Hz. Yûsuf’un Üç Gömleği

Kıssayı bilenler hatırlayacaktır Hz. Yûsuf aleyhisselâmın hikâyede bahsi geçen üç gömleği vardır.

Birinci gömlek henüz küçük iken kardeşleri tarafından kuyuya atılması sonrasında kardeşlerinin Hz. Yâkub aleyhisselâmı inandırmak için parçalayıp tavuk ya da tavşan kanına buladıkları gömlektir. Bu gömlek haset sebebiyle zulme uğramış kişileri temsil eder. Onlar Yusûf soyluları kuyuya atarlar. Bir planları vardır fakat Yaradan’ın da bir planı vardır. Bir bezirgan gelip Mısıra sultan olmak üzere çıkaracaktır Hz. Yûsuf’u.

İkinci gömlek iffet gömleğidir. Züleyhânın murat almak için kölesi olan Yûsuf’u davet etmesi ve kendisinden kaçan Yûsuf’un gömleğini arkadan çekerek yırtması sonucu meşhur olan gömlektir bu iffet gömleği. Kadınla imtihanın en zor anlarını temsil eder. Her türlü ortam hazırken Allah’a sığınıp iffetini korumayı temsil eder. Kur’ân-ı Kerim’de tövbe tavsiye edilirken “Nasuh gibi tövbe edin” denilmektedir. Nasuh ise zinadan tövbe etmiştir. En zor tövbe bu olsa gerek ki örnek bu kalemden verilmiştir.

Üçüncü gömlek tedavi gömleğidir. Hazret-i Yâkub’un “Yusuf’umun kokusunu alıyorum.” dediğinde, “Sen çok yaşlandın ve bunadın. Yûsuf öleli yıllar oldu.” diyenlere inat aldığı evlat kokusu ve onun göze olan faydası ile Yakub peygamberinin gözlerinin tedavi edilmesi. Yıllar önce okuduğum bir eserde bu hikayeden mülhem bir doktorun terden ilaç yaptığı yazıyordu. Adam bu kıssayı okurken bu gömlekte ne olabilir diye düşünmüş ve gömleğin yapılması muhtemel maddelerden başlayarak bütün ihtimalleri inceleyerek en son insan terinin faydalı olduğu sonucuna varmıştı. Buaradaki ne teri ne de kokuyu incelemiş değiliz. Öyle ya Hz. Yâkub “Yusuf’umun kokusunu alıyorum.” dememişmiydi. Her işi sadece mucize ve kerâmete dayandırmak yerine bunun ilmî, tıbbî temelleri var mıdır? sorusunun cevaplarını aramak daha faydalı olur sanırım.

09.01.2017

kayihan
Mustafa KAYIHAN 1980 yılında Afyonkarahisar ili, Çay ilçesi, Koçbeyli köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokul ve liseyi Çay İmam Hatip Lisesinde bitirdi. 1999 yılında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji bölümüne kaydoldu ve 2004 yılında burada lisansı, 2017 yılında Kırıkkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalından yüksek lisansı tamamladı. İlk, orta ve lise dengi değişik okullarda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yaptıktan sonra 2011 yılında Yunus Emre Enstitüsüne okutman kadrosundan girdi. Kazakistan Astana Yunus Emre Enstitüsünde Müdür Vekili, Bosna-Hersek Foynitsa Yunus Emre Enstitüsünde Şube Müdürü, Romanya Bükreş Yunus Emre Enstitüsünde Merkez Müdürü, Ankara Yunus Emre Enstitüsü Merkezinde Türkoloji Birimi Sorumlusu, Filistin Kudüs Türk Kültür Merkezinde Müdür Vekili olarak görev yaptı. Hâlen Yunus Emre Enstitüsü Ankara Merkezde Kültür, Sanat ve Projeler Müdürlüğünde uzman olarak görev yapmaktadır.(09.05.2017) Evli Muhammet Ali ve Döne Gül adlarında iki çocuk babasıdır.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla