İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Hz. Hünkâr’ı Nasıl Övmeli?

Mevlana Molla Câmî, Hz. Mevlânâ için Mesnevî’sini kastederek şöyle demiş:

“Men çi gûyem vasf-ı âlîcenâb
Nist peygamber velî daret kitâb.”

Ben şöyle çevirdim:

“Nasıl vasf edeyim ben o âlîcenâbı
Peygamber değildir ammâ vardır kitabı”

07.10.2016