İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Mustafa KAYIHAN

ŞEVİKLİ DESTANI

“Geçmiş zaman olur ki hayâli cihân değer…” Seğricek dağının sakar daşları Esgi mezerliğe bakıyo gibi Yılanlı dereden su mu akmıyo Cağıl cağıl çağşak akıyo gibi…

“Zehir zıkkım olsun!” Bedduasının Anlamı

Zehir kelimesini TDK Sözlüğünde 1. Organizmaya girdiğinde kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, ağı, sem: mecaz anlamıyla büyük üzüntü, acı,…

TÜRK DÜNYASI ATASÖZLERİ

Ac acı siker, acdan lelövin törer.(Meragî, Emsâl ü Nesâyih-i Türkî) Ac deyer doymaram, toh deyer acmaram.(Meragî, Emsâl ü Nesâyih-i Türkî) Ac doğrar, toh yeyer.(Meragî, Emsâl…

AFYONKARAHİSAR’DA KULLANILAN “ŞATTAK” TABİRİNE DAİR

Efendim, şathiye diye bir tabir var. Kubbealtı lügati Arapça şaṭḥ “sözde ölçüyü kaçırmak”tan şaṭḥiyye “şatıhla ilgili” diye açıklamış kelimeyi. Latife, şaka, eğlence, maskaralık etme, hezeliyat…

Berceste Beyitler-1

Ziyâ Paşa cevher-i cân: Can cevheri. Cevher-i cân ola mı şol dürr-i şeh-vâra bedel Ki Ab-ı Hayvân’dan çıkardı onu gavvâs-ı ezel İbni Kemâl cevher-i deryâ-yı…

Berceste Beyitler-2

hâl-i müşg-âgîn: Misk kokulu ben. Hayâl-i hâl-i müşg-âgînden gayrı gıdamız yok Nâbî hâl-i müşgîn: Mis kokulu ben. Çeşm ü ebrun üzre neyler hâl-i müşgîn ey…

Berceste Beyitler-3

I ıdlâl: Ar. Dalâl’den; azdırma, doğru yoldan saptırma. Ol şâhı âh u nâle yürütmez belâ budur Varır rakîb yanına ıdldl eder yürür Şeyhülislam Yahya Sensin…