İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Hz. Ömer ve Hz. Osman’ın Siyasetleri: İnek-Süt-Dana.

Hz. Ömer Mısır’da her cerib başına bir dinar haraç alınmasını emretmişti ki bu Bizanslılar devrine nazaran çok mutedil bir vergi idi. Mısır’dan alınan haraç varidatı 10 milyon dinarı buluyordu.

Hz. Osman devrinde bu miktar 14 milyona yükseltilmiş ve halife Osman Mısır valisi Amr b. As’a yazdığı mektupta:

– Görüyorsun ki inek eskisinden fazla süt veriyor.
Amr bin As da:
– Fakat danaları aç bırakıyor, demiş.
Boşuna Amr b. As için Arap’ın o devirdeki dehaları arasındadır dememişler…