Su şırıltısı, para tıkırtısı, kadın fıkırtısı

Ben şöyle bilirdim:

Dünyada insana üç ses hoş gelir: Kadın sesi, para sesi, su sesi.

Meğer aslı şöyle imiş: su şırıltısı, para tıkırtısı, kadın fıkırtısı.

Bunun bir de aldanılmaması gereken türü var o da şöyle:

“Dünyada üç şeye aldanma: Şemsü’ş-şitâ, eşkü’n-nisâ, iltifatü’l-ümerâ. Türkçeden Türkçeye sadeleştirilmişi:  “Kışın güneşine, kadının göz yaşına, müdürün övüşüne aldanma.”

Bir başka ifade ile : “Kışın güneşine, kadının gülüşüne, müdürün övüşüne aldanma.”

Mustafa KAYIHAN

15.06.2017

Ankara

kayihan
Mustafa KAYIHAN 1980 yılında Afyonkarahisar ili, Çay ilçesi, Koçbeyli köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokul ve liseyi Çay İmam Hatip Lisesinde bitirdi. 1999 yılında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji bölümüne kaydoldu ve 2004 yılında burada lisansı, 2017 yılında Kırıkkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalından yüksek lisansı tamamladı. İlk, orta ve lise dengi değişik okullarda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yaptıktan sonra 2011 yılında Yunus Emre Enstitüsüne okutman kadrosundan girdi. Kazakistan Astana Yunus Emre Enstitüsünde Müdür Vekili, Bosna-Hersek Foynitsa Yunus Emre Enstitüsünde Şube Müdürü, Romanya Bükreş Yunus Emre Enstitüsünde Merkez Müdürü, Ankara Yunus Emre Enstitüsü Merkezinde Türkoloji Birimi Sorumlusu, Filistin Kudüs Türk Kültür Merkezinde Müdür Vekili olarak görev yaptı. Hâlen Yunus Emre Enstitüsü Ankara Merkezde Kültür, Sanat ve Projeler Müdürlüğünde uzman olarak görev yapmaktadır.(09.05.2017) Evli Muhammet Ali ve Döne Gül adlarında iki çocuk babasıdır.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla