İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Akıl Baliğ Er ve Iyal Kişilerin Toplu Özçekimlerine yahut Beşinci”S” Tehdidine Dair

Eskiden dünyanın ağababalarının dünyayı 3S ile yönettiği zikredilirdi: 1……., 2. Sinema, 3. Spor. Aslında birincisi temel taşını oluşturuyordu bu yönetim sisteminin. Çünkü sinema ve sporda da birinciyi destekleyici bir yola doğru gidilirdi. Sinemayı anlatmaya dahi gerek yok; sporda ise giyim kuşama bakıvermek yeterli olacaktır. Gerisi teferruat…
Son yıllarda bir dördüncü S eklendi bu şeytan üçgenine Sosyal Medya. Facebook, Twitter vb. sosyal medya araçları evdeki mahremiyeti kaldırdı. Akşam olunca perdelerini çekerek yemek masasına oturan Mü’minler evlad ü ıyallerini ifşa edici özçekimler koymaya başladılar. Düzeltiyorum başladık. Silerek değil yazarak düzeltiyorum ki nefsimi nereye koyduğumu ve içimdeki köpeğin kendini nasıl gizlediğini siz de görün istedim. Her neyse!
Bu dördüncü S’yi destekleyici bir beşinci S musallat oldu yakın zamanda… Şu önden kameralı cep telefonları icat olunduktan sonra.
Bu durumu ben çok da masum zannederken geçen gün bir muhabbetin ortasında değerli bir ağabeyim patlattı bombayı. Bu özçekim hadisesi toplumun ahlak yapısını bitirecek.
– Nasıl? dedim gayr-ı ihtiyari….
Vücudunun yarısıyla birbirine abanmış kadınlı erkekli fotoğrafları hatırlattı. Bir erkek ya da kadının bütün mahremiyeti alt üst edecek şekilde; küçücük bir kameraya sığabilmek bahanesiyle Allah’ın kırmızı çizgilerini çiğnediği bir film çekim yeri….
Ebüssuûd Efendi o devrin “özçekim araç ve mekanı” olan kahve ve kahvehaneler aleyhine fetva vermiş: “ehl-i hevâ kahvehanelerde toplanarak tavla ve satranç oynamakta, sarhoşluk veren şurup ve ardından kahve içmektedir. Sarhoş olan bu insanlar namazlarını da ihmal ettiklerinden böyle yerlerin kapatılması gerekmektedir.”
Bugün yaşasaydı rahmetli herhalde şöyle fetva verirdi: “Bir alet ü edavatın görüş sahası içine sığmak kaygusuyla ehl-i heva bir mekana toplanmakda mahremiyete halel getirici bir ahval ü şerait içererisinde bulunmaktadurlar. Haramı çekmemek kayd-ı şartı ile şahsın özünü çekmesinde bir sakınca olmamakla birlikde biribirlerine nikah akdi düşmekde olan akıl baliğ er ve avrat kişilerün haram yerlerin temas etdirici bir hal içerisünde özlerin çekmesi ve dahi çekdürmesi zinhar haramdur.”
Özçekim mekanları zorunlu sıkışıklıkların yaşandığı yerler değil midir? Zaten noktlar ile belirttiğim ilk S’nin etimolojisi de “tazyik” kelimesi ile izah edilir dilcilerce. Toplu tazyik…
Tokalaşmayı tartışmış alimler. Tokalaşmanın hükmünde bir fıkhi kavram üzerinde durmuşlar: “Sedd-i Zerai”. Şer‘an sakıncalı sonuçlara götürmesi kesin veya kuvvetle muhtemel olduğunda “mubah fiillerin yasaklanması” anlamında fıkıh usulü terimi sözlükte “kapatmak, engellemek” anlamındaki sedd ile “ vasıta” anlamındaki zerî‘anın çoğulu zerâi‘den oluşan kavram imiş.
Kendi başına mubah olan bir fiilin şer‘an sakıncalı bir sonuca götüreceğinden emin olunması veya bunun kuvvetle muhtemel bulunması sebebiyle yasaklanmasını tokalaşmada tartışırken acaba “vücudunun yarısıyla diğer cinsiyette kendisine dinen haram olan bir kişiye abanmayı zorunlu kılan bu “özçekim” hadisesi ile ilgili ne buyurulur?
28 Şubat dönemi olsa bu soruyu zararlı üç beyazın dördüncüsü olan Beyaz’a sorarlardı. Şimdi de sorarlar elbet ama eski camlar bardak oldu…
Şimdi diğer cins ile “vucutla temas değil” de elle temas yani musafaha ile ilgili iki Hadis-i Şerif okuyalım:
1. “Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eli, sahip olduğu kadınlardan başka hiçbir kadının eline dokunmamıştır.” (Buhârî; hadis Nu: 6674)
2. “Sizden birinizin başına demirden bir iğne batırılması, kendisine helal olmayan (yabancı) bir kadına dokunmasından daha hayırlıdır.” (Taberânî ve Beyhakî rivâyet etmişler, Elbânî de ‘Sahîhu’l-Câmi’; hadis Nu: 5045’de hadis sahihtir, demiştir.)
Hal böyleyken özçekimin yönünü doğru ayarlamakta fayda var.
Firdevs’e doğru mu?
Veyl deresine doğru mu?