TÜRKİYE’NİN YEREL ELMA TÜRLERİ

Kaynak aradım, piyasada yok. Bunun bir listesi yapılmış mıdır? Bilemiyorum. Kendimce bir liste yaptım. Bildiğimden falan değil tabii… Sağda solda ne bulduysam yazdım
Bunları bir bahçede toplamayı düşünüyorum.

Görelim Mevlâ nasip eder mi?

Okuyan doslardan bilenler varsa listeyi eleştirse ya da eklese ne kadar hoş olur.

Haydi Bismillah:

Afyon Elması
Ak Misket
Altınok Elması
Altıparmak
Amasya Misketi
Amasya Vehbi Elmasa
Amasya Külah Elması
Arapkızı
Ayva Elması
Ayva Lezzetli Elma
Ayvaniye Elmasa
Batum
Berberhasan Elması
Beyaz Kış Elması
Boş Köl Elması
Candır
Cavril
Cebesığmaz
Cenik Elması
Çakal Elması
Çayır Elma
Çepni Yerli
Çifçi Elması
Çiğit Elma
Çorbacı
Daldalbir
Damgacı
Danaburnu
Demir Elma
Demir Elması
Dervişbey
Donralı
Durak Elması
Dümeli Elması
Ekşi Kışlık
Ekşi Yazlık
Ekşi Yaz Elması
Eski Cilveli
Ferik Elması
Gazoz Elması
Gelin Elması
Gelincik
Göbekli Elma
Gök Elma
Gölbaşı
Gönen
Guzgölbaşısı
Gül Elması
Güllâbi
Gümüşhame
Gürcü Elması
Güreli Elması
Güz Elması
Güz Yusufu
Güzgölbaşısı
Hamam Elması
Hanımkız
Harmanekşisi
Hasılcı Elması
Hünkar (Tatov) Elması
Hüsnü Yusuf
Isparta Elması
İngiliz Elması
İngiliz Sultanisi
Kaba Kış Elması
Kaba Müslim Elma
Kaba Yerli Elma
Kabak Elması
Kantar Topu
Kara Yaprak
Karahisar Elması
Karanfil Elması
Karasakı
Karayaprak
Karık Elması
Kastomonu Misketi
Kavun Elması
Kaylan Elması
Kayseri Elması
Kelek Elması
Kırmızı Misket
Kırmızı Papaz
Kırmızı Tatlı Elma
Kırmızı İri Güzlük
Kış Elması
Kış Yusufu
Kışlık Ekşi Elma
Konya
Kuyubaşı
Kürt Elması
Limon Elması
Mahara
Malakburnu
Malatya Güzlük
Mayhoş Köşeli
Mayıs Elması
Misket Elması
Mor Elma
Morekşi
Mutsu
Muz Elması
Nane Elması
Nar Elması
Niğde Elması
Osmanbey
Öküz Elması
Paşa Elması
Pestevrek Elması
Portakal
Safran
Saksı Elması
Sarı Sultan
Sarıekşi
Sinop Elması
Sivanor Elması
Sivas
Söğüt Elması
Sultandağ
Sulu Misket
Sulugevrek
Süt Elması
Şah Elması
Şalgam Elma
Şeker Elması
Şık Osman Elması
Taş Elması
Taşekşi
Tatlı Kışlık
Tatlı Kışlık – Ekşi
Tatlı Yazlık
Tavşanbaşı
Tengerlek
Uluborlu Elması
Umusun Elması
Uzun Yumra
Ürgüp Elması
Vehbi Elması
Yabancı İri Kırmızı
Yabancı Kırmızı
Yabani Elma
Yahyalı Elması
Yayla Pınarı
Yaz Elması
Yazlık Beyaz
Yazlık Kırmızı
Yazlık Mayhoş
Yazlık Süt Elma
Yazlık Tatlı Elma
Yeşil Papaz
Zanapa

“Ehl-i Irak, ehl-i nifâk ve’ş-şikak!” Deyiminin Ortaya Çıkışı

Sa’d b. Ebî Vakkas Kûfe’de beytülmal memuru olan Abdullah bin Mes’ud’dan bir miktar ödünç para alır. Sa’d bunu vaktinde veremediğinden İbn Mes’ud mühlet vermeyip derhal ödemesini ister. Bu iki şahıs arasındaki münazaa Kufe halkına da sirayet edip iki fırka olurlar. Bir kısmı borcun derhal ödenmesine diğer kısmı taksite bağlanmasına taraftar olurlar. İslamiyette halk arasında vuku bulan ilk tefrika budur. Ehl-i Irak, ehl-i nifak ve’şikak tabiri bu hadiseden kalmıştır.

Daha sonra Iraklılar ile Şamlılar arasında Kuran-ı Kerim’in kıraati meselesinde ihtilaf çıkar. Her iki taraf kendilerinin doğru olduğunu iddia edip münakaşa büyür. Kan dökülmeye ramak kalır. Kur’an’ın Kureyş lehçesine göre tertibi bu münakaşa üzerine yapılır.

Hz. Ömer ve Hz. Osman’ın Siyasetleri: İnek-Süt-Dana.

Hz. Ömer Mısır’da her cerib başına bir dinar haraç alınmasını emretmişti ki bu Bizanslılar devrine nazaran çok mutedil bir vergi idi. Mısır’dan alınan haraç varidatı 10 milyon dinarı buluyordu.

Hz. Osman devrinde bu miktar 14 milyona yükseltilmiş ve halife Osman Mısır valisi Amr b. As’a yazdığı mektupta:

– Görüyorsun ki inek eskisinden fazla süt veriyor.
Amr bin As da:
– Fakat danaları aç bırakıyor, demiş.
Boşuna Amr b. As için Arap’ın o devirdeki dehaları arasındadır dememişler…

Minarenin İhdası

İskenderiye 17 Eylül 642 yılında Bizanslılardan boşaltılır ve Mısır fatihi Amr b. As tarafından fethedilir.

Nil vadisinin Müslümanlar tarafından fethinin alameti olarak Amr b. As, Fustas’ta yani sonraki adı ile Kahire’de hâlâ kendi adını taşıyan bir cami yaptırır.

Bu caminin Muaviye zamanında tamiri sırasında binanın köşelerinde müezzinlerin oturma yerleri olarak merdivenli küçük kulübeler yaptırır.

Bu ikamet yerleri zamanla türlü değişikliklere uğrayarak bugünkü minareleri oluşturur.

HORASAN’IN FETHİ SONRASI HZ. ÖMER’İN UYARISI

Sahr bin Kays diğer adı ile Ahnef, İran şahı Yezdecird’i Ceyhun ırmağı kenarında yenmiş.  Yezdecird Çinlilerin yardımı ile topladığı ordu ile Horasan’a geri döner ve Çinlilerin “Biz niçin başkaları için ateşten kestane alan kedi pençesi olalım.” diyerek döneklik yapınca meneviyatı yıkılır ve Türkistan’a hereket eder. Adamları vaz geçirmeye çalışır lakin kabul ettiremezler. Bakarlar ki olmuyor hanlarının mallarını yağmalarlar. Ahnef kazandığı zaferi Hz. Ömer’e haber verince Hz. Ömer tarihe not düşülecek şu sözleri söyler:

“- Bugün İran devleti ortadan kalkmıştır. İranlılar artık Müslümanlara bir zarar veremezler; fakat size şunu ihtar etmek isterim ki namus ve istikametten ayrılacak olursanız Allah size verdiği yardım ve üstünlüğü alır ve bu ülkeleri başkalarına ihsan eder.”

Bu ihsanın Osmanlıya kadar Müslümanlara verildiğini var sayar isek sonraki ihsanlar kime olabilir?

İngilizler, Amerikalılar, Fransızlar, Ruslar, münafıklar…

 

Mustafa KAYIHAN
30.12.2017
Ankara

“Nereye fazla servet ve para girerse düşmanlık ve nefret hisleri de onlarla o milletin içine girer.” Hz. ÖMER

 

Rahmetli Kemal Edip KÜRKÇÜOĞLU’nun İslâm Tarihi adlı kitabını okuyorum. Celûla Muharebesi (M. 637) ki Hz. Ömer zamanında İranlıların ve ne yazık ki onlardan etkilenerek Türklerin kahramanlığına methiyeler düzdüğü Rüstem’in kardeşi Hürzad’ın yenilmesi sonrasında -ki Haşim bin Utbe ve Ka’ka’ gibi büyük komutanlar sayesinde bu zafer gerçekleşmiş- ordu şehre girmiş ve binlerce altın değerinde mal, mücevherat ele geçmiş; komutan Sa’d bunları zaferin bir müjdesi olarak Medine’ye göndermiş.

Belagatı kuvvetli bir zat olan Ziyad Medine’de savaşı ashaba beliğ bir şekilde anlatmış ve ganimet malları ashaba taksim edilirken Şeytanın dahi korkusundan yolunu değiştirdiği Hz. Ömer gözlerinden yaşlar akarak bu manzara karşısında şöyle demiş:

– Nereye fazla servet ve para girerse düşmanlık ve nefret hisleri de onlarla o milletin içine girer.

***

Geçen yıllarda devlet-i âliyenin en yüksek makamlarından birindeyim. Makam sahibi zat kolonyayı eline alarak gayr-ı ihtiyari dedi ki: “Vay be, bir zamanlar bunun içindeki alkol yüzünden sürünmeyi günah sayardık. Şu halimize bir bakıyorum da o hâlimizden eser kalmadı.”

***

Kudüs’te Mescid-i Aksâ’nın içini geçici olarak ikamet mekanım olan otele geç gelen fakat Mescid-i Aksa’yı görmeden gitmek istemeyen Yeryüzü Doktorlarından bir ekibe gezdiriyorum. O saatte Kadim Mescid ve Kubbet üs-Sahra’nın bulunduğu yer kapalı tabi. İsrail’in köpekleri kapatıyorlar yatsından sonra…

Neyse konuya döneyim. Gecenin geç saatlerinde kalenin içinde geziyoruz karanlık sokakları. Çay içelim diye ara sokaklardan bir yere oturduk. İki doktor, bir hemşire ve bir tercüman-rehber var ekipte. Dotorlardan profesör olan hâlden bahsederken kendisinin danışmanlık yaptığını ve danışmanlığını yaptığı insanların ihale verileceği günün sabahında Hacı Bayram-ı Velî Camiide sabah namazı kılıp dua ettiklerini ve gözleri kan çanağı içinde adaletsizlik yapmak korkusu ile ihaleleri nasıl verdiklerini anlattı.

Helal olsun, dedim içimden… Hz. Ömer ruhu hâlâ yaşıyor birilerinin ruhunda….

***

Başka bir mahalleden olduğuna kesin kâni olduğum bir firma sahibinin bir konuşmasına şahit oldum. Devlet içerisinde öyle insan tiplerinden bahsetti ki yerde yarık aradım. Öyle ki başka mahallenin çocuğu olan bu zat karşıdakilerin kendisini şeklî Müslümanlığa davet ettiklerini fakat vicdanının buna el vermemesi sebebi ile bunu kabul etmediğini anlatıyordu.

***

Sonuç: Eksilerin toplamı artıların toplamından o kadar büyük ortaya çıkan ve eksi ile başlayan sonucu sıfırlamak dahi yüz yılları alacağa benziyor. Sonra artıya doğru bir yüz yıl daha…

Türk tarihinin Moğol saldırılarına maruz kaldığı dönemlerdeki gibiyiz… Tek farkla ki dışarıdaki Moğol’dan kaçacak bir Anadolu toprağı vardı. İçimizdeki Hülagu’lardan nereye kaçalım?

Mescid-i Dırar sahiplerini tanıyabilecek ilm-i ferasete de sahip değiliz ki bir öncü birlik gönderip bu mescidi yıktıralım.

Cenâb-ı Hak ahir ve akıbetimizi hayr eylesin!
Helalle rızıklanan ve haramdan sakınan kullarından eylesin!
Azdıracak servetten, helal olmayan paradan, Müslümana düşmanlık etmekten ve kullardan nefret etmekten korusun!

Dünya; dün deriz ya-rın kelimesinin ikinci hecesini söyleyemeden göçer gideriz demiş bir ozan…

“Şu geçeni durdursam çekip de eteğinden,
Soruversem haberin var mı öleceğinden.” diyor ya Üstad Necip Fazıl işte öyle…

“Dünyasına,
Aldanma dünyasına,
Dünya benim diyenin,
Dün gittik dün yasına”

demiş bir başkası…

Bir ezanla sela arası kadar kısacık dünyada “Mal da yalan, mülk de yalan. Al biraz da sen oyalan.” deyivermiş Bizim Yunus.

“Nuşirevan adil nerede tahtı,
Süleyman mülkünü kime bıraktı?” diyen de aynı minvalde…

“Tahtadan yapılmış bir uzun kutu,
Baş tarafı geniş, ayak ucu dar.
Yapanlar bilir ki bu boş tabutu,
Bir gün kendileri dolduracaklar.” veciz ifadeleri de Üstad’ın…

ve devam etmiş:

Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak!
Haykırsam, kollarımı makas gibi açarak:

Durun, durun, bir dünya iniyor tepemizden,
Çatırdılar geliyor karanlık kubbemizden,

Çekiyor tebeşirle yekûn hattını âfet;
Alevler içinde ev, üst katında ziyafet!

Durum diye bir lâf var, buyrunuz size durum;
Bu toprak çirkef oldu, bu gökyüzü bodurum!

Bir şey koptu içimden, şey, her şeyi tutan bir şey,
Benim adım Bay Necip, babamınki Fazıl Bey;

Utanırdı burnunu göstermekten sütninem,
Kızımın gösterdiği, kefen bezine mahrem.

Ey tepetaklak ehram, başı üstünde bina;
Evde cinayet, tramvay arabasında zina!

Bir kitap sarayının bin dolusu iskambil;
Barajlar yıkan şarap, sebil üstüne sebil!

Ve ferman, kumardaki dört kıralın buyruğu;
Başkentler haritası, yerde sarhoş kusmuğu!

Geçenler geçti seni, uçtu pabucun dama,
Çatla Sodom-Gomore, patla Bizans ve Roma!

Öttür yem borusunu öttür, öttür, borazan!
Bitpazarında sattık, kalkamaz artık kazan!

Allahın on pulunu bekleye dursun on kul;
Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul.

Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa;
Yaşasın, kefenimin kefili karaborsa!

Kubur faresi hayat, meselesiz, gerçeksiz;
Heykel destek üstünde, benim ruhum desteksiz.

Siyaset kavas, ilim köle, sanat ihtilâç;
Serbest, verem ve sıtma; mahpus, gümrükte ilâç.

Bülbüllere emir var: Lisan öğren vakvaktan;
Bahset tarih, balığın tırmandığı kavaktan!

Bak, arslan hakikate, ispinoz kafesinde;
Tartılan vatana bak, dalkavuk kefesinde!

Mezarda kan terliyor babamın iskeleti;
Ne yaptık, ne yaptılar mukaddes emaneti?

Ah, küçük hokkabazlık, sefil aynalı dolap;
Bir şapka, bir eldiven, bir maymun ve inkılap.
(1947, NFK)

Mustafa KAYIHAN
28.12.2017
ANKARA

Bu dert de sevgiliden derman da

Bu dert de sevgiliden, dermân da
Gönül de feda ona bu cân da

Alım, güzellikten yeğdir diyorlar
Yarimde bundan da var, ondan da

Gizli ve aşikar derim ben bunu
Cemalinle nurlanır dü-cihân da

Nihayete erince vuslat gecesi
Geçip gider elbet hicrân da

Hafız’ın aşkını bilmeyen mi var?
Kuşlarla konuşan Süleymân da

Çöküvermiş yere aşık, şarap içiyor
Umurunda değil kadı, Sultân da”

Yoksulluğun Sebepleri

Peygamberimiz aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm buyurmuş ki: “İnsana yoksulluk yirmi dört şeyden hâsıl olur:
1. Ayakta işemek,
2. Cünüp iken yemek,
3. Ekmek ufağını hor tutup basmak,
4. Soğan ve sarımsak kabuğunu ateşe yakmak,
5. Âlimlerin önünce yürümek,
6. Atasına ve anasına adıyla çağırmak,
7. Rast geldiği ağaç ve süpürge çöpüyle dişini kurcalamak,
8. Elini balçıkla yumak,
9. Eşik üzerine oturmak,
10. İşediği yerde abdest almak,
11. Çanağı ve çömleği yıkamadan yemek koymak,
12. Elbisesini üstünde dikmek,
13. Yüzünü eteği ile silmek,
14. Aç iken soğan yemek,
15. Evinde örümcek komak,
16. Sabah namazını kılıp mescitten çabucak çıkmak,
17. Erken pazara varıp ve pazardan geç çıkmak,
18. Yoksul kimseden ekmek satın almak,
19. Çıplak yatmak,
21. Kap kacağı örtüsüz komak,
22. Çerağı üfürmek,
23. Her şeyi “bismillah” demeden işlemek,
24. Şalvarını ayakta giymek. ”

Bunlar cümle yoksulluk getirir, müminler hazer etmek (sakınmak) lazımdır.

(Mızraklı İlmihal’den)

Kahve nasıl olmalıymış?

Çayı daha önce yazmıştım:

“Çay kadehte dîde-efrûz olmalı,
Lebreng ü lebrîz ü lebsûz olmalı.”

Lâedrî

Kahve nasıl olmalıymış yeni öğrendim:

“Sabahın kahvesi isneyni,
Sakın hâ olmasın yeyni,
İzakene hafifeyni,
Döner tiryakinin beyni”

Lâedrî

Nâbî’ye atfedilen bir de şu beyit var:

“Dutup kes’in kenarından letafet birle höppürdet,
Desinler kahve içmekte bu emmi amma mahir hâ!”

Nâbî

Mustafa KAYIHAN
22.08.2017
Ankara

Araç çubuğuna atla