İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

GEÇER

Sanma ki sen baki kalır, var sandığın âlem de geçer,
Dem alıp verdiğin demler tükendi bu dem de geçer!

Süleyman ölür, geçer güzellik, devr-i Hürrem de geçer,
Dilenciyle yerde bir olur zengin, hükm-i Hatem de geçer,

Câm-ı cem kırılır, mey dökülür bu âyin-i Cem de geçer,
Cennete döner, fâni dünyadan evlâd-ı Âdem de geçer.

Dost meclisi dağılır bir gün, bu sohbet-i hemdem de geçer.
Körelir divit, biter mürekkep, yazmaktan kalem de geçer.

Emlenir dertlerim, çaresiz sandığım bu çilem de geçer,
Nefes sayım tamamlanır, çektiğim bunca elem de geçer.

Mustafâ-yı Evvel hatrıyçün söner, cehennem de geçer,
Kerbelâ Şahı içer Dede’sinden kevseri Muharrem de geçer.

 

MK
9 Muharrem 1438
Ankara