İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Balkan Medreseleri Mezunları Değerler Eğitimi

Efendim 2015 yılında İstanbul’un bir İmam-Hatip Lisesi müdür yardımcılığı görevindeki bir ağabeyim benimle irtibata geçti. Balkanlarda çalışmış olmam hasebiyle Medreselerle ilgili bir proje hazırlamamı istiyordu.

2012 yılında Bosna Medreseleri ve Türkiye’deki İmam-Hatip Liseleri arasında bir kardeş okul girişiminde bulunmuş ve “vesvasilhannas”ın işe dahil olması ile bir soruşturmanın muhatabı olmuştum. Müdür yardımcı olan ağabeye dedim ki: – Efendim ben ne zaman İmam-Hatiplerle ilgili bir husus çalışsam şeytan devreye giriyor ve dünya sıkıntısı çekiyorum. Mümkünse projenin hadimliğinde bulunayım ama ismim geçmesin.” Zar zor kabul ettirdim ve başladım yazıp çizmeye.

Yazıyı yazmak kolay ama ne yapacağına karar vermek insanın zamanını alıyor. Yazı çizi ve icranın nasıl yapılabileceği hususlarına karar verdikten sonra bir pazar günü İstanbul’da kurra hafız yetiştiren devlet-i Türkiyyede nazı geçen bir hâceye de mevzuyu arz ettik. Projenin çok iyi düşünülmüş bir proje olduğunu, aşağıda verdiğim taslaktan adlarını çıkardığım bir kaç dini vakfı sayarak bunların yetkililerini sabah namazında toplayarak onları hadiseye dahil edebileceğini söyledi ve ayrıldık.

Bir taraftan da İHL müdür yardımcısı dostum bu vakıf yetkilileri ile görüşmeler yapıyor ama çoğundan kaçamak cevaplar alıyordu. Hâceefendinin görüşmelerinden de icraata yönelik bir sonuç çıkmadı.

Derken müdür yardımcısı dostumun görev yaptığı yerdeki sosyal faaliyetlerde aktif bir öğrenci Sayın Cumhurbaşkanı iltifat etmek için davet etmiş ve dostum projeyi delikanlının eline vererek fırsat bulursan bunu göster, demiş.

Sayın Cumhurbaşkanı delikanlıya, “Nelerle uğraşıyorsunuz bakalım!” dediğinde delikanlı “Efendim şöyle bir proje üzerinde hocalarımızla çalışıyoruz.” cevabını vermiş. Delikanlının anlattığına göre Sayın Cumhurbaşkanı projeyi baştan sona okuduktan sonra “Bu projeyi hayata geçirin derslere ben de gireceğim.” demiş.

Bu cümleden alınan cesaretle adlarını sildiğim vakıflarla tekrar görüşmeye başladık ve her birinden işin nasıl yapılamayacağı noktasında nutuklar dinledik.

2015 yılı Bilge Kral Aliya İzetbegoviç rahmetlinin doğumunun 90. yılı idi. Proje dahilinde Medreseli Boşnak çocuklar Kocatepe Camiinde Aliya’nın ruhuna Kur’an tilaveti ile Türkçe başlayıp Boşnakça devam edecek Mevlid-i Şerif okuyacaklardı. En değerlisi de Çanakkale’de yapılacak Kur’an tilaveti olacaktı.

Projeyi ekte arz ediyorum.

Belki icra edecek birileri çıkar da hayırlı bir anane başlamış olur.

Mustafa KAYIHAN
18.05.2017
Ankara

***
BALKAN MEDRESELERİ

201? MEZUNLARI

DEĞERLER EĞİTİMİ

PROGRAMI

PİLOT ÜLKE: BOSNA-HERSEK

MEDRESELER

1. Behram Bey Medresesi (Tuzla-Bosna)

2. Cemaleddin Çavuşeviç Medresesi (Tsazin-Bosna)

3. Elçi İbrahim Paşa Medresesi (Travnik-Bosna)

4. Gazi Hüsrev Bey Medresesi (Saraybosna-Bosna)

5. Karagöz Bey Medresesi (Mostar-Bosna)

6. Osman Efendi Recoviç Medresesi (Visoko-Bosna)

 

I. PROJENİN ADI Balkan Medreseleri 201? Mezunları Değerler Eğitimi Programı

(Pilot Uygulama Bosna Hersek Medresleri: 6 Medrese)

 
II. PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ ?  
III.  PROJENİN UYGULANACAĞI YERLER BURSA
ÇANAKKALE
EDİRNE
İSTANBUL
KONYA
 
IV. PROJE ÖZETİ
1. Medrese mezunlarına teorik ve uygulamalı kurslar düzenlenecektir.

· Kuran Kıraati Dersleri (Teorik ve uygulamalı)
· Cumhur Müezzinliği ve İmamlık Dersleri  (Teorik ve uygulamalı)
· İslam Sanatlarından Örnekler (Ebru, Hat, Tezhip-İSMEK Ortaklığıyla)

2. İstanbul, Bursa, Edirne, Çanakkale ve Konya’da bulunan tarihi mekânlar gezdirilerek ortak tarih ve geçmişe vurgu yapılacaktır. (İlgili Belediyeler Sponsorluğunda)

3.  Gezilen mekânlardaki din ve kanaat önderleriyle buluşturularak dini sohbetler gerçekleştirilecek ve şehirlerde yaşamış din âlimleri hakkında bilgiler verilecektir.

4. Çanakkale’de bulunan Balkan kökenli şehitler ziyaret ettirilerek hafızların Kuran okumaları sağlanacaktır. Bu programın içeriğine ayrıca değer atfedilmektedir.

5. Türkiye’de yaşayan Boşnak kökenli âlim, sanatçı ve kanaat önderleri ve derneklerin katkısı sağlanarak onlardan bir parçanın Türkiye’de yaşamakta olduğu vurgulanacaktır.

6. Bu program ile Selefi ve İrani bazı akımların Osmanlı Coğrafyasındaki oynamak istedikleri oyunların toplumda lider ve öğretmen kimliği kazanacak olan bu gençler sayesinde önlenmesi özellikle amaçlanmaktadır. Bu grupların medreselere sundukları çeşitli maddi imkânlar konuya vakıf herkesin malumudur.

7. Öğrencilerden gelecek taleplere göre uygulama sırasında ortaya çıkacak diğer eğitimler (Tefsir, Fıkıh, Hadis, Kelam, Akaid, Siyer vb.) verilecektir. Bütün bu işlerde paydaş vakıf, kurum, kuruluş ve kişilerden yardım alınacaktır.

8. Bu gençlerin ekonomik durumları malumumuzdur. Gezdikleri mekânlarda alış veriş yapabilmeleri için harçlık niteliğinde bir bursun geldiklerinde verilmesi münasip olacaktır. Bu noktada ilgili kurum ve kuruluşların yardımlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

 

V. PROJENİN SÜRESİ
Yaklaşık 15 günlük bir program planlanmaktadır. Bu süreye geliş ve dönüş dahil değildir.
VI. PROJENİN AMAÇLARI
Genel Amaçlar 1.     Hristiyanlığın ve modernliğin baskısı altında yaşamakta olan Balkan ülkelerinde yaşayan ve medrese eğitimi seçerek zor bir işe talip olmuş Medrese talebelerine iltifat etmek bu projenin en temel amacıdır.

2.  Ayrıca Osmanlı mirasından hızla uzaklaştırılan Balkan Coğrafyasının acilen beslenmesi ehemmiyet arz etmektedir.

3.  Selefî ve İranî akımların Balkanlarda özellikle de dini hususlarda oynamak istekleri oyunu zaten Osmanlı usulüne yatkın olan Balkan halkını tekrar Ehl-i Sünnete yönelterek muhafaza etmek.

Özel Amaçlar Rahmetli Tayyip Okiç gibi birçok âlim ile Türkiye Cumhuriyetinin dini hayatını canlandırmış Balkan Coğrafyasına vefa borcumuzu ödemek bu projenin özel amacıdır.
VII. İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
1. Bursa Büyükşehir Belediyesi
2. Çanakkale Belediyesi
3. Diyanet İşleri Bakanlığı
4. Edirne Büyükşehir Belediyesi
5. Gençlik ve Spor Bakanlığı
6. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
7. İstanbul’un İlgili İlçe Belediyeleri
8. Konya Büyükşehir Belediyesi
9. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
10. Türkiye İlahiyatçılar Vakfı
11. Yurt Dişi Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı
12. …
VIII. PROJE FİKRİNİN DOĞUŞU VE PROJENİN GEREKÇELERİ
1. Proje Fikrinin Doğuşu Balkanlarda Osmanlı mirası olarak hala yaşatılan Medreseler yüzlerce yıllığın bir temsilcisi olarak hala dimdik ayaktadır. Bu Medreselerin bütün olumsuzluklara rağmen mezun ettiği gençler dini ve kültürel hayatın en yılmaz savunucuları olarak Balkan coğrafyasında adeta nesilden nesile nöbet devralmaktadırlar. Bu proje sadece bu geleneği ve gençleri alkışlamak için düşünülmüş bir projedir. Projenin doğuşunda “Marifet iltifata tabidir, iltifat görmeyen meta zayidir.” darbı meseli en önemli düstur olmuştur.
2. Projenin Gerekçeleri
a) Genel Olarak ve Projenin İhtiyaç ve Sorunları 1. Selefîlerin ve İran’ın Balkanlarda ekonomik sıkıntıları da fırsat bilerek çok ciddi çalışmalar yaptıkları gözlenmektedir. Bosna’da İran kaynaklı kitaplar okuyan bir Boşnak’ın “Osmanlı’yı sevmiyorum.” cümlesini kurabilmesi amaçlarına kısmen de olsa ulaştıklarını göstermektedir.

2. Burslu olarak okuyan birçok Medrese talebesi kendi şehrinden dahi dışarı çıkmış değildir. Bu gençlere çok büyük bir coğrafyanın bir parçası olduğu gösterilmeli ve en önemlisi yaşattırılmalıdır.
3. Bu bağlamda proje için herkesin gayret ve desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yıl Bosna ile kısıtlanmış olan bu projenin sonraki yıllarda bütün Osmanlı Coğrafyasına şümul hale getirilmesi elzemdir.
4. Her işte olduğu gibi bu projenin en büyük sorunu meseleye ortak sahip çıkmama sorunudur. Proje samimi kurum, kuruluş ve kişilerin her türlü desteği ile imece usulüyle yürütülecek ve bir kuruluşun değil bütün bir Müslüman Türk toplumunun malı olacaktır. Projenin tek sorunu budur ve tıpkı “Hacerü’l Esved”i bütün kabileleri dâhil ederek taşıtan Resululllah Efendimiz (s.a.v) gibi birleştirici, bütünleştirici ve örtünün bir kenarından tutturucu kişi, kurum ve kuruluşlara ihtiyaç duyulmaktadır.

b) Hedef Grupların ve Nihai Yararlanıcıların Tanımı Genel olarak Balkan Ülkelerinde bulunan Medrese öğrencilerin tamamı nihai yararlanıcılardır.

İlk aşamada o yıl Mezun olan kız ve erkek öğrenciler kabul edilecektir. İlerleyen aşamalarda ara sınıflar için de çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. Bütün bunları pilot uygulama belirleyecektir.

c) Projeden Doğrudan ve Dolaylı Yararlanıcılar Balkanlar’da bulunan Medrese Mezunları. Pilot uygulama olarak seçilen Bosna Hersek’in çeşitli şehirlerinde bulunan 6  Medresenin her birinden 45 öğrenci (bir otobüsün alabileceği insan sayısı esas alınmıştır) toplamda 270 öğrenci kabul edilecektir. Bu sayı proje ortaklarından ve desteklerinden kesin dönüt alınmadan Medreselerle irtibata geçmenin uygun olmayacağı düşüncesi ile netleştirilmemiştir. Yapılabileceği netleştiğinde sayının bütün mezunları kapsacak şekilde genişletilmesi planlanmaktadır.
d) Hedef Grupların Seçilme Sebepleri; İhtiyaçların ve Sorunlarının Tanımlanması Balkanlarda “ehl-i sünnet ve’l-cemaat”i en iyi temsil eden kurumlar Medreselerdir. Bu medreseler geleceğin kanaat önderlerin yetiştirecek kurumlardır. Aynı zamanda her biri Osmanlı Mirası olan cami, medrese ve vakıfların bekçileri durumundadırlar. Bu sebeple Medrese talebeleri seçilmiştir.
IX. PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR
1. Hedef Gruplar Üzerinde Beklenen Etki Medrese talebelerinin Selefi, İranî akımlara kapılmamaları,

Balkanların Osmanlı bağlılıklarının sürdürmelerinin uzun vadede yollarının açılması projeden beklenen etkilerden biridir.

2. Somut Çıktılar Projenin en somut çıktısı Medrese talebelerinin gönlünün kazanılmasıdır.
3. Yaygın Etkiler Bu proje temel alınarak ilerleyen süreçte alt sınıfları da kapsayacak şekilde çok değişik işbirliklerine gidilebilir.
X. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
1. Malî Sürdürülebilirlik Proje ayni ve nakdi işbirlikleri ile yürütülecektir.
2. Politik Sürdürülebilirlik Projede devletin ilgili kurumları ile ortak hareket edilecek ve gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Resmi ve vakıf kimliğindeki yurt dışı kurumları ile azami derecede işbirliği yapılması düşünülmektedir.
XI. PROJE KAPSAMINDA YER ALAN TEMEL FAALİYETLER VE PROJE SÜRESİ
 

İşin Adı Başlama Tarihi Bitiş Tarihi
1. Medreselerle irtibata geçilmesi. 01. 04. 201? 01. 05. 201?
2. Medrese talebelerinin isim listelerinin ve velilerinin izin yazılarının alınması. 01. 04. 201? 01. 01. 201?
3. Öğrenci Yurtların Ayarlanması ve Eğitim İçeriğinin Netleştirilmesi. 01. 04. 201? 01. 04. 201?
4. Biletlerin alınması (uçak ?) 01. 04. 201? 01. 04. 201?
5. Öğrencilerin Yurtlara Yerleştirilmesi. 01. 04. 201? 01. 09. 201?
6. Programın Uygulanması: (14 gün)

23 Temmuz Bosna’dan hareket edilecektir. Dönüş 9 Ağustos’tur.

1. Gençlere Değerler Eğitimi Verilmesi.
2. Edirne, Bursa, Çanakkale, Konya gezileri ve buralarda yapılacak programlar.
Edirne: Selimiye Camiinde bir Boşnak Usulü Bir Mevlid Programı ve çeşitli ziyaretler.
Çanakkale: Şehitlikte Kuran ve Boşnakça Mevlid Programı ve ziyaretler.
Konya: Sema Gösterisi ve Kuran tilaveti. Boşnakça ilahi ve Mevlid okunması.
Bursa: Ulu Camiinde Kuran tilavetleri ve Boşnakça ilahiler söylenmesi.

24. 07. 201? 08. 08. 201?
Bosna’ya hareket 09. 09. 201? 10. 09. 201?
XII. ORTAKLARIN ROLLERİ VE GÖREVLERİ
Ortaklar aynî ve nakdî olarak projeye dâhil olacaklardır.
 XIII. BÜTÇE
Giderler Birim Adı Miktar Birim Maliyeti Toplam Maliyet (TL)
Konaklama
Bosna-Türkiye-Bosna Ulaşım
Yemek
Şehir İçi Araç ve Rehberlik Ücreti
Şehirler Arası Ulaşım
TOPLAM