tecellide gül olmuştur/Hicazzemzeme/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Hayalimde düşümdesin/Bedri Aybars/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Bedri Aybars.
Hayâlimde nasıl ki hâtıralar bir izse./Yusuf Merçil/Hicaz/Şarkı/Düyek/Nihat Adlim.
Hayalimden çıkmıyor bir dakika gül yüzün/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Nasib’in Mehmet Yürü.
Hayâlimiz vardı yolun başında nice ümit hemen tükendi bitti/Zeki Akdoğan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mustafa Malay.
Hayâlin var şu gönlümde ey peri/Ahmet Uzel/Bestenigâr/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Hayâlini kurduğum özlemini duyduğum/Serap Sönmez/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Halil İbrâhim Taşkent.
Hayâlinle başbaşa beni yalnız bırakma/Gıyâsettin Keykubat/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Alâeddin Şensoy.
Hayâlinle başbaşayım kalbimdir senin yerin/Celîle Ayyıldız/Hicaz/Şarkı/Aksak/Sâdettin Sonat.
Hayâlle yaşarken gerçek dünyâda zamanı içmişiz haberimiz yok/Hâlit Çelikoğlu/Hicaz/Şarkı/Semâî/Teoman Alpay.
Hayâllerim düşlerim içimde kalsın/Betül Yücer/Hicaz/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Hayâlmiş teselliymiş gönül senden çok çektim/Hasan Soysal/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Hasan Soysal.
Hayat atlı yaya geçip gidiyor (BİR HOŞ SADA)/Necdet Varol/Hicaz/Şarkı/Semâî/Necdet Varol.
Hayat budur sevgilim geçenler unutulur/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Hüseyin Mayadağ.
Hayat coşkun dalgaları göğe çıkan bir umman/Güzide Taranoğlu/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Ali Şenozan.
Hayat dolu toprak hayat dolu su/Orhan Kızılsavaş/Ferahnümâ/Şarkı/Düyek-Semâî/Orhan Kızılsavaş.
Hayat düğün evi olsun/Tümay Başer Üçok/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Hayat garip bir rüyadır hep tesadüflerle dolu/Vecdi Bingöl/Ferahfeza/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Hayat ne kadar boş ömür ne kısa/Berran Yalçın/Hicaz/Şarkı/Aksak/İlgün Soysev.
Hayat sana sen hayata gülümse/Nedim Saatcioğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Aydın Tekindor.
Hayat yolu uzundur./Gerdaniye/Şarkı/Curcuna/Cevdet Çağla.
Hayata hiç doymadan/Sevim Toker/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Arif Sâmi Toker.
Hayatımda tek sen varsın/Vural Şahin/Hicaz/Şarkı/Semai-Düyek/Hüseyin Soysal.
Hayatımı zehrettin sana oldum köle kul/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Hayâtımın çiçeği sıcak bağrında solsam/Kenan Akansu/Eviç/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Hayâtın cümleye sûr-u-sürûr-u şevket-efzâdır/Acemaşîran/Beste/Zincir/Dellalzâde.
Hayâtın yüzün kadar mânâlı parlak olsun/Orhan Kızılsavaş/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Hayatında boş vermedin duyguya/Salih Suphi Soner/Hicaz/Şarkı/Düyek/Salih Suphi Soner.
Hayatta yalnızım arayanım yok/Zeki Duygulu/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Zeki Duygulu.
Haydi çocuklar oynamaya/Yalçın Tura/Bayati/Ç. Ş./Aksak/Yalçın Tura.
Haydi kalk gidelim güzeller başı/Karacaoğlan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Hayıf benim bunca geçen ömrüme/Yûnûs Emre/Hüseynî/İlâhi/Sofyan.
Hayli dem pervâsı yoktur yâr bize bigânedir/Ceyda Görk/Hicaz/Şarkı/Düyek/Şeref Çakar.
Hayli demdir bağlanıp kaldık şitâda zâr ile/Bestenigâr/Şarkı/Ağır Aksak/Dede Efendi.
Hayli demdir ki cüdâ-yı kûy-i yâr oldun gönül/Bayati/Şarkı/Düyek/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Hayli demdir ki visâlin dûrunam/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna.
Hayrân gönül bir çift göze/Reşat Özpirinçci/Buselik/Şarkı/Raks Aksağı/Erdinç Çelikkol.
Hayran gönül bir çift söze/Reşat Özpirinçci/Hüseynî/Şarkı/Raks Aksağı/Hüseyin Erbay.
Hayrân olur cemâline güzel adın zikr’eyleyen/Sefer Dal (Muhibbî)/Buselik/İlâhi/Sofyan/Cüneyt Kosal.
Hayrân-ı cemâl olmaya cidden emelim var/Hüseynî/Ağır Semai/Aksak Semai/Salih Berkmen.
Hayrân-ı cemâl olmaya cidden emelim var/Hüseynîzemzeme/Beste/Hafif/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Hayrânım gözlerine baş koydum dizlerine/Sâlih Korkmaz/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Hayret bu kadar severken nasıl da değiştin birden/Sibel Koparan/Hicaz/Fantezi/Nim Sofyan/Engin Çır.
Hayret-ender-hayreti gel bizde gör ey dil-şiken/Hûzî/Beste/Muhammes/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Hazan aldı yine bağ-ı cihânı/Mehmet Sâdi Bey/Hicaz/Şarkı/Aksak Semâî/Rif’at Bey.
Hazan geçti her mevsim/Yusuf Merçil/Hicaz/Şarkı/Aksak/Nihat Adlim.
Hazan ile geçti gülşen-i bûstan/Emrâh/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Sadettin Kaynak.
Hazan rüzgârı esti kalan umutlar yorgun/Mustafa Fahlioğulları/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Mustafa Fahlioğulları.
Hazırlan bu hafta çoban gelecek/Celâl Enver Koray/Hüseynî/Şarkı/Semâî/Hayri Yenigün.
Hazin hazin çağlar pınar (İLHAM PINARI)/Yavuz Alaybeyoğlu/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Yavuz Alaybeyoğlu.
Hazret-i Hakk’ın Habîbi sevgili bir tânesi/Sezâî/Acemaşîran/İlâhi/Düyek.
Hazzı duyulmaz oldu nağmelerin/Muharrem Gerçeker/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Yaşar Bedük.
Heba ömrüm heba viraneyim/Mehmet Kemiksiz/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Mehmet Kemiksiz.
Heder ettim ömrümü bir vefâsız uğruna/Celâl Çetin/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Cengiz Cermen.
Hekim sen bir zehir sundun budur derman diyorsun/Turgut Çelik/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Erdinç Çelikkol.
Hele ettin şu gönlümü güzel sana müptelâ/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Hamparsum Limoncuyan.
Hele ol dilber-i rânâ arada bir çakıyor/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Mustafa Nûri Efendi (Melekzet).
Hem aşkım hem ümîdim hem de neş’emsin/Hasan Alî Yücel/Dilkeşhaveran/Şarkı/Düyek/Hasan Fehmi Mutel.
Hem canın hem kanınla hayat verdin sen bana/Hasan Oral Şen/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Hem cemâlin gösterip çekmek olur mu kendini/Sâdık Açar/Hüseynî/Şarkı/Müsemmen/Zeki Duygulu.
Hem gündüzüm hem gecem ol/Mehmet Zeki Akdağ/Acemkürdi/Şarkı/Semâî/Rüştü Eriç.
Hem seversin hem yanarsın hem yine âvâresin/Ahmet Refik Altınay/Karcığar/Şarkı/Müsemmen/Sâdi Hoşses.
Hem sevip hem yakadan attın beni/Acemaşîran/Şarkı/Ağır Aksak/Nikoğos Ağa.
Hem tadımlık hem doyumluk gül yanaklar buselik/Fethi Karamahmudoğlu/Buselik/Şarkı/Ağır Aksak/Fethi Karamahmudoğlu.
Hem-demin ağyar imiş ey bî-vefâ/Mehmet Sâdi Bey/Dügâh/Şarkı/Aksak/Rif’at Bey.
Hem-demiydi gülşeninde bülbülün/Reşid Ş. Ahmet Paşa/Isfahan/Şarkı/Aksak/Lavtacı Hristo.
Heme nîm mest-i keştem kadeh-i diger meded kün/Hicazaşîran/A. S./Aksak Semâî/Zekâî Dede.
Hemîşe bülbülün gülşende feryâdı muhabbettir/Hicazaşîran/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Hemîşe renc-i gamdan lezzet aldım/Karcığar/Şarkı/Devr-i Hindî/Lavtacı Hristo.
Henüz daha sevdayı tatmamışken yüreğim/Cengiz Cermen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Cengiz Cermen.
Henüz sabah olmadan/Zekeriya Çavuşoğlu/Hüseynî/Ç. Şarkısı/Curcuna/Erkin Mete.
Hep ayrılık vardı baktığım falda günlerce ağladım canım sıkıldı/Nûrettin Baykal/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ziyâ Taşkent.
Hep ayrılık yazmış bana Yaradan/Mediha Şen Sancakoğlu/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Hep beraber oynardık hep beraber gezerdik/Hasip Uras/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Amir Ateş.
Hep cevrin oldu bî-hesap/Hicaz/Şarkı/Ağır Düyek/Kemânî Rızâ Efendi.
Hep eski hâtıralar canlandı hayâlimde/Kaya Bekat/Hicaz/Şarkı/Düyek/Kaya Bekat.
Hep hüzün için mi akacak yaşım/İbrahim Yeşildağ/Hicaz/Şarkı/Düyek/İbrahim Yeşildağ.
Hep nağme uçar neş’e doğar handelerinden/Fâik Ali Ozansoy/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Hep neş’eli sevdâ dolu peymânen olaydım/Hüseynî/Şarkı/Semâî/Cemâl Bey.
Hep neş’eli sevdâ dolu peymânen olaydım/Karcığar/Şarkı/Aksak/Refika Hanım.
Hep öyle bir an çeker gidersin sen/Turgay Akalın/Hicaz/Şarkı/Semai/Turgay Akalın.
Hep sâye-i vaslında gönül şâd olacakken/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Tanbûri Cemil Bey.
Hep ye’s ile dökmede iken dîdelerim kan/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Bîmen Şen.
Her akşam bir gün batar sessizlik doğar yine/İhsan Topçu/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Özdemir Hafızoğlu.
Her akşam güneşin battığı yerde/Taner Çağlayan/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Her akşam güneşin battığı yerde aşkının sihrine dalmak isterim/Taner Çağlayan/Hüzzam/Şarkı/Düyek-Semâî/Vehbi Tezcan.
Her akşam hüzünle batarken güneş/Aylâ Peken/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ali Şenozan.
Her akşam karanlıktan uykusuz geçmedim mi/Uğur Gür/Hicaz/Şarkı/Düyek/Alâeddin Şensoy.
Her akşam yokluğun beni kucaklar/Hülya Nasuf/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Hülya Nasuf.
Her an aklımda sensin her an dilimde adın/Sevim Taşbaş/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş.
Her an beni çekmekte uzaklardaki bir el/Rahmi Duman/Evcara/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Her an o (siyah/güzel) gözlerinin nûruna yansam/Buselik/Şarkı/Yürük Semâî/Dürrî Tûran.
Her an seni düşündüm gurbet elde dolunayda./Erdim Coşkun-Turan İnam/Buselik/Şarkı/Yürük Semâi/Turan İnam.
Her arzumu gönlümden çalıp ta giden yıllar/Ercan Akbay/Dügâh/Şarkı/Sofyan/İsmail Demirkıran.
Her arzumu gönlümden çalıp ta giden yıllar/Ercan Akbay/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mümin Salman.
Her aşık olan ah mı eder baht-ı siyah mı/Câhit Öney/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Ahmet Aksoy.
Her aşkın bir kaderi var/Münire Aksaray/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Ruşen Yılmaz.
Her atışı kalbimin seninle çarpıyor inan/Ayşe Taşbaş/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Süleyman Mertkanlı.
Her aynada bir sır var içimdeki sır sensin/Yılmaz Karakoyunlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Karakoyunlu.
Her aynada bir sır yaşanırmış ne çıkar/Yılmaz Karakoyunlu/Buselik/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Her bahçeden gül istersin/Hicaz/Şarkı/Semâî/Zeki Duygulu.
Her biri bana seni dünü hatırlatıyor/Ayşe Meral Gürgan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İsmet Burkay.
Her biri bir gonce efkâr/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Hamparsum Limoncuyan.
Her çocukla yeni bir dünyâ doğar yeniden/Zekâi Tunca/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Zekâi Tunca.
Her dalgası bir başka denizdik otuzüç yıl/Fuat Uluç/Eviç/Şarkı/Türk Aksağı/İsmail Baha Sürelsan.
Her damla gözyaşımda sen varsın sevgilim/Aylâ Peken/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Alâeddin Şensoy.
Her damlası gözyaşlarımın sel olacaktır/Güler Turan/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Cavit Ersoy.
Her dem Allah Allah diyen lisan olayım./Hamdi Özer/Eviç/İlahi/Sofyan/Suphi İdrisoğlu.
Her dem cefâ-yı aşk ile nâlânsın ey gönül/Ferahfeza/A. S./Aksak Semâî/Hâfız Sâlis Efendi.
Her dem edip meyl-i cefâ/Bayati/Şarkı/Ağır Düyek/Dede Efendi.
Her dem ki (Ne dem ki) nâz ile o melek-rû kelâm eder/Bayati/A. S./Aksak Semâî/Mustafa Ağa (Müezzin).
Her dem sözüm efsûs ile eyvâh olacaktır/İsmail Safâ Bey/Bestenigâr/Şarkı/Sengin Semâî/Ûdî Hasan Bey.
Her derd gibi sînede hicran da var/Nezih Korkut/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Sâdi Hoşses.
Her derde devadır senin bakışın/Ahmet Tığlı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Tahir Sıral.
Her derde şifâ göğsünü koklar bayılırdım/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Kadri Şençalar.
Her derdi yanan kalbime sen koydun elinle/İsmet Yazgan/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/İrfan Özbakır.
Her dilber için sinede bir yare mi olsun/Abdi/Evcara/Şarkı/Aksak/Burhan Durucu.
Her dilber için sînede bir yâre mi olsun/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Hasan Fehmi Mutel.
Her doğan gün bir ümittir beklenen bir aşk için/İsmet Tahtacıoğlu/Hicaz (Uzzal)/Şarkı/Müsemmen/Yener Topaloğlu.
Her doğan yeni güne seninle başlıyorum/Ali İhsan Birgül/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Hüsnü Üstün.
Her duâya Âmin denmez bir sana bak bir bana bak/Sadık Atay/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Her gece bir mâtem çöker üstüme/Mustafa Kilercioğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Pınar Köksal.
Her gece rüyâma ateşle girdin/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/A. Sâmi Yalçın.
Her gece rüyamda işin ne senin/Cemâl Sâfi/Eviç/Şarkı/Sofyan/İsmail Ötenkaya.
Her gece sevdâmın yalnızındayım/Yalçın Benlican/Hicaz/Şarkı/Düyek/Suphi İdrisoğlu.
Her gece uzaktan seyr eder beni/Yalçın Benlican/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Burhan Durucu.
Her gece yatağımda uykusuz bir o yana bir bu yana dönüp durdum/Mustafa Karamelek/Buselik/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Her gece yıldızlar düşerken suya./Sürel Konuk/Hicazkâr/Fantezi/Sofyan/Bilge Özgen.
Her gece yollarda beklemedim mi/Müberra Değer/Hicaz/Şarkı/Düyek/Saadet İdrisoğlu.
Her gece yollarda gözledim seni/Kasım İnaltekin/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Kasım İnaltekin.
Her geçen gün bekliyorken sevdiğimden bir haber/Danyal Mantı/Eviç/Şarkı/Müsemmen/Danyal Mantı.
Her geçen gün bekliyorken sevdiğimden bir haber/Danyal Mantı/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Danyal Mantı.
Her giden yıl bir şeyler alır götürür/Fethi Karamahmudoğlu/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Fethi Karamahmudoğlu.
Her gönle bahtsın başlarda taçsın/Vâhit Özaydın/Eviç/Şarkı/Türk Aksağı/Rüştü Eriç.
Her gönülde her düşte o/Vâhit Özaydın/Hicazkâr/Fantezi/Düyek/Rüştü Eriç.
Her gördüğü periye gönül müptelâ olur/Buselik/Beste/Hafif/Itrî (Buhûrizâde Mustafa Efendi).
Her gün böyle anarım/Amir Ateş/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Amir Ateş.
Her gün eski bir rüyâ uykusuz gözlerimde/Zeki Müren/Hicaz/Şarkı/Düyek/Zeki Müren.
Her gün gönlüm ister seni görmeyi/Âşık Derdiçok/Karcığar/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Her gün gözler anlatır sevgini/Gündoğdu Duran/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Gündoğdu Duran.
Her gün her an özlediğim./İlkan San/Hicaz/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Her gün seni zanneyliyorum sen uyursun/Hüseynîaşîran/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Her gün yıkanırken güneşin kalbi sularda gir sen de yıkan/Mehmet Reis/Hicaz/Şarkı/Aksak/Sadettin Çevik.
Her günüm kapkara zindan gibidir/Mehmet Erbulan/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Rıdvan Tandoğan.
Her günümde bu sevdânın izi var/Berran Yalçın/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Ziyâ Taşkent.
Her güzel dediğim şey solmuş bir gül gibi bak/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Ekrem Güyer.
Her güzel nağmeyle sevgini andım/Ferahfeza/Şarkı/Semâî/Lem’î Atlı.
Her güzelde sevgi olmaz bakma öyle gözlere/M. Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Suphi İdrisoğlu.
Her güzelden başka bir ders aldı ruhum neylesin/Vedat Fidanboy/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Yener Topaloğlu.
Her güzelden yâr olur mu sorup öğrenseydin gönül/Yavuz Özen/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Niyazi Şengül.
Her güzele aldanma/Mediha Şen Sancakoğlu/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Her güzeli Leylâ sanıp sevdâlara daldı gönül/Mustafa Töngemen/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Suphi İdrisoğlu.
Her kelâmın âlâsı Lâ İlâhe İllâllah/Câhide Sultan/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Doğan Ergin.
Her kızıl gül sende aşktır bende yorgun bir hüzün/Filiz Bedük/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Yener Topaloğlu.
Her kimin kalbinde zikr’Ullah olur/Bestenigâr/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Her lâhza senin aşkına kanmak ne güzel şey/İlhan Seçkin/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ahmet Görür.
Her lâhzâ senin gözlerinin rengine yansam/Ahmet Uzel/Hicazkâr/Şarkı/Türk Aksağı/M. Fatih Salgar.
Her lâhza senin hasretin ağlar üzerimde/Cemâlettin Yavaşça/Acemaşîran/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Her lâhzada sevgin bana dünyaya bedel/Yılmaz Karakoyunlu/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Ali Şenozan.
Her mevsim bahçesinden goncalar dermek için/Mehmet Erbulan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erol Güldiken.
Her ne dem bir bûse etsem iltimas/Isfahan/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Her ne dem hûban ile bezme o verd-i ter gelir/Arazbar/Beste/Çenber (Ağır)/Sâdullah Efendi.
Her ne yöne baksam da hep seni görüyorum/Mehmet Erbulan/Hicazkâr/Şarkı/Nim Sofyan/Metin Everes.
Her nefeste dudağımda senin ismin/Metin Pütmek/Buselik/Şarkı/Düyek-Sofyan/Suphi İdrisoğlu.
Her ömür bir gün biter âteş söner enkaz tüter/Azmi Aytaç/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindi/Z. Levent Topçuoğlu.
Her rind bu bezmin nedir encâmı bilir/Yahyâ Kemâl Beyatlı/Bayati/Şarkı/Lenk Fahte/Fethi Karamahmudoğlu.
Her sabah her akşam aynı hikâye/Fethi Karamahmudoğlu/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Fethi Karamahmudoğlu.
Her sabah tan yerinde ya sen olsan ya da hiç/Turgut Yarkent/Hicaz/Şarkı/Sofyan/İrfan Özbakır.
Her seher zındân-ı zulmet nâlegâhımdır/Dilkeşhaveran/Şarkı/Curcuna/Nûri Halil Poyraz.
Her seherde sen gelirsin aklıma/Siyâmi Özel/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Nihat Adlim.
Her sevginin arkasından tutuşup da yanma artık/Yılmaz Yüksel/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Yılmaz Yüksel.
Her sînede bir gam gelen ağlar giden ağlar/Bayati/Şarkı/Ağır Aksak/Sadettin Kaynak.
Her sitem edişte küsüp gidersen biter mi önünde ayrılık yolu/Cumâli Karataş/Acemkürdi/Şarkı/Nim Sofyan/İsmâil Ötenkaya.
Her söz zehirli bir ok/Sabri Süha Ansen/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Sabri Süha Ansen.
Her sözün uşşâka ihsan her kelâmın lûtf-i tâm/Hisarbuselik/Beste/Hafif/Dede Efendi.
Her subh u şâmım dâim safâda/Karcığar/Şarkı/Sofyan/Hacı Arif Bey.
Her şâm ü seher leblerini bûs edeyim ben/Dilkeşhaveran/Şarkı/Sengin Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Her şarkıda aşkın dili sensin/Seyfettin Başçıllar/Ferahfeza/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşca.
Her şeb göreyim gül yüzünü arz-ı cemâl et/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Tanbûri Aziz Mahmut Bey.
Her şeb nigâranest meh-i nev tâ tü berâyi/Irak/Y. S./Yürük Semâî/Abdülkâdir-i Merâgi.
Her şey bana göz süzüp baktığın an başladı (AŞK FIRTINASI)/Beşir Kara/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Her şey bitti deyip vedâ ederken/Kemâl Turhan/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Engin Çır.
Her şey gitse de hayâlin gözümden gitmeyecek/Ayhan Pars/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Hasan Şanlıtürk.
Her şey o kadar tatlı ki birlikte olunca/Samim Arıksoy/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Uzman Sağlık.
Her şey sana benziyor görünen şu âlemde/Yalçın Benlican/Hisarbuselik/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Her şey yabancı hissime yalnız sen âşinâ/Mûnis Fâik Ozansoy/Acemaşîran/Şarkı/Curcuna/Nezahat Soysev.
Her şey yarım kaldı her şey yüzüstü/Yalçın Benlican/Buselik/Şarkı/Curcuna/Burhan Durucu.
Her şey yarım kaldı her şey yüzüstü/Yalçın Benlican/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/İsmail Ötenkaya.
Her şeyi bir anda silmiş gibisin/Seyfi Güldağı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Seyfi Güldağı.
Her şeyi dert edip üzülme sakın/Yalçın Benlican/Hicaz/Şarkı/Düyek/Pınar Köksal.
Her şeyim toprak (TOPRAK)/İ. Hakkı Yılanlıoğlu/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Tâhir Karagöz.
Her taraf bembeyaz kar haydi çıksın kızaklar/Sâlih Aydoğan/Hicaz/Ç. Ş./Aksak/Salih Aydoğan.
Her taraf karanlık görmüyor gözüm/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sâdi Işılay.
Her tebessüm sende başlar sende sondur sevgilim/Filiz Bedük/Acemkürdi/Şarkı/Müsemmen/Yılmaz Karakoyunlu.
Her türlü ezânın çilenin bittiği yerde/Fethi Karamahmudoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Her vakt-i seher bülbülü gûş eyledi ol gül/Reşat Özpirinçci/Hicaz/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
Her vakt-i seher bülbülü gûş eyledi ol gül/Reşat Özpirinçci/Karcığar/Şarkı/Aksak/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Her yağmur sonrası bulutlara bak/Sevinç Atan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Saadet İdrisoğlu.
Her yağmurda ıslanırsın/Eyüp Göksu/Gerdaniye/Şarkı/Rast Aksağı/Cavit Ersoy.
Her yağmurda ıslanırsın/Eyüp Göksu/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Ali Şenozan.
Her yalana kanmışım her söze inanmışım/Orhan Seyfi Orhon/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Sahak Hocasar (Kemânî).
Her yaprağı yırttıkça düşün bir kere, bir gün ağlıyor/Yâsin Hatipoğlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Sadettin Çevik.
Her yaprak bir gülüştür bir öpüştür her çiçek/Yüksel Gemalmaz (Şatoğlu)/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Mahmut Yivli.
Her yeri hüsnün gülistan eylemiş/Niyâzî-i Mısrî/Hüseynî/İlâhi/Düyek/Haydar Akdemir.
Her zahm-ı ciğer-sûze devâkâr aranılmaz/Hicaz/Şarkı/Aksak/Giriftzen Asım Bey.
Her zaman bir olur mu ey hunrîz nigâhım/Melâhat Pars/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Melâhat Pars.
Her zaman bir olur mu ey hunrîz nigâhım/Melâhat Pars/Karcığar/Şarkı/Sofyan/Artaki Candan.
Her zaman her yerde inan sen varsın/Sabahattin Hizmetli/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Her zaman kalbimde seni yaşattım/Sâlih Korkmaz/Hicaz/Fantezi/Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Her zaman pîş-i nigâhımda hüveydâsın sen/Irak/Beste/Devr-i Kebîr/Dede Efendi.
Her zaman serde hevâ-yı zülf-i cânânım eser/Bestenigâr/Şarkı/Ağır Aksak/Bîmen Şen.
Her zoru yenersin rehberin ATA’n/Sevgi Balın/Çârgâh/Marş/Nim Sofyan/Sevinç Tevrüz.
Herhalde benim âleme gelmekte vebâlim/Halûk Recâî/Isfahan/Şarkı/Semâî/Halûk Recâî.
Herkes biliyor sevmek için başka vakit yok/Fethi Karamahmudoğlu/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Herkes sana gönlüm gibi bir bende midir?/Ümit Gürelman/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Bekir Sıtkı Sezgin.
Herkese mihr ü vefâ uşşâka nâz etmek neden/Acemkürdi/Beste/Muhammes/Osep Ağa (Ebeyan).
Herkesi kendine meftun ederek gitti canım gönül/Filiz Bedük/Hüzzam/Şarkı/Yürük Semai/Yaşar Bedük.
Herkesin güldüğü günler bana ağlayacak sensin/Alâeddin Yavaşça/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Herkesin güldüğü günler bana ağlayacak sensin/Alâeddin Yavaşça/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Salih Suphi Soner.
Herşeyi bir anda bırakıp gitme/Sadık Atay/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hüseyin Soysal.
Herşeyi bitirip gittiğin o gün/Ahmet Selçuk İlkan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Dursun Karaca.
Hevâ-yı aşkına elbet düşerdi müşk-i hatâ/Bayati/Beste/Hâvi/Eyyûbî Mehmet Bey.
Hey bâz şîrî bâ-şeker âmîhtend/Bayatibuselik/Beste/Devr-i Revân/Zekâî Dede.
Hey Bursalı Bursalı/Gülten Veral/Hicazkâr/Fantezi/Aksak/Rüştü Eriç.
Hey çağlayan sel gibi akan ömrüm biraz dur/Ali Hasırcı/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Ali Hasırcı.
Hey kız nerelisin sen/Vecdi Bingöl/Karcığar/Şarkı/Aksak/Şerif İçli.
Hey nâme sen ol mehlikadan mı gelirsin/Çârgâh/A. S./Sengin Semâî/Neyzen Rızâ Bey.
Hey pınar derin pınar/Vecdi Bingöl/Hicazkâr/Şarkı/Nim Sofyan/Sadettin Kaynak.
Hezâr zâr iledir senden niyâzım/Leylâ Hanım/Karcığar/Şarkı/Evfer (Ağır)/Suyolcuzâde Sâlih Efendi.
Hıçkırık boğazımda düğümlendi kördüğüm/Suna Korkmaz/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Hıçkırır her nefesinde yine bî-çâre gönül/Melek Hiç/Eviç/Şarkı/Aksak/Yüksel Kip.
Hırâm et gülşene gûş eyle ar’ardan müdârâyı/Enderûnî Vâsıf/Hicazkâr/Şarkı/Şarkı Devr-i Revânı/Sâdullah Efendi.
Hırâm-ı dil-fezâ kıl dil-pesendim/Fâik/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Kemânî Rızâ Efendi.
Hırsa mağlubuz yitirmiş âr bizi/Mehmet Turan Yarar/Bestenigâr/İlahi/Düyek/Tekin Para.
Hızlı estin düşürdün takvimdeki yaprağı/Mustafa Töngemen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Hızlı vur mızrabını/Hüseynî/Şarkı.
Hicaz Dua (Nevbe)/Muhtelif/Hicaz/Terkîb/Muhtelif/Ahmet Hatipoğlu.
Hicr ile günler geçer aylar geçer gelmez sesin/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Fâiz Kapancı.
Hicrân elemi ağlatıyor kalbimi her gün/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semâî/Kirkor Çulhayan.
Hicrân hastasıyım yapayalnızım/Vecdi Bingöl/Hicaz/Şarkı/Düyek/Kadri Şençalar.
Hicrân ile dil-hasteyim ümmid ile nâlân/Fâik Ali Ozansoy/Hicazkâr/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Hicrân ile sîne-çâk garib ü mükedderim/Hicazkâr/Şarkı/Sengin Semâî/Karnik Garmiryan.
Hicran kucağında tuttuğum sırdaş/Tevfik Kolaylı (Neyzen)/Hicaz/Nefes/Düyek/Tevfik Kolaylı (Neyzen).
Hicrân oku sînem deler olmaktadır hâlim beter/Mehmet Sâdi Bey/Hüseynî/Şarkı/Türk Aksağı/Şevkî Bey.
Hicrân olacaksa bu aşkın sonu/Ferit Sıdal-Neclâ Gürer/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ali Şenozan.
Hicrân şeb-i târ-ı mâ nedâred/Eviç/Y. S./Yürük Semâî/Ebû-Bekir Ağa.
Hicrân ü elem açtı yine sînede yâre/İbrâhim Bey/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Haydar Tatlıyay.
Hicrân ü elem sîne-i pür-hûnumu dağlar/Ali Şevket Bey/Hicaz/Şarkı/Aksak/Cevdet Çağla.
Hicrân ü elem sîne-i pür-hûnumu dağlar/Ali Şevket Bey/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Sadettin Kaynak.
Hicrân yine hicrân mı bu aşkın sonu söyle/Selim Aru/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Şerif İçli.
Hicrâna nasıl katlanacaktım/Ümit Gürelman/Bayatiaraban/Şarkı/Türk Aksağı-Cur./Nurhan Hekimoğlu.
Hicrânımı peymâne-i lâ’linde bıraksam/Hammâmizâde İhsan Bey/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Hicrânımı söyler sana ud’umdaki teller/Mustafa Nâfiz Irmak/Bestenigâr/Şarkı/Sengin Semâî/Ali İçinger.
Hicranımın sesine yıllardır sustu felek/Ali Hasırcı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ali Hasırcı.
Hicrânın ölümdür vuslatın hayat (ESKİ HATIRA)/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Kaptanzâde Ali Rızâ Bey.
Hicrânla geçen günleri hasretle anarken/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Zeki Arif Ataergin.
Hicrânla solan ufkuma gün doğmasa derdin/Turgut Çelik/Evcara/Şarkı/Türk Aksağı/Burhan Durucu.
Hicrânla sönen demleri yâd ettiren âhın/Ali Ulvi Kurucu/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Bekir Sıtkı Sezgin.
Hicr-i lebinde yârin bir dil ki oldu nâ-hoş/Yahyâ Nazîm Efendi/Arazbarbuselik/Beste/Lenk Fahte.
Hicr-i lebinde yârin bir dil ki oldu nâ-hoş/Yahyâ Nazîm Efendi/Hicazkâr/Beste/Lenk Fahte/Zekâî Dede.
Hicrin ile yaktın teni/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Kanûni Hacı Arif Bey.
Hicrinden usandım güzelim derd ile bezdim/Vedat Kosal/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Mustafa Nafiz Irmak.
Hicrinle gözümden acaba kan mı boşandı/Eviç/Y. S./Yürük Semâî/Tanbûri Ali Efendi.
Hicrinle solan tan gibisin tüller içinde/Ceyda Görk/Ferahfeza/Şarkı/Aksak/Bertan Üsküdarlı.
Hicrinle yanar âh ederim ben/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî).
Hicrinle zevksiz geçiyor faslı hayatım/Şekerci Udi Cemil Bey/Isfahan/Şarkı/Curcuna/Şekerci Udi Cemil Bey.
Hiç başın ağrır mı yoruldun mu hiç/Abdülrahim Karakoç/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Sadün Aksüt.
Hiç beklemeden bir gece sen kalbimi çaldın/Hicazkâr/Şarkı/Türk Aksağı/Fâiz Kapancı.
Hiç bilmedi kalbin beni âşık diye ey yâr/İsmet Tahtacıoğlu/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Türk Aksağı/A. Sedat Mete.
Hiç bilmiyordum ben seni./Irak/Şarkı/Sofyan/Neyzen Sâlim Bey.
Hiç bir şeyde gözüm yok sen yanımda ol yeter/Fethi Karamahmudoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Hiç bitmedi sevda dolu demler senelerce/Güler Turan/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Güler Turan.
Hiç bitmeyen bir yol gibi/Dilek Özer/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Hüseyin Erbay.
Hiç bulunmaz akranı mahz-ı lutf-u yezdânî/Himmetî/Hicaz (Zirgüle)/İlâhi/Nim Sofyan/Hüsnü Sarıer (Himmeti).
Hiç bulunmaz akranı mahz-ı lutf-u yezdânî/Himmetî/Hüseynî/İlâhi/Sofyan.
Hiç dinlemezsin sohbetim/Ferahnâk/Şarkı/Düyek/Nûman Ağa.
Hiç düşmedi dilimden ne hâtıran ne adın/Mustafa Sevilen/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Kâni Karaca.
Hiç elem çekmezdim seveydin beni/Bayati/Şarkı/Aksak/Mustafa Ağa (Kemânî).
Hiç elem çekmezdim sevseydin beni/Karcığar/Köç./Aksak.
Hiç eser etmez mi figânım felek/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Ali Bey (Enderûnî-Hanende).
Hiç esmeye güz yelleri sen dilbere canân/Mevlana/Hicazkâr/Şarkı/Türk Aksağı/Savaş Özkök.
Hiç eşin yok nev-civânsın/Nûri/Hicazkâr/Şarkı/Evfer/Zeki Mehmet Ağa.
Hiç gelme eğer gönlümü püryân edeceksen/Erol Uzunöner (Uzunömeroğlu)/Ferahnâkaşîran/Şarkı/Sengin Semâî/Fethi Karamahmudoğlu.
Hiç gelmeyecek yazlara kaldıysa çiçekler/Turgut Çelik/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Burhan Durucu.
Hiç gitmez bulutlar yüce başından/Ahmet Sökmen Tellioğlu/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Yüksel.
Hiç haber vermedin çekip giderken/Turgut Önal/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Faruk Şahin.
Hiç ilişme meh-cemâlim dîde-i sevdâ-keş’e/Karcığar/Şarkı/Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Hiç neşesi yok hüzünlü gönlümün/İbrahim Bodur/Hicaz/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Hiç özür dileme bana yazıp da/Necâti Dilsizoğlu/Hicazkâr/Şarkı/Nim Sofyan/Alâeddin Şensoy.
Hiç revâ mı inlesin aşkınla hep solsun gönül/Nâhit Hilmi Özeren/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Mehmet Reşat Aysu.
Hiç sorma sakın hâl-i dil-i zâre karışmam/İzzet/Dilkeşhaveran/Şarkı/Ağır Aksak Semâî/Sâdullah Efendi.
Hiç sönmeyen bir arzudur sana olan hasretim/Rifat ayaydın/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Sâdi Hoşses.
Hiç tahammül kalmadı âzârına/Acembuselik/Şarkı/Ağır Aksak/Kemâni Serkis Sucuyan.
Hiç yalnız kalmadıysan hayâller kurmadıysan/Fatma Onur/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/İlgün Soysev.
Hisar-ı aşka ben bir çoban buldum (Çoban)/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Nasib’in Mehmet Yürü.
Horozumun beş pençesi/Hicaz/Şarkı/Sofyan.
Hoş gelirdi câna bezm-i ülfetin/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Bîmen Şen.
Hoş ola bu nev-bahar ey gül sana/Buselik/Şarkı/Ağır Aksak/Serkis Nurlıyan (Şâir).
Hoş yaratmış bârî ezel/Ferahnâk/Şarkı/Semâî/Nikoğos Ağa.
Hoş yaşa gül oyna üzme kendini/Halil Soyuer/Buselik/Şarkı/Düyek/Ergüder Öktem.
Hoştur bize meyhâne ki işret var içinde/İzzet Ali Paşa/Hicaz/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Hovardayım hovarda/Hicaz/Şarkı/Curcuna.
Hû dâim Hû devrân Hû settâr Hû cebbar Hû/Ahmet Hatipoğlu/Hüzzam/İlâhi/Sofyan/Ahmet Hatipoğlu.
Hûban seninle leyl ü nehâr istînâs eyler (eder)/Büzürg/Beste/Berefşan/Sâdık Ağa.
Hûdâ Rabbim Nebîm hakka Muhammed’dir Resûlullah/İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)/Hicaz/İlâhi/Düyek/Bekir Sıtkı Sezgin.
Hûdâyâ keştî-i cürm içre kaldım/İsâ Mahvî Efendi/Hüzzam/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
HUMA KUŞU (Hasta düştüm gurbet elde)/Hicaz/Maya/Hasan Özçivi.
Hurşîd-i âlemsin rûy-i âlim/Hüzzam/Şarkı/Aksak Semâî/Lâtif Efendi.
Hülyâlarına dalar her an seni anarım/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/İlhâmi Bayrı.
Hülyâlı bahar gelse de kırlarda gezinsek/Mustafa Nâfiz Irmak/Buselik/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Hülyâlı bahar gelse de kırlarda gezinsek/Mustafa Nâfiz Irmak/Karcığar/Şarkı/Necmettin Hakkı İzmirli.
Hülyâlı Boğaz sırtlarının akşamı solgun/Sabahattin Ergi/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Nezahat Soysev.
Hülyâlı gecelerde hasretin yolcusuyum/Zeki Müren/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Zeki Müren.
Hülyâlı sestir bir gül nefestir/Azmi Aytaç/Hicazkâr/Şarkı/Raks Aksağı/Fâruk Şâhin.
Hülyalı sestir bir gül nefestir/Azmi Aytaç/Hisar/Şarkı/Rast Aksağı/Ertuğrul Ottekin.
Hülyâlı siyah gözlerine rûhum ısındı/Alâeddin Yavaşça/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Hülyalı ürpermeler dolaşır sahillerde/Lütfü Fikret German/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Kenan Günel.
Hülyâlı yaz akşamları renginle donandım/Niyâzi Ersan/Evcara/Şarkı/Aksak/Yücel Aşan.
Hülyâma doğan son güneşim son hevesimdi/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Hüseyin Soysal.
Hülyâmı saran hâreli bir çift göze daldım/Nâhit Hilmi Özeren/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Sâdi Işılay.
Hülyâmı yakan (kor/nur) gibi âgûşuna yatsam/Zekâi Cankardeş/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semâî/Selâhattin Pınar.
Hürünü de yavrum hürünü/Karcığar/Türkü/Aksak.
Hüsn âleminde yokmuş ezelden hicabımız/Memduh Cumhur/Bayatiaraban/Gazel/Curcuna/Cinuçen Tanrıkorur.
Hüsn ü ânın gönlümü kıldı esir/Hüseynî/Şarkı/Devr-i Hindî/Kanûni Nâzım Bey (âmâ).
Hüsn-i güftârın senin ey meh-lika/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ali Rif’at Çağatay.
Hüsnü güzel bir nev-civan/Acemaşîran/Şarkı/Ağır Aksak/Asdik Ağa.
Hüsnün gibi ey bî-vefâ/Irak/Şarkı/Ağır Düyek/Dede Efendi.
Hüsnünde varken bu âb ü tâbın/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Kemânî Rızâ Efendi.
Hüsnüne etvâr-ı nâzın şan senin/Reşid Mümtaz Paşa/Karcığar/Şarkı/Ağır Aksak/Lem’î Atlı.
Hüsnüne güvenme ey rûyi mahım/Seyrânî/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Haydar Telhüner.
Hüsnüne mâil gönlüm ezelden/Evcara/Şarkı/Aksak Semâî/Dede Efendi.
Hüsnüne ser-te-ser âlem gerçi âşıktır beyim/Büzürg/A. S./Aksak Semâî/Sâdık Ağa.
Hüsnüne söz var mı gâyet anlısın/Hicaz/Şarkı/Aksak/Şevkî Bey.
Hüsnünle bu kadar niçin öğündün/Rızâ Tevfik Bölükbaşı/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Akın Özkan.
Hüsran oldu bekleyiş umutlar kırık dökük/Yılgör Atçı/Hicaz Zirgüle/Şarkı/Düyek/Ahmet Özkök.
Hüzn ile çağlar sirişk-i çeşm-i giryânım benim/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Hüznüm kederim değil mi belli/Hicaz/Şarkı/Aksak/Karakaş (Avram).
Hüzün doldu yine sensiz gönlüme/Vural Şahin/Hicaz/Şarkı/Aksak/Gürdal İnal.
Hüzün dolmuş gökyüzüne/Çiğdem Sabuncuoğlu/Hicaz Zirgüle/Şarkı/Sofyan/Turhan Taşan.
Hüzün dolsa da ruhlar, tükenmesin umutlar/Erdoğan Ayan/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Güler Turan.
Hüzün dolu aşkımın ıztırâbı derindir/Mekin Çetinöz/Hicaz/Şarkı/Düyek/Güngör Hoşses.
Hüzün kokar hasret kokar her yanı/Şakir Askan/Hicaz/Fantezi/Düyek/Bilge Özgen.
Hüzün yağmurları düşer gözümden bu şarkı bu hüzzâm ağlatır beni/Faika Sarp/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İsmâil Akçapınar.
Hüzünler gitsin artık/Sâmi Derintuna/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Ali Şenozan.
Hüzünlü bakma öyle gülümse hep yüzüme/Ünsal Silleli/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ünsal Silleli.
Hüzünlü bir hazzı yaşattın bana/Muharrem Gerçeker/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Yaşar Bedük.
Hüzünlü gecelerde seni söyler şarkılar/Mehmet Yırtıkgöz/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Mustafa Ünal Yılmazer.
Hüzzamda bahar yazda segâh kışta nevâsın/Yılmaz Karakoyunlu/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Yılmaz Karakoyunlu.
Ilgıt ılgıt esen seher yelinden/Karacaoğlan/Hicaz (Uzzal)/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Ilık ılık esen akşam rüzgârı kanayan bağrımı ezer de geçer/Jülide Gülizar/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Ertuğrul Yalçınkaya.
Ilık meltemlere hasret yüreğim/Berran Yalçın/Buselik/Şarkı/Sofyan/Bilge Özgen.
Irmağım taştı bugün/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Kaptanzâde Ali Rızâ Bey.
Irmakla akıp taşmışım bulutla gezip şaşmışım/M. Yeşilova/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Avni Anıl.
Isfahan’dan gelmiş ammâ gülden âlâ çehresi/Yılmaz Karakoyunlu/Isfahan/Şarkı/Müsemmen/Yılmaz Karakoyunlu.
Islandım aşk sağnağında deniz deryâ umman ne ki/Münire Aksaray/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Mahmut Yivli.
Islandım aşk sağnağında deniz deryâ umman ne ki/Münire Aksaray/Hüzzam/Şarkı/Curcuna-Aksak/İsmâil Demirkıran.
Islandım aşk yağmurunda deniz deryâ umman ne ki/Münire Aksaray/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Islandım aşk yağmurunda deniz deryâ umman ne ki/Münire Aksaray/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Güngör Önder.
Islandım aşk yağmurunda deniz deryâ umman ne ki/Münire Aksaray/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Caner Bakır.
Israr etmeyin söylemem sevdiğim kadının adını/Muzaffer İlkar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Muzaffer İlkar.
Issız gecede aşkımı hicrânımı dinle/Muzaffer Yalıncak/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Muzaffer Yalıncak.
Issız geceler göklere baktım seni andım/Sâmi Mortan/Isfahan/Şarkı/Yürük Semâî/İsmâil Demirkıran.
Issız geceler rûhuma hicrân oluyorken/Enver Öncü/Karcığar/Şarkı/Aksak/Mustafa Coşkun.
Iztırâbın sonu yok sanma bu âlem de geçer/Neyzen Tevfik Kolaylı/Buselik/Şarkı/Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
Iztırâbın sonu yok sanma bu âlem de geçer/Neyzen Tevfik Kolaylı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
İbtidâdan yol sorarsan yol Muhammed Ali’nindir/Hatâyî (Şah İsmail)/Acemaşîran/İlâhi/Devr-i Hindî/Selâhattin Demirtaş.
İbtidâdan yol sorarsan yol Muhammed Ali’nindir/Hatâyî (Şah İsmail)/Hüseynî/Nefes/Devr-i Hindi.
İç durma iç güzelim/Ali Nihat Özdemir/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Kadri Şençalar.
İçen bir daha ayılmaz/Vecdi Bingöl/Bayati/Şarkı/Düyek-Curcuna/Selâhattin Pınar.
İçerim kor yine sensiz geçiyor hep seneler/Mustafa Ünal Yılmazer/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mustafa Ünal Yılmazer.
İçim rahat değil birkaç gecedir/Musa Kalkınç/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mithat Akgökçe.
İçim sızlıyor inan gördükçe balkonları/Tülây Arıcı/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Tülây Arıcı.
İçimde bin türlü keder senden gelir sana gider/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Avni Anıl.
İçimde bir arzu var”Seninle kaçsam”gibi/Hüzzam/Şarkı/Osman Nihat Akın.
İçimde bir başka hüzün var bu gece/Salih Suphi Soner/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Salih Suphi Soner.
İçimde bir çiçek açar hazan vurur yıkar gider/Turgut Çelik/Buselik/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
İçimde bir dertli bülbül öter Yûnûs Yûnûs diye/Bekir Sıtkı Erdoğan/Hicaz/İlâhi/Düyek/Amir Ateş.
İçimde bir dertli bülbül öter Yûnûs Yûnûs diye/Bekir Sıtkı Erdoğan/Hüseynî/İlâhi/Düyek/Erdinç Çelikkol.
İçimde bir duygu seninle sensiz gibi/Sabahat Emir/Buselik/Şarkı/Sofyan/Selâhattin İçli.
İçimde bir yağmur sonbahardan çalınmış/Sadri Alışık/Hicaz/Şarkı/Düyek/Cevdet Çağla.
İçimde bir yangın var sönmüyor bilir misin/Bâki Süha Ediboğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
İçimde düğümlenen kuşkular yaman oldu/Fethi Karamahmudoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
İçimde her bahar bu hasret niye/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
İçimde her uyanış seni bir başka anış/Ahmet Kaçar/Evcara/Şarkı/Aksak/Fethi Karamahmudoğlu.
İçimde kalmadı sanki ne hasreti ne adı/M. Ünal Yılmazer/Eviç/Şarkı/Düyek/M. Ünal Yılmazer.
İçimde kim vardır bir bilebilsen/Yusuf Nalkesen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yusuf Nalkesen.
İçimde ne bir arzu ne de bir heves/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Muzaffer Özpınar.
İçimde sönmeyen aşkınla mestim yâ Resûlallah/Ekrem Karadeniz/Bestenigâr/İlâhi/Düyek/Ekrem Karadeniz.
İçimde tül tül uçarken sen ey sihirli kadın/Mehmet Tûran Yarar/Buselik/Şarkı/Düyek/Akın Özkan.
İçimde yaşıyorsun kimse görmüyor seni/Yalçın Benlican/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yener Topaloğlu.
İçimdeki anılar zaman zaman canlanır/Mine Erol/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Türkan Öncü.
İçimdeki aşkın sonsuz yıllardır beklenen sensin/Muzaffer İlkar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Muzaffer İlkar.
İçimdeki bir ses diyor ki bana/İnci Tun/Eviç/Şarkı/Aksak/Hüseyin Soysal.
İçimdeki hasreti almanı bekliyorum/Uğur Gür/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Alâeddin Şensoy.
İçimdeki hasretin dağlar gibi büyüdü/Seyfi Güldağı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Seyfi Güldağı.
İçimdeki kanayan devâsız bir yarasın/Sâmi Derintuna/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
İçimdeki özlemi uyutamıyorum yâr/Reşat Özpirinçci/Hicaz/Şarkı/Düyek/Adem Şâhin.
İçimdeki özlemi uyutamıyorum yâr/Reşat Özpirinçci/Hüseynî/Şarkı/Yürük Semâî/Alâeddin Yavaşça.
İçimdeki son arzuyu aşk denilen bu duyguyu/Hüsâmettin Olgun/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Bahadır Sevik.
İçimdeki son kıpırtı dalda açan çiçek gibi/Dilek Aksüt/Hicaz/Şarkı/Düyek/Pınar Köksal.
İçimdeki yalnızlığa doldurdum seni/Ali Can Lakot/Hicaz/Şarkı/Düyek-Semai/Özdemir Hafızoğlu.
İçimdeki yalnızlığın adını/Nedim Uçar/Hüseynî/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
İçimden bir ses diyor dönecektir o geri/Yusuf Nalkesen/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Yusuf Nalkesen.
İçimden çâresiz dertleri attım/Hasan Karakuş/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Erol Özbayram.
İçimden taşıyor özlem pınarı/Yalçın Benlican/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mahmut Oğul.
İÇİMDESİN (Neden kaçtın uzaklara)/Yusuf Nalkesen/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Yusuf Nalkesen.
İçime çevirdim bakışlarımı karşıma ilk çıkan yine sen oldun/Ümit Gürelman/Hicaz/Fantezi/Düyek/Bilge Özgen.
İçime dolar hüzünler/Ercan Azaz/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Nilgün Demirağ.
İçimizin yangını sönecek gibi değil/Aşkın Tuna/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Hüsnü Üstün.
İçin için yanıyorum sönmedim/Osman Güven/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Osman Güven.
İçip içip de bu akşam seninle mest olalım/Nâhit Hilmi Özeren/Ferahfeza/Şarkı/Düyek/Râkım Elkutlu.
İçiyorsam her akşam elbet bir sebebi var/Mehmet Erbulan/Hicaz (Humâyun)/Şarkı/Düyek/Metin Everes.
İçlenme geçer zannederek gitgide sevgim/Hikmet Şinâsi Önol/Evcara/Şarkı/Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
İçlenme geçer zannederek gitgide sevgim/Hikmet Şinâsi Önol/Evcara/Şarkı/Aksak/Yüksel Kip.
İçmeden sarhoşum güzelliklerden/Orhan Kızılsavaş/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
İçmeli âşık olanlar yâr elinden/Zeki Duygulu/Gülizar/Şarkı/Ağır Aksak/Zeki Duygulu.
İçtiğim her kadehten bir teselli bekledim/Sedat Ergintuğ/Bestenigâr/Şarkı/Düyek/Bahadır Sevik.
İçtiğim su kadar muhtacım sana/Berran Yalçın/Eviç/Şarkı/Düyek/Celâl Abacı.
İçtim aşk şarabını dün yine elinizden/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Nûrettin Cemil Sangan.
İçtim bu gece ben hiç durmadan içtim/Erol Sayan/Karcığar/Şarkı/Düyek/Erol Sayan.
İçtim suyunu şu coşkun derenin/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Bîmen Şen.
İdelim cevlan kılalım seyrân/Yûnûs Emre/Hüseynî/İlâhi/Nim Evsat/Mustafa Efendi (Çalâkzâde).
İftihârımdır bilir Rabb-i ganî/Ziyâ Paşa (Vezir)/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Nikoğos Ağa.
İftirakın ebedi ruhumu hüzne salıyor/Kıymet Hanım/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Sadettin Kaynak.
İftirâkın urdu zahmı bu dil-i sad-pâreye/Hüzzam/Şarkı/Aksak Semâî/Hacı Arif Bey.
İhanet sayarım sensiz ölmeyi/Fatma Onur/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/İlgün Soysev.
İhtirazla arz-ı hâl eyler gönül/Karcığar/Şarkı/Yürük Semâî/Lem’î Atlı.
İhtiyârım aldı elden bir melek-sîmâ-yı nev/Isfahanek/Beste/Evsat/Nesim Silviya (Haham).
İhtiyarlık bahsi hiçtir ölse uslanmaz gönül/Karcığar/Şarkı/Ağır Aksak.
İhtiyatlar silah çatmış düz yolun üstüne/Hicaz/R. T./Aksak.
İkbâlimi sâye-i hümâdan bilmem/Hicaz/Beste/Hafif/Hacı Sâdullah Ağa.
İki beyaz güvercin sevgilimin elleri/Kasım İnaltekin/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Kasım İnaltekin.
İki bülbül bir dale konmuş ötüşür/Acem/Türkü/Sofyan.
İki de turnam gelir allı kareli/Karcığar/Köç./Oynak (Aksak)/Dede Efendi.
İki dilber söyleşirler gel gidelim daylere/Acem/R. T./Sofyan.
İki dudak arası bir zaman/Necâti Cumalı/Hicaz/Şarkı/Semâî/Avni Anıl.
İki geyik bir derede su içer/Bayatiaraban/Şarkı/Sofyan.
İki gönül bir olup sabrı sevdaya kattı/Hasan Oral Şen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
İki güzel su doldurur pınarda/Abdurrahim Karakoç/Hicaz/Şarkı/Düyek/Atıf Baştuğ.
İki kalpten bir kalp olduk sevgimizi bölemezsin/Ercan Akbay/Buselik/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
İki karpuz bir koltuğa sığar mı/Hüseynî/Türkü/Aksak.
İki kızımız olsa güzelim cümle âlem duyası/Samim Arıksoy/Buselik/Şarkı/Sofyan/Erol Sayan.
İki mavi bir yeşil ilmek ilmek dokunmuş/Hüsâmettin Olgun/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
İki sevdalı yürek düşlere dalmış ne güzel/Mehmet Tûran Yarar/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Akın Özkan.
İkimizin şarkısını duymasın eller/Aydın Oran/Hisarbuselik/Şarkı/Aksak/Aydın Oran.
İklimlerim uymaz senin havana/Nadide Gülpınar/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Yüksel.
İksîr-i âzâmdır nutk-ı ehlullah/Emrah/Hüseynî/Nefes/Müsemmen.
İksir-i gınâ hâk-i der-i uzletimizdir/Karcığar/Beste/Hafif/Dellalzâde.
İlâhel âleminsin Rabb-i alâ/Hüzzam/İlâhi/Düyek/Zekâî Dede.
İlâhi bir güneşsin nûruna pervânedir âlem/Ali Ulvi Kurucu/Bayati/İlâhi/Düyek/Amir Ateş.
İlâhi cennet evine girenlerden eyle bizi/Yûnûs Emre/Bestenigâr/İlâhi/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
İlâhî n’eylesin n’itsin gönül sensiz karar etmez/Fahrettin Efendi (Şeyh)/Acemaşîran/İlâhi/Düyek/Selâhattin Demirtaş.
İlâhü’l-âleminsin Hakk-ı teâlâ/Hüzzam (Nim Hicaz’da)/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
İlhâm ile dün gece seyr ettim Muhammed’i/Yûnûs Emre/Dügâh/İlâhi/Sofyan.
İlham ile dün gece seyrettim Muhammed’i/Yûnûs Emre/Ferahnâkaşîran/İlâhi/Nim Evsat/Doğan Ergin.
İlham ile dün gece seyrettim Muhammed’i/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Sofyan.
İlim sensin irfan sensin/Ayhan İnal/Buselik/Ç. Ş./Düyek/Demet Pakyüz.
İlk aşkı unutmak çok kolay deme/Nûrettin Baykal/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Ziyâ Taşkent.
İlk aşkın hâtırası kalbimdedir anarım/Seyfi Güldağı/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/İsmail Demirkıran.
İlk baharın goncasından yaz umarken her gönül/Yılmaz Karakoyunlu/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Yener Topaloğlu.
İlk değil ki bu gidişin biliyorum döneceksin/Mehmet Akça/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Nilüfer Özkan.
İlk görüşte başlar kalplerde telâş/Cemâl Safi/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Hüseyin Soysal.
İlk görüşte sevdi gönlüm seni nazlı meleğim/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Asdik Ağa.
İlk göz ağrım son tesellim aşk güvensiz olmuyor/Turgut Çelik/Hicaz/Şarkı/Düyek/Salih Berkmen.
İlk sevdâ yeliyle gelen yaprağım/Abdullah Akay/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/İlgün Soysev.
İlk sevgiliden çağrı ve her şarkıda sestin/Seyfettin Başçıllar/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
İlk yazın çiçeğisin gözlerin mâvi deniz/Hüseyin Tansever/Ferahfeza/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
İlk zamanlar sevmiştin/Vâhit Özaydın/Hicaz/Şarkı/Düyek/Nûrettin Demirtaş.
İlkbahar aylarında gezerken sokaklarda/Bayatiaraban/Türkü/Sofyan/Karnik Germiyan.
İlkbahar geldi çiçekler açıyor/Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Ç. Ş./Raks Aksağı/Fethi Karamahmudoğlu.
İlkbahar güz oldu artık/İsmâil Acar/Buselik/Şarkı/Müsemmen/İsmâil Acar.
İlkbahar olunca leylim şen olur dağlar/Karcığar/Köç./Aksak.
İlkbaharın müjdesi biliniz Mart ayıdır/Cevat Çangatin/Hicaz/Ç. Ş/Sofyan/Cevat Çangatin.
İltifat etmezse artık gam değil (BENLİĞİMİ SARDI)/Fuat Uluç/Ferahnâk/Şarkı/Düyek/İsmail Baha Sürelsan.
İltifat etti gönül bezmine cânân bu gece/Vecdi Bingöl/Dügâh/Şarkı/Aksak/Fehmi Tokay.
İltifat eyler iken ey gonce-leb/Evcara/Şarkı/Ağır Aksak/Lâtif Ağa.
İltifata mazhar idim bir zaman/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Aziz Efendi.
İltifatın çok inâyettir bana/Hicaz/Şarkı/Aksak/Todoraki (Kemânî).
İltifatınla bekâm ettiğin günler beni/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Mızıkalı Lütfi Bey.
İmânımız Allah’dan kadri yüce Mevlâ’dan/Sefer Dal (Muhibbî)/Eviç/İlâhi/Sofyan/Ahmet Özhan.
İmrûz hevâ-yı bagest/Eviç/Kâr/Hafif/Abdülalî Efendi (Hâce-i sânî).
İmtihan-ı dehre çekti hükm-i takdir-i ilâh/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Arşak Çömlekciyan.
İnan artık gözünün yolları boş daldığına/Halil Soyuer/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Metin Everes.
İnan çok uğraştım unutamadım/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Erol Sayan.
İnan inan ki ey güzel duyunca hoş kelâmını/Cenap Bey/Hüzzam/Şarkı/Yürük Semâî/Selânik’li Ahmet Efendi.
İnan ki elimde değil/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ziyâ Azbazlar.
İnan ki sende buldum sevmeyi/İzzet Kamış/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İzzet Kamış.
İnan sana verdiğim bütün sözleri tuttum/Sürel Konuk/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Murat Demirhan.
İnan üzülmedim elvedâ derken/Şeydâ Temuçin/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Zekâi Tunca.
İnanamam bir türlü hakikat mı rüyâ mı/İrfan Özbakır/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/İrfan Özbakır.
İnanıp kalbimi verdim de senin ellerine/Vâhit Özaydın/Evcara/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
İnanıp kalbimi verdimde senin ellerine/Vahit Özaydın/Bayati/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
İnanmaz kanmaz dilim bunun aşk olduğuna/Özgen Bilgisel/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sinan Sipahi.
İnanmaz vâ’d-i vasl-ı yâre gönlüm/Buselik/Şarkı/Aksak/Lâtif Ağa.
İnâyet kıl ey sîm-ten/Arazbar/Şarkı/Sofyan/Nûman Ağa.
İnce bir gül dalısın sende açar her dileğim/Mehmet Tûran Yarar/Hicaz/Şarkı/Aksak/Faruk Şâhin.
İncecik kıvrak belinden bir gün olsun sıkmadım/Necdet Rüştü Efe/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Fahri Kopuz.
İncitme beni şûh-i şenim gel siteminle/Mehmet Bey/Hicazkâr/Şarkı/Türk Aksağı/Ethem Efendi (Şeyh).
İndim gittim Diyarbekir düzüne/Hicaz/Köç./Düyek/(Hâşim Bey-“Y. Öztuna’da”).
İndim havuz başına bir kız çıktı karşıma/Hüzzam/Türkü/Sofyan.
İndim yârin bahçesine gülden geçilmez/Hicaz/Şarkı/Aksak/Dede Efendi.
İndirip yerlere benden kaçırıp gözlerini/Güngör Fahri Tüzün/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
İnleyen âh eyleyen bî-çâre bir ney’dir gönül/Karcığar/Şarkı/Ağır Aksak/Fehmi Tokay.
İnleyen kalbim benim artık emellerden uzak/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Erol Köker.
İnleyen udum mu yoksa ben miyim fark eylemem/Süheylâ Moray/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Selâhattin Pınar.
İnsan nasıl mutludur var ise sevenleri/Bilgin Ertan/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Orhan Kızılsavaş.
İnsanlar hazanla ölür/Erdoğan Yıldızel/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erdoğan Yıldızel.
İnsanlıktır şarkımız dirliğimiz birlikte/Acemaşîran/Ç. Ş./Yürük Aksak/Kenan Günel.
İntizâr-ı makdemin ey bî-aman/Gülizar/Şarkı/Ağır Aksak/Hâşim Bey.
İntizâr-ı makdeminle nev-bahar eyler hulûl/Hisarbuselik/Şarkı/Aksak/Saatçı Mustafa Efendi.
İntizâr-ı makdeminle reh-güzârın gözlerim/Acemkürdi/Beste/Fahte/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
İpek kumral saçların zümrütten yeşil gözün (BURSA GÜZELİ)/Hasan Lâmi Güray/Gülizar/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
İpek saçın güzel gözün pembe tenin tatlı sözün/Güzide Taranoğlu/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
İpek saçlarınla güzel başını yasla sevgilim/Arif Sâmi Toker/Hicaz/Şarkı/Düyek/Arif Sâmi Toker.
İptilâ-yı derd-i aşkın var mı doktor çâresi/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Kanûni Nasib.
İrfan meclisine erişebilsem/Atıf Efendi/Acemaşîran/İlâhi/Sofyan/Selâhattin Demirtaş.
İrişti hicrânın demi ey mâh-ı gufran elvedâ/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Dügâh/İlâhi/Evsat.
İrtihâli açtı dilde yâreler/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Mildan Niyâzi Ayomak.
İsm-i sübhan virdin mi var/Yûnûs Emre/Bayatiaraban/İlâhi/Düyek/Süleyman Erguner.
İsm-i sübhan virdin mi var/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Bekir Sıtkı Sezgin.
İsmini bilmezdim fakat tanırdım/Rızâ Tevfik Bölükbaşı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Bîmen Şen.
İsmini bilmezdim fakat tanırdım/Rıza Tevfik Bölükbaşı/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Kâmil Melih Özaltıner.
İsmini buğulu camlara yazdım resmini kalbime çizdim bu gece/Faruk Kestiren/Acemkürdi/Şarkı/Evfer/Faruk Kestiren.
İSTANBUL (Kışın ayrı güzelsin yazın.)/Hicaz/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
İSTANBUL (Yedi tepe üstünde.)/Reşat Özpirinçci/Karcığar/Şarkı/Aksak/Ali Şenozan.
İstanbul çok perişan geldi halin doğrusu/Halil Soyuer/Hicaz/Şarkı/Düyek/Selahattin Altınbaş.
İstanbul’da Acıbâdem./Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
İstanbul’da Boğaziçi’nde bir garip Orhan Veli’yim (BİR GARİP ORHAN VELİ)/Orhan Veli Kanık/Hicaz/Fantezi/Düyek-Aksak/Şekip Ayhan Özışık.
İstanbul’dan ayva gelir nar gelir/Hicaz/Türkü/Aksak.
İstanbul’um ekmeğim katığım suyum/Cemalettin Turan/Aşkefzâ/Şarkı/Düyek/Murat Demirhan.
İstanbul’un etrafı hep denizdir/Arif Sâmi Toker/Hicaz/Şarkı/Aksak/Arif Sâmi Toker.
İstedim de gönlümü verdim ne yaptım ben sana/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Şekerci Udi Cemil Bey.
İstedin de gönlümü verdim sana/Bestenigâr/Şarkı/Curcuna/Şekerci Cemil Bey.
İsteme sen artık kalbimde bir yer/Kemâlettin Baykan/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Yusuf Yıldırım.
İstemem âlemde sensiz rûzigâr/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Selânik’li Ahmet Efendi.
İstemem ellerin olsun istemem uzakta kalsın/Alâeddin Pakyüz/Hicaz/Şarkı/Düyek/Alâeddin Pakyüz.
İstemem gönlümde goncalar güller/Sâmi Derintuna/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Fâruk Şâhin.
İstemem gülmesin artık bana tâlih yüzünü/Bekir Sıtkı Erdoğan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
İstemem seni artık gelsen de olur gelmesen de/Şekip Ayhan Özışık/Karcığar/Şarkı/Aksak/Ferit Sıdal.
İstemem yakmasın güneşim seni/Hicaz/Şarkı/Aksak/Zeki Duygulu.
İstemezdim böyle olsun/Dündar Nalçacıoğlu/Dügâh/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
İster gündüz olsun isterse gece/Abdil Er/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/M. Ünal Yılmazer.
İster isen biz bize ey dil-şikâr/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Lâtif Efendi.
İster isen bulasın cânânı sen/Niyâzî-i Mısrî/Acemkürdi/İlâhi/Devr-i Hindî/Yalçın Tura.
İsterim dizinde yatmak isterim/İsmail Hakkı Bey/Hicaz/Şarkı/Aksak/Artaki Candan.
İsterim ki bu hasretin beni yakıp durmasın/Mustafa Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mustafa Ünal Yılmazer.
İsterse kadehi altından olsun/Şâkir Askan/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Bilge Özgen.
İsteyen kınasın isteyen gülsün/Ercan Akbay/Hicaz/Fantezi/Düyek/Tahir Sıral.
İsyân etti suskun gönül dile geldi dil perişân/Gülten Çiçek Tural/Buselik/Şarkı/Aksak/Suphi İdrisoğlu.
İşitin ey yârenler kıymetli nesnedir aşk/Yûnûs Emre/Acemaşîran/İlâhi/Sofyan/Zeki Atkoşar.
İşitin ey yârenlereve dervişler geldi/Yûnûs Emre/Gerdaniye/İlâhi/Aksak/Ahmet Hatipoğlu.
İşittim ey gül-i gülzâr/Hüzzam/Şarkı/Şarkı Devr-i Revânı/Şâkir Ağa.
İşte beşer mislin var mı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hâfız Yusuf Efendi.
İşte geldi bahar yaz/M. Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/M. Ünal Yılmazer.
İşte geldi Eylül/Seyfi Güldağı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Seyfi Güldağı.
İşte geldi Iyd-i adhâ idelim canlar fedâ/Hüseynî/İlâhi/Düyek.
İşte geldi nev-bahar erişti yaz/Büzürg/Şarkı/Ağır Aksak/Dellalzâde.
İşte gördüm anladım hem sebebim ağyâr değil/Karcığar/Şarkı/Ağır Aksak/Kemânî Necâti Bey.
İşte işve işte naz işte bahar işte yaz/Erol Uzunöner (Uzunömeroğlu)/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
İşte ser-i zülf-i zerrin sarı güldür sevdiğim/İsmail Hakkı Nebiloğlu/Dilkeşhaveran/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
İşte seven bir kalp al istiyorsan/Mevlüde Demir/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Suphi İdrisoğlu.
İşte sînemde sıkıştırdım seni ey gül-beden/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
İştiyâkın hadden efzûn oldu gel/Hüseynî/Şarkı/Devr-i Hindî (Ağır)/Tanbûri Ali Efendi.
İştiyâkın var mı hâlâ sevmeye/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ahmet Uzel.
İşvebâzsın sevdiğim âh işvebâz/Niyâzi Bey/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
İşveyle bakan gözlerinin nârına yandım/Sadettin Çevik/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Sadettin Çevik.
İyilikler yücelikler dolu Tanrı’m/Mehmet Tûran Yarar/Dügâh/İlâhi/Sofyan/Akın Özkan.
İzârın gül gül olmuş bûseden dil dağ-dâğındır/Dügâh/Beste/Çenber (Ağır)/Şeyhülislâm Es’ad Efendi.
İzinde dolaşır bulamam seni/Müzehher Güyer/Hicaz/Şarkı/Semâî/Ziyâ Taşkent.
İzmir’in çoktur güzeli/Buselikaşîran/Şarkı/Düyek.
İzmir’in içinde vurdular beni (kurulu pazar)/Hicazkâr/Şarkı/Aksak.
İzzet Baba Bolu’da izler bırakıp gittin/Uğur Gür/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Kabil midir hiç var mı benim derdime çâre/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Kaç bin yiğidin can vererek düştüğü toprak/Sevinç Atan/Hüseyni/Şarkı/Aksak/Cavit Ersoy.
Kaç gönülden gönüle çağlayıp da akmışsın/Hasan Oral Şen/Hüseynîaşîran/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Kaç gönülü bağladın saçlarının teliyle/Neriman Yurttaş/Bayati/Şarkı/Aksak/M. Sabri Akçagül.
Kaç gün oldu nazlı yardan ayrıldım/Hicaz/Şarkı/Aksak/Marko Çolakoğlu (Ûdî).
Kaç gündür durmadan gözüm seğriyor/Halil Soyuer/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Pınar Köksal.
Kaç mevsim değişti kaç sene geçti/Tûran Kekevi/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Mehmet Nazmi Özalp.
Kaç yıl beni sen tâze yalanlarla avuttun/Hüzzam/Şarkı/Aksak/İsak Varon.
Kaç yıl geride kaldı eski coşkun arzular/Necip Mirkelâmoğlu/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Necip Mirkelâmoğlu.
Kaç yıl oldu ayrılalı yuvadan/Necdet Tokatlıoğlu/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/Necdet Tokatlıoğlu.
Kaç yıl oldu yârdan haber gelmedi/C. Âşıkoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hamdi Tokay.
Kaç yıl sana bir bilmecenin sırrını sordum/Vâhit Özaydın/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Kaç zamandır yol gözlerim seni görmek ne zor şeymiş/Ali Akçeken/Eviç/Şarkı/Aksak/İsmâil Demirkıran.
KAÇAMAZSIN (En sonunda sen benimsin)/Teoman Alpay/Acemkürdi/Şarkı/Semâî/Teoman Alpay.
Kaçıyorum bucak bucak bir aşkından bir de senden/Hasan Karakuş/Hicaz/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Kaçma benden güzelim seven ağyâr olur mu/Hâdi Koçdemir/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Cengiz Dişçioğlu.
Kaçma cânım gitme aşkım bitme sevgim dur biraz/İsmail Hakkı Aydın/Acemkürdi/Şarkı/Müsemmen/Yılmaz Karakoyunlu.
Kaçma cânım gitme aşkım bitme sevgim dur biraz/İsmail Hakkı Aydın/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Hüseyin Erbay.
Kaçma mecbûrundan ey âhû-yi vahşi ülfet et/Ali Şefkâtî Efendi/Bestenigâr/Şarkı/Ağır Aksak/Hâşim Bey.
Kaçsam bırakıp senden uzak yerlere gitsem/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Kaçsan da sen uzaklara olsan bile ellerin/Yusuf Nalkesen/Karcığar/Şarkı/Müsemmen/Yusuf Nalkesen.
Kaddin görüp âdem nice dâmânına düşmez/Hüzzam/Y. S./Yürük Semâî/Kazasker Mustafa İzzet Efendi.
Kadehlerde gözyaşların sevdâ olup akıyor/Sâlih Zeki Toz/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İsmail Hakkı Fencioğlu.
Kader ayırsa bile hayâlimden gitmedin/Nemika Mürseloğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Semahat Özdenses.
Kader böyle istedi böyle yazmış yazımı/Ayşe Taşbaş/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Süleyman Mertkanlı.
Kader böyle istiyor çâre yok biliyorum/İlham Behlül Pektaş/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Necdet Tokatlıoğlu.
Kader böyle yazılmış değişmez silemezsin/Cemâlettin Alptekin/Bayati/Şarkı/Düyek/Mehmet Reşat Aysu.
Kader dedim sensizliğin adına/İrfan Türkoğuz/Hicaz/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Kader dedim sensizliğin adına/İrfan Türkoğuz/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Ümit Mutlu.
Kader dedim sensizliğin adına/İrfan Türkoğuz/Hüzzam/Fantezi/Düyek/Fâruk Şânin.
Kader diye karşıma çıkıversen ne olur/Güzide Taranoğlu/Hicaz/Şarkı/Semâî/Müfit Kuraner.
Kader gecemle gecem meskenimle sırdaştır/Mehmet Tûran Yarar/Dügâh/Şarkı/Düyek/Akın Özkan.
Kader kime şikâyet edeyim seni bilemem/Sedat Ergintuğ/Hicaz/Şarkı/Düyek/Avni Anıl.
Kader köprüsü bu geçeceksin/Teoman Kaya/Hicaz/Şarkı/Düyek/Teoman Kaya.
KADERE BAK (Özlesem de seni her an)/Sâlih Korkmaz/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Alâeddin Şensoy.
Kaderim hiç gülmedi aşk yüzünden çektim ah/İlkan San/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hilmi Bozdemir.
Kaderim hiç gülmedi aşk yüzünden çektim ah/İlkan San/Hicaz/Şarkı/Aksak/Erol Erdiş.
Kaderin ahkâmı kolumu büktü/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Medenî Aziz Efendi.
Kadıköy’lüm gönüllerde gezersin/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mustafa Nâfiz Irmak.
Kadıköy’lüyü öptüm gücendi/Yesârî Asım Arsoy/Hicaz/Şarkı/Aksak/Yesârî Asım Arsoy.
KADIN (Sürülmez safa.)/Melih Özer/Hüzzam/Şarkı/Yürük Semâî/Teoman Alpay.
Kadın bir gül aşk bir mevsim tez geçer/Hüseyin Kalaba/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Selâhattin İnal.
Kadir Mevlâm seni öğmüş yaratmış/Karacaoğlan/Gerdaniye/Şarkı/Düyek/Mümin Salman.
Kadrim ola berter şeref-i nâd-ı Alîden/Arif Bey (Kahyâzâde)/Acemaşîran/İlâhi/Sofyan/Muzaffer Ozak (Aşkî).
Kadrim ola berter şeref-i nâd-ı Alîden/Arif Bey (Kahyâzâde)/Hüzzam/İlâhi/Hafif/Tanbûri Mehmet Bey.
Kâfir olsa dine döner gelir çağrıma/Cemâl Sâfi/Hüseynî/Türkü/Nim Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Kafünun hitabı izhar olmadan/Edip Ahmet Bey (Harabî)/Hüzzam/Nefes/Düyek.
Kâh gerçek kâh yalan bütün sözlerin/İbrahim Halil Taşkent/Hicaz/Şarkı/Düyek/İbrahim Halil Taşkent.
Kah kendimden kah kaderden mutluluk hep./Zekâi Tunca/Hicaz/Şarkı/Semai/Zekâi Tunca.
Kahkaha atsam bile hep hüzün/Uğur Gür/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Arif Sâmi Toker.
Kahkahan aks eder bezme ney olur/Çârgâh/Şarkı/Devr-i Hindî/Hüseyin Sâdettin Arel.
Kahrolma bu gamhânede/Rüştü Şardağ/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Rüştü Şardağ.
KAHVE OLSAM DOLAPLARDA (Alıverin bağlamamı.)/Hüzzam/Türkü/Sofyan.
Kâinâta ibtida vahdet şuûru eyledi senden südûr/Bekir Sıtkı Sezgin/Hicaz/İlâhi/Düyek/Bekir Sıtkı Sezgin.
Kâinatı kucaklayan biri vardır Yunus derler/Gülten Çiçek Tural/Buselik/Şarkı/Düyek/Alâeddin Pakyüz.
Kâinât-ı ufk-ı ümmîd de serap/Halûk Recâî/Buselik/Şarkı/Müsemmen/Halûk Recâî.
Kâkülleri lüle lüle gel karşıma güle güle/Eviç/R. T./Aksak/(Osman Pehlivan’dan alınmıştır).
Kâkülün oldu esîr-i dil ü cânım ezeli/Mehmet Ali Efendi/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Şevkî Bey.
Kâkülünden gamzesinden bin aşık ilham alır/Yılmaz Yüksel/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Turan Yalçın.
Kal demedim gidene kalanlar bana yetti/Samim Arıksoy/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erol Sayan.
Kalacak sanma bu çağın bu güzellik solacak/Nâhit Hilmi Özeren/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Zeki Arif Ataergin.
Kalb kalbe karşı derler onun için sormadım/Turhan Taşan/Hicaz/Şarkı/Semâî/Coşkun Sabah.
Kalbe dolan sesini ısıtan nefesini/Neclâ Orer/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Adem Şâhin.
Kalbe hicran girmeden gel (BİTTİ SABRIM)/Turgut Çelik/Buselik/Şarkı/Müsemmen/Erdinç Çelikkol.
Kalbi hicran yarası sîneyi gam öldürür/Nâdide Gülpınar/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mustafa Coşkun.
Kalb-i mahzûnum nasıl etmez figan/Ali Salâhî Bey (Ûdî)/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Kanûni Garbis Efendi.
Kalb-i mecrûha haber verme sakın yâresini/Mehmet Ali Haydar Paşa/Dilkeşhaveran/Şarkı/Ağır Aksak/Zeki Arif Ataergin.
Kalb-i mecrûha haber verme sakın yâresini/Mehmet Ali Haydar Paşa/Hicazkâr/Şarkı/Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Kalb-i mecrûha haber verme sakın yâresini/Mehmet Ali Haydar Paşa/Hüseynîaşîran/Şarkı/Aksak/Nûri Halil Poyraz.
Kalb-i nâ-şâdıma tesir edecek var mı devâ/Hayri Tümer/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/İbrâhim Tuğberk.
Kalb-i virânım yanıyor yok bana rahm eyleyecek/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Ali Salâhî Bey (Ûdî).
Kalbi yaktın gittin şimdi nerdesin/Ali Dursun Yağlı/Hüzzam/Şarkı/Düyek-Semai/Ali Dursun Yağlı.
Kalbim bir güldür ki gündüzler ölgün/Necip Fazıl Kısakürek/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Salih Suphi Soner.
Kalbim bu gece sensiz elemle atıyor ah/Mediha Şen Sancakoğlu/Ferahfeza/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Kalbim hâlâ kıpır kıpır (Duman duman.)/Sâdık Atay/Hicaz/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Kalbim kanıyor durmadan en tatlı çağında/Sâdettin Kaynak/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Sadettin Kaynak.
Kalbim ona merbut onu ister onu söyler/Acemkürdi/Şarkı/Sengin Semâî/Mehmet Yürü (Nasib’in).
Kalbim sana bağlandığı gün mâtemi vardı/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/İlyas Tonguç.
Kalbim senle doluydu gece gündüz yanardı/Nevin Yavuz/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hüsnü Üstün.
Kalbim yanıyor her ne zaman ismini ansam/Cengizhan Altuntaş/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Talât Er.
Kalbim yine sevdâ-yı visâlinle perîşân/Karcığar/Şarkı/Semâî/Kâzım Uz (Muâllim).
Kalbim yine üzgün seni andım da derinden/Yahyâ Kemâl Beyatlı/Bayati/Şarkı/Curcuna/Selâhattin Pınar.
Kalbim yorulmuş güzellerin nazından/Cihangir Şâhin/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Abdülkâdir Salar.
Kalbimde açılmış dağılan bir kuru güldün/Halit Bekir Sabarkan/Eviç/Şarkı/Türk Aksağı/İsak Varon.
Kalbimde alev alev ateşimsin sönmeyen/Bekir Mutlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Pınar Köksal.
Kalbimde bir sevdâ varki durmaz artık/Mustafa Ünal Yılmazer/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Mustafa Ünal Yılmazer.
Kalbimde biten güldür bu gönül şarkıları/Ramazan Gökalp Arkın/Hüseynî/Şarkı/Raks Aksağı/Sadettin Kaynak.
Kalbimde gül gönlümde gül canan bana bir gül/S. Arıkan Bedük/Bayati/Şarkı/Düyek/Yaşar Bedük.
Kalbimde her köşe senin olsun isterim/Ünsal Silleli/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ünsal Silleli.
Kalbimde hicran var yaslı gibiyim/Ayten Baykal/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Kalbimde kendini arama sakın/Yalçın Benlican/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Kalbimde sızım acım kız sendedir ilacım/Eviçbuselik/Şarkı/Aksak/Zeki Arif Ataergin.
Kalbimde yanar sanki şehâ nâr-ı hacîmin/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Kalbimde yanarken sevgin hasretin/Şâdan Ruma/Hicaz/Şarkı/Düyek-Curcuna/Fahri Kopuz.
Kalbimde yer eden aşktan izleri./Sâmi Derintuna/Hicaz/Şarkı/Aksak/Erkan Yüksel.
Kalbimdeki acıya hicranı kattı felek/Recep Güçlüler/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Recep Güçlüler.
Kalbimdeki ateşi rüzgâr olup savurma (GİZLİ KALSIN GÜNAHIM)/Mustafa Sevilen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yusuf Nalkesen.
Kalbimdeki baharsın sen güzeller güzeli/Bestâmi Yazgan/Ferahnâk/Şarkı/Düyek/Suphi İdrisoğlu.
Kalbimdeki bu ateş niye sönmez bilemem/F. Neclâ Hepgür/Bayati/Şarkı/Düyek/Aslan Hepgür.
Kalbimdeki tek hâtıranın rengi solarken/Zeki Müren/Karcığar/Şarkı/Aksak/Zeki Müren.
Kalbimdesin biçim biçim can veririm senin için/Hâlit Çelikoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Kalbimdesin nakış nakış aklım aldı o hoş bakış/Mediha Şen Sancakoğlu/Buselik/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Kalbime koy başını doktor nabzımı bırak/Şâyeste Hanım/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Muzaffer İlkar.
Kalbime yuva yaptın sonra da yıktın/Yaşar Gürsoy/Karcığar/Şarkı/Aksak/Arif Sâmi Toker.
Kalbimi acıtır sevgi bu derdin/Hicaz/Şarkı/Aksak/Fâruk Arifî Emhaz.
Kalbimi aşk için kurban vermişim/Hüseyin Balkancı/Hicaz/Şarkı/Semai/Hasan Esen.
Kalbimi bir güzele ne ettim verdim ele/Acemaşîran/Şarkı/Yürük Semai/Nasib’in Mehmet Yürü.
Kalbimi yıllarca sevdâya bağladım/Yesârî Asım Arsoy/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yesârî Asım Arsoy.
Kalbimin derdiyle eğlen şöyle gül/Mustafa Nafiz Irmak/Buselik/Şarkı/Ağır Aksak/Feridun Darbaz.
Kalbimin derdiyle eylen söyle gül/Mustafa Nafiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
Kalbimin duyarım titrek sesini/Kemâl Çoruğ/Gülizar/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Kalbimin her köşesi binbir hâtıra saklar/Ferit Sıdal/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ferit Sıdal.
Kalbimin içinde bağın bahçen var/İlkan San/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Erol Erdiş.
Kalbimin sahibi sensin orda yalnız sen varsın/Muazzez Kürdan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Şekip Ayhan Özışık.
Kalbimizin üstünde açan o güller/Muzaffer Ünal/Acemaşîran/Fantezi/Sofyan/Muzaffer Ünal.
Kalbin ateş kesilir bir mecnûna dönerdin/Mehmet Erbulan/Buselik/Şarkı/Aksak/Yücel Aşan.
Kalbin derdimi bilse, acırdı belki biraz/Hicaz/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Kalbin yine niçin küstü/Bayatiaraban/Şarkı/Nim Sofyan/Sadettin Kaynak.
Kalbinde bahçe’nin gamı yer tutmasın bırak/Faruk Nafiz Çamlıbel/Gerdaniye/Şarkı/Orta Aksak/Ergüder Öktem.
Kalbini bağ-ı cinân et ravzâ-i tevhîd ile/Acemaşîran/İlâhi/Düyek.
Kalbinin sesini dinle ayrılığı istemiyor/Seyhan Girginer/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Kalbinin sesini duyurdun bize/Amir Ateş/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Kaldı mâzide bizim aşkımızın hâtırası/Alâeddin Yavaşça/Karcığar/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Kaldı mı derdinden çektirmediğin/Tuncay Sağlam/Bayati/Şarkı/Sofyan/Metin Everes.
Kaldığım günden berû bu âleme ben bî-karar/Eviç/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Kaldın garip ey andelîp feryâd edip ölsen yazık/Azmi Aytaç/Hicaz/Şarkı/Raks Aksağı/Fâruk Şâhin.
Kaleden indim düze/Gerdaniye/Şarkı/Sofyan.
Kaleden kaleye şâhin uçurdum (Kalenin burcuna taş ben.)/Gerdaniye/Türkü/Nim Sofyan.
Kaleden top atarlar/Hüzzam/Türkü/Nim Sofyan.
Kalkın gidelim mey-kede’ye nûş edelim mey/Niyâzi Bey/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Kalmadı artık tahammül firkate/Dügâh/Şarkı/Curcuna/Mahmut Celâleddin Paşa.
Kalmadı bende ne arzu ne gönül/Hüseyin Suat Yalçın/Hicaz/Şarkı/Aksak/Selâhattin Pınar.
Kalmadı bu âlemde aşkı yazan bir kalem/Onur Akay/Hicaz/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Kalmadı eski tavrın yok artık o bakışın/Adem Şâhin/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Adem Şâhin.
Kalmadı sabra karârım ey perî/Isfahan/Şarkı/Devr-i Hindî/Nevres Bey (Ûdî).
Kalmadı ümidim yazda baharda/Mehmet Erbulan/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Metin Everes.
Kalpde açan çiçeği unutur mu sevenler/Nur Ersen/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Mustafa Ünal Yılmazer.
Kalplerde yanan hâle-i mehpâre misin/Uğur Şumnulu/Eviç/Şarkı/Aksak/Yılmaz Karakoyunlu.
Kamer-çehre perî-rû tende cânım/Hacı Ârif Bey/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Hacı Ârif Bey.
Kamet-i mevzunu kim bir mısra’-ı bercestedir/Sünbülzâde Vehbi/Evcara/Beste/Hafif/Küçük Mehmet Ağa.
Kan ağlar iken celb-i terahhum emeliyle/Ferahnâk/Şarkı/Sengin Semâî/Lem’î Atlı.
Kan ağlar iken celbi terahhüm emeliyle/Hicaz/Şarkı/S. Semai/Şekerci Udi Cemil Bey.
Kan ağlayarak sevdiceğim pâyine geldim/Hüseynî/Şarkı/Türk Aksağı/Ali Bey (Enderûnî-Hanende).
Kan ağlıyor gönülde sızlıyor için için/Şadiye Sangan/Bestenigâr/Şarkı/S. Semai/Nurettin Cemil Sangan.
Kanadı bugün de içimde./Hicaz/Şarkı/Nazmi Atlığ.
Kanaryam güzel kuşum ben sana vurulmuşum/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Mustafa Nâfiz Irmak.
Kanaryamın süslü temiz küçücük bir kafesi var/Orhan Seyfi Orhon/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Nazmi Atlığ.
Kanayan kalbimdeki son yara/Abidin Kumbasar/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Selahattin Altınbaş.
Kâne fî fevka’l ukul isna aşer burci’l ula/Hicazkâr/Şuğul/Düyek.
Kanıp aynadaki güzelliğine önümde çok uzun yıllar var deme/Emel İnci/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ferit Sıdal.
Kapanmış nasibim açılmaz/M. Turan Yarar/Hicaz/Şarkı/B. Sofyan/Faruk Şahin.
Kapat şu telefonu ağlamam duyulmasın/Yusuf Nalkesen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yusuf Nalkesen.
Kapattım kalbimin aşk kapısını/Vural Şahin/Buselik/Şarkı/Semai/İlgün Soysev.
Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgârına/Ömer Bedrettin Uşaklı/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Kaptanzâde Ali Rızâ Bey.
Kapıldım sana bir mecnûn gibi (ALIN YAZIMSIN)/İlkan San/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Zekâi Tunca.
Kapılıp aşk ile bir çeşm-i elâ dilbere ben/Uğur Şumnulu/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Uğur Şumnulu.
Kapılıp her güzelin hüsnüne hayran oluyor/Orhan Ete/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Orhan Ete.
Kapılma sakın sen gönül seline/Yusuf Nalkesen/Karcığar/Şarkı/Düyek/Yusuf Nalkesen.
Kapılmışız cümlece hayat denilen sele/Yusuf Nalkesen/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Yusuf Nalkesen.
Kapımızda son bahar yaş kemale eriyor/Yılgör Atçı/Hicaz (Zirgüleli)/Şarkı/Sofyan/Ahmet Özkök.
Kapın her çalındıkca “O mudur”diyeceksin/Yusuf Nalkesen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Doğan Koçer.
Kapına geldiler ümmet Muhammed canım/Sezâî/Bayati/İlâhi/Düyek/Salihzâde (Edirne’li).
Kapına gelip de gitmekten bıktım/İlter Yeşilay/Acemkürdi/Fantezi/Nim Sofyan/Bilge Özgen.
Kapına gül taktım dilersen kokla/Kâni Soylu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Kapında bekliyor senin abd-i acizin/Nizamoğlu Seyyîd Seyfullah/Hüzzam/İlâhi/Sofyan/Mustafa Tatcı.
Kapısı yok bacası yok/Yunus Emre/Bayati/İlâhi/Düyek.
Kapıyı araladım./Hüseynî/Türkü/Curcuna.
Kapkaranlık geceme doğan bir güneş gibi/Ertuğrul Ottekin/Gülizar/Şarkı/Düyek/Yaşar Bedük.
KAPTANIN KIZI (Dalga dalga saçını.)/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Erdoğan Köroğlu.
Kâr etmez âhım sen gülizâre/Nevres-i Cedîd/Gülizar/Şarkı/Türk Aksağı/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Kar mı yağmış kasabanın dağına/Denizoğlu Ali Bey/Eviç/Türkü/Aksak/Denizoğlu Ali Bey.
Kara bahtım diye ah eylemenin var mı yeri/Mehmet Tûran Yarar/Eviç/Şarkı/Aksak/Akın Özkan.
Kara bir sis benliğimde dünya çökmüş üzerimde/Güldeniz Ekmen/Hicaz (Zirgüle’li)/Şarkı/Sofyan/Güldeniz Ekmen.
Kara bulutları kaldır aradan/Ramazan Gökalp Arkın/Karcığar/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Kara gözlerinden dinmesin bir an/Cemâl Safi/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Salih Suphi Soner.
Kara gözlü şirin yar sana bir çift sözüm var/Özgen Bilgisel/Hüseynî/Türkü/Düyek/Alâeddin Yavaşca.
Kara gözlüm gel üzme/Hicaz/Şarkı/Sofyan.
Kara gözlüm ne gezersin burada/Gerdaniye/Türkü/Sofyan.
Kara kazan koldadır, yarim uzak yoldadır/Anonim/Hüzzam/Türkü/Nim Sofyan/Sadettin Kaynak.
Kara kışlar gördüm kaç kez ömrümde/Münire Aksaray/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Kara koyun yayılır zülüf kâkül dağılır (seni gören bayılır)/Hüseynî/Türkü/Düyek.
Kara sevdâ can evimi yıkar gider gözün aydın/Şevki Dinçal/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Kara sevdâ gibi rûhumda duran gözlerini/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Aksak/Selâhattin Pınar.
Karadeniz uşağı belindedir kuşağı/Hicaz/Şarkı/Devr-i Turan/Nûri Halil Poyraz.
Karadeniz’de bir inci konuksever yaşlısı genci/Yılmaz Yüksel/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yılmaz Yüksel.
Karakolda ayna var/Zeki Duygulu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Zeki Duygulu.
Karanfil oylum oylum/Hicaz/Türkü/Aksak.
Karanfilsin tarçınsın/Hüseynî/Türkü/Nim Sofyan.
Karanlık bir yoldayım gidiyorum nereye/Sahra Gülyüz/Gerdaniye/Şarkı/Düyek-Sofyan/Ali Şenozan.
Karanlık dünyamda doğan güneşsin/Gülten Çiçek Tural/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Râif Somer.
Karanlık gecemin ışığı sensin/Leman Subaşı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Çetin Seçkiner.
Karanlık olsun bana her yer/Deniz Kutluk/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Şahin Çangal.
Karanlık ufuktan güneş doğmadı/Ahmet Refik Altınay/Dilkeşhaveran/Şarkı/Curcuna/Zeki Arif Ataergin.
Karanlıklar koyu koyu çağırırlar gök uykuyu/Mustafa Rûhi Şirin/Dügâh/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Karar etmez gönül mürgü bu bağın değme şâhında/Bâkî/Isfahan/A. S./Aksak Semâî/Zaharya.
Karar verdim kalbimdeki hüzünleri atacağım/Şevki Dinçal/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Düyek/Mustafa Malay.
Karardı bak güneşi şimdi sensiz bahtımın/Fatma Ayyıldız Nuran/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Fatma Ayyıldız Nuran.
Karardı çeşm-i ümmîdim fakat hatır-nişânımsın/Hûzî/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Karardı söndü hep hayâl oldu neş’eler zevkler/Rifat Ayaydın/Hüzzam/Şarkı/Ekrem Güyer.
Karasu’yun her tarafı ormandır/Eviç/Türkü/Aksak.
KÂR-I BAĞ-I BEHİŞT (Ne mikeşed ser-i.)/Irak/Kâr/Hafif/Ayıntabî Mehmet Bey.
KAR-I BÜRA (An siyeh çerdehi.)/Hicazkâr/Kâr/Hafif/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Kârın sitem oldu yeter/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Yusuf Paşa.
Karınca çok çalışır gün boyu hep yarışır/Hasan Soysal/Buselik/Ç. Ş./Nim Sofyan/Hasan Soysal.
Karış karış toprağınla dilimizde duâmızsın/Mehmet Akça/Hüseynî/Ç. Ş./Nim Sofyan/Hüseyin Erbay.
Karlar yağıyor ruhuma sensiz gecelerde/Hanife Uzun/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Cavit Ersoy.
Karlı dağları mı aştın/Yûnûs Emre/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Sâdi Hoşses.
Karşı dağdan uçan turna/K. Uruklu/Gerdaniye/Şarkı/Nim Sofyan/Kadri Şençalar.
Karşı dağlar bizi bekler (Hopla zıpla)/Sevinç Atan/Acemaşîran/Ç. Şarkısı/Nim Sofyan/Cengiz Cermen.
Karşıdan gel göreyim/Hicaz/Şarkı/Düyek/Fahri Kopuz.
Karşıdan geliyor beyaz bir atlı/Faruk Şahin/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Ömür Gençel.
Karşıdan yâr güle güle yârim geldi canım geldi/Bayati/Şarkı/Aksak/Dede Efendi.
Karşılıksız aşktan medet umarken aşkın gözü körmüş bilemedim ben/Mehmet Okur/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Karşımda durup hâlime çok bakma bu akşam/Ümit Gürelman/Hicaz/Şarkı/Aksak/Baki Duyarlar.
Karşımda durup hâlime çok bakma bu akşam/Ümit Gürelman/Hicaz/Şarkı/Aksak/Pınar Köksal.
Karşımda durup hâlime çok bakma bu akşam/Ümit Gürelman/Isfahan/Şarkı/Aksak/İrfan Doğrusöz.
Karşımda ne ruhsun ne bedensin diyemem/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hüzzam/Şarkı/Çenber/Fethi Karamahmudoğlu.
Karşımda yüce dağlar gök güler kalbim ağlar/Kemâl Şâkir Yakar/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Nİhat Adlim.
Karşıyaka körfezin şen diyârı (KARŞIYAKA)/Yusuf Nalkesen/Hicaz/Şarkı/Semâî/Yusuf Nalkesen.
Karşıyaka safâsı kaldı artık seneye/Gerdaniyebuselik/Şarkı/Aksak/Lem’î Atlı.
Kasdetti vatana hâin düşman (ASKER ŞARKISI)/Hüseynî/Marş/Sofyan/Rauf Yektâ Bey.
Kasdın aldatmaksa cânâ âşık-ı bî-çâreyi/Hicaz/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Kasdın öldürmek midir ben âşıkı ser-bülend/Hicazzemzeme/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Kasr-ı cânandan çıkıp mahfuz gönül/Hâlit Fahri Ozansoy/Hicazkâr/Şarkı/Müsemmen/Rüştü Eriç.
Kasr-ı Cennet Havz-ı Kevser âb-ı hay/Dede Efendi/Ferahfeza/Kâr/Muhammes/Dede Efendi.
Kasvet tasa nedir bilmez/İsmet Tahtacıoğlu/Hisar/Şarkı/Devr-i Turan/Cavit Ersoy.
Kâşânemize doğmadı ol mâh-ı şeb-ârâ/Hicaz/A. S./Sengin Semâî.
Kaşın gözün şöyle dursun nazın beni öldürecek/Sâdık Atay/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hüsnü Üstün.
Kaşların kara güzel gözlerin elâ güzel/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Sâdi Hoşses.
Katre aşkın ummân oldu/Himmetî/Hüzzamıcedîd/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Kavakta turna sesi var canım/Eviç/R. T./Aksak.
Kaybetmişim seni ben kalbin ellerin olmuş/Uğur Gür/Hicaz/Şarkı/Düyek/Suat Yıldırım.
Kaybetmişim seni ben kalbin ellerin olmuş/Uğur Gür/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Suphi İdrisoğlu.
Kaybettiği an aksini günler geceler/Ümit Yaşar Oğuzcan/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Ergüder Öktem.
Kaybolan aşkımızdan hâtıra kalsın diye/İlhan Çiloğlu/Hicaz/Fantezi/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Kaybolan günleri hasretle anma/Erol Uzunöner (Uzunömeroğlu)/Hicaz/Şarkı/Aksak/Fethi Karamahmudoğlu.
Kaybolan ömrümün hazan çağında sen yine bu aşka evet der miydin/Şükrü Yetimoğlu/Hüzzam/Şarkı/Semâî/İsmâil Demirkıran.
Kaybolan yıldız gibi çıldıran yalnız gibi/Sedat Ergintuğ/Hicaz/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Kayboldu umudum bana buldur beni yâr/Vedat Varol/Hicaz/Şarkı/Düyek/İsmail Ötenkaya.
Kayboldum kaybolan yıllar içinde/Metin Eryürek/Hicaz/Şarkı/Semâî/Metin Eryürek.
Kayboldun içimizden hangi illere gittin/Mustafa Nafiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Kaybolmasın ümitler sevgiler hiç bitmesin/Şâkir Döşemeciler/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Mümin Salman.
Kaybolmuşluğun yalan sendeyim seninleyim/Mustafa Töngemen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ömür Gençel.
Kaybolursan sadece gönlümde kaybol sevgilim/Suphi İdrisoğlu/Acembuselik/Şarkı/Ağır Aksak/Suphi İdrisoğlu.
Kayısı dalda çiçek./Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Kayısı pişmedi mi dibine düşmedi mi/Samim Arıksoy/Hüseynî/Türkü/Sofyan/Erol Sayan.
Kederden mi neden bilmem sararmış reng-i ruhsârın/Ahmet Refik Altınay/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mehmet Yürü (Nasib’in).
Kederdir dağ dağ gelir neşedir uçar gider/Bekir Tünay/Hicaz/Şarkı/Aksak/Selahattin Altınbaş.
Kefer Rifâî şerefa/Bayati/Şuğul/Yürük Semâî.
Keklik bayırların nazlı dilisin/Naim Yılmaz/Gülizar/Şarkı/Düyek/Musa Kumral.
Keklik dağlarda şağılar/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Hüseynî/Türkü/Sofyan.
Kelimeler dilimde dökülecek yer arıyor/Seniha Çelikkan/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Seniha Çelikkan.
Keloğlan isterse eğer/Acemaşîran/Şarkı/Curcuna/Sadettin Kaynak.
Keman ebrûlerinden yârimin hayli suâl oldu/Hicazkâr/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Keman ebrûlerindir kıble-gâhım/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Sadrettin Şükrü Bey.
Kemend olmuştu zülfün neden bilmem çözüldü/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Ûdî Ekrem Bey.
Kemend-i aşkıdır zülf-i siyâhı/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Arşak Çömlekciyan.
Kemend-i zülfün esîr-i zülf-i yâr oldum/Karcığar/Şarkı/Düyek/Afet Mısırlıyan (Ûdî).
Kenar mahallenin ürkek ceylânı kim demiş ki sana güzel değilsin/Hüsâmettin Olgun/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sâlih Berkmen.
Kendi gönlümdür tehiyye eyleyen berbâdımı/Kıymet Hanım/Bestenigâr/Şarkı/Semâî/Abdülkâdir Töre.
KENDİMİ SENDEN ALAMIYORUM (Gülünce gözlerinin içi.)/Hicaz/Şarkı/Semâî/İrfan Özbakır.
Kendimi tâ yüreğimden vurdum/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Bîmen Şen.
Kendine niçin emsâl ararsın/Yusuf İzzettin Paşa/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Medenî Aziz Efendi.
Kendisin gizler güzel bilmem ki nemden âr eder/Dertli/Acembuselik/Şarkı/Ağır Düyek/Erol Sayan.
Kerem et saklama benden ey dil-şikâr/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Hâfız Efendi.
Kerem eyle budur sana dileğim/Dilkeşhaveran/Şarkı/Aksak/Zeki Arif Ataergin.
Kerem eyle mestâne kıl bir nigâh/Hüzzam/Şarkı/Aksak Semâî/Medenî Aziz Efendi.
Kerem kıl bu dil-i zâre/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Ali Ağa (Kemânî).
Keremkânı efendim gel gül yüze/Tanbûri Mustafa Çavuş/Buselik/Şarkı/Düyek/Tanbûri Mustafa Çavuş.
Kerîm Allah Rahîm Allah./İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)/Acemaşîran/İlâhi/Sofyan/Zekâî Dede.
Kerîm Allah Rahîm Allah./İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)/Hicaz/İlâhi/Düyek/Sâdun Aksüt.
Kervan da konmuş derler dağların ardına/Karcığar/Şarkı/Aksak/Kemâl Gürses.
Kervanım geçmiyor kardan/Gerdaniye/Şarkı/Sofyan/Zeki Duygulu.
Kesildi ravza-i dilden heman su/İbrahim Hakkı (Erzurimi)/Eviçmaye/Ağır Semai/Aksak Semai/Alâeddin Yavaşça.
Kesti târ-ı tâkatım tiğ-i edâ/Bayati/Şarkı/Evfer (Ağır)/Kemânî Rızâ Efendi.
Keşke görmeydi gözüm sen gibi yektâ güzeli/Ferahnâk/Şarkı/Curcuna/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Keşke görmeydi gözüm sen gibi yektâ güzeli/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Klârnetçi İbrâhim Efendi.
Keşke görmüş olmasaydım sen gibi meh-peykeri/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Hüseyin Fahri Tanık.
Kıble-i mihrabımızdır hazret-i pîr Hüdâî/Mustafa Düzgünman/Acemaşîran/İlâhi/Düyek/Mustafa Düzgünman.
Kıbrıs’ın denizi gözümde her an dalganın sesini duyasım geldi/Aytekin Çolakoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Aytekin Çolakoğlu.
Kıl nigâh-ı iltifâtınla derûnum kâm-yâb/Eviç/Şarkı/Düyek/Neyzen Râşit Efendi.
Kıl terahhüm gayri ey reşk-i melek/Hicaz/Şarkı/Oynak/Rif’at Bey.
Kıldan ince ve kılıçdan keskin ol şâhın yolu/Niyâzî-i Mısrî/Hüseynîaşîran/İlâhi/Evsat/Ali Şîrüganî (Dede).
Kıldı teşrif sağ ü şen/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/İsmet Ağa.
Kıldı zülfün pek perîşân hâlimi hâlin senin/Fuzûlî/Hicaz/Beste/Çenber (Ağır).
Kılmayın nâşımın üstünde namaz/Uluğ Kızılkeçili/Dügâh/İlâhi/Devr-i Kebîr/Cinuçen Tanrıkorur.
Kına mı yaktın eline Emine/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Nûri Halil Poyraz.
Kınalar yakmış eline (NAZAR DEĞMESİN)/Necdet Rüştü Efe/Karcığar/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Kınalı bir kuzum var bağda salkım üzüm var/Aluş Nuş/Hüzzam/Türkü/Nim Sofyan/Aluş Nuş.
Kınalı elinde bir çam bardağı/Nizâmi Nefesli/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Erol Uzunöner.
Kınalıdır kınalı yârimin o elleri/Ertuğrul Akbaş/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/İrfan Özbakır.
Kır atıma bineyim yâr yoluna gideyim/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Mehmet Yürü (Nasib’in).
Kırdığın kadehte kalan ömrümden./Cemâl Sâfi/Hüseynî/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Kırdın kalbimi aşkımı yıktın (NİÇİN)/Necdet Varol/Karcığar/Şarkı/Düyek/Necdet Varol.
Kırık kalbim sende kalsın/Ali Küçük/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Râif Somer.
Kırık kalbimi incitme çünki kalbim yâreli/Kadri Şençalar/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Kadri Şençalar.
Kırılan gönlünün sebebi bendim/Muammer Susuzlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Mustafa Malay.
Kırılırdı oyuncak olsa bile/Y. Sinan Ozan/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Artaki Candan.
Kırım’dan gelirim adım da Sinan’dır/Gerdaniye/S. T./Türk Aksağı.
Kırlardaki çiçekler sabahları esen yel/Teoman Önaldı/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Düyek/Teoman Önaldı.
Kırmadık bir yer mi kaldı kalb-gâhımda benim/Bayati/Şarkı/Curcuna/Mustafa Sunar.
Kırmızı gülün alı var/Hicaz/R. T./Sofyan.
Kırmızı şalın rengi var/Ergüder Öktem/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ergüder Öktem.
Kırsa bin tel nâz ile terk-i esâret eylemem/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Bîmen Şen.
Kısmet ayrılmaksa dur bir lâhza ömrüm bitmeden/Hikmet Münir Ebcioğlu/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Hikmet Münir Ebcioğlu.
Kısmet deme hayâllerime usandım sanırım/Alâattin Semerci/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Avni Anıl.
Kısmet tomurcuk güllerde kalmış/Turgut Çelik/Ferahfeza/Şarkı/Türk Aksağı/Erdinç Çelikkol.
Kış geldi firak açmadadır sîneme yâre/Saffet Bey/Hicaz/Şarkı/Aksak/Şevkî Bey.
Kışın ayrı güzelsin yazın ayrı güzelsin (İSTANBUL)/Hicaz/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Kışın engin bir sudur yazın altın buğudur/Arif Hikmet Sarıcalıoğlu/Karcığar/Şarkı/Aksak/Arif Sâmi Toker.
Kıştan yaza yazdan kışa menkûl mütehayyil/Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Şarkı/Yürük Semâî/Rüştü Eriç.
Kıvırcık saçlı esmer güzel/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Ûdî Hırant (Kenkiloğlu).
Kıvrılan yollara her dalışında/Erol Uzunöner (Uzunömeroğlu)/Hicaz/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Kıvrım kıvrım saçların dökülürken göğsüne/Mehmet Ökkeş Ümit/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mehmet Ökkeş Ümit.
Kıyamam ağlama sen gözbebeğim üzme beni/Erdoğan Ayan/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Güler Turan.
Kız kalbimi süsleyen ilâhi bir incisin/Hikmet Fâik Bey/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Cevat Asım Bey.
Kız pencereden bakma/Drama’lı Hasan Hasgüler/Hicaz/Şarkı/Aksak/Drama’lı Hasan Hasgüler.
Kız sen ne güzelsin sana gençler tapacaklar/Şerâfettin Aydınlık/Hicaz/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Kızgın çöle benzerdi gönül aşkla yanarken/Vedat Fidanboy/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Özcan Sönmez.
Kızgın sahralarda sam eser gibi estin can evimi yakıp ta gittin/Cemâl Sâfi/Hüseynî/Fantezi/Aksak/Ünsal Silleli.
Kızıldağdan çıkarsın köpürerek taşarak/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Kilimlere nakış nakış düşeydik/M. Fikret Yılmaz/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/Bilge Özgen.
Kilitlenir gönül kapım çalan mı var senin kadar/Turgut Çelik/Ferahfeza/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Kim aldı o peymâneyi sâkînin elinden/Cüneyt Bey/Acemaşîran/Fantezi/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Kim anlar hâlim kim bilir/Fethi Karamahmudoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Kim dedi sonbaharda çiçek aç diye/Tülây Arıcı/Hicaz (Zirgüle)/Fantezi/Düyek/Tülay Arıcı.
Kim demiş aklım alan cilve-i cânân oldu/Isfahan/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Kim demiş âlâm-ı hicri nâle-i cangâh bilir/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Kemâni Serkis Sucuyan.
Kim demiş kış günü yaz olmaz diye/İlkan San/Hicazkâr/Şarkı/Semâî/Rüştü Eriç.
Kim demiş sevdâlar bir mevsim diye/İrfan Türkoğuz/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ali Arıkan.
Kim der ki tesellî ararız biz mey ile/Ferahnâk/Şarkı/Yürük Semâî/Fehmi Tokay.
Kim derdi ki aşkımız bir hazin rüyâ olur/Rifat Ayaydın/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ferit Sıdal.
Kim derdi ki ben aşka giriftâr olacaktım/Osman Nuri Özpekel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ayşenur Özpekel.
Kim derdi ki bir gün bana cânân olacaksın/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Avni Anıl.
Kim derdi seven kalbim yorulsun/Haydar Akdemir/Dilnişîn/Beste/Hezec/Haydar Akdemir.
Kim dervişlik ister ise aşk ile cûş etmek gerek/Yûnûs Emre/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Ahmet Hatipoğlu.
Kim görmüş uysun felek gönlünün âmaline/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ahmet Uzel.
Kim görmüştür güzellerin vefâsın/Hicaz/R. T./Sofyan.
Kim görse ol lâ’li mülü/Enderûnî Vâsıf/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Tâhir Ağa.
Kim görse seni aşkına hasr-ı emel eyler/Ahmet Refik Altınay/Dilkeşhaveran/Şarkı/Sengin Semâî/Zeki Arif Ataergin.
Kim görse seni aşkına hasr-ı emel eyler/Ahmet Refik Altınay/Hicaz/Şarkı/Aksak/Şemsettin Ziyâ Bey.
Kim görse vurulur size inan ki/Vedat Fidanboy/Hicaz Uzzal/Şarkı/Nim Sofyan/Ertuğrul Ottekin.
Kim ki aşkın darına ber-dâr olur/Hicaz/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Kim kime yürekten vurgun/Şâhin Çandır/Hicaz/Şarkı/Semâî/Avni Anıl.
Kim ne derse desin sakın aldanma kalbimde kurduğum bu cennet senin/Nedim Saatçioğlu/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Ziyâ Taşkent.
Kim olur zor ile maksûduna reh-yâb-ı zafer/Enderûnî Vâsıf/Hisarbuselik/Beste/Hafif/Hamparsum Limoncuyan.
Kim umar senden vefayı/Azîz Mahmud Hüdaî Hz./Hicaz/İlâhi/Düyek/Ayhan Altınkuşlar.
Kim umar senden vefayı yalan dünya degilmisin/Aziz Mahmut Hüdâyi/Acemaşîran/İlahi/Devrihindî/Turgut Tokaç.
Kimbilir belki bir gün sen de beni seveceksin/Gürol Bilgin/Aşkefza/Şarkı/Sofyan/Murat Demirhan.
Kime baksan kıskanırdım seni ben canım sanırdım/İsmet Çetinsel/Acemkürdi/Şarkı/Semâî/İsmet Çetinsel.
Kime gönül verirsem benim ile yar olmadı/Yunus Emre/Hicaz/Türkü/Nim Sofyan/Raif Kırlıoğlu.
Kime hâlim diyeyim kime feryâd edeyim/Acemaşîran/Şarkı/Ağır Düyek/Fâize Ergin.
Kimi gün hasreti dağlar gibi kalbimde büyür/Hasan Soysal/Karcığar/Şarkı/Aksak/Hasan Soysal.
Kimi kez kabarır yüreğim birden/Adnan Ozan/Hüseynî/Fantezi/Türk Aksağı Evferi/Cavit Ersoy.
Kimi mestâne-seher yâr ile gülşende yatır/Rûhî (Bağdat’lı)/Acemkürdi/Beste/Muhammes/Zekâî Dede.
Kimin mecbûr-i hüsn ü ânısın şûh-i şenin kimdir/Enderûnî Vâsıf/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Refik Fersan.
Kimin meftûnu oldun ey perî-rûyim nihan söyle/Evcara/A. S./Aksak Semâî/Küçük Mehmet Ağa.
Kimler bakıyor artık yüzüne/Hasan Soysal/Acemkürdi/Şarkı/Raks Aksağı/Hüseyin Erbay.
Kimler geldi kimler geçti/Sabahattin Hizmetli/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Nezahat Soysev.
Kimler geldi kimler geçti yıllar aktı bir su gibi/Sabahattin Hizmetli/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Sabahattin Hizmetli.
Kimlerin çeşmine ol sîne acep nûr oldu/Nedîm/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Servet Alî.
Kimlerin çeşmine ol sîne bu şeb nûr oldu/Nedîm/Hüseynî/Şarkı/Müsemmen/Akın Özkan.
Kimse beni senin gibi sevmeyecek biliyorum/Pervin Şakar/Hicaz/Şarkı/Yürük Semai/Bilge Özgen.
Kimse bilmez hâlimi canım yanar/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Giriftzen Asım Bey.
Kimseler gelir mi kalb-i feryâd-zârına/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Kimselere söyleme bu aşkın bittiğini/Seyfi Güldağı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Seyfi Güldağı.
Kimseleri sevemedim aşk ile/Hüseyin Balkancı/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Sıtkı Sahil.
Kimsenin yok ömrü daim kalmaya/Ahmet Uzel/Bestenigâr/Şarkı/Müsemmen/Ahmet Uzel.
Kimsesiz ellerin gölgesi deli/Yekta Güngör Özden/Aşkefzâ/Şarkı/Düyek/Yaşar Bedük.
Kimsesiz yolcuyum bu handa ben çâresiz/Süleyman Girişit/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Süleyman Girişit.
Kimsesizdim ağladım yoktu derdim dinleyen/Acemaşîran/Şarkı/Devrihindî/Nasib’in Mehmet Yürü.
Kimseye fâş eylemezdim söylemezdim derdimi/Acemkürdi/Şarkı/Curcuna/Artaki Candan.
Kimseyi böyle perîşân etme Allah’ım yeter/Rahmi Duman/Hicaz/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Kimsin beni fethetmeye bak yetti bu hâlin/Gündoğdu Sanımer/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Teoman Önaldı.
Kirpiklerin saplanırken sineme/Nedim Uçar/Bayatiaraban/Şarkı/Düyek/Sadettin Çevik.
Kirpiklerinin her teli bir katre taşırken/Y. Sinan Ozan/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Artaki Candan.
Kirpiklerinin kıvrımı bir ince nakıştır/İlhâmi Güntel/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Ertuğrul Ottekin.
Ko açılayım bilsin her râzımı cânânım/Eviçbuselik/A. S./Sengin Semâî/Dede Efendi.
Kokladığım çiçeksin aşkımı bileceksin/Şevket Tığlıoğlu/Gerdaniye/Türkü/Nim Sofyan/Alâeddin Şensoy.
Kokladığım o güller goncalarım nerdeler/Mustafa Ünal Yılmazer/Hicazkâr/Şarkı/Semai/Mustafa Ünal Yılmazer.
Kokladım yar elinden güllerin güzelinden/Vecdi Bingöl/Eviç/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Koklamazsan bahçenizde sünbül olmak istemem/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Ağır Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Koklasam bir kerrecik âh o güzel sînesini/Nâhit Hilmi Özeren/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Mehmet Kasabalı.
Koklasam bir türlü kokmaz Reyhânı yok güldestenin/Yâsin Hatipoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Koklat tenin gonca gül/Nâci Sıral/Hüseynî/Şarkı/Evfer/Fehmi Tokay.
Kolay değil seni unutmak birden/Muammer Susuzlu/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Mustafa Malay.
Konaklar yaptırdım dağlar başına/Hicazkâr/Türkü/Sofyan.
Konma bülbül gül dalından bil ki taht olmaz sana/Serdar Öncül/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Burhan Durucu.
Konup göçen göçmen kuşum/Erdal Yılmaz/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Saim Gümüş.
KONYA’LI KIZ (Yeşil olur şu Konya’nın.)/Karcığar/Şarkı/Sofyan/Kadri Şençalar.
Konya’lıya güzel derler gözlerini süzer derler/Yesârî Asım Arsoy/Gülizar/Şarkı/Sofyan/Yesârî Asım Arsoy.
Kopmuş gibi aramızdan en eski bağ bile bak/Hicaz/Şarkı/Semâî/Yusuf Nalkesen.
Kopsa Nuh Tufanı sönmez âteşi aşkım selinden/Özcan Korkut/Ferahnâk/Şarkı/Düyek/Özcan Korkut.
Kor ateşlere sarıldım seni görmekle bir an/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Kordonboyu’nda seyre daldık oynak denizi/M. Sabri Akçagül/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/M. Sabri Akçagül.
Kordonboyu’nu başıma yıktı gitti İzmir’li kız/Uğur Gür/Hicaz/Şarkı/Aksak/Suphi İdrisoğlu.
Korkma sakın gözlerimden/Sami Derintuna/Hicaz/Şarkı/Düyek/Turhan Taşan.
Korktum kıyamet gününden Muhammed unutma bizi/Yûnûs Emre/Acemaşîran/İlâhi/Sofyan/Aslan Hepgür.
Koruyalım ormanları (Ormansız yurt vatan olmaz)/Ahmet Sedat Mete/Hicaz/Ç. Şarkısı/Nim Sofyan/Ahmet Sedat Mete.
Koş gel artık kollarıma/Necdet Tokatlıoğlu/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Necdet Tokatlıoğlu.
Koşa koşa gel yanıma/Hüzzam/Türkü/Düyek/Arif Sâmi Toker.
Koşturmağa fer kalmadı dizde güzelim gel/Halil Soyuer/Hisarbuselik/Şarkı/Aksak/İsmail Demirkıran.
Koşun çocuklar (Bir iki üç haydi)/Hüseyin Acar/Buselik/Ç. Ş./Sofyan-Semâî/Fethi Karamahmudoğlu.
Kovalarken hep kaçan kaçtıkça kovalanan yürekde yuvalanan nedir/Nihâyet Ağçay/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/İsmâil Ötenkaya.
Koy bölünsün uykularım ikiye/Hikmet Elitaş/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Abdullah Kantar.
Koymaz mısın şu kalbime elini/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hânende İbrâhim.
Köçeğin sevdim toyunu dala benzettim boyunu/Fethi Karamahmudoğlu/Acembuselik/Köçekçe/Aksak/Fethi Karamahmudoğlu.
Köçekçeler/Karcığar/Köç./Aksak-Serbest.
Köhne dehrin köhne bazarında kâr etmek te güç/Mehmet Tûran Yarar/Evcişevk/Şarkı/Ağır Aksak/Akın Özkan.
Kör karanlık bir sevda döner durur başımda/Fatoş Koçarslan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Turhan Taşan.
Körfez ne güzeldir gün doğoşunda/Güner Donat/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Güner Donat.
Körfezde kalbim sevdayla yandı/Seyfi Güldağı/Buselik/Şarkı/Türk Aksağı/Seyfi Güldağı.
Körfez’deki üç beş güzel söylesinler şarkı gazel/Mustafa Sevilen/Hicaz/Şarkı/Aksak/Yıldırım Gürses.
Körfez’inde meltem eser yürek yakar Karşıyaka/Sami Derintuna/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Sami Derintuna.
Köşe başı beklerim/Hüseynî/Türkü/Curcuna.
Köşküm var deryâya karşı/Hüseynî/Türkü/Sofyan.
Köylü gelin kına yakmış eline/Leman Şenbay/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Münir Mazhar Kamsoy.
Köylü kızı köylü kızı kalbimde bıraktın/Gerdaniye/Türkü/Nim Sofyan/Kadri Şençalar.
Köyümün benzeri yok bu ellerde/Necdet Rüştü Efe/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Kucağı neş’em kanadı gölgem/Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Ç. Ş./Devr-i Hindî/Fethi Karamahmudoğlu.
Kucak açmış yavrusuna (CANIM ANAM)/Mehmet Bürün/Hicaz/Şarkı/Semâî/Mehmet Bürün.
Kudretin kâfi değildir sûz-i âh ü zârıma/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Hacı Arif Bey.
Kudûmun rahmet-i zevk u safâdır/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Acem/İlâhi/Evsat/Hâfız Post.
Kudûmun rahmet-i zevk u safâdır/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Çârgâh/Tevşih/Sofyan/Azîz Mahmud Hüdâî Hz..
Kudüm’de düşünen ney’de ağlayan/Muhsin İlyas Subaşı/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/İsmail Ötenkaya.
Kul oldum bir cefâkâre cihan bağında gül-femdir/Hicaz/A. S./Aksak Semâî/İbrâhim Ağa.
Kulağımdan gitmiyor ninni sesin (Annem)/Özcan Korkut/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Özcan Korkut.
Kulak verin seslere/Halil Soyuer/Buselik/Ç. Ş./Sofyan/Selâhattin İçli.
Kullarında yok sana lâyık meta’/Eviç/İlâhi/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Kullarında yok sana lâyık meta’/Eviç/İlâhi/Düyek/Muzaffer Ozak (Aşkî).
Kullarında yok sana lâyık meta’/Isfahan/İlâhi/Müsemmen/Hüseyin Tolan (Hâfız).
Kumral başı bir saksı ıtır penceresinde/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Eviç/Şarkı/Aksak/Muzaffer İlkar.
Kumral saçının gölgesi hülyâmı çiçekler./Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Mustafa Nâfiz Irmak.
Kumral saçının telleri sarmış beni gûyâ/Mithat Bey (Kemânî)/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Zeki Duygulu.
Kumrulardan seni sordum/Ferahnâk/Şarkı/Mısır’lı İbrâhim Efendi (Ûdî).
Kur’a kağıtları allı yeşilli/Anonim/Gerdaniye/Türkü/Sofyan/Anonim.
Kurban olayım gamzene bir kez nazar eyle/Hüzzam/A. S./Aksak Semâî/Hacı Fâik Bey.
Kurbanın olam âfet-i can/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Kurdu meclis âşıkan meyhânede/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Kurratü’l ayn-i Habîb-i Kibriyâ’sın yâ Hüseyn/Arif Bey (Kahyâzâde)/Hüzzam/İlâhi/Devr-i Hindî/Hacı Arif Bey.
Kurretü’l ayn-i Habîb-i Kibriyâ’sın yâ Hüseyn/Arif Bey (Kahyâzâde)/Hüseynî/İlâhi/Evsat/Bolâhenk Nûri Bey.
Kurşun yemiş duygularla yüreğim şimdi/Hüseyin Balkancı/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Sıtkı Sahil.
Kuru dikende gül biter/Yunus Emre/Hicaz (Zirgüle)/İlahi/Sofyan/Korkut Samancı.
Kurulmaz her güzele gönül denen bu tuzak (VE GİTTİN İŞTE)/Şemsi Belli/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Hüseyin Soysal.
Kurulur her sineye sevdâ denen kâşane/Hasan Oral Şen/Buselik/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Kurumuş çöllerde bir damla suya râzıyım yanımda sen olsan Leylâ’m/Cemâlettin Alptekin/Hicaz/Şarkı/Düyek/Şeref Özkan.
Kurumuş dalına mendil bağladım/Nedim Uçar/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Fâruk Şâhin.
Kuruyan dudağıma şifa ol gel sevgilim/Hüseyin Köroğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yılmaz Yüksel.
Kuruyan toprak gibi kül oldum/Ferah Çetin/Hüseyni/Şarkı/Aksak/Ferah Çetin.
KUŞADA’LI GÜZEL KIZ (Bir bahar dalı gibi.)/Ayten Baykal/Acemkürdi/Fantezi/Nim Sofyan/Erdoğan Berker.
Kûşe-i firkatte cânâ bend-i zencir oldum âh/Bestenigâr/Şarkı/Ağır Aksak/Şeyh Ethem Efendi.
Kûşe-i nisyâna attı sevdiğim yâd etmiyor/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Aleko Bacanos.
Kuşlar öter cik cik cik/Hüseyin Kalaba/Buselik/Ç. Ş./Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Kuşlar öter cik cik cik/Hüseyin Kalaba/Buselik/Ç. Ş./Sofyan/Alâeddin Yavaşca.
Kuşların bulut bulut döndükleri bir akşam mahzun bakışlarını ıssız yollara çevir/Yektâ Güngör Özden/Buselik/Şarkı/Düyek/Faruk Şâhin.
Kutsal bir ışık aşkı yazar tayfa doyulmaz/Fethi Karamahmudoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Kuyu başında testi kemer belimi kesti/Hüzzam/Türkü/Evfer.
Kuyudan çektim suyu/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Muhlis Sabahattin Ezgi.
Kuzuları otlatırdım ben şu karşıki çayırda (ÇOBAN)/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan.
Kuzum söyle bana şimdi/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/İsmet Ağa.
Kuzumun gözleri kara/Karcığar/Şarkı/Sofyan/Hacı Arif Bey.
Küçücük kalbin dilerse. (ANKARA’DA BEKLİYORUM)/Osman Babuşçu/Acemkürdi/Şarkı/Evfer/Osman Babuşçu.
Küçücük kuş kanadını ver bana/Hicaz/Ç. Ş./Düyek.
Küçük bir bebektim büyüttün beni/A. Sait Şimdi/Buselik/Ç. Ş./Semâî/Suphi İdrisoğlu.
Küçük çiftlik mahall-i saydını revân et gör/Acemkürdi/Şarkı/Sengin Semâî/Kâzım Uz (Muâllim).
Küçük sazım küçük sazım gelip hemen ses ol bana/Ahmet Şevket Bohça/Buselik/Şarkı/Semâî/Suat Yıldırım.
Küçük yaşta aldım sazı elime (Deli gönlü bir dilbere.)/Hüzzam/Türkü/Sofyan.
Küffar sanır hüccet almış Eğri’ye/Acemaşîran/S. T./Aksak.
Kün emriyle yaradan bir Allah’dır bir Allah/Muzaffer Ozak (Aşkî)/Acemkürdi/İlâhi/Düyek/Zeki Altun (Hâfız).
Künc-i (Günc-i) gamda rûz u şeb dil bî-huzur/Şemseddîn Sivâsî/Ferahnâk/Şarkı/Ağır Aksak/Dellalzâde.
Künc-i gamda bî-mecâlim ey perî şâd et beni/Isfahan/Beste/Evsat/Medenî Aziz Efendi.
Küncî-yü ketabî-yü harifî dü se yek reng/Eviç/Y. S./Yürük Semâî/Şeştârî Murat Ağa.
Küntü kenzin serteser sırr-ı nihânı sendedir/Muhyî Efendi (Şeyh)/Acemaşîran/İlâhi/Sofyan/Muallim İsmail Hakkı Bey.
Küsüp giden tatlı yıllar (TATLI YILLAR NERDESİNİZ)/Ali Ulvi Baradan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ali Ulvi Baradan.
Küşâde tâli’im hem bahtım uygun/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Şevkî Bey.
Lâ fa ile illallah lâ ilâhe illallah/Zâkir Asım Efendi/Acem/İlâhi/Sofyan/Mustafa Hakan Alvan.
Lâ İlâhe illâllah (Kelime-i Tevhid Zikri)/Hicaz (Zirgüle)/İlâhi/Sofyan/Ümit Gürelman.
La ilahe illallah (Meded ya seyyîd Ahmed)/Hüzzam/Tevhîd/Nim Sofyan.
Lâl olursun söylesem bir fıkra tab-ı sîneden/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Kanûni Nâzım Bey (âmâ).
Lâle nergis açmaz olmuş bülbül artık ötmüyor/Azmi Aytaç/Bestenigâr/Şarkı/Ağır Aksak/Özgen Gürbüz.
Lâle sümbül gül kokar bağı bahçesi/İlkan San/Buselik/Şarkı/Aksak/İlgün Soysev.
Lâleler el pençe nergisler uşak boydan boya/Mehmet Tûran Yarar/Isfahan/Şarkı/Ağır Aksak/Oğuz Şenler.
Lâleler güller fulya sünbüller/Muzaffer Ozak (Aşkî)/Ferahnâk/İlâhi/Sofyan/Cüneyt Kosal.
Laleler güller sararmış bülbülün efkârı yok/Güler Turan/Buselik/Şarkı/Müsemmen/Saadet İdrisoğlu.
Lâleler her yıl açar bak mest-i nâz hep uykuda/Mahmut Nedim Güntel/Buselik/Şarkı/Müsemmen/Teoman Alpay.
Lâ’l-i lebin ey yâr benim mül senin olsun/Gerdaniyebuselik/Şarkı/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Lâ’lin emdir hikmetin sorma dil-i şeydâ bilir/Buselikaşîran/Beste/Çenber (Ağır)/Zaharya.
Lâ’lin gören ey hûr-lika kevseri n’eyler/Yahyâ Nazîm Efendi/Bayatibuselik/Beste/Remel (Ağır)/Zekâî Dede.
Lâyık mı sana bu dil-i sevdâ-zede yansın/Hicazkâr/Şarkı/Sengin Semâî/Şekerci Cemil Bey.
Lâyık mıdır ey bî-vefâ/Hüseynîaşîran/Şarkı/Aksak/Denizoğlu Ali Bey.
Lebbeyk Allahümme Lebbeyk (Arafat duâsı)/Hicaz/Dua./Düyek/Kâni Karaca.
Lebinde açarken şebnemli bir gül/Sâdettin Nüzhet Ergun/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Refik Fersan.
Leblerin ateş doludur gözlerin sevdâ güzel/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Mehmet Yürü (Nasib’in).
Leblerinde kıvrılan bir goncanın al rengi var/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Emin Ongan.
Leblerinden bûseler alsam da mest olsam n’olur/Şevki Sevgin (Neyzen)/Bestenigâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Şevki Sevgin (Neyzen).
Lerzân ediyor rûhumu çeşmindeki efsûn/Hânende Zâhide Hanım/Eviç/Şarkı/Sengin Semâî/Lem’î Atlı.
Lerzân ediyor rûhumu çeşmindeki efsûn/Hânende Zâhide Hanım/Ferahfeza/Şarkı/Sengin Semâî.
Leşker keşîd aşk dilem terk-i can girift/Abdülkâdir Merâgi/Hüseynî/Beste/Muhammes/Şeştârî Murat Ağa.
Levh-i dilde nakş olundu mihr-i yâr/Behçet Efendi/Bayati/İlâhi/Düyek/Kâzım Uz (Muâllim).
Leyl olur ki hüzn içinde her nefes bir âh olur/Hamid Refik Bey/Acemkürdi/Şarkı/Devr-i Hindî/Kaptanzâde Ali Rızâ Bey.
Leyl olur ki hüzn içinde her nefes bir âh olur/Hamid Refik Bey/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Lem’î Atlı.
Leylâ aceb neden ses vermiyor feryâdıma (LEYLÂ)/Vecdi Bingöl/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Leylâ bu şarkıyı dinle/Hasan Alî Yücel/Hicazkâr/Şarkı/Semâî-Aksak/Necmi Pişkin.
Leylâ dediler gönlümü açtım sana ben/Bekir Sıtkı Sezgin/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Leylâ diye bir âfet için derbeder oldum/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Fehmi Tokay.
Leylâ diyerek gönlümü bir zâlime verdim/Şâdi Kurtuluş/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Nihat Adlim.
Leylâ gibi hıçkırsa ve Mecnûn gibi yansa/Mustafa Nafiz Irmak/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
Leylâ gibi hıçkırsa ve Mecnûn gibi yansa/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Selâhattin Pınar.
Leylâ gibi hıçkırsa ve Mecnûn gibi yansa/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Tevfik Soyata.
Leylâ gibi sevmiş seni Mecnûn gibi yanmış/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Maksut Arsunar.
Leylâk takıvermiş saçının tellerine (YABAN GÜLÜ)/Hasan Kaya Manioğlu/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Bahri Altıntaş.
Leylâkları gördükçe gönül hep seni andı/Ümit Gürelman/Hicaz/Şarkı/Aksak/Bertan Üsküdarlı.
Leylâkların hayâli salkımların emeli/Fuat Hulûsi Demirelli/Hüzzam/Şarkı/Curcuna-Düy./Sadettin Kaynak.
Leyleği havada görmedik amma gönlümüz yerinde durmak bilmiyor/Hüsâmettin Olgun/Hicaz/Şarkı/Semâî/Avni Anıl.
Leyle-i zülfün dil-i mecnûn olur dîvânesi/Isfahan/Beste/Çenber (Ağır)/Zaharya.
Lezzet almaz ne sazdan ne şimdi neyden gönül/Ahmet Uzel/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Ahmet Uzel.
Lezzet almış geçmiyor sevdâ-yı dildârdan gönül/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Ahmet Mithat Güpgüpoğlu.
Lûtf edip âlemde dildâr olmadın/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/İsmet Ağa.
Lûtf edip külbe-i ahzânıma gel/Eviç/Şarkı/Ağır Aksak/Rif’at Bey.
Lûtf edip sen Evc-i Şevk’in söyledin esrarını/Tekin Para/Evcişevk/Şarkı/Curcuna/Akın Özkan.
Lûtf et efendim sen heman (her zaman)/Bayati/Şarkı/Aksak/Rif’at Bey.
Lûtf et güzelim sen beni aşkınla sevindir/Cevdet Kerim Kızrak/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Lûtf eyle buyur meclise eyyâm-ı vefâdır/Acembuselik/Beste/Hafif/Küçük Mehmet Ağa.
Lûtf eyle meded rahmeyle şehâ/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Dede Efendi.
Lûtf eyle sevgili gel kırma beni/Ali Ulvi Baradan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ali Ulvi Baradan.
Lûtf eyleyip bir gün nazar eylerse ger sultânımız/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Hüseynî/İlâhi/Düyek.
Lûtf eyleyip bir kez nazar eylerse ger sultânımız/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Acemaşîran/Durak/Durak Evferi/Zekâî Dede.
Lûtfun dileriz Mevlâ bizi mahrûm eyleme/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Ahmet Hatipoğlu.
Lûtfunu ağyâre kıl ey bî-vefâ/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Lâtif Efendi.
Lûtfunu kestin a zâlim âşık-ı bî-çâreden/Süreyyâ Efendi/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Lütfuna muhtacım zülfü kemendim/İbrahim Tapramaz/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Ali Çekici.
Maçin dağı maçin dağı hiç sormazsın nazlı yâri/Hicaz/R. T./Sofyan.
Mâdem ayrılacağız buruk bir vedâ ile/Cengizhan Mutlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Alâeddin Şensoy.
Mâdem bir garip kulsun/Fethi Karamahmudoğlu/Karcığar/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Mâdem hayır diledik hükme rıza edelim/Tekin Para/Bestenigâr/Şarkı/Düyek/Akın Özkan.
Mâdem ki çılgın gibi aşığız seviyoruz beraber olmak için daha ne bekliyoruz/Sâmi Derintuna/Acemkürdi/Fantezi/Nim Sofyan/Pınar Köksal.
Mâdem ki gidiyorsun bırakıp burda beni/Mehmet Erbulan/Hicaz/Şarkı/Semâî/Muzaffer İlkar.
Madem ki hayatın sonu hicranmış/Mustafa Sevilen/Gülizar/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Mâdem ki senin yok dil sabra mecâlin/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Madem ki veda bile etmeden gidiyorsun/Altan Demirel/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Mâdem küstün dargındın neden geldin ağladın/Yusuf Nalkesen/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Yusuf Nalkesen.
Madem sözlerim yalan gözlerime ne dersin/Yusuf Ergin/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Ziyâ Taşkent.
Mah yüzüne âşıkanım/Hicaz/Şarkı/Evfer/Dede Efendi.
Mah yüzüne bakmak ile doyulmaz/Isfahan/Şarkı/Sofyan/Tanbûri Mustafa Çavuş.
Mahbûb-i Hüdâ zat-ı şeref-bâr-ı Muhammed/Nazmî/Irak/Tevşih/Devr-i Hindî/Mustafa Efendi (Muhammedîyeci).
Mâh-ı mâtem geldi yansın aşıkan kan ağlasın/Irak/İlâhi/Devr-i Hindî/Cüneyt Kosal.
Mâhitabda (gördüm/buldum) yâri/Tanbûri Mustafa Çavuş/Buselik/Şarkı/Aksak/Tanbûri Mustafa Çavuş.
Mâhitâbın şûlesinden lezzet aldım neyleyim/Azmi Aytaç/Hüzzam/Şarkı/Semai/Ertuğrul Ottekin.
Mahmur bakışın mest ü harâb eyledi şimdi/Hicaz/Şarkı/Ahmet Mükerrem Akıncı.
Mahmûr bakışlı dilberim seni ben candan severim/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Zeki Duygulu.
Mahmûr ufuklarda batan gün gibi ölgün/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Refik Fersan.
Mah-peyker dil-rübâ/Hisarbuselik/Şarkı/Düyek/Kemençeci Usta Yani.
Mahrûm-i emel kalmış iken sözlerinizden/Hâşim Nezîhi Okay/Karcığar/Şarkı/Yürük Semâî/Kasım İnaltekin.
Mahveder her neş’eyi üftâdelik dildâdelik/Acemaşîran/Şarkı/Ağır Aksak/Neyzen Rızâ Bey.
Mahvolsun o tâli’ki canı tenden ayırdı/Bedri Ziyâ Aktuna/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ûdî Şekip Memduh Bey.
Mahzen-i esrâr-ı şâh-ı Mürtezâ’sın yâ Hüseyn/Arif Bey (Kahyâzâde)/Hüseynî/İlâhi/Evsat/Hacı Arif Bey.
Mahzun dilimi şâd edecek yâr ararım ben/Hüseynî/Şarkı/Aksak/İsak Varon.
Mahzûn duruşun âşıka bin ömre bedeldir/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Ekrem Güyer.
Mahzûn duruşun bâis-i feryâd ile âhdır/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Mısır’lı İbrâhim Efendi (Ûdî).
Mahzûn gönül hey hât şâd olacak mı sanıyorsun/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Kemânî Sâlih Efendi.
Mahzûn kalbim günden güne aşkınla eriyor/Mehmet Erbulan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Semahat Özdenses.
Mâil oldum bahçesinde hurmaya/Yûnûs/Hicaz/İlâhi/Sofyan.
Mâil olma dünyeye çün bî-vefâdır bî-vefâ/Hakkî/Ferahfeza/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Makdemin baştan başa reşke düşürdü gülşeni/Hisarbuselik/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Makdemin üftâdeler eyler emel/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hacı Arif Bey.
Maksad-ı âşıkların hikmet-i Yezdân olur/Hâşim/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Ahmet Özhan.
Maksadın aşkımdan kaçmaksa/Sait Yazıcıoğlu/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Ali Şenozan.
Mâlik-i hüsn-i bahâsın/Enderûnî Vâsıf/Bayatiaraban/Şarkı/Ağır Aksak/Ethem Ulvi Efendi.
Mânâda güzel ruhta güzel tende güzelsin/Rüştü Şardağ/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Sâdi Işılay.
Mânendi yok bir şûh-i şen/Araban/Şarkı/Sofyan/Kemânî Rızâ Efendi.
Mâni oluyor hâlimi takrire hicâbım/Nigâr Osman Hanım/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Tatyos Efendi.
Marifet saydın gidip te hasretinle yakmayı/Yavuz Özen/Dilkeşhaveran/Şarkı/Devr-i Hindî/Turan Yalçın.
Marmara güneyinde şahane bir beldesin/Galip Uzunca/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Martılar âh eder çırparlar kanat/Nâzım Hikmet Ran/Hicaz/Şarkı/Semâî/Mes’ud Cemil.
Masal mıydın bitiverdin adın kaldı dudağımda/Münire Aksaray/Hüzzam/Şarkı/Aksak/İlgün Soysev.
Masmavi göklerden ayyıldızınla (Bayrağım)/Vural Şahin/Acemaşîran/Ç. Şarkısı/Sofyan/Faruk Şahin.
Masmavi o gözler bana bir baktı derinden/İsmet Tahtacıoğlu/Acemkürdi/Ağır Semai/Aksak Semai/Engin Çır.
Mâtemzedeyim külbe-i ahzânımı gel gör/Hicaz/Şarkı/Aksak/Tanbûri Cemil Bey.
Matla-i nûr-i ilâhidir yüzün yâ Mustafa/Hakkı/Hicaz/İlâhi/Devr-i Hindî/Hüseyin Sebilci (Hâfız).
Matla-i nûr-i ilâhidir yüzün yâ Mustafa/Hakkı/Hisar/Naat/Durak Evferi.
Mâvi bir göz beni attı bu derin sevdâya/Buselik/Şarkı/Aksak/Hüseyin Sâdettin Arel.
MAVİ DÜNYAM (Ne yeşil ne siyah ne toz penbedir)/Mehmet Erbulan/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Hüseyin Gökmen.
Mavi gözde al yanakta gül dudakta naz benim/Yılmaz Karakoyunlu/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Yener Topaloğlu.
Mâvi yaz gününde sarısı güzün/Behçet Kemâl Çağlar/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
MAVİLİ (Rast geldim iki.)/Acemaşîran/Türkü/Sofyan.
Mâvinin en güzeli yayılmış gözlerine/Ceyhun Savaşan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Nihat Adlim.
Mayadağ’dan kalkan kazlar/Hicaz/R. T./Türk Aksağı.
Mâzi deyip geçme sakın o dünlerde ömrümüz var/Güzide Taranoğlu/Acemkürdi/Şarkı/Düyek-Sofyan/Suphi İdrisoğlu.
Mâzi mi olacaktı dillerdeki şarkımız/Mustafa Malkoç/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Mahmut Yivli.
Mâzi uyusun sandalın ardındaki izde/Câhit Öney/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Erdoğan Köroğlu.
Mâzi yaşıyor gönlümüzün bahçelerinde/Hikmet Şinâsi Önol/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Hüseyin Soysal.
Mazide kalan hatıralar ruhumu sardı/Güler Turan/Evcara/Şarkı/Aksak/Bülent Nuran.
Mazide kalan her günümün neş’esi sensin/Vedat Fidanboy/Hicaz/Şarkı/Aksak/Gökhan Özkur.
Mazide kalan şarkımızın son demidir bu/İsmet Tahtacıoğlu/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Ahmet Sedat Mete.
Mâzide kalan yılları bir bir düşünürken/Hasan Soysal/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Hüseyin Erbay.
Mâzide yaşanan mutlu günleri yok sayıp yeniden nasıl seversin/Sâmi Derintuna/Buselik/Şarkı/Nim Sofyan/İsmâil Demirkıran.
Mâzideki hülyâmı bütün öldüreceksin/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Lem’î Atlı.
Mâzideki hülyâmı bütün öldüreceksin/Hicazkâr/Şarkı/Sengin Semâî/Ali İçinger (Hanende).
Mâziye karışmış sararan günleri andım/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Aksak Semâî/Yücel Aşan.
Maziyi andım da yandım bu gece/Sevda Somer/Hicaz/Şarkı/Sofyan-Düyek/Ali Şenozan.
Mâziyi andım da yandım bu gece/Sevda Somer/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Semahat Özdenses.
Mecbur oldum ben bir güle/Cemil/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Hâşim Bey.
Meclis bezendi sun bade sâki/Hüseynî/Şarkı/Türk Aksağı/Ali Şenozan.
Meclis hazır meydana gel/İrfan Doğrusöz/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/İrfan Doğrusöz.
Meclis o ki bir neş’e için bâde gerektir/Araban/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Meclise gel gönlüm eyle/Bayati/Şarkı/Aksak/Tanbûri Mustafa Çavuş.
Meclise gelirsin neş’e saçarsın/Akif Salı (Müftü)/Karcığar/Şarkı/Aksak/Nûri Halil Poyraz.
Meclis-i meyde elinden nûş edip hep bâdeler/Mekkî Molla/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Mecliste bu akşam yine dildârımı görsem/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Ahmet Uzel.
Mecliste ey büt elzem mi bâde/Hicaz/Şarkı/Düyek/Şâkir Ağa.
Mecnûn gibi ben dağlar gezerken/Mehmet Hafîd Bey/Gülizar/Şarkı/Aksak/Hacı Fâik Bey.
Mecnûn gibi sahrâ-yı cünûn içre yerim var/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Civan Ağa.
Mecnun gibi seven var mı/Ali Bilgiç/Buselik/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Mecnûn ile sahralara düşmüş gibiyim/Mehmet Tûran Yarar/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Mecnûn koşar “Leylâ” diye efsâneden efsâneye/Hüseyin Mayadağ/Evcara/Şarkı/Aksak/Selâhattin Pınar.
Mecnûn’a döndüm aşkınla cânâ/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Neyzen Rızâ Bey.
Mecnûn’a sordular Leylâ nic’oldu/Yûnûs Emre/Bayati/İlâhi/Sofyan.
Mecnûn’a sordular Leylâ nic’oldu/Yûnûs Emre/Bestenigâr/İlâhi/Sofyan/Selâhattin Demirtaş.
Mecnundur dediler küstüm herkesle/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Mecnûnun olup gönlümü âbâd etsem/Lütfi Karadeniz/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Mustafa Nâfiz Irmak.
Meded Allah sana sundum elimi/Sinan Ümmî/Hüseynî/İlâhi/Sofyan.
Meded ey perî gamından ciğerim kebab olupdur/Karcığar/Y. S./Yürük Semâî/Hâşim Bey.
Meded ey seyyîdinâ Hazret-i Abdülkâdir/Ferahfeza/İlâhi/Düyek/Hasan Efendi (Balat İmamı).
Meded senden meded sultanım Ali/Derviş Tevfik/Hüseynî/Nefes/Sofyan.
Medhi olur şu İzmir’in meşesi/Hicaz/Türkü/Sofyan.
Medhini oku yâre koymaya seni nâre/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Bestenigâr/İlâhi/Düyek/Aslan Hepgür.
Mefhâr-i cümle cihânsın ey şefaât mâdeni/Vefâ Efendi (Şeyh)/Eviç/Tevşih/Evsat/Hacı Fâik Bey.
Meftûn edeli bendesini şâhid-i levlâk aldı beni sevda/Hakkı/Dügâh/İlâhi/Düyek/Ali Aşkî Bey (Beylikcizâde).
Meftûn eder gül bülbülü/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan.
Meftûn olalı sen şeh-i hûbân-ı cihâna/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Hacı Arif Bey.
Meftûn oldum ol gül yüze/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Meğer çok sevilenler bir gün unutulurmuş/Sâdettin Kaynak/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Sadettin Kaynak.
Meh-cemâlin görmek için ağlarım/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Nikoğos Ağa.
Mehcûr bırakıp sen beni yâd ellere gitme/İhsan Bey (Zühtü Paşa Dâmâdı)/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Fahri Kopuz.
Mehcûr olalı hayli zamandır o civandan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Lavtacı Andon.
Meh-i nev gibi bir kâş-ı keman mihr-i münîrim var/Mehmet Kâmil Çelebi/Hisar/Beste/Devr-i Kebîr/Hâfız Post.
Mehlika Sultana aşık yedi genç./Yahyâ Kemâl Beyatlı/Buselik/Fantezi/Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
Mehtâb aks etmiş koy’a sanki yaslanmış suya/Gerdaniye/Şarkı/Türk Aksağı/Zeki Duygulu.
Mehtab mı halelendi, sular mı minelendi/Yıldız Hanım/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Mehtâba sordum yârdan bana bir selâm var mı/Şeref Mardinli/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ûdî Hırant (Kenkiloğlu).
Mehtabın ilk gecesi içimi huzur kaplar/Güner Donat/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Güner Donat.
Mehtap gece sessiz süzülüp gökte/Ertuğrul Ottekin/Hisarbuselik/Şarkı/Yürük Semâî/Ertuğrul Ottekin.
Mehtap gece sessiz süzülüp gökte/Ertuğrul Ottekin/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Yaşar Bedük.
Mehtap olup gir kalbime her gece/Hanife Kahraman/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Câhit Deniz.
Mehtap sulara mâziden bir iz gibi aktı/Şule Özmen/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Nezahat Soysev.
Mehtap suya inerken seni gördüm dün gece/Ali Akçeken/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/İsmâil Demirkıran.
Mehtaplı gecelerde biz sâhile inerdik/Sâdettin Kaynak/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Sadettin Kaynak.
Mehtapta dün akşam yine hüznümle buluştum/Ümit Gürelman/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Mehtapta geçen bir gecenin hâtırasından/Mustafa Nafiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Feridun Darbaz.
Mehtapta geçen bir gecenin hâtırasından/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüseynî/Şarkı/Türk Aksağı/Rıdvan Lâle.
Mehtapta güzel olur Bogaziçi âlemi/Ferahfeza/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Mehtapta seni kollarıma sardığım zaman/M. Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Semai/M. Ünal Yılmazer.
Mektup aldım anam hasta yatarmış/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Yusuf Nalkesen.
Mektup selâm eyle bizden vatana/Kemâl Gürses/Hicaz/Şarkı/Düyek/Kemâl Gürses.
Mektup yazsam varmaz yârin eline/A. Turan Şentürk/Hicaz/Türkü/Sofyan/Yâsin Garra Gülen.
Mektuplar gönderdim sana özlemle/Sürel Konuk/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Mektuplarının hepsini yaktım/Ümit Gürelman/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Fethi Karamahmudoğlu.
Meleğim mâhitâb-ı rûhumsun/İhsan Bey (Zühtü Paşa Dâmâdı)/Hicaz/Şarkı/Semâî/Yesârî Asım Arsoy.
Meleğim mûterifim cürmümü affetme beni/Hâfız Yusuf Efendi (Enderûnî)/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Kaptanzâde Ali Rızâ Bey.
Meleğimsin küçücük elli yeşil gözlü perim/Câhit Öney/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Melek mi hûri mi bilmem o güzel/Fatma Onur/Hicaz/Fantezi/Düyek/Necip Gülses.
Melek mi nâm ü şöhretin/Ferahfeza/Şarkı/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Melekler kadar güzelsin/Şerâfettin Aydınlık/Acemkürdi/Şarkı/Nim Sofyan-Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Melûl mahzun şu yerlerde dururum/Hicazkâr/Köç./Nim Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Melûl mahzun şu yerlerde dururum/Hüseynî/Şarkı/Aksak/(Rusçuk şarkısı).
Memnûnun idim rağbetim olsaydı benim de/Buselikaşîran/A. S./Ağır Aksak Semâî/Ethem Dede.
Men bende şüdem bende şüdem/Bestenigâr/A. S./Ağır Aksak Semâî/Dede Efendi.
Menba-ı ilm-i Hüdâ’sın yâ Muhammed Mustafa/İsmail Hakkı (Bursavî)/Acem/İlâhi/Düyek/Selâhattin Demirtaş.
Menbâ-ı ilm-i Hüdâ’sın yâ Muhammed Mustafa/İsmail Hakkı (Bursavî)/Hüzzam/Tevşih/Evsat/Hacı Fâik Bey.
Mendili aldım elinden/Karcığar/Türkü/Aksak.
Mendilimi al isterim/Eviç/Şarkı/Aksak.
Menekşe gözlerde hiç vefâ yokmuş/Şekip Ayhan Özışık/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Şekip Ayhan Özışık.
Menekşe kokulu yârim/Hüseynî/Türkü/Raks Aksağı.
Menekşeler gibi soldun hazana döndü bahar/Şerâfettin Aydınlık/Dügâh/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Menekşelerde gözlerin var güzel yüzün/Sabahattin Hizmetli/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sabahattin Hizmetli.
Menemen dağından indi sürüsün (ŞÂİRLEME)/Araban/Şarkı/Sofyan.
Merak ettim seni böyle/Acemaşîran/Şarkı/Aksak.
Meraklanma ey sevgilim/İsmail Sezgin/Hicaz/Şarkı/Düyek/Râfet Kıral.
Merdüm-i dîdeme bilmem ne füsûn etti felek/Selîmî (Yavuz Sultan)/Hicazkâr/Beste/Çenber (Ağır)/Hâfız Mehmet Eşref Efendi.
Merhabâ ey fahr-i âlem merhabâ/Adile Sultan/Hüzzam/İlâhi/Düyek/Hacı Fâik Bey.
Merhaba güzelim nerelerdeydin/Kemal Yakar/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Necdet Tokatlıoğlu.
Merhaba şehr-i Ramazan (Gökyüzünde saf saf.)/Yılmaz Çiçek/Acemaşîran/İlâhi/Düyek/Hasan Şanlıtürk.
Merhabâ yâ merhabâ yâ Remezan/Eviç/İlâhi/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Merhaba yâ şemsîdduha (Ey enbiyâlar serveri.)/Yûnûs Emre/Hüseynî/İlâhi/Semâî (Ağır)/Muhammed Sıddık.
Merhamet eyleme hiç sen de bana ey nazlı yâr/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Merhamet kıl sevdiğim artık yeter/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Hüseyin Fahri Tanık.
Merhem koyup onarma sînemde kanlı dağı/Fuzûlî/Acemaşîran/Beste/Lenk Fahte-S. Sem./Sadettin Kaynak.
Mersin bağları yalı/Vecdi Bingöl/Gülizar/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Mersin Mersin güzel Mersin/Niyâzi Güler/Karcığar/Şarkı/Aksak/Cevdet Çağla.
Meseldir söylenir dilde/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Dellalzâde.
Meskenim kûşe-i zillet olalı şam ü seher/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Tatyos Efendi.
Meskenimiz (Meclisimiz) kûşe-i meyhânedir/Bayati/Y. S./Yürük Semâî/Musallî Mustafa Efendi.
Mesnevî şevkini eflâke çıkarmış nây’ız/Yahyâ Kemâl Beyatlı/Acembuselik/Beste/Zencir/Zeki Atkoşar.
Mest eden gönlü şu dünyâ mey ü sahbâsı değil/Mustafa Tahralı/Arazbarbuselik/Şarkı/Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
Mest etti beni dâire sâgar mı nedir bu/Seyyîd Vehbî/Eviç/Y. S./Yürük Semâî/Ebû-Bekir Ağa.
Mest içinde seyre daldım/Neveser Kökdeş/Hisarbuselik/Şarkı/Aksak/Neveser Kökdeş.
Mest oldu gönül gözlerini gördüğüm akşam/Rahmi Duman/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Şerif İçli.
Mest olup etmiş giribânın küşâde ta-be-naf/Irak/Beste/Çenber/Tıraki (Petraki, Teyraki).
Mest olup seyrine daldıkça derinden derine/Karcığar/Şarkı/Ağır Aksak/Ferit Tan.
Mest olup süzdün diye çeşmânı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Lavtacı Hristo.
Mest ü bî-tâbım füsunkâr işvelerden ey perî/Ferahfeza/Şarkı/Ağır Aksak/Fehmi Tokay.
Mest ü hayrânım zâr ü giryânım/Kuddûsî/Hicaz/İlâhi/Sofyan.
Mest ü hayrânım zâr ü giryânım/Kuddûsî/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Muzaffer Ozak (Aşkî).
Mest ü hayrânım zâr ü giryânım/Kuddûsî/Hüzzam/İlâhi/Nim Sofyan/Aslan Hepgür.
Mestane nigâhın görerek açtı çiçekler/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semai/Nasib’in Mehmet Yürü.
Mest-i aşkım kûşe-i meyhâneden kıldım ferağ/Hicazzemzeme/Beste/Firengifer/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Mest-i câm-ı vuslatın hicr ile mahmur olmasın/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Bîmen Şen.
Mest-i nâzım âşıka her dem tegâfül gösterir/Bayatiaraban/Beste/Çenber (Ağır)/Hamparsum Limoncuyan.
Mest-i nazım çeşmi fettanım gelince yanıma/Abdi/Ferahnâk/Şarkı/Devrihindî/Burhan Durucu.
Mest-i zehr-i firkat-i hicrânınım/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hacı Arif Bey.
Mest-i zehr-i firkat-i hicrânınım/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Nikoğos Ağa.
Mestim bu gece sen de bana mest olarak gel/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Lavtacı Ovrik.
Meşâm-ı hâtıra bûy-i gül-i safâ bulagör/Acemaşîran/Beste/Zincir/Dede Efendi.
Meşeli dağlar meşeli (Bursa’nın ufak tefek taşları)/Hüseynî/Türkü/Aksak.
Meşesiz dağlarda meleyen kuzu/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Kadri Şençalar.
Meşreb-i âvâremi sanma dönek/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Selânik’li Ahmet Efendi.
Metin olur Kâhtânenin (Kâğıthâne) yoğurdu/Acem/Şarkı/Aksak.
Mevc-i atlas-ı felekte ben hevâdan geçtim/Evcara/Beste/Muhammes/Sultan III. Selim (İlhâmî).
Mevlâm aşkın meydanına yanmağa geldik/Ümmî Sinan/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Doğan Ergin.
Mevlâ’m gözüm yaşı akar sel olur/Seyfullah Nizamoğlu (Sey)/Acemkürdi/İlâhi/Sofyan/Cüneyt Kosal.
Mevlâ’m sana ersem diye aşka düşen pervâneyim/Ali Ulvi Kurucu/Hicaz/İlâhi/Semâî/Zeki Altun (Hâfız).
Mevlâ’m sana ersem diye aşka düşen pervâneyim/Ali Ulvi Kurucu/Hicaz/İlâhi/Nim Sofyan/Bekir Sıtkı Sezgin.
Mevlâ’m senin âşıkların devrân ederler Hû ile/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Bayati/İlâhi/Yürük Semâî.
Mevlâ’m senin âşıkların devrân ederler Hû ile/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Eviç/İlâhi/Sofyan.
Mevlâ’m senin âşıkların devrân ederler Hû ile/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Hisarbuselik/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Mevlâ’m ver aşkını bana hayrânın olayım senin/Seyfullah Nizamoğlu (Sey)/Ferahnâk/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Mevlâ’m ver aşkını bana hayrânın olayım senin/Seyfullah Nizamoğlu (Sey)/Hüseynîaşîran/İlâhi/Düyek.
Mevlâ’ye salli ve sellim daimen ebeden/Busûrî (İmam)/Çârgâh/Şuğul/Sofyan.
Mevsim gene gülden çile çekmek gene meyden./Selim Aru/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Şevki Sevgin (Neyzen).
Mevsim mevsim üzerinden gelip geçtik yalan dünya/Mehmet Çakırtaş/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Selâhattin İnal.
Mevsim sonu yas bağladı gülşen yanımızda/Yahyâ Kemâl Beyatlı/Acemkürdi/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Mevsim-i gül fasl-ı bülbül nev-bahar eyyâmıdır/Karcığar/A. S./Ağır Aksak Semâî/Hâşim Bey.
Mevsim-i Nevruz erişti geldi eyyâm-ı bahar/Şâkir (Enderûnî)/Arazbarbuselik/Kâr/Hafif (Ağır)/Hacı Sâdullah Ağa.
Mevsimler başka başka bahar güzel yaz güzel/Şâdi Kurtuluş/Hicaz/Şarkı/Düyek/Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş.
Mevsimler burada gün batımında./Nedim Uçar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Fevzi Demirkol.
Mevsimler geçti bak arayıp hiç sormadan/Recep Gayretli/Hüzzam/Şarkı/Sofyan-Nim Sofyan/Erol Eryılmaz.
Mevsimlerden sonbaharsın aylardan Eylül/Mehmet Sever/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Mevsimleri bile geri döndürsem/Mehmet Erbulan/Hüseynî/Şarkı/Sofyan-Curcuna/Erol Sayan.
Mey değil de sunduğun yâr zehr-i câm olsun içir/Melek Hiç/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Fehmi Tokay.
Mey ol dol kadehime içeyim yudum yudum/Müberra Değer/Hicaz/Şarkı/Düyek/Saadet İdrisoğlu.
Mey seni gonce-i nâz açtı da bülbül etti/Mustafa Reşit Bey/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Bîmen Şen.
Meydan-ı muhabbette gezerken dil-i şeydâ/Karcığar/A. S./Sengin Semâî/Râkım Elkutlu.
Meyhaneci hak verirdin sen bana/Sami Derintuna/Hicaz/Şarkı/Düyek-Aksak/Bilge Özgen.
Meyhâneyi tenhâ ve biraz loş gördüm/Ümit Yaşar Oğuzcan/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Meyl eder bu hüsn ile kim görse ey gül-fem seni/Dilkeşhaveran/Şarkı/Ağır Aksak/Zeki Arif Ataergin.
Meyl eder bu hüsn ile kim görse ey gül-fem seni/Ferahnâk/Beste/Çenber (Ağır)/Şâkir Ağa.
Meyl edip ağyâri aldın yanına/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Kemânî Rızâ Efendi.
Meyl eyledi gönlüm sana/Bayati/Şarkı/Şarkı Devr-i Revânı/Tanburî İsak.
Meyle teskin eyle sâkî âh-ı âteş-zârımı/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Hacı Arif Bey.
Meyli o şûhun acep ağyâre mi/Hüzzam/Şarkı/Yürük Semâî/Suyolcuzâde Sâlih Efendi.
Mızrabı bırak zülfünü sînemde gezindir/Bestenigâr/Şarkı/Türk Aksağı/Bîmen Şen.
Mızrabı bırak zülfünü sînemde gezindir/Irak/Şarkı/Türk Aksağı/Zeki Arif Ataergin.
Mızrab-ı gam-ı (aşk ile/aşkınla) ey şûh-i sitemkâr/Hicazkâr/Y. S./Yürük Semâî/Bolâhenk Nûri Bey.
Mızrabı gezindir güzelim şen ud’u inlet/Zeki Duygulu/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Zeki Duygulu.
Mızrabından dökülen nağmede kaldı bu gönlüm/Semahat Özdenses/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Semahat Özdenses.
Mızrabını gel bir de bu kalbimde gezindir/Cevdet Baybora/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Yürük Semâî/İsmâil Demirkıran.
Mızrabını tanburuna vur kalbime vurma/Yesârî Asım Arsoy/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Haydar Tatlıyay.
Mızrap vurarak fecri ağartsam çok olur mu/Atik Bilimer/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Osman Nûri Özpekel.
Mihnet-i aşka devâ âsân değil/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Mihnetle geçen ömrüme bir pembe şafaksın/Reşat Bilgin/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
Mihr-i subh-i meşrikâ tâhâ Habîb-i Kibriyâ/Aynî/Irak/Tevşih/Devr-i Revân/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Milk-i bekadan gelmişim fani cihanı n’eylerem/Yûnûs Emre/Hüseynîzemzeme/İlâhi/Düyek/Abdullah Efendi (Tosunzâde).
Milk-i bekadan gelmişim fani cihanı n’eylerim/Yûnûs Emre/Gerdaniye/İlâhi/Sofyan/Yakupzâde Mehmet (Bursa’lı).
Milk-i cihan sultânı Abdülkâdir Geylâni/Şevkî/Hicaz/İlâhi/Düyek/Hâfız Yusuf Efendi.
Milk-i millet şems-i adlinden senin aldıkça nûr/Ferahnâk/Methiye/Ağır Düyek/Hacı Arif Bey.
Mimozam/Hicazkâr/Şarkı/Zeki Müren.
Mini mini bebeğim nenni/Muammer Sun/Hicaz/Ç. Ş./Düyek/Muammer Sun.
Mir’at-ı baht-ı Kibriyâ Ahmed Muhammed Mustafa/Rızâ Efendi/Dügâh/Tevşih/Düyek/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Mir’at-i dilin eng-i sivâ etme mugattâ/Dilkeşhaveran/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Misafir gelsem sana elalem gibi sanki/Ayten Uğuralp/Hicaz/Fantezi/Düyek/Turhan Taşan.
Misli yok bir şûha oldum müptelâ/Acemaşîran/Şarkı/Ağır Aksak/Bolâhenk Nûri Bey.
Misli yok bir şûh-i rânâ/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Rif’at Bey.
Mor kâkülü düşmüş gözünün üstüne hayrân/Özgen Bilgisel/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Erol Ünal.
Mor sünbüllü dağların var/Sâmi Derintuna/Hüseynî/Ç. Ş./Aksak/Erdoğan Berker.
MUDANYA KIZI (Ey şanlı beldenin)/Hasan Lâmi Güray/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Muğber misin hâlâ bana sen nazlı civanım/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Mehmet Yürü (Nasib’in).
Muhabbet âşıka gerçi belâdır/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Hacı Arif Bey.
Muhabbet bağına girdim bu gece/Sadettin Kaynak/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Muhabbet köyünün olsam şarabı/Aşık Seyrâni/Hicazzirgüle/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Muhabbetin dilimi dağdâr eder bir gün/Bayati/Beste/Çenber/Itrî (Buhûrizâde Mustafa Efendi).
Muhabbetin ocağında dost bağının kucağında/Ömer Kalafat/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Muhammed bağının gülüdür Ali/Âşık Niyâzi/Bestenigâr/İlâhi/Sofyan/Muzaffer Ozak (Aşkî).
Muharrem geldi can ağlar cinan ağlar cihan ağlar/Hicaz/İlâhi/Düyek/Cüneyt Kosal.
Muhtaç mı sanırsın beni sen kendine zâlim/İsmet Tahtacıoğlu/Hicaz/Şarkı/Sengin Semai/A. Sedat Mete.
Muhtefî zann ile her levha-i dilberde seni/Hayrullah Tacettin Efendi/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Suphi Ezgi.
Mumlarla süslenmiş pasta ikram için bekler dosta/Fethi Karamahmudoğlu/Buselik/Ç. Ş./Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Muntazam kamet-i bî-misl ü bedel/Gerdaniye/Y. S./Yürük Semâî/Ebû-Bekir Ağa.
Muradımız birdir bizim gönlümüzde sevgi bulmak/Hüsamettin Olgun/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Murâdın anlarız ol gamzenin iz’ânımız vardır/Nedîm/Evcişevk/A. S./Aksak Semâî/Akın Özkan.
Muradınca akar gönlüm yoluna/Tekin Para/Evcişevk/Şarkı/Düyek/Tekin Para.
Mutlu geçen yılları bilsen nasıl özlerim/Muharrem Gerçeker/Hicaz/Şarkı/Semâî/Ertuğrul Ottekin.
Mutlu günler görmek için/Mediha Şen Sancakoğlu/Karcığar/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Mutlu mutsuz hâtıralar yüreğimde boğum boğum/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Mutluluğun yedi rengi yanağındaki çiçekte/Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Fantezi/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
MUTLULUK (Gönülden hüzünler silindi gitti)/Cânip Avcı/Acemkürdi/Şarkı/Semâî/Erol Bingöl.
Mutluluk bâki değil insana hiç bir zaman/Orhan Kızılsavaş/Bayati/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Mutluluk geçici kısa bir devir/Selçuk Öden/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Hilmi Bozdemir.
Mutluluk gülleri sarardı soldu/Hüseyin Balkancı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sedat Kayahan.
Mutluluk ışığı yakmış gibisin/Lâle Alaçam/Eviç/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Mutluluk kapımı çalar sanmıştım/Hülya Sümer/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Sedat Kayahan.
Mutluluk karşı koyda yarim derin uykuda/Betül Yücer/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/İlgün Soysev.
Mutluluk nedir mi diyordunuz siz hiç çocuk yüzlerine baktınız mı/Şâhin Çandır/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Mutluluk tam özgürlük (Cumhuriyet Şarkısı)/Füsun Baktagir/Hicaz/Ç. Şarkısı/Sofyan/Nim Sofyan/Göksel Baktagir.
Mutluyduk bir zamanlar güler oynar coşardık/Hulki Öğreten/Hicaz/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Mutluyduk bir zamanlar şimdi el oluverdik/Ferhat Dikses/Hicaz/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Mutrib kerem et meclis-i mestâne düzülsün/Hüseynî/Şarkı/Ağır Düyek/Ali Bey (Enderûnî-Hanende).
Mutrib yine bir nağme serağaz ederek gel/Arazbar/Şarkı/Ağır Aksak Semâî/Durbinoğlu.
Muzaffersin ey Türk genci/Çârgâh/Marş/Sofyan/Mûsa Süreyyâ Bey.
Mübârek Ramazan geldi/Tahir Karagöz/Hüseynî/İlâhi/Düyek/Tahir Karagöz.
Mücessem rûhsun timsâl-i ânsın yamansın/Bayati/Şarkı/Türk Aksağı/Hüseyin Sâdettin Arel.
Müheyyâ oldu meclis sâkiyâ peymâneler dönsün/Bâkî/Hicaz/A. S./Aksak Semâî/Mustafa Nezih Albayrak.
Müheyyâ oldu meclis sâkiyâ peymâneler dönsün/Bâkî/Hüseynî/Beste/Düyek/Râkım Elkutlu.
Müjde mü’minler size ihsân-ı rahman’dır gelen/Ahmet Remzi Dede/Acemaşîran/İlâhi/Düyek/Dursun Çakmak.
Müjdeler olsun yine geldi mah-ı mübarek/Amir Ateş/Eviç/İlâhi/Düyek/Amir Ateş.
Müjgân-ı kalem kâkül işler ruh-i yâre/Hüseynî/Beste/Hafif/Bolâhenk Nûri Bey.
Müjgânlarının yâresi işler ciğerimden/Hicaz/Şarkı/Aksak/Rif’at Bey.
Mümkün mü bulmak bu gönlüm seni/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Mümkün mü geçmek senden ey âfet/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hâfız Yusuf Efendi.
Mümkün olsaydı tahammül hüsnünün ibrâmına/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Hasan Fehmi Mutel.
Mümkün olur mu sevmemek seni/Karcığar/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Mümkünse yaşatmak beni bir saniye sensiz/Acemaşîran/Şarkı/Sengin Semai/Nasib’in Mehmet Yürü.
Mümteziç aşkınla rûhum söyle imanım mısın/Murat Bey/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Bedriye Hoşgör.
Münâdiler nidâ eyler/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Bayati/İlâhi/Hafif/Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde).
Münkir terket nizayı/Hüzzam/İlâhi/Aksak/Hüsnü Sarıer (Himmeti).
Müptelâdır gözlerim o gözlere/Münir Halil Erem/Buselik/Şarkı/Devr-i Hindî/Dürrî Tûran.
Müptelâ-yı aşk olup bir nev-civan sevsem gerek/Bestenigâr/A. S./Ağır Aksak Semâî/Hamparsum Limoncuyan.
Müptelâ-yı câm-ı aşkız âşık-ı dîvâneyiz/Nejat Sefercioğlu/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Rüştü Eriç.
Müptelâ-yı derd-i hicrandır gönül/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Hacı Fâik Bey.
Müptelâyım ben o yâre/Isfahan/Şarkı/Ağır Aksak/Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı).
Müptelâyım bir periye dil-sitânım kim bilir/Gerdaniye/Beste/Lenk Fahte/Zekâî Dede.
Müptelâyım ey gül-i rânâ sana/Bayati/Şarkı/Ağır Aksak/Dede Efendi.
Mürg-i cânı edeyim âteş-i gamda püryan/Irak/Beste/Muhammes/Sâdık Ağa.
Mürg-i dil pervâz edip uçmak diler/Irak/İlâhi/Yürük Semâî/Hüseyin Sâdettin Arel.
Mürg-i sidre şûle-i dil-hânemin pervânesi/Tâhir-ül Mevlevî/Hüseynîbuselik/Durak/Serbest/Kâzım Uz (Muâllim).
Müşkil haldir benim hâlim/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Kirkor Mehteryan (Kanûni).
Müşkil imiş âşıkından ayrılmak/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Klârnetçi İbrâhim Efendi.
Müşkül o güzelin vaslına ermek/Ahmet Uzel/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Müştak olup özlediğim/Yunus Emre/Acemaşîran/İlahi/Sofyan/Hasan Şanlıtürk.
Müştâk-ı cemâlin olalı mestinim/Reşat Özpirinçci/Bayatiaraban/Nakş/Yürük Semai/Alâeddin Yavaşça.
Müştâk-ı visâlin oldu gönlüm/Nâhit Hilmi Özeren/Hicaz/Şarkı/Semâî/Râkım Elkutlu.
Müştâkım yâre yok mu bir çâre/Visâli/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Kenan Aşkî.
Müştâkına göster o güzel çehreni kaçma/Nâhit Hilmi Özeren/Hicaz/Şarkı/Ağır Sengin Semâî/Râkım Elkutlu.
Müştekidir merhametsiz gözlerinden gözlerim/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Klârnetçi İbrâhim Efendi.
Müzeyyen gül-sitandır meh-cemâlin/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Selânik’li Ahmet Efendi.
Nabzım ele almakta tabîb çâre ne söyle/Esadpaşazâde Said Bey/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Şeyh Ethem Efendi.
Nabzına bakıyorken öpüversem elini/Hicaz/Şarkı/Aksak/Münir Mazhar Kamsoy.
Nâfile ağlayarak sızlama ağyâre gönül/Yâkup Bey (Dr.)/Acemaşîran/Şarkı/Türk Aksağı/Ekrem Karadeniz.
Nâil-i bezm-i visâlin olmadan ey dil-rübâ/Acemaşîran/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Nakş-i lâ’li gitmez o şûhun derûn-i sîneden/Hicazkâr/A. S./Aksak Semâî/Tanbûri Ali Efendi.
Nâle etmezdim mey-i aşkınla pür-cûş olmasam/Yahyâ Nazîm Efendi/Bayati/Beste/Çenber (Ağır)/Yahyâ Nazîm Efendi.
Nâle ettikçe gönül sen de gül ey reşk-i melek/Ferahfeza/Şarkı/Devr-i Hindî/Sedat Öztoprak.
Nâle-i can-gâhı cânan duymuyor/Bestenigâr/Şarkı/Ağır Aksak/Rif’at Bey.
Nâle-i feryâdına bâis nedir bülbül sesin/Dertli/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Erdinç Çelikkol.
Nâlekâr-ı hasretim bir bağrı yanmış bülbülüm/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Bogos Ağa.
Nar ağacı narsız olmaz/Karcığar/Köç./Aksak.
Nâr-ı aşkınla kül oldu beden ey lebleri mül/Isfahan/Şarkı/Ağır Aksak/Lem’î Atlı.
Nar-ı aşkınla yandım hâlden agâh olmadın/Ahmet Ilgaz/Bayatiaraban/Şarkı/Müemmen-Curcuna/Mahmut Bilki.
Nâr-ı can-sûz-i derûnum dağlara dağlar açar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hacı Arif Bey.
Nâr-ı firkat şûlepâş oldukça sînem dağlıyor/Mahmut Celâleddin Paşa/Bayati/Şarkı/Devr-i Hindî/Mahmut Celâleddin Paşa.
Nâr-ı gam-ı aşkınla efendim beni yakma/Arazbar/Şarkı/Ağır Aksak Semâî/Mustafa Ağa (Kemânî).
Nâr-ı hicrânın ile ey gonca-leb/Eviç/Şarkı/Ağır Aksak/Hasan Sabri Bey (Ûdî).
Nasıl ârâm edersin bilmem bensiz/Bestenigâr/Şarkı/Düyek/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Nasıl başlarsa hayat öyle bitermiş yine (SAKIN ALDANMA.)/Ahmet Kaçar/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Selâhattin İnal.
Nasıl çaldın gönlümü hâlâ aklım ermiyor/Muâllim İsmail Hakkı Bey/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım/Nihat Aşar/Hicaz/Şarkı/Semâî/Teoman Alpay.
Nasıl olsa gideceksin herşeyimi alıp gitme/Berran Yalçın/Hüzzam/Şarkı/Aksak/İlgün Soysev.
Nasıl sevmem nasıl sevmem seni a yârim/İskender Özsoy/Bayatiaraban/Şarkı/Düyek/Semahat Özdenses.
Nasıl söylesem bilmem ve ne anlatsam ne ile/Enis Behiç Koryürek/Hicaz/Şarkı/Aksak/İsmail Akçapınar.
Nasıl tüterse bahar ilk erguva dalında/Faruk Nafiz Çamlıbel/Bestenigâr/Şarkı/Düyek/Ergüder Öktem.
Nasıl unutursun geçen günleri/Sâdık Atay/Hicaz/Şarkı/Düyek/Dursun Karaca.
Nasıl unuturum nasıl/Ömer Kalafat/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Kadri Şarman.
Nasıl unuturum nasıl bilemem/S. Sırrı Topçuoğlu/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Nasıl unuturum seni güzelim canımı aşkına adamışım ben/Ali Sevim/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Nasıl yaşanır sensiz bir türlü bilemedim/Özdemir Kiper/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Erdoğan Berker.
Nasılsa dönecek diye bekleme bindiğim gemiyi yaktım dönemem/İbrâhim Sezer/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Eyüp Uyanıkoğlu.
Nasılsın görmeyeli bir haber uçursana/Fethi Karamahmudoğlu/Hicazkâr/Şarkı/Nim Sofyan/Rüştü Eriç.
Nâvek-i hicrin gönülde yâresi/Hüseynî/Şarkı/Devr-i Hindî/Hacı Arif Bey.
Nâz etme gel ey meh-likâ/Acemaşîran/Şarkı/Türk Aksağı/Tanbûri Hikmet Bey.
Nâz eyleme rûhum bana bak feyz-i bahara/Hisar/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Nâz olur dem-beste çeşm-i nîm-hâbında senin/Nedîm/Karcığar/Beste/Devr-i Kebîr/Râkım Elkutlu.
Nazenin bu ömrümüz bir göz yumup açmış gibi/Yunus Emre/Ferahfeza/İlâhi/Evsat/Ethem Efendi (Şeyh).
Nâzında senin özlediğim eski cefâ yok/Fuat Edip Baksı/Ferahfeza/Şarkı/Semâî/Râkım Elkutlu.
Nazîr olmaz sana âlemde teksin/Karcığar/Şarkı/Aksak/Râkım Elkutlu.
Nazîrin gelmemiş asla cihâna/Acemaşîran/Şarkı/Devr-i Hindî/Hacı Arif Bey.
Nazîrin yok senin ey mâh yerde/Eviç/Şarkı/Aksak Semâî-Cur./Tanbûri Cemil Bey.
Nazîrin yok senin ey mâh yerde/Karcığar/Şarkı/Devr-i Hindî/Selânik’li Ahmet Efendi.
Nazlı nazlı gelişinle tatlı tatlı gülüşünle/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Nazlı nazlı sekip gider/Gülizar/Şarkı/Aksak/Dede Efendi.
Nazlı yârdan bir haber yok derdim asla bitmiyor/Alâeddin Şensoy/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Alâeddin Şensoy.
Nazzâre kıl gönül o büt-i mah-tâl’ate/Acem/Beste/Hafif/Ahi Efendi (Hasan Efendizâde).
Nazzâre kıl gönül o büt-i mâh-tal’ate/Molla Âhî/Acem/Beste/Hafif/Hasan Efendizâde.
Ne acımı dindiren ne teselli eden var/Yılgör Atçı/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Ahmet Özkök.
Ne ağlarsın elâ gözlüm gönül senden ayrılır mı/Hüseynî/Şarkı/Aksak.
Ne akarsın gözüm yaşı gönülden yâren mi var/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Ne akşamım belli ne de sabahım/Hüseyin Erdoğan/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Yasemin İnal Ener.
Ne arzu ediyor ne istiyorduk (KARLI BİR KIŞ GÜNÜ)/Yusuf Nalkesen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yusuf Nalkesen.
Ne arzu var ne tâkat visâl dillerde kaldı/Orhan Rahmi Gökçe/Bayati/Şarkı/Aksak/Râkım Elkutlu.
Ne aşkıma bir cevap ne başka şey beklerim/Mehmet Erbulan/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Metin Everes.
Ne bahar âlemi gördüm ne yaz’ın neş’esini/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Rıdvan Lâle.
Ne bahar kaldı ne gül ne de bülbül sesi var/Nâhit Hilmi Özeren/Bayati/Şarkı/Ağır Aksak/Râkım Elkutlu.
Ne bahardan bir iz kalmış ne yazdan/Burhan Gürleroğlu/Bayati/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Ne bahtı karalıyım ezelden gülmez içim/Hicaz/Şarkı/Curcuna.
Ne bahtımdır ne yâr-i bî-amandır/Şemsettin Ziyâ Bey/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Şemsettin Ziyâ Bey.
Ne bekledim sevgiden ne kaldı bak elimde/Nizâmi Sunguroğlu/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Ziyâ Taşkent.
Ne benim derdime aşkın gibi derman bulunur/Taner Çağlayan/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Kemâl Olguncan.
Ne benim derdime aşkın gibi derman bulunur/Taner Çağlayan/Dilkeşhaveran/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
Ne benim derdime aşkın gibi derman bulunur/Taner Çağlayan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Ne beyân-ı hâle cür’et ne figana tâkatim var/Enderûnî Vâsıf/Bayati/Şarkı/Ağır Aksak/Râkım Elkutlu.
Ne beyân-ı hâle cür’et ne figana tâkatim var/Enderûnî Vâsıf/Hisarbuselik/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ne bir arayan var ne de bir soran/Ayşe Birgül Yılmaz/Hicaz/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Ne boş yere yanmışım/Hasan Lâmi Güray/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Ne bulduk hazla dil-şâd eyleyen bir yer cihan içre/Fethi Karamahmudoğlu/Ferahnâkaşîran/A. S./Aksak Semâî/Doğan Ergin.
Ne cefalar çektiğimi bir de sen gel bana sor/Sabahattin Hizmetli/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sabahattin Hizmetli.
Ne cilveli fısıltılar taşıyor bilsen/Hüseyin Balkancı/Hicaz/Şarkı/Yürük Aksak/Avni Anıl.
Ne çare gönül ne çare/Vecdi Bingöl/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Ne çarhın inkîlâbından bana kâm üzre bir dem var/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Danbeni Rızâ Bey.
Ne dâne vü ne dâm ü ne sayyâd gerektir/Yahyâ Nazîm Efendi/Karcığar/A. S./Aksak Semâî/Dellalzâde.
Ne de çabuk geçti bahar/Mustafa Ünal Yılmazer/Gülizar/Şarkı/İkiz Aksak/Mustafa Ünal Yılmazer.
Ne de güzel kaşların var (Osman Aga)/Hicaz/Kanto/Sofyan /-.
Ne dem ki (Her dem ki) nâz ile o melek-rû kelâm eder/Bayati/A. S./Aksak Semâî/Mustafa Ağa (Müezzin).
Ne demekse dediğin ben anlamadım gitti/Sabahattin Tanrıöver/Acemkürdi/Fantezi/Sofyan/Suphi İdrisoğlu.
Ne demektir sana hasret yaşamak gel bana sor/Mahmut Nedim Güntel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Ne demlerdi sezâ-yı bezm-i ülfet olduğum demler/Hüseyin Sîret Özsever/Bestenigâr/Şarkı/Aksak Semâî/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Ne dert kalır ne hüzün neşeyle dolar yüzün/İlkan San/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Bedri Aybars.
Ne dertlerim biter ne çilem dolar/Cemâlettin Alptekin/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sıttık Sâhil.
Ne desem ne desem ey gönül sana/Mustafa Töngemen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Ne devlettir ki dildârım sen oldun/İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)/Bestenigâr/İlâhi/Düyek/Neşet Ersoy.
Ne dizde takate yer var ne gökte fer bulunur/Mehmet Tûran Yarar/Evcişevk/Şarkı/Curcuna/Akın Özkan.
Ne dökmek istesem yaş var/Yaşar Nezihi Bükülmez/Hüzzam/Şarkı/Aksak-Curcuna/Sâdi Hoşses.
Ne dökmek istesem yaş var/Yaşar Nezihi Bükülmez/Karcığar/Şarkı/Düyek/Fahri Düngelen.
Ne dualar ettik yüce Mevlâ’ya/Mustafa Sevilen/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Erdoğan Berker.
Ne durursun gâfil insan îmânın sorsalar gerek/Hüzzam/İlâhi/Düyek/Fehmi Tokay.
Ne etsin âşıkan bu dil-i zâre/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Ne feryad edersin divane bülbül /Emrah/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Ne feryad edersin divane bülbül /Hicaz/Şarkı/Nim Sof. Ser. Düy./Sadettin Kaynak.
Ne fidan boylu güzeller bana ilham veriyor/Taner Çağlayan/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/A. Sedat Mete.
Ne garip ses veriyor şu dereler/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Neyzen Rızâ Bey.
Ne gecem var ne günüm aşkına düştüm düşeli/Kemâl Şâkir Yakar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Adil Ülkü.
Ne gelen ne soran var acı geçti günlerim/Ziyâ Taşkent/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ziyâ Taşkent.
Ne gelende ümit ne gönülde sefa/Nevzat Demir/Bayati/Şarkı/Aksak/Nevzat Demir.
Ne gurbette gezdim ne de yoruldum/Nesrin Erbil/Hicaz/Şarkı/Düyek/İsmet Kocabeyler.
Ne gül oldun ne dikensin deli gönül niyetin ne/Ali Hikmet Hatipoğlu/Hicaz/Türkü/Düyek/Nihat Adlim.
Ne gülün rengini sevdim ne de bülbül sesini/Şerâfettin Özdemir/Eviç/Şarkı/Aksak/Servet Alî.
Ne gülün rengini sevdim ne de bülbül sesini/Şerâfettin Özdemir/Hüseynîaşîran/Şarkı/Ağır Aksak/Sâdi Erden (Ûdi).
Ne günah etse açılmaz iki gönlün arası/Rahmi Duman/Hicaz/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Ne güneş ne ateş yakan sensin vefâsız/Kemal Dinçer/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Suat Yıldırım.
Ne günlerdi o birlikte geçen demler seninle/Câhit Öney/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Rüştü Eriç.
Ne günün şi’ri sabahlarla biter/A. Ö. Hacıtâhiroğlu/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Hasan Soysal.
Ne güzel göz ki o gözlerle gönüller barışık/M. Turan Yarar/Hicaz/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Ne güzel şöyle yakından bakışın vardı senin/Muhittin Kozanoğlu/Karcığar/Şarkı/Aksak/Refik Fersan.
Ne güzeldi bütün gece elele gezdik rüyamda/Tülây Arıcı/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Düyek/Tülây Arıcı.
Ne güzeldi ümitlerim kırdı gitti sevdiklerim/Hâlit Çelikoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Salih Suphi Soner.
Ne güzeldir sözlerin/Mustafa Ünal Yılmazer/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Mustafa Ünal Yılmazer.
Ne güzelsin seni andıkça güzelleşti özüm/Mehmet Tûran Yarar/Hicazkâr/Şarkı/Aksak-Semâî/Akın Özkan.
Ne hallere düşer insan sevince/Fâika Sarp/Hicaz/Fantezi/Düyek/Özgen Gürbüz.
Ne hasta bekler sabahı ne tâze ölüyü mezar/Necip Fazıl Kısakürek/Hicaz/Şarkı/Semâî/İsmâil Ötenkaya.
Ne hazin âh ü figan kapladı bir anda gönül/Halit Uzel/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Refik Fersan.
Ne hazindi o akşam bırakıp gittin beni/Kadri Kalfaoğlu/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Ne hevâ-yı bağ sâzed ne kenar-ı kişt mârâ/(İlk beyit Figanî-i Şîrazî)/Acemaşîran/Y. S./Yürük Semâî/Dede Efendi.
Ne hoş lezzet verir cana sadâsı hatm-i Kur’anın/Bayatiaraban/İlâhi/Sofyan/Zeki Altun (Hâfız).
Ne ilk ne de son bekletişin bu/Muharrem Gerçeker/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Yaşar Bedük.
Ne kadar arz-ı hulûs etti ise yâre gönül/Buselik/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ne kadar bekledi gönlüm seni her dem anarak/Mesut Kaçaralp/Hicaz/Şarkı/Aksak/Halit Ziyâ Konuralp.
Ne kadar çok özledim bilmem ki neredesin/Meryem Sevin/Buselik/Şarkı/Düyek/Râif Somer.
Ne kadar gözyaşı döksem bu alev sönmeyecek/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Hamdi Tokay.
Ne kadar güzelsin ne kadar da şirin/Adnan Varol/Karcığar/Köç./Aksak/İrfan Doğrusöz.
Ne kadar kanun varsa bozarım senden yana/Ayhan İnal/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Ne kadar mutluyum ben demeye korkuyorum/Tülây Arıcı/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Tülây Arıcı.
Ne kadar tatlı bu akşam saati/Ali Sevim/Hicaz/Fantezi/Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Ne kara günlere kaldım gam-ı hicrânından/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Hacı Arif Bey.
Ne karanlıklar içinden bir ışık yükseliyor./Taner Çağlayan/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Aksak/Câvit Ersoy.
Ne kederdir ne çile seni beklemek/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Kaya Bekat.
Ne kederdir ne çile seni beklemek/Ümit Yaşar Oğuzcan/Karcığar/Şarkı/Aksak/Sabri Süha Ansen.
Ne Kerem’i ne Aslı’sı ne Ferhat’ı ne Şirin’i/Sabahattin Hizmetli/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Sabahattin Hizmetli.
Ne küstün bî-sebep öyle/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Şekerci Cemil Bey.
Ne Mecnûn ne Leylâ ne Ferhâd kalır/Özcan Ergiydiren/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Curcuna/Yusuf Ömürlü.
Ne mikeşed ser-i mûyi dilem (KÂR-I BAĞ-I BEHİŞT)/Irak/Kâr/Hafif/Ayıntabî Mehmet Bey.
Ne müşkilmiş güzel sevmek meğer (Vay ne müşkilmiş.)/Mehmet Sâdi Bey/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Zeki Arif Ataergin.
Ne müşkülmüş güzel sevmek meğer/Mehmet Sâdi Bey/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Zeki Arif Ataergin.
Ne nâz-ı dilber ile nâil-i meram oluruz/Hicaz/Beste/Zincir/Mustafa Nezih Albayrak.
Ne olacak hâlimiz kara sevdâlıyız biz/Ziyâ Yalçın/Hicaz/Şarkı/Düyek/Zafer Sakıncı.
Ne oldu hep yeminler hani verdiğin sözler/Bertan Üsküdarlı/Hicaz/Şarkı/Semâî/Bertan Üsküdarlı.
Ne oldu sevgilim açıkça söyle/Fuat Tolga/Karcığar/Şarkı/Aksak/Kasım İnaltekin.
Ne olur açma arayı bağlatma sakın karayı/Mediha Şen Sancakoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Ne olur anla beni koma bu canla beni/Hasan Lâmi Ergül/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Ne olur bağrına bas sînene mihman olayım/Yâsin Hatipoğlu/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Sofyan/Sâdettin Çevik.
Ne olur bana dön hüznümü gör de/Pınar Çetinel/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Muzaffer İlkar.
Ne olur çiçeklerin rengi solmasa/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Ahmet Uzel.
Ne olur dalımdan koparmayın/Faruk Yalın/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Şahin Çangal.
Ne olur esirgeme bakışlarını benden/Selahattin Sağlam/Bayati/Şarkı/Düyek/Selahattin Sağlam.
Ne olur geceler üzmeyin beni/Ahmet Karakuş/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ahmet Karakuş.
Ne olur gelirsen erken çık biraz/Mustafa Töngemen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Burhan Durucu.
Ne olur gelirsen erken çık biraz/Mustafa Töngemen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yılmaz Pakalınlar.
Ne olur sevgili mehtab bırakıp her sebebi./Mahmut Nedim Güntel/Eviç/Şarkı/Aksak/İsmail Baha Sürelsan.
Ne olur yüzüme el gibi bakma/Ümit Malkoç/Hicaz/Şarkı/Düyek/Güngör Kandeğer.
Ne olur yüzüme öyle bakma sen/Veli Bakırlı/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Yılmaz Yüksel.
Ne olursun beni yalnız bırakıp gitme sakın/Karcığar/Şarkı/Aksak/Emin Akan.
Ne safâdır eyyâm-ı gül zevk arttırır bir kâse mül/Tanbûri Mustafa Çavuş/Isfahan/Şarkı/Aksak/Tanbûri Mustafa Çavuş.
Ne sana ne bana kalır bu dünyâ/Sâdık Atay/Karcığar/Şarkı/Düyek/Caner Bakır.
Ne semtten canım bu geliş/Bayati/Şarkı/Aksak/Kemânî Rızâ Efendi.
Ne sen beni gördün ne de ben seni/Ali Tekintüre/Acemkürdi/Şarkı/Düyek-N. Sofyan/Necdet Tokatlıoğlu.
Ne sen beni sevebildin ne ben seni daha baştan/Cevdet Kerim Kızrak/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Ne servet ne paraya pula ihtiyâcım var/Fethi Karamahmudoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Ne sevgide ne de aşkta güzel bir gün göremedim/Sâmi Derintuna/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Uzman Sağlık.
Ne sevinç ne mutluluk gönlümde hep gam tasa/Kâmil Atay/Hüzzam/Fantezi/Düyek/Ali Arıkan.
Ne söylesem nâfile gönül söz dinlemez/Şekip Ayhan Özışık/Hicaz/Şarkı/Aksak/Şekip Ayhan Özışık.
Ne söyleyip kırdım seni/Mücehher Gülçığ/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mücehher Gülçığ.
Ne söz var aramızda ne yeminler bağlıyor/Muharrem Gerçeker/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yaşar Bedük.
Ne şekerde ne balda ne çiçek açmış dalda/Yalçın Benlican/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Ne şekersin bilirim konarsın daldan dala/Kenan Akansu/Buselik/Şarkı/Aksak/İsmail Demirkıran.
Ne teldendir ne bülbülden ne gülden/Mehmet Tûran Yarar/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Akın Özkan.
Ne unutmak gelir elden ne de sevmek yeniden/Ümit Gürelman/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Erol Bingöl.
Ne var bu mertebe ey şûh bî-aman olacak/Buselik/Beste/Zincir/Kara İsmail Ağa.
Ne var idi benim gönlüm alacak/Gerdaniye/Köç./Sofyan.
Ne vardı beni yalnız bırakıp da gidecek/Alâeddin Şensoy/Bayati/Şarkı/Düyek/Alâeddin Şensoy.
Ne vefâ var ne şifâ var dil-i bî-çâreye yârdan/Reşat Özpirinçci/Eviç/Şarkı/Aksak/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Ne yamandır dil-i bî-çâreye olmak müşteri/Dügâh/Şarkı/Aksak/Şâkir Ağa.
Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge/Fuzûlî/Bestenigâr/Şarkı/Ağır Aksak/Akın Özkan.
Ne yapsam ol cefâkâre inanmaz/Acembuselik/Şarkı/Devr-i Hindî/Hacı Arif Bey.
Ne yapsam silinmiyor gözlerimdeki hasret/Ceyhun Savaşan/Bestenigâr/Şarkı/Semâî/Fethi Karamahmudoğlu.
Ne yaptımsa olmadı seni unutmak için/Mehmet Erbulan/Karcığar/Şarkı/Düyek/Metin Everes.
Ne yârânı ne de vefâsı kaldı dünyânın/Eviç/Şarkı/Düyek/Rüştü Eriç.
Ne yazık ki aşk toprağım çöl olduktan sonra geldin/Nâdide Gülpınar/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Nurettin Gökmen.
Ne yazık sende unuttun beni ağlar yanarım/Kemâl Şâkir Yakar/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Şeref Çakar.
Ne yeminler ederdin. (VEFÂSIZMIŞSIN MEĞER)/Yusuf Nalkesen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yusuf Nalkesen.
Ne yeşil ne siyah ne toz pempedir (MAVİ DÜNYAM)/Mehmet Erbulan/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Hüseyin Gökmen.
Ne yıllar korkutur beni ne ecel/Mustafa Töngemen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Ne yıllar korkutur beni ne ecel sen öyle kalbimde durdukça güzel/Mustafa Töngemen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Ne yüzden arz-ı hâl etsem acep ol şâh-ı hûbâna/Karcığar/Şarkı/Sofyan.
Ne yüzümde nefesi ne gözümde neş’esi/Selâhattin Özgü/Hicaz/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Ne zaman adını ansam derinden/Eyüp Göksu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Ne zaman ansam seni âh çekerek derinden/Erol Gül/Hicaz/Şarkı/Düyek/Metin Everes.
Ne zaman başlar bilinmez hangi saat hangi mekân/Cansın Erol/Buselik/Şarkı/Nim Sofyan/Selâhattin İçli.
Ne zaman bilmiyorum müddet-i hicrân bitecek/Buselik/Y. S./Yürük Semâî/Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde).
Ne zaman bir güle baksam/M. Turan Yarar/Hüseynî/Ağıt/Nim Sofyan/Uğur Şumnulu.
Ne zaman bir güle baksam yüzün ağlar yüreğimde/Mehmet Tûran Yarar/Acemkürdi/Şarkı/Semâî/Erdinç Çelikkol.
Ne zaman bir güle baksam yüzün ağlar yüreğimde/Mehmet Tûran Yarar/Dügâh/Şarkı/Sofyan/Akın Özkan.
Ne zaman bir güle baksam yüzün ağlar yüreğimde/Mehmet Tûran Yarar/Evcara/Şarkı/Aksak/Erol Sayan.
Ne zaman bir yana baksam hevesle beni düşüncesi sarar yolların/Ahmet Kaçar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erol Uzunöner.
Ne zaman bitecek hesap soruşun/Engin Çır/Hicaz/Şarkı/Sofyan-Düyek/Ali Şenozan.
Ne zaman görsem sizi hep baharı yaşarım/Sabahattin Hizmetli/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Sabahattin Hizmetli.
Ne zaman gözlerine dalsam bir hoş olurum/Sevim Çır/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mustafa Uğur.
Ne zaman lûtfunu ihsan edeceksin güzelim/Hicaz/Şarkı/Aksak/Arşak Çömlekciyan.
Ne zaman seni düşünsem içim ürperir/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hicaz/Şarkı/Semâî/Avni Anıl.
Ne zaman sıkılsam çaresiz kalsam/Özbek İnce Bayraktar/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Ergüder Öktem.
Ne zaman yağmuru saçımda duysam/Yalçın Benlican/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hasan Esen.
Ne zaman yağmuru saçımda duysam ellerin dolaşır okşar sanırım/Yalçın Benlican/Hicaz/Şarkı/Düyek/İsmail Hakkı Fencioğlu.
Ne ziyân var şu ölümden a gönül çekme aman/Mevlânâ Celâledîn-i Rûmî/Hüzzamıcedîd/Şarkı/Sofyan/Sadettin Çevik.
Necibe’min ikidir kürkü/Hicaz/Türkü/Aksak.
Neden ağlar gariip gönlüm neden gülmez safa bilmez/Mustafa Özdere/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/İsmail Ötenkaya.
Neden bakışların tedirgin şaşkın/Cemâl Sâfi/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Neden beni böyle bırakıp gittin/Muhittin Fisunoğlu/Karcığar.
Neden beni yan bakışla süzersin/Gerdaniye/Şarkı/Sofyan.
Neden bir çift gözün derdiyle çeşmim giryebâr oldu/Bedri Ziyâ Aktuna/Acemaşîran/Şarkı/Müsemmen/Lem’î Atlı.
Neden böyle hayatta sevenler hep bahtsızdır/Yaşar Batamoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Kenan Günel.
Neden böyle yorgunsun Kızılırmak al ırmak/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Ömer Altuğ.
Neden böylesine geç neden böyle umutsuz/Şinâsi Özdenoğlu/Hüzzam/Şarkı/Curcuna-N. Sofyan/Zekâi Tunca.
Neden bu sevgime yabancı kaldın/Vural Şahin/Hicaz/Şarkı/Düyek/Saadet İdrisoğlu.
Neden bülbüllerim susmuş seherde/Halûk Recâî/Bestenigâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Halûk Recâî.
Neden ey meh sana üftâde olan hor görünür/Hicrî/Hüseynî/A. S./Aksak Semâî/Sâdettin Heper.
Neden geldin gene ne istiyorsun/Melâhat Akyürek/Hicaz/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Neden gelip aradın unutmadan seni ben/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ahmet Uzel.
Neden gözlerine yaş doldu deme/Ahmet Selçuk İlkan/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Faruk Şâhin.
Neden gücendin sen bana/Hicazkâr/Şarkı/Semâî/Muhlis Sabahattin Ezgi.
Neden hâlâ seversin onda vefâ yok gönül/Süheylâ Gürses/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Erdoğan Yıldızel.
Neden hâlâ seversin onda vefâ yok gönül/Süheylâ Gürses/Hicaz/Şarkı/Düyek/Şükrü Tunar.
Neden kaçtın uzaklara (İÇİMDESİN)/Yusuf Nalkesen/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Yusuf Nalkesen.
Neden kalbim kırarsın bî-vefâsın/Bayatiaraban/Şarkı/Curcuna/Selânik’li Ahmet Efendi.
Neden kalbim seni sevdi/Acemaşîran/Şarkı/Curcuna/Mehmet Yürü (Nasib’in).
Neden ne için gözlerine bakan yanıyor/Hicaz/Şarkı/Aksak/Halit Ziyâ Konuralp.
Neden sînemde mest olsan kaçarsın nâz için benden/Ahmet Refik Altınay/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Zeki Arif Ataergin.
Neden üşküftedir tarf-ı külâhın/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Selânik’li Ahmet Efendi.
Neden yazdın bu mektubu/Yusuf Nalkesen/Hicaz/Şarkı/Aksak/Yusuf Nalkesen.
Nedendir bu ayrılıklar insanlara kader midir/Şâkir Döşemeciler/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sâlih Berkmen.
Nedir bu çektiğin gözlerden gönül/Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Şarkı/Evfer/Fethi Karamahmudoğlu.
Nedir bu dünyânın hâli gölgeli bir dal kalmamış/Fuat Edip Baksı/Hicazkâr/Şarkı/Semâî/Rüştü Şardağ.
Nedir bu hâletin ey meh-cemâlim/Hikmet Bey (Niğde’li)/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Şevkî Bey.
Nedir bu handeler bu işveler bu nâz ü istiğna/Nâhit Hilmi Özeren/Hüseynî/Y. S./Yürük Semâî/Arif Sâmi Toker.
Nedir bu handeler bu işveler bu nâz ü istiğna/Nâhit Hilmi Özeren/Karcığar/Şarkı/Aksak/Râkım Elkutlu.
Nedir bu işveli edâ canım yeter artık/Selâhattin İçli/Karcığar/Şarkı/Düyek/Selâhattin İçli.
Nedir bu katralarda bahr-i ummân olduğun cânâ/Hicaz/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Nedir bu sendeki hâlet/Isfahan/Şarkı/Curcuna/Abdülkâdir Töre.
Nedir cevrin behey zâlim perîşandır benim hâlim/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Aksak Semâî/Ahmet Uzel.
Nedir cürmüm nedir söyle/Hicazkâr/Şarkı/Aksak Semâî/Sâdi Hoşses.
Nedir çilen desem ne der/Turgut Çelik/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Nedir ey çerh-i zâlim yâri yârinden cüdâ kılmak/Fuzûlî/Isfahan/A. S./Ağır Aksak Semâî/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Nedir ey çeşm-i nâzım sende bu müjgân ü ebrûlar/Eviç/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Nedir ey nûr-i dîdem söyle hâlin/Nedîm/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Ahmet Yardım (Neyzen).
Nedir keyifsizliğin söyle bileyim/Sultan III. Selim (İlhâmî)/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Hâfız Abdullah Ağa.
Nedir ol cünbüş-i nâdide o can-sûz nigâh/Dügâh/A. S./Aksak Semâî/Tab’î Mustafa Efendi.
Nedir ol cünbüş-i reftâr o nezâket o gülüş/Mustafa Hâmî/Dilkeşhaveran/Beste/Çenber/Tanburî İsak.
Nedir ol şûh-i istiğna-edânın kârı bilmem ki/Ferahnâk/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Nedir ol şûh-i istiğna-edânın kârı bilmem ki/Karcığar/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Nedir şu gönülden çektiğim nedir/Şinasi Eskikaya/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Sami Derintuna.
Nefse uyup râh-ı Hak’dan taşra çıkmak yol mudur/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Hüseynî/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Nefs-i şaytana uyup işledik bî-had günah/Ferahnâk/İlâhi/Düyek/Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde).
Neler çektim şu gönlümün elinden/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Hamdi Tokay.
Neler elendi geçti gönül denen elekten/M. Aziz Bolel/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Yılmaz Yüksel.
Neler ettin bana neler eyledin/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/Bâki Duyarlar.
Nemiz kaldı bizim mülk-i Arab’da/Ferahnâk/Şarkı/Sofyan-Düyek/Sadettin Kaynak.
Nerde akşam orda sabâh eyledim/Yalçın Benlican/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Alâeddin Şensoy.
Nerde âteş-i aşkın vâdin nerede kaldı/Nezihe Becerikli/Hicaz/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Nerde benim sevdiklerim arkadaşlarım/Tülây Arıcı/Hicaz/Fantezi/Düyek/Tülây Arıcı.
Nerde eski sevgiler nerde o sevgililer/İbrahim Halil Taşkent/Hicaz/Şarkı/Düyek/İbrahim Halil Taşkent.
Nerde güzel günlerim şimdi mazide kaldı/Ahmet Uzel/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Nerde kaldın geçti yıllar hiç baharım olmuyor/M. Ünal Yılmazer/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Ağır Aksak/M. Ünal Yılmazer.
Nerde kaldın gelmedin ey gonce-fem/Yaşar Nezihe (Vecihe Engin)/Hüzzam/Şarkı/Ağır Düyek/Akın Özkan.
Nerde kaldın gözlerim yollarda yıllardan beri/Dilkeşhaveran/Şarkı/Aksak/Zeki Arif Ataergin.
Nerde o günler nerde/Alâeddin Yavaşça/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Nerde o neş’e âh o şen günlerimiz/Karcığar/Şarkı/Aksak/Nûri Halil Poyraz.
Nerde yazım baharım (HANİ)/İbrahim Halil Taşkent/Karcığar/Şarkı/Düyek/Halil İbrâhim Taşkent.
Nerden esti bu rüzgâr böyle âni apansız/Muammer Kayahan/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Gültekin Aydoğdu.
Nerdesin ey güzel nerelerdesin/Güner Donat/Hicaz/Şarkı/Düyek/Güner Donat.
Nerdesin gözden uzaksın ey güzel/Vâhit Özaydın/Bayati/Şarkı/Semâî/Rüştü Eriç.
Nerdesin nerde aceb gamla bıraktın da beni/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Leylâ Saz.
Nere gitsen güzelim arkan sıra gezerim/Bayatiaraban/Kanto/Sofyan/Karnik Germiyan.
Nerede bilmiyorum/Mustafa Ünal Yılmazer/Gülizar/Şarkı/Oynak/Mustafa Ünal Yılmazer.
Nerede kiminle olsan da yine/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sâdi Hoşses.
Nerede şimdi o ay yüzlü/Ayten Baykal/Hicaz/Fantezi/Aksak/Bilge Özgen.
Nereden bu geliş dedim/Fethi Karamahmudoğlu/Dilkeşhaveran/Fantezi/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Nereden nereye bilmem bu gidiş/Sâdık Atay/Hicaz/Şarkı/Aksak/İsmâil Demirkıran.
Neredesin bilmiyorum ne çok özledim seni/Alâeddin Şensoy/Hicaz/Şarkı/Semâî/Alâeddin Şensoy.
Nesîm-i nev-bahar essin gönüller şâdmân olsun/Hüseynîaşîran/Şarkı/Düyek/Râkım Elkutlu.
Nesine varayım zâlim Selânik/Gerdaniye/Şarkı/Türk Aksağı.
Neş’e bulmak bu devirde çok zordur/Burhan Bakışkan/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Burhan Bakışkan.
Neş’e doldu kâinat huzur buldu tüm mekân/Lütfü Alacalar/Acemaşîran/İlâhi/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Neş’e istersen a cânâ meclis-i rindâna gel/Bestenigâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Neş’eden büsbütün ümidi kestim/Hasan Karakuş/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Fâruk Şâhin.
Neş’e-i gam şarabından nice kullar içmemiş/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ahmet Uzel.
Neş’elerle dolmak ister sevgiliyle olmak ister (AH ŞU GÖNLÜMÜZ)/Yusuf Nalkesen/Hüzzam/Şarkı/Yürük Semâî/Yusuf Nalkesen.
Neş’em emelim rûh-i hazînim zedelendi/Mehmet Hafîd Bey/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Lem’î Atlı.
Neş’em ve sevincim çok kısa bir an/Eyüp Göksu/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Yüksel.
Neş’enle baharınla gelip gönlüme doldun/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Fehmi Tokay.
Neş’enle emeller gülüyor kalbime ey mâh/Zekâî Bey/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Mısır’lı İbrâhim Efendi (Ûdî).
Neş’eyâb ol neş’elensin bezmimiz ey sîm-ten/Acemaşîran/Şarkı/Devr-i Hindî/Ahmet Mükerrem Akıncı.
Neş’eyâb-ı lûtfun olsun bu ser-i şûrîdemiz/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Hâfız Osman Efendi (Musul’lu).
Neş’eyâb-ı vuslat eyle âşık-ı nâkâmını/Mahmut Kemal (İbn’ül Emin)/Isfahan/Şarkı/Ağır Aksak/Hüseyin Fahri Tanık.
Neş’eye hayâta can küskün/Acemaşîran/Şarkı.
Neşvem emelim sen iken ey necm-i ziyâdar/Leylâ Saz/Bestenigâr/Şarkı/Curcuna/Leylâ Saz.
N’ettim ben bu feleğe/Gerdaniye/Türkü/Sofyan.
N’ettim sana ben bî-vefâ zâlim/Irak/Şarkı/Aksak/Dede Efendi.
N’ettim sana ey gonce-fem’im cürmümü söyle/Bestenigâr/Şarkı/Müsemmen/Karnik Garmiryan.
Nev edâlı bir dilberi göreli oldum müşteri/Buselikaşîran/Şarkı/Ağır Aksak/Kömürcüzâde Mehmet Efendi H..
Nev goncesin bu dil hezâr/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Nikoğos Ağa.
Nev-bahar oldu bu âlem dem-be-dem/Arazbar/Şarkı/Aksak/Mandoli Artin.
Nev-bahar oldu yine azm-i gülistan görünür/Hüseynîaşîran/Beste/Hafif/Hacı Sâdullah Ağa.
Nev-bahar-ı dehr içinde hârsız gül mü olur/Hicaz/Şarkı/Aksak/Tatyos Efendi.
Nevbaharı hüsnüne ermez hazân/Şekip Bey/Bestenigâr/Şarkı/S. Semai/Nurettin Cemil Sangan.
Nev-bahar-ı vuslatın bassın deyû ilk ayına/Yahyâ Kemâl Beyatlı/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Lem’î Atlı.
Nev-baharımdır a goncam nâlemi duy sen de gül/Neyzen Rızâ Bey/Bestenigâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Nev-civânım lûtfedip mesrûr-ı şâd eyle beni/Bayatiaraban/Beste/Çenber (Ağır)/Hacı Sâdullah Ağa.
Nev-nihalim kim büyüttü böyle bi-perva seni/Nedim/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Sadettin Kaynak.
Nevres-nihâlim bağ-ı safâsın/Bestenigâr/Şarkı/Düyek/Baha Bey (Sermüezzin).
Nevruz erişti bağa şarab istemez misin/Irak/A. S./Aksak Semâî/Itrî (Buhûrizâde Mustafa Efendi).
Nevruze erdin ey gönül/Ferahnâk/Şarkı/Ağır Aksak/Bolâhenk Nûri Bey.
Nevruz-i bahar oldu yine ey gül-i handan/Mehmet Sâdi Bey/Ferahfeza/Şarkı/Curcuna/Tanbûri Ali Efendi.
Nevruz-i bahar oldu yine ey gül-i handan/Mehmet Sâdi Bey/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Hacı Arif Bey.
Ney gibi inlersin ey dil müptelâlık var gibi/Acem/Beste/Çenber/Zekâî Dede.
Ney’den dökülen nağme olup kalbine aksam/Ömer Altuğ/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Ömer Altuğ.
Neydi cürmüm bilmem felek esîr etti sana/Nejat Tezcan/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Cengizhan Sönmez.
Neydi maksûdun senin bu hâle koymaktan beni/Ferahnâk/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Neydi o sevdalı gençlik günleri/Nilgün Aygül Bingöl/Hicaz/Şarkı/Düyek/Nilgün Aygül Bingöl.
Neydin güzelim dün gece sen dün gece neydin/Ali Paşa (Doktor)/Irak/Şarkı/Semâî/Zeki Arif Ataergin.
Neye baksam ne görsem gelir bana gam olur/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Hüseyin Mayadağ.
Neye baksam seni arıyor sevdâlı gözlerim/Necdet Erdemli/Hicaz/Şarkı/Semâî/Necdet Erdemli.
Neyin kaldı dışımda kime neyin var senin/Neclâ Gürer/Buselik/Şarkı/Curcuna/Ferit Sıdal.
Neyle zaptetsem dil-i dîvânemi/Dügâh/Şarkı/Ağır Aksak/Bolâhenk Nûri Bey.
N’eylesem kâr etmiyor/Neveser Kökdeş/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Neveser Kökdeş.
N’eylesem ki gönül seni bir verdiler bine saydın/Halil Soyuer/Hüseynî/Şarkı/Sofyan-Aksak/Yücel Aşan.
N’eylesin sevdiğim bu kalb-i zâre/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Semâî/Ahmet Uzel.
N’eyleyeyim ben bu kızıl saçlı akşamları/Şukûfe Nihâl/Hicaz/Şarkı/Aksak/Nihâl Erkutun.
N’eyleyeyim dünyâyı bana Allah’ım gerek/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Acemaşîran/İlâhi/Sofyan.
N’eyleyeyim dünyâyı bana Allah’ım gerek/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Hicaz/İlâhi/Sofyan/Cüneyt Kosal.
N’eyleyeyim dünyâyı bana Allâh’ım gerek/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Hüseynîbuselik/İlâhi/Sofyan/Doğan Ergin.
N’eyleyeyim nic’edeyim olamam bir an/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Suyolcuzâde Sâlih Efendi.
N’eyleyim ben vefâsız dosta gönlüm/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
N’eyleyim bî-çâre dil encâmı kâr/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Hacı Fâik Bey.
N’EYLEYİM KÖŞKÜ N’EYLEYİM SARAYI (Ah edip inlerim.)/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Kadri Şençalar.
N’eyleyim sana ey gül-i bîvefâ/Ahmet Uzel/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Neyse Mecnûn’una Leylâ bana bil sende”o”sun/Karcığar/Şarkı/Aksak/Emin Ongan.
Nice bir ağlayayım aşk ile her gâh meded/Irak/A. S./Aksak Semâî/Dede Efendi.
Nice bir aşkınla feryâd edeyim/Bayati/Şarkı/Ağır Aksak/Dede Efendi.
Nice bir ey şûh-i cihan aşk ile nâlân olayım/Halifezâde Tâhir Efendi/Arazbarbuselik/Beste/Darbeyn/Hacı Sâdullâh Ağa.
Nice bir hasret ile rûz u şeb efgan edeyim/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Hâfız Yusuf Efendi.
Nice bir hasret-i cânâna tahammül edeyim/Hüseynî/Şarkı/Aksak Semâî/Tanbûri Ali Efendi.
Nice bir uyursun uyanmaz mısın/Yûnûs Emre/Bayati/Durak/Durak Evferi/Şikârizâde Ahmet Efendi.
Nice bir uyursun uyanmaz mısın/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Sofyan.
Nice doyunca görem sen gibi nâzik-bedeni/Dilkeşhaveran/A. S./Aksak Semâî/Zekâî Dede.
Nice enginlere daldım nice dardan geçerek/Mehmet Turan Yarar/Bayati/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Nice enginlere daldım nice dardan geçerek/Mehmet Tûran Yarar/Bayati/Şarkı/Aksak/Câvit Ersoy.
Nice gördüm (Yine gördüm) boyu uzun serv-i bülendimi tek/Gerdaniye/Şarkı/Aksak.
Nice güzelleri gördüm de geçtim böyle güzelini billâh görmedim/Sabahattin Hizmetli/Hicaz/Fantezi/Sofyan/Sabahattin Hizmetli.
Nice isyânımızı afveden Allah’a şükür/Hüseynî/İlâhi/Sengin Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Nice vasf (eylesin-etmesin) zâtın sühandan/Ferahfeza/Şarkı/Şarkı Devr-i Revânı/Sâdullah Efendi.
Nice yıllar geldi geçti, hiç görmedi aşkım bahar/Tarık Işıtman/Hicaz-Buselik/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Nice yıllar gelip geçti sevgi dolu ömrümüzden/Yılmaz Yüksel/Acemaşîran/Şarkı/Curcuna/Yılmaz Yüksel.
Nicedir katlanırım sabrederek hasretine/Hisarbuselik/Şarkı/Curcuna/Fehmi Tokay.
Niçin a sevdiğim niçin/Karacaoğlan/Hicaz/Şarkı/Evsat/Nikoğos Ağa.
Niçin aldattın beni/Gerdaniye/Şarkı/Düyek.
Niçin bülbül figan eyler bahar eyyâmıdır şimdi/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Rif’at Bey.
Niçin bülbül senin efgân-ı kârın/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Niçin bülbül senin pervanen oldu/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Niçin ey meh seni uşşâkın arayıp taramaz/Büzürg/Şarkı/Şarkı Devr-i Revânı/Ali Ağa (Kemânî).
Niçin mahmur nigâhınla delersin kalb-i mahzûnum/Aliye Hanım/Hicaz/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Niçin nâlendesin böyle gönül derdin nedir söyle/A. Ziyâeddin Paşa/Buselik/Şarkı/Düyek/Emin Akan.
Niçin nâlendesin böyle gönül derdin nedir söyle/A. Ziyâeddin Paşa/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Nikoğos Ağa.
Niçin o güzelim mutlu yılları bir çırpıda siliverdin./Orhan Kızılsavaş/Hicaz/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Niçin sevdim ben seni/Hicazkâr/Köç./Raks Aksağı/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Niçin şeb-tâ-seher ben zâr ü zârım/Hicaz/Şarkı/Aksak/Şevkî Bey.
N’idem ben bu gönül ile benim ile bir dem durmaz/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Evsat/Zeki Atkoşar.
N’ideyim ben n’ideyim ben nerelere gideyim ben/Mustafa Nâfiz Irmak/Evcara/Şarkı/Aksak-Curcuna/Hüseyin Tolan (Hâfız).
N’ideyim ben n’ideyim ben nerelere gideyim ben/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sâdun Aksüt.
N’ideyim ben n’ideyim ben nerelere gideyim ben/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Aksak/İsmail Demirkıran.
N’ideyim bilmem elinden senin/Vecdi Bingöl/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
N’ideyim sahn-ı çemen seyrini cânânım yok/Enverî (. yy)/Hicaz/Y. S./Yürük Semâî/Hacı Sâdullah Ağa.
Nigâha ruhsat olmuş n’eyleyim ol âfitâbımdan/Hüseynî/Beste/Çenber/Zaharya (Kürkçü).
Nigâhın dil-rübâdır can-fezâdır/Dilkeşhaveran/Şarkı/Curcuna/Zekâî Dede.
Nihâl-i gülbün-i hüsn-i ezelsin/Eviçbuselik/Şarkı/Evfer/Sultan II. Mahmut (Adlî).
Nihan oldu gözümden bestekârım/Karcığar/Şarkı/Aksak/Asdik Ağa.
Nihâni ol büt-i şîrin-sühanle söyleşiriz/Yahyâ Nazîm Efendi/Karcığar/Y. S./Yürük Semâî/Dellalzâde.
Nihâyet gelmiyor feryâd ü âha/Hicaz/Şarkı/Aksak/Kemânî Bülbülî Sâlih Efendi.
Nîmet-i vaslın için ey gonce-leb/Bayatiaraban/Şarkı/Ağır Aksak/Hâşim Bey.
Nîm-nigâhın (bî-amandır/katle ferman) ibtisâmın can alır/Mehmet Sâdi Bey/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Abdi Efendi (Selânik’li-Ûdî).
Ninni güzel yavruma ninni/Nedim Önol/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Nedim Önol.
Nisanda bahar müjdesi leylâkla gelir/Adnan Ürey/Bayati/Şarkı/Aksak/Adem Şâhin.
Nişanlım ayrı benden, canım ayrı bedenden/Acemkürdi/Şarkı/Düyek-Semâî/Sadettin Kaynak.
N’itti bana intikamın ey felek/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Şivelioğlu Yorgaki.
Niyâz-nağme-i dil yâre bî-zebân okunur/Buselik/A. S./Aksak Semâî/Recep Çelebi (Çömlekçizâde).
Niye bilmem ki perişan yanıyor böyle bu ney/Sevinç Atan/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Engin Çır.
Niye dargın gibisin söyle niye/Fuat Edip Baksı/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Selâhattin İnal.
Niye hep ben neden hep ben nâdim ol gel biraz da sen/Ali Egemen/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Düyek/Ali Egemen.
Niye küstün niye tavrın yine bir başka biçim/Mediha Şen Sancakoğlu/Eviç/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Niye sevdim ki seni hep ağladım ömrümce/Ertunç Toprakezen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Reyhan Karataş.
Niye solgun niye bîtâb yine ruhsâr-ı terim/Bayati/Şarkı/Aksak/Akın Özkan.
Niye taktın boynuna inciler öyle (SABAH OLACAK)/Süreyyâ Gür/Hicaz/Şarkı/Aksak/İsmail Baha Sürelsan.
N’ola ayılmazsa yârin dîde-i mestânesi/Gerdaniye/Beste/Zincir/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
N’oldu bu gönlüm n’oldu bu gönlüm derd ü gamınla doldu bu gönlüm/Hacı Bayram Velî/Dilkeşhaveran/Şarkı/Semâî/Akın Özkan.
N’oldu bu gönlüm n’oldu bu gönlüm derd ü gamınla doldu bu gönlüm/Hacı Bayram Velî/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Erol Sayan.
N’olsun bu kadar âh ü figan ah gönül/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Ali Bey (Enderûnî-Hanende).
N’olur bir an bana olsan vefâkâr/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Mildan Niyâzi Ayomak.
Nûr ile doldu yine kevn ü mekân/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Acemaşîran/İlâhi/Evsat/Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde).
Nur yüzünde aydınlanır/Turan İnam/Hicaz/Şarkı/Semai-Değ./Turan İnam.
Nur yüzünde gül açar/Turan İnam/Buselik/Şarkı/Sofyan/Turan İnam.
Nur-i cemali Hakk’ın visali/Sıtkı Baba/Hicaz/İlâhi/Sofyan.
Nûr-i çeşm-i gonce-i gülzâr-ı şevket vech-i nûr/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Hilmi Bey.
Nûr-i dîdem gelmez oldun yanıma/Arazbar/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Nûr-i Hak’dan nakşolunmuştur özün Yâ Mustafa/Hüseyin Top (Hafız)/Eviç/İlâhi/Sofyan/Rüştü Eriç.
Nûr-i Hak’dan nakşolunmuştur özün Yâ Mustafa/Hüseyin Top (Hafız)/Hüzzam/İlâhi/Düyek/Hasan Şanlıtürk.
Nûr-i ismetle münevver gözlerin/Ferahnâk/Şarkı/Ağır Aksak/Bîmen Şen.
Nûr-i vechin ihtişâmı hüsnünün bürhânıdır/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Nursun mahbûb-ı sübhânım Muhammed Mustafa/Hüseyin Vassaf Bey/Hüzzam/İlâhi/Devr-i Revân/Kâzım Uz (Muâllim).
Nurunla yanan gönlüm ümidim gibi yüksek/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Sadettin Kaynak.
Nûş eden sahbâ-yı lâ’lin cûş eder mi meyler gibi/Hicaziırak/Beste/Devr-i Kebîr/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Nüks etti yine âteş-i sevdâ-yı gönül ah/Evcara/Şarkı/Sengin Semâî/Kanûni Nâzım Bey (âmâ).
O âhû bakışlara bir anda kandın gönül/Lütfi Fikret German/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Fehmi Tokay.
O bakışlar ne kadar işvelidir/Ferahnâk/Şarkı/Müsemmen/Hasan Fehmi Mutel.
O bakışlar yine öldürmeğe sevdâ okudur/Fethi Karamahmudoğlu/Buselik/Şarkı/Aksak/Fethi Karamahmudoğlu.
O baygın bakışın gözlerimden çek/İ. Hânedânoğlu/Buselik/Şarkı/Nim Sofyan/Ali Ulvi Baradan.
O bezm-i dil-güşâde devreyledikçe sakî/Alvar’lı Efe (Lütfî)/Eviç/İlâhi/Sofyan/Ahmet Şâhin (Neyzen).
O bir gül dü soldurdular insafsızca saldırdılar/Hüsâmettin Olgun/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
O ceylân bakışlara vuruldun yine gönül/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Akın Özkan.
O çapkın büsbütün yaramaz oldu/Orhan Seyfi Orhon/Dilkeşhaveran/Şarkı/Aksak/Bîmen Şen.
O çeşme kurumuş akmıyor artık/Mahmut Oğul/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Mahmut Oğul.
O dalgalar içinde hep ararım ben seni/Ayhan Sökmen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ayhan Sökmen.
O dönüp gülerek baktığın akşam/Orhan Ete/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Burhan Durucu.
O dudaklar gece mehtap ile söyleşmiyecek/Hüseyin Sîret Özsever/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
O ela gözlerinin şiirine daldım o gece/Nedim Güntel/Evcara/Şarkı/Aksak/Hasan Esen.
O eski günlerimiz gelmeyecektir geri/Ahmet Uzel/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
O Eylül melâli şimdi yok oldu/Esin Ünal/Ferahfeza/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
O gelir kapım her açıldığında/Mustafa Töngemen/Hicaz/Şarkı/Aksak/Burhan Durucu.
O gözlerin söylüyor hep gönlünün aşk şarkısını/Sabahattin Hizmetli/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sabahattin Hizmetli.
O gülen gözlerini hayal etsem de bir an/İbrahim Umut/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/İbrahim Umut.
O günleri unutma hatırla da dön geri/Nâgehan Orbay Akay/Buselik/Şarkı/Düyek/Rüştü Eriç.
O güzel aşkımız bir hayâl oldu/Şâdi Kurtuluş/Hicaz/Şarkı/Düyek/Nihat Adlim.
O güzel bakışların beni perişan eder/Sabahattin Hizmetli/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Sabahattin Hizmetli.
O güzel çeşmini mümkün mü nazargâh edeyim/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Kâzım Uz (Muâllim).
O güzel gözlere baktıkça âh derim/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Kemânî Sâlih Efendi.
O güzel gözlere yandım/Reşat Özpirinçci/Hüzzam/Şarkı/S. Semai/Alâeddin Yavaşça.
O güzel gözleri baktıkça içim kıskanıyor/Niyâzi Ersan/Ferahfeza/Şarkı/Aksak/Yücel Aşan.
O güzel gözlerin yakıyor beni/Ali Coşkun/Ferahnâk/Şarkı/Sofyan/Erdoğan Tozoğlu.
O güzel gözlerine hayrân olayım/Isfahan/Y. S./Yürük Semâî/Dellalzâde.
O güzel gözlerinin rengine daldım güzelim/Reşat Özpirinçci/Hicaz/Şarkı/Aksak/Dursun Karaca.
O güzel gözlerle bakmasını bil/Emîr/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Lem’î Atlı.
O güzel hüsnünü dünyâ seviyor cânânım/Ferahnâk/Şarkı/Evfer (Ağır)/Selânik’li Ahmet Efendi.
O güzel sanki güneş parçasıdır/Yesârî Asım Arsoy/Hicaz/Şarkı/Aksak/Yesârî Asım Arsoy.
O güzel seneleri sevgi dolu günleri/Cansın Erol/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sadun Aksüt.
O güzel Temmuz akşamlarında sen/Yesârî Asım Arsoy/Acemkürdi/Şarkı/Düyek-Semâî/Yesârî Asım Arsoy.
O güzel yüz beni berbâd ü perîşân ediyor/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Klârnetçi İbrâhim Efendi.
O güzellik sende ey yâr tıpkı bir şiir gibi/Ahmet Uzel/Eviç/Şarkı/Düyek/Ahmet Uzel.
O hasretin oldu keder/Galip Uzunca/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
O hunrîzin elinden ser-te-ser âlem eder feryâd/Isfahanek/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
O hülyâlı gözlerle öyle bir baktın/Necdet Varol/Bayatiaraban/Şarkı/Düyek/Necdet Varol.
O kadar hırsla bakma yüzüme hırslanırım/Acemkürdi/Şarkı/Sengin Semâî/Selânik’li Ahmet Efendi.
O kadar üzülmezdim kor ateşlerde yansam/Uğur Gür/Hicaz/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
O kadar yıldızlı gözlerin varki/İ. Behlül Pektaş/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/Ali Şenozan.
O kara gözlerine güzelim dalıyorum/Reşat Özpirinçci/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
O kız bana yanmış ben ne bilem/Erol Sayan/Hüseynî/Şarkı/Yürük Semâî/Erol Sayan.
O kızın geçti güzellik baharı/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Yücel Aşan.
O mâhitâbı acep gösterir mi bana felek/Hicaz/Beste/Zincir/Dede Efendi.
O mâhitâbı acep gösterir mi bana felek/Karcığar/Beste/Zincir/Tatyos Efendi.
O mahşer gözlerinde her gece ben uyuyayım/Halil İzlemek/Hicaz/Şarkı/Düyek/Halil İzlemek.
O müşkîn turralar kim ol büt-i dil-cûde gördüm ben/Hüseynîaşîran/A. S./Aksak Semâî/Hacı Sâdullah Ağa.
O ne güzel o ne pembe yanaklar/Ahmet Abbas Yalçın/Gülizar/Şarkı/Nim Sofyan/İsmail Ötenkaya.
O nev-nihâl ki serv-i revân olur giderek/İsmail Müşfik Efendi (Hâfız)/Hicazkâr/Beste/Zincir/Zekâî Dede.
O nühüfte gamzelerden bunu kim rica ederdi/Besteısfahan/A. S./Aksak Semâî/Ebû-Bekir Ağa.
O siyah gözlerini bir daha olsun göreyim/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Aksak-Curcuna/Sadettin Kaynak.
O siyah saçından uçan yaşmağı kızıl akşamlardan örülmüş gibi/Ömer Bedrettin Uşaklı/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Yılmaz Karakoyunlu.
O sürerken sefâsını ben çekerim cefâsını/Ata Ünlü/Hicaz/Şarkı/Sofyan-Düyek/Ali Şenozan.
O şarkı söylenirken sesinde sitem vardı/Yılmaz Karakoyunlu/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Amir Ateş.
O şûha ben demin vardım/Hüseynîaşîran/Şarkı/Düyek/Şâkir Ağa.
O şûha sad cefâ sâmân ü sabrım bî-karar etti/Hüseynî/Kâr/Muhammes/Râkım Elkutlu.
O şûhun aldanma bir bûsesine/Sabri Süha Ansen/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Sabri Süha Ansen.
O şûhun kaddi dilcûdur/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı).
O tebessüm o tavırlar o levendâne hıram/Bedri Ziyâ Aktuna/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/İsmail Baha Sürelsan.
O terkedip gitti diye insan böyle üzülmez ki/Metin Pütmek/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Ömür Gençel.
O vefâsız sevgili./Ümit Gürelman/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Nurhan Hekimoğlu.
O yâr bana gör ne eyler/Acem/Şarkı/Sofyan/Tanbûri Mustafa Çavuş.
O yârdan haber yok unuttu bizi sevilen seveni arar mı dersin/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Tahsin Karakuş.
O yâre hâlimi bir arz eden yok/Ethem Pertev Paşa/Hicaz/Şarkı/Aksak Semâî/Erol Uzunöner.
O yârin sunduğu aşk şarabından öyle mestoldun ki bilemem gönül/Ali Sevim/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
O yaz güllerime sen kar düşürdün sevgili/Mehmet Çetin/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mustafa Ünal Yılmazer.
O yemyeşil gözlere o sıcacık sözlere/Nilgün Bingöl/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Erol Bingöl.
O yeşil gözlere Leylâ’m bakmağa doyamam/Zeki Duygulu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Zeki Duygulu.
O yeşil tarlalarda o serin yaylalarda/Kaya Öztaş/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Kaya Öztaş.
O yosun gözlerinden beni yoksun bırakma/Mustafa Töngemen/Ferahnâk/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
O zalim kastediyor cânıma dağlar gibi/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Obalardan saraylara elim günüm hoşgeldiniz/Ahmet Sevgi/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Od yanar duman olur/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Zeki Duygulu.
Odasına girdim fincan elinde/Gerdaniye/Türkü/Nim Sofyan.
Oduncular dağdan odun indirir/Eviç/R. T./Aksak.
Oh ne âlâ bak bu akşam çifte benli yâr gelir/Reşat Özpirinçci/Buselik/Şarkı/Müsemmen/Erdinç Çelikkol.
Oh sensiz ne kadar şâd ü şenim/Süleyman Nazif/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Leylâ Saz.
Okşadım doyamadım sevmeye kıyamadım/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Ahmet Nûri Canaydın.
Okşadım saçlarını bir dizi sünbül mü dedim/Fâiz Kapancı/Hicaz/Şarkı/Oynak/Fâiz Kapancı.
Okşuyor rûhumu boğazın sakin gezinen suları/Bülent Coşkun/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Yaşar Bedük.
Okumayı yazmayı sayıları saymayı/Hicaz/Ç. Ş./Sofyan/Danyal Mantı.
Ol dem ki geçer (çeker) tiğ-i belâ çâk-i tenimden/Isfahanek/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ol dökülen kumral saç canımı yaktı ey peri/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Nikoğos Ağa.
Ol ey Hüdâî subh u şam/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Eviç/İlâhi/Evsat.
Ol gonca gülün seyr-i cemâlinde sefa var/Mehmet Sâdi Bey/Hüzzam/Beste/Remel/Necmi Pişkin.
Ol gonce-dehen bir gül-i handan olacaktır/Buselik/Şarkı/Aksak/Hâfız Yusuf Efendi.
Ol gonce-dehen gül gibi güldükçe dem-â-dem/Şâkir/Acembuselik/Beste/Remel (Ağır)/Küçük Mehmet Ağa.
Ol gonce-gülü görmeyeli hayli zamandır/Isfahan/Şarkı/Sengin Semâî/Hacı Arif Bey.
Ol gülün gülzâr-ı hüsnü bâd-ı mihnet bulmasın/Bayati/Beste/Devr-i Kebîr/Zekâî Dede.
Ol hihâl-ebrû gamiyle sîneyi meşhun eder/Karcığar/Şarkı/Sengin Semâî/Ali Bey (Enderûnî-Hanende).
Ol kadar mukbîl ü mahbûb-i hüdâsın ki seni./Şeref/Ferahnâk/İlâhi/Devr-i Hindî/Zekâî Dede.
Ol kaşı keman cevr ü cefâ yayını kurdu/Yusuf Kenan Bey/Hicazkâr/Şarkı/Yürük Semâî/Ali Bey (Enderûnî-Hanende).
Ol keman ebrûlerin saldı cihâna velvele/Bestenigâr/Beste/Darbeyn/Hamparsum Limoncuyan.
Ol kim misâl-i hâle meh-i mihribânı var/Yahyâ Nazîm Efendi/Acem/Beste/Muhammes/Yahyâ Nazîm Efendi.
Ol lâle-ruh’un tarh-ı gülistânı güzeldir/Hüzzam/Beste/Muhammes/Ebû-Bekir Ağa.
Ol meh beni hiç sormuyor/Buselik/Şarkı/Düyek/Medenî Aziz Efendi.
Ol meh’in uşşâkını gördüm bu şeb mehtabda/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Rif’at Bey.
Ol müjeler ki fitneye oldu sipâhi çâr-sâf/Cevrî/Gerdaniye/Y. S./Yürük Semâî/Zekâî Dede.
Ol nahl-i çemen serv-i hırâmân olacaktır/Isfahan/Y. S./Yürük Semâî/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Ol perî-veş kim melâhat milkinin sâr-bânıdır/Fuzûlî/Arazbar/Beste/Muhammes/Dede Efendi.
Ol serv-i revân boş kodu gülzârını eyvâh/Dürdâne Altan/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Cevdet Çağla.
Ol serv-i revân gelse de reftârını görsem/Hüseynîzemzeme/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Olalı ben sana bende/Enderûnî Vâsıf/Hicaz/Şarkı/Aksak/Şemsettin Ziyâ Bey.
Olalı ey yâr ben sana müptelâ/Evcara/Şarkı/Sengin Semâî/Bogos Efendi (Hânende).
Olanlar oldu geçti artık sen ne dersen de (BENİM KADAR SUÇLUSUN)/Yusuf Nalkesen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yusuf Nalkesen.
Oldu âlem şâd senden ben esîr-i gam henüz/Fuzûlî/Hicazkâr/Beste/Muhammes/İsmail Fennî Ertuğrul.
Oldu bu üftâdenin her kârı güç/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Tanbûri Ali Efendi.
Oldu gönlüm bir perînin âşık-ı âvâresi/Kaytazzâde Nâzım Bey/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Ahmet Tevfik Efendi.
Oldu gönlüm bir perînin âşık-ı âvâresi/Kaytazzâde Nâzım Bey/Karcığar/Şarkı/Ağır Aksak/Kanûni Nubar Efendi.
Oldu gönül sana mâil vaslına kıl bâri nâil/Arazbar/Şarkı/Ağır Aksak Semâî/Sultan III. Selim (İlhâmî).
Oldu gönül üftâde/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Dede Efendi.
Oldu şeb mahmûr-i şevkin neşr-i feyz etmiş seher/Yaşar Şâdi Bey/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Rauf Yektâ Bey.
Olduk yine bu şevk ile mesrûr-ı meserret/Dede Efendi/Buselik/Beste/Remel/Dede Efendi.
Oldum elem-i cürm ile bîçâre ilâhi/Zîver Paşa/Eviç/İlâhi/Sofyan/Şevket Efendi.
Oldumsa eğer hasta gönül kahr-ı felekten/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Şerif İçli.
Olmada diller rubûde gamze-i câdûsuna/Fitnat Hanım/Hicaz/Beste/Hafif/Abdülhalim Ağa.
Olmadığın geceler odamı keder sarar/Fethi Karamahmudoğlu/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Olmadım ben dest-res mânendine/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Dellalzâde.
Olmasaydın sen gözüm görmezdi hiç dünyada zevk/Ahmet Refik Altınay/Hüzzam/Şarkı/S. Semai/Nurettin Cemil Sangan.
Olmasın âşık zelîl âlemde binbir yâreden/Ahmet Uzel/Bayati/Şarkı/Düyek/Ahmet Uzel.
Olmaz olamaz böyle muhabbet aşk bahçelerinde/Sabri Süha Ansen/Karcığar/Şarkı/Aksak/Sabri Süha Ansen.
Olmaz olsun gül bağından geçmem./Turgut Çelik/Hicaz/Şarkı/Düyek/Salih Berkmen.
Olmuştu ufuk fildişi gök kırmızı mercan/Nahit A. Gökçöl/Hicaz/Şarkı/Aksak/Kâmuran Yarkın.
Olsa âlem büsbütün gül-zâr hep/Evcara/Şarkı/Aksak/Rif’at Bey.
Olsa âlem reşk-i gülzâr-ı İrem/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Hacı Fâik Bey.
Olsamdı ben semâ olsandı sen hevâ/Râbia Hatun (İ. H. D.)/Buselik/Şarkı/Semâî/Şekip Ayhan Özışık.
Olsamdı ben semâ olsandı sen hevâ/Râbia Hatun (İ. H. D.)/Hicaz/Şarkı/Düyek/Fahri Kopuz.
Olunca mihnet-i sevdâna lâyık/Karcığar/Şarkı/Aksak/Bogos Efendi (Hânende).
Olup aşkınla âvâre bulunmaz derdime çâre/Evcara/Şarkı/Devr-i Hindî/Hacı Arif Bey.
Olur ya aklına gelirsem şayet/Esin Şenkal/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ahmet Özkök.
Olursa ruhsatın gayetle esrar/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Nûman Ağa.
On kere demedim mi sana sevme dokuz yâr/Eviç/Şarkı/Yürük Semâî.
On yıl var ayrıyım kına dağından (HAN DUVARLARI)/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/İsmet Nedim.
On yıl var ayrıyım kına dağından/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Ümit Âşık.
Ona bir şarkı bırakdım beni ansın diyerek/Taner Çağlayan/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Ondan kalan tek hâtıra o yemyeşil bakışları/Coşkun Ural/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Caner Bakır.
Ondördü ayın gel güzelim îd edelim gel/Mesut Kaçaralp/Karcığar/Şarkı/Yürük Semâî/Şerif İçli.
Onikidir Manisa’nın dermeni/Bayatiaraban/Zeybek/Aksak.
Onlar ninni söylemeyi bilmezler yavrum/Hüsâmettin Olgun/Buselik/Ç. Ş./Nim Sofyan/Bilge Özgen.
Onsekiz yirmi yaş sevda çağınız/Canan Özdenkoş/Acem Kürdî/Şarkı/Düyek/Bedri Aybars.
Onsekizbin âlemde hayrân olan âşıklar/Ahmet Yesevî (Hoca)/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Güldeniz Ekmen.
Onsekizbin âlemin cümlesi bir içinde/Yûnûs Emre/Hüzzam/İlâhi/Düyek/Merih Göksu.
Onu bildin bunu yaptın da ne oldun a gözüm/Bedri Gürsoy/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Onu bir gül gibi sevdiğimi solduğu gün anladım/Hicaz/Şarkı/Düyek/Muzaffer İlkar.
Onu gördüm özü bildim/Hüceste Aksavrın/Gülizar/Şarkı/Aksak/Hüsnü Üstün.
Onu gördüm özü bildim/Hüceste Aksavrın/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Suphi İdrisoğlu.
Orağını haydi kavra gül Emine nar Emine/Hicaz/Şarkı/Düyek/Nûri Halil Poyraz.
Oturmuş testi elinde çeşme taşına/Muhlis Sabahattin Ezgi/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Muhlis Sabahattin Ezgi.
Ovalarda meltem ol dağlarda bad-ı saba (Anadolum)/Gündüz Nadir/Gerdaniye/Şarkı/Sofyan-Semâî/Sadettin Kaynak.
Oya gibi incesin dağlar kadar yücesin/Vâhit Özaydın/Hicaz/Şarkı/Aksak/Nihat Adlim.
Oya gibi incesin dağlar kadar yücesin/Vâhit Özaydın/Karcığar/Şarkı/Aksak/Mete Cevâhir.
Oyalandım inan ki dün gece hep seninle/Nezih Gözonar/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş.
Oynama kalbimle yeter gülme/Veliye Yâkut/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Necdet Varol.
Ödemiş bağlarında gözlerim yollarında/Hicaz (Suzinak)/Zeybek/Aksak/Neveser Kökdeş.
Ödemiş dağları güzel çiçekleri bağları güzel/Kasım İnaltekin/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Kasım İnaltekin.
Öğrenirsen sen de bir gün sevmek aldanmak nedir/Hikmet Münir Ebcioğlu/Buselik/Şarkı/Devr-i Hindî/Cevdet Çağla.
ÖĞRETMENİM (Seni seven kim deseler)/Bekir Mutlu/Hicaz/Ç. Ş./Nim Sofyan/Bilge Özgen.
Öğretmenim/Erol Sayan/Gerdaniye/Ç. Ş./Sofyan/Erol Sayan.
Öksüz kalbim hicrinle yandı yine bu gece/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ekrem Güyer.
Öldüğüm gün ardımdan kara yas bağlamayın/Ümit Gürelman/Dilkeşhaveran/Şarkı/Curcuna/Ümit Gürelman.
Öldür beni bir gün buralardan gideceksen/Ümit Gürelman/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Osman Nûri Özpekel.
Öldür beni sevmezsen eğer cilveli şen kız/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Nefîse Özses.
Ölsem de sini unutmam/Ferahfeza/Şarkı/Müsemmen/Karnik Germiyan.
Ölsem etmem sırr-ı aşkı zerre fâş/Hicaz/Şarkı/Düyek/Neyzen Mehmet Bey.
Ölsemde unutmam beklerim seni/Fevzi Şahingöz/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Fahri Bildik.
Ölümden çok beterdir ümitsiz bu gözleyiş/Selahattin Kaya/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Selahattin Kaya.
Ölürsem unutursun sevgimi derdin hani/Ahmet Erdoğan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Suat Yıldırım.
Ölürsem yazıktır sana kanmadan/Orhan Seyfi Orhon/Hüzzam/Şarkı/Yürük Semâî/Hayri Yenigün.
Ölürüm terk edemem ey gül-i nevreste seni/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Tatyos Efendi.
Ömrüm artar görüversem senii bir gün güzelim/Turgut Çelik/Dilkeşhaveran/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Ömrüm artar sana baktıkça perestişle benim/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Bîmen Şen.
Ömrüm artık sonbahardır saçlarımdan anladım/Mediha Şen Sancakoğlu/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Salih Suphi Soner.
Ömrüm artık sonbaharmış saçlarımdan anladım/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Ömrüm bir kadehtir ki içinde sen dolusun/Nevin Konuk/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Tâhir Sıral.
Ömrüm güle bülbül gibi efgan ile geçti/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Emin Ongan.
Ömrüm hazan seli gibi akar durur deli deli/Mehmet Ökkeş Ümit/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mehmet Ökkeş Ümit.
Ömrüm heder olurken bu sevdanın uğruna/Ümit Ziya Atlı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Kemal Olguncan.
Ömrüm sana fedâ olsun/Gülten Çiçek Tural/Hicaz/Şarkı/Düyek/Eyüp Uyanıkoğlu.
Ömrüm seni sevmekle nihâyet bulacaktır/Fitnat Sağlık/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Yesârî Asım Arsoy.
Ömrüm tükenir kahrolurum böylece her an/Hikmet Şinâsi Önol/Buselik/Şarkı/Yürük Semâî/Ali Ulvi Baradan.
Ömrüm tükenir kahrolurum böylece her an/Hikmet Şinâsi Önol/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Adnan Koray.
Ömrümce görünsün bana çeşmindeki rüyâ/Mustafa Nâfiz Irmak/Eviç/Şarkı/Sengin Semâî/Yektâ Akıncı.
Ömrümde sana geçmedi bir kere niyâzım/Enderûnî Vâsıf/Evcara/Şarkı/Aksak/Erol Sayan.
Ömrümdeki ilk ayrılığın zehrini tatdım/Osman Nûri Özpekel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Merâl Görgülü.
Ömrümü gözyaşıma acılara bağladım/Şâdi Kurtuluş/Karcığar/Şarkı/Aksak/Fethi Karamahmudoğlu.
Ömrümün baharında açılan nazlı çiçek/Lütfü Alacalar/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Burhan Durucu.
Ömrümün baharında yalnız kalmak ta varmış/Şâhin Çangal/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Kemal Olguncan.
Ömrümün güzel çağı içimdeki bin heves/Mecdinevin Tanrıkorur/Buselik/Şarkı/Aksak/Emin Ongan.
Ömrümün kaç yılını uğruna fedâ ettim/İbrâhim Kalkan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Ömrümün neş’esiz geçti baharı/Rızâ Tevfik Bölükbaşı/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Ömrümün tadı kalmadı artık/Erol Sayan/Hüzzam/Şarkı/Düyek-Semâî/Erol Sayan.
Ömrümüzde mevsimler bir rüzgâr gibi eser/Hüseyin Tansever/Eviç/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Ömrümüzün baharı birlikte geçsin/Erol Sayan/Aşkefza/Şarkı/Sofyan/Erol Sayan.
Ömrümüzün son demi sonbaharıdır artık/Orhan Arıtan/Buselik/Şarkı/Semâî/Güngör Önder.
Ömrümüzün son demi sonbaharıdır artık/Orhan Arıtan/Hicaz/Fantezi/Semâî/Sâim Gümüş.
Ömrümüzün son demi sonbaharıdır artık/Orhan Arıtan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Selâhattin Altınbaş.
Ömrümüzün son saati çalmadan gel ne olur/Onur Şenli/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Avni Anıl.
Ömrün bitirmiş vîrâne miyem/Muzaffer Ozak (Aşkî)/Hicaz/İlâhi/Nim Sofyan/Abdullah El Ferec.
Ömrün efzûn eylesin Rabbü’l-enâm/Ferahnâk/Methiye/Ağır Aksak/Rif’at Bey.
Ömrün o güzel günleri ıssız ve karanlık/Yılmaz Karakoyunlu/Hüseynî/Şarkı/Aksak/M. Emin Yücel.
Ömrünce aklımla gönlüm yarıştı/Zekâi Tunca/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Zekâi Tunca.
Ömrünün baharında en sevimli çağında/Akın Özkan/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Akın Özkan.
Ömrünün sermâyesin verme yele/Hulûsi Ateş/Hüzzam/İlâhi/Sofyan/S. Eyyûbi Işıksal.
Ömür biter çilem dolar keder kalır hüzün kalır/Turgut Çelik/Dügâh/Şarkı/Düyek/Ömür Gençel.
Ömür boyu beklerim sevdiğini bileyim/Sâmi Derintuna/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Ömür Gençel.
Ömür geçer çilem dolar keder kalır hüzün kalır/Turgut Çelik/Ferahnâk/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Ömür verir senin sesin yüzün biraz gülümsesin/Turgut Çelik/Buselik/Şarkı/Semâî/Erdinç Çelikkol.
Ömürlere sığmazdıbir zamanlar sevdâlar/Hüsamettin Olgun/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Güldeniz Ekmen Agiş.
Önce kıvılcımdım parladım bitti/Hârun Yörgüç/Hicaz/Şarkı/Düyek/Suat Yıldırım.
Önce koş birkaç adım ve sonra durup gel (GEL)/Taner Çağlayan/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Câvit Ersoy.
Önce sen terkettin sonra mutluluk/Şâhin Çandır/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ertuğrul Yalçınkaya.
Önce şarkılar çizdi ayrılığını/Yaşar Gençoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Önüme bir cebel düştü/Pîr Sultan Abdal/Hicaziuşşak/Nefes/Bektâşi Raksı.
Öperken ağzını düştüm bayıldım/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Bîmen Şen.
Öpeyim gül yanağını gonce-i ümmîd açsın/Hicaz/Şarkı/Aksak/Muhlis Sabahattin Ezgi.
Öpsem güzelim gözlerini gözbebeğinden/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Ahmet Uzel.
Öptükçe siyah saçları göğsüm yanıyordu/Acemaşîran/Şarkı/Sengin Semâî/Ahmet Mükerrem Akıncı.
ÖPTÜM YANAKLARINDAN (Çok çabuk geçtik inan.)/Aşkın Tuna/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Turhan Taşan.
Öpünce gönülden öp sevince candan okşa/Şinâsi Özdenoğlu/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Düyek/Uzman Sağlık.
Ördek isen göle gel/Karcığar/Türkü/Ağır Aksak/Kastamonu Türküsü.
Öte yakaya geçelim/Hüseynî/Türkü/Aksak.
Ötme bülbül bahar geçti yaz geçti/Kâzım Alkan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Ötme ey bülbül-i şûrîde o yârim uyusun/Eviç/Şarkı/Devr-i Hindî/Rif’at Bey.
Ötme ey garip bülbül ötme öyle sen/Erhan Puyan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Ötmez oldu bülbül-i sevdâ-zede bilmem neden/Ahmet Uzel/Eviç/Şarkı/Müsemmen/Ahmet Uzel.
Övünme sen yarim elbet benim gibi ağlarsın/Şadiye Sangan/Hüzzam/Şarkı/S. Semai/Nurettin Cemil Sangan.
Öyle bakma güzel gözlüm/Mehmet Erbulan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Semahat Özdenses.
Öyle bir âh eylerim ki âh elimden âh çeker/Halide Pişkin/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Semahat Özdenses.
Öyle bir âlemdeyim ki gam nedir kasvet nedir/Halûk Recâî/Buselikaşîran/Şarkı/Devr-i Hindî/Bekir Sıtkı Sezgin.
Öyle bir âlemdeyiz ki işte geldik gidiyoruz/Ünsal Silleli/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ünsal Silleli.
Öyle bir bayraksın ki bürünmüşsün allara/Mehmet Ceyhan/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Mustafa Malay.
Öyle bir hevesti o geldi geçti galiba/Yılmaz Karakoyunlu/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Yılmaz Pakalınlar.
Öyle bir kalpsize düştüm ki hâlimden anlamıyor/Necdet Erdemli/Hicaz/Şarkı/Necdet Erdemli.
Öyle bir mahbuba verdim gönlümü almak muhâl/Kenan Rifâi/Hicaz/İlâhi/Devr-i Hindî/İzzettin Hümâyi Elçioğlu.
Öyle bir mevsimin içindeyim ki ne kıştır ne bahar ne yaza benzer/İlkan San/Hicaz/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Öyle bir mevsimin içindeyim ki ne kıştır ne bahar ne yaza benzer/İlkan San/Hicaz/Şarkı/Sofyan/İlgün Soysev.
Öyle bir sarmış ki aşkın sanki bir sevda ağı/Mediha Şen Sancakoğlu/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Öyle bir zâlime düştüm ki niyâz dinlemiyor/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Sâdi Hoşses.
Öyle çok ağladım ki kederimden bu gece/Cevdet Kerim Kızrak/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Metin Everes.
Öyle çok mutluyum yaşamak güzel (İÇİMDE ŞARKILAR SÖYLÜYOR)/Meryem Sevin/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Hasan Soysal.
Öyle çok severdim inan ki seni/Zeki Uluruh/Eviç/Şarkı/Semâî/Ali Ulvi Baradan.
Öyle doluyum ki bulutlar gibi gözümden yaşlarım aktı akacak/Muhlis Eroğul/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Celâl Abacı.
Öyle esîr oldum ki sevdâlı bakışına/Hüseyin Tansever/Hüseynî/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Öyle güzel bakıyorsun yüreğimden yakıyorsun/Câhit Deniz/Buselik/Şarkı/Aksak (Yürük)/Hüseyin Erbay.
Öyle güzelsin ki nasıl anlatsam/Mehmet Erbulan/Hicaz/Fantezi/Düyek/Ünsal Silleli.
Öyle güzelsin ki târif edemem/Nedim Uçar/Buselik/Şarkı/Düyek/İsmâil Demirkıran.
Öyle hazin durma kız/Hicaz/Şarkı/Sofyan.
Öyle içten yanmasaydım kül olur muydum güzel/İlhâmi Güntel/Karcığar/Şarkı/Devr-i Hindî/Turan Yalçın.
Öyle kısa ki ömür her anını zevkle sür/Enver Tunçalp/Hüseynî/Şarkı/Semâî/Mümin Salman.
Öyle Mecnûnem ki ma’şukam benim Leylâ değil/Enis Behiç Koryürek/Ferahnâkaşîran/Şarkı/Ağır Aksak/Cüneyt Kosal.
Öyle mecrûhum ki kalbim kan ile âlâm saçar/Esad Bey (Doktor)/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Asdik Ağa.
Öyle sermestim ki idrâk etmezem dünyâ nedir/Fuzûlî/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Yusuf Ömürlü.
Öyle sev öyle hatırla öyle kalayım gönlünde/Seyfi Güldağı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Seyfi Güldağı.
Öyle sev öyle sev ki görenler deli sansın/Mehmet Erbulan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ziyâ Taşkent.
Öyle uzak uzak bakma yüzüme/Nûrettin Baykal/Hicaz/Şarkı/Düyek/Pınar Köksal.
Öyle üzdün öyle ağlattın ki gülmem bir daha/Mehmet Tûran Yarar/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Oğuz Şenler.
Öyle yüce ki sevgin erişmek sana zordur/Arslan Tunçata/Bayati/Şarkı/Düyek/Akın Özkan.
Öyle zor geçirdim sensiz günleri/Halit Çelikoğlu/Bayati/Şarkı/Düyek/Özcan Korkut.
Özenle gezinmiş tanrının eli/Câfer Tayyar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ümit Âşık.
Özlediğim her gülüş her ümit gibi soldu/Şâdi Kurtuluş/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Özledin mi hadi durma bekletipte beni yorma/Sevgi Gökbakan/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Hamdi Demircioğlu.
Özlem ektim yollarına/Fatma Onur/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Gültekin Aydoğdu.
Özlem şarkıları dudaklarımda/Şâhizer Benlioğlu/Hüseynî/Şarkı/Semâî/Turan İnam.
Özlemde keder arzuda yas soldu benizler/Gündoğdu Duran/Evcara/Şarkı/Aksak/Yılmaz Yüksel.
Özlemiyle yandığımı hep ismini andığımı tek başına kaldığımı ona söylemem lâzım/Rumeysa Çakmak/Hicazkâr/Fantezi/Aksak/İsmâil Ötenkaya.
Özlemle geçiyor bütün günlerim/Ziyâ Polat/Hüseynî/Şarkı/Semâî/Bahri Altıntaş.
Özlemle yanan bağrıma gözyaşları damlat/Turgut Çelik/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Ömür Gençel.
Özlemlere son verecek bir kucak huzurla gelse/Fethi Karamahmudoğlu/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Özlemlerimin şarkısı bitmiş gibi sanki/Adnan Ürey/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Adem Şâhin.
Özler de ararsan bulamazsın beni artık/Halil Soyuer/Hicaz/Şarkı/Curcuna/İsmail Demirkıran.
Özlerdi gönül zevk-i dem-i köhne baharı (meyi geh nev-baharı)/Kolağası Rızâ Bey/Hicaz/Şarkı/Aksak/Rif’at Bey.
Özlerim ben seni seninle bile/Gülten Çiçek Tural/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yılmaz Pakalınlar.
Özlerim ben seni seninle bile/Gülten Çiçek Tural/Hüseynî/Şarkı/Düyek/İbrahim Halil Taşkent.
Özlerim ben seni seninle bile/Gülten Çiçek Tural/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İbrahim Halil Taşkent.
Özlesem de seni her an ağlasam da olmaz duyan/Sâlih Korkmaz/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Alâeddin Şensoy.
Özlüyorum seni çok özlüyorum/Şûle Özmen/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Hüseyin Erbay.
Özüm gibi seven kulmuş/Yalçın Benlican/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Bilge Özgen.
Pâdişâha aşkını hem-hâne kıl/Niyâzî-i Mısrî/Bestenigâr/İlâhi/Düyek/Fehmi Efendi (Hoca).
Pâdişahım âsmân kemter gulâmındır senin/Bayatiaraban/Methiye/Ağır Aksak/Rif’at Bey.
Pâdişahım çok yaşa ömrün mezîd olsun müdâm/Isfahan/Methiye/Ağır Düyek/Rif’at Bey.
Pâdişahım etti dünyâyı cülûsun şâd-man/Eviç/Şarkı/Aksak/Hüsâmettin Bey.
Papatyalar söylüyorlar güzel günler gelecek/Cengizhan Altuntaş/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Niyazi Şengül.
Papatyalar sünbüller kanaryalar bülbüller/Çetin Günday/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/İbrahim Köker.
Parça parça beyazlanmış yüreğin (ERCİYES’İM)/Emine Ertem/Karcığar/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Parlak saçını bir gececik okşayabilsem/Santûri Şükûfe Hanım/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Zeki Duygulu.
Parlak yüzüne gıpta eder fecri bu dehrin/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semai/Nasib’in Mehmet Yürü.
Parlayan gözlerimde hasret özlemi/Ahmet Acarer/Hüzzam/Şarkı/Semâî-Curcuna/Arif Sâmi Toker.
Pek arzu eyler görmeyi canım/Hüseynî/Şarkı/Aksak Semâî/Rif’at Bey.
Pek az sürdü yâr ile sohbet gönül/Ahmet Uzel/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Pek cefâcûsun sana yoktur bedel/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Kemânî Rızâ Efendi.
Pek cüdâ düştüm gülümden/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Pek çâresizim baht-ı siyâhkârın elinden/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Selânik’li Ahmet Efendi.
Pek çok insan tanıdım haylice yâran gördüm/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Pek güzeldir gönül kapar/Kemâl Emin Bara/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Hüseyin Sâdettin Arel.
Pek güzelsin ey perî/Eviç/Şarkı/Aksak.
Pek güzelsin ey şeh-i milk-i vefâ/Bayati/Şarkı/Devr-i Revân/Kömürcüzâde Mehmet Efendi H..
Pek hâhişi var gönlümün ey serv-i bülendim/Sultan II. Mahmut (Adlî)/Buselikaşîran/Şarkı/Düyek/Sultan II. Mahmut (Adlî).
Pek içli bir ozan değilim amma/Ahmet Ertürk/Hicaz/Şarkı/Düyek/Vehbi Gül.
Pek muztaribim ey gül-i ter zahm-ı dilimden/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Hasan Fehmi Mutel.
Pek nâziktir ince belin/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Dede Efendi.
Pek nazlısın ey sevgili yetmez mi tehassür/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Pek sevdi gönül bir gül-i nevreste fidanı/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak Semâî/Hacı Fâik Bey.
Pek sevdim efendim seni gâyetle beğendim/Hacı Fâik Bey/Dügâh/Kâr/Hafif-Y. Semâî/Hacı Fâik Bey.
Penbe-i dağ-ı cünûn içre nihandır bedenim/Bestenigâr/Beste/Muhammes/Hacı Fâik Bey.
Penbelikle imtizac etmiş tenin/Mahmut Celâleddin Paşa/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Lem’î Atlı.
Pencere açıldı Bilâl oğlan/Hicaz/R. T./Aksak.
Pencerede bir gül açtı sen misin/Yusuf Yıldırım/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Ali Şenozan.
Pencereden kuş uçtu yandı yürek tutuştu/Hicaz/Türkü/Nim Sofyan.
Penceremden baktığımda karşımda duran ağaç/Mahmut Yazıcı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Metin Everes.
Pencerene bir gül tak tak güzel gözlüm/Aytekin Çolakoğlu/Hüzzam/Türkü/Düyek-Aksak/Aytekin Çolakoğlu.
Pencerenin perdesini aç bana göster yüzünü/Muhlis Sabahattin Ezgi/Hicaz/Şarkı/Aksak/Muhlis Sabahattin Ezgi.
Pencereyi kapatıverdim yağmur dışarda kaldı şaşırdı/Devlet Çelebi Hanım/Hicaz/Fantezi/Yürük Semâî/Münir Nûrettin Selçuk.
Pençe-i gamdan âzâd kıl/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Kemençeci Usta Yani.
Pençe-i gamdan gönül bulmaz rehâ/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Kemânî Sebuh.
Perîşan bir güzellik var yine çeşm-i siyâhında/Hicaz/Şarkı/Aksak/Bîmen Şen.
Perîşan kâkülü âşûb-i candır/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Rif’at Bey.
Pertev-i nûr-i Hüdâ’sın yâ Hüseyn-i nakşibend/Emin Bey/Hüseynîkürdî/İlâhi/Sofyan/Abdülkâdir Töre.
Pervâne olsam dönsem bağında/Karcığar/Şarkı/Türk Aksağı/Arif Sâmi Toker.
Peşinden koşarken yorulan benim/Eyüp Göksu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Haluk Yücel.
Peşinden koştuğumu sevince coştuğumu/Münire Aksaray/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Petek petek varken balın/Yusuf Nalkesen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yusuf Nalkesen.
Peteksiz bal olur mu/Eyüp Uyanıkoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Eyüp Uyanıkoğlu.
Pey-ender-pey meserretle/Ferahnâk/Şarkı/Şarkı Devr-i Revânı/Hüseyin Paşa.
Pınar başında çarşaf yıkar (ALİYE’M)/Erol Sayan/Hüseynî/Türkü/Sofyan/Erol Sayan.
Pınar gibi ak da gel/Engin Çır/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Sadık Selçukkaya.
Pınarın başına varmasın eller/Hüseynî/Şarkı/Sâdi Işılay.
Pınarın başında güller açıldı/Karcığar/Şarkı/Aksak/Mustafa Ağa.
Pınarın başında su verdin içtim (AYŞE’M)/Burhânettin Deran/Hicaz/Şarkı/Düyek/Burhânettin Deran.
Pırıl pırıl bir kalbin var/Suphi İdrisoğlu/Eviç/Şarkı/Sofyan/Suphi İdrisoğlu.
Pinhân ediyorsun niye ruhsârını dilber/Ferahfeza/Fantezi/Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Pîrim Bağdat’da yaşar/Hüzzam/İlâhi/Sofyan.
Pişmân olur da bir gün dönersen bana geri/Ayhan İlter/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İrfan Özbakır.
Postacıdan yine haber çıkmadı unutmandan korkuyorum sevgilim/Leylâ Taş/Hicaz/Fantezi/Sofyan/Ferit Sıdal.
Pür-âteşim açtırma benim ağzımı zinhar/Leylâ Hanım/Hicaz/Şarkı/Aksak/Celâl Bıçakçı.
Pür-günâhım ki sesin kalbime rahmet getirir/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
Pür-hande çiçekler dereler şevk ile çağlar/Acemkürdi/Şarkı/Sengin Semâî/Selânik’li Ahmet Efendi.
Pür-melâlim yok teselli dil-i zârın feryâdına/Ferahnâk/Şarkı/Curcuna/Kanûni Nâzım Bey (âmâ).
Püskül pencereden uçtu/Gülizar/Şarkı/Aksak.
Rabbim yâdı ulu yâddır/Ahmet Yesevî (Hoca)/Hüseynî/İlâhi/Düyek/Güldeniz Ekmen.
Rahat bulamam ney gibi zâr eylemeyince/Bayatibuselik/A. S./Sengin Semâî/Zekâî Dede.
Rahat olsun yüreğin işte sabah oluyor/Sevinç Atan/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Mustafa Coşkun.
Rahatım yok bu dil-i şeydâdan/Isfahan/Şarkı/Curcuna/Hacı Arif Bey.
Rahm eder mi sana sandın a gönül/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Selânik’li Ahmet Efendi.
Rahm edip gözyaşımı silmez misin/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Nûri Halil Poyraz.
Rahm et niyâzımdır sana/Karcığar/Şarkı/Aksak/Dede Sâlih Efendi.
Rahm eyle bakıp hâlime bir kerre a canım/Zeki Duygulu/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Zeki Duygulu.
Rahnedâr ettin dil-i vîrânımı/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Bîmen Şen.
Rakı verme hürmetli/Dilkeşhaveran/Şarkı/Devr-i Hindî/Tanbûri Aziz Bey.
Raks eyleyicek nâz ile ol âfet-i Mısrî/Bayatiaraban/A. S./Sengin Semâî/Hacı Sâdullah Ağa.
Raksa çıktı nâz ile bir nev-civan/Karcığar/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Rast geldim iki câne (MAVİLİ)/Acemaşîran/Türkü/Sofyan.
Rast gelmiş idim dün sana ben semt-i Vefâ’da/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı).
Rastladım ömür boyu aradığım sevgiye/Şinâsi Özdenoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Rüştü Eriç.
Ravza-i hüsnünde güller münkeşit güldükçe sen/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Sâdi Erden (Ûdi).
Ravzana çün yüz süren bulur aman/Abdullah Efendi (Himmetzâde)/Acemaşîran/Tevşih/Düyek/Abdullah Efendi (Himmetzâde).
Ravzana çün yüz süren bulur aman/Abdullah Efendi (Himmetzâde)/Hüseynî/Tevşih/Evsat/Lâtif Efendi.
Razıyım yanımda ol kahrına azâbına/Necdet Dönmez/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Necdet Dönmez.
Recâ-yı vasl için ol gül-izâre/Hicaz/Şarkı/Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Recâ-yı vasl için ol gül-izâre/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Nûri Halil Poyraz.
Rehâ bulmadım zülfün telinden/Gülizar/Şarkı/Ağır Düyek/Dede Efendi.
Rehâ yok bu derd ü gamdan/Hüseynîaşîran/Şarkı/Aksak/Denizoğlu Ali Bey.
Rehgüzâr-ı vaslına rîzân olan dürdâneler/Şâdiye Hanım (Kemânî)/Eviç/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Reh-i aşkında edip kaddimi kütah gönül/Hüzzam/Y. S./Yürük Semâî/Dede Efendi.
Renc-i hâtır vermesin feryâd ü efganlar sana/Ziyâeddin Paşa (Vezir)/Bayatiaraban/Şarkı/Ağır Aksak/Ûdî Ekrem Bey.
Renc-i hâtır vermesin feryâd ü efganlar sana/Ziyâeddin Paşa (Vezir)/Ferahnümâ/A. S./Ağır Aksak Semâî/Hüseyin Sâdettin Arel.
Renc-i hâtır vermesin hiç bir vakit Mevlâ sana/Ferahnâk/Şarkı/Ağır Aksak/Bolâhenk Nûri Bey.
Reng-i âl’i ruhundan almış gül/Hüseynîaşîran/A. S./Ağır Sengin Semâî/Zekâî Dede.
Reng-i Minâ’dan nişandır reng-i dilber gözlerin/Hicaz/Şarkı/Düyek/Fevzi Öget.
Reng-i ruhsârın gören der “gül gibi”/Karcığar/Şarkı/Ağır Aksak/Hacı Arif Bey.
Rengi solmuş atılmış ateşlerde yakılmış./Hâlit Çelikoğlu/Bayati/Şarkı/Düyek/Hasan Esen.
Renk renk açar baharlar/Ertuğul Akçaylı/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Resm-i sûr oldu müheyyâ şâd u handan vaktidir/Mehmet Şâkir Dede/Ferahnâk/Kâr/Muhammes/Dellalzâde.
Resminin karşısında dalıp aldanıyorum/Muhittin Kozanoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Resûl-i müctebâ nesli Rifâi seyyîd Ahmed’dir/Rızâ Kuddûsî/Hüzzam/İlâhi/Düyek/Ali Rızâ Bey (Neyzen).
Reşk-i sûz-i firkat ettim yanmada pervâneyi/Nevres/Evcara/Şarkı/Ağır Aksak/Hâşim Bey.
Revan’ın her yanı al kana döndü (ERİVAN FACİASI)/Hüzzam/Marş/Sofyan.
Rind-i mihnet-perverim meyhâneler ağlar bana/Mehmet Celâl/Hüseynî/Şarkı/Müsemmen/İsmail Demirkıran.
Riya değil sevgim inan bana/Ayten Yavaşca/Hicaz/Şarkı/Değişmeli/Alâeddin Yavaşça.
Riyâ imiş sevgisi o güzelin anladım/Alâeddin Yavaşça/Hicaz/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Riyâsız çeşm-i âhuyu severdim/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Civan Ağa.
Rûh üzgün sensiz/Acemaşîran/Şarkı.
Ruhleri gül saçları sünbül dili bülbül misâl/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Hacı Fâik Bey.
Ruhlerin kıldık temâşa zülf-i anber-fâme dek/Eviç/Beste/Çenber (Ağır)/Zekâî Dede.
Ruhlerin seyredelim berk-i gül-i ter yerine/Acem/Y. S./Yürük Semâî/Kadri Efendi (âmâ).
Ruhsârın üzre tâze hat müşk bû mudur/Bayati/A. S./Ağır Aksak Semâî/Hamparsum Limoncuyan.
Rûhu ezvak ile sarhoş ediyor bir bakışı/Afife Köprülü/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Ferit Tan.
Rûhum aydınlandı kim fağfûra benzermiş teni/Câhit Öney/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Rüştü Eriç.
Rûhum bahar umuduyla dolsun gel/Fethi Karamahmudoğlu/Dügâh/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Rûhum bir uzak hâtıranın uğruna yandı/Bâki Süha Ediboğlu/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Cevdet Çağla.
Rûhum canım sevgilim şimdi nerde/Hicaz/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Rûhum emelim kalb-i nizârım zedelendi/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Rûhum eriyor çırpınıyor nağmelerinden/Ceyda Görk/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Bertan Üsküdarlı.
Rûhum gam içinde ezilir örselenir/Karcığar/Şarkı/Aksak/Ûdî Sâmi Bey.
Rûhum sana ey sevgili kız gizli tapardı/Mustafa Reşit Bey/Bestenigâr/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Rûhum seni sevdi sana yandı sana yârdır/Ahmet Refik Altınay/Dilkeşhaveran/Şarkı/Aksak/Zeki Arif Ataergin.
Rûhum seni sevdi sana yandı sana yârdır/Ahmet Refik Altınay/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Mısır’lı İbrâhim Efendi (Ûdî).
Rûhum şu gelen yılda bile mâziyi andı/Alâeddin Yavaşça/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Rûhum yanıyor aşk ile pervâneye döndüm/M. Cenâni Kandiye/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ferit Sıdal.
Rûhuma hasretin acısı dolsa/Kadri Özsoy/Hicaz/Şarkı/Düyek/Selâhattin İnal.
Rûhuma sunduğun mukaddes günah/Hicaz/Şarkı/Düyek/Nûri Halil Poyraz.
Rûhuma sunduğun mukaddes günah/Neyzen Tevfik Kolaylı/Bayati/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Rûhumda aşkın saklanıp kalsa/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Marko Çolakoğlu (Ûdî).
Rûhumda bahar açmaz oldu gönül/Ahmet Uzel/Bestenigâr/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Rûhumda bahar açtı onun bülbülü sendin/Y. Sinan Ozan/Ferahnâk/Şarkı/Semâî/Artaki Candan.
Rûhumda baharımda açan tatlı emelsin/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Nihat Adlim.
Rûhumda bir duygu yaşatır seni/Muharrem Gerçeker/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Necip Altın.
Rûhumda bu akşam o ilâhi sesi duydum/Acemkürdi/Şarkı/Curcuna/Melâhat Pars.
Rûhumda bu şeb hicr-i visâlin yanıyorken/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Bîmen Şen.
Ruhumda coşan nağmelerin güftesi sensin/Güler Turan/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Hasan Şanlıtürk.
Rûhumda derin yaralar kalbimde derin acılar (GURBET)/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Kemâl Gürses.
Rûhumda gizli bir emel mi arar/Rızâ Tevfik Bölükbaşı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mustafa Çağlar.
Rûhumda gizli bir emel mi arar/Rıza Tevfik Bölükbaşı/Hüzzam/Şarkı/Düyek-Curcuna/Turan Yönaç.
Rûhumda neş’e hayâle daldım/Neveser Kökdeş/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Neveser Kökdeş.
Rûhumda safâ gülleri açmakta benim/Ali Sevim/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Rûhumda senden bir nâle vardır/Mustafa Nâfiz Irmak/Acemkürdi/Şarkı/Yürük Semâî/Cevdet Çağla.
Rûhumdaki ateşi deryâlar söndüremez/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Muzaffer İlkar.
Rûhumdan taşarsın bir pınar gibi/Hicaz/Şarkı/Düyek/Salih Suphi Soner.
Rûhumdan uçan nağmelerim yâre ulaştı/Hayri Tümer/Hüseynî/Şarkı/Türk Aksağı/İbrâhim Tuğberk.
Rûhumu sardı özlem bu sonbahar gününde/Teoman Önaldı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Teoman Önaldı.
Rûhumun ihtiyâcı cânânım./Hüseynîaşîran/Şarkı/Aksak/Râkım Elkutlu.
Rûhun güzel cismin güzel cismin kadar ismin güzel/Tûran Kekevi/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mehmet Nazmi Özalp.
Rûhun mu ateş yoksa o gözler mi alevden/N. Nihal Atsız/Evcara/Şarkı/Aksak/Ahmet Hatipoğlu.
Rûhun şevkîyle sad-çâk oldu her gül yâ Resûlallah/Belîğ/Dilkeşhaveran/Tevşih/Düyek/Hâkan Alvan.
Rûhunda senin rûhuma bir tek güzel eş var/H. F. Süerdem/Hicazkâr/Şarkı/Sengin Semâî/Fahri Kopuz.
Rûhunda şafak sökmeyecek doğmayacak gün/Zeki Duygulu/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Zeki Duygulu.
Rumelinden göçmen gelir durmadan (Göçmenler)/Sadettin Kaynak/Bayati-Buselik-Mahur/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Rûşen et bezmimi artık gözümün nûru görün/Hisarbuselik/Şarkı/Müsemmen/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Rûy-i âlemdir (Rûh-î âlindir) kulûb-ı nâs’ı hep mesrûr eden/Acemaşîran/Şarkı/Devr-i Hindî/Dellalzâde.
Rûy-i siyâhım ile dergâhe huzûr-ı Pîre niyâze geldim/Muhtar Efendi/Hicaz/İlâhi/Düyek/Muhtar Efendi.
Rûy-i tü câm-ı tarâb-ı gül-gûn bâd/Hisarbuselik/Kârçe/Devr-i Revân/Dede Efendi.
Rûy-i zerdimden haber ver ey sabâ yârânıma/Acemkürdi/Şarkı/Curcuna/Kemânî Serkis Efendi.
Rûyinde bu müşkin ben’i./Acemkürdi/Şarkı/Nim Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Rûyini örtmüş görünce saçları pür iltihâb/Hüseynî/Şarkı/Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Rûyinin aksiyle oldu her kadeh bir gül beden/Sâit Çağlar/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Fevzi Demirkol.
Rûz u şeb bu cihan içre eyledikçe geşt ü güzâr/Acemkürdi/Beste/Muhammes/Osep Ağa (Ebeyan).
Rûz u şeb feryâdıma sensin sebeb/Hüzzam/Şarkı/Aksak-D. Hindî/Hâfız İbrâhim Efendi.
Rûz u şeb zârınla giryân olmuşum/Ferahnâk/Şarkı/Ağır Düyek/Rif’at Bey.
Rüyâ gibi bir gün süzülüp gönlüme aktın/Nedim Harmankaya/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/İsmail Safâ Olcay.
Rüyâ gibi bir gün süzülüp gönlüme aktın/Nedim Harmankaya/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semâî/Necmi Pişkin.
Rüyâ gibi bir yazdı yarattın hevesinle/Yahyâ Kemâl Beyatlı/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
Rüyâ gibi hülyâ dolu bir bahçede açsan/Bilge Özgen/Hicaz/Şarkı/Aksak/Bİlge Özgen.
Rüyâ gibi o gülüşün gelip gidip süzülüşün/Ömer Kalafat/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/Râif Somer.
Rüyâ gibi uçan yıllar biraz durun durun biraz/Rüştü Şardağ/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Avni Anıl.
Rüya gibi uçup giden düşler gibi tezce biten/Yusuf Nalkesen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yusuf Nalkesen.
Rüyâ mı gördüm kalbim mi vurdu/Nigâr Gâlib Ulusoy/Acemkürdi/Şarkı/Semâî/Lem’î Atlı.
Rüyâ mı o günler ki nasıl geçti bilinmez/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Sahak Hocasar (Kemânî).
Rüyâda bu şeb yârimin âgûşuna yattım/Mustafa Reşit Bey/Hicazkâr/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Rüyâda gibiyim mutlu bir kişiyim/Erol Sayan/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Erol Sayan.
Rüyada gördüm seni/Mustafa Güney/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Rüyâlarımın kaynağısın sevgili dilber/Abdülkadir Gökmen/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Aksak/Ersin Ali Atlı.
Rüyâmda seninleyim gündüz hayâlinleyim/Tûran Özalp/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Rüyâna dalıp aşkımızın ilk gecesinden./Karcığar/Şarkı/Türk Aksağı.
Rüzgâr bağa estikçe çıkar dağlara ömrün/Turgut Çelik/Bayati/Şarkı/Aksak/Salih Berkmen.
Rüzgâr gibi essin sesin yaşar gönülde ah sesin/Neveser Kökdeş/Hicazkâr (Suzinak)/Şarkı/Semâî/Neveser Kökdeş.
Rüzgâr gibi geçmiş yaradır yıllar içimde/Aydemir Doğan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mustafa Uyan.
Rüzgâr gibi gel fırtınalar gönlümü sarsın/Gündoğdu Duran/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Gündoğdu Duran.
Rüzgâr kırdı dalımı ellerin günâhı ne/Fuat Edib Baksı/Buselik/Şarkı/Düyek/Selâhattin Erköse.
Rüzgâr oldun kırıverdin dalımı/Ali Birinci/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Mehmet Nazmi Özalp.
Rüzgar savurdu turunç dallarını/Zekâi Tunca/Acemkürdi/Şarkı/Semai/Zekâi Tunca.
Rüzgâr susmuş ses vermiyor nedendir/Hâlit Çelikoğlu/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Ziyâ Taşkent.
Rüzgâr uyumuş ay dalıyor her taraf ıssız/Cenap Muhittin Kozanoğlu/Acemkürdi/Şarkı/Yürük Semâî/Refik Fersan.
Rüzgâr uyumuş ay dalıyor her taraf ıssız/Cenap Muhittin Kozanoğlu/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Kâzım Uz (Muâllim).
Rüzgârda uçuşan saçların/Neclâ Peker/Hicaz/Şarkı/Semâî/Adem Şâhin.
Rüzgârdın seninle yarışamadım/İlham Behlül Pektaş/Hicaz/Şarkı/Semâî/Ziyâ Taşkent.
Rüzgarın savurduğu kuru bir yaprak ömrüm/Nakifer Yıldırım/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İbrahim Yeşildağ.
Rüzgârlar önünde hep sen savruldun/Mediha Şen Sancakoğlu/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Rüzgârlara kapılmış kuru yaprak misâli (GURBET)/Zeki Müren/Hüseynî/Şarkı/Semâî/Zeki Müren.
Saatler boyu elele kalsak/Muharrem Gerçeker/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Ergüder Öktem.
Saatler sanki durdu bitmiyor günler aylar (YİNE HASRET BAŞLADI)/Sâhire Tayanç/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Muzaffer İlkar.
Saatlerce başbaşa kaldığımız geceler/Sâdettin Kaynak/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Sadettin Kaynak.
Sabâ gönlüm perîşandır/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Hâfız Yusuf Efendi.
Sabâ ki dest ura ol zülfe müşkinâb kokar/Nedîm/Acem/Beste/Hafif/Enfî Hasan Ağa.
Sabâ yok mu peyâmın ol gül-i bağ-ı cenânımdan/Canfeza/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Sabah akşam karşımdasın/Bestâmi Yazgan/Hüseynî/Ç. Ş./Sofyan/Tâhir Karagöz.
Sabah güneş doğarken kirpiklerin açılır/Gerdaniye/Şarkı/Curcuna/Refik Fersan.
Sabah güneşi doğmuş boyalı konaklara/Acemaşîran/Türkü/Sofyan.
Sabah ol gecelere/Fethi Karamahmudoğlu/Hicaz/Şarkı/Lenk Fahte/Fethi Karamahmudoğlu.
Sabah oldu aman et arz-ı dîdâr/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Sâdi Erden (Ûdi).
Sabah oldu güneş doğdu parlıyor/Hicaz/R. T./Aksak.
Sabah oldu uyansana/Eviç/R. T./Aksak.
Sabah sabah ben zülfümü tararım/Hicaz/R. T./Aksak.
Sabah uyanan ağlar, aşka boyanan ağlar/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Sabah yeli hep yellerin şâhısın/Acem/R. T./Sofyan.
Sabaha karşıdır hep yârini tezkârın ey bülbül/Dilkeşhaveran/A. S./Aksak Semâî/Hasan Fehmi Mutel.
Sabahı olmayan geceler benim/Orhan Altınbaşak/Hüseynî/Şarkı/Düyek-Semâî/Suphi İdrisoğlu.
Sabahın seherde cünbüşe geldim/Pîr Sultan Abdal/Eviçhûzî/Nefes/Sofyan.
Sabahın seherde niyâza (cümbüşe) geldi/Pîr Sultan Abdal/Araban/Nefes/Sofyan.
Sabahın seherinde ben düştüm yollara/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ahmet Gâzi Ayhan.
Sabahla üzerinde bir gonce güzelliği/Aydın Yalkut/Hicaz/Şarkı/Aksak/Zekâi Tunca.
Sabahsız gecelerde hep seni düşünürdüm/Mustafa Eroğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Selâhattin Erköse.
Sabahtan bizim pınara iki gelin üç kız geldi/Âşık Mustafa Gevherî/Hüseynî/Şarkı/Sofyan.
Sabahtan kalktım ki güneş parlıyor (SEFER TÜRKÜSÜ)/Hüseynî/Türkü/Düyek/Ali Rif’at Çağatay.
Sabredenler muradına ermişler/Cemâl Sâfi/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Sabreyleyemem ol güle “canım”demedikçe/Eviç/A. S./Aksak Semâî/Osman Ağa.
Sabrım bile isyân etti şimdi hangi yerdesin/Ünsal Silleli/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ünsal Silleli.
Sabrımı gamzelerin sihr ile târâc edeli/Nazif Surûri Bey/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Bîmen Şen.
Sabrımı özlemli yıllara saldım/Semrâ Nazlıben/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Yılmaz Yüksel.
Saç saçlarını aman perîşân/Acemkürdi/Şarkı/Yürük Semâî/Selânik’li Ahmet Efendi.
Saçı düşer beline kına yakar eline/Ferhat Sarmusak/Bayatiaraban/Şarkı/Oynak/Ferhat Sarmusak.
Saçı kumral gözü mavi adı Ebrû kızımın/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Saçımı oksadığın tanrıya yalvardığın/Münire Aksaray/Acemaşîran/Şarkı/Nim Sofyan/Aydın Şengül.
Saçın bükümleri gönül bağıdır/Mustafa İsmet Münir Bey/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Hâfız Yusuf Efendi.
Saçına güllerden taçlar ördüğüm/Faruk Şâhin/Buselik/Şarkı/Sofyan/Faruk Şâhin.
Saçına taktığın mor menekşeler/Aydemir Doğan/Hicaz/Şarkı/Semâî/Necip Altın.
Saçının her teline ben âşıkım/Mehmet Erbulan/Buselik/Şarkı/İbrâhim Özoral.
Saçının tellerine bütün ömrümü taktım/Esen Özbek/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Teoman Alpay.
Saçlarıma ak düştü sana ad bulamadım/Ramazan Gökalp Arkın/Buselik/Şarkı/Düyek-Aksak/Sadettin Kaynak.
Saçlarıma bakmayın aklar niye çoğaldı/Bekir Mutlu/Hicaz (Hümâyun)/Şarkı/Düyek/Uzman Sağlık.
Saçlarıma düşse de kar içimde bir heyecan var/Uğur Gür/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Arif Sâmi Toker.
Saçlarıma düşse de kar içimde bir heyecan var/Uğur Gür/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/S. Sabri Berk.
Saçların aşkımın örgüsü gibi/Mehmet Erbulan/Hüseynî/Şarkı/Semâî/Ferit Sıdal.
Saçların dağılmış görünmez yüzün/Gökhan İpek/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Pakalınlar.
Saçların omuzunda dalgalanırken/Muharrem Gerçeker/Hicaz/Şarkı/Düyek/Kenan Günel.
Saçlarına kar yağmış gözlerin hala güzel/Yusuf Yıldırım/Hicaz (Hümâyun)/Şarkı/Düyek/Saim Gümüş.
Saçlarına nur yağmış dünyanın güzel kızı/Hüseyin Emin Öztürk/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Amir Ateş.
Saçlarında ıtırlaşıp savrulanı istiyorum/Fethi Karamahmudoğlu/Karcığar/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Saçlarında sırma saklı parlar altın teli gibi/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Mediha Şen Sancakoğlu.
Saçtı ateş sîneme bir çeşm-i âfet bakışı/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Hacı Fâik Bey.
Safâ geldin erenler muhabbet eyleyen câna aşk olsun/Sefil Abdal/Hicaz/Nefes/Devr-i Revân.
Safâyı aşkı kim anlar kiminle söyleşelim/Mehmed Sıddıyk Efendi/Eviçmaye/Beste/Ağır Çenber/Alâeddin Yavaşça.
Sâf-be-sâf olsun dizilsin meclise meh-pâreler/Eviç/Şarkı/Devr-i Hindî/İzzettin Hümâyi Elçioğlu.
Saffet-i kalple kapıldım aşkın âlâsına/Acemaşîran/Şarkı/Devrihindî/Nasib’in Mehmet Yürü.
Safha-i sadrında dâim âşıkın efkârı Hû/Cemâl-i Halvetî/Hicaz/İlâhi/Devr-i Hindi/Ahmet Hatipoğlu.
Safha-i sadrında dâim âşıkın efkârı Hû/Cemâl-i Halvetî/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Cihangirî Dede (Ahmet Efendi).
Sağ yanımda bir güzel gözleri kömür gibi/Aytekin Çolakoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Aytekin Çolakoğlu.
Sahbâ-i lebin ağzıma ver câm-ı cem-âsâ/Gerdaniye/Beste/Fahte/Neyzen Rızâ Bey.
Sahil gecenin gölgesi altında uyuklar/Acemkürdi/Şarkı/Semâî-Sofyan/Sadettin Kaynak.
Sâhilde bu şeb yâr ile bir zevkini sürdüm/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Sâhilde gönlümce yürür giderken gözümde canlanır bir başka mevsim/Hasan Soysal/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Hasan Soysal.
Sâhilde gördüm seni mehtâbı seyrederken/Galip Uzunca/Ferahfeza/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Sâhilden uzaklaştık elin şimdi elimde/Mûnis Fâik Ozansoy/Hüzzam/Şarkı/Yürük Semâî/Münir Nûrettin Selçuk.
Sâhile pek yakın bir yuva kurdum/Yesârî Asım Arsoy/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Yesârî Asım Arsoy.
Sâhilin eşsiz beldesi mutluluk bekler herkesi (GÖRELE’M)/Fethi Karamahmudoğlu/Karcığar/Şarkı/Raks Aksağı/Fethi Karamahmudoğlu.
Sahn-ı çemen geşt ü güzâr eyledi bülbül/Gerdaniye/A. S./Aksak Semâî/Neyzen Rızâ Bey.
Sahn-ı gülşen tâzelendi tâze sohbet vaktidir/Dügâh/Beste/Sakîl/Hamparsum Limoncuyan.
Sahra tutuşur sırrına fâş eylese Mecnûn Leylâ ona mahrem/Mustafa Tahralı/Evcara/Y. S./Yürük Semâî/Alâeddin Yavaşça.
Sahra tutuşur sırrına fâş eylese Mecnûn Leylâ ona mahrem/Mustafa Tahralı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
Sakın âşık olma kızım ateşlerde yanarsın/Betül Yücer/Hüseynî/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Sakın dünyâya aldanma/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Isfahan/İlâhi/Düyek/Zekâî Dede.
Sakın terketme beni/Hicaz/Şarkı/Düyek.
Sâkıyâ mest-i müdâm eylesen olmaz mı beni/Eviçbuselik/Y. S./Yürük Semâî/Dede Efendi.
Sâkıyâ mey sun ki bir gün lâlezâr elden gider/Sultan II. Mehmet (Avnî)/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Melâhat Pars.
Sâkıyâ mey sun ki bir gün lâlezâr elden gider/Sultan II. Mehmet (Avnî)/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Turhan Toper.
Sâkıyâ sun bâde-i lâ’lin bana/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Hacı Fâik Bey.
Sâkıyâ şevk-i rûyinle çakalım/Bayatiaraban/Köç./Aksak/Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi).
Sâkî be-nûr-i bâde ber-efrûz-i câm-ı mâ/Hâfız-ı Şîrâzî/Ferahnâk/Kâr/Hafif/Şâkir Ağa.
Sâkî bu fenâ âleme meyhâne desinler/Ferahfeza/Şarkı/Türk Aksağı/Ali İçinger.
Sâkî bu fenâ âleme meyhâne desinler/Hicaz/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Sakî bu fena âleme sen fasl-ı emelsin/Ahmet Uzel/Isfahan/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Sâkî bu gece bâde-i hamrâya dokundu/Hicaz/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Sâkî çekemem va’z-ı zarîfâneyi boş ko/Münif-i Antakî/Evcara/Y. S./Yürük Semâî/Küçük Mehmet Ağa.
Sâkî ki sen oldun su şarâb oldu demektir/Fuat Hulûsi Demirelli/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Fehmi Tokay.
Saki yetiş efkârımı dindir bu gece/Yılmaz Karakoyunlu/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/M. Sabri Akçagül.
Sâkî yetiş imdâda gel/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Giriftzen Asım Bey.
Sâkî yine bir sâgar ile bâde-feşandır/Dilfürûz/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Sâkî yine gel kendini bir mey gibi sun/Yılmaz Karakoyunlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Yılmaz Karakoyunlu.
Sâkin geceler ömrümün âlâmını söyler/Karcığar/Şarkı/Aksak/Ferit Tan.
Sâkîye sitem etme boşalmış diye câmın/Ercüment Berker/Bayati/Şarkı/Yürük Semâî/Ali Şenozan.
Sâkîye sitem etme boşalmış diye câmın/Ercüment Berker/Ferahfeza/Şarkı/Türk Aksağı/İsmail Baha Sürelsan.
Sakladım söylemedim derdimi her derdi unuttum/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Bîmen Şen.
Saklama boşuna geçiyor zaman/İrfan Türkoğuz/Hüzzam/Fantezi/Düyek/Fâruk Şâhin.
Saklarım sînede her an seni cânım diyerek/Reşat Özpirinçci/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Saklıyor içimde yüzen hayâli/Serpil Koca/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Necip Altın.
Salacaktan bastım yelkenlere/İbrahim Ekdemir/Hicaz/Şarkı/Düyek/İbrahim Ekdemir.
Salınıp seyran yerine çıkan dilber kiminsin sen/Karacaoğlan/Karcığar/Köç./Aksak/Kasım İnaltekin.
Sâlik meratip kat’eder tekrarı Hû yâ Hû ile/Senâî/Hüzzam/İlâhi/Sofyan/Ahmet Hatipoğlu.
Salli alâ Muhammedü’l Muhtar/Hüseynî/Salât/Sofyan.
Samsun gülü gonca iken koklanır/Yesârî Asım Arsoy/Gerdaniye/Şarkı/Sofyan-Düyek/Yesârî Asım Arsoy.
Samsun’dan bir ışık vatana Samsun’dan ilk adım/Selâhattin İçli/Buselik/Şarkı/Sofyan/Selâhattin İçli.
Samur saçlım (kaşlım) nâzik-edâdır/Hicaz/Şarkı/Aksak/Tanbûri Ali Efendi.
Sana açtım ellerimi/İsmail Demir/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Erdoğan Berker.
Sana aşık olduğumu fark eder etmez/Ali Coşkun/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/Amir Ateş.
Sana bağlandımsa suçlu ben miyim/Süleyman Sandal/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/İlgün Soysev.
Sana bahar yağmuru diyorlar yanılıp da/Orhan Kızılsavaş/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Sana baktım yine üzgün yine ağlar gibisin/Ali Sevim/Buselik/Şarkı/Semâî/Ömür Gençel.
Sana baktım yine üzgün yine ağlar gibisin/Ali Sevim/Hicaz/Şarkı/Aksak/Suphi İdrisoğlu.
Sana baktım yine üzgün yine ağlar gibisin/Ali Sevim/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/İsmâil Akçapınar.
Sana baktım yine üzgün yine ağlar gibisin/Ali Sevim/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Şeref Çakar.
Sana ben gönlümü verdim-verelden böyle mehcûrum/Enderûnî Vâsıf/Buselik/Şarkı/Aksak/Tâhir Ağa.
Sana ben safvet-i kalbimle perestiş ederim/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Klârnetçi İbrâhim Efendi.
Sana bend olmak ey serv-i sehî âzâde-serliktir/Buselik/Şarkı/Şarkı Devr-i Revânı/Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı).
Sana benden efendim tuhfe-i cânım selâm olsun/Hüseynî/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Sana benim gibi yâr ne bulunur ne olur/Mustafa Ünal Yılmazer/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mustafa Ünal Yılmazer.
Sana benzer bu gülşende gül-i nâzikterin olmaz/Dilnişîn/A. S./Aksak Semâî/Neyzen Ali Rızâ Efendi (Şeyh).
Sana bilmem ki nasıl söylemeli/Vâhit Özaydın/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Amir Ateş.
Sana bin can ile bağlandı gönül râm oldu/Bedri Gürsoy/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Sana bir bûse vermedim diye nasıl kızarsın istemedin ki/Hikmet Münir Ebcioğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sâdettin Öktenay.
Sana bir şarkı bıraktım beni ansın diyerek/Taner Çağlayan/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Cavit Ersoy.
Sana can ü gönülden vuruldum/Nilgün Yıldıran/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mustafa Coşkun.
Sana canım feda ettim ey bi vefa/Hüzzam/Şarkı/Aksak-S. Semai/Şekerci Udi Cemil Bey.
Sana cennet diyorsun kahrım acım yok Tanrım/Yılmaz Karakoyunlu/Bestenigâr/Şarkı/Curcuna/Salih Suphi Soner.
Sana da yeterdi bu garip gönlüm/Turgay Akalın/Hicaz/Şarkı/Düyek/Turgay Akalın.
Sana dehrin gelse bile bütün âlâmı şâyet/Ahmet Uzel/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Sana derim allı gelin has gelin/Karacaoğlan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Sana dil verdim ise yık da harab et mi dedim/Hasan Rüşdi Bey/Eviçmaye/Yürük Semai/Yürük Semai/Alâeddin Yavaşça.
Sana dildâdedir canım efendim/Dilkeşhaveran/Şarkı/Aksak/Zeki Arif Ataergin.
Sana duygularımı sana hasretimi/Nazan Şara Şatana/Hüseynî/Türkü/Nim Soyan/Mustafa Coşkun.
Sana dün bir tepeden baktım (AZİZ İSTANBUL)/Yahyâ Kemâl Beyatlı/Hicaz/Şarkı/Semâî/Münir Nûrettin Selçuk.
Sana eller”ne güzelsin”demesin kıskanırım/Fâruk Kayacıklı/Acemkürdi/Şarkı/Curcuna/Fâruk Kayacıklı.
Sana ey yâr-i hal-âgâh/Hicaz/Şarkı/Aksak/Medenî Aziz Efendi.
Sana gel sevgilim ol kalbime gir diyemem/Uğur Gür/Hicaz/Şarkı/Aksak/Engin Çır.
Sana giden yolları aşamadım say/Uğur Gür/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Necip Gülses.
Sana gönlümü verdim istemem almam dedin/Uğur Gür/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Karakoyunlu.
Sana gönül verdim beni bırakma/Mustafa Nâfiz Irmak/Karcığar/Şarkı/Aksak-T. Aksağı/Selâhattin Pınar.
Sana gül verenleri gönül mü verdi sandın/Engin Çır/Hüzzam/Şarkı/Aksak (Yürük)/Gündoğdu Doğan.
Sana güzel şeyler söylemeliyim/Orhan Kızılsavaş/Aşkefza/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Sana hâlâ açık kapım bir gün döner gelir diye/Şâdi Kurtuluş/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Sana hasret gidecek rûhumu şâd et güzelim/Kemâl Özalp/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Adem Şâhin.
Sana hasret gönlümü hep kederler kapladı/Yalçın Benlican/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mahmut Oğul.
Sana hem en uzak hem en yakınım (ANLATABİLSEM)/Nâmık Kemâl Aktan/Hüzzam/Şarkı/Sofyan-Semâî/Nâmık Kemâl Aktan.
Sana herkes cefâ eyler ko gönülden eylesinler/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ahmet Uzel.
Sana içten bağlandım bir ilâh gibi taptım/Nezihe Becerikli/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Sâdun Aksüt.
Sana inansam da inanmasam da (YAĞMUR BAKIŞLI)/Fuat Edip Baksı/Hisarbuselik/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Sana kavuşmak için bir şey yapamıyorum/Saadet Vural/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Dursun Karaca.
Sana kul olmaya geldim güzelim/Hasan Kaya Manioğlu/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Nûrettin Demirtaş.
Sana n’oldu gönül şâd olmuyorsun/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Lütfi Bey (Mızıka’lı).
Sana olan aşkımı bir bilene danıştım/Cemâl Sâfi/Hüseynî/Şarkı/Yürük Semâî/Alâeddin Yavaşça.
Sana olan aşkımı söylemedim/Aslan Hepgür/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Aslan Hepgür.
Sana olan sevgimi bir gün anlayacaksın/Şâdıman Süeroğlu/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Mustafa Malay.
Sana olan sevgimi eller ile bir tutma/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Sana olmaz benden yâr benim ölmez aşkım var/Teoman Önaldı/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Curcuna/Teoman Önaldı.
Sana öyle derinden bağlıyımki cânânım/Mediha Şen Sancakoğlu/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Sana öyle muhtâcım biricik sultânımsın/Gülten Çiçek Tural/Acemkürdi/Fantezi/Sofyan/Alâeddin Pakyüz.
Sana sevgim kalmamış benim saygım aşkıma/Rıdvan Okyar/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/İsmâil Demirkıran.
Sana takrir-i hâl ettim/Arabanbuselik/Şarkı/Aksak/Şâkir Efendi.
Sana vardır bir sözüm meleğim/Karcığar/Şarkı/Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Sana verdim bu gönül tahtını dem sür diyerek/Mehmet Tûran Yarar/Hicaz/Şarkı/Semâî/Metin Everes.
Sana verdim bu gönül tahtını dem sür diyerek/Mehmet Tûran Yarar/Hicazkâr/Şarkı/Semâî/Akın Özkan.
Sana yapılmış şarkı yazılmış şiirdesin/Bertan Üsküdarlı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Bertan Üsküdarlı.
Sana yok hiç diyecek söz meleğim/Ahmet Uzel/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Sana yolladığımı mektuplarımı/Tümay Başer Üçok/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Sanadır yolları kalbin sana hep sevgi sunar/Mustafa Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Mustafa Ünal Yılmazer.
SANDAL (Gönlüm düşüyor çırpınarak.)/Turgut Tarhan/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/İsmail Baha Sürelsan.
Sandalım geliyor varda/Hicaz/Kanto/Sofyan.
Sandalım uçar gider/Hicaz/Türkü/Sofyan.
Sandın ki zaman günleri bir bir koparınca/Güngör Fahri Tüzün/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Mehmet Nazmi Özalp.
Sanırım ismini kuşlar heceler/Yahya Kemal Beyatlı/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/İsmail Birateş.
Sanki ben aşkı tanımaz mıydım/İbrahim Umut/Hicaz/Şarkı/Düyek/İbrahim Umut.
Sanki ben gülecektim aşkından ölecektim (ELVEDA DOST.)/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Zeki Duygulu.
Sanki bir ses derinden hasret muhtemel diyor/Halil Soyuer/Ferahfeza/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Sanki bir ses derinden hasret muhtemel diyor/Halil Soyuer/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ferit Sıdal.
Sanki bülbül ötüyor gülüşünde yasemin gül bitiyor/Güzide Taranoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Yücel Aşan.
Sanki hasret şu kalbimde/Sami Derintuna/Bayati/Şarkı/Sofyan/Ömür Gençel.
Sanki hicran perdesiydim sustu sazlar doymadan/Turgut Çelik/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Erdinç Çelikkol.
Sanki hiç bitmeyecek yarınsız gün gibi/Meral Güney Bozdoğan/Acemkürdi/Şarkı/Semai/Fahri Bulut.
Sanma açıp sînemi şerh edecek yâre yok/Mahmut Râtib Bey/Isfahan/Şarkı/Yürük Semâî/Zekâî Dede.
Sanma başka bir sevgiyle şu kalbimi avuturum/Aşkın Tuna/Bayati/Fantezi/Sofyan/Halil Karaduman.
Sanma bir çift söz ile gönlümü alacaksın/Güler Turan/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Suphi İdrisoğlu.
Sanma cânım herkesi sen sâdıkâne yâr olur/Sultan Selim (Yavuz-Selîmî)/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Kaya Bekat.
Sanma canım herkesi sen sadıkane yar olur/Yavuz Sultan Selim/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/İrfan Doğrusöz.
Sanma cevrin güzelim gönlümü yıktı aşkı/Çârgâh/Şarkı/Müsemmen/Hüseyin Sâdettin Arel.
Sanma derd-i hasretinle gözlerimdir ağlayan/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Zeki Arif Ataergin.
Sanma gayri râh olur/Muzaffer Ozak (Aşkî)/Hicazkâr/İlâhi/Düyek/Zeki Altun (Hâfız).
Sanma güldürdü bu gönlüm âşık-ı bî-çâreyi/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ahmet Uzel.
Sanma hasret çekmiyorum günü güne ekliyorum/Nadide Gülpınar/Hicaz/Şarkı/Aksak/İsmail Ötenkaya.
Sanma ki arayıp sorarım seni/Ercan Akbay/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Sanma ki ayrılan hep acı çeker/Sâmi Derintuna/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/İsmâil Demirkıran.
Sanma ki döndüm artık yeminimden sözümden/Sami Derintuna/Hüzzam/Şarkı/Değişmeli/Elisabet Gençel.
Sanma ömrün her demi ilkbahar yazla geçer/İbrahim Halil Taşkent/Hicaz/Şarkı/Düyek/Halil İbrâhim Taşkent.
Sanma sitem ettim sana uzaklara gittin diye/İrfan Türkoğuz/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/M. Fatih Salgar.
Sanma şâhım alemi sen sadıkane yar olur/Yavuz Sultan Selim Han/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Sanma şâhım herkesi sen sâdıkâne yâr olur/Sultan Selim (Yavuz-Selîmî)/Bayati/Şarkı/Müsemmen/Erdinç Çelikkol.
Sanma şâhım herkesi sen sâdıkâne yâr olur/Sultan Selim (Yavuz-Selîmî)/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Ali Şenozan.
Sanma şahım herkesi sen sadıkâne yar olur/Yavuz Sultan Selim/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Burhan Durucu.
Sanma te’min eyledin cânâ beni/Isfahan/Şarkı/Ağır Aksak/Bîmen Şen.
Sanman ki mugan zâhide sunarlar/Hisar/A. S./Aksak Semâî/Itrî (Buhûrizâde Mustafa Efendi).
Sarardı birer birer güller gönül bağımda/İbrahim Halil Taşkent/Bestenigâr/Şarkı/Düyek/İbrahim Halil Taşkent.
Sarardım ben sarardım senin için sarardım/Hüseynî/Türkü/Sofyan.
Sararken ruhumu hicran ateşi/Özcan Korkut/Hicaz/Şarkı/Düyek/Özcan Korkut.
Sardım bugün yâri kendimden geçtim (AŞKINLA DOLDUN)/Kâzım Narmanlı/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Kâzım Narmanlı.
Sarı bir şal sarıyor gönüllere sonbahar/Hasan Oral Şen/Hüseynî/Şarkı/Değişmeli/Alâeddin Yavaşça.
Sarı çiçek mor çiçek/Eviç/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Sarı giymiş kanarya el girmesin araya/Siyâmi Özel/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Nihat Adlim.
Sarı gülün dikenleri hep kalbimi kanatıyor/Fevzi Şahingöz/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Suat Yıldırım.
Sarı ipek saçlarını ellerimle dağıtsam/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Mısır’lı İbrâhim Efendi (Ûdî).
Sarı kız yanağında alları/Nedim Uçar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mustafa Malay.
Sarı kurdelem sarı/Fahri Kayahan/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Fahri Kayahan.
Sarı lira takayım gerdanına/Yılmaz Pakalınlar/Hicaz/Kanto (Şarkı)/Aksak/Pınar Köksal.
Sarı mimoza’msın sen benim/Alâeddin Yavaşça/Hicazkâr/Şarkı/Semâî/Alâeddin Yavaşça.
Sarı perçemini sevdiğim dilber yıldız yıldız ırak olsan sen bana/Münevver Erilmez/Gülizar/Şarkı/Nim Sofyan/İsmâil Ötenkaya.
Sarı saçlı bir civâne/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Sarı sırma saçını/Refik Özcan/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Yılmaz Yüksel.
SARI ZAMBAK (Yeniköy’de bir kız gördüm)/Yesârî Asım Arsoy/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Yesârî Asım Arsoy.
Sarışın ay gibi tâbân o güzel çehrende/Nâzım Özgünay (Florina’lı)/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Zeki Arif Ataergin.
Sarışın ince bir kız/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Muzaffer İlkar.
Sarıyor rûhumu bir kor gibi candan bakışın/Niyâzi Ersan/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Yücel Aşan.
Sarmaşıklı sâhillere ay ışığı vuruyor/Yesârî Asım Arsoy/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Yesârî Asım Arsoy.
Sarmış yine zulmet gecenin ufkunu birden/Dilkeşhaveran/Şarkı/Curcuna/Mısır’lı İbrâhim Efendi (Ûdî).
Sarsam kolumu boynuna bir bûseni alsam/Yesârî Asım Arsoy/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Yesârî Asım Arsoy.
Sarsam seni gönlümce güzel bahtıma kansam/Vecdi Bingöl/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Savrulur aklım başımdan sen esersin her fasıl/Bekir Sıdkı Erdoğan/Ferahfeza/Şarkı/Devr-i Hindî/Amir Ateş.
Savurdu düşmanı döktü denize (ATATÜRK MARŞI)/Kâzım Narmanlı/Çârgâh/Marş/Nim Sofyan/Kâzım Narmanlı.
Sayd eden bu kalb-i meftûnumu çifte benlidir/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Leon Hancıyan.
Sayd eder bin dili bir dâm ile zülf-i siyâhın/Dügâh/Y. S./Yürük Semâî/Şeyhülislâm Es’ad Efendi.
Sayd eyledi bu gönlümü bir gözleri âhû/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Hacı Arif Bey.
Sayd old gönül aşkına âh hayli zamandır/Kenan Rifâi/Hüseynî/Yürük Semai/Yürük Semai/Salih Berkmen.
Sâye saldı ehl-i îman üstüne/İsmail Hakkı (Bursavî)/Eviç/İlâhi/Aksak/Zeki Altun (Hâfız).
Sâyebânısın bu dîn ü devletin/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yusuf Paşa.
Sâyen efendim pek lâübâli/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Hâfız Yusuf Efendi.
Sâyesinde şimdi âlem şâd ü hurrem ser-te-ser/Dilkeşhaveran/Şarkı/Ağır Aksak/Zekâî Dede.
Sâyezedân serv-i sehî dûş-i nihan kenâr-ı mâ/Acembuselik/Y. S./Yürük Semâî/Küçük Mehmet Ağa.
Sayfaların arasında kuru gül gibi/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Ömür Gençel.
Saymadım aşkınla olan yılları/Vural Şahin/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Gürdal İnan.
Saysam gece gündüz çekilen mihneti bitmez/Bestenigâr/Şarkı/Ağır Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Sâzendeler âheng etsin içilen mey şarab olsun/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Şemsettin Ziyâ Bey.
Sâz-ı sînem ile ben nağmeler îcâd edeyim/Leylâ Saz/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Sazımda benim gözyaşımın selleri vardır/Sabahattin Volkan/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Sabahattin Volkan.
Sazımda niyâzımda âhımda hep sen varsın/Mefharet Atalay (Yıldırım)/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Nûri Halil Poyraz.
Sazımdaki her telden anlattım sana/Özdemir Kiper/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Mustafa Günay.
Sazımdaki türkülere tel eylesem güzel seni/Erol Kavşit/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Sazımın teline bir haller oldu/Güzide Taranoğlu/Buselik/Şarkı/Sofyan/Yücel Aşan.
Sazlar çalınır Çamlıcanın bahçelerinde/Yesârî Asım Arsoy/Hicaz/Şarkı/Aksak/Yesârî Asım Arsoy.
Sazlar dile gelsin de bu dem hüznümü çalsın/Ceyda Görk/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Bertan Üsküdarlı.
Sazlar kırılan gönlümüzün hüznünü inler/Orhan Rahmi Gökçe/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Melâhat Pars.
Sebeb oluyorsa felek sana hasretime/Hicaz/Şarkı/Düyek/Menşûre Tunay.
Sebeb sevdâ-yı aşkın âh ü zâre/Eviç/Şarkı/Aksak/Râif Korel (Kanûni).
Sebebini sorma sana gelirken elimde güllerle her akşam üstü/Faruk Şâhin/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Faruk Şâhin.
Sebep ne bakmıyor yârim yüzüme/Sermet Efendi/Bayati/Şarkı/Aksak/Markar Ağa.
Sebep sensin gönülde her melâle/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Sebep yokken neden küstün/Hasan Soysal/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Hasan Soysal.
Sebil edip yıllarımı/Sadık Atay/Hicazkâr/İlahi/Sofyan/Bilge Özgen.
Seher vakti erken erken/Sevinç Atan/Hüseynî/Ç. Şarkısı/Düyek/Ertuğrul Ottekin.
Seher vakti esen yeller bana seni hatırlatır/Mehmet Erbulan/Buselik/Fantezi/Aksak/Rıdvan Tandoğan.
Seher vakti garip garip ötme bülbül/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Kemâl Gürses.
Seher vakti gizli gezdim bir bağı/Turgut Çelik/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ömür Gençel.
Seher vakti senin ah ü zârından (YILDIZ)/Hüseynî/Türkü/Sofyan.
Seher vaktinde bülbüller coşup Allah’ı zikreyler/Nûri Baş/Buselik/İlâhi/Düyek/Zeki Altun (Hâfız).
Seherde açılan güller nedendir./Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Hüzzam/İlâhi/Düyek/Cinuçen Tanrıkorur.
Seherde indim ben bağa/Hicaz/Türkü/Nim Sofyan.
Seheri kâ kâ/Hicaz (Uzzâl)/Kâr/Hafif/Hind Eseri.
Selâm olsun bizden güzel dünyâya/Ahmet Hamdi Tanpınar/Evcara/Şarkı/Düyek/Suphi İdrisoğlu.
Selam size selam size/Sadettin Kaynak/Hüseyni-Uşşak/Şarkı/N. Sof.-Sem./Sadettin Kaynak.
Selânik kahbe Selânik/Gerdaniye/Köç./Aksak.
Selim Han oldu hünkar (Cenk Türküsü)/Sadettin Kaynak/Hüseynî/Türkü/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Semâda ay yüzlüm seni âlemde nûr sandım/Güldeniz Ekmen Agiş/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Güldeniz Ekmen Agiş.
Semine’min gül gibidir kolları/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Fâiz Kapancı.
Sen ağlama ben olurum üzülen/Fatma Onur/Hicaz/Şarkı/Aksak/İsmâil Ötenkaya.
Sen akşamlar kadar büyülü sıcak/Ahmet Hamdi Tanpınar/Hicazkâr/Şarkı/Değişmeli/Bilge Özgen.
Sen allar giymişsin olmuşsun melek/Gerdaniye/Köç./Sofyan.
Sen artık o efsâne değilsin/Fethi Karamahmudoğlu/Hüzzam/Şarkı/Fahte/Fethi Karamahmudoğlu.
Sen arzu ettin bu ayrılık senden eserdir/Selim Aru/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Osman Nihat Akın.
Sen âşık olamazsın gökte kaç yıldız var bilmiyorsun/İlham Behlül Pektaş/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Avni Anıl.
Sen âşık-ı nâzende eda yar-ı ezelsin/Ahmet Uzel/Hicazkâr/Şarkı/Sengin Semâî/Ahmet Uzel.
Sen ayn ı ıyânımsın vârımda sen ey rûhum/İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Sen baharı bana sor/Hasan Soysal/Hicaz/Şarkı/Semâî/Hasan Soysal.
Sen baharsın mevsim bahar saçına güller tak/Nejat Tezcan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sâdun Aksüt.
Sen baharsın sen çiçeksin/Namık Kemal Aktan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Namık Kemal Aktan.
Sen bahçemde açılan gülsün sevgili yavrum/Rüştü Güner/Hicaz/Ç. Ş./Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Sen bakardın penceremden yollara/Amir Ateş/Buselik/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Sen bana ben sana umut vermiştik/Sâlih Korkmaz/Acemaşîran/Şarkı/Semâî-Aksak/Alâeddin Şensoy.
Sen bana evvel ne lütufkâr idin/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Sen bana vâ’d-i visâl ettin de zâlim gelmedin/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Nikoğos Ağa.
Sen bana yâr ol ki gönlüm bir dahî yâr istemez/Isfahanek/Beste/Çenber/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Sen bende doğan bestelerin müjdesisin/Ümit Gürelman/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Amir Ateş.
Sen bende ne leylâk ne karanfil ne de sünbülsün/Ümit Gürelman/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Ümit Gürelman.
Sen beni bir bûseye ettin fedâ/Mahmut Celâleddin Paşa/Hicaz/Şarkı/Aksak/Lâtif Ağa.
Sen benim aşkımı bilinceyedek davetsiz habersiz gelinceyedek/Mehmet Erbulan/Hüzzam/Fantezi/Nim Sofyan/Rıdvan Tandoğan.
Sen benim ecelim sen benim âhım/Hülyâ Şenkul/Hicazkâr/Fantezi/Düyek/Bilge Özgen.
Sen benim gönlümde sonsuz ölmeyen bir bestesin/Eşref Zafer Kıralıoğlu/Acemkürdi/Şarkı/Devr-i Hindi/Eşref Zafer Kıralıoğlu.
Sen benim her şeyim kar çiçeğimsin/Z. Z. Levent Topçuoğlu/Hicaz/Şarkı/Semai/Z. Z. Levent Topçuoğlu.
Sen benim için nefes kokladığım çiçeksin/Ahmet Ülkü/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ahmet Ülkü.
Sen benim son ilkbahârım kokladığım tek gülümsün/Osman Nûri Özpekel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Osman Nûri Özpekel.
Sen benim sonbaharım olma sakın/Ali Tuna/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Necdet Dönmez.
Sen bezmimizin neş’esi ol gitme bu akşam/Hüzzam/Şarkı/Teoman Alpay.
Sen bilirsin çilemdir o ceylân yetiş/Turgut Çelik/Hisarbuselik/Ağır Semai/Ağır Semai/Erdinç Çelikkol.
Sen bir gönül eri isen yorulmaya ne hakkın var/Hüsamettin Olgun/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Sen bir gül idin bülbül-i âvâre de bendim/Dilkeşhaveran/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Sen bu aşkın kıymetini bilmedin/Vural Şahin/Hüseynî/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Sen bu yerden gideli ey saçı zer/Recâizâde Mahmut Ekrem/Hicaz/Şarkı/Aksak/Şevkî Bey.
Sen bugün ağyâr ile gezdin merak oldu bana/Dilnişîn/Şarkı/Ağır Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Sen bulut ben yağmur damlası olayım/Mustafa Celâlettin Sarı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ercan Karadamlı.
Sen bunda garip mi geldin/Yunus Emre/Gerdaniye/Şarkı/Sofyan/Sadettin Çevik.
Sen bütün sevgilerin üstünde bir yerdesin/Orhan Kızılsavaş/Aşkefza/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Sen cânânına cânân efendim/Ahmet Uzel/Eviç/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Sen cevrine ol yâri peşîmân edemezsin/Acemaşîran/Şarkı/Yürük Semâî/Mustafa Sunar.
Sen çok uzakta ben senden ayrı/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Raks Aksağı/Mediha Şen Sancakoğlu.
Sen dağların Güleser’i/Osman Kaya/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ferit Sıdal.
Sen de anlat bana hicrânını kalbin bırak ağlasın/Hasan Soysal/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Hasan Soysal.
Sen de benim gibi sev aşk dağlasın rûhunu/Ragıp Gönülşen/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Turan Yalçın.
Sen de benim gibi sevdiysen eğer gelmişi geçmişi bir yana bırak/Yılmaz Karakoyunlu/Hicaz/Fantezi/Semâî/Yılmaz Karakoyunlu.
Sen de giy sırtına ateşten gömlek/Hülya Şenkul/Hüzzam/Fantezi/Düyek/Bilge Özgen.
Sen de gözden çıkarıp el gibi tuttun mu beni/Ali Rızâ Şengel (Eyyûbî)/Buselik/Şarkı/Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
Sen de Leylâ’dan mı öğrendin cefâkâr olmayı/Hilmi Soykut/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Şerif İçli.
Sen de memnun eyle bir gün sâkıyâ mestâneyi/Karcığar/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Sen de mi hâlâ esîr-i zülf-i yâr olmaktasın/Isfahan/Şarkı/Ağır Aksak/Ûdî Hasan Bey.
Sen de mi unutmadın hâlâ o maziyi/Hasan Soysal/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Hüseyin Erbay.
Sen de öğrendin cefalar etmeyi ey bi vefa/Mevlana/Bestenigâr/Şarkı/Devr-i Hindi/Savaş Özkök.
Sen değil de hep hayâlin doluyorsa dünyâma/Eyüp Göksu/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Sen değilsin beni yürekten ağlatan/Bekir Mutlu/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Hasan Soysal.
Sen derde devâ gönle sâfâ bahtıma yârsın/Azmi Aytaç-Celâl Abacı/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semai/Celâl Abacı.
Sen doğmayınca gökyüzü yersiz bu gönlüme/Mehmet Tûran Yarar/Hicazkâr/Şarkı/Semâî/Akın Özkan.
Sen doğuştan büyüksün/Hüseyin Yurdabak/Acemkürdi/Marş/Nim Sofyan/Mahmut Oğul.
Sen döküp ruhsâra kâkül/Mihrî/Evcara/Şarkı/Ağır Düyek/Ali Ağa (Kemânî).
Sen durup baktın da bir an sanki can verdin bana/Acemkürdi/Şarkı/Devr-i Hindî/Kaptanzâde Ali Rızâ Bey.
Sen durup baktın da bir an sanki can verdin bana/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Hüseyin Sâdettin Arel.
Sen dün gece yangın gibi yandın bülbül/Samim Arıksoy/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semâî/Erol Sayan.
Sen dünyada gördüğüm çizilmemiş resimsin/Mehmet Akça/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Nilüfer Özkan.
Sen ey şâh-ı melek-sîmâ/Fâik/Arazbarbuselik/Şarkı/Ağır Düyek/Nûman Ağa.
Sen gamlı hazan akşamı geçtin mi Boğaz’dan/Halûk Recâî/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Halûk Recâî.
Sen gel de yeter en kısa yoldan varırım/Mediha Şen Sancakoğlu/Eviç/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Sen geldiğin an kalbimi hazlar bürümüştü/Asya Demirtaş/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Sen geldiğin zaman mevsim ilkbahardı/Taner Şener/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Taner Şener.
Sen gibi bir mâil-i naz/Dâniş/Evcara/Şarkı/Düyek/Şâkir Ağa.
Sen gibi bir sîmin-bilek/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Düyek/Nûman Ağa.
Sen gideli dile düştüm/Kani Soylu/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Ali Şenozan.
Sen gideli gülmedim kırık kolum kanadım/Turgut Yarkent/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Vural Doğu.
Sen gideli her gün bekleyip durdum/Selâhattin Lokman/Hicaz/Şarkı/Aksak/Câvit Ersoy.
Sen gideli kaç bahar oldu bak vefasız yâr/Yusuf Nalkesen/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Yusuf Nalkesen.
Sen giderken ardından bakıp kaldım el gibi/Mehmet Yırtıkgöz/Eviç/Şarkı/Düyek/Sedat Kayahan.
Sen gidersen gün doğarken gölgeler inmez suya/Abdullah Toy/Acem Buselik/Şarkı/Devr-i Hindi/Abdullah Toy.
Sen gidersen tad kalır mı haz kalır mı bir tânem/Yavuz Özen/Gülizar/Şarkı/Curcuna/Turan Yalçın.
Sen gidersen tad kalır mı haz kalır mı bir tânem/Yavuz Özen/Hüseynî/Şarkı/Devr-i Hindî/Turan Yalçın.
Sen gidersen tad kalır mı haz kalır mı bir tânem/Yavuz Özen/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Turan Yalçın.
Sen gidince hayat soldu içimde/Hüseyin Balkancı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Sen gidince kalbimde derin bir hüzün kaldı/Fatoş Koçarslan/Hicaz/Şarkı/Semai/Fatoş Koçarslan.
Sen gidince mevsimler/Seyfi Güldağı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Seyfi Güldağı.
Sen gitme sakın üstüme dünyâ yıkılır/Alâeddin Yavaşça/Hicaz/Ağıt/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Sen gittin artık bu yerlerin tadı kalmadı/Sâdi Hoşses/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Sâdi Hoşses.
Sen gittin gideli Ankara başka/Sabahattin Çankaya/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Zafer Sakıncı.
Sen gittin gideli dereler çaylar bir başka kıvrılır bir başka çağlar/Erol Uzunöner (Uzunömeroğlu)/Isfahan/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Sen gittin gideli yüzüm gülmüyor/Berran Yalçın/Hicaz/Şarkı/Düyek/Dursun Karaca.
Sen gonca-gül demiyorsun/Ahmet Arslan/Buselik/Fantezi/Semai-Aksak/M. Sabri Akçagül.
Sen gonce-dehen serv-i revân şûle-feşansın/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Sen gönlümün telinde gezinen gün ışığı/Sevinç Atan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ferhat Sarmusak.
Sen gönül bahçemde açan tek gülsün/İlkan San/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Sen gönül bahçemde gülsün vermem aslâ ellere/Mediha Şen Sancakoğlu/Evcara/Şarkı/Müsemmen/Mediha Şen Sancakoğlu.
Sen gözdelerin gözdesi bir tâze fidansın/Ümit Gürelman/Hicaz/Şarkı/Aksak/Yılmaz Pakalınlar.
Sen gözleri bahar saçları hazan/Mustafa Töngemen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mustafa Töngemen.
Sen gözlerinin gönlüme yansıttığı nursun/İlhâmi Güntel/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Ertuğrul Ottekin.
Sen gül dalında gonca ben dağ yolunda yonca/Orhan Seyfi Orhon/Hicaz/Şarkı/Düyek/Kasım İnaltekin.
Sen gül dalında gonca ben dağ yolunda yonca/Orhan Seyfi Orhon/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Fâiz Kapancı.
Sen gül dalında gonca ben dağ yolunda yonca/Orhan Seyfi Orhon/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Necdet Tokatlıoğlu.
Sen gülerken gönlümde bahar açar sanırım/Tevfik Yalçın/Karcığar/Şarkı/Aksak/Nihat Adlim.
Sen gülerken güldü bahtım ta derinden gönlüme/Mehmet Tûran Yarar/Buselik/Şarkı/Müsemmen/Akın Özkan.
Sen gülersen güler kalbim/Hasan Soysal/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Hasan Soysal.
Sen gülersen gülüyorum/Sâmi Derintuna/Hicaz/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Sen gülersin gül gibi ben bülbül-i nâlânınam/Nedîm/Bayatiaraban/Şarkı/Ağır Aksak/Celâl Abacı.
Sen gülersin gül gibi ben bülbül-i nâlânınam/Nedîm/Eviç/Şarkı/Devr-i Hindî/Ali Rızâ Avni (Tınaz).
Sen gülersin gül gibi ben bülbül-i nâlânınam/Nedîm/Hicaz/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Sen gülmeyen bahtımı gül gül açtıran bahar/Abdullah Satoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Sen gülünce güzel dünyâm her şey güzel/Hasan Soysal/Ferahfeza/Şarkı/Düyek/Hasan Soysal.
Sen güneşsin ben mehtap senden gelir ışığım/Cevdet Kerim Kızrak/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Metin Everes.
Sen güzelim meleğimsin aşkım emelim sen/Acemaşîran/Şarkı/Yürük Semâî/Necdet Varol.
Sen hangi telin nağmesi sandın ki bu bağrım/Güngör Fahri Tüzün/Evcara/Şarkı/Aksak/Özgen Gürbüz.
Sen hep beni geçmişteki hâlimle tanırsın/Hikmet Şinâsi Önol/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Talât Özarın.
Sen hep beni mâzideki hâlimle tanırsın/Hikmet Şinâsi Önol/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Selâhattin İnal.
Sen hep benim gözümdeki yaşlardasın/Halit Çelikoğlu/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/İbrahim Halil Taşkent.
Sen hep bize bahşetmede lûtfetmedesin/Vâhit Özaydın/Isfahan/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Sen hep böyle dertli hep yaslı mısın/Fatma Onur/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Nezih Gözonar.
Sen her zaman kalbimdesin/Mustafa Nafiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Sen herkese yakın dost sâdece bana elsin/Orhan Kızılsavaş/Bayatiaraban/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Sen hümâ-yı hüsn-i ânın pek bülenddir lânesi/Bestenigâr/Şarkı/Ağır Aksak/Ahmet Efendi (Yağlıkçızâde).
Sen içimde bir düğümsün/Zâkir Erdoğan/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Sâlim Küçüktanış.
Sen ilk bebeğimdin rüyam kız olmandı/Ümit Tükenmez/Hicaz/Fantezi/Nim Sofyan/Bilge Özgen.
Sen isteseydin ey dost bir özge çağ olurdu/Bekir Sıtkı Erdoğan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Sen kalbimin en gizli en derin yerindesin/Orhan Altınbaşak/Ferahfeza/Şarkı/Düyek/Aydil Özarı.
Sen kân-ı kerem menbâ-ı ihsân olunca/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Ali Bey (Enderûnî-Hanende).
Sen kapımda bir sessin duyup açamadığım/Bengül Erdamar/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Zeynettin Maraş.
Sen kararan dünyâma bir güneş gibi doğdun/Nûriye Eracar/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Erol Bingöl.
Sen karşıma her özlediğim anda çıkarsın/Bekir Sıdkı Erdoğan/Evcara/Şarkı/Aksak/Tekin Para.
Sen karşıma her özlediğim anda çıkarsın/Bekir Sıtkı Erdoğan/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Münir Nûrettin Selçuk.
Sen kaşı siyâh gönlümü sevdâya düşürdün/Ferahnâk/Şarkı/Yürük Semâî/Rif’at Bey.
Sen kır çiçeğim cevrine taş olsa dayanmaz/Hasan Kaya Manioğlu/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Bahri Altıntaş.
Sen ki bana bütün neş’e bütün hayattın (HİCRANA DÖNERKEN)/Hâlit Fahri Ozansoy/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Fahri Kopuz.
Sen ki ferman dinlemezsin cânıma cânân gönül/İsmail Hakkı Aydın/Ferahfeza/Şarkı/Devr-i Hindi/Yılmaz Karakoyunlu.
Sen küçükten böyle hoppa bî-vefâ/Ahmet Râsim Bey/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Osman Nihat Akın.
Sen mehi gördükde şehâ yandı derûnum/Karcığar/Şarkı/Sengin Semâî/Nikoğos Ağa.
Sen misin gönülde fırtınalar yaratan/Serap Arısan/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Serap Arısan.
Sen münezzehsin mekândan söyle âşık n’eylesin/Süleyman Arif/Bestenigâr/Şarkı/Müsemmen/Sabit Özenç.
Sen ne söylersin ne söyler çeşm-i fettânın bana/Câhit Öney/Ferahnâk/Şarkı/Müsemmen/Akın Özkan.
Sen ne söylersin ne söyler çeşm-i fettanın bana/Câhit Öney/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Devr-i Hindî/Rüştü Eriç.
Sen neş’eden haber ver derdi herkes tanıyor/Sedat Ergintuğ/Hüzzam/Şarkı/Düyek-N. Sofyan/Selâhattin İçli.
Sen Nisan’sın daha ben sarı Eylül/Bekir Mutlu/Aşkefza/Şarkı/Sofyan/Yaşar Bedük.
Sen oldun cevrine ey dil-şiken mahzun ben mahzun/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Murtaza Bey.
Sen olmadan bir daha nasıl gülecek yüzüm/Mustafa Demiray/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Mustafa Demiray.
Sen olmadan yaşamayı sevmedim/Hüseyin Balkancı/Hicaz/Şarkı/Değişmeli/Bilge Özgen.
Sen olmasan kara bahtım bütün cihana küser/Mehmet Tûran Yarar/Evcişevk/Şarkı/Düyek/Akın Özkan.
Sen olmasaydın eğer aşka inanmazdım/Yesârî Asım Arsoy/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yesârî Asım Arsoy.
Sen ömürden bir güneşsin sen umuttan bir çiçek/Turgut Çelik/Acemkürdi/Şarkı/Müsemmen/Erdinç Çelikkol.
Sen öttükçe a kuş böyle kafeste/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Kanûni Reşat Bey.
Sen reng-i şafaktan daha nevvâr ve güzelsin/Ferahfeza/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Sen saçlarıma koşan aklar gibisin/Koray Ekener/Hicaz/Şarkı/Düyek/Avni Anıl.
Sen sanki baharın gülüsün şen çiçeğimsin/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Mûsa Süreyyâ Bey.
Sen sev de gönül koy deli dîvâne desinler/Melek Hiç/Bayati/Şarkı/Aksak/Sâdi Hoşses.
Sen sevgini ver bana/Rasih Yücel Alayalı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Suphi İdrisoğlu.
Sen sevgiyi ellerde dillerde mi ararsın/Tülin Özbenli/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/M. Ünal Yılmazer.
Sen şehenşâh-ı zamansın/Acemaşîran/Şarkı/Ağır Düyek/Nûman Ağa.
Sen şeh-i nâzik-edâsın ey perî/M. Emin Bey/Acemkürdi/Şarkı/Ağır Aksak/Rif’at Bey.
Sen şimdi düşlerde aşkı arar gibisin/Bülent Güldal/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Cemil Derelioğlu.
Sen Tanrının göz nuru sen emsalsiz bir kıyı/Tarık Çıtak/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Güneş Müftüoğlu.
Sen Tanrı’nın özenip yarattığı/Cemâl Sâfi/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Sen ten’de canımmış gibi nabzımda vurursun/Güngör Fahri Tüzün/Bayati/Şarkı/Yürük Semâî/Mutlu Torun.
Sen ten’de canımmış gibi nabzımda vurursun/Güngör Fahri Tüzün/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Yılmaz Yüksel.
Sen vefâsız bir peri sen zâlimin birisin/Mehmet Erbulan/Bayati/Şarkı/Düyek/Kadri Şarman.
Sen vefayı bilmesen de/Galip Uzunca/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Sen verd-i bahar-ı hüsn ü ânsın/Hicaz/Şarkı/Düyek/Medenî Aziz Efendi.
Sen yanımda oldukça bahar aydın güz aydın/Yâsin Hatipoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ali Osman Güngör.
Sen yıllardır kalbimi bilmeden kanatırsın/Mehmet Erbulan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Necip Altın.
Sen yokken bu şehrin sokaklarında hüzünlü şarkılar söyler dururum/Fâruk Şâhin/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Fâruk Şâhin.
Sende doğmuştur Muhammed Mustafa/Abdülehad Nûri (Şeyh)/Hüzzam/Tevşih/Semâî/Hüseyin Tolan (Hâfız).
Sende doğmuştur Muhammed Mustafa/Abdülehad Nûri (Şeyh)/Irak/Tevşih/Yürük Semâî.
Sende vefa yok mu hiç sevmeyi bilmez misin/Nurten Köroğlu/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Ümit Aşık.
Senden alamam gönlümü imkânı mı var/Mevlana/Dilkeşhaveran/Beste/Sofyan-S. Semai/Özcan Korkut.
Senden ayrı olunca bitiyor her şey inan/Arzu Taşçı/Acemkürdi/Şarkı/Nim Sofyan/Orhan Kızılsavaş.
Senden ayrı uzaklarda çok yalnızım buralarda/Asuman Erdemli/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Tuncay Yalın.
Senden ayrı yaşamak bu hayâta vedadır/Mediha Şen Sancakoğlu/Buselik/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Senden başka çalan olmaz kapımı/Ayhan Bahçe/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Senden bilirim yok bana bir fâide ey gül/Nevres-i Cedîd/Hüseynî/Şarkı/Yürük Semâî/Tanbûri Ali Efendi.
Senden bir sevgi sözü duymayı istiyorum/Aydın Oran/Acemkürdi/Şarkı/Semâî/Aydın Oran.
Senden ebedî hâtıra kalb ağrısı bende/Zahirettin Erkılıç/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Erol Sayan.
Senden ebedî hatıradır kalp ağrısı bende/Zahirettin Erkılıç/Hicaz/Şarkı/Aksak/Raşit Ceylân.
Senden geçemem sevgili sensiz olamam ben/Reşat Özpirinçci/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Ömür Gençel.
Senden gelecek aşk acısı gönlüme zevktir/Vedat Fidanboy/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Mustafa Ünal Yılmazer.
Senden gelen her derdi ben çileyi ülfet bilirim/Mehmet Erbulan/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Metin Everes.
Senden lûtuf ihsan istemiyorum/Halil Soyuer/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Yaşar Öncan.
Sendin benim kadınım sendin benim meleğim/İsmail Hakkı Özbilgin/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ali Şenozan.
Sendin hayâl gibi yanımdan geçen/Metin Pütmek/Hicaz/Şarkı/Düyek/Dursun Karaca.
Sene elli iki mevsim sonbahar (Bir dügâh ninniyi dinlerken)/Fethi Karamahmudoğlu/Dügâh/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
SENEDE BİR GÜN (Gönlümde açmadan solan.)/Sâdık Şendil/Hicaz/Şarkı/Düyek/Şekip Ayhan Özışık.
Seneler akıp geçti sevenler bıkıp gitti/Ayşe Birgül Yılmaz/Hicaz/Şarkı/Düyek/Burhan Durucu.
Seneler ne olur üstüme gelmeyin/Cansın Erol/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erdoğan Berker.
Seneler yel gibi geçti derin izler bırakıp/Mediha Şen Sancakoğlu/Hisarbuselik/Şarkı/Aksak/Fethi Karamahmudoğlu.
Senelerce aşkı anmış mahzun kalpler hep aldanmış/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Sabri Süha Ansen.
Senelerce boş yere ümitler beslemişim/A. Akınalp/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Necdet Tokatlıoğlu.
Senelerce hep ona yandım/Sevim Gönenç/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Sevim Gönenç.
Senelerden beri hasret çekerek yâre gönül/Gündüz Nadir (Muallim)/Hicaz/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Senelerdir durmadan çağlamış gözyaşları/Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Fantezi/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Senelerdir seni sensiz yaşarım ben güzelim/Faruk Şahin/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Faruk Şahin.
Seni ancak seni rûhum düşünür sonsuz inan/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Aleko Bacanos.
Seni andım bu gece yine yandım bu gece/Mahmut Oğul/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mahmut Oğul.
Seni anlayabilsem bilebilsem sen nesin/Vâhit Özaydın/Hicaz/Şarkı/Düyek/Rüştü Eriç.
Seni anmak düşünmek huzur verir insana/Sami Derintuna/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Mahmut Oğul.
Seni ansam da unutmam kırıp incittiğini/Mehmet Tûran Yarar/Hicaz/Şarkı/Aksak/Fâruk Şâhin.
Seni bana getiren bu rüzgâr hiç dinmesin/Metin Erünsal/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Mehmet Özkaya.
Seni ben bekliyorum göğsüm açık bağrım açık/Faruk Nafiz Çamlıbel/Hüseynî/Şarkı/Aksak/İrfan Doğrusöz.
Seni ben de sevdim ey güzel İstanbul/Erol Güngör/Acemaşîran/Şarkı/Nim Sofyan/Göksel Baktagir.
Seni ben gördüğüm anda gönlüm aldırdım/Isfahan/Şarkı/Ağır Aksak/Dellalzâde.
Seni ben severim (Severim ben seni) candan içerû/Yûnûs Emre/Hüseynî/İlâhi/Sofyan.
Seni ben seviyorum seviyorum seni ben/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Muzaffer Uz.
Seni ben unutmak istemedim ki/Hicaz/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Seni bende buldum sende kaybettim/Mustafa Töngemen/Hüseynî/Şarkı/Aksak/İsmail Demirkıran.
Seni benden daha çok mu sevecekler/Yesârî Asım Arsoy/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Yesârî Asım Arsoy.
Seni benden daha çok seven biri varsa eğer unuturum bu sevdayı/Seyfi Güldağı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Seyfi Güldağı.
Seni benden koparanlar bilmesinler aşkımı/İbrahim Umut/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/İbrahim Umut.
Seni bensiz bir dünyâda bıraktım/Yalçın Benlican/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Seni bilen dost bahçıvan/İsmail Hakkı Koçar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Seni bilmem nasıl bulsam/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Seni bir an görüvermek bana hicran oluyor/Halûk Recâî/Buselik/Şarkı/Aksak/Halûk Recâî.
Seni bir başka yaratmış yaratan gökle yeri/Güngör Fahri Tüzün/Ferahfeza/Şarkı/Aksak/Murat Kadir Gök.
Seni bir gün göremezsem ararım/Cumali Karataş/Acembuselik/Şarkı/Raks Aksağı/Suat Yıldırım.
Seni bir kez görmek bana rüyâ mı nedir/Sevinç Atan/Hüzzam/Yürük Semai/Yürük Semai/Aziz Gökmen.
Seni bir şûh-i cihan derler idi gerçek imiş/Bayatiaraban/A. S./Aksak Semâî/Hamparsum Limoncuyan.
Seni bizden daha çok seven biri mi vardı/Orhan Kızılsavaş/Evcara/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Seni böyle görünce bir gönül yarasıyla/Hicaz/Şarkı/Düyek/Rifat Ayaydın.
Seni candan severim aşkına kurban olurum/Mehmet Hafîd Bey/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Mehmet Yürü (Nasib’in).
Seni candan sevmiştim sana gönül vermiştim/Rıdvan Tandoğan/Hüzzam/Fantezi/Düyek/Rıdvan Tandoğan.
Seni çılgın gibi sevdim yoluna ömrümü verdim (AYRILAMAM)/Akın Özkan/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Akın Özkan.
Seni çılgın gibi seviyor gönlüm/Ertuğrul Ottekin/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Yaşar Bedük.
Seni çok sevdi bu gönlüm beni terk etme kadın/Nâhit Hilmi Özeren/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Râkım Elkutlu.
Seni çok seviyorum desem de faydası yok/Zekâi Tunca/Hicaz/Şarkı/Düyek/Zekâi Tunca.
Seni çok seviyorum her zaman seveceğim/Sâdık Şendil/Acemkürdi/Şarkı/Semâî/Şekip Ayhan Özışık.
Seni de üzdü mü bilmem ayrılık/Berran Yalçın/Bayati/Şarkı/Semâî/Bilge Özgen.
Seni değil içimdeki rengi seviyorum/Sedat Ergintuğ/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Seni dinlerken silinir içimdeki gamlar/Rauf Alanyalı/Buselik/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Seni dört gözle beklerim her gün/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Fâiz Kapancı.
Seni düşünmek güzel sevmekse daha güzel/Kenan Akansu/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Sabri Süha Ansen.
Seni ellerle gezerken görüverdim bu sabah/Mediha Şen Sancakoğlu/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Seni evde görmezsem/İlkan San/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ferhat Sarmusak.
Seni ey gonca-fem gâyet beğendim/Hüzzam/Şarkı/Aksak.
Seni gönlüm gözlerim nasıl özler arardı/Şâdi Kurtuluş/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ümit Mutlu.
Seni gönülden sevdim beni mahzun bırakma/Ziyâ Polat/Karcığar/Şarkı/Düyek-Curcuna/Arif Sâmi Toker.
Seni gönülden sevdim sakın beni bırakma/Ziyâ Polat/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Seni gördü deli gönlüm kışı bilmez yazı bilmez/Mehmet Akça/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/İsmâil Demirkıran.
Seni gördü o şafak saçlara bağlandı gönül/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Fâiz Kapancı.
Seni gördüm bu akşam sâhilde gün batarken/Gâlip Uzunca/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Seni gördüm de gönlüm bî-karar oldu neden/Fâruk Kayacıklı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Fâruk Kayacıklı.
Seni gördüm gönlümde güller açtı/Kaya Öztaş/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Nim Sofyan/Kaya Öztaş.
Seni gördüm meftûn oldum/Seyfi Güldağı/Hüseynî/Şarkı/Aksak/İsmail Demirkıran.
Seni gördüm sonbaharlı bir gecenin yarısında/Cemâl Safi/Hicaz/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
Seni görmek bana bilsen ne büyük zevk-i hayat/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Kanûni Nâzım Bey (âmâ).
Seni görmek emeliyle güzelim dağ aşarım/Bayati/Şarkı/Aksak/Zeki Duygulu.
Seni görmek ister gönlüm/Neveser Kökdeş/Hicaz/Şarkı/Aksak/Neveser Kökdeş.
Seni görmek seni sevmek emeliyle yaşarım/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Seni hangi baharlarda arasın bülbül/M. Töngemen/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Ergüder Öktem.
Seni her an görebilmek ne güzel/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Seni her an özlemle anmadığım gün yok ki/Sâmi Derintuna/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Yılmaz Pakalınlar.
Seni her gün bekledim saklı tuttum içimde/Yener Topaloğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yener Topaloğlu.
Seni ilk gördüğüm o günden beri/Sâdık Atay/Buselik/Şarkı/Düyek/Raif Somer.
Seni istasyonda buldum/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Seni istasyonda buldum/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/İbrâhim Vefâ Efendi (Ferâizcizâde).
Seni kendime candan bir sevgili sanmıştım/Yılmaz Yüksel/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yılmaz Yüksel.
Seni kim görse olur müptelâ/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Zeki Arif Ataergin.
Seni kusursuz yaratanı sev/Yılmaz Çiçek/Hüseynî/İlâhi/Düyek/Amir Ateş.
Seni nasıl özledim gönlüme sor söylesin/Yalçın Benlican/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Mahmut Oğul.
Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin/Neclâ Gürer/Bayati/Şarkı/Düyek/Erol Sayan.
Seni ne çok severim târifsiz bir sevgi bu/Sabahattin Hizmetli/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sabahattin Hizmetli.
Seni nerden tanıyorum güzelim (Gülüm seni ta.)/Yesârî Asım Arsoy/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yesârî Asım Arsoy.
Seni öyle sevdim ki anlatamam söz ile/Nevzat Tırışkan/Hicaz/Şarkı/Curcuna/İrfan Özbakır.
Seni rûhumla sarıp kalbime yazdım adını/Vâhit Özaydın/Karcığar/Şarkı/Nim Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Seni senden daha yakın tanımaya çalıştım ben/Engin Çır/Hicaz/Fantezi/Nim Sofyan/Engin Çır.
Seni sensiz yaşamak sanki yetmezmiş gibi/Ömer Umutlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ferit Sıdal.
Seni sesini gözlerinin rengini unutabilsem/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sâdi Hoşses.
Seni sevdâ çiçeğim tâc-ı serim/Leylâ Saz/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/İbrâhim Uygun (Hânende).
Seni sevdi yandı gönlüm yürek neyledim/M. Ünal Yılmazer/Bayati/Şarkı/Aksak Semai/M. Ünal Yılmazer.
Seni sevdiğim için bunca çektiğim nedir/Abidin Kumbasar/Isfahan/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Seni sevdim ben aman efendim/Acemkürdi/Şarkı/Aksak Semâî/Kemânî Serkis Efendi.
Seni sevdim bir kere başkasını istemem/Celâl Çetin/Hisarbuselik/Şarkı/Düyek/İsmâil Demirkıran.
Seni sevdim bir kere başkasını sevemem/İbrahim Halil Taşkent/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Halil İbrâhim Taşkent.
Seni sevdim güzelim unutmam mümkün değil/Yalçın Doğan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mûsa Kumral.
Seni sevdim nice yandım bilir aysız geceler/Esra Çelik/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Burhan Durucu.
Seni sevdim seveli (KANARYAM) (Bahçelerde saz olur.)/Hicaz/Türkü/Düyek.
Seni sevdirmedi ey yar bana gönlümce felek/Veli Bostancı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Özcan Sönmez.
Seni seven benim bunu böyle bil/Alaeddin Pakyüz/Buselik/Şarkı/Sofyan/Alaeddin Pakyüz.
Seni seven kim deseler bir tek benim annem derim (ÖĞRETMENİM)/Bekir Mutlu/Hicaz/Ç. Ş./Nim Sofyan/Bilge Özgen.
Seni seven olabilir sen onlara dönüp bakma/Aşkın Tuna/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hüsnü Üstün.
Seni seven şu kalbimi yakıp yıkıp gitme güzel/Fâruk Şâhin/Buselik/Fantezi/Düyek/Fâruk Şâhin.
Seni sever yüreğim nasıl da aşık sana/Sami Derintuna/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Engin Çır.
Seni sevilesice öpülesice seni/Fethi Karamahmudoğlu/Karcığar/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Seni seviyorum diye girdin gönlüme/Hicaz/Şarkı/Düyek/Güner Erman.
Seni sevmek güzel amma sen gel onu bana sor/Yener Topaloğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yener Topaloğlu.
Seni sevmek sana tapmak dileğim/Cemil Çataloğlu/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Seni sevmek senin aşkın ile yanmak ne güzel/İlhâmi Güntel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hasan Esen.
Seni sordum aradım diyar diyar her yerde/Vâhit Özaydın/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Mahmut Oğul.
Seni sordum aradım her yerde/Vâhit Özaydın/Dügâh/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Seni tefhim ediyor hep bana dağlar dereler/İhsan Bey (Zühtü Paşa Dâmâdı)/Hicaz/Şarkı/Aksak/Yesârî Asım Arsoy.
Seni unutmayı kaç kez denedim/Hüseyin Balkancı/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/Hüseyin Erbay.
Seni zâlim bana her gün gelerek sevdim dedin yemin ettin ağladın/Selma Dinçer/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Senin âlüfte-i ülfet-şiâr-ı firkatin kimdir/Dilfürûz/A. S./Aksak Semâî/Neyzen Ali Rızâ Efendi (Şeyh).
Senin âşıkların kılmaz nazar firdevs-i âlâya/Âşık Paşa/Buselik/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Senin aşkın elemi yakıyor hep âlemi/Dede Efendi/Karcığar/Şarkı/Düyek/Dede Efendi.
Senin aşkın ey dil-rübâ bir belâdır/Acemaşîran/Şarkı/Curcuna/Bîmen Şen.
Senin aşkınla açar sevgili gönlümde bahar/Reşat Özpirinçci/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mehmet Reşat Aysu.
Senin aşkınla bu akşam yine âh etti bu gönlüm/Reşat Özpirinçci/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Senin bağrımda yerin var yüz-ü mâhım/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Senin gibi dilber-i nâzik-ten’den./Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Senin güzel gözlerini gönül kıran sözlerini/Münire Aksaray/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hasan Esen.
Senin güzel yüzünü senin şirin sözünü unutmadım sevgilim/Şekip Ayhan Özışık/Karcığar/Şarkı/Aksak/Şekip Ayhan Özışık.
Senin hâl-i izârından nişan anberde kalmıştır/Enderûnî Vâsıf/Hicaziırak/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Senin hasretinle şûh-i melek-ten/Isfahan/Şarkı/Evfer (Ağır)/Nûman Ağa.
Senin her bir sözün rûha devadır yâ Resûlallah/Ahmet Efe/Bestenigâr/İlâhi/Düyek/Turgut Tokaç.
Senin hicrinle güzel kız yine kalbim yanıyor/Hüseynî/Şarkı/Aksak/İsmâil Demirkıran.
Senin hükmün neden böyle/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Aksak Semâî/Ahmet Uzel.
Senin için ağladım kendim için ağladım/Ragıp Gönülşen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ragıp Gönülşen.
Senin için ey mehveşim/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Neyzen Râşit Efendi.
Senin için söylediğim bu şarkıyı biraz dinle/Ümit Gürelman/Acemaşîran/Şarkı/Nim Sofyan/Rüştü Eriç.
Senin için yaşadım hayallerim hep sendin/Turhan Taşan/Karcığar/Şarkı/Aksak/Mahmut Oğul.
Senin kadar kimseye hiç yakın olamadım/Hâlit Çelikoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Rüştü Eriç.
Senin o nur yüzün ne kadar güzel/Mustafa Ünal Yılmazer/Eviç/Şarkı/Raksan/Mustafa Ünal Yılmazer.
Senin o yeşil gözlerin beni benden alıp gitti/Celâl Ökte/Karcığar/Şarkı/Sofyan/Sâdi Hoşses.
Senin olmuş bu gönül sevgili sensiz olamaz/Mustafa Salkaya/Eviç/Şarkı/Aksak-Curcuna/İsmail Baha Sürelsan.
Senin sazında hüzün benim sesimde keder/Yusuf Nalkesen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Selâhattin İnal.
Senin şu yaptığını aklım fikrim almıyor/Ömer Kalafat/Bayati/Şarkı/Aksak/Hâlil İbrahim Taşkent.
Senin yazın kışa benzer/Âşık Hasan/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Sadettin Kaynak.
Senin yeşil gözlerini gönül kıran sözlerini/Münire Aksaray/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Senin yollarına umut bağladım/Hakkı Yalçın/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Necdet Tokatlıoğlu.
Senin’çün düştüm dillere/Bayati/Şarkı/Düyek/Şâkir Ağa.
Senin’çün ettiğimiz âh ü zârı biz biliriz/Hüzzam/Beste/Hafif.
Senin’çün ey şeh-i hûbân/Ferahnâk/Şarkı/Ağır Düyek/Dede Efendi.
Senin’çün hâb-ı rahat çeşm-i giryânıma düşmandır/Hüseynî/Beste/Zincir/Ebû-Bekir Ağa.
Senindi her lokmam sendin nefesim/Vural Şahin/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Gürdal İnal.
Senindir bu şarkı senindir ey yeşil gözlüm/Buselik/Şarkı/Yürük Semâî/Şekip Ayhan Özışık.
Seninle aşkımızın sonu yok biliyorum/Aşkın Tuna/Hicaz/Şarkı/Düyek/Halil Karaduman.
Seninle ben ayrı ayrı dünyalarda yaşıyoruz/Pervin Şakar/Hisarbuselik/Şarkı/Düyek/Ömür Gençel.
Seninle bir sonbahar mevsimiydi tanıştık/Yusuf Nalkesen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yusuf Nalkesen.
Seninle birlikte yaşayalım biz/Vural Şahin/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Seninle biz ayrılsak da küsmedik/Hasan Karakuş/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Hüsnü Üstün.
Seninle bu aşkı kaldığı yerden devam ettirelim bitmemiş gibi/Saadet Vural/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Alâeddin Pakyüz.
Seninle bu hayâtın kahrına sevincine birlikte uğramalı birlikte ermeliyim/Şâhin Çandır/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Yaşar Bedük.
Seninle çok mutluyum sensiz olamam bir an/Selma Kıvanç-Nurçin Pamukçu/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş.
Seninle çok mutluyum sensiz olamam bir an/Selma Kıvanç-Nurçin Pamukçu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş.
Seninle el ele bir yaz akşamı şu karşı bahçeye gitsek olmaz mı/Tûran Kekevi/Bayati/Şarkı/Sofyan/Mehmet Nazmi Özalp.
Seninle geçen yıllar bana çileydi derken/Hüsamettin Olgun/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Seninle ıslandığım Nisan yağmurlarına./Meltem Baş/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Seyfi Güldağı.
Seninle kaybolduğum geceleri özledim/Filiz Bedük/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yaşar Bedük.
Seninle kışlar bile yaz gibi gelir bana/Engin Çır/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Amir Ateş.
Seninle ne renkli günlerim vardı/Nevin Örnek/Hicaz/Şarkı/Semâî/Süleyman Mertkanlı.
Seninle ne renkli günlerim vardı/Nevin Örnek/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Sibel Taşbaş.
Seninle yaşanan mutlulukları kim demiş unuttum hasretle anmam/Sâmi Derintuna/Hüzzam/Şarkı/Aksak-N. Sofyan/Sâmi Derintuna.
Sensin benim âlemde a gül-gonce zâhîrim/Acemaşîran/Şarkı/Sengin Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Sensin bize bizden yakın/Yunus Emre/Acem/Durak/Şeyh Hüseyin Efendi.
Sensin bize bizden yakın/Yûnûs Emre/Hüseynî/İlâhi/Nim Evsat/Mustafa Efendi (Çalâkzâde).
Sensin ey fahr-i âlem dü cihânın rehberi/Acem/Tevşih/Düyek/Eyyubî Ali Rıza Bey.
Sensin ey mihrim bu âlemde muhabbet rehberi/Karcığar/Şarkı/Ağır Aksak/Hâfız Yusuf Efendi.
Sensin gözümün nûru baharı güneşi/Ahmet Refik Altınay/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Osman Nihat Akın.
Sensin Kerîm sensin Rahîm Allah sana sundum elim/Yûnûs Emre/Dügâh/İlâhi/Sofyan/Zeki Atkoşar.
Sensin Kerîm sensin Rahîm Allah sana sundum elim/Yûnûs Emre/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Güldeniz Ekmen.
Sensiz âlem bahtiyâr etmez beni/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Ekrem Güyer.
Sensiz benim hâlim ne olacak/Yesârî Asım Arsoy/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yesârî Asım Arsoy.
Sensiz bir an gönlümü avutamadım/Kasım İnaltekin/Hicaz/Şarkı/Aksak/Kasım İnaltekin.
Sensiz bir mevsime yolcuyuz şimdi/Sevinç Atan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Cavit Ersoy.
Sensiz bu gönlümde hasret dolunca/Ömer Umutlu/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Sofyan/Selahattin Sağlam.
Sensiz cihanda âşıka işret revâ mıdır/Nahîfî/Ferahnâk/Y. S./Yürük Semâî/Zekâî Dede.
Sensiz dil-i nâ’şâdın efendim işi bitti/Ferahfeza/Y. S./Yürük Semâî/Nesim Silviya (Haham).
Sensiz doğacak günleri akşam biliriz/Ümit Yaşar Oğuzcan/Eviç/Şarkı/Aksak/Mustafa Uyan.
Sensiz doğar gün batar/Rauf Alanyalı/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Semahat Özdenses.
Sensiz ey rûh-i mücessem ağlasın leyl ü nehâr/Acemkürdi/Şarkı/Semâî/Abdurrahman Şevket Bey (Kemânî).
Sensiz geceler öyle siyah öyle siyah ki/Sıtkı Angınbaş/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Sâdi Hoşses.
Sensiz gecenin var mı sabahı bilemezdim/Y. Sinan Ozan/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Artaki Candan.
Sensiz geçecek günleri âhımla eritsem/Besim Tecer/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Şerif İçli.
Sensiz geçemez artık inan zor geceler yâr/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Ahmet Uzel.
Sensiz geçen geceler içim hüzün doluyor/Şâkir Döşemeciler/Gerdaniye/Şarkı/Düyek/Mümin Salman.
Sensiz geçen günleri ömürden sayamam ben/İbrahim Halil Taşkent/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İbrahim Halil Taşkent.
Sensiz geçen günleri unutmam hiçbir zaman/A. Rafet Haznedar/Hicaz/Şarkı/Semai/Ünsal Silleli.
Sensiz geçen ömrüm bana zından oluyor gel/İbrahim Halil Taşkent/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Halil İbrâhim Taşkent.
Sensiz geçen seneler neler çektim ben neler/Mehmet Erbulan/Hicaz/Fantezi/Düyek/Celâl Abacı.
Sensiz geçen yılları yaşamadım farketmez/Baha Koçak/Hicaz/Şarkı/Aksak/Bilge Özgen.
Sensiz geçen yıllarımı sildim artık başa döndüm/Uğur Gür/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Karakoyunlu.
Sensiz gönlüm gamla dolsa/Galip Uzunca/Dügâh/Şarkı/Semai/Erdinç Çelikkol.
Sensiz hayat bulmaz canım düşlerimi bölüşemem/Münire Aksaray/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/İlgün Soysev.
Sensiz kavgalıyım bütün alemle/Zekai Tunca/Hicaz/Şarkı/Düyek/Zekai Tunca.
Sensiz mevsimlerin tadı kalmadı/Halil Soyuer/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Sensiz olunca seni özlerim/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Ahmet Uzel.
Sensiz tadı olmuyor şarkının da sazın da/Gülseren Mungan/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Gülseren Mungan.
Sensiz tadı yok günlerin baharların yazların/Özgen Girişen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Süleyman Mertkanlı.
Sensiz yalnız umutsuz yürürüm buralarda/Fethi Karamahmudoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Sensiz yaşamaktansa ölmek evlâdır bana/Melâhat Pars/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Melâhat Pars.
Sensiz yine bülbül gibi gülden ırak aşkım/Taner Çağlayan/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Bilge Özgen.
Sensizliğe söylendi bütün şarkılar/Seyhan Girginer/Hüseynî/Şarkı/Aksak/İlgün Soysev.
Sensizliğe tüm şarkılarım dinle özümden/Güler Turan/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Güler Turan.
Sensizliği ben seçmedim ben seçmedim ayrılığı/Zekâi Tunca/Hicaz/Şarkı/Düyek/Zekâi Tunca.
Sensizlik çiledir yalnız çekilen sensizlik/Fethi Karamahmudoğlu/Karcığar/Şarkı/Berefşan/Fethi Karamahmudoğlu.
Sensizlik çok zor şimdi anlatsam bilir misin/Meryem Sevin/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ayşe Pınar Köksal.
Serâbı andıran bir göl gibisin/Sâmi Derintuna/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/İsmail Demirkıran.
Ser-dağ-ı gönül tâze açılmış gülümüzdür/Hicaz/A. S./Ağır Aksak Semâî/Kömürcüzâde Mehmet Efendi H..
Serdâr-ı Rüsûl nûr-i sübül Hüsrev-i Batha/Kâzım Efendi/Besteısfahan/İlâhi/Devr-i Hindî/Dellalzâde İsmail Efendi.
Serde dağ-ı iştiyâkı tâzeler bir tâze mâh/Şâkir Efendi (. yy)/Isfahanek/Beste/Darbeyn/Küçük Mehmet Ağa.
Serde sevdâ dilde gam sînemde peykân-ı keder/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Nikoğos Ağa.
Ser-fürü eyler görenler serv-i reftârın senin/Acemaşîran/Şarkı/Semai.
Serîr-i şevketin şâhenşeh-i hâkanıdır zâtın/Isfahan/Methiye/Devr-i Hindî.
Sermest-i aşkım lûtf eyle sâkî/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Serpil yağmur gibi düş bir akşam camlarıma/Rüştü Şardağ/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Cevdet Çağla.
Serv-i sehî bî-menendim/Hüseynîaşîran/Şarkı/Aksak/Nûman Ağa.
Serviler kıskanıyor endâmı elif sanki/Hasan Oral Şen/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak-Semai/Alâeddin Yavaşça.
Sesimde şarkısı aşkın figân olup gidiyor/Hikmet Münir Ebcioğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Selâhattin İnal.
Sesinde hicrandan dalgalar coşar/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Sedat Öztoprak.
Sesini duydum geldim, gönlüme uydum geldim/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Sesini duydum o dost sesini kımıl kımıl sevgi dolu/Yaşar Gençoğlu/Dügâh/Şarkı/Oynak/Fethi Karamahmudoğlu.
Seslendim dağlara nerdesin diye/Yalçın Benlican/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Hasan Esen.
Seslendim dağlara nerdesin diye/Yalçın Benlican/Karcığar/Şarkı/Nim Sofyan/Turgut Aksoy.
Sessiz esen rüzgârlar sormadınız hâlimi/Şermin Urcan/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Şermin Urcan.
Setresinin düğmeleri düz değil/Acem/Şarkı/Aksak/Denizoğlu Ali Bey.
Sev beni ne olur ne olur güzelim/M. Fatih Salgar/Buselik/Şarkı/Aksak/M. Fatih Salgar.
Sev okşa beni sevdâlı başım sînende yatarken/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Cemil Muslu.
Sevdâ bahçelerinde açılan gül ol da gel/Kenan Akansu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Rüştü Eriç.
Sevda bahçelerinde geçen günleri düşün/O. Nuri Gündeş/Hüzzam/Şarkı/Değişmeli/Ali Şenozan.
Sevdâ budur güzelim aç gönlümü bak da gör/Ceyhun Savaşan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Kadri Şençalar.
Sevda çiçekleri bir bir açarken/Sevim Sürer/Hüzzam/Şarkı/Semai/Bilge Özgen.
Sevdâ denen alev rûhu bir sarsın/Bekir Mutlu/Buselik/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Sevdâ denen gizli derdin hâlâ başımda işi ne/Orhan Kızılsavaş/Hicaz/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Sevdâ denilen şey kula ihsan/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Sevdâ diye kalbim hüsrânına yanmış/Dilkeşhaveran/Şarkı/Curcuna/Şükrü Tunar.
Sevdâ ehli dağlar yıkar/Fuat Azgur/Hüseynî/Şarkı/Türk Aksağı/Müfit Kuraner.
Sevdâ gibi hülyâ dolu bir yaz gecesinde/Mesut Kaçaralp/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Muzaffer İlkar.
Sevdâ gülü içimdeki bak yaş değil gözümdeki/Naci Derçin/Hicaz/Fantezi/Nim Sofyan/Naci Derçin.
Sevda ile söylendi adın dün gece/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Sevdâ nazdan şuh alevdir ağlatır/Hatice Yücel/Hicaz/Şarkı/Düyek/Gültekin Aydoğdu.
Sevdâ o bir peridir karar etmez yerinde/Orhan Seyfi Orhon/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Erdoğan Yıldızel.
Sevdâ ona yaklaşma yanarsın tutuşursun/Hüseyin Rifat Işıl/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Osman Nihat Akın.
Sevdâ önce alev sonra kor olur/Hasan Karakuş/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Fâruk Şâhin.
Sevdâ savaşlarım bitiyor derken her türlü savaştan aşka sığındım/Zekâi Tunca/Bayati/Şarkı/Düyek/Zekâi Tunca.
Sevda yeli aşk bağına dalınca/Güler Turan/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Suphi İdrisoğlu.
Sevdadır çevre yanımda bir nice nöbet tutmuştur/Feyzi Halıcı/Hüseynî/Fantezi/Nim Sofyan/Zafer Sakıncı.
Sevdâdır şu kalbe dolan bu gerçeği sanma yalan/Nevin Yavuz/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/Alâeddin Şensoy.
Sevdalar besledim gönülden sana/Emine Kazıkoğlu/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Faruk Şahin.
Sevdalar demiydi bülbül çilerdi/Rızâ Tevfik Bölükbaşı/Bayati/Şarkı/Düyek/Ümit Âşık.
Sevdâlar döndürüyor hayat denen bu çarkı/Yüksel Satoğlu Gemalmaz/Ferahfeza/Şarkı/Aksak/M. Sabri Akçagül.
Sevdalı bülbüllerden aşk dolu gönüllerden/Sâlih Korkmaz/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Alâeddin Şensoy.
Sevdâlı çiçekler sararıp soldu seninle/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Zeki Arif Ataergin.
Sevdâlı eyledin beni âsûde-hâl iken/İsmail Safâ Bey/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Vecdi Seyhun.
Sevdalı gözlerin mest eyler beni/Emine Ertem/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Amir Ateş.
Sevdâlı gözlerle sen bana baktın/Badi Nedîm Bey/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Selâhattin Pınar.
Sevdâlıyım ezelden geçmedim bu emelden/Şeref Mardinli/Hicaz/Şarkı/Çifte Sofyan/Ûdî Hırant (Kenkiloğlu).
Sevdâmı o hülyâlı gözün rengi yarattı/Nâhit Hilmi Özeren/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Emin Ongan.
Sevdâmı o hülyâlı gözün rengi yarattı/Nâhit Hilmi Özeren/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Ferit Sıdal.
Sevdâmın güzel kızı gönlümün tek hırsızı/İsmail Hakkı Özbilgin/Hicaz/Şarkı/Aksak/Bilge Özgen.
Sevdan beni yaktı yine/Mustafa Ünal Yılmazer/Hüseyni/Şarkı/Raks Aksağı/Mustafa Ünal Yılmazer.
Sevdan ile abad gönlüm/Mehmet Veysi Dörtbudak/Hicaz/Şarkı/Aksak/Selçuk Timur.
Sevdan ile geçen günler artık uzakta/Tahsin Albayrak/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Ergüder Öktem.
Sevdan ile gelsin bahar/Mustafa Ünal Yılmazer/Hicazkâr/Şarkı/Türk Aksağı/Mustafa Ünal Yılmazer.
Sevdânın ateşi yakarken beni/Sami Derintuna/Hicaz/Fantezi/Sofyan/Pınar Köksal.
Sevdânın baharında geceler ne güzeldir/Reşat Özpirinçci/Hicaz/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Sevdânın peşinden koşdu bu gönlüm/Ayten Yavaşca/Hicaz/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Sevdanın yolunda son durağımsın/Vural Şahin/Hicaz/Şarkı/Düyek/Halil Gürdal İnal.
Sevdâsı hayâlgâhıma bir ok gibi battı/Besim Berkmen/Buselik/Şarkı/Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
Sevdâsı henüz sînede gönlüm gibi sağdı/Y. Sinan Ozan/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Yorgo Bacanos.
Sevdâsına düştü gönül durulmaz/Ahmet Şenses/Hicaz/Şarkı/Semâî/Ahmet Şenses.
Sevdâsına gönlün yine Mecnun olarak gel/İlhan Seçkin/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Esin Seçkin.
Sevdasız bir pınar olmaz diyorlar/İlkan San/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Suphi İdrisoğlu.
Sevdaya düştüm divaneyim ben/Sevinç Atan/Hisarbûselik/Şarkı/Türk Aksağı/Hüseyin Soysal.
Sevdâyı aşkınla yandım efendim/Ahmet Eski/Hüseynî/İlahi/Sofyan/Refik Demirci.
Sevdâ-yı aşkla dâim yanarım/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Hâfız Efendi-i Atîk.
Sevdâ-yı muhabbet hele tâ baştan âşıktır/Dilnişîn/Y. S./Yürük Semâî/Nesim Silviya (Haham).
Sevdâ-yı ruhun aşk eline son seferimdir/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Hâfız Yusuf Efendi.
Sevdayı seninle tanıdım kadın/Eyüp Göksu/Hicaz/Şarkı/Düyek-Değ./Ali Şenozan.
Sevdâ-yı sivâdan geç gel Hû diyelim Yâ Hû/Aziz Mahmud Hüdai/Isfahan/İlâhi/Sofyan/Ahmet Hatipoğlu.
Sevdâyı terennüm edecek bestenigârım/Tevfik Nevzat Çağdaş/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Kemâl Batanay.
Sevdâ-zedeyim aşkıma bir çâre/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Ahmet Uzel.
Sevdâ-zedeyiz sâkî bize sun cam-ı şifâyı/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Sevdi cânım şimdi bir nevres peri/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/İsmet Ağa.
Sevdi dil bir muğ-beçe şûh-i şeni/Sâmî/Buselikaşîran/Şarkı/Ağır Aksak/Tâhir Ağa.
Sevdi gönlüm bir dil-rübâ/Arabanbuselik/Şarkı/Aksak.
Sevdi gönlüm bir gül-i nâzik-ter’i/Karcığar/Şarkı/Aksak/Neyzen Ali Rızâ Efendi (Şeyh).
Sevdi gönlüm bir melek-peyker peri/Dügâh/Şarkı/Curcuna/Hacı Fâik Bey.
Sevdi gönlüm daha ilk gün o hayâl esmerini/Fuat Edip Baksı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Rüştü Şardağ.
Sevdi gönlüm ey melek-sîmâ seni/Ethem Pertev Paşa/Acemkürdi/Şarkı/Ağır Aksak/Nikoğos Ağa.
Sevdiceğim bir taem/Pınar Köksal/Hicaz/Şarkı/Düyek/Pınar Köksal.
Sevdiğim âhûya teşbih eyledim çeşmânını/Hüzzam/Beste/Fahte/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Sevdiğim aşkınla oldum böyle mahzûn serseri/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak Semâî/Abdi Efendi (Tellâl).
Sevdiğim âzâde-i hicrânınım/Kenan Bey/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Şekerci Cemil Bey.
Sevdiğim bir bakışla insanı mecnûn eder/Mesut Caşka/Bayatiaraban/Şarkı/Düyek/Mesut Caşka.
Sevdiğim bir goncasın sen açma vaktin gelmeden/Mustafa Saruhanoğlu/Eviç/Şarkı/Düyek/Nihat Adlim.
Sevdiğim cemâlin çünki göremem/Nedîm/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Mahmut Celâleddin Paşa.
Sevdiğim cihanda (Sevgilim cihanda) aşk ıztırabtır/Süheylâ Muhterem Hanım/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Dürrî Tûran.
Sevdiğim dünyâlar kadar gel dese bir gün gel dese/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Münir Nûrettin Selçuk.
Sevdiğim düştüm senin’çün dillere/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Aziz Efendi.
Sevdiğim elinden çektiklerimi/Mustafa Arik Arık/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Faruk Şahin.
Sevdiğim etsem ibâdet çok değildir hüsnüne/Fâruk Şükrü Yersel/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Zeki Duygulu.
Sevdiğim ey gülnihalim bağı cennetsin bana/Güler Turan/Acemkürdi/Şarkı/Ağır Düyek/Sadettin Çevik.
Sevdiğim giymiş boyunca kareler/Gülizar/Şarkı/Aksak/Rif’at Bey.
Sevdiğim ince beldir/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Medenî Aziz Efendi.
Sevdiğim nermin elinde sen sararken yâremi/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Kemânî Serkis Sucuyan.
Sevdiğim seveceğim uğrunda öleceğim/Kadriye Babahan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Halil İbrâhim Taşkent.
Sevdiğim üç mevsimdir beraberdik yüz yüze/Şâhin Çangal/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Sevdiğim vaslını gayetle temennî ederim/Isfahan/Şarkı/Curcuna.
Sevdiğim vuslat mı bu firkat midir yâ neş’e mi/Hüseynîaşîran/Şarkı/Devr-i Hindî/Sedat Öztoprak.
Sevdiğim yâr cümle candan dünyalardan gizlidir/Mevlana/Buselik/Şarkı/Devr-i Hindi/İsmet Burkay.
Sevdiğim yazık değil mi bana/Niyâzi Bey/Bestenigâr/Şarkı/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Sevdiğim’çün mü beni töhmetle itham eyledin/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Kanûni Hacı Arif Bey.
Sevdiğim’çün seni ey serv-i semen/Gerdaniye/Şarkı/Düyek/Hacı Fâik Bey.
Sevdiğin sevdânı unutmuş artık/Hârun Karadeniz/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Sâdun Aksüt.
Sevdiğini söylüyorsun ne de tatlı gülüyorsun/Sabahattin Hizmetli/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sabahattin Hizmetli.
Sevdik ve sevildik biz hep gönülden/Sâmi Derintuna/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erkan Yüksel.
Sevdim ammâ ol perî-peykeri eyvâh olsun/Ferahfeza/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Sevdim bir dilberi ruhlar serveri/Hüseynî/Türkü/Sofyan.
Sevdim bir gonca-i rânâ/Eviç/Şarkı/Aksak/Dede Efendi.
Sevdim bir tâze dilberi/Araban/Şarkı/Ağır Düyek.
Sevdim bu yaz bir esmer/Karcığar/Şarkı/Sofyan/Râkım Elkutlu.
Sevdim dersin kaş çatarsın/Mehmet Akça/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Mustafa Malay.
Sevdim diyen varsa eğer söz söylemem söz üstüne/Gülten Çiçek Tural/Gerdaniye/Şarkı/Sofyan/İsmâil Demirkıran.
Sevdim güzelim seni artık gel üzme beni/Alâeddin Yavaşça/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Sevdim sarışın bir kızı en körpe çağında/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı.
Sevdim seni ben âh güzelim aşkına düştüm/Sabahattin Volkan/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Sabahattin Volkan.
Sevdim seni ben ey çeşm-i âfet/Ferahfeza/Şarkı/Aksak Semâî/Nikolâki (Kemençeci).
Sevdim seni ben sevmeye lâyık diye sevdim/Acemaşîran/İlâhi/Yürük Semai/Abdullah Uysal (Dr.).
Sevdim seni bir zamanlar masal gibi geçti yıllar/İbrahim Umut/Acemaşîran/Şarkı/Semai/İbrahim Umut.
Sevdim seni ey nazlı melek var mı günâhım/Bestenigâr/Şarkı/Türk Aksağı/İbrâhim Tuğberk.
Sevdim seni gel ey peri/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Kemençeci Usta Yani.
Sevdim seni kır çiçeğim aşkın ile öleceğim/Sâmi Serimer/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Sâmi Serimer.
Sevdim seni sevmek ne demek anlamadın sen/Yaşar Şâdi Bey/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Hacı Ethem Efendi.
Sevdim seni yosma fidan/Arabanbuselik/Şarkı/Aksak Semâî/Dede Efendi.
Sevdim seveli o kızı aşkı yüreğimde sızı/Gâlip Hamza Berkay/Acemaşîran/Şarkı/Curcuna/Amir Ateş.
Sevdim yine (güzel) bir nev-civan/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Hacı Arif Bey.
Sevdim yine bir âfet gibi yâr/Hüzzam/Şarkı/Aksak-Düyek/Tanbûri Mustafa Çavuş.
Sevdim yine bir mehveşi/Ferahfeza/Şarkı/Düyek/Sultan II. Mahmut (Adlî).
Sevdimse eğer gözbebeğim neydi günahım/Ahmet Tutaklar/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ahmet Tutaklar.
Sevdimse seni fikr-i visâl eylemedim ben/Isfananek/Y. S./Yürük Semâî/Mîr Mustafa.
Seven gönül geçer mi sevdiği yardan/Şefik Alacain/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yılmaz Pakalınlar.
Seven gönül unutur da gider mi/Ümit Malkoç/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Güngör Kandeğer.
Seven güler derler ben gülemedim aşkın kıymetini hiç bilemedim/Sâmi Derintuna/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan-Düyek/Ziyâ Taşkent.
Seven yok sevdiğim dil-hûn eder çok/Halit Uzel/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/İsmail Baha Sürelsan.
Sevenler de bizleriz unutanlar da/Sürel Konuk/Hicaz/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Sevenler sevilenler dilden dile gezenler/Hicaz/Şarkı/Düyek-Curcuna/Sâdi Işılay.
Sevenler sevilenler gönül derdi çekenler/Vecdi Bingöl/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Sevenleri ağlatan karşılıksız aşklarmış/Ali Coşkun/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Sevenlerin kaderi alev alev yanmakmış/Ömer Kalafat/Hicaz/Şarkı/Aksak/Gürdal İnal.
Sevenlerin kadrini anlayan var bilen var/Ünal Narçın/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Ünal Narçın.
Severdim bir meh-i âşüfte-hâli/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Severek aldanıyordum onu kalbim yanarak/Hicaz/Şarkı/Düyek/Nubar Tekyay.
Severim ben seni (Seni ben severim) candan içerû/Yûnûs Emre/Hüseynî/İlâhi/Sofyan.
Severim ben seni candan içeri/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Müsemmen/Alâeddin Yavaşça.
Severim cân ü gönülden seni tersâ çiçeğim/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Şevkî Bey.
Severim çâresiz ey mâh seni/Isfahan/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Severim düşünmeyi mâziyi anmak için/Sedat Ergintuğ/Hicaz/Şarkı/Düyek/İrfan Özbakır.
Severim her çiçeği rengini senden alıyor/Hasan Soysal/Eviç/Şarkı/Ağır Aksak/Hasan Soysal.
Severim her güzeli senden eserdir diyerek/Bedri Ziyâ Aktuna/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Lem’î Atlı.
Severim her güzeli senden eserdir diyerek/Bedri Ziyâ Aktuna/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Nefîse Özses.
Severiz esmeri esmerde halâvet vardır/Rızâ Günay/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Kaya Bekat.
Severiz gördüğümüz âfeti dilber diyerek/Mustafa Çelebi (Nâl-i Kadîm)/Evcara/Şarkı/Aksak/Mehmet Ali Çelikbaş.
Seversin diye sevdim düşmandan beter oldun/Sedat Ergintuğ/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İrfan Özbakır.
Seveyim sevdiğini âh bilerek/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Bîmen Şen.
Sevgi beklerken neden hicrana savrldun gönül/Osman Nûri Özpekel/Dilkeşhaveran/Beste/Hafif/Ömür Gençel.
Sevgi bir gün biterse hüzün gelir bilirim/Nakifer Yıldırım/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Ziya Levent Topçuoğlu.
Sevgi coşkun bir pınardır yoksa n’eyler gönlümüz/Hasan Soysal/Eviç/Şarkı/Devr-i Hindî/Hasan Soysal.
Sevgi çiçekleri açtı bu mevsim/Halil Soyuer/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Murat Kadir Gök.
Sevgi defterini açma yeniden/Sadık Atay/Bayati/Şarkı/Düyek/Bahri Altıntaş.
Sevgi dolu cesur ana korudu/Selâhattin İçli/Acemaşîran/İlâhi/Sofyan/Selâhattin İçli.
Sevgi dolu çağlarda/Ferhat Sarmusak/Hisar/Şarkı/Devr-i Turan/Hüseyin Soysal.
Sevgi dolu kalbime sanki düştü bir cemre/Sâmi Derintuna/Bestenigâr/İlâhi/Sofyan/Pınar Köksal.
Sevgi dolu merhametli annem annem canım annem/Musa Kalkınç/Hicaz/Ç. Ş./Düyek/Bülent Nuran.
Sevgi dolu sözlerde ışıl ışıl gözlerde/Sedat Erdoğdu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Süleyman Mertkanlı.
Sevgi kalpten kalbe gezer/Hâlit Çelikoğlu/Buselik/Şarkı/Aksak/Mahmut Oğul.
Sevgi mi döndürür dünyâyı bilmem/Osman Yıldız/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Hasan Soysal.
Sevgi özlemdir dedin hasretine katlandım/Cengizhan Altuntaş/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Niyâzi Şengül.
Sevgi şefkat verdin bana canım kurban olsun sana/Yılmaz Pamukçu/Acemkürdi/Fantezi/Düyek/Yılmaz Pamukçu.
Sevgi vardı aşk vardı neş’e vardı zevk vardı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ali Çankaya.
Sevgi varsa gönülde bir gülüştür gözlerde/Nilgün Bingöl/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Erol Bingöl.
Sevgi yağmurlarla gelir (Canlar fedâ yurduma)/Yalçın Benlican/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Turhan Toper.
Sevgi yağmurum ol gönlüme yağda/Zeynep Arıkan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Aysim Dolgun.
Sevgiden neş’eden düşmüşüz ayrı/Şahap Gürsel/Hicaz/Şarkı/Semâî/Rüştü Şardağ.
Sevgiler sende kalsın kalbindeki iz benim/Uğur Gür/Hicaz/Şarkı/Düyek/Arif Sâmi Toker.
Sevgiler sende kalsın kalbindeki iz benim/Uğur Gür/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yılmaz Yüksel.
Sevgiler sözde kalmış aşk nasıldır bilen yok/Yalçın Benlican/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mahmut Oğul.
Sevgilerden örülmüş ömür boyu dostluğu/İlkan San/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Sevgilerin özündesin sevenlerin gözündesin/İlkan San/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/İsmail Demirkıran.
Sevgilerle dolmuş bulut gibiyim/Hüseyin Balkancı/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Sevgili küçük yaramaz sırrına akıl eremez/Fethi Karamahmudoğlu/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Turan/Fethi Karamahmudoğlu.
Sevgili ne demek bilmem gönlümce bilen var mı/Vecdi Bingöl/Hüzzam/Şarkı/Düyek-Curcuna/Sadettin Kaynak.
Sevgilim bu akşam guruba kadar/Eviç/Şarkı/Aksak/Nubar Tekyay.
Sevgilim bunca yıldır sensiz nasıl yaşadım/Çiğdem Akbulut/Hicaz/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Sevgilim dönmüşsün duydum da geldim/Ali Sıddık Tüzün/Aşkefza/Fantezi/Düyek/Güner Donat.
Sevgilim gel etme naz/Dilkeşhaveran/Şarkı/Curcuna/Hasan Fehmi Mutel.
Sevgilim gönlümün düşünce vakti akşamdan sonradır/Faruk Nafiz Çamlıbel/Hüzzam/Şarkı/Düyek-Semâî/Nilgün Demirağ.
Sevgilim gurbete gittiği zaman/Alâeddin Şensoy/Hicaz/Şarkı/Semâî/Alâeddin Şensoy.
Sevgilim kimbilir âh şimdi nasıl bir yerdesin/Mahmut Nedim Güntel/Evcara/Şarkı/Ağır Aksak/Rüştü Eriç.
Sevgilim olmakta eşkim dâimâ gözden revân/Yusuf Kenan Bey/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Sevgilim sanma seni bir an olsun unuttum/Onur Akay/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Semahat Özdenses.
Sevgilim sensizliğimi yudum yudum içiyorum (SENSİZLİK)/Semra Ersoylu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Câhit Ünyaylar.
Sevgilim yalan söylerse sana kurusun ve mahrum kalsın dilim/Nazım Hikmet Ran/Hicaz/Şarkı/Düyek/Zekâi Tunca.
Sevgilim yollara bakma gelemem/Füsun Ocakçıoğlu/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Füsun Ocakçıoğlu.
Sevgilimdin sen benimdin eskiden/Mediha Şen Sancakoğlu/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Mediha Şen Sancakoğlu.
Sevgilimdir şu gelen/Karcığar/Şarkı/Aksak.
Sevgim bitti mi sandın çıkmadın ki hülyâmdan/Uğur Gür/Buselik/Şarkı/Düyek/Arif Sami Toker.
Sevgim uzakta kaldı sevdam hep oralıdır/Mustafa Töngemen/Bestenigâr/Şarkı/Sofyan/Suphi İdrisoğlu.
Sevgim yüreğine sığmadı senin/Hüsamettin Olgun/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Güldeniz Ekmen Agiş.
Sevgimi anlatmak isterim sana/Şâhin Çangal/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş.
Sevgimi söylemek için kelime yetmez diyorum/Muharrem Gerçeker/Hicaz/Şarkı/Düyek/Pınar Köksal.
Sevgimizin aşkımızın üstünden sene geçti (MÂZİYE HASRET)/İlkan San/Hicaz/Şarkı/Semâî/Sâdettin Öktenay.
Sevgimle güzelleşen yüzün hiç solmayacak (HÂTIRASIN BANA)/Cinuçen Tanrıkorur/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Cinuçen Tanrıkorur.
Sevgimle yanan bahçede bir tâze baharsın/Ahmet Şevket Bohça/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Bilge Özgen.
Sevgin içimdedir dilimde değil/Ayhan İnal/Hicaz/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Sevgin ile dolmak için mutluluğu bulmak için/Mediha Şen Sancakoğlu/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Sevgin o kadar rûhumu sarmış ki derinden/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Hasan Fehmi Mutel.
Sevgine hasretim yüzüne hasret/Sabahattin Hizmetli/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sabahattin Hizmetli.
Sevgini ilgini benden çeksen de/Orhan Kızılsavaş/Ferahnümâ/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Sevginle yanan kalbim için bir kere gelsen/Mustafa Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Mustafa Ünal Yılmazer.
Sevgisini vermeyeni vefâ nedir bilmeyeni/Erol Güngör/Gerdaniye/Şarkı/Nim Sofyan/İsmail Demirkıran.
Sevgiye o kadar uzaktasın ki gönlümün feryadı ermiyor sana/Zeyyat Kocamemi/Hicaz/Şarkı/Düyek/Pınar Köksal.
Sevilmeyi pek sever sevildikçe nâz eder/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Bîmen Şen.
Sevimlisin güzelsin beni niçin üzersin/Sabri Süha Ansen/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Sabri Süha Ansen.
Sevince görürsün kimmiş tutuşan/Ömer Kalafat/Hüzzam/Şarkı/Semâî/İsmâil Demirkıran.
Sevince sevilkince bir başkadır yaşamak/İbrhim Halil Taşkent/Hicaz/Şarkı/Düyek/İbrhim Halil Taşkent.
Sevinciyle kederiyle ömür güzel dünyâ güzel/Yalçın Benlican/Bayati/Şarkı/Nim Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Sevinçle bitmeli kadehimde mey/Halil Soyuer/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Ali Şenozan.
Sevinçliyim kaderim gülüverdi yeniden/Adem Şâhin/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Adem Şâhin.
Sevip sen mâh-ı ruhsârı/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Nûman Ağa.
Seviyor istiyor seni madem ki/Seyfullah Çiçek/Hicaz/Şarkı/Düyek/Rafet Kıral.
Seviyordum onu rûhumda kanarken yaralar/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Selâhattin Pınar.
Seviyormuş gibi bak yine bir gün derinden/Bayati/Şarkı/Curcuna/Rifat Ayaydın.
Seviyorsam seni kabahat bende değil sende değil/Şekip Ayhan Özışık/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Şekip Ayhan Özışık.
Seviyorsan sevgilim “seviyorum” de bana/Cemâlettin Alptekin/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mehmet Reşat Aysu.
Seviyorum desen de kanmam sözüne/Uğur Gür/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Talât Er.
Seviyorum deyişin kulağımda dün gibi/Esin Şenkal/Hicaz/Şarkı/Düyek/İbranim Halil Taşkent.
Sevmeden bir kimseyi seviyorum denir mi/İbrahim Coşar/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Güler Turan.
Sevmek altın anahtar/Fethi Karamahmudoğlu/Karcığar/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Sevmek ayrı bir ızdırap gurbet ondan da beter/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Kâzım Nâmi Erdölen.
Sevmek başka sevilmek başka şey/Rıdvan Tandoğan/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Rıdvan Tandoğan.
Sevmek bilen elbet bulur aşkı da sende/Şükrü İnce/Hüseynî/Şarkı/Yürük Semâî/Kadri Şençalar.
Sevmek de hata mıdır güzelim söyle bundan ne çıkar/Kudret Göl/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Fahri Bulut.
Sevmek de var olmak gibi bir bilmecemizdir/Güngör Fahri Tüzün/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Mehmet Nazmi Özalp.
Sevmek hakkın sev gönül yaşarken baharını/Ertuğrul Akçaylı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Metin Everes.
Sevmek ne güzel şey âlemde gönülden/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Sevmek nedir hiç bilmedin/Câhit Deniz/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Alâeddin Pakyüz.
Sevmek seni yâr vallâhi ne hoş/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Sevmek suçsa çekinmezdim ölümden/Vecdi Bingöl/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Sevmekten vazgeçtim sanma sevmek benim kaderim/Aydın Oran/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Aydın Oran.
Sevmemek elimde mi yüreğim vazgeçmiyor/Güzide Taranoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ali Şenozan.
Sevmemek kâbil midir ey âfitâbım hiç seni/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Mısır’lı İbrâhim Efendi (Ûdî).
Sevmemiş bir sevdiğim var anlamaz sevdâ nedir/Fuat Hulûsi Demirelli/Ferahnümâ/Şarkı/Devr-i Hindî/Hüseyin Sâdettin Arel.
Sevmemiş bir sevdiğim var anlamaz sevdâ nedir/Fuat Hulûsi Demirelli/Karcığar/Şarkı/Devr-i Hindî/Akın Özkan.
Sevmez oldun ey perî efkendeni/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Rif’at Bey.
Sevmişken seni rûhum sevgimi anlatmadım/Şâkir Bey/Ferahfeza/Şarkı/Aksak/Kaptanzâde Ali Rızâ Bey.
Sevmiyorsan söyle bitsin bu çile/Kenan Şavklı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Semahat Özdenses.
Sevmiyorum desende gözler ele veriyor/Turgut Kaya/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Amir Ateş.
Sevmiyorum seni artık gözlerimi geri ver/İlham Behlül Pektaş/Hicaz/Şarkı/Düyek/Avni Anıl.
Seylâbe dönse eşkin üftadelik yüzünden/Esra Çelik/Hüzzam/Şarkı/Lenkfahte/Burhan Durucu.
Seyr ederken sebz-i sahn-ı gülşeni/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Nikoğos Ağa.
Seyr edip dün gece ol meh-peykeri/Dügâh/Şarkı/Ağır Aksak/Santûri Ethem Efendi.
Seyr etmek için seyrini ey rûh-i revânım/Mustafa Reşit Bey/Ferahfeza/Şarkı/Sengin Semâî/İsak Varon.
Seyr ettim Muhammed’i doğmuş nûrlar içinde/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Sofyan.
Seyr eyle o gül rûyi ki nev-âfet-i candır/Hicaz/Y. S./Yürük Semâî/Sâlih Ağa.
Seyr eyleyip sîmîn-tenin./Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Tâhir Ağa.
Seyre çıkmışsın bugün Kağıthâneyi/Karcığar/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Seyre daldık gonca-i handânı bir ömür bitti/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Osman Nihat Akın.
Seyre dalınca gönül metapta Kalamış’ı/Orhan Tokmakoğlu/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Nurettin Cemil Sangan.
Seyreyleyip doysam sana ey gönlümün açan gülü/Mustafa Fahlioğulları/Bestenigâr/Şarkı/Curcuna/Mustafa Fahlioğullar.
Seyr-i gülşen edelim ey şîvekâr/Hicaz/Şarkı/Ağır Düyek/Dede Efendi.
Seyr-i mehtâb edelim gel bu şeb ey mehlika/Enderûnî Vâsıf/Acemkürdi/Şarkı/Devr-i Hindî/Mehmet Yürü (Nasib’in).
Seyyah olup şol alemi ararsın/Yunus Emre/Hüseynî/İlâhi/Sofyan.
Sezdim dargın bakışını dalarken gözlerine/Rifat Ayaydın/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Rifat Ayaydın.
Sıcacık okşar gibi bakardın/İsmail Hakkı Özbilgin/Hicaz/Şarkı/Aksak/Kenan Olguncan.
Sıcağı anlatırken yanmak gerekmez/Yâsemin Balkan/Ferahfeza/Şarkı/Curcuna/Selâhattin İçli.
Sıdk ile âşık olursan yâr sana mefkud değil/Abdullah Efendi (Himmetzâde)/Isfahan/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Sık sık buluşurdu yeşille yağmur/Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Sıla burcu burcu tüter/Mehmet Kındap/Hüseyni/Şarkı/Sofyan/Saadet İdrisoğlu.
Sıra dağlar mordu sular kırmızı/Rızâ Tevfik Bölükbaşı/Hüseynî/Şarkı/Curcuna-N. Sofyan/Selâhattin İçli.
Sıra sıra dizilmiş karşıki dağlar/Uğur Gür/Hicaz/Şarkı/Düyek/Necip Gülses.
Sırma saçları perîşân./Isfahan/Şarkı/Aksak/Tanbûri Mustafa Çavuş.
Sırma saçlı yârimin can bahşederken işvesi/Ahmet Refik Altınay/Hicaz/Şarkı/Semâî/Mısır’lı İbrâhim Efendi (Ûdî).
Sıyırıp kınından gümüş palanı/Buselik/Şarkı/Aksak/Cevdet Çağla.
Sızlayan kalbimi sev rûhu nüvâzişle kanat/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Selâhattin Pınar.
Sigaramdan çektim yine bir nefes/Cansın Erol/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Hilmi Bozdemir.
Sihirden ışık var ışıktan büyü/Halil Soyuer/Hicazkâr/Fantezi/Sofyan/Yılmaz Karakoyunlu.
Silinmez içimden derin hâtıran/Ziyâ Yazgan/Hüzzam/Şarkı/Aksak-Curcuna/Ûdî Hırant (Kenkiloğlu).
Simana tebessüm güle gülmek yaraşırmış/Hayreddin Karaman/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Amir Ateş.
Simsiyah bahtıma ay gibi doğdun/İbrahim Halil Taşkent/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Halil İbrâhim Taşkent.
Simsiyah gecelerin parlayan yıldızısın/Alâeddin Şensoy/Hicazkâr/Şarkı/Semâî/Alâeddin Şensoy.
Sîm-ten gonce-dehan bir dil-rübâ/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Şâkir Ağa.
Sinanoğlu inip gelir inişten/Gerdaniye/Şarkı/Aksak.
Sîne hicrânınla âteş dağıdır/Buselik/Şarkı/Düyek/Rif’at Bey.
Sîne üryân geldi sâki, meclis artık târûmâr/Yılmaz Karakoyunlu/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Özgen Gürbüz.
Sînede bir gönül var/Fuat Hulûsi Demirelli/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Sînede her gamze-i şimşîrden bir yâre var/Bayati/Beste/Muhammes/Mehmet Efendi (Küçük Hoca).
Sînede yârem onulmaz/Ferahnâk/Şarkı/Düyek/Hamparsum Limoncuyan.
Sîne-i sûzânıma âhım yeter/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Lem’î Atlı.
Sînemde bir tutuşmuş yanmış ocağ olaydı/Harput’lu Hâfız Hayri/Hüseynî (Gerdâniye)/Türkü/Curcuna/Harput’lu Hâfız Hayri.
Sînemde cânâ bir gül-i rânâ/Reşat Özpirinçci/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Ömür Gençel.
Sînemde yat ey rûh-ı revân canda tenim ol/Hisarbuselik/A. S./Aksak Semâî/Hamparsum (Büyük Hoca).
Sînemi ettim siper bir goncanın bin hârına/Yaşar Nezihi Bükülmez/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Kaya Bekat.
Sînemi sad-pâre etti tîr-i müjgânın aman/Karcığar/Şarkı/Devr-i Hindî/Klârnetçi İbrâhim Efendi.
Sînende bir akşam uzanıp yatsaydım/Ümit Gürelman/Isfahan/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
Sînende gezen dîde-i mestânımı hoş gör/Fethi Karamahmudoğlu/Ferahnâkaşîran/Y. S./Yürük Semâî/Doğan Ergin.
Sînenin âşık-ı şûrîdesidir bûselerim/Tevfik Sâmih Bey (Lâmî)/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Sislendi hava tarf-ı çemenzârı nem aldı/Yusuf Kenan Bey/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Rif’at Bey.
Sislerle örtülü ince yollara/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Mısır’lı İbrâhim Efendi (Ûdî).
Sisli bir Eylül gecesi içimde gözlerin çağlıyor/Sâdun Aksüt/Hicaz/Fantezi/Sofyan/Sâdun Aksüt.
Sitem bîhûdedir baht-ı zebûna/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Hâfız Yusuf Efendi.
Sitem etme bir tanem gülşenler soldu diye/Gâlip Uzunca/Buselik/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Sitem etmem bir daha boş yere nâz etmezsen/Sedat Ergintuğ/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/İrfan Özbakır.
Sitem mi etmedim dil mi dökmedim/Hasan Soysal/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Hasan Soysal.
Sitemlidir güzel yüzün bakışlarım yoruldu yar/Turgut Çelik/Hicaz (Hümâyun)/Şarkı/Düyek/Ömür Gençel.
Siyah gözlerine nazar değmesin/Hicaz/Şarkı/Aksak/Yusuf Kemâl Boğa.
Siyah kâküllerin dökmüş kızıl güllere/Köroğlu/Hüseynî/Türkü/Türk Aksağı/Mehmet Nazmi Özalp.
Siyah lâledir zenci çocuk/Aziz Karadeniz/Buselik/Şarkı/Sofyan/Sâdun Aksüt.
Siyah perçemlerin kaşına değer/Celalettin Kurt/Acemkürdi/Şarkı/Nim Sofyan/Erol Başara.
Sizi de yaktı mı hicran ateşi (TURNALAR)/Ahmet Nâzım/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Fahri Kopuz.
Sohbetimi gerçek sandın vah zavallı pek aldandın/Acemaşîran/Şarkı/Ağır Aksak/Nikoğos Ağa.
Sokakların hüzün dolu her bahar/Faruk Şahin/Aşkefza/Fantezi/Değişmeli/Ömür Gençel.
Soldu gönlüm beklemekten geçti ömrüm dönmedin/Turgut Çelik/Bayatiaraban/Şarkı/Ağır Aksak/Burhan Durucu.
Soldum artık âteş-i aşkınla bir bak hâlime/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Abdi Efendi (Ûdî).
Solgun bir hayâl gibi bekledim sâhillerde/İsmail Hakkı Nebiloğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İsmail Hakkı Nebiloğlu.
Solgun durma isteklen/Vecdi Bingöl/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Münir Nûrettin Selçuk.
Solgun yine ayrıldığın akşam gibi rengin/İbrâhim Şinâsi Göktürk/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Bekir Sıtkı Sezgin.
Solmasın incinmesin hep yaşasın aşkımız/Oktay Tem/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Oktay Tem.
Solmaz dediğin güller soldu bir kere/Uğur Gür/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Solmuş yüzün artık seni hiç kimse beğenmez/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Hüseyin Sâdettin Arel.
Solsan da sararsan yine gül-penbe dehensin/Ahmet Refik Altınay/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Mısır’lı İbrâhim Efendi (Ûdî).
Soluyor renkli çiçekler ne yazık/Vefa Moral/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Kaya Bekat.
Son aşkım son tesellim son ümîdim kayboldu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ahmet Üstün.
Son aşkımı canlandıran en tatlı emelsin/Avram Naum/Hicazkâr/Şarkı/Sengin Semâî/Lem’î Atlı.
Son ayrılığın mâtemi tâ rûhumu sardı/Eviç/Şarkı/Sofyan/İsak Varon.
Son ayrılışın sevdiceğim pek acı oldu/Yesârî Asım Arsoy/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Yesârî Asım Arsoy.
Son bahârın hüznü var ömrümün son deminde/Orhan Altınbaşak/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Gültekin Aydoğdu.
Son bahçede son yolculuğun derdine düşdük/Turgut Çelik/Hicaz/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Son bestemin âhengini duy bak ne hazindir/Halûk Recâî/Hicaz/Şarkı/Aksak/Halûk Recâî.
Son bir geliş gelsem de İstanbul’a/Tümay Başer Üçok/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Salih Suphi Soner.
Son çiçekler güzde açmış biz bahardır sanmışız/Turgut Çelik/Dügâh/Şarkı/Müsemmen/Erdinç Çelikkol.
Son çiçekler güzde açmış biz bahardır sanmışız/Turgut Çelik/Hicaz/Şarkı/Semâî/İsmail Hakkı Fencioğlu.
Son çiçekler güzde açmış biz bahardır sanmışız/Turgut Çelik/Hicaz/Şarkı/Düyek/Pınar Köksal.
Son çiçekler güzde açmış biz bahardır sanmışız/Turgut Çelik/Isfahan/Şarkı/Aksak/Necmi Pişkin.
Son defa gülümse bırak yağsın yağmurlar/İbrahim Umut/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İbrahim Umut.
Son gemi benim için kalkar limandan/Tekin Gönenç/Hicaz/Şarkı/Düyek/Avni Anıl.
Son gonca da açıldı gel yakama takıver/Celâl Çetin/Hisar/Şarkı/Sofyan/İsmâil Demirkıran.
Son hâtıra aşkımda kalan bir sarı saçtı/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Artaki Candan.
Son hâtıranın üstüne ben hicranla eğildim/Mahmut Nedim Güntel/Karcığar/Şarkı/Aksak/Semahat Özdenses.
Son ışıktır dökülen bahtıma son gül açıyor/Hikmet Münir Ebcioğlu/Acemkürdi/Şarkı/Devr-i Revân/Refik Fersan.
Son şarkı bu ağlatır acı bir bestesi var/Hikmet Münir Ebcioğlu/Buselik/Şarkı/Semâî/Yavuz Özüstün.
Son şarkıların sesleri kopsun dudağından/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Aksak-Cur.-Semâî/Alâeddin Yavaşça.
Son ümîdim seni hülyâ gibi bir an sarmak/Hicaz/Şarkı/Aksak/Haydar Tatlıyay.
Son ümîdimde bitti kuş gibi uçtu gitti/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz (Zirgüleli)/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Son veda şarkımdın gecemden kalan/Osman Öztürk/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sedat Oytun.
Son verelim gel bu aşka/Orhan Kol/Acemkürdi/Şarkı/Semâî/Şekip Ayhan Özışık.
Sonbahar mı gelmiş yoksa nedir bu kasvet/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Sonbaharda yoksa bir kışta mı kaldı gönlüm/Mustafa Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Semai/Mustafa Ünal Yılmazer.
Sonbaharın bizi daldırdığı rüyâ geçici/Mehmet Çınarlı/Bayati/Şarkı/Aksak/Rüştü Şardağ.
Sonbaharın bizi daldırdığı rüyâ geçici/Mehmet Çınarlı/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Bekir Sıtkı Sezgin.
Sonbaharın hüznü var ömrümüzün son deminde/Orhan Altınbaşak/Hicaz/Şarkı/Düyek/Tunca Yüksel.
Sonbaharın kararsız haşin rüzgârları mı./Orhan Kızılsavaş/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Sonbaharın zevki hoştur/Recâizâde Mahmut Ekrem/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Hacı Arif Bey.
Sonbaharla döküldü umutlarım yaprağım/Fatoş Koçarslan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Turhan Taşan.
Sonmuş bu gidiş dönmedi hicran seferinden/Cevdet Kerim Kızrak/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Semahat Özdenses.
Sonsuzluğa uzayan bin çiledin her gece/Yalçın Benlican/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Aydın Oran.
Sonsuzluğun enginlere değdiği/Seher Erol/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Düyek/Tekin Para.
Sonsuzluğun içinde kırpmazken gözlerimi (ABANT’DA SABAH)/Medih Egemen/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan-Cur./Alâeddin Yavaşça.
Sonu yok bir aşk için gece gündüz ağladım/Şâdi Kurtuluş/Bayati/Şarkı/Düyek/Zeki Duygulu.
Sor şu yıldızlara sor doğan aya/Fuat Hulusi Demirelli/Hüseynî/Şarkı/Düyek-Aksak/Sadettin Kaynak.
Sordular pervâneye niçin böyle yanarsın/Azîzî/Hüzzam/İlâhi/Sofyan/Zeki Altun (Hâfız).
Sordum seni ıssız ve karanlık gecelerden/Vâhit Özaydın/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Rüştü Eriç.
Sordunuz sevdiğim güzel kadını/Kadir Can/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Hayri Yenigün.
Sorma benden söyleyemem kalbimin feryâdını/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Sorma deşme derdimi gözyaşımla avuttum/Nazmi Yükselen/Karcığar/Şarkı/Düyek/Selâhattin Erköse.
Sorma dostum hâlimi âvâreyim/Ahmet Râsim Bey/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Nûri Halil Poyraz.
Sorma hâlimi bir tânem/Zekâi Selen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Zekâi Selen.
Sorma hâlimi çok perîşânım/İsmet Dizer/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Ali Şenozan.
Sormadı hâl-i dil-i gam-hâreyi/Gülizar/Şarkı/Sengin Semâî/Nikoğos Ağa.
Sormadın hâlimi hiç kalbimin esrârı nedir/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Selâhattin Pınar.
Sormadın hiç hâlimi ey yâr neden/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Sormamışsın hiç kimseden pek üzgünmüşsün giderken/Yusuf Nalkesen/Hicaz/Şarkı/Semâî/Yusuf Nalkesen.
Sormayın gönlüme şimdi ağlamaktan ne bulur/Hasan Soysal/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Hasan Soysal.
Sormayın gönlümün kimdir sahibi/Gülten Çiçek Tural/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Eyüp Uyanıkoğlu.
Sormayın hiç hâlimi neden perîşân gönül/Ahmet Uzel/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Sorsun bakışın hâlimi hicrânıma/Halil Soyuer/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Sorulmasın bana ye’sim garik-i hicrânım/Semih Mümtaz/Hicaz/Şarkı/Düyek/Lem’î Atlı.
Sorun bütün âşıklara âşıklar bilir beni/Ferhat Sarmusak/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Ferhat Sarmusak.
Soydum kabayı aşkın elinden/İsmâil Hakkı (Bursavî)/Bayatiaraban/İlâhi/Sofyan/S. Eyyûbi Işıksal.
Söğüt dalından incesin/Vedat Şenyol/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Zeki Müren.
Söğütler sıra sıra su verilir mısıra/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Söğütler sıra sıra su verilir mısıra/Hüseynî/Şarkı/Türk Aksağı/Sadettin Kaynak.
Söküp atmak ne mümkün içimden gözlerini/Şâhin Çandır/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Engin Çır.
Söndü hep ümitlerim rûhumda hicrân dinmiyor/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Ömer Altuğ.
Söndü neş’em söndü ömrüm yıldızım/Câhit Öney/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Suphi İdrisoğlu.
Söndü neş’em söndü ömrüm yıldızım/Câhit Öney/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Akın Özkan.
Söndü yâdımda akisler gibi aşkın seheri/Mustafa Nâfiz Irmak/Evcara/Şarkı/Aksak/Selâhattin Pınar.
Sönmekte gurubun izi dem dem yüreğimde/Niyâzi Ersan/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Akın Özkan.
Sönmesin ışıklar yüzün görünsün/Hâlit Çelikoğlu/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/Teoman Alpay.
Sönmüş o güzel gözlerinin nûr-i nigâhı/Ahmet Râsim Bey/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Halûk Recâî.
Söyle Allah aşkına nedir senden çektiğim/Hüceste Aksavrın/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İrfan Özbakır.
Söyle bana neden gözünde yaş var/Hasan Soysal/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hasan Soysal.
Söyle bana sen nerdesin/Sami Derintuna/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Sami Derintuna.
Söyle bana sen nerdeydin gözlerimden yaş dökerken/Sâmi Derintuna/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mustafa Malay.
Söyle bir kerre daha başın için ey gonce-leb/Ahmet Râsim Bey/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Lem’î Atlı.
Söyle bülbül güle sevdâ-yı dil-ârâyı yine/Mustafa Tahralı/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
Söyle cânânım neden neden her an susarsın/Hicaz/Şarkı/Semâî/Aziz Ergüner.
Söyle derdini kaç yıl çekecek bu dertli başım/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Hüseyin Mayadağ.
Söyle derûnundaki zârın gönül/Hicazkâr/Şarkı/Yürük Semâî/Hacı Arif Bey.
Söyle ey bî-vefa söyle nerdesin/Niyazi Şengül/Hüseynî/Şarkı/Aksak (Yürük)/Niyazi Şengül.
Söyle ey dost söyle ey can/Mustafa Töngemen/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Mustafa Töngemen.
Söyle ey gönlüm Allah aşkına ne oldu sana/Necdet Varol/Karcığar/Şarkı/Sengin Semâî/Necdet Varol.
Söyle ey nâlem beni cânân perîşân etmesin/Buselik/A. S./Aksak Semâî/Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde).
Söyle ey nazik beden kastın mı vardır canıma/Abdi/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Burhan Durucu.
Söyle ey şûh-i felek-meşreb nedir adın senin/Hicaziırak/Beste/Çenber (Ağır)/Neyzen Ali Rızâ Efendi (Şeyh).
Söyle ey tâli’ ne lûtfu var bana cevr etmenin/Nevres Bey (Ûdî)/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Lem’î Atlı.
Söyle ey yanağı gamzeli güzel/Necip Mirkelâmoğlu/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Necip Mirkelâmoğlu.
Söyle ey yar böyle boynum daha kaç yıl bükeyim/Veli Bostancı/Eviç/Şarkı/Aksak/Özcan Sönmez.
Söyle ey yâr nedir hâlindeki pür melâl/Ahmet Uzel/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Söyle ey yâr-i cefâ nerde seyran ü safâ/Ahmet Uzel/Bayati/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Söyle git ağlanacak hâlini dildâre gönül/Bestenigâr/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Söyle güzel gözlerine bana öyle bakmasın/Necip Mirkelâmoğlu/Acemkürdi/Şarkı/Aksak Semâî/Necip Mirkelâmoğlu.
Söyle güzel rûh-i musavver misin/Abdülazîz Efendi (Hekimbaşı)/Bayati/Y. S./Yürük Semâî/Abdülaziz Efendi (Hekimbaşı).
Söyle güzel sana n’oldu gül gibi soldun/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Muzaffer İlkar.
Söyle güzel sevdiğim neydi o kat’ı hitab/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî).
Söyle güzel söyle bir selâm yok mu/Kâni Soylu/Karcığar/Şarkı/Sofyan/Erdoğan Berker.
Söyle neden bu gidişin beni böyle terkedişin/Fatma Onur/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Söyle neden ey sabâ o yâr hâlâ yatmamış/Ahmet Uzel/Bestenigâr/Şarkı/Düyek/Ahmet Uzel.
Söyle nerde benim civanım nazlı sünbülüm/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Ahmet Uzel.
Söyle n’ettim ben sana zâlim felek/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Hacı Fâik Bey.
Söyle n’oldun sevdiceğim pek unuttun sen beni/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ahmet Uzel.
Söyle rûhum sevdân beni kaç yıl yakacak/Ûdî Hırant (Kenkiloğlu)/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Ûdî Hırant (Kenkiloğlu).
Söyle seni nerede kimlere sorsun gönül/Sadettin Çevik/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sadettin Çevik.
Söyle zâlim nerdesin/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini/İlkan San/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Selâhattin Altınbaş.
Söylemem derdimi hem-derdim olan âh’a bile/Hızırağazâde Said Bey/Eviç/Beste/Hafif/Tanbûri Ali Efendi.
Söylemem derdimi hem-derdim olan âh’a bile/Hızırağazâde Said Bey/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ahmet Hatipoğlu.
Söylemez miydim sana ey gül-izâr/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Sultan II. Mahmut (Adlî).
Söylemiştim sana birgün bu aşk bitecek diye/Şâkir Döşemeciler/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mümin Salman.
Söylen ol âfete dünyâyı harâb eylemesin/Bayati/A. S./Aksak Semâî/Bolâhenk Nûri Bey.
Söylenmedik sözlerim dudağımın ucunda/Ahmet Ilgaz/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Yılmaz Yüksel.
Söylenmemiş şarkılarda yaşanmamış anılarda/Turan Tekdoğan/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Nevzat Demir.
Söyletme beni cânım efendim kederim var/Leylâ Saz/Ferahnâk/Beste/Hafif/Zekâî Dede.
Söyletme beni cânım efendim kederim var/Leylâ Saz/Hicaziırak/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Söyletme beni hâlimi tafsîle girişmem/Ahmet Râsim Bey/Ferahfeza/Şarkı/Sengin Semâî/Selânik’li Ahmet Efendi.
Söyleyemem derdimi kimseye derman olmasın diye/Hicaz/Şarkı/Düyek/Şükrü Tunar.
Söyleyin nerde o göz nûru gönül sevgisi yâr/Vecdi Bingöl/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Söyleyin ol nev-civâne/Dede Efendi/Eviç/Şarkı/Aksak/Dede Efendi.
Söyleyince aşkımı cânânıma/Hasan Fehmi Mutel/Dilkeşhaveran/Şarkı/Müsemmen/Hasan Fehmi Mutel.
Söylüyor hicrânını her hazin nağme bana/Nâdide Gülpınar/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Nurettin Gökmen.
Söz cihan içre ne gülşen ne gülistan almada/Nedîm/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Bîmen Şen.
Söz gümüşse sukût altın diyerek susma sultanım/Gülten Çiçek Tural/Bayati/Şarkı/Düyek/Selâhattin Altınbaş.
Söz gümüşse sukût altın diyerek susma sultanım/Gülten Çiçek Tural/Hicaz/Şarkı/Aksak/Eyüp Uyanıkoğlu.
Söz olurmuş varsın olsun/Hâlit Çelikoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Alâeddin Pakyüz.
Söz verdim adına “gelecek” diye/Erol Uzunöner (Uzunömeroğlu)/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Söz verip beklettin cânâ sen beni/Bestenigâr/Şarkı/Curcuna/Kanûni Nâzım Bey (âmâ).
Sözlerin sanki bıçak/Sami Derintuna/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Bilge Özgen.
Sözlerinle hayâtımın akışını değiştirdin/Sadık Atay/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Sözü canlar bağışlar bizim cânânımız vardır/Ferahnâk/A. S./Aksak Semâî.
Sporcu kızlar/Çârgâh/Şarkı/Değişmeli/Sadettin Kaynak.
Su akar çam kökünden/Hicaz/Türkü/Nim Sofyan.
Su doldurmuş geliyor bayırdan aşağı/Faika Sarp/Hicaz/Şarkı/Aksak/İsmail Akçapınar.
Su gibi çağladığım derûnum dağladığım (ciğerim bağladığım)/Hüseynîaşîran (Gülizâr)/Şarkı/Aksak/Dede Efendi.
Subh-dem câm ü mey mestâne takbil eylerim/Ferahnâk/Beste/Devr-i Kebîr/Râkım Elkutlu.
Subh-dem gördüm ki hurşid-i letâfet-güsteri/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Subh-ı feyz etti tecelli müjdeler yaranıma/Hicaz/Şarkı/S. Semai/Şekerci Udi Cemil Bey.
Subh-i feyyâz-ı cülûsunla vatan buldu rehâ/Hicaz/Marş/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Subh-i şafakı âh ile şâm eyledi bülbül/Bestenigâr/Beste/Berefşan/Neyzen Ali Rızâ Efendi (Şeyh).
Suçlusun kalbime böyle girip de içimde ne varsa virân eyledin/Sevim Sürer/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Nabi Çakar.
Sular çağlar öter kuşlar şakır gülşende bülbüller/Ali Ulvi Kurucu/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Bekir Sıtkı Sezgin.
Sular gibi akar çağlar/Tarık Işıtman (Muallim)/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Sular gibi çağlarım ben/Gülizar/Şarkı/Aksak/Dede Efendi.
Sular seller gibi geçip gittiniz/Erol Karaokur/Hüzzam/Fantezi/Değişmeli/Rıdvan Tandoğan.
Sular susmuş ses vermiyor/Hâlit Çelikoğlu/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Nezih Gözonar.
Sularda kaybolurken hayâller birer birer/Medih Egemen/Acemkürdi/Şarkı/Nim Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Sultân-ı kerem şâh-ı adâletsin efendim/Acemaşîran/Kâr/Hafif/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Sultan-ı kevneyn kabrinden kalkınca/Acemaşîran/İlâhi/Düyek/Selâhattin Demirtaş.
Sultan-ı rüsûl şâh-ı mümeccedsin efendim/Şeyh Gâlip Dede/Hicazkâr/İlâhi/Sofyan/Muzaffer Ozak (Aşkî).
Sultânım illallâh sübhânım illallâh/Nizâmoğlu Seyyid Seyfullah/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Ahmet Hatipoğlu.
Sun sâgarı sâkî bana mestâne desinler/Yahyâ Efendi (Şeyhülislâm)/Bayati/Y. S./Yürük Semâî/Bolâhenk Nûri Bey.
Sun sâgarı sâkî bana mestâne desinler/Yahyâ Efendi (Şeyhülislâm)/Hicaz/Şarkı/Aksak/Şevkî Bey.
Sunar bir câm-ı memlû bin tehî peymâneden sonra/Sâbit/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Fahri Kopuz.
Sundu bir yudum sevgi yüreğimi eritti/Fethi Karamahmudoğlu/Bayati/Şarkı/Düyek/Rüştü Eriç.
Sûr-i âlî (şâhî) eyledi âlâmı tay/Dede Efendi/Buselik/Kâr/Hafif/Dede Efendi.
Sûr-i Hümâyûn leyl-i kaderdir/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Sus artık deli gönül yıllara bulma suçu/Hüseyin Tansever/Hicaz/Şarkı/Düyek/Selâhattin Altınbaş.
Sus hiç bir şey söyleme anladım gideceksin/Edvan Kengil/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Edvan Kengil.
Sus sorma hiç ne haldeyim/Yusuf Nalkesen/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Yusuf Nalkesen.
Susamış ömrüme yıllar içiyor hep içiyor/Halil Soyuer/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Ali Dursun Yağlı.
Susmak ne kadar zordu o akşam ona baktım/Güngör Fahri Tüzün/Hicaz/Şarkı/Aksak/Bilge Özgen.
Susmasın gülşen-i can bülbülü feryâd etsin/Mustafa Tahralı/Buselik/Şarkı/Ağır Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
Susmasın gülşen-i can bülbülü feryâd etsin/Mustafa Tahralı/Evcara/Beste/Zencir/Alâeddin Yavaşça.
Susmuş gece her yer sizi dinlerdi denizden/Nâhit Hilmi Özeren/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı-Cur./Râkım Elkutlu.
Sussun mu gönül artık hicrinle mi hep yansın/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Rüştü Eriç.
Sustu bülbül sanki solmuş bir demet gül şarkımız/Turgut Çelik/Bayatiarabanbuselik/Şarkı/Müsemmen/Erdinç Çelikkol.
Sustu bütün âlem sustu bülbüller/Halide Karamahmudoğlu/Bestenigâr/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Sustukca semâ sanki o son anı fısıldar/Bekir Sıtkı Erdoğan/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Sustukça semâ kalbime hicrânı fısıldar/Bekir Sıdkı Erdoğan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Sustukça semâ kalbime hicrânı fısıldar/Bekir Sıtkı Erdoğan/Buselik/Şarkı/Aksak/Ahmet Hatipoğlu.
Susturmaya çalışma duygularını/Yalçın Benlican/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/İlgün Soysev.
Susuz bir çöl gibiydim sendin benim yağmurum/Hâlit Çelikoğlu/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Melâhat Pars.
Susuz kalmış çöl gibiyim/Nedim Uçar/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Fâruk Şâhin.
Susuz pınarlara döndürdün beni/Mustafa Sevilen/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Sâdi Hoşses.
Susuzluktan kavrulmadan suyun kadri bilinir mi/Vedîa Dereoğlu/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Bekir Sıtkı Sezgin.
Suya iner tavşanlar/Hicaz/Türkü/Nim Sofyan.
Suyun sessiz akışında/Gülhan Metin/Acemkürdi/Şarkı/Aksak-Evfer/Kenan Günel.
Sûz-i aşk-ı dağ-ı hicrin şerhine bî-irtiyâb/Eviç/Şarkı/Ağır Düyek/Ziyâ Bey (Üsküdar’lı).
Sûz-i firkat sînemi dağlar benim/Eviç/Şarkı/Ağır Aksak/Tanbûri Ali Efendi.
Sûziş-i sînem değil kâr etmeyen/Buselik/Şarkı/Yürük Semâî/Hacı Arif Bey.
Sübhâneke Ent’Allahü’l-Mü’minü’l-Müheymin/Sirâcüddîn El-Mahzûmî/Hicazkâr/İlâhi/Serbest-Düyek/Ahmet Hatipoğlu.
Sübhâne’l Melikü’l Mevlâ/Bestenigâr/Tesbih/Sofyan.
Sübhâne’l Melikü’l Mevlâ/Eviç/Tesbih/Sofyan/Zekâî Dede.
Sükûnda geçer ömrüm seyri gibi enhârın/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Bîmen Şen.
Sünbül aldım destime/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Sebuh.
Sünbülî sünbülî sünbülî siyeh (Ey sünbülî siyeh.)/Sultan Hüseyin Baykara/Hisarbuselik/Kâr/Muhammes/Hamparsum Limoncuyan.
Sünbülî sünbülî sünbülî siyeh/Sultan Hüseyin Baykara/Buselik/Kârçe/Muhammes/Şeştârî Murat Ağa.
Sünbül-i zülfün döküp gerdânına/Dügâh/Şarkı/Devr-i Hindî/Hacı Fâik Bey.
Sünbülistan etmiş etrâfı fesi/Buselik/Şarkı/Düyek/Şâkir Ağa.
Sürmeli ceylân mısın o ne güzel bir bakış/Erol Köker/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Erol Köker.
Sürmeli gözünün kenarı yaştı/Âşık İhsânî/Karcığar/Şarkı/Düyek/Ali Şenozan.
Sürmeli kız gönlüm sende o yeşil gözlerinde/Hüzzam/Şarkı/Yürük Semâî/Fâiz Kapancı.
Sürmelinin gözlerine mâilim/Hicaz/Türkü/Sofyan.
Sürmesin mi âşıkın bir dem seninle hiç safâ/Hüseynî/Şarkı/Devr-i Hindî/Kemânî Memduh Efendi.
Sürûşan raksederler cümle tehlîl-i ilâhide/Nûri/Hüzzam/İlâhi/Düyek/Hâfız Osman Efendi (Musul’lu).
Sürülmez safâ çekilmez cefâ (KADIN)/Melih Özer/Hüzzam/Şarkı/Yürük Semâî/Teoman Alpay.
Sürünen ardından dağmenin sanma benim gönlümdür/Buselik/Şarkı/Curcuna/Emin Ongan.
Sürüp dergâhına rûy-i siyâhım/Gafûrî (Mahmud)/Irak/Durak/Durak Evferi/Şeyh Mehmet Tulûî.
Süslendi ağaçlar çiçekle doldu/Nâhit Hilmi Özeren/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Râkım Elkutlu.
Süze süze öze vardık gönüldeki göze vardık/Ayten Uğuralp/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Süzgün bakışın bana binbir ümid vâdeyler/Aslan Hepgür/Hicaz/Şarkı/Düyek/Aslan Hepgür.
Süzme çeşmin gelmesin müjgân müjgân üstüne/Râsih Bey/Ferahfeza/Şarkı/Ağır Aksak/Şefik Gürmeriç.
Süzülür gözlerinin gölgesi sarhoş mu nesin/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Emin Akan.
Süzülür neş’e-i sevdâ o güzel gamzelerinden/Karcığar/Şarkı/Aksak/Fehmi Tokay.
Süzülürsün gözlerimden her gece/Mehmet Akça/Ferahnâk/Şarkı/Düyek/Cemil Derelioğlu.
Şâd olmadı gönlüm ne yazık sadece meyle/İhsan Ünaner/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/İsmâil Demirkıran.
Şâd olmadı gönlüm n’ola bir gün elemimle/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Şâd olurdum belki bu baht-ı siyâhım olmasa/Fehime Nükhet/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Fahri Kopuz.
Şafak ol sen ruhuma bitsin artık hicranım/Orhan Tokmakoğlu/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Nurettin Cemil Sangan.
Şafak söksün güneş doğsun görelim/Araban/Köç./Serbest-Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Şafak söktü yine Suna’m uyanmaz/Haydar Telhüner/Gülizar/Türkü/Düyek/Haydar Telhüner.
Şafaktan sökülürsün dolarsın ellerime/Hâlit Çelikoğlu/Acemkürdi/Fantezi/Düyek/Cengiz Cermen.
Şah iken lâhutta ey aşk ser-nigûn ettin beni/Kenan Rifâi/Hicaz/İlâhi/Devr-i Hindî/Özcan Ergiydiren.
Şâhâ zî lûtf eger nazarî sûy-i mâ (Kâr-ı şâhâ zî lûtf)/Hüseynî/Kâr/Muhammes/Abdülkâdir-i Merâgi.
Şâhâne gözler şâhâne/Eviç/R. T./Sofyan.
Şâhenşeh-i mihr-i vefâ/Ferahnâk/Şarkı/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Şah-ı iklim-i risalet doğduğu şebdir bu şeb/Ulvî/Hüseynî/İlâhi/Devr-i Hindî/Rif’at Bey.
Şâh-ı merdanın âvâzı turna derler bir kuştadır/Pîr Sultan Abdal/Acemkürdi/Nefes/Raksân.
Şâh-ı merdânın avâzı turna derler bir kuştadır/Pir Sultan Abdal/Hüseynî/Nefes/Serbest/Süleyman Erguner (Torun).
Şâhım ali abaya erenlere aşkolsun/Yusuf Fâhir Baba/Hüzzam/İlâhi/Sofyan/Nezih Uzel.
Şâhım senin dâim heman müzdâd ola zevk u safân/Arazbarbuselik/Şarkı/Düyek/Ali Ağa (Kemânî).
Şâhısın efendim sen güzellerin/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Bîmen Şen.
Şahlanan atının üstünde ATA’M/İsmail Hakkı Özbilgin/Buselik/Fantezi/Sofyan/İsmail Hakkı Özbilgin.
Şakrak sesinin yaktığı âvâre gönüller/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semâî/Lem’î Atlı.
Şâm ü seher zikr eylerem Allah derim Allah derim/Sâfî/Hüzzam/İlâhi/Sofyan/Ahmet Hatipoğlu.
Şarab iç kızarsın ruhun gülleri/Hüseynîaşîran/Y. S./Yürük Semâî/Zekâî Dede.
Şarkılar başlıyor yine hüzzamla/Fâruk Şâhin/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Fâruk Şâhin.
Şarkılar düşerdi dudaklarından/Nihat Kaçoğlu/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Mustafa Uyan.
Şarkılar küstü sana mısralar konuşmuyor/Hikmet Alptekin/Hicaz/Şarkı/Düyek/Seyfi Güldağı.
Şarkılar öksüz kaldı dudağımda dün gece/Şükrü Yetimoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Suphi İdrisoğlu.
Şarkılar sevdâyı söyler tüm gönüller şenlenir/İsmet Tahtacıoğlu/Acemkürdi/Şarkı/Müsemmen/A. Sedat Mete.
Şarkılar söyle o sâhillerde rüzgârlar bana/Yılmaz Yüksel/Hicaz/Şarkı/Semâî/Avni Anıl.
Şarkılar söyledim sevgiden yana/Dağıstan Kılıçaslan/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Abdülkâdir Salar.
Şarkılar söylerdin bana gel diye/Şâdıman Süeroğlu/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/İlgün Soysev.
Şarkılar zevk vermiyor hiç gönlümün sultânı yok/İsmet Tahtacıoğlu/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/A. Sedat Mete.
Şarkılarda hep senin unutulmaz adın var/Hanife Zafir/Hicaz/Şarkı/Düyek/Cengiz Cermen.
Şarkılardan fal tuttum ikimize kaç kere/Mehmet Erbulan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erdoğan Berker.
Şarkıların boynu bükük güftelerin mâtemi var/Fethi Karamahmudoğlu/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Fethi Karamahmudoğlu.
Şarkıların şiirlerin tadı yok/Erol Karaokur/Acemaşîran/Şarkı/Nim Sofyan/İlgün Soysev.
Şarkılarla dilimdesin sazımdaki telimdesin/Nilgün Aygül Bingöl/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Salih Suphi Soner.
Şarkım türküm gazelim (ALIM YEŞİLİM)/Mehmet Erbulan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hüseyin Gökmen.
Şaşırdım güneş mi ay mıdır bilemem/Yâsin Hatipoğlu/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Erdinç Çelikkol.
Şaşırtıcı sözlerine canım öyle sıkıldı ki/Tâhir Üstündağ/Hisarbuselik/Şarkı/Aksak/İsmail Demirkıran.
Şavkı söndü sevdamızın karardı/Hüseyin Balkancı/Bayatiaraban/Fantezi/Düyek/Bilge Özgen.
Şeb cünûn-i dil dimagam râ perişân-kerde bûd/Hicaz/A. S./Sengin Semâî/Seyyid Mehmet Nuh.
Şebâbım durmadan geçti bütün ömrüm sarardı/Mustafa Sunar/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Mustafa Sunar.
Şeb-i âşıkan-ı bî-dil çi şeb-i dırâz bâşed/Bayatibuselik/Y. S./Yürük Semâî/Zekâî Dede.
Şeb-i hüznümde hayâlinle teselli bulurum/Artaki Candan/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Artaki Candan.
Şeb-i vuslat sabaha erdi figan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Cemâl Bey.
Şeb-i vuslattaki gözler süzülür dûş açılır/Mehmet İhsan (Trabzon’lu)/Ferahfeza/Şarkı/Ağır Aksak/Hasan Fehmi Mutel.
Şebistân-ı hakîkatte hilâl-i mâh-ı enversin/Arazbarbuselik/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Şebnem gibi saçılsın hûn-i eşk-i pür-revânım/Hüseynî/Beste/Berefşan/Zaharya.
Şebnem yağıyor gönlüme güller goncalar açıyor/Özcan Korkut/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Özcan Korkut.
Şebnemler konuverdi gönlüme buram buram/Bekir Mutlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Câvit Erden.
Şeb-tâ-seher su gibi çağlar ağlarım/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Hâşim Bey.
Şefkat eden yok dil-i âvâreye/Eviç/Şarkı/Ağır Aksak.
Şehâ dûr olalı senden işim âh ü figan oldu/Dügâh/Y. S./Yürük Semâî/Hamparsum Limoncuyan.
Şehen-şâh-ı muazzam pâdişâh-ı kutb-ı devransın/Evcara/Şarkı/Düyek/Rif’at Bey.
Şeh-i genc-i sahâvetsin sen ey şâh-ı kerem-kârım/Acemaşîran/Beste/Hafif (Ağır)/Dellalzâde.
Şeh-i hikmet-şinâs-ı bende-perversin efendim sen/Hüzzam/A. S./Aksak Semâî/Hüsnü Efendi.
Şeh-i iklîm-i hüsn-i mutlakın dîvânesiyim ben/Elif Efendi/Hüseynî/İlâhi/Düyek/Kâzım Bey (Muâllim).
Şehitler toprağı Anadolu’mun baharı cennettir yazı bambaşka/Hacı Karakılçık/Hicaz/Ç. Ş./Sofyan/Ferit Sıdal.
Şehitlerin ser çeşmesi (Eyâ âlemlerin şâhı)/Yûnûs Emre (. Güf. Merkez Ef. nin)/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Dede Efendi.
Şem’-i hüsnün âlemi sûzan eder/Irak/Şarkı/Ağır Aksak/Hacı Kirâmi Efendi.
Şem’-i hüsnün rûyine pervâneyim/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Şivelioğlu Yorgaki.
Şem’-i ümîdim (murâdım) bu gece söndü âh/Hamdi/Bestenigâr/Şarkı/Sengin Semâî/İbrâhim Efendi (Asâriye Hatibi).
Şen gözlerinle yüzüme bir baktın/Şükrü Öncel/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Şen şarkıların durduğu bir lâhza yerinde/Yahyâ Kemâl Beyatlı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Cemâl Özgen.
Şenlenir gibiydi tüm viraneler/Sevinç Atan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Kemal Kosif.
Şerâr-ı nâr-ı hicrin yaktı cânım/Acembuselik/Şarkı/Yürük Semâî/Yusuf Paşa.
Şerer-i âhı fırıldak sanıyor/Hicaz/Şarkı/Düyek.
Şerib tü bi kes-i üns-i mintin bî hamreti/Ahmet Bedevî (Seyyîd)/Hicaz/Şuğul/Sofyan/Zekâî Dede.
Şermende olur gül kızarır yüz hasenimden/Dilnişîn/Beste/Çenber/Neyzen Ali Rızâ Efendi (Şeyh).
Şevka mahrum kıldın artık tab’-ı mahzûnânemi/Nâbizâde Nâzım Bey/Ferahnâk/Şarkı/Ağır Aksak/Şeyh Ethem Efendi.
Şevk-i hayâlimden münbasit oldum (Kâr-ı Şevk-i Hayâl)/Ahmet Avni Konuk/Hicaz/Kâr/Fer/Ahmet Avni Konuk.
Şevkinle hayâlinde olur neş’e bedîdâr/Ahmet Râsim Bey/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Lavtacı Hristo.
Şeydâ-ter eyledi beni hûy-gerde gerdenin/Eviç/Beste/Muhammes/Ebû-Bekir Ağa.
Şeyhimin özünü severim sözünü/Yunus Emre/Hicaz (Zirgüle)/İlahi/Sofyan/Sadun Aksüt.
Şırıl şırıl akar dağ yamacından/Ruşen Işın/Acemaşîran/Şarkı/Y. Sem-Devr-i Hindi/Suat Yıldırım.
Şifâ bulmaz bir yarasın sevdiceğim sen gönlümde/Yıldız Büget/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Mustafa Malay.
Şifa bulmaz bu derdim hiç bir zaman/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Şihâb-ı nâz uçarken dîde-i sevdâ-penâhından/Acemkürdi/A. S./Aksak Semâî/Nesim Silviya (Haham).
Şiir de şarkı da saz da güzeldir öyle bir güzel ki gönül dayanmaz/Mustafa Töngemen/Buselik/Şarkı/Yürük Semâî/İsmâil Demirkıran.
Şiir olup dimağında beste olup dudağında/M. Emin Baysal/Hisarbuselik/Şarkı/Aksak/M. Sabri Akçagül.
Şiirler şarkılar bende yaşarken/İlkan San/Hicaz/Şarkı/Düyek/Bedri Aybars.
Şiirlerde aradım şarkılarla konuştum (EL MAHKUM.)/Uğur Gür/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Alâeddin Şensoy.
Şikâyetin nedir söyle/Fethi Karamahmudoğlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Şimdi anladım neden bana küstüğünü/Arif Sâmi Toker/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Arif Sâmi Toker.
Şimdi anma kûşe-i meyhâneyi/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Asdik Ağa.
Şimdi aşklar eski sevdalar kadar şâd etmiyor/Hikmet Şinasi Önol/Hicaz/Şarkı/Devr-i Revân/Akın Özkan.
Şimdi aşklar eski sevdâlar kadar şâd etmiyor/Hikmet Şinâsi Önol/Evcara/Şarkı/Düyek/İrfan Özbakır.
Şimdi aşklar eski sevdâlar kadar şâd etmiyor/Hikmet Şinâsi Önol/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Sabri Süha Ansen.
Şimdi bahar gönlümde çünkü o yâr gönlümde/Mehmet Tûran Yarar/Acemkürdi/Şarkı/Devr-i Tek/Fâruk Şâhin.
Şimdi benim rahatım aldı felek/Bayati/Şarkı/Yürük Semâî/Eyyûbî Mehmet Bey.
Şimdi bildim ben seni ey bî-vefâ/Isfahan/Şarkı/Devr-i Hindî/Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde).
Şimdi biri var bende uğruna yaşadığım/Şâkir Özkan/Acemkürdi/Şarkı/Nim Sofyan/Alâeddin Şensoy.
Şimdi demidir gülşen olur cây-i karârın/Hisarbuselik/Şarkı/Yürük Semâî/Hâşim Bey.
Şimdi duyguların gün dönümüdür/Şâhin Çandır/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Suphi İdrisoğlu.
Şimdi eyyâm-ı bahar oldu hele/Bayatiaraban/Şarkı/Devr-i Hindî/Hacı Bey.
Şimdi gönlüm düştü bir nevres güle/Acem/Şarkı/Aksak/Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı).
Şimdi hazan çağıdır kırlarda gezme güzel/Süleyman Arif Emre/Buselik/Şarkı/Düyek/Arsin Ali Atlı.
Şimdi oldum âleme ibret-nümâ/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Giriftzen Asım Bey.
Şimdi tarih oldu o büyük aşklar/Şinasi Eskikaya/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Şimdi umut dağları hep kar gönül/Turgut Çelik/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Burhan Durucu.
Şimdi zor “bekle “demek gönlüme “bir başka yılı”/Mehmet Çınarlı/Evcara/Şarkı/Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
Şimşir pınar’ı geçtin mi/Karcığar/R. T./Aksak.
Şimşir pınar’ın üstüyüm/Acem/Şarkı/Aksak.
Şimşîr-i nigâhınla vuruldum ciğerimden/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak Semâî/Tanbûri Ali Efendi.
Şîvene yok söz güzelsin/Karcığar/Şarkı/Aksak/Tanbûri Ali Efendi.
Şîvesi nâzı edâsı handesi pek bî-bedel/Nedîm/Bayatiaraban/Şarkı/Müsemmen/Akın Özkan.
Şol cennetin ırmakları akar Allah Allah deyu/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Evsat.
Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu/Yûnûs Emre/Hüseynî/İlâhi/Curcuna.
Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu/Yûnûs Emre/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Zeki Atkoşar.
Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu/Yûnûs Emre-Yahyâ K. Beyatlı/Acemaşîran/Fantezi/Türk Aksağı-Düy./Arif Sâmi Toker.
Şol dem gördüm dîdârını dîvâneyim/Şems-i Hudâ (Akbıyık)/Eviç/İlâhi/Sofyan/Ahmet Hatipoğlu.
Şol demde ki can çeşmime sultan göründü/Abdullah Efendi (Zâkirzâde)/Bayati/Durak/Durak Evferi/Bekir Sıtkı Sezgin.
Şöhret-i aşkın yayıldı nâm-dâr oldun gönül/Dilkeşhaveran/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Şöyle bir akşam üstü yanıma gelsen/Yılmaz Karakoyunlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Karakoyunlu.
Şöyle bir gül gönülden duyulsun yine o haz/Hüseyin Tansever/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ali Şenozan.
Şöyle sakla sırr-ı aşkı tende canın duymasın/Hakkı/Hicazkâr/İlâhi/Nim Evsat/Zekâî Dede.
Şu âlemde seni sevdim/Araban/Şarkı/Ağır Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Şu billûr sabaha serpilen ötüş/Rıza Polat Akkoyunlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Hasan Soysal.
Şu çileli ömrümde sensiz sefa yok mu/Galip Uzunca/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Şu dağın eteğinde civanım (ÇOBAN GÜZELİ)/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Şu dağın ıssız yolunu otlar bürümüş/Ahmet Uzel/Bayati/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Şu dağlar ulu dağlar/C. Âşıkoğlu/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Hamdi Tokay.
Şu dağlar yeşil dağlar/Karcığar/Şarkı/Sofyan/Tanbûri Süreyyâ Bey.
Şu dağlarda ceylan olsam sevdalansam coşsam bir gün/Aydın Tekindor/Acemkürdi/Şarkı/Curcuna/Aydın Tekindor.
Şu dağları delmeli kül edip elemeli/Gerdaniye/Türkü/Sofyan/(Fahri Kayahan’dan).
Şu dağları sarmış yonca/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Fâiz Kapancı.
Şu dağların meşesi gönlümün menekşesi/Hüseynî/Türkü/Oynak.
Şu derede telli kurşun harladı/Gerdaniye/Şarkı/Aksak.
Şu dumanlı dağlara çıkıp yatasım gelir/Nâmık Gedik/Gerdaniye/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Şu dumanlı karlı dağlar/Eyüp Göksu/Karcığar/Türkü/Aksak/İsmail Hakkı Özbilgin.
Şu dumanlı karlı dağlar aşam desem aşılmaz ki/Eyüp Göksu/Hüseynî/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Şu dünya derdine dalmışız gayrı/Emin Akan/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Emin Akan.
Şu dünyada yalnız kalan eller (Eli darda yüzü arda)/İlter Yeşilay/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Bilge Özgen.
Şu dünyaya tekrar gelsem yine seni yâr seçerim/Sâmi Derintuna/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Sami Derintuna.
Şu gelen atlı mıdır yavrum sorun Bağdat’lı mıdır/Hicaz/Türkü/Nim Sofyan.
Şu göğsüm çağlayan olsa/İbrâhim Bodur/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Amir Ateş.
Şu göğsüm yırtılıp baksan dikenler aynı güldendir/Hikmet Münir Ebcioğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Cevdet Çağla.
Şu gönlüme kederle dert salıyorsun/Alâeddin Şensoy/Hicaz/Şarkı/Semâî/Alâeddin Şensoy.
Şu gönlüme kurmuşsun bin bir sevgi/Davut Atillâ Ergin/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Arif Sâmi Toker.
Şu gönlümü bilen gibi hem alıp hem veren gibi/Ayten Uğuralp/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Ali Şenozan.
Şu gönlümü derde saldın/Mustafa Sevilen/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Şu gönül bahçemde bir çiçek gibi elbette dört mevsim sen açacaksın/Sâmi Derintuna/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Akın Özkan.
Şu gönül yaramın dermânı sensin/Sâmi Derintuna/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Nezahat Soysev.
Şu gurbetin acısını yudum yudum içen bilir/Nejat Sefercioğlu/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Rüştü Eriç.
Şu Harput’un başına yağan çiğ mi kar mıdır/Niyazi Y Gerçosman/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Şu hüzünlü mahzun yorgun gönlümü gel titretme/Yusuf Nalkesen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yusuf Nalkesen.
Şu İzmir’den çekirdeksiz nar gelir/Hicaz/Türkü/Aksak.
Şu İzmir’den üzüm aldım yüz dirhem/Hüzzam/Şarkı/Düyek.
Şu İzmir’in dağlarında bülbül öter bağlarında/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Tahsin Karakuş.
Şu kalbim bekler seni her akşam sabah olur/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Şu karşıdan gelen dilber gelir amma neden sonra/Âşık Ömer (. yy)/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Erol Başara.
Şu karşıdan gelen esmer aşkıma ihânet etti/Hisarbuselik/Şarkı/Aksak/Kadri Şençalar.
Şu karşıki dağda bir yeşil çadır/Hicaz/Şarkı/Aksak/Dede Efendi.
Şu kimsesiz sahralarda diken oldu gülüm benim/Gülizar/Şarkı/Düyek-Aksak/Sadettin Kaynak.
Şu köylünün yosma (da) kızı geliyor/Hicaz/Şarkı/Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Şu köylünün yosma kızı yanakları kıpkırmızı/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Şefik Bey.
Şu mâhitâbı seyret ne rûhânî (Mehtâbiye)/Abdülhak Hâmit Tarhan/Buselik/Şarkı/Sofyan/Mehmet Baha Pars.
Şu mahzun gönlümü yormayın artık (Sormayın Artık)/Uğur Gür/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Karakoyunlu.
Şu ömrümün bahçesinde açan tek çiçeğimsin/Özdemir Kiper/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Hüseyin Soysal.
Şu puslu ve ıslak şafaklarında/Cevdet Aktunç/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Erol Özbayram.
Şu Samsun’un güzel kızı./Şâhin Çangal/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Erdem Gürcan Avcı.
Şu seven kalbimi anlamazsın sevdiğim/Ahmet Uzel/Bestenigâr/Şarkı/Müsemmen/Ahmet Uzel.
Şu tertemiz kalbimle bir seni seviyorum/Ayşe Taşbaş/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş.
Şu yalan dünyada kimse eremez âşığın murada erdiği gibi/Sâmi Derintuna/Hicaz/Şarkı/Düyek/Dursun Karaca.
Şu yalan dünyâyı aşksız geçirme (HER ŞEY AŞK İÇİN)/İlkan San/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Avni Anıl.
Şu Yalta’dan (limandan) taş yükledim gemim dolmadı/Hicaz/Türkü/Sofyan-Semâî.
Şu yaralı gönlüme bir çâre bulmak için/Hakkı Günal/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yılmaz Yüksel.
Şu yârin tavrını ne hayra yorsam/Yıldırım Coşkun/Buselik/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Şu yollar uzar gider/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Sâdi Işılay.
Şu yorgun başım ile bir ömür boyu yatsam/Halil Soyuer/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Eyüp Uyanıkoğlu.
Şu yorgun gönlümü yormayın artık/Uğur Gür/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hasan Esen.
Şu yüreğim can evinde vurdukça/İrfan Türkoğuz/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yılmaz Pakalınlar.
Şu yüreğim yanıyor için için yanıyor/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Fantezi/Oynak/Faruk Şahin.
Şûh-i nâzım olalı gözden nihan/Hüzzam/Şarkı/Curcuna.
Şûh-i sitemkâr söyletme beni/Hicaz/Köç./Aksak.
Şûle-endâz-ı zemîn oldu bu şeb mehtâbımız/Acemkürdi/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Şûle-hîz ettin yine dikkatle yanmış gönlümü/Hüseynîzemzeme/Şarkı/Ağır Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Şunu bunu dert ettik de ne oldu/Sâdık Atay/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Şupeyr-ü şepper mürşid-ü rehber/Hicaz/Nefes/Sofyan.
Şûrîde vü şeydâ kılan yârın cemâlidir beni/Yûnûs Emre/Çârgâh/İlâhi/Sofyan.
Şükûfezâr-ı izârın gülün nazîresidir/Enderûnî Vâsıf/Dilkeşhaveran/Beste/Zincir/Zekâî Dede.
Şükür bizi bu meydana getirenin demine Hû/Pîr Sultan Abdal/Hüseynî/Nefes/Aksak.
Şüphe etme gönlüm asla vazgeçmem/Cumâli Karataş/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Şüphe ile bakma dostum/Nûri Baş/Buselik/İlâhi/Türk Aksağı/Zeki Altun (Hâfız).
Tâ dil verelden sünbüle “sünbüliler” derler bize/Fahrî (Sünbülî)/Acemaşîran/İlâhi/Muhammes/Mustafa Efendi (Çalâkzâde).
Tâ ezelden aşka düşmüş âşinâ bekler gönül/Nejat Sefercioğlu/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Rüştü Eriç.
Tâ ezelden bir dönen var döndüren var mutlaka/Yâsin Hatipoğlu/Hicaz/İlahi/Devr-i Hindî/Erdinç Çelikkol.
Tâ ezelden demek uşşâka mukadder bu çile/Ali Ulvi Kurucu/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
Tâ gül-i ruhsârına müştâkım ey ebrû-keman/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Kemânî Sebuh.
Tâ ki gönül çekersin endûh-i rûzigârı/Bayatibuselik/Beste/Lenk Fahte/Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde).
Tâ seher zındân-ı zulmet nâlegâhımdır benim/Çârgâh/Beste/Devr-i Kebîr/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Tâ yürekten kopuyormuş gibi hummâlı sesin/Besim Berkmen/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
Tâ-be-key sûz-i gamınla dertli sînem dağlayım/Vâsıf/Hicaz/Beste/Darb-ı Fetih/Mehmet Efendi (Küçük İmam).
Tâb-ı hüsnün gördükte ey gonce-gül/Ferahnâk/Şarkı/Ağır Aksak/Hamparsum Limoncuyan.
Tâb-ı mihr-i rûy-i ruhsârınla canım yandı tez/Hicaz/Beste/Çenber (Ağır).
Tâb-ı rûhu sanma dil-i sûzânıma düştü/Hicaz/Beste/Berefşan/Zaharya.
Tabur tabur indirirler erleri/Gülizar/Türkü/Sofyan.
Tâcir kızı tâcir kızı/Hüseynî/Şarkı/Türk Aksağı/Hâfız Yusuf Efendi.
Tadı olmaz hayatın sensiz geçerse eğer/Orhan Tokmakoğlu/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın/Güzide Taranoğlu/Hicaz/Şarkı/Semâî/Muzaffer İlkar.
Tahsîl-i meşk’im Kur’âne geldim/Kemterî/Bestenigâr/Nefes/Türk Aksağı.
Taht-gâh etti vücûdum milkini (şehrini) sultân-ı aşk/Gafûrî (Mahmud)/Eviç/Durak/Durak Evferi/Yusuf Çelebi (Tiznam).
Tahtımı aşkınla sevginle kurdum/Necmettin Berin/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ali Ulvi Baradan.
Tâkat mı gelir cevrine ey ruhleri gülgûn/Hâzım Bey/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semâî/İsak Varon.
Tâkat mı gelir sevdiğim ol işve vü nâze/Hicaz/Y. S./Yürük Semâî/Tab’î Mustafa Efendi.
Takıldı kaldı gönül zülfünün tellerine/Ahmet Uzel/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Takıp peşine beni “sevdâ”der gider/Hasan Soysal/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hasan Soysal.
Takvimden bir yaprak daha kopardık/Orhan Kızılsavaş/Aşkefza/Şarkı/Nim Sofyan/Orhan Kızılsavaş.
Talâ’al bedr u aleynâ/Hüzzam/Şuğul/Yürük Semâî.
Talas yollarını seller bürüdü/Hüseynî/Türkü/Curcuna.
Tal’at eyler mi diye sûy-i Kağıthâne’de/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Hacı Arif Bey.
Tal’atın devr-i kamerde mihri âlem-tâb eder/Nâfiz (. yy)/Hüseynî/A. S./Aksak Semâî/Zaharya.
Tal’atınla bezmi pür-nûr eyledin/Ferahnâk/Şarkı/Şarkı Devr-i Revânı/Nûman Ağa.
Taleb eden bulur Hakk’ı/Arazbar/İlâhi/Düyek/Kâzım Bey.
Tâlihim gülmedi kaderden yana/Fatma Onur/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Tâlihim yâr olmuyor bilmem neden/Arif Hikmet Gökoğlu/Eviç/Şarkı/Semâî/Nihat Adlim.
Tâlihim yâr olmuyor bilmem neden/Arif Hikmet Gökoğlu/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Nihat Adlim.
Tâlihin yıldızı gönlüme dargın/Z. Nâdir Benlican/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Turgut Aksoy.
Tâli’-i nâ-sâzıma baktım da bir gün gülmedim/Hicazkâr/Şarkı/Müsemmen/Nûri Halil Poyraz.
Tâli’im bir dem bana yâr olmadı/Evcara/Şarkı/Devr-i Hindî/Medenî Aziz Efendi.
Tâli’im olsaydı yârim olurdun/Zeki Duygulu/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Zeki Duygulu.
Taliim yâr olmuyor bilmem neden/A. Hikmet Gökoğlu/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindi/Amir Ateş.
Tâli’imden mi acep bilmem neden/Hüseynî/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Tâli’in elinde oyuncak oldum/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Arif Sâmi Toker.
Tam kırk sene doldurdum o bomboş güğümü/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semâî/Fethi Karamahmudoğlu.
Tam on sene oluyor memleketten çıkalı/Hicaz/Kanto/Sofyan/ Y. Semai/Kemânî Serkis Sucuyan.
Tam üç senedir aşkını rûhumda yaşattım/Mahmut Gavsi Özdönmez/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Tanbûri Maksut Bey.
Tam zamanı yavru kuşum/Tülây Arıcı/Hüseynî/Fantezi/Aksak/Tülay Arıcı.
Tân ile süslenirsin güne bir gelin gibi/Cemâlettin Turan/Hicazkâr/Şarkı/Aksak Semâî/Fahri Bildik.
Tânâm-ı cemâl-i yâr burdîm/Arazbar/Y. S./Yürük Semâî/Abdülkâdir-i Merâgi.
Tanburamın ince kıvrak beli var/Refik Ahmet Sevengil/Karcığar/Şarkı/Türk Aksağı/Sadettin Kaynak.
Tanburda yok târ-ı nevâ kûy-i tahammül/Dilfürûz/Beste/Devr-i Kebîr/Neyzen Ali Rızâ Efendi (Şeyh).
Tanışmak sevdânın en güzeliyle/Hüsâmettin Olgun/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Tanrım sevgiden yorulan kalbime sakin bir liman ver/Gönül Halıcı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Semahat Özdenses.
Tarâvet-bahş olup gülzâra jâle/Karcığar/Şarkı/Aksak Semâî/Sâdık Bey (Muhasebeci).
Tarf-ı çemenzâre bakar ağlarım/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Şekerci Cemil Bey.
Târ-ı kalbim inliyor mızrabı vurdukça nigâr/Ethem Bey (Taşlızâde)/Çârgâh/Şarkı/Devr-i Hindî/Hüseyin Sâdettin Arel.
Târif olmaz güzelliğin gözlerin./Ahmet Ilgaz/Karcığar/Şarkı/Semâî/Vefik Ataç.
Târife gelir mi o mehin zülf-i siyâhı/Hisar/Şarkı/Sengin Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Tarifsiz bir güzellik var yüzünde süslenmeye ihtiyacın yok senin/Hüsnü Üstün/Hüseynî/Fantezi/Aksak/Nabi Çakar.
Târihten gelme adınla heybetlisin şanlısın/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Tarla benim çift benim/Sadık Selçukkaya/Hüseynî/Şarkı/Yürük Semai/Sadık Selçukkaya.
Tasa çaldım yoğurdu/Hüseynî/Türkü/Curcuna.
Tasdî edeyim yâri biraz da sühânimle/Mehmet Sâdi Bey/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Tasvir edemem sen gibi bir ülkeyi asla/Ümit Gürelman/Ferahfeza/Şarkı/Türk Aksağı/Osman Nûri Özpekel.
Taş atmayın ağaçlara/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Taştı rahmet deryâsı gark oldu cümle âsî/Yûnûs (Âşık Yûnûs)/Bestenigâr/İlâhi/Sofyan/Ahmet Özhan.
Taştı rahmet deryâsı gark oldu cümle âsî/Yûnûs (Âşık Yûnûs)/Buselik/İlâhi/Sofyan.
Taştı rahmet deryâsı gark oldu cümle âsî/Yûnûs (Âşık Yûnûs)/Eviç/İlâhi/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Taştı rahmet deryâsı gark oldu cümle âsî/Yunus (Aşık Yunus)/Hicazkâr/İlâhi/Sofyan/Muzaffer Ozak (Aşkî).
Taştı rahmet deryâsı gark oldu cümle âsî/Yûnûs (Âşık Yûnûs)/Hicaz/İlâhi/Düyek.
Taştığımı bilmez gibi/Hüseyin Balkancı/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan-Düyek/Göksel Baktagir.
Taştım sarı seller gibi coştum sana doğru/Mehmet Turan Yarar/Hicaz/Şarkı/Yürük Semai/Cavit Ersoy.
Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın/Yûnûs Emre/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Halil İbrâhim Taşkent.
Tatlı bakışlar ile kalbimi delen/Sâlih Urhan/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Salih Urhan.
Tatlı dillim güler yüzlüm/Fatma Onur/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hasan Esen.
Tatlı şirin dilleriyle neş’e veren halleriyle/Hasan Karakuş/Bûselik/Şarkı/Aksak/Mahmut Oğul.
Tatlı tatlı bakarsın nice canlar yakarsın/Kenan Akansu/Hicaz/Türkü/Düyek/Nihat Adlim.
Tatlı tatlı sözlerine kandığım./Hüzzam/Şarkı/Düyek/Kemânî Serkis Efendi.
Tatlı ve nazlı bir hayâl değil pek uzaktan aşığımdı/Yaşar Aksoy/Acemkürdi/Şarkı/Müsemmen-Sof./Teoman Önaldı.
Tatlıdır şi’r ü şekerden sohbeti/Bayatiaraban/Şarkı/Devr-i Hindî/Giriftzen Asım Bey.
Tavla’da beslerler bir saçı doru/Gerdaniye/Köç./Sofyan.
Tâze bir gül gibi yâdımda hayâlin kaldı/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Hayri Yenigün.
Tâzelendi tâb-ı âlem herkesin bak şevki var/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Tecellâ-yı cemâlinden habîbim nevbahâr âteş/Es’ad Efendi (Şeyhülislam)/Bayatiaraban/İlâhi/Evsat/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Tecellîde dolu âlem/Isfahan/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Tecellî-i cevvâl ister gönül eğlenmez eğlenmez/Aziz Mahmud Hüdai/Hicaz (Uzzâl)/İlâhi/Düyek/Ahmet Hatipoğlu.
Tedbirini terkeyle takdîr Hüdâ’nındır/Şeyh Gâlip Dede/Hüseynî/İlâhi/Sofyan.
Tehî sanman siz beni dost yüzün görüp geldim (Derviş olan kişiler.)/Yûnûs Emre/Eviç/İlâhi/Sofyan/Ali Şîrüganî (Dede).
Tek bir dileğim var kadir Mevlâ’dan/Sâdık Atay/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/İsmail Ötenkaya.
Tek sen benim ol da kalbim senin olsun/Vâhit Özaydın/Buselik/Şarkı/Tek Vuruş/Rüştü Eriç.
Tekrar açacak sînede bin yâre cemâlin/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Tekrar denemem sevmeyi geç oldu biraz geç/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Tel olayım tamburanın göğsünde/Aslan Koyuncu/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Gülen Ertek.
Tel tel taradım zülfünü/Sâdettin Kaynak/Hicaz/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Temennaya geldim erenler/Pîr Sultan Abdal/Hüseynî/Nefes/Sofyan.
Tende bir can canda cânân derde derman bekleriz/Yılmaz Karakoyunlu/Eviç/Şarkı/Müsemmen/Yılmaz Karakoyunlu.
Tende cânım canda cânânım Muhammed Mustafa/Abdüssamed Efendi/Hicaz/Tevşih/Evsat/Mustafa Efendi (Çalâkzâde).
Tende canım canda cânanımdır Allah hû diyen/Niyâzi Mısrî/Acem/Durak/Durak Evferi/Ali Şir û Ganî Dede.
Tende cânım yoğ iken ben tâlib-i cânân idim/Canfeza/Beste/Çenber/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Tenhâda bulsam yâri yan atsam/Hicazkâr/Şarkı/Türk Aksağı/Rif’at Bey.
Teninin pembesinin rengine daldım/Hicaz/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
Tepeden nasıl iniyor bakın/Ömer Nâci Efendi (Muâllim)/Gerdaniye/Şarkı/Aksak/Arif Sâmi Toker.
Terkedilen hep benim yine ben arıyorum/Alâeddin Şensoy/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Alâeddin Şensoy.
Terkedip gitmekse maksadın eğer yalvarıp diyemem biraz daha kal/Sâmi Derintuna/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Pınar Köksal.
Terkedip gitti beni o vefâsız zâlim sevdiğim/Güner Erman/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Güner Erman.
Terkedip gittiğin o günden beri/Fâruk Şâhin/Hüzzam/Fantezi/Düyek/Fâruk Şâhin.
Terkedip te gitmemi sakın isteme benden/Mustafa Malkoç/Eviç/Şarkı/Düyek/Mahmut Yivli.
Terket beni artık yetişir sende vefâ yok/Mehmet Gökkaya/Hicaz/Şarkı/Aksak/Fehmi Tokay.
Terkeyle hicâbı güzelim neş’e-nisâr ol/Kemâl Emin Bara/Bayati/Şarkı/Aksak Semâî/Hüseyin Sâdettin Arel.
Terkeyledi gerçi beni ol mâh-cemâlim/Hicaz/Y. S./Yürük Semâî/Zaharya.
Terk-i cân et gönül düşme cânân eline/Canfeza/Şarkı/Müsemmen/Emin Ongan.
Tersâ güzeli gerdene zünnârını taktı/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Tanbûri Ali Efendi.
Tertemiz duygularla sevdim seni bir tânem (MUTLULUKLAR DİLERİM)/Serdar Aksoyer/Hicaz/Şarkı/Düyek/Alâeddin Şensoy.
Teselliler masalmış hiçbiri kâr etmiyor/Hüseyin Balkancı/Hüzzam/Şarkı/Düyek-Semai/İlgün Soysev.
Teshire seni çâre yok ey reşk-i perî/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semâî/Hâfız Osman Efendi (Musul’lu).
Tesîr-i tahassürle gönül nevha-ger oldu/Ferahnâk/Şarkı/Sengin Semâî/Tophâne’li Sabri Bey (Ûdî).
Teşhis olunur yâre değil dildeki yâre/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Mızıka’lı Lütfi Bey.
Teşrif eyle gel yanıma/Hüseynî/R. T./Sofyan.
Teşrifin ile hânemi reşk-i İrem eyle/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Teşrifini özler cânım/Hüseynîaşîran/Şarkı/Düyek.
Teveccüh eyledim Beyt-ül-Harâma yâ Resûallah/Eviç/İlâhi/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Tevhîd eyle her yerde dermân olur her derde/Muzaffer Ozak (Aşkî)/Bestenigâr/İlâhi/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Teyakkazû teyakkazû yâ neyâmû/Hz. Bilâl-i Habeşî/Acem/Şuğul/Düyek/Zekâî Dede.
Tez geçse de her sevgide bin hâtıra vardır/Necdet Atılgan/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Selâhattin İnal.
Tez geçse de her sevgide bin hâtıra vardır/Necdet Atılgan/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Refik Fersan.
Tıfl-ı nâ-kâmın acınmaz nâle vü feryâdına/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Şekerci Cemil Bey.
Tıfl-ı nâzenînim unutmam seni/Mehmet Akif Paşa/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Rif’at Bey.
Tıfl-ı nâzenînim unutmam seni/Mehmet Akif Paşa/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Arif Sâmi Toker.
Tıpır tıpır yürürsün/Çârgâh/Türkü/Sofyan.
Tırmana tırmana çıktım yapıdan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Dede Efendi.
Tiğ-i gamzenden gözüm kurtulmasın/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Tik tak tik tak bitmiyor tik takları/Vedat Özdemir/Buselik/Ç. Ş./Nim Sofyan/Vedat Özdemir.
Tîr-i çeşmânınla (müjgânınla) sayd ettin dil-i âvâreyi/Bedri Ziyâ Aktuna/Karcığar/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Tîr-i çeşmin tâ ciğergâhımda hançerler urur/Yusuf Kenan Bey/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Tatyos Efendi.
Tîr-i firkat göz göz ettikçe dil-i bîmârımı/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Râkım Elkutlu.
Tîr-i müjgânın gönülde yâresi/Bayatiaraban/Şarkı/Ağır Aksak/Hasan Fehmi Mutel.
Tîr-i müjgânınla deldin bağrım ey kaşı keman/Ferahnâk/Şarkı/Devr-i Hindî/Mehmet Ekrem Bey (Ûdî).
Titredi tüm bedenim toprağında gezerken/Mehmet Tekeci/Hicazkâr/Şarkı/Nim Sofyan/Mahmut Oğul.
Titrek bir damladır aksi sevincin/Ahmet Muhip Dıranas/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/İlhâmi Güreşin.
Titrek sâhillere güneş doğunca gözlerim görünmez dağlar selâmlar/Ömer Bedrettin Uşaklı/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Erol Başara.
Titrer yüreğim ol gül-i ter bezme gelirken/Ferahnâk/Şarkı/Sengin Semâî/Mustafa Nûri Efendi (Melekzet).
Titreyen dudaklar buruşuk yüzler/Ayten Baykal/Buselik/Şarkı/Nim Sofyan/Bilge Özgen.
Tohum idin filizlendin dal oldun/Orhan Kızılsavaş/Aşkefza/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Toplandı bulutlar şimşek çakıyor/Mustafa Reşit Bey/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Bîmen Şen.
Toprağın yoğrulmuş tertemiz kanla/Sâmi Derintuna/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/Akın Özkan.
Toprağına hasret suyuna hasret/Yalçın Benlican/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Yüksel.
Toprak gibi ıslanıp hep hasret kokuyorsun/Bekir Mutlu/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/Kadri Şarman.
Toprak güler ocak ocak/Mehmet Zeki Akdağ/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Toprak olmaz bende tenden başkası/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Vural Doğu.
Toprak yeşile boyanmış/Yalçın Benlican/Hicaz/Şarkı/Aksak/Suphi İdrisoğlu.
Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince/Mehmet Âkif Ersoy/Hisarbuselik/Yürük SemaiYürük Semai/Şentürk Deveci.
Topraktan insanı var ettiğine doğruluk iyilik emrettiğine/Sâmi Derintuna/Hüzzam/İlâhi/Sofyan/Mustafa Erses.
Torosları aşıp düze inince/Cumali Karataş/Hüseynî/Şarkı/N. Sof.-Aksak/Engin Çır.
Toz duman oldu ömrüm sensiz yıllar geçtikçe/Uğur Gür/Hicaz/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Toz pembe sular bak gecenin rengini aldı/Ümit Gürelman/Dilkeşhaveran/Şarkı/Aksak/Erol Bingöl.
Toz penbe geçsin ömrün (EVLİLİK YILDÖNÜMÜ)/Yavuz Alaybeyoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yavuz Alaybeyoğlu.
Tövbe ettim aşka cânâ dilde tâkat kalmadı/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Tövbeler ettim ise cürm ü hatâ bir iki üç/Büzürg/Y. S./Yürük Semâî/Sâdık Ağa.
Tulû ederse bir sabah kalbe aşkın güneşi/Sabri Süha Ansen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sabri Süha Ansen.
Tuna Tuna yeşil Tuna/Gerdaniye/Türkü/Sofyan.
Tuna’da çırpar bezini/Gerdaniye/Köç./Sofyan.
Turna geçmez dağlarından bağrı yanmış gönlümün/Mehmet Tûran Yarar/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Akın Özkan.
Turnalar uçar yüceler aşar/Eviç/Türkü/Nim Sofyan/Necdet Varol.
Turra-i müşgü gam-ı çeşmânı sünbülden güzel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Lavtacı Hristo.
Turra-i sevdâ-penâhı dillerin kullâbıdır/Karcığar/Şarkı/Devr-i Hindî/Münîr Bey.
Tut ki senden bilmişim her derde dûçâr olduğum/Fahri Gürsoydan/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Fahri Gürsoydan.
Tutam yâr elinden tutam/Âşık Emrâh (Erzurum’lu)/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Fehmi Tokay.
Tutarak kalbimin üstünde cefâkâr elini/Feyzi Halıcı/Ferahfeza/Şarkı/Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
Tutmaz olsun dizlerim/Mehmet Erbulan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Müfit Kuraner.
Tuttu cihânı şöhretim/Bestenigâr/Şarkı/Düyek/Nûman Ağa.
Tuttum âteşler içinde meskeni/Besteısfahan/Şarkı/Aksak/Asadur (Hânende).
Tutuldum türlü derd-i bî-menende/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Bîmen Şen.
Tutunca bir yiğit gurbet yolunu/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Tutundum ışıksız karanlıklara/Hâlit Çelikoğlu/Hüzzam/Fantezi/Düyek/Yusuf Nalkesen.
Tutuşsun ol çemen ki lâlesinde dağ-ı hasret yok/Hüzzam/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Tutuşurken dalında gül/Erol Uzunöner (Uzunömeroğlu)/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Erol Uzunöner (Uzunömeroğlu).
Tükenir mi Erciyes’in doruğunda kar güzelim/Azmi Aytaç/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Müfit Kuraner.
Tükenmez özlemle bakar yollara/Sami Derintuna/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Şükrü Birbaş.
Tükenmiyor eskimiyor bu sevda/Eyüp Göksu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
TÜRK ÇOCUKLARINA DİLEK (Her zoru yenersin)/Sevgi Balın/Çârgâh/Marş/Nim Sofyan/Sevinç Tevrüz.
TÜRK SÖZÜ (Ben bir Türk’üm nice.)/Hüseynî/Fantezi/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Türkmen kızı çıkıvermiş oyuna/Hüseynî/Köç./Düyek-Serbest.
Türlü derde ben devâ buldum elimle çok zaman/Rahmi Duman/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Şerif İçli.
Uçtu ellerimizden sevdiklerimiz geceler taşımıyor hasret yükümü/Kıymet Bütüner/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Uçtu tellendi bu saç esti gönüllerde bahar/Besim Bey/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Şerif İçli.
Uçun kuşlar uçun doğduğum yere/R. Tevfik Bölükbaşı/Hisarbuselik/Şarkı/Düyek/Atıf Baştuğ.
Uçun kuşlar uçun doğduğum yere/Rızâ Tevfik Bölükbaşı/Gerdaniye/Şarkı/Aksak/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Uçun kuşlar uçun doğduğum yere/Rızâ Tevfik Bölükbaşı/Hisarbuselik/Şarkı/Nim Sofyan-Curc./Selâhattin İçli.
Uçurdum elimden şimdi yârimi/Hâlit Çelikoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Uçurtmamın üstüne yazdım adını/Betül Yücer/Buselik/Şarkı/Semai/İlgün Soysev.
Uçuşur her güzelin şem’ine pervâne gönül/Ümit Gürelman/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Uçuşur her güzelin şem’ine pervane gönül/Ümit Gürelman/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hasan Esen.
Uçuyorum inan aşk buysa eğer/Engin Çır/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Engin Çır.
Ufacık tefeciksin sana çitlenbik derler/Rüştü Üstün/Hüseyni/Şarkı/Aksak/H. Hüsnü Üstün.
Ufka daldı gözlerim seni arıyor/Z. Levent Topçuoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Z. Levent Topçuoğlu.
Ufkumda güneş bende kalan son bakışındır/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Alâeddin Yavaşça.
Ufkun dalga dalga göğsün çiçekti/Ömer Bedrettin Uşaklı/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Nâlân Aksoy.
Ufkun kızaran rengine baktıkca hatırla/Ercüment Alacakaptan/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Ufuklara yaslanmış yorgun dağlar sırayla (DAĞ PERİSİ)/Ömer Bedrettin Uşaklı/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Kaptanzâde Ali Rızâ Bey.
Ufuklarda bir alev tutuştu yine akşam/Rauf Alanyalı/Buselik/Şarkı/Curcuna/M. Fatih Salgar.
Ufukta bir yangın var yine bu akşam üstü/Hüsamettin Olgun/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Hüsamettin Olgun.
Ufukta her akşam batarken güneş/Ahmet Kartalca/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sâdun Aksüt.
Uğruna döktüğüm gözyaşı değil/Kâmuran/Hicaz/Şarkı/Aksak/Şükrü Tunar.
Ulu Tanrı’m şu karanlık yolları/Orhan Seyfi Orhon/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Ertuğrul Yalçınkaya.
Umdum ki gelirsin diye hep yollara baktım/Yesârî Asım Arsoy/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Yesârî Asım Arsoy.
Ummazdı gönül derdine dermân yâr elinden/Bayati/Y. S./Yürük Semâî/Fehmi Tokay.
Umud heybesini sırtıma vurup/Gülten Çiçek/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Pınar Köksal.
Umudum heyecânım bitmez pınardı bitti/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hicaz/Şarkı/Semâî/Kâmuran Yarkın.
Umulmazdı bu iş senden/Hisarbuselik/Şarkı/Düyek/Şâkir Ağa.
Umut verme beni sevme/Neclâ Peker/Hicaz/Şarkı/Düyek/Adem Şâhin.
Umutla beklerim seni gönlümce/Asuman Erdemli/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Zekâi Tunca.
Umutlar düşerken bir bir dalından bir başka heyecan çekti kolumdan/A. Selçuk İlkan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Dursun Karaca.
Umutlarım çaldı kara sensiz günü ben bilirim/Tâki Koçak/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/İsmâil Akçapınar.
Umutlarım pırıl pırıl hangisini istersen al/Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Umutsuz bekleyiş geç vakte kadar/İbrâhim Yavuz Bildik/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Fâruk Şâhin.
Unut artık maziyi deşme sönsün küllensin/Ali Hasırcı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ali Hasırcı.
Unut beni demişsin son mektubunda/Tahsin Albayrak/Buselik/Şarkı/Aksak/Ergüder Öktem.
Unutamadım seni/Yusuf Nalkesen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yusuf Nalkesen.
Unutamam seni ben kalbde sonsuz acısın/Hicaz/Şarkı/Aksak/Agopos Alyanak.
Unutamam seni yüreğim yanar/M. Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Raksan/M. Ünal Yılmazer.
Unutmadığım kopamadığım hasretiyle yandığım/Fazıla Atabek/Hüseynî/Fantezi/Sofyan-Aksak/Cavit Ersoy.
Unutmadım seni ben geleceksin değil mi/Sâlim Çimen/Buselik/Fantezi/Sofyan/Suphi İdrisoğlu.
Unutmadım seni ben her zaman kalbimdesin/Müzehher Güyer/Karcığar/Şarkı/Düyek/Şekip Ayhan Özışık.
Unutmak için seni nasıl çırpındım bilsen/M. Sabri Akçagül/Acemaşîran/Şarkı/Curcuna/M. Sabri Akçagül.
Unutmak istesem o hâtırayı/Arif Sâmi Toker/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Arif Sâmi Toker.
Unutmak istiyorum artık geçmişi geleceği her şeyi/Ayten Bovkır/Aşkefza/Şarkı/Sofyan/Orhan Kızılsavaş.
Unutmak mümkün mü geçen yılları/Hasan Soysal/Hicaz/Şarkı/Semâî/Hasan Soysal.
Unutmam seninle geçen anları/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Neveser Kökdeş.
Unuttu gitti o gelmez dediler/Nûriye Eracar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erol Bingöl.
Unuttum adını unuttum artık/Yekta Güngör Özden/Hüzzam/Şarkı/Semai/İlgün Soysev.
Unuttum adını unuttum inan/Y. Güngör Özden/Hicaz/Şarkı/Düyek/Pınar Köksal.
Unuttum ben onu sildim demişsin/Ömer Kalafat/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ergüder Öktem.
Unuttum da derdi gamı/Celalettin Kurt/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Erol Başara.
Unuttum dersem eğer elbette yalan olur/Hüseyin Tansever/Hicaz/Şarkı/Aksak/Suphi İdrisoğlu.
Unuttum diyemem gönlüm/Ahmet Selçuk İlkan/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Halil Karaduman.
Unuttum diyerek avunuyorsun/Ayşe Birgül Yılmaz/Hicaz/Şarkı/Düyek/Recep Güçlüler.
Unuttum her şeyi aklım fikrim sen/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Unuttum mâziyi şimdi sen varsın/Neclâ Peker/Acemkürdi/Şarkı/Curcuna/Adem Şâhin.
Unuttum sanma sakın anmadığım günüm yok/Ali İhsan Birgül/Hicaz/Şarkı/Düyek/Göksel Baktagir.
Unuttum sanma sakın anmadığım günüm yok/Ali İhsan Birgül/Karcığar/Şarkı/Aksak/Hüsnü Üstün.
Unuttum sevmeyi özlemeyi ben/Oğuz Çetinel/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Nûrettin Demirtaş.
Unuttun gözlerimde gözlerini al da git/Ayten Baykal/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Erdoğan Berker.
Unuttun mu aşkımıza ettiğimiz yemini/Mustafa Seyran/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mustafa Seyran.
Unuttun mu o hummalı dem-i sevdâmızı/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Fâiz Kapancı.
Unuttun mu sen beni/Seyfi Güldağı/Hicaz/Şarkı/Semai/Seyfi Güldağı.
Unutuldum diye küsmem sana ben/Mehmet Tûran Yarar/Irak/Şarkı/Aksak/Akın Özkan.
Unutulmuş değilsin adın saklı kalbimde/Hâlit Çelikoğlu/Hicaz/Şarkı/Curcuna/İrfan Özbakır.
Unutulmuş değilsin adın saklı kalbimde/Hâlit Çelikoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sibel Taşbaş.
Unutulmuş gibi mazi acı bir son kaderim/Reha Gizey/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Hüseyin Erbay.
Unutulsun niye mâzi olan ömrüm/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Hasan Tezel.
Unutulur zannetme unutulmaz sevilen/Nemika Mürseloğlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/İrfan Özbakır.
Unutup bir an seni biraz ben dese gönlüm/Onur Akay/Hicaz/Şarkı/Düyek/Semahat Özdenses.
Unutup bir an seni biraz ben dese gönlüm/Onur Akay/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Unutur sanma sakın bir defa seven gönül/Celâl Çetin/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Bilge Özgen.
Urdu feleğin sînesine dağ ile hasret/Çârgâh/Beste/Hafif/Neyzen Rızâ Bey.
Urfa’lıyam bahçeliyem bağlıyam/Hüseynî/Türkü/Devr-i Hindî/Sedat Öztoprak.
Urfa’lıyım yâr gibi/Sâime Kazazoğlu/Eviç/Türkü/Aksak/Sâime Kazazoğlu.
Urum’da Acem’de görmediğin gördü/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Evsat/Kazasker Mustafa İzzet Efendi.
Urum’dan çıktım yürüdüm./Yûnûs Emre/Bayati/İlâhi/Sofyan.
Usandırdı felek candan dem-â-dem infiâlinden/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Ahmet Mükerrem Akıncı.
Usandırdım mı âyâ gül-cemâli arz-ı hâlimle/Hicaz/A. S./Aksak Semâî/Erol Köker.
Usandırdım mı âyâ gül-cemâli arz-ı hâlimle/Hüzzam/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Uşak’lı kız peri gibi duvaklı kız/Gerdaniye/Şarkı/Sofyan/Yesârî Asım Arsoy.
Utanacak bir şey varsa ortada sözlerine yalan katan utansın/İlkan San/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Fethi Kaya Pınarses.
Uyan behey gafil uyan/Yunus Emre/Eviç/İlâhi/Evsat/Seyfettin Osmanoğlu (Şehzade).
Uyan ey gözlerim gafletden uyan/Sultan III. Murad (Muradî)/Eviç/İlâhi/Semaî/Ali Ufkî.
Uyan ne yatursun şafak söküldü/Ali Baba (Sersem)/Hüseynî/Nefes/Devr-i Hindî.
Uyan yârim uyan söndü yıldızlar/Necip Fâzıl Kısakürek/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Fırat Kızıltuğ.
Uykudan artık uyan/Hicaz/Şarkı/Oynak/Ahmet Arifî Bey.
Uykularım hep yarım gittiğin günden beri/Ömer Kalafat/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Uykusuz gecenin karanlığında kulağımda sihirli bir keman sesi/Nûriye Eracar/Hicaz/Fantezi/Sofyan/Necip Gülses.
Uymaz bu tabîat bana asla a civanım/Selâhattin Tunçman/Karcığar/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Uyu benim meleğim/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Uyu güzel Oğuz’um/Hicaz (Hümâyun)/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Uyu yavrum dizime yat nenni/Eviç/Ninni/Devr-i Hindî/Kanûni Mehmet Bey.
Uyu yavrum uyu yavrum (Ninni)/Ömür Gençel/Hicaz/Ç. Ş/Semai/Ömür Gençel.
Uyup baht-ı siyehkâre perîşân olduğum kaldı/Şeyh Gâlip Dede/Hicazkâr/A. S./Aksak Semâî/İsmail Fenni Ertuğrul.
Uyusun gülüm benim sünbülüm uyusun âh gönül bülbülüm/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Uyutmaz kimseyi sensiz benim feryâd ü efgânım/Yahyâ Efendi/Karcığar/Şarkı/Düyek/Semahat Özdenses.
Uyuturken beni sevdâsı ipek bir kanadın/Mustafa Nâfiz Irmak/Isfahan/Şarkı/Aksak/Hayri Yenigün.
Uzadı gitti yollar bende tâkat kalmadı/Neclâ Gürer/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Muzaffer İlkar.
Uzak bir semt gibiydim gözlerinde bu akşam/Yılmaz Karakoyunlu/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Yılmaz Karakoyunlu.
Uzaklarda olsak da kalplerimiz bir olsun/Yavuz Türkcan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Akın Özkan.
Uzaklarda olsanda hiç üzülme sevgilim/Serdar Aksoyer/Karcığar/Şarkı/Düyek/Alâeddin Şensoy.
Uzaklardan bakıp geçme/Hasan Kaya Manioğlu/Hicaz/Şarkı/Semâî/Nihat Adlim.
Uzaklardan bakıp geçme/Hasan Kaya Manioğlu/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Nûrettin Demirtaş.
Uzaklardan bana selam yollama/Nalan Arslan Yurtbaşı/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Engin Çır.
Uzakta kimsesiz geçiyor ömrüm/Turgay Akalın/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Turgay Akalın.
Uzaktan bir merhaba bana yeter sevgilim/Rafet Kıral/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Rafet Kıral.
Uzaktan gülerim gülümsersin sen/Orhan Seyfi Orhon/Hicaz/Şarkı/Semâî/Akın Özkan.
Uzaktan merhaba olmaz gel ey mestâne bakışlım/Kuloğlu Süleyman/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Uzansam tutacak gibiyim ellerini/Mahmut Oğul/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mahmut Oğul.
Uzar gider kural budur çınar yavaşça demlenir/Turgut Çelik/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Uzayıp gitse de gurbet yolları/Tâhir Yüksel/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Sıttık Sâhil.
Uzun olur efelerin bıçağı/Hüzzam/Türkü/Aksak.
Uzun saçlarının sırma telleri bağlar kendine hep gönülleri/Hüseynî/Şarkı/Ağır Düyek/Ahmet Yektâ Madran.
Uzun yıllar geçse de ayrılığın üstünden/Berran Yalçın/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yıldırım Gürses.
Uzun yıllar ötesinden hatırını sorayım mı/Fuat Edip Baksı/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Rüştü Şardağ.
Uzuyor yıllar gibi dakikalar sen yoksan/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Uzuyor yıllar gibi senden uzak her günüm/Alâeddin Şensoy/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Alâeddin Şensoy.
Üç güzel oturmuş iskambil oynar/Hicazkâr/Türkü/Aksak.
Ülfet demi vuslat demi bir gün gelir elbet/Necdet Atılgan/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Yesârî Asım Arsoy.
Ülfet etsem yâr ile ağyâre ne/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Şevkî Bey.
Ülkemin göklerdeki sönmeyen yıldızısın/Cengizhan Mutlu/Hicaz/Ç. Ş./Nim Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Ümîd-i vasl ile bir ince belden/Enderûnî Vâsıf/Eviçbuselik/Şarkı/Şarkı Devr-i Revânı/Hacı Sâdullah Efendi.
Ümidim bir damla sevgim bir deniz/Ali Tekintüre/Eviç/Şarkı/Sofyan/Amir Ateş.
Ümîdim kalmadı ol nev-civandan/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Medenî Aziz Efendi.
Ümîdimi bağladım saçının tellerine/Zeki Tekiner/Hisarbuselik/Fantezi/Sofyan/Zeki Tekiner.
Ümîdini kirpiklerine bağladı gönlüm/Nûrettin Rüştü Bingöl/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Selâhattin Pınar.
Ümit yolu serap mı/Bayati/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Ümitle bekliyorum yıllardan beri/Günsel Çelikoğlu/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/İrfan Özbakır.
Ümitler hayal oldu sevgimizden ne kaldı/Ferhunde Şehitoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Gültekin Aydoğdu.
Ümitlerim hep kırıldı o eller benden ayrıldı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Ümitlerim hep kırıldı yârim artık gelmeyecek/Yesârî Asım Arsoy/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yesârî Asım Arsoy.
Ümitsiz bir aşk çölünde Mevlâ desen kim duyar/Hüseyin Kalaba/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan-Curcuna/Mahmut Yivli.
Ümitsiz bir aşka düştüm ağlarım ben hâlime/Alâeddin Yavaşça/Hicaz/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Ümitsiz bir bekleyiş hasreti var içimde/Müzehher Güyer/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ali Erköse.
Ümmetinden bir siyeh-rû asiyem geldim sana/Bestenigâr/Durak/Durak Evferi.
Ümmîdimiz şefaatidir nûr-i âlemin/Memduh Cumhur/Hüzzam/İlâhi/Türk Aksağı/Cinuçen Tanrıkorur.
Ün salmışsın dört bir yana/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Mediha Şen Sancakoğlu.
Ürkek bakışınla kalbimi çalıverdin/Alâeddin Yavaşça/Eviç/Şarkı/Yürük Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Ürkek bir ceylan gibi/Fethiye Sümbül Güç/Acemaşîran/Şarkı/Yürük Aksak/Kenan Günel.
Üsküdar’a gittim bir yaz günüydü/Yalçın Benlican/Hicaz/Şarkı/Düyek/Aziz Gökmen.
Üsküdar’ı seyrettim Çamlıca Tepesi’nden/Abdullah Kantar/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Abdullah Kantar.
Üslûbu güzeldi şakıyan bir başkaca sesti/Alâeddin Yavaşça/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Üşürsün penceren kapalı olsun/Nûrettin Özdemir/Hicaz/Şarkı/Düyek/Fâruk Şâhin.
Üzdün incittin felek dil-hânemi/Hüseynî/Şarkı/Düyek.
Üzerinde âhım var asla kurtulamazsın/Reşit Çağın/Hicaz/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Üzerinde ipim salıncağım var/Necmettin Esin/Hicaz/Fantezi/Düyek/Kaya Bekat.
Üzgün gibiyim hissedilir dert var içimde/Suna Tanaltay/Hisar/Şarkı/Düyek-Aksak/Fethi Karamahmudoğlu.
Üzme beni ne olur/Hüseyin Balkancı/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Alaeddin Pakyüz.
Üzme beni ne olur suskun durarak öyle/Hüseyin Balkancı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Üzme kendin nâfile kanmam söze/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Bîmen Şen.
Üzme rûhun gönlüm vârı fikrin neyse söyle bana/Arazbarbuselik/Şarkı/Düyek/Varters.
Üzülme bu sevda bittiği için bizim kavuşmamız kısmet değilmiş/Nûrettin Baykal/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Alâeddin Şensoy.
Üzülme bu sevda bittiği için bizim kavuşmamız kısmet değilmiş/Nûrettin Baykal/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Pınar Köksal.
Üzülme gönlünü sarmasın hüzün/Sâmi Derintuna/Hicaz/Şarkı/Semâî/Caner Bakır.
Üzülme ne olur ayrıldık diye/İsmail Hakkı Koçar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Pınar Köksal.
Üzülme yılların gelse de kışı/Fuat Edip Baksı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Üzülmek ne kadar boşmuş anlıyorum şimdi ben/Tarık Destan/Aşkefza/Fantezi/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Üzüyor gönlümü her gün aşkımın son hevesi/Hicaz/Şarkı/Aksak/Celâl Kıvılcım.
Va’d ederken yâr kâm-ı vuslatı/Hicaz/Şarkı/Ağır Düyek/Hacı Arif Bey.
Va’d et bana artık bu benim son çilem olsun/Rüştü Şardağ/Eviç/Şarkı/Aksak/Sâdi Işılay.
Vâd-i vuslatdan haber çıkmaz neden/Hayrullah Yalım/Hüseynî/Şarkı/Semâî/Rüştü Eriç.
Vadideki dağlar bakışır durur/Camalettin Turan/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Cemalettin Turan.
Vâdî-i gurbette kaldım hüzn-i rûhum çağlasın/Hüseynîaşîran/Şarkı/Müsemmen/Nûri Halil Poyraz.
Vâh esîr-i derd-i hicrânım bugün/Hicaz/Şarkı/Aksak/Tevfik Bey (Kılıçcıoğlu).
Vâh me’yûs-i visâlindir gönül/Mahmut Celâleddin Paşa/Karcığar/Şarkı/Semâî/Mahmut Celâleddin Paşa.
Vakit geçmiş olsa da/Hâlit Çelikoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Vakti firkatde tahayyül eyledikçe cismini/Acemaşîran/Şarkı/Ağır Aksak/Kanunî Hacı Arif Bey.
Vaktinde alıp ruhsatı dalgın gideriz biz/Ceyda Görk/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Aksak/Bertan Üsküdarlı.
Van’da mehtap bir gümüşten haredir bak seyrine/Sevinç Atan/Hüseynî/Şarkı/Müsemmen/Yener Topaloğlu.
Vâr iken sende bu âyine gibi sîne-i sâf/Enderûnî Vâsıf/Hüzzam/Beste/Evsat/Zekâî Dede.
Var mı cânâ derd-i aşkın çâresi/Hicaz/Şarkı/Ağır Düyek/Hacı Arif Bey.
Var mı sen gibi beyaz ten/Hicaz/Şarkı/Aksak/Şivelioğlu Yorgaki.
Var mı söyle sevgili benim kadar seven seni/Sevgi Tutkuğ/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/İsmâil Ötenkaya.
Var mı zâlim kavlimizde başka bir yâr peylemek/Mediha Şen Sancakoğlu/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Mediha Şen Sancakoğlu.
Var mıdır âlemde hiç bir nesne bu candan lezîz/Hakkı/Acemaşîran/İlâhi/Düyek/Zekâî Dede.
Var mıdır takrîre hâcet derd-i mâfibâlimi/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Nevres Bey.
Var uzak ol çeşm-i giryânımdan ey çerh-i denî/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Hacı Fâik Bey.
Varalım kûy-i dil-ârâya gönül”Hû” diyerek/Sebkatî (I. Mahmut)/Hicazkâr/Y. S./Yürük Semâî.
Varalım kûy-i dil-ârâya gönül”Hû” diyerek/Sebkatî (I. Mahmut)/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Münir Nûrettin Selçuk.
Varam dedim nazlı yârin yanına/Kâzım Narmanlı/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Kâzım Narmanlı.
Varam gidem Diyarbekir düzüne/Karcığar/Köç./Sofyan.
VARDAR OVASI (Mayadağ’dan kalkan kazlar)/Hicaz/R. T./Türk Aksağı.
Vardım Kırklar yaylasına gel beri ey can dediler/Hatâyî (Şah İsmâil)/Hüzzam/İlâhi/Sofyan/Aslan Hepgür.
Varımı ol dosta verdim hân ü manım kalmadı/Ahmet (Sarban)/Acem/İlâhi/Evsat/Ali Aşkî Bey (Beylikcizâde).
Varken gönülde bin türlü yâre/Karcığar/Şarkı/Türk Aksağı/Hacı Arif Bey.
Varsam bir âmile sorsam hâlimi/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Zeki Atkoşar.
Varsam bir âmile sorsam hâlimi/Yûnûs Emre/Hüseynî/İlâhi/Devr-i Revân/Kemâl Efendi (Balat Şeyhi).
Varsın kar yağsın şakaklarıma/İsmet Tahtacıoğlu/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Cavit Ersoy.
Vâsıl olmaz kimse Hakk’a cümleden dûr olmadan/Şemseddîn Sivâsî/Besteısfahan/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Vâsıl olmaz kimse Hakk’a cümleden dûr olmadan/Şemseddîn Sivâsî/Gülizar/İlâhi/Düyek/Ali Şîrüganî (Dede).
Vasl-ı dilber geliyor hâtırıma/Bayati/Şarkı/Ağır Aksak/Markar Ağa.
Vaslınla cânâ pek neş’elendim/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Rif’at Bey.
Vatan arzuladım bundan gderim/Eşrefoğlu Rûmi/Acem/İlâhi/Sofyan.
VATANIM (Benim güzel vatanım)/Necdet Varol/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Necdet Varol.
Vatanım Anadolu Atatürk’ün eseri (ÜLKEM)/Yavuz Alaybeyoğlu/Gülizar/Şarkı/Sofyan/Yavuz Alaybeyoğlu.
Vaz geç bu cefâdan yine handân olalım gel/Nezahat Türker/Hicaz/Şarkı/Düyek/Abdullah Özman.
Vaz geç bu cefâdan yine handân olalım gel/Nezahat Türker/Hicaz/Şarkı/Aksak/Câvit Erden.
Vaz geçip nâz ü edâdan dâima/Hicazkâr/Şarkı/Türk Aksağı/Medenî Aziz Efendi.
Vaz geçmez mi sîne âh ü zârdan/Isfahan/Şarkı/Türk Aksağı/Hacı Arif Bey.
Vaz geçti gönül aşk u muhabbet emelinden/Hicazkâr/Şarkı/Sengin Semâî/Selânik’li Ahmet Efendi.
Vazgeç güzelim bağrımı hicrânına yakma/Yılmaz Karakoyunlu/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Vech-i pertev-bârını setr eylemiş gözden nikab/Dilkeşhaveran/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Vech-i yâre dûş olan âlemde seyrân istemez/İbrâhim Efendi (Kuşadalı)/Isfahan/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Vedâ edip giderken beni unut demiştin/Muammer Kayahan/Hicaz/Şarkı/Semai/Gültekin Aydoğdu.
Vedaya gerek yok ayrılıyorken bilirim çok zordur dayanamam buna/Fatma Onur/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Sâlih Berkmen.
Vefâ yoktur akan suda/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Tanbûri Mustafa Çavuş.
Vefasız bir dilbere bağlandı kaldı gönül/Orhan Altınbaşak/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Aydil Özarı.
Vefasız çıktı benim sevdiğim/Hüzzam/Kanto/Düyek/ Aksak/Kemânî Serkis Sucuyan.
Vefâsız demişler hep kadınlara/Ayla Peken/Hicaz/Şarkı/Düyek/Alâeddin Şensoy.
Vefasızın biriymiş her derdine katlandım/Mustafa Malkoç/Hicaz/Şarkı/Düyek/Emin Değirmenci.
Vefâsızlar özlenirmiş/Kasım İnaltekin/Hicaz/Şarkı/Düyek/Kasım İnaltekin.
Vefasızsın yalan dünya vefasız/Sadettin Çevik/Gülizar/Şarkı/Yürük Semai/Sedat Kayahan.
Verdi bir nâzende dehre velvele/Hüseynîaşîran/Şarkı/Ağır Aksak/Şâkir Ağa.
Verdiğim yıllarım yetmez mi sana/Vedat Fidanboy/Eviç/Şarkı/Curcuna/Yaşar Bedük.
Verdiğimiz o sözleri ettiğimiz yeminleri/İlkan San/Hicaz/Şarkı/Semâî/Hüseyin Erbay.
Vermemiştir başka hiçbir cinse bak Rabbın eli/Mahmut Nedim Güntel/Hisarbuselik/Şarkı/Ağır Aksak/Rüştü Eriç.
Vesvese-i ten güzeşt./Mevlânâ Celâleddi-i Rûmî/Hicaz/İlâhi/Aksak/Hüseyin Sâdettin Arel.
Vîrân olmuş o bağın lâlezârı/Melek Hiç/Bayati/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Viranbağda açan güller benim bahçemde açmaz mı/Osman Nûri Özpekel/Dilkeşîde/Ağır Semai/Aksak Semai/Ömür Gençel.
Virânelerin yascısı baykuşlara döndüm/Mehmet Akif Ersoy/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Mustafa Kılıç.
Visâl-i yâr ile mest ol hayâle dalma gönül/Nâhit Hilmi Özeren/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Râkım Elkutlu.
Visâlin görmedim hasretle giryân olmadan/Dilkeşhaveran/Şarkı/Düyek/Neyzen Ali Rızâ Efendi (Şeyh).
Visâlinle safâyâb et aman gel/Hisarbuselik/Şarkı/Curcuna/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Vuracak sîne arar gizlice tiğ-i nigehin/Vâmık Bey/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Artaki Candan.
Vurunca kapıma aşkın dalgası/Mehmet Altınköprü/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Pınar Köksal.
Vuslat dilerim yârime hicrandan usandım/Karcığar/Şarkı/Yürük Semâî/Asdik Ağa.
Vuslat gibi ni’met mi olur/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Eviç/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Vuslata nâil de etse ger felek/Hisarbuselik/Şarkı/Ağır Aksak/Zekâî Dede.
Vuslat-ı cânâna erişmiş gönül/Ercüment Ekrem Talû/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Vuslatını beklemekten ihtiyarladı gönül/Tûran Yalçın/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Turan Yalçın.
Vuslatınla kâm-yâb ettin beni/Ferahfeza/Şarkı/Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Vücûd iklimini her lâhza berbâd eyliyorsun/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Hacı Arif Bey.
Vücûdum şehrini seyrân eyledim/Hatâyî (Şah İsmâil)/Hüseynî/Nefes/Ağır Düyek.
Vücûdun mazhar-ı sırr-ı ezeldir/Hicaz/Tevşih/Aksak Semai/Rakım Elkutlu.
Ya bir yaprak ya bir kuştum kimim neyim unutmuştum/Mehmet Çınarlı/Hicaz/Şarkı/Aksak/İsmâil Akçapınar.
Yâ Habiballah Resûl-i Hâlık-i Yektâ tüyi/Şems-i Tebrizî/Irak/Tevşih/Sofyan/Şikârîzade Hacı Ahmet Efendi.
Yâ Hû yâ Hû yâ men Hû yâ men lâ Hû illâ Hû/Bahaüddin Efendi/Acemkürdi/Tesbih/Sofyan/S. Eyyûbi Işıksal.
Yâ İlâhi âsitânın hastaya dâr-ı şifâ/Mustafa Fenaî Dede/Dügâh/Tevşih/Evsat/Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde).
Yâ ilâhî bir niyâzım var beni reddeyleme/Arif Hikmet Gökoğlu/Ferahnâkaşîran/İlâhi/Sofyan/Cüneyt Kosal.
Ya ilâhi bize tevkini göster; amin/Mehmet Akif Ersoy/Hüzzam/İlâhi/Nim Evsat/Sadettin Kaynak.
Yâ ilâhi cümle sensin cümle sen îmanım/Seyfullah Nizamoğlu (Sey)/Bestenigâr/İlâhi/Çenber/Dede Efendi.
Yâ ilâhi kasırım şükründe ben/İsmâil Hakkı (Bursavî)/Aşkefza/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Ya nasıl sevdim seni nerden sataştım sana ben/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Bîmen Şen.
Yâ Rab bu ne derttir derman bulunmaz/Yûnûs Emre/Hüzzam/İlâhi/Aksak-Düyek/Güldeniz Ekmen.
Yâ Rab garîb ü bî-kesem senden meded/Hakkı/Hicaz/İlâhi/Devr-i Revân/Ali Aşkî Bey (Beylikcizâde).
Yâ Rab kime feryâd edeyim yârin elinden/Isfahan/A. S./Ağır Aksak Semâî/Dede Efendi.
Yâ Rab sana mahsus değil midir bu yalnızlık/Ahmet Uzel/Bestenigâr/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Yâ Rabbi şükür doğdu Muhammed/Hüseynî/İlâhi/Düyek.
Yâ rahmeten lil’âlemin/Ârif Hikmet Gökoğlu/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Cüneyt Kosal.
Yâ Resûlallah acep kimdir bize senden yakîn/Ali Ulvi Kurucu/Acemaşîran/İlâhi/Devr-i Hindî/Zeki Altun (Hâfız).
Yâ Resûlallah bana sensin penâh/Kenan Rifâi/Irak/İlâhi/Devr-i Revân/İzzettin Hümâyi Elçioğlu.
Yâ Resûlallah bize gör n’itti asî ümmetin/Seyfullah Nizamoğlu (Sey)/Hicaz/İlâhi/Evsat/Şikârîzade Ahmet Efendi.
Yâ Resûl-i Fahr-i Alem seyyîd-i zât-ı sıfat/Irak/İlâhi/Devr-i Hindî.
Yâ sâhibe’l cemâlî ve yâ seyyîd-el beşer/Hüzzam/İlâhi/Düyek/Sadettin Kaynak.
Ya sen gel ya beni çağır yanına/Cumâli Karataş/Hicaz/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Ya sen nesin be ey tomurcuk (TORUNUM)/Şehime Ünser/Hicaz/Şarkı/Düyek/Şahin Çangal.
Yâ sevmeyi bilmiyor yâ gönülden sevmiyor/Betül Yücer/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/İlgün Soysev.
Yâ vasî-el mâğfiret hâlime senden meded/İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Zekâî Dede.
Yabandan geldim yabandan/Hicazkâr/Köç./Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Yabandan geldim yabandan/Karcığar/Köç./Sofyan.
Yâd eder mi unutmuş mu/Süheylâ Muhterem Hanım/Hicaz/Şarkı/Aksak/Dürrî Tûran.
Yâd elde yâr umarım her cevre göz yumarım/Mehmet Tûran Yarar/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Akın Özkan.
Yâd elde yâr umarım her cevre göz yumarım/Mehmet Tûran Yarar/Hicazkâr/Şarkı/Tek Vuruş/Fâruk Şâhin.
Yâd eller aldı beni/Vecdi Bingöl/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Sadettin Kaynak.
Yâde geldikçe hayâlin ey nigâr/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Yâd’elden selâm sana benim aziz vatanım (ATATÜRK MARŞI)/Sevim Varol/Çârgâh/Marş/Sofyan/İrfan Doğrusöz.
Yâd-ı hayâl-i yâr ile gülzâre baktım ağladım/Neyzen Tevfik Kolaylı/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Cinuçen Tanrıkorur.
Yâdıma geldikçe sen niye titrer yüreğim/Hüzzam/Şarkı/Aksak.
Yâdında mıdır gizli emellerle yanardık/Mustafa Nâfiz Irmak/Dilkeşhaveran/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Yağan karda doğan günde/Bekir Mutlu/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Bülent Türkeli.
Yağan karda doğan günde/Bekir Mutlu/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Hasan Dede Dinç.
YAĞDIR MEVLA’M SU (Çatlayan dudaklara)/Erol Martal/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Mahmut Oğul.
Yağız atlar kişnedi meşin kırbaç şakladı/Faruk Nafiz Çamlıbel/Hüseynî/Seyr-i Nâtık/Sofyan/Şentürk Deveci.
Yağmur damlacıkları çalarken penceremi/Ayşe Birgül Yılmaz/Buselik/Şarkı/Aksak/Mahmut Oğul.
Yağmur gibi gözyaşları döktün ele leyla/Vedat Fidanboy/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semai/Zeynel Abidin Topal.
Yağmur mu var gökyüzü hep bulutlu/Yılmaz Yüksel/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Yüksel.
Yağmur ol bir acı sonbaharla gel/Bekir Sıtkı Erdoğan/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Amir Ateş.
Yağmur ol yağ başıma gözyaşım görünmesin/Berran Yalçın/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Ziyâ Taşkent.
Yağmur oldu damla damla yağdı gönlüm üstüne/Özgül Tezbaşaran/Hüzzam/Şarkı/Devrihindî/Mustafa Ünal Yılmazer.
Yağmur olur aşk bağına yağarım/Bekir Mutlu/Karcığar/Şarkı/Aksak/Bilge Özgen.
Yağmur yağar taş üstüne/Hüseynî/R. T./Devr-i Turan.
Yağmur yağıyorken seni düşündüm seni andım/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Ahmet Uzel.
Yağmurlu akşamlar/Buselik/Şarkı/Aksak/Cengiz Dişçioğlu.
Yağmurlu geçer bu yerde Nisan/Mehmet Çınarlı/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/Bilge Özgen.
Yağsın yağmur çisil çisil/Mehmet Erbulan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Necdet Tokatlıoğlu.
Yak sînemi âteşlere efgânıma bakma/Mehmet Kadir Geçeoğlu/Evcara/Y. S./Yürük Semâî/Bekir Sıtkı Sezgin.
Yakardım cihânı senin uğruna/Halil Soyuer/Acemkürdi/Şarkı/Curcuna-N. Sofyan/Selâhattin İçli.
Yakın gel bir daha göreyim seni/Vecdi Bingöl/Hüzzam/Şarkı/N. Sof.-Düyek/Sadettin Kaynak.
Yakına gel yakına/Hüseynî/U. H./Serbest.
Yakışmaz sana hiç göz yaşı dökmek/Sami Derintuna/Hüzzam/Ağıt/Düyek/Sami Derintuna.
Yaktı cânı bezm-i aşkın âteşin peymânesi/Yahyâ Nazîm Efendi/Ferahfeza/Şarkı/Sengin Semâî/Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi).
Yaktı cihanı âteşin/Senih/Bestenigâr/Şarkı/Düyek/İsmet Ağa.
Yaktı cismim âteş-i sûzân-ı aşk/Hüseynî/Şarkı/Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Yaktı firkat bağr-ı canım meşk-i sazkâr peylerim/Güler Turan/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Saadet İdrisoğlu.
Yaktın beni ey sevgili bak sîneme açtın yara/Mediha Şen Sancakoğlu/Bestenigâr/Şarkı/Türk Aksağı/Mediha Şen Sancakoğlu.
Yaktın beni iflâhıma mâni seni gördüm/Yasin Hatipoğlu/Hüzzam/N. Beste/Ağır Düyek/Sadettin Çevik.
Yakut mine zümrüt bana birdir kayalarla/Şükûfe Nihâl Başar/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Fethi Karamahmudoğlu.
Yakut mine zümrüt bana birdir kayalarla/Şükûfe Nihâl Başar/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Cinuçen Tanrıkorur.
Yalan değil pek kolay olmayacak/Yusuf Nalkesen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yusuf Nalkesen.
Yalan inanma sakın elâlem sözlerine/Abdülkâdir Gökmen/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Abdülkâdir Gökmen.
Yalancının birine kapıldı kandı gönül/Necdet Tokatlıoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Necdet Tokatlıoğlu.
Yalandır doğuştan sarhoş olduğum/Remzi Tevfik Tüzünkan/Buselik/Şarkı/Düyek/Münir Nûrettin Selçuk.
Yalanım yok gönlüm kaldı/Fethi Karamahmudoğlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Yalanım yok sen çok iyi bilirsin zamânında çiğnemezdin gölgemi/Sâdık Atay/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Yalanım yoktur asla gönül nedir bilirim/Sedat Ergintuğ/Hicaz/Şarkı/Semâî/İrfan Özbakır.
Yalanmış aşkın bir daha kanmam/Seyfi Güldağı/Buselik/Şarkı/Curcuna/Seyfi Güldağı.
Yalanmış bülbülün sevgisi güle/Nûrettin Artam/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Hayri Yenigün.
Yalanmış bülbülün sevgisi güle/Nûrettin Artam/Hicaz/Şarkı/Curcuna-Semâî/Nûri Halil Poyraz.
Yalanmış gözyaşın da ettiğin yemin de/Yusuf Nalkesen/Karcığar/Şarkı/Semâî/Yusuf Nalkesen.
Yalanmış yeminlerin git işveni ellere sun/Yusuf Nalkesen/Hicaz/Şarkı/Semâî/Yusuf Nalkesen.
Yalansız riyasız tatlı dilleri./İlkan San/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Yalı kenarında zülfüm tararım/Hüseynî/Türkü/Aksak.
Yalınca bir dağ başında ellerime kar yağıyor/Feyzi Halıcı/Evcara/Şarkı/Düyek/Yaşar Bedük.
Yalnız ben olsam da aşk ile yanan râzıyım bebeğim/Ali Demir/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Selâhattin Sağlam.
Yalnız bırakıp gidersin sonra yalnız kalma dersin/Tülây Arıcı/Hicaz/Fantezi/Sofyan/Tülây Arıcı.
Yalnız geçen her geceyi dilimdeki tek heceyi/İlkan San/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/Eyüp Uyanıkoğlu.
Yalnız onu sevdim o hayâlimdeki kuştu/Mustafa Nâfiz Irmak/Eviç/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
Yalnız onu sevdim o hayâlimdeki kuştu/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Aksak/Selâhattin Pınar.
Yalnız onu sevdim o hayâlimdeki kuştu/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Yücel Aşan.
Yalnız seni beklemek kalbimin son dileği/Onur Akay/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sadun Aksüt.
Yalnız seni sevdim bana sen aşkı yaşattın/Melek Hiç/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ziyâ Özova.
Yalnız seni sevmekle düşünmekle harabım/Fahrettin Osman Bey/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Kanuni Vital Efendi.
Yalnız senin sevgin sıcak kalbimdeki yerinde/Günsel Çelikoğlu/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Nihat Adlim.
Yalnız seninim diye aşkıma yeminim var/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Yalnızım bahtsızım bu âlemde ben/Tunç Kemâl/Hicaz/Şarkı/Semâî/Sâdi Hoşses.
Yalnızım yapayalnız günler sensiz geçmiyor/Ziya Alşan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ziya Alşan.
Yalnızlar akşamında yürüyorum yağmurda/Yalçın Benlican/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Yalnızlığa alıştım ben seni görmem mümkün değil/Ali Osman Yılmaz/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hayâti Günyeli.
Yalnızlığa sürgündeyim ateşin yok üşüyorum/Yalçın Benlican/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Karakoyunlu.
Yalpalayıp çıktım merdivenleri/Karcığar/Şarkı/Aksak/Rifat Ayaydın.
Yalvardı gözüm gözlerine ağladı durdu/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Mustafa Nâfiz Irmak.
Yalvardım elimi açtım göklere/Ertunç Toprakezen/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Pakalınlar.
Yalvarırım gel gitme, beni yalnız terketme/Vecdi Bingöl/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Yalvarırım kuzum sana/Hicaz/Şarkı/Düyek/İsmet Ağa.
Yalvarırım ne olur el gibi tutma beni/Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Şarkı/Frenkçin/Fethi Karamahmudoğlu.
Yalvarırım oturmaz aman aman/Karcığar/Şarkı/Evfer/Lavtacı Civan.
Yalvarsam yakarsam da sakın kapıyı açma/Turan Ergün/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Köksal Yavuz.
Yana yana kül olmuşum/Yalçın Benlican/Bayati/Şarkı/Nim Sofyan/İsmail Demirkıran.
Yanacak şûle arar her gece pervâne gönül/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Evcara/Şarkı/Aksak/Yılmaz Yüksel.
Yanağının rengi var yedi veren güllerde/Mustafa Sevilen/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/İlgün Soysev.
Yanakların al olmuş (KIZ SANA BİR HÂL OLMUŞ)/Ayten Baykal/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/Bilge Özgen.
Yanar sînem benim her bâr/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/İsmet Ağa.
Yanarım sevgine cânan/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Nasib’in Mehmet Yürü.
Yanarım sevgine hasret geçecek yıllarıma/Bertan Üsküdarlı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Bertan Üsküdarlı.
Yanayım derd-i firâkınla perîşân olayım/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Yanayım o güzel gözlerine hayrân olayım/Ferahfeza/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Yandı ciğerim çıktı arşa âh ü figânım/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Râif Bey (Ûdî).
Yandı dil aşkınla ey şûh-i şenim/Acemaşîran/Şarkı/Ağır Aksak/Nikoğos Ağa.
Yandı gönlüm Mustafâ’nın aşkına/Hüseyin Top/Hüseynî/İlâhi/Düyek/Amir Ateş.
Yandı ten cânân elinden câna hâcet kalmadı/Mehmet Tûran Yarar/Ferahnâk/Beste/Devr-i Kebîr/Faruk Şâhin.
Yandıklarım şâm ü seher senden midir benden midir/Seyfullah Nizamoğlu (Sey)/Dilkeşhaveran/İlâhi/Düyek/Ali Rızâ Efendi (Şeyh-Nâyî).
Yandım deminden ağyar elinden/Hisarbuselik/Şarkı/Aksak/Denizoğlu Ali Bey.
Yandım kül oldum aşk meydanında/Talibi Emre/Hicaz/İlâhi/Sofyan/S. Eyyubi Işıksal.
Yandım kül oldum düşeli aşka/Muzaffer Ozak (Aşkî)/Hicaz/İlâhi/Müsemmen/Aslan Hepgür.
Yandım sana esmer güzeli aşk ile yandım/Mustafa Ünal Yılmazer/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Mustafa Ünal Yılmazer.
Yandım yakıldım ben nar-ı aşka/Süleyman Efendi (Şeyh)/Isfahan/İlâhi/Sofyan/Dede Efendi.
Yandır beni yandır beni aşk meyine kandır beni/Yûnûs Emre/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Anonim (Eskişehir).
Yanık bıraktın beni türbede bir mum gibi/Cemâl Sâfi/Hicaz/Şarkı/Düyek/Dursun Karaca.
Yanık Ömer her savaştan bir yara taşıyor/Sâdettin Kaynak/Hüseynî/Şarkı/Aksak-Sofyan/Sadettin Kaynak.
Yanımda olsaydın olmazdı derdim/Nedim Önol/Eviç/Şarkı/Curcuna/Nedim Önol.
Yanında kış olmaz hava karlamaz/Ali Abdülkerimoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Akın Özkan.
Yanıyor kalbimdeki hicran ateşi/Kadri Şençalar/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Kadri Şençalar.
Yanıyor mu yeşil köşkün lâmbası/Hüzzam/Şarkı/Aksak.
Yanma geçen ömrüne geri gelmez artık boş/Abdürrezzak Tuğcu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Abdürrezzak Tuğcu.
Yanma kalbim yanma artık bende takat kalmadı/Mustafa Töngemen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Yanma kalbim yanma artık bende tâkat kalmadı/Mustafa Töngemen/Acemkürdi/Şarkı/Müsemmen/Erdinç Çelikkol.
Yanma kalbim yanma artık bende tâkat kalmadı/Mustafa Töngemen/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Erdinç Çelikkol.
Yanmakdan usanmazam pervanemiyem bilmem/Abdülehad Nuri (Şeyh)/Hüseynî/İlâhi/Sengin Semaî.
Yansaydın içinde sonsuza kadar/İsmail Hakkı Koçar/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Özcan Sönmez.
Yapmacık çiçekler açan yüzünü görmez olaydım/Cemâl Sâfi/Hüzzam/Şarkı/Düyek-Serb./Raif Somer.
Yaprak yaprak döküldü zaman denilen yıllar/Nâfia Ersavcı/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Özgen Gürbüz.
Yapraklar misâli sararıp solmuşum/Seyfi Güldağı/Karcığar/Şarkı/Semâî/İsmail Demirkıran.
Yâr açtı tâze yâre sîne-i sad-pâreme/Hicaz/Şarkı/Ağır Düyek/Medenî Aziz Efendi.
Yâr ağlamadan dîdelerim kâne boyandı/Mehmet Sâdi Bey/Bestenigâr/Şarkı/Sengin Semâî/Hacı Fâik Bey.
Yâr alıp destine peymâne gelir mi bilmem/Enderûnî Vâsıf/Hisarbuselik/A. S./Aksak Semâî/Zekâî Dede.
Yâr ayrılık yaktı beni/Ramazan Gökalp Arkın/Gerdaniye/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Yâr bağında gönül çeken bülbülün/Bayatiaraban/Köç./Raks Aksağı/Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi).
Yar gitse hasretiyle gelen zâr uyutmuyor/Mehmet Tûran Yarar/Evcara/Şarkı/Düyek/Akın Özkan.
Yar için ağyare her an gönlümün sultanı derdim/Murat Doğan/Evcara/Şarkı/Ağır Aksak/Yılmaz Yüksel.
Yar ile bir vuslat tatmadı gönlüm/Vedat Fidanboy/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Naci Tunçel.
Yâr ile ettiğin ahdi unutma/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Acemaşîran/İlâhi/Düyek.
Yâr ile oldum leb-be-leb/Acem/Şarkı/Düyek/Hâşim Bey.
Yâr istese hicrânına dermân mı bulunmaz/Câhit Öney/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Ahmet Hatipoğlu.
Yâr olmayıcak câm-ı safâyı çekemez dil/Gammî/Hisarbuselik/Beste/Darb-ı Fetih/Zekâî Dede.
Yâr peşinden koşa koşa yoruldum/Hüseyin Yurdabak/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/Zeki Duygulu.
Yâr saçları lüle lüle yâr benziyor beyaz güle/Yesârî Asım Arsoy/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Yesârî Asım Arsoy.
Yâr uzun hasrete beni koysa da (SILA DAĞLARI)/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Alâeddin Şensoy.
Yâr ü vâr Allâh ü Ekber girdigâr Allah ü Ekber/Şâhin Uçar/Bestenigâr/İlâhi/Düyek/Şâhin Uçar.
Yâr yâr olmaz bana gider yabana/Ahmet Uzel/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Yâr yolunu kolladım beyaz mendil salladım (Akasyalar açarken)/Yesârî Asım Arsoy/Hüzzam/Türkü/Düyek/Yesârî Asım Arsoy.
Yaradanım ne güzel yaratmış seni dedim/Muammer Kayahan/Eviç/Şarkı/Aksak/Gültekin Aydoğdu.
Yaralanmış gönül bir kez elinden/Ahmet Uzel/Dügâh/Şarkı/Curcuna/M. Fatih Salgar.
Yârân ile sohbette midir neş’esi cânın/Ceyda Görk/Irak/Şarkı/Düyek/Bertan Üsküdarlı.
Yâre gitsem gül cemâlim neş’e bulmuyor/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ahmet Uzel.
Yâre te’sirin ümid etmez iken efganımın/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Rif’at Bey.
Yâre varsın peyk-i nâlem âh ü zârım söylesin/Nâbî/Isfahan/Beste/Muhammes/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Yâreledi yâr dil-i gümrâhımı yaktı felek âh/Bayatiaraban/Şarkı/Sengin Semâî/Hâşim Bey.
Yârelerim çok derin/Acemaşîran/Şarkı/Düyek.
Yarın gelir misin bana/Fethi Karamahmudoğlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Yarısı benim gülüşlerinin/Hüceste Aksavrın/Ferahnümâ/Şarkı/Sofyan/Suphi İdrisoğlu.
Yârim beni her gece aldatıyor/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Yârim bir gün bize gele/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/İsmail Hakkı Nebiloğlu.
Yârim mektup göndermiş/Levent Öker/Hüseynî/Türkü/Aksak/Bilge Özgen.
Yârimi eller aldı gönlümü derde saldı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Zeki Duygulu.
Yârimi gördüm bugün dünyâ görünmez dîdeme/Sâlih Hayri Efendi/Ferahfeza/Beste/Çenber/Eyyûbî Mehmet Bey.
Yarimin şalvarı basma/Ali Özkan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ali Özkan.
Yârin bahçesinde açmasın güller/Hicaz/Şarkı/Aksak.
Yârin bize bir selâmı yokmuş n’idelim/Fuat Bayramoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Yârin sohbetinin kahvesi yeter/Adnan Ürey/Hicaz/Şarkı/Düyek/Adem Şâhin.
Yasemin kokuyor sevda akşamı/Yalçın Benlican/Hicaz/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Yaslanıp yatmış firâş-ı nâzına ân-ı seher/Şemsettin Ziyâ Bey/Hüseynî/Şarkı/Devr-i Hindî/Şemsettin Ziyâ Bey.
Yaslansa başım göğsüne hasret yine dinmez/Hikmet Münir Ebcioğlu/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Rüştü Eriç.
Yaslı yürek sızlanıyor derdi nedir bilmiyorum/Mehmet Tûran Yarar/Acemkürdi/Şarkı/Yürük Semâî/Suat Yıldırım.
Yaş dolu gözlerimle yolunu gözlüyorum/Celâl Çetin/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Süleyman Mertkanlı.
Yaş dök ki gönül eski safâ eski bahar yok/Nâhit Hilmi Özeren/Buselik/Şarkı/Aksak/Akın Özkan.
Yaş otuzbeş yarısı değildir yolun/Bülent Kuşçu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Reyhan Karataş.
Yaş otuzbeş yolun yarısı eder/Câhit Sıtkı Tarancı/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Yaşadığın her günün kıymetini bil/Seyfi Güldağı/Hüzzam/Şarkı/Aksak/İsmail Demirkıran.
Yaşamak başka bir andı seni bulduğum zamandı/Mehmet Çınarlı/Hicaz/Fantezi/Nim Sofyan/Hatice Sevtap Bayraktar.
Yaşamak mümkün değil sensiz geçen günleri/İbrahim Halil Taşkent/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/İbrahim Halil Taşkent.
Yaşamak yalan belki yalan delice sevmek (YALAN)/Turhan Oğuzbaş/Hicaz/Şarkı/Semâî/Sâdettin Öktenay.
Yaşamam sensiz efendim bulurum dağ aşarım/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Yaşamanın zevkini sevginde buluyorum/Alâeddin Şensoy/Hicaz/Şarkı/Semâî/Alâeddin Şensoy.
Yaşanmadan geçen yıllar/Güngör Sarkın/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Ali Kolaylıoğlu.
Yaşanmamış günlerin uykusuz gecelerin/Nesrin Çakır/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Câvit Ersoy.
Yaşanmaz olurdu şu yalan dünya/İlkan San/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sadun Aksüt.
Yaşayamam sevgilim ben senden ayrı/Mediha Şen Sancakoğlu/Buselik/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Yaşayan efsane dillerde adın/Fatma Onur/Hicaz/Şarkı/Semai/Necip Gülses.
Yaşıyor aşkını gönlüm o yeşil gözlerinin/Cevdet Kerim Kızrak/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Yaşıyorken sevgim saracak seni/Yılmaz Yüksel/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Ramazan Erci.
Yaşlı gözlerimde kalan buğuda/Hüseyin Yurdabak/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Cengiz Cermen.
Yavru ceylân dün gördüm dağda seni/Halûk Nâci Sürel/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Halûk Nâci Sürel.
Yavru kuşum uçup gitti sıra dağlar aşıp gitti/Tuna Fikret Karaahmetoğlu/Gülizar/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Yavrusundan ayrılan ana ağlasın/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hüseyin Coşkuner.
Yayılır karanlık sisler engine/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Ergüder Öktem.
Yayla suyu yan gider/Hüseynî/Türkü/Sofyan.
Yaylaları çayır çimen bürüdü/Nedim Uçar/Gerdaniye/Şarkı/Yürük Aksak/Sedat Kayahan.
Yaz beni bir kenara aklında kalsın/Bedirhan Öğrenecek/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erkan Yüksel.
Yaz gecesi hava sıcak/Yalçın Benlican/Ferahnâk/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Yüksel.
Yaz geldi çiçeklerle yüzü güldü zemînin/İsmâil Fennî Ertuğrul/Hüseynî/Şarkı/Semâî/Arif Sâmi Toker.
Yaz geldi yine mürg-i dilim kondu nihâle/Dügâh/Şarkı/Curcuna/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Yaz geldi yine mürg-i dilim kondu nihâle/Hüseynîzemzeme/Şarkı/Curcuna/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Yaz gelince çalı diken gül açar/Nedim Uçar/Gerdaniye/Şarkı/Sofyan/İsmail Demirkıran.
Yaz günleri gelsinde açılsın içimiz/Mahmut Nedim Güntel/Eviç/Şarkı/Curcuna/İsmail Baha Sürelsan.
Yaz kış bahar yediveren./Fethi Karamahmudoğlu/Hüzzam/Fantezi/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Yaz olmuş kış olmuş ve de bahar/Makbûle Erman/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sâdi Hoşses.
Yazdığım mektubun her./Nedim Uçar/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Sâdun Aksüt.
Yazık oldu aşkımıza nazara geldik inan/Selâhattin İnal/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Selâhattin İnal.
Yazıktır etme güzel beni incitme güzel/Samim Arıksoy/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Erol Sayan.
Yazıktır gamzene söyle/Ferahnâk/Şarkı/Türk Aksağı/Kemânî Serkis Sucuyan.
Yazın açmak bilmeyen kışın naz eden bir çiçektin gönlümde/Hasan Karakuş/Hicaz/Şarkı/Düyek-Sofyan/Suphi İdrisoğlu.
Yazın meltem kışın güneş o gözler/Gâzi Aslan/Acemkürdi/Şarkı/Curcuna/Sâdi Hoşses.
Yazların ardından kışa alıştım/Sâmi Derintuna/Hicaz/Şarkı/Düyek/Akın Özkan.
Ye berku şemi belliğ selemi/Seyyîd Rifat Şemi/Hicaz/İlâhi/Düyek/Zeki Altun (Hâfız).
Yedi tepe üstünde yedi cennet kurulu (İSTANBUL)/Reşat Özpirinçci/Karcığar/Şarkı/Aksak/Ali Şenozan.
Yektâ güherim meclis-i rindan sadefimdir/Nabî/Hicaz/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Yemen ellerinden beri gelirken Turnalar Ali’yi görmediniz mi/Hatâyî (Şah İsmail)/Eviçhûzî/Nefes/Yürük Semâî.
Yemenisi penbeden sohbet etmez gülmeden/Eviç/Türkü/Curcuna.
Yemyeşil gözlerinle bakmadım diyemezsin/Hasan Çizmeci/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Hasan Çizmeci.
Yemyeşil gözlerinle gönlüme bahar getir/Ülkü Önder/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Bilge Özgen.
Yeni açmış çiçek gibi hâreler var bakışında/Sedat Ergintuğ/Hicaz/Şarkı/Düyek/Adem Şâhin.
Yeni bir nağmeye dîl düştü bayâtî diyerek/Mehmet Tûran Yarar/Bayati/K. Natık/Değişmeli/Faruk Şâhin.
Yeni gördü gözlerim/Ferahfeza/Şarkı/Aksak/Kemânî Serkis Sucuyan.
Yeni köyde bir peri var/Güzide Taranoğlu/Dilkeşhaveran/Şarkı/Nim Sofyan/Ergüder Öktem.
Yeniden berâberiz coşkuluyuz hepimiz/Orhan Kızılsavaş/Aşkefza/Şarkı/Aksak/Orhan Kızılsavaş.
Yeniden doğarım görsem yüzünü (GÖKKUŞAĞIMSIN)/Mevlüt Uluğtekin Yılmaz/Hicaz/Şarkı/Aksak/Özgen Gürbüz.
Yeniden eski muhabbetleri tecdîd edelim/Nedîm/Hüseynîaşîran/Şarkı/Aksak/Akın Özkan.
Yeniköy’de bir kız gördüm (SARI ZAMBAK)/Yesârî Asım Arsoy/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Yesârî Asım Arsoy.
Yenişehir yine aldık seni biz/Gerdaniye/Şarkı/Aksak/Zekâî Dede.
Yerinde duramaz nasıl koşarsın pamuk kedim güzel kedim/Olgun Gönül/Buselik/Ç. Ş./Düyek/Olgun Gönül.
Yeryüzü zümrüt gibi oldu/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Rif’at Bey.
Yeseviyye/Ahmet Yesevî (Hoca)/Değişmeli/Yeseviyye/Değişmeli-Serbest/Ahmet Hatipoğlu.
Yeşerdi gönlümün çemenleri hey/Şâhin Çandır/Gülizar/Şarkı/Düyek/Akın Özkan.
Yeşil dalları kurutma/Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Ç. Ş./Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Yeşil gözlerin varken bir başka bahar olmaz/Yıldırım Doğan Ergeneli/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Nezih Gözonar.
Yeşil gözlerinde nemler/Yılmaz Yüksel/Karcığar/Şarkı/Aksak/Avni Anıl.
Yeşil gözlerinden muhabbet kaptım/Şerâfettin Özdemir/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ümit Mutlu.
Yeşil gözlerini ufkuma ger ki/Ramazan Gökalp Arkın/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Sadettin Kaynak.
Yeşil gözlü benli gülüm sanma sensiz mutlu gönlüm/Ahmet Çakmak/Acemkürdi/Fantezi/Düyek/Ahmet Çakmak.
Yeşil ırmak ne akarsın boşuna/H. Harun Yörgüç/Hüseynî/Türkü/Düyek/Kayhan Şentin.
Yeşil olur şu Konya’nın Meram’ı (KONYA’LI KIZ)/Karcığar/Şarkı/Sofyan/Kadri Şençalar.
Yeşil ovalara sürünü saldın/Karcığar/Şarkı/Oynak/Emin Çankaya.
Yeşil pembe açar bahar sevgiye susar/Orhan Kızılsavaş/Hicaz/Fantezi/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Yeşil pencerenden bir gül at bana (SERENAT)/Ahmet Muhip Dranas/Hüzzam/Fantezi/Düyek/Rüştü Şardağ.
Yeşili başka yeşil mâvisi başka mâvi/Yüksel Gemalmaz (Şatoğlu)/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/İsmail Ötenkaya.
Yeşillendi yine bağlar/Hicaz/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Yeter acı çekme derler/Cansın erol/Hicaz/Şarkı/Düyek/Selâhattin İçli.
Yeter ağlattı firâkın bu dil-i bî-mârımı/Nedîm/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Hüseyin Sâdettin Arel.
Yeter artık çektiğim ebrûlerinden/Hicaz/Kanto/Düyek.
Yeter artık özletme sevgim taştı taşacak/Şâhin Çangal/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Erdal Şâhin.
Yeter artık sorma kırma kalbimi/Hüseyin Balkancı/Hicaz/Fantezi/Düyek-Aksak/Özdemir Hafızoğlu.
Yeter artık yeter canıma yetti/Seyfi Güldağı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Seyfi Güldağı.
Yeter beklettiğin ömür bitiyor/Sâdık Atay/Bestenigâr/Şarkı/Düyek/Suphi İdrisoğlu.
Yeter bunca hasret bunca gözyaşı/Fethi Karamahmudoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erol Uzunöner (Uzunömeroğlu).
Yeter dost meclisinde keşf-i râz et/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Eviç/İlâhi/Düyek.
Yeter gayrı âşıka bunca cefâ/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Agopos Alyanak.
Yeter gayrı yeter cânâ bu derdim/Ahmet Uzel/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Yeter hicrân-ı nâzın gül-dudaktan müjdeler gelsin/Şükrü Şenozan/Karcığar/Şarkı/Müsemmen/Lem’î Atlı.
Yeter ki hatırla yılda bir olsun/Halil Soyuer/Hicaz/Şarkı/Semâî/İsmâil Demirkıran.
Yeter ki sen umut ver yıllarca hep beklerim/Sâmi Derintuna/Buselik/Şarkı/Sofyan/Ömür Gençel.
Yeter oldu ettiğin bana felek/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Kirkor Ciğercioğlu.
Yetiş gönül bu kavgayı bir ulu dâvâya götür/Enver Etik/Hicaz/İlâhi/Düyek-Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Yetişir o kara kaşları çatma (FATMA)/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Burhânettin Deran.
Yetmedi bu dünyâ bana yetmedi/Füsun Baysal/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Turhan Taşan.
Yetmez ki mecâlim yeniden sevmeye cânan/İsmet Tahtacıoğlu/Hisar/Şarkı/Yürük Semai/A. Sedat Mete.
Yetmez mi harâb eylediğin böyle gurûrum/Ahmet Uzel/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Yetmez mi sana bister ü bâlin kucağım/Nedîm/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Neyzen Ali Rızâ Efendi (Şeyh).
Yetmez mi sana bister ü bâlin kucağım/Nedîm/Hisarbuselik/Şarkı/Curcuna/Hüseyin Fahrettin Dede (Şeyh).
Yetmişden artıkdır îman budağı/Yunus Emre/Eviç/İlahi/Sofyan.
Yetsin deme yetmez güzelim bir daha doldur/M. Turan Yarar/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Yetsin deme yetmez güzelim bir daha doldur/Mehmet Tûran Yarar/Hicaz/Şarkı/Semâî/Akın Özkan.
Yetti bunca (bana) intikâmın ey felek/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Şivelioğlu Yorgaki.
Yetti gayrı çektiğim baht-ı siyâhımdan benim/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Artaki Candan.
Yıkardım dağları düze yıkardım/Nesimi Keçelioğlu/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Sadun Aksüt.
Yıkıldı aşk ile âbâd gördüğün gönlüm/Karcığar/Beste/Zincir/Dellalzâde.
Yıkılma üstüme akşam/Baha Koçak/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Yıkma sakın burc-ı penâhım felek/Karcığar/Şarkı/Sengin Semâî/Hacı Arif Bey.
Yıktın aşkınla hayatım eyledin mahvı perîşan/Özcan Korkut/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindi/Özcan Korkut.
Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfâdıyız/Cevdet Şâkir Çetinel/Acemaşîran/Marş/Nim Sofyan/Hüsnü Öncü.
Yıldırımlarla yanık bağrımızın uğraşı var/Fuat Hulusi Demirelli/Hüseynî/Türkü/Düyek/Sadettin Kaynak.
YILDIZ (Seher vakti senin ah ü zârından)/Hüseynî/Türkü/Sofyan.
Yıldız kaydı dilek tuttum/Fethi Karamahmudoğlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Yıldızlar hevengine erişirdi elimiz/Kaya Öztaş/Hicaz/Şarkı/Sofyan-Düyek/Kaya Öztaş.
Yıldızlar saçılmış inciler gibi/Yalçın Benlican/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mehmet Reşat Aysu.
Yıldızlar yok bu gece sen varsın yücelerde/İbrahim Umut/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İbrahim Umut.
Yıldızlara sordum güzelim hep seni andım/Mustafa Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Nihat Sezer.
Yıldızları sersem ayaklarına yüzün gönlüme./İskender Önal/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/Amir Ateş.
Yıldızların ardında gözlerim seni arar/Ali Akçeken/Ferahfeza/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Yıldızların artık sararıp solduğu andı/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Fikri İpekçioğlu.
Yıldızların artık sararıp solduğu andı/Hicaz/Şarkı/Aksak Semâî/Yücel Aşan.
Yıldızlarısın leyl ile hurşid-i nehârın/Ferahfeza/Bah./Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Yıllar boyu ben sevgini kalbimde yaşattım/Alâeddin Yavaşça/Hicaz/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Yıllar boyu bin derd ile candan severek/Hicaz/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
Yıllar geçecek sen de nihâyet solacaksın/Mustafa Mendi/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Mustafa Mendi.
Yıllar geçecek yaşlanacaksın kaderin bu/Halil Soyuer/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Suphi İdrisoğlu.
Yıllar geçip gitse de unutamam adını/Abidin Kumbasar/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Metin Everes.
Yıllar geçiyor hâlâ bu ıztırâb dinmedi/Buselik/Şarkı/Semâî/Râkım Elkutlu.
Yıllar geçse aradan bir gün beni ararsın/Bekir Mutlu/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Câvit Erden.
Yıllar geçsede ömrüm bitsede/Fâruk Kestiren/Acemkürdi/Şarkı/Evfer/Fâruk Kestiren.
Yıllar geçti sen gideli gurbete/Hüseynîaşîran/Şarkı/Aksak/Sedat Öztoprak.
Yıllar ne çabuk geçti o günler arasından/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Yıllar oldu sen nerdesin/Fatma Onur/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Necip Gülses.
Yıllar önce yarım kalan bu aşkı/Fatma Onur/Buselik/Şarkı/Nim Sofyan/İlgün Soysev.
Yıllar sonra saçlarında ak yüzünde geçmişin derin./İlkan San/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ali Şenozan.
Yıllar var ben onu hiç unutmadım/Orhan S. Orhon/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Gültekin Aydoğdu.
Yıllar var ben onu hiç unutmadım/Orhan Seyfi Orhon/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Süleyman Mertkanlı.
Yıllar var kederinle hasretinle ağladım/Hasan Oral Şen/Hüzzam/Şarkı/Değişmeli/Alâeddin Yavaşça.
Yıllar var seni arıyorum yarı kalmış düşünceler içinde/Cansın Erol/Hicazkâr/Şarkı/Nim Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Yıllar var seninle görüşmeyeli bir dilim ekmeği bölüşmeyeli/Ertuğrul Akbaş/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Necdet Tokatlıoğlu.
Yıllar var yaşarım bu gizli derdi/Nedim Uçar/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/İsmail Demirkıran.
Yıllar yılı albümdeki resmine bakmak benim kaderimmiş/Kâni Soylu/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Bilge Özgen.
Yıllar yılı ardı sıra koştuğum/Hüseyin Özkarahan/Karcığar/Şarkı/Nim Sofyan/Akın Özkan.
Yıllar yılı bakışırız seninle gel dedin de gelmedim mi güzelim/Ercan Akbay/Buselik/Şarkı/Düyek/Tahir Sıral.
Yıllar yılı beklediğim durduğum/Cafer Tayyar/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Ümit Aşık.
Yıllar yılı beklediğim ey sevgili mâh/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Erdoğan Yıldızel.
Yıllar yılı bekledim adın her an dilimde/Celâl Çetin/Hicaz/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Yıllar yılı ben seni belde belde aradım/Beşir Kara/Hicaz/Şarkı/Semâî/İlgün Soysev.
Yıllar yılı çok bekledim/Sâdık Atay/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Caner Bakır.
Yıllar yılı gönlüme ümit verdin gelmedin/İzzet Kamış/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İzzet Kamış.
Yıllar yılı hep dert çile/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Yıllar yılı kapı kapı dolaştı bulmadı bir dolu peymâne gönül/Halide Nusret Zorlutuna/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Yıllar yılı sevdim diye/Osman Nuri Özpekel/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Hasan Esen.
Yıllar yılı uslanmadı/Sadık Atay/Hicazkâr/Şarkı/Semai/Amir Ateş.
Yıllar yılı yalnız seni çılgın gibi seviyorum/Sâmi Derintuna/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/İlgün Soysev.
Yıllarca ağladım hep için için/Sâdık Atay/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Câner Bakır.
Yıllarca bana yâr-i füsunkâr olan eş’din/Badi Nedîm Bey/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Selâhattin Pınar.
Yıllarca ben seni aradım durdum/Nevres Bey (Ûdî)/Ferahfeza/Şarkı/Devr-i Hindî-Semâî/Nevres Bey (Ûdî).
Yıllarca bütün gençliğimin zevkini tattın/Yesârî Asım Arsoy/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yesârî Asım Arsoy.
Yıllarca çırpındın, yıllarca yandın/Nazım Doğan Arma/Gerdaniye/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Yıllarca çile çektim belki bir gün son bulur/Tâhir Üstündağ/Hicaz/Şarkı/Düyek-Sofyan/Suphi İdrisoğlu.
Yıllarca dargın durdum ben hasrete alıştım/Uğur Gür/Buselik/Şarkı/Düyek-Semâî/Alâeddin Şensoy.
Yıllarca elim kalbimin üstünde eğildim (GAZİ)/Fuat Hulûsi Demirelli/Evcara/Şarkı/Düyek-Curcuna/Sadettin Kaynak.
Yıllarca fırtınalar içinde geçti ömür/Orhan Kızılsavaş/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Yıllarca neden geçmedi âsûde bahârım/Erol Uzunöner (Uzunömeroğlu)/Bayati/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Yıllarca özlem gönlümde elem benim son bestem o sensin işte/Mebrûke Çağla/Bayati/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Yıllarca peşinden ağlatan kadın/Zeki Duygulu/Karcığar/Şarkı/Semâî/Zeki Duygulu.
Yıllarca sakladım seni kalbimde/İbrahim Umut/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/İbrahim Umut.
Yıllarca senin aşkın ile gizlice yandım/Cevdet Baybora/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semâî/Cevdet Baybora.
Yıllarca senin hasretini derdini çektim/Orhan Ete/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Rıdvan Lâle.
Yıllarca sevdim seni yıllarca da sevsem usanmam senden/Beyza Kutluay/Hicaz/Şarkı/Düyek/Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş.
Yıllarca seviştik bana her derdini verdi/Mustafa Nâfiz Irmak/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Selâhattin Pınar.
Yıllarca yazık boş yere hülyâlara kandım/Celâdet Barbarosoğlu/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Yesârî Asım Arsoy.
Yıllarca yoluna gözyaşı döktüm (ŞARKIMI SÖYLE)/Kâzım Narmanlı/Acemkürdi/Şarkı/Semâî/Kâzım Narmanlı.
Yıllardır aradığın ne gülde ne bülbülde/Hüseyin Tansever/Hüseynî/Şarkı/Düyek/İsmâil Demirkıran.
Yıllardır beklerim gelmedin hâlâ/Necdet Tokatlıoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Necdet Tokatlıoğlu.
Yıllardır hayâlimde yemyeşil bakışın var/Turgut Yarkent/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Rüştü Eriç.
Yıllardır hep kıskandım seni gülden bülbülden/H. Cemil Şensever/Hüseynî/Şarkı/Aksak/H. Cemil Şensever.
Yıllardır her va’dini saklı tuttum içimde/Yavuz Özen/Hicaz/Şarkı/Aksak/Niyâzi Şengül.
Yıllardır kalbimdesin unutmadım seni ben/Seyfi Güldağı/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/İsmail Demirkıran.
Yıllardır özlediğim yalnız sensin sen/Ayten Yavaşça/Hicaz/Şarkı/Semai/Alâeddin Yavaşça.
Yıllardır özlemim hep senin için/Fethi Karamahmudoğlu/Hisarbuselik/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Yıllardır seninle ağlar gülerim/Sâmi Derintuna/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Alâeddin Pakyüz.
Yıllardır susamışım dudağındaki suya/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İbrâhim Tuğberk.
Yılları harcadık hayal peşinde/Güzide Taranoğlu/Hüzzam/Fantezi/Düyek/Ünsal Silleli.
Yıllarıma hüzün yağdı cayıp döndün de sözünden/Ömer Kalafat/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İsmâil Akçapınar.
Yılların ardından baktım geriye/Aydın Oran/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Aydın Oran.
Yılların ardından biteviye sevgiler gider/Akın Akalın/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hasan Dede Dinç.
Yılların ötesinden siyah bir gül getirdim/Arslan Tunçata/Hicaz/Şarkı/Semâî/Hüseyin Gökmen.
Yılların susamışlığıdır içimdeki/Nâfia Ersavcı/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Erol Sayan.
Yılların yorgunu güzel İstanbul/Sâdık Atay/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Osman Ülkü.
Yiğidimsen kızanımsan beni anlat beni söyle/Sâdettin Kaplan/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/Engin Çır.
Yine akşamlar oldu oldu da doğdu yıldız/Hicaz/Şarkı/Aksak.
Yine aldandın a gönlüm yine düştün bu ağa/Taner Çağlayan/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Aksak/Cavit Ersoy.
Yine aşkın sırrı düştü serime/Yûnûs Emre/Acem/İlâhi/Sofyan/Zekâî Dede.
Yine bağrımda ufuklar boyu bir çöl yanıyor/Mehmet Tûran Yarar/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Akın Özkan.
Yine bahar oldu bulandı çaylar/Bekir Sıtkı Erdoğan/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Bahri Altıntaş.
Yine bahar sensiz oldu nazlı yar/Engin Çır/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Yine bezm-i çemene lâle-fürûzan geldi/Nedîm/Isfahan/Şarkı/Aksak/Münir Nûrettin Selçuk.
Yine bezm-i ıyş-ı vuslat dil-i bî-karâre düştü/Hisarbuselik/Y. S./Yürük Semâî/Dede Efendi.
Yine bir âh ederek gülşeni hâşâk ettim/Ahmet Avni Konuk/Dilkeşîde/A. S./Aksak Semâî/Ahmet Avni Konuk.
Yine bir aşk-ı emel-sûz ile giryân oldum/Bedri Ziyâ Aktuna/Hicazkâr/Şarkı/Müsemmen/Lem’î Atlı.
Yine bir gizli emel sarıyor kalbimi âh/Melâhat Akan/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Nûri Halil Poyraz.
Yine bir muğ-beçe nevreste fidanım/Hicaz/Şarkı/Aksak/Dede Efendi.
Yine bir serv-i kad dilber alubdur bu dil ü canı/Acemkürdi/A. S./Aksak Semâî/Osep Ağa (Ebeyan).
Yine bir sızı var içimde akşam oldu diye/Selim Aru/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Şerif İçli.
Yine bu gözlerim kan ile doldu/Nâil Güneş/Karcığar/Şarkı/Düyek/Nâil Güneş.
Yine bugün dertli gönlüm/Hasan Bayrı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Abdullah yüce.
Yine bugün yâri gördüm/Gerdaniye/Köç./Aksak.
Yine çağlar eleminden gözümden eşk-i terim/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Yine dalgın bir hâlin var/Sıtkı Angınbaş/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Yesârî Asım Arsoy.
Yine de kaynadı coştu dağların taşı/Gerdaniye/Köç./Devr-i Hindî.
Yine de şahlanıyor kol başının kır atı/Hicaz/Türkü/Aksak.
Yine dil natini söyler Muhammed/Niyâzi Mısrî/Acem/Naat/Durak Evferi.
Yine düşman kurmuş hududa pusu/Hüzzam/Marş/Sofyan/Bîmen Şen.
Yine efkârlıyım dilim dönmüyor/Mustafa Sevilen/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/İrfan Özbakır.
Yine ey yosma şûh-i serv-bülendim/Karcığar/Şarkı/Ağır Düyek/Santûri Ethem Efendi.
Yine feryâd ediyor çırpınıyor bir bülbül/Ali Nihat Tarlan/Evcara/Şarkı/Aksak/Bâki Duyarlar.
Yine gece yarı her taraf ıssız/Mehmet Erbulan/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Necdet Tokatlıoğlu.
Yine göğsünde yatıp bir gece kalsam ne olur/Ahmet Tutaklar/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Ahmet Tutaklar.
Yine gönlüm üç dilbere yakıldı/Kul Mehmet/Gülizar/Türkü/Aksak/Alâeddin Pakyüz.
Yine gurbetle yanan akşama aç pencereni/Faik Baltacıgil/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Nevzat Demir.
Yine gül gülistân oldu/Arazbar/Şarkı/Aksak/Mıskalî İsmet Ağa.
Yine halk-ı cihân oldu garik-i bahr-i handan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Yine hasret çekiyor yâre gönül/Reşat Özpirinççi/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Orhan Doğanay.
Yine hasret yine acı yine ben/Hüseyin Balkancı/Hicaz/Fantezi/Düyek/Özdemir Hafızoğlu.
Yine hasretkeş-i dildâr oldum/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Lâtif Efendi.
Yine havalandı gönlümün kuşu/Karcığar/Şarkı/Aksak.
Yine hırçın bakıyor gözleri meydan okuyor/Mehmet Tûran Yarar/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Yine hırçın bakıyor gözleri meydan okuyor/Mehmet Tûran Yarar/Evcara/Şarkı/Aksak/Oğuz Şenler.
Yine hicrinle derdim tâzelendi/Hicazzemzeme/Şarkı/Ağır Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Yine hüsran yine keder/Yalçın Benlican/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Pakalınlar.
Yine kalbim coşar ağlar bu gece/Yesârî Asım Arsoy/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Yesârî Asım Arsoy.
Yine kalbimde o aşkın kanayan yâresi var/Cemâleddin Yavaşça/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Yine lûtfeyleyip müşerref oldum/Eşrefoğlu Rûmî/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Hopçuoğlu Şâkir Efendi.
Yine mi hasrete düştü şu gönlüm/Sabahattin Hizmetli/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Sabahattin Hizmetli.
Yine mi yolumuz düştü gurbete/Sâlih Korkmaz/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Alâeddin Şensoy.
Yine neş’e-i muhabbet dil ü cânımı etti şeydâ/Dede Efendi/Hicaz/Y. S./Yürük Semâî/Dede Efendi.
Yine n’oldu sana nevreste fidanım/Hicaz/Şarkı/Aksak/Dede Efendi.
Yine o menekşe gözler aralı/Vecdi Bingöl/Dügâh/Ninni/Düyek/Kadri Şençalar.
Yine öfke yine şüphe yine bin dert ileyim/Mediha Şen Sancakoğlu/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Yine peymâne-i hüsnünle mest oldum figan ettim/Kemâl Emin Bara/Gerdaniyebuselik/Şarkı/Aksak/Hüseyin Sâdettin Arel.
Yine sen kalbimi yaktın yine gönlüm dile düşmüş/Turgut Çelik/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Yine sensiz geldi sonbahar tanrıçam/Erol Altınok/Ferahnümâ/Şarkı/Sofyan-Semâî/Erol Sayan.
Yine sevda dolacaktır bu gönül/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Yine susmuş gece bir kez daha sessiz soluyor/Güler Turan/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Bülent Nuran.
Yine sustum seni yazdım bu gece/Mehmet Kahvecioğlu/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Ramazan Özyurt.
Yine Şâban mâh’ı irdi Habîbullah mâh’ım dedi/Bayati/İlâhi/Düyek.
Yine tâb-ı nigah-ı hayrete eşk-i kühûl (kûhl) çektim/Hicaz/Beste/Darbeyn/Ebû-Bekir Ağa.
Yine tenhâ elime girdi hele cânânım/Nedîm/Bayati/Şarkı/Aksak/Hüseyin Sâdettin Arel.
Yine vapurlar gezinir Boğaz’da/Fethi Karamahmudoğlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan-Sem.-Cur./Fethi Karamahmudoğlu.
Yine vaz’-ı felekden mi şikâyet/Mehmet Sâdi Bey/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Hacı Arif Bey.
Yine yakmış yâr mektubun ucunu/Mehmet Gökkaya/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Erol Sayan.
Yine yalnız kaldım bu yâd ellerde/Ali Ulvi Baradan/Karcığar/Şarkı/Düyek/Ali Ulvi Baradan.
Yine yalnız yine mahrum-i tesellî kaldım/Ahmet Râsim Bey/Ferahnâk/Şarkı/Semâî/Gültekin Çeki.
Yine yalnızım bugün ızdıraplara gömülü/M. Sabri Akçagül/Hüzzam/Şarkı/Düyek/M. Sabri Akçagül.
Yine yeşillendi dağlar çemeni/Hicaz/Köç./Aksak/Dede Efendi.
Yine yol göründü nazlı cânâne/Hüseynî/Şarkı/Devr-i Hindî/Enderûnî Vâsıf.
Yine yol göründü sevdâ eline/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Şerif İçli.
Yine yol vermedi Acem Dağları/Karcığar/Köç./Türk Aksağı.
Yine yüzünü gördüm yine yüreğim yandı/Yûnûs Emre/Hüseynî/İlâhi/Düyek/Güldeniz Ekmen.
Yirmi üç Nisan bizlerin günüdür/Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Ç. Ş./Raks Aksağı/Fethi Karamahmudoğlu.
Yitirmişim ben gülümü uçurmuşum bülbülümü/Yusuf Nalkesen/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Yusuf Nalkesen.
Yok hilâfım hem müdârâ bir yana/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/İbrâhim Efendi (Asâriye hatibi).
Yok ki aşkın kanunu/Yıldız Büget/Buselik/Şarkı/Düyek/Mustafa Malay.
Yok mu cânâ zerre rahm ü şefkatin/Hicaz/Şarkı/Aksak/Lâtif Efendi.
Yok mudur ey mâh-peyker zerre insâfın bana/Yusuf Kenan Bey/Hicazkâr/Şarkı/Türk Aksağı/Tatyos Efendi.
Yok nihâyet şefkat ü ihsânına/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Rif’at Bey.
Yok oldu gönül sebebi senden görünür/Mevlana/Evcara/Şarkı/Curcuna/Savaş Özkök.
Yok sende vefa anlıyorum gayrı yüzünden/Ahmet Uzel/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Yok ümidim lâkin gönül bekliyor/Ayten Yavaşca/Bayati/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Yokluğun gönlümü sürükler gama/Mehmet Akça/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Nilüfer Özkan.
Yokluğun her dakika ölüm demek gitme kal/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ferit Sıdal.
Yokluğun her dakika ölüm demek gitme kal/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İsmail Hakkı Fencioğlu.
Yoklukta şikâyet kaderin cilvesidir/Fethi Karamahmudoğlu/Bestenigâr/Şarkı/Lenk Fahte/Rüştü Eriç.
Yokmuş bir âh’a ey gül-i rânâ tahammülün/Şeyh Gâlip Dede/Acemaşîran/Şarkı/Devr-i Hindî/Bîmen Şen.
Yokmuş o hayâl ettiğimiz âleme yol/Yahyâ Kemâl Beyatlı/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Salih Suphi Soner.
Yokmuş o hayâl ettiğimiz âleme yol/Yahyâ Kemâl Beyatlı/Isfahan/Şarkı/Aksak/Mustafa Nâfiz Irmak.
Yoksa da iltifat yârdan bizlere/Ahmet Uzel/Eviç/Şarkı/Yürük Semâî/Ahmet Uzel.
Yoksun diye bu akşam gün kara mehtab kara/Taner Çağlayan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Yoksun diye sen şarkılarım böyle kederli/Mustafa Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Mustafa Ünal Yılmazer.
Yoktur artık yer vefâya/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ahmet Uzel.
Yoktur eşi benzeri son sevgilim pek güzel/Sadık Atay/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Yoktur gönlüme senden başka cânân/Neveser Kökdeş/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Neveser Kökdeş.
Yoktur gönülde ferâhım/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Düyek/İbrâhim Efendi (Kıpti).
Yoktur misâlin tâze civansın/Ferahnâk/Şarkı/Türk Aksağı/M. Nezih Albayrak.
Yoktur zaman gel mâhım heman gel/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/İsmail Demirkıran.
Yoktur zaman gel mâhım heman gel/Hicazkâr/Şarkı/Semâî/Lâtif Ağa.
Yol açıldı gün bu gündür gönderin illâ demiş/Nejat Sefercioğlu/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Yol uzun göründü önümde gurbet/Cengiz Kentli/Hicaz/Şarkı/Düyek/Arif Sâmi Toker.
Yol ver çıkayım özlediğim dağlara gurbet/Hasan Soysal/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Hasan Soysal.
Yol verin ey karlı dağlar aşayım/Hicaz/Şarkı/Düyek/Bîmen Şen.
Yol vermez geçmeye kaldım çâresiz/İbrâhim Güleç/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Alâeddin Şensoy.
Yola çıkan yolcu ile ne olur bir selâm gönder/Özali Yılmaz/Hüzzam/Fantezi/Aksak (Yürük)/Hüseyin Soysal.
YOLCU İLE ARABACI (Gurbet âdemden kara.)/Faruk Nafiz Çamlıbel/Buselik/Şarkı/Sofyan-Düyek/Erol Sayan.
Yollar sana sevinç bana hüzün verecek/İhsan Geçer/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Müfit Kuraner.
Yollar Sübhân’a gider/Hayri Köroğlu/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Yollar uzak deme sakın yol uzaksa kalpler yakın/Yalçın Benlican/Evcara/Şarkı/Sofyan-Semâî/Alâeddin Şensoy.
Yollar uzun gönlümde hasret buram buram seni özlerim/Süleyman Girişit/Buselik/Şarkı/Aksak/Süleyman Girişit.
Yollarda gönül eylemeden gel/Seyfettin Başçılar/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Yollarda izin yok yine o esen yel/Güngör Fahri Tüzün/Eviç/Şarkı/Aksak/Yılmaz Yüksel.
Yollarda kalan gözlere yaşlar doluyor gel/Süleyman Güyer/Acemkürdi/Şarkı/Yürük Semâî/Muzaffer İlkar.
Yollarda kalan gözlerimin nûrunu yordum/Yahyâ Kemâl Beyatlı/Hüseynîaşîran/Şarkı/Sengin Semâî/Câvide Hayre Hanım.
Yollarda kaldı gözüm sensiz deli gibiyim/İlham Behlül Pektaş/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Muzaffer Özpınar.
Yollarda yürü de kar kış demeden/Halil Soyuer/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/Eyüp Uyanıkoğlu.
Yollarda yürürken yere düşmemki/Halil Soyuer/Bayati/Şarkı/Düyek/Yaşar Öncan.
Yolları gurbete bağlayan dağlar/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Sâdi Işılay.
Yollarına baka baka gözümde kalmadı fer/Ali Dursun Yağlı/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Ali Dursun Yağlı.
Yollarına bakarım hasretinle yanarım/Mustafa Malkoç/Hicaz/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Yollarına gül döktüm gelir de geçer diye/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Yollarını gözlüyorum belki dönersin diye/Mediha Şen Sancakoğlu/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Yoluma güller sersen ömrüme ömür versen/Oya Şahin/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Yolumu buraya getirdi sevdam/Vural Şahin/Hicaz/Şarkı/Aksak/Halil Gürdal İnal.
Yoluna yol oldum gelecek diye/İsmail Hakkı Koçar/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Bilge Özgen.
Yolunda gençliğim solsa da yine./Ömer Bedrettin Uşaklı/Karcığar/Şarkı/Semâî/Ali Ulvi Baradan.
Yorgun bir hasretle dönersen bir gün/Ahmet Selçuk İlkan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Dursun Karaca.
Yorgun düştüm koklamaktan hayâlini dün yine/Rifat Ayaydın/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Rifat Ayaydın.
Yorgun gönlümde ışık sen gelmezsen yanmıyor/Ercan Akbay/Bestenigâr/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Yorgun gözlerimin içine bak da/Mehmet Çağlayan/Hicaz/Şarkı/Düyek/İsmet Kocabeyler.
Yorgun sularda ağrılı başlarda ben varım/Mehmet Turan Yarar/Evcara/Şarkı/Sofyan/Tekin Para.
Yorulmuş ol keman-ebrû/Hisarbuselik/Şarkı/Aksak/Lâtif Ağa.
Yönelelim Allah’a Veysel Karâni gibi/Ahmet Arıtürk/Hüzzam/İlâhi/Nim Sofyan/Bekir Sıtkı Sezgin.
Yûnûs’un yolunda aşka vardık (Dervişlerin hırkasını.)/Tâhir Kutsi Makal/Hüseynî/İlâhi/Türk Aksağı/İrfan Doğrusöz.
Yurduma inen nursun yüzyılın ötesinden/Ayten Baykal/Hicazkâr/Ç. Ş./Nim Sofyan/Bilge Özgen.
Yurdumuz İrem bağı her yanında ırmağı/Gülizar/Şarkı/Değişmeli/Sadettin Kaynak.
Yüce Canik dağı yüksekten bakar/İbrahim Agâh Çubukçu/Gerdaniye/Şarkı/Nim Sofyan/Zekâi Tunca.
Yüce dağ başında harman güç olur/Gerdaniye/Türkü/Sofyan.
Yüce dağ başında yatmış uyumuş/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Yüce dağlar düz ovalar/Yılmaz Yüksel/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/M. Sabri Akçagül.
Yüce dağlar göğe varmış aşamam/Hicaz/Şarkı/Aksak/Amir Ateş.
Yüce dağlar sırayla başları duman duman/Hasan Oral Şen/Hüseynî/Şarkı/Düyek-Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Yüce dağlar yeşillendi yârim aman aman/Hüzzam/Şarkı/Aksak.
Yüce dağlar yüce olur/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Mefharet Yıldırım.
Yüce sultânım derde dermânım/Yunus Emre/Hüzzam/İlahi/Sofyan/Sadun Aksüt.
Yüceldikçe yüceldi yüce dağlar/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Nedim Şükrü Bey (Kemençeci).
Yüceler yücesi Rabb’in ulu şâhini Semâ’dır/Mevlâna Celâleddin-i Rûmî/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Osman Nûri Özpekel.
Yücelerden nazlı nazlı gelin gibi süzülen ay/Vecdi Bingöl/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan-Düyek/Sadettin Kaynak.
Yücelir göklere canlar/Sevinç Atan/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Mithat Akgökçe.
Yüklüyüm dertlerden yana/Fuat Edip Baksı/Bayati/Şarkı/Semâî/Yusuf Nalkesen.
Yükselen nağmenle bak solan güller renk aldı/Müzeyyen Hanım/Acemkürdi/Şarkı/Curcuna/Muzaffer İlkar.
Yüreğim aşkla yaşar bir keder bir neş’eyi/İlkan San/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Nihat Sezer.
Yüreğim daraldı sanki kafeste/Mediha Şen Sancakoğlu/Evcara/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Yüreğimde bir ateş düşlerimde bir nursun/Zeki Uluruh/Hicaz/Şarkı/Düyek/Dursun Karaca.
Yüreğimde düğümlenen yine./Meryem Sevin/Hicaz/Şarkı/Aksak/Aydın Tekindor.
Yüreğimde gizli volkan kaynıyor/Fatma Onur/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ziyâ Taşkent.
Yüreğimde hep bir yara kanar durur ara sıra/Ercan Atalay/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/İsmâil Demirkıran.
Yüreğimde ince sızı (ÇERKEZ KIZI)/Ali Orhan Arıkan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Selâhattin İnal.
Yüreğimde sevgi denen pınar var/Sâmi Derintuna/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Tuncay Sağlam.
Yüreğimden kızıl güller saçılır/Eyüp Göksu/Buselik/Şarkı/Aksak/M. Sabri Akçagül.
Yüreğime ateş düştü sensiz her yer gurbet şimdi/Mustafa Töngemen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mustafa Töngemen.
Yüreğime dost derdi urdu türlü yâreler/Eşrefoğlu Rumi/Dügâh/İlâhi/Sofyan.
Yüreğime düştü kor adını hecelerim/Gülten Çiçek Tural/Hicaz/Şarkı/Aksak/Fethi Karamahmudoğlu.
Yüreğime gir de bir bak/Yurdagül Özay/Hicaz/Şarkı/Aksak/İsmail Akçapınar.
Yüreğime gir de bir bak deli deli akar ırmak/Yurdagül Özay/Buselik/Şarkı/Düyek/Mustafa Malay.
Yüreğime gömdüm seni/Fatma Onur/Gülizar/Şarkı/Düyek/Sadettin Çevik.
Yüreğime kazdığım bir sevgisin sen/Ömer Umutlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Selahattin Sağlam.
Yüreğime yazdım senin adını/İrfan Türkoğuz/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Yılmaz Pakalınlar.
Yüreğime yine hasret düşürdün/Nurtet Deniz Yaşar/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Abidin Gerçeker.
Yüreğimi sundum yar bu can senin için var/Hülya Nasuf/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hülya Nasuf.
Yüreğin kırık mıdır düşünürsün pek derin/Neveser Kökdeş/Hüseynî/Türkü/Nim Sofyan/Neveser Kökdeş.
Yüreğin parçalanır hâl-i perîşânımı anma/Halûk Recâî/Hicaz/Şarkı/Aksak/Halûk Recâî.
Yüreğinde sevgilerin örgüsü/Münire Aksaray/Hüseynî/Şarkı/Aksak/İlgün Soysev.
Yüreğini verse bana/M. Ünal Yılmazer/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/M. Ünal Yılmazer.
Yüreklerde yas var gözler yaş dolmuş/Nilgün Aygül Bingöl/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Erol Bingöl.
Yürü dilber yürü ömrümün vârı (ANKARA KOŞMASI)/Hicaz/Türkü/Sofyan.
Yürü dilber yürü saçın sürünsün/Karcığar/Köç./Sofyan.
Yürü hey bî-vefâ hercâî güzel/Rızâ Tevfik Bölükbaşı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Râkım Elkutlu.
Yürü yürü yalan dünya/Yunus Emre/Hicaz/İlahi/Sofyan/Cavit Ersoy.
Yürü yürü yalan dünya/Yunus Emre/Hüzzam/İlahi/Sofyan/Hüseyin Erbay.
Yürüdükçe servi de boyun sallanır/Eviç/Türkü/Aksak.
Yürük değirmenler gibi dönerler/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Kemâl Gürses.
Yürük değirmenler gibi dönerler/Yûnûs Emre/Hüseynî/İlâhi/Yürük Semâî/Doğan Ergin.
Yürüyende salınırsın./M. Arsunar-M. Hoşsu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/M. Arsunar-M. Hoşsu.
Yüz sürerken pâyine ey dilsitan/Evcara/Şarkı/Devr-i Hindi/Mahmut Bilki.
Yüz sürerken pâyine ey dilsitân/Evcara/Şarkı/Devr-i Hindî/Mahmut Bilki.
Yüz sürüben geldik sana yâ Rabbenâ/Cemâlî/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Remzi Oktar.
Yüz yerinden yaralanmış kırılmış deli gönlü zapteylemek zor bugün/Mustafa Töngemen/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Mediha Şen Sancakoğlu.
Yüz yıl o güzel gözlere baksam yine kanmam/Yesârî Asım Arsoy/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
Yüzbin cefâ kılsan bana./Yûnûs Emre/Çârgâh/İlâhi/Sofyan.
Yüzbinler uyur koynumda (BEN ANADOLU’YUM)/M. Nâci Ünver/Hüseynî/Fantezi/Sofyan-Düyek/Hasan Şanlıtürk.
Yüzü güldü semâ-yı pür-hazenin/Acemkürdi/Şarkı/Sengin Semâî/Kâzım Uz (Muâllim).
Yüzü güldü semâ-yı pür-hazenin/Karcığar/Şarkı/Düyek/Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde).
Yüzüm gülse de kızlar içimde yâre sızlar/Mithat Ömer Karakoyun/Hicaz/Şarkı/Aksak/Selâhattin Pınar.
Yüzümde son tebessüm çiçeği solmadan gel/Necip Mirkelâmoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Necip Mirkelâmoğlu.
Yüzümdeki bu elem gözümden akan yaşlar/Recep Ünal/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Selahattin Sağlam.
Yüzüme bakarak gözleri nemli (ELVEDA)/Mehmet Erbulan/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Necmi Pişkin.
Yüzüme bakıp bakıp gözünü süzme sakın/Evcara/Şarkı/Türk Aksağı/Hüseyin Sâdettin Arel.
Yüzüme bakıp ta veda ederken birkaç gün demiştin seneler oldu/Ömer Umutlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Câvit Ersoy.
Yüzüme yavru yavru bakınınca ağlarım/Necip Mirkelâmoğlu/Bayati/Şarkı/Aksak/Necip Mirkelâmoğlu.
Yüzümü bulutlara kaldırıp dua eder gibi/Ataol Behramoğlu/Hicaz/Şarkı/Semai/Sadun Aksüt.
Yüzün aç meh-i nev-tal’at aman gün göreyim/Şâkir Efendi (. yy)/Dilkeşhaveran/Y. S./Yürük Semâî/Küçük Mehmet Ağa.
Yüzün gördüm dedim Elhamdulillâh/Seyyîd Nesîmî/Hüseynî/Nefes/Sofyan.
Yüzün güllerden ince sesin bülbülden tatlı/Vecdi Bingöl/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Yüzüncü yılda yine seni anıyoruz/Güzîde Gedik/Buselik (Yegâh’ta)/Marş/Sofyan/Güzîde Gedik.
Yüzünde bir çizgi saçında bir ak görünce/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Buselik/Şarkı/Düyek/Necdet Tokatlıoğlu.
Yüzünde gördüğüm mâsum edayı unuttum zannetme sevdiğim sensin/Ebrû Uzel/Aşkefza/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Yüzünde güllerin mutlu sevinci/Ferahnâk/Şarkı/Semâî/Alâeddin Yavaşça.
Yüzünde son tebessüm çiçeği solmadan gel/Necip Mirkelamoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ethem Demircan.
Yüzünden binlerce ışık topladım/Samim Cebeci/Dügâh/Şarkı/Nim Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Yüzünden kaldır kâkülün/Bayati/Şarkı/Düyek.
Yüzünü görmeyeli hayli zamandır/Hicaz/Şarkı/Aksak/Şevkî Bey.
Yüzünü görüverdim sana ben gönül verdim/Karcığar/Şarkı/Sofyan/Kemâl Emin Bara.
Yüzyılların ışığısın uygarlıklar beşiğisin/Hamdi Tuncer/Hicaz/Ç. Ş./Sofyan/Sâlih Aydoğan.
Zâhid bize tâ’n eyleme Hak ismin okur dilimiz/Muhyî Efendi/Hüseynî/İlâhi/Sofyan.
Zahidler eyler ta’nımız/Ali Nutki Dede/Acem/Nefes/Aksak.
Zahm-dâr-ı hasretim dağımla yârem dağlarım/Arazbarbuselik/Beste/Çenber/Suyolcuzâde Sâlih Efendi.
Zahm-ı aşkın yoktur asla çâresi/Hicaz/Şarkı/Ağır Düyek/Giriftzen Asım Bey.
Zahm-ı hicrânım gibi âlemde yâre var mıdır/Karcığar/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Zahm-ı müjgânınla gönlüm yâresi/Ferahfeza/Şarkı/Düyek/Rif’at Bey.
Zahm-i sînem hançer-i zerkâr bilmez kim bilir/Hisarbuselik/Beste/Çenber/Zekâî Dede.
Zâlim felek ne felâket verdi başıma/Hicaz/Şarkı/Düyek/Haydar Tatlıyay.
Zâlimler el vurup hep şimşîr-i can-rübâya/Kâzım Paşa/Hüzzam/İlâhi/Yürük Semâî/Hüseyin Sebilci (Hâfız).
Zaman akıp gider yıl olur bir gün/Manolya Keleşoğlu/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/İsmail Ötenkaya.
Zaman bir su gibi akıp gidiyor/Sevim Toker/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Arif Sâmi Toker.
Zaman geçti ol gül-rûye gider yok/Hicaz/Şarkı/Aksak Semâî/Lâtif Ağa.
Zaman içinde ömür bir gün gibi çok kısa/Şâhin Çağatay/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Süleyman Mertkanlı.
Zaman içinde ömür bir gün gibi çok kısa/Şâhin Çağatay/Bayati/Şarkı/Düyek/Semahat Özdenses.
Zaman olur gönül susar (ZAMAN OLUR)/Orhan Yüksel/Buselik/Şarkı/Düyek/Selâhattin İçli.
Zaman olur ki ânın hacle-i visâlinde/Fâik Ali Ozansoy/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Lem’î Atlı.
Zaman yokluğuna sadece alıştırdı/Sabri Semiz/Hicaz/Şarkı/Düyek/Şahin Çangal.
Zaman zaman sen düştükçe aklıma/Fatma Onur/Buselik/Şarkı/Düyek/Ahmet Kadri Rizeli.
Zaman zaman sen düştükçe aklıma efkâr basar/Fatma Onur/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Zamanı var ki her bezmim anarsın (ararsın)/Sermet Efendi/Ferahfeza/Şarkı/Ağır Aksak/Lâtif Ağa.
Zamanı var ki her bezmim anarsın/Sermet Efendi/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Klârnetçi İbrâhim Efendi.
Zamanla belki geçer bu aşk da hicran da/Nâhit Hilmi Özeren/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yesârî Asım Arsoy.
Zamanla ben her şeyi unuturum sanmıştım/İbrahim Umut/Hicaz/Şarkı/Aksak/İbrahim Umut.
Zamansız alıp da seni elimden şu felek hem sana hem bana kıydı/Sâmi Derintuna/Hicaz/Şarkı/Düyek/Pınar Köksal.
Zamansız alıp ta seni elimden şu felek hem sana hem bana kıydı/Sâmi Derintuna/Hicaz/Şarkı/Düyek/Akın Özkan.
Zamansız çıktın karşıma amansız sevdim seni/Zekâi Tunca/Hicaz/Fantezi/Sofyan-Düyek/Zekâî Tunca.
Zannederdim aşkımı bir şûha bağlarsam geçer/Hakkı Bey (Çarşı’lı)/Ferahnâk/Şarkı/Ağır Aksak/Selâhattin Pınar.
Zannetme bu dünya seninle döner/Metin Vural/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Amir Ateş.
Zannetme ki giderken biri var ağlayacak/Kenan Şavklı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Kenan Şavklı.
Zannetme müebbed bu fenâ-gâh olacaktır/Dügâh/Şarkı/Semâî/İzzettin Hümâyi Elçioğlu.
Zannetme seni şimdi görüp gönlümü verdim/A. Rıdvan/Acemkürdi/Şarkı/Sengin Semâî/Kemânî Serkis Efendi.
Zannetme seni şimdi görüp gönlümü verdim/A. Rıdvan/Dügâh/Şarkı/Sofyan/Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî).
Zannetme seni şimdi görüp gönlümü verdim/A. Rıdvan/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Zannetme seni şimdi görüp şimdi beğendim/A. Rıdvan/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Kadri Şençalar.
Zannım bu ki cânâ beni kurban edeceksin/Mahmut Celâleddin Paşa/Hicaz/Şarkı/Aksak/Şevkî Bey.
Zannımca peşmâneye işvekâr olmaktasın/İ. Hakkı Aydın/Isfahan/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Zannınca gönül etti safâ hayli zamandır/Özcan Korkut/Hicaz/Şarkı/Aksak-Y. Semai/Özcan Korkut.
Zehretme aşkı bana zûlm ederek inletme/Orhan Tokmakoğlu/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Nûrettin Cemil Sangan.
Zehretme hayâtı bana cânânım/Zeki Müren/Acemkürdi/Şarkı/Curcuna/Zeki Müren.
Zehretme hayâtım yetişir/Hicaz/Şarkı/Mustafa Sunar.
Zehr-i aşkın dem-be-dem artar gönülde gam olur/Rıdvan Lâle/Karcığar/Şarkı/Devr-i Hindî/Rıdvan Lâle.
Zehrolsa bile nûş edelim câm-ı şarâbın/Acemaşîran/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Zenginliği senden doğuyor güzlerimin/Mehmet Tûran Yarar/Ferahnâk/Şarkı/Semâî (Ağır)/Akın Özkan.
Zevk âlemidir derd ü gamı anmayalım/Karcığar/Şarkı/Aksak/Kaptanzâde Ali Rızâ Bey.
Zevk-i sevdâ duymadın âşık-perestâr olmadın/Nâzım Bey (Nâbizâde)/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Leylâ Saz.
Zevk-i vuslatla geçen demlerimi yâd edeyim/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Kasım İnaltekin.
Zevki yok hiç mehtâbın derdi varken ıstırâbın/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Ahmet Uzel.
Zevkim bu idi zevk ile eyyâmı geçirmek/Hüseynî/Şarkı/Devr-i Hindî-Cur./Kanûni Reşat Bey.
Zevkim hevesim hep sen ile pür-elem olsun/Mahmut İmre/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semâî/Aleko Bacanos.
Zeybeğimi birkaç kızan vurdular/Necip Fazıl Kısakürek/Hicaz/Şarkı/Sofyan/İsmail Ötenkaya.
Zeybek (de) geldı karşımıza dayandı/Karcığar/Köç./Aksak.
Zeyneb’im uçtu gitti/Vecdi Bingöl/Gerdaniye/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Zeyno’m Zeyno’m aman sılam (MEMLEKET HAVASI)/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Ali Rif’at Çağatay.
Zeytin dağlarında yol bulamadım/Hicaz/Türkü/Sofyan.
Zeytin gözlüm sana meylim nedendir/Hüceste Aksavrın/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Selâhattin İçli.
Zeytinden örülmüş şanlı tâcın var senin/Necip Artan/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Zeytûniler giyer boylu boyunca/Hüseynî/Türkü/Devr-i Hindî/(Azerî).
Zikreyle Allh u ekber şam ü seher eyle ezber/Ali Osman Balakbabalar (Tokat’lı)/Gerdaniye/İlâhi/Türk Aksağı-Sengin Semai/Ali Osman Balakbabalar (Tokat’lı).
Zindan ettin gündüzümü/Sâlih Korkmaz/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Alâeddin Şensoy.
Zîver-i lâl-i lebi hûbân olurken dâmeni/Buselik/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ziyâ-yı mihr (edüp neşve-i hicâb sana/verip neşve-i şarap bana)/Eviç/Beste/Zincir/Ebû-Bekir Ağa.
Zuhûr-i maksad-ı âdem Resûl-i Kibriyâ’dandır/Hicaz (Uzzâl)/Durak/Serbest/İhsan Bey.
Zulmet görürüm her gecenin rengini sensiz/Yılmaz Karakoyunlu/Hisarbuselik/Şarkı/Hafif/Şentürk Deveci.
Zulmü pek çok insafı az hayata karşı aşkımız/Câhit Sıtkı Tarancı/Hicaz/Şarkı/Düyek/İsmâil Akçapınar.
Zülf-i semen-bû mânend-i şeb-bû/Bayatiaraban/Şarkı/Türk Aksağı/Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı).
Zülf-i sünbül-i bûyini etmiş kemend/Eviç/Şarkı/Ağır Aksak/Şeyhülislâm Es’ad Efendi.
Zülf-i zer-târın gönüller bağıdır/Bayatiaraban/Şarkı/Yürük Semâî.
Zülf-i zer-târına bağlandı hayâtım emelim/Hicaz/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Zülfün içre vechini cânâ çü pinhan eyledin/Sezâî/Irak/Durak/Durak Evferi/Mehmet Emin Efendi (Kadıasker).
Zülfün ki benim sünbül-i bağ-ı hevesimdir/Hicazaşîran/Beste/Fer/Zekâî Dede.
Zülfün teline gönlümü sen bağlamadın mı/Melek Hiç/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/Amir Ateş.
Zülfündedir benim baht-ı siyâhım/Keçecizâde İzzet Molla/Buselik/Şarkı/Ağır Aksak Semâî/Dede Efendi.
Zülfüne dil-besteler zülf-i perîşânın kadar/Fuzûlî/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Asdik Ağa.
Zülfünü ruhsâra dök sünbül gibi/Ferahnâk/Şarkı/Ağır Aksak/Dellalzâde.
Zülfünü ruhsâra dök sünbül gibi/Irak/Şarkı/Müsemmen/Zeki Arif Ataergin.
Zülfünün oldum esîri etme âzâd istemem/Hilmi Soykut/Karcığar/Şarkı/Müsemmen/Şerif İçli.
Zülfünün zencîrine bend eyledi şâhım beni/Fatih Sultan Mehmet/Hicaz/Y. S./Yürük Semâî/Osman Nûri Özpekel.
Zülfünün zincirine bağlı dil-i dîvâneyim/Acemkürdi/Beste/Çenber/Selânik’li Ahmet Efendi.

Afyonkarahisar ili, Çay ilçesi, Koçbeyli Köyü Ceritleri Ağzı Sözlüğü

ağartı: Hafif beyazlık, karanlığın aydınlığa çalması hali.
ağı: Zehir.
ağız: Hayvanın doğumundan sonraki ilk sütü.
ağnak: Kuş beslenirken kuşun belirli aralıklarla tozlu toprak içerisinde toza bulanması sağlanır. Burada kullanılan toprağa ağnak, bu işleme de ağnak vermek denir.
ağnama: Hayvanların vucutlarını tozlu toprakğa sürtmeleri. At ve eşek cinsi tozlu toprak üstünde sırt üstü dönerek; kuş cinsleri ise ayakları ve kanatları ile tozu havalandırıp gövdelerinin arasında geçişini sağlarlar. Diğer havanlar için bu tabir kullanılmaz.
ağzına bakıtmak: Bir şeyi yiyip yanındakine vermemek.
ağzını büzme: Ağlamaya başlama.
ah canım anam: Ziyandan sonra emeğe acımak için söylenir.
ala bula: siyah beyez, karışık renkli.
alaf: alev, ateş.
aldırma: Sığdırma, eldeki malzemenin tamamını kap ya da yere koyabilme.
alettirik: Pilli çalışan el feneri.
Allahlık: 1. Dünyada çaresi kalmamış. 2. Dünya işlerini boş vermiş.
amanat: Emanet.
amel: İshal.
anadan bir babadan ayrı: Üvey.
anırma: 1. Eşek anırması. 2. Haykırarak ağlama.
aş: Bulgur pilavı.
aşı: Koyuna vurulan boya,işaret.
aşılama: 1. Koyuna işaret vurma. 2. Çayın demine su ekleme.
aşış aşşa: Yokuş aşağı.
aşortman: Eşofman.
atik: Eline ve ayağına çabuk. Hızlı iş yapan, sportmen.
atma: Keçi ve koyunlarda oğlak ve kuzuyu vaktinden önce ölü doğurma.
atmak: Keçi ve koyunların oğlak ve kuzuyu vaktinden önce ölü doğurması.
avara: İşsiz, başıboş.
ayak bağı: Engel.
ayak sürütmek: Sürüncemeye sokmak, uzatmak.
ayak yolu: Tuvalet.
aygaz: Tüplü ocak.
ayırma: Evlenen gençleri yeni bir eve çıkarma.
ayırma: Oğlak, kuzu, buzağı ya da çocuğu ana sütünden kesme.
ayırma: Ötekilerden üstün görme.
bandak: Bataklık, çok sulu yer, tarla.
basma: Çiçekli kumaş.
beçen gulağı: Kuzu kulağına şekil itibari ile benzeyen yenilebilen ekşi bir ot.
bedavıya: Bedavaya, bedelsiz.
bekitmek: Kapatmak, sıkıca kapatmak.
belertme: Gözlerini büyütme.
besi malı: Beslenerek ürünlerinden yararlanılan hayvan.
beş gardaş: Tokat.
bıngıldak: Çocuklarda başın üstündeki yumuşak yer.
bıza: Buzağı.
bızalı: Buzağı doğurmuş inek.
bi nahır: Bir sürü.
biren biren: Teker teker.
biribiri: Akraba.
Bişek: 1. Yayık yaymada ayranı dövmek için kullanılan yaklaşık 15 cm yarıçapında yuvarlak ortasına balta sapı kalınlığında bir buçuk metre uzunluğunda bir sapın sabitlendiği kenarlarında üç dört adet kare şeklinde deliklarin açıldığı yuvarlak ağaç. Tencere kabağı şeklinde altı düz üstü yumrucadır. Çoğunlukla ayranın en üstüne çıkarılmadan üst sınıra kadar çekilerek üç-dört defa arka arkaya ritmik vuruşlarla bir saate yakın ayran dövülür. 2. (a.) Yaylada peyniri suyundan ayırmak için kullanılan örülmüş çubuklar. Parmak kalınlığında genellikle söğüt dalları yarımşar metrelik kesilir. Uçlara dört parmak mesafeye kenar boyunca çertik atılır ve buralardan pamuk iplikleri ile yan yana bitişik sıra ile bağlanır. Bişek peynir kesesini hayvanlardan ve böceklerden koruduğu gibi asıl yapılma amacı olan süzme işini de penir ile toprak ve taşı temas ettirmeden sağlar. Misal: Peyniri bişeğe koydum sabaha süzülmüş olur.
bişirecek: Yemeklik malzeme.
bişirmek: Pişirmek.
bit gadar: Çok az.
boğazlı: 1. Çok yemek yiyen. 2. Hayvanlarda çok yem yiyen.
bozmak: Azarlayarak keyfini kaçırmak.
bozyörük: Bir tür yılan.
böcük: Böcek.
böğün: Bugün.
böğürmek: 1. İnek cinsinin çıkardığı ses. 2. Bağırarak ağlamak.
böğürtmek: Döverek ağlatmak.
bör bör böğörmek: Bağırarak ağlamak.
bös bös böğörmek: Bkz.: “bör bör böğörmek”.
burkma: Teke, koç ya da boğaları iğdiş etme işi.
buruk: İğdiş edilmiş.
burun: Dağ sırtı.
buymak: Çok üşümek.
bübüü: Koyunu toplamak için çıkarılan ses.
bük: Dağ arasındaki girintili kuytu yer.
bükme: Gözleme.
bülüç: Civciv.
camekan: Vitrin.
candırma: Jandarma.
cannı cenaze: Morali bozuk, neşesiz olan.
cehiz: Çeyiz.
celep: Hayvan alıp satan kişi.
cıbartmak: Kızarıncaya kadar vücudun bir yerine vurmak.
cılk: Bozulmuş ya da yavru oluşumu başlamış yumurta.
cıncık: Cam kırığı.
cırcır: Fermuar.
cırmalama: Tırnak geçirme.
cırmık: Tırmık.
cırnak: Yırtıcı kuş pençesi.
cıscıbıldak: 1. Soyunmuş. 2. Fakir.
cimcik: Çimdik.
cimciklemek: Çimdiklemek.
cingen: 1. Çingene, 2. Cimri.
ciyaklama: Acı çekerek sızlanma.
cukur cukur: Su içme sesi.
çabıt: Bez.
çağşak: Çoğunlukla dere içinde ya da yamaçlarda çakıl taşlarından oluşan eğimli yer.
çakır: Mavi-yeşil karışık göz.
Çalpalamak: Sıvı bir nesneyi sallamak.
çara: Doğum öncesi inekten gelen sıvı.
çardak: Dört direk üstüne gölge yapacak şekilde kamış vb. örtülü yer.
çarpışdırmak: Bir kaç tokat atmak, hafifçe dövmek.
çarpma: Ekin ya da çayır otu biçiminde az bir yerin tamamen biçilmesi işi.
çat: İki derenin buluştuğu yer.
çatak: Derelerin buluştuğu yer.
çatal: Sapan yapımında kullanılan Y şeklindeki ağaç.
çatallanmak: İkileme düşmek, işin içinden çıkamamak.
çatırtı: Ağaç kırılma ses.
çatlak: 1. Yarık, 2. Hafif deli.
çatlama: 1. Yarılma, ayrılma, 2. Nazara gelme.
çatma: Tartışma çıkarma.
çavış: Samimiyet ifade eden hitap sözüdür.
çebiç: Bir yaşındaki erkek keçi.
çebiç: Oğlaklık ile keçilik arasındaki dönemdeki dişi keçi. Bir yaşını geçip doğurduktan sonra keçi olarak adlandırılır.
çekişmek: Ağız kavgası etmek
Çellik: (a.) Çelik-çomak oyununun çeliğinin çift l sesi ile telaffuz edilmiş hali. Çomak kullanılmayıp onun yerine “deynek” kelimesi kullanılır. Çoğunlukla “bek daşı” denilen top şeklinde yuvarlak bir taşın başında oynanır ve taşı çelikten koruma üzerine değişik zoruluklarda vuruş tekniklerine dayanır. Misal: –Uşaklar çellik oynarken gözünüze başınıza dikkak idin. Çellik bet göz çıkarır ha!
çellik: Çelik çomak onunundaki bir karış uzunluğunda ve oklava kalınlığındaki ağaç çubuk.
çelmek: Çelik çomak oyununda kafa büyüklüğündeki taşı hedef alan rakibin attığı çeliği çomakla havada vurarak karşılamak.
çente: Çanta.
çevirmek: Hayvanların tarlaya girmesini engellemek için tel çit çekmek.
çezik: Serbest bırakılmış, bağı çözülmüş hayvan.
çezmek: Hayvanı ip ya da zincirden salıvermek.
çıkarılmak: Kadının babaevine gönderilmesi.
çıkı: Kese.
çıkıntı: Bir şeyden arda kalan malzemeler.