İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

TÜRK SANAT MÜZİĞİ REPERTUARI

A benim selvi boylum gül yüzlüm güneş gözlüm/Sabahattin Hizmetli/Hicaz/Fantezi/Düyek/Sabahattin Hizmetli.
A bülbülüm nedir âh ü feryâdın/Ayşe Feyzioğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
A canım gel açma sırr-ı pinhânı/Tanbûrî Mustafa Çavuş/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Tanbûri Mustafa Çavuş.
A Fadimem hadi senle kaçalım/Hüseynî/Şarkı/Aksak.
A gözüm bakma hevâi sözüne/Karcığar/Şarkı/Ağır Aksak/Tatyos Efendi.
A kız dedikleri suna senmişsin/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
A kız uyanık mısın/Leylâ Saz/Hüseynî/Türkü/Sofyan/Leylâ Saz.
A sultânım sen vâr iken ya ben kime yalvarayım/Yûnûs Emre/Acemaşîran/İlâhi/Sofyan/Zekâî Dede.
A zâlim kanıma girdin/Hisar/Şarkı/Aksak/Dede Efendi.
A zalim sevdiğimden vebalim/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
ABANT’TA SABAH (Sonsuzluğun içinde.)/Medih Egemen/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
ABC’yi okumayı sen öğrettin öğretmenim/İsmail Hakkı Özbilgin/Hicaz/Ç. Ş./Nim Sofyan/İsmail Hakkı Özbilgin.
Abdülkadir yâ Geylânî/Hicaz (Hümâyun)/Şuğul/Sofyan.
Ab-ı hayat sanarak uzanıpta seçtiğim/Orhan Kızılsavaş/Aşkefza/Şarkı/Sofyan/Orhan Kızılsavaş.
Ab-ı tevhîd ile dilden mâsivâ nakşını yû/Yahyâ/Irak/İlâhi/Düyek.
Acaba şen misin kederin var mı/Orhan Seyfi Orhon/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Bîmen Şen.
Acâiptir gözüm nûru zamâne/Sermet Efendi/Arazbar/Şarkı/Aksak/Rızâ Efendi (Kemânî).
Aceb hayran oldum aşka uyaldan/Sinan Ümmî (Elmalı’lı)/Dügâh/İlâhi/Devr-i Hindî.
Aceb lûtfun seherinde/Yûnûs/Hüzzam/İlâhi/Düyek.
Aceb nâzende şûh-i dil-sitansın/Nedîm/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Rahmi Bey.
Aceb şu yerde varm’ola/Yûnûs Emre/Hicaz/Şarkı/Düyek/Nâmık Kemal Aktan.
Acele edip de bırakıp gitme/Fevzi Şahingöz/Hicaz/Şarkı/Semai/Murat Demirhan.
Acelen ne bebeğim büyümek için/Hüsamettin Olgun/Hicaz/Fantezi/Sofyan/Necip Gülses.
Acem kızı çıkıvermiş oyuna/Hicaz/Köç./Sofyan.
Acı bensiz yola çıkmaz yara bensiz kanamaz/Mehmet Tûran Yarar/Dügâh/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Acı bir gözyaşı oldun yine yaktın beni sen/Mehmet Tûran Yarar/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Akın Özkan.
Acı bir parça bana kalbimi şefkatle uyut/Mustafa Nafiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
Acı bir rüzgar ile kalbimi yaktı/Ahmet Ilgaz/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Yılmaz Karakoyunlu.
Acı duysam diyerek aşkın ilâhi tadını/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Acı her an içimde neş’eyi hiç görmedim/Ayhan İlter/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İrfan Özbakır.
Acı nedir anlardın bana şöyle bir baksan/Samim Arıksoy/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erol Sayan.
Acı sözler dilimizde/Yalçın Benlican/Bayati/Şarkı/Düyek/Metin Everes.
Acılar dikense sevgi bir güldür/Ali Coşkun/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Amir Ateş.
Acırım âşık olup da yanana/Hicaz/Şarkı/Aksak/Lem’î Atlı.
Acısıyla tatlısıyla hayat güzeldir sevgili/Ali Sevim/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Aczi idrâk etmeyen benlik güder bulmaz felâh/Ahmet Ilgaz/Buselik/Şarkı/Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
Aç o billûr sîneni sana sîmin desinler/Mustafa Sevilen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Açan bir çiçektin gönül bağımda/Oktay Toprakseven/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Selâhattin İçli.
Açarken her seher bahçende güller (GÜLİSTAN GÜZELİ)/Hasan Lâmi Güray/Eviç/Şarkı/Curcuna/Teoman Önaldı.
Açık bırak pencereni örtme perdeni bu gece/Balarısı Metin/Hicaz/Şarkı/Düyek/Şekip Ayhan Özışık.
Açık konuş seni bu güne kadar benim gibi seven biri var mıydı/Halil Soyuer/Eviç/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Açık tuttum kapımı çalmadan girsin diye/Mehmet Erbulan/Bayatiaraban/Şarkı/Düyek/Metin Everes.
Açıl açıl gel efendim cihan bahar olsun/Hicaz Buselik/Y. S./Yürük Semâî/Dede Efendi.
Açıl bahtım şen ol gönlüm uyuma/Tanbûrî Mustafa Çavuş/Acem/Şarkı/Düyek/Tanbûri Mustafa Çavuş.
Açıl ey gonce-dehânım sana gül gül dediler/Rif’at Efendi (Hâfız-Molla)/Buselikaşîran/Y. S./Yürük Semâî/Rif’at Efendi (Hâfız-Molla).
Açıl ey gonce-i sad-berg yaraşır/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Açıl ey gönlümün vârı bâd-ı sabâ olmadan/Hicaz/Türkü/Sofyan.
Açılacak güller baharı bekler gönlüm işte bahar ne bekliyorsun/Zehra Pınarses/Buselik/Şarkı/Düyek/Engin Çır.
Açılan bir gülsün inan içimde/Ertuğrul Yalçınkaya/Bayati/Şarkı/Sofyan/Ertuğrul Yalçınkaya.
Açıldı bahçede güller/Dilkeşhaveran/Şarkı/Aksak/Zeki Arif Ataergin.
Açıldı gonce-i baharım pür oldu/Hüseynî/A. S./Aksak Semâî/Kömürcüzâde Mehmet Efendi H..
Açıldı gül figân etmekte bülbül nev-bahar oldu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Açıldı ser-te-ser güller/Acemaşîran/Şarkı/Aksak Semâî/Sultan II. Mahmut (Adlî).
Açıldı sîneme bir tâze yâre/Evcara/Şarkı/Curcuna/Lâtif Ağa.
Açıldı sîneme bir tâze yâre/Evcara/Şarkı/Devr-i Hindî.
Açıldı verd-i nev-bahar bülbüller etsin/Hüzzam/Şarkı/Aksak Semâî/Zekâî Dede.
Açılırsın güzelim birer kadeh içelim/Sadettin Kaynak/Hicaz/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Açma ciğergâhıma ok yâresi/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Şevkî Bey.
Açma sinemi ne olur ilk aşkımın közleri var/Fevzi Şahingöz/Hicaz/Şarkı/Düyek/Fahri Bildik.
Açmam açamam söyleyemem çünki derinde/Ahmet Refik Altınay/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Mehmet Yürü (Nasib’in).
Açmam sana artık derdim ne imiş yâr/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Açmasın varsın çiçekler gelmiyor senden haber/Hanife Uzun/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindi/A. Sedat Mete.
Açmazsan eğer kalbime sen yâre-i hicran/Fitnat Sağlık/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Yesârî Asım Arsoy.
Açsam derdimi eyvâh nâfile/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ovrik Efendi (Lavtacı).
Açtı cânansız gülleri yazık gurbette baharın/Ali Nihat Özdemir/Hicaz/Şarkı/Ali Nihat Özdemir.
Açtı güller andelîb eyler figan/Ferahfeza/Şarkı/Devr-i Revân/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Açtı ol mihr-i cemâlinden izâr/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Rif’at Bey.
Açtıkça rûyin saçtıkça zülfün yâr-i dil-âgâh/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Bîmen Şen.
Açtım yüzünü tal’at-ı dildârına baktım/Mehmet Sâdi Bey/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Civan Ağa.
ADA GÜZELİ (Bilmem niçin peri koymuş.)/Şemsettin Ziyâ Bey/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ada sâhillerinde bekliyorum/Hicaz/Türkü/Sofyan.
Adalarda aşkımız mevsimler boyu sürdü/Mustafa Sevilen/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/Necmi Pişkin.
Ada’larda gezer durur edâlı/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Artaki Candan.
Adalardan bir kız gelir maviden/Fırat Kızıltuğ/Gerdaniye/Şarkı/Nim Sofyan/M. Fatih Salgar.
Ada’lardan bir yâr gelir bizlere/Yesârî Asım Arsoy/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Yesârî Asım Arsoy.
Ada’nın yeşil çamları aşkımıza yer olsun/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Şükrü Tunar.
Ademi adem eden üç harfle beş noktadır/Turâbî/Hüseynî/Nefes/Semâî.
Ademoğlu dünyada düşmanlık bilmemeli/Sami Derintuna/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Sami Derintuna.
Adı gibi bir güzele düşer deli gönül düşer/Nedim Uçar/Hicazkâr/Şarkı/Aksak (Yürük)/Sedat Kayahan.
Adı hicran olmasa gözyaşıyla solmasa (AŞK ÇİÇEĞİ)/Turgut Yarkent/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Alâeddin Pakyüz.
Adım adım gelişi naz sitemi naz gülüşü naz/Fethi Karamahmudoğlu/Hüzzam/Fantezi/Semâî/Turhan Taşan.
Adım adım peşinde her gün seni izledim/Hâlit Çelikoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yılmaz Yüksel.
Adım adım yaklaşıyor sonbahar/Vedat Özdemir/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Vedat Özdemir.
Adım anılınca eş dost yanında/Musa Kalkınç/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ertuğrul Ottekin.
Adımı kalbinde saklı sanırdım/İlkan San/Hicaz/Şarkı/Değişmeli/İlgün Soysev.
Adın her an dilimde (ÇAPKIN KIZ)/Turhan Toper/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Turhan Toper.
Adın kader olsa senin/İsmet Tahtacıoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Erdal Şahin.
Adın yaşar dillerde kıskanırım sen Ayşe’m/Sıtkı Can/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Sadettin Kaynak.
Adını andıkça yansa dudaklar/Turgut Yarkent/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Sâdettin Öktenay.
Adını yaylaya vermiş de güzel/Muammer Kayahan/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Gültekin Aydoğdu.
Adl ü âsâyiş müfevvezdir yed-i ihsânına/Ferahnâk/Şarkı/Ağır Aksak/Rif’at Bey.
Affet bizi yâ Gaffar şehr-i siyâm hürmetine/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Affet isyânım benim hâlim yaman Allahım/Muzaffer Ozak (Aşkî)/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Ahmet Özhan.
Affet isyânım benim hâlim yaman Allah’ım/Muzaffer Ozak (Aşkî)/Hüseynî/İlâhi/Sofyan.
Afitâb vechin hakikat nur-i zat-ı Kibriya/Osman Hulusi Efendi (Darendeli)/Hüzzam/Tevşih/Düyek/Ahmet Hatipoğlu.
Afitâb-ı şûledâr aşkımı tanzir eder/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Afveyle günâhım ne olur ey şûh-pesendim/Hicazaşîran/Şarkı/Yürük Semâî/Necmi Pişkin.
Afveyle suçum ey gül-i ter başıma kakma/Enderûnî Vâsıf/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Şevkî Bey.
Agûş-i nezîhinde bulunmak emelim gel/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Agûşuma gir sîne-i sûzânıma can ol/Isfahan/Şarkı/Sengin Semâî/Memduh İmre (Hâfız).
Ağaç bütün meyve bütün ışık bütün/Bedri Rahmi Eyüboğlu/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Arif Sâmi Toker.
Ağaç olsun seveceğin mutlu olup güleceğin/Sâmi Derintuna/Hüseynî/Ç. Ş./Nim Sofyan/Alâaddin Pakyüz.
Ağaran saçlarınızdan nice bir yâr kılarım/Tekin Para/Evcişevk/Şarkı/Çember/Tekin Para.
Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden/Ahmet Hâşim Bey/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Ersin Ali Atlı.
Ağır ağır giden gurbet kervanı/İsmet Parmaksız/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Metin Everes.
Ağla bu uzun yollara baktıkça derinden/Sefer Eronat/Bayatiaraban/Şarkı/Sengin Semâî/Necmi Pişkin.
Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymânede/Câhit Öney/Eviç/Şarkı/Müsemmen/Rüştü Eriç.
Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymanede/Câhit Öney/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindi/Selçuk Kurt.
Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymanede/Câhit Öney/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Hasan Esen.
Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymânede/Câhit Öney/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Arif Sâmi Toker.
Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymânede/Câhit Öney/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Avni Anıl.
Ağla ey çeşmim benim iftirâkım var bugün/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Ağla ey vatan kara haber var/Hüseyin Balkancı/Hüseynî-Muh (Geçkili)/Şarkı/Sofyan-NimSofyan/Sıtkı Sahil.
Ağla gözlerim ağla/Hicaz/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Ağla gözüm artık iç dudağım hicran şerâbını yudum yudum bu gece/Erol Sayan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erol Sayan.
Ağla sevdiceğim gül rûhlerinden (JALELER)/Rızâ Tevfik Bölükbaşı/Acemaşîran/Şarkı/Müsemmen/Abdülkâdir Töre.
Ağla sevdiceğim gül ruhlerinden/Rızâ Tevfik Bölükbaşı/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Semahat Özdenses.
Ağladım günlerce arkandan senin gönlüm kırık/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/İsmâil Demirkıran.
Ağladım günlerce arkandan senin gönlüm kırık/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Selâhattin Pınar.
Ağladım günlerce arkandan senin gönlüm kırık/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Salih Suphi Soner.
Ağladım nisyâna döktüm aşkımın hicrânını/Mehmet Nazmi Özalp/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ahmet Hatipoğlu.
Ağlama ey âşık-ı mihnetzede gel yanıma/Râsih Bey/Hüseynî/Şarkı/Ağır Düyek/Hacı Fâik Bey.
Ağlama gözlerim ağlama yine/Özcan Korkut/Hicaz/Şarkı/Düyek/Özcan Korkut.
Ağlama içime hüzün doluyor/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Mediha Şen Sancakoğlu.
Ağlama yâr ağlama/Hüseynî/Türkü/Müsemmen.
Ağlamakla âh ile geçti hayâtım ser-te-ser/Şeref Hanım (Kemânî)/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ağlamakla tâyyadedersin menzil-i maksûdunu/Kenan Rifâî/Hicaz/İlahi/Devr-i Hindi/Yusuf Ömürlü.
Ağlamış gülmüş cefâya durmadan yanmış gönül/Mustafa Nâfiz Irmak/Evcara/Şarkı/Devr-i Hindî/Sadettin Kaynak.
Ağlamış gülmüş cefâya durmadan yanmış gönül/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Nubar Tekyay.
Ağlamış gülmüş cefâya durmadan yanmış gönül/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüseynî/Şarkı/Avni Öztürk.
Ağlamışım gülmüşüm kırılıp dökülmüşüm/Sâlih Korkmaz/Hicaz/Şarkı/Semâî/Alâeddin Şensoy.
Ağlar gezerim sâhili sanki benimlesin/Selim Aru/Hicaz/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Ağlar inler pâyine yüzler sürer gönlüm gözüm/Eviçbuselik/Beste/Çenber (Ağır)/Dede Efendi.
Ağlar sorarım hep seni gurbet gecesinden/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Amir Ateş.
Ağlarım ağladığım yâre nümâyân olmaz/Isfahan/Şarkı/Curcuna/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Ağlarım çağlar gibi/Sâdettin Kaynak/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Sadettin Kaynak.
Ağlarım gönülde geçmiş zamana/Coşkun Bağır/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Demir Karabaş.
Ağlarım hayâl olup giden günlerime/Hicaz/Şarkı/Düyek/Necdet Erdemli.
Ağlarız sokaklarda her baharda her karda/Mustafa Nafiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Ağlasam ben yaraşır kim bana bülbül dediler/Bağdat’lı Rûhî/Bayatiaraban/Şarkı/Ağır Aksak/Necmi Pişkin.
Ağlasam ben yaraşır kim bana bülbül dediler/Bağdat’lı Rûhî/Karcığar/Şarkı/Ağır Düyek/Akın Özkan.
Ağlasam faydası yok/Sevim Toker/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Arif Sâmi Toker.
Ağlasam sesimi duyar mısınız mısrâlarımda/Orhan Veli Kanık/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hasan Soysal.
Ağlatıp küstüreceksen boynumu büktüreceksen/Sâlih Korkmaz/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Alâeddin Şensoy.
Ağlatma a zâlim beni gel etme mükedder/Hüseynîzemzeme/Şarkı/Sengin Semâî/Nâzım Bey (Kanûni-âmâ).
Ağlatma beni incitme aman/Bayati/Şarkı/Aksak Semâî/Dede Efendi.
Ağlatma yeter ey sebeb-i âhım olan yâr/Hisarbuselik/Şarkı/Yürük Semâî/Sâlim Bey (Neyzen).
Ağlaya ağlaya giderim diyor (GELİN ALAYI)/Reşat Özpirinçci/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Avni Anıl.
Ağlayıp da dökme güzel/Ali Hikmet Hatipoğlu/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Hasan Soysal.
Ağlıyor gönlüm senin’çün rûz u şeb eyvâh ile/Ferahnâk/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ağlıyor kalbim benim derdime eş ararım/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Nâci Tektel.
Ağlıyor kalbim neden hiç cevabın bilmeden/Ahmet Uzel/Bestenigâr/Şarkı/Müsemmen/Ahmet Uzel.
Ağyâr ile dalmış güzelim zevk u safâya/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Reşat Bey (Kânûnî).
Ağyâr ile ey gonce sen iç bâde-i gülgûn/Bayatiaraban/Y. S./Yürük Semâî/Hamparsum Limoncuyan.
Ağyâr ile sen geşt ü güzâr eyle çemende/Süleyman Nazif/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Ağyârdan Hisâr-Bûseliğe mâni olurlar/Hisarbuselik/Beste/Devr-i Kebîr/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ah bu gönülde sen olmasaydın/Halil İzlemek/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Mustafa Aksu.
Ah buğulu akşamların derin hüznüyle doluyum/Güngör Dervişoğlu/Hisar/Şarkı/Yürük Semai/Fahri Bulut.
Ah çekerim inlerim feryâdımı dinlerim/Sabri Süha Ansen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sabri Süha Ansen.
Ah derde ne derman ne de em var geceler/Serdar Öncül/Bayati/Şarkı/Aksak/Yürük Semai/Burhan Durucu.
Ah eden kimdir bu saat kuytuda/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ahmet Uzel.
Ah eden kimdir bu saat kuytuda/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Akın Özkan.
Ah eden kimdir bu saat kuytuda/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Selâhattin İçli.
Ah eden kimdir bu saat kuytuda/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Hüzzam/Şarkı/Aksak/T. Volkan Özselçuk.
Ah eder inler gönül ol turra-i şeb-gûn için/Eviç/Beste/Çenber/Tanbûri Ali Efendi.
Ah edip ağla gönül hasret-i dildâr ile sen/Mustafa Tahralı/Dügâh/K. N./Hafif./Alâeddin Yavaşça.
Ah edip aşkınla cânâ firkatim var ağlarım/Bestenigâr/Y. S./Yürük Semâî/Hamparsum Limoncuyan.
Ah edip inlerim gurbet elinde (N’EYLEYİM KÖŞKÜ.)/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Kadri Şençalar.
Ah efendim dinle gel bu nâle vü feryâdımı/Karcığar/Şarkı/Ağır Aksak/Hâfız Yusuf Efendi.
Ah elveda vah elveda mah-ı Ramazan elveda/Acem/İlâhi.
Ah eyle gönül hacle-i dildâre dayansın/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semâî/Lavtacı Hristo.
Ah eyle gönül vuslat-ı cânân ise maksûd/Hüzzam/A. S./Ağır Sengin Semâî/Zekâî Dede.
Ah eylediğim gonce-i handânın içindir/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Hüseyin Fahrettin Dede (Şeyh).
Ah eylediğim serv-i hırâmânın içindir/Fuzûlî/Bayatiaraban/Şarkı/Curcuna/Osman Nûri Özpekel.
Ah eylediğim serv-i hırâmânın içindir/Fuzûlî/Hicaz/Şarkı/Aksak Semâî/Hacı Arif Bey.
Ah eylediğim serv-i hırâmânın içindir/Fuzûlî/Hisarbuselik/Y. S./Yürük Semâî/Bekir Sıtkı Sezgin.
Ah eylediğim serv-i hırâmânın içindir/Fuzûlî/Isfahan/Y. S./Yürük Semâî/Dede Efendi.
Ah felek yıktın dil-i (âbâdımı-nâşâdımı)/Recâizâde Mahmut Ekrem/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Leon Hancıyan.
Ah göreydim meh-cemâlin olur bana dünyâ mâlin/Mahfî/Arazbar/Şarkı/Aksak/Manok Ağa.
Ah ne lâtif râyihânız var mest etti beni/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ah ne rûşen oldu gönlüm çünki gördüm gözlerin/Hicazkâr/Şarkı/Sengin Semâî/Bekir Efendi (Kurrenâyî).
Ah olaydım ben de derviş olaydım/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Düyek.
Ah şu dağlar sular çağlar bu halime cihan ağlar/Hicaz/Türkü/Sofyan.
AH ŞU GÖNLÜMÜZ (Neş’elerle dolmak ister)/Yusuf Nalkesen/Hüzzam/Şarkı/Yürük Semâî/Yusuf Nalkesen.
Ah ü efgânım cefâcû yâre hiç kâr etmedi/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Hacı Arif Bey.
Ah ü zâre düştüm dostlar n’işleyim (Kerem)/Karcığar/Şarkı/Devr-i Hindî.
Ah vefâsız ağlatan söz sendedir/Mediha Şen Sancakoğlu/Bestenigâr/Şarkı/Semâî/Mediha Şen Sancakoğlu.
Ah yaramaz yavru ceylân/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Ahenin recâ kalmadı âhımda sesimde/Bayati/Şarkı/Curcuna/Mustafa Nûri Efendi (Melekzet).
Âhenîn recâ kalmadı ahımda sesimde/Hicaz/Şarkı/Aksak/Karnik Germiyan.
Ah-ı seherim nâle-i bülbül gibi dil-sûz/Ahmet Avni Konuk/Dilkeşîde/Y. S./Yürük Semâî/Ahmet Avni Konuk.
Ahım gibi âh var mı aceb ahlar içinde/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Osman Nihat Akın.
Ahım seni sînem gibi sûzân eder elbet/Enderûnî Vâsıf/Hicaz/Şarkı/Aksak/Rif’at Bey.
Ahû bakışlı bir civan/Acembuselik/Şarkı/Düyek/Dâniş Bey.
Ahû gibi bakar bakar kaçarsın/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ekrem Güyer.
Ahu gözlüm böyle oyun duydum desem yalan olur/Cemal Safi/Hüseyni/Şarkı/Aksak/Selahattin Altınbaş.
Ahû zî tü âmûht be-hengâm-ı devîden/Bayati/Kâr/Hafif/Bolâhenk Nûri Bey.
Ahüvan üftâde olmuş dîde-i mahmûruna/Hâtif/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/İsmâil Demirkıran.
Ahüvan üftâde olmuş dîde-i mahmûruna/Hâtif/Isfahanek/A. S./Aksak Semâî/Abdullah Ağa.
Ahvâl-i kalb-i zâre nigâh eyler ağlarım/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hakkı Bey (Beylerbey’li).
Ak ipekli bir gergefim duygu duygu işle beni/Mehmet Zeki Akdağ/Hicaz/Fantezi/Sofyan/Rüştü Eriç.
Ak yıldızı hilal ile süslenmiş/Nedim Uçar/Hicaz/Ç. Ş./Nim Sofyan/İlgün Soysev.
AKASYALAR AÇARKEN (Yâr yolunu kolladım)/Yesârî Asım Arsoy/Hüzzam/Türkü/Düyek/Yesârî Asım Arsoy.
Akça tellerine gönül bağladım/Yüksel Küpelioğlu/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Ali Şenozan.
Akıbet gitti elimden gönlümün bir tânesi/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Akıbet lûtfunla ihyâ eyledin âh sen beni/Hisarbuselik/Şarkı/Sengin Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Akıl padişahdır gönül vezirdir/Hûzî/Nefes/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Akılda mı yürekte mi duada mı dilekte mi/Hulûsi Çekiç/Ferahnâk/Şarkı/Düyek/Vefik Ataç.
Akıp giden yıllar ümitler sitemler bizim/Hasan Soysal/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Hasan Soysal.
Akıp gitti güzel günler bana sevdası kaldı/M. Ünal Yılmazer/Bayati/Şarkı/Curcuna/Yener Topaloğlu.
Akl ü fikrim târumâr eden âh giysûler midir/Ferahfeza/Beste/Devr-i Kebîr/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Aklardan bir saray kurdum karalar öldürür beni/Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Aklıma düştün bir tânem/Yaşar Bedük/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Yaşar Bedük.
Aklımda sen ruhumda sen/Alâeddin Yavaşca/Hisarbuselik/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşca.
Aklımdan geçenleri bir bilebilsen/Mustafa İlbeyi/Bayati/Şarkı/Düyek/Arif Sâmi Toker.
Aklımı başımdan aldın da güzel/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Mehmet Reşat Aysu.
Aklımı başımdan almamış gibi/Uğur Gür/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Karakoyunlu.
Aklımı sevdâya salan biri var/Fethi Karamahmudoğlu/Hicaz/Şarkı/Firengifer/Fethi Karamahmudoğlu.
Aklın alır âşıkların del’eyler/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Dede Efendi.
Aklına geldi mi düşündün mü hiç/Bekir Mutlu/Buselik/Şarkı/Semâî/Uzman Sağlık.
Akmaz oldu artık gönül çeşmesi yakan dudağınla kurutmadın mı/Cumâli Karataş/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Erdal Yalçın.
Aksa da yaşlarımız çağlar mı susmuş pınar/Yusuf Nalkesen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yusuf Nalkesen.
Aksâdeler giyer boylu boyunca/Hüseynî/Türkü/Aksak.
Aksaray’dan geçer iken çevirdiler yolumu/Dügâh/Türkü/Evfer.
Aksedip reng-i izârın câme-i gül-fâmına/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mûsa Süreyyâ Bey.
Akşam dediler”koyda Hicaz yükselecekmiş”/Ersan Merhacı/Hicaz/Şarkı/Aksak/İsmail Baha Sürelsan.
Akşam dönüşü geçtim o esrârlı bağından/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Marko Çolakoğlu (Ûdî).
Akşam erdi yine sular karardı/Rahmi Bey/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Rahmi Bey.
Akşam gözlerinden gönlüne doğru/Ali Akçeken/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Aydil Özarı.
Akşam oldu güneş girdi buluta/Karcığar/Türkü/Türk Aksağı.
Akşam oldu hüzün bastı bağrıma/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Akşam oldu yine bastı kâreler/Hüzzam/Türkü/Sofyan.
Akşam oldu yine sular karardı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Aziz Bey (Tanbûrî).
Akşam olsun şu perdeler insin/Ferahnâk/Şarkı/Curcuna/Cevdet Çağla.
Akşam olur güneş gider şimdi buradan/Abdülhamit Ziyâeddin Pş./Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Nikoğos Ağa.
Akşam olur sabah olur yâr gelmez/Drama’lı Hasan Hasgüler/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Drama’lı Hasan Hasgüler.
Akşam oluşundan çözülür gönlüme derdin/Selim Aru/Hicaz/Şarkı/Aksak/Nihat Adlim.
Akşam rüzgârıyla dolsan odama/Hicaz/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Akşam treninde biri var en sona kaldı/Fethi Karamahmudoğlu/Dügâh/Fantezi/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Akşam yaklaştıkça kanar içerim/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Marko Çolakoğlu (Ûdî).
Akşam yine akşam gurbet elinde/Hasan Lâmi Güray/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mümin Salman.
Akşam yine mehtapla buluştum seni sordum/Vâhit Özaydın/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Akşamı getiren sesleri dinle/Necip Fâzıl Kısakürek/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Sâdun Aksüt.
Akşamın gölgesi inerken suya/Hâdiye Öztoksoy/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/İsmail Ötenkaya.
Akşamın olduğu yerde bekle diyorsun gelmiyorsun/İlham Behlül Pektaş/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Avni Anıl.
Akşamın rengi gibi ufuklarda solgunum/Mustafa Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mustafa Ünal Yılmazer.
Akşamın renginde dağlar morardı/Mustafa Birinci/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Fâruk Şâhin.
Akşamın rengine baktım ağladım için için/Mediha Canbay/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Suphi İdrisoğlu.
Akşamın sabahı da vardır bir tânem/Fethi Karamahmudoğlu/Eviç/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Akşamın seyrindeyiz mehtap uyanmış uykudan/İsmet Tahtacıoğlu/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindi/A. Sedat Mete.
Akşamın son rengi vurmadan suya ne olur ansızın çıkıp da gelsen/Fâruk Şâhin/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/İlgün Soysev.
Akşamla esen rüzgarı ben yâr diye sardım/Hasan Soysal/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Hasan Soysal.
Akşamla gönül öyle garip hâle büründü/Hasan Soysal/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Hasan Soysal.
Akşamlara anlattım gözümün nûru dedim/Hasan Oral Şen/Hicazkâr/Şarkı/Nim Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Akşamları aklım ayırır bizi/Zekâi Tunca/Hicaz/Fantezi/Düyek/Zekâi Tunca.
Akşamları gel bekliyorum meyler elinde/M. Ünal Yılmazer/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/M. Ünal Yılmazer.
Akşamları hep aynı sokaktan geçiyorsun/Hasan Kaya Manioğlu/Eviç/Şarkı/Aksak/Bilge Özgen.
Akşamların siyâhı derdimle koyulaşır/Sedat Ergintuğ/Hicaz/Şarkı/Düyek/İrfan Özbakır.
Akşamların siyâhı derdimle koyulaşır/Sedat Ergintuğ/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Al al olmuş bekliyor elmalar yanağında/İbrahim Taşdemir/Hicaz/Şarkı/Yürük Semai/Kadri Şarman.
Al aşkını al da git al başına çal da git/Erol Karaokur/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Nurettin Demirtaş.
Al beni koynuna götür buralardan/Halil İzlemek/Aşkefza/Şarkı/Düyek/Suphi İdrisoğlu.
Al da udunu çal bana sen/Hicaz/Şarkı/Aksak/Drama’lı Hasan Hasgüler.
Al elini kalemi sor bu aşkı bileni/Mehmet Ökkeş Ümit/Hüzzam/Şarkı/Semai/Mehmet Ökkeş Ümit.
Al git al git beni sevda rüzgârı mevsim bahar olan ellere düşür/Celâl Aybey-Hüseyin Yılmaz/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Raif Somer.
Al goncayı deremedim/Yesârî Asım Arsoy/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yesârî Asım Arsoy.
Al gönlümü âyine-i mânâdır bu/Arazbarbuselik/Y. S./Yürük Semâî/Sâdullah Ağa.
Al gülün dalında diken var diye/Yalçın Benlican/Hüzzam/Fantezi/Nim Sofyan/İsmet Kocabeyler.
Al gülün dalında diken var diye/Yalçın Benlican/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Nevzat Göl.
Al kalbimi eline düşür aşkın seline/Rüştü Şardağ/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Rüştü Şardağ.
Al kalbini ondan bana ver görmeden eller/Kemâl Şâkir Yakar/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Adem Şâhin.
Al udu ele şevk ile âhenge devam et/Vâhide Hanım/Hicaz/Şarkı/Aksak-Curcuna/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Al vücudum payine rah eylegil/Beşir Ayvazoğlu/Hicaz/İlâhi/Sofyan/A. Şaner Erdal.
Al yanağın alına yanam kimse duymaya/Mehmet Erbulan/Gerdaniye/Türkü/Yürük Semâî/Akın Özkan.
Al yanağın alına yanam kimse duymaya/Mehmet Erbulan/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Mahmut Oğul.
Alalım devr-i felekten kâmı/Karcığar/Şarkı/Aksak Semâî/Rif’at Bey.
Alâm ile bâzîçe-i hükm-i kaderim ben/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Alamam doğrusu dest-i emele/Hakkı Sühâ Gezgin/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Albümde kalan resmine her gün bakıp yanıyorum/Fâruk Şâhin/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/İlgün Soysev.
Albümlerden çıkarttığım/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Yusuf Nalkesen.
Albümlere baktım da bende resmin kalmamış/Recep Gayretli/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Erol Yılmaz.
Aldandı gönül aşkı vefâ âlemi sandı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Giriftzen Asım Bey.
Aldandın yine gönül bu sevdâda aldandın/İsmail Hakkı Baradan/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Ali Ulvi Baradan.
Aldanma dünya varına/Sâbit/Acem/İlâhi/Düyek/Zekâî Dede.
Aldattı yârı kâm aldı ağyar/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/İsmail Fennî Ertuğrul.
Aldattın beni seviyorum diye kalbimi yaktın/Zeki Müren/Hicaz/Şarkı/Düyek/Zeki Müren.
Aldı aklım bir cilvekâr/Ferahnâk/Şarkı/Ağır Düyek/Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı).
Aldı aklım yine bir nevres-nihâl/Acembuselik/Şarkı/Şarkı Devr-i Revânı/Sultan II. Mahmut (Adlî).
Aldı aklımı baştan/Hasan Esen/Hicaz/Fantezi/Nim Sofyan/Hasan Esen.
Aldı beni aldı beni iki kaşın arası/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Çorlu’lu.
Aldı elden gülşeni bâd-ı hazan/Sultan Murat (Beşinci)/Evcara/Şarkı/Ağır Aksak/Hacı Fâik Bey.
Aldı gönlüm bir cefâkâr/Isfahan/Şarkı/Evfer/İsak Efendi (Tanbûrî).
Aldı gönlüm bir şûh-i ter/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Aldı gönlüm fend ile bir fitnekâr/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Aldığım her nefeste onu düşünüyorum/Cevdet Kerim Kızrak/Hicaz/Şarkı/Düyek/Suphi İdrisoğlu.
Aldım hayâl-i perçemin ey mâh dîdeme/Hüzzam/Beste/Remel (Ağır)/Kömürcüzâde Mehmet Efendi H..
Aldın aklım ey meh-veş/Buselik/Şarkı/Sofyan/Rif’at Bey.
Aldın dil-i nâşâdımı/Arazbar/Şarkı/Düyek/Ali Efendi (Hâfız-Mutaf).
Aldın dil-i nâşâdımı/Karcığar/Şarkı/Aksak/Ali Bey (Enderûnî-Hanende).
Aldın felek sen mihr-i cemâli/Bestenigâr/Şarkı/Sengin Semâî/Hacı Arif Bey.
Aldın gözümün nûrunu ama gibiyim/Yâsin Hatipoğlu/Bestenigâr/Şarkı/Sofyan/Sâdettin Çevik.
Aldın mı safâ ile Mustafâ haberin sen/Kenzî/Hüzzam/İlahi/Düyek.
Alem gibi bigane mi kalalım bana bilmem/Şekerci Udi Cemil Bey/Bestenigâr/Şarkı/S. Semai/Şekerci Udi Cemil Bey.
Alem içre âdemoğlu haşredek sürgündemi/Memduh Cumhur/Hicazkâr/Gazel/Müsemmen/Cinuçen Tanrıkorur.
Alem içre bir keman-ebrûyu buldum kendime/Hicazkâr/Beste/Zincir/Kirkor Ciğercioğlu.
Âlem yüzüne saldı ziyâ âli Muhammed/Seyyid Nesîmi/Hisarbuselik/İlahi/Yürük Semai/Sadun Aksüt.
Alemde ey serv-i semen/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Ahmet Arifî Bey.
Alemde ey serv-i semen/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hacı Fâik Bey.
Âlemde tâ ezelden ilahi nefesti can/Memduh Cumhur/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Cinuçen Tanrıkorur.
Alemi gülzâr ederdim kâdir olsaydım eğer/Neveser Kökdeş/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Neveser Kökdeş.
Alem-i rüyâda olsun lutf ile şâd et beni/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî.
Alem-i rüyâda olsun lutf ile şâd et beni/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/İbrâhim Vefâ Efendi (Ferâizcizâde).
Alemi sen kendinin kölesi kulu sanma/Osman Hulûsi Ateş/Hisarbuselik/İlahi/Sofyan/Suat Yıldırım.
Alemi sensiz nice bir hoş göreyim/Reşat Özpirinçci/Bayati/Şarkı/Sofyan/Mümin Salman.
Alemi yandırdı yaktı âh-ı âteşzâdımız/Dügâh/Şarkı/Ağır Aksak/Hacı Fâik Bey.
Alemler müştâk sana/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Düyek/Zeki Altun (Hâfız).
Alev alev gözleri bir şimşek çakar gider/Orhan Yüksel/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Selâhattin İçli.
Alev alev yanıyorum/Mete Cevahir/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Şaziye Fikret.
Alev almış gibi aşkım yanıyor bak yüreğim/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Alevin ateşin söndüğü yerde/Yılmaz Karakoyunlu/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Serap Arısan.
Aleyke sallâllah yâ hayre halkıllâh/Kenan Rifâî Hz./Eviç/Şuğul/Düyek/Kenan Rifâî.
Alın yazımsın nasıl sileyim gel bu sevdada suçlu arama/Hülyâ Özel/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Mustafa Coşkun.
Alıp gittiğin mazi gözlerimde yaşıyor/Hüseyin Tansever/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Gültekin Aydoğdu.
Alışamam ayrılığa demiştin alışırsın güzelim/Orhan Arıtan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Saffet Avanoğlu.
Alıver tanburu gel meclise/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Alıverin bağlamamı çalayım (KAHVE OLSAM.)/Hüzzam/Türkü/Sofyan.
Ali Reis’in takası/Mutlu Torun/Hüseynî/Ç. Ş./Devr-i Turan/Mutlu Torun.
Ali’min evleri çamdan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sedat Öztoprak.
Ali’min gözleri uzağa daldı/Şafak Atayman/Hicaz/Şarkı/Aksak/Bilge Özgen.
ALİYE’M (Pınar başında çarşaf yıkar)/Erol Sayan/Hüseynî/Türkü/Sofyan/Erol Sayan.
Allah Allah illâllah Muhammed Resûlullah/Kenan Rifaî/Hicazkâr/İlâhi/Sofyan/Kenan Rifaî.
Allah demek Allah ne büyük lûtf-ı Hüda’dır uşşâka giden/Kenan Rifâî/Hicazkâr/İlâhi/Çenber/Doğan Ergin.
Allah diyelim daim (Gündüz olalım sâim)/Yunus Emre/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Danyal Mantı.
Allah emrin tutalım rahmetine batalım/Yunus Emre/Hicaz (Hümâyun)/Durak/Durak Evferi.
Allah için olsun a güzel bendeni yâd et/Hüzzam/Şarkı/Aksak/İsak Bey.
Allah u Rabb-i lâyezâl/Sultan II. Mustafa (İkbâlî)/Eviç/İlâhi/Düyek/Ali Şîrüganî (Dede).
Allah yâ dâim (Esmâ-i Hüsna)/Hicaz/Kaside/Sofyan/Ahmet Hatipoğlu.
Allah’ı seversen yeter hicrânı uzatma/Acemaşîran/Şarkı/Sengin Semâî/Mehmet Yürü (Nasib’in).
Allah’ı unuttum yalnız sana taptım/Hüseynî/Şarkı/Türk Aksağı/Sâdi Işılay.
Allahümme salli ve sellim ve bârik âlâ/Hüseynî/Salât/Serbest/(Kâdirî Salâvâtı).
Alma tenden cânımı aman Allah’ım aman/Yûnûs Emre/Eviç/İlâhi/Sofyan/Hâlit Bey (Sermüezzin).
Alma tenden cânımı aman Allah’ım aman/Yûnûs Emre/Hüzzam/İlâhi/Düyek/Sadettin Kaynak.
Almanın alına bak ağacın dalına bak/Anonim/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Ergüder Öktem.
Almış aydınlığı günler yüzünden/Faruk Nafiz Çamlıbel/Hicaz/Şarkı/Sofyan/İsmail Ötenkaya.
Alnımda çizgiler saçım doldu ak/Yusuf Nalkesen/Karcığar/Şarkı/Düyek/Yusuf Nalkesen.
Alnımda gül gibi kaldı bûsesi/Yalçın Benlican/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Burhan Durucu.
Alnımda gül gibi kaldı bûsesi/Yalçın Benlican/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Pakalınlar.
Alnımız ak gönlümüz tok gözümüz pektir bizim/Tekin Para/Buselik/Şarkı/Düyek/Akın Özkan.
Alnına dökülsün ıslak perçemin/Yalçın Benlican/Gülizar/Şarkı/Aksak/Burhan Durucu.
Alsam âguşuma bir şeb o mehi hâle gibi/Acemkürdi/A. S./Aksak Semâî/Muzaffer İlkar.
Alsam seni âguşuma yâr-i sitemkâr/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Mehmet Yürü (Nasib’in).
Altın gibi yurdumuz var insanımız güçlü soylu/Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Ç. Ş./Aksak/Fethi Karamahmudoğlu.
Altın tasta gül kuruttum/Acemkürdi/Türkü/Aksak/Nîmet Hanım.
Amâde olur zevk-i Cem’e zümre-i rindân/Karcığar/A. S./Ağır Sengin Semâî/Zekâî Dede.
Amâlimiz efkârımız ikbâl-i vatandır/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Rif’at Bey.
Aman aman (Gül Fatma)/Muhlis Sabahattin Ezgi/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Muhlis Sabahattin Ezgi.
Aman cânâ beni şâd et/Buselik/Şarkı/Curcuna/Fehmi Tokay.
Aman çoban benim dilber kuzumu/Gülizar/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Aman dağlar canım dağlar/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Aman dayler yol verin a beyler/Hüzzam/Şarkı/Aksak.
Aman dostlar sevdiğimi bulayım/Ahmet Uzel/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Aman Esmâ’m aman canım yosmam aman/Muhlis Sabahattin Ezgi/Karcığar/Şarkı/Aksak/Muhlis Sabahattin Ezgi.
Aman ey dilber-i mümtâz/Irak/Şarkı/Aksak/Suyolcuzâde Sâlih Efendi.
Aman ey kamet-i serv-bülendim/Ferahfeza/Şarkı/Düyek/İsmet Ağa.
Aman ey şûh-i nâzende/Acembuselik/Şarkı/Oynak/Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı).
Aman Ey şûh-i nazende/Hicaz/Şarkı/Aksak/Karnik Germiyan.
Aman ey şûh-i nâzende/Hisarbuselik/Şarkı/Aksak/Sultan II. Mahmut (Adlî).
Aman ey yâr-i cefâ-pîşe nizâr etme beni/Bayati/Şarkı/Ağır Aksak/Neyzen Rızâ Bey.
Aman gel sevdiceğim sen aman gel/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Aman gelsen güzel gözlüm gel eyle şâd şirin sözlüm/Ahmet Uzel/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Aman şahım beni yaktın/Ali Rıza Erhan/Hüzzam/Şarkı/Aksak Semai Evferi/Ahmet Özkök.
Aman vermez sana bu dert/Ahmet Özkök/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Ahmet Özkök.
Amennâ söyledik ikrar eyledik/Mir’âti/Dügâh/Nefes/Sofyan/Süleyman Ergüner (Dede).
An siyeh çerdehi şîrîn-i âlem bâ (KAR-I BÜRA)/Hicazkâr/Kâr/Hafif/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ana başa tac imiş/Lâ Edri-N. Fazıl Kısakürek/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/İsmâil Hakkı Özkan.
Ana başta tâc imiş/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Selâhattin İnal.
Ana gibi yar olmaz/Civan Argönül/Hicaz (Hümâyun)/Şarkı/Düyek/Civan Argönül.
Ana ile insan gelir dünyaya/Yılmaz Çiçek/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Turgut Tokaç.
Anadolu Anadolu hep yeşildir sağı solu/Yavuz Öztürk/Hicaz/Şarkı/Aksak/Danyal Mantı.
ANADOLU DESTANI/Necdet Varol/Gerdaniye/Şarkı/Curcuna/Necdet Varol.
Anadolu sen güzelsin çiçeksin/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Lem’î Atlı.
Anam ben şimdi Mehmed’im çok uzaklardadır yerim/Süleyman Girişit/Bayatiaraban/Şarkı/Curcuna/Süleyman Girişit.
Anarım ismini ağlar yanarım sızlanırım/İsmail Safâ Bey/Hicaz/Şarkı/Aksak/Akın Özkan.
Anarım ismini ağlar yanarım sızlanırım/İsmail Safâ Bey/Hicaz/Şarkı/Aksak/Nihat Adlim.
Andelîb-âsâ bürünmüş cay-ı mâtem nâleye/Dilkeşhaveran/Şarkı/Ağır Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Andelîb-i bâğ-ı hicrân olmuşam yâ Rabbenâ/Kâmil Efendi (Şeyh)/Hüseynî/İlâhi/Evsat/Zekâî Dede.
Andıkça hayâlin oluyor rûhuma hem-dem/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Osman Şevkî Uludağ.
Andıkça her an gönlümce seni öpüşünden/Ergüder Öktem/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ergüder Öktem.
Andım seni ağlayarak ah ederek yâr/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Ahmet Uzel.
Andım yine ol bezmi mestânelik elverdi (Rahatfeza ile aynı)/Şemseddîn Sivâsî/Hicazaşîran/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Anılar mâzide kaldılar artık/Turgut Yarkent/Hicaz/Şarkı/Sofyan-Değ./Ali Şenozan.
Anılardan köşe bucak kaçmakla kurtulurum sanma sakın mâziden/Kâni Soylu/Buselik/Şarkı/Aksak/Ziyâ Taşkent.
Anılsın yâr ile bir yerde mey-nûş ettiğim demler/Cevdet Paşa/Hicaz/Şarkı/Düyek/Şemsettin Ziyâ Bey.
Anılsın yâr ile bir yerde mey-nûş ettiğim demler/Cevdet Paşa/Hüzzam/Şarkı/Aksak Semâî/Emin Ongan.
ANKARA’DA BEKLİYORUM (Küçücük kalbin dilerse.)/Osman Babuşçu/Acemkürdi/Şarkı/Evfer/Osman Babuşçu.
Ankara’nın ortasında kurulu pazar/Nedim Önol/Hicaz/Türkü/Sofyan/Nedim Önol.
Anla biraz beni duy biraz beni içimde en güzel duygular saklı/Bülent Bâkiler/Aşkefza/Şarkı/Aksak/Erol Başara.
Anladım âlemde yok hiç derd-i aşkın çâresi/Acembuselik/Şarkı/Ağır Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Anladım ben olmamış hiç bir muhabbet sende yâr/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semâî/Nihat Adlim.
Anladım gidip de dönmeyeceksin/Gülseren Mungan/Hicaz/Şarkı/Düyek-Semai/Gülseren Mungan.
Anladım hicranını mahzun bakışlarından/Orhan İşseven/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Metin Çıra.
Anladım hiç saklama sevmiyorsun sen beni/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Anladım ki daha dolmamış çilem/Kemâl Şâkir Yakar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Suat Sayın.
Anladım sevmeyeceksin beni sen nazlı çiçek/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Selâhattin Pınar.
Anladım sonbaharın son ödülüsün bana/Zeynettin Maraş/Hicaz/Şarkı/Düyek/Zeynettin Maraş.
Anlamadım ayrılığa sebep ne/Şâdi Kurtuluş/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Anlamaz zevk u safâdan dâima ağlar gezer/Nejat Sefercioğlu/Bayatiaraban/Şarkı/Ağır Aksak/Rüştü Eriç.
Anlat bana bir tatlı yalan gönlümü kandır/Vahit Özaydın/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Bahri Altıntaş.
Anlat bana gül bahçesi gördün mü gül dikensiz/Ömer Bedrettin Uşaklı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Akın Özkan.
Anlat bana gül bahçesi gördün mü gül dikensiz/Ömer Bedrettin Uşaklı/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/İsak Varon.
Anlat bana gül bahçesi gördün mü gül dikensiz/Ömer Bedrettin Uşaklı/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Yaşar Okur (Hâfız).
Anlat deme ahvâlimi anlatma gücüm yok/Mehmet Tûran Yarar/Bestenigâr/Şarkı/Sengin Semâî/Akın Özkan.
Anlatılmaz bin derd ile geçiyor çileli ömrüm/Erdoğan Yıldızel/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Erdoğan Yıldızel.
Anlatmaya çalışsam söylenmez biliyorum/Gülten Çiçek/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Pınar Köksal.
Anlattı erenler bir bahar değil/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Hüzzam/Şarkı/Curcuna.
Anlayan yok nâr-ı aşkın şiddet-i buhrânını/Sâmih Rif’at Bey/Dügâh/Şarkı/Sofyan/Cinuçen Tanrıkorur.
Anma hiç adımı unut diyorsun/Eyüp Göksu/Hüzzam/Fantezi/Semâî/İsmail Hakkı Özbilgin.
Anne adı ne çok yaraşır sana/Sabahattin Hizmetli/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sabahattin Hizmetli.
Anneciğim gönlümün gözlerimin nûrusun/Mehmet Erbulan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Akın Özkan.
Annelerimiz kardeşlerimiz/Adnan Özcan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Şahin Çangal.
ANNE’M (İnan sana verdiğim.)/Sürel Konuk/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Murat Demirhan.
ANNE’M (Kulağımdan gitmiyor ninni.)/Özcan Korkut/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Özcan Korkut.
ANNEYE NİNNİ (Gümüş saçlarına.)/Vecdi Bingöl/Hicaz/Ninni/Semâî/Münir Nûrettin Selçuk.
Ansızın gidiverdin hiç acımadın bana/Yılmaz Ergün/Hicaz/Şarkı/Düyek/Seyfi Güldağı.
Antalya (O diyâr) hiç bir yere benzemez dostum/Tülây Arıcı/Hicaz/Fantezi/Sofyan/Tülây Arıcı.
Apansız uyanırsan gecenin bir yerinde/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Rüştü Şardağ.
Arabaya taş koydum/Hüzzam/Şarkı/Aksak.
Arada bir hatırımı sor diyorum sormuyorsun/Sadık Atay/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sâlih Berkmen.
Arada yıllar varmış olsun varsın kime ne/Fatma Onur/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Erol Bingöl.
Arada yıllar varmış olsun varsın kime ne/Fatma Onur/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mustafa Malay.
Arâm edemem yâre nigâh eylemedikçe/Abdülazîz Efendi (Hekimbaşı)/Bayati/A. S./Ağır Sengin Semâî/Abdülaziz Efendi (Hekimbaşı).
Arâm edemem yâre nigâh eylemedikçe/Abdülazîz Efendi (Hekimbaşı)/Hisarbuselik/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Arâm edemez gönlüm-gönlüm edemez ârâm/Hicazkâr/Y. S./Yürük Semâî/Kazasker Mustafa İzzet Efendi.
Aramak şimdi mi aklına geldi/Yusuf Nalkesen (S. Vural)/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Yusuf Nalkesen.
Aramızda bir sorun var/Nedim Uçar/Hisarbuselik/Şarkı/Aksak/İsmail Demirkıran.
Aramızda bitmeyecek bir sevgi var biliyorum/İrfan Türkoğuz/Hicaz/Şarkı/Aksak/Faruk Şâhin.
Aramızda dağlar var aşılır mı bilemem/Turhan Taşan/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Turhan Taşan.
Ararım eşim ararım/Karcığar/Köç./Aksak.
Arasam âh ile mâzîde geçen demlerimi/Mehmet Tûran Yarar/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Oğuz Şenler.
Arayanım soranım hiç kalmamış/Berran Yalçın/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ziyâ Taşkent.
Arayanlar beni gönlüme (gülüme) sorsun (dağlarda bulsun)/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Afet Mısırlıyan (Ûdî).
Arayı arayı bulsam izini/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Zeki Atkoşar.
Arayı arayı bulsam izini/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Hüseyin Tolan (Hâfız).
Ardın sıra savrulduğum nicedir/Ayhan İnal/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Ardına dek açık kalbin kapısı/Funda Binnur Ünal/Karcığar/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Ardına düşenlerden kaçıyor köşe bucak/Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Şarkı/Semâî/Fethi Karamahmudoğlu.
Ardında aşk yolu yol eder yürür kulu/Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Şarkı/Lenk Fahte/Fethi Karamahmudoğlu.
Ardında silinmez acı hâtıra bıraktın dönmedin gittin o gidiş/Fatma Onur/Hicazkâr/Şarkı/Nim Sofyan/İsmâil Ötenkaya.
Arı olsam bakmaz idim balına/Mehmet Çakırtaş/Karcığar/Şarkı/Aksak/Necmi Pişkin.
Arılar çevreni sarmış bal için/Hasan Kaya Manioğlu/Karcığar/Şarkı/Aksak/Bahri Altıntaş.
Arif ol âyine-i insâne bak/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Hicaz/İlâhi/Düyek/Hâfız Osman Efendi (Musul’lu).
Arif olur derviş olan/Ahmet Yardım (Neyzen)/Gerdaniye/İlâhi/Sofyan/Bekir Sıtkı Sezgin.
Arş takı meskenindir yâ Hüseyn ibn-i Ali/Rif’at Bey/Hüseynî/İlâhi/Düyek/Rif’at Bey.
Artar cihatla şânımız/Acemaşîran/Mehter/Sofyan/(S. II Mahmud) Öztuna’da.
Artık beni arama sorma sakın kimseden/Yusuf Merçil/Hicaz/Şarkı/Düyek/Nihat Adlim.
Artık bir hayâl oldu o en güzel yıllarım/Mustafa Malkoç/Hüseynîaşîran/Şarkı/Curcuna/İsmâil Demirkıran.
Artık bu bahçede ötmesin bülbül/Sâdettin Kaynak/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Hicaz/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Artık bu son özleyiş bu son gün olacaktır/İbrahim Umut/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İbrahim Umut.
Artık deli gönlümdeki çarpıntı düzelsin/Bekir Sıtkı Erdoğan/Eviç/Şarkı/Aksak/Fethi Karamahmudoğlu.
Artık demir almak günü gelmişse zamandan/Yahyâ Kemâl Beyatlı/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Asım Dirim.
Artık demir almak günü gelmişse zamandan/Yahyâ Kemâl Beyatlı/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Münir Nûrettin Selçuk.
Artık gelecek sanma sakın geçti o günler/Arif Sâmi Toker/Acemkürdi/Şarkı/Düyek-Aksak/Arif Sâmi Toker.
Artık kapım çalmaz oldun/İlkan San/Hüzzam/Şarkı/Aksak/İsmail Ötenkaya.
Artık ne eser kaldı onun kalp yarasından/Necâti Tenşi/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Sedat Oytun.
Artık ne hayâller ne de ünler kalacak/Hicaz/Şarkı/Değişmeli/Salih Suphi Soner.
Artık sana bir gün bile asla/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz (Hümayun)/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Artık senide alsın sonbahar deli rüzgâr/Erol Sayan/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Erol Sayan.
Artık yanımda kal gitme bir yere/Mehmet Sait Şimdi/Acemkürdi/Şarkı/Semâî/İbrahim Halil Taşkent.
Artık yaşamam gönlüme bunca eleminle/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Ahmet Uzel.
Artık yetişir çektiğim insafsız elinden/Mustafa Nâfiz Irmak/Bayati/Şarkı/Ağır Sengin Semâî/Selâhattin Pınar.
Artık yetişir çektiğim insafsız elinden/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
Artık yetişir girye-i hicranımı dindir/Şadiye Sangan/Hüzzam/Şarkı/S. Semai/Nurettin Cemil Sangan.
Artık yetişir şimdi yeminlerle de kanmam/Bedri Ziyâ Aktuna/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semâî/Nûri Halil Poyraz.
Artırır her rûz u şeb feryâdımı/Bayati/Şarkı/Devr-i Hindî/Ethem Efendi (Kânûnî).
Artmada nâzı o mest-i nâzımın/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Asdik Ağa.
Arz etmediğim yâre meğer yâre mi kaldı/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Emin Ongan.
Arz etmediğim yâre meğer yâre mi kaldı/Karcığar/Şarkı/Aksak Semâî/Mustafa Nûri Efendi (Melekzet).
Arz eylesem canım başa geleni/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Şevkî Bey.
Arz-ı dîdâr eyledikde âşıka cânâneler/Bayati/Beste/Hafif/Hamparsum Limoncuyan.
Arz-ı hâl için sultâna geldim/Kuddûsî/Acemaşîran/İlâhi/Sofyan/Lâtif Ağa.
Arz-ı hâl için sultâna geldim/Kuddûsî/Arazbarbuselik/İlâhi/Sofyan/Cüneyt Kosal.
Arz-ı hâlim benim lûtf-i dilbere kalsın/Bayatiaraban/Şarkı/Ağır Düyek/Dede Efendi.
Arz-ı vuslat eyleyip geldikçe bezm-i dilbere/Bestenigâr/Beste/Çenber/Hamparsum Limoncuyan.
Arzu ediyorsun diye yazdım hadi dinle/Mediha Şen Sancakoğlu/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Mediha Şen Sancakoğlu.
Arzum bir gül kopardı hayâtın bahçesinden/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Bilge Özgen.
Arzuma dizgin sevgime zincir vuramazsın/Çiğdem Akbulut/Eviç/Şarkı/Aksak/İsmâil Ötenkaya.
Asker oldum piyâde/Hüzzam/Türkü/Sofyan/Burhan Çakır (Taş P: Küçük Yaşar).
ASKER ŞARKISI (Kasdetti vatana.)/Hüseynî/Marş/Sofyan/Rauf Yektâ Bey.
Asla gece mir’ata o meh-pâre yapışmaz/Eviçbuselik/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Aslı’yı kaybetmiş Kerem gibiyim/Sabahattin Ergi/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Aşığım baharın yeşil gözüne/Karc.-Zirgüle-Hicaz/Şarkı/Sofyan-Curcuna/Sadettin Kaynak.
Âşık gam-ı dil-rübâsız olmaz/Acemkürdi/Y. S./Yürük Semâî/Zekâî Dede.
Âşık mı senin de yüreğin söyle güzel yâr/Ahmet Uzel/Eviç/Şarkı/Türk Aksağı/M. Fatih Salgar.
Âşık olalı sen yâre gönül/Dede Efendi/Isfahan/Şarkı/Aksak/Dede Efendi.
Âşık olan ciğerin ateşe dağlar ağlar/Hakkı/Dügâh/İlâhi/Evsat/Bolâhenk Nûri Bey.
Âşık oldum ben sana ey gül-beden/Karcığar/Şarkı/Müsemmen/İbrâhim Tuğberk.
Âşık oldum bir güzele/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı.
Aşık oldum sana candan/Akşemseddin/Acemkürdi/İlahi/Düyek/Yusuf Ömürlü.
Âşık oldum tâli’im efkendedir/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Âşık oldum yavrucağım yüzüne/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Ali Bey (Enderûnî-Hanende).
Âşık oldur kim kılar cânın fedâ cânânına/Fuzûlî/Isfahan/Şarkı/Ağır Aksak/Fehmi Tokay.
Aşık olmak o kadar kolay mı dersin/Aydın Oran/Hicaz/Şarkı/Semâî/Aydın Oran.
Âşık olup sarılsam dalın olup kırılsam/Kenan Akansu/Hicazkâr/Fantezi/Düyek/Rüştü Eriç.
Âşıka bir özge sevdâ saçların/Karcığar/Şarkı/Aksak/Rif’at Bey.
Âşıka tân etmek olmaz müptelâdır n’eylesin/Nef’î/Hüzzam/Beste/Çenber/Abdülaziz Efendi (Hekimbaşı).
Âşık-ı bîçârenim geldim senin dîvânına/Arazbarbuselik/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Âşık-ı yezdân der Allah Allah/Kuddûsî/Hüseynî/İlâhi/Yürük Semâî.
Âşık-ı yezdân zikr’eder dâim/Ali Ulvi Kurucu/Ferahnâk/İlâhi/Nim Sofyan/Bekir Sıtkı Sezgin.
Âşıkım ben gül yüzüne (SEVİYORUM ÖZLÜYORUM)/Necdet Tokatlıoğlu/Acemkürdi/Şarkı/Semâî/Necdet Tokatlıoğlu.
Âşıkım ben şüphesiz mâhım sana/Bayatiaraban/Şarkı/Devr-i Hindî/Lâtif Efendi.
Âşıkım cemâline yâ Muhammed Mustafa/Muzaffer Ozak (Aşkî)/Hüseynî/İlâhi/Düyek/Aslan Hepgür.
Âşıkım dağ gezerim bülbülüm bağ gezerim/Osman Bölükbaşı/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Ahmet Uzel.
Âşıkım dağlara kurulu tahtım/Ömer Bedrettin Uşaklı/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Kaptanzâde Ali Rızâ Bey.
Âşıkın gamzenle pek yandı dil-i gam-hâresi/Gerdaniye/Şarkı/Aksak/Hacı Fâik Bey.
Âşıkın gitmez dilinden hiç Hûy-i Hây-i aşk/Kânûnî Sultan Süleyman/Evcara/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Âşıkın hâlini zâlim bilmiyor/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Artaki Candan.
Âşıkın maksûdu ol mahbûb-i bî-hemtâ imiş/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Çârgâh/Beste/Devr-i Kebîr/Cinuçen Tanrıkorur.
Âşıkın oldu dili mesvây-ı Hû/Seyyîd Kerîm/Irak/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Âşıkın sermâyesi feryâd imiş/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Ali Bey (Enderûnî-Hanende).
Âşıkına peyvestesin/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı).
Âşıklar eskidenmiş aşklar yine eskiden/Tûran Kekevi/Eviç/Şarkı/Aksak/Mehmet Nazmi Özalp.
Âşıklara gülerken inanmam aşka/Yâsemin Balkan/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Suphi İdrisoğlu.
Âşıkları inandırır yalan vâd ile kandırır/Ziyâ Paşa (Vezir)/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Nikoğos Ağa.
Aşıkların aklın alır/Muhammed Lütfî Efendi/Hüzzam/İlâhi/İkiz Aksak.
Âşıklarının hâline ey mâh acımazsın/Hicaz/A. S./Aksak Semâî/Hacı Fâik Bey.
Aşılmaz karlı dağları mor sünbül açan bağları/Güzin Oralkan/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Yüksel.
Aşinâ-yı aşk olandan ah ü zâr eksik değil/Niyâzî-i Mısrî/Hicaz/Durak/Serbest/Dede Efendi.
Aşiyân-ı mürg-i dil zülf-i perîşânındadır/Fuzûlî/Isfahan/Şarkı/Ağır Aksak/Nevres Bey (Ûdî).
Aşiyân-ı sîneden pervâz edip mürg-i heves/Bestenigâr/Şarkı/Curcuna/Garbis Efendi (Kânûnî).
Aşk ağlatır dert söyletir/Ali Hikmet Hatipoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Nihat Adlim.
Aşk akıyor duru duru/Burhan Sâdık Yalçın/Bayati/İlâhi/Yürük Semâî/Akın Özkan.
Aşk ateşiyle bülbül ötünce/Fâruk Kestiren/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Fâruk Kestiren.
Aşk ateşten gömlekmiş derlerdi inanmazdım/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Süreyyâ Bey.
Aşk bağında üzüm olsam ömür boyu/Erol Güngör/Ferahfeza/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Aşk bağından çiçek verirsin diye (DİLEK AĞACI)/Sâlih Korkmaz/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Alâeddin Şensoy.
Aşk bekliyor bir yerlerde/Cansın Erol/Bûselik/Şarkı/Sofyan/Faruk Şahin.
Aşk bezirgânı sermâye canı/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Sofyan.
Aşk bir kuru ses derler sunturlu yalan/Hz. Mevlâna/Acemaşîran/Şarkı/Yürük Semaî/Ferhat Sarmusak.
Aşk bir yalan değil de ne sev bir kere sen de dene/İbrahim Halil Taşkent/Bayati/Şarkı/Sofyan/Ali Şenozan.
Aşk bir yalan değil de ne sev bir kere sen de dene/İbrahim Halil Taşkent/Buselik/Şarkı/Aksak/İsmail Demirkıran.
Aşk bir yalan değil de ne sev bir kere sen de dene/İbrahim Halil Taşkent/Hicaz/Şarkı/Sofyan/İbrahim Halil Taşkent.
Aşk cür’asın sundu bana/Yûnûs Emre/Gerdaniye/İlâhi/Sofyan/Nihat Doğu.
Aşk çerâğı yanmadan zât-ı Hak olmaz ayârı/Ahmet Ilgaz/Hicazkâr/İlâhi/Düyek-Sofyan/Ahmet Hatipoğlu.
Aşk denen o fırtına dallarını kırınca/Nihat İncekara/Hicaz/Şarkı/Semai/Nihat İncekara.
Aşk dolu yüreğim öyle efkarlı/Sami Derintuna/Hüzzam/Şarkı/Evfer/Turgay Özüfler.
Aşk ehline hicrân ile ülfette safa var/Vecdi Bingöl/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Aşk elinden el-amandı hâl-i zârım el-aman/Câvidan Birkan/Hüseynî/Şarkı/Devr-i Hindî/Nihat Adlim.
Aşk gönülde bilmediğin bir hecedir/İbrahim Umut/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/İbrahim Umut.
Aşk hastasıyım bakma benim nabzıma doktor/Besim Bey/Hicazkâr/Şarkı/S. Semai/Nurettin Cemil Sangan.
Aşk hastasıyım bakma benim nabzıma doktor/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/İsak Varon.
Aşk içimde bir acı onun için gülemem/Şâhin Çangal/Hicaz/Şarkı/Düyek/Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş.
Aşk için sevdâ için ne şarkılar yazılmış/Tarık Çıtak/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Necip Altın.
Aşk içinde yaşamanın sırrına ersek/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Aşk ile nûş eyleyen bezm-i ezel peymânesin/Ferahnümâ/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Aşk insanda nasıl başlar gözünde mi sözünde mi/Mediha Şen Sancakoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Aşk kokarken yedi veren her gülde/Tarık Çıtak/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Gültekin Aydoğdu.
Aşk mevsime bakmaz güzelim dinleme vazgeç/Vâhit Özaydın/Hicaz/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Aşk mısın hayat mısın/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yıldırım Gürses.
Aşk ne zaman kalbe girer bilinmez/İsmail Hakkı Altıntaş/Hicaz/Şarkı/Y. Semai/Özdemir Hafızoğlu.
Aşk nedir diyenlere sevgi bilmeyenlere gülüp te geçenlere âşık ol da gör derim/F. Kaya Pınarses/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Mustafa Malay.
Aşk nedir sevdâ nedir sevmek nedir/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Sedat Öztoprak.
Aşk rengi dudağında bir tebessüm ararken/Kâmuran Erdoğdu/Hisarbuselik/Şarkı/Sofyan/Sadun Aksüt.
Aşk sinem dağladı gül-i zar ağladı/Şekerci Udi Cemil Bey/Dügâh/Şarkı/Düyek/Şekerci Udi Cemil Bey.
Aşk yoluna girelim yâ Hû yâ Hak diyerek/Muzaffer Ozak (Aşkî)/Bayati/İlâhi/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Aşk yolunda bağrı yanık yolcular/Vecdi Bingöl/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Aşk yolunda can veren, bu masumlar eştiler/Sadettin Kaynak/Dügâh/Mersiye/Düyek/Sadettin Kaynak.
Aşka düştüm cân ü dil müft-i civânân oldu hep/Nedîm/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Zeki Arif Ataergin.
Aşka düştüm çâresiz ben nâgehân/Besteısfahan/Şarkı/Aksak/Dellalzâde.
Aşka düştüm çâresiz ben nâgehân/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Sahak Hocasar (Kemânî).
Aşka düştüm diye kınama beni/Gülten Çiçek Tural/Hüseynî/Şarkı/Düyek/İsmâil Demirkıran.
Aşka düştüm ezelden gönlüm geçmez güzelden/Hicaz/Türkü/Sofyan.
Aşka gel tenhâda olsun bir nefescik çal bugün/Nejat Sefercioğlu/Acemkürdi/Şarkı/Ağır Aksak/Rüştü Eriç.
Aşka sevdaya düştüm seninle/İbrahim Özçelik/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/İbrahim Özçelik.
Aşkı bana sorarsan seninle bilmecedir/İbrahim Umut/Hicaz/Şarkı/Sofyan/İbrahim Umut.
Aşk-ı Habîbin bizleri yaksın/Sefer Dal (Muhibbî)/Bayati/İlâhi/Sofyan/Cüneyt Kosal.
Aşkı pinhân edemem nâle vü efgandır bu/Leylâ Hanım-İzzet Molla/Karcığar/Şarkı/Düyek/Hacı Arif Bey.
Aşkı seninle tattı hicranla yandı gönül/Melâhat Akan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Fehmi Tokay.
Aşk-ı sevdâ çekecek kalmadı bende mecâl/Ahmet Uzel/Bayati/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Aşkı tasvir ü hikâyet için ey nâzik-edâ/Ahmet Râsim Bey/Hicaz/Şarkı/Aksak/Kemânî Bülbülî Sâlih Efendi.
Aşkı tattık kimse görmez/Yılmaz Karakoyunlu/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Devr-i Hindi/Tevfik Soyata.
Aşkıdır insana kâmil nâmını tevcih eden/Kenan Rifâi/Hüseynî/Beste/Muhammes/Salih Berkmen.
Aşkım benim hep ye’s ile hicran ile kalbimde uyurken/Hicaz/Şarkı/S. Semai-Y. Semai/Sadettin Kaynak.
Aşkım gibi sönmüş sanıyorken daha ben dün/Acemkürdi/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Aşkımı bir anlasan gözlerime baksanda/Mine Gül Karadağ/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Mustafa Sağyaşar.
Aşkımı geri aldım bir daha vermem/Uğur Gür/Hicaz/Şarkı/Düyek/Baki Duyarlar.
Aşkımı hep gizledim hasret dolu kalbimde/Nevin Tali/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Erdoğan Berker.
Aşkımı yıllarca susturdum/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Nûrettin Cemil Sangan.
Aşkımın hakkını vermedi kader/Uğur Gür/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Karakoyunlu.
Aşkımın kadrini bilmeyen güzel (GÖRÜNMEDEN GİT)/Kaya Özdemir/Karcığar/Şarkı/Sofyan/Selâhattin Altınbaş.
Aşkımın kıymetini bilmedi kader/Uğur Gür/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Zekâi Tunca.
Aşkımın tahtını gönlüme kurdum/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Aşkımız bir ömür bitmesin diye/Mehmet Erbulan/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Metin Everes.
Aşkımız hicrâna döndü ayrılık hiç bitmiyor/Reşat Özpirinçci/Hicazkâr/Şarkı/Müsemmen/Yılmaz Yüksel.
Aşkımız ne güzeldi gittiğinde anladım/A. Aşkın Tuna/Hicaz/Şarkı/Semai/H. Hüsnü Üstün.
Aşkımıza ilk harcı attığım yerde/Esin Şenkal/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İbrahim Halil Taşkent.
Aşkımızda düğüm var çözemez onu eller/Muzaffer İlkar/Gülizar/Şarkı/Düyek/Muzaffer İlkar.
Aşkımızda hep hayâller yaşadım/Şâdi Kurtuluş/Hicaz/Fantezi/Semâî/Fethi Karamahmudoğlu.
Aşkın adı önce şaka başlar gözde baka baka/İlham Behlül Pektaş/Buselik/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Aşkın aldı benden beni bana seni gerek seni/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Düyek/Süleyman Erguner (Torun).
Aşkın alevden bir gömlek ki tendedir/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Ekrem Güyer.
Aşkın bana bir gizli elem oldu güzel yâr/Nâhit Hilmi Özeren/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Râkım Elkutlu.
Aşkın bana mazideki son hatıra olsun/Bayati/Şarkı/Yürük Semâî/İsmail Demirkıran.
Aşkın beni bak gülme ne müşküllere saldı/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Aleko Bacanos.
Aşkın beni bak yıktı harâb eyledi ey mâh/Alâeddin Yavaşça/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Alâeddin Yavaşça.
Aşkın beni durmaz yakar/Sâdettin Kaynak/Hüzzam (Segâh)/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Aşkın beni sermest ediyorken keder olmaz/Hasan Alî Yücel/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Hayri Yenigün.
Aşkın beni yakıyor niye hâlâ kaçıyorsun/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Necdet Tokatlıoğlu.
Aşkın beni yanık yanık gezdirdi/Y. Güngör Özden/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Faruk Şahin.
Aşkın bilmecesini bir bakışta çözersin/Râfet Kurşunlu/Evcara/Şarkı/Aksak/Ali Şenozan.
Aşkın bütün esrarı uyurken Yakacık’da/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
Aşkın çilesini çekmeye geldim/Ayhan İnal/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Engin Çır.
Aşkın denizinde boş sandal gibi/Mehmet Erbulan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Aşkın derin denizleri bendim senin için/M. Turan Yarar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Salih Berkmen.
Aşkın dil-i âşüftemi sevdâya düşürdü/Karcığar/Beste/Evsat/Hâşim Bey.
Aşkın ellerin olsun dostluğun bana yeter/Güzide Taranoğlu/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ünsal Silleli.
Aşkın eser-i sûzişine can acımaz mı/Mahmut Nedim Paşa/Hicaz/Şarkı/Aksak/Şevkî Bey.
Aşkın ezeli sesini afakımı sardı/Ali Bey/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Nurettin Cemil Sangan.
Aşkın ezvâk-ı visâlinde yoktur emelim/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/İbrâhim Efendi.
Aşkın fecri yüceldi müjdeler olsun gönül/Bayati/Şarkı/Düyek-R. Aksağı/Sadettin Kaynak.
Aşkın gece halidir aslında mehtab/Hüsamettin Olgun/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Sadün Aksüt.
Aşkın gecesi gibi hasret hecesi gibi/Sâlih Korkmaz/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Aşkın gönüllerde adın dillerde/Mehmet Erbulan/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Aşkın gözü görmez ki kafanı vursan taşa/Nedim Uçar/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/İsmâil Akçapınar.
Aşkın hudûdunu aştı murâdım/Cemâl Sâfi/Buselik/Şarkı/Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah/Yûnûs Emre/Besteısfahan/Tevşih/Sofyan/Zekâî Dede.
Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah/Yûnûs Emre/Bestenigâr/İlâhi/Sofyan/Ahmet Özhan.
Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Nim Sofyan/Aslan Hepgür.
Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah/Yûnûs Emre/Hûzî/İlâhi/Nim Sofyan.
Aşkın ile âşıklar yansın yâ Resûlallah/Yûnûs Emre/Hüseynî/İlâhi/Sofyan.
Aşkın ile aşıklar yansın Yâ Resûlâllah/Yunus Emre/Hüzzam/İlahi/Sofyan/Sadun Aksüt.
Aşkın ile düşsem dile/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Fantezi/Devr-i Turan/Bilge Özgen.
Aşkın ile ey nev-civan/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Osman Ağa.
Aşkın ile gündüz gece giryânım efendim/Nevres Paşa/Acemkürdi/Şarkı/Yürük Semâî/Sâdi Hoşses.
Aşkın ile sevgilim yine doldum bu akşam/Mehmet Erbulan/Hicazkâr/Şarkı/Nim Sofyan/Necdet Tokatlıoğlu.
Aşkın izi gizlenemez solgun izden anlaşılır/Fethi Karamahmudoğlu/Ferahfeza/Şarkı/Devr-i Turan/Fethi Karamahmudoğlu.
Aşkın kânununu yazsam yeniden/Mehmet Erbulan/Acemkürdi/Şarkı/Nim Sofyan/Sâdettin Öktenay.
Aşkın meyine ben kana geldim/Niyâzî-i Mısrî/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Hakan Alvan.
Aşkın meyine kandın n’oldun ah gönül n’oldun/Abdülazîz Zihni Efendi/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Hâfız Mehmet Efendi (Ketânî).
Aşkın meyine kanmış mestaneleriz hakka/Abdülehad Nûri (Şeyh)/Bestenigâr/İlâhi/Sofyan/Zeki Altun (Hâfız).
Aşkın nice esrarı uyurken yakacıkta/Mustafa Nâfiz Irmak/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Aşkın o sihirli hecesi var dudağında/Mustafa Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Ziyâ Levent Topçuoğlu.
Aşkın odu ciğerimi yaka geldi yaka gider/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Cinuçen Tanrıkorur.
Aşkın odu ciğerimi yaka geldi yaka gider/Yûnûs Emre/Hüseynî/İlâhi/Sofyan.
Aşkın rengi varsa eğer sen beyazsın/Cansın Erol/Acemkürdi/Şarkı/Raks Aksağı-N. Sof./Selâhattin İçli.
Aşkın tomurcuğu açtı gönlümde/Mehmet Tamer/Hüseynî/Şarkı/Aksak Semai/Aynur Akçınar.
Aşkın uçurum oldu/Metin Pütmek/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Yüksel.
Aşkın yalan olsada bir gül gibi solsada/İlkan San/Hicaz/Şarkı/Düyek-Semâî/Alâeddin Yavaşça.
Aşkına düştüğüm ilk günden beri/Hüseynî/Şarkı/Düyek-Curcuna/Bîmen Şen.
Aşkına kanamadım hicrinle yaktın beni/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Kenan Güreşçi.
Aşkında azap varsa katlanırım (SARI KIZ)/Hicazkâr/Şarkı/Semâî/İsmail Hakkı Nebiloğlu.
Aşkından bıktı diye sevginiz bitti diye/Sâmi Derintuna/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Râfet Kıral.
Aşkından her akşam içerken üzgün/Aylâ Peken/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ali Şenozan.
Aşkındır eden sîne-i mecrûhumu sûzan/Buselik/A. S./Sengin Semâî/Mehmet Bey (Eyyûbî).
Aşkını çektim gözyaşı döktüm/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Necdet Tokatlıoğlu.
Aşkını çileler gibi sağla gönlüm sağla gönlüm/Fethi Karamahmudoğlu/Evcara/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Aşkının tahtını gönlüme kurdum/Dilkeşhaveran/Şarkı/Düyek/Zeki Arif Ataergin.
Aşkınız gönlümde tutuştu birden/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Turan/Hüseyin Sâdettin Arel.
Aşkınla âşık yansın yâ Rabbi/Sefer Dal (Muhibbî)/Acemaşîran/İlâhi/Aksak/Aslan Hepgür.
Aşkınla âşık yansın yâ Rabbi/Sefer Dal (Muhibbî)/Hüzzam/İlâhi/Sofyan/Aslan Hepgür.
Aşkınla ben ey nâzenîn/Hicaz/Şarkı/Düyek/Dede Efendi.
Aşkınla ben oldum sarhoş/Kasım İnaltekin/Hicaz/Şarkı/Aksak/Kasım İnaltekin.
Aşkınla dağlayıp yaktığın ateş/Fatma Onur/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Ümit Aşık.
Aşkınla dîvaneyim gel de bir bak halime/Köksal Öner/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ünsal Silleli.
Aşkınla harab kalbimi bir lâhza sevindir/Betül Erselik/Bayati (Uşşak)/Şarkı/Türk Aksağı/Şerif İçli.
Aşkınla harab olduğumu söyleyebilsem/Y. Sinan Ozan/Eviç/Şarkı/Sengin Semâî/Artaki Candan.
Aşkınla havalandım bî-lâneliğim gel gör/Büzürg/Beste/Hafif/Sultan III. Selim (İlhâmî).
Aşkınla hep bu fakîrin/Zeki Altun/Acemaşîran/İlâhi/Düyek/Zeki Altun (Hâfız).
Aşkınla sararan emel bağımda/Mustafa Savaş/Bayatiaraban/Şarkı/Düyek/Vefik Ataç.
Aşkınla senin sevdiceğim zâr ü zebûnum/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Hacı Arif Bey.
Aşkınla sînem dağlarım/Enderûnî Vâsıf/Hicaz/Şarkı/Düyek/Nikoğos Ağa.
Aşkınla sürünsem yine aşkınla delirsem/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Selâhattin Pınar.
Aşkınla şûride n’ide hüsnün görüp aklı gide/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Abdi Efendi.
Aşkınla yanan kalbim ıztırâbım elemim/Ümit Utku/Hicaz/Şarkı/Semâî/Selâhattin Erköse.
Aşkınla yanan kalbimi bilmez gibi durma/Buselik/Şarkı/Sengin Semâî/Fehmi Tokay.
Aşkınla yanan kalbimin âlâmını dindir/Abdülkâdir Gökmen/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Abdülkâdir Gökmen.
Aşkınla yandır sultânım Allah/Zekâî Efendi (Şeyh-Sünbülî)/Hicaz/İlâhi/Düyek/Doğan Ergin.
Aşkınla yandır sultânım Allah/Zekâî Efendi (Şeyh-Sünbülî)/Hisarbuselik/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Aşkınla yandır Sultânım Allah/Zekâî Halvetî/Hicaz/İlahi/Düyek/Sadun Aksüt.
Aşkınla yanıp geçti gönül her hevesinden/Nâhit Hilmi Özeren/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Alâeddin Yavaşça.
Aşkla dolup taştığımı sen bilmezsen kim bilecek/Sibel Karabaş/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Bilge Özgen.
Aşkla tanıştırıp yaktın beni/Hüseyin Balkancı/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Saadet İdrisoğlu.
Aşkların en ölmezini sana sakladım gel/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hicaz/Şarkı/Semâî/Akın Özkan.
Aşksız da yaşanmaz ki/Zuhâl Sayman/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Semahat Özdenses.
Aşktan bahsettik dostlarla bu akşam/Tümay Başer Üçok/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Sinan Sipahi.
Aşktan yana bir gün olsun neden şansım olmadı/İbrahim Yeşildağ/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İbrahim Yeşildağ.
Aştım hasret dağlarını düze geldim biriciğim/Cemâl Sâfi/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Aşüfte-dil’iz dâm-ı hevâ meskenimizdir/Hicazaşîran/Y. S./Yürük Semâî/Zekâî Dede.
Ata binesim geldi hay dah da/Hüzzam/Türkü/Aksak.
ATATÜRK MARŞI (Savurdu düşman.)/Kâzım Narmanlı/Çârgâh/Marş/Nim Sofyan/Kâzım Narmanlı.
ATATÜRK MARŞI (Yâdelden selâm sana.)/Sevim Varol/Çârgâh/Marş/Sofyan/İrfan Doğrusöz.
Atatürk’ü kalbinde dünyaya ışık saçar/Teoman Önaldı/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Teoman Önaldı.
Ateş koydu yar kalbimin üstüne/Mustafa Arik Arık/Hicaz/Şarkı/Aksak/Faruk Şahin.
Ateş misin yakıyorsun bakınca/Halil Soyuer/Hicaz/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Ateş misin yakıyorsun bakınca/Halil Soyuer/Hicaz/Şarkı/Düyek/Cemil Derelioğlu.
Ateş misin yakıyorsun bakınca/Halil Soyuer/Karcığar/Şarkı/Aksak/Yücel Aşan.
Ateş söndü küle döndü/Sâmi Derintuna/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/İsmail Demirkıran.
Ateş-i âlâm ile yandıkca gönlüm hânesi/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Şekerci Cemil Bey.
Ateş-i aşk olmada her dem sebep berbâdıma/Bayati/Şarkı/Ağır Aksak/Tatyos Efendi.
Ateş-i aşkın eseri var ciğerimde/Acemkürdi/Şarkı/Yürük Semâî/Rif’at Bey.
Ateş-i aşkın harâb etti dil-i nâlânımı/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Hâfız Yusuf Efendi.
Ateş-i aşkın senin ey mehlikâ/Mehmet Sâdi Bey/Eviç/Şarkı/Ağır Aksak/Rif’at Bey.
Ateş-i aşkın senin ey mehlikâ/Mehmet Sâdi Bey/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Rif’at Bey.
Ateş-i aşkınla câna dil kebâb olmaktadır/Rızâ Savaşkan/Acemaşîran/Şarkı/Curcuna/Emin Ongan.
Ateş-i aşkınla câna dil kebâb olmaktadır/Rızâ Savaşkan/Ferahfeza/Şarkı/Ağır Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ateş-i aşkınla cânâ oldum dîvâneden beter/Acemkürdi/Beste/Berefşan/Osep Ağa (Ebeyan).
Âteşi aşkınla öyle dağla ki/Cemâl Safi/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Salih Suphi Soner.
Ateş-i aşkınla peyderpey tabahhur eyleyip./Bayati/Şarkı/Aksak/Hüseyin Sâdettin Arel.
Ateş-i aşkınla yandım nûr-ı îmânım Ali/Kenan Rifâi/Hüzzam/İlâhi/Düyek/Kenan Rifâî.
Ateş-i aşkıyle gönlüm dağlarım/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ahmet Bey.
Ateş-i hicrinle yakma sîne volkan olmasın/Hisarbuselik/Şarkı/Müsemmen/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ateş-i sûzân-ı firkat yaktı cism ü cânımı/Mehmet Sâdi Bey/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Hacı Fâik Bey.
Ateş-i sûzân-ı firkat yaktı cism ü cânımı/Mehmet Sâdi Bey/Hüzzam/Şarkı/Yürük Semâî.
Ateşim yanmadan tütünüm tüter/Eviç/Şarkı/Sofyan.
Ateşim yanmaz oldu dumanım tütmez oldu/Cemâl Bora/Hüzzam/Türkü/Düyek/Yılmaz Yüksel.
Ateşimsen ocağımdan gözyaşımsan yanağımdan/Doğan Tanır/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Ateşindir a güzel sevgiyi sevdâ edici/Mustafa Tahralı/Hisar/Beste/Çenber (Ağır)/Alâeddin Yavaşça.
Ateşiyle yanıyorken yüreğim/Akif Salı (Müftü)/Gerdaniye/Şarkı/Aksak/Nûri Halil Poyraz.
Ateşiyle yanıyorken yüreğim/Akif Salı (Müftü)/Karcığar/Şarkı/Aksak/Râkım Elkutlu.
Ateşli râşeler veriyor iştiyâkınız (İŞTİYAK)/Hidâyet/Ferahfeza/Şarkı/Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ateştim kül oldum ışıktım söndüm/İlkan San/Bayatiaraban/Şarkı/Düyek/Reyhan Karataş.
Atfeyle bana hançer-i müjgânını her bâr/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Hasan Bey (Ûdî).
Atımı bağladım ben bir meşeye/Gerdaniye/Türkü/Aksak.
Atıyor sanki hazan ömrüme bir gizli adım/Cemâlettin Kıpçak/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Abidin Gerçeker.
Atladım bahçene girdim gülleri fincan gibi/Eviç/R. T./Aksak.
Atlarım dağlardan yokuşlar bitmez/Ertuğrul Özyıldırım/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Suat Yıldırım.
Atmış üzerinden karı müjdeliyor ilkbaharı/Yılmaz Yüksel/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Yılmaz Yüksel.
Avâre gönül lûtfunu bir gün görecek mi/Besim Bey/Ferahnâk/Şarkı/Curcuna/Şerif İçli.
Avâre gönül yine sensiz hicrâne daldı/Yegâne Teksel/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Melâhat Pars.
Avlu deliğinden boyun gösterir/Gerdaniye/R. T./Aksak.
Avlusunda eriği var/Hüzzam/Şarkı/Aksak.
Avuçlarımın içinde ellerin gözlerin gözlerimin içinde/Mustafa Karamelek/Hüseynî/Şarkı/Semâî/Fethi Karamahmudoğlu.
Avuçlarından içtim aşk şarabını/Serap Tardü Arısan/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Sadun Aksüt.
Avutma kendini maziye bakıp/Sami Derintuna/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Elisabet Gençel.
Ay batarken pencerenden sen görünsen gün doğar/Turgut Çelik/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Müsemmen/Erdinç Çelikkol.
Ay buluttan süzülmüş öpmüş gülü gizlice/Özgen Bilgisel/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Necip Gülses.
Ay doğarken gecelerden harelenir garip garip/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Ay doğarken şu tepeden iner zeybekler/Yusuf Ziyâ Ortaç/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Kaya Bekat.
Ay doğarken şu tepeden iner zeybekler/Yusuf Ziyâ Ortaç/Hüseynî/Türkü/Düyek/İsak Varon.
Ay geçer yıl geçer uzarsa ara/Mehmet Erbulan/Acemkürdi/Şarkı/Semâî/Kutlu Payaslı.
Ay gülmüyor yüzüme bu gece/Selma Erdeviren/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/Selma Erdeviren.
Ay mı doğmuş gün mü doğmuş âlem rûşen/Hicazkâr/Köç./Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ay öperken suların göğsünü sâhilde yıkan/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Şükrü Tunar.
Ay öpüyorken saçlarını sâhilde benimle dalsak suların koynuna ah seninle/Mustafa Ünal Yılmazer/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Aksak/Mustafa Ünal Yılmazer.
Ay örerdi ipek tüller/Ayten Baykal/Hicaz/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Ayâ ne edem ol şeh-i hûbâna hediye/Buselik/A. S./Aksak Semâî/Kara İsmail Ağa.
Ayağına giymiş sedef nalini/Eviç/R. T./Aksak.
Aybeder hâl-i dil-i âşüfte-sâmânım gören/Eviçbuselik/Beste/Muhammes/Dede Efendi.
Ayda yılda bir değil her gün ara sor beni/İlkan San/Hüseynî/Şarkı/Aksak/İsmâil Ötenkaya.
Aydın Türk’ün anayurdu/Sâmih Rif’at Bey/Karcığar/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Aydınlanır cihânım bir bakış kâfi gelir/Sabri Aykaç/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Sabri Süha Ansen.
Aydınlık bir sabahın özlemi içindeyim/Fatma Mit/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Düyek/Selahattin Sağlam.
Aydos’tan esen rüzgâr dalgalara kavuşur/Kemâl Sincer/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Amir Ateş.
Ayetinin safhasında gör ne yazmış ol kadîm/Nesîmî/Hüzzam/İlâhi/Nim Sofyan.
Ayın ışıltısı vurmuş yüzüne/Bedri Appak/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/İbrahim Halil Taşkent.
Ayın ondördü yüzün ipekten hâlesi var/Ali Rıdvan Umar/Karcığar/Şarkı/Nim Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Ayırma gözlerini gözlerimden bu akşam/Yaşar Nâbi Nayır/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz/Ziyâ Paşa/Evcişevk/Y. S./Yürük Semâî/Akın Özkan.
Aylar değil ömrümce hiç “gel” demese de sesin/Yusuf Nalkesen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yusuf Nalkesen.
Aylar oldu tek bir satır yazmadın sen neredesin/Şükrü Yetimoğlu/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Suphi İdrisoğlu.
Aylar yıla sevdâlı gönül aşka divâne/Hüseyin Tansever/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/İsmail Demirkıran.
Aylar yıllar geçiyor o hasretin bitmiyor/Galip Uzunca/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Recep Güçlüler.
Aylar yıllar geçti de ne de yaramaz oldun/Sabahattin Ergi/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Sabahattin Ergi.
Aylar yıllar geçti yok senden bir haber/Şekip Ayhan Özışık/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Şekip Ayhan Özışık.
Aylarca bırakıp da unuttum seni sanma/Hicazkâr/Şarkı/Türk Aksağı/Sahak Hocasar (Kemânî).
Aylardan beridir ben görmediğim o yârin/Sabri Süha Ansen/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Sabri Süha Ansen.
Ayların sultanı hoşgeldin mübarek Ramazan/Reşat Özpirinçci/Acemaşîran/İlâhi/Müsemmen/Erdinç Çelikkol.
Aynada bu gece bir resim gibi kendimi görmek istedim/Aysel Gürel/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Cemil Derelioğlu.
Aynalar sır tutar sır melâlime/Adem Erim/Hicaz/Şarkı/Düyek/Âmir Ateş.
Ayrı düştüm görmedim cânânımı/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Bogos Efendi (Hânende).
AYRILAMAM (Seni çılgın gibi sevdim.)/Akın Özkan/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Akın Özkan.
Ayrıldık ayrılalı (TATLI GÜNLER YAŞARKEN)/Muzaffer Kazan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Necdet Erdemli.
Ayrılığın kalbime bir ağ gibi örüldü/Uğur Gür/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ali Şenozan.
Ayrılığın sırdaşıyım/Mehmet Turan Yarar/Hicaz/Şarkı/Semai/Faruk Şahin.
Ayrılığın üstünden seneler geçse bile/Alâeddin Şensoy/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Alâeddin Şensoy.
Ayrılığın yolu var hüzünlü kaşlarında/Asuman Solak/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yılmaz Yüksel.
Ayrılık âh ayrılık/Zeki Duygulu/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Zeki Duygulu.
Ayrılık alnımın kara yazısı/Orhan Arıtan/Gerdaniyebuselik/Şarkı/Yürük Semâî/Alâeddin Yavaşça.
Ayrılık ateşten bir ok/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Fahri Kayahan.
Ayrılık da zor değil eğer hasret olmasa/Hasan Oral Şen/Hicaz/Şarkı/Aksak-Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Ayrılık gölge düşürdü sevgimize/Yusuf Aksoy/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hasan Soysal.
Ayrılık kapıya dayandığında/Sevinç Atan/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Düyek/Sedat Kayahan.
Ayrılık ne demek hasret ne demek/Günsel Çelikoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sevinç Tevrüz.
Ayrılık perde perde uzaklaşır gider de/Vecdi Bingöl/Gerdaniye/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Ayrılık saati çaldığı zaman dalında kurudu ansızın bahar/Berran Yalçın/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Ayrılık ümitlerin ötesinde bir şehir/Şahap Gürsel/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Avni Anıl.
Ayrılık vakti geldi bırakıp gidiyorsun/Asuman Erdemli/Hicaz/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Ayrılık yeli estirdin hangi dağın ardındasın/Mehmet Cem Yiğit/Gerdaniyebuselik/Şarkı/Düyek/Suphi İdrisoğlu.
Ayrılık yıldönümü kalbime yâdın doluyor/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Hayri Yenigün.
Ayrılık yıldönümü kalbime yâdın doluyor/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüseynî/Şarkı/Sofyan-Curcuna/Sadettin Kaynak.
Ayrılıkmış bilmiyordum gözlerinden öptüğüm/Mustafa Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Mustafa Ünal Yılmazer.
Ayrılıkta bu sır nedir/Selâhattin İçli/Buselik/Şarkı/Nim Sofyan/Selâhattin İçli.
Ayrılırken bakmadın hiç/Turgut Çelik/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Erdinç Çelikkol.
Ayrılırken dökülen iki damla gözyaşı/Refik Özcan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Teoman Önaldı.
Ayrılırsan gözlerimden gelme artık bir daha sen/Hârun Zeki Öztemiz/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Hârun Zeki Öztemiz.
Ayrılmaya kararlıysan son defa bir bakta git/Cevdet Kerim Kızrak/Bayati/Şarkı/Düyek/Metin Everes.
Ayrılsak ta kalbim sana küsmedi ki unutayım/Sâmi Derintuna/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/Ali Şenozan.
Ayşe kız baban nerede/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Refik Fersan.
Ayşe kız yallah/Gerdaniye/Şarkı/Sofyan.
Ayşe’m/Bayatiaraban/Şarkı/Fâiz Kapancı.
Ayşe’m Ayşe’m gül Ayşe’m/Kasım İnaltekin/Hicaz/Şarkı/Aksak/Kasım İnaltekin.
Ayşe’m tarladan gelir/Doğan Ergin/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Doğan Ergin.
Ayva dibi serin olur yatmaya/Hûzî (Hicaz)/Türkü/Aksak.
Az biliriz çok söyleriz bilmem yâ Rab biz n’eyleriz/Hüsâmettin Olgun/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Murat Derin.
Azad et sen nigahınla bu esir-i biçareni/Meriç Kocaoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Burhan Bakışkan.
Azâde-ser’iz çerha bizim minnetimiz yok/İsmail Fennî Ertuğrul/Hicazkâr/Y. S./Yürük Semâî/İsmail Fennî Ertuğrul.
Azîmetin nereden böyle bî-nikab senin/Hüseynîaşîran/Beste/Zincir/Hacı Sâdullah Ağa.
AZİZ İSTANBUL (Sana dün bir tepeden.)/Yahyâ Kemâl Beyatlı/Hicaz/Şarkı/Semâî/Münir Nûrettin Selçuk.
Azm-i dildâr-ı tü dâret câm-ı ber-âb âmed/Hicaz/Kâr/Hafif/Bolâhenk Nûri Bey.
Azm-i gülzâr eyle bülbül devridir/Fehmî/Arazbar/Şarkı/Ağır Aksak/Rızâ Efendi (Kemânî).
Bâde ver sâkî zîrâ gönül mahzundur/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Rif’at Bey.
Bâde-i vuslat değildir içtiğin her katre âb/Muzaffer Nazlı/Hüseynî/Şarkı/Devr-i Hindî/İbrâhim Tuğberk.
Bademlerle bir açar baygın ıtırlar saçar/Fethi Karamahmudoğlu/Gerdaniye/Şarkı/Nim Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Bağ oldum bostan oldum/Hüseynî/Şarkı/Aksak/İsmail Hakkı Nebiloğlu.
Bağa girdim ay çıktı karşıma bir yâr çıktı/Sâdi Hoşses/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Sâdi Hoşses.
Bağa girdim üzüm yok (PENBE KIZ)/Karcığar/Şarkı/Düyek/Mildan Niyâzi Ayomak.
Bağ-ı aşkın andelîbi hazret-i üftâdedir/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Bayati/İlâhi/Devr-i Revân/Cinuçen Tanrıkorur.
Bağ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz/Nâbî/Bestenigâr/Beste/Çenber (Ağır)/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Bağ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz/Nâbî/Hüseynî/Şarkı/Müsemmen/Bekir Sıtkı Sezgin.
Bağ-ı hüsnünde efendim lâleler buldu kemâl/Hüzzam/Şarkı/Ağır Düyek/Sâlih Dede.
Bağ-ı hüsnünde gönül bülbülü nâle-hân olur/Hasan Fehmi Mutel/Dilkeşhaveran/Şarkı/Ağır Aksak/Hasan Fehmi Mutel.
Bağ-ı sînemde açıp lâle gibi dağ-ı derûn/Eviç/Şarkı/Düyek/Mehmet Bey (Neyzen).
Bağından her güzel bir gül seçerdi (GÖNÜL)/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Teoman Alpay.
Bağından her güzel bir gül seçerdi/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Akın Özkan.
Bağından her güzel bir gül seçerdi/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Ümit Aşık.
Bağladın zülüf telinden/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Bağlamışken sevdiğime bahtımı/Ahmet Uzel/Bestenigâr/Şarkı/Müsemmen/Ahmet Uzel.
Bağlandı aşk yollarım geçip gitti yıllarım/Sâlih Korkmaz/Hicaz/Türkü/Düyek/Nihat Adlim.
Bağlandı gönül zülfüne bir yosma civânın/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Selânik’li Ahmet Efendi.
Bağlandı siyah zülfüne dîvâne mi gönlüm/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Bîmen Şen.
Bağlanıp zülf-i hezâran tâbına/Ömer Nâci Efendi (Muâllim)/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Şevkî Bey.
Bağlar bahçeler güller ile lâle sünbüller/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Bağlardın yürekten beni bağlardın/Mustafa Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Mustafa Ünal Yılmazer.
Bağlayıp zülfünle cânâ tut ki âzâd istemem/Yâsin Hatipoğlu/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Erdinç Çelikkol.
Bağrıma bastığım kara taşları/Abdullah Satoğlu/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Hüseyin Soysal.
Bağrıma taş basaydım/Fuat Hulûsi Demirelli/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Bağrıma taş basmışken yine girdin dünyâma/Zekâi Tunca/Hüzzam/Fantezi/Düyek/Zekâi Tunca.
Bağrımdaki biten başlar Muhammed’in aşkındandır/Seyfullah Nizamoğlu (Sey)/Hüzzam/Tevşih/Düyek/(Dede olabilir).
Bağrımdaki biten başlar Muhammed’in aşkındandır/Seyfullah Nizamoğlu (Sey)/Hüzzam/İlâhi/Sofyan/Ahmet Özhan.
Bağrımı yaktın kadın yeter büktün belimi/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Bağ-zâr-ı aşka girdim kokladım bir verd-i ter/Abdülbâki Baykara (Şeyh)/Ferahfeza/A. S./Aksak Semâî/Osman Şevki Uludağ.
Bahâne bahâne her şey bahâne (Alem bahanedir.)/Zeynep Arıcan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Tâhir Karagöz.
Bahar bakışlı anam/M. Özkır/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sâdi Hoşses.
Bahar bakışlı anam başı nakışlı anam (Anam anam canım anam)/M. Özkır-G. Aydoğdu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Gültekin Aydoğdu.
Bahar bir gelse arkasından yaz/Güngör Sakman/Hicaz/Şarkı/Aksak/İsmail Ötenkaya.
Bahar Boğaziçi’nde alırken nefesini/Orhan Kızılsavaş/Hicaz/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Bahar erdi yeşillendi çemenler/Hicaz/Şarkı/Düyek/Nâzım Bey (Kanûni-âmâ).
Bahar erdi yine ezhâr-ı gûnâ-gûn ayân oldu/Buselikaşîran/A. S./Aksak Semâî/Hayri Yenigün.
Bahar geldi çiçek açtı/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Nasib’in Mehmet Yürü.
Bahar geldi gönlüme güldü diye gözlerin/Hâldun Kâmran Ayıkgezmez/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Hâldun Kâmran Ayıkgezmez.
Bahar geldi gül açıldı aşka geldi bülbül şimdi/Muhlis Sabahattin Ezgi/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Muhlis Sabahattin Ezgi.
Bahar geldi yeter gayrı bu uyku ulvi cânânım/Özcan Korkut/Bayatiaraban/Şarkı/Ağır Düyek/Özcan Korkut.
Bahar gelince eser başta kavak yelleri/Hüseyin Tansever/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Bülent Ulusoy.
Bahar gelmiş güller açmış dediler/Bekir Mutlu/Hicaz/Fantezi/Aksak/Hüseyin Soysal.
Bahar gelsin çiçek açsın sevenler hep kucaklaşsın/Oktay Zerrin/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Necdet Tokatlıoğlu.
Bahar gibi yaz gibi sevgilide naz gibi/İlkan San/Buselik/Şarkı/Düyek/Sadettin Çevik.
Bahar goncası gibi/Fethi Karamahmudoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Bahar gözlerinde bir ıslak Eylül/Münire Aksaray/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yaşar Bedük.
Bahar ile neşâtımız/Karcığar/Şarkı/Türk Aksağı/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Bahar oldu (erdi) güzel seyre gelmez mi/Karcığar/Şarkı/Curcuna.
Bahar oldu açıldı lâle vü gül/Hicaz/Şarkı/Aksak/Rif’at Bey.
Bahar oldu açtı güller/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Bolâhenk Nûri Bey.
Bahar oldu açtı sünbül/Ferahfeza/Şarkı/Devr-i Hindî/Kemânî Serkis Efendi.
Bahar oldu beyim evde durulmaz/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Şeyh Ethem efendi.
Bahar oldu sular akar çayıra/Hacı Ârif Bey/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Hacı Ârif Bey.
Bahar oldu sular karardı/Hüzzam/Şarkı/Düyek.
Bahar oldu yine açıldı güller/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Ferahnâk/İlâhi/Düyek/Cinuçen Tanrıkorur.
Bahar olsa çemenzâr olsa âlem handedâr olsa/Süleyman Nazif/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Fahri Kopuz.
Bahar olsun mevsimler sabah olsun geceler/İsmet Sünter/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/İsmâil Acar.
Bahar olur benim kışım mutluluktan döner başım/Mehmet Erbulan/Acemkürdi/Fantezi/Aksak/Rıdvan Tandoğan.
Bahar olur yaz olur güzellerde naz olur/Yesârî Asım Arsoy/Gerdaniye/Şarkı/Nim Sofyan/Yesârî Asım Arsoy.
Bahar senden almış bütün rengini/Nûrettin Baykal/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Faruk Şâhin.
Bahar sensiz hazan sensiz olamaz/İbrahim Halil Taşkent/Karcığar/Şarkı/Düyek/Halil İbrâhim Taşkent.
Bahara indi melekler/Selâhattin İçli/Buselik/Şarkı/Devr-i Hindî/Selâhattin İçli.
Baharda aşk çiçeklerde tomurcuklar filizlendi/Mustafa Ünal Yılmazer/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna-Semai/Mustafa Ünal Yılmazer.
Bahardım sen gittin güz oldum soldum/Hüseyin Balkancı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hamdi Demircioğlu.
Baharı görmeden yazı görmeden/İlkan San/Hicaz/Şarkı/Semai/Erol Erdiş.
Bahâr-ı hüsnünde mehtâbı gördüm dün gece/Şevket Bey (Ûdî)/Acemkürdi/Şarkı/Curcuna/Arif Sâmi Toker.
Baharı n’eyleyim yazı n’eyleyim/Rasim Esenlik/Acemkürdi/Şarkı/Oynak/Rafet Kıral.
Baharım ilk aşkım son ümîdimdin benim/Müzehher Güyer/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Müzehher Güyer.
Baharın bir başka yazın bir başka/Cumali Karataş/Hüseynî/İlahi/Değişmeli/A. Atilla Sütşurup.
Baharın geldiğin nerden bileyim/Virânî Abdal/Eviçhûzî/Nefes/Yürük Semâî.
Baharın gülleri solana kadar bıraktığın yerde bekleyeceğim/Şükrü Yetimoğlu/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Yüksel.
Baharın ilk mehtâbı ışıklı gözlerinde/Orhan Kızılsavaş/Aşkefza/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Baharın yeşilinde sanki sen varsın/Sâmi Derintuna/Ferahfeza/Şarkı/Düyek/Nezahat Soysev.
Baharın zamânı geldi a canım/Hicaz/Köç./Aksak/Dede Efendi.
Bahâristân-ı hüsnün eylemişler âşıkan ezber/Hüseynîzemzeme/Beste/Zincir/Ali Rızâ Efendi (Şeyh).
Baharla hazân birleşemez ortada yaz var/Veliye Yâkut/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Avni Anıl.
Baharlar hazan olur açmadan solar gülüm/Recep Güçlüler/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Recep Güçlüler.
Baharlar tez geçer yaz olmayınca/İlkan San/Hüseynî/Şarkı/Aksak/İsmail Ötenkaya.
Bahçede gördüm üç güzel/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Medenî Aziz Efendi.
Bahçeler yaprakla dolmuş sonbaharın cilvesi/Zeki Atkoşar/Buselik/Şarkı/Müsemmen/Zeki Atkoşar.
Bahçelerde bülbül boş yere ötmez/Ahmet Asma/Hicaz (Hümâyun)/Türkü/Nim Sofyan/Mustafa Uyan.
Bahçelerde saz olur gül açılır yaz olur (Seni sevdim seveli.)/Hicaz/Türkü/Sofyan.
Bahçelerden yükselirken kuşların son şarkısı/Tümay Başer Üçok/Hisar/Şarkı/Müsemmen/Alâeddin Yavaşca.
Bahçemde açılmış yine güller/Ertuğrul Ottekin/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Mustafa Ünal Yılmazer.
Bahçemde bir bahar günü açarak/Faruk Nafiz Çamlıbel/Isfahan/Şarkı/Düyek/Ergüder Öktem.
Bahçemde şafak gülleri mor salkımlar/Seyfettin Başçıllar/Ferahnâk/Şarkı/Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Bahçemdeki son goncayı rüzgâr koparırken/Ali Özokur/Hicazkâr/Şarkı/Semâî/Kadri Şençalar.
Bahçemdeki son gonceyi rüzgâr koparırken/Ali Özokur/Hüzzam/Şarkı/Yürük Semâî/İsmâil Demirkıran.
Bahçemizde güller açtı neş’e doldu her yere/Mustafa Ünal Yılmazer/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Ertuğrul Ottekin.
Bahçende gül solmadan gel/Tûran Kekevi/Gerdaniye/Şarkı/Sofyan/Mehmet Nazmi Özalp.
Bahçendeki gonca gülmüş/Sâmi Derintuna/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Câhit Deniz.
Bahçenizde gül var mı/Hicaz/Şarkı/Aksak.
Bahçesinde sarı gül bâzı ağla bâzı gül/Hüseynî/Şarkı/Sofyan.
Bahr-i derd-i aşka dalmıştır gönül/Bayatiaraban/Şarkı/Yürük Semâî/Rif’at Bey.
Bahs açıp âşıklığımdan gizlice cânânıma/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/İbrâhim Efendi.
Bahs etme o aşkın bana en son gecesinden/Ümit Gürelman/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Ümit Gürelman.
Baht-ı dûn etti beni pek bî-karar/Kemâl Emin Bara/Hüseynî/Şarkı/Devr-i Hindî/Hüseyin Sâdettin Arel.
Bahtı inkâr ile ey yâr yeni bir baht olmaz/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Baht-ı nâ-sâzım beni dildârdan dûr eyledi/Suphi Ziyâ Özbekkan/Isfahan/Y. S./Yürük Semâî/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Bahtım o kadar kara ki târife mahâl yok/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Neyzen Rızâ Bey.
Bahtım yüzün gülmez mi/Ahmet Ilgaz/Hicaz/Şarkı/Düyek/Vefik Ataç.
Bahtımın karanlık sarp yamacından/Hicaz/Şarkı/Raks Aksağı/Sadettin Kaynak.
Bâis oldu çeşm-i mestin âşıkın berbâdına/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Şevkî Bey.
Bak bahta da ikbâle de nûr indi Hatay’da/Behçet Kemâl Çağlar/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Cevdet Çağla.
Bak gönlüme gurbette açan bir güle döndü/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Ahmet Mükerrem Akıncı.
Bak gözlerinin rengi ateşler gibi yanmış/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Râkım Elkutlu.
Bak işte akşam oldu inlesin kaval yine/Mustafa Arif Arık/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Faruk Şahin.
Bak kalbime sevgin acı bir iz gibi kaldı/Acemaşîran/Şarkı/Sengin Semai/Selçuk Kurt.
Bak kalbime sevgin acı bir iz gibi kaldı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Avni Anıl.
Bak ne hâle koydu bu baht-ı siyah/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Hacı Arif Bey.
Bak şu çiçeğin rengine/Nûri Uçar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Kadri Şençalar.
Bak şu feleğin işine/Hicaz/R. T./Devr-i Hindî.
Bak şu gönül figan eder/Erdal Yılmaz/Canfeza/Şarkı/Düyek/Ahmet Dalkılıç.
Bak şu güzel köylüye işte bu kızdır perî/Mustafa Nûri Bey (Hacı)/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Rızâ Bey (Danbeni).
Bak şu Hakk’ın hikmetine ne güzeller yaratmış/Eviç/R. T./Sofyan.
Bak şu kalbim ne diyor/Hüceste Aksavrın/Hicaz/Şarkı/Curcuna/İrfan Özbakır.
Bak şu kalbim yârelendi sevdiğim derdinle hep/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ahmet Uzel.
Bak şu kıza ne çok ağlıyor/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Sedat Öztoprak.
Bak vech-i yâre gelmiş kemâle/Ali Ulvi Kurucu/Hüseynî/Nefes/Sofyan/Cüneyt Kosal.
Bak yalvarıyor nâlesi âhımda rebâbın/Melek Hiç/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Sâdi Hoşses.
Bak yine geçti bahar gül n’eylesin/M. Nihat Etiz/Acemkürdi/Şarkı/Semâî/İzzet Altınbaş.
Bak yine geldi bahar yemyeşil oldu dağlar/Şâkir Döşemeciler/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/Mümin Salman.
Bak yine kaldın tek başına sen çileli gönlüm/Ahmet Tutaklar/Hicaz/Fantezi/Aksak/Ahmet Tutaklar.
Bak yine sana geldim/Hâlit Çelikoğlu/Dügâh/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Bakarak herkese bu can yakıcı işve ile/Hüseynî/Şarkı/Yürük Semâî/Nâzım Bey (Kanûni-âmâ).
Bakarken enginlere dalar gider gözlerim/Engin Çır/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Bakayım hüsnüne bir kaşı gözü kara bulun/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Rif’at Bey.
Bakılır mı o şeh-i kişver-i hüsn-âbâde/Gerdaniye/Beste/Çenber (Ağır)/Ebû-Bekir Ağa.
Bakın bâd-ı semûm olmuş ecel âh/Hâfız Yusuf Efendi (Enderûnî)/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hâfız Yusuf Efendi.
Bakıp cemâl-i yâre çağırıram dost dost/Niyâzî-i Mısrî/Hicaz/İlâhi/Nim Evsat/Doğan Ergin.
Bakıp ruhsârına âh eylemiştim/Rahmi Bey/Bayatiaraban/Şarkı/Devr-i Hindî/Rahmi Bey.
Bakıp ta yüzüme veda ederken birkaç gün demiştin seneler oldu/Ömer Umutlu/Hicaz/Şarkı/Düyek-Sofyan/İlgün Soysev.
Bakışı yaz sıcağı gülüşü bahar gibi/Necip Mirkelâmoğlu/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Necip Mirkelâmoğlu.
Bakışının esrârı nedir ah bilsem/Neveser Kökdeş/Hüzzam (Müstear)/Şarkı/Curcuna/Neveser Kökdeş.
Bakışlar kapanır düşlere bir gün/Fethi Karamahmudoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Bakışlar tutsak olur bir güzel göze/Betül Yücer/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Bakışların başka tutumun başka/Hasan Karaağaç/Ferahnâk/Şarkı/Düyek/Necdet Tokatlıoğlu.
Bakışların kıvılcım rûha alev saçıyor/Alâeddin Yavaşça/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Nim Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Baki değiliz cihanda her şey geçici/Fuad Bayramoğlu/Isfahan/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Bakma ak saçlarıma içimde genç yıllar var/Halil Soyuer/Hicaz/Şarkı/Aksak/Niyâzi Şengül.
Bakma bize düşman gibi ordan beri gel ha/Hûzî/Y. S./Yürük Semâî/Tab’î Mustafa Efendi.
Bakma sakın benden yana/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Şâkir Ağa.
Bakmadın hiç kalbimin feryâdına/Vâhit Özaydın/Isfahan/Şarkı/Müsemmen/Alâeddin Yavaşça.
Bakmayıp haline sevdaya dalan kim güzelim/Samim Arıksoy/Buselik/Şarkı/Curcuna/Uzman Sağlık.
Bakmış idim hâl-i anber-fâmına/Ferahfeza/Şarkı/Aksak/İsmet Ağa.
Bakmıyor gayri güzelim yüzüme/Dügâh/Şarkı/Düyek/Hikmet Efendi.
Bakmıyor üftâde-i nâ-şâdına/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Kemânî Bülbülî Sâlih Efendi.
Baktığım her yerde varsın dilde mihmânım mısın/Osman Nûri Özpekel/Ferahnâk/Şarkı/Ağır Aksak/Osman Nûri Özpekel.
Baktıkca hüsn ü ânına hayran olur âşıkların/Hicaz/Beste/Lenk Fahte/Suphi Ezgi.
Baktıkca hüsn ü ânına hayran olur âşıkların/Hüseynîaşîran/Beste/Lenk Fahte/Zekâî Dede.
Baktıkça o güzel gamzene meftun olurum ben/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Cemil Muslu.
Baktıkça yaralarsın ta içimden sen beni/Yektâ Güngör Özden/Hicaz/Şarkı/Sofyan/İlgün Soysev.
Baktım ki gönül hayli uzak günlere dalmış/Hasan Soysal/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Hasan Soysal.
Baktım lebine gülşen-i sevdâ benim oldu/Hüseynîaşîran/Şarkı/Sengin Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Baktım yine fecrinde güneş dinleniyor/Yılmaz Karakoyunlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Fâruk Şâhin.
Bakup camâli yâre/Niyâzi Mısrî/Acemaşîran/İlâhi/Yürük Semai/Asım Molla.
Balam sen ne güzelsin/Mehmet Erbulan/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Ünsal Silleli.
Balkonda saatlerce düşündüm seni andım/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Şükrü Tunar.
Bana aşkı öğretensin/Câhit Deniz/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Câhit Deniz.
Bana aşkın şarabını sundu yârim bu gece/Bâki Çallıoğlu/Acemkürdi/Şarkı/Curcuna/Hüseyin Coşkuner.
Bana bakmakta yine gamze ile dîdelerin/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Bana benden de yakın/Esin Şenkal/Hicaz/Şarkı/Düyek/İbrahim Halil Taşkent.
Bana benden yakınsın kendine yabancısın/Mukadder Özakman/Hicaz/Şarkı/Aksak/M. Sabri Akçagül.
Bana bir aşk masalından şarkılar söyle/Erol Sayan/Buselik/Şarkı/Müsemmen/Erol Sayan.
Bana bir atf-ı nazar eyle ki ihsân göreyim/Reşat Özpirinçci/Hüseynîaşîran/Şarkı/Aksak/Bekir Sıtkı Sezgin.
Bana bir İstanbul şarkısı gönder/Taner Çağlayan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Taner Çağlayan.
Bana bir ninni söyle ruhumda rüzgar essin/İklim Karaca/Hicaz/Şarkı/Düyek/Turhan Taşan.
Bana bir şarkı söyle mutluluğu anlatsın/Erol Gül/Hicaz/Şarkı/Aksak/Selâhattin Altınbaş.
Bana bütün rüzgârlar senin yönünden gelir/Orhan Kızılsavaş/Aşkefza/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Bana eşten dosttan gülen yüz mü var/Nazmi Yükselen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Nazmi Yükselen.
Bana felek gör ne etti/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Rif’at Bey.
Bana gel gönlüme gir kalbimi aşkınla yakıver/M. Ünal Yılmazer/Hicaz/Şarkı/Aksak/M. Nazmi Özalp.
Bana gel sevgilim ol kalbime gir diyemem/Uğur Gür/Hicaz/Fantezi/Evfer-Aksak/Özgen Gürbüz.
Bana gönül verdiğini hissedersin bildiğimi/Yâsemin Balkan/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Abdülkadir Salar.
Bana göre yâr değilsin istemem seni/Gülse Yöney/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sibel Taşbaş.
Bana gül gonca olursun nazlı cemâlim/Ahmet Uzel/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Bana gül mü diyorsun gülemem tâlih kızar/Hüceste Aksavrın/Hicaz/Şarkı/Düyek/Bâki Duyarlar.
Bana hem-dem eyleyen ey gam seni/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Nikoğos Ağa.
Bana hemen koş gel acılarım dinsin/İsmet Tahtacıoğlu/Buselikaşîran/Şarkı/Oynak/Cavit Ersoy.
Bana hep böyle cefâ etme karışmam küserim/Alâeddin Öcal/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/İsmail Baha Sürelsan.
Bana hep dert veriyorsun deme candan olurum/Turgut Çelik/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Bana her yerde senin rûy-i melâlin görünür/Hicaz/Şarkı/Aksak/Bîmen Şen.
Bana hiç yabancı gelmiyor güzel çehreniz/Nâil Güneş/Hicaz/Şarkı/Aksak/Nâil Güneş.
Bana kalır resmin elin olur cismin/Fethi Karamahmudoğlu/Hicaz/Şarkı/Oynak/Fethi Karamahmudoğlu.
Bana kızıp yıldızlara kaçmışsın/Erol Güngör/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yılmaz Pakalınlar.
Bana lûtf eyler iken sen/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Hacı Arif Bey.
Bana nemli bakışlarla./Hâlit Çelikoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Aydın Tekindor.
Bana neş’e verir sanma şarabım/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Halûk Recâî.
Bana n’oldu değişti şimdi hâlim/Rahmi Bey/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Rahmi Bey.
Bana o kadar yakınsın ki seni ben sandım/Erşet Ömerî/Karcığar/Şarkı/Düyek/Cevdet Çağla.
Bana ol meh gör ne etti/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Ali Efendi (Yüzükcü).
Bana ol şûh gör n’eyledi/Buselik/Şarkı/Evfer (Ağır)/Dellalzâde.
Bana olan cefâ senden değildir/Dertli/Hicaz/Şarkı/Aksak/M. Fatih Salgar.
Bana önce sözleri biraz mânâlı geldi/Orhan Seyfi Orhon/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Ahmet Yektâ Madran.
Bana sev deme gönlüm sonbahar/Ahmet Sıvacı/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/İsmail Öten Kaya.
Bana sevda dersleri verme ey güzel/Seyfi Güldağı/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Seyfi Güldağı.
Bana sevdiğini bir daha söyle/M. Ünal Yılmazer/Hicaz/Fantezi/Semai/Hüseyin Soysal.
Bana seyrân-ı cemâlindir emel/Rahmi Bey/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Rahmi Bey.
Bana solgun bir avuç gül ele nadide çiçeksin/Azmi Aytaç/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Ertuğrul Ottekin.
Bana sorarsan nesine mâil oldum handesine/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı).
Bana tavr-ı nigâhın âh mizâcımca değil ey mâh/Acemaşîran/Şarkı/Raks Aksağı/Şâkir Ağa.
Bana yakın ol sevgili kız/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Drama’lı Hasan Hasgüler.
Bana yardan söz etmeyin/Ferhunde Şehitoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Gültekin Aydoğdu.
Bana yardan vaz geç derler gönül senden vaz geçer mi/Hicaz/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Barak kızı barak çektim hale göze kan düştü/Mustafa Suna/Bayatiaraban/Şarkı/Düyek/Sadettin Çevik.
Bâri felek ben yüzüne söyleyim/Acemkürdi/Şarkı/Yürük Semâî/Nikoğos Ağa.
Başı duman pare pare yol ver dağlar yol ver bana/Âşık Yener/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Mustafa Malay.
Başım döndü sevgiden sevenleri el aldı/Nemika Mürseloğlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/İrfan Özbakır.
Başım dumanlı ve yorgun n’olur uzat kolunu/Mehmet Tûran Yarar/Dilkeşhaveran/Şarkı/Düyek/Akın Özkan.
Başıma döndükçe bezm-i meyde mînâlar benim/Canfeza/Beste/Hafif/Danyal Mantı.
Başımı alır da giderim bir gün/Aytekin Çolakoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Aytekin Çolakoğlu.
Başımızda kavak yeli eser durur deli deli/Yılmaz Yüksel/Hicaz/Şarkı/Evfer/Vefik Ataç.
Başımızda kavak yeli eser durur deli deli/Yılmaz Yüksel/Hüseynî/Fantezi/Düyek/Erdoğan Berker.
Başımızda sevdâ yeli eserken geleceksen geç kalmadan gel güzel/İlkan San/Buselik/Şarkı/Nim Sofyan/Necip Altın.
Başında kar yağa dursun bahar özünde senin/Mehmet Tûran Yarar/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Kaya Bekat.
Başını eğmezdin görünce beni/Züveyir Durmaz/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Osman Ülkü.
Başını göğsüme koy gönlümdeki derdi dinle/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Ekrem Güyer.
Başının altında olsa kollarım bâlîn-i ser/Ferahnâk/Şarkı/Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Başka bir âlem gerektir gönlümü seyrân için/Abdülazîz Efendi (Hekimbaşı)/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Gevherî Osmanoğlu.
Başka mevsim aramam baharımsın yazımsın/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Başkaları gibi sevemem seni/Fethi Karamahmudoğlu/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Fethi Karamahmudoğlu.
Başladım feryâde ben bülbül gibi/Hüseynîaşîran/Şarkı/Aksak/Zeki Arif Ataergin.
Başladın ağyâr ile ünsiyyete/Sermet Efendi/Bayatiaraban/Şarkı/Ağır Aksak/Nûman Ağa.
Batarken ufukta bu akşam güneş/Atıf Zühtü/Hüzzam/Şarkı/Düyek-Curcuna/Sadettin Kaynak.
Batarken ufukta kızıl rengiyle/Cemalettin Turan/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Ali Güngör Çakmakçı.
Bayburt’un eğmeleri, beğenmem değmeleri/Anonim/Hüseynî/Türkü/Türk Aksağı/Sadettin Kaynak.
Baygın suların göğsüne yaslandı da bî-tâb/Münir Tevfik Uraz/Hüseynî/Şarkı/Türk Aksağı/İsak Varon.
Bayram olur her günüm bana güldüğün zaman/Mehmet Sait Şimdi/Buselik/Şarkı/Sofyan/Suphi İdrisoğlu.
Bâzen bir çift göz olur gönlümü benden alan/Hüseyin Tansever/Hüseynî/Şarkı/Aksak/İsmail Demirkıran.
Bâzen denizlerin kırışıksız morundayım/Mehmet Tûran Yarar/Buselik/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Bazen girerim altına dehrin/Yâsin Hatipoğlu/Eviç/Şarkı/Sofyan/Sâdettin Çevik.
Bazen içli bir şiir okunur o yüzde/Vahide Bulak/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Fahri Bulut.
Bâzen kış bâzen baharla/Sâlih Korkmaz/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Alâeddin Şensoy.
Bazen serin esen bir yel gibisin/Güngör Karagözlü/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Burhan Bakışkan.
Bâzen ümit bâzen neş’e bâzen keder geldi gitti/Taner Şener/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Zeynettin Maraş.
Be bahçevan ben bahçemi bellerim/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/(Muzaffer Kurtulmuş-Taş Plâk).
Be gemici gemici kullan dümeni/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan.
Bebeğiyim uyutandır çiçeğiyim büyütendir/Fethi Karamahmudoğlu/Hicaz/Şarkı/Semâî/Fethi Karamahmudoğlu.
Bedenimde duran benimle olan/Ömer Umutlu/Bayati/Şarkı/Düyek/Cavit Ersoy.
Beğendim seni efendim geçmem asla ben/Ferahnâk/Şarkı/Düyek/Dede Efendi.
Be-hey bülbül nedir feryâd vâr eyle Hak’dan istimdâd/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Bayatiaraban/İlâhi/Bektâşi Raksı Evf./Doğan Ergin.
Be-hey bülbül nedir feryâd vâr eyle Hak’dan istimdâd/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Dilkeşhaveran/Durak/Durak Evferi.
Be-hey bülbül nedir feryâd vâr eyle Hak’dan istimdâd/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Gülizar/İlâhi/Sofyan/Cinuçen Tanrıkorur.
Be-hey kardeş Hakk’ı bulam mı dersin/Yunus Emre/Gülizar/İlâhi/Evsat/Abdullah Efendi (Tosunzade).
Bekasız hüsnün güvenme ânına/Mehmet Hafîd Bey/Bayatiaraban/Şarkı/Düyek/Lem’î Atlı.
Bekçisiyim bu serin ve siyah gecelerin/Kemâlettin Kâmi Kamu/Hicaz/Şarkı/Semâî/Kaya Bekat.
Bekle demiştin o yerde bekledim yine/Hasan Sözeri/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Hasan Sözeri.
Bekledi teşrîfini bu akşam yine gözler/Turhan Nesimî Küçükusta/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/İsmâil Ötenkaya.
Beklediğin gelmiyormuş seni candan sevmiyormuş/İlkan San/Bayati/Şarkı/Sofyan/Hâlil İbrahim Taşkent.
Bekledim bekledim gözler ufukta/Alper Şirvan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Bekledim bir ömür sev diye beni/Ahmet Vehbi Şenol/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sâdettin Çevik.
Bekledim fecre kadar gelmedin/Nâhit Hilmi Özeren/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Râkım Elkutlu.
Bekledim gelecektin ömre bedel an gibi/Osman Dokuzoğuz/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Azmi Tuğrul.
Bekledim gelmiyorsun gönlünde hüzün mü var/Uğur Gür/Aşkefza/Şarkı/Sofyan/Râfet Kıral.
Bekledim günlerce yoksun gelmedin bilmem neden/Necdet Revi/Ferahnâk/Şarkı/Semâî/Kâni Karaca.
Bekledim hep bekledim sen gelmedin/Tümay Başer Üçok/Hüseynî/Şarkı/Aksak-Semai/Alâeddin Yavaşça.
Bekledim ömür boyu sevgiliden bir haber/Itırzâde Dursun/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Hasan Özçivi.
Bekledim teşrîfini bir çok zaman/Acemkürdi/Şarkı/Ağır Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Bekledim yıllarca lâkin gelmedin ey nazlı yâr/Hüseyin Mayadağ/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Râkım Elkutlu.
Bekleme yolumu dönerim diye/İbrahim Halil Taşkent/Ferahnâk/Şarkı/Düyek/İbrahim Halil Taşkent.
Beklemekten bıkmadın mı bırak artık bu aşk bitsin/Sâmi Derintuna/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Celâl Abacı.
Beklemekten çok yoruldum sensiz olmak zor bana/Mustafa Ünal Yılmazer/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Mustafa Ünal Yılmazer.
Bekler deli gönlüm seni gündüz gecelerde/N. Nâmi Keskinbora/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Mustafa Çalık.
Bekler gönül bekler gönül derde bin dert ekler gönül/Hayrunnisâ Aydınlıoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Hayrunnisâ Aydınlıoğlu.
Beklerim her gün bu sâhillerde mahzun böyle ben/Rahmi Duman/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İsmail Hakkı Nebiloğlu.
Beklerim her gün bu sâhillerde mahzun böyle ben/Rahmi Duman/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Sadettin Kaynak.
Beklerim yolunu gözlerim ağlar/Tunç Kemâl/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Sâdi Hoşses.
Bekletme yeter kalmadı hiç sabra mecâlim/Lütfi Fikret German/Karcığar/Şarkı/Aksak/Necmi Pişkin.
Bekleyip gör neler saklı yarında/Fatma Onur/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Bekliyor gurbet sebebi nedir bilmez kimse/Ali Özkan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ali Özkan.
Bekliyorum salınarak çık raksa heman/Hicazkâr/Köç./Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Beli dedik ezelde sana biât eyledik/Abdullah Bin Faysal/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Amir Ateş.
Beli ince yüz peçeli/Hüzzam/Şarkı/Aksak.
Belki bir melek peri belki çılgın bir heves/Orhan Arıtan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ümit Mutlu.
Belki gelirsin diye günlerdir bekliyorum/Ayten Yavaşça/Hicaz/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Belki seni getirir bana dalgalar diye/Taner Çağlayan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Fâruk Şâhin.
Belki şimdi gidiyorsun/Mehmet Erbulan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Metin Everes.
Ben ağlar idim her gece ol yârim uyurdu/Eviç/A. S./Aksak Semâî/Tanbûri Ali Efendi.
Ben ağlarım eller güler buda başa geşecekmiş/Sâdettin Kaynak/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
BEN ANADOLU’YUM (Yüzbinler uyur koynumda)/M. Nâci Ünver/Hüseynî/Fantezi/Sofyan-Düyek/Hasan Şanlıtürk.
Ben Anadolu’yum/Nazmi Alper Tanrıverdi/Hüseyni/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Yüksel.
Ben âşık-ı mahzûn u perîşânı unutma/Hüseynîaşîran/Şarkı/Devr-i Hindî/Müezzin Hakkı Bey.
Ben aşkı bilmiyordum onu senden öğrendim/Cevdet Kerim Kızrak/Bayati/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Ben babamın evin yıktım belâlım (TÜRKMEN KIZI)/Gülizar/Şarkı/Devr-i Hindî/(M. İ. H. B. ‘den).
Ben bahar bekliyordum gonceler neden soldu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Zeynettin Maraş.
Ben bahçende ararken katmer gülün hasını/Halil Soyuer/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Serap Arısan.
Ben ben isem canda değil/Kenan Rifâî/Acemaşîran/İlâhi/Sofyan/İzzettin Hümâyi Elçioğlu.
Ben bende-i Ahmed’em/İzzet Eskidemir/Hicaz/İlâhi/Sofyan/İzzettin Eskidemir.
Ben bilmedim bana n’oldu/Hicaz/Şarkı/Ağır Düyek/Dede Efendi.
Ben bilmedim ki ben kimim/Seyyid Nizamoğlu/Acem/İlâhi/Sofyan/Mustafa Hakan Alvan.
Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin/Ahmet Dede (Köse) (Nev’î)/Ferahnâk/İlâhi/Sofyan/Şevket Bey (Selânik’li).
Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin/Ahmet Dede (Köse) (Nev’î)/Hicaz/Durak/Durak Evferi/Bekir Sıtkı Sezgin.
Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin/Ahmet Dede (Köse) (Nev’î)/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Hakan Alvan.
Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin/Ahmet Dede (Köse) (Nev’î)/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Hakan Alvan.
Ben bir âşıkım sana gönül verdim/Muâllim İsmail Hakkı Bey/Acemaşîran/Fantezi/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ben bir çoban kızıyım/Vecdi Bingöl/Hüseynî/Şarkı/Oynak-Düyek/Sadettin Kaynak.
Ben bir garip kuşum yurdum yuvam yok/Hicaz/Şarkı/Raks Aksağı/Sadettin Kaynak.
Ben bir gün ölürsem sana hasret yaşamakla/Ali Ulvi Kurucu/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Cinuçen Tanrıkorur.
Ben bir güzel (sevmişim-görmüşüm)/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Zeki Duygulu.
Ben bir hazan sen bir bahar/Ahmet Kaçar/Ferahnâk/Şarkı/Raks Aksağı/Fethi Karamahmudoğlu.
Ben bir keklik olaydım/Hüseynî/Türkü/Aksak.
Ben bir kulum sen yaratan ne olur/Orhan Arıtan/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Amir Ateş.
Ben bir küçücük sevdâlı kuştum/Yaşar Mîraç/Hüseynî/Şarkı/Devr-i Turan-Sofyan/Bilge Özgen.
Ben bir Türk’üm dinim cinsim uludur/Mehmet Emin Yurdakul/Hicaz/Şarkı/Aksak/Zekâî Dede.
Ben bir Türk’üm nice yıl dedelerim cihâna. (TÜRK SÖZÜ)/Hüseynî/Fantezi/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ben bir yaralı kuşum gönülden vurulmuşum/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Ben bir yıldız olsaydım (Gökyüzünden dünyâya he gece)/İlter Yeşilay/Hüseynî/Ç. Ş./Nim Sofyan/Bilge Özgen.
Ben bir yumak sevgiyim/Yalçın Benlican/Hüseynî/Şarkı/Düyek/İsmail Akçapınar.
Ben böyle çok dertlere katlandım uzun yıllar/Mehmet Erbulan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ünsal Silleli.
Ben bu aşka düşeli Allah’la bilişeli/Yûnûs Emre/Bayati/İlâhi/Evsat.
Ben bu meclislerde ibretler gördüm/Yûnûs Emre/Hüseynî/Nefes/Sofyan.
Ben bu sevdanın yüzünden yıllardır ne çile gördüm/Cumali Karataş/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Cumali Karataş.
Ben bu sonu en başından nasıl oldu farketmedim/Aşkın Tuna-Zekâi Tunca/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Zekâi Tunca.
Ben bu teferrücde baş kalfa oldum/Hüseynîzemzeme/Şarkı/Aksak.
Ben bu yolu bilmez idim/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Nim Sofyan/Bekir Sıtkı Sezgin.
Ben bu yolu bilmez idim/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Ahmet Hatipoğlu.
Ben çâre ararken dil-i bî-çâreye senden/Hicazkâr/Şarkı/Sengin Semâî/Tatyos Efendi.
Ben daha dün mutluluk sarayında şah iken/Medar Gören/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Ben de çok seviyorum demek yetmez geliver/Selçuk Öden/Bestenigâr/Şarkı/Düyek/Mümin Salman.
Ben de Mecnû’num ezelden gönlümün Leylâ’sına/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Zeki Duygulu.
Ben de sevdim bir zaman/İbranim Halil Taşkent/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/İbranim Halil Taşkent.
Ben dervişim diyen kişi iş bu yola âr gerekmez/Yûnûs Emre/Hüzzam/İlâhi/Aksak/Güldeniz Ekmen.
Ben dervişim diyene bir ün idesim gelir/Hicaz/İlâhi/Sofyan.
Ben dervişim diyene bir ün idesim gelir/Yunus Emre/Çârgâh/İlâhi/Sofyan.
Ben dervişim diyene bir ün idesim gelir/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Amir Ateş.
Ben devletten ayrıldım/Samiha Ayverdi/Hüzzam/İlâhi/Sofyan/Tekin Uğurel.
Ben doğruyu dinlersem eğer kâr ederim/Serdar Öncül/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Burhan Durucu.
Ben dün yine sordum seni ıssız geceden/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz (Hümâyun)/Şarkı/Aksak/İsmail Ötenkaya.
Ben esîr-i aşkınım çoktan beri çeşm-i edâ/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Arşak Çömlekciyan.
Ben esîr-i dâm-ı aşkı zülf-i yârım ey gönül/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindî.
Ben esîr-i derd-i hicrânım vefâsız yâre ne/Vecdi Bingöl/Isfahan/Şarkı/Devr-i Hindî/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Ben eskiden böyle miydim/Emel Sönmez/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Bilge Özgen.
Ben ezâ-yı firkatinle dem-be-dem nâliş-gerim/Acemkürdi/Şarkı/Ağır Aksak/Mehmet Yürü (Nasib’in).
Ben ezelden dîdenin meclûbuyum bilmez misin/Kıymet Hanım/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Mısır’lı İbrâhim Efendi (Ûdî).
Ben fedâ etmek dilerken dost için hep cânımı/Isfahan/Şarkı/Ağır Aksak/Bîmen Şen.
Ben felek vurgunuyum/Sadun Aksüt/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sadun Aksüt.
Ben gamlı hazan sense bahar dinle de vazgeç/Sıtkı Angınbaş/Hicaz/Şarkı/Aksak/Melâhat Pars.
Ben gedayım şöhret-i darâyı versen istemem/Eviç/Şarkı/Müsemmen/Ahmet Uzel.
Ben gibi sana âşık-ı üftâde bulunmaz/Hüseynî/Y. S./Yürük Semâî/Tab’î Mustafa Efendi.
Ben giderim ıstırâbın üstüne/Mustafa Demiray/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Suat Yıldırım.
Ben gönlümü insanlara sevgi için sebîl ettim/Turgut Yarkent/Acemkürdi/İlâhi/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Ben günleri aylar bilirim ayları yıllar/Ceyda Görk/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Bertan Üsküdarlı.
Ben harâbat ehliyim yoktur karârım tâ ebed/Hakkı/Hicaz (Hümayun)/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Ben havada uçar idim/Eviçhûzî/Türkü/Aksak.
Ben hazân mevsimiyim sen yemyeşil bir ilkbahar/İsmet Tahtacıoğlu/Besteısfahan/Şarkı/Ağır Aksak/Cavit Ersoy.
Ben hazan yaprağı yerlerde ve sen tâze çiçek/Niyâzi Ersan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Nezahat Soysev.
Ben helâk-i âteş-i sûzânınam/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mehmet Nûrettin (Hâfız).
Ben helâl ettim sana kendi elimle kanımı/Eviç/Şarkı/Aksak/Sedat Öztoprak.
Ben her bahar gelince hicranla yanmazmıyım/Recep Güçlüler/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Recep Güçlüler.
Ben her gece mâzîye yolculuk ediyorum/Uğur Gür/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Ben inandım gönül lutf eyle sen de inan/Kemâl Emin Bara/Ferahnümâ/Şarkı/Curcuna/Hüseyin Sâdettin Arel.
Ben Kerem’im ben Aslı’yım/Yılgör Atçı/Hicaz/Şarkı/Ağır Evfer/Ahmet Özkök.
Ben kıble edindim yüzün ey canı cihan/Mevlânâ Celâledîn-i Rûmî/Hisarbuselik/Şarkı/Yürük Semaî/Ali Polattemir.
Ben kış oldum sen bahar ol yeşil yeşil düş gönlüme/Mehmet Reis/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sadettin Çevik.
Ben ki terkeylemişim cânımı cânânım için/Arazbarbuselik/Beste/Devr-i Kebîr/Tanbûri Ali Efendi.
Ben köylüyüm ne güzel raks ederim/Hüseynî/Türkü/Sofyan.
Ben küçükken ninnilerle uyudum büyüdüm/İlhan Şeşen/Acemkürdi/Fantezi/Sofyan/Şahin Çangal.
Ben mest-i cânan olmuşam/Tâlibî Emre/Hicaz/İlâhi/Türk Aksağı/S. Eyyûbi Işıksal.
Ben mest-i cânan olmuşum/Tâlibî Emre/Hüzzam (N. Zirgüle’de)/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Ben mi sevdim sâde sen meh-peykeri/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Rif’at Bey.
Ben müptelâ oldum sana/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Dede Efendi.
Ben ne ettim sana bilmem âh felek/Hicaz/Şarkı/Aksak/Medenî Aziz Efendi.
Ben neler çekmekteyim bilsen elinden âh senin/Osman Nûri Özpekel/Bayati/Şarkı/Devr-i Hindi/Ömür Gençel.
Ben neler çektim neler gördüm/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Ethem Rûhi Bey.
Ben o kızın gözlerinde sevdâ sezdim derde düştüm/Mustafa Töngemen/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Mustafa Töngemen.
Ben o kızın gözlerinde sevdâ sezdim derde./Mustafa Töngemen/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Ben olur da bitmez mi/Hicaz/Şarkı/Düyek.
Ben ölürsem acı bir parça bana derdimi çek/Mustafa Nâfiz Irmak/Karcığar/Şarkı/Aksak/Rıdvan Lâle.
Ben ömrümü yıllarca hayâlinle avuttum/Vâhit Özaydın/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Ben perîşânım perîşan zülfünün mecnûnuyum/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Santûri Ethem Efendi.
Ben sana gönlüm verip de şu cihanda gülmedim/Âşık Ömer/Karcığar/Şarkı/Düyek/Nihat Adlim.
Ben sana gönül vereli bak ne hâl oldum/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Çorlu’lu.
Ben sanırdım âlem içre hiç bana yâr kalmamış/Niyâzî-i Mısrî/Karcığar/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Ben sararken bir gecenin böyle sonsuz hüznünü/Hasan Soysal/Karcığar/Şarkı/Aksak/Şeref Yaman.
Ben sende bulup kendimi yalnız sana verdim/Bekir Sıtkı Erdoğan/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Ben senden çok önce geçtim baharı/Hasan Karakuş/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/Câvit Ersoy.
Ben seni ellere verdim vereli/Hüseynîkürdî/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Ben seni sevdim seveli kaynayıp coştum/Dede Efendi/Bestenigâr/Şarkı/Curcuna/Dede Efendi.
Ben senin aşkınla doğdum sonradan olma değil/Ali Bektaş/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindi/Ahmet Özkök.
Ben senin kapında kula dönmezdim/Mehmet Erbulan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Necdet Tokatlıoğlu.
Ben severim aller giyen güzeli/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan.
Ben sevginin âlâsını sende buldum/S. Ozan Uslu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Suphi İdrisoğlu.
Ben sevgiyi gözden tanırım/Erol Uzunöner (Uzunömeroğlu)/Ferahfeza/Şarkı/Aksak/Fethi Karamahmudoğlu.
Ben solmuş bir yaprak gülün dalında/Fatma Onur/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Necdet Tokatlıoğlu.
Ben sözüne bağlamam bel/Nûman Ağa/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Nûman Ağa.
Ben susuyorum artık geçen zaman söylesin/Ali Akmanlar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sâlih Berkmen.
Ben ufacık bir bebeğim/Sadık Atay/Hüseynî/Ç. Ş/Semai/Mahmut Oğul.
Ben vâr iken sen düşünme gül heman/Hüseynîaşîran/Şarkı/Düyek/Markar Ağa.
Ben vefasız birinin hasretini çekerim/Uğur Gür/Hicaz/Şarkı/Düyek/Faruk Şâhin.
Ben vefasız birinin hasretini çekerim/Uğur Gür/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mustafa Sağyaşar.
Ben yağmurun ıslağı sen güneşin tutsağı/Cansın Erol/Buselik/Şarkı/Düyek/Hasan Esen.
Ben yaşarken mâzinin sensiz geçen her ânını/İsmet Tahtacıoğlu/Hicaz (Hümâyun)/Şarkı/Ağır Aksak/Mustafa Çalık.
Ben yıllara terkettim ümit yüklü baharı/Fuat Azgur/Hicaz/Şarkı/Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
Ben yıllarca hep koştum/Hüsamettin Olgun/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Ben yine bir dilber-i rânâya oldum müptelâ/Dilkeşhaveran/Beste/Şarkı Devr-i Revânı/Zekâî Dede.
Ben yolun sonuna gelmişim artık/Mehmet Erbulan/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Erol Sayan.
Ben yürürem yâne yâne aşk boyadı beni kâne/Yûnûs Emre/Acemaşîran/İlâhi/Sofyan/Cüneyt Kosal.
Ben yürürem yâne yâne aşk boyadı beni kâne/Yûnûs Emre/Hûzî/İlâhi/Sofyan-Y. Semai/Cüneyt Kosal.
Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne/Yûnûs Emre/Acemaşîran/İlâhi/Sofyan.
Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne/Yûnûs Emre/Acembuselik/İlâhi/Sofyan/Kemâl Efendi (Balat Şeyhi).
Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne/Yûnûs Emre/Arazbar/İlâhi/Düyek/Dede Efendi.
Ben yürürüm yâne yâne aşk boyadı beni kâne/Yûnûs Emre/Bestenigâr/İlâhi/Sofyan.
Bend etti dili zülfüne sevdâ-yı muhabbet/Eviçhûzî/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Bende aşkın izleri sende sonsuz tebessüm/Hasan Soysal/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Bende dertler kümelenmiş sana bir sır açamam/Turgut Çelik/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Bende hicran yarasından da derin bir yara var/Necdet Atılgan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sâdi Işılay.
Bende mâzîden kalan zamanla hatırlanan/Hikmet Münir Ebcioğlu/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Teoman Alpay.
Bende mâzînin her mevsimi yaz ve bahardır/Hasan Soysal/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semâî/Hasan Soysal.
Bende mi suç sende mi yoksa ikimizde mi/İbrahim Halil Taşkent/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Halil İbrâhim Taşkent.
Bende oldum bir dilbere/Bayati/Şarkı/Ağır Düyek/Rif’at Bey.
Bende oldum can ile bir gül-feme/Fâik/Buselikaşîran/Şarkı/Aksak/Şâkir Efendi (Hâfız Efendi?).
Bende sevgin öyle köklü duygularım bir bir saklı/Fatma Onur/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Bende söz bir Allah birdir bilesin/Yalçın Benlican/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/Bilge Özgen.
Bende yaprak dökümü sende mevsim ilkbahar/Veli Mete Bakırlı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Selâhattin Altınbaş.
Bende yüz yok pâyine yüz sürmeğe/Hüseynî/Şarkı/Oynak/İsmet Ağa.
Bendedir dertlerin binbir türlüsü/Vural Şahin/Hicaz/Şarkı/Düyek/Halil Gürdal İnal.
Bende-i yarın oldu aşık-ı nâlân sana/Ahmet Uzel/Bayati/Şarkı/Müsemmen/Ahmet Uzel.
Benden ayrı düştün artık bir teselli bulamazsın/Nezahat Kuntar/Buselik/Şarkı/Devr-i Hindî/Fehmi Tokay.
Benden bir şarkı istedin yazsam binlercesini/Aydın Oran/Hicazkâr/Şarkı/Sen. Semai/Aydın Oran.
Benden ey ma’şûkam enzârın girîzan olmasın/Fâik Ali Ozansoy/Ferahnümâ/Şarkı/Aksak Semâî/Hüseyin Sâdettin Arel.
Benden ey ma’şûkam enzârın girîzan olmasın/Fâik Ali Ozansoy/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Lem’î Atlı.
Benden kaçarak kol kola bir yaz günü erken/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Sâdi Işılay.
Benden selam olsun Bolu Beyine/Gerdaniye/Şarkı/Türk Aksağı.
Benden uzak olsan da hep yaşat hayâlinde/Nizâmettin Ağan/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Bahri Altıntaş.
Benden uzaklaşınca bak nasıl soldu yüzün/Halûk Recâî/Buselik/Şarkı/Curcuna/Halûk Recâî.
Bendene her bâr efendim yâr olur sandım seni/Buselik/Kâr/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Bendeni gördükce sen ey mehlika/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/İsmet Ağa.
Benem ol aşk bahrisi denizler hayran bana/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Düyek/Hâkan Alvan.
Benem ol aşk bahrisi denizler hayran bana/Yûnûs Emre/Hüseynî/İlâhi/Nim Sofyan/Doğan Ergin.
Benem ol aşk bahrisi denizler hayran bana/Yûnûs Emre/Irak/İlâhi/Düyek.
Beni ağlar görürsen aşkınla sürünürsem tut elimden ne olur/Savaş Büke/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Câhit Ünyaylar.
Beni beklettin efendim yine mu’tad olarak/Araban/Şarkı/Curcuna/Fehmi Tokay.
Beni bırakıp burada gitme güzeller güzeli/Mehmet Erbulan/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Ali Şenozan.
Beni bîgâne mi sandın a canım/Bayatiaraban/Şarkı/Curcuna/Sâlih Efendi (Arap).
Beni bir lâhzada râm etti o billûr sesiniz/Abdülkâdir Gökmen/Hicaz/Şarkı/Aksak/Abdülkâdir Gökmen.
Beni böyle bekletme gönlünde misafir et/Uğur Gür/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Alâeddin Şensoy.
Beni bu nefsim eyledi hayran/Buselik/İlâhi/Düyek/Lâtif Efendi.
Beni candan usandırdı cafadan yar usanmaz mı/Fuzuli/Acem/Şarkı/Aksak Semai/Ali Polattemir.
Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı/Fuzûlî/Bayatiaraban/Nefes/Sofyan.
Beni canımdan ayırdı gönlümü yıktı temelden/Hicaz/Şarkı/Aksak/Muzaffer İlkar.
Beni cevrin harâb etti/Büzürg/Şarkı/Aksak/Şâkir Ağa.
Beni de al ne olur gözlerinin içine/Zehra Pınarses/Hicaz/Şarkı/Aksak/Akın Özkan.
Beni de alın ne olur koynunuza hâtıralar/Bâki Süha Ediboğlu/Hisarbuselik/Şarkı/Aksak/Selâhattin Pınar.
Beni görme cevre lâyık/Ferahnâk/Şarkı/Düyek/Denizoğlu Ali Bey.
Beni güldürmedi bir an bu hayâtın elemi/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Neveser Kökdeş.
Beni güldürmedin âlemde neden ey yüzü mâhım/Reşat Özpirinçci/Hicaz/Şarkı/Aksak/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Beni her an üzer dağlar yârelerim var/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Beni her görüşte handeler saçar/Rifat Ahmet Moralı/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Bîmen Şen.
Beni hüznümle bırak, istemiyorum seni/Mustafa Nafiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Beni ihmâl bana isyân beni giryân et/Rüştü Şardağ/Buselik/Şarkı/Aksak/İsmail Baha Sürelsan.
Beni incitmeey ruhi revanım/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Şekerci Udi Cemil Bey.
Beni ister ağlat ister sevindir/Ferahnümâ/Şarkı/Sofyan/Hüseyin Sâdettin Arel.
Beni kahreder bu kaçışların/Vâhit Özaydın/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Beni kul etti de bir gözleri ahûya felek/Reşat Özpirinçci/Ferahfeza/Şarkı/Aksak/Ömür Gençel.
Beni mecnûn eden sensin/Kaya Öztaş/Dügâh/Şarkı/Aksak/Kaya Öztaş.
Beni mecnûn eden sevda yüzünden gönlümde bir koza örüşür gider/İlkan San/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Mustafa Uyan.
Beni mecnun eden yeşil gözlerin/Acemaşîran/Şarkı/Curcuna/Nasib’in Mehmet Yürü.
Beni mecnûn ediyor firkat-i cânân bu gece/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Hamdi Tokay.
Beni mes’ud sanmayın/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Kaptanzâde Ali Rızâ Bey.
Beni nasıl yakmışsın/Seyfi Güldağı/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Seyfi Güldağı.
Beni reddetse de tavrın bilirim özler için/Samim Arıksoy/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Erol Sayan.
Beni sana bağlayan gözlerinin rengidir/Reşat Bilgin/Hicazkâr/Şarkı/Nim Sofyan/Sadettin Kaynak.
Beni saran sevgine yıllardır doyamadım/Şahin Çangal/Hicaz/Şarkı/Düyek/Şahin Çangal.
Beni sermest eden çeşminle âh ebrûlerin cânâ/Gerdaniye/A. S./Aksak Semâî/Hacı Fâik Bey.
Beni sev rûhumu sar kalbime yaslan beni sev/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mısır’lı İbrâhim Efendi (Ûdî).
Beni sevdâya saldı ümit verdi aldattı/Cansın Erol/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Beni sevdaya salıp gönlümü yakmış gidiyor/Sevinç Atan/Hicazkâr/Yürük Semai/Yürük Semai/Ferhat Sarmusak.
Beni sevmez biliyorum/Hicaz/Kanto/Nim Sofyan/Kemânî Serkis Sucuyan.
Beni şâd etmek kolaydır ger dilersen güzelim/Hicaz/Şarkı/Aksak/Lütfi Bey.
Beni tenhâ kodun ey şîvekârım/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Râif Korel (Kemânî).
Beni terk etti sultânım/Sultan III. Ahmet/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Arif Sâmi Toker.
Beni terk eyledin en son ey mâh/Recâizâde Mahmut Ekrem/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Bîmen Şen.
Beni unutma ki sana yanmışım/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mustafa Nâfiz Irmak.
Beni varsın sonu gelmez düşe atsın geceler/Hasan Soysal/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Hasan Soysal.
Beni vurdu güzeller/Bayati/Şarkı/Oynak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Beni yaktın yanasın sen de gönülden dilerim/Amir Ateş/Hicaz/Şarkı/Aksak/Kâni Karaca.
Beni yaktın yanasın sen de gönülden dilerim/Amir Ateş/Hicaz/Şarkı/Aksak/Nihat Adlim.
Beni yaktın yanasın sen de gönülden dilerim/Âmir Ateş/Hicaz/Şarkı/Aksak/Fahir Güneri.
Beni yalnız bırakıp gittiğin akşam güzelim/Ferit Tan/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Ferit Tan.
Beni yalnız gecelerde dolaşırken arar mısın/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Hüseyin Mayadağ.
Beni yıllarca sitemlerle üzüp gönlümü yaktın/Engin Çır/Buselikaşîran/Şarkı/Ağır Aksak/Engin Çır.
Beni yine sev sev ne olur bir daha sev de yine yanayım gözlerinin rengi içinde/Mustafa Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Mustafa Ünal Yılmazer.
Benim adım hüzün güzelim ben seni güldüremem/Cahit Deniz/Hicaz/Şarkı/Düyek/Cahit Deniz.
Benim böyle kederli durduğuma bakma sen/Eyüp Göksu/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Atıf Baştuğ.
Benim derdim devâ bulmaz/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Benim derdim nedir dağlar ne bilsin/Mehmet Tûran Yarar/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Faruk Şâhin.
Benim derdim yamandır kim bana hem-dert olur bilmem/Kenan Rifâi/Hüzzam/İlâhi/Düyek/Kenan Rifâî.
Benim derdim yüzbin oldu/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Nikolâki (Kemençeci).
Benim gibi sen de sevmiş olaydın ayrılığı yaşar mıydık bir tanem/Oğuz Çetinel/Hicaz/Şarkı/Düyek/Suphi İdrisoğlu.
Benim gibi sende böyle/Ali Osman Yılmaz/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Ali Osman Yılmaz.
Benim gönlüm bütün sevmek bütün duymak için yanmış/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Sadettin Kaynak.
Benim gönlüm gözüm nûru cemâl-i yâre âşıktır/Isfahan/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Benim gönlüm o gül gamzenle bir gün şâd olur mu/Osman Nûri Özpekel/Buselik/Şarkı/Curcuna/Osman Nûri Özpekel.
Benim güzel güvercinim/Araban/Kanto/Nim Sofyan/Kemâni Serkis Sucuyan.
Benim güzel rûya görmem imkansız/İlham Behlül Pektaş/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Muzaffer Özpınar.
Benim güzel vatanım/Necdet Varol/Hüseynî/Şarkı/Sofyan-D. Turan/Necdet Varol.
Benim hâlim firâkınla yamandır/Hacı Fâik Bey/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Hacı Fâik Bey.
Benim için hiç farketmez/Alâeddin Şensoy/Buselik/Şarkı/Aksak/İsmail Demirkıran.
Benim için sen herşeysin/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Benim ilk hevesim sensin güzelim/Necdet Tokatlıoğlu/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Necdet Tokatlıoğlu.
BENİM KADAR SUÇLUSUN BUNDA SENDE (Olanlar oldu.)/Yusuf Nalkesen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yusuf Nalkesen.
Benim küçücük minik bebeğim/Necdet Varol/Hüseynî/Ç. Ş./Nim Sofyan/Necdet Varol.
Benim maksûdum âlemde değildir lâkin illâ “Hû”/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Ferahnâk/İlâhi/Düyek/Zekâî Dede.
Benim maksûdum âlemde değildir lâkin illâ “Hû”/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Hüzzam/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Benim olan benim mi ki benden içre uçar gider/Ayten Uğuralp/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Benim sendin enîsim bî-menendim/Ahmet Refik Altınay/Hicaz/Şarkı/Aksak/Nebahat Üner.
Benim serv-i hırâmânım benim sen nemden incindin/Hicazkâr/A. S./Aksak Semâî/Bolâhenk Nûri Bey.
Benim sevdiceğim bahçenin gülü/Gerdaniye/Köç./Aksak.
Benim sevgim böyle işte/Neclâ Peker/Hicaz/Şarkı/Aksak (Yürük)/Adem Şâhin.
Benim şu yollardan üzgün geçtiğim/Mehmet Erbulan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sâdettin Öktenay.
Benim yârem çâre bulmaz kimden imdâd arayım/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Kanûni Nubar Efendi.
Benim yârim bezden kilim dokur/Bekir Sıtkı Erdoğan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Avni Anıl.
Benim yârim gelişinden bellidir/Karacaoğlan/Hicaz/Şarkı/Raks Aksağı/Sadettin Kaynak.
Benim yârim görünsün sürmeleri sürünsün/Eviç/Şarkı/Aksak.
Benim yârim koklanmamış bir gonce gül olmalı/Kasım İnaltekin/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Kasım İnaltekin.
Benim yârim öylesine güzel ki/Sami Derintuna/Hicaz/Şarkı/Değişmeli/Alâeddin Yavaşça.
Benim yârim pencereden bakıyor/Hüseynî/Türkü/Curcuna.
Benim yarim Taşkent’tir/Mustafa Ünal Yılmazer/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Mustafa Ünal Yılmazer.
Benim yârim üzer hâlim ben ağlarken güler zâlim/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Ahmet Uzel.
Benimle ağlayıp benimle gülen vefasız sevgili şimdi nerde/Rıdvan Tandoğan/Acemkürdi/Fantezi/Curcuna/Rıdvan Tandoğan.
Benimle baharsın benimle hazan/Yılmaz Karakoyunlu/Buselik/Şarkı/Curcuna/Fethi Karamahmudoğlu.
Benimsin sevdiğim sen neden hor bakıyorsun/Ahmet Uzel/Bayati/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Benle geçen yılların hiç aklına gelir mi/Ruşen Işın/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Erol Erdiş.
Benliyi aldım kaçaktan/Karcığar/Köç./Aksak/(Öztuna’da Dede Ef.).
Benzemez kimse sana tavrına hayrân olayım/Rüştü Şardağ/Bayati/Şarkı/Aksak/Fehmi Tokay.
Benzemezsin kimseye billâhi fevkalâdesin/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Kâzım Uz (Muâllim).
Benzeri yok o sendeki gözlerin/İlkan San/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Mûsa Kumral.
Benzetirlerse hilâli n’ola âlem kaşına/Gerdaniye/Beste/Çenber/Zekâî Dede.
Beraberce gel gidelim/Gülizar/Şarkı/Aksak/Kemânî Rızâ Efendi.
Berîd-i âhdan haylice haber var/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Hacı Arif Bey.
Berk urmada vechinde senin hüsn-i melâhat/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Cevdet Kalpakçıoğlu.
Berk-i gül ey gonce-fem sen gibi ter-dâmen midir/Dügâh/Beste/Devr-i Kebîr/Tab’î Mustafa Efendi.
Ber-küşâ-yı mâ’delet hâkân-ı devrân dâima/Acemaşîran/Beste/Devr-i Kebîr/Basmacı Abdi Efendi.
Beste-i zencir-i zülfündür gönül ey dil-rübâ/Gülizar/Beste/Zincir/Tanbûri İzak Efendi.
Beyaz göğsün bana karşı açma beni öldürürsün/Âşık Mustafa Gevherî/Bayatiarabanbuselik/Şarkı/Curcuna-Düy.-Y. Sem./Sadettin Kaynak.
Beyazdır sîne-i sâfın a cânım/Eviçbuselik/Şarkı/Düyek/Zeki Arif Ataergin.
Beyazdır sîne-i sâfın a cânım/Ferahnâk/Şarkı/Ağır Düyek/Baha Bey (Sermüezzin).
Beydağı’na yaslanmış sıralı yeşil dağlar/Hüseynî/Şarkı/Türk Aksağı/Sadettin Kaynak.
Beyhûde aşkına yandım efendim/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Nikoğos Ağa.
Beyhûde değil aşk ile feryâd ederiz/Azmi Güleç/Hicaz/Şarkı/Sofyan/İsmail Akçapınar.
Beyhûde değil aşk ile feryâd ederiz/Azmi Güleç/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Rüştü Eriç.
Beyhûde değil nâle vü âhım kederim var/Mekkî Bey/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Giriftzen Asım Bey.
Beyhûde yere cilve-i cânândan usandım/Eviç/Şarkı/Aksak/Sedat Öztoprak.
Beyhûde yere resmim ile uğraşıyorsun/Ercüment Berker/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Ercüment Berker.
Bezenmiş kırlarda gördüğüm düşün/Baki Burhan Akırşan/Gülizar/Şarkı/Nim Sofyan/Mustafa Ünal Yılmazer.
Bezme buyur ey mâh-i rû/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Ahmet Efendi (Kız Ahmet).
Bezme gel ey mehlika zevk u safâ hengâmıdır/Acemaşîran/Şarkı/Devr-i Hindî/Suyolcuzâde Sâlih Efendi.
Bezm-i ağyâre ne dem ol şûh-i sîmîn-ten gider/Enderûnî Vâsıf/Arazbar/Beste/Muhammes/Sâdullah Efendi.
Bezm-i aşkta kimse sormaz neydi hicrânın diye/Yılmaz Karakoyunlu/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Salih Suphi Soner.
Bezm-i baharın dizdi gül âyin-i erkânın yine/Bestenigâr/Bah./Türk Aksağı/Yusuf Ziyâ Paşa.
Bezm-i evsâfında cânâ lâl olur elbet zebân/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Bezm-i ezel bahçesinde gördüğümüz rüyâ böyle/Bekir Sıtkı Erdoğan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Özcan Seyhan.
Bezm-i gamda âh edip cânânı andım ağladım/Kânûnî Sultan Süleyman/Ferahfeza/A. S./Aksak Semâî/Ahmet Hatipoğlu.
Bezm-i gülzâr-ı çemende/Eviç/Şarkı/Aksak/Neyzen Râşit Efendi.
Bezm-i meyde dün gece peymâne gibi döndüm/Necip Mirkelâmoğlu/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Necip Mirkelâmoğlu.
Bezm-i vaslında civanım bilesin yok kederim/Acemkürdi/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Bezmimde müheyyâ dolanıp hüsn-i mukaffa/Reşat Özpirinçci/Hicaz/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Bezmimizden gitti dildâr ağla ey dil ağla sen/Eviç/Şarkı/Ağır Aksak/Nihat Adlim.
Bezminde kızıl güllere dönmüş nice sisler/Durmuş Kaya/Hisar/Şarkı/Aksak/Ferhat Sarmusak.
Bezminde yaşanmış ne güzel günlerimiz var/İlhan Seçkin/Eviç/Şarkı/Aksak/Esin Seçkin.
Bıçak gibi kesip bütün bağları gideceksen eğer bir dakika dur/Yalçın Benlican/Hüseynî/Fantezi/Sofyan/Bilge Özgen.
Bıktım gam-ı hûbân-ı zamandan yeter olsun/Mehmet Sâdi Bey/Karcığar/Şarkı/Yürük Semâî/Rif’at Bey.
Bıktım güzelim ben seni sevmekten usandım/Mustafa Töngemen/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Bıktım güzelim ben seni sevmekten usandım/Mustafa Töngemen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mithat Akgökçe.
Bıktın mı siyah gözlü güzel kız elemimden/Kâmil Sesli/Isfahan/Şarkı/Türk Aksağı/Râkım Elkutlu.
Bırak cefânı işveni göster/Hicaz/Şarkı/Düyek/Rüştü Şardağ.
Bırak dalında kalsın bana güller getirme/Bekir Mutlu/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Zekâi Selen.
Bırak gözünden rûhuna akayım/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Necdet Varol.
Bırak hercâî etvârı/Acemkürdi/Şarkı/Ağır Düyek/Tanbûri Şâkir Bey.
Bırak herşey öyle kalsın son sözünü söyleme git/Sadık Atay/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Bırak merhem saran dostum yaram merhemle bağdaşmaz/Mehmet Tûran Yarar/Buselik/Şarkı/Curcuna/Metin Everes.
Bırakıp bizleri mahzûn u mükedder o melek/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Agopos Alyanak.
Bırakıp cismini yâd ellere canım gidiyor/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Neyzen Rızâ Bey.
Bırakıp giderken sahilde beni/Erdal Yılmaz/Hicaz/Şarkı/Sofyan/İsmail Ötenkaya.
Bırakıp gidiyorsun niçin vedâ etmeden/Metin Dilsiz/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Bırakıp gittiğin akşam beni ey şûh-i şenim/Hicaz/Şarkı/Aksak/Zeki Arif Ataergin.
Bırakma böyle mahzûn hayâlinle başbaşa/Ahmet Nedim Hergül/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Arif Sâmi Toker.
Bırakmıyor peşimi yıllardan beri uzaklaşıp gitmiyor bir adım geri/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Bıraktın gittin neden neden gönlüm hep kırık/Kaya Bekat/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Kaya Bekat.
Bi sultâner Rifâî yâ seyyîd Ahmed/Kabûlî/Eviç/İlâhi/Nim Sofyan.
Bî-behre bir âşık gibi tetkîke ne hâcet/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Bî-çâre gönül âteş-i hicrâna dayanmaz/Hicaz/Şarkı/Aksak/Sâdık Bey (Müezzin-Hâfız).
Bî-çâreliğinden arayıp derdine çâre/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Servet Alî.
Bihâmdillah derim Allah/Şems-i Tebrizî/Hicaz (Hümâyun)/İlâhi/Sofyan.
Bi-hamdi’llâh ki bî-nâm ü nişânuz âdımuz yokdur/Mehmet Çelebi/Hicazkâr/Ağır Semai/Aksak Semai/Faruk Şahin.
Bihamdillah ki geldi mâh-ı Şâban/İsmail Hakkı Bursavî/Acem/İlâhi/Düyek/Mustafa Hakan Alvan.
Bî-hûş olurum nâz ile reftârı görünce/Hüseynîaşîran/Beste/Hafif (Ağır)/Zekâî Dede.
Bî-kes ü bî-çâreyim âh ağlarım/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Asdik Ağa.
Bî-kes ü bî-vâyeyim kıldın beni âvâre/Hüseynî/Şarkı/Devr-i Hindî/Hâfız Yusuf Efendi.
Bil ki yıllardan beri hasreti çekilensin/Erdoğan Ersan/Hüseynî/Şarkı/Aksak-N. Sofyan/Ümit Âşık.
Bildin mi canım sensin civanım/Şevki Sevgin (Neyzen)/Hisarbuselik/Şarkı/Türk Aksağı/Cevdet Çağla.
Bilemedik ikimiz bu aşkın değerini/Nevzat Tırışkan/Hicaz/Şarkı/Sofyan/İrfan Özbakır.
Bilemedim kadrini geçti yıllar nâfile/Nemika Mürseloğlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/İrfan Özbakır.
Bilemem ben de nasıl düştüm o zâlim eline/Rûhi Vâmık Bey/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/İsak Varon.
Bilemezsin ne çok özledim seni/Esin Şenkal/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Ümit Aşık.
Bilemezsin ne derindir bende kalan izlerin/Nihat İncekara/Hicaz/Şarkı/Düyek/Alâeddin Şen.
Bileydi derd-i derûnum o fitnecû dilber/Gülizar/Y. S./Yürük Semâî/Tanbûri İzak Efendi.
Bileydi dil gibi dilber gam-ı cihan nicedir/Acemaşîran/Y. S./Yürük Semâî/Itrî (Buhûrizâde Mustafa Efendi).
Bilinsin hâl-i sevdâdan durup ah ettiğim her gün/Mehmet Tûran Yarar/Ferahnâk/A. S./Aksak Semâî/Faruk Şâhin.
Bilir misin a sevdiğim nedir benim tek dileğim/Yusuf Nalkesen/Acemkürdi/Şarkı/Yürük Semâî/Yusuf Nalkesen.
Bilir misin ne söyler ne anlatır ne yaşatır geceler/İlkan San/Hicaz/Şarkı/Düyek/Akın Özkan.
Bilirim ayrılığın kahredici tadını/Nâil Güneş/Hicaz/Şarkı/Düyek/Nâil Güneş.
Bilirim bendedir bu suç bu günah/Mustafa Töngemen/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Bilirim daha sen pek küçüceksin/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Bîmen Şen.
Bilirim gelmeyeceksin yine de yollarda gözüm/Neclâ Peker/Hicaz/Şarkı/Düyek/Adem Şâhin.
Bilirim kalbini cânâ bilerek aldanırım/Hicaz/Şarkı/Aksak/Leylâ Saz.
Bilirim nâzı olur bilmeyerek her güzelin/Kâmil Yurdal/Isfahan/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Bilirim seni yalan dünyâsın/Yûnûs Emre/Gerdaniye/İlâhi/Serbest/Ahmet Hatipoğlu.
Bilirim sözün söz değişmemiştir/Yusuf Nalkesen/Karcığar/Şarkı/Sofyan/Yusuf Nalkesen.
Bilirim topraktan var ettin beni/M. Ferit Yıldız/Hüseyni/Şarkı/Mustafa Uyan.
Biliyorsun seni ben çılgınca seviyorum/Vural Şahin/Hicazkâr/Fantezi/Sofyan/Hüseyin İpek.
Biliyorsun şarkılarda ağlarım ben sevgili/Mustafa Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Devrihindî/Erol Erdiş.
Biliyorsun şu kalbim seni nasıl seviyor/Sami Derintuna/Buselik/Şarkı/Aksak/Serap Arısan.
Biliyorum en sonunda/Hüseyin Balkancı/Hicaz Zirgüle/Şarkı/Sofyan/Özdemir Hafızoğlu.
Biliyorum gelmeyeceksin ne bir mektubun./Nefîse Özses/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Nefîse Özses.
Billâhî salli yâ hazır ale’n nebîy Mekki’l tâhir/Halil Nablusi/Acemaşîran/Şuğul/Düyek.
Billûr suyu sordum bulanık nehre karışmış/Turgut Çelik/Ferahfeza/Şarkı/Aksak/Suphi İdrisoğlu.
Bilmecemiz iki heceli/Mutlu Torun/Hicaz/Ç. Ş./Evfer/Mutlu Torun.
Bilmeden bir kere üzdümse seni/Ahmet Özkök/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Ahmet Özkök.
Bilmedik kıymetini sürerken gençliğimiz/Ali Egemen/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Nihat Sezer.
Bilmedim kim oldu bâis hüzn ile berbâdıma/Sıbgatullah/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Osman Nûri Özpekel.
Bilmedim nedendir gönlüm huzursuz/Aydemir Doğan/Eviç/Şarkı/Düyek/Hasan Özçivi.
Bilmem ama ben neyim/Hicaz/Kanto/Curcuna/ Nim Sofyan/Kemâni Serkis Sucuyan.
Bilmem beni bir lâhza felek şâd edecek mi/Münip Bey (Muallim-Melekzâde)/Acemaşîran/Şarkı/Ağır Aksak/Münip Bey (Muallim-Melekzâde).
Bilmem bu gönülle ben nasıl yaşayacağım/Necdet Atılgan/Buselik/Şarkı/Devr-i Hindî/Hüseyin Sâdettin Arel.
Bilmem bu gönülle ben nasıl yaşayacağım/Necdet Atılgan/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Osman Nihat Akın.
Bilmem bu sırrı daha ne kadar gizlerim/Altan Demirel/Hicaz/Şarkı/Sofyan/İlgün Soysev.
Bilmem daha ne versin kendini saymaz gönül/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Ahmet Uzel.
Bilmem hatırlar mısın tanıştığımız yeri/Kadir Kutlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İrfan Özbakır.
Bilmem kaç yıl aradım seni bulana kadar/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hicaz/Şarkı/Düyek/İrfan Özbakır.
Bilmem kaç yıl aradım seni bulana kadar/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hicaz/Şarkı/Semâî/Münir Nûrettin Selçuk.
Bilmem ki beni sen ne zaman şâd edeceksin/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Bilmem ki çilem neydi neden dolmadı hâlâ/Orhan Ete/Isfahan/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Bilmem ki hatıralar ne istersiniz benden/Câhit Sıtkı Tarancı/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Suphi İdrisoğlu.
Bilmem ki hâtıralar ne istersiniz benden/Câhit Sıtkı Tarancı/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Necdet Varol.
Bilmem ki o hülyâlı bakışlar kime yârdır/Şâdi Kurtuluş/Hicaz/Şarkı/Aksak/Nihat Adlim.
Bilmem ki safâ neş’e bu ömrün neresinde/Ahmet Râsim Bey/Karcığar/Şarkı/Türk Aksağı/Leon Hancıyan.
Bilmem kime yâhut neye uyduk gittik/Yahyâ Kemâl Beyatlı/Evcişevk/Beste/Hafif/Akın Özkan.
Bilmem nasıl söylesem kalbimdeki yarayı/Ayhan Bahçe/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Şeref Çakar.
Bilmem nasıl yaşarım sen olmazsan yanımda/Mustafa Malkoç/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Mahmut Yivli.
Bilmem ne dilersin daha sen benden/Sâdık Atay/Hicaz/Şarkı/Düyek/Engin Çır.
Bilmem ne füsûn etti ki sevdâlı sesiyle/Fâizîzâde Osman Bey/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semâî/Refik C. Kalpakçıoğlu.
Bilmem ne geçer eline aşkın beni deli eder/Gülten Çiçek Tural/Hicaz (Hümayun)/Şarkı/Düyek/Yılmaz Pakalınlar.
Bilmem ne için açmıyor bahtımda gül/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Bilmem nedir ey gül-izâr/Mehmet Sâdi Bey/Acembuselik/Şarkı/Aksak/Tanbûrî Osman Bey.
Bilmem n’etsem n’eylesem bu halvetin şerbetine/Niyâzî-i Mısrî/Gerdaniye/İlâhi/Yürük Semâî/Yalçın Tura.
Bilmem neydin sevgili sen o gece neydin/Isfahan/Şarkı/Curcuna/Mısır’lı İbrâhim Efendi (Ûdî).
Bilmem niçin”perî”koymuş koyan onun adını (ADA GÜZELİ)/Şemsettin Ziyâ Bey/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Bilmem n’ideyim aşkın elinden/Yûnûs Emre/Bayati/İlâhi/Devr-i Hindî/Fehmi Tokay.
Bilmem n’ideyim aşkın elinden/Yûnûs Emre/Hüseynî/İlâhi/Düyek/Cüneyt Kosal.
Bilmem niye bir bûseni sen çok görüyorsun/İhsan Bey (Zühtü Paşa Damadı)/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Yesârî Asım Arsoy.
Bilmem niye sînemdeki yârem yine sızlar/Şeref Şatana/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Selâhattin Pınar.
Bilmem niye yâr dîde-i giryânıma bakmaz/Reşat Özpirinçci/Acemaşîran/Y. S./Yürük Semâî/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Bilmezsin düşündüğüm ağladıklarım nedir/Orhan Rahmi Gökçe/Bayati/Şarkı/Curcuna/Râkım Elkutlu.
Bilmezsin ki burda güneş göçünce/Fevzi Ercan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Muzaffer Şenduran.
Bilmiyor musun seni çok sevdiğimi/Bilge Özgen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Bilmiyordum bî-mürüvvet olduğun ey bî-vefâ/Şeref Hanım (Kanûnî)/Ferahfeza/Şarkı/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Bilmiyordum bir bakışta mest edermiş gözlerin/Mustafa Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Sedat Oytun.
Bilmiyordum muktezâ-yı tâliim feryâd imiş/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Nâzım Bey (Kanûni-âmâ).
Bilmiyordum sevgiden bir gün haber verdin bana/Fâik Ali Ozansoy/Eviç/Şarkı/Müsemmen/Fethi Karamahmudoğlu.
Bilmiyorsun kaç duasın kaç rüyasın her gece/Veli Bostancı/Hüseynî/Şarkı/Müsemmen/Özcan Sönmez.
Bilmiyorum bana n’oldu/Ahmet Reşat Paşa/Hicaz/Şarkı/Aksak/Şevkî Bey.
Bilmiyorum n’oldu bu dem ey gönül/Dügâh/Şarkı/Sengin Semâî/Dellalzâde.
Bilsem dönüp geleceksin gözyaşımı yol eylerim/Güngör Sarkın/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Zekâi Tunca.
Bilsen (de neler-ne belâ) geçti şu bî-çâre serimden/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Tatyos Efendi.
Bilsen nasıl sevdim seni/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Bilsen öyle güzel ki senin gülen gözlerin/Mehmet Erbulan/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Câhit Ünyaylar.
Bî-mekânım bu cihanda/Yûnûs Emre/Hüzzam/İlâhi/Sofyan/Cinuçen Tanrıkorur.
Bî-mürüvvet böyle bilmezdim seni/Sermet Efendi/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Şâkir Bey (Çeşmibîmâr).
Bin ah dökülür tanbûrumun nağmelerinden/Bayati/Şarkı/Curcuna/Cemil Muslu.
Bin cefâ görsem ey sanem senden/Acemaşîran/Beste/Muhammes/Zekâî Dede.
Bin cefâ görsem ey sanem senden/Bayati/Beste/Berefşan/Suphi Ezgi.
Bin derde şifâ imiş senin bir tebessümün/Tûran İnam/Hüzzam/Şarkı/Aksak/İsmail Demirkıran.
Bin gamlı hazan geçti o yaz bahçelerinden/Güler Turan/Hüseyni/Şarkı/Türk Aksağı/Bülent Nuran.
Bin gecemi verirdim bir gecenin zevkine/Şâyeste Hanım/Hicazkâr/Şarkı/Yürük Semâî/Muzaffer İlkar.
Bin gönülle sevdim seni sultanım/Ayhan İnal/Bayatiaraban/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Bin gözyaşının incileşip aktığı andı/Mustafa Nâfiz Irmak/Bayati/Şarkı/Sengin Semâî-Cur./Sadettin Kaynak.
Bin günüm uğrunda gitsin bir görün rüyâda sen/Necdet Rüştü Efe/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Nihat Adlim.
Bin hâtıra gizler gibi koynunda bu akşam/Mehmet Tûran Yarar/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Akın Özkan.
Bin hâtırayla dolu her köşem bucağım/Mehmet Sâdık Kırımlı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Salih Suphi Soner.
Bin hüzün çöktü yine gönlüme akşamla benim/Rahmi Duman/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Bin hüzün sardı yine akşamla bende/Metin Atamer/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Musa Kaldı.
Bin nazla büyüttüm ufacık kalbine sığmaz/Şahin Çandır/Ferahfeza/Şarkı/Aksak/Yılmaz Karakoyunlu.
Bin ömre değer bir gecenin zevk u safâsı/Dügâh/Şarkı/Sengin Semâî/Râkım Elkutlu.
Bin renc ü elem toplanarak rûhuma dolsa/Fevzi Öget/Karcığar/Şarkı/Sengin Semâî/Refik Fersan.
Bin türlü hatıra vardı hayatımda güzelim/Saffet Arıkan Bedük/Eviç/Şarkı/Düyek/Kenan Günel.
Bin yıl sürecek vuslatı bir an gibi geldi/Yılmaz Karakoyunlu/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/M. Sabri Akçagül.
Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu/Yahyâ Kemâl Beyatlı/Hicaz/Fantezi/Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
Binbir cefa etsen binbir naz etsen/Mehmet Erbulan/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Ali Şenozan.
Bingöllerden süzülürsün inersin (FIRAT)/Vecdi Bingöl/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/Sadettin Kaynak.
Bir acı vadayla yandı yüreğim/Vural Şahin/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Gürdal İnal.
Bir âfetin aşkıyla gönül eyledi ülfet/Abdal Mesrûr/Hicaz Buselik/A. S./Ağır Aksak Semâî/Dede Efendi.
Bir ağır yük oluyor gittikçe/Hâşim Nezîhi Okay/Hicaz/Şarkı/Aksak/Fethi Karamahmudoğlu.
Bir ağıt söyleyim dağlar dilinden Dumlu’dan Ağrı’ya ün gitsin gelsin/Orhan Şâik Gökyay/Hüseynî/Marş/Sofyan-Curcuna/Güldeniz Ekmen.
Bir ah çeksem dağı taşı eritir/Sadettin Kaynak/Hicaz/Şarkı/Düyek-Semâî/Sadettin Kaynak.
Bir âh ile ol gonce-fem’e hâlin ıyân et/Irak/Beste/Remel/Dede Efendi.
Bir ak duvak bir dal çiçek/Fethi Karamahmudoğlu/Buselik/Fantezi/Devr-i Turan/Fethi Karamahmudoğlu.
Bir akşam oturmaya bize gel/Hasan Karakuş/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ali Şenozan.
Bir akşam son defa seni görmeden/Mustafa Seyran/Buselik/Şarkı/Semâî/Mustafa Seyran.
Bir akşam ufuklarda silinirken yolcular/Sâdun Aksüt/Hüzzam/Şarkı/Düyek-Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Bir alevdin söndün artık başka hicran isteme/Niyâzi Şengül/Eviç/Şarkı/Ağır Aksak/Niyâzi Şengül.
Bir alevi yangından ayıramazsın kor da yanar alev de mavi kırmızı/Aysel Gürel/Acemaşîran/Fantezi/Sofyan-N. Sof./Turhan Taşan.
Bir an bakışın bir gülüşün ömre bedeldir/Ömer Sami Güpgüp/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ömer Sami Güpgüp.
Bir anda bütün her şeyi yık gel diyemem ki/Ümit Gürelman/Isfahan/Şarkı/Müsemmen/Salih Suphi Soner.
Bir anda doldun içime/Fethi Karamahmudoğlu/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Bir anlık hırsla yıktım dünyâmı/Hayriye Çitoğlu/Hicaz/Şarkı/Değişmeli/Pınar Köksal.
Bir arar sorardı insan giderken/Safiye Tekin/Hicaz/Şarkı/Düyek/Atillâ Atasoy.
Bir araya gelse üçbeş âşıklar/Dertli/Hicaz/Nefes/Düyek.
Bir âşıkın olsa yâri terk edemez âh ü zârı/Tanbûrî Mustafa Çavuş/Acem/Şarkı/Aksak/Tanbûri Mustafa Çavuş.
Bir ateşim yanarım külüm yok dumanım yok/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Avni Anıl.
Bir ateştir bakışın/Özgen Altunbulak/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Semra Özbek.
Bir ay doğmuş Pasin’den/Anonim/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Bir ay doğuyor ufkuma yâ Rabbî şükür/Mehmet Çınarlı/Isfahan/Şarkı/Aksak/Bilge Özgen.
Bir bahar akşamı bırakıp beni darıldı gücendi küstü de gitti/Tûran Kekevi/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Mehmet Nazmi Özalp.
Bir bahar akşamı rastladım size/Fuat Edip Baksı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Selâhattin Pınar.
Bir bahar akşamı üzmüştüm seni/Ali Coşkun/Buselik/Şarkı/Sofyan/Rüştü Eriç.
Bir bahar akşamında yine bana dönsen/Şekip Ayhan Özışık/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Şekip Ayhan Özışık.
Bir bahar dalı gibi Kuşada’lı güzel kız (KUŞADA’LI GÜZEL KIZ)/Ayten Baykal/Acemkürdi/Fantezi/Nim Sofyan/Erdoğan Berker.
Bir bahar dalısın rûhumda açan/C. Oktay Çağlar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yılmaz Yüksel.
Bir bahar sabahı karşıma geldin/Sabiha Serin/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Elisabet Gençel.
Bir bahar sabahı yeşil kırlarda/Tümay Başer Üçok/Hicaz/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Bir bakıp gözlerime her şeyi anlarsın ya/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Avni Anıl.
Bir bakış bir gülümseme tutulursun bir güzele/Vedat Sevinç/Buselik/Şarkı/Aksak/Erol Bingöl.
Bir bakış bir gülüş aklımı alan/Ertuğrul Akçaylı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Bir bakışı aşk sanıp hemen kapıldın gönül/Yalçın Benlican/Hicaz/Şarkı/Sofyan/İsmail Akçapınar.
Bir bakışla âhû gözlüm gönlümü ettin şikâr/Isfahan/Şarkı/Şarkı Devr-i Revânı/Tanbûri İzak Efendi.
Bir bakışla başka bir âlem yarattın sen bana/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Sâdi Hoşses.
Bir bakışla doldurdun kalbimdeki boşluğu/Mehmet Erbulan/Eviç/Şarkı/Düyek/Metin Everes.
Bir bakışla gönlümü aldın benim ey nev-civan/Hüseynî/Şarkı/Devr-i Hindî/Lütfi Öztoprak.
Bir bakışla ol civan/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Ali Ağa (Kemânî).
Bir bakışta aklımı başımdan aldı/Sâdi Teltik/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Bir bakışta beni mest etti gözün nazlı kadın/Vehbi Bey/Hicaz/Şarkı/Aksak/Şükrü Tunar.
Bir bakışta pek beğendim ben senin dîdârını/Irak/Şarkı/Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Bir başka edâ başka bir arzu ile geldin/Hikmet Şinâsi Önol/Acemkürdi/Şarkı/Düyek-Semâî/Avni Anıl.
Bir başka felâket dilemem yetti bu sevdâ/Mehmet Tûran Yarar/Ferahfeza/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Bir başka güzel var mı ki hep kahrımı çeksin/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/İsmet Çetinsel.
Bir başka sevgiyi hiç düşünmedim/Turhan Taşan/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Bilge Özgen.
Bir bayram humârı sundu hayâlim/Ayten Uğuralp/Buselik/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Yüksel.
Bir ben bilirim yanmayı aşkınla derinden/Sevinç Atan/Dilkeşîde/Y. S./Yürük Semai/Ömür Gençel.
Bir ben gibi ol âfete üftâde mi var/Şâkir Efendi (. yy)/Isfahanek/Beste/Remel/Küçük Mehmet Ağa.
Bir ben olurdum ortalarda bir de yağmur damlaları/Ümran Soylu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Cavit Ersoy.
Bir beste için titrediğim çok senelerdi/Celîle Ayyıldız/Karcığar/Şarkı/Aksak/Hasan Fehmi Mutel.
Bir beste mi sarsan seni bir güfte mi oldu/Bayati/Şarkı/Sengin Semâî/Hamdi Tokay.
Bir beste olup yükseliyor ruhtaki nâle/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Kâzım Nâmi Erdölen.
Bir beyaz zanbak hayâl ettim ben seni/Ferahfeza/Şarkı/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Bir bî-bedel şûh-i cihan/Bayati/Şarkı/Sofyan/Dede Efendi.
Bir bilsen bakışların sonbaharı andırır/Z. Levent Topçuoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Z. Levent Topçuoğlu.
Bir bir geçiyor sevgililer gözleri yaşlı/Yusuf Ziyâ Ortaç/Hicaz/Şarkı/Aksak/Şükrü Tunar.
Bir böyle güzel âşıka bilmem neler eyler/Bayati/Şarkı/Sengin Semâî/Fehmi Tokay.
Bir bûsen çok mudur bana ey melek/Olcay Aytuna /Evcara/Şarkı/Aksak/Raşit Ceylân.
Bir bûsen çok mudur bana ey melek/Olcay Aytunca /Isfahan/Şarkı/Aksak/Erol Sayan.
Bir buseni verdin bana/Hicazkâr/Şarkı/Türk Aksağı/Servet Alî.
Bir bülbül-i bağım ki ne zîr ü ne bemim var/Dede Efendi/Besteısfahan/Şarkı/Ağır Aksak Semâî/Dede Efendi.
Bir câm-ı emel içsem o dildârın elinden/Hicazkâr/Şarkı/Sengin Semâî/Selânik’li Ahmet Efendi.
Bir cefâcû nazlı yâre dûş olup yandım bu nâre/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/İsmet Ağa.
Bir cennet gibiyse yalan dünyâmız/Sâmi Derintuna/Buselik/Şarkı/Düyek/Akın Özkan.
Bir cevap ver Allah’ım kalbimin feryadına/Fevzi Şahingöz/Hicaz/Şarkı/Aksak/Cemalettin Turan.
Bir cevap ver Allah’ım kalbimin feryadına/Fevzi Şahingöz/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Fahri Bildik.
Bir cilve-ger nevrestedir/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Bir cümle aşıklar gelin/Haydar Akdemir/Eviç/İlahi/Sofyan/Haydar Akdemir.
Bir çağrına bin cân ile gelirim/Ahmet Ilgaz/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Avni Anıl.
Bir çiçeği bir de seni/Bahri Sohtorik/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Bilge Özgen.
Bir çiçek açıldı Bilalözü’nde/Karacaoğlan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Bir çiçek dalında nasıl açarsa/Ali Ulvi Baradan/Acemkürdi/Şarkı/Nim Sofyan/Ali Ulvi Baradan.
Bir çiçek olsaydım güneşle açan/Türkan Uslu/Acemkürdi/Şarkı/Nim Sofyan/Mustafa Malay.
Bir çiçekten yaz umarken geldi eyvâh sonbahar/Turgut Çelik/Hicaz/Şarkı/Aksak/Burhan Durucu.
Bir çift camı gözlük diye taktım/Fethi Karamahmudoğlu/Isfahan/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Bir çile ipeğimsin bir tek sevdiceğimsin/Enis Behiç Koryürek/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Veli Kanık.
Bir çile ipeğimsin bir tek sevdiceğimsin/Enis Behiç Koryürek/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı-Cur./Zeki Arif Ataergin.
Bir çoban yaslanmış pınar dibinde/Nevzat Erkol/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Fâruk Şâhin.
Bir dağ yeli saçlar duru bir gökyüzü gözler/Mehmet Tûran Yarar/Arazbarbuselik/Şarkı/Sengin Semâî/Akın Özkan.
Bir dağ yolunun özlemidir/Hasan Soysal/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Hasan Soysal.
Bir dağa çıktım ki eteklerinde/Faruk Nafiz Çamlıbel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ergüder Öktem.
Bir dalda öten biz iki sevdazede kuşduk/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
Bir damla elem kalmadı sînemde sesimde/Mehmet Tûran Yarar/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Bir damla süzülsün ne olur kirpiğinizden/Ceyda Görk/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Şeref Çakar.
Bir damla yeter bana deryâsında gözüm yok/Yalçın Benlican/Hicaz/Şarkı/Düyek/Nezahat Soysev.
Bir damlaya hasret çölden sel geçtiği görülmüş mü/Sâdık Atay/Eviç/İlâhi/Nim Sofyan/Selâhattin Sağlam.
Bir damlaya hasret kaldık/Yalçın Benlican/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Suphi İdrisoğlu.
Bir değil bin övgü yazılsa sana duygular yeter mı anlatılmana/Gönül Şen/Hicaz/Fantezi/Düyek/Mahmut Oğul.
Bir değil bin şarkı yapardım sana/Mehmet Erbulan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Kadri Şarman.
Bir deli rüzgârdır sevdâ dediğin/Sâdık Atay/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Metin Everes.
Bir dem bahârı kim istemez ki/Fethi Karamahmudoğlu/Evcara/Şarkı/Lenk Fahte/Rüştü Eriç.
Bir dem bulsam da safâ bin cefâ bekler beni/Ahmet Ilgaz/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Vefik Ataç.
Bir demet çiçekle yanına geldim/Kemal Kosif/Hicaz/Şarkı/Düyek/Salim Avcı.
Bir deniz inan ki sevda dediğim bir ucu gönlümde bir ucu gülde/Ömer Kalafat/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ferah Çetin.
Bir denizin mâvisi bir baharın yeşili/Alâeddin Şensoy/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Alâeddin Yavaşça.
Bir derde bin eklenir akşam saatlerinde/Rüştü Şardağ/Bayati/Şarkı/Semâî/Rüştü Şardağ.
Bir derde düştü ki şu benim gönlüm/Behçet Kemâl Çağlar/Evcara/Şarkı/Düyek/Akın Özkan.
Bir derin kaynaktan gönlüme aktı/Yılmaz Karakoyunlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yılmaz Karakoyunlu.
Bir dertliyim derdim vardır/Seyfullah Nizamoğlu (Sey)/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Cüneyt Kosal.
Bir devran dönmededir bunun sırrı bilinmez/Vâhit Özaydın/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Rüştü Eriç.
Bir dilberdir beni yakan/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Tanbûri Mustafa Çavuş.
Bir dilbere âşığım elâ gözlü sürmeli/Seyfi Güldağı/Buselik/Şarkı/Curcuna/Seyfi Güldağı.
Bir dilbere dil düştü ki mahbûb-ı dilimdir/Ferahnâk/Y. S./Yürük Semâî/Şâkir Ağa.
Bir dilbere gönül düşürdüm ki âh/Hicaz/Şarkı/Düyek/Dede Sâlih Efendi.
Bir dilber-i hazır cevap/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Şâkir Ağa.
Bir dilber-i nâdîde bir kâmet-i müstesna/Ferahfeza/A. S./Sengin Semâî/Dede Efendi.
Bir dilber-i rânâyı gözüm gördü Bebek’te/Bayati/Şarkı/Sengin Semâî/Rif’at Bey.
Bir dilberi sevip bilmezem n’oldum/Hüseynîaşîran/Şarkı/Sofyan/Dede Efendi.
Bir duygusun içimde/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Uzman Sağlık.
Bir dügâh ninniyi dinlerken (Sene elli iki mevsim sonbahar)/Fethi Karamahmudoğlu/Dügâh/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Bir düğün kurulur bir ışık yanar/Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Fethi Karamahmudoğlu.
Bir dünyâ istiyorum bulutları toz pembe/Yıldız Büget/Buselik/Şarkı/Sofyan/Mustafa Malay.
Bir dünya yarattım bahçe bahçe gül içinde/Alev Erguner/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Alev Erguner.
Bir dünyâ yarattım yalnız ikimiz için/Taner Şener/Hicaz/Şarkı/Semâî/Erol Sayan.
Bir düş mü yalan mıydı/Rüştü Şardağ/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Rüştü Şardağ.
Bir el tuttu şu hummâlı başımı/Aydemir Doğan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ali Şenozan.
Bir elem rüzgârı gülşenlere hicran sardı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Osman Şevki Uludağ.
Bir elif çekti yine sîneme cânân bu gece/Enderûnî Vâsıf/Besteısfahan/Y. S./Yürük Semâî/Ebû-Bekir Ağa.
Bir eski şarap lezzeti buldum dudağında/Mecdinevin Tanrıkorur/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Bilge Özgen.
Bir eski zaman aşkı mı var söyle adında/Ceyda Görk/Bayati/Şarkı/Aksak/Bertan Üsküdarlı.
Bir esmere gönül verdim sevdim sevildim/Araban/Kanto/Sofyan/Kemânî Serkis Sucuyan.
Bir esmere gönül verdim takıldım/Eviç/Kanto/Nim Sofyan/Kemânî Serkis Sucuyan.
Bir fırtına misali girdin gönlüme/Fatoş Koçarslan/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Fatoş Koçarslan.
Bir gamzeye tutsak deli gönlüm yine mahzun/Sevinç Atan/Acem Aşîran/Şarkı/Sengin Semai/Sadettin Çevik.
BİR GARİP AŞIĞIM BEN (Güneşin kavurduğu.)/Alâeddin Şensoy/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Bir garip aşığım bilenim yoktur/İlkan San/Hicaz/Şarkı/Düyek/Alâeddin Şensoy.
BİR GARİP ORHAN VELİ (İstanbul’da Boğaziçi’nde.)/Orhan Veli Kanık/Hicaz/Fantezi/Düyek/Şekip Ayhan Özışık.
Bir gariplik çöktü bu akşam yine/Selma Çuhacı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Aydın Tekindor.
Bir gece bir sabah bir akşam üstü/İsmail Hakkı Koçar/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Hüseyin Soysal.
Bir gece geliver özlemler bitsin/Ercan Akbay/Hicaz/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Bir gece gelsen bir gece kalsan/Aytekin Çolakoğlu/Hüseynî/Türkü/Aksak/Aytekin Çolakoğlu.
Bir gece meclis-i uşşâka nihan/Büzürg/Şarkı/Aksak/İsmet Ağa.
Bir gece Muhammed’e Çalap’dan geldi Burak/Yûnûs/Acem/İlâhi/Sofyan.
Bir gece sen ilk öpüşle aşkı tattırdın/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Arşak Çömlekciyan.
Bir gececik sevdiğim hâlime gel bak da gör/Seyfettin Hepşen/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Fahri Kopuz.
Bir geceden bir geceye sevdâ erişti niceye/Feyzi Halıcı/Buselik/Şarkı/Yürük Semâî/Selâhattin İçli.
Bir geceydi oldu mahbûb-i hüdâvend-i muîn/Bestenigâr/İlâhi/Düyek/Hüseyin Tolan (Hâfız).
Bir gelin geliyor sana yakında/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Gülizar/Türkü/Sofyan/İsmail Ötenkaya.
Bir gemim var (salıverdim engine) deryâlarda paslanır/Eviçhûzî/Şarkı/Sofyan/(Öztuna’da Dede Efendi).
Bir gizli gururum içli bestemsin/Vedat Korun/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/T. Savaş Özkök.
Bir gizli günâh işleterek kor gibi yaktın/Turgut Tarhan/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Bir gizlice sevdâya bürünse yine gönlüm/Hicaz/Şarkı/Düyek/Necdet Erdemli.
Bir gonca güldür ruhsâr-ı âli/Ferahfeza/Şarkı/Türk Aksağı/Rif’at Bey.
Bir gonca gülsün gönlüm bağında/M. Celâleddin Bey/Hüseynî/Şarkı/Türk Aksağı/Melâhat Pars.
Bir gonca gülün revnâkı parlar deheninde/Mehmet Neş’et Bey/Karcığar/Şarkı/Sengin Semâî/Lem’î Atlı.
Bir gonca öperken dudağımdan yaralandım/Câhit Öney/Evcara/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Bir gonca öperken dudağımdan yaralandım/Câhit Öney/Ferahfeza/Şarkı/Aksak/Suphi İdrisoğlu.
Bir gonca-fem’in yâresi vardır ciğerimde/Bayati/Beste/Hafif/Dede Efendi.
Bir gonca-i nevres-fidan/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Râif Korel (Kemânî).
Bir goncaya bir hâre nigâh eyledi bülbül/Nevres Efendi/Karcığar/Şarkı/Sengin Semâî/Hacı Arif Bey.
Bir gonce-dehen üzdü beni hayli zamandır/Hicaz/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Bir gonce-dehen yâr ile ülfet yenilendi/Hüzzam/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Bir gonce-i bağ-ı edeb açıldı mecliste bu şeb/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Cemâl Bey (Gelibolu’lu).
Bir gölge ol beni peşinden koştur/Karcığar/Şarkı/Yürük Semâî/Lem’î Atlı.
Bir gönül avcısı avladı beni/Zeki Duygulu/Hüzzam/Şarkı/Yürük Semâî/Zeki Duygulu.
Bir gönül kervanında sevdalı bir köleyim/Ceyhun Savaşan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Bir gönül şarkısı söylesem sana/Selâhattin Lokman/Hicaz/Şarkı/Düyek/Nezih Gözonar.
Bir gönül yangınının yaktığı pinhân ateşi/Mustafa Tahralı/Karcığar/Şarkı/Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
Bir gören bir dem unutmaz sen gibi bir mehveşi/Ahmet Refik Altınay/Eviç/Şarkı/Ağır Aksak/Ali İçinger.
Bir gören yok bilmiyorlar nerdesin sen nerdesin/Ahmet Hikmet Bey/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Celal Abacı.
Bir görüşte aklım aldı gözlerin o gözlerin/Sevim Taşbaş/Hicaz/Şarkı/Düyek/Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş.
Bir görüşte beğendim seni sevdim efendim/Bestenigâr/Şarkı/Düyek/İsmet Ağa.
Bir görüşte çeşm-i mestinle esîr ettin beni/Ahmet Refik Altınay/Acem/Şarkı/Devr-i Hindî/Suphi Ezgi.
Bir görüşte ey güzeller serveri/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak.
Bir görüşte ey muallâ oldum meclûbun senin/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Kemânî Agop Efendi.
Bir görüşte ey perî yandım sana/Hüseynî/Şarkı/Devr-i Hindî/Kapril Efendi.
Bir görüşte sevdi gönlüm/Sibel Taşbaş/Hicaz/Şarkı/Düyek/Süleyman mertkanlı.
Bir görüşte vuruldum öyle güzelsin/Meryem Sevin/Hicaz/Şarkı/Düyek/Pınar Köksal.
Bir göül sancısı olsan/Tekin Para/Hicaz (Hümâyun)/Şarkı/Aksak/Tekin Para.
Bir göz süzerek raks ile nazlar veriyor/Yılmaz Karakoyunlu/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Karakoyunlu.
Bir gül bahçesine girdim/Hamdi Özer/Hicaz (Zirgüle)/İlahi/Sofyan/Suphi İdrisoğlu.
Bir gül bulamam kokladığım gül gibi koksun/Yesârî Asım Arsoy/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yesârî Asım Arsoy.
Bir gül gibisin belki güzelsin daha gülden/Nâhit Hilmi Özeren/Hicaz/Şarkı/Aksak/Melâhat Pars.
Bir gül kokusundan daha baygın nefesin var/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Hayri Yenigün.
Bir gül olsam arasına takılsam/Nihat Bozyaka/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Bir gül-i rânânın oldum can ile efkendesi/Hüseynî/Beste/Fahte/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Bir gül-i rânâya gönül bağladım/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Hacı Emin Efendi (Notacı).
Bir gülle benim gönlümü gülzâra çevirsen/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Şükrü Tunar.
Bir gülün mecbûruyum gönlüm ânın dîvânesi/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Arşak Çömlekciyan.
Bir gülün meftûnu oldum ben de bir bülbül gibi/Dilkeşhaveran/Şarkı/Düyek/Fehmi Tokay.
Bir gün bana dönsen o uzak yolculuğundan/Mahmut Nedim Güntel/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Necdet Tokatlıoğlu.
Bir gün bana geleceksin yıllardan sonra/Nûrettin Özdemir/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Şekip Ayhan Özışık.
Bir gün beni ararsan ben yine seninleyim/Memduh Özakman/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ali Ulvi Baradan.
Bir gün beni de unut her yalan gibi/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hicaz/Şarkı/Semâî/Kâmuran Yarkın.
Bir gün beni dildâr acaba şâd edecek mi/Mehmet Sâdi Bey/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Bir gün bile anmaz bizi andıklarımız/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Rüştü Eriç.
Bir gün daha dün oldu uzayan gölgelerde/Yalçın Benlican/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Tâhir Sıral.
Bir gün daha oldu uzayan gölgelerde/Yalçın Benlican/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Burhan Durucu.
Bir gün dökülür belki bu sînendeki güller/Dügâh/Şarkı/Curcuna/Fehmi Tokay.
Bir gün döneceksen sakın unutma/Yaşar Aycin/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Sofyan/Mustafa Malay.
Bir gün gelecek (olacak) ben gibi nâ-çâr (kalacak-) olacaksın/Ahmet Râsim Bey/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Bir gün gelecek sen de beni anlayacaksın/Sâdi Hoşses/Karcığar/Şarkı/Yürük Semâî/Sâdi Hoşses.
Bir gün gelecek sen de gönül şâd olacaksın/Suphi Ziyâ Özbekkan/Bayati/Şarkı/Aksak-Y. Semâî/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Bir gün gelecek sen de nihâyet solacaksın/M. Cenâni Kandiye/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Hayri Yenigün.
Bir gün gelir de gidersen eğer/Saadet Özkeleş/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ali Şenozan.
Bir gün gibi doğ rûhuma sevdaları estir/Azmi Aytaç/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Aksak/Yaşar Bedük.
Bir gün gidecektin bunu her an biliyordum/Ümit Gürelman/Buselik/Şarkı/Yürük Semâî/Nurhan Hekimoğlu.
Bir gün gidecektin bunu her an biliyordum/Ümit Gürelman/Ferahnâkaşîran/Şarkı/Curcuna-Y. Semâî/Ümit Gürelman.
Bir gün gidersen eğer gülüşün bende kalsın/Şevki Dinçal/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hüseyin Soysal.
Bir gün için ben olaydım yaradan/Hüseynî/Şarkı/Raks Aksağı/Sadettin Kaynak.
Bir gün kader çağırır gelmem diyemezsin/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Recep Güçlüler.
Bir gün kader çağırır gelmem diyemezsin/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/İsmet Doğru.
Bir gün karşılaşırsak ayrıldığımız yerde/Yusuf Nalkesen/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Yusuf Nalkesen.
Bir gün ne hayâlim ne de gölgem kalacak/Ümit Yaşar Oğuzcan/Acemaşîran/Şarkı/Curcuna/Âmir Ateş.
Bir gün ne olur bâdeyi sun kendi elinle/Nâhit Hilmi Özeren/Acemaşîran/Şarkı/Sengin Semâî/Nûrettin Ulueren.
Bir gün ne olurdu güzelim başbaşa kalsak/İhsan Bey (Zühtü Paşa Damadı)/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Yesârî Asım Arsoy.
Bir gün olacak ben gibi nâ-çâr olacaksın/Ahmet Râsim Bey/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Kemânî Serkis Efendi.
Bir gün olsun gül bana acılarım çok derin/Füsun Ocakçıoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Nihat Adlim.
Bir gün sana sunsam şu kırık telli sazımla/Ferahfeza/Şarkı/Türk Aksağı/Fehmi Tokay.
Bir gün sen de beni ararsan eğer yeşil gözlerimi anma istemem/Semâ Sancak/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Kenan Olguncan.
Bir gün seni görmez isem olur bana dünyâ dar/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Çorlu’lu.
Bir gün senin uğruna yaprak gibi solarsam/M. Baki Suda/Hicaz/Fantezi/Semâî/Erdoğan Yıldızel.
Bir gün seninle bezm-i âlem etmek isterim/Acemkürdi/Şarkı/Müsemmen/Karnik Garmiryan.
Bir gün seven kalplerimiz hasret ile yorulmasın/Sâmi Derintuna/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Sadun Aksüt.
Bir gün seviyor ertesi gün kıskanıyor kalbi derinden/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Râkım Elkutlu.
Bir gün sır olan her şeyi bilmek çok güç/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Bir gün veda edersem sana/Atılay Erge/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hasan Şanlıtürk.
Bir günâhım varsa şâyet özlemek sevmek seni/Fahri Gürsoydan/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Fahri Gürsoydan.
Bir günde dört mevsim yaşar/Hanife Uzun/Hüseynî/Ç. Ş./Sofyan/Cavit Ersoy.
Bir güneş bıraktın sen avuçlarıma gittin/Hasan Soysal/Bayati/Şarkı/Düyek/Hasan Soysal.
Bir günüm âsûde geçmez âh ü efgan etmeden/Şâir Eşref/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Cinuçen Tanrıkorur.
Bir güzel aldattı beni/Hüzzam/Şarkı/Yürük Semâî/(Öztuna’da Dede Efendi).
Bir güzel Arnavud’un gamzesi kâr etti hele/Hûzî/Beste/Muhammes/Tab’î Mustafa Efendi.
Bir güzel bilirim bir daha bilmem/Câhit Sıtkı Tarancı/Hicaz/Şarkı/Aksak/İsmâil Akçapınar.
Bir güzel gördüm bugün ben yandım âh/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Lütfi Bey (Mızıkalı).
Bir güzel görmüşler bugün burada/Galip Kurdoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Bir güzel kız içimde yanakları al mı al/Nâci Derçin/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Nâci Derçin.
Bir güzel ki gözlerin denizin mâvisine yaprağın yeşiline./Hüseyin Tansever/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Ali Şenozan.
Bir güzel rüyâ gibi sür’atle geçti vuslatın/Mustafa Reşit Bey/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Yesârî Asım Arsoy.
Bir güzel yüzünden ne hale düştün/M. Ünal Yılmazer/Bayati/Şarkı/Düyek/M. Ünal Yılmazer.
Bir güzele bende gönül/Acemkürdi/Şarkı/Semâî/Dede Efendi.
Bir güzeli aldım gönül bağına/Bayatiaraban/Şarkı/Sofyan/Ûdî Sâmi Bey.
Bir güzeli gördüm sevdim yaktı cism ü cânımı/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Kemânî Yorgi Efendi.
Bir güzelin sevdâsı var başımda/Gülizar/Şarkı/Evsat/(Ferhad şarkısı).
Bir haber ver ey sabâ n’oldu gülistânım benim/Acemaşîran/Şarkı/Ağır Aksak/Bîmen Şen.
Bir hâdise var can ile cânân arasında/Hisarbuselik/Şarkı/Curcuna/Servet Yesârî Bey.
Bir hâdise yok can ile cânân arasında/Ümit Gürelman/Hüseynîbuselik/Şarkı/Yürük Semâî/Erol Sayan.
Bir hâlet ile süzdü yine çeşmini dildâr/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Hacı Arif Bey.
Bir hâlet-i mestâne ki saklanması pek zor/Halûk Recâî/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Halûk Recâî.
Bir hâlini sorarsan bilmecedir cevâbı/Yahyâ Akengin/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ali Şenozan.
Bir handenizin zevkini vuslat gibi tattım/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Aksak/İsmail Hakkı Özkan.
Bir harâb kapısın kırık ve dökük/Erdal Ercin/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Sofyan/Pınar Köksal.
Bir harâb-âbâd gamdı büsbütün oldu harâb/Zekâî Bey/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Şerif İçli.
Bir hâtıra zevkiyle yine andım gamları/Hüseyin Aydın Kaya/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Vecdi Seyhun.
Bir hatırın soran var mı o yârân nerde hani/Ahmet Uzel/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Ahmet Uzel.
Bir hıyâbandır ki hasret kûy-i cânândan geçer/Yahyâ Kemâl Beyatlı/Evcara/A. S./Ağır Aksak Semâî/Kemâl Batanay.
Bir hıyâbandır ki hasret kûy-i cânândan geçer/Yahyâ Kemâl Beyatlı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
Bir Hicazkâr şarkıdır gözlerinde ilkbahar/Yılmaz Karakoyunlu/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Ziyâ Taşkent.
Bir hicazkâr şarkıdır hep gözlerinde ilkbahar/Yılmaz Karakoyunlu/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Amir Ateş.
Bir hicransın bir hüsran/Halil Şakir Taşçıoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Halil Şakir Taşçıoğlu.
Bir hoş dilber seyrettim/Araban/Şarkı/Aksak/Klârnetçi İbrâhim Efendi.
Bir hoş hırâm tâze civan aldı gönlümüz/Gülizar/A. S./Aksak Semâî/Tanbûri İzak Efendi.
Bir hoş tekellüm eyler ol âfet çıtır çıtır/Karcığar/Şarkı/Aksak/Bîmen Şen.
Bir hoşça sada kalsa yeter kubbede bâkî/Câvit Tengiz/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Mehmet Ali Çelikbaş.
Bir hüsn-i melek etti beni hüsnüne hayrân/Bayatiaraban/Şarkı/Sengin Semâî/Ali Bey.
Bir hüzün gölü müdür yemyeşil bakışların/Turgut Çelik/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Burhan Durucu.
Bir hüzün var gibi bakışlarında bilmem içten içe ağlıyor musun/Rasih Yücel Alayalı/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Şükran Onat.
Bir hüzün var gözlerinde sanki eylül ağlıyor/Yılmaz Karakoyunlu/Acemkürdi/Şarkı/Ağır Aksak/Ömür Gençel.
Bir hüzün yoludur hayat ip ince/Aydemir Doğan/Bayati/Şarkı/Düyek/İsmâil Ötenkaya.
Bir hüzünlü aşk sırasıdır/İlhan Şeşen/Acemkürdi/Fantezi/Düyek/Şahin Çangal.
Bir ılık yaz gecesi her taraf neş’e dolu/S. Kaynak-F. Hulusi Demirelli/Hüseynî/Şarkı/Değişmeli/Sadettin Kaynak.
Bir ışıksın yine rûhumda alevlerle yanan/Vâhit Özaydın/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Nihat Adlim.
Bir iç sızısı duymasam her hâtırasında/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Ekrem Güyer.
Bir iki üç haydi koşun çocuklar/Hüseyin Acar/Buselik/Ç. Ş./Sofyan-Semâî/Fethi Karamahmudoğlu.
Bir ilâhi devran olsun bu gece/Kaimî/Isfahan/İlâhi/Sofyan.
Bir ilâhi emir almış gibi sevdim seni ben/İlhâmi Güntel/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Bir inat yüzünden sen dargınlık icâd ettin/Yusuf Nalkesen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yusuf Nalkesen.
Bir ince fidansın eğilirsin bükülürsün/Gıyas Akdeniz/Karcığar/Şarkı/Aksak/İsmail Baha Sürelsan.
Bir inleyen nağmeyim tanburunun telinde/Nezihe Becerikli/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Sâdun Aksüt.
Bir ismi Mustafa bir ismi Ahmed/Mûsâ Dede (Neyzen)/Hûzî/İlâhi/Nim Sofyan/Cüneyt Kosal.
Bir ismi Mustafa bir ismi Ahmed/Mûsâ Dede (Neyzen)/Hüseynî/Tevşih/Evsat.
Bir iz bırakır olduğu yerde her olay/Vâhit Özaydın/Hicaz/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Bir kadehle bizi sâkî gamdan âzâd eyledi/Hoca Dehhâni/Hüzzamıcedîd/Şarkı/Düyek/Sadettin Çevik.
Bir kadın var bu şehirde/Selâhattin İçli/Buselik/Fantezi/Aksak/Selâhattin İçli.
Bir kahkaha attın yine en hızlı sesinle/Zihni Bey/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Zeki Duygulu.
Bir kanatlanmış alevsin rûhumda her gün benim/Y. Sinan Ozan/Dilkeşhaveran/Şarkı/Aksak/Zeki Arif Ataergin.
Bir kara sevdâ benim bağladı kaderimi/Hamit Belli/Hüseynî/Şarkı/Semâî/Amir Ateş.
Bir Karadeniz oyunu oynayalım/Fethi Karamahmudoğlu/Karcığar/Ç. Ş./Türk Aksağı/Fethi Karamahmudoğlu.
Bir katre içen çeşme-i pür-hûn-i fenâdan/Ziyâ Paşa (Vezir)/Bayati/Şarkı/Ağır Aksak-Aksak/Şevkî Bey.
Bir katre şarap damlası akkor dudağında/Özgen Bilgisel/Buselik/Şarkı/Aksak/Amir Ateş.
Bir kere baktın kalbimi yaktın yalnız bıraktın kalpsiz/Mehmet Erbulan/Hicaz/Şarkı/Düyek/İsmet Nedim.
Bir kere gelsen yeter/Ali Dursun Yağlı/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Ali Dursun Yağlı.
Bir kerre bakmadın dil-i zârın figânına/Ferahnâk/Şarkı/Ağır Düyek/Şâkir Ağa.
Bir kerre iltifâtın ile hurrem olmadık/Hicazkâr/Beste/Darb-ı Fetih/Zekâî Dede.
Bir kerre n’olur şûh-i şenim hem-tenim olsan/Ahmet Râsim Bey/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ahmet Râsim Bey.
Bir kerre sevdim diye/Hicaz/Şarkı/Düyek/Arif Sâmi Toker.
Bir kerre yaşarsın o hayâl günleri yazdan/Vâhit Özaydın/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Bir kerre yüzün görmeyi dünyâya değişmem/Bayati/Beste/Remel/Bolâhenk Nûri Bey.
Bir kez aramadan kapım çalmadan/Özgen Altunbulak/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/Adil Bozkurt.
Bir kez baktın derin derin düşüverdim aşka güzel/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Bir kez yüzün görmeyi değişmem bin sevgiye/Mehmet Erbulan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Turhan Özek.
Bir kır çiçeğinden daha inceydi hayâlin/Besteısfahan/Şarkı/Aksak/Ahmet Mükerrem Akıncı.
Bir kır çiçeğinden daha inceydi hayâlin/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Sedat Öztoprak.
Bir kırık aynada kalmış hayâlin/Sâdun Aksüt/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Sâdun Aksüt.
Bir kış günü çöllerde nilüferler açarsa/Metin Vural/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Bir kıvılcım düştü baygın gözlerinden bağrıma/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Salih Suphi Soner.
Bir kıvılcım düştü baygın gözlerinden bağrıma/Isfahan/Şarkı/Aksak/Zeki Arif Ataergin.
Bir kız sevdim tatlı huylu/Nihat Dönmez/Hicaz/Fantezi/Aksak/Tezcan Feyyaz Günday.
Bir kimseye açılmaz idim dâmenin olsam/Nedîm/Acemaşîran/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Bir kördüğüm kalbimde çözemedim yıllar var/Yener Topaloğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yener Topaloğlu.
Bir kusurum varsa cânâ gönlümü verdim sana/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Bir kuş ağzında bir haber/Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Bir kuş olsam pencerene konardım/Hicaz/Şarkı/Düyek/Kasım İnaltekin.
Bir kuş uçmaz kervan geçmez ellerde kalırdım./İbrâhim Sâdi Bey/Karcığar/Şarkı/Aksak-Curcuna/Mustafa Nâfiz Irmak.
Bir kutlu zaman şûlesidir/Yılmaz Karakoyunlu/Buselik/Şarkı/Aksak/Yılmaz Karakoyunlu.
Bir kuyudur kova değmez muammadır/Semiha Ayverdi/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Tekin Uğurel.
Bir lâhza bile ayrılamam şen kucağından/Fitnat Sağlık/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Yesârî Asım Arsoy.
Bir lâhza bile benden uzak kalma yakın gel/Buselik/Şarkı/Curcuna/Fehmi Tokay.
Bir lâle yüzün mihneti kalmış eserimde/Mustafa Nâfiz Irmak/Bestenigâr/Şarkı/Curcuna/Cinuçen Tanrıkorur.
Bir lâle yüzün mihneti kalmış eserimde/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Mustafa Uyan.
Bir letâfetli havâ kim bu şeb ey sen mehlika/Hızırağazâde Said Bey/Evcara/Şarkı/Devr-i Revân/Dede Efendi.
Bir levendâne kesim âşûb-i can/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Giriftzen Asım Bey.
Bir lodos gibi esti sevgin gönlüme/Hüsâmettin Olgun/Hicaz/Şarkı/Düyek/Şâhin Çangal.
Bir lodos gibi esti sevgin gönlüme/Hüsâmettin Olgun/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Bir mahşerdir kopup gelen beyazlar sarmış her beden/Agâh/Hüseynî/İlâhi/Raks Aksağı/Aslan Hepgür.
Bir masal bir öykü belki bir roman/Sadık Atay/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Bilge Özgen.
Bir masal oldu hayâl oldu geçen günlerimiz/Vâhit Özaydın/Dilkeşîde/Şarkı/Düyek/Rüştü Eriç.
Bir masaldır yelken açmış/Bedri Rahmi Eyüpoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/M. Ünal Yılmazer.
Bir masalmış aşkımız bitti günün birinde/Namık Atlı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Kanuni Mehmet Öner.
Bir mâtem-i firkat tutuyor giryeli gönlüm/Hüseyin Avni Bey (Yenişehir’li)/Dilkeşhaveran/Şarkı/Düyek/İsak Varon.
Bir mavilik ortasında yapayalnız maviye yeşile tutkun/İkbâl Erdoğan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Engin Çır.
Bir mecliste o yâr ile bulundum/Hüseynîaşîran/Şarkı/Evfer/Nûman Ağa.
Bir mehveşe bağlandı gönül hayli zamandır/Dügâh/Şarkı/Sengin Semâî/Hacı Fâik Bey.
Bir mektup gelse gurbetten pullar seni hatırlatır/Gülten Çiçek Tural/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Eyüp Uyanıkoğlu.
Bir meleğin uğruna yaktılar beni/Hüseynî/Şarkı/Aksak.
Bir melek sanki özü/Taşkın Kukul/Karcığar/Şarkı/Düyek/Alâeddin Pakyüz.
Bir melek-peykersin ey Yusuf-lika/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Lâtif Ağa.
Bir mevsim vardır çağlarmış gönlün/Turgut Çelik/Besteısfahan/Yürük Semai/Yürük Semai/Erdinç Çelikkol.
Bir mızrap inliyor udun bağrında/Orhan Kızılsavaş/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Orhan Kızılsavaş.
Bir mihr-i dırahşandır sultân-ı kerem-perver/Acemkürdi/Methiye/Yürük Semâî/Kâzım Uz (Muâllim).
Bir misli var mı kıl beyân/Buselik/Şarkı/Aksak/Şâkir Ağa.
Bir muamma oldu aşkın var mı yok mu bilmedim/Yavuz Özen/Ferahnâk/Şarkı/Devr-i Hindî/Turan Yalçın.
Bir nazar kıl hâlime âsan ola cümle sübül/Nakşî “Akkirmanî”/Gülizarbuselik/Tevşih/Zincir.
Bir nazarda kalmayalım gel dost’a gidelim gönül/Yûnûs Emre/Eviç/İlâhi/Düyek/Zeki Atkoşar.
Bir nâzenîne âşık-ı zâr olmak isterim/Acemkürdi/A. S./Aksak Semâî/Zekâî Dede.
Bir nehr olup uzaklara aksam dursam/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Mahmut Yivli.
Bir neş’e de yok şimdi o vuslat demi nerde/Mehmet Ali Baysal/Hicazkâr/Şarkı/Aksak-T. Ak./Cur..
Bir nev-civândır âşûb-i candır/Enderûnî Vâsıf/Hicazkâr/Şarkı/Türk Aksağı/Rûşen Ferid Kam.
Bir nev-civânın hüsn-i cemâli/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Hacı Fâik Bey.
Bir nev-civânsın şûh-i cihansın/Rahmi Bey/Hisarbuselik/Şarkı/Türk Aksağı/Rahmi Bey.
Bir nigâh et âşık-ı nâlânına/Enderûnî Vâsıf/Eviç/Şarkı/Devr-i Hindî/Atıf Bey (Mızıka’lı).
Bir nigâh et ne olur hâlime ey gonce-dehen/Recâizâde Mahmut Ekrem/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Şekerci Cemil Bey.
Bir nigâhın gönlümü etti esîr-i aşkın âh/Ferahnâk (Eviç)/Şarkı/Aksak/Tanbûri Cemil Bey.
Bir nigâhın gönlümü lerzân eder./Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ûdî Azmi Bey.
Bir nigâhın kalbimi etti esîr-i zülfün âh/Bestenigâr/Şarkı/Ağır Aksak/Münir Nûrettin Selçuk.
Bir nihâyet bulsun ihsânınla hicrânım benim/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/İsmet Danış.
Bir onulmaz derde düştüm gönlü sarmış bin cefa/Ayşe Meral Gürgan/Dilkeşîde/Ağır Semai/Aksak Semâî/İsmet Burkay.
Bir ormanda yaşayan pek çok küçük hayvanın/Mevlâna Celâleddin-i Rûmî/Buselik/Ç. Ş./Değişmeli/Mahmut Oğul.
Bir ömrü geçirmiş gibi sevdâ durağında/Erol Uzunöner (Uzunömeroğlu)/Dilkeşhaveran/Şarkı/Türk Aksağı/Fethi Karamahmudoğlu.
Bir ömür arkanda koştum böyle âşık nerde var/Yâsin Hatipoğlu/Dilkeşîde/Beste/Ağır Düyek/Sadettin Çevik.
Bir ömür gülmeyi sana bıraktım/Vural Şahin/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Faruk Şahin.
Bir ömür harcadım aşkına kandım/İbrahim Umut/Hicaz/Şarkı/Düyek/İbrahim Umut.
Bir öpüşde büyük ağrı sardı başımı/Şadiye Sangan/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Nurettin Cemil Sangan.
Bir penbe gül adadım bugün şeydâ bülbüle/Kemâl Emin Bara/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Hüseyin Sâdettin Arel.
Bir perde çekilmiş gibi mâziyle aramızda/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Talât Özarın.
Bir peri masalı kulaklarına/Bekir Mutlu/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Nihat Adlim.
Bir perî-rûyin olup âvâresi/Buselik/Şarkı/Ağır Aksak/Hamparsum Limoncuyan.
Bir perî-sîmâ melek-ten yâre oldum müptelâ/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Bîmen Şen.
Bir perî-sîmâyı andım dil-fikâr oldum yine/Fâik Bey (Mâbeynci)/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Abdülkâdir Töre.
Bir pınardın için için çağlayan/Latife Ünsal/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Bir pür-cefâ hoş dilberdir/Sultan III. Selim (Sultan III. Selim (Selîmî))/Buselik/Şarkı/Evfer/Sultan III. Selim (İlhâmî).
Bir rivâyet var ki gûyâ ben seni aldatmışım/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Bir Rum dilbere oldum müptelâ/Karcığar/Şarkı/Aksak/Tanbûri Mustafa Çavuş.
Bir rüyâ sarhoşluğu içindeyim şimdi ben/Şâdi Kurtuluş/Hicaz/Şarkı/Semâî/Fethi Karamahmudoğlu.
Bir rüyaydı aşkımız bulutlarda koşardık/Bedri Aybars/Acem Kürdî/Şarkı/Devr-i Hindi/Bedri Aybars.
Bir rüzgâr esti felek mecâlim kesti felek/Necip Mirkelâmoğlu/Hicaz/Şarkı/Semâî/Necip Mirkelâmoğlu.
Bir rüzgâr saçlarımı dağıtsa uzak limanlarda/Turhan Oğuzbaş/Hisarbuselik/Şarkı/Düyek-Curcuna/Selâhattin İçli.
Bir rüzgâr ver tanrım bulutlar dönsün/Sâmi Derintuna/Buselik/Şarkı/Sofyan/İsmail Demirkıran.
Bir saat sonra dedim bir saat önce dedim/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Bayati/Şarkı/Müsemmen/Sâdi Işılay.
Bir sabah odama dolan ışıkla/Selâmi Aysal/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Rıdvan Lâle.
Bir safâ bahş edelim gel şu dil-i nâ-şâda/Nedîm/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Râkım Elkutlu.
Bir sarışın dilberin edâsına kanmışım/Cengizhan Altuntaş/Hicaz/Şarkı/Aksak/Niyazi Şengül.
Bir sayfa da bana ayır o hâtıra defterinde/Metin Pütmek/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yılmaz Yüksel.
Bir sebeple sen gücenmişsin bana/Eviç/Şarkı/Ağır Aksak/Kazasker Mustafa İzzet Efendi.
Bir selâm göndersen seher yeliyle/Kasım İnaltekin/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Kasım İnaltekin.
Bir selmiş hayâtın durmaz akışı/Ahmet Kaçar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yusuf Yıldırım.
Bir sen anlıyorsun benim dilimden/Uğur Gür/Hüzzam/Şarkı/Sofyan-Semâî/Alâeddin Şensoy.
Bir sen bir ben bir de Tanrı’m/Meryem Sevin/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Pınar Köksal.
Bir sen kaldın içimde bir de o hâtıralar/Mustafa Sevilen/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/İrfan Özbakır.
Bir sencileyin ruhları gül yâr ele girmez/Kânûnî Sultan Süleyman/Hisar/Y. S./Yürük Semâî/Alâeddin Yavaşça.
Bir seni bir gülü öptüm gizlice/Selâhattin İçli/Hicaz/Şarkı/Evfer/Selâhattin İçli.
Bir seni gördü gözüm başkaları yalanmış/Hüceste Aksavrın/Hicaz/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Bir ses duydum inceden/Vecdi Bingöl/Hüzzam-Mahur/Şarkı/Nim Sofyan/Sadettin Kaynak.
Bir ses ki gelir körfezi kalbim gbi yoklar/Sevinç Atan/Bayati/Şarkı/Türk Aksağı/Sadettin Çevik.
Bir sevdâ geldi başıma/Hicaz/Köç./Aksak/Dede Efendi.
Bir sevdâ geldi başıma felek su kattı aşıma/Arif Sâmi Toker/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Arif Sâmi Toker.
Bir sevdâ gülüsün allar içinde koklarım okşarım severim seni/Ertuğrul Akçaylı/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Metin Everes.
Bir sevda ki yandı gönlüm âh-ü zârım dinmiyor/İbrahim Yeşildağ/Hüseynî/Şarkı/Düyek/İbrahim Yeşildağ.
Bir sevdâ masalı anlat gönlüme/Hüseyin Balkancı/Hüseynîbuselik/Fantezi/Sofyan/Bilge Özgen.
Bir sevdanın esiriyim affı mümkün olmayan/İbrahim Yeşildağ/Hüseynî/Şarkı/Düyek/M. Ünal Yılmazer.
Bir sevdanın sönmüş külünde ateş/Vedat Fidanboy/Hicaz Uzzal/Şarkı/Aksak/Mustafa Çalık.
Bir sevdiğim olacaksa bana gönül koyacaksa/Aydın Osmanoğlu/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Türkay Altay.
Bir sevgili için ben hiç böyle ağlamadım/Uğur Çınar/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Bir sevgiye bin göz yaşı/Vedat Fidanboy/Hicazkâr/Şarkı/Yürük Aksak/Hüseyin Soysal.
Bir sıcak gülüştü kalbimi çalan/Adil Candar/Karcığar/Şarkı/Düyek-Sofyan/Remzi Oktar.
Bir sır gibi kalbimdedir aşkın senelerdir/Vâhit Özaydın/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Bir sır gibi sakladım yıllarca inan seni/Hatice Yücel/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Necip Altın.
Bir sızım var Lokman’ım yok yemyeşil gözler ateş/Turgut Çelik/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Burhan Durucu.
Bir sihir var gözlerinde derde derman şîvekâr/Yılmaz Karakoyunlu/Eviçbuselik/Şarkı/Müsemmen/Yılmaz Karakoyunlu.
Bir sitemin zehriyle içimden yaralandım/Mustafa Nâfiz Irmak/Buselik/Şarkı/Düyek/Dürrî Tûran.
Bir siyah perçemli şah-ı bi misalim var benim/Fevzizade Hilmi Ef./Hisar/Şarkı/Müsemmen/Mustafa Uyan.
Bir soluk nefha misâli beni aldattı kadın/Hayri Tümer/Karcığar/Şarkı/Aksak/İbrâhim Tuğberk.
Bir sonbahar günüydü bırakıp da gidişin/Alâeddin Şensoy/Hicaz/Şarkı/Semâî/Alâeddin Şensoy.
Bir sonbahar misâli sararan ömrümde bir yaprak ol./Ali Atakul/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/İlgün Soysev.
Bir söz dedi cânân ki kerâmet var içinde/Nedîm/Bestenigâr/Şarkı/Türk Aksağı/Timuçin Çevikoğlu.
Bir söz söyle ne olur yalnız tek bir söz söyle/Yâsin Hatipoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sâdettin Çevik.
Bir susayan rüzgâr eser sevgine/Gündoğdu Duran/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Yılmaz Yüksel.
Bir şarkı söyle bana dolsun gözlerim/Şûle Özmen/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Yener Topaloğlu.
Bir şarkı yap bestekâr al bülbülün sesinden/Şahin Altındağ/Buselik/Şarkı/Aksak/Aydın Oran.
Bir şarkı yazdım dün akşam üstü/Seyfi Güldağı/Aşkefza/Şarkı/Curcuna/Seyfi Güldağı.
Bir şeh ki tâc-dârân olmakta hâk-i râhı/Acem/Beste/Lenk Fahte/Zekâî Dede.
Bir şehin (şûhun) aşkına oldum müptelâ/Eviçbuselik/Şarkı/Devr-i Revân/Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı).
Bir şehre erişti yolum dört yanı düz meydan kamu/Niyâzî-i Mısrî/Hicazaşîran/İlâhi/Düyek.
Bir şen gecenin hâtırası kaldı dilimde/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Mustafa Sunar.
Bir şiir istiyorum gönlümün rüzgârından/Turgut Özal/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Düyek/Rüştü Eriç.
Bir şiir yazsam sana hiç okunmamış/Oral Pektaş/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Ünsal Silleli.
Bir şiirde şarkıda beni bulursan eğer aşkımızı hatırla ağlama artık yeter/Mustafa Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Ziyâ Levent Topçuoğlu.
Bir şuh gülüşün attı beni bil bu cefâya/Sabahattin Ergi/Karcığar/Şarkı/Sengin Semâî/Selâhattin İçli.
Bir şûha bend oldu gönlüm verdi bana hüzn ü elem/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Abdullah Bey.
Bir şûha gönül âşık olup derbeder oldu/Evcara/Şarkı/Sengin Semâî/Tanbûri Ali Efendi.
Bir şûh-i sahib-velvele bir deste gül almış ele/Eviç/Şarkı/Ağır Aksak/Hakkı Bey (Sermüezzin).
Bir tânem orkidemsin içimde/Yalçın Doğan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mûsa Kumral.
Bir taraftan âşıkı derd ü gam-ı yâr ağlatır/Şâdi Bey/Karcığar/Şarkı/Aksak/Tanbûri Ali Efendi.
Bir taraftan derd-i sevdâ bir taraftan hicr-i yâr/Bedri Ziyâ Aktuna/Hicazkâr/Şarkı/Müsemmen/Necmi Pişkin.
Bir taraftan feleğin kahrına dûçâr oldum/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Bir taraftan üzüyor gönlümü hicrin elemi/Mehmet Hafîd Bey/Hicaz/Şarkı/Aksak/Şevkî Bey.
Bir taş attım kamışa/Hüseynî/Türkü/Sofyan.
Bir tatlı nevaziş gibidir hasreti dilde/Haldun Menemencioğlu/Bayati/Şarkı/S. Semai/Nurettin Cemil Sangan.
Bir tatlı söz bir güler yüz gelmiyor ki/Hasan Karakuş/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mustafa Malay.
Bir tatlı tebessüm ile gel gönlümü şâdet/Yılmaz Karakoyunlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Yılmaz Karakoyunlu.
Bir tâze heves verdi gülen gözleri nazla/Rehâ Gizey/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Nihat Adlim.
Bir tebessüm aklım aldı ya gülersen neler olur/Tûran Yalçın/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Turan Yalçın.
Bir teessür görünür tatlı nigâhında bana/Mehmet Neş’et Bey/Dilkeşhaveran/Şarkı/Ağır Aksak/Bîmen Şen.
Bir tek gececik yârim ile başbaşa kalsam/İsmail Hakkı Baradan/Buselik/Şarkı/Sengin Semâî/Ali Ulvi Baradan.
Bir teselli beklerim gönlümdeki bin yâreye/Mustafa Nâfiz Irmak/Acemaşîran/Şarkı/Ağır Aksak/Şerif İçli.
Bir tıfl-ı yosma-edâ hem bî-menend/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Nikoğos Ağa.
Bir topum var lastikten/Yusuf Ziyâ Ortaç/Buselik/Ç. Ş./Nim Sofyan/Hasan Esen.
Bir tutam acıya katlanır elbet/Nejat Sefercioğlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Necdet Varol.
Bir tutam saç getirdi eski yılları geri/Mukadder Özakman/Hicaz/Fantezi/Semai/M. Sabri Akçagül.
Bir tutuk sevdada dil özlemler içinde/İbrâhim Minnetoğlu/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Bir uçan halım olsa/İlham Behlül Pektaş/Hicaz/Ç. Ş./Nim Sofyan/Bilge Özgen.
Bir umulmaz zamanda gel/Mustafa Töngemen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Bir umut çiçeğidir sır dolu papatyalar/Ayten Baykal/Hicaz/Şarkı/Semâî/Bilge Özgen.
Bir uzun rüyâdır hayat dediğin/Yusuf Nalkesen/Karcığar/Şarkı/Yürük Semâî/Yusuf Nalkesen.
Bir uzun yıl sanki günler sensiz akşam olmuyor/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Danyal Mantı.
Bir ümit belki de gelirsin diye/Şeydâ Temuçin/Hüzzam/Şarkı/Semâî/İrfan Özbakır.
Bir ümit doğdu bütün kalplere yorgun geceden/Vâhit Özaydın/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Bir ümit sunsan gönülden bahtiyarım sevgilim/Burhan Durucu/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Burhan Durucu.
Bir ümit yolcusuyum aldatma ey sevgili/Hicaz/Şarkı/Düyek.
Bir vakit benimde canânım vardı/Mustafa Nâfiz Irmak/Aşkefza/Şarkı/Sofyan/Necip Gülses.
Bir vecd-i cünûn-sâze düşüp el ele kalsak/Fâik Ali Ozansoy/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Sultan Vahdettin.
Bir vefâsız yâr elinden ben neler çektim neler/Atıf Ölmez/Hisarbuselik/Şarkı/Devr-i Hindî/İsmâil Demirkıran.
Bir vefâsız yâr için sahrâya savruldun gönül/Sevinç Atan/Dilkeşîde/Beste/Devr-i Kebir/Ömür Gençel.
Bir vefasız yar için sen niye ah ettin gönül/Eyüp Göksu/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Sadettin Çevik.
Bir vefâsız yâre düştüm hiç beni yâd etmiyor/Acemkürdi/Şarkı/Devr-i Hindî/Selânik’li Ahmet Efendi.
Bir verd-i rânâ ettim temâşâ/Ferahfeza/Şarkı/Semâî/Dede Efendi.
Bir vuslata değmez bu kadar göz yaşı mihnet/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
Bir yalancı sevgi için yanma gönlüm için için/Ayten Baykal/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İrfan Özbakır.
Bir yana eğdir fes’in ey nev-civan/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Nikoğos Ağa.
Bir yanardağ bir alev gönlümdeki aşkımız/Şâdi Kurtuluş/Hicaz/Şarkı/Semâî/Vedat Çetinkaya.
Bir yanardağ gibidir sana hasret bu gönül/Hakkı Günal/Karcığar/Şarkı/Düyek/Arif Sâmi Toker.
Bir yangın sonrası şimdi yüreğim/Y. Nesrin Aksoyer/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Selâhattin Altınbaş.
Bir yangına koşar gibi nedir bu hız bu ne telaş/Sabahattin Hizmetli/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sabahattin Hizmetli.
Bir yanım karanlık bir yanım ışık/Yalçın Benlican/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Burhan Durucu.
Bir yar sevdim etekleri yeldirme/Bekir Sıdkı Erdoğan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Bahri Altıntaş.
Bir yâr sevdim etekleri yeldirme/Bekir Sıtkı Erdoğan/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/M. Sabri Akçagül.
Bir yâr sevdim geldim göze/Bayatiaraban/Şarkı/Sofyan/Rif’at Bey.
Bir yâr sevdim Kuşada’lı/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/K. H. Yaşar.
Bir yâr sevdim yeşil gözlü/Mediha Şen Sancakoğlu/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Bir yare düştü ki ahu zarın zerresi gönül/Ergüder Öktem/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Ergüder Öktem.
Bir yâre kalır (gönlüme-kalbime) her nazlı güzelden/Nâhit Hilmi Özeren/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Râkım Elkutlu.
Bir yâreli kuş çırpınıyor sanki telinde/Tevfik Fikret/Karcığar/Şarkı/Aksak/Kanûni Hacı Arif Bey.
Bir yarın göçtüğünü çöktüğünü bir dağın/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Bayatiaraban/Şarkı/Düyek/Akın Özkan.
Bir yastıkta var olsun gelin ile güveyi/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Bir yaz gecesi Çamlıca mehtâbına geldin/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semâî/Yorgo Bacanos.
Bir yaz gününden beri tutmadım ellerini/Cumâli Karataş/Hicaz/Şarkı/Aksak/İsmâil Ötenkaya.
Bir yaz günüydü ayrılmıştık birbirimizden/Şekip Ayhan Özışık/Dügâh/Şarkı/Düyek/Şekip Ayhan Özışık.
Bir yaz sabahı gözlerimin ufkuna erken/Zeki Müren/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Zeki Müren.
Bir yaz yağmuru gibi geçiverdi aşkımız/Zeki Müren/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Zeki Müren.
Bir yemyeşil yalnızlıkta nurdan harmansın/Feyzi Halıcı/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Kadri Şençalar.
Bir yer ki sabah olmayacaktır adı gönlüm/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Sadettin Kaynak.
Bir yeşil dal bir demet gül/Turgut Çelik/Acemkürdi/Şarkı/Müsemmen/Ömür Gençel.
Bir yeşil gözlü kız gördüm Bursa’da/Muhlis Sabahattin Ezgi/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Muhlis Sabahattin Ezgi.
Bir yeşil iklim misâli tatlı rüyâ gözlerin/Hasan Kaya Manioğlu/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Nihat Adlim.
Bir yıl beni etti esîr nazlı bir endam/Acemaşîran/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Bir yıl daha bir anda mâzinin malı oldu/Alâeddin Yavaşça/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Bir yıl daha can verdi zamânın kucağında/Halil Soyuer/Dilkeşhaveran/Şarkı/Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
Bir yıldız doğdu nûr ile/Karcığar/Şarkı/Düyek.
Bir yiğit gurbete düşse gör başına neler gelir/Emrâh/Hisarbuselik/Şarkı/Düyek/Ali Ulvi Baradan.
Bir yola düştüm ki uzun ince/Eyüp Göksu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Saadet İdrisoğlu.
Bir yudum nûş eyle cânâ köhnemiş peymâneden/Halûk Recâî/Hisar/Şarkı/Devr-i Hindî/Halûk Recâî.
Bir yudum sevgi bir yudum mutluluk/Seyfi Güldağı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Seyfi Güldağı.
Bir yudum sevgiyi çok görme bana/Nedim Uçar/Hüseynî/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Bir yudum umut ver ömrüme/Enver Özçağlayan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Enver Özçağlayan.
Bir yuvayı özlüyorsan yar kıymeti biliyorsan/İlkan San/Gerdaniye/Şarkı/Aksak/Ali Kolaylıoğlu.
Bir yüce dağ düşün işte öylesin/Halil Soyuer/Hicaz/Fantezi/Sofyan/Faruk Şâhin.
Bir yüce dağ düşün işte öylesin/Halil Soyuer/Hicaz/Fantezi/Sofyan/Yılmaz Pakalınlar.
Bir yüce dağ düşün işte öylesin/Halil Soyuer/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Muzaffer Özpınar.
Bir yüzü meh eyledi bak şem’ine pervâne beni/Reşat Özpirinçci/Acem/Kârçe/Fahte/Bekir Sıtkı Sezgin.
Bir zâlimin ardından şu dünyanın kahrından/Bedri Appak/Hicaz/Şarkı/Raks Aksağı-Aksak/Suphi İdrisoğlu.
Bir zaman gelirse bu aşkın sonu bilirim/Turgay Akalın/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Turgay Akalın.
Bir zaman gençti yaşım, aşk ile hoştu başım/Hicaz-Buselik/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Bir zamanım yok ki gözümden kederler eksile/Dilkeşhaveran/Şarkı/Ağır Aksak/Kemâni Serkis Sucuyan.
Bir zamanlar ben de sevdim hep kapandım dizlere/Ümit Gürelman/Buselik/Şarkı/Semâî/Kâni Karaca.
Bir zamanlar beni de çok seven biri vardı/Belgin Gül/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Rüştü Eriç.
Bir zamanlar gönlüme aşkı yakından çağladı/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Râkım Elkutlu.
Bir zamanlar mâziye bak ne kadar şendik/Osman Nihat Akın/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Şükrü Tunar.
Bir zamanlar sevgi dolu gönlüm vardı çaldın benden/Necâti Dilsizoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Alâeddin Şensoy.
Bir zamanlar şevk-i cuşâcûş olan/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Bir zarar gelmiş mi ey rûh-i revân benden sana/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Biraz bekle biraz sabret/Kaya Öztaş/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Kaya Öztaş.
Birden değişti dünyâm tuttun da ellerimi/Aşkın Tuna/Karcığar/Şarkı/Düyek/Süleyman Mertkanlı.
Birdenbire başlar yaz yağmurları/Ali Akmanlar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sâlih Berkmen.
Birinci sevdiğim ilk gözağrımdı (Kül etti beni)/Mesut Çetinkaya/Hicaz/Fantezi/Nim Sofyan/Gündoğdu Duran.
Birinin çeşmi siyâh birinin zülfü zerrin/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Bîmen Şen.
Birkaç gündür gönlümde yeni bir hesâbın var/Osman Celâl/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Hüseyin Sâdettin Arel.
Birkaç saatin hatırası ömre bedeldi/Ertuğrul Ottekin/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Yaşar Bedük.
Birkaç sarı çiçekle gözlerin doldu/Şâhin Çandır/Buselik/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Birkaçı birleşerek köyün yiğitlerinden/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Hüseynî/Şarkı/Oynak/Refik Fersan.
Birlikte bu akşam yine mey nûş edelim gel/Arazbarbuselik/Şarkı/Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Birlikte geçen bir gecenin yâdını hâlâ./Hüseynî/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Birlikte geçen günleri mümkün mü unutmak/Bayati/Şarkı/Yürük Semâî/Emin Ongan.
Birlikte geçen her günümüz kalbime dolsun/Ümit Gürelman/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ümit Gürelman.
Birlikte geçer ömrümüzün günleri sandım/Hayri Mumcu/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Ferit Sıdal.
Birlikte geçer ömrümüzün günleri sandım/Hayri Mumcu/Karcığar/Şarkı/Türk Aksağı/Necmi Pişkin.
Bî-ruh ya aziz mısrek ferizal hüsni fi hazrek/Hüseynî/Şuğul/Sofyan.
Bitmesin bu rüyâ bitmesin desem/Seyfi Güldağı/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Seyfi Güldağı.
Bitmeyen bir gecenin sabahında uyandım/Semahat Özdenses/Hicaz/Şarkı/Düyek/Semahat Özdenses.
Bitmez bir gönül yası içimde senden kalan/Hârun Zeki Öztemiz/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hârun Zeki Öztemiz.
Bitmez bu yokuşlar bu yolun düzleri yok mu/Mehmet Tûran Yarar/Ferahnâk/Şarkı/Sofyan/Metin Everes.
Bitmez denilir ömrün çilesi/Hasan Soysal/Hüzzam/Şarkı/Raks Aksağı/Hasan Soysal.
Bitsin artık bu ayrılık dinsin gözde çağlayan sel/Nilgün Aygül/Acemkürdi/Şarkı/Aksak (Yürük)/Hasan Soysal.
Bitsin artık bu ayrılık dinsin gözde çağlayan sel/Nilgün Aygül/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mete Cevahir.
Bitsin artık bu çile bu keder bu işkence/Günsel Çelikoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Nihat Adlim.
Bitsin artık şu feryâdım/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Rüştü Şardağ.
Bitsin şu mâcerâmız kapansın şu yaramız/Mustafa Sevilen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Rüştü Eriç.
Bitti her emel bitti güneşim söndü gitti/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Sadettin Kaynak.
Bî-vefâ bir çeşm-i bî-dâd/Gülizar/Şarkı/Aksak/Dede Efendi.
Bî-vefâya aldanmazdım/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Tanbûri Ali Efendi.
Bi-vücudem aşk odu bilmem benim nem yandırır/Gülşenî (Şeyh-İbrahim)/Eviç/İlâhi/Sofyan.
Biz bu gülistânın gülleriyiz/Güncî/Hüseynî/Nefes/Sofyan.
Biz bülbül-i lâhûtîyiz dost bağıdır gülşenimiz/Zâtî/Hicazkâr/İlâhi/Sofyan.
Biz de toz pembe görürdük dünyâyı onsekiz yaşımızda/Mehmet Karaca/Hicaz/Şarkı/Düyek/Necdet Tokatlıoğlu.
Biz dosta gönül dostluğa bel bağlamışız/Vâhit Özaydın/Ferahnâk/Şarkı/Türk Aksağı/Rüştü Eriç.
Biz ney gibiyiz bizdeki sesler de senindir/İsmet Tahtacıoğlu/Dilkeşhaveran/İlâhi/Aksak/Cavit Ersoy.
Biz ol âşıklarız kim dağımız merhem kabûl etmez/Ramî Mehmet Paşa/Acemaşîran/Şarkı/Devr-i Hindî/Refik Fersan.
Biz ol âşıklarız kim dağımız merhem kabûl etmez/Ramî Mehmet Paşa/Bestenigâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Emin Akan.
Biz ol âşıklarız kim dağımız merhem kabûl etmez/Ramî Mehmet Paşa/Evcara/Şarkı/Aksak Semâî/Bekir Sıtkı Sezgin.
Biz ol uşşâk-ı ser-bâzız bize akl ıssı yâr olmaz/Ebu Hamid/Bestenigâr/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Biz şevkine hayrân oluruz fasl-ı baharın/Beşir Ayvazoğlu/Hüzzam/Y. S./Yürük Semâî/Gâlip Çolakoğlu.
Bizde hasretle bu feryâd kalır mı bilmem/Hüzzam/Şarkı/Aksak Semâî/Kemânî Corci Efendi.
Bize bir hoşca nigâr olsa da bir olmasa da/İsmail Hakkı Baradan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ali Ulvi Baradan.
Bizi insan eden sensin/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Buselik/İlâhi/Sofyan/Cinuçen Tanrıkorur.
Bizim dağlar meşelidir meşeli/Karcığar/Türkü/Aksak.
Bizim elin koyunları kuzular derdim artar yaralarım sızılar/Acemkürdi/Şarkı/Semâî/Sadettin Kaynak.
Bizim sahraların başı, pare pare duman şimdi/Bayati/Şarkı/Düyek-Raks Ak./Sadettin Kaynak.
Bizim sahrâların başı./Bayatiaraban/Şarkı/Aksak.
Bizimdir oniki imam gayreti/Hüseynîsaba/Nefes/Yürük Semâî/Ali Bey.
Boğaziçi şen gönüller yatağı/Alâeddin Yavaşça/Hicaz/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Boğaziçi vapurunda yoldaş oldum martılara/Ali Uygun/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Aksak/Ferhat Sarmusak.
Bomboş kalıyor her gidenin attığı gönlüm/Ceyhun Savaşan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Şeref Çakar.
Boş kalan kalbimi doldurmada derdim kederim/Rahmi Duman/Gerdaniye/Şarkı/Düyek/Selâhattin Pınar.
Boş kalan kalbimi doldurmada derdim kederim/Rahmi Duman/Hicaz/Şarkı/Aksak/Muzaffer İlkar.
Boş kalbimi bir hâtıranın gölgesi bekler/Hikmet Münir Ebcioğlu/Buselik/Şarkı/Aksak/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Boş yere bakma bana artık aslâ barışmam/Ahmet Uzel/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Boşan da dağlar boşan/Acem/Ağırla./Aksak.
Boşluğa bulut buluta yağmur yağmura toprak ne güzel uymuş/Bülent Ecevit/Acemkürdi/Şarkı/Semâî/Fâruk Şâhin.
Boşluğa bulut buluta yağmur yağmura toprak ne güzel uymuş/Bülent Ecevit/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Güneş Müftüoğlu.
Boşuna yalvarma gönlümü sana bağlamam/Sadık Atay/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Ümit Âşık.
Boynu bükük bırakıp gittin diye/Orhan Kızılsavaş/Aşkefza/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Boynunu bükme dolap (Dertli dolap)/Yûnûs Emre/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Sadettin Kaynak.
Boyu bir bahar dalı dudağı çiçek balı/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Lenk Fahte/Mediha Şen Sancakoğlu.
Boyu fidan salınır/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Necdet Varol.
Boyun büküp kadere ağladığın oldu mu/Fatoş Koçarslan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Turhan Taşan.
Bozdunuz ahd ü amânım/Isfahan/Şarkı/Aksak/Hâfız Aynî Efendi.
Bozuldu lânesi üftâdegânın/Hicaz/Şarkı/Aksak/Civan Ağa.
Bozuldu revnâk-ı bağ-ı bahârım/Hikmey Bey (Niğde’li)/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Şevkî Bey.
Bölük bölük turna geçer yüceden/Kerim Aydın Erdem/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ferit Sıdal.
Böyle çatık kaşlı taşlı söz ile geleceksen bana gelme/Mehmet Erbulan/Karcığar/Şarkı/Nim Sofyan/Necdet Tokatlıoğlu.
Böyle çıkıp gitme çok ıslanırsın/Nurettin Baykal/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mahmut Oğul.
Böyle gelmezdi her yıl bahar/Necip Artan/Acemkürdi/Şarkı/Semâî/Teoman Önaldı.
Böyle imiş takdir-i ezel kime şekvâ edeyim/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Kanûni Nâzım Bey (âmâ).
Böyle kaç yıl geçecek göz yaşlı gönül kırık/Mehmet Erbulan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Necdet Tokatlıoğlu.
Böyle kurulmuş dünya sevgiler bitmeyecek/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Böyle küsüp gidersen beni çok incitirsin/Nûrettin Baykal/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan-Düyek/Ali Şenozan.
Böyle mahzûn durma ey nûr-ı cemâl/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Bîmen Şen.
Böyle mi esecekti son günümde bu rüzgâr/Teoman Alpay/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Teoman Alpay.
Böyle rakkas ne demeli/Isfahan/Şarkı/Aksak/Tanbûri Mustafa Çavuş.
Böylesi yaşamak yaşamak değil düşlerin kâbustan farkı kalmadı/Nedim Saatçioğlu/Hicaz/Fantezi/Düyek/Tâhir Sıral.
Böylesine bir aşk nerde görülmüş/Halil Soyuer/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Pınar Köksal.
Bu akan yaşları dindir güleyim fecre kadar/Şahap Ataseven/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Arif Sâmi Toker.
Bu akşam da sevgili gitme her akşam gibi/Nihâl Özyüksel/Hicazkâr/Şarkı/Semâî/İsmâil Ötenkaya.
Bu akşam dadaşlar bar oynadı gözbebeklerimizde/Nûrettin Özdemir/Hüseynî/Fantezi/Sofyan-Değişmeli/Selâhattin İçli.
Bu akşam gurbet elde yine gönlümü yaktı/Uğur Gür/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Mehmet Bitmez.
Bu akşam senin için bir şarkı besteledim/Ünsal Silleli-Hazal Güreş/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ünsal Silleli.
Bu akşam yine neden bakışların derinde/Fuat Edip Baksı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Bu aşk bitti sevgilim beni benimle bırak/İlkay Odabaş Eyüpoğlu/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Selâhattin Sağlam.
Bu aşk değil bir afet yaktı kalbimi/Ayşe Taşbaş/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Süleyman Mertkanlı.
Bu aşk sevdâ bir ömür sürecek sanma sakın/İlkan San/Hicaz/Şarkı/Düyek/Gültekin Aydoğdu.
Bu aşka tehammül isteme benden/Zakir Erdoğan/Hüseynî/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Bu aşkı seninle yaşadık bitti/Ercan Akbay/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Erdal Yalçın.
Bu aşkın sonunda ayrılık varmış/Halûk Yücel/Gerdaniye/Şarkı/Nim Sofyan/İsmâil Hakkı Özbilgin.
Bu bahar sen de çık sevdâ yoluna/Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Erol Uzunöner (Uzunömeroğlu).
Bu bir değil sekiz değil yüz değil/Acem/Şarkı/Aksak/Denizoğlu Ali Bey.
Bu bir dilek çeşmesi dediler bana/Seyhan Girginer/Bayati/Şarkı/Düyek/Celâl Abacı.
Bu bir dilek çeşmesi dediler bana/Seyhan Girginer/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/Bilge Özgen.
Bu bir eski hikâyedir/Aydemir Doğan/Hicaz/Şarkı/Düyek/İsmail Ötenkaya.
Bu bî-vefâlığı senden ümid etmezdim gerçekten/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı).
Bu böyle süremez sen olmalısın/Zakai Tunca/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/Zakai Tunca.
Bu cihânın ve bu aşkın sonu var/Mehmet Tûran Yarar/Buselik/Şarkı/Yürük Semâî/Suat Yıldırım.
Bu çırpınış mutluluk mu melâl mi/Ayten Uğuralp/Karcığar/Fantezi/Yürük Semâî/Ali Şenozan.
Bu da varmış kaderinde Ziyâ bey/Halil Soyuer/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Karakoyunlu.
Bu dağlar ne virandır sadâ vermezler/Mahmut Özbay/Eviç/Şarkı/Curcuna/Mahmut Özbay.
Bu demde bülbül-i şûride efgan eylemez n’eyler/Dilkeşhaveran/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Bu derd-i gam ile hâlâ üzme beni a gönül/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Bu dert beni öldürse de yüzüne bakmam/Kasım İnaltekin/Hüzzam/Şarkı/Semai/Selçuk Kurt.
Bu devirde bu dünyâda bir görüşte ne bu sevdâ/Zekâi Tunca/Karcığar/Fantezi/Düyek/Zekâi Tunca.
Bu dil düştü sana yârim âh bu dem/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Dede Efendi.
Bu dil sana meftûn olalı ey şeh-i hûbân/Bestenigâr/Şarkı/Sengin Semâî/İbrâhim Efendi (Asâriye Hatibi).
Bu dil seni pek beğendi/Hisarbuselik/Şarkı/Düyek/Kemençeci Usta Yani.
Bu diyarda bahar bitti/İbrahim Taşdemir/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Mehmet Onur.
Bu duraksız hüzün neden/Yalçın Benlican/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yılmaz Pakalınlar.
Bu dünya benim diyen/Yunus Emre/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Mahmut Oğul.
Bu dünya hep yalan kanmam kapıldım./Yâsin Hatipoğlu/Hüseynî/İlahi/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Bu dünyadan biz de bir gün gideriz/Mustafa Necâti Karaer/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İsmâil Ötenkaya.
Bu dünyâdan göçmeden cenneti görmek varmış/Orhan Kızılsavaş/Aşkefza/Şarkı/Düyek-Semâî/Orhan Kızılsavaş.
Bu dünyadan neler çektin gönül affeyle bendeni/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Ahmet Uzel.
Bu gece ağlayarak hetırladım hep seni/Hicaz/Şarkı/Düyek/Teoman Önaldı.
Bu gece ben yine bülbülleri hâmûş ettim/Ferahfeza/Y. S./Yürük Semâî/Dede Efendi.
Bu gece çamlarda kalsak ne olur/Avram Naum/Karcığar/Şarkı/Aksak/Artaki Candan.
Bu gece de necedir camlarda galdı gözüm/İlter Yeşilay/Buselik/Şarkı/Sofyan/İlgün Soysev.
Bu gece İstanbul sessiz ve sakin/Kadir Yaralı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hüseyin Soysal.
Bu gece rûyama efkarlı girdin/Cemal Safi/Aşkefza/Şarkı/Düyek/Edvan Kengil.
Bu gökler bu dağlar sevenler için/Güzide Taranoğlu/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Yâsin Garra Gülen.
Bu gönül iyinin güzelin yeridir/Fethi Karamahmudoğlu/Hicaz/Fantezi/Semâî/Fethi Karamahmudoğlu.
Bu gönülden çektiğim acıları anlayan olmaz/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Fikret Kutluğ.
Bu hâl zuhur etmesin bir daha/Cemalettin Altıntaş/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Bu hâlin ne anlam taşır bilemem/Mustafa Töngemen/Buselik/Şarkı/Sofyan/Suphi İdrisoğlu.
Bu hasret biterse günün birinde sevgiye doyarız kısmet olursa/Hâlit Çelikoğlu/Bayati/Şarkı/Düyek/Pınar Köksal.
Bu hasret çekilmez bir hâl alır da/Münire Aksaray/Ferahnâk/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Bu hasta dili görmeğe sa’y-i nazarın yok/Çârgâh/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Bu hayâtın yükünü kalbimde taşıyamam/Hâlit Çelikoğlu/Hicaz/Şarkı/Semâî/Erdoğan Berker.
Bu haydutlar birer aptal/Vecdi Bingöl/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Sadettin Kaynak.
Bu hazan yine kalbim mâzîden daha kırık/Zeki Müren/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Zeki Müren.
Bu hûlk ile ey kişi sen derviş olamazsın/Hüseynîaşîran/İlâhi/Düyek.
Bu Hüzzam sana o güzel gözlerine/Alâeddin Pakyüz/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Alâeddin Pakyüz.
Bu kadar kırmazdın yetim kalbimi/Fatoş Koçarslan/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Turhan Taşan.
Bu kısa ömür geçmede bak aşkımı yadet/Vural Çebi/Hicaz/Şarkı/Sen. Semai/Vural Çebi.
Bu kış hanım İstanbul’a taşın da/Karcığar/Şarkı/Aksak/İsmet Ağa.
Bu Leylâ başka Leylâdır/Mehmet Erbulan/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Rıdvan Tandoğan.
Bu mâtemde olan derd ile hicrâne devâ olmaz/Hüseynî/İlâhi/Evsat.
Bu meşreb ile sen beni mecnun edeceksin/Ferahnâk/Şarkı/Müsemmen/Karnik Germiyan.
Bu mevsim de sensiz geçti hasretimi ah bilebilsen/Ali Akçeken/Evcara/Şarkı/Sofyan/İsmâil Demirkıran.
Bu muhabbet bu gönül bende iken bitmeyecek/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Kanûni Nâzım Bey (âmâ).
Bu nağmeler unutulur sazdaki teller de susar/Gâlip Hamza Berkay/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Bu nağmeler unutulur sazlarda teller susar/Galip Hamza Berkay/Hicazkâr/Şarkı/Nim Sofyan/Düyek/Özgen Gürbüz.
Bu nasıl aşk nasıl sevda güzelim/Sâdık Atay/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Erol Özbayram.
Bu nazlar yalvarışlar görünmüyorsun neden/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Bu ne acı bu ne keder sus kalbim sus artık yeter/Mehmet Karaca/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Necdet Tokatlıoğlu.
Bu ne biçim aşk böyle sevenler sevilmiyor/İbrahim Halil Taşkent/Hicaz/Şarkı/Düyek/Halil İbrâhim Taşkent.
Bu ne sevgi ah bu ne ıstırab/Hasan Bayrı/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Abdullah Yüce.
Bu nevâ-yı dil-hıraş âh-ı dil ü cânım mıdır/Bestenigâr/Şarkı/Ağır Aksak/Hâfız Osman Efendi (Musul’lu).
Bu ömürden bu çekilmez çileden/Turgut Çelik/Hicaz/Şarkı/Aksak/İsmail Hakkı Fencioğlu.
Bu resmimi bayram günü çekmişim/Sâdettin Kaplan/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Alâeddin Şensoy.
Bu rütbe derd-i firâkın edip esir beni/Bayati/Beste/Zincir/Eyyûbî Mehmet Bey.
Bu sabah da yine sensiz uyandım/Şadiye Sangan/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Nurettin Cemil Sangan.
Bu sabah ilk defa beyazlar giydim/Yalçın Benlican/Hisarbuselik/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Bu sabah uğradım ben bir geline/Gültekin Yertut/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Erol Sayan.
Bu sararmış çehremi gör gör de bir şey söyleme/Zeki Atkoşar/Arazbar/Nakış/Devr-i Revan/Danyal Mantı.
Bu sararmış çehremi gör gör de bir şey söyleme/Zeki Atkoşar/Bestenigâr/Şarkı/Nim Sofyan/Danyal Mantı.
Bu sevdâ böyle bitmez/Münire Aksaray/Hicaz/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Bu sevdâ böyle gitsin/Neclâ Peker/Hicaz/Şarkı/Düyek/Adem Şâhin.
Bu sevdâdan perişândı perişân olduğun bilmez/Yâsin Hatipoğlu/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Erdinç Çelikkol.
Bu sevdâlı gönülden bir güzel geldi geçti/Mustafa Töngemen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mustafa Töngemen.
Bu sevdanın yerine bundan sonra hasret var/Şeyda Timuçin/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Mahmut Oğul.
Bu sevdâya düşeli ben aşka şiir yazar oldum/Hüseyin Yurdabak/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hüseyin Aydınkaya.
Bu son çırpınışımdır gönül kapında senin/Ömer Umutlu/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Selahattin Sağlam.
Bu sonbahar günümde içimde aşk yağmuru/İsmâil Ötenkaya/Hicaz/Şarkı/Düyek/İsmâil Ötenkaya.
Bu şarkı hâtıram olsun bu aşka/Seyfi Güldağı/Buselik/Şarkı/Curcuna/Seyfi Güldağı.
Bu şarkı sana ait sevgili dinle/Alâeddin Yavaşça/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Bu şarkı senin için gönülden kopup geldi/Yâsemin Balkan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mehmet Reşat Aysu.
Bu şeb lûtfunla yâd ettin/Hüseynîaşîran/Şarkı/Devr-i Revân/Nûman Ağa.
Bu şeb mahrûm-ı hâb oldum bana âh ü melâl etme/Ferahfeza/Şarkı/Curcuna/Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi).
Bu şehir güneşin doğduğu yerdi/Engin Çır/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Saadet İdrisoğlu.
Bu şehirde bir kadın var çâresiz/Ümran Çetin/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Bu tesâdüf benim için dünyâlara değer/Yusuf Nalkesen/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Yusuf Nalkesen.
Bu tükenmez yolları nasıl olup geçmişim/Vâhit Özaydın/Hicaz/Şarkı/Düyek/Rüştü Eriç.
Bu virâne gönlümde bitmez heyecansın sen/Ergüder Öktem/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ünsal Silleli.
Bu yalan dünyâda seven yok gibi/Şafak Atayman/Hüseynî/Şarkı/Semâî/Bilge Özgen.
Bu yalvarışlar nedir bu ağlayışlar neden/Hüseyin Mayadağ/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Hüseyin Mayadağ.
Bu yara başka yara/Zeki Uluruh/Hicaz/Şarkı/Düyek/Muzaffer İlkar.
Bu yaz kemençeyi bir dinledinse Kanlıca’da/Yahyâ Kemâl Beyatlı/Hüzzam/Fantezi/Düyek/Kâmuran Yarkın.
Bu yaz sevdâyı tattım/Yesârî Asım Arsoy/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yesârî Asım Arsoy.
Bu yerler ne füsunkârdı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Bu yerleri gel gör bahar gelende/Yalçın Benlican/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Fâruk Şâhin.
Bu yoldur pınar yolu/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Fethi Karamahmudoğlu.
Bu yolun ucunda sen duruyorsun ellerin gözlerin dudaklarınla/Şâhin Çandır/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Ertuğrul Ottekin.
Bu yosmalık geçer bu çağ değişir/Karcığar/Şarkı/Müsemmen/Hacı Arif Bey.
Bu zamanın güzelini öyle zorki anlatmak/Hüsâmettin Olgun/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Budur ricam benim senden/Acemaşîran/Şarkı/Düyek.
Bugün bayram günüdür yârim köyün gülüdür/Hasan Özçivi/Karcığar/Şarkı/Aksak/Hasan Özçivi.
Bugün bayram mendil aldım sevgilime hediye/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Muzaffer İlkar.
Bugün ben bir güzel gördüm/Hasan Efendi (XVII. yy)/Hüseynî/Şarkı/Aksak.
Bugün can hayâline dalmak içimden geldi/Fethi Karamahmudoğlu/Hüzzam/Fantezi/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Bugün çok sevinçli hem de mutluyum/Ali Dilki/Hicaz/Şarkı/Aksak/Saadet İdrisoğlu.
Bugün de bir haber gelmedi/Hasan Karakuş/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Câvit Ersoy.
Bugün ey meh senin ile gidelim/Ferahfeza/Şarkı/Türk Aksağı/Leon Hancıyan.
Bugün ey meh senin ile gidelim/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Hacı Fâik Bey.
Bugün gönlüm hoş ise/Bekir Mutlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/M. Sabri Akçagül.
Bugün gülzâr-ı ümmîde kad-i serv-i revân geldi/Bestenigâr/A. S./Aksak Semâî/Neyzen Ali Rızâ Efendi (Şeyh).
Bugün meydân-ı aşk içre ki yâre âşinâyız biz/Hicazkâr/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Bugün mutlu günümdür/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Bugün tüm şarkıları bizim için dinledim/Miyaser Gülşen/Hicaz/Şarkı/Sofyan/İlgün Soysev.
Bugün vâdinle rûhum pür-mesârım/Acemkürdi/Şarkı/Türk Aksağı/Selânik’li Ahmet Efendi.
Bugün yavaş yavaş ak coşup da dönme sele/Memduh Cumhur/Hüseynî/Destan/Düyek/Cinuçen Tanrıkorur.
Bugün yine ben gülleri dermeğe gittim/Sabri Süha Ansen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sabri Süha Ansen.
Bugünlerde çok bunaldım çok dertliyim bilmelisin/Yalçın Benlican/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Dursun Karaca.
Buğulanan hayâllerde geçip giden/Ali Akçeken/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Râif Somer.
Bukle saçlar mavi gözler/Yılmaz Yüksel/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Turan Yalçın.
Bukleler başka safâ vermekte zülf-i zer’ine/Fahriye Zîşan Hanım/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Bulanlar vaslın imkânın/Fâik/Büzürg/Şarkı/Aksak/Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı).
Buldu cânım câna cânân derde dermân bu gece/Abdullah Uysal/Isfahan/İlâhi/Devr-i Hindi/Nejat Tezcan.
Buldum yıllardır kaybettiğim aynayı/Câhit Sıtkı Tarancı/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Düyek/Nâlân Aksoy.
Bulmadı âşık devakâr dildeki bu yâreye/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Ahmet Uzel.
Bulunmaz derdime çâre/Bayati/Şarkı/Evfer/Kör Hasadur.
Bulut gelir seher ile/Gerdaniye/Türkü/Devr-i Tûran.
Bulutlar arasından bahtına yıldız doğsun/Cemâlettin Turan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Fahri Bildik.
Bulutlar kokunu getirir bana/Ramazan Gökalp Arkın/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Bulutların arasından her gece/Fatma Onur/Buselik/Şarkı/Nim Sofyan/Necip Gülses.
Buna “hayat” denirse bu fakirde yaşıyor/Fethi Karamahmudoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Buna er meydanı derler bunda söz olmaz/(Rumeli Türküsü)/Hicaz/Türkü/Aksak.
Buna zûlüm denir gönül dilinde/Taner Çağlayan/Hüzzam/Şarkı/Düyek-Semâî/Alâeddin Yavaşça.
Bunca demdir hasretliğin çekerim/Hicaz/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Bunca sanatkâr aşkının delisi/Fethi Karamahmudoğlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Bunca yıldır gurbet elde hasretinle ağlarım/Niyâzi Şengül/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Niyâzi Şengül.
Bundan daha güzel müjde mi olur/Cemâl Sâfi/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Zekâî Tunca.
Bundan sonra beraberiz/Sâdık Atay/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Turhan Taşan.
Bundan sonra sevmek yok paydos dedim ben aşka/Sabahattin Hizmetli/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Sabahattin Hizmetli.
Bunu inkâr etmez bir ferd/Kâmil/Buselik/Şarkı/Düyek/İsmet Ağa.
Buralarda çok yalnızım tut öteye geçir beni/Fethi Karamahmudoğlu/Ferahnâkaşîran/İlâhi/Bektâşi Raksı Evf./Fethi Karamahmudoğlu.
Buralarda yalnız kaldım/Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Buram buram deniz kokar/Sami Derintuna/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/M. Sabri Akçagül.
Burcu burcu kültür kokar havası/Vedat Fidanboy/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Hüseyin Soysal.
Burma da burma duman tüter (Havada turnam sesi.)/Eviç/R. T./Yürük Semâî.
Bursa’lının gözlerine hayran oldum ben/Yesârî Asım Arsoy/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Yesârî Asım Arsoy.
Bûseler vâd eylemiştin âşık-ı hayrânına/Buselik/Şarkı/Ağır Aksak/Ferit Sıdal.
Bûs-i lâ’l-i dilberi her dem ki efkâr eyledim/Hicazkâr/Beste/Çenber/Zekâî Dede.
Bûyini senden alır her bir çiçek/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Bîmen Şen.
Buyruğun tut rahmanın tevhîde gel tevhîde/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Hicaz/İlâhi/Sofyan/Şahabettin Efendi (Şeyh).
Buyruk senin ferman senin/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Bayati/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Büklüm büklüm sırma saçın Emine’m/Fâiz Kapancı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Fâiz Kapancı.
Büklüm büklüm şu yollar beni sana getirmeyecek/Rıdvan Tandoğan/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Rıdvan Tandoğan.
Bükme dudağını öyle bir tânem/Halide Nusret Zorlutuna/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erol Güldiken.
Bülbül çilesin güllere ben bir seni sevdim/Yâsin Hatipoğlu/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Sadettin Çevik.
Bülbül erip bahara yine başladı âh ü zâre/Arazbar/Şarkı/Aksak.
Bülbül gibi bir gül için âh eder oldum/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı.
Bülbül gibi bir ses geliyor sanki yârdan/İsmet Tahtacıoğlu/Hisar/Kâr-ı Nâtık/Değişmeli/Cavit Ersoy.
Bülbül gibi coşalım gel/Nihâyet Ağçay/Eviç/İlâhi/Sofyan/Rüştü Eriç.
Bülbül gibi feryâd ü figânım seherîdir/Hicaz Buselik/Beste/Remel (Ağır)/Dede Efendi.
Bülbül gibi her şâm ü seher nâlelerim var/Gerdaniye/Y. S./Yürük Semâî/Hacı Fâik Bey.
Bülbül gibi ol gonce-dehana çene çalma efendim/Dilnişîn/Beste/Devr-i Kebîr/Neyzen Râşit Efendi.
Bülbül gibi pür oldu cihan nağmelerimden/Hicazkâr/Y. S./Yürük Semâî/Zekâî Dede.
Bülbül güle âşıkmış sanki bundan güle ne/İhsan Aşkın/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Bâki Çallıoğlu.
Bülbül güle konar öter/Zeki Duygulu/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Zeki Duygulu.
Bülbül güle meftun şarkılar söyler/Mehmet Aykutoğlu/Bayati/Şarkı/Nim Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Bülbül gülün aşkıyla perişandı seherde/Bayati/Şarkı/Yürük Semâî/Fehmi Tokay.
Bülbül gülün kokusuna kandı/Sabri Süha Ansen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sabri Süha Ansen.
Bülbül ki âşîyân-ı kadîmi koyup gelir/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Çârgâh/Beste/Lenk Fahte/Cinuçen Tanrıkorur.
Bülbül misali lehçenin güller açılmış bahçenin/Azmi Aytaç/Hicaz/Şarkı/Raks Aksağı/Ertuğrul Ottekin.
Bülbül ne gezersin Çukurova’da/Hicaz/U. H./Serbest.
Bülbül olsam gülistanda şakırım/Pîr Sultan Abdal/Hüseynî/Nefes/Devr-i Hindî.
Bülbül olsam kona (da) bilsem dallere/Karcığar/Köç./Oynak.
Bülbül öter dağında gül yetişir bağında/Vedat Fidanboy/Gülizar/Şarkı/Aksak-Yürük/Hüseyin Soysal.
Bülbül sesi âh oldu bu yıl fasl-ı baharda/Mustafa Nâfiz Irmak/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Selâhattin Pınar.
Bülbül sesi âh oldu bu yıl fasl-ı baharda/Mustafa Nâfiz Irmak/Karcığar/Şarkı/Türk Aksağı/Artaki Candan.
Bülbül seslenirken gönül bağından/Vecdi Bingöl/Gülizar/Şarkı/Aksak/Dürrî Tûran.
Bülbül uçmuş bahçe vîran bağlara çökmüş hüzün/Dürdâne Altan/Hicazkâr/Şarkı/Müsemmen/Cevdet Çağla.
Bülbül yetişir ağladığın bir gül için mi/Faruk Nafiz Çamlıbel/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Ali İçinger (Bülbülî Ali).
Bülbül yetişir ağladığın bir gül için mi/Faruk Nafiz Çamlıbel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Bülbül-âsâ rûz u şeb kârım nevâ/Eviç/Şarkı/Ağır Aksak/Dede Efendi.
Bülbül-i dil ey gül-i rânâ senindir sen benim/Bayatiaraban/Beste/Hafif/Hacı Sâdullah Ağa.
Bülbül-i hoş-nevâ/Ferahfeza/Şarkı/Semâî/Dede Efendi.
Bülbül-i şeydâya döndüm dehri görmez gözlerim/Mesut Kaçaralp/Bayati/Şarkı/Ağır Aksak/Şerif İçli.
Bülbül-i şûrîdeyim gülden nasîbim var benim/Osman Dede (Sîneçâk)/Bayati/Durak/Durak Evferi/İbrâhim Efendi (Nâlîzâde).
Bülbül-i şûrîdeyim gülden nasîbim var benim/Osman Dede (Sîneçâk)/Hicaz/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Bülbüller gibi çiler mutlu gönül şen gönül/Vecdi Bingöl/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Bülbüller sazda güller niyazda/Muzaffer Ozak (Aşkî)/Hüseynî/İlâhi/Düyek/Hüseyin Sebilci (Hâfız).
Bülbülleri kıskandıralım gel de bu akşam/Kemal Yakar/Bayati/Şarkı/Türk Aksağı/H. Hüsnü Üstün.
Bülbülleri pür şevk ediyor hüsn-i beyânın/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Bülbülleri pür şevk ediyor hüsn-i beyânın/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Mustafa Nûri Efendi (Melekzet).
Bülbüllerin âh ettiği bir yaz gecesinde/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Bülbüllerin ister seni ey gonca-dehen gel/Nedîm/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Akın Özkan.
Bülbülüm baharımsın/Hüzzam/Şarkı/Sofyan-Curcuna/Mustafa Nâfiz Irmak.
Bülbülüm ötmez oldu/Nâzım Refet Kayakıran/Karcığar/Türkü/Aksak/Nihat Adlim.
Bülbülün çilesi olsa da gülden/İlkan San/Hicaz/Şarkı/Düyek/Halil İbrâhim Taşkent.
Bülbülün çilesi yanmakmış güle/Yusuf Nalkesen/Hicaz/Şarkı/Semâî/Yusuf Nalkesen.
Bülbül-veş figân eyler âşık vakt-i seherde/Muzaffer Ozak (Aşkî)/Dügâh/İlâhi/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Bütî dârem ki gird-i gül zî-sünbül sâyebân dâred/Hâfız-ı Şîrâzî/Acem/Kâr/Muhammes/Abdülkâdir-i Merâgi.
Bütün âlem müteessir oluyor bak kederimden/Dilkeşhaveran/Şarkı/Aksak/Nesim Silviya (Haham).
Bütün eşyâ Hüdâ’yı zikreden bir sırr-ı hikmettir/Mehmet Akif Ersoy/Hüseynî/İlâhi/Düyek/Amir Ateş.
Bütün kış ufuklara açarken penceremi/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Buselik/Fantezi/Düyek/Mümin Salman.
Bütün sözler yarım kalmış tebessüm yok dudaklarda/Ümit Gürelman/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Necip Gülses.
Bütün sözler yarım kalmış tebessüm yok dudaklarda/Ümit Gürelman/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Bekir Sıtkı Sezgin.
Bütün ümidimi kaybettim derken/Ömer Umutlu/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Mahmut Koçbay.
Büyülemiş gibi bu sevda beni/M. Emin Baysal/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Yüksel.
Büyülendim dün gece seni görür görmez/Ali Hasırcı/Buselik/Şarkı/Düyek/Ali Hasırcı.
Büyür gider bu sessizlik bir hüzünlü zaman şimdi/Hasan Soysal/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Hasan Soysal.
Câm lâ’lindir senin âyine rûy-i enverin/Bâkî/Hisar/Beste/Devr-i Kebîr/Itrî (Buhûrizâde Mustafa Efendi).
Cama vuran damlalara gönüldeki şarkılara/Oktay Zerrin/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Alâeddin Şensoy.
Camalin aşkına düşmüş/Veliyyüddin Efendi/Acem/İlâhi/Düyek/Ahmet Irsoy (Hafız).
Câm-ı aşkınla hemân şûride-ser bir ben miyim/Hicaz/Beste/Zincir/Hacı Sâdullah Ağa.
Câmın o beyaz sunduğu zambak gibi eller/Cüneyt Bey/Acemaşîran/Fantezi/Sengin Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Camlarda nakışlar belirirken yine yer yer/Güngör Fahri Tüzün/Hicaz/Fantezi/Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
Can çekilsin sen giderken/Turgut Çelik/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Can ellerinden gelmişem fanî mekânı n’erlerem/İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Aslan Hepgür.
Can ellerinden gelmişem fanî mekânı n’eylerem/İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)/Acemaşîran/İlâhi/Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Can evimden yaralanmış/Yalçın Benlican/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ali Şenozan.
Can hasta gözüm yaşlı gönül zâr ü perîşân/Ahmet Râsim Bey/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ahmet Râsim Bey.
Can ile ben ey dil-rübâ/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Düyek/Şâkir Ağa.
Can ile cananın arasındayım/Mustafa Töngemen/Hicaz/Şarkı/Aksak/Aydil Özarı.
Can mısın cânân mısın bildir bana/İsmet/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Lâtif Ağa.
Can mısın cânân mısın sen söyle Allah aşkına/Mesut Kaçaralp/Isfahan/Şarkı/Devr-i Hindî/Semahat Özdenses.
Can sevdi seni ey şûh-i şenim/Hicaz/Şarkı/Yürük Aksak/Karnik Germiyan.
Can ü baştan geçmişiz biz şah Hüseyn’in aşkına/Gerdaniye/Mersiye/Düyek/Ahmet Hatipoğlu.
Cân ü dilde aşkı mihmân eyleyen/Derviş Abdullah/Buselik/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Cân ü dilde hâne kıldın âkıbet/İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)/Hüseynî/İlâhi/Sofyan.
Cân ü dili mesrûr edip ol şâh-ı cihânım/Arazbar/Y. S./Yürük Semâî/Sâdullah Efendi.
Cân ü gönülden o gül’îzâre/Ferahnâk/Şarkı/Devr-i Hindî/Hâfız İsmail Efendi.
Cân ü gönülden seversen yalvar kul Allah’a yalvar/Yûnûs Emre/Acemkürdi/İlâhi/Sofyan/Selâhattin İçli.
Cân ü gönülden seversen yalvar kul Allah’a yalvar/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Sâdun Aksüt.
Can vatan canan vatan bûy-i vatan/Dügâh/Mersiye/Devr-i Hindî/Sadettin Kaynak.
Can yine bülbül oldu/Niyâzî-i Mısrî/Eviç/İlâhi/Sofyan/Muzaffer Ozak (Aşkî).
Can yurdum toprağım güzel vatanım/Dursun Karaca/Hicaz/Fantezi/Düyek/Dursun Karaca.
Cânâ bana lûtfunla neden kahrediyorsun/Osman Nuri Özpekel/Bayati/Şarkı/Aksak/Osman Nuri Özpekel.
Cânâ beni aşkınla ferzâne eden sensin/Hicaz Buselik/Beste/Lenk Fahte/Dede Efendi.
Cânâ beni aşkınla ferzâne eden sensin/Hüseynî/Beste/Lenk Fahte/Suphi Ezgi.
Cana can-suzâne sır söyler lîsanmış gözlerin/Halim Kâmil Teoman/Hisarbuselik/Şarkı/Müsemmen/Mustafa Uyar.
Cânâ kamer-tâl’atın heman dırahşan görünür/Dügâh/Beste/Sakîl/Hâfız Post.
Cânâ meylin var ise hükm eyle teslim eyleyim/Fuzûlî/Heftgâh/Şarkı/Aksak/Hüseyin Sâdettin Arel.
Cânâ nihansın cân ü teninden/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Cânâ sana âşık nice bir münhasır olsun/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Kanûni Ahmet Bey.
Cânâ seni ben mihr-i vefâ sâhibi sandım/Bayati/Y. S./Yürük Semâî/Sinan Mikail.
Cânâ seni ben mihr-i vefâ sâhibi sandım/Dilkeşhaveran/Y. S./Yürük Semâî/Hasan Fehmi Mutel.
Câna te’sir etti cânâ imtidâd-ı hasretin/Hicazkâr/Beste/Hafif/Bolâhenk Nûri Bey.
Cânân aradım sende meğer can imişsin sen/Bekir Sıtkı Erdoğan/Eviç/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Cânân beni yâd etmiyor/Mehmet Hafîd Bey/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Şevkî Bey.
Cânân bilirim sen beni nâlân edeceksin/Acemkürdi/Şarkı/Curcuna/Ekrem Güyer.
Cânân diye bin âh ile feryâd etme gönül/Yusuf Nalkesen/Karcığar/Şarkı/Aksak/Yusuf Nalkesen.
Cânân diyemem ben sana sen sînede cansın/Ümit Gürelman/Bestenigâr/Şarkı/Türk Aksağı/Osman Nûri Özpekel.
Cânân elinin güllerinin bağı göründü/Şemseddîn Sivâsî/Bestenigâr/İlâhi/Sofyan/Kemâl Tezergil.
Cânân gibi gülerek şu kalbimi dinle/Muharrem Gerçeker/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ali Şenozan.
Cânân mı gönül derdime dermân olacaktır/Ümit Gürelman/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Hasan Esen.
Cânân mı gönül derdime dermân olacaktır/Ümit Gürelman/Hicâzirumî/Şarkı/Türk Aksağı/Osman Nûri Özpekel.
Cânân okuyor aşkın ilâhi sesidir bu/Ali Rızâ Avni (Tınaz)/Acemaşîran/Şarkı/Sengin Semâî/Ali Rızâ Avni (Tınaz).
Cânân okuyor aşkın ilâhi sesidir bu/Ali Rızâ Avni (Tınaz)/Hicaz/Beste/Darbeyn/Erol Köker.
Cânâne gönül verdim ben canımdan usandım/Hicaz/Şarkı/Semâî.
Cânâne gönül vereli canımdan usandım/Canfeza/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Cânâne görünür bana cânâ neye baksam/Niyâzî-i Mısrî/Besteısfahan/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Cânânım mavi gözlüm bana bekle diyorsun/Çetinkaya Bağatır/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/İsmâil Ötenkaya.
Canda hasiyyet mi var sevdâ-yı cânan olmasa/Isfahan/Şarkı/Sofyan/Hacı Arif Bey.
Canda misâfir Tanrıyı hoş tut/Mehmet Tûran Yarar/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Fâruk Şâhin.
Candan âşık oldum vechin gülüne/Hasan Kenzî Efendi/Bestenigâr/İlâhi/Evsat.
Candan uruldum sen verd-i âle/Ferahnâk/Şarkı/Semâî/Bîmen Şen.
Cangâhıma te’sir ediyor derd-i nihânım/Hüzzam/Şarkı/Aksak.
Cânım beni lûtfunla rindâne eden sensin/Bestenigâr/Beste/Lenk Fahte/Hacı Fâik Bey.
Canım buraların sensiz tadı yok/Yılmaz Yüksel/Acemkürdi/Fantezi/Düyek/İbrahim Köker.
Canım buraların sensiz tadı yok/Yılmaz Yüksel/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Yüksel.
Canım dağlar kuzum dağlar/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Canım kadar sevdiğim/Mehmet Cem Yiğit/Hicaz/Ç. Şarkısı/Sofyan/İbranim Halil Taşkent.
Canım kurban olsun senin yoluna/Yûnûs Emre/Eviç/İlâhi/Sofyan/Muzaffer Ozak (Aşkî).
Canım kurban olsun senin yoluna/Yunus Emre/Ferahnâk/İlâhi/Düyek.
Canım kurban olsun senin yoluna/Yûnûs Emre/Hüseynî/İlâhi/Yürük Semâî/Zeki Altun (Hâfız).
Canım kurban olsun senin yoluna/Yûnûs Emre/Irak/İlâhi/Sofyan.
Canım sevginle ben dolup taştıkça/Hedise Işıtan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Selahattin Sağlam.
Cânım yerine geldi ki cânânımı gördüm/Es’ad Efendi (Şeyhülislam)/Hüseynî/Beste/Remel/Ebû-Bekir Ağa.
Canım yurdum demek güzel/Hasan Soysal/Acemkürdi/Ç. Ş./Düyek/Hasan Soysal.
Canımda taşırım taşırım seni/Şâhin Çandır/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Canımdan yakın kadınım sen nerdesin ben nerdeyim/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Canımdasın kanımdasın gölge gibi yanımdasın/İlkan San/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mûsa Kumral.
Canımı aşka salmışım/Bayatiaraban/Şarkı/Yürük Semâî/Dede Efendi.
Canımı cânân diye verdim sana ey gül-dehen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Zeki Duygulu.
Canımın canısın hoş kokulusun sen/Hayret Gürkanlı/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/İsmail Ötenkaya.
Canın kimi isterse görüş gayrı karışmam/Enderûnî Vâsıf/Eviç/Şarkı/Aksak/Erol Sayan.
Canın tenden ayrılması zor/Mehmet Tûran Yarar/Hicazkâr/Şarkı/Nim Sofyan/Mehmet Turan Yarar.
Canlandı ağaçlar sular yürüdü/Erdoğan Kıralboğa/Acemaşîran/Şarkı/Semai/Erdoğan Kıralboğa.
Canlandı bu sessiz gecenin şi’ri denizde/Hıfzı Tevfik Gönensoy/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Râkım Elkutlu.
Canlandı bu sessiz gecenin şi’ri denizde/Hıfzı Tevfik Gönensoy/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Adnan Koray.
Canlandı hayâlimde gözlerin/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Necdet Varol.
Canlar canını buldum bu canım yağma olsun/Yunus Emre/Hüzzam/İlahi/Evfer/Ahmet Özkök.
Canlar fedâ can yurduma (Sevgi yağmurlarla gelir)/Yalçın Benlican/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Turhan Toper.
Canlar vatanından kopup hicrân ile geldim/Ken’an Rifâî/Hicaz/Nefes/Düyek/Kâzım Uz (Muâllim).
Cefâdan hiç usanmazsın/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Mahmut Celâleddin Paşa.
Cefâsı (âşıka yârin-yârin âşıka) vefâ değil de nedir/Buselik/Y. S./Yürük Semâî/Dellalzâde.
Celle Rabb’i ve kader azze Rabb’i ve kaher/Fahrettin Efendi (Şeyh)/Hicaz (Zirgüle)/Dua/Sofyan/Ahmet Hatipoğlu.
Cemâl-i dil-keşini âftâba benzettim/Ahmet Avni Konuk/Dilkeşîde/Beste/Zincir/Ahmet Avni Konuk.
Cemâl-i şîvekâre bak/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Bîmen Şen.
Cemâlin âleme mihr-i münevver yâ Resûlallah/Sahvî/Eviç/İlâhi/Evsat/Bolahenk Nûri Bey (Ahmet Beyolabilir).
Cemâlin âteş-i câmıyle bir şem-i şebistandır/Nâfiz (yy.)/Hüseynî/Beste/Çenber (Ağır)/Zaharya.
Cemâlin benziyor ay’a kara kaşların yay’a/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Ûdî Serkis Efendi.
Cemâlin mihr-i âlem-tâb’a benzer/Hüseynî/A. S./Aksak Semâî/Hâfız Kumral (Mehmet Efendi).
Cemâlin nûruna nisbet güneş bir nûr-i bî-ferdir/Sezâî/Hicaz/Tevşih/Evsat/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Cemalin pertevi gülzâre düştü/Yûnus Emre/Hicazkâr/Fantezi/Curcuna/Elnârâ Ahmetzâde.
Cemâlin şem’ine pervâne gönlüm/Hüseynîaşîran/Şarkı/Curcuna/Zekâî Dede.
Cemî-i enbiyâlerden Muhammed cümlenin şâhı/Eşrefoğlu Rûmî/Ferahnâkaşîran/İlâhi/Düyek/Cüneyt Kosal.
Cemile’min gezdiği dağlar meşeli/Ferahnâk/Türkü/Aksak.
Cemilim cemâlinin hayranıyım ezelden/Kenan Sarıer/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Nurettin Cemil Sangan.
Cemiyyet-i dil koymadı mestâne nigâhın/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Tanbûri Ali Efendi.
Cemreler düşünce gelirim diye/Berran Yalçın/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Pınar Köksal.
Cennet gibi vatan bizde/Hasan Soysal/Hüseynî/Şarkı/Aksak (Yürük)/Hasan Soysal.
Cennet kokar havasında yavru kuşlar yuvasında/Cengizhan Altuntaş/Hüseynî/Ç. Ş/Sofyan/Niyâzi Şengül.
Cennetten bir köşedir İzmir ışık selinde/Yalçın Benlican/Acemaşîran/Fantezi/Sofyan/Ertuğrul Ottekin.
Cennetten bir parça misâli Türkiye’m güzel yurdum/Edvan Kengil/Çârgâh (Rast’da)/Ç. Ş./Nim Sofyan/Edvan Kengil.
Cevr olur imkân-ı vuslat vermeyen îmâların/Halil İbrahim Akçam/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Kâni Karaca.
Cevr ü tekdir ile yıktın bu dil-i gam-hâneyi/Hüseynîaşîran/Şarkı/Ağır Aksak/Rif’at Bey.
Cevretme bana vakti gelir nâre yanarsın/Şehnaz Öztürk/Hicazkâr/Şarkı/Türk Aksağı/Ali Said Öztürk.
Cevr-i hicrin artırır feryâdımı/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Kemânî Bülbülî Sâlih Efendi.
Cevr-i sitemin yâreledi cismimi/Dürdâne Altan/Karcığar/Şarkı/Aksak/İsmet Doğru.
Cevr-i yâre sabır buldum ömrüm ahzâna kaldı/Selim Aru/Hicaz/Beste/Düyek/Râkım Elkutlu.
Cevrin beni öldürse de aşkından usanmam/Mustafa Reşit Bey/Bayatiaraban/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Cevrin ile ettin harâb âhir beni/Hüseynîzemzeme/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Cevrine yok sînede tâb ü tüvân/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Hâfız İbrâhim Efendi.
Ceylan gözler umutların pınarı/Hüseyin Tansever/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/İsmail Demirkıran.
Ceylan gözlü biriydi/Ali Akçeken/Buselik/Şarkı/Nim Sofyan/Burhan Durucu.
Ceylânımı uçurdular/Zeki Duygulu/Gerdaniye/Şarkı/Sofyan/Zeki Duygulu.
Ceylanlar dolaşır bakışlarında/Münire Aksaray/Buselik/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Ciğerde nâr-ı hasret açtı dağlar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Rif’at Bey.
Ciğerim pâresi goncem bizi teşrif edecek/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Nikoğos Ağa.
Cihan içre şâh eder/Nûrî/Hüseynî/İlâhi/Sofyan.
Cihan kâm almada devrinde dâim/Hacı Ârif Bey/Bestenigâr/Şarkı/Düyek/Hacı Ârif Bey.
Cihan zülfüne vâ-beste/Hicaz/Şarkı/Aksak/Kemânî Sebuh.
Cihâna mahz-ı rahmettir vücûdun yâ Resûlallah/Hüseyin Vassaf Bey/Hicaz/İlâhi/Düyek/İsmail Nısfet (Hafız).
Cihanda biricik sevdiğim sensin/Orhan Seyfi Orhon/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Refik Fersan.
Cihanda en büyük nîmet saadet yâ Resûlallah/Hüseyin Vassaf Bey/Hüzzam/İlâhi/Sofyan/İsmail Nısfet (Hafız).
Cihanda sen teksin/Necdet Varol/Gerdaniye/Şarkı/Curcuna/Necdet Varol.
Cihânı gark eden bâran değil eşk-i revanımdır/Kânûnî Sultan Süleyman/Hisar/A. S./Aksak Semâî/Alâeddin Yavaşça.
Cihanı hüsnüne meftun eden şûh-i cihansın sen/Hicaz/A. S./Aksak Semâî/Zaharya.
Civansın sevdiğim hem dil-rübâsın/Hüseynîaşîran/Şarkı/Aksak/Medenî Aziz Efendi.
Coşar gönlüm coşar gönlüm kalpten kalbe koşar gönlüm/Yılmaz Yüksel/Hicaz/Şarkı/Semâî/Yılmaz Yüksel.
Coşkun deniz coşkun deniz bütün bir yaz dinlendik biz/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Kasım İnaltekin.
Cumhuriyet gençleriyiz Ata’mızın erleriyiz/Ziyâ Polat/Hicazkâr/Marş/Sofyan/Kadri Şençalar.
Cûş edip gözyaşı ister çağlamak/Bestenigâr/Şarkı/Düyek/Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî).
Cüdâ etti beni gerdun o mâh-ı mihr-bânımdan/Acemkürdi/Beste/Muhammes/Neyzen Ali Rızâ Efendi (Şeyh).
Cümle âzâdan gelir “Allah ü Ekber” nâresi/Niyâzî-i Mısrî/Hüseynî/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Çadır kurdum düzlere/Hüseynî/Şarkı/Curcuna.
Çağ dolusu sevdim seni yıllar ne ki/Ayhan İnal/Hisarbuselik/Şarkı/Türk Aksağı/İrfan Doğrusöz.
Çağıran özlemi bir bestede Hicaz oluyor/Güngör Fahri Tüzün/Hicaz/Şarkı/Aksak/Yılmaz Yüksel.
Çağırdın geldik bizi aşkınla olduk deli/Hâfız Tevfik Çapacı/Bestenigâr/İlahi/Düyek/Sadun Aksüt.
Çağırır gönlümü bir vuslata kıvrak bakışın/Yılmaz Karakoyunlu/Isfahan/Şarkı/Aksak/İrfan Doğrusöz.
Çağırsam gelmezsin ararsam yoksun/Güzide Taranoğlu/Acemkürdi/Şarkı/Curcuna/Kenan Günel.
Çağlayan cûy-i sirişkle çeşm-i pür-hûnum mudur/Ferahfeza/Beste/Devr-i Revân/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Çal sevgili udî yine bir şarkı hicazdan/Serdar Öncül/Hicaz/Şarkı/Aksak/Burhan Durucu.
Çal söyle güzel nağmelerin mest-i müdâm et/Şâhin Uçar/Eviç/Şarkı/Curcuna/Şâhin Uçar.
Çalab’ım bir şar yaratmış iki cihan aresinde/Hacı Bayram Velî/Acem/İlâhi/Nim Evsat/Hacı Bayram Velî.
Çalap âdem cismini topraktan vâr eyledi/Yûnûs Emre/Buselik/İlâhi/Sofyan/Selâhattin İçli.
Çaldım melâmet tablanı/Hüseynî/İlâhi/Düyek.
Çaldın diyemem gönlümü ben verdim elimle/Ceyda Görk/Dügâh/Şarkı/Aksak/Bertan Üsküdarlı.
Çaldırıp çalgıyı rakkaseleri oynatalım/İsmail Safâ Bey/Hicaz/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Çalınırken umutlarım kapılar aralı kaldı/Betül Koçum/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ahmet Özkök.
Çalış ey Türk yavrusu tenbellikle yaşama/Hüseynîzemzeme/Marş/Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Çalıyorum kapını seneler sonra yine/Ömer Aslan/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Suphi İdrisoğlu.
Çam kokan suların buzludur buzlu/Mehmet Çağlar/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Kasım İnaltekin.
Çamlar altında uzattı dest-i nâzı bir peri/Mustafa Reşit Bey/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Mustafa Sunar.
Çamlı dağlardan çiçekler derdim/Fahri Bulut/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Fahri Bulut.
Çamlıca yolları yokuşlu/Amir Ateş/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Amir Ateş.
Çamlıca’nın yolu ince yârim bekler gündüz gece/Hüseynî/Şarkı/Aksak.
Çapkın bebeğim aşkın dilegim/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Kaptanzâde Ali Rızâ Bey.
Çapkınca bir gülüverdi/Kasım İnaltekin/Buselik/Şarkı/Nim Sofyan/Kâsım İnaltekin.
Çâre bul artık yeter şu hâlime/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Kemânî Bülbülî Sâlih Efendi.
Çâre bulan olmadı bu yâreye/Ahmet Râsim Bey/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ahmet Râsim Bey.
Çare yok umut yok derde derman yok/Nevin Konuk/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Ahmet Özkök.
Çaresiz bir derde düştüm gurbet eller ağlasın/Hasan Kaya Mânioğlu/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindi/Bahri Altıntaş.
Çâresiz bir derde düştüm gurbet eller ağlasın/Hasan Kaya Manioğlu/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Şeref Çakar.
Çâresiz bir derde düştüm gurbet eller ağlasın/Hasan Kaya Manioğlu/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Nihat Adlim.
Çâresiz bir derde düştüm oldu aklım serseri/Karcığar/Şarkı/Sengin Semâî/Selânik’li Ahmet Efendi.
Çarşafımı giyineyim/Hüseynî/Şarkı/Yürük Semâî.
Çarşamba yollarında/Hicaz/Türkü/Curcuna.
Çatılmış kaşlarınla kime düşman gibisin/Yusuf Nalkesen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yusuf Nalkesen.
Çatlayan dudaklara sararan yapraklara (YAĞDIR MEVLÂ’M SU)/Erol Martal/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Mahmut Oğul.
Çayır uzun biçilmez/Eviç/R. T./Aksak/Fâiz Kapancı.
Çayıra serdim postu imanım/Karcığar/Türkü/Aksak.
Çehre edip dün bî-sebep/Mihrî/Acemkürdi/Şarkı/Ağır Düyek/Ali Ağa (Kemânî).
Çehre-i hüznüm kadar sarardı dağlar/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Çehrende baharın açılan gülleri solmuş/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Mildan Niyâzi Ayomak.
Çehrendeki tılsımda bahar lezzeti gördüm/Yılmaz Karakoyunlu/Buselik/Şarkı/Aksak/Yılmaz Karakoyunlu.
Çek efendim hançerini ko işlesin yâreler /Hicaz/R. T./Sofyan.
Çek elini zevk u safâdan/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Hanende Mihran Efendi.
Çekemez oldu gönül bu kadar cevr ü cefâyı/Acemkürdi/Şarkı/Devr-i Hindî/Selânik’li Ahmet Efendi.
Çekemezler sevgimizi bilemezler kalbimizi/Yılmaz Yüksel/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yılmaz Yüksel.
Çeker kahrın oncasını derer gülün goncasını/Ayhan İnal/Bayati/Şarkı/Düyek/Suphi İdrisoğlu.
Çekerim cevrini çekmem yine ben şânına yuf/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Şevkî Bey.
Çekerim gözyaşı hâlinde sızan hasretini/Mustafa Nâfiz Irmak/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Rıdvan Lâle.
Çekildim sâkıyâ ben âlem-i aşk u muhabbetten/Hicaz/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Çekilecek derd olsan katlanırdım severek/İrfan Türkoğuz/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/İsmail Demirkıran.
Çekilmez hayâtın gamı tasası/Sâmi Derintuna/Hicazkâr/Şarkı/Nim Sofyan/İsmail Demirkıran.
Çekip şemşîr-i safvet eyledin düşmanları tedmîr/Hisarbuselik/Şarkı/Ağır Düyek/Zekâî Dede.
Çekiver ellerini kalbimin üstünden çekiver/Cahit Aksu/Eviç/Şarkı/Aksak/Cahit Aksu.
Çekme mihnet yâr için dünyâ misafirhânedir/Celâl Erten/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Râdife Erten.
Çekme sedd gel kûy-i cânâne Hisâr/Hisarbuselik/Şarkı/Aksak/Neyzen Ali Rızâ Efendi (Şeyh).
Çekmesin endişe gönlüm iftirâk-ı âtiye/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Şevkî Bey.
Çekmiyor yâr-i sitemkâr hayli demdir nâzımız/Hilmi Özgen/Acemaşîran/Y. S./Yürük Semâî/İsmail Baha Sürelsan.
Çeksen kendini benden uzak yerlere gitsen/Hasan Soysal/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hasan Soysal.
Çektiğim âlâm-ı dehri gör de gel rahm et bana/Şeref Hanım (Kemânî)/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Çektiğim çile yeter hâlime bir bak/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Nâci Tektel.
Çektiğim hicrânı kimseler bilmez/Seyfi Güldağı/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Seyfi Güldağı.
Çektiğin ızdırabı bilmek zorundamıyım/Uğur Gür/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Çektim bu gönül derdini yıllarca şifâsız/Acemkürdi/Şarkı/Curcuna/Fahri Gürsoydan.
Çektim cefâsın hayli zamandır/Karcığar/Şarkı/Aksak/Lavtacı Hristo.
Çektim el ümmîd-i vasl-ı yârdan şimden gerû/Hüseynî/Beste/Hafif/Hâfız Post.
Çektim elimi gayri bu dünyâ hevesinden/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Tatyos Efendi.
Çektim elimi senden ey âfet beni yakma/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semâî/Şemsettin Ziyâ Bey.
Çerhâ istiğnâ eder nem var benim/Ferahnâk/Şarkı/Devr-i Hindî/Nikoğos Ağa.
ÇERKEZ KIZI (Yüreğimde ince sızı)/Ali Orhan Arıkan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Selâhattin İnal.
Çeşmânı o mehveşin elâdır/Abdülbâki Baykara (Şeyh)/Karcığar/Şarkı/Semâî/Lem’î Atlı.
Çeşmânını aç reng-i semâvîsi görünsün/Acemkürdi/Şarkı/Sengin Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Çeşme başı bu mudur/Hüseynî/Şarkı/Düyek.
Çeşme başında duran şu güzel köylü kızı/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Râkım Elkutlu.
Çeşme senin ne belâlı başın var/Gerdaniye/Türkü/Sofyan.
Çeşmeye giderdi sarışın bir kız/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Aleko Bacanos.
Çeşm-i âhû bir güzel/Hicazkâr/Şarkı/Semâî/Rif’at Bey.
Çeşm-i âhû bir nigâre/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Hilmi Bey (Sâzende-i Hassa).
Çeşm-i âhûlerinin hâtırası ta ezeli/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Şeyh Edhem Efendi.
Çeşm-i bed-keş be-çeşm-i mestet ne-rezed/Hüseynî/A. S./Ağır Aksak Semâî/Şeştârî Murat Ağa.
Çeşm-i mahmûr-ı siyâhın süzme/Eviç/Şarkı/Ağır Aksak/Basmacı Abdi Efendi.
Çeşm-i mahmûrun sebeptir nâle vü feryâdıma/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Asdik Ağa.
Çeşm-i mesti lûtf edip etsin nigâh/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Hacı Kirâmi Efendi.
Çeşm-i nigehin süzdü o şehbâz-ı muhabbet/Hicaz/Y. S./Yürük Semâî/Rızâ Bey.
Çeşmini süzme bakıp sen ey perişanım aman/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Mustafa Uyan.
Çevir başını bir bak unuttuğun mâziye/Semine Taykurtay/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Necdet Tokatlıoğlu.
Çevirsen de yüzün benden/Hicaz/Şarkı/Aksak.
Çevrilir başıma cihan dar olur/Eviç/Şarkı/Aksak/Emin Ongan.
Çıkalım dağlar başına/Gerdaniye/Şarkı/Aksak/Tanbûri Mustafa Çavuş.
Çıkalım sayd-ı şikâre/Bayati/Şarkı/Aksak/Tanbûri Mustafa Çavuş.
Çıkar gidersen seni benden alırlar/Ahmet Uzel/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Çıkar yücelerden haber sorarım/Vecdi Bingöl/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Sadettin Kaynak.
Çıkar yücelerden yumak yuvarlak/Hüseynî/Türkü/Nim Sofyan.
Çıkardım gönlümden sevgilim seni sen artık özlenen melek değilsin/Nihâl Özyüksel/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Nezih Gözonar.
Çıkayım gideyim dağlar başına/Hüzzam/Şarkı/Oynak/Tanbûri Mustafa Çavuş.
Çıkayım gideyim Urumeli’ne/Hüseynî/R. T./Sofyan.
Çıkıp arz-ı cemâl eyle bahâre/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Medenî Aziz Efendi.
Çıkıp ta yaylanın doruklarına/Güzide Taranoğlu/Hüseynî/Şarkı/Evfer/Yücel Aşan.
Çıkıver vâdiye bir akşam üstü/Rüştü Şardağ/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Çıkmadın bir lâhza kalbimden hayatım sen misin/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Mehmet Yürü (Nasib’in).
Çıkmaz derûn-i dilden efendim mahabbetin/Bayati/A. S./Aksak Semâî/Tab’î Mustafa Efendi.
Çıkmaz oldu sesin bir haber gelmez/Ercan Akyüz/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Semih Ataergin.
Çıkmazları yol zannedip ordan daldım/Erol Uzunöner (Uzunömeroğlu)/Buselik/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Çıkmıyor aklımdan veda sözlerin/Dursun Karaca/Hicaz/Şarkı/Düyek/Dursun Karaca.
Çıksam şu dağların yücelerine/Orhan Şâik Gökyay/Hicaz/Şarkı/Düyek/Arif Sâmi Toker.
Çıktık dam başına kum kayır kayır/Hicaz/Türkü/Sofyan.
Çıktıkca sûz-i dil’den cânâ fegân ü nâle/Hicaz/Beste/Lenk Fahte/Hacı Arif Bey (Kanûnî).
Çıktım dağlar başına/Hicaz/Köç./Düyek.
Çıktım erik dalına anda yedim üzümü/Yûnûs Emre/Hüzzam/İlâhi/Sofyan/Şâhin Uçar.
Çıktım yaylasına seyrân eyledim/Karacaoğlan/Gerdaniye/Türkü/Sofyan.
Çılgın geceler gölgeli yollarda öpüştük/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Mısır’lı İbrâhim Efendi (Ûdî).
Çılgın gibi koşma gönül dinlen artık yorma beni/Ali Akçeken/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Ferah Çetin.
Çılgın gibi sevmiştim tanrı elimden aldı/Uğur Gür/Bayati/Şarkı/Nim Sofyan/Hüsnü Üstün.
Çılgınca seviştik o benim candan eşimdi/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
Çır çır suda eyvah gördüm ben o güzeli/Ferahfeza/Şarkı/Düyek-Curcuna/Kemânî Serkis Sucuyan.
Çırçır suyu gözyaşlarıdır aşkıma sel sel/Bekir Sıtkı Erdoğan/Eviç/Şarkı/Sofyan/Amir Ateş.
Çırpıcı Kağıthâne bu mevsimde ne âlâ/Hisar/Şarkı/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Çiçeğimsin dalımda peteğimsin balımda/Hülya Akarsu/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/İsmail Ötenkaya.
Çiçek açmaz dallardayım/Zafer Kemâl Erken/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Arif Sâmi Toker.
Çiçek açtı uçtu kuşlar/Musa Kalkınç/Buselik/Şarkı/Düyek/Mustafa Malay.
Çiçek çiçek açmış bahar dalısın/Kâni Soylu/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Çiçek dolu yaylalar geçemedim Zeyneb’im/Kâzım Narmanlı/Gerdaniye/Şarkı/Curcuna/Kâzım Narmanlı.
Çiçekler derleyeyim/Kemâl Şâkir Yakar/Hicazkâr/Şarkı/Oynak/Muzaffer İlkar.
Çiçekler takmış başına/Sabri Süha Ansen/Hicaz/Şarkı/Aksak/Sabri Süha Ansen.
Çiçekleri dalları gökteki bulutları/Hüseyin Tansever/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Çiçeklerim solmasın güneşim kararmasın/Yalçın Benlican/Hicaz/Ç. Ş./Düyek/Hüseyin Erbay.
Çiçeklerin gözü vardı gözünde/Nedim Saatçıoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ömür Gençel.
Çiçeklerin gülüyor sevincinden/Vecdi Bingöl/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Çiçekten nağmeden bir deste bağlar/Fuat Hulûsi Demirelli/Bestenigâr/Şarkı/Curcuna/Sadettin Kaynak.
Çiğdem der ki ben âlâyım/Hicaz/Türkü/Sofyan.
Çiğneyip geçtiğin yol olsam bile/Sâdık Atay/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Zafer Sakıncı.
Çileler doldu gel bugün/Burhan Bakışkan/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Burhan Bakışkan.
Çileler dolmayınca/Hicaz/Şarkı/Semâî/Nazmi Atlığ.
Çileli bülbülüm konmuşsun güle/Fatma Onur/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Çileli gönlümü terkedip gittin/Tâhir Üstündağ/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Çileli gönüller hep yemin eder yeşile/Selâhattin Özgü/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Çilem kavuşmayı hak etti yine/Behçet Kemâl Çağlar/Gerdaniye/Şarkı/Düyek/Suphi İdrisoğlu.
Çisi çisi yağan sensin susuz kalan yüreğime/Nâdide Buluç/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erol Ünal Karabıyık.
Çizilmemiş atlaslarda gidilmemiş bir yer varmış/Yalçın Benlican/Buselik/Şarkı/Değişmeli/Bilge Özgen.
Çoban yıldızı gibi (EFE’NİN MÜJDESİ)/Ömer Bedrettin Uşaklı/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Kaptanzâde Ali Rızâ Bey.
Çoban yıldızı gibi/Ömer Bedrettin Uşaklı/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Fahri Kopuz.
Çocuğuydum bir zamanlar öpüp avutan bir sesin/Fethi Karamahmudoğlu/Aşkefza/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Çocuk kalbim nasıl şendir/Sevinç Atan/Hicazkâr/Ç. Şarkısı/Devr-i Turan/Ahmet Sedat Mete.
Çok bekledim akşam seni yollarda vefâsız/Mustafa Nâfiz Irmak/Ferahnâk/Şarkı/Semâî/Selâhattin Pınar.
Çok bekledim akşam seni yollarda vefâsız/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Teoman Alpay.
Çok bilen gördüm ben asla görmedim hâlden bilen/Bekir Sıtkı Erdoğan/Bayatiaraban/Şarkı/Semâî/Rüştü Eriç.
Çok çabuk geçtik inan sevdânın yollarından/Aşkın Tuna/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Turhan Taşan.
Çok çekti bu bîçâre gönül yârin elinden/Hicaz/Şarkı/Aksak/Suat İsmail Gürkan.
Çok çektirdin sen bana derman değil dert verdin/Seyfi Güldağı/Buselik/Şarkı/Sofyan/Seyfi Güldağı.
Çok çektirdin sen bana varsın boş kalsın elim/Zafer Sakıncı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Zafer Sakıncı.
Çok derdini çektim o gülün durmadı gitti/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Çok eski bir yâreyi yeniden tazeledin/Şükrü Yetimoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Çok gördü felek şimdi beni bezm-i civanda/Mehmet Hafîd Bey/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Çok görme Allah’ım çok görme/Hüseyin Balkancı/Hicaz Hümayun/Şarkı/Düyek/Hüseyin Erbay.
Çok görme bana mest-i harab olmayı gönlüm/Ahmet Uzel/Gerdaniye/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Çok güzeller (yosmalar) kandırır güneşi kıskandırır/Hicazkâr/Şarkı/Oynak/Şerif İçli.
Çok güzelsin amma sevemem seni/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Nebahat Üner.
Çok güzelsin hüsn-i ânın mâhısın/Çârgâh/Şarkı/Devr-i Hindî/Hüseyin Sâdettin Arel.
Çok istedim hep yanında kalmayı/Engin Çır/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Ali Şenozan.
Çok isterdim aramıza kara kedi girmesin/Yusuf Nalkesen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Selâhattin İnal.
Çok koştum ardından biraz da sen koş/Ferhat Sarmusak/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ferhat Sarmusak.
Çok mu figanım ol gül-i zibâ-hıram için/Eviç/Beste/Remel/Dilhayat Kalfa (Hanım).
Çok nârinsin çok kibarsın çok güzelsin sen ey güzel/Sabahattin Hizmetli/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sabahattin Hizmetli.
Çok özledim diye dönecek olsan/Sevinç Atan/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Saadet İdrisoğlu.
Çok sürmedi geçti tarâb-ı şevk-i bahârım/Ahmet Râsim Bey/Bestenigâr/Şarkı/Curcuna-S. Semâî/Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî).
Çok yaşa sen Ayşe/Muhlis Sabahattin Ezgi/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Muhlis Sabahattin Ezgi.
Çok yazık gençliğim yolunda oldu ziyan/Şekip Ayhan Özışık/Karcığar/Şarkı/Düyek/Şekip Ayhan Özışık.
Çok zamandır gelmez oldun nev-civânım yanıma/Hüsnü Efendi/Karcığar/Şarkı/Oynak/Ethem Efendi (Tersâne’li).
Çok zamandır halimiz mecnuna benzer görünür/Burhan Durucu/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Burhan Durucu.
Çok zamanlar ben yaşattım serseri vicdânımı/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Bîmen Şen.
Çoktan beri gönlümdeki yârem yine azdı/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Fahri Gürsoydan.
Çoktan beridir çâre ne mahrûm-i visâlim/Hicaz/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Çoktan ey sâkî gelip sînemde mihmân olmadın/Nedîm/Isfahan/Şarkı/Ağır Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Çoktan idim sana hasret/Acembuselik/Şarkı/Aksak/Kemençeci Usta Yani.
Çoktan pişmânım amma dönemem artık geri/Nemika Mürseloğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ahmet Üstün.
Çoktandır selâmını alamıyorum/M. Arif Arıt/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Ali Ulvi Baradan.
Çoktandır uzak kalmış iken sözlerinizden/Hâşim Nezihi Okay/Hicaz/Şarkı/Aksak/İsmet Kocabeyler.
Çoktur gönülde dağ-ı melâlim/Hicaz/Şarkı/Ağır Düyek/Dede Efendi.
Çöl mü güzel orman mı/Sami Derintuna/Acemaşîran/Ç. Ş./Sofyan/Ömür Gençel.
Çöldeki susuz kervanı serinleten pınar gibi/Alâeddin Şensoy/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Alâeddin Şensoy.
Çöz zülfünü dök omzuna/Mesut Kaçaralp/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Osman Nuri Özpekel.
Çözemedim gönlümü gözlerinden/Hâlit Çelikoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yusuf Nalkesen.
Çözmek elinde değil gönlümü senden kadın/Fuat Hulûsi Demirelli/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Çözülme zülfüne ey dil-rübâ dil bağlayanlardan/Enderûnî Vâsıf/Buselikaşîran/Şarkı/Şarkı Devr-i Revânı/Kömürcüzâde Mehmet Efendi H..
Çözülme zülfüne ey dil-rübâ dil bağlayanlardan/Enderûnî Vâsıf/Ferahnâk/A. S./Aksak Semâî/Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde).
Çözülmeyen düğüm vurmuş ellerin/Mehmet Arslan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yılmaz Pakalınlar.
Çözülmüyor nedir ıssız bakışlarındaki sır/Mehmet Tûran Yarar/Evcara/Şarkı/Düyek/Akın Özkan.
Çözülür gibi değil gönlümdeki bu düğüm/Yener Topaloğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yener Topaloğlu.
Çün bahar erip şecerler sebz-i revnâk-gîr olur/Gafûrî (Mahmud)/Acem/Durak/Durak Evferi/Mehmet Ağa (Sepetcizade).
Çün bahar irüb seçerler sebz-ü revnâk gir olur/Gafuri/Acemaşîran/Durak/Düyek.
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi/Ömer Rûşenî Dede/Acem/Tevşih/Düyek/Cüneyt Kosal.
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi/Ömer Rûşenî Dede/Acem/Tevşih/Sofyan/Hacı Şâkir Ef. (Hopçuzâde).
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi/Ömer Rûşenî Dede/Arazbar/Tevşih/Sofyan.
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi/Ömer Rûşenî Dede/Bayati/Tevşih/Sofyan.
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi/Ömer Rûşenî Dede/Bestenigâr/Tevşih/Düyek/Hacı Şâkir Ef. (Hopçuzâde).
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi/Ömer Rûşenî Dede/Çârgâh/Tevşih/Sofyan.
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi/Ömer Rûşenî Dede/Eviç/Tevşih/Düyek.
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi/Ömer Rûşenî Dede/Hicaz/Tevşih/Sofyan.
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi/Ömer Rûşenî Dede/Hüseynî/Tevşih/Düyek.
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi/Ömer Rûşenî Dede/Hüzzam/Tevşih/Düyek.
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi/Ömer Rûşenî Dede/Irak/Tevşih/Sofyan.
Çün doğup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneşi/Ömer Rûşenî Dede/Isfahan/Tevşih/Sofyan.
Çün sana gönlüm müptelâ düştü/Niyâzî-i Mısrî/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Hâfız Post.
Çün seher seyrâna tenhâ ol kadd-i dil-cû çıkar/Acemkürdi/Beste/Berefşan/Osep Ağa (Ebeyan).
Çün tâze ruhun şekli çemende güle düştü/Gerdaniyekürdi/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Dâd ey maâli himem ü şâh-ı yegâne/Hüzzam/Şarkı/Ağır Düyek/Fethi Paşa.
Dağ başında ağlarım su başında çağlarım/Hicazkâr/Köç./Devr-i Turan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Dağ başında kır çiçeğim/Yılgör Atçı/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/Ahmet Özkök.
DAĞ PERİSİ (Ufuklara yaslanmış.)/Ömer Bedrettin Uşaklı/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Kaptanzâde Ali Rızâ Bey.
Dağda kırda bahçelerde yaprakları ak papatyam/Rahım Taş/Buselik/Ç. Ş./Düyek/Sâdettın Çevik.
Dağda tavşanlar geziyor/Hacı Ârif Bey/Karcığar/Şarkı/Aksak/Hacı Ârif Bey.
Dağda tavşanlar uyur ninni/Hicaz/Ninni/Sofyan/Tanbûri Cemil Bey.
Dağ-dar ettin beni ey nev-civan/Evcara/Şarkı/Curcuna/Abdülkâdir Töre.
Dağ-dar-ı tîr-i gamzendir gönül ey meh-cebîn/Gülizar/Beste/Hafif/Tanbûri İzak Efendi.
Dağ-darım iftîrâk-ı yâr ile/Evcara/Şarkı/Devr-i Hindî/Hacı Arif Bey.
Dağı aşıp çölü geçipulaşalım Yûnuscana/Sadık Atay/Hüseynî/İlahi/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Dağ-ı elem-i aşkımız âfâka nihandır/Şâkir/Acembuselik/A. S./Sengin Semâî (Ağır)/Küçük Mehmet Ağa.
Dağ-ı hicrin bin elem kattı benim efganıma/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Dağılan saçlarını yine eller tarasın/Selçuk Kurt/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Selçuk Kurt.
Dağıldı gitti yurdu yuvası/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Nedim Şükrü Bey (Kemençeci).
Dağlar açtı âteş-i aşkın dil-i nâşâdıma/Bestenigâr/Şarkı/Ağır Düyek/Hâşim Bey.
Dağlar arasında bir pınar görsen/Semiha Nurova/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Bilge Özgen.
Dağlar bana vay bahçe sana (Nazlı nazlı sekip.)/Gülizar/Köç./Aksak.
Dağlar dağlar viran dağlar/Hicaz/R. T./Sofyan.
Dağlar dağlar yüce dağlar firkat beni nice dağlar/Reşat Özpirinçci/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Zeki Duygulu.
Dağlar dağlar yüce dağlar firkat beni nice dağlar/Reşat Özpirinçci/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Dağlar geçit verin konup göçeyim/Karacaoğlan/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Bülent Uyaroğlu.
Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlâ’m seni/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Halil İbrâhim Taşkent.
Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlâ’m seni/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Kutbî Dede.
Dağlar yârimi gördün mü/Öksüz Âşık (Dede)/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Dağlarda benim şevk ile âvâzelerim var/Bestenigâr/Y. S./Yürük Semâî/Hacı Fâik Bey.
Dağları aşarak geldim ben sana/Kemal Kosif/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Kemal Kosif.
Dağları aştım da indim ovaya/Mehmet Hafîd Bey/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Bîmen Şen.
Dağları hep kar aldı gülleri hep hâr aldı/Sâdettin Kaynak/Karcığar/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Dağları sararken ince bir duman gölgeler uzuyor akşam oluyor/Nedim Uçar/Eviç/Şarkı/Düyek/Yücel Aşan.
Dağların başı kardır/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Dağların mazısı var, alnımın yazısı var/Reşad Özpirinççi/Hicaz/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Dağların sünbülü var, bağların bülbülü var/Gerdaniye/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Daha âlâ seni sevmek mi olur/Ahmet Uzel/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Daha bilmem kaç mevsim böyle sensiz geçecek/Şâhin Çandır/Hisarbuselik/Şarkı/Düyek/Akın Özkan.
Daha henüz aşkımız almamışken demini/Engin Çır/Acemkürdi/Şarkı/Semâî/Kemâl Olguncan.
Daha kaç yıl gözlerim yollarına bakacak/Mehmet Erbulan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hasan Dede Dinç.
Daha sevdâmı açarken/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Dâim etsin Hazret-i Sultan Hamid Hanı Hüdâ/Hicaz/Dua./Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Daim salat olsun sana/Sultan II. Mustafa (İkbâlî)/Hüseynî/İlâhi/Semaî.
Dâim seni ben arardım/Bayati/Şarkı/Düyek/Ali Ağa (Kemânî).
Dâima feryâd ü efgandır gönül/Hicazkâr/Şarkı/Semâî/Hacı Arif Bey.
Dalarım kaygıya inceden ince/Fethi Karamahmudoğlu/Dügâh/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Dalga dalga saçını omzuna dökme yine (KAPTANIN KIZI)/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Erdoğan Köroğlu.
Dalgalar kumsalları öperken ıslak ıslak/Musa Kalkınç/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Suat Yıldırım.
Dalgalar üstünde bir yeşil yaprak/Yılmaz Yüksel/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Dalgın geceler el ele geldik/Yahyâ Kemâl Beyatlı/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Dalgın halin gizleyemez sevgini/Hasan Soysal/Hicaz/Ç. Ş./Semâî/Hasan Soysal.
Dalgındı siyah gözlerin ilk gördüğüm akşam seni/Hüseyin Tansever/Hicaz/Şarkı/Sofyan-Düyek/Ali Şenozan.
Dalınca gözüm gözüne Suhâ/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Yorgo Bacanos.
Dalından koparılmış güller gibiyiz/Y. Nesrin Aksoyer/Hicaz/Şarkı/Düyek/Selahattin Altınbaş.
Dalıp gitmelerin boşuna değil/Hüsamettin Olgun/Hicaz/Şarkı/Semai/Necip Gülses.
Dallar çiçek çiçek güller tomurcuk/Rüştü Şardağ/Hicaz/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Dallarda sarı rüzgâr ağar saçlarım ağar/Hüseyin Çapkın/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Ali Şenozan.
Dalma gönlüm dalma hayâle/Şekip Ayhan Özışık/Hisarbuselik/Şarkı/Sengin Semâî/Şekip Ayhan Özışık.
Dalsın o güzel dîdelerin maziye hayran/Celal Dinçses/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Celal Dinçses.
Dama bulgur sererler/Hicazkâr/Türkü/Sofyan.
Damarlarımda dolaşan kansın/Ayhan İnal/Hicaz/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Dâm-ı efsûnunla bend ettin dili/Bestenigâr/Şarkı/Ağır Aksak/Şâkir Ağa.
Damla damla süzüldü hüzün yanağa düştü (HÜZÜN)/Fethi Karamahmudoğlu/Buselik/Şarkı/Semâî/Fethi Karamahmudoğlu.
Darbe-i âhım aman vâh bar olur/Ferahfeza/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün/Yusuf Nalkesen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yusuf Nalkesen.
Dargınlık düşmesin sakın aklına/Eyüp Göksu/Buselik/Şarkı/Sofyan/Ertuğrul Ottekin.
Darılıp da ne idi dünki gazap/Bestenigâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Tanbûri Aziz Bey.
Dâver-i aşr-i Muharrem’dir Hüseyn-i Kerbelâ/Kâzım Paşa/Hicaz/İlâhi/Düyek/Rıfat Bey (Sermüezzin).
Davul gümbür gümbür gümbürdüyor/Kenan Akansu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Faruk Kestiren.
Davullar vurulur halay kurulur/Yâsemin Balkan/Gülizar/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Pakalınlar.
Davullar vurulur halay kurulur/Yâsemin Balkan/Gülizar/Şarkı/Nim Sofyan/İsmail Akçapınar.
Dayanacak dermanım tükendi bitti/Mustafa İlbeyi/Bayati/Şarkı/Düyek-Curcuna/Arif Sâmi Toker.
Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler/İlter Yeşilay/Hicaz/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Dedim “Bu kız ne güzel kız” “Nişanlıdır” dediler/Ahmet Râsim Bey/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Abdülhalik Akca (Hanende).
Dedim “Çıktı mı kiraz”/Ferahnümâ/Şarkı/Curcuna/Hüseyin Sâdettin Arel.
Değdi saçlarıma bahar gülleri/Hicaz/Şarkı/Semâî/Bekirof (Azerî).
Değil bir dem dil-i pür-inkisârımdan nihansın sen/Hicaz/A. S./Aksak Semâî/Rızâ Bey.
Değil câm-ı mey açıldı gül-i bağ-ı tarâb şimdi/Yahyâ Nazîm Efendi/Bayati/Beste/Nim Devir/Yahyâ Nazîm Efendi.
Değildi böyle evvel tarz ü tavrın bî-karar oldu/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Mahmut Celâleddin Paşa.
Değirmen taşı mı şu yalan dünya/Esin Şenkal/Bayâti Araban/Şarkı/Düyek/Suphi İdrisoğlu.
Değişir bir gûne kalmaz bu sitemkâr bakışın/İhsan Biçici/Buselik/Şarkı/Aksak/A. Gâni Takmaz.
Değişmiyor kaderim günlerim derd içinde/Hakkı Günal/Hicaz/Şarkı/Aksak/Nihat Adlim.
Değişsin âlem yeniden/Ülkü Aker/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Sabri Süha Ansen.
Değişti bir zamandır eski hâlin/Hicaz/Şarkı/Curcuna.
Değmesin bu yâreme ağyar eli/Hüseynî/Şarkı/Ağır Düyek/Medenî Aziz Efendi.
Değmesin güz yelleri servi revânım hiç sana/İsmet Tahtacıoğlu/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Bülent Nuran.
Dehr olmada bu sûr ile ma’mûr-ı meserret/Dede Efendi/Buselik/Y. S./Yürük Semâî/Dede Efendi.
Dehr olmada bu sûr ile ma’mûr-ı meserret/Dede Efendi/Hicaz/Beste/Frenkçin/Hâfız Ahmet Efendi.
Dehr-i dûnun gam-keşânı olmuşuz hayfa gönül/İrfan Zülfikâr/Eviç/Şarkı/Müsemmen/Mehmet Ali Çelikbaş.
Dehri kervan saraylarda gönle mihman istemez/Hasan Kaya Manioğlu/Ferahnâk/Şarkı/Devr-i Hindi/Bahri Altıntaş.
Dehrin elemi bitmedi billâhi usandım/Isfahan/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Deldi bağrım bülbül-i bî-çâre nâlânın senin/Seyfullah Nizamoğlu (Sey)/Hisarbuselik/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Deli divane edersin dediler her seveni/Şadiye Sangan/Bestenigâr/Şarkı/S. Semai/Nurettin Cemil Sangan.
Deli gönlü bir dilbere bağladım (Küçük yaşta aldım sazı.)/Hüzzam/Türkü/Sofyan.
Deli gönlüm bilmem ki neden hiç uslanmıyor/Sıtkı Sazbilen/Acemkürdi/Şarkı/Curcuna/Emin Ongan.
Deli gönlüm mutlaka sevecek birisini/Şekip Ayhan Özışık/Buselik/Şarkı/Aksak/Akın Özkan.
Deli gönlüm neler çekti bahar gözlü güzellerden/M. Ünal Yılmazer/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/M. Ünal Yılmazer.
Deli gönlüm sana ben her güzele bak mı dedim/Hikmet Orhan/Hicazkâr/Şarkı/Nim Sofyan-Srbs./Emin Değirmenci.
Deli gönlüm sana dilberleri medh eyleyen kimdi/Sâmi Demirelli/Bestenigâr/Şarkı/Curcuna/Sâmi Demirelli.
Deli gönlüm seni her dem anıyor/Osman Nuri Özpekel/Eviç/Şarkı/Aksak/Osman Nuri Özpekel.
Deli gönül coştu yine/Karacaoğlan/Hicazkâr/Türkü/Aksak/Nihat Adlim.
Deli gönül gafil olma gözün aç/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Deli gönül gezer gezer gelirsin/Karacaoğlan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Deli rüzgâr gibi girdin dünyama/İlter Yeşilay/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Nim Sofyan/Bilge Özgen.
Delice bir oyun bu aşk oyunu/İlkan San/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ergüder Öktem.
Delice seviyorken bu aşk hiç bitmez derdik/Aşkın Tuna/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Muzaffer Özpınar.
Deliler gibi sevdi heder etti ömrümü/İsmail Koçar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Delisin deli gönlüm/Mithat Ömer Karakoyun/Bayati/Şarkı/Aksak-Curcuna/Selâhattin Pınar.
Demedim hicrânımı ellere yarar diye/H. Derviş/Dilkeşhaveran/Şarkı/Curcuna/Lem’î Atlı.
Demedim hicrânımı ellere yarar diye/H. Derviş/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Şükrü Tunar.
Demek ki gönlün bende demek dünya biliyor/Hüseyin Balkancı/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Teoman Önaldı.
Demem cânâ beni yâd et/Hamdi Bey/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Şevkî Bey.
Demet demet güllerle ince nârin ellerle/Ömer Kalafat/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Dem-i vaslın düşürüp ayş-i dem-â-demcesine/Hüzzam/Beste/Çenber (Ağır).
Demirciler demir döver tunç olur/Hüseynî/Türkü/Aksak.
Dene mızrabını mutrıb çal elin var olsun/Ziyâ Eper/Evcara/Şarkı/Aksak/İsmail Baha Sürelsan.
Deniz alır yıldızları koynuna/Fatma Onur/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Suat Yıldırım.
Deniz geçtim düz yürüdüm dağ aştım/Necdet Rüştü Efe/Hicaz/Marş/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Deniz gibi dalgalı ardımda kalan yıllar/Hüseyin Tansever/Hicaz/Şarkı/Düyek/Selahattin Altınbaş.
Deniz güzel mehtap güzel/Hüseyin Balkancı/Hicaz/Fantezi/Nim Sofyan/Göksel Baktagir.
Deniz yosunu gözlerin bakışın derin mi derin/Mesrure Oral/Acemaşîran/Fantezi/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Denizde bir hüzün var/Yaşar Bedük/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yaşar Bedük.
Denizde kaya balık yüreğim sana yanık/Hüzzam/Türkü/Oynak.
Denizlerin ötesinden ne kaldı beklediğin/Fuat Uluç/Buselik/Şarkı/Düyek/İsmail Baha Sürelsan.
Denizlerin var dağların var (Güzel yurdum Anadolu’m)/Ali Kaybal/Çârgâh/Ç. Şarkısı/Sofyan/Yavuz Şanlı.
Depreşti yaram boş yere merhem yenilendi/Mehmet Tûran Yarar/Evcişevk/Şarkı/Sengin Semâî/Akın Özkan.
Der yemeni pîşi menî/Dügâh/Y. S./Yürük Semâî/Şeyhülislâm Es’ad Efendi.
Derd ile vâkıf değil cânân/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/İlhâmi Güreşin.
Derd istiyorum sanma ki derman ararım ben/Veysel Öksüz/Çârgâh/Y. S./Yürük Semâî/Cinuçen Tanrıkorur.
Derd ü mihnet her günüm tâkib eder/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semâî/Afet Mısırlıyan (Ûdî).
Derde derman katmasan da kollarımda yatmasan da/Engin Çır/Hüzzam/Şarkı/Düyek-Aksak/Nâci Derçin.
Derde düşsem ey tabîbim derde derman sende var/Nejat Sefercioğlu/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Rüştü Eriç.
Derde saldın gösterirken bin devâ her derde sen/M. Turan Yarar/Bayatiaraban/Şarkı/Müsemmen/Erdinç Çelikkol.
Derd-i aşka dûş olan bir lâhza handân olmasın/Bestenigâr/Beste/Devr-i Kebîr/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Derd-i aşka müptelâ bir ney bir ben bir gönül/Saffet Paşa/Dügâh/Şarkı/Müsemmen/Ahmet Aksoy.
Derdi aşkım ızdırabım inleyen tanbûr olur/Özcan Korkut/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Özcan Korkut.
Derd-i aşkın ben senin bîhûde izhâr eylemem/Şeyh Gâlip Dede/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Şeref Çakar.
Derd-i aşkın kıldı cismim nâ-tüvân/Bayatiaraban/Şarkı/Düyek/Rif’at Bey.
Derd-i aşkın tek devâsı şîşe-i peymânedir/Ahmet Uzel/Bayati/Şarkı/Ağır Aksak/Ahmet Uzel.
Derd-i aşkın tek devâsı şîşe-i peymânedir/Ahmet Uzel/Bestenigâr/Şarkı/Müsemmen/Yılmaz Karakoyunlu.
Derd-i aşkın vâsıl olmuştum nekahat devrine/Hicaz/Şarkı/Aksak/Giriftzen Asım Bey.
Derd-i aşkın yaktı beni yâ Muhammed Mustafa/Müştak Efendi (Şeyh)/Hicaz/Tevşih/Düyek/Hüseyin Feyzî Bey.
Derdi dert zincirine eklemekten usandım/Gülten Çiçek Tural/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Suphi İdrisoğlu.
Derdi dert zincirine eklemekten usandım/Gülten Çiçek Tural/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Pakalınlar.
Derd-i dil bitmez derûnumda ne ateşler yanar/Avram Naum/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/İsak Varon.
Derd-i feryadımı bir lahza duyan/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindi/Kemâni Serkis Sucuyan.
Derd-i Hakk’a tâlib ol dermâna erem dersen/Niyâzî-i Mısrî/Eviç/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Derd-i Hakk’a tâlib ol dermâna erem dersen/Niyâzî-i Mısrî/Ferahnâk/İlâhi/Hafif/Zekâî Dede.
Derd-i hicrâna tabîbim bir devâ bilmez misin/Hüseynî/Beste/Muhammes/Molla Mehmet Efendi.
Derd-i hicrânınla her an ağlarım/Dilkeşhaveran/Şarkı/Curcuna/Selânik’li Ahmet Efendi.
Derd-i hicrinle bütün âvâreler/Hayrullah Yalım/Irak/Şarkı/Müsemmen/Bestenigâr Ziyâ Bey.
Derdi var dağların büyük bir derdi/Bekir Sıtkı Erdoğan/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Derdim artar senden ayrılsam/Emin Akan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Emin Akan.
Derdim bana kâr eyledi dermâna el ermez/Arazbar/Y. S./Yürük Semâî/Dede Efendi.
Derdim devâ bulmaz oldu yâremi sar avut beni/Eyüp Göksu/Buselik/Şarkı/Sofyan/İlgün Soysev.
Derdim izhar edemem bezm-i şarab olmayıcak/Hüzzam/Beste/Hafif/Zekâî Dede.
Derdim nice bir sînede pinhân ederim ben/Nef’î/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Nurhan Hekimoğlu.
Derdime derman ararsam bil ki çeşmânın senin/Acemkürdi/Şarkı/Devr-i Hindi/Udi Şevki Bey.
Derdime vakıf değil cânan beni handan bilir/Anonim/Hüzzam/Ağır Semai/Aksak Semai/Savaş Özkök.
Derdimi arz etmeğe ol şûha bir bulmadım/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Ali Bey (Enderûnî-Hanende).
Derdimi bir derin dereye döksem/Osman Bölükbaşı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ahmet Uzel.
Derdimi derd etmeğe derdin imkân verdi mi/Halûk Recâî/Bestenigâr/Şarkı/Müsemmen/Halûk Recâî.
Derdimi örtmekde bin şevki mikâbım var benim/Şadiye Sangan/Hicaz/Şarkı/S. Semai/Nurettin Cemil Sangan.
Derdimi ummana döktüm âsumâna inledim/Süleyman Nazif/Bestenigâr/Şarkı/Ağır Aksak/Bîmen Şen.
Derdimi ummana döktüm âsumâna inledim/Süleyman Nazif/Ferahnümâ/Şarkı/Müsemmen/Hüseyin Sâdettin Arel.
Derdimi ummana döktüm âsumâna inledim/Süleyman Nazif/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Şerif İçli.
Derdimin dermânı sensin ey perî/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Dede Efendi.
Derdimin dermânı yok ağlamak istiyorum/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Ûdî Hırant Kenkiloğlu.
Derdimizi bilmeyen halimizi ne anlar/Fikret Dündar/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Suphi İdrisoğlu.
Derdin fazla geldiyse/İsmet Tahtacıoğlu/Ferahfeza/Şarkı/Sofyan/Cavit Ersoy.
Derdin ne be-hey âşık bî-çâre neden oldun/Şemseddîn Sivâsî/Hüzzam/İlâhi/Nim Sofyan/Sinan Efendi (Şeyh).
Derdin ne ise söyle güzel saklama benden/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Derdin nedir diye sorma/Engin Çır/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mithat Akgökçe.
Derdin nedir söyle gönül ağlama/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Kirkor Çulhayan.
Derdinden dillere düştüm düşeli/Halil Soyuer/Gerdaniye/Şarkı/Aksak/İsmail Demirkıran.
Derdine derman isteyen gelsin/Sâmi Efendi/Hicaz/İlâhi/Nim Sofyan.
Derdini hiç kimseye dil söylemez/Ahmet Uzel/Isfahan/Şarkı/Ağır Aksak/Ahmet Uzel.
Derdinle doldum bilmezem n’oldum/Nûrî/Hicaz/İlâhi/Düyek/Hüseyin Sebilci (Hâfız).
Derd-mendim mücrimim dermâna geldim ya Resûl/İsâ Mahvî Efendi/Acem/İlâhi/Düyek/Ali Şîrüganî (Dede).
Derdnâkim genç yaşımda süretâ ben pek şenim/Hicaz/Şarkı/Aksak/Asdik Ağa.
Derinden derine ırmaklar ağlar uzaktan uzağa çoban çeşmesi/Faruk Nafiz Çamlıbel/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Düyek-Türk Aksağı/Nilgün Demirağ.
Derinden derine ırmaklar ağlar uzaktan uzağa çoban çeşmesi/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Düyek/Ümit Aşık.
Derinden derine ırmaklar ağlar uzaktan uzağa çoban çeşmesi/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Cevdet Şen.
Derman aradım derdime derdim bana derman imiş/Niyâzi Mısrî/Acemaşîran/İlâhi/Düyek/Muallim İsmail Hakkı Bey.
Derman aramam derdime gözyaşımı silmem/Nevres/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Necmi Rızâ Ahıskan.
Derman arardım derdime derdim bana derman imiş/Niyâzî-i Mısrî/Hüseynî/İlâhi/Sofyan.
Derman budur her derde/Nûri Baş/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Zeki Altun (Hâfız).
Derman bulurum neş’e veren her gülüşünden/Hasan Soysal/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Hasan Soysal.
Dert bir değil iki değil üç değil/Cemâlettin Alptekin/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Erol Özbayram.
Dertlerin gelmiyor ardı arkası/Mesut Eray/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Saadet İdrisoğlu.
Dertli dolap (Boynunu bükme dolap)/Yûnûs Emre/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Sadettin Kaynak.
Dertli Fırat/Bekir Sıtkı Erdoğan/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Amir Ateş.
Dertli gönül dinle beni/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Dertli ne ağlayıp gezersin burda/Yûnûs Emre/Gülizar/Şarkı/Sofyan/Erol Sayan.
Dertli olan kullarına kıl devâ/Ferahfeza/İlâhi/Nim Evsat/Seyfettin Efendi (Şehzâde).
Dertliyim derdimden anlamaz cânâ/Acemkürdi/Şarkı/Curcuna/Zeki Duygulu.
Dertliyim derdime çâre bulunmaz/Mustafa Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Mustafa Ünal Yılmazer.
Dertliyim yâ Resûlallah derde derman sendedir/Muzaffer Ozak (Aşkî)/Hüzzam/Tevşih/Düyek/Muzaffer Ozak (Aşkî).
Derûn-i dilde her derde devâsın yâ Resûlallah/Hâfız Şeydâ/Bestenigâr/Tevşih/Düyek/Galip Çolakoğlu.
Derûnî oldum efgenden/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Lâtif Ağa.
Derûnumda olan hâlet ne hâlettir ânı bilmem/Bayati/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Derviş recâ-yı (nâgehânî-pâdişâhî) neküned/Fasîhî/Bestenigâr/Y. S./Yürük Semâî/Abdülkâdir-i Merâgi.
Dervişlerin hırkasını. (Yûnûs’un yolunda aşka vardık)/Tâhir Kutsi Makal/Hüseynî/İlâhi/Türk Aksağı/İrfan Doğrusöz.
Deryâda damla olmaz/Yalçın Benlican/Hicaz/Şarkı/Düyek/İsmail Akçapınar.
Deşt-i gam-ı mihnette niçin yok bana hem-râh/Gerdaniyebuselik/Beste/Devr-i Kebîr/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Devâ bulmayacak mı kalbimdeki bu yara/Zeki Müren/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Zeki Müren.
Deva bulmaz onulmaz yâresin sen/Azmi Aytaç/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Ertuğrul Ottekin.
Deva gelmez belâ gitmez teselli âha kalmıştır/Mehmet Tûran Yarar/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Metin Everes.
Devâ-sâzım bugün sensiz hayâtım pek garîbâne/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Devran içre devrânım şükür Elhamdülillâh/Muzaffer Ozak (Aşkî)/Dügâh/İlâhi/Düyek/Zeki Altun (Hâfız).
Devran içre devrânım şükür Elhamdülillâh/Muzaffer Ozak (Aşkî)/Hicaz/İlâhi/Düyek/Kemâl Tezergil.
Devran odur kim devrini devr-i felek bilmez ola/Niyâzî-i Mısrî/Eviç/İlâhi/Evsat/Ali Şîrüganî (Dede).
Devran olur derde derman/Muzaffer Ozak (Aşkî)/Hicaz/İlâhi/Düyek/Zeki Altun (Hâfız).
Devretmedi muradımca zamane/Aşık Ömer/Gerdaniye/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Devr-i lâlinde baş eğmem bâde-i gül-fâme ben/Eviç/Beste/Çenber (Ağır).
Dırvana vurdim uçdi/Hicaz/Türkü/Türk Aksağı/Sadettin Kaynak.
Dıştan viran bağlıyım (TUNA)/Hasan Alî Yücel/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Sadettin Kaynak.
Dıştan viran bağlıyım/Hasan Alî Yücel/Eviç/Türkü/Sofyan/Fahri Kopuz.
Dıştan viran bağlıyım/Hasan Alî Yücel/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Şükrü Şenozan.
Dîde pür-nem dil esîr-i ıztırap/Bayatiaraban/Şarkı/Devr-i Hindî/Rif’at Bey.
Dîde sebep hâlet-i dilsûzuma/Mahmut Şükrü Bey/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Şekerci Cemil Bey.
Dîdî çî kerdi çî kerdi/Bayati/A. S./Ağır Aksak Semâî/Yahyâ Nazîm Efendi.
Diken vardır korumaya gülleri/Veli Bakırlı/Gerdaniye/Şarkı/Curcuna/Erol Sayan.
Dikenine katlanmaz gül istersin/Mehmet Çağılcı/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Amir Ateş.
Dikenler gül olur sevgi dalında/İrfan Türkoğuz/Karcığar/Şarkı/Düyek/Burhan Durucu.
Dil ararken buldu sevdi sen gibi bir nazlı yâr/Ferahnâk/Şarkı/Müsemmen/Ziyâ Bey (Bestenigâr).
Dil âteş dîde âteş sîne âteş rûy-i yâr âteş/Ferahfeza/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Dil bestenigârım tel-i zülfünle sana pek/Bestenigâr/Y. S./Sengin Semâî/Neyzen Ali Rızâ Efendi (Şeyh).
Dil beytini pâk eden./Nûrettin Cerrâhi/Eviç/İlâhi/Sofyan/Kemâl Tezergil.
Dil beytini pâk eden./Nûrettin Cerrâhi/Hüseynî/İlâhi/Sofyan.
Dil bir güzelin vuslatına muntazır oldu/Hicazkâr/Y. S./Yürük Semâî/Hacı Sâdullah Ağa.
Dil bulup bülbül gibi bir gül-femi/Eviç/Şarkı/Düyek.
Dil bülbül olup gonce-i gülzâra sarıldım/Ferahnâk/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Dil bülbül olup gonce-i gülzâra sarıldım/Hicazkâr/Şarkı/Türk Aksağı.
Dil bülbülü sad zâr-ı gülistân-ı cemâlin/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Giriftzen Asım Bey.
Dil derd ü mihnet çekmekte her an/Dügâh/Şarkı/Aksak/Hacı Fâik Bey.
Dil etse n’ola yâr içün ağyâre müderâ/Gerdaniyebuselik/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Dil firâk-ı yâr ile zâr ü nizâr/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Yusuf Paşa.
Dil gibi bend eyledin zülf-i siyâha şâneyi/Ferahnâk/Şarkı/Ağır Aksak/Sahak Hocasar (Kemânî).
Dil gibi bend eyledin zülf-i siyâha şâneyi/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Salih Suphi Soner.
Dil hane-i vîrânımı yıktın temelden/Isfahan/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Dil hanesi mir’at-ı Hak Sırr-ı Cemalullahı gör/Mehmet Nasûhî Efendi/Hicaz/İlâhi/Düyek/İhsan Bey.
Dil hanesi mir’at-ı Hak Sırr-ı Cemalullahı gör/Mehmet Nasûhî Efendi/Hicaz (Hümayun)/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Dil hânesi pür nûr olur/Sultan I. Ahmet/Evcara/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Dil harâb-ı aşkın oldu nâil-i vuslat diler/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Dil hastasıyım bu dile hep âh gelecektir/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Hacı Arif Bey.
Dil haste-i muhabbet dûçâr-ı hicr-i cânân/Karcığar/Beste/Lenk Fahte/Zekâî Dede.
Dil hezârın oldu hüsnün gülşeni/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Rif’at Bey.
Dil ki şem’-i ruh-i cânâna ola pervâne/Besteısfahan/Beste/Çenber (Ağır)/Enfî Hasan Ağa.
Dil mâil oldu hüsnüne/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Turan/Rif’at Bey.
Dil mest olur hûş-yâr iken/Dügâh/Şarkı/Aksak Semâî/Hâfız Mehmet Efendi (Ketânî).
Dil meyve ümidiyle bağa şecer ekmiş/Hüseynîzemzeme/Beste/Hafif/Neyzen Râşit Efendi.
Dil mi var kim anda yoktur dağ-ı sûzânın senin/Asım Efendi (Şeyhülislâm)/Evcara/Beste/Devr-i Kebîr/Bekir Sıtkı Sezgin.
Dil sana ey meh bendedir/Büzürg/Şarkı/Ağır Aksak Semâî/Sâlih Bey.
Dil sana şimdi bendedir/Buselik/Şarkı/Aksak/Tanbûri İzak Efendi.
Dil seni kimlere etsem bilemem ben şikâyet/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Dil senin meftûnun oldu ey meh-i âlîcenab/Ferahnâk/Şarkı/Ağır Düyek.
Dil sevdi seni bir kere görüp ey gonca-fem’im/Hicazkâr/Şarkı/Sengin Semâî/Ali Salâhî Bey (Ûdî).
Dil şâd olacak diye kaç yıl avuttu felek/Turgut Yarkent/Hicaz/Şarkı/Düyek/Avni Anıl.
Dil teşnedir mâh-tâbe/Ferahnâk/Şarkı/Düyek/Zekâî Dede.
Dil uyur mest olarak yârı dil-ârâ söyler/Yahyâ Kemâl Beyatlı/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Münir Nûrettin Selçuk.
Dil verdiğin ol çeşm-i siyeh-meste işittim/Enderûnî Vâsıf/Hüzzam/Y. S./Yürük Semâî/Zekâî Dede.
Dil verdim ol gül-gonce izâre/Cevdet Bey/Ferahnâk/Şarkı/Türk Aksağı/Nikoğos Ağa.
Dil verelden ey yüzü mâhım sana/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Giriftzen Asım Bey.
Dil verip oldum müptelâ/Gerdaniyekürdi/Şarkı/Ağır Aksak/Hâfız Efendi.
Dil verme gönül aşka ki aşk âfet-i candır/Fuzûlî/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak Semâî/Hacı Fâik Bey.
Dil yâresini andıracak yâre bulunmaz/Mehmet Hafîd Bey/Hicaz/Şarkı/Aksak/Şevkî Bey.
Dil zülfüne bend oldu ey gonce-dehanım gel/Ahmet Avni Konuk/Dilkeşîde/Beste/Lenk Fahte/Ahmet Avni Konuk.
Dilâ nihâl-i emel sanma râygân açılır/Bayatiaraban/Beste/Zincir/Hamparsum Limoncuyan.
Dilber gerdanından gül’izârından/Bayatiaraban/Şarkı/Düyek/Nûman Ağa.
Dilber olucak âşıkına eyleye çâre/Hüseynîaşîran/Y. S./Yürük Semâî/Hacı Sâdullah Ağa.
Dilberâ sâzın nevâsı âşıkın artar hevâsı/Bayati/Şarkı/Düyek/Tanbûrî İsak.
Dilberân içre menendim yok ben ancak bahtiyar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Medenî Aziz Efendi.
Dil-beste tâb-ı hüsnüne ins ü melek senin/Karcığar/Beste/Firengifer/Hâşim Bey.
Dil-bestenim meshûrunum/Recâizâde Mahmut Ekrem/Buselik/Şarkı/Semâî/Vecdi Seyhun.
Dildâr işitip velvele-i efganım/Acemkürdi/Beste/Remel/Zekâî Dede.
Dildârına gamzenle ne taşlar atışın var/Bayatiaraban/Şarkı/Türk Aksağı/Emin Ongan.
Dilde bir bî-çâre aşkın hükmüdür ülfet değil/Fahri Gürsoydan/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Fahri Gürsoydan.
Dilde cânım aşkın olsun beni giryân eyleyen/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Curcuna/M. Fatih Salgar.
Dilde dâim bir akış var dilbere âh dilbere/Isfahan/Şarkı/Ağır Aksak/Hâfız İsmail Özses.
Dilde derd-i iştiyâkı çekmeğe takat mı var/Acemaşîran/Şarkı/Curcuna/Nûri Halil Poyraz.
Dilde eşkim çağlıyor dîdelerim ağlıyor/Ahmet Uzel/Bestenigâr/Şarkı/Müsemmen/Ahmet Uzel.
Dilde feryâd iştiyâk derd ü âh ü zâr eksilmiyor/Fethi Karamahmudoğlu/Ferahnâkaşîran/Beste/Lenk Fahte/Doğan Ergin.
Dilde neş’at var efendim çekerim cevrine hasret/Rüştü Şardağ/Bestenigâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Rüştü Şardağ.
Dilde şimdi var hezârân müşkilim/Evcara/Şarkı/Devr-i Hindî/Tanbûri Ali Efendi.
Dildeşinden ayrı düşse dilde neş’e güç olur/Mevlana/Acemaşîran/Şarkı/Semai/Ertuğrul Ottekin.
Dile benden ne dilersen vereyim/Emin Akan/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Emin Akan.
Dile düştüm senin yüzünden yine/Fuat Edip Baksı/Karcığar/Şarkı/Aksak-Curcuna/Selâhattin Pınar.
Dile geldi yürekler Allah Allah diyerek/Mücehher Gülçığ/Hüzzam/İlâhi/Düyek/Mücehher Gülçığ.
Dile gelse ızdırabım bülbüle destan olur/Abdullah Celkan/Bayati/Şarkı/Devr-i Hindî/Alâeddin Yavaşça.
Dile kolay seni unuttum demek/Metin Vural/Acemkürdi/Şarkı/Semai/Alaaddin Pakyüz.
Dile revnâk getirir şimdi beyim seyr-i çemen/Hüzzam/Y. S./Yürük Semâî/Hâfız Abdullah Ağa.
Dile yâdın gelir bakınca ay’a/Kemâl Tözem/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Semahat Özdenses.
Dilerim bûse olup kalmağı her an dudağında/Fâzıl Ahmet Aykaç/Çârgâh/Şarkı/Türk Aksağı/Hüseyin Sâdettin Arel.
Dilerim bûse olup kalmağı her an dudağında/Fâzıl Ahmet Aykaç/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Dilerim zülfüne ber-dâr olayım/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Dilersen hiç açma bu mektubumu/Cengizhan Mutlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Sâdun Aksüt.
Dil-hastaya âgâh-ı diliz n’eyler etıbbâ/Câhit Öney/Hicaz/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Dil-hûn olurum yâd-ı cemâlinle senin ben/Mehmet Hafîd Bey/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Bîmen Şen.
Dil-hûn oluyor kalb-i hazînim feryâdıma gel/Sabri Süha Ansen/Karcığar/Şarkı/Aksak/Sabri Süha Ansen.
Dil-i âşıkları bend etmede bir pehlivansın sen/Bayati/A. S./Ağır Aksak Semâî/Hacı Sâlih Efendi.
Dil-i bî-çâre senin çün yanıyor/Mahmut Celâleddin Paşa/Isfahan/Şarkı/Devr-i Hindî/Mahmut Celâleddin Paşa.
Dil-i bî-çâreyi mecrûh eden tiğ-i nigâhındır/Ferahnâk/A. S./Ağır Aksak Semâî/Dede Efendi.
Dili eyledi müşteri/Bayatiaraban/Şarkı/Şarkı Devr-i Revânı/Kemençeci Usta Yani.
Dil-i pür-ıztırâbım mevce-i seylâbdır sensiz/Hisar/A. S./Aksak Semâî/Itrî (Buhûrizâde Mustafa Efendi).
Dil-i şûrîde hayfa yâre yâr ağyâre mâildir/Şeref Hanım (Kemânî)/Dilkeşhaveran/Şarkı/Aksak/Ûdî Ekrem Bey.
Dili vîran olanın derdi günü gam gibidir/Azmi Aytaç/Hicaz/Şarkı/Semâî/Ertuğrul Ottekin.
Dil-i zâre dilerse ol melek-peyker de yâr olsun/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi).
Dilim sad-çâk-i mihnettir/Eviçbuselik/Şarkı/Ağır Aksak Semâî/Hâfız Abdullah Ağa.
Dilimde aşkın sesi hazin hazin inliyor/Ali Hasırcı/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ali Hasırcı.
Dilimde dua gibi okudum seni/Hayriye Edinsel/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hayriye Edinsel.
Dilimi bağlasalar anmasam hiç adını/Arslan Tunçata/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Selâhattin Altınbaş.
Dilin tatlı yüzün güler bakışın kalbime dolar/Ömer Aslan/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Diller nice bir çâh-ı zenahdânına düşsün/Bayatiaraban/Y. S./Yürük Semâî/Hacı Sâdullah Ağa.
Dillerde söylenir şarkımız bizim/Mustafa Demiray/Karcığar/Şarkı/Düyek/Suat Yıldırım.
Dil-rübâlar mâil-i a’zar imiş/Hüseynîaşîran/Şarkı/Düyek/Rif’at Bey.
Dil-rübâsın sevdiğim yoktur nazîrin bî-riyâ/Hüseynî/Şarkı/Devr-i Hindî/Hâfız Mehmet Eşref Efendi.
Dinecek sanma bir gün kalbindeki yaralar/Ahmet Kaçar/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Selâhattin İnal.
Dinecek sanma o fırtına dinmez asla/Ümit Yaşar Oğuzcan/Eviç/Şarkı/Sofyan-Düyek/Ergüder Öktem.
Dinle aklın var ise pîr-i mugânın pendini/Karcığar/Şarkı/Ağır Aksak/Hacı Arif Bey.
Dinle bahar türküsünü çiçek yaprakla konuşur/Fuat Edip Baksı/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Dinle cânâ sesimde aşk dile gelip çağlıyor/Melâhat Akan/Bayati/Şarkı/Düyek/Fehmi Tokay.
Dinle kalbimdeki feryâdı kulak ver sesine/Vâhit Özaydın/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Dinle sözüm ey dil-rübâ/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Sultan III. Selim (İlhâmî).
Dinlemek ne güzel ihtiyar çınarın hikâyesini/Hasan Soysal/Buselik/Ç. Ş./Curcuna/Hasan Soysal.
Dinlendi başım dün gece bir parça dizinde/Necdet Rüştü Efe/Ferahfeza/Şarkı/Yürük Semâî/Lem’î Atlı.
Dinlenir kalb-i zâr ü mecrûhum/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Lem’î Atlı.
Dinlenmede akşamdaki sevdâ kuğularda/Cenap Ş. Gedik/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Ertuğrul Ottekin.
Dinlense dizinde efkârlı başım/Hasan Kaya Manioğlu/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Nûrettin Demirtaş.
Dinleyin sevdâ-fezâdır âh-ı mahzûnânemi/Ferahfeza/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Dinmeyen bir sızı var gün boyu sinemde yatar/Fuat Azgur/Hicaz/Şarkı/Düyek/Şentürk Deveci.
Dinmiş denizin şarkısı rüzgâr uyumakta/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Buselik/Şarkı/Yürük Semâî-Semâî/Fâruk Şâhin.
Dinmiyor gönlümün hıçkırıkları/Sedat Erdoğdu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş.
Dinmiyor hiç bu akşam ne gözyaşım ne acım/Mehmet Erbulan/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Ziyâ Taşkent.
Dinmiyor hiç kalbimin akşamla artan ağrısı/Hasan Soysal/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Hasan Soysal.
Dinmiyor içimde hasretin seli/Mehmet Akça/Eviç/Şarkı/Sofyan/İsmail Demirkıran.
Dîvane mi kalbim yine bir hoş bu bahar/Mediha Şen Sancakoğlu/Buselik/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Diyecekler bu dünyâdan biri vardı geldi geçti/Orhan Ete/Hicaz/Şarkı/Semâî/Erdinç Çelikkol.
Diyemem ben”Elem-i dehr ile dilgîr olsun”/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Şemsettin Ziyâ Bey.
Diyemem derdimi bir başkasına/Bekir Sıtkı Erdoğan/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Amir Ateş.
Diyemem senden uzaklarda neler çektiğimi/M. Turan Yarar/Evcara/Şarkı/Aksak/Osman Nuri Özpekel.
Diyemem senden uzaklarda neler çektiğimi/Mehmet Tûran Yarar/Hicaz/Şarkı/Aksak/Suat Yıldırım.
Diyorum bir gece olsun bana gel/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Bîmen Şen.
Dizine yattım uyudum (Sevdiceğim)/Güngör Özmen/Hicaz/Fantezi/Yürük Aksak/Hüseyin Soysal.
Doğadan öte bir büyü gözlere sor İzmir’imi (İZMİR SEVGİSİ)/Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Doğan ayda bile yoktur inan olsun bir eşi/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Doğdu ol Sadr-ı Risâlet bastı arş üzre kadem/Niyâzî-i Mısrî/Irak/Tevşih/Sofyan/Münir Efendi (Şeyh).
Doğdu ol Sadr-ı Risâlet bastı arş üzre kadem/Niyâzî-i Mısrî/Isfahan/İlâhi/Yürük Semâî/Osman Efendi.
Doğdu ol Sadr-ı Risâlet bastı ferş üzre kadem/Niyâzî-i Mısrî/Hüzzam/İlâhi/Devr-i Hindî/Abdülkâdir Töre.
Doğru gitsem yollar komaz/İsmail Hakkı Nebiloğlu/Hüseynî/Şarkı/Aksak/İsmail Hakkı Nebiloğlu.
Doğru mu sözlerin arıyor musun/Cevdet Aktunç-Reşat Aysu/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Mehmet Reşat Aysu.
Doğru söyle beyim sever misin/Hüzzam/Kanto/Nim Sofyan/Kemânî Serkis Efendi.
Doğuyor ömrüme bir yirmisekiz yaş güneşi/Cenap Şahâbettin/Eviç/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Doktor dermân kâr etmez/Hicaz/Şarkı/Râdife Erten.
Doktor ne için nabzımı aldın ele söyle/Mustafa Reşit Bey/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Şevkî Bey.
Dolamaç dolamaç yolun olayım/Hüzzam/Türkü/Sofyan.
Dolanam şem’ine pervâne gibi ben senin âh/Hicaz/Y. S./Yürük Semâî/Kara İsmail Ağa.
Dolaşır dururum boş yere neden/Fethi Dinçer/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Avni Anıl.
Dolaşmışım izlerine kapanmışım dizlerine/Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Fantezi/Frenkçin/Fethi Karamahmudoğlu.
Dolaştım dünyanın dört bir yanını/Ali Coşkun/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Doldur kadehi aşk için dudağa değsin/Fehâmet Öğün/Hicaz/Şarkı/Aksak/Azmi Tuğrul.
Doldur kadehi bir daha başın için olsun/Dilnişîn/Şarkı/Düyek/Nesim Silviya (Haham).
Dolduruyor gönlümü senin nurun Allahım/Hikmet Tuzkaya/Hicazkâr/İlâhi/Düyek/Mustafa Uyan.
Dolduruyor gönlümü senin sevgin Allah’ım/Mustafa Asım Göksal/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Kenan Olguncan.
Dolmuyor ilk aşkın yeri/Sâmi Derintuna/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Erdal Şâhin.
Dolsun dile nûrun aç nikabın/Mustafa Reşit Bey/Çârgâh/Şarkı/Müsemmen/Hüseyin Sâdettin Arel.
Dolsun yine ister mi gönül gamla hicrânla/M. Gündüz Artan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mustafa Fahlioğulları.
Donandı her yer kandiller ile/Acemaşîran/İlâhi/Sofyan.
Dost bağında açan gülde sevgi dolu/Nedim Uçar/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Sâdun Aksüt.
Dost bağında açan gülde sevgi dolu/Nedim Uçar/Hüseynî/İlâhi/Düyek/Mümin Salman.
Dost bağından çiçekler verirsem kucak kucak/Nedim Ertürk/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Dost bezmini olsun dileriz her gece vâkî/Reşat Özpirinçci/Buselik/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Dost deyip sarıldın yâre/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Dost iken ağyar olandan umma sen ahde vefa/Bekir Sıtkı Sezgin/Evcişevk/Şarkı/Devr-i Hindî/Akın Özkan.
Dost visâlin leblerinde etti mahrûm gönlümü/Yılmaz Karakoyunlu/Hisarbuselik/Beste/Devr-i Kebir/Faruk Şahin.
Dostlar kime dâd edeyim felekten/Geda Ahmet/Karcığar/Şarkı/Düyek/Arif Sâmi Toker.
Dostlarım toplanın öldüğüm zaman/Orhan Seyfi Orhon/Hicaz/Şarkı/Düyek/Güneş Müftüoğlu.
Dosttan haber kim getirir/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Düyek/Halil İbrâhim Taşkent.
Doyamadan çekip gittin anlamadım/Nurten Can/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mustafa Malay.
Doyamam bir tanem ben bu sevgiye/Rasih Yücel Alayalı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Suphi İdrisoğlu.
Doymazsa gönül aşkına dünyâyı ne yapsın/İlhan Seçkin/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Esin Seçkin.
Dök dîdeden eşk-i teri sermâyesiz olmaz/Hüseynî/Y. S./Yürük Semâî/Tab’î Mustafa Efendi.
Dök zülfünü meydâne gel/Âşık Hıfzî/Hisarbuselik/Şarkı/Raks Aksağı/Tanbûri Mustafa Çavuş.
Döker kâküllerin sünbül/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Nikoğos Ağa.
Döktüğüm her damla yaştan sen kalırsın yâdigâr/Fâruk Şâhin/Acemkürdi/Şarkı/Müsemmen/Hüseyin Erbay.
Döktüğün gözyaşı ne bu hıçkırıklar niçin/Celâl Çetin/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Güngör Önder.
Döktükce zülf-i perçemin/Bestenigâr/Şarkı/Düyek/Neyzen Şâkir Bey (Çeşm-i bîmar).
Döktüm derdimi tanburda inleyen bu en içli nağmelerle/Şekip Ayhan Özışık/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Akın Özkan.
Dökülen gözyaşımda bir günâhın yok senin/Nâdide Gülpınar/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Mustafa Coşkun.
Dökülmüş yapraklar toprak sararmış/Ali Haydar Karahacıoğlu/Hicaz/Fantezi/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Dökülüp yandı sitemlerle bütün bâl ü perim/Hicaz/Şarkı/Düyek/Rif’at Bey.
Dön yüzünü benden yana/Mediha Şen Sancakoğlu/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Döner bir eski plak içli bir keman duyulur/Fethi Karamahmudoğlu/Isfahan/Şarkı/Müsemmen/Alâeddin Yavaşça.
Dönmem ahdımdan efendim söylerim/Arazbar/Şarkı/Aksak/Hacı Fâik Bey.
Dönmeyi deneme gözümde yoksun/Cemal Safi/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Metin Altay.
Dönse de ansızın vakit geç artık/İbrahim Halil Taşkent/Eviç/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Dönsen artık faydası yok gitmemek vardı/Tûran Yalçın/Hicaz/Şarkı/Düyek/Turan Yalçın.
Dönsen de artık sevemem seni/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Mehmet Bürün.
Dördünüz birbirinizden güzel ey hemşireler/Fuat Hulusi Demirelli/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Dört bir yanı sarmış yine sürgün dolu dallar/Engin Çır/Dilkeşîde/Şarkı/Ağır S. Semai/Cavit Ersoy.
Dört mevsim içinde baharım sensin/Kaya Öztaş/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yaşar Bedük.
Dudağımdan süzülürken adının ilk hecesi/Güler Turan/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Bülent Nuran.
Dudağından bana tattırmadı vuslat tadını/Ali Hâdi Okan (Alâiye’li)/Ferahnümâ/Şarkı/Aksak/Hüseyin Sâdettin Arel.
Dudağından bana tattırmadı vuslat tadını/Ali Hâdi Okan (Alâiye’li)/Karcığar/Şarkı/Aksak/Erol Sayan.
Dudakların günahtır gözlerin yasak bana/Tarık Kılıçaslan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Suphi İdrisoğlu.
Duman duman tütüyorsun gözümde/Tarık Çıtak/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Gültekin Aydoğdu.
Duman duman tütüyorum dokunma sen de yanarsın/Fevzi Şahingöz/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Fahri Bildik.
Duman duman tütüyorum o yaktığın yerdeyim ben (Kalbim hâlâ.)/Sâdık Atay/Hicaz/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Duman duman tütüyorum o yaktığın yerdeyim ben/Sâdık Atay/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Erdal Şâhin.
Duman duman tütüyorum o yaktığın yerdeyim ben/Sadık Atay/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Dumanlı başları göklere ermiş/Vecdi Bingöl/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Münir Nûrettin Selçuk.
Dumanlı boranlı dağın başında/Nedim Uçar/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/İsmail Akçapınar.
Dumanlı görseler ne gün başımı yanıyor dağların çalısı derler/Halil Soyuer/Gerdaniye/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Dumansız ateş gibi./Orhan Afacan/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/İsmail Akçapınar.
Dur böyle el gibi çekilip gitme/Mehmet Erbulan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Dûr etme yanından asla bendeni ey kâş-ı keman/Acemkürdi/A. S./Ağır Aksak Semâî/Osep Ağa (Ebeyan).
Dur ey gözyaşım akıp durma/Belkıs Hakan/Ferahnûma/Şarkı/Sofyan/Erol Eryılmaz.
Dur şöyle o gözlerle bana bir daha bak/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Refik Fersan.
Durdur artık ey felek verdiğin elem yeter/Ahmet Ilgaz/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yılmaz Yüksel.
Durdurun saatleri saatleri durdurun/Aydemir Doğan/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/İsmail Ötenkaya.
Durgun suya mehtâb gecenin hüznünü ağlar/Selim Aru/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Nihat Adlim.
Durmadan ağlar çoşarım gözlerim gözler seni/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Sahak Hocasar (Kemânî).
Durmadan aksın eğer isterse artık gözyaşım/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Bîmen Şen.
Durmadan aylar geçer yıllar geçer gelmez sesin/Fâzıl Ahmet Aykaç/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Bîmen Şen.
Durmadan düşünüp üzme kendini/Yalçın Benlican/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Ertuğrul Ottekin.
Durmadan rüzgârlar öper sahili/A. Yağmur Tunalı/Hicaz Zirgüle/Şarkı/Nim Sofyan/Yaşar Bedük.
Durmadan yandı gönül herkese kandı gönül/Mine Sağır/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/İlgün Soysev.
Durman yanalım ateş-i aşka/Hayâlî/Bestenigâr/İlâhi/Düyek/Selâhattin Demirtaş.
Durmaz yanar vücûdum ah etmeyip n’ideyim/Yûnûs Emre/Bestenigâr/İlâhi/Sofyan.
Durmaz yanar vücûdum ah etmeyip n’ideyim/Yûnûs Emre/Eviç/İlâhi/Düyek.
Durulmaz gönlümün ummânı sensiz/Reşat Özpirinçci/Evcara/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Şensoy.
Durup durup ayrılıktan söz etme/Sâdık Atay/Buselik/Şarkı/Sofyan/İsmail Demirkıran.
Durup durup ayrılıktan söz etme/Sadık Atay/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Duruşun edâlı ahkâm kesiyor/Güzide Taranoğlu/Hicaz/Fantezi/Aksak/Ünsal Silleli.
Duvağı telli gelin gümüşten elli gelin/Sabahattin Ergi/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Necip Gülses.
Duyabilsem yeniden içli sesinden adımı/Güngör Fahri Tüzün/Eviç/Şarkı/Aksak/Celâl Abacı.
Duyarsın sesimi duymak istesen/Servet Özkan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Kâmuran Yarkın.
Duydum ki güzel son şarkı da ilk şarkı da hepsi de seninmiş/Türkân Berker/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Muzaffer İlkar.
Duydum ki güzel sözlerinin hepsi yalanmış/Mahmut Nedim Güntel/Dilkeşhaveran/Şarkı/Aksak/Semahat Özdenses.
Duydum ki sen bana kıskanç demişsin/Yusuf Aytimur/Buselik/Şarkı/Sofyan/Hüseyin Erbay.
Duymadık hiç bir sebepten nâleyi bir gam gibi/Bayatiaraban/Şarkı/Ağır Aksak/Ahmet Mükerrem Akıncı.
Duymasın hissetmesin istemem bildiğimi/Nemika Kilerci/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Ekrem Perk.
Duymasın kimse yine kalbi olan feryâdımı/Leylâ Saz/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Leylâ Saz.
Duysam acıyan kalbimi bir lâhza sesinden/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Sâdun Aksüt.
Dü çeşm-i mesti hâb-ı nâzâ kanmış/Gülizar/Şarkı/Devr-i Hindî/Rif’at Bey.
Dü çeşm-i mestin/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Şevkî Bey.
Dü çeşmimden gitmez aşkın hayâli/Tanbûri Mustafa Çavuş/Hisarbuselik/Şarkı/Düyek/Tanbûri Mustafa Çavuş.
Düğüm düğüm hasretine/Vedat Fidanboy/Hicaz/Şarkı/Düyek/Aydil Özarı.
Düğünde toplandılar meşvereti kurdular/Eviç/R. T./Ağır Aksak.
Dün akşam yine gölgen gibi peşinde bendim/Kasım İnaltekin/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Kasım İnaltekin.
Dün eski bir albümde onun resmini buldum/Ümit Gürelman/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Nurhan Hekimoğlu.
Dün gece bir âh ile çerhi siyeh-fâm eyledim/Bestenigâr/Beste/Zincir/Hamparsum Limoncuyan.
Dün gece bir bezm-i meyde âh edip anmış beni/Ahmet Râsim Bey/Buselik/Şarkı/Ağır Aksak/Şerif İçli.
Dün gece bir şûhun bezmine gittim/Yesârî Asım Arsoy/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yesârî Asım Arsoy.
Dün gece hasretle aradım seni/İrfan Doğrusöz/Hüzzam/Şarkı/Aksak/İrfan Doğrusöz.
Dün gece mâzinin kollarındaydım/Sevdâ Caner/Hüzzam/Fantezi/Nim Sofyan/İsmet Kocabeyler.
Dün gece mehtâba dalıp hep seni andım/Mahmut Nedim Güntel/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Semahat Özdenses.
Dün gece sende ben derdmende/Buselik/Şarkı/Türk Aksağı/Şâkir Ağa.
Dün gece seyrim içinde ben dedem Ali’yi gördüm/Hicaz/İlâhi/Raks Aksağı/Kul Himmet.
Dün gece vaslınla kıldın neş’e-mend ey meh beni/Bayati/Şarkı/Aksak/Medenî Aziz Efendi.
Dün gece yâr hânesinde eller aldı beni hey/Mümtaz Doğan/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Mümtaz Doğan.
Dün gece yârin elinden bâdeyi nûş eyledim/Karcığar/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Dün gece ye’s ile kendimden geçtim/Rızâ Tevfik Bölükbaşı/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Dün gezerken bir hâl ile/Büzürg/Şarkı/Sofyan/Nûman Ağa.
Dün sen bakıp benden yana/Enderûnî Vâsıf/Dilnişîn/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Dün tüm yıldızlar indiler/Köksal Karabay/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Sofyan/Suat Yıldırım.
Dün yine bekledim yoktun o yerde/Seyfi Güldağı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Dün yine günümüz geçti berâber/Orhan Seyfi Orhon/Hüseynî/Şarkı/Çifte Sofyan-Y. Ak./Bîmen Şen.
Dün yine oturup o yerde maziyi andım/Recep Güçlüler/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Recep Güçlüler.
Dünün minicik kızı mı bu ya bu minicik oğlan mı/Aluş Nuş/Hicazkâr/Şarkı/Nim Sofyan/Aluş Nuş.
Dünya diye bir yer var (Tik tak)/Yavuz Durak/Buselik/Ç. Şarkısı/Sofyan/Yavuz Durak.
Dünyâ kadar sevdiğim/Hâlit Çelikoğlu/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Halil Aksoy.
Dünyâ kadeh sevgim bir mey doldu taştı bu nasıl şey/Mustafa Töngemen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mesut Duran.
Dünya zalim bir değirmen/Ahmet Selçuk İlhan/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Mahmut Oğul.
Dünyâda bizi kim ayırır birbirimizden/Reşat Özpirinçci/Eviç/Şarkı/Düyek/Dursun Karaca.
Dünyâda ne ikbâl ne de servet dileriz/Hüzzam/Y. S./Yürük Semâî/Râkım Elkutlu.
Dünyam karardı birden sazlzrın sesi durdu/Sadık Selçukkaya/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Sadık Selçukkaya.
Dünyâm öyle sessizdi öyle durgundu/Mustafa Töngemen/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Düyek/Suphi İdrisoğlu.
Dünyam sensin başkasında gözüm yok/Yılgör Atçı/Hüzzam/Şarkı/Semai/Ekrem Çeken.
Dünyama ışıksın güneşim sensin/Suat Taşbaş/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş.
Dünyâmız güzel dünyâmız bizim/Özgen Gürbüz/Hicaz/Ç. Ş./Aksak-N. Sofyan/Özgen Gürbüz.
Dünyanın cennetine bir şehir kondurmuşlar/İlham Behlül Pektaş/Hicaz/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Dünyânın en güzel kızı olsaydın/Turgut Çelik/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Dünyâya baksan da gülümser gibi/Acemaşîran/Şarkı/Curcuna.
Düriye’min güğümleri kalaylı/Hüzzam/Türkü/Aksak.
Düşel’den derdine yoktur kararım yâ Resûlâllah/Kenzî/Bayati/Tevşih/Nim Evsat/Hasan Efendi (Manisa’lı).
Düşeli aşkın bu canım iline/Eşrefoğlu Rûmî/Hüzzam/İlâhi/Muhammes/Yusuf Çelebi.
Düşeli derd-i firâkın ile sevdâya mey’e/Neyzen Tevfik Kolaylı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
Düşeyim der iken eyvâh vefâlısına/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Neyzen Rızâ Bey.
Düşme dağda gezen geyik ardına/Bayatiaraban/Şarkı/Sofyan/Nikolâki (Kemençeci).
Düşme ey âşık hayâle yağma yok/Mehmet Sâdi Bey/Isfahan/Şarkı/Müsemmen/Hacı Arif Bey.
Düşme gör sevdâ belâ gözlerdedir/Hasan Alî Yücel/Acemaşîran/Şarkı/Müsemmen/Refik Fersan.
Düşme yaban ellerine/Rızâ Polat Akkoyunlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Suphi İdrisoğlu.
Düşmesin miskin gönüller zülf-i anber-bûlere/Hicaz/Beste/Çenber (Ağır)/Zaharya.
Düşmüşem bir nâr-ı aşka tâ kıyâmet yanarım/Şemsettin Akbulut (Derleyen)/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Hediye Akbulut (Kaynak kişi).
Düşmüşse firak sîneye susmak ne yamandır/Mustafa Tahralı/Bayati/Ağır Aksak Semâî/Süleyman Erguner (Torun).
Düşse zülfünden arak ruhsâr-ı cânân üstüne/Bâkî/Hicaz/Beste/Muhammes/Halil Efendi (Cerrahpaşa Müezzini).
Düşsün sarı saçların sereserpe yüzüne/Tâhir Alnar/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Ali Arıkan.
Düşte gördüm kâinâtın zühre-i âmâlini/Cüneyt Kosal/Ferahnâkaşîran/İlâhi/Devr-i Hİndî/Cüneyt Kosal.
Düştü (gönül-gönlüm) yandı nâre/Isfahan/Şarkı/Ağır Aksak/Şâkir Ağa.
Düştü billûr gerdeninden sîme benzer ince tül/Necdet Revi/Isfahan/Şarkı/Ağır Devr-i Hindi/Alâeddin Yavaşça.
Düştü cânâ âkıbet sevdâ-yı aşk/İsmâil Hakkı (Bursavî)/Hicaz/Durak/Durak Evferi/Hacı Mehmet Efendi.
Düştü çün kim Kerbelâ’ya gözleri şehlâ Hüseyn/Şevket/Hicaz/İlâhi/Devr-i Hindî/Veysel Dalsaldı.
Düştü gönlüm bir dilbere/Ferahnâk/Şarkı/Ağır Aksak/Nikoğos Ağa.
Düştü gönlüm hevâ-yı dildâre/İsmâil Safa Bey/Bestenigâr/Şarkı/Düyek/Hasan Fehmi Mutel.
Düştü gönlüm sen gibi bir zâlime/Dügâh/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Düştü gönlüm sen gibi bir zâlime/Dügâh/Şarkı/Düyek/Santûri Ethem Efendi.
Düştü gönlüm şimdi sen meh-pâreye/Eviç/Şarkı/Ağır Aksak/Hacı Sâdullah Efendi.
Düştü gönlüm yandı nâre/Hüzzam/Kanto/Nim Sofyan.
Düştü gönül bir civana/Acembuselik/Şarkı/Aksak/Ali Ağa (Kemânî).
Düştü gönül bir güzele/Sultan II. Mahmut (Adlî)/Eviçbuselik/Şarkı/Aksak/Sultan II. Mahmut (Adlî).
Düştü yollara gözlerim gibi ümitlerim/Nâdide Gülpınar/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Nurettin Gökmen.
Düştükçe safâ eyleyelim sizde ve bizde/Dilkeşhaveran/Y. S./Yürük Semâî/Zekâî Dede.
Düştüler birer birer takvimin yaprakları/Sâdun Aksüt/Hisarbuselik/Şarkı/Curcuna/Sâdun Aksüt.
Düştüm aşkın seline vardım Bağdat iline/Muzaffer Ozak (Aşkî)/Eviç/İlâhi/Sofyan/Zeki Altun (Hâfız).
Düştüm aşkına Mevlâ’nın âvâresiyim sevdânın/Yûnûs Emre/Bestenigâr/İlâhi/Sofyan.
Düştüm bir yol sevdâsına/Bedri Noyan/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Ali Rızâ Avni (Tınaz).
Düştüm de tâlihin gurbet burcuna/Yahyâ Akengin/Hüseynî/Şarkı/Evfer/Ali Şenozan.
Düştüm düşeli aşk oduna rûz-i ezelden/Necmi (. yy)/Arazbarbuselik/A. S./Ağır Aksak Semâî/Hacı Sâdullah Ağa.
Düştüm gurbet batağına/Bahâ Vefâ Karatay/Hicaz/Şarkı/Düyek/Necdet Varol.
Düştüm yine ben âteş-i girdabe hüzünle/Alâeddin Yavaşça/Bestenigâr/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Düştüm yine derde Hû/Aşkefza/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Düştün a gönül aşkına bir şûh-i cihanın/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî.
Düştün elem-i aşka gönül dağları aştın/Isfahan/Şarkı/Aksak/Lavtacı Hristo.
Düşünce örtüsü yüzün vurur şavkı ol mâhın/Mevlana/Evcara/Beste/Çenber/İsmet Burkay.
Düşüncem var dağlar kadar/Ümit Yaşar Oğuzcan/Gerdaniye/Şarkı/Nim Sofyan/Mahmut Yivli.
Düşüncemde düşümdesin kalbimin içindesin/Ayşe Taşbaş/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sibel Taşbaş.
Düşüncemden atıp seni bir yabancı sayıp seni/Münire Aksaray/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Rüştü Eriç.
Düşünme öyle derin sonu yoktur kederin/Şekip Ayhan Özışık/Hicaz/Şarkı/Düyek/Şekip Ayhan Özışık.
Düşünme tefekkür etme kendini ko da/Karcığar/Şarkı/Nim Sofyan/Suyolcuzâde Sâlih Efendi.
Düşünmek istemem ama âh gelmiyor elden/Kâzım Ömer Bey/Eviç/Şarkı/Aksak/Bedriye Hoşgör.
Düşünmek ister misin geçmişteki günleri/Hüseyin Tansever/Hicaz/Şarkı/Semâî/Ferit Sıdal.
Düşünüp bir hülyâ kurdum/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Markar Ağa.
Düşürür hazan yeli daldan sarı yaprağı/Celal Dinçses/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Celal Dinçses.
Düşüverdim Mecnun gibi dillere/Orhan Arıtan/Hicaz/Şarkı/Semâî/Avni Anıl.
Ebedî aşk olamaz zevk bulamaz âlemde/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Bîmen Şen.
Ebedi bir yolculuk olsa sevgimiz/Y. Kenan Ekşioğlu/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Nevzat Güyer.
Ebrûleridir ki kıt’a-i hüsne iki mısra/Hisar/Y. S./Yürük Semâî/Tâhir Efendi.
Ebrûlerinin zahmı nihandır ciğerimde/Sultan II. Mahmut (Adlî)/Eviç/Şarkı/Ağır Aksak Semâî/Dede Efendi.
Ebrûlerinin zahmı nihandır ciğerimde/Sultan II. Mahmut (Adlî)/Hicaz/Şarkı/Aksak/”Sultan II. Mahmut (Adlî) “.
Edâ ile revişlerin aklımı perîşân etti/Buselik/Şarkı/Aksak/Dede Efendi.
Edâlı bir yosma kararım aldı/Sâmih Rif’at Bey/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Ali Rif’at Çağatay.
Edeli atf-ı nazar hâlime çeşm-i dilber/Acemkürdi/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Ederken ol perî-peyker tekellüm/Hicaz/Şarkı/Aksak Semâî/Medenî Aziz Efendi.
Ederken ol perî-peyker tekellüm/Hüseynîaşîran/Şarkı/Curcuna/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Edeyim ben sana tanburla refâkat güzelim/Câhit Öney/Evcara/Şarkı/Aksak/Akın Özkan.
Edip sen hatırım âbâd/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Kazasker Mustafa İzzet Efendi.
Efendim dilpesendim dil-firîbim/Evcara/Şarkı/Ağır Düyek/Rif’at Bey.
Efendim gel zevk edelim gâh ü gâh/Acemaşîran/Şarkı/Sengin Semâî/Samatya’lı Sebuh.
Efendim gîsû-yi siyehkârında/Âşık Ömer/Bayati/Şarkı/Aksak/Erol Başara.
Efendim gönlüm sendedir/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Serkis Nurlıyan (Şâir).
Efendim gûş-i efgan et/Enderûnî Vâsıf/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Efendim gûş-i efgan et/Enderûnî Vâsıf/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Ali Ağa (Kemânî).
Efendim kadrini bildim/Hisarbuselik/Şarkı/Ağır Aksak Semâî/İbrâhim Efendi (Kıpti).
Efendim mâliksin sen gül-cemâle/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı).
Efendimsin cihanda îtibârım varsa sendendir/Şeyh Gâlip Dede/Acem/A. S./Aksak Semâî/Hacı Fâik Bey.
Efe’nin elinde sedef bağlama/Sabri Süha Ansen/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Sabri Süha Ansen.
Efgânıma yârim acep imdat edecek mi/Tahsin Bey (Doktor)/Hicaz/Şarkı/Aksak/İsmâil Demirkıran.
Efil efil es bakalım/Rasih Yücel Alayalı/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Eflâka çıkarsa yeridir her gece âhım/Bestenigâr/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Efsâne değil rûhuma hep sen doluyorsun/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Hasan Fehmi Mutel.
Efsâne iklimlerin melikesi/Orhan Kızılsavaş/Aşkefza/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Efsûn okur uşşâkına ol gamze-i câdû/Evcara/Şarkı/Aksak Semâî/Şâkir Ağa.
Efsunlu baharında her an coştu cihanım/Sevinç Atan/Hüseynî/Y. Semai/Yürük Semai/Ferhat Sarmusak.
Efsûs bahar imiş sensiz baharı n’eyleyim/Karcığar/Şarkı/Sengin Semâî/Abdurrahman Efendi (Ûdî).
Efzûn oluyor günden güne hâl-i melâlim/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Hacı Arif Bey.
Eğer gideceksen bana söyleme/Güler Kazmacı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yılmaz Yüksel.
Eğer hâlk etmeseydi zatını Hak yâ Resûlallah/Dügâh/Tevşih/Evsat/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Eğil de dağlar eğil de üstünden aşam/Hicaz/Şarkı/Düyek.
Eğilmez başın gibi gökler bulutlu efem/Ömer Bedrettin Uşaklı/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Kaptanzâde Ali Rızâ Bey.
Eğilmez başın gibi gökler bulutlu efem/Ömer Bedrettin Uşaklı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Fahri Kopuz.
Eğme gülüm dallarını bülbül darılır/Yasemin Atasever/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Alâeddin Şensoy.
Eğmiş de başını çeşmeye gider/Hasan Soysal/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Hasan Soysal.
Ehl-i dil âlemde her dildâra mâildir sever/Hüseynî/Şarkı/Devr-i Hindî.
Ehl-i hakka sıdkıla bel bağlayan âgâh olur/Hüseynî/İlâhi/Düyek/Hüseyin Sebilci (Hâfız).
Ehl-i melâmet oldum nihayet/Ahmet Güneren (Rindi)/Acemaşîran/İlâhi/Türk Aksağı/Erol Başara.
Ehl-i zevkin neş’esi kaçmış yıkılmış lânesi/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Ehl-i zikrin zikrine bürhan olur vakt-i seher/Fahrettin Efendi (Şeyh)/Bayati/İlâhi/Düyek/Selâhattin Demirtaş.
Ekimde Ankara başka bir güzel/Mustafa Ünal Yılmazer/Buselik/Şarkı/Semai/Ayşe Pınar Köksal.
Ekin ektim çöllere/Hüseynî/Türkü/Nim Sofyan.
Eksilmez artar cevrin a zâlim/Eviç-Maye/Şarkı/Aksak/Zeki Arif Ataergin.
El basması yazma sevgim/Tümay Başer Üçok/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
El benim’çün seni sarmış biliyor/Şemseddîn Sivâsî/Ferahfeza/Şarkı/Ağır Aksak/Dede Efendi.
El çek tabib el çek yaram üstünden/Emrah/Hicaz/Şarkı/Düyek/Selâhattin İnal.
El çek tabib el çek yaram üstünden/Emrah/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Ali Şenozan.
El çekeli zülf-i yârdan/Tanbûri Mustafa Çavuş/Arazbar/Şarkı/Sofyan/Tanbûri Mustafa Çavuş.
El çektim artık her hâtıradan/Mehmet Tûran Yarar/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Fâruk Şâhin.
El ele göz göze/Cemâlettin Alptekin/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mehmet Reşat Aysu.
El mutluyum sanıyor heyhat içim yanıyor/Mehmet Tûran Yarar/Eviç/Şarkı/Oynak/Akın Özkan.
El yerine koyamam ilk aşkımsın sen benim/Muharrem Kubat/Hicaz/Fantezi/Aksak/Hüseyin Erbay.
Elâ gözlerine kurban olduğum/Âşık Ömer/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Elâ gözlerini sevdiğim dilber göster cemâlini görmeye geldim/Karacaoğlan/Eviç/Türkü/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Elâ gözlerini sevdiğim dilber yâr senin ahdına durmaz mı sandın/Karacaoğlan/Hicaz/Türkü/Düyek-Serbest/Alâeddin Yavaşça.
Ela gözlü benli dilber koma beni el yerine/Karacaoğlan/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Elâ gözlü nazlı dilber koma beni el yerine/Karacaoğlan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Turhan Toper.
El-aman ey nûr-i dîdem el-aman/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Medenî Aziz Efendi.
El-aman ey şûh-i âşık perverim/Acemaşîran/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Elden çıkardık mâhımız eflâke çıksın âhımız/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Hüseynî/İlâhi/Evsat.
Elem çekme gönül böyle kalınmaz/Karcığar/Köç./Oynak.
Elem dolu gözlerinde mânâlı bir hüzün var (YEŞİL GÖZLER)/Ziyâ Polat/Buselik/Şarkı/Düyek-Semâî/Erol Sayan.
Elhan ile bir aşkı terennüm ediyorken/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Cevdet Çağla.
Eli boş gidilmez gidilen yere/Tâhir-ül Mevlevî/Hicaz/İlâhi/Düyek/Kâni Karaca.
Eli darda yüzü arda (Şu dünyada yalnız kalan eller)/İlter Yeşilay/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Bilge Özgen.
Elif henüz onbeşinde sürüsün otlatıyor/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Turan Yalçın.
Elif kızın yüreğinde ateş var/Ümran Çetin/Hüseynî/Şarkı/Aksak/A. Atilla Sütşurup.
Elif’in gözleri âhû kaşı yay dır Elif’in/Mediha Şen Sancakoğlu/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Elim sensin kolum sen/Necat Sefercioğlu/Hicaz/Ç. Ş./Sofyan/Muhterem Sezgin.
Elim sensin kolum sen/Nejat Sefercioğlu/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Zekâi Tunca.
Elim sustu telim sustu dil sustu/Yusuf Nalkesen/Hicaz/Ağıt/Düyek/Yusuf Nalkesen.
Elimde gül gibi zîb-i (cinan/mu’nan) câm-ı şarabım var/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Rif’at Bey.
Elimde mektubun neler yazmışsın/Şâhin Çangal/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Aslan Hepgür.
Elimde silahım var, dilimde Allahım var/Sadettin Kaynak/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Elimde sükûtun nabzını dinle/Necip Fâzıl Kısakürek/Hicaz/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Elimdeyken senin gül-penbe destin/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Lavtacı Hristo.
Elinde sımsıcak yâr eli varken/Sâmi Derintuna/Hicaz/Şarkı/Düyek/Caner Bakır.
Elinde var billûr şişe beni düşürdü ateşe/Bayati/Türkü/Curcuna.
Elini bir tutsam kalbim duracak saatler duracak zaman duracak/Berran Yalçın/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Aydın Tekindor.
Elini koyma rûy-i âline çek kıskanırım/Hicaz/Şarkı/Aksak/Halit Bey.
Elinle ağrımı kestin dilinle sancımı sen/Mehmet Tûran Yarar/Hisarbuselik/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Elinle dergiğin o çiçekleri./İsmet Parmaksız/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Metin Everes.
Eller de bilsin diller de bilsin/Vedat Fidanboy/Bayati/Şarkı/Raks Aksağı/Mustafa Ünal Yılmazer.
Eller güzel beller güzel/Emine Ertem/Karcığar/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Eller güzel gözler güzel/Emine Ertem/Hüzzam/Fantezi/Nim Sofyan/Bilge Özgen.
Eller ile ol yâri görünce bakakaldım/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Şevkî Bey.
Eller ne derse desin seven gönül unutmaz/Hâlit Çelikoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Melâhat Pars.
Elleri gözleri gözde yaşları Allah’ım bu kadar güzel olunmaz/Mustafa Töngemen/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Suphi İdrisoğlu.
Ellerimde çiçekle kapına gelsem de az/Oktay Zerrin/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Kenan Olguncan.
Ellerimi boş bıraktın/Sevinç Atan/Hicaz/Şarkı/Aksak/İsmail Akçapınar.
Ellerimle elini bir tutabilsem/Süleyman Erguner (Torun)/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Süleyman Erguner (Torun).
Ellerin hanımeli/Fethi Karamahmudoğlu/Buselik/Şarkı/Semâî/Fethi Karamahmudoğlu.
Ellerin yanında sitem eyleme/Hasan Coşar/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Alâeddin Şensoy.
Ellerinde kına gözünde sürme/Hayriye Çitoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Pınar Köksal.
Ellerine zil takmış (OYUNCU KIZ)/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Râfet Kayserilioğlu.
Elma toplayan kızlar/Suphi İdrisoğlu/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Suphi İdrisoğlu.
Elmalıya vurgunum aman (ELMALI KANTOSU)/Hânende Nasîbe Hanım/Hicaz/Kanto/Nim Sofyan/Hânende Nasîbe Hanım.
Eltâfın eğer etmez ise zerrece erzân/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Hacı Fâik Bey.
Elvedâ bizden sana ey şehr-i rahmet elvedâ/Acemaşîran/İlâhi/Devr-i Hindî.
Elvedâ deyip de gittin zannetme/Şeydâ Temuçin/Hicaz/Şarkı/Sofyan/İrfan Özbakır.
Elveda diyorsan aşkıma eğer/Tacettin Özkaraman/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Turhan Taşan.
Elveda diyorsun bir daha düşün/Mehmet Gül/Hicaz/Şarkı/Semâî/Yılmaz Karakoyunlu.
Elvedâ dost deli gönül elvedâ/Eviç/R. T./Aksak.
Elveda gençliğim elveda sana/Müberra Değer/Hicaz/Şarkı/Düyek/Saadet İdrisoğlu.
Elveda şehr-i saadet elveda/Acemaşîran/İlâhi/Devr-i Hindi/Muallim İsmail Hakkı Bey.
Elverdi tegafül güzelim rûyini göster/Acemkürdi/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Elverir lûtf eyle artık ettiğim âh ü figan/Bayatiaraban/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Elverir lûtf eyle artık ettiğim âh ü figan/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Karnik Garmiryan.
Elverir nâz ü tegafül kıl terahhum kuluna/Halil Edip Bey/Acemkürdi/Şarkı/Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Elvermedi mi eylediğin bunca eziyyet/Bestenigâr/Şarkı/Türk Aksağı/Karnik Germiyan.
Elvermedi mi gayrı dil âteşlere yansın/Karcığar/Şarkı/Aksak/Civan Ağa.
Emeğin boş yere doktor onarılmaz bu yara/Mehmet Turan Yarar/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Fâruk Şâhin.
Emel-i meyl-i vefâ sende de var bende de var/Bayati/Şarkı/Sofyan/Şevkî Bey.
Emelimle sevdim seni hayatım sana kurban/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Kemânî Serkis Sucuyan.
Emine Emine nazlı Emine/Celâl Sâhir Erozan/Hüseynî/Şarkı/Semâî/Ahmet Yektâ Madran.
Emine’m çeşme başında çekişi çekişi vermiş/Bekir Sıtkı Erdoğan/Hüseynî/Türkü/Nim Sofyan/Rüştü Eriç.
Emine’m oturmuş kurna başına (EMİNE’M)/Hüzzam/Şarkı/Yürük Semâî/Zeki Duygulu.
Emine’m sılada yas tutup ağlar/Ali Hâdi Okan (Alâiye’li)/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Kaptanzâde Ali Rızâ Bey.
Emine’min onbeşe vardı yaşı/Muhlis Sabahattin Ezgi/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Muhlis Sabahattin Ezgi.
Emine’min şalvarı penbedir penbe/Karcığar/Şarkı/Aksak/Kaptanzâde Ali Rızâ Bey.
Emine’yi vereceğiz bu gece (DÜĞÜN)/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Emr-i bülendsin ey ezân-ı Muhammedî/Yahyâ Kemâl Beyatlı/Hüseynîaşîran/İlâhi/Türk Aksağı/Rûhi Ayangil.
Emrin başım üstündedir âmâdeyim el bağladım/Yâsin Hatipoğlu/Hüseynî/Şarkı/Devr-i Turan/Erdinç Çelikkol.
Emrolunmuş maya hazır dediler ki kul gerekli/Kul Mûsa/Acemkürdi/İlâhi/Sofyan/Ahmet Hatipoğlu.
Emsâli nâdir ey şûh-i emel/Zeki Duygulu/Hicazkâr/Şarkı/Yürük Semâî/Zeki Duygulu.
En güzel duygular şimdi peşimde/Yâsemin Balkan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
En güzel duygularım gençliğim umutlarım/Aşkın Tuna/Hicaz/Fantezi/Semâî/Vedat Çetinkaya.
En güzel yıllarım hep heder oldu/Metin Vural/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Alâeddin Pakyüz.
En mutlu zamanımdan can kopardın canımdan/Sâlih Korkmaz/Buselik/Şarkı/Semâî/Alâeddin Şensoy.
En nihayet soldu güller sustu bülbül yok seda/Vedat Fidanboy/Hicazkâr/Şarkı/Müsemmen/İlgün Soysev.
En sevdiğim rengi yeşil gözlerde/Behçet Emre Eryaşar/Bûselik/Şarkı/Sofyan/Kaya Ulaş.
En sonunda sen benimsin (KAÇAMAZSIN)/Teoman Alpay/Acemkürdi/Şarkı/Semâî/Teoman Alpay.
En tatlı aşklar ilk yazda başlar/Vedat Fidanboy/Hicazkâr/Şarkı/Raks Aksağı/Mustafa Ünal Yılmazer.
En tatlı şarkılara açıp ufka yelkeni/Bekir Sıtkı Erdoğan/Hüzzam/Şarkı/Curcuna-Düyek/Necmi Pişkin.
Endam güzel yüz güzel huyun yüzde yüz güzel/Cevdet Aslangül/Hisar/Şarkı/Raks Aksağı/Necdet Tokatlıoğlu.
Endâmına râm oldu gönül düştü belâya/Mahmut Nedim Güntel/Ferahfeza/Şarkı/Aksak/İsmail Baha Sürelsan.
Endâmının hayâlini gözlerimden silemem/Ahmet Refik Altınay/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Bîmen Şen.
Engin bahçelerde söylenen uzun uzun/Seyfettin Başçıllar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Enginde yavaş yavaş günün minesi soldu/Vecdi Bingöl/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Engine dalmışsın gözlerin nemli/Ayten Çelikoğlu/Acemkürdi/Şarkı/Curcuna/Ayhan Sökmen.
Enîs ü hem-demim âh-ı mihendir/Buselik/Şarkı/Yürük Semâî/Rif’at Bey.
Entârisi ala benziyor/Hicaz/Türkü/Raks Aksağı.
Erbâb-ı dilin mey-kededir cây-i penâhı/Ferahfeza/A. S./Aksak Semâî/Nesim Silviya (Haham).
Erbâbı ile sûziş-i dağa alışırdur/Hicaz/Y. S./Yürük Semâî/Ebû-Bekir Ağa.
Erdi bahar ey dil-nevâz/Ferahfeza/Şarkı/Raks Aksağı/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Erdi bahar nâz ile gel açıl ey gonce-leb/Evcara/Şarkı/Aksak/Şâkir Ağa.
Eren erdi vuslatına/Reşat Sakarya/Bayati/İlâhi/Sofyan/Necdet Tanlak.
Erenlerin cem’inde dolu sundum elimle/Yûnûs Emre/Hicaz/Nefes/Yürük Semâî.
Erenlerin sohbeti ele giresi değil/Ümmî Sinan/Hüzzam/İlâhi/Nim Sofyan.
Erguvan zamanı gel bana emi bir daha hiç gitme aman ne olur/Hüsâmettin Olgun/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/Selâhattin İçli.
Erguvanlar açtı Leyla nerdesin sen nerdesin/Ümit Gürelman/Hicazkâr/Şarkı/Değişmeli/Özcan Korkut.
Eridim inlemeden katı yürekli güzel/Hüzzam/Şarkı/Aksak-Türk Aks./Sadettin Kaynak.
Erişdi hicranın demi/Dügâh/İlâhi/Evsat.
Erişsin kaddi dildârın/Isfahan/Şarkı/Evsat.
Erişti mevsim-i gül seyr-i gülistan edelim/Bestenigâr/Beste/Zincir/Dede Efendi.
Erken doğacak her güneşin sırrını saklar/Sevinç Atan/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Cavit Ersoy.
Erkilet güzeli bağlar bozuyor/Hicaz/Türkü/Nim Sofyan.
Erzincan yüreğim yaktı dağladı/Vehbi Cem Aşkun/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Sadettin Kaynak.
Erzincan’ın deresini atlayıver/Gerdaniye/Türkü/Aksak.
Esen rüzgâr yâr iline gider mi/Kaptan Sait Özöge/Hüseynî/Fantezi/Nim Sofyan-Düyek/Erol Uzunöner.
Eser batı karayel açilduk Marmara’ya/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Sadettin Kaynak.
Esîrin oldum ey zülf-i kemendim/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Evsat/Hâfız Mehmet Efendi (Ketânî).
Esîrindir benim gönlüm/Müftüoğlu Ahmed Hikmet/Buselik/Şarkı/Curcuna/Salih Suphi Soner.
Esîrindir benim gönlüm/Müftüoğlu Ahmed Hikmet/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Leylâ Saz.
Esîrinim civan senin/Karcığar/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Esiyor sevgi rüzgârı dallarımda/Hicaz/Şarkı/Semâî/Güner Erman.
Eski bir şarkı gibi unutup gittin beni/Hüseyin Tansever/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Eski bir şarkıdan ezgiler gibi dilimin ucuna geliyor ismin/Muharrem Gerçeker/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Necip Altın.
Eski hava türkülerde düğün vardır Rumeli’de/Aluş Nuş/Eviç/Türkü/Düyek/Aluş Nuş.
Eski libas gibi aşığın gönlü/Seyrani/Hüzzam/Türkü/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Eski şarkıları çoktan bıraktım/Cansın Erol/Acemaşîran/Şarkı/Nim Sofyan/Selâhattin İçli.
Eskiden de böylemiydi bu dağlar/Tülây Arıcı/Hicaz/Fantezi/Düyek/Tülây Arıcı.
Eskişehir Sarıköy’de yaşar gider Yûnûs Emre/Nedim Uçar/Hicaz/İlâhi/Semâî/Mümin Salman.
Esmâ-i ilâhîye’de bîhad hünerim var/Niyâzî-i Mısrî/Hicaz/İlâhi/Devr-i Hindî.
Esmer bugün ağlamış/Hicaz/Türkü/Sofyan.
Esmer bugün ağlamış/Sâdettin Kaynak/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Sadettin Kaynak.
Esmer tenli ince belli hoş bedenli yüzü benli/Yılmaz Pakalınlar/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Pınar Köksal.
Esmer yüzün bu sabah akşamlarından güzel/Hüzzam/Şarkı/Arif Sâmi Toker.
Esmez oldu gönlümde ne fırtına ne rüzgâr/Fikret Dündar/Hicaz/Şarkı/Aksak/Güler Turan.
Essalât ü vesselâm ü aleyke yâ Resûlallah/Hüseynî/Salâvat/Serbest.
Estergon Kal’ası/Hicaz/R. T./Aksak.
Eş kır atım meydan bizim/Karacaoğlan/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Mutlu Torun.
Eşi bulunmaz bir güldün sevdi gönül/Kemâl Yıldırım/Bayati/Şarkı/Sofyan/Azize Gürses.
Eşiğinden dönmüşüz aşkın haberim yok/Burhan Bakışkan/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Burhan Bakışkan.
Eşimden ayrıldım gözyaşım durmaz (YARALI CEYLÂNIM)/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Kadri Şençalar.
Eşk ile tahmir olunmuş ehl-i aşkın mâyesi/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Hacı Arif Bey.
Eşk-i çeşmim hasretinle çağlıyor/Ethem Efendi (Şeyh)/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Santûri Ethem Efendi.
Eşk-i firkat dîdeden cârî iken hayli zaman/Isfahan/Şarkı/Ağır Aksak.
Eteğinde Ilgaz’ın şanlı tarih türküsü (ÇANKIRI)/Yılmaz Karakoyunlu/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Karakoyunlu.
Etme bana böyle cefâ/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Yahyâ Ağa.
Etme beyhûde figan vazgeç gönül/Recâizâde Mahmut Ekrem/Isfahan/Şarkı/Curcuna/Rahmi Bey.
Etme bu rütbe nâz şîvekârım/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Etme Mecnûn âşık-ı mecbûrunu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Şevkî Bey.
Etmem ki şikâyet köle olsam da o yâre/İsmet Tahtacıoğlu/Hicaz/Nakış/Yürük Semai/Mustafa Çalık.
Etmesin avdet melâl-i intizâr/Ömer Nâci Efendi (Muâllim)/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Şevkî Bey.
Etmezem ikrâr aşkı saklarım cânım gibi/Acem/A. S./Aksak Semâî/Zekâî Dede.
Etmezem ikrâr aşkı saklarım cânım gibi/Hicaz (Hümâyun)/A. S./Aksak Semâî/Dede Efendi.
Etmiyor bir lahza insaf pek te mağrur bir peri/Güler Turan/Hicazkâr/Şarkı/Devrihindî/Sadettin Çevik.
Etmiyor hiç merhamet canâ benim efganıma/Ferahfeza/Şarkı/Ağır Aksak/Çağlar Fidan.
Etmiyor kalbim tahammül âteş-i hicrânına/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Mehmet Yürü (Nasib’in).
Etse Gerdâniye’den yâr ağaz/Gerdaniye/A. S./Aksak Semâî/Zekâî Dede.
Etti eser aşk cânıma/Ahmet İzzet Efendi/Buselik/Şarkı/Türk Aksağı/Erol Sayan.
Ettiğim sitemden pişman değilim/Kani Soylu/Hicaz/Şarkı/Semâî/Yener Topaloğlu.
Ettiğin cevri bile kendime nîmet bilirim/Güngör Fahri Tüzün/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
Ettiğin va’d-i vefâlar gelmiyor mu yâdına/Yaşar Nezihi Bükülmez/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Necmi Pişkin.
Ettiğinden utanmazsın/Evcara/Şarkı/Aksak/Abdülaziz Han (Sultan).
Ettiler dost nazarında esir göze kaşa beni/Fevzi Halıcı/Buselik/Fantezi/Nim Sofyan/Zeki Atkoşar.
Ettin bu benim sînemi tîr-i gama amaç/Hicazzemzeme/Beste/Hafif/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Evim evim güzel evim şirin evim/Tülây Arıcı/Acemkürdi/Ç. Ş./Nim Sofyan/Tülây Arıcı.
Evimizin direğisin gözümüzün bebeğisin/Rakım Çalpala/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Semai/Danyal Mantı.
Evlerinin önü bilecek mâî boyalı/Hüzzam/Şarkı/Aksak.
Evlerinin önü boyalı direk/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Kadri Şençalar.
Evlerinin önü de aralık/Anonim/Acemkürdi/Türkü/Sofyan/Anonim.
Evlerinin önü handır/Karcığar/Türkü/Aksak.
Evliyâ tarîkine girdik elhamdülillâh/Eroğlu Nûri/Ferahnâkaşîran/İlâhi/Sofyan/Cüneyt Kosal.
Evliyâdan gelen kelâm okunan Kur’an değil mi/Kaygusuz Abdal/Hicaz/Nefes/Sofyan.
Evvel bahar yaz ayları doğunca/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Nihat Adlim.
Evvel görüşte ey şûh-i gülten/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Tanbûri Ali Efendi.
Evvel zaman içinde geçmiş zaman içinde/Yalçın Benlican/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak-N. Sofyan/Bilge Özgen.
Evvelâ başla Hüzzam’a varalım sonra Segâh’a/Abdürrahim Dede (Hâfız Şeydâ)/Hüzzam/K. Natık/Yürük Semâî/Abdürrahim Dede (Hâfız Şeydâ).
Evvelde illallâh âhirde illallâh/Nizâmoğlu Seyyid Seyfullah/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Ahmet Hatipoğlu.
Ey “Can gözün açabilsem”diyenler/Hicaz/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Ey âfitâb-ı bezm-i nûr/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Esmâ Sultan.
Ey âhu gözlü kadın/Sabri Süha Ansen/Hicazkâr/Şarkı/Semâî/Sabri Süha Ansen.
Ey Allah’ım beni senden ayırma/Eşrefoğlu Rûmî/Hüzzam/İlâhi/Sofyan/Hulûsi Gökmen.
Ey Allah’ım ey Allah senden gayrı yok ilâh/Sefer Dal (Muhibbî)/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Cüneyt Kosal.
Ey âşıkan ey âşıkan/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Mesûd Efendi.
Ey âşık-ı sâdıklar gel Hû diyelim yâ Hû/Seyfullah Nizamoğlu (Sey)/Eviç/İlâhi/Sofyan/Cüneyt Kosal.
Ey âşık-ı sâdıklar gelin Allah diyelim/Himmet Efendi (Kul)/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Ey âşıkım gel dermânını ara/Hicaz/Şarkı/Düyek/Nikoğos Ağa.
Ey bâd-ı sabâ esme nigârım uyusun/Bestenigâr/Şarkı/Sofyan/Hâşim Bey.
Ey bâd-ı sabâ git de selâm söyle nigâre/Reşat Özpirinçci/Acemkürdi/Şarkı/Yürük Semâî/Muzaffer İlkar.
Ey bâd-ı sabâ sünbül-i reyhânıma değme/Âşık Ömer/Hicaz/Şarkı/Aksak/Necmi Pişkin.
Ey bâd-ı sabâ var sana bir gizli niyâzım/Bestenigâr/Y. S./Yürük Semâî/Nesim Silviya (Haham).
Ey bağ-ı edeb gel bezme bu şeb/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Suyolcuzâde Sâlih Efendi.
Ey bağ-ı hüsnün dilcû nihâli/Acemaşîran/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Ey beni aşkınla ser-gerdan ü hayrân eyleyen/Eviçhûzî/Beste/Zincir/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ey benim âhu misâlim nerdesin/Hüseynîaşîran/Şarkı/Ağır Aksak/Sedat Öztoprak.
Ey benim çeşmimin nûru/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Hâşim Bey.
Ey benim devletli sultanım Muhammed Mustafa/Müctebâ/Hüzzam/İlâhi/Devr-i Hindî/Hüseyin Sebilci (Hâfız).
Ey benim devletli sultanım Muhammed Mustafa/Müctebâ/Isfahan/İlâhi/Devr-i Hindî/Tahir Karagöz.
Ey benim gonce gülüm/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Refik Fersan.
Ey benim güzel kuşum/Orhan Seyfi Orhon/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Reşat Erer (Kemânî).
Ey benim mestâne gözlüm şimdi buldum ben seni/Eviç/Türkü/Aksak/(Osman Pehlivan’dan alınmıştır).
Ey benim sevgili mevlâm/Yunus Emre/Acemaşîran/İlâhi/Sofyan/İzmirli Hacı Mehmet Efendi.
Ey benim sevgili mevlâm senin aşkın kimde var/Yûnûs Emre/Acemaşîran/İlâhi/Düyek/Mahmud Efendi (İzmirli-Hacı).
Ey bırakıp giden beni (Bırakıp giden.)/Karcığar/Şarkı/Sofyan/Şerif İçli.
Ey bülbül-i nâlende/Sezâî/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ahmet Hatipoğlu.
Ey bülbül-i şûrîde gülistânıma girme/Acem/Y. S./Yürük Semâî/Zekâî Dede.
Ey büt içmişsin yine zannım şerab/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı).
Ey büt-i nev-edâ olmuşum müptelâ/Enderûnî Vâsıf/Hicaz/Şarkı/Semâî/Dede Efendi.
Ey büt-i tannâz ü şûh-i dil-rübâ/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı).
Ey cânım ilham perîm sen iştihârımsın benim/Hicaz/Şarkı/Düyek/Râkım Elkutlu.
Ey cânıma cânânıma/Yunus Emre/Bestenigâr/İlahi/Nim Sofyan/Hasan Şanlıtürk.
Ey cefâcû dâd elinden/Sâkıp/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Şâkir Ağa.
Ey cemâlin pertev-endaz-ı semavati’l ulâ/Osman Fazlî Efendi/Çârgâh/Tevşih/Evsat/Osman Fazlî Efendi.
Ey çerh-i sitemger dil-i nâlâna dokunma/Âşık Ömer/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Medenî Aziz Efendi.
Ey çeşm-i âhû hicr ile tenhâlara saldın beni/Mehmet Riyâzi Efendi (Kadı)/Hicaz/Beste/Ağır Düyek/Dede Efendi.
Ey çeşm-i âhû mehlika cürmüm nedir söyle bana/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Nikoğos Ağa.
Ey çeşm-i girye-hîz eserin yok mudur senin/Besteısfahan/Beste/Hafif/Hatipzâde Osman Efendi.
Ey çeşm-i siyâh gönlümü müjgânla harâb et/Râif Sâlih/Hicaz/Şarkı/Aksak/Nezahat Soysev.
Ey derde derman isteyen yetmez mi derd derman sana/Niyâzî-i Mısrî/Acemaşîran/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Ey derde derman isteyen yetmez mi derd derman sana/Niyâzî-i Mısrî/Acemkürdi/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Ey dergeh-i cümlenin penâhı/Acemaşîran/İlâhi/Evsat/Hüseyin Sadettin Arel.
Ey dil bize ver bir haber/Abdülehad Nûri (Şeyh)/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ey dil bu civanlık o sitemkâre de kalmaz/Eviç/Şarkı/Aksak/Fuat Sorguç (Tanbûri).
Ey dil bu yeter iki cihanda sana iz’an/Acemaşîran/İlâhi/Düyek/Hacı Fâik Bey.
Ey dil diyemem “Yar bana yâr olsan n’olurdu”/Mehmet Hafîd Bey/Hicaz/Şarkı/Aksak/Şevkî Bey.
Ey dil ne bitmez bu âh ü vâhın/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hacı Arif Bey.
Ey dil sev ol perî-veş’i bu hüsn ü ân ile/Tâhir Efendi (Halifezâde)/Hüseynî/A. S./Aksak Semâî/Tâhir Efendi (Halifezâde).
Ey dilber-i hoş-edâ/Evcara/Şarkı/Aksak/Rif’at Bey.
Ey dilber-i hüsn-i âfet/Buselik/Şarkı/Aksak Semâî/Şâkir Ağa.
Ey dilber-i şîrin-edâ olsun sana cânım fedâ/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı).
Ey dil-rübâ-yı dil-şikâr/Hicaz/Şarkı/Düyek/Kazasker Mustafa İzzet Efendi.
Ey dil-rüba-yı sîm-ten/Dilnişîn/Şarkı/Raks Aksağı/Neyzen Ali Rızâ Efendi (Şeyh).
Ey efendim a sultânım gözüm doldu yaş ile/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Çorlu’lu.
Ey enbiyâlar serveri ey evliyâlar rehberi (Merhaba yâ.)/Yûnûs Emre/Hüseynî/İlâhi/Semâî (Ağır)/Muhammed Sıddık.
Ey ezelden ebede târihi şanlı yurdum (YURT GÜZELLEMESİ)/Akın Özkan/Buselik/Türkü/Aksak-Sofyan/Akın Özkan.
Ey felek bâri bırak ki yanayım ağlayayım/Karcığar/Şarkı/Ağır Aksak/Asdik Ağa.
Ey ferâzende-î firûze zevak/Dilnişîn/Kâr/Devr-i Revân/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ey fürûğ-ı mâh-ı hüsn ez rûy-i rahşân-ı şûma/Hicaz/Kâr/Hafif/Bolâhenk Nûri Bey.
Ey gamze söyle zahm-ı dilimden zebânım ol/Nedîm/Bayati/Beste/Hafif/Hekimbaşı Abdülaziz Efendi.
Ey gamzesi fettan hemi giysûsuna men dîdem/Bayati/Şarkı/Ağır Aksak/Dede Efendi.
Ey garip bülbül diyârın kandedir/Niyâzî-i Mısrî/Hicaz/İlâhi/Düyek/Ali Şîrüganî (Dede).
Ey garip bülbül diyârın kandedir/Niyâzî-i Mısrî/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Ahmet Hatipoğlu.
Ey gâziler yol göründü yine garip serime/Isfahan/Şarkı/Devr-i Hindî/Sultan III. Selim (İlhâmî).
Ey gonca-i bağ-ı safâ/Hazmi Efendi (Tuğra) (Şeyh)/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Zeki Altun (Hâfız).
Ey gonca-i gülzâr-ı ân/Ferahnâk/Şarkı/Düyek.
Ey gonce cemâlin gül-i handana berâber/Dilnişîn/Şarkı/Aksak/Neyzen Ali Rızâ Efendi (Şeyh).
Ey gonce-dehen şerbetine cânımı kandır/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Ey gonce-i bağ-ı edâ/Bayati/Şarkı/Aksak/Neyzen Rıza Bey.
Ey gonce-i nevres nihal aşkınla oldum bî-mecâl/Hüseynî/Şarkı/Türk Aksağı/Rif’at Bey.
Ey gonce-i sevdâ bana bir handeni göster/Mustafa Nâfiz Irmak/Eviç/Şarkı/Yürük Semâî/Amir Ateş.
Ey gönlümde öten bülbül tanıdım seni/Edip Kayhan Özışık/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Mahmut Oğul.
Ey gönlümün devâsı günler sensiz geçmiyor/İbrahim Yeşildağ/Hicaz/Şarkı/Düyek/İbrahim Yeşildağ.
Ey gönül bir derde düştün derdinin dermânı yok/Hüseyin Sîret Özsever/Bestenigâr/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Ey gönül derdin nedir/Erol Sayan/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Erol Sayan.
Ey gönül gel gayriden geç aşka eyle iktidâ/Niyâzî-i Mısrî/Eviçisfahan/İlâhi/Düyek/Hulûsi Gökmen.
Ey gönül her ne dilersen sende iste sende bul/İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)/Hicaz/İlâhi/Devr-i Hindî/Bekir Sıtkı Sezgin.
Ey gönül niçin perîşânsın beyâz kâkül gibi/Karcığar/Şarkı/Ağır Aksak/Zeki Arif Ataergin.
Ey gönül sel gibi coştukça/Cevdet Aslangül/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Mahmut Yivli.
Ey gönül seni üzen mi var dünya sana dar gelir/Gülçin Güner/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Semai/Kadri Kudret Güner.
Ey gönül şol şâh-ı âlîşânı gör/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Acemkürdi/İlâhi/Evsat/Mustafa Düzgünman.
Ey gözde nur biricik heves/Fethi Karamahmudoğlu/Hüzzam/Şarkı/Lenk Fahte/Fethi Karamahmudoğlu.
Ey gözleri âhû senin aşkınla harâbım/Akif Salı (Müftü)/Ferahfeza/Şarkı/Sengin Semâî/Râkım Elkutlu.
Ey gözleri kalbinden kalbi gözlerinden güzel kız/Tâhir Karagöz/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Tâhir Karagöz.
Ey gözleri lâciverd bak bir lâhza bu yana/Buselik/Şarkı/Semâî/Hüseyin Sâdettin Arel.
Ey gözleri şen yüzleri gülşen lebi handan/Ali Rızâ Sağman/Acemkürdi/Şarkı/Türk Aksağı/Ali Rızâ Sağman.
Ey gül tebessüm bilmez misin sen/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Tâhir Ağa.
Ey gül yüzüne âşık olan gülşeni n’eyler/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Rif’at Bey.
Ey gül-i bağ-ı edâ/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Dede Efendi.
Ey gül-i bağ-ı nezâket dil-nevâz/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Medenî Aziz Efendi.
Ey gül-i işve-nisâr/Bayatiaraban/Şarkı/Curcuna/Rif’at Bey.
Ey gül-i nükhet-fezâ-yı hüsn ü an/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Eyyûbî Mehmet Bey.
Ey gül-i rânâ seni bir gül diye sevdim/Suat Güngören/Acemaşîran/Şarkı/Devr-i Hindî/Neveser Kökdeş.
Ey gül-i yektâ-yı gülzâr-ı ümid/Abdülazîz Efendi/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Lâtif Efendi.
Ey gülistân-ı letâfet içre kaddin nev-nihâl/Büzürg/Şarkı/Ağır Aksak/Dellalzâde.
Ey güzel dudağınla dudağımı yakıver/Ferahnümâ/Şarkı/Curcuna/Hüseyin Sâdettin Arel.
Ey güzel gel artık ne olursun gel/Orhan Kızılsavaş/Aşkefza/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Ey güzel gönlünde bir yer ayırıp gitme kal sevgilim desene bana/Orhan Arıtan/Hüseynî/Türkü/Nim Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Ey güzel gözlü şirin sözlü güzel/Karcığar/Şarkı/Yürük Semâî/Hacı Arif Bey.
Ey güzel kız hiç gönülden silmiyorsun/Turgut Çelik/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Burhan Durucu.
Ey güzel oldum sana bir kere mail çare ne/Abdi/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindi/Burhan Durucu.
Ey güzel sende ki bu esrar nedir/Bekir Salim/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Karakoyunlu.
Ey habîb-i Kibriyâ ve’y matla-i nûr-i Hüdâ/Kazasker Mustafa İzzet Efendi/Hüzzam/Durak/Serbest/Kazasker Mustafa İzzet Efendi.
Ey Hâlik u ey Lâ-yezâl/Sultan II. Mustafa (İkbâlî)/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Hüseyin Sebilci (Hâfız).
Ey hamî-i din-i mübiyn ey tâcdâr-ı pür-kerem/Acemaşîran/Dua./Semâî/Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde).
Ey hasta çoban kızı azıcık davran/Karcığar/Şarkı/Aksak/Arşak Çömlekciyan.
Ey her sabah ve her akşam/Hasan Şimşek/Buselik/Ç. Ş./Sofyan/Bilge Özgen.
Ey hevâî meşreb oldun bâisi berbâdımın/Nâbizâde Nâzım Bey/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Şevkî Bey.
Ey Hûdâ ben eylerim çok masivaya iltifat/Kuddûsî/Hüseynîaşîran/İlâhi/Evsat/Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi).
Ey Hûda’dan lûtf u ihsan isteyen/Abdurrahman Efendi (Nefeszâde)/Hicaz/Tevşih/Evsat.
Ey hüdâvend-i atâ-bahş-i cemî’-i bî-kesan/Ferahnâk/Methiye/Devr-i Hindî/Ali Bey (Enderûnî-Hanende).
Ey hümâ-yı pâdişâhî ber ser-i bâlâ-yı tü/Hisarbuselik/A. S./Sengin Semâî/Dede Efendi.
Ey hüsn-i cemâl âleme sen darb-ı meselsin/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Ahmet Irsoy (Zekâîzâde).
Ey kârı-elem tîr-i sitem yâreler açtı/Bestenigâr/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ey kaşı-keman etmede aşkın beni nâlân/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Rif’at Bey.
Ey kaşı-keman tîr-i müjen cânıma geçti/Abdullah Salâhî (Şeyh)/Ferahfeza/Beste/Firengifer/Dede Efendi.
Ey keman-ebrû şehid-i hançer-i müjgânınım/Fuzûlî/Gerdaniye/Beste/Hafif/Hacı Fâik Bey.
Ey Kerîm Allah ey Ganî Sultan/Niyâzî-i Mısrî/Acemaşîran/İlâhi/Müsemmen/Sadun Aksüt.
Ey kıble-i ikbâl-i cihan/Bestenigâr/Beste/Düyek/Dede Efendi.
Ey ki dosttan âşıkam âşık-ı zârem çi künem/Hicaz/Kâr/Hafif/İbrâhim Paşa (Dâmat).
Ey lebleri gonca yüzü gül serv-i bülendim/Acemaşîran/A. S./Ağır Sengin Semâî/Dede Efendi.
Ey lebleri gonca yüzü gül serv-i bülendim/Eviç/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ey mâh-ı (şâh-ı) melek-huy kadd-i bâlâ-yı ferahnâk/Ferahnâk/Şarkı/Ağır Aksak Semâî/Nikoğos Ağa.
Ey maksad-ı âşıkın olan Mevlâna/Dede Efendi/Eviç/İlâhi/Yürük Semai/İsmail Dede Efendi.
Ey meh gece rüyâda görüp zülfün uyandım/Hicazzemzeme/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ey meh-i nâzım sana dil bendedir/Hicaz/Şarkı/Düyek/Osep Ağa (Ebeyan).
Ey mehlika ey gül-beden/Hicaz/Şarkı/Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ey melce-i nâz ü edâ/Acembuselik/Şarkı/Evfer/Rif’at Bey.
Ey melek aşkınla yaktın bu dil-i bî-çâreyi/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ey melek sîmâ ki senden özge/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/İlhâmi Turan.
Ey melek-haslet şehinşâh-ı vahîd/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Düyek/Hâşim Bey.
Ey melek-hûb hayâl-i kemterî/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Nikoğos Ağa.
Ey melek-hûy dilber-i nâzik-edâ/Arazbarbuselik/Şarkı/Sofyan/Ali Ağa (Kemânî).
Ey melek-sîmâ dilber/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/İbrâhim Vefâ Efendi (Ferâizcizâde).
Ey melek-sîmâ güzel ey şâh-ı hûbân-ı cihân/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Tevfik Efendi (Kılıçcı Ahmet).
Ey melek-sîmâ seni günden güne sevmekteyim/Karcığar/Şarkı/Ağır Aksak/Hâfız İsmail Özses.
Ey menba-ı cûy-bâr-ı rahmet/İbn’ül Emin Mahmud Kemal İnal/Bayatiaraban/İlâhi/Düyek/Sadettin Kaynak.
Ey merdüm-i çeşm-i cihan/Arazbarbuselik/Şarkı/Evfer/Dellalzâde.
Ey mürüvvet mâdeni kân-ı kerem/Ferahnâk/Şarkı/Devr-i Hindî/Kazasker Mustafa İzzet Efendi.
Ey nâzenin şûh-i dildâr/Arazbar/Şarkı/Düyek/Manok Ağa.
Ey nâzenîn-i dil-rübâ vârım sana olsun fedâ/Buselik/Şarkı/Sengin Semâî.
Ey nazlı açıp solan gül söyle nedir günahım/Turgay Akalın/Hicaz/Şarkı/Düyek/Turgay Akalın.
Ey nazlı cânân hâlimi gör/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Ahmet Uzel.
Ey nazlı güzel/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Ali Rızâ Bey.
Ey Nebiy-yi ahir-zaman/Sefer Dal (Muhibbî)/Hicaz (Hümâyün)/İlâhi/Düyek/Uğur İnan.
Ey Nebiy-yi ahir-zaman/Sefer Dal (Muhibbî)/Hüseynî/İlâhi/Aksak/Zeki Altun (Hâfız).
Ey nesîm-i seherî canda yerin var senin/Isfahan/Y. S./Yürük Semâî/Tanbûri İzak Efendi.
Ey nev-bahâr-ı i ü nâz/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Hâfız Ali Dede.
Ey nihâl-i işve bir nevres-fidânımsın benim/Şeyh Gâlip Dede/Bestenigâr/Şarkı/Ağır Aksak/Oğuz Şenler.
Ey nihâl-i işve bir nevres-fidânımsın benim/Şeyh Gâlip Dede/Ferahfeza/Şarkı/Aksak/Şeref Çakar.
Ey nübüvvet tahtının şâhı Habîb-i Kibriyâ/Zekâî Efendi (Şeyh-Sünbülî)/Hüzzam/İlâhi/Evsat/Hacı Fâik Bey.
Ey padişah-ı lem-yezel câna cefâ kıl ya vefâ/İbrâhim Tennûrî (Âşık)/Hüseynî/İlâhi/Curcuna/Zeki Altun (Hâfız).
Ey rahmeti bol padişâh cürmüm ile geldim sana/Kuddûsî/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Tevfik Kolaylı (Neyzen).
Ey Resul-i hazret-i Hak ve’y Habîb-i Kibriyâ/Sezâî/Acemaşîran/Tevşih/Evsat.
Ey risâlet tahtının hurşîd ü mâh-ı enveri/Gazalî/Bayati/Tevşih/Fahte/Bekir Sıtkı Sezgin.
Ey risâlet tahtının şâhı cihan peygamberi/Bayatiaraban/İlâhi/Devr-i Hindî/Doğan Ergin.
Ey rûh-i âli gül-i zîbende/Bayatiaraban/Şarkı/Ağır Aksak/Kemânî Rızâ Efendi.
Ey rûh-i müşahhas ki bütün canlara cansın/Mahmut Kemal (İbn’ül Emin)/Hüzzam/İlâhi/Sofyan/İsmail Nısfet (Hafız).
Ey rûh-i revân dilber-i nâzende vü cânım/Hayri Tümer/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hayri Yenigün.
Ey rûh-i revânım ne yaman âfet-i cansın/Neş’et Bey/Hicazkâr/Şarkı/Sengin Semâî/Selânik’li Ahmet Efendi.
Ey saadet burcunun mahı Muhammed Mustafa/Ahmet Efendi (Halvetî Şeyhi)/Hüzzam/İlâhi/Düyek/Hüseyin Efendi (Tabakhane Şeyhi).
Ey sabâh-ı hüsn ü ânın âfitâb-ı enveri/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Leylâ Saz.
Ey saçları tel tel gümüş (Anam Benim)/Ü. Yaşar Oğuzcan/Hicaz/Şarkı/Semai/Pınar Köksal.
Ey sâkî câmında nedir bu esrâr/Dertli/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Mümtaz Doğan.
Ey sanem n’oldun câna kastın var/Niyâzî-i Mısrî/Eviç/İlâhi/Sofyan/Tâlip Bey (Bursa’lı).
Ey ser ne acep derde düşüp taşla dövündün/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Hasan Şanlıtürk.
Ey serenler serenler/Gerdaniye/Türkü/Aksak.
Ey server-i âlem ne güzel fahr-i cihansın/Hüseyin Vassaf Bey/Acemkürdi/İlâhi/Sofyan/İsmail Nısfet (Hafız).
Ey serv-i nâz-ı reftâr-ı bâlâ/Bestenigâr/Şarkı/Türk Aksağı/Kazasker Mustafa İzzet Efendi.
Ey servi-kamet nâzik edâsın/Büzürg/Şarkı/Aksak/Dellalzâde.
Ey sevgilim devrân olur sevgim hazan isyân olur/Turgut Çelik/Buselik/Şarkı/Raks Aksağı/Erdinç Çelikkol.
Ey sevgilim devrân olur sevgim hazan isyân olur/Turgut Çelik/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Raks Aksağı/Erdinç Çelikkol.
Ey sevgilim olmasın sakın gamın esefin/Ferahnümâ/Şarkı/Curcuna/Hüseyin Sâdettin Arel.
Ey sıra sıra dizilen serviler/Vasfi Rızâ Zobu/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Ahmet Mükerrem Akıncı.
Ey sîne sana n’oldu yanar âteşe döndün/Ferahfeza/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ey sîne-sâf-ı lâl-i mül/Acembuselik/Şarkı/Evfer/Sultan II. Mahmut (Adlî).
Ey sonsuz çöllerin garip yolcusu nedir telâşın neden yol gözlersin/Rıdvan Tandoğan/Hüzzam/Fantezi/Düyek/Rıdvan Tandoğan.
Ey sünbülî siyeh ber semen. (Sünbülî sünbülî. siyeh.)/Sultan Hüseyin Baykara/Hisarbuselik/Kâr/Muhammes/Hamparsum Limoncuyan.
Ey şâh-ı (şahan/cihan) v’ey nûr-i Yezdân/Eviçbuselik/Şarkı/Aksak Semâî/Dellalzâde.
Ey şâh-ı cihan eyleye Hâk ömrünü efzûn/Bayati/Şarkı/Ağır Aksak Semâî/Sultan II. Mahmut (Adlî).
Ey şâh-ı felek kevkebe-i devran senindir/Eviç/Şarkı/Ağır Aksak Semâî/Şâkir Ağa.
Ey şanlı beldenin kahraman kızı (MUDANYAKIZI)/Hasan Lâmi Güray/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Ey şehenşâh-ı cihan-ârâ-yı nev tarz-ı usûl/Hicazkâr/Beste/Devr-i Kebîr/Hacı Sâdullah Ağa.
Ey şehenşâh-ı Felâtun-i cihan/Bayatiaraban/Şarkı/Devr-i Hindî/Yusuf Paşa.
Ey şehenşâh-ı ferîd-i rûzigâr/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Bağdasar.
Ey şehenşâh-ı mekârım i’tiyâd/Evcara/Şarkı/Devr-i Hindî/Rif’at Bey (Yusuf Paşa?).
Ey şehenşâh-ı melek-haslet ruhun pür-tâb-ı nur/Acemaşîran/Şarkı/Ağır Aksak/Dellalzâde.
Ey şehenşâh-ı zamansın/Acemaşîran/Methiye/Sofyan/Nûman Ağa.
Ey şeh-i evreng-i vâlâ-yı hilâfet pür-sehâ/Hisarbuselik/Şarkı/Ağır Aksak/Hâşim Bey.
Ey şeh-i iklim-i dânâ-yı fünûn/Arazbar/Methiye/Ağır Aksak/Mustafa Ağa (Kemânî).
Ey şeh-i kişver-i nâz ü nahvet/Hüseynî/Y. S./Yürük Semâî/Şeyhülislâm Es’ad Efendi.
Ey şeh-i mümtâz-ı milk-i hüsn ü ân/Hüseynîaşîran/Şarkı/Aksak/Nûman Ağa.
Ey şeh-i nevres-nihâl ü gonce-fem/Arazbarbuselik/Şarkı/Ağır Düyek/Tâhir Ağa.
Ey şeh-i şehenşâh-ı cihan dâver-i devran/Acemaşîran/Dua./Yürük Semâî/Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde).
Ey şehr-i nüzûl-i sûre bais oldun çok sürure/Abdülehad Nûri (Şeyh)/Acemaşîran/İlâhi/Düyek/Bolahenk Nûri Bey.
Ey şehsuvar-ı meydân-ı işve/Arabanbuselik/Şarkı/Türk Aksağı/Kazasker Mustafa İzzet Efendi.
Ey şûh aceb ki derd-i nihânı bilir misin/Râsih Bey/Evcara/Beste/Zincir/Bekir Sıtkı Sezgin.
Ey şûh-i âfet darıldım gâyet/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Nikoğos Ağa.
Ey şûh-i cefâ ettin beni aşkın ile nâlân/Hicazkâr/Y. S./Yürük Semâî/Ciğercioğlu Kirkor.
Ey şûh-i cihan âfet-i can rûh-i revânım/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ey şûh-i cihan sevdi seni can/Eviç/Şarkı/Aksak/Suyolcuzâde Sâlih Efendi.
Ey şûh-i gülten sevdim seni ben/Hüzzam/Şarkı/Yürük Semâî/Rif’at Bey.
Ey şûh-i kerem-pîşe dil-i zâr senindir/Nedîm/Hûzî/Y. S./Yürük Semâî/Neyzen Ali Rızâ Efendi (Şeyh).
Ey tabi-i nefs ü heva/A. Mahmut Hüdai/Acemmurassa/İlâhi/Düyek/Nezih Bekir Efendi (Hekimoğluzade).
Ey taht-ı hezâr-ı râ aman illâ meyâ sâhib/Bestenigâr/Beste/Çifte Düyek/(Hind Eseri).
Ey tâlib-i dîdâr olan/Aziz Mahmut Hüdâyi/Acemaşîran/İlâhi/Düyek.
Ey tâlib-i dîdâr olan gel Hakk’a pervâz edelim/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Ferahfeza/İlâhi/Düyek/Seyfettin Efendi (Şehzâde).
Ey tıfl-ı naz bir gece mihmanım ol benim/Nedîm/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Servet Alî.
Ey tîr-i cefâ dîde-i mestânıma değme/Isfahan/Şarkı/Evsat/Hacı Arif Bey.
Ey Vahid ü Ferdü’s-Samed/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Cinuçen Tanrıkorur.
Ey vekil-i Fahr-i âlem Pâdişâh-ı kâm-rân/Ferahfeza/Dua. /-Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ey veliy-yi nîmet-i bîminnet-i âlem sana (Tebrik)/Ferahfeza/Şarkı/Düyek/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ey veliyyü’n-nîmet ey şâh-ı cihan/Ferahnâk/Methiye/Ağır Aksak/Ali Efendi.
Ey verd-i rûy-i âl sana/Hacı Fâik Bey/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Tâhir Ağa.
Ey yaradan Allah dil sana bendedir/İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Ey yârenler bu dünyâda bir gün atlı da yaya da. (UNUTULUR)/Niyâzi Damla/Hicaz/Şarkı/Aksak/Münir Nûrettin Selçuk.
Ey yosma şûh-i pür-edâ/Acemaşîran/Şarkı/Ağır Düyek/Rif’at Bey.
Ey Zelihâ-rû yeter ağlatma çeşm-i pür-nemi/Bayati/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Eyâ âlemlerin şâhı tecelli kıl teselli kıl (Şehitlerin ser çeşmesi)/Merkez Efendi (. Güf. Yûnûs’un)/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Dede Efendi.
Eyâ âlemlerin şâhı tecelli kıl teselli kıl/Merkez Efendi/Ferahfeza/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Eyâ dilber cemâlin şem’ine pervâneler lâzım/Ahmet Behçet Akgüneş/Evcara/A. S./Aksak Semâî/Bekir Sıtkı Sezgin.
Eyâ gafil aç gözünü bir bak bu dünyâ hâline/Eşrefoğlu Rûmî/Hicaz/İlâhi/Düyek/Hacı Şâkir Ef. (Hopçuzâde).
Eyâ gönül n’oldu sana/Abdürrahîm-i Tirsî/Acem/İlâhi/Evsat.
Eyâ sen sanma ki senden bu güftâr-ı dehân söyler/Nakşî “Akkirmanî”/Bayatiaraban/İlâhi/Düyek/Hâfız Osman Efendi (Musul’lu).
Eyâ şâhenşeh-i taht-ı hümâyun zîb-i Osmânî/Acemaşîran/A. S./Ağır Aksak Semâî/Dellalzâde.
Eyle kerem uşşâkına ağlatma aman/Hisarbuselik/Şarkı/Aksak/Nûman Ağa.
Eyle şevk-engîz-i hasret sîne-i sûzanımı/Karcığar/Şarkı/Aksak/Yusuf Paşa.
Eyle vaslınla efendim behredâr/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Rif’at Bey.
Eyledin şeydâ beni ey gül-beden/Hicaz/Şarkı/Ağır Düyek/Ali Bey (Enderûnî-Hanende).
Eyledin tatlı sesinle beni ihyâ o gece/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Mehmet Yürü (Nasib’in).
Eyleme hiddet bakarsam sîne-i semen-ber’e/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Sedat Öztoprak.
Eylemem şimden gerû senden dilek âh felek/Hüseynî/Şarkı/Devr-i Hindî/Agopos Alyanak (Hânende).
Eyler tahammül âzâre gönlüm/Mahmut Celâleddin Paşa/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Mahmut Celâleddin Paşa.
Eyleyen ihyâ beni hep iltifâtındır şehâ/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/İbrâhim Efendi (Asâriye hatibi).
Eyvâh deme dostum güneş alçaldı diye/Fuat Bayramoğlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Karakoyunlu.
Eyvâh o güzel şarkıların sustuğu akşam/M. Şahin Koçak/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Danyal Mantı.
Eyyâm-ı bahar erdi yeşillendi çemenler/Hisarbuselik/Beste/Hafif/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Eyyâm-ı safâ geçti diye ağlama bülbül/Hicaz/Şarkı/Aksak/Neyzen Rızâ Bey.
Eyyûb’am dîl müptelâyım derde dermân isterem/Yunus Emre/Acemaşîran/İlahi/Fer/Haydar Akdemir.
Eyyühe’l bedrül-etem/Bayati/Şuğul/Yürük Semai.
Ez cân ü dil peygambere âşık isen sâllû aleyh/Fahrî (Sünbülî)/Hüseynîbuselik/İlâhi/Hafif/Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi).
Ez gül-izâr-ı rengîn hoş-bûy-i dil-güşâ hem/Eviç/A. S./Aksak Semâî/Ebû-Bekir Ağa.
Ezelden âşînanım ben ezelden hem-zebânımsın/Mehmet Akif Ersoy/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Şerif İçli.
Ezelden aşkınla ben yana geldim/Kaygusuz Abdal/Çârgâh/İlâhi/Sofyan.
Ezelden narına aşkın yana geldim nihan içre/Niyâzî-i Mısrî/Buselik/İlâhi/Sofyan/Hâkan Alvan.
Ezelîden seni sevdim/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Hâşim Bey.
Ezelîdir bu aşk bende/Tanbûri Mustafa Çavuş/Arazbar/Şarkı/Düyek/Tanbûri Mustafa Çavuş.
Falcılar yerini söylesin yeter/Samim Cebeci/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Fâriğ olmam eylesen yüzbin cefâ sevdim seni/Şeyh Gâlip Dede/Isfahan/Şarkı/Düyek-D. Revan/Sadettin Kaynak.
Fâriğ olmam meşreb-i rindâneden/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Yesârî Asım Arsoy.
Farkı yok bir Cennet-âbâd’ın bugün vîrâneden/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Acemaşîran/Şarkı/Devr-i Hindî/İsmâil Demirkıran.
Farkı yok bir Cennet-âbâd’ın bugün vîrâneden/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Hânende Bülbül Ali Bey.
Farkında değil yandığımın derdine cânân/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Mısır’lı İbrâhim Efendi (Ûdî).
Fâtih-i kişver küşâ rezm âveran derler bize/Münîr İsmet Bey/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Dede Ahmet Efendi.
FATMA (Yetişir o kara kaşları çatma)/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Burhânettin Deran.
Faydası yok artık dönüp gelsen de/Vural Şahin/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Sedat Kayahan.
Fecrim güneşim neş’e-i kalbim emelimsin/Abdülkâdir Gökmen/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Abdülkâdir Gökmen.
Fecrin sönen ilk yıldızı yanmış gibi baştan/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Zeki Arif Ataergin.
Fedâ sana sevgilim benliğim bütün varlığım/Kenan Akansu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Alâeddin Şensoy.
Felâh bulmadı bir türlü derd ü mihnetten/Orhan Veli Kanık/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Refik Fersan.
Feleği bir pula satsak ne olur/Hicaz/Şarkı/Aksak.
Feleğin dalına atımı bağladım/Hüseynîaşîran/Şarkı/Aksak.
Feleğin ettikleri canıma kâr eyledi/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Leon Hancıyan.
Feleğin kahrına bakma bana yaklaş güzelim/Ferit Tan/Bayati/Şarkı/Aksak/Ferit Tan.
Felek beni kul eyledi yaktı yıktı kül eyledi/Nâdide Buluç/Buselik/Şarkı/Aksak/İsmail Demirkıran.
Felek bizi pek ağlattı gülmesini bilmez gönül/Kâzım Narmanlı/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Kâzım Narmanlı.
Felek büktü belimi kimden imdat dileyim/Zeki Duygulu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Zeki Duygulu.
Felek erdin mi zulmünle murâda/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Tevfik Bey (Kılıçcıoğlu).
Felek senden ben şikâyet eylemem/Ahmet Uzel/Eviç/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Felekten kâm almazsan pişman olursun/Muallâ Anıl/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ali Şenozan.
Fer almışken tulû-i Kibriyâ’dan/Yahyâ Kemâl Beyatlı/Hisarbuselik/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Fer bulur dîdem cemâlinle şehâ/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Lâtif Ağa.
Ferdâyı düşünmem seni sînemde uyutsam/Zeki Duygulu/Isfahan/Şarkı/Aksak/Zeki Duygulu.
Ferhat olsam şu dağları delsem ben/Hüsâmettin Olgun/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/İrfan Özbakır.
Fersûde hisarlar gibi yorgun bu yürekle imdat diledim/Fâruk Şâhin/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Fâruk Şâhin.
Feryâd ederim yâr-ı melek-hû ele geçmez/Mehmet Tûran Yarar/Ferahnâk/Beste/Hafif/Faruk Şâhin.
Feryâd ederim zülf-i siyehkârın elinden/Büzürg/Şarkı/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Feryâd ederim zülf-i siyehkârın elinden/Karcığar/Beste/Firengifer (Ağır)/Zekâî Dede.
Feryâd ediyor bir gül için bülbül-i şeydâ/Mehmet Emin Çakıroğlu/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Feryâd ile coştukca şu çamlardaki bülbüller/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
Feryâd ki hep gönlümün nevâsıdır/Selim Aru/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Râkım Elkutlu.
Feryâd yükseliyor bugün içimde ebedî uykuya daldın öyle mi/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Feryâd-ı dil-i zârıma dem-sâz mı kaldı/Bayati/Y. S./Yürük Semâî/Hamparsum Limoncuyan.
Feryâdıma efganıma imdâd edecek var/Isfahan/Şarkı/Curcuna/Ahmet Râsim Bey.
Feryâdımız ol yâre de ağyâre de kalmaz/Bayatiaraban/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Fesleğen ektim gül bitti/Isfahan/Şarkı/Aksak/Tanbûri Mustafa Çavuş.
Fettan gözünün gamzesi dillerde meseldir/Mehmet Sâdık Bey/Ferahnâk/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Fettan gülüşün her kanayan kalbe devâdır/Acemaşîran/Şarkı/Sengin Semâî/Fahri Kopuz.
Feyz-bahş-i can iken âleme şirin sözlerin/Karcığar/Şarkı/Aksak/Lavtacı Hristo.
Feyz-i aşkın öyle mûcizdir ki ey rûh-i şebâb/Mahmut Kemal (İbn’ül Emin)/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Ekrem Karadeniz.
Feyz-i Hüda nûr-i safa Ahmed Muhammed Mustafa/Acemaşîran/İlâhi/Düyek.
FIRAT (Bingölerden süzülürsün)/Vecdi Bingöl/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/Sadettin Kaynak.
Fırat kenarının ince dumanı/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Sadettin Kaynak.
Fırat’ı bağladılar yüreği dağladılar/Ahmet Nevfel Özçelik/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Cemalettin Turan.
Fırsat yarat Allah’ı seversen bana bir gel/Mehmet Tûran Yarar/Ferahfeza/Şarkı/Sengin Semâî/Akın Özkan.
Fışkırmada bir tatlı alev gözlerinizden/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Fâruk Arifî Emhaz.
Figan eder yine bülbül bahar görmüştür/Ferahnâk/Beste/Zincir/Dede Efendi.
Figanın aksi doldurdu cihânı/Dügâh/Şarkı/Aksak Semâî/Hacı Fâik Bey.
Fikr ü zikrim peymâne oldu/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Nâzım Bey (Kanûni-âmâ).
Fikrimin ince gülü/Acemkürdi/Şarkı/Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Fincanı taştan oyarlar/Hicaz/Türkü/Curcuna.
Firâk-ı hasretinle oldu viran/Bayatiaraban/Şarkı/Devr-i Hindî/Aleksan Efendi.
Firâk-ı yâr ile dünyâ gözümde zindandır/İsmail Hakkı Baradan/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Ali Ulvi Baradan.
Firâk-ı yâr ile her dem rencîdedir gönlüm/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Firâkın cevr-i hicrânın usandım ıztırâbından/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Fâiz Kapancı.
Firâkın sînemi dağlar/Gerdaniye/Şarkı/Aksak/Hacı Fâik Bey.
Firâkından ciğer yandı eyâ dilber kebab-âsâ/Gerdaniyekürdi/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Firâkınla benim dağ-ı nihânım âşikâr oldu/Acemaşîran/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Firâkınla bugün pek derdmendim/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Firâkınla ederken âh ü nâle/Karcığar/Şarkı/Devr-i Hindî/Kanûni Reşat Bey.
Firâkınla yansa ten yine vuslat dilemem/Turgut Yarkent/Hicaz/Şarkı/Düyek/Avni Anıl.
Firâkınla zâlim harâb oldu can/Recâizâde Mahmut Ekrem/Hicaz/Şarkı/Aksak/Şevkî Bey.
Firkat-i cânan ile nâlân mı oldun ey gönül/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Civan Ağa.
Firkat-i yâr beni yaktı dem-â-dem âh ü zâr oldum/Acemkürdi/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Firkatin aldı bütün neşve-i tâb’ım bu gece/Avram Naum/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Bîmen Şen.
Firkatin nâriyle yandım yâ Habîbullah meded/Kenan Rifâi/Ferahfeza/İlâhi/Müsemmen/Doğan Ergin.
Firkatinle kan ağlıyor gözlerim/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ûdî Nûri Bey.
Firûze gözlerin aklımda yine/Celalettin Kurt/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/Erol Başara.
Fonda müzik dinde müzik sende müzik ne güzel/H. Harun Yörgüç/Hicaz/Şarkı/Düyek/Kayhan Şentin.
Fürûğ-i şevketinden mihr-i âlem müstenir olsun/Acemkürdi/Methiye/Şarkı Devr-i Revânı/Hâşim Bey.
Gâh akarken hüznü eyyâm-ı hazânın Göksu’da/Yahyâ Kemâl Beyatlı/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Yılmaz Karakoyunlu.
Gâh anıp gamzen senin feryâd ü efgan eylerim/Dügâh/Beste/Çenber (Ağır)/Hamparsum Limoncuyan.
Gâh anıp gamzen senin feryâd ü efgan eylerim/Isfahan/Beste/Çenber (Ağır)/Tanbûri İzak Efendi.
Gâh mey aradım gâh sevgili gâh san’ata hayran/Hilmi Özgen/Hicaz/Şarkı/Aksak/İsmail Baha Sürelsan.
Gâhigâh kendime gelirim/Eşrefoğlu Rûmî/Dügâh/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Efendi.
Gam çekme güzel n’olsa bahârın sonu yazdır/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Acemaşîran/Şarkı/Curcuna/Arif Sâmi Toker.
Gam çekme güzel n’olsa bahârın sonu yazdır/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Karcığar/Şarkı/Sofyan-Aksak/Sadettin Kaynak.
Gam değil bana cefâ ise eğer mu’tâdın/Karcığar/Y. S./Yürük Semâî/Zekâî Dede.
Gam dolar gönlüme baktıkça güzel gözlerine/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Hâmit Kayacan.
Gam neşterini vurmadasın sîneme her an/Acemaşîran/Şarkı/Sengin Semâî/Ali Salâhî Bey (Ûdî).
Gam u âlâm beni her an safâ vü neş’eyâb eyler/Halid Bey/Hicaz/Şarkı/Aksak/Şevkî Bey.
Gam zamanında gerektir âh ü zâr/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Neyzen Rızâ Bey.
Gamdan beni etmez misin Allah için âzâd/Hisarbuselik/Şarkı/Semâî/Mekkîzâde.
Gam-dîdeleriz sâkî sun bir dolu kab olsun/Mehmet Sâdi Bey/Hüzzam/Şarkı/Aksak-Curcuna/Şevkî Bey.
Gam-ı hicranla perîşân ve karanlık kaderim/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Kemânî Yorgi Efendi.
Gamından ey saçı Leylâ yitirdim aklı Mecnûn’um/Âşık Ömer/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Necmi Pişkin.
Gamınla dilfikâr olsun/Bayati/Şarkı/Sofyan/Hacı Arif Bey.
Gamla dolsun sînemiz artık sürûra çâre yok/Âşık Ömer/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Nihat Adlim.
Gamla meftûn oldu gönlüm derde salsam ne gamdır/Lütfü Şahsuvaroğlu/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Düyek/Lütfü Şahsuvaroğlu.
Gamlandı yine gün batımı sessiz yüreğim/Aynur Saydam/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Arif Şanlı.
Gamlı düşünceler mevsimindeyiz/Kemâl Çivici/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Ziyâ Taşkent.
Gamlı gamlı ağlamakla geçmiyor hiç bir zaman/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Gamlı gönlüm her hazandân gül gülistân istedin/Turgut Çelik/Hicazkâr/Şarkı/Müsemmen/Salih Berkmen.
Gamlı gönlüm seni gördükçe duyar zevk u safâ/Cemâlettin Yavaşça/Acemaşîran/Şarkı/Ağır Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Gamsız yaşarım eğlenirim zevk ederim ben/Yesârî Asım Arsoy/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Yesârî Asım Arsoy.
Gamzeden hançer takınmış bî-amandır gözlerin/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Neyzen Mehmet Efendi.
Gamzen ki ola sâkî-i çeşm-i siyeh mest/Bestenigâr/Beste/Darb-ı Fetih/Itrî (Buhûrizâde Mustafa Efendi).
Gamzen ne dem ki tiğ çeküp hun-feşân olur/Nef’î/Dilkeşhaveran/Beste/Zincir/Hasan Fehmi Mutel.
Gamzesi bir tir-i sevdâ dîdeler sayyâd-ı dil/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ganî Mevlâ’m nasîb etse varsam ağlayu ağlayu/Yûnûs/Hüseynî/İlâhi/Sofyan.
Garib âvâre bîçâre aradım derdime çâre/Kenan Rifâî Hz./Ferahnâkaşîran/İlâhi/Sofyan/Doğan Ergin.
Garib dağlarda kaldım ben/Hacı Fâik Bey/Bestenigâr/A. S./Aksak Semâî/Hacı Fâik Bey.
Garib gönlüm mahzun yine/Gerdaniyebuselik/Şarkı/Şarkı Devr-i Revânı/Tanbûri Mustafa Çavuş.
Garib gönlüm yine ağlar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Kasım İnaltekin.
Garibim gurbette gezer yanarım/Ergüder Öktem/Bayati/Şarkı/Nim Sofyan/Ergüder Öktem.
Garibiz gurbet bize artık bir sıla oldu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Garip gönlüm aşkın esiri oldu/Ayten Yavaşca/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Garipleşir geceler sevenlerin gönlünde/Veli Bakırlı/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Yusuf Nalkesen.
Gariplik tuttu boynumdan büker Mevlâ’ya Mevlâ’ya/Bekir Sıtkı Erdoğan/Hicaz/İlâhi/Düyek/Amir Ateş.
Gayet güzelsin ey melek/Eviç/Şarkı/Ağır Düyek/Zeki Mehmet Ağa.
Gayetle dilber bir şîvekâre/Ferahfeza/Şarkı/Türk Aksağı/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Gayrıdan bulmaz teselli sevdiğim/Yahyâ Nazîm Efendi/Bestenigâr/Şarkı/Ağır Aksak/Kazasker Mustafa İzzet Efendi.
Gece Ay’a bakıyorum yüzünü zannederek/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Muzaffer İlkar.
Gece gündüz bekliyorum gelmiyorsun güzelim/Necmi Pişkin/Bayati/Şarkı/Aksak/Necmi Pişkin.
Gece gündüz demeden yollarını bekledim/İrfan Türkoğuz/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Gece gündüz demem düşünürüm seni/Münire Aksaray/Hüseynî/Şarkı/Aksak/İlgün Soysev.
Gece gündüz döne döne istediğim Hak’dır benim/Seyfullah Nizamoğlu (Sey)/Hicaz/İlâhi/Düyek/Hüseyin Sebilci (Hâfız).
Gece gündüz hep hayâlin gözlerim/Hicazkâr/Köç./Oynak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Gece gündüz hep karşımda/Yalçın Benlican/Hicaz/Şarkı/Düyek/Burhan Durucu.
Gece gündüz hep sensin benim kaygım kederim/Bayati/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Gece gündüz meclis-i meyde gezip/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Ahmet Mükerrem Akıncı.
Gece gündüz uyku girmez gözüme/Kayıkçı Kul Mustafa (. yy)/Bayatiaraban/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Gece gündüz ülfetini kurarım/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Rif’at Bey.
Gece her yer dalıyor uykulara/M. Fâruk Gürtunca/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Hikmet Münir Ebcioğlu.
Gece sessiz mehtab hazin rüzgâr susuvermiş/Ertuğrul Özbayrak/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/Necdet Tokatlıoğlu.
Gece yarısından sonra masmavi bir odada yudum yudum seni içmek ne güzeldir/Burhan Sâdık Yalçın/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Akın Özkan.
Gece yorgundu sular durgundu güzel gözlerin bana dargındı/Halit Bekir Sabarkan/Karcığar/Şarkı/Düyek/Mısır’lı İbrâhim Efendi (Ûdî).
Geceden bir pelerin çek saralım/Tümay Başer Üçok/Buselik/Şarkı/Değişmeli/Selâhattin İçli.
Geceler bembeyazdır ay vurur saçaklara/Buselik/Şarkı/Curcuna/İlhâmi Güreşin.
Geceler bildiğin geceler geğil/Hasan Soysal/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hasan Soysal.
Geceler çok uzun ne olur yanımda olsan/Erol Öztürk/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hasan Soysal.
Geceler dinliyorsa söyler denizler/Şâhin Çandır/Hicaz/Şarkı/Düyek/Suphi İdrisoğlu.
Geceler hiç bitmiyor artık sabah olmuyor/Uğur Gür/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Arif Sâmi Toker.
Geceler karanlık geceler yorgun/Berran Yalçın/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yıldırım Gürses.
Geceler karanlık olur/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Geceler sevgimle bana yaklaşır/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Geceler yârim oldu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Haydar Telhüner.
Geceler yol aldı sabaha doğru/Oktay Zerrin/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Hüseyin Erbay.
Gecelerden gelen bir ses duyarım/Rauf Alanyalı/Hüzzam/Şarkı/Düyek-Semâî/Alâeddin Yavaşça.
Gecelerden kopup gelen penceremden doluveren/Leman Subaşı/Hicaz/Şarkı/Sofyan/İlgün Soysev.
Gecelerden seni sormak uyanıp çağıran son sese uymak mı güzel/Turgut Çelik/Karcığar/Şarkı/Semâî/Ömür Gençel.
Geceleri gelirken etrafına bak da gel/Hicaz/Şarkı/Sofyan.
Gecelerin rüyâsıyız gönüllerin hülyâsıyız/Ferhat Dikses/Hicaz/Şarkı/Düyek/Rüştü Eriç.
Geceleyin bir ses böler uykumu/Ahmet Kutsi Tecer/Buselik/Şarkı/Düyek/Şekip Ayhan Özışık.
Geceleyin bir ses böler uykumu/Ahmet Kutsi Tecer/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hasan Soysal.
Gecenin gündüze döndüğü ansın/Aşkın Tuna/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Gecenin mâtemini aşkıma örtüp sarayım/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Selâhattin Pınar.
Gecenin zûlmeti bitmez şeb-i yeldâya tutuldum/Yâsin Hatipoğlu/Eviç/Şarkı/Aksak/Sâdettin Çevik.
Geceyi gündüze her dem katalım/Acemkürdi/Şarkı/Curcuna/Selânik’li Ahmet Efendi.
Geç anladım bahardan evvel yaprak dökülürmüş/Selim Aru/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/İsmail Demirkıran.
Geç kalma ki geçmektedir Eylül’de bu yaz da/Rahmi Duman/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Geççti yıllar şimdi mevsim ilkbahardır sanma yar/Güler Turan/Bayatiaraban/Şarkı/Düyek/Hasan Şanlıtürk.
Geçemezsin deli gönül geçilmez/Pîr Sultan Abdal/Gerdaniye/Nefes/Yürük Semai.
Geçen günler biten yıllar merak ederdim sizi hep/Saffet Aralan/Hüzzam/Fantezi/Düyek/Şahin Çangal.
Geçen günler sevdiğim dostları bir bir almış/Nemika Mürseloğlu/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/İrfan Özbakır.
Geçen günler sevgimizi örtmüşse söyle/Erol Sayan/Acemaşîran/Şarkı/Curcuna/Erol Sayan.
Geçen hafta kayıkla ben geçerken/Evcara/Şarkı/Ağır Aksak/Dede Efendi.
Geçen şimdi bu yerden bâd-ı ömr-i bî-karârımdır/Leylâ Saz/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Neyzen Rızâ Bey.
Geçen yıllar neler etmiş yüzüne ellerine/Vedat Özdemir/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Raziye Keskin.
Geçer dil can ile tenden/Nevres paşa/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı).
Geçer sensiz güzel yıllar nasıl candan anar gönlüm/Turgut Çelik/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ömür Gençel.
Geçer sensiz güzel yıllar nasıl candan anar gönlüm/Turgut Çelik/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Erdinç Çelikkol.
Geçerken dün gözüm gördü/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Markar Ağa.
Geçilmez bu sevda dağlardan yüce/İrfan Türkoğuz/Hicaz/Şarkı/Sofyan/İsmail Demirkıran.
Geçip giden o ilkbahar nerede/Sırrı Uzunhasanoğlu/Buselik/Şarkı/Aksak/Yücel Aşan.
Geçip gitme eller gibi/Sadık Atay/Hicaz/Şarkı/Düyek/İsmail Akçapınar.
Geçip gitme eller gibi şu gönlümü yol eyleme/Sâdık Atay/Hicaz/Şarkı/Düyek/İsmâil Demirkıran.
Geçip gitme yanımdan ne olur eller gibi/Mehmet Erbulan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Erdoğan Berker.
Geçip hicran zamanları birer bulutmuş gibi/Necmettin Halil Onan/Hüseynî/Şarkı/Türk Aksağı/Dürrî Tûran.
Geçiyor ömr-i hazîn sâdece “cânâ”diyerek/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Fehmi Tokay.
Geçiyor ömrüm ile rûhumun eski neş’esi/Hicaz/Şarkı/Aksak/Celâl Kıvılcım.
Geçiyor yıllar tut tutabilirsen/Nevin koç/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Suphi İdrisoğlu.
Geçiyorken görürüm pencerede/Kemâl Şâkir Yakar/Bayati/Şarkı/Sofyan/Necdet Varol.
Geçmem değil amma geçemem doğrusu meyden/Eviç/Şarkı/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Geçmesin sıcaklığı/ıslaklığı) dudaklarından/Bekir Mutlu/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Ziyâ Taşkent.
Geçmiş ol dem-i işret gayrı safâ yok/Ahmet Uzel/Eviç/Şarkı/Müsemmen/Ahmet Uzel.
Geçmişi unutmak zor çare yok mu Ankara/M. Nuri Parmaksız/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hüseyin Soysal.
Geçse de aylar yıllar gönlüm hep seni arar/Mustafa Malkoç/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Mahmut Yivli.
Geçsek bu hüzünden ne kalır sohbetimizden/Hasan Soysal/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Hasan Soysal.
Geçsek de şu sâhilden o rüyâlar bizi görmez/Necmi Nûrettin Güngörmüş/Acemkürdi/Şarkı/Curcuna/Refik Fersan.
Geçti artık eski demler gelmez artık n’eyleyim/Yılmaz Yüksel/Gülizar/Şarkı/Ağır Aksak/Turan Yalçın.
Geçti bahar geldi yazın turnam senin sunam senin/Veysel Şatıroğlu (Âşık)/Hüseynî/Türkü/Nim Sofyan/Bilge Özgen.
Geçti bahar hazan erdi bu yerde/Melâhat Akan/Buselik/Şarkı/Düyek/Fehmi Tokay.
Geçti bahar hazan erdi bu yerde/Melâhat Akan/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Süleyman Mertkanlı.
Geçti cânıma tîr-i nigehi/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Geçti günler geçti aylar bilemedim hâlâ ben/Önder Göçgün/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Erol Bingöl.
Geçti hicranlarla ömrüm türlü yasla solmadım/Halûk Recâî/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Erol Köker.
Geçti hicranlarla ömrüm türlü yasla solmadım/Halûk Recâî/Hisar/Şarkı/Müsemmen/Halûk Recâî.
Geçti o mutlu yıllar/Galip Uzunca/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Geçti o müthiş yıllar nasıl da hızla/Turgay Akalın/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Turgay Akalın.
Geçti o zevk ile geçen çağlarım/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Asdik Ağa.
Geçti ömrüm hatıranla gözlerimden çıkmadın/İbrahim Umut/Hicaz/Şarkı/Düyek/İbrahim Umut.
Geçti ömrün baharı vefâsız yâr dönmedi/Kenan Güreşçi/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Kenan Güreşçi.
Geçti rüzgâr gibi solgunluğu bir anda güz’ün/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Refik Fersan.
Geçti sevdâlarla ömrüm ihtiyâr oldum bugün/Hüseyin Sîret Özsever/Bayati/Şarkı/Ağır Aksak/Nûri Halil Poyraz.
Geçti sevdâlarla ömrüm ihtiyâr oldum bugün/Hüseyin Sîret Özsever/Hüseynî/Şarkı/Müsemmen/Şükrü Tunar.
Geçtiğin yollarda bekler hasretin hiç durmadan/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Feridun Darbaz.
Geçtik bu kadar sevgiliden mihneti kaldı/Ceyda Görk/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Eyüp Uyanıkoğlu.
Geçtim bir kapıdan bir yere vardım (DEDİLER GÖNÜLDÜR)/Atilla Damar/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Mahmut Ataç.
Gedâmız (Gedâyız) bâyâ (şâha) baş eğmez dil-i âgâhımız vardır/Dügâh/Beste/Hafif/Itrî (Buhûrizâde Mustafa Efendi).
Geh bahr ü gehi habab-ı aşkım/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Zekâî Dede.
Gel aç âşık dil sînesin/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Ahmet Uzel.
Gel ağyâre güven olmaz/Emin Akan/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Emin Akan.
Gel Ankara’ya gel güzelim aşkıma can kat/Mustafa Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Mustafa Ünal Yılmazer.
Gel âşıka göster ey yâr rûy-i mâhını/Ahmet Uzel/Evcara/A. S./Aksak Semâî/Alâeddin Yavaşça.
Gel bahar geçmeden dil hüzün seçmeden/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Ahmet Uzel.
Gel bahar gel bahar yakınlarda gel/Halide Nusret Zorlutuna/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Kaya Bekat.
Gel bahar gülleriyle süslenen bahçelerden/Ali Dursun Yağlı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ali Dursun Yağlı.
Gel beklediğim sevgili akşamlar olunca/Mustafa Nâfiz Irmak/Eviç/Şarkı/Curcuna/Selâhattin Pınar.
Gel bende güzellikten bir daha imtihan ol/Behçet Kemâl Çağlar/Hicaz/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Gel beni vaslınla şâd et kıl kerem/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Bolâhenk Nûri Bey.
Gel benim ey dilber-i şûh-i şenim/Dügâh/Şarkı/Devr-i Hindî/Bolâhenk Nûri Bey.
Gel benim ey şûh-i ferdim/Hüzzam/Şarkı/Ağır Düyek/Nûman Ağa.
Gel benim gönlüm perîşân eyleyen cân ü tenim/İlhan Seçkin/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Adem Şâhin.
Gel bezme bir şeb ey nâzenînim olalım hem-dem/Acemkürdi/Y. S./Yürük Semâî/Osep Ağa (Ebeyan).
Gel bezm-i meye şevk u şetâret ile pürdür/Dilkeşhaveran/Beste/Hafif/Hasan Fehmi Mutel.
Gel bir daha candan sevelim aldanalım gel/Ümit Yaşar Oğuzcan/Buselik/Şarkı/Sengin Semâî/Vefik Ataç.
Gel bir daha gül rûyini aç handeni göster/Fâik Ali Ozansoy/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Gel bir göreyim aşkı/M. Ünal Yılmazer/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/M. Ünal Yılmazer.
Gel bir kerre daha yine gönlüme tahtını kur/Veliye Yâkut/Buselik/Şarkı/Sofyan/Necdet Varol.
Gel bu akşam kalbimin feryâdı neymiş gör biraz/Mediha Şen Sancakoğlu/Isfahan/Şarkı/Müsemmen/Mediha Şen Sancakoğlu.
Gel bu akşam şarkımızı söyle mehtap dinlesin/Hasan Soysal/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Hasan Soysal.
Gel bu gece deniz güzel mehtap güzel ay güzel/Mediha Şen Sancakoğlu/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Gel bu sevdâ bahçesinden bir demet gül der gönül/Yılmaz Karakoyunlu/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Gel bu yaz şöyle Fenerbahçe’de birkaç gün kal/Refik Ahmet Sevengil/Hicaz/Şarkı/Aksak/Refik Fersan.
Gel de her derdini bir bir çözelim/Cevdet Aslangül/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ercan Karadamlı.
Gel de içme şu dünyanın kahrına/Muzaffer Özpınar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Muzaffer Özpınar.
Gel dedin geldim işte söyle neden mahzunsun/Hüseyin Tansever/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ferit Sıdal.
Gel dedinde gelmedim mi/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Gel deniz bakışlım sel gibi çoş gel/Bekir Sıtkı Erdoğan/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Gel deniz bakışlım sel gibi çoş gel/Bekir Sıtkı Erdoğan/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Fevzi Demirkol.
Gel der gibi bakıp çağırma beni/Cengizhan Altuntaş/Hicazkâr/Şarkı/Yürük Aksak/Niyazi Şengül.
Gel derim gelmez yanıma/Karcığar/Köç./Aksak/(Dede Efendi-Y. Öztuna’da).
Gel deyemem sana gelirsin belki/Güngör Sakman/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Mustafa Malay.
Gel diyorsun gelirim/Halil Sezer/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Celâl Abacı.
Gel etme bana şûh-i şenim cevr ü eziyyet/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Sâlih Efendi (Zencî).
Gel etme sen lecc ağyârdan vazgeç/Ferahnâk/Şarkı/Türk Aksağı/Ahmet Ağa.
Gel ey bâd-ı sabâ lûtf eyle bir dem/Niyâzî-i Mısrî/Eviç/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Gel ey bülbül tutuşmuş canlarız biz/Rüştü Şardağ/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Yâsin Garra Gülen.
Gel ey cânımın cânânı can evimde cânân ağlar/Nûrullah Erkılıç/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Osman Nûri Özpekel.
Gel ey denizin nazlı kızı nûş-i şarab et/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Aleko Bacanos.
Gel ey dostum zaman dursun/Mustafa Töngemen/Acem Aşîran/Şarkı/Devr-i Hindi/Suphi İdrisoğlu.
Gel ey güzeller serveri/Nazif/Evcara/Şarkı/Aksak/Dede Efendi.
Gel ey Leylâ perîşân olduğum gör/Hüseynî/Şarkı/Devr-i Hindî.
Gel ey mihr-i vefâkârım/Dügâh/Şarkı/Ağır Aksak/İzzettin Hümâyi Elçioğlu.
Gel ey nesîm-i sabâ hatt-ı yârdan ne haber/Nâbî/Isfahan/Beste/Zincir/Itrî (Buhûrizâde Mustafa Efendi).
Gel ey rûh-i revân melek-sîmâtım/Isfahan/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Gel ey sabâ o gül-i hoş-nümâyı söyleşelim/Dügâh/A. S./Aksak Semâî/Osman Ağa.
Gel ey sâkî bu gece mest olalım/Bayati/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Gel ey sâki seninle bu gece mest olalım/Bayati/Şarkı/Düyek/Necmi Yar.
Gel ey seher yeli gel gel baharı söyleşelim/Mehmet Tûran Yarar/Evcişevk/Kâr/Sengin Semâî/Akın Özkan.
Gel ey şûh-i ser-efrâzım/Hüseynîaşîran/Şarkı/Aksak/Denizoğlu Ali Bey.
Gel ey şûh-i siyah-çerde/Acembuselik/Şarkı/Düyek.
Gel gel dil-i pür-zahmıma çare-i can bul/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Neyzen Rızâ Bey.
Gel gel yanalım âteş-i aşka/Seyyîd Nesîmî/Çârgâh/İlâhi/Sofyan.
Gel gel yanalım âteş-i aşka/Seyyîd Nesîmî/Eviç/İlâhi/Aksak/(Dede Efendi olabilir).
Gel gel yanalım âteş-i aşka/Seyyîd Nesîmî/Eviç/İlâhi/Sofyan.
Gel gel yanalım âteş-i aşka/Seyyîd Nesîmî/Hüseynî/İlâhi/Sofyan.
Gel gidelim kara gözlüm bu yer bizim yerler değil/Karacaoğlan/Gerdaniye/Şarkı/Düyek/Suphi İdrisoğlu.
Gel gidelim Yeniköy’e güzelim/Fikret Erim/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Nûrettin Demirtaş.
Gel gir gönlüme gör sen halimi/Necip Gülses/Hicaz/Şarkı/Aksak/Necip Gülses.
Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun/Mustafa Töngemen/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Halil İbrâhim Taşkent.
Gel gör güzelim hâlimi gel gör neye döndü/Ümit Gürelman/Hicaz/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Gel gör ki nihanhâne-i dilde neler oldu/Evcara/Şarkı/Yürük Semâî/Hacı Fâik Bey.
Gel gözlerimin gözbebeği gel bana/Mustafa Ünal Yılmazer/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Mustafa Ünal Yılmazer.
Gel gül güzelim yâreme bir çâre bulunsun/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Tonbul (Abdi).
Gel gülşeni tevhîde şu bülbül gibi yâ Hû/Osman Şemsî Efendi/Bestenigâr/İlâhi/Sofyan/Neyzen Osman Bey (Hammâmizâde).
Gel günleri su gibi yudum yudum iç bende/Halil Soyuer/Hicaz/Şarkı/Aksak/Özcan Sönmez.
Gel harâb-ı hasretim bilmez misin hicran nedir/Fâik Ali Ozansoy/Acemaşîran/Şarkı/Müsemmen/Salih Suphi Soner.
Gel harâb-ı hasretim bilmez misin hicran nedir/Fâik Ali Ozansoy/Bayati/Şarkı/Devr-i Hindî/Necmi Pişkin.
Gel harâb-ı hasretim bilmez misin hicran nedir/Fâik Ali Ozansoy/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Bîmen Şen.
Gel kalbime gir rûhuma serpil güzelim/Vâhit Özaydın/Eviç/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Gel kalmadı kalbimin yanmadık bir tek yeri/Mehmet Erbulan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Kadri Şarman.
Gel kerem edip n’ola bak bana/Hüzzam/Şarkı/Curcuna.
Gel koynuma gir lâne-i can kendi evindir/M. Cenânî Kandiye/Acemaşîran/Şarkı/Sengin Semâî/Râkım Elkutlu.
Gel koynuma gir lâne-i can kendi evindir/M. Cenânî Kandiye/Ferahnümâ/Şarkı/Aksak/Hüseyin Sâdettin Arel.
Gel nazlı gülüm sazını çal şarkımı söyle/Faika Mücellâ/Bayati/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Gel nazlı güzel gel bana can ver gülüşünle/Ûdî Hırant (Kenkiloğlu)/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Ûdî Hırant (Kenkiloğlu).
Gel nazlı kadın aşkımın âlâmını dindir/Mustafa Sunar/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Mustafa Sunar.
Gel seninle kolkola şöyle gidelim Bağlarbaşı’na/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Fâiz Kapancı.
Gel seninle yarın ey serv-i revân/Enderûnî Vâsıf/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Sâdullah Efendi.
Gel sevgili bir yaz günümüz neş’eli olsun/Ahmet Şevket Bohça/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Orhan H. Öztürk.
Gel sevgili gel sar beni aşkınla sevindir/Şâdi Kurtuluş/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Erol Güldiken.
Gel sevgilim gel geçmiyor sensiz hayat/Muzaffer İlkar/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Muzaffer İlkar.
Gel sevgilim son ümit yalnız sendedir artık/Fuat Edip Baksı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Arif Sâmi Toker.
Gel sevgilim son ümit yalnız sendedir artık/Fuat Edip Baksı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Salih Suphi Soner.
Gel sevgimle çiçeklenen gönül/Sevgi Ersoy/Hüzzam/Fantezi/Sofyan/Özgen Gürbüz.
Gel sîneme mihman bu gece ey gül-i ter gel/Ahmet Refik Altınay/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Adnan Koray.
Gel sîneme mihman bu gece ey gül-i ter gel/Ahmet Refik Altınay/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Niyâzi Ergin.
Gel son nefesten evvel hastana derman getir/Behçet Kemâl Çağlar/Dügâh/Şarkı/Sofyan/Sâdi Işılay.
Gel Şarkılar Söyleyelim/İdil Çeliker/Buselik/Ç. Şarkısı/Düyek/İdil Çeliker.
Gel şöyle bir sarıl bana/Ayten Yavaşça/Hüzzam/Şarkı/Semai/Alâeddin Yavaşça.
Gel temâşâ kıl ne söyler âşık-ı mestâneler/Evcara/Durak/Durak Evferi/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Gel toplayalım inciler aşkın denizinden/Tevfik Nevzat Bey/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Suat İsmail Gürkan.
Gel unuttuk sohbet-i meyhâneyi/Ziyâ Paşa (Vezir)/Ferahnâk/Şarkı/Düyek/Nikoğos Ağa.
Gel üzme beni kaşları çatma güzel kız/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Râkım Elkutlu.
Gel vücûdun perdesin kaldır cemâl-i yârı gör/Yahyâ Efendi/Bestenigâr/İlâhi/Evsat/Fehmi Efendi (Hoca).
Gel vücûdun perdesin kaldır cemâl-i yâri gör/Yahyâ Efendi/Ferahfeza/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Gel yanıma gel ey nev-civânım/Hüzzam/Şarkı/Aksak/İstavri Efendi.
Gel yaslanayım ben de senin göğsüne dilber/Bayatiaraban/Şarkı/Nim Sofyan/Hüseyin Sâdettin Arel.
Gel yine ceylân gözlüm (ESKİSİ GİBİ)/Mehmet Erbulan/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Erdoğan Berker.
Gelde mutluluğa dönüşsün çile/Şahin Çandır/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Yaşar Bedük.
Geldi bahar zevk edelim/Acemkürdi/Şarkı/Aydın/Udi Şevki Bey.
Geldi bir hâle gönül/Mehmet B. Hayret Efendi/Bayatiaraban/Şarkı/Curcuna/Sadettin Kaynak.
Geldi bir hâle gönül/Mehmet Bahaüddin Efendi/Acemkürdi/Şarkı/Evfer/Ahmet Hatipoğlu.
Geldi cevher tiği âteş-bârına âyineden/Eviç/Kârçe/Nim Hafif.
Geldi dem-i zevk u safâ/Hicazkâr/Şarkı/Türk Aksağı/Santûri Ethem Efendi.
Geldi eyyâm-ı bahâr-ı yâsemen/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Düyek/Rif’at Bey.
Geldi eyyâmı baharın müjdeler ey nev-edâ/Ahmet Rif’at Bey/Isfahan/Şarkı/Ağır Aksak/Hâşim Bey.
Geldi safâ cân ü dile/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Nikoğos Ağa.
Geldi yine mevsim-i gül bülbül ağlar iniler/Dilfürûz/Beste/Zincir/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Geldik gidiyoruz bir şey görmeden/İlham Behlül Pektaş/Hicazkâr/Şarkı/Semâî-Düyek/Amir Ateş.
Geldikçe güzellik getirip her sözüme/Mehmet Tûran Yarar/Acemaşîran/Şarkı/Eaksak/Metin Everes.
Geldim ekin biçmeye daldım güzel seçmeye/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Hamdi Tokay.
Geldim huzur-u hüsnüne peymâneler gibi (Gazel)/Mustafa Nâfiz Irmak/Bayatiaraban/Fantezi/Türk Aksağı/Cinuçen Tanrıkorur.
Geldin diye yer gök yeni bir bayramı kutlar/Mehmet Tûran Yarar/Evcişevk/Şarkı/Aksak/Akın Özkan.
Geldin geri gider misin/Abdülehad Nûri (Şeyh)/Acemaşîran/İlâhi/Düyek/Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde).
Geldin ya nihâyet bana bir yazla berâber/Erol Uzunöner (Uzunömeroğlu)/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Erol Uzunöner (Uzunömeroğlu).
Geleceksen gel artık uzağı yakın eyle/Hüseyin Tansever/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Burhan Durucu.
Geleceksin diye bekler dururum yollarını/Vahit Özaydın/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Bahri Altıntaş.
GELİN ALAYI (Ağlaya ağlaya.)/Reşat Özpirinçci/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Avni Anıl.
Gelin gidelim Allah yoluna/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Düyek/Mustafa Efendi (Şeyh).
Gelin gidelim Allah yoluna/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Sofyan/İsmail Dede Efendi.
Gelin haydi kardeşler tutuşalım el ele/M. İhsan Bulur/Hüseynî/Ç. Ş./Nim Sofyan/Danyal Mantı.
Gelin meydana girin devrana/Muzaffer Ozak (Aşkî)/Dilkeşhaveran/İlâhi/Sofyan/Selâhattin Demirtaş.
Gelin tanış olalım işi kolay kılalım/Yûnûs Emre/Dilkeşhaveran/İlâhi/Oynak/Selâhattin İçli.
Gelince bezme mestâne/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Neş’et Molla (Kırım’lı).
Gelince hatıra ol şûh-i istiğnâ melek-haslet/Karcığar/A. S./Aksak Semâî/Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi).
Gelince hatt-ı muanber o meh-cemâlimize/Evcara/Beste/Hâvî (Ağır)/Küçük Mehmet Ağa.
Gelince vâd-ı visâle bahâneler söyler/Gerdaniye/Beste/Zincir/Hacı Fâik Bey.
Gelinimiz damadımız daha dün bebektiler/Kaya Bekat/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Kaya Bekat.
Gelip geçen ömrümüzde güller varken diken niye/Ercan Akbay/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mustafa Malay.
Gelir geçer bir an gibi yaşanmamış zaman gibi/Oğuz Çetinel/Bayatiaraban/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Gelirim demiştin gelmedin niye/Turgut Yarkent/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Vural Doğu.
Gelirim demiştin giderken hani/Mehmet Erbulan/Hicaz/Şarkı/Curcuna/İrfan Özbakır.
Gelirim der gelemezsin gülerim der gülemezsin/Mediha Şen Sancakoğlu/Buselik/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Gelirim der gelemezsin gülerim der gülemezsin/Mediha Şen Sancakoğlu/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/İsmail Demirkıran.
Gelirken meclise yârim gücendi/Isfahan/Şarkı/Düyek/Nesim Silviya (Haham).
Gelirse meclise ol âfet-i cihânı görün/Eviç/Beste/Hafif/Ebû-Bekir Ağa.
Geliyor başbuğumuz ulu türk’ün önderi/Sadettin Kaynak/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Gelmeden kış yağmadan kar/Hicaz/Ç. Ş./Sofyan/Danyal Mantı.
Gelmedin bana n’eyledim sana/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Semâî/Ahmet Uzel.
Gelmekte idin bezmimize şimdi çekildin/Eviç/Şarkı/Curcuna/Hasan Fehmi Mutel.
Gelmeseydim âleme hiç görmeseydim ben seni/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Mısır’lı İbrâhim Efendi (Ûdî).
Gelmez ey şûh aşkın kal’e/Agâh/Arazbarbuselik/Şarkı/Düyek/Hâşim Bey.
Gelmez oldun sevdiğim hiç yanıma/Ferahnâk/Şarkı/Curcuna/Ali Salâhî Bey (Ûdî).
Gelmişim vahdet elinden aşk ile cihâne ben/Sinan Ümmî/Besteısfahan/İlâhi/Aksak Semâî/Hüseyin Sâdettin Arel.
Gelmiyor beklediğim günler aylar geçse de/İbrahim Halil Taşkent/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Halil İbrâhim Taşkent.
Gelsem sana artık bu hazan günleri bitse/Osman Nûri Özpekel/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Mehmet Kurt.
Gelsen yanıma gül yüzünü görsem a zalim/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Ahmet Uzel.
Gelsen yine ne olur saçlarımı okşasan/Kâmuran Erdoğru/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sâdun Aksüt.
Gelsin artık mutlu günler gönlümüz gam dolmasın/Yılmaz Yüksel/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Düyek/Uğur Şumnulu.
Gemi kalkar sulara akar/Hicaz/Türkü/Sofyan.
Gemilerde tâlim var/Hicaz/Türkü/Aksak.
Geminin içinde yandırdık hali/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan.
Geminin kıçına yaydırdık halı/Hüseynî/Kanto/Nim Sofyan/Kemânî Serkis Sucuyan.
Gençliğim hayâl meyâl gözümde canlanıyor/Ferzan Meriç/Hicaz/Şarkı/Düyek/İsmail Akçapınar.
Gene rûhumda bu akşam kanayan bir yara var/Mahmut Nedim Güntel/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Gültekin Çeki.
Gene suskun ama gözler ne sitemler taşıyor/Tümay Başer Üçok/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Gerçek oldu seninle yaşanmamış yıllarım/Muharrem Gerçeker/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ertuğrul Ottekin.
Gerçek sevgiyi göster/Ayten Baykal/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Erdoğan Berker.
Gerçi aşka müptelâ dünyâda sâde ben değil/Ferahnâk/Şarkı/Yürük Semâî/Kânûni Hacı Arif Bey.
Gerçi ben şimdi boğazdan uzağım/Hikmet Şinâsi Önol/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Arif Sâmi Toker.
Gerçi kıyamam iki gözüm uykuya kansın/Karcığar/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Gerçi milkim ettin amma reşk-i sur/Arazbarbuselik/Şarkı/Ağır Aksak/Nikoğos Ağa.
Gerçi müşkildir güzel sevmek rehâsı andadır/Hisarbuselik/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Gerçi o güzel gözlerine mâil olan var/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Klârnetçi İbrâhim Efendi.
Gerdûne-i sevdâya bütün şan saçaraktan/Sâdullah Bey/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Geri dönse ah o gençlik bana bir kere daha/Hicaz/Şarkı/Aksak/Zeki Duygulu.
Geri vermez bana yıllar yılı aldıklarını/Mehmet Tûran Yarar/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Akın Özkan.
Getir sâkî bâde mâye-i candır/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Rif’at Bey.
Getir sâkî kadeh devr et meserret vaktidir şimdi/Gerdaniyebuselik/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Getirir hazzı beraber çayımız ayranımız/Fethi Karamahmudoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Getirmez güneşler sabahı/Mehmet Tûran Yarar/Gülizar/Şarkı/Nim Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Gez dolaş ağyâr ile ben ağlarım sen durma gül/Y. Sinan Ozan/Dilkeşhaveran/Şarkı/Curcuna/Zeki Arif Ataergin.
Gezdiğim dikenli aşk yollarında/Necdet Atılgan/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Kadri Şençalar.
Gezdim yine dün gece meyhâneden meyhâneye/Bayati/Y. S./Yürük Semâî/Şükrü Tunar.
Gezindi bir ses yine uzakta hâre gibi/Selim Aru/Ferahfeza/Şarkı/Düyek/Şerif İçli.
Gezip İstanbul’u saraylar surlar/Aynur Saydam/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Gideceğim diyorsun nereye gidiyorsun/Taner Çağlayan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
Gidek bizim illere, çiçeklere güllere/Sadettin Kaynak/Hüseynî/Türkü/Düyek/Sadettin Kaynak.
Gidelim bağlara yemyeşil dağlara/Gerdaniye/Şarkı/Curcuna/Şeref Canku.
Gidem dedim aman yârenlerim darıldı (Yârelerim dirildi)/Hicaz/Türkü/Devr-i Tûran.
Giden yılları saydık kalan ne bilmiyoruz/Yalçın Benlican/Evcara/Şarkı/Curcuna/Suphi İdrisoğlu.
Gidenin peşinden âh edip yanma/İlkan San/Hüzzam/Türkü/Nim Sofyan/Erol Sayan.
Gider mi pîş-i çeşmimden hayâl-i dâğ-dârın/Acemaşîran/Şarkı/Müsemmen/Lem’î Atlı.
Gider oldum kömür gözlüm elveda/Karacaoğlan/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Mehmet Nazmi Özalp.
Gider şekk ü inkârı tevhîde gel tevhîde/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Arazbar/İlâhi/Düyek/Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde).
Giderken ağlama sakın peşimden/Hâlit Çelikoğlu/Bayati/Şarkı/Semâî/Mahmut Oğul.
Giderken ardımdan seslenme sakın/Sedat Büyük/Hüseynî/Şarkı/Yürük Semai/Sedat Kayahan.
Giderken ardından ağlayan bendim/Muharrem Gerçeker/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yaşar Bedük.
Giderken kalbimi al götür benden/Ayşe Birgül Yılmaz/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Burhan Durucu.
Giderken kalbimi al götür benden/Ayşe Birgül Yılmaz/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Giderken kapımı çalma istemem/Atalay Akçalı/Bayatiaraban/Fantezi/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Giderken unutmuşsun hayâlin bende kalmış/Hüseyin Balkancı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Avni Anıl.
Gideyim de göreyim tonbulumu/Hicazzemzeme/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Gidince soldu baharım gidince soldu yazım/M. Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Düyek/M. Ünal Yılmazer.
Gidişinle ardından hasretle içim yandı/Sevim Özhan/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Ertuğrul Ottekin.
Gidişinle durdu zaman/Sâdık Atay/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Suphi İdrisoğlu.
Gidişinle durdu zaman belli değil sabah akşam/Sadık Atay/Hicazzemzeme/Şarkı/Aksak/Civan Argönül.
Gidişinle durdu zaman belli değil sabah akşam/Sadık Atay/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Gidiyorsun demek ki sana henüz doymadan/Vâhit Özaydın/Buselik/Şarkı/Düyek/Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş.
Gidiyorsun yine gel sende arzum kalmasın/Şâdi Kurtuluş/Hicaz/Şarkı/Semâî/Sâdun Aksüt.
Gidiyorum artık sensiz oluşa/Işın Ergüney/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Altan Türkoğlu.
Gidiyorum askere ellerimde kınalar/Canan Özdenkoş/Gülizar/Şarkı/Yürük Aksak/Hüseyin Soysal.
Gidiyorum azım kaldı dünya işi yarım kaldı/Ferit müftü/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Ayşe Pınar Köksal.
Gidiyorum gözyaşımı dökerim/Yahyâ Sezâi Efendi/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Nikoğos Ağa.
Gidiyorum sizin olsun/Karcığar/Köç./Aksak.
Gidiyorum yarın yâr/Gerdaniye/Şarkı/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Giittiğin günden beri kendime gelemedim/Köksal Gündoğdu/Acem Aşîran/Şarkı/Düyek/Alaeddin Pakyüz.
Gilan şehri sen dahi viran kalasın/Hicaz/R. T./Sofyan.
Gir semâya zikr ile gel yâne yâne Hû deyû/Niyâzî-i Mısrî/Hicaz/İlâhi/Sofyan.
Girdi gönül aşk yoluna/Dede Efendi/Karcığar/Köç./Evfer/Dede Efendi.
Girdim aşkın denizine/Yûnûs Emre/Hüseynî/İlâhi/Curcuna-Sofyan/Güldeniz Ekmen.
Giriverdin sessizce kalıverdin gönlünce/Meryem Sevin/Hicaz/Şarkı/Aksak/Abdülkâdir Salar.
Git artık hüznünü gözüm görmeden/Hicaz/Şarkı/Semâî/Sahak Hocasar (Kemânî).
Git artık istemem sendeki bahar bendeki bu karlı kışa değmesin/Halil Soyuer/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İsmâil Demirkıran.
Git diyorsam da gitme/Berran Yalçın/Karcığar/Şarkı/Düyek/Ziyâ Taşkent.
Git diyorsun dönme artık gözlerinden anladım/Ferhat Sarmusak/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Ağır Aksak/Mustafa Çalık.
Git diyorsun iki gözüm herşeyin bir sırası var/Halil Soyuer/Hicaz/Şarkı/Düyek/Suphi İdrisoğlu.
Git ey akan gözyaşım git o cânânıma söyle/Mevlânâ Celâleddi-i Rûmî/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Salih Suphi Soner.
Git git dönme hasretinle yanayım/Necati Çetinkaya/Hicazkâr/Şarkı/Düyek-Aksak/Amir Ateş.
Git git dönme hasretinle yanayım/Necati Çetinkaya/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Kenan Günel.
Gitme artık kal benimle özledim gel sev yine/Mustafa Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Yener Topaloğlu.
Gitme diye çok ağladım ardından/Hasan Karakuş/Karcığar/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Gitme gidenim gitme/Hüseynî/Türkü/Nim Sofyan.
Gitme ne kadar uzaklara gitsen ellerini götürme/Hüsâmettin Şen/Karcığar/Şarkı/Düyek/Ziyâ Taşkent.
Gitme ne olursun gitme bu akşam/Sâdık Atay/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İsmâil Ötenkaya.
Gitme unutup aşkımızı sen de yanarsın/M. Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Bedri Aybars.
Gitme uzaklara hep yanımda kal/İlkan San/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/Civan Argönül.
Gitmeden hasretin çöktü içime sonsuz bir boşlukta yürür gibiyim/Altay Altınok/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Zekâî Tunca.
Gitmek istiyormuş uğurlar olsun/Hüseyin Balkancı/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/İlgün Soysev.
GİTMEK Mİ ZOR KALMAK MI ZOR (Sormamışsın hiç.)/Yusuf Nalkesen/Hicaz/Şarkı/Semâî/Yusuf Nalkesen.
Gitmiş bakışlarındaki o gülüş/Hüseyin Tansever/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Gitmiyor bir lahza aklımdan hayalin cansuyum/Güler Turan/Evcara/Şarkı/Müsemmen/Suphi İdrisoğlu.
Gitmiyor gözümden bir dem hayâlin Leylam/Özcan Korkut/Bayati/Şarkı/Düyek/Özcan Korkut.
Gitmiyor gözümden bir gün olsun hayâlin/Hasan Soysal/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Hasan Soysal.
Gitsen bırakıp gönlümü rûhumda sesin var/Mustafa Nâfiz Irmak/Gülizar/Şarkı/Aksak Semâî/Yücel Aşan.
Gitsen bırakıp gönlümü rûhumda sesin var/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Şeref Çakar.
Gitti başımdan hümânın sâyesi/Reşat Özpirinçci/Ferahnâk/Şarkı/Müsemmen/Fehmi Tokay.
Gitti gelmez bahar yeli/Cahit Sıtkı Tarancı/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Ömür Gençel.
Gitti gelmez bahar yeli şarkılar yarıda kaldı/Câhit Sıtkı Tarancı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Gitti gözüm nûru gönül bahçeme bir gül bırakıp/Güler Turan/Hicaz Uzzal/Şarkı/Aksak/Bülent Nuran.
Gitti sevdiceğim şimdi buradan/Gerdaniye/Şarkı/Aksak/Suyolcuzâde Sâlih Efendi.
Gittiğin gün sanki dündü/K. Şule Özmen/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Hüseyin Erbay.
Gittiğin gün sanki dündü/K. Şule Özmen/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Hüseyin Erbay.
Gittiğin günden beri ben sensiz bîçareyim/M. Serdar Şahin/Hicaz/Şarkı/Aksak/Özcan Sönmez.
Gittiğin ilk günden hasretin başlar/Sâmi Derintuna/Hüseynî/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Gittiğin yerde unutma bir gün olsun beni an/Karcığar/Şarkı/Ağır Aksak/Mustafa Sunar.
Gittiğin yerlerde unutma beni/Fethi Karamahmudoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Erol Uzunöner (Uzunömeroğlu).
Gittiğin yollardan dönmesen bile/Nuran Severcan/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Faruk Şâhin.
Gittiğin yolları yakın sanarak/Tevfik Baykara/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Necdet Tokatlıoğlu.
Gittin Ada’nın her şeyi her zevki de gitti/Mustafa Nâfiz Irmak/Buselik/Şarkı/Aksak Semâî/Yücel Aşan.
Gittin Ada’nın her şeyi her zevki de gitti/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
Gittin artık gözlerim kan ağlasın/Vâhit Özaydın/Dügâh/Şarkı/Müsemmen/Alâeddin Yavaşça.
Gittin artık gözlerim kan ağlasın/Vâhit Özaydın/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Nihat Adlim.
Gittin beni bî-kes gibi hicrâna bıraktın/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Ahmet Bey (Piyanist).
Gittin bir hayâl gibi bir gün geri dönersin/Sedat Pınar/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Gevherî Osmanoğlu.
Gittin birşeylerden kaçıyor gibi/Taner Çağlayan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mahmut Koçbay.
Gittin bu gönül sanki hazan bahçesi oldu/Yâkup Bey/Bayati/Şarkı/Curcuna/Şükrü Tunar.
Gittin bu gönül sanki hazan bahçesi oldu/Yâkup Bey/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/İsmail Safâ Olcay.
Gittin de bıraktın beni aylarca kederde/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Münir Nûrettin Selçuk.
Gittin de bıraktın beni böyle perişan/Mehmet Yazar/Hüseynî/Şarkı/Yürük Semâî/Mehmet Yazar.
Gittin de bütün neş’emi nâçâr elem aldı/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Gittin döneceksin diye hep yollara baktım/İsmet Tahtacıoğlu/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Cavit Ersoy.
Gittin dönersin diye gözüm yollarda kaldı/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Şükrü Tunar.
Gittin uzaklara çaresiz kaldım/Osman İper/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ferit Sıdal.
Gittin ya sensiz kaldım bu yerde/Sevinç Atan/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Ömür Gençel.
Giyindikçe füsununla çekersin/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Hüseyin Sâdettin Arel.
Gizemli alevlerin rüzgarıyla tutuşan/Yekta Güngör Özden/Hüseynî/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Gizlemeye yıllarca inan mecbur değilsin/Vedat Fidanboy/Ferahnâk/Şarkı/Aksak (Yürük)/Özcan Sönmez.
Gizli olan aşkımız artık dillere düştü/Ercan Akbay/Buselik/Şarkı/Aksak/İsmail Demirkıran.
Gizli sevdâ çeken bilir âh bu aşkın tadını/Zeki Duygulu/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Zeki Duygulu.
Gizli sevdim cân ü dilden kimseye fâş etmedim/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Tâhir Ağa.
Gizlice şâha buyur/Hicaz (Hümâyun)/İlâhi/Sofyan/Adile Sultan.
Gizlimiz yok saklımız yok bizde her şey aşikâr/İsmet Tahtacıoğlu/Acemkürdi/Şarkı/Müsemmen/Yener Topaloğlu.
Gonca açmaz gül olmaz baharı yok gönlümün/Osman Nihat Akın/Hicazkâr/Şarkı/Müsemmen/Emin Ongan.
Gonca açmış çiçek misin/Necâti Dilsizoğlu/Karcığar/Şarkı/Aksak/Alâeddin Şensoy.
Gonca gülsün/Nâbî/Karcığar/Şarkı/Yürük Semâî/Necmi Pişkin.
Gonca gülsün bülbül-âsâ özlerim/Acemkürdi/Şarkı/Müsemmen/Selânik’li Ahmet Efendi.
Gonca idik gül olduk/Şâdi Kurtuluş/Bayatiaraban/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Goncalar açtı bahar oldu yine gülmedi gül/Hicaz/Şarkı/Aksak/Drama’lı Hasan Hasgüler.
Goncalar güller seni kıskanıyor bir tânem/Şükran Işık/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Goncalardan goncasın sen handelerden handesin/Câhit Öney/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Rüştü Eriç.
Gonce-i nâzende hâli gülşen-i ikbâl iken/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Lem’î Atlı.
Göçüp gitti seneler/Sedat Ergintuğ/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/H. Hüsnü Üstün.
Göğsümden kaçıp gittin/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Refik Fersan.
Göğsümün üstünde derin bir sızı var/Nedim Uçar/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Aydın Tekindor.
Göğsünde açılmış iki goncayla baharsın/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Mustafa Nâfiz Irmak.
Göğsüne takınmış güller/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Sabri Süha Ansen.
Gök mâvi dağlar yeşil cennet ülkem Türkiye’m/Yalçın Benlican/Buselik/Ç. Ş./Aksak-N. Sofyan/Kudret Güner.
Gök mavisi gözlerini siyah saçın tellerini/Şâhin Çangal/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/İsmâil Demirkıran.
Gök’e yaslanmış dağlar/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Sahak Hocasar (Kemânî).
Göklerden boşalır gönlüme doğru/Şule Özmen/Hicaz/Şarkı/Aksak/Nezahat Soysev.
Göklere açtım elimi döndürdüm sana yönümü (Yıldız)/Özcan Korkut/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Özcan Korkut.
Göklere uçalım gel de sevgilim/Ayten Baykal/Hicazkâr/Şarkı/Evfer/Bilge Özgen.
Gökten düşen sular gibi (GÖZLERİNİ ÇOK ÖZLERİM)/Abdullah Akay/Eviç/Şarkı/Düyek/Bahri Altıntaş.
Gökyüzüm olsan seni dağ gibi sevsem/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ahmet Dalkılıç.
Gökyüzünde saf saf olmuş melekler (Merhaba şehr-i.)/Yılmaz Çiçek/Acemaşîran/İlâhi/Düyek/Hasan Şanlıtürk.
Gökyüzünde sarı yıldız/Cenan Akın/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/Cenan Akın.
Gökyüzünde tüten olsam yeryüzünde biten olsam/Karacaoğlan/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Selâhattin İnal.
Gökyüzünden bir kız indi/Hıfzı Altümsek/Hicaz/Şarkı/Düyek/İbrahim Halil Taşkent.
Gökyüzünden dünyâya her gece göz kırpardım (Ben bir yıldız.)/İlter Yeşilay/Hüseynî/Ç. Ş./Nim Sofyan/Bilge Özgen.
Gökyüzünü sarıp gezen bulutlar bir hikâye gibi anlatır beni/Berran Yalçın/Bayati/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Gölge gibi dolaştım ardından adım adım/Orhan Tokmakoğlu/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Nûri Halil Poyraz.
Gölgelendi yine sular hayâlin kaldı derinde/Edip Kayhan Özışık/Hicaz/Şarkı/Düyek/Edip Kayhan Özışık.
Gölgene kondu gönül al avut vurma sakın/Fethi Karamahmudoğlu/Hicaz/Şarkı/İkiz Aksak/Fethi Karamahmudoğlu.
Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz/Yusuf Nalkesen/Hicaz/Şarkı/Semâî/Yusuf Nalkesen.
Gönlü sermiş âşık yere/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ahmet Uzel.
Gönlüm ağlamaklı efkârlı bugün/Hüseyin Balkancı/Hüzzam/Fantezi/Düyek/Rıdvan Tandoğan.
Gönlüm aldı ol meh-i sîmîn-bilek/Arazbarbuselik/Şarkı/Aksak/Nûman Ağa.
Gönlüm aldın ey meh-cemâl/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/İsmet Ağa.
Gönlüm aldın gösterip rûy-i vefâ/Bayatiaraban/Şarkı/Devr-i Hindî/Hacı Arif Bey.
Gönlüm böyle bir aşka isyan ediyor/Gökhan İpek/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Hüseyin Erbay.
Gönlüm bu bekleyişten bulamıyor teselli/Mehmet Altınköprü/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Tekin Para.
Gönlüm bulut olmuş yürür dolu dolu/Nimet Gündoğan/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Bilge Özgen.
Gönlüm düşüyor çırpınarak gizli kemende (SANDAL)/Turgut Tarhan/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/İsmail Baha Sürelsan.
Gönlüm elem-i hicrine yanar derd-i serimden/Ferahnâk/Şarkı/Sofyan/Hâfız Yusuf Efendi.
Gönlüm geri dön yok ki mecâlin gidemezsin/Bayati/Şarkı/Aksak/Kasım İnaltekin.
Gönlüm gözündeki mehtâba daldı/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Haydar Tatlıyay.
Gönlüm gülü gülşende görüp sevmeye kandı/Bayati/Şarkı/Aksak/Nâdir Hilkat Çulha.
Gönlüm her an simsiyah bakışlarınla eriyor/Kâmuran Yarkın/Hicaz/Fantezi/Değişmeli/Kâmuran Yarkın.
Gönlüm heves-i zülf-i siyehkâre düşürdüm/Hisarbuselik/Y. S./Yürük Semâî/Zekâî Dede.
Gönlüm içli saz oldu bak inliyor elinde/İsmet Çetinsel/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Ali Ulvi Baradan.
Gönlüm kuru bir gül gibi titrerken adında/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Rıdvan Lâle.
Gönlüm kuru bir gül gibi titrerken adında/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/M. Fatih Salgar.
Gönlüm kuru bir gül gibi titrerken adında/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Salih Suphi Soner.
Gönlüm kuru bir yaprak gibi uçmakta sana/Filiz Bedük/Ferahfeza/Şarkı/Aksak/Yılmaz Karakoyunlu.
Gönlüm nar çiçeği akşamların ardınca koştu/Sevinç Atan/Ferahfeza/Fantezi/Semai/Cavit Ersoy.
Gönlüm ne dertlidir ne de bahtiyar/Necip Fâzıl Kısakürek/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ahmet Hatipoğlu.
Gönlüm neden feryâd eder/Münip Bey (Muallim-Melekzâde)/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Münip Bey (Muallim-Melekzâde).
Gönlüm nice bir senden uzak günleri saysın/Vecdi Bingöl/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Mustafa Nâfiz Irmak.
Gönlüm o yeşil gözleri yâdetti bu akşam/Alâeddin Yavaşça/Bayati/Şarkı/Yürük Semâî/Alâeddin Yavaşça.
Gönlüm oldu aşkının âvâresi/Atâyi/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Sâdun Aksüt.
Gönlüm onu göğsündeki benden tanıyordu/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Sadettin Kaynak.
Gönlüm öpüşürken saçının dalgalarında/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Sahak Hocasar (Kemânî).
Gönlüm özler kaybolan mânâlı mahzûn çehreni/Rehâ Gizey/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Gönlüm sana bilsen ne kadar bağlı derinden/Osman Nûri Özpekel/Dügâh/Şarkı/Aksak/Osman Nûri Özpekel.
Gönlüm sana bir gecede bağlandı güzel kız/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Zeki Duygulu.
Gönlüm seher yeli gibi daldan dala essem diyor/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Gönlüm seni ey şûh-i sitem-ger sever oldu/Gedâyî/Ferahfeza/Şarkı/Yürük Semâî/İsmâil Demirkıran.
Gönlüm seni istiyor yokluğunla kedersin/M. Nuri Parmaksız/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Engin Çır.
Gönlüm seni sâdık sandı/Hakkı Bey (Çarşı’lı)/Isfahan/Şarkı/Aksak/Nûman Ağa.
Gönlüm sevdalarla hep gözüm yaşlarla dolu/Bertan Üsküdarlı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Bertan Üsküdarlı.
Gönlüm sevdi de seni bir türlü vaz geçmiyor/Cemil Çataloğlu/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Necdet Dönmez.
Gönlüm sızlar derinden ufukta gün solunca/Fatma Şala/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Hasan Dede Dinç.
Gönlüm yanıyor çöl gibi sahra budur işte/Mehmet Tûran Yarar/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Gönlüm yanıyor çöl gibi sahra budur işte/Mehmet Tûran Yarar/Eviç/Y. S./Yürük Semâî/Mustafa Bilgiç.
Gönlüm yanıyor hasretinin kor ateşinden/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Gönlüm yaralı bilmiyorum yar bana n’oldu/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Kadri Şençalar.
Gönlüm yaralı bilmiyorum yar bana n’oldu/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Süleyman Mertkanlı.
Gönlüm yaşanacak günlere dargın/Ali Çağlayan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yener Elmas.
Gönlüm yeni bir sevgili mümkün mü beğensin/Vâhit Özaydın/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Gönlüm yeniden düştü benim âteş-i aşka/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Gönlüm yine bir şûh-i cefâ-pîşe ye aktı/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Gönlüm yine ol şûh-i sitemkâre mi kaldı/Acemkürdi/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Gönlüm yine sensiz geçen akşamla hazindi/Yılmaz Karakoyunlu/Hüseynîbuselik/Şarkı/Aksak/Yılmaz Karakoyunlu.
Gönlümde açmadan solan bir gülsün (GÖNLÜMDE AÇMADAN SOLAN.)/Sâdık Şendil/Hicaz/Şarkı/Düyek/Şekip Ayhan Özışık.
Gönlümde aşk çiçeğimdin solmasaydın olmaz mıydı/Ercan Akbay/Bayati/Şarkı/Düyek/Mümin Salman.
Gönlümde aşk çiçeğimdin solmasaydın olmaz mıydı/Ercan Akbay/Hicaz (Uzzâl)/Fantezi/Aksak/Ruşen Yılmaz.
Gönlümde derin bir sızı vardır elinizden/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Selâhattin Pınar.
Gönlümde gonca iken neden soldun güzelim/Suna Korkmaz/Aşkefza/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Gönlümde hazânı erken gördüm de sandım çiçekler de benim derdimde/Nûrettin Baykal/Hicaz/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Gönlümde özleminle yolunu bekliyorum/Şâdi Kurtuluş/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Necdet Tokatlıoğlu.
Gönlümde saadet diye bir his bulamazsın/Cemâlettin Yavaşça/Hüzzam/Şarkı/Yürük Semâî/Alâeddin Yavaşça.
Gönlümde tutuşmuş bu büyük yangını söndür/İ. Nedim Güntel/Hicaz/Şarkı/S. Semai/Hasan Esen.
Gönlümde ümit dilde bahar/Enver Özçağlayan/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Enver Özçağlayan.
Gönlümde yanan aşk ateşi ile virân olayım/Kemâl Kaplancalı/Bayati/Şarkı/Yürük Semâî/Alâeddin Yavaşça.
Gönlümdeki özlem bilemezsin ne büyüktür/Hikmet Orhan/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Emin Değirmenci.
Gönlümdeki sabır taşı bahar yapar bazan kışı/Sâmi Derintuna/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Gönlümdeki son çiçek yıllar boyu solmasın/Mustafa Günay/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mustafa Günay.
Gönlümdeki ümitler söndüler birer birer/Azize Emel Karataş/Eviç/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Gönlümdeki yangın seninle söner/Erol Kavşit/Karcığar/Fantezi/Düyek/Bilge Özgen.
Gönlümdeki yangında tutuşmuş yanıyorsun/Halil Soyuer/Hicaz/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Gönlümden habersizce rüzgar gibi gelip geçtin/Ünsal Silleli/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ünsal Silleli.
Gönlüme bu sevgin düştü düşeli/Sevim Sürer/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Özgen Gürbüz.
Gönlüme dert oldu dargın gidişin/İrfan Türkoğuz/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ali Arıkan.
Gönlüme özlemle davet ediyorum seni/Nurten Demirtaş/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Ünsal Silleli.
Gönlümse eğer istediğin al senin olsun/Vecdi Bingöl/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Mustafa Nâfiz Irmak.
Gönlümü aldın güzel kalbimi çaldın güzel/Alâeddin Yavaşça/Hicaz/Şarkı/Düyek-Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Gönlümü avutamadım/Hüseyin Aydın Kaya/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ferit Sıdal.
Gönlümü bir tıfl-ı dilbâz/Enderûnî Vâsıf/Hicazkâr/Şarkı/Türk Aksağı/Tâhir Efendi.
Gönlümü cânâna verdim oldu cânânım gönül/Kirâmeddin Efendi (Şeyh)/Isfahan/Şarkı/Ağır Aksak/Zeki Arif Ataergin.
Gönlümü dinmeyen bir sızı sardı/Güner Ceylân/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sabri Süha Ansen.
Gönlümü dûçâr eden bu hâle hep/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Şevkî Bey.
Gönlümü düşürdüm sende gezerken/Halil Soyuer/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Mediha Şen Sancakoğlu.
Gönlümü gözlerinle kalbimi sözlerinle/Şâhin Çangal/Hicaz/Şarkı/Düyek/Şâhin Çangal.
Gönlümü hicrâna yaktı âh o meh-veş n’eyleyim/Rahmi Bey/Bayatiaraban/Şarkı/Ağır Aksak/Rahmi Bey.
Gönlümü ihyâ eden günden güne sensin benim/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Klârnetçi İbrâhim Efendi.
Gönlümü kaptırdım bir güzel gözlüye/M. Aziz Bolel/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Gönlümü mahzûn eden hep o siyah dîdelerin/Ahmet Uzel/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Gönlümü mir’at-ı hüsnün seyri hayran eyledi/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Hacı Fâik Bey.
Gönlümü vîran eden a’dâyı dilşâd eyleme/Hicazaşîran/Beste/Çenber/Zekâî Dede.
Gönlümün âlâyiş-i dünyâya istiğnâsı var/Karcığar/Şarkı/Devr-i Hindî/Hacı Arif Bey.
Gönlümün bahçesinde öyle bir çiçeksin ki/İsmail Hakkı Baradan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ali Ulvi Baradan.
Gönlümün bahçesinde özlediğim bir gül ol/Fazlı Ertekin/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Sâlih Berkmen.
Gönlümün hayli zaman özge perîşanlığl var/Bayatiaraban/Şarkı/Curcuna/Hacı Arif Bey.
Gönlümün her gece açar sevdâsı/Şafak Atayman/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Erdoğan Berker.
Gönlümün içindedir gözden ırak sevdiğim/Vecdi Bingöl/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Gönlümün içindeki sevgi midir bilmem ki/Doğan Tamer Akbaş/Hicaz/Şarkı/Düyek/Doğan Tamer Akbaş.
Gönlümün ilhâmını gözlerinde buldumdu/Melâhat Akan/Bayati/Şarkı/Düyek/Fehmi Tokay.
Gönlümün neş’esisisin beni büyüler sesin/Sadun Aksüt/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Sadun Aksüt.
Gönlümün penbe çiçeği/Neveser Kökdeş/Hicazkâr/Şarkı/Semâî/Neveser Kökdeş.
Gönlümün şarkısını gözlerinde okurum/Muzaffer İlkar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Muzaffer İlkar.
Gönlümün zinciri koptu kopacak/Hüseyin Balkancı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Korkut Samancı.
Gönlümüzden yüzlerce sevdalı gelip geçti/Yılmaz Karakoyunlu/Buselik/Şarkı/Düyek-Semai/M. Sabri Akçagül.
Gönlümüzü biliyorlar/Veli Bakırlı/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Yusuf Nalkesen.
Gönlünde olsam sevdalı yarim/Mustafa Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Semai/Mustafa Ünal Yılmazer.
Gönlüne giden yolu bir bulabilsem/Uğur Gür/Bayati/Şarkı/Sofyan/Alâeddin Şensoy.
Gönlünü açsan da yâre sana olmaz yine çâre/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ahmet Uzel.
Gönlünü versen bana (YAMAN KIZ)/Burhanettin Deran/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Burhânettin Deran.
Gönül aşka vuruyorsa sebebi sensin efendim/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Gönül aşkından oldu pâre pâre/Vâhit Özaydın/Acemaşîran/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Gönül aylarca ateşli aşkınla./Hicaz/Şarkı/Aksak/Şükrü Tunar.
Gönül bahçemde bir gül var/Hayri Köroğlu/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Gönül bahçemde çiçekler solmadan/Celalettin Erkal/Hüzzam/Şarkı/Düyek-Semai/Celalettin Erkal.
Gönül bahçemde son güller coşarken gitme cânânım/Sevinç Atan/Dilkeşhaveran/Ağır Semai/Aksak Semai/Ömür Gençel.
Gönül beni usandırdı bana ağyârı andırdı/Karcığar/Şarkı/Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Gönül bezm-i harâb-âbâd-ı gamdır/Mehmet Sâdi Bey/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Hacı Arif Bey.
Gönül bilmez gönül bilmez/Şâdi Kurtuluş/Hicaz/Şarkı/Aksak/Nihat Adlim.
Gönül bir âfet-i devrânın oldu şimdi meftûnu/Gerdaniye/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Gönül bir aşinâ bulsa yeni bir âleme dalsa/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Gönül bir dem karar etmez hayâl-i yâre düştüm ben/Zeki Arif Ataergin/Dilkeşhaveran/Beste/Lenk Fahte/Zeki Arif Ataergin.
Gönül bir şûh-i devrâne./Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı).
Gönül bu derde salan bir elâ gözdü seni/Fethi Karamahmudoğlu/Bayati/Şarkı/Düyek/Rüştü Eriç.
Gönül bu ne durur ne de söz dinler/Nâhit Hilmi Özeren/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Râkım Elkutlu.
Gönül civan ister boyu boyumca/Ramazan Gökalp Arkın/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Gönül coşar ince ince/Güzide Taranoğlu/Acemaşîran/Şarkı/Nim Sofyan/Akın Özkan.
Gönül çalabın tahtı/Yunus Emre/Hüseynî/Türkü/Curcuna/Sadun Aksüt.
Gönül çeşm-i nigârın müptelâsı/Rıza Bey (Kânûni)/Bestenigâr/Şarkı/Curcuna/Abdülkâdir Töre.
Gönül defterinden sildin mi beni/Güngör karagözlü/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Burhan Bakışkan.
Gönül denen bir kuşum var/Sâdık Atay/Hicaz/Şarkı/Düyek/Caner Bakır.
Gönül derdi çekenleri gizlice yaş dökenleri/Vecdi Bingöl/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Selâhattin Pınar.
Gönül derdim üçbeş değil yüz benim/Hasan Karakuş/Karcığar/Şarkı/Sofyan/Ali Şenozan.
Gönül derdin nedir söyle/Ahmet Özkök/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ahmet Özkök.
Gönül derdin nedir söyle/Ahmet Özkök/Hicazkâr/Şarkı/Aksak Semai Evferi/Ahmet Özkök.
Gönül derdiyle ah eyler derinden dağlı bir ney var/Mehmet Turan Yarar/Besteısfahan/Şarkı/Müsemmen/Cavit Ersoy.
Gönül derdiyle ah eyler derinden dağlı bir ney var/Mehmet Turan Yarar/Hüseynî/Türkü/Curcuna/Uğur Şumnulu.
Gönül derdiyle ah eyler derinden dağlı bir ney var/Mehmet Tûran Yarar/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Metin Everes.
Gönül desem çiçek sanır takar geçer o çifte ben/Turgut Çelik/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ömür Gençel.
Gönül dinle sana bir çift sözüm var/İbrahim Halil Taşkent/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Halil İbrâhim Taşkent.
Gönül dizginlerin elimde olsa sen beni bu türlü coşturamazdın/Vedat Özdemir/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Vedat Özdemir.
Gönül doruklarından gelen/Cansın Erol/Hüseynî/Şarkı/Y. Semai/Ali Şenozan.
Gönül dostu istiyorsan gönlüne/Cengizhan Altuntaş/Hüzzam/Şarkı/Yürük Aksak/Niyâzi Şengül.
Gönül durup dururken bir güle uçtu kuş gibi/Selim Aru/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Şükrü Tunar.
Gönül düşme bu rütbe âh ü zâre/Gülizar/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Gönül düşme bu rütbe âh ü zâre/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Râif Bey (Ûdî).
Gönül düştü çâre yoktur/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Kemençeci Usta Yani.
Gönül düştü yine gülzâr-ı zevke/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Tatyos Efendi.
Gönül enginliğimde kabardıkça sularım/Engin Çır/Buselik/Şarkı/Düyek/Suphi İdrisoğlu.
Gönül geçmiş baharı an/Fethi Karamahmudoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Fethi Karamahmudoğlu.
Gönül geçti güzel senden/Buselik/Şarkı/Aksak/Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı).
Gönül gel gitme gurbete/Karacaoğlan/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Sâdi Hoşses.
Gönül genç duruyor beden takatsiz/Kadir Yaralı/Hicaz/Fantezi/Düyek/Hüseyin Soysal.
Gönül girmekle yâr âguşuna kanmaz vusûl ister/Bestenigâr/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Gönül giryân ü nâlândır senin derd-i firâkınla/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mûsa Süreyyâ Bey.
Gönül gitmek ister gurbet illere/Emrah/Eviç/Şarkı/Aksak/Ahmet Hatipoğlu.
Gönül güldü seninle umut ve mut buldu bak/Macit Gezgen/Acemkürdi/Fantezi/Semâî/Macit Gezgen.
Gönül gülmeyi unuttu/Hasan Kaya Manioğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Nihat Adlim.
Gönül harareti sönmez şarab-ı kevserle/Fuat Hulûsi Demirelli/Buselik/Şarkı/Düyek/Şükrü Şenozan.
Gönül hayâl peşinde koşar mı hiç derdim de./Fâruk Kayacıklı/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Fâruk Kayacıklı.
Gönül hayrân oluptur aşk elinden/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Sofyan.
Gönül her gördüğün dildâre birden müptelâsın/Hüseyin Rifat Işıl/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Arif Sâmi Toker.
Gönül hıçkırıklı rûh üzgün sessiz/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/İsmet Kavanozlar.
Gönül hicrinle kan ağlar harabdır/Acemaşîran/Şarkı/Devr-i Hindî/Aleksan Efendi (Kemânî Ağa).
Gönül hûn oldu şevkînden boyandım yâ Resûlallah/Abdülkadir Keçeoğlu (Yaman Dede)/Hicaz/İlâhi/Fahte/Doğan Ergin.
Gönül hûn oldu şevkînden boyandım yâ Resûlallah/Abdülkadir Keçeoğlu (Yaman Dede)/Hüseynî/İlâhi/Düyek/Remzi Oktar.
Gönül istasyonunda iki tren duruyor/Orhan Kızılsavaş/Aşkefza/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Gönül ister otursaydık dizdize/İbrahim Bodur/Buselik/Şarkı/Curcuna/Amir Ateş.
Gönül kâşânesinde acep neler değişti/Dinçer Sipahi/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna-Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Gönül kazanılır zaptedilemez/Zekâi Tunca/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Zekâi Tunca.
Gönül kuşu uçtu uçar/Mustafa Tahralı/Gerdaniye/Şarkı/Düyek/Ahmet Hatipoğlu.
Gönül mazhardır envâr-ı cemâle/Mehmet Nasûhî Efendi/Bayatiaraban/İlâhi/Düyek/Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî).
Gönül meyleyledi bir meh-cemâle/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı).
Gönül neş’esini seninle buldu/Hüzzam/Şarkı/Curcuna.
Gönül o gonce-fem’in çâker-i kemînesidir/Dilkeşhaveran/Beste/Zincir/Zekâî Dede.
Gönül o turra-i müşkîn-kemende düşmüştür/Yahyâ Nazîm Efendi/Buselik/Beste/Zincir/Yahyâ Nazîm Efendi.
Gönül ol gonce-fem’in bülbül-i âşüftesidir/Hisar/Beste/Çenber/(Dede Efendi-Y. Öztuna’da).
Gönül öyle bir esrar ki sarılmış tüller gibi/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin/Şemsi Belli/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Muzaffer İlkar.
Gönül sana çoktan bende./Bestenigâr/A. S./Aksak Semâî/İsak Varon.
Gönül sana çöl suya hasret kalmış susuyor/Yalçın Benlican/Hicaz/Şarkı/Aksak/Burhan Durucu.
Gönül sana tapalı/Fuat Hulûsi Demirelli/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Gönül sen kendini sanma ihtiyar/Kenan Akansu/Hüseynî/Şarkı/Aksak (Yürük)/İlgün Soysev.
Gönül seni ayık bulsam sorsam hâlin nedir diye/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Gönül seni bulmuş ise başkasını anar mı hiç/Fethullah Gülen/Hüzzam/İlâhi/Sofyan/Sadun Aksüt.
Gönül sevdâ seline kapılma sakın/Zeki Arif Ataergin/Dilkeşhaveran/Şarkı/Curcuna/Zeki Arif Ataergin.
Gönül sevdaya tutulmuş/Azmi Aytaç/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İsmail Akçapınar.
Gönül tâb-âver oldu şimdi mânend-i meh-i tâbân/Arazbar/A. S./Aksak Semâî/Sâdullah Efendi.
Gönül telim titremiş kulak veren var mı ki/Yılmaz Karakoyunlu/Bayati/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Gönül tellerini germe bu kadar sevgiden anlayan kaç kişi kaldı/Erol Güngör/Hüseynî/Şarkı/Evfer/Göksel Baktagir.
Gönül tezgâhımda şiir dokudum iplik iplik nakışında sen varsın/Abdurrahim Karakoç/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Osman Babuşcu.
Gönül verdim bir civâne/Sultan III. Selim (İlhâmî)/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Sultan III. Selim (İlhâmî).
Gönül verdim bir güzele/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Nasib’in Mehmet Yürü.
Gönül verdim bir güzele ne nâziktir gör sen hele/Bayatiaraban/Şarkı/Düyek/Ahmet Ağa.
Gönül verdim bir zâlime/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ali Ağa (Kemânî).
Gönül verdim o dildâre/Araban/Şarkı/Ağır Düyek/Nûman Ağa.
Gönül verdim sana ey gül/Eviç/Şarkı/Düyek.
Gönül verme bî-vefâya/Buselik/Şarkı/Aksak/Tanbûri İzak Efendi.
Gönül vermek dillerde kolay/Erol Sayan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Erol Sayan.
Gönül yandı yine bir meh-cemâle/Hicazzemzeme/Şarkı/Düyek/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Gönül yarasından acı duyanlar/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Selâhattin Pınar.
Gönül yine inandın sen bir çapkına tutuldun/Sabahattin Hizmetli/Hicaz/Şarkı/Düyek/Özgür Ulaş Doğanoğlu.
Gönül yolu dar geldi/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Râkım Elkutlu.
Gönül yüz sürmek ister hak-i pâye yâ Resûlâllah/Vahyî/Eviç/İlâhi/Düyek/Ahmet Efendi (Mutafzâde).
Gönül zâten aşka aşık serseri/Tümay Başer Üçok/Ferahfeza/Şarkı/Semai/Alâeddin Yavaşça.
Gönülde aşk denen mutluluk varken/Sami Derintuna/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Alâeddin Pakyüz.
Gönülde bir ateş yakalım dedi/Karcığar/Şarkı/Aksak/Mustafa Nâfiz Irmak.
Gönülde buldum esrâr-ı Üveys’i/Osman Şems Efendi/Bayati/İlâhi/Düyek/Osman Bey (Neyzen-Hamamî).
Gönülde dağ-ı gam-ı aşkını nihân buldum/Bayati/Beste/Zincir/Tâhir Efendi.
Gönülde firâkın bana gam oldu/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Gönülde sevda var nasıl da özler/M. Ünal Yılmazer/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/M. Nazmi Özalp.
Gönülde söyleniyor o en güzel şarkılar/M. Ünal Yılmazer/Hicaz/Şarkı/Düyek/M. Ünal Yılmazer.
Gönüldeki tomurcuklar güldür geçilmez/Necâti Çağırıcı/Hicaz/Türkü/Aksak/Amir Ateş.
Gönülden bağlıydım sana yakındım/Mehmet Ulusoy/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ûdî Hırant (Kenkiloğlu).
Gönülden bağlıyım sevgili sana/Türkân Öncü/Hicaz/Şarkı/Semâî/Türkân Öncü.
Gönülden gönüle çağlar geçersin/Mustafa Nâfiz Irmak/Bayati/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Gönülden gönüle çağlar geçersin/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Muzaffer İlkar.
Gönülden gönüle yol olur gözler/İbrahim Halil Taşkent/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Halil İbrâhim Taşkent.
Gönülden hâtır-ı viran gülmedi gitti/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Gönülden hüzünler silindi gitti (MUTLULUK)/Cânip Avcı/Acemkürdi/Şarkı/Semâî/Erol Bingöl.
Gönülden isteseydin gönlümde sen olurdun/Eviç/Şarkı/Düyek-Sofyan/Sadettin Kaynak.
Gönülden özlerim o gülizârı ben/Ahmet Uzel/Bestenigâr/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Gönülden özlüyorsak yolları gözlüyorsak sevip seviliyorsak aşkımızdan kime ne/İbrahim Halil Taşkent/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/İsmâil Demirkıran.
Gönülden seni sevmek ne güzeldir Anadolu/Hüseyin Canbaba/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Gültekin Aydoğdu.
Gönülden sevmeyi bilemedikçe güzeli çirkini farkedemezsin/Hüsamettin Olgun/Eviçmaye/Şarkı/Aksak-Y. Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Gönülden sevmeyi bilemedikçe güzeli çirkini farkedemezsin/Hüsâmettin Olgun/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
Gönüller uğrusu bir yâr-i bî-amânım var/Hüseynî/Y. S./Yürük Semâî/Kara İsmail Ağa.
Gönüller yakıcı hercâî zâlim/Hicaz/Köç./Serbest.
Gönüller yurdunun bahçelerinde/Samim Arıksoy/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Erol Sayan.
Gönüllerde taht kurdun oldun gerçek bir ece/Akın Özkan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Akın Özkan.
Gönüllerde tesellidir o eski şarkılar/Fazilet Bilge/Bayati/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Gönüllerin hep coştuğu./Şâdiye Özkır/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Şâdiye Özkır.
Gör bana felek n’eyledi/Hüseynî/Şarkı/Yürük Semâî/Leon Hancıyan.
Gör hâlimi (cânâ/cânân) bana (çeşmin/hicrin) neler etti/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Hacı Fâik Bey.
Gör ne hâle koydu beni yavrucağım ayrılık/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Fâiz Kapancı.
Gördüğü her dilbere sevdayla bağlandı gönül/Ali Bektaş/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindi/Ahmet Özkök.
Gördüğüm dem vech-i hurşîdin efendim ben senin/Isfahan/Şarkı/Curcuna/Kirkor Çulhayan.
Gördüğüm gün rûyini ey mehlika/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Nikoğos Ağa.
Gördüğüm gün sevmeğe ettim emel/Ferahnâk/Şarkı/Sofyan/Necip Paşa.
Gördüğüm günden beri ey şîvekâr/Bayati/Şarkı/Düyek/Rif’at Bey.
Gördüğüm günden beri mecburunum bilmez misin/Vâhit Özaydın/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Rüştü Eriç.
Gördüğüm her pınarda/Ö. Bedrettin Uşaklı/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Erol Başara.
Gördüğümle ey gül-beden irâdetim gitti elden/Bayati/Şarkı/Ağır Aksak/Markar ağa.
Gördüğün her güzele ne çıkar yansan gönül/Kemâl Aksoy/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Adem Şâhin.
Gördükçe seni âteş-i hicrânımı yendim/Hayri Tümer/Acemaşîran/Şarkı/Sengin Semâî/İbrâhim Tuğberk.
Gördükde sen şûh-i şeni/Hüseynîzemzeme/Şarkı/Evfer/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Gördükte seni ey dil-pesendim/Mihrî/Arazbarbuselik/Şarkı/Türk Aksağı/Kemânî Ethem Ağa.
Gördüm amma hâli meh-rû/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Markar Ağa.
Gördüm bugün o güzeli/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Agop (Şaşı).
Gördüm ki etrafını almış hep ağyâr/Ahmet Uzel/Eviç/Şarkı/Sengin Semâî/Ahmet Uzel.
Gördüm ki halin pek derbeder’dir/Mustafa Uyan/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Mustafa Uyan.
Gördüm ki sarmış yârimin etrâfını ağyar/Süleyman Erguner/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Süleyman Erguner.
Gördüm ol çeşm-i humârın karesin/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Agop (Şaşı).
Gördüm onu solmuş ne ipek saç ne güzellik/Hikmet Şinasi Önol/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hasan Şanlıtürk.
Gördüm seni ey şûh-i şen aman/Ferahnâk/Şarkı/Düyek/Hacı Arif Bey.
Gördüm seni gönlüm yine hayretlere daldı/Münip Bey (Muallim-Melekzâde)/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Münip Bey (Muallim-Melekzâde).
Gördüm seni sevdim güzelim gonce-i tersin/Hüseyin Sîret Özsever/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/İrfan Doğrusöz.
Gördüm yine bir dilber-i mahmur-nigâhı/Mehmet Sâdi Bey/Hicazkâr/Şarkı/Yürük Semâî/Rif’at Bey.
Gördüm yüzünü gözlerimin nûru karardı/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Gördüm yüzünü gözlerimin nûru karardı/Karcığar/Şarkı/Aksak/Hasan Fehmi Mutel.
Göreli gül yüzünü a canım/Hicaz/Şarkı/Aksak/Giriftzen Asım Bey.
Gören üftâde olur hüsn-i bî-bahânesine/Hüzzam/Beste/Zincir/Dede Efendi.
Göresin mi geldi beni meleğim (GURBET MEKTUBU)/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Görmeden yârin yüzünü geldi geçti kaç bahar/Hasan Soysal/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Hasan Soysal.
Görmedim âlemde vefâ hiç kimseden/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Görmedim gözlerinde yıllar yılı bir vefâ/Ercan Akbay/Bayati/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Görmedim gözlerinde yıllar yılı bir vefâ/Ercan Akbay/Bestenigâr/Şarkı/Devr-i Hindî/İsmâil Demirkıran.
Görmedim ömrümün âsûde geçen bir demini/Kadri Şençalar/Hicaz/Şarkı/Aksak/Kadri Şençalar.
Görmedim uysun felek âmâlime/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Görmek için Leylâ’yı Mecnûn çöllerden geçer/Seyfi Güldağı/Hicaz/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Görmek ister bu gönlüm hâlâ seni/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Görmek ister gözlerim her dem seni/Hüseynî/Şarkı/Devr-i Hindî/Tanbûri Cemil Bey.
Görmek müyesser olmadı mâhım/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Nikoğos Ağa.
Görmemiş çeşm-i felek hiç/Mustafa Nafiz Irmak/Hüzzam/İlahi/Serbest/Salih Suphi Soner.
Görmemiştim böyle dilber böyle (rûh-efzâ/dil-efzâ) güzel/Hisar/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Görmesem gözlerini bağlanırmıydım sana/Turgay Akalın/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Turgay Akalın.
Görmeyince sabr edemem bir saat/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Hasan Ağa.
Görmeyip gözlerini vasfına mehrû dediler/Yâsin Hatipoğlu/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Sadettin Çevik.
Görmez oldu çeşmimiz hicrinle hâb/Acembuselik/Şarkı/Ağır Aksak/Tanbûri Aleksan Efendi (Notacı).
Görmez oldu çeşmimiz hicrinle hâb/Bestenigâr/Şarkı/Curcuna/Ali Salâhî Bey (Ûdî).
Görmez oldum hayli demdir yârımı/Ahmet Uzel/Bestenigâr/Şarkı/Düyek/Ahmet Uzel.
Görmez oldum sevdiğim sen mâhımı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Görmezsem eğer sevdiceğim hüsn-i mir’atın/Hicazkâr/Şarkı/Sengin Semâî/Mehmet Yürü (Nasib’in).
Görmüş mü mislin âyâ zamâne/Dügâh/Şarkı/Aksak Semâî/Hacı Fâik Bey.
Görmüşüz âteş-i sûzânını bilmez değiliz/Hicaz/Şarkı/Şarkı Devr-i Revânı/Ali Rızâ Bey.
Görsem yüzünü gözünden nur saçılır/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Nebahat Üner.
Görülmemiş böyle güzel/Hisarbuselik/Şarkı/Düyek/Rif’at Bey.
Görünce ben seni ey mâh/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Selânik’li Ahmet Efendi.
Görünce derde devanın hayali oldu güzel/Abdullah Toy/Hüseyni-Kürdî/Şarkı/Düyek/Abdullah Toy.
Görünce sevdâsı doldu gönlüme/Melek Hiç/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Yüksel Kip.
Göründü gözümde yine hayâlin/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Ali Korkut.
Göründü karlı dağlar uzaklardan/Mustafa Taylan Doğuer/Gülizar/Türkü/Aksak/Osman Nûri Özpekel.
Göründü nev-bahar bülbül terennümle eder feryâd/Eviçhûzî/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Görünmezse bu akşam ol meh-i tâbân-ı devrânım/Hüseynîzemzeme/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Görünür mü gayrı âlem dîdeme/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Rif’at Bey.
Görüp hâl-i perîşânım/Hicaz/Şarkı/Düyek/Osep Ağa (Ebeyan).
Görüp hüsnü o dilberde/Sâbit/Evcara/Şarkı/Düyek/Kemânî Ethem Ağa.
Görüp nûr-i cemâlin mâh şaştı/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Rif’at Bey.
Görür görmez bir aşk sardı beni/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Mustafa Sunar.
Görürüm görmeyi zâit seni görmezsem eğer/Tuğrul İnançer/Bayati/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Göster bize rah-ı Hüdâ canlar sülük etsin sana/Hüzzamıcedîd/İlâhi/Düyek/Hüseyin Sâdettin Arel.
Göster güzelim hücre-i ezvâk-ı visâli/Hüseyin Avni Bey (Yenişehir’li)/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semâî/Lem’î Atlı.
Göster güzelim hücre-i ezvâk-ı visâli/Hüseyin Avni Bey (Yenişehir’li)/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Gösterir ebr-i şitâdan başka tâb/Hicaz/Şarkı/Aksak/Rif’at Bey.
Gösterirken rûy-i zerdim derd-i mâfibâlimi/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Nevres Bey.
Göz değdi sevgilim göz değdi bize/Faika Sarp/Buselik/Şarkı/Semâî/İsmâil Akçapınar.
Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhım/Süleyman Nahîfî Efendi/Hicaz/Y. S./Yürük Semâî/Alâeddin Yavaşça.
Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhım/Süleyman Nahîfî Efendi/Karcığar/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Göz gördü kızıl kaşları hançer kana düştü/Mehmet Tûran Yarar/Ferahnâk/Y. S./Yürük Semâî/Faruk Şâhin.
Göz göze gelince bir an seninle/İbrahim Umut/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/İbrahim Umut.
Göz gözü görmeyecek kadar mıydı/Tekin Gönenç/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Kadri Şarman.
Göz süzerek bezme geldin/Isfahan/Şarkı/Ağır Aksak/Nûman Ağa.
Göz süzüp yan bakışınla yine aldatma beni/Karcığar/Şarkı/Aksak/Tatyos Efendi.
Göz ucuyla bir baktı her tarafı kıvraktı/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Bîmen Şen.
Göz yaşımdan Yeşilırmak beslenir/Ayten Çınar/Hicaz/Şarkı/Yürük Aksak/Hüseyin Soysal.
Gözde halka halka mor hârelerim var/Ahmet Uzel/Bestenigâr/Şarkı/Müsemmen/Ahmet Uzel.
Gözdeki ışıltı gibi parlak/Songül Özsoy/Bayati/Şarkı/Düyek/Yaşar Bedük.
Gözden uzak olanlar gönülden de olurmuş/İbrahim Halil Taşkent/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Halil İbrâhim Taşkent.
Göze aldım güzelim aşkın için dârı bile/Mehmet Tûran Yarar/Evcişevk/Şarkı/Aksak/Akın Özkan.
Gözler dost sofrasında gülen bir yüz görürse/Mustafa Töngemen/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/Abdülkâdir Salar.
Gözler gece karanlığı kaşlar hilâl aydınlığı/Alâeddin Şensoy/Buselik/Şarkı/Aksak/Alâeddin Şensoy.
Gözler gözlerden ayrı (GURBETE NE LÜZÛM VAR)/Engin Çır/Hicaz/Şarkı/Aksak/Cengiz Cermen.
Gözler gözlerden ayrı/Engen Çır/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Ramazan Selçuk Esen.
Gözler mavi yüz penbe/Hamit Baykal/Gerdaniye/Şarkı/Türk Aksağı/Sadettin Kaynak.
Gözler var anam gözler var/Sâdettin Kaynak/Hüseynî/Şarkı/Düyek-T. Aksağı/Sadettin Kaynak.
Gözler var anlamlı derin iz gibi/Ali Rıza Çopur/Hicaz/Şarkı/Sofyan/İlgün Soysev.
Gözlerden süzülen yaşları dindir/İbrahim Halil Taşkent/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İbrahim Halil Taşkent.
Gözleri gülünce güneş doğardı/Hâlit Çelikoğlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Sâdi Hoşses.
Gözlerim boş yere aradı/Taner Çağlayan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Hasan Soysal.
Gözlerim boşluğa dalar sensiz bomboş/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Fethi Karamahmudoğlu.
Gözlerim daldı gitti bir rüyâ denizine/Hâlit Fahri Ozansoy/Hicaz/Şarkı/Düyek/Rüştü Eriç.
Gözlerim gaflete düşmüş sana bakmışsa yine/Mustafa Tahralı/Hicazkâr/Fantezi/Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
Gözlerim gözlerine hayrandır/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Bîmen Şen.
Gözlerim gözlerinin üstüne düşsün de yansın/Mustafa Nafiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
Gözlerim onu arar dudağım onu sorar/Sâmi Derintuna/Hicaz/Fantezi/Sofyan/Suat Yıldırım.
Gözlerim yaş doldu gülemiyorum/Ümit Gürelman/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ümit Gürelman.
Gözlerim yıllardır bir gün gülmedi/Şahin Çangal/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Şahin Çangal.
Gözlerim yollarda beklerim sizi/Miyaser Gülşen/Hüseynî/Şarkı/Aksak-Düyek/Ferhat Sarmusak.
Gözlerim yollarda geçti kaç bahar/Mehmet Erbulan/Hicaz/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Gözlerim yollarda her gün/Güler Turan/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Güler Turan.
Gözlerim yollarda sen bilirmisin/Rûşen Işın/Bayati/Şarkı/Sofyan/Suat Yıldırım.
Gözlerimde aradım hayâlini gizlice/Hâlit Çelikoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Gözlerimde aşk aramak hiç aklına gelmedi mi/Şeyda Temuçin/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Turhan Taşan.
Gözlerimde buram buram bir tüten var o sen misin/Halil Soyuer/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İsmâil Akçapınar.
Gözlerimde dinmeyen akan yaşsın sen/Nâci Derçin/Karcığar/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Gözlerimde gezersin gözlerini süzersin/Bayati/Şarkı/Düyek.
Gözlerimde hayâlin ve gönlümde hâtıran/Yusuf Merçil/Hicaz/Şarkı/Düyek/Nihat Adlim.
Gözlerimde yağmur saçımda rüzgâr/Yalçın Benlican/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mahmut Oğul.
Gözlerimde yaşlarla bakarım/Zerrin Erdem/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Gözlerimde yıldızları saçlarımda geceleri/Cafer Okutan/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Selâhattin Sağlam.
Gözlerimden akıyor sel gibi sensiz yıllar/Selçuk Öden/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Sâlih Berkmen.
Gözlerimden boşalan damla damla yaşımla/Gâlip Hamza Berkay/Hicaz/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Gözlerimden dökülen yaşlar kurudu/Hâlit Çelikoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/İlgün Soysev.
Gözlerimden dökülen yaşları sen sileydin/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hamit Bahar.
Gözlerimden gitmiyor yanaklarının alı/Gerdaniye/Şarkı/Curcuna/Refik Fersan.
Gözlerimden yüzün kulaklarımdan sesin silinmedi senelerdir/Muzaffer İlkar/Hicaz/Şarkı/Düyek-Semâî/Muzaffer İlkar.
Gözlerime bakma hiç kendini göremezsin/Mehmet Erbulan/Hicaz/Şarkı/Semâî/Ünsal Silleli.
Gözlerime bakmasaydın yüreğimi yakmasaydın/Şekip Ayhan Özışık/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/Şekip Ayhan Özışık.
Gözlerime dalıp beni büyüle/Fethi Karamahmudoğlu/Acemkürdi/Şarkı/Semâî/Fethi Karamahmudoğlu.
Gözlerime hüzün çöktüğü zaman/Ayşe Birgül Yılmaz/Hicaz/Şarkı/Düyek/Dursun Karaca.
Gözlerimin bebeğinde kalbimin gizli yerinde./Kâmil Başaran/Hicaz/Şarkı/Düyek/Alâeddin Şensoy.
Gözlerimin önünde güzelliğin var inan/Barış Nural/Hicaz/Şarkı/Düyek/Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş.
Gözlerin bir çift güneştir gül dudaklar bilmece/Mustafa Töngemen/Buselik/Şarkı/Müsemmen/Erdinç Çelikkol.
Gözlerin bir mavi derya darda kalmış gönlüme/M. Turan Yarar/Buselik/Şarkı/Düyek/Uğur Şumnulu.
Gözlerin bir mavi deryâ darda kalmış gönlüme/Mehmet Tûran Yarar/Hicazkâr/Şarkı/Müsemmen/Yılmaz Karakoyunlu.
Gözlerin canımı sûzan ediyor/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Veli Kanık.
Gözlerin çapkın Ayşe’m/Hicaz/Şarkı/Aksak/Nubar Tekyay.
Gözlerin deniz mavisi mi/Abdullah Kantar/Hicazkâr/Şarkı/Aksak-Raks Aksağı/Abdullah Kantar.
Gözlerin ele verdi aşkını bakışıyla/Günsel Çelikoğlu/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Nihat Adlim.
Gözlerin gönlümü öyle yaktı ki/Hâldun Kâmran Ayıkgezmez/Hicaz/Fantezi/Düyek/Hâldun Kâmran Ayıkgezmez.
Gözlerin gözlerimde ağlar gibi bu akşam/Şâdi Kurtuluş/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Gözlerin gözlerimde tutuşuyor yanıyor/Güner Ceylân/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Sabri Süha Ansen.
Gözlerin gözümde dizin dizimde/Hüzzam/Şarkı/Curcuna.
Gözlerin ilkbahar saçların eylül/Şükrü Yetimoğlu/Hüseynî/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Gözlerin karanlık geceler gibi/Sâdık Atay/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Ali Şenozan.
Gözlerin kömür senin bakışın ömür senin/Cemal Atayman/Hicaz/Şarkı/Aksak/Avni Anıl.
Gözlerin neler söyler bakışından bilirim/Şinâsi Özdenoğlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/İsmâil Akçapınar.
Gözlerin senin gözlerin beni nar rengi./İlham Behlül Pektaş/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Avni Anıl.
Gözlerin sevdâ saçıyor dudakların bir başka/Cevdet Kerim Kızrak/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Metin Everes.
Gözlerin sevgi dolu heyecanlı tutkulu/Cansın Erol/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Cansın Erol.
Gözlerin siyah üzüm/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Nasib’in Mehmet Yürü.
Gözlerin tâ doğduğun günden beri mahmurdur/Yusuf Ziyâ Ortaç/Evcara/Şarkı/Müsemmen/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Gözlerin zümrüt saçın kumral yanaklar penbe gül/Ahmet Refik Altınay/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Ali Ulvi Baradan.
Gözlerinde alev var gelip beni yakacak/Hüseyin Balkancı/Hisarbûselik/Şarkı/Sofyan/Mehmet Uğur Özakalın.
Gözlerinde o sitem hüzne eşti adeta/Yılmaz Karakoyunlu/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Yılmaz Karakoyunlu.
Gözlerinde sürmeler saçlarında örmeler/Sâmi Derintuna/Hicaz/Şarkı/Aksak/Aydın Tekindor.
Gözlerinde uyku tülü uyu yavrum yavrum uyu/Sâdettin Kaplan/Hicaz/Ç. Ş./Düyek/Câvit Ersoy.
Gözlerinde yaşlarla hüzünlere yer var mı/Bekir Şahlı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Gözlerinden dâvet aldım gel diyor/Ümit Gürelman/Hüseynî/Şarkı/Müsemmen/Osman Nûri Özpekel.
Gözlerinden dökülen sevdanı saklama yar/Onur Akay/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Turhan Taşan.
Gözlerinden içti gönlüm neş’eyi/Hasan Alî Yücel/Hicazkâr/Şarkı/Müsemmen/Necil Kâzım Akses.
Gözlerinden okudum gönlünü kalbim yanarak/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Râkım Elkutlu.
Gözlerine bakar bakar erirdim/Mülâzım Yıldırım/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Gözlerine baktım erdim o akşam/Engin Çır/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Engin Çır.
Gözlerine söylenmiş nice güzel söz var ki/Turgut Yarkent/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Nihat Adlim.
Gözlerini bir gün görsem o gün kalbim şenlenir/Ferahnümâ/Şarkı/Türk Aksağı/Hüseyin Sâdettin Arel.
Gözlerini görünce değişti bütün dünyam/Mübeccel Altıparmak/Aşkefza/Şarkı/Sofyan/Orhan Kızılsavaş.
Gözlerini kaldır göğe incecikten rahmet yağar/Mustafa Tahralı/Hicaz/İlâhi/Nim Sofyan/Cinuçen Tanrıkorur.
Gözlerinin gölgesinden hiçbir yere gitmiyorum/A. Aşkın Tuna/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Turhan Taşan.
Gözlerinin içinde bütün sevgi arzular/Şâdi Kurtuluş/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Rüştü Eriç.
Gözlerinin karşısında ben birşeyler olurdum/İhsan Bey (Zühtü Paşa Damadı)/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Fahri Kopuz.
Gözlerinin mavisinde derin denizler gizlidir/Alâeddin Yavaşça/Eviçmaye/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Gözlerinin temmuz sıcağı var ya/Feyzi Halıcı/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Nim Sofyan/Yaşar Bedük.
Gözlerinin yeşili Boğaz’da suya vurmuş/Sabahattin Hizmetli/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Sabahattin Hizmetli.
Gözlerinin yeşilinden büyülenmiş gibiyim ben/Nurşen Aslan/Hicaz/Fantezi/Düyek/Bilge Özgen.
Gözlerinle konuşsan benimle/İlham Behlül Pektaş/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Zekâi Tunca.
Gözlerinle öptün beni sevdâladın yüreğimi/Faika Sarp/Buselik/Şarkı/Sofyan/İsmâil Akçapınar.
Gözü dünyâ mı görür âşık-ı dîdar olanın/Osman Şems/Bestenigâr/İlâhi/Evsat/Abdülkâdir Töre.
Gözüm (Cihan) leyl ü nehar ağlar benim çün/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Bîmen Şen.
Gözüm görmez elim tutmaz ne yaparım sensiz burda/Baha Koçak/Hicaz/Şarkı/Düyek/Dursun Karaca.
Gözüm gözlerden kıskanır şirin yüzünü/Akın Özkan/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Akın Özkan.
Gözüm hasretle giryandır/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Tatyos Efendi.
Gözüm ki kane boyandı/Saffet Efendi/Hüzzam/İlâhi/Nim Sofyan.
Gözüm nûru canım benim/Hicaz/Şarkı/Aksak/Medenî Aziz Efendi.
Gözüm nûru cihanda sen gibi bir nev-civan olmaz/Sıtkı Göker/Besteısfahan/A. S./Ağır Aksak Semâî/Sâdettin Heper.
Gözümde bir damla su/Ömer Bedrettin Uşaklı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Turgut Tokaç.
Gözümde birikmiş yaş tanburumda efkârsın/Adem Şâhin/Eviç/Şarkı/Düyek/Alâeddin Şensoy.
Gözümde dinmeyen göz yaşlarım var/Ergüder Öktem/Buselik/Şarkı/Düyek/Ergüder Öktem.
Gözümde işvenümâdır hayâl-i bî-bedeli/Ahmet Râsim Bey/Bayatiaraban/Şarkı/Düyek/Ahmet Râsim Bey.
Gözümde nazlı sîmânın hayâli/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Muzaffer İlkar.
Gözümde nem saçımda kar./Turgut Çelik/Hicaz/Şarkı/Curcuna/İsmail Hakkı Fencioğlu.
Gözümde özleyiş gönlümde acı/Şemsi Belli/Buselik/Şarkı/Düyek/Selâhattin İnal.
Gözümde son gülüşün kaldı son bakışınla/Şâdi Kurtuluş/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Gözümden öpme beni belki ayrılık olur/İbrahim Halil Taşkent/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Halil İbrâhim Taşkent.
Gözümün bebeği canımdan pek çok sevdim seni/Neveser Kökdeş/Hicaz/Ninni/Düyek/Neveser Kökdeş.
Gözümün tükenmez yaşları neden/Hicaz/Şarkı/Düyek/Edip Erten.
Gözün aydın olsun bu sevdâdan vazgeçtim/Sedat Ergintuğ/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Fahri Bulut.
Gözün gözüme baktı sözün kalbime aktı/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Hâfız Yaşar Okur.
Gözünde büyütme gönül derdini/Hasan Karakuş/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Hüsnü Üstün.
Gözünde yaşlarla gördüğüm zaman dayanmaz yüreğim sus ağlama sus/Ömer Umutlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Necdet Tokatlıoğlu.
Gözüne bakınca ateşler saçtın/Emel Sönmez/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Tahir Sıral.
Gözünün rengine bağlansa da bahtım kaderim/Aydemir Doğan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ali Şenozan.
Gözünün rengine bağlansada bahtım kaderim/Aydemir Doğan/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Necip Altın.
Gözünün rengini sordum “Kara sevdâ”dediler/Vecdi Bingöl/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Selâhattin Pınar.
Gözünün sürmesini ellere gülmesini salınıp gezmesini çılgınca kıskanırım/Suphi İdrisoğlu/Acemkürdi/Şarkı/Nim Sofyan/Suphi İdrisoğlu.
Gözyaşımda saklısın ağlayamam ben/Seyhan Girginer-Zekâi Tunca/Hicaz/Şarkı/Düyek/Zekâi Tunca.
Gözyaşlarımı gel de gör ey şûh-i sitemkâr/İsmail Fennî Ertuğrul/Bestenigâr/Şarkı/Sengin Semâî/İsmail Fennî Ertuğrul.
Gözyaşlarımı görsen acırsın/Ûdî Hırant (Kenkiloğlu)/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ûdî Hırant (Kenkiloğlu).
Gözyaşlarımı uğruna tâ katre be katre/Halit Uzel/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/İsmail Baha Sürelsan.
Gözyaşlarınız kalbime toplanmış emeldi/Mustafa Nâfiz Irmak/Eviç/Şarkı/Türk Aksağı/Selâhattin Pınar.
Gubâr-ı hâk-i pâyin çeşmime kûhl-i cevâhirdir/Hisar/Beste/Zincir/Mehmet Ağa (Çiroz).
Gubâr-ı pâyine almam cihânı yâ Resûlallah/Bayati/İlâhi/Düyek/Rıfat Bey (Sermüezzin).
GURBET (Rüzgârlara kapılmış.)/Zeki Müren/Hüseynî/Şarkı/Semâî/Zeki Müren.
Gurbet âdemden kara (YOLCU İLE ARABACI)/Faruk Nafiz Çamlıbel/Buselik/Şarkı/Sofyan-Düyek/Erol Sayan.
Gurbet akşamlarında hasretinle inlerim/Hicaz/Şarkı/Düyek/Zeki Müren.
Gurbet el bırakmıyor bende ne buldu bilmem/Burhan Bakışkan/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Burhan Bakışkan.
Gurbet elde çoktur elbet kavrulan/Mustafa Demiray/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mustafa Demiray.
Gurbet elde gam yükünü bağlarım/Hicaz/Şarkı/Oynak/Hâşim bey.
Gurbet elde hatıralar tesellim/Hâlit Çelikoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ziyâ Taşkent.
Gurbet elde her akşam battı bağrımda güneş/Osman Nihat Akın/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Şükrü Tunar.
Gurbet ele düşeli söndü umudum/Günsel Çelikoğlu/Hicaz/Şarkı/Semâî/Nihat Adlim.
Gurbet elmiş benim bahtım/Ülker Aygün/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Mustafa Malay.
Gurbet mi hasret mi nedendir bilmem/Cahit Deniz/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Cahit Deniz.
Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde/Kemâlettin Kâmi Kamu/Hüseynî/Şarkı/Semâî/Kasım İnaltekin.
Gurbet onulmaz yara kalbimizde kanıyor/Ahmet Ilgaz/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yılmaz Yüksel.
Gurbet rüzgarıyla haber saldığım/Hasan Oral Şen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Gurbetçim geliyor yazla berâber (HOŞGELDİN GURBETÇİM)/Güzide Taranoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Gültekin Çeki.
GURBETE NE LÜZÛM VAR (Gözler gözlerden ayrı)/Engin Çır/Hicaz/Şarkı/Aksak/Cengiz Cermen.
Gurbette olduğum günlerden beri/Hilmi Nalbantoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ziyâ Taşkent.
Gurbette ömrüm geçecek bir daracık yerimde yok/Atınç Emnalar/Hicaz/Şarkı/Semâî/Atınç Emnalar.
Gurbetteyim uzaktayım (KÖYÜM SENİ UNUTMADIM)/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yıldırım Gürses.
Gurûba yaklaşan ömür bağında yapraklar sararıp güller döküldü/Alâeddin Yavaşça/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Gurubu içimde yandı akşamın/Teoman Bayer/Hicaz/Şarkı/Semai/M. Ünal Yılmazer.
Gurubun getirdiği şu körfez akşamları/Hüsamettin Olgun/Dügâh/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Gurûbun kızıl rengi alev alev rûhumda/Ahmet Ilgaz/Hicazkâr/Şarkı/Düyek-Cur.-Aksak/Güldeniz Ekmen.
Gurubun rengini içmiş kanarak titriyor dalında ateşten bir gül/Faruk Oray/Acemaşîran/Şarkı/Düyek-Semâî/F. Kaya Pınarses.
Gurubunla ne mâtemler gönülde eyledin (peydâ-cânâ)/Acemaşîran/Şarkı/Devr-i Hindî/Sedat Öztoprak.
Gûş edip eyle terahhum âh ü efganım benim/Bayatiaraban/Şarkı/Ağır Düyek/Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı).
Gücenip küsme sakın koyma bu çöllerde beni/Erol Uzunöner (Uzunömeroğlu)/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Erol Uzunöner (Uzunömeroğlu).
Gücenmezsen budur arz-ı niyâzım/Bestenigâr/Şarkı/Şarkı Devr-i Revânı/Rif’at Bey.
Gül açar bülbül öter yaz geçer/Niyâzi Güler-B. Kemâl Çağlar/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Cevdet Çağla.
Gül açarken bahçemde hep hayâlin gülümser uzaktan bana/Muallâ Anıl/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Nihâl Erkutun.
Gül açıl gel aslı ne durgunluğun/Karcığar/Şarkı/Devr-i Hindî/Dede Efendi.
Gül açıl koynumda rûhum gonceler güller gibi/Evcara/Şarkı/Devr-i Hindî/Kuleli Mehmet Böley.
Gül aldın elinden baharın yazın/Hasan Kaya Manioğlu/Karcığar/Şarkı/Aksak/Bahri Altıntaş.
Gül bir daha yine rûhum güllerle bezensin/Bayatiaraban/Şarkı/Yürük Semâî/Suphi Ezgi.
Gül budanmış dal dal olmuş/Öksüz Âşık (Dede)/Gerdaniye/Şarkı/Müsemmen/Turhan Toper.
Gül budanmış dal dal olmuş/Öksüz Âşık (Dede)/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Vecdi Seyhun.
Gül bûselerinden dökülen izlere döndüm/Samim Arıksoy/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Erol Sayan.
Gül cemâlin bedr-i tâbân-ı cihan/Bayatiaraban/Şarkı/Devr-i Hindî/Rif’at Bey.
Gül çiçek takar geçer esmerim bakar geçer/Turgut Çelik/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Gül dalında çiçek sen açan benim sevgilim/Mustafa Fahlioğulları/Hisarbuselik/Şarkı/Semai/Mustafa Fahlioğulları.
Gül dalında öten bülbülün olsam/Neveser Kökdeş/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Neveser Kökdeş.
Gül devridir mevsim bahar bayram yeri bak hep civar/Reşat Özpirinççi/Acemaşîran/Şarkı/Raks Aksağı/Ömür Gençel.
Gül dudağın gül açar aşkına ben dûçar/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Sakîl/Mediha Şen Sancakoğlu.
Gül dudak kor bûselerle yandım akşam sevgilim/Mediha Şen Sancakoğlu/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/ Semai/Ömür Gençel.
Gül ey sevgilim gül de dudaklarından/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Şeref Çakar.
Gül gamzelerin penbe yüzün neş’esi miydi/Hüseynîaşîran/Şarkı/Semâî/Sedat Öztoprak.
Gül gül dedi bülbül güle gül gülmedi gitti/Ali Bektaş/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Ahmet Özkök.
Gül gül dedi bülbül güle gül gülmedi gitti/Laedrî/Ali Bektaş/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Ahmet Özkök.
Gül gül yüzüne âşık olan gülşeni n’eyler/Hüseynî/Şarkı/Semâî/Emin Akan.
Gül hazin sünbül pertşân bağ-ı zârın şevki yok/Recâizâde Mahmut Ekrem/Bayati/Şarkı/Ağır Aksak/Rahmi Bey.
Gül kokulu saçların menekşe bakışların/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Zeki Duygulu.
Gül kuruttum gül kuruttum/Hicazkâr/Türkü/İkiz Aksak.
Gül mevsimi cânâ yine güllerle açıl gez/Acemkürdi/Şarkı/Sengin Semâî/Zeki Duygulu.
Gül mevsimi gelmişti bugün bağ-ı hezârın/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Melâhat Pars.
Gül mevsimi yavrum yine güllerle açıl gez/Rıza Polat Akkoyunlu/Evcara/Şarkı/Aksak/Ferit Sıdal.
Gül mevsimidir gerçi dil âzâde değildir/Acemkürdi/Y. S./Yürük Semâî/Osep Ağa (Ebeyan).
Gül mevsimidir gül yüzünün gülleri gülsün/Hicazkâr/Şarkı/Türk Aksağı/Sâdi Erden (Ûdi).
Gül mevsiminin ıydına gel mey içelim yâr/Reşat Özpirinçci/Hüseynî/Şarkı/Aksak (Yürük)/Erdinç Çelikkol.
Gül müdür bilmem ki ruhsârın senin/Acemaşîran/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Gül nihalim kereminden beni mahrum eyleme/Süleyman Yalçın/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Süleyman Yalçın.
Gül olsam ya sünbül olsam beni koklar mısın/Neveser Kökdeş/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Neveser Kökdeş.
Gül penbe izârında senin ben/Reşat Özpirinçci/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Muzaffer İlkar.
Gül rûyini bûs eylediğim günleri andım/İlhan Seçkin/Hicaz/Şarkı/Aksak/Esin Seçkin.
Gül sen gülün olayım/Sâdi Hoşses/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sâdi Hoşses.
Gül sevdiceğim gül yüzünün gülleri açsın/Hüseyin Rifat Işıl/Ferahnâk/Şarkı/Sengin Semâî/Arif Sâmi Toker.
Gül sevdiceğim gül yüzünün gülleri açsın/Hüseyin Rifat Işıl/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Muzaffer İlkar.
Gül sevdiceğim gül yüzünün gülleri açsın/Hüseyin Rifat Işıl/Karcığar/Şarkı/Aksak/Hüseyin Sâdettin Arel.
Gül sevdiceğim güller açılsın yanağında/Buselik/Şarkı/Sofyan/Hüseyin Sâdettin Arel.
Gül sevdiceğim güller açılsın yanağında/Dilkeşhaveran/Şarkı/Aksak/Şerif İçli.
Gül uykudadır ötme garip bülbül uyandırma yazıktır/Turgut Çelik/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Gül yaprağını öptüm dudağındır diyerek/Ayfer Erdoğan/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Mustafa Fahlioğulları.
Gül yaprağının üstüne düşmüş bir gözyaşıdır sanki bu şebnem/Ümit Gürelman/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Fethi Karamahmudoğlu.
Gül yerin acep neden gülizâr oldu bu dem/Ahmet Uzel/Buselik/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Gül yüzlülerin şevkine gel nûş edelim mey/Bayati/Y. S./Yürük Semâî/Tab’î Mustafa Efendi.
Gül yüzlüm ismini nerede ansam/Ömer Altuğ/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Ömer Altuğ.
Gül yüzün ipek saçın acep şimdi ne haldedir/Yusuf Nalkesen/Evcara/Şarkı/Semâî/Yusuf Nalkesen.
Gül yüzünde gül derlesem dikenleri batar bana/Gülten Çiçek Tural/Hüseynî/Türkü/Düyek/Pınar Köksal.
Gül yüzüne hasretim cânımın cânânısın sen/Buselik/Şarkı/Curcuna/Fehmi Tokay.
Gül yüzünü seyr edip can ile sevdim seni/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Tanbûri Osman Bey (Büyük).
Gül yüzünün rengi uçmuş sanki kalbim yorulmuş/Haldun Menemencioğlu/Hüzzam/Şarkı/S. Semai/Nurettin Cemil Sangan.
Gül zamanı geleceğim demiştin/Necip Mirkelâmoğlu/Karcığar/Şarkı/Aksak/Necip Mirkelâmoğlu.
Gülde kalmış hangi mevsim hangi dem var nerdesin/Turgut Çelik/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Erdinç Çelikkol.
Güldü açıldı yine gül yüzlü yâr/Mehmet Sâdi Bey/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Hacı Arif Bey.
Güldün de gönlüme güller açıldı/Remzi Akansel/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Remzi Akansel.
Güldün eğlendin perîşân hâl ü kal’imle bugün/Ahmet Râsim Bey/Karcığar/Şarkı/Ağır Aksak/Tatyos Efendi.
Güldür artık ağlatma/Sâmi Derintuna/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Selâhattin Altınbaş.
Güldürmedi bir an beni baht-ı siyâhım/Karcığar/Şarkı/Sengin Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Güldürmiyecektin beni öyle neden baktın/Sedat Ergintuğ/Hicaz/Şarkı/Aksak/Güngör Önder.
Güle güle git sende bahar meltemi essin/Mustafa Ünal Yılmazer/Acemaşîran/Şarkı/Sengin Semai/Yener Topaloğlu.
Güle sor bülbüle sor hâlimi hicrânımı dinle/Nâhit Hilmi Özeren/Buselik/Şarkı/Yürük Semâî/İsmail Baha Sürelsan.
Gülemem ben ağlamaktır kaderim/İbrahim Halil Taşkent/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Hâlil İbrahim Taşkent.
Gülen gözlerini çok seviyorum/Seyhan Girginer/Hicaz/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Gülen gözlerinin mânâsı derin/Alâeddin Yavaşça/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Gülerken gül açar yanaklarında/Ziyâ Polat/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Erol Sayan.
Gül-i pür-ceste-i bağ-ı vefâyım pür-vefâyım/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Hacı Fâik Bey.
Gülistân-ı ruhun seyr etmeğe uşşâk özenmişler/Dede Efendi/Besteısfahan/Şarkı/Aksak Semâî/Dede Efendi.
Gülle hem bezm-i visâliz gerçi hâr olsak da biz/Adnan Üryâni/Acemaşîran/Şarkı/Müsemmen/Nevzat Demir.
Güller açıldı geldi yaz/Ethem Pertev Paşa/Hüzzam/Şarkı/Şarkı Devr-i Revânı/Sultan II. Mahmut (Adlî).
Güller açıyor sanki gülerken deheninde/Nâhit Hilmi Özeren/Gülizar/Şarkı/Sengin Semâî/Refik Fersan.
Güller derilir kalpler serilir/Fethi Karamahmudoğlu/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Güller kadar tâze bahar kadar şen/Yaşar Nûri Öztürk/Bayati/Şarkı/Düyek/Âmir Ateş.
Güller kızarır şerm ile ol gonce gülünce/Fitnat Hanım/Hicaz/A. S./Ağır Sengin Semâî/İbrâhim Ağa.
Güller ki bütün mevsim usanmış kanamaktan/Munis Fâik Ozansoy/Hisarbuselik/Şarkı/Aksak/Zeki Atkoşar.
Güller koymuşsun vazoya yanakların gülden oya/Şâhin Çandır/Hüseynî/Fantezi/Raks Aksağı/Fethi Karamahmudoğlu.
Güller kurusun solmaya dursun heder olsun/Azmi Aytaç/Hisar/Y. S/Yürük Semai/Ertuğrul Ottekin.
Güller mi verir kız yüzüne kırmızı rengi/Yesârî Asım Arsoy/Hüseynî/Şarkı/Semâî/Yesârî Asım Arsoy.
Güller sararır yaz günü gittin diye erken/Fâruk Şâhin/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Fâruk Şâhin.
Güller yere düşmüş kederinden soluyorken/Turgut Çelik/Dilkeşhaveran/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Güllere boğdun beni öyle tatlı gülünce/Hülya Nasuf/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hülya Nasuf.
Güllerin açılsın ve hiç solmasın/Engin Çır/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Ali Şenozan.
Güllerin sünbüllerin hasretten rengi sarı/Emin Halil/Acemkürdi/Şarkı/Yürük Semâî/Nâmık Kemâl Aktan.
Gülmedi şu bahtım gülmedi gitti/Sâdi Hoşses/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Sâdi Hoşses.
Gülmedim bir gün bile hasretle gönlüm yaralı/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Bîmen Şen.
Gülmedim güldürmedin bilmem kabahat kimdedir/Celâlettin Bey/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Yorgo Bacanos.
Gülmedim hiç gülmedim senden ayrı kalınca/M. Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Düyek/M. Ünal Yılmazer.
Gülmedim içimden seni sevdim seveli/Alâeddin Yavaşça/Karcığar/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Gülmek ne güzel şey nesi var hüznün/Hasan Soysal/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Hasan Soysal.
Gülmek yaraşır gül yüzüne ey gül-i cânım/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Hacı Emin Efendi.
Gülmeyi gönlüme hapseden kadın/Muzaffer Ünal/Hicaz/Şarkı/Düyek/Muzaffer Ünal.
Gülmezse gülmesin hayatta yüzüm/Nurhayat Sakarya/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Mustafa Malay.
Gülmezse yüzün goncaların kalbi kan ağlar/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Karcığar/Şarkı/Aksak-S. Sem./Mustafa Nâfiz Irmak.
Gülmüyor bahtım ne yapsam her günüm dünden beter/Sevinç Atan/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Devrihindî/Sadettin Çevik.
Gülmüyor gül yüzün eskisi gibi/Sedat Kayahan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sedat Kayahan.
Gülnihâl-i işve dilsûz var mı hüsn ü ânına/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Kanûni Hâlit Bey.
Gül-penbe tebessümlerinin sihrine yandım/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Sabri Bey (Hânende).
Gülsitân-ı dehre geldik renk yok bû kalmamış/Nâbî/Bayati/Beste/Devr-i Kebîr/Bolâhenk Nûri Bey.
Gülsitân-ı dehre geldik renk yok bû kalmamış/Nâbî/Isfahan/Beste/Devr-i Kebîr/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Gülsün diye hep gül yüzüne gülleri serdim/Seyit Karamanoğlu/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Kadri Şençalar.
Gülşende hezâr nağme-i dem-sâz ile mahzuz/Hicazkâr/A. S./Ağır Sengin Semâî/Zekâî Dede.
Gülşende ne hoş neş’eli Cem meclisi kurdun/Mehmet Sermet Paşa/Ferahnâk/Şarkı/Curcuna/Bîmen Şen.
Gülşene teşrîfini ey gül-izâr sakladın/Arazbar/Şarkı/Ağır Aksak/Nikoğos Ağa.
Gülşen-i âlemde bir nevres fidan eğler beni/Dertli/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Nihat Adlim.
Gülşen-i feyzinde bülbül pür figân/Mustafa Nâfiz Irmak/Acemaşîran/İlâhi/Düyek/Memduh Cumhur.
Gülşen-i hüsnüne kimler varıyor/Ahmet Feyzî Bey (Muâllim)/Hicaz/Şarkı/Aksak/Rif’at Bey.
Gülşen-i zevk-i hayâtın şimdi mehcurlerdeniz/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Tatyos Efendi.
Gülşenim hazân oldu/Cüneyt Tezsezen/Hicaz (Uzzal)/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Gülü sevdiyse gönül hüsnüne benzer diyedir/Fâzıl Ahmet Aykaç/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Gülüm seni tanıyorum (Seni nerden tanı.)/Yesârî Asım Arsoy/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yesârî Asım Arsoy.
Gülünce gözlerinin içi gülüyor (KENDİMİ SENDEN ALAMIYORUM)/Ülkü Aker/Hicaz/Şarkı/Semâî/İrfan Özbakır.
Gülüstanın bahârıydık sarardık sonbahar olduk/Yâsin Hatipoğlu/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Erdinç Çelikkol.
Gülüşerek o yollarda gezerdik kışın/Hicaz/Şarkı/Aksak/Bîmen Şen.
Gülüşü ay yüzlü kadın haydi gülümse/Hüsamettin Olgun/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/ Semai/Ömür Gençel.
Gülüşün baharlar getirir bana/Hasan Soysal/Ferahfeza/Şarkı/Düyek-Değ./Hasan Soysal.
Gülüşün başka senin baharlar yazlar gibi/Şâdi Kurtuluş/Hicaz/Şarkı/Aksak/Fethi Karamahmudoğlu.
Gülüşün de güzel ağlayışın da (BALLAR GİBİSİN)/Yusuf Nalkesen/Karcığar/Şarkı/Sofyan/Yusuf Nalkesen.
Gülüşün gül gibi açsın/Kâzım Ünlütürk/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Kâzım Ünlütürk.
Gülüşün güllere benzer güzelim gül gibisin/Mustafa Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Mustafa Ünal Yılmazer.
Gülüşün güneş gelişin bahar/Fethi Karamahmudoğlu/Buselik/Şarkı/Devr-i Turan/Fethi Karamahmudoğlu.
Gülüşün içimde sanki bahardı/Muammer Kayahan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Gültekin Aydoğdu.
Gülüşün sanki çiçek./Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Fantezi/Aksak/Fethi Karamahmudoğlu.
Gülüşünde inciler gözlerinde yaşlar var/Fahri Bildik/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Fahri Bildik.
Gülüşünle sev beni bakışınla öv beni/Câhide Ulaş/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/İsmâil Ötenkaya.
Gülüver sevgili gül çehrene gülmek yaraşır/Karcığar/Şarkı/Aksak/Râif Bey (Ûdî).
Gülüverse gül yüzünde tomurcuklar açardı/Zeki Akdoğan/Hicaz Uzzal/Şarkı/Aksak/Murat Demirhan.
Gülüyorsun güzelim gül güle gülmek yaraşır/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Neveser Kökdeş.
Gülzâra gel ey gül-izâr zevk edelim/Buselik/Şarkı/Ağır Aksak Semâî/Dellalzâde.
Gülzâra nazar kıldım vîrân ü harâb olmuş/Hicaz/Şarkı/Aksak/Danbeni Rızâ Bey.
Gülzâra salın gonce-i zîbâyı zamansın/Buselik/Şarkı/Ağır Aksak Semâî/Sultan II. Mahmut (Adlî).
Gülzâra salın mevsimidir geşt ü güzârın/Nedîm/Acemaşîran/Şarkı/Türk Aksağı/Hasan Fehmi Mutel.
Gümüş saçlarına eğip başımı (ANNEYE NİNNİ)/Vecdi Bingöl/Hicaz/Ninni/Semâî/Münir Nûrettin Selçuk.
Gün batar bülbül susar güller solar/Vâhit Özaydın/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Gün batar bülbül susar güller solar/Vâhit Özaydın/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Nihat Adlim.
Gün batarken her akşam sinemde ihtilâl var/Cemalettin Turan/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Ali Güngör Çakmakçı.
Gün batıyor tepelerden yanlızlığımın üstüne/Metin Pütmek/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Kenan Günel.
Gün battı gece oldu sesler azaldı/Acembuselik/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Gün be gün yaşanan o hâtırayı unutup boş yere atmak olmaz ki/İlkan San/Hicaz/Şarkı/Semâî/Avni Anıl.
Gün bitmektedir artık bilmem kaç oldu yaşım (ONSEKİZİNDE GİBİ)/Erdoğan Ünver/Hicaz/Şarkı/Düyek/Atilla İçli.
Gün doğarken ayıldım/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Mustafa Sunar.
Gün doğarken ayrılık var hiç sabahlar olmasın/Turgut Çelik/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Burhan Durucu.
Gün doğdu kapın henüz kapalı/Bestenigâr/Şarkı/Curcuna/Fâiz Kapancı.
Gün doğmadan olsun sabah/Turgut Çelik/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan-Aksak/Ömür Gençel.
Gün doğmayacak pencerelerden bana artık/Fâruk Şâhin/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Fâruk Şâhin.
Gün gelir kalbine sözün geçmezse/İlhan Coşar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yılmaz Pakalınlar.
Gün gelir seninle karşılaşırsak sessizce bir selâm verip geçiver/Şeydâ Temuçin/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Ziyâ Taşkent.
Gün gelir unutulur o dost bildiklerimiz/Turhan Oğuzbaş/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İrfan Özbakır.
Gün gün bitmede yazık ömrümüzün baharı/Sabahattin Hizmetli/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Sabahattin Hizmetli.
Gün kadar gündüz kadar aydın yüzün/Vâhit Özaydın/Dilkeşhaveran/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Gün olur belki diner gönlüme dolan bu sızı/İhsan Biçici/Hicaz/Şarkı/Aksak/Kutlu Payaslı.
Gün olur birisi beni sorarsa öyle esip geçti yeldi deyiver/Eyüp Göksu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/İlgün Soysev.
Gün olur ki seni her an yaşıyormuş gibiyim/Vâhit Özaydın/Bayati/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Gün olur meltem gibi çöken akşamla gelir/Taner Çağlayan/Hicaz/Şarkı/Semai/Alâeddin Yavaşça.
Gün ufukta solmaktadır/Hayri Köroğlu/Dügâh/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Günâhım hadden efzûndur bana rahmeyle Allah’ım/Dikençoğlu/Dügâh/İlâhi/Devr-i Hindî/Amir Ateş.
Günâhımsın sevâbımsın hem kışım hem baharımsın/Yalçın Benlican/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yılmaz Pakalınlar.
Günaydın güzeller güzeli/İbrâhim Minnetoğlu/Buselik/Şarkı/Nim Sofyan/Sâdun Aksüt.
Günde bin kez öldürürsün bin dikendir sözlerin/Mustafa Töngemen/Dügâh/Şarkı/Devr-i Hindî/Suphi İdrisoğlu.
Günde her an hasretinden yansa kalbim yansa ey yar/Vedat Fidanboy/Isfahan/Şarkı/Müsemmen/Özcan Sönmez.
Günden güne oluyor aşkınız içime derd/Bayati/Şarkı/Curcuna/Hüseyin Sâdettin Arel.
Günden güne rûhum daha yorgun daha argın/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Gündüzler nerde kaldı bitmiyor hiç geceler/Zeliha Bezen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Nihat Adlim.
Gündüzleri aldım yıkadım gölgeni buldum/Mehmet Tûran Yarar/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Gündüzleri hülyâmda geceleri rûyâmda bu coşkulu çağımda bir güzel arıyorum/Şâhin Çangal/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Gündüzlerimin bir geceden kalmadı farkı/Doğan Ergin/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Doğan Ergin.
Gündüzüm karanlık gecem uykusuz/Fuat Edip Baksı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Nûri Halil Poyraz.
Gündüzüm karanlık gecem uykusuz/Fuat Edip Baksı/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Râkım Elkutlu.
Güneş açılmakta ufukta işveli bir kız gibi/Ali Pektaş/Ferahnâk/Şarkı/Devr-i Hindi/Ahmet Özkök.
Güneş biraz evvel yüze gülerken semada belirdi kara bulutlar/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Güneş çarptı sanki başım dönüyor/Şâhin Çandır/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Bilge Özgen.
Güneş doğar olur sabah neden yüzüm gülümsemez/Turgut Çelik/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Güneş doğarken çiftçiler/Hicaz/Marş/Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Güneş doğdu dağlara ay gömüldü bağlara/Bayatiaraban/Şarkı/Nim Sofyan/Bedriye Hoşgör.
Güneş gibi billûr gibi nur gibi/Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Güneş gibi güzel dildar/Muhammed Lütfî Efendi/Hüzzam/İlâhi/Sofyan.
Güneş ruhsâreli cânân nikab-ender-nikab oldu/Şerif İçli/Karcığar/Şarkı/Aksak Semâî/Şerif İçli.
Güneş sensiz doğmuyor gündüzlerde hüzün var/Merâl Güvensen/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/İsmâil Ötenkaya.
Güneş yanar âlem döner/Aynalı Dede/Eviç/İlahi/Sofyan/Süleyman Girişit.
Güneş yüzlü sünbül yâr/Fuat Hulûsi Demirelli/Hüseynî/Şarkı/Aksak-Sofyan/Sadettin Kaynak.
Güneşi uğurladık tepelerin ardından/Orhan Kızılsavaş/Aşkefza/Şarkı/Nim Sofyan-Semâî/Orhan Kızılsavaş.
Güneşin batışı kederim olur/Faruk Şahin/Buselik/Şarkı/Aksak/Faruk Şahin.
Güneşin doğduğu yerde misin/Rıdvan Tandoğan/Hüzzam/Fantezi/Curcuna/Rıdvan Tandoğan.
Güneşin her batışında./Cemâlettin Alptekin/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/İlgün Soysev.
Güneşin kavurduğu rüzgârın savurduğu (BİR GARİP AŞIĞIM BEN)/Alâeddin Şensoy/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Güneşin o son öpüşünü Salacak’tan seyredeceksin/Aşkın Tuna/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Halil Karaduman.
Güneşin öptüğü berrak sulara şimdi akşamlara kokusu sindi/Şûle Özmen/Anberefşan/Şarkı/Düyek/Gündoğdu Doğan.
Güneşle beraber söndüğüm akşam ağlayacak hangi rüzgâr kimbilir/Ömer Bedrettin Uşaklıgil/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yıldırım Gürses.
Güneşle beraber söndüğüm akşam ağlayacak hangi rüzgâr kimbilir/Ömer Bedrettin Uşaklıgil/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ferah Çetin.
Güneşli baharlar en güzel çağda/Yüksel Gemalmaz (Şatoğlu)/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ali Ulvi Baradan.
Güneşten yakıcı ay kadar dilber/Ömer Hayyam/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Zeki Arif Ataergin.
Günler boyu mecnun gibiyim ben yine sensiz/Mediha Şen Sancakoğlu/Ferahfeza/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Günler değil aylar değil yıllar oldu bekliyorum/Erol Karaokur/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Suphi İdrisoğlu.
Günler geçer aylar geçer./Hüzzam/Şarkı/Yürük Semâî/Fâiz Kapancı.
Günlerce bekledim hep seni andım/Asâf Bey/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hüsnü Avunduk.
Günlerce durmadan koşar ararım/Hasan Lâmi Güray/Hicazkâr/Şarkı/Türk Aksağı/Sadettin Kaynak.
Günlerce okşayıp avuttun beni/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Mustafa Nâfiz Irmak.
Günlerce uzak kalmış iken gözlerinizden/Hâşim Nezihi Okay/Bayati/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Günlerce uzak kalmış iken sözlerinizden/Haşim Nezihi Okay/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Enver Özçağlayan.
Günlerce yaşlar döktü ağlayan gözlerimiz/Sâmi Derintuna/Karcığar/Şarkı/Düyek/Akın Özkan.
Günlerdir arayıp sormadın beni/Faruk Şahin/Hicaz/Şarkı/Düyek/Faruk Şahin.
Günlerdir âvâre dolaşırım ben/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Günleri beklerken yılları buldu/Zâkir Erdoğan/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Sâim Küçüktanış.
Günleri iple çekmek sevenlerin nasibi/Nâmık Kemâl Aktan/Acemkürdi/Şarkı/Düyek-Semâî/Nâmık Kemâl Aktan.
Günüm benim gecem benim/Bahar Gökfiliz/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Ömür Gençel.
Güşhane dağlarında kara yazımız/Sebahattin Kömürcüoğlu/Hüseynî/Ağıt/Sofyan/Ertuğrul Yalçınkaya.
Güz gurbeti değmiş sarı yaprağa/Turgut Çelik/Hicaz/Şarkı/Aksak/Amir Ateş.
Güz yağmuru gibisin yağdıkça yağıyorsun/Veli Bakırlı/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Yüksel.
Güz yeli eser eser duman düşmüş dağlardan/Muallâ Anıl/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ali Şenozan.
Güzel annem benden bir şey saklıyorsun/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Mediha Şen Sancakoğlu.
Güzel dudağı ne kanlı/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Fâiz Kapancı.
Güzel gel aklımı aldın/Hicaz/Köç./Aksak/Dede Efendi.
Güzel görsem içim titrer/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Güzel gözler menekşe yüce dağlar mor olur/Ömer Çalışır/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Avni Anıl.
Güzel gözlü sarı dilber bu kadar naz etme yeter/Sabahattin Hizmetli/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sabahattin Hizmetli.
Güzel gözlü şirin dilber/Mehmet Coşkun/Eviç/Şarkı/Nim Sofyan/Erol Başara.
Güzel gözlüm sevdanla esir oldum ben aşka/Ergüder Öktem/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Ergüder Öktem.
Güzel gözlüm şirin sözlüm sevdim âh seni/Özgen Gürbüz/Hicaz/Şarkı/Düyek/Özgen Gürbüz.
Güzel gün görmedi âvâre gönlüm/Mehmet Sâdi Bey/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Hacı Arif Bey.
Güzel kız fidan oldun ben oldum sarmaşığın/Ferahnümâ/Şarkı/Curcuna/Hüseyin Sâdettin Arel.
Güzel kız her tarafın meleklere denk olmuş/Bayatiaraban/Şarkı/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Güzel kızım esmer kızım/Çârgâh/Şarkı/Müsemmen/Hüseyin Sâdettin Arel.
Güzel kızlar kadınlar biliniz ne isterim/Necdet Rüştü Efe/Eviç/Şarkı/Curcuna-Raks Ak./Sadettin Kaynak.
Güzel nehir şirin nehir kıyıları serin nehir/Yılmaz Yüksel/Hicazkâr/Şarkı/Nim Sofyan/Nevra Günay Tosun.
Güzel olmaya güzel güzelsin diyemem ki/Şekip Ayhan Özışık/Buselik/Şarkı/Yürük Semâî/Şekip Ayhan Özışık.
Güzel sana bir hâl olmuş kar mı yağmış dağlarına/Hasan Bayrı/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Mehmet Nazmi Özalp.
Güzel sana gönül verdim/Hicaz/Şarkı/Düyek/Refik Fersan.
Güzel senden neler çektim biraz insaf edip gelsen/Câhit Öney/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Ahmet Hatipoğlu.
Güzel seni sevdim desem/Rana Uzuner/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Rana Uzuner.
Güzel senin gözlerini süzüşün/Hüseynî/Türkü/Sofyan.
Güzel terk etme beni/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Sadettin Kaynak.
Güzel yurdum dağlarını uzaktan göresim gelir/Vasfi Mâhir Kocatürk/Hüseynî/Ç. Ş./Nim Sofyan/Selâhattin İçli.
Güzele bakması sevaptır derler/Sâmi Derintuna/Hicaz/Şarkı/Düyek/Nûrettin Demirtaş.
Güzelim ben seni sevdim seveli/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mahmut Celâleddin Paşa.
Güzelim gel seninle bir gezelim/Hicaz/Şarkı/Necmi Rızâ Ahıskan.
Güzelim gözlüğünü çeşmine tak/Hicaz/Şarkı/Aksak/Giriftzen Asım Bey.
Güzelim zehre gerek yok bana yettin bu gece/Mehmet Tûran Yarar/Dilkeşhaveran/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Güzeller elinde bir gonca idin/Hulûsi Çekiç/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Mahmut Yivli.
Güzeller güzeli gel artık bana/Hurşit Ungan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Güzeller içre mümtazdır/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Rif’at Bey.
Güzellerde ne bu hâlet/Tanbûri Mustafa Çavuş/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Tanbûri Mustafa Çavuş.
Güzellerde yalan olmaz/Gerdaniyebuselik/Şarkı/Aksak.
Güzellere kaymış aklı nar ister Karacaoğlan/Karacaoğlan/Gerdaniye/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Güzellere olmaz inan/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı.
Güzelliğin aşinadır dillere destan/Cemalettin Turan/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Ali Güngör Çakmakçı.
Güzellik damla damla birikmiş de sen olmuş/Osman Feyzoğlu/Bayati/Şarkı/Düyek/Rüştü Şardağ.
Güzellik şânın senin/Bayati/Şarkı/Curcuna/Hüseyin Sâdettin Arel.
Güzellikler şehri İstanbul’dasın/Fâruk Oray/Hicaz/Şarkı/Sofyan/İsmâil Akçapınar.
Güzellikte eşin yoktur cihanda/Halil Soyuer/Hicaz/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Güzelsin meşreb-i erbâb-ı aşka pek muvafıksın/Bestenigâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Ziyâ Bey (Üsküdar’lı).
Güzelsin sevdiğim bir nev-civansın/Karcığar/Şarkı/Devr-i Hindî/Hacı Fâik Bey.
Haber bekliyorum bak yine ben penbe şafaktan/Gündoğdu Duran/Hicaz/Şarkı/Semâî/Gündoğdu Duran.
Haber gelmez gönül vîrâne kaldı/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Nâci Tektel.
Haber yok geçiyor hep aylar dedim/Adnan Ürey/Karcığar/Şarkı/Nim Sofyan/Adem Şâhin.
Haberin yok mu senin ey dil-i zâr/Leylâ Saz/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Leylâ Saz.
Haberler yollasam seni çağırsam/Mülazım Yıldırım/Hicaz/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Habibe’m başına karalar bağlar/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Sedat Öztoprak.
Habîb-i âşıkânın zikr ü fikr-i cümle müştâkın/Selâmi Efendi (Şeyh)/Bestenigâr/İlâhi/Yürük Semâî/Ahmet Hatipoğlu.
Habîb-i Kibriyâ bab-ı recâsın ya Resûlallah/Ali Ulvi Kurucu/Hüzzam/İlâhi/Düyek/Ahmet Hatipoğlu.
Hacivat uzun ince/Oktay Zerrin/Hüseyni/Şarkı/Nim Sofyan/Kemal Olguncan.
Hacle-i bî-yâre benzer sahn-ı gülzâr-ı bahar/Eviç/Şarkı/Ağır Aksak/Sultan Vahdettin.
Haddeden geçmiş nezâket yâl ü bâl olmuş sana/Nedîm/Bayati/Şarkı/Müsemmen/Mehmet Ali Çelikbaş.
Hadden aştı iştiyâkın/Abdülmecid Sıvasî (Şeyh)/Bayati/Tevşih/Düyek/Zekâi Dede.
Hadden aştı iştiyâkın yâ Resûl göster cemâlin/Abdülmecid Şeyhî (Sivas’lı)/Bayati/İlâhi/Düyek/Zâkir Ahmet Çelebi.
Hadden aştı iştiyâkın yâ Resûl göster cemâlin/Abdülmecid Şeyhî (Sivas’lı)/Besteısfahan/İlâhi/Devr-i Revân/Cüneyt Kosal.
Hadi anlat ne var ne yok diyorsun/Fatma Onur/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Hadi ben öfkemi yenemedim de/Yusuf Nalkesen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yusuf Nalkesen.
Hadi gel bir türkü söyle coşku sarsın dorukları/Mehmet Zeki Akdağ/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Hadi gittim ben diyelim/Arzu Subakan Kabukçu/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Mahmut Oğul.
Hadi tut ellerimi gözlerime dal gitsin/Miyaser Gülşen/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Turhan Taşan.
Hak bir gönül verdi bana ha demeden hayran olur/Yûnûs Emre/Bestenigâr/İlâhi/Sofyan-Y. Semâî/Zeki Atkoşar.
Hak bir gönül verdi bana ha demeden hayran olur/Yûnûs Emre/Hüzzam/İlâhi/Düyek/Şâhin Uçar.
Hak çalabım Hak çalabım sencileyin yok çalabım/Yûnûs Emre/Bestenigâr/İlâhi/Nim Evsat/Cüneyt Kosal.
Hak eğer yardım murad eylerse biz âcizlere./Nûri Baş/Hüzzam/İlâhi/Düyek/Bekir Sıtkı Sezgin.
Hak Hak diyen âşıklar/Hicaz/İlâhi/Sofyan.
Hak müyesser etse varsam/Yunus Emre/Acemaşîran/İlâhi/Düyek/Ahmet Hatipoğlu.
Hak şer’leri hayr eyler/İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)/Acem/İlâhi/Düyek/Şikârîzâde Ahmet Efendi (Hacı).
Hak şer’leri hayr eyler/İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)/Hicaz/İlâhi/Sofyan.
Hak şer’leri hayr eyler/İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)/Hüseynî/İlâhi/Semâî/Abdülkâdir Şehitoğlu.
Hak şer’leri hayr eyler/İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)/Isfahan/İlâhi/Aksak/Yakup Gören.
Hak Teâlâ der kesîran zikredin/Haydar Akdemir/Hicaz/İlahi/Düyek/Haydar Akdemir.
Hak yarattı âlemi aşkına Muhammed’in/Yûnûs Emre/Isfahan/İlâhi/Düyek/Hüseyin Sebilci (Hâfız).
Hak yoluna gidenlerin âsâ olsam ellerine/Seyrânî/Acemaşîran/İlâhi/Düyek/Kemâl Efendi (Hâfız).
Hak yoluna girelim./Muzaffer Ozak (Aşkî)/Isfahan/İlâhi/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Hak yolunun garip kulu./Ömer Kalafat/Bestenigâr/İlâhi/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Hak’dan bana nazar oldu/Yûnûs Emre/Eviç/İlâhi/Sofyan/Zeki Atkoşar.
Hak’dan inen şerbeti içtik Elhamdülillah/Yûnûs Emre/Ferahnâkaşîran/İlâhi/Sofyan/Ümit Gürelman.
Hak’dan inen şerbeti içtik Elhamdülillah/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Sofyan-Aksak/Bekir Sıtkı Sezgin.
Hak’dan inen şerbeti içtik Elhamdülillah/Yûnûs Emre/Hüseynî/İlâhi/Aksak-A. Semâî/Güldeniz Ekmen.
Hak’dan özge nesne yokdur gayrıdan ümmîdi kes/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Hüseynî/İlâhi/Nim Evsat/Hâfız Post.
Hakdır Allahım Muhammed mahım Ali’dir şahım/Münir Baba/Hicazkâr/Nefes/Düyek.
Hâk-i pâyin olalı başımda tâc-ı devletim/Kânûnî Sultan Süleyman (Muhibbi)/Eviçmaye/Beste/Berefşan/Alâeddin Yavaşça.
Hakikat cem’ine dahil olanlar/Hilmi Dede (Baba)/Bayatiaraban/Nefes/Curcuna.
Hakk’a çevir özünü kıbleye tut yüzünü/Bestenigâr/İlâhi/Düyek/Hüseyin Sebilci (Hâfız).
Hakk’ı seven aşıkların eğlencesi tevhîd olur/Niyâzî-i Mısrî/Hüseynî/İlâhi/Sofyan.
Hakk’ın cemâlin gözleyen Hû demesin ya ne desin/Abdullah Efendi (Hilmî)/Acem/İlâhi/Sofyan/Cüneyt Kosal.
Hakkın emrin tutalım yasaklardan kaçalım/Muhibbî Sefer Efendi/Hicaz/İlahi/Düyek/Sadun Aksüt.
Hakkın emrin tutalım yasaklardan kaçalım/Sefer Dal (Muhibbî)/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Cüneyt Kosal.
Hakkını verin bu sazın/Gülay Elgin/Acemaşîran/Şarkı/Evfer/Selâhattin İçli.
Haklıyım ger arşa îsâl eylesem efganımı/Karcığar/Şarkı/Ağır Aksak/Asdik Ağa.
Haktan inen şerbeti içdik Elhamdülillah/Yunus Emre/Hüseynî/İlahi/Sofyan/Yılmaz Pamukçu.
Hâlâ bilmem ne renkti o gözlerin/Kemâl Selimoğlu/Buselik/Fantezi/Aksak Semâî-Curcuna/Mutlu Torun.
Hâlâ gelemedim kendime hâlâ/Halil Soyuer/Hicaz/Fantezi/Düyek/Hüseyin Soysal.
Hâlâ mı güzel hâlime rahmetmeyeceksin/Reşat Özpirinçci/Hicaz/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Hâlâ o günleri anar mısın/Ali Rızâ Coşkundeniz/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yılmaz Pakalınlar.
Hâlâ yakar içimi bir kor gibi ateşin/İbranim Halil Taşkent/Hicaz/Şarkı/Düyek/İbranim Halil Taşkent.
Halâs et kalbimiz Hubb-ı Sivâdan./Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Ferahfeza/İlâhi/Düyek/Seyfettin Efendi (Şehzâde).
Hâleli gözlerin hayâle döndü/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Bîmen Şen.
Hâl-i dili arza yok mecâlim/Mustafa Reşit Bey/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Bîmen Şen.
Hâl-i dil-i zârımı duysa cihan/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Hacı Arif Bey.
Hâl-i nez’imde acırsın sevdiğim dinle beni/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Şevkî Bey.
Hâl-i perîşânıma merhamet et ey perî/Eviç/Şarkı/Müsemmen/İzzettin Hümâyi Elçioğlu.
Hâl-i ruhsârına necm-i seher ülker mi desem/Dilkeşhaveran/A. S./Aksak Semâî/Küçük Mehmet Ağa.
Hâlik’im sensin ma’bûdum Allah/Hüzzam/İlâhi/Devr-i Hindî.
Hâlim olsun âşıka ibret-numâ/Besteısfahan/Şarkı/Ağır Aksak/İsmet Ağa.
Halime kız senin adın Halime/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Hâdi Efendi.
Hâlime rahm eyleyip gûş etmedin efganımı/Acemkürdi/Şarkı/Curcuna/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Hâlime rahm eyleyip gûş etmedin efganımı/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Mardik.
Halime’dir kız senin adın Halime/Hüzzam/Türkü/Sofyan.
Halimi anlamazsın dardimi hiç bilmezsin/Ahmet Erdoğan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ferhat Sarmusak.
Hâlimi arz eyleyim sultânıma/Bestenigâr/Şarkı/Ağır Düyek/Rif’at Bey.
Hâlimi bir kerre takrir eylesem sultânıma/Vasıf/Hüzzam/Şarkı/Ağır Düyek/Dede Efendi.
Hâlimi Mecnûn görse rahm eder ağlar bana/Acemaşîran/Şarkı/Devr-i Hindî/Selânik’li Ahmet Efendi.
Halis altundan o saçlar tel tel/Behçet Yazar/Eviç/Şarkı/Aksak/Nurettin Cemil Sangan.
Halka-i zülf-i siyâhı fark olunmaz dâmdan/Eviç/Beste/Çenber/Rauf Yektâ Bey.
Halka-i zülfün dili bend eyledi sevdâya âh/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Halsizim menbaı meçhûl ismi meçhûl derdimin/Câhit Öney/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Rüştü Eriç.
Ham meyvayı kopardılar dalından/Acemkürdi/Türkü/Nim Sofyan.
Hamd Allah’a ki eltaf-ı amîm/İsmail Hakkı (Bereketzâde)/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde).
Hamd ü minnettir sana ey hâlik-i kevn ü mekân/Besteısfahan/İlâhi/Evsat/Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde).
Hamiyyetle gönüller doldu sevdâ-yı şehâdetten/Hisarbuselik/Şarkı/Yürük Semâî/Zekâî Dede.
Han bağına kurulmuş aşıkların otağı/Hilmi Dede (Baba)/Hicaz/Nefes/Yürük Semâî.
HAN DUVARLARI (On yıl var ayrıyım.)/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/İsmet Nedim.
Hançer-i aşkınla ey yâr gönlüm üzre vurma hiç/Halil Soyuer/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ekrem Güyer.
Hançer-i gamzen ile oldu vücûdum lâle-zâr/Bayatiaraban/Şarkı/Devr-i Hindî/Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı).
Hançer-i gamzen ile sad-pâre kıldın gönlümü/Hüseynîaşîran/Şarkı/Aksak/Rif’at Bey.
Hangi âhûya tutuldum ise nâlân oldum/Kemâl Emin Bara/Bayatiaraban/Şarkı/Devr-i Revân/Hüseyin Sâdettin Arel.
Hangi aşık istemezki sevgiliyle/Mevlânâ Celâledîn-i Rûmî/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Yener Topaloğlu.
Hangi dağ ardına kaçıp gittiniz/Halil Soyuer/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Selâhattin Altınbaş.
Hangi derde müptelâsın çok mu feryâdın gönül/Câvidan Birkan/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Nihat Adlim.
Hangi deryâlarda yüzdük taşmayan bilmez bizi/Mehmet Tûran Yarar/Evcişevk/Beste/Devr-i Kebîr/Akın Özkan.
Hangi meltem alıp getirdi seni/Sâdık Atay/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Türkân Öncü.
Hangi neşter ile açtın yaramı/İbrahim Yeşildağ/Hicaz/Şarkı/Düyek/İbrahim Yeşildağ.
Hangi sevda yaktı geçti söyle mahzun bağrını/Filiz Bedük/Hüseynî/Şarkı/Müsemmen/Yılmaz Karakoyunlu.
Hangi sevdâ yaktı geçti söyle mahzûn bağrını/Filiz Bedük/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Hüseyin Erbay.
Hangi sözlerle ninem gönlünü açmışsa bana/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Buselik/Şarkı/Düyek/Cinuçen Tanrıkorur.
Hangi suçum oldu sebep hicrine/Sadettin Kaynak/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Hangi tene değse/Mualla Kâtip/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ramazan Özyurt.
Hanım hanım şen hanım./Hicaz/Şarkı/Aksak/Fahri Kayahan.
Hani ben giderken mahzun kalacak acıklı bir şarkı tutturacaktın/Erol Kavşit/Hicaz/Şarkı/Semâî/Ziyâ Taşkent.
Hani benim çocukluğum uçup giden o yıllarım/Özgül Tezbaşaran/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mustafa Ünal Yılmazer.
Hani bir gün bile görmezsen ölürdün güzelim/Mahmut Nedim Güntel/Karcığar/Şarkı/Evfer/Gültekin Çeki.
Hani bu aşk bitmezdi hiç kalpde yarım kaldı sevinç/Gülten Çiçek Tural/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Uzman Sağlık.
Hani çok severdik deliler gibi/Pervin Şakar/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Gültekin Aydoğdu.
Hani güller açarken gelecektin sevgilim/Burhan Durucu/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Burhan Durucu.
Hani nerde beni öpen dudaklar/Nûrettin Baykal/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/İlgün Soysev.
Hani saçlarına gül takmıştım ya/Nihâl Özyüksel/Hicaz/Şarkı/Sofyan/İsmâil Ötenkaya.
Hani sevdâya dalıp cennete yaklaştığımız/Mehmet Tûran Yarar/Hisarbuselik/Şarkı/Semâî/Akın Özkan.
Hani tatlı sevgilim aklın yolu hep birdi/Sâmi Derintuna/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan-Semâî/Uzman Sağlık.
Harâb oldu cismim temelden harâb/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Arif Sâmi Toker.
Harâb oldu dil-i nâ-şâd elinden/Hicaz/Şarkı/Aksak/Kazasker Mustafa İzzet Efendi.
Harâb-ı intizâr oldum aman gel/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Leylâ Saz.
Haram olsun bana ey çehre-i gül-gûn-i müstesna/Dügâh/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Harap oldum firakınla sarardım/Emin Akan/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Emin Akan.
Harmana gel harmana/İclâl Ataç/Buselik/Şarkı/Semâî/İclâl Ataç.
Harmandalı efem bakıyor/Hicaz/Zeybek/Ağır Aksak.
Hased eyler bu bezme el/Bayati/Şarkı/Ağır Aksak/Nûman Ağa.
Hasret bana zından ediyor şu cihânı/Emin Akan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Emin Akan.
Hasret bir yangın gurbet çok zor/Civan Argönül/Hicaz (Hümâyun)/Şarkı/Semâî/Civan Argönül.
Hasret çöktü savdamızın üstüne/Rümeysa Çakmak/Bayati/Şarkı/Sofyan/İsmail Ötenkaya.
Hasret delice eser rüzgâr rüzgâr gönülde/Orhan Kızılsavaş/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Hasret denizinde seni ben aşkla ararken/Mustafa Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Mustafa Ünal Yılmazer.
Hasret dolu yıllarda senin aşkına kandım/Bülent Nuran/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Bülent Nuran.
Hasret hani çok sürmeyecek tez dönecektin/Taner Çağlayan/Besteısfahan/Şarkı/Aksak Semâî/Cavit Ersoy.
Hasret ile tükendi gelip geçti bu ömrüm/Nevin Tali/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erdoğan Berker.
Hasret ile yanarken geçip gitti bir ömür/Sami Derintuna/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Mustafa Malay.
Hasret kavuşturan geliyor/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan-Aksak/Sadettin Kaynak.
Hasret odu yaktı ciğerim ey rûh-i âlim/Hicaz/Şarkı/Aksak Semâî/Tanbûri Ali Efendi.
Hasret oluyor gönlüme/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Hasret tespihini çektim sevdanla/Münire Aksaray/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Talât Er.
Hasret yaktı can evimi gülemedim gülemedim/Şevki Dinçal/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mustafa Malay.
Hasret yine hasret yanarım dil-zedeyim ben/Yâsin Hatipoğlu/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Türk Aksağı/Sâdettin Çevik.
Hasret yüreğimi böyle yakınca/Gülten Çiçek Tural/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Hasret-i hamyâze-rîz etmiş hilâlî kaşına/Buselikaşîran/Beste/Muhammes/Enfî Hasan Ağa.
Hasret-i hicrinledir bî-çâre dil/Mehmet Kâmil Çelebi/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Rif’at Bey.
Hasret-i lûtfunla kalbim durmadan hep çırpınır/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Leylâ Saz.
Hasret-i rûyinle giryân olduğum demdir bu dem/Hicaz/Beste/Çenber/Gevrekzâde Mustafa Ağa.
Hasreti zincire vursak diyorum/Kenen Cingöz/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ahmet Dalkılıç.
Hasretim gönülden özlediğimsin/Hüsnü Kayıran/Eviç/Şarkı/Curcuna/Tahsin Karakuş.
Hasretim hep artıyor gel gelde gönlüm çağlasın/M. Ünal Yılmazer/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/M. Ünal Yılmazer.
Hasretim onun haz dolu sözlerine/Muhittin Fisunoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Turhan Toper.
Hasretim sana sanki bin yıl uzakta gibi/Zeynettin Maraş/Hicaz/Şarkı/Düyek/Zeynettin Maraş.
Hasretim var can dayanmaz anlatılmaz pek derin/Turgut Çelik/Hicazkâr/Şarkı/Müsemmen/Ömür Gençel.
Hasretimle sevdâm el ele büyür şimdi/Şevki Dinçal/Acemkürdi/Fantezi/Aksak/M. Sabri Akçagül.
Hasretin alev alev yakıyorken bağrımı/Turhan Taşan/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş.
Hasretin bağrımı delip geçiyor/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mustafa Nâfiz Irmak.
Hasretin büyüyorken her gün içimde/Şâhin Çandır/Hicaz/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Hasretin büyüyorken her gün içimde/Şâhin Çandır/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Ertuğrul Ottekin.
Hasretin çığ gibi içimde büyür/Ruşen Işın/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hüseyin Soysal.
Hasretin çok eskidir bir an değil bir gün değil/Besim Bey/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Ekrem Güyer.
Hasretin çok zor geldi inan gönlüm yanıyor/M. Serdar Şahin/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ünsal Silleli.
Hasretin dağlar kadar aşsam desem aşamam/Ercan Akbay/Eviç/Şarkı/Sofyan/İsmail Demirkıran.
Hasretin gönlümde artık bir ateşten perdedir/Feyzi Halıcı/Evcara/Şarkı/Devr-i Hindî/Cinuçen Tanrıkorur.
Hasretin gün be gün büyür içimde/Orhan Kızılsavaş/Aşkefza/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Hasretin öğretti bana yanmayı/Esin Şenkal/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ahmet Özkök.
Hasretin sardı beni kolların saydım/Selim Uludemir/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erdoğan Berker.
Hasretin unutturdu beni bana/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Aleko Bacanos.
Hasretinden bî-karârım gel yetiş imdâdıma/Câvidan Birkan/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Nihat Adlim.
Hasretinden çektiğim bir gün değil/Seyfettin Başçılar/Acemaşîran/Şarkı/Müsemmen/Suat Akgün.
Hasretinden çektiğim bir gün değil bin gün değil/Seyfettin Başçıllar/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Turan Yalçın.
Hasretinden çektiğim bir gün değil bin gün değil/Seyfettin Başçıllar/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Hasretinden her dem ağlar gözlerim vuslât diye/Sadettin Çevik/Dügâh/Şarkı/Devr-i Hindî/Sadettin Çevik.
Hasretinin hüsnüyle aşkıma doyamadım ben/Galip Uzunca/Hicaz/Şarkı/Düyek/Salih Berkmen.
Hasretinin hüsnüyle oldum böyle perişan/Galip Uzunca/Hicaz/Şarkı/Düyek/Recep Güçlüler.
Hasretinle dalıp gittim maziye/Nilgün Aygül Bingöl/Hicaz/Şarkı/Düyek-Curcuna/Salih Suphi Soner.
Hasretinle ey perî kalb-i nizârım dağlarım/Bestenigâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Ûdî Hasan Bey.
Hasretinle geçip gitti bir ömür/Sâdık Atay/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Metin Everes.
Hasretinle geçti yıllar gelmedin hiç dâd’ıma/Niyâzi Şengül/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Niyâzi Şengül.
Hasretinle yanarken yıl olan o saatler/İsmail Ötenkaya/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/İsmail Ötenkaya.
Hasretinle yaşayamam sensin benim canım kanım/Sami Derintuna/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Turhan Taşan.
Hasretle bu şeb dîdelerim kana boyandı/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Memduh İmre (Hâfız).
Hasretle dün akşam yine ben hep seni andım/Ümit Gürelman/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Hasretle geçen günleri andıkça güzel/Mehmet Hafîd Bey/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Ali Rızâ Bey.
Hasretle geçen günlerime ağladı akşam/Melek Hiç/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Ferit Sıdal.
Hasretle geçen her gece âteşlere yandım/Özgen Bilgisel/Hisarbuselik/Şarkı/Aksak/Osman Nûri Özpekel.
Hasretle geçen yıllara sonsuz sitemim var/Vedat Fidanboy/Bayati/Şarkı/Aksak/Özcan Sönmez.
Hasretle geçen yıllara sonsuz sitemim var/Vedat Fidanboy/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Saadet İdrisoğlu.
Hasretle geçti ömrüm baharım hem de yazım/Ziyâ Polat/Hicaz/Şarkı/Düyek/Kadri Şençalar.
Hasretle güzel günleri hep ansa da gönlüm/Kemâl Şâkir Yakar/Karcığar/Şarkı/Sengin Semâî/Bahri Altıntaş.
Hasretle hemişe gamla yoldaştı/Kemâlettin Kâmi Kamu/Hüseynî/Şarkı/Semâî/Alâeddin Yavaşça.
Hasretle temam “nal”e döndüm sensiz/Irak/Y. S./Yürük Semâî/Dede Efendi.
Hasretle yanan bahçeme gel, bağrımı yakma/Yılmaz Karakoyunlu/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Karakoyunlu.
Hasretle yanan kalbime imdad edecek yok/Veysel Öksüz/Hicaz/Şarkı/Aksak/Burhan Durucu.
Hasretle zâr ü zâr gönül/Reşat Özpirinçci/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Hasretleri yorgun gecemin son seherinde/Yılmaz Karakoyunlu/Hüzzam/Şarkı/Aksak/M. Emin Yücel.
Hasretli günler bir kor mu Tanrım/Sami Derintuna/Acembuselik/Fantezi/Raks Aksağı/Turhan Taşan.
Hasretzede’nin âhına canlar dayanır mı/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Hasta bir ümmid ile hep bekledim yollarda ben/Karcığar/Şarkı/Aksak/Şükrü Tunar.
Hasta düştüm gurbet elde (HUMA KUŞU)/Hicaz/Maya/Hasan Özçivi.
Hasta gönlüm inledikçe derdime derman mı var/Halil Soyuer/Hisarbuselik/Şarkı/Müsemmen/Ziyâ Taşkent.
Hasta kalbim bak seninçün durmayıp yanıyor/Acemaşîran/Şarkı/Devrihindî/Nasib’in Mehmet Yürü.
Hasta kalbimde açılmış kanayan bir yarasın/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Selâhattin Pınar.
Hasta kalbimde yanan derdi niçin anlamadın/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Kaptanzâde Ali Rızâ Bey.
Hasta rûhumda bitmiyor derdin/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Alâeddin Yavaşça.
Hasta-i zâr ü nizârım seni sevdim seveli/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Bîmen Şen.
Hasta-i zevk-i visâlindir gönül çoktan beri/Vasfi Efendi (Şeyh)/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Kadri Bey (Doktor).
Hastayım derd-i derûnuma kimse dâd etmiyor/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Bîmen Şen.
Hastayım yalnızım seni yanımda sanıp da/Rızâ Tevfik Bölükbaşı/Hicaz/Şarkı/Semâî/Lem’î Atlı.
Hastayım yaşıyorum görünmez hayâliyle/Ûdî Hırant (Kenkiloğlu)/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ûdî Hırant Kenkiloğlu.
Haste-i gamdır şifâ ister gönül/Leylâ Saz/Karcığar/Şarkı/Ağır Aksak/Asdik Ağa.
Hatem-i zümre-i pirâna geldim/Hacı Nedîm Bey/Hüseynîbuselik/İlâhi/Sofyan/Selâhattin Demirtaş.
Hatıralar bırakmıyor peşimi hayâline git diyorum gitmiyor/Berran Yalçın/Hicaz/Şarkı/Düyek/Faruk Şâhin.
Hatıralar birer birer yok oldu içimizde/İbrahim Umut/Hicaz/Şarkı/Semai/İbrahim Umut.
Hatıralar canlandı birer birer gözümde/Celâl Çetin/Hicaz/Şarkı/Düyek/Selâhattin Sağlam.
Hâtıralar gecesinde hazların en yücesinde/Fethi Karamahmudoğlu/Hicaz/Fantezi/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Hatıralar gözlerimden gidecek sandım/İbrahim Umut/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/İbrahim Umut.
Hâtıralar gülen yüzde can verir sevgiye/Hasan Soysal/Hüseynî/Şarkı/Semâî/Hasan Soysal.
Hâtıralar saçılmış rûhuma yaprak yaprak/Münir Müeyyet Berkman/Hicaz/Şarkı/Düyek-Semâî/Alâeddin Yavaşça.
Hatıralar son deminde solan yorgun günler gibi/İlter Yeşilay/Hicaz/Şarkı/Semai/Ramazan Özyurt.
Hatıralar uçuşmuş kaçışmış uzaklara/Hüseyin Tansever/Hicaz/Şarkı/Aksak/Selâhattin Altınbaş.
Hâtıram rahatsız etmezse seni/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Tatyos Efendi.
Hatıramdan çıkmaz oldun can gülüm/Hüseyin Top/Eviç/Şarkı/Curcuna/Amir Ateş.
Hatırımdan ne geçer sorma gönül sorma neler/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Râkım Elkutlu.
Hatırında kalsın ey reşk-i melek/Hüseyin Fahrettin Dede/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde).
Hatırlamam seni şimdi yanıp da açılan bir gülde./Nilgün Aygül/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hasan Soysal.
Hatırlamasan da olur beni artık hiç bir an/Zeynettin Maraş/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Zeynettin Maraş.
Hatırlarım her gece/Bilge Kazaz/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ahmet Özkök.
Hatice’m saçlarını dalga dalga taratmış/Sâdettin Kaynak/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Hatice’me varayım diz çöküp yalvarayım/Karcığar/Şarkı/Türk Aksağı/İsak Varon.
Hava güzel yine gülşende gösteriş günüdür/Hisar/Y. S./Yürük Semâî/Dede Efendi.
Havada bulut yok bu ne dumandır/Hüseynî/Türkü/Curcuna.
Havada turnam sesi gelir kanadı burma (Burma da burma duman.)/Eviç/R. T./Yürük Semâî.
Havalandı gönül kuşu/Vecdi Bingöl/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Münir Nûrettin Selçuk.
Havayı bulut aldı Tokat’a dolu yağdı/Karcığar/Şarkı/Aksak.
Hayâl deryâsına ben bâzı bâzı dalmasam bir türlü dalsam bir türlü/Necdet Atılgan/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Selâhattin Pınar.
Hayâl dolu bir gençlik ümit dolu bir aşk bitti/Ahmet Kaçar/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Kemâl Gürses.
Hayâl köşkümden içeri girdim ki./Orhan Kızılsavaş/Hicaz/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Hayâl oldu sevgili gönül ızdırâb dolu/Hicaz/Şarkı/Semâî/Alâeddin Yavaşça.
Hayâl-i ârızın bağ-ı tecellide gül olmuştur/Hicazzemzeme/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Hayalimde düşümdesin/Bedri Aybars/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Bedri Aybars.
Hayâlimde nasıl ki hâtıralar bir izse./Yusuf Merçil/Hicaz/Şarkı/Düyek/Nihat Adlim.
Hayalimden çıkmıyor bir dakika gül yüzün/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Nasib’in Mehmet Yürü.
Hayâlimiz vardı yolun başında nice ümit hemen tükendi bitti/Zeki Akdoğan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mustafa Malay.
Hayâlin var şu gönlümde ey peri/Ahmet Uzel/Bestenigâr/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Hayâlini kurduğum özlemini duyduğum/Serap Sönmez/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Halil İbrâhim Taşkent.
Hayâlinle başbaşa beni yalnız bırakma/Gıyâsettin Keykubat/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Alâeddin Şensoy.
Hayâlinle başbaşayım kalbimdir senin yerin/Celîle Ayyıldız/Hicaz/Şarkı/Aksak/Sâdettin Sonat.
Hayâlle yaşarken gerçek dünyâda zamanı içmişiz haberimiz yok/Hâlit Çelikoğlu/Hicaz/Şarkı/Semâî/Teoman Alpay.
Hayâllerim düşlerim içimde kalsın/Betül Yücer/Hicaz/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Hayâlmiş teselliymiş gönül senden çok çektim/Hasan Soysal/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Hasan Soysal.
Hayat atlı yaya geçip gidiyor (BİR HOŞ SADA)/Necdet Varol/Hicaz/Şarkı/Semâî/Necdet Varol.
Hayat budur sevgilim geçenler unutulur/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Hüseyin Mayadağ.
Hayat coşkun dalgaları göğe çıkan bir umman/Güzide Taranoğlu/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Ali Şenozan.
Hayat dolu toprak hayat dolu su/Orhan Kızılsavaş/Ferahnümâ/Şarkı/Düyek-Semâî/Orhan Kızılsavaş.
Hayat düğün evi olsun/Tümay Başer Üçok/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Hayat garip bir rüyadır hep tesadüflerle dolu/Vecdi Bingöl/Ferahfeza/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Hayat ne kadar boş ömür ne kısa/Berran Yalçın/Hicaz/Şarkı/Aksak/İlgün Soysev.
Hayat sana sen hayata gülümse/Nedim Saatcioğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Aydın Tekindor.
Hayat yolu uzundur./Gerdaniye/Şarkı/Curcuna/Cevdet Çağla.
Hayata hiç doymadan/Sevim Toker/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Arif Sâmi Toker.
Hayatımda tek sen varsın/Vural Şahin/Hicaz/Şarkı/Semai-Düyek/Hüseyin Soysal.
Hayatımı zehrettin sana oldum köle kul/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Hayâtımın çiçeği sıcak bağrında solsam/Kenan Akansu/Eviç/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Hayâtın cümleye sûr-u-sürûr-u şevket-efzâdır/Acemaşîran/Beste/Zincir/Dellalzâde.
Hayâtın yüzün kadar mânâlı parlak olsun/Orhan Kızılsavaş/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Hayatında boş vermedin duyguya/Salih Suphi Soner/Hicaz/Şarkı/Düyek/Salih Suphi Soner.
Hayatta yalnızım arayanım yok/Zeki Duygulu/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Zeki Duygulu.
Haydi çocuklar oynamaya/Yalçın Tura/Bayati/Ç. Ş./Aksak/Yalçın Tura.
Haydi kalk gidelim güzeller başı/Karacaoğlan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Hayıf benim bunca geçen ömrüme/Yûnûs Emre/Hüseynî/İlâhi/Sofyan.
Hayli dem pervâsı yoktur yâr bize bigânedir/Ceyda Görk/Hicaz/Şarkı/Düyek/Şeref Çakar.
Hayli demdir bağlanıp kaldık şitâda zâr ile/Bestenigâr/Şarkı/Ağır Aksak/Dede Efendi.
Hayli demdir ki cüdâ-yı kûy-i yâr oldun gönül/Bayati/Şarkı/Düyek/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Hayli demdir ki visâlin dûrunam/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna.
Hayrân gönül bir çift göze/Reşat Özpirinçci/Buselik/Şarkı/Raks Aksağı/Erdinç Çelikkol.
Hayran gönül bir çift söze/Reşat Özpirinçci/Hüseynî/Şarkı/Raks Aksağı/Hüseyin Erbay.
Hayrân olur cemâline güzel adın zikr’eyleyen/Sefer Dal (Muhibbî)/Buselik/İlâhi/Sofyan/Cüneyt Kosal.
Hayrân-ı cemâl olmaya cidden emelim var/Hüseynî/Ağır Semai/Aksak Semai/Salih Berkmen.
Hayrân-ı cemâl olmaya cidden emelim var/Hüseynîzemzeme/Beste/Hafif/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Hayrânım gözlerine baş koydum dizlerine/Sâlih Korkmaz/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Hayret bu kadar severken nasıl da değiştin birden/Sibel Koparan/Hicaz/Fantezi/Nim Sofyan/Engin Çır.
Hayret-ender-hayreti gel bizde gör ey dil-şiken/Hûzî/Beste/Muhammes/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Hazan aldı yine bağ-ı cihânı/Mehmet Sâdi Bey/Hicaz/Şarkı/Aksak Semâî/Rif’at Bey.
Hazan geçti her mevsim/Yusuf Merçil/Hicaz/Şarkı/Aksak/Nihat Adlim.
Hazan ile geçti gülşen-i bûstan/Emrâh/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Sadettin Kaynak.
Hazan rüzgârı esti kalan umutlar yorgun/Mustafa Fahlioğulları/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Mustafa Fahlioğulları.
Hazırlan bu hafta çoban gelecek/Celâl Enver Koray/Hüseynî/Şarkı/Semâî/Hayri Yenigün.
Hazin hazin çağlar pınar (İLHAM PINARI)/Yavuz Alaybeyoğlu/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Yavuz Alaybeyoğlu.
Hazret-i Hakk’ın Habîbi sevgili bir tânesi/Sezâî/Acemaşîran/İlâhi/Düyek.
Hazzı duyulmaz oldu nağmelerin/Muharrem Gerçeker/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Yaşar Bedük.
Heba ömrüm heba viraneyim/Mehmet Kemiksiz/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Mehmet Kemiksiz.
Heder ettim ömrümü bir vefâsız uğruna/Celâl Çetin/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Cengiz Cermen.
Hekim sen bir zehir sundun budur derman diyorsun/Turgut Çelik/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Erdinç Çelikkol.
Hele ettin şu gönlümü güzel sana müptelâ/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Hamparsum Limoncuyan.
Hele ol dilber-i rânâ arada bir çakıyor/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Mustafa Nûri Efendi (Melekzet).
Hem aşkım hem ümîdim hem de neş’emsin/Hasan Alî Yücel/Dilkeşhaveran/Şarkı/Düyek/Hasan Fehmi Mutel.
Hem canın hem kanınla hayat verdin sen bana/Hasan Oral Şen/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Hem cemâlin gösterip çekmek olur mu kendini/Sâdık Açar/Hüseynî/Şarkı/Müsemmen/Zeki Duygulu.
Hem gündüzüm hem gecem ol/Mehmet Zeki Akdağ/Acemkürdi/Şarkı/Semâî/Rüştü Eriç.
Hem seversin hem yanarsın hem yine âvâresin/Ahmet Refik Altınay/Karcığar/Şarkı/Müsemmen/Sâdi Hoşses.
Hem sevip hem yakadan attın beni/Acemaşîran/Şarkı/Ağır Aksak/Nikoğos Ağa.
Hem tadımlık hem doyumluk gül yanaklar buselik/Fethi Karamahmudoğlu/Buselik/Şarkı/Ağır Aksak/Fethi Karamahmudoğlu.
Hem-demin ağyar imiş ey bî-vefâ/Mehmet Sâdi Bey/Dügâh/Şarkı/Aksak/Rif’at Bey.
Hem-demiydi gülşeninde bülbülün/Reşid Ş. Ahmet Paşa/Isfahan/Şarkı/Aksak/Lavtacı Hristo.
Heme nîm mest-i keştem kadeh-i diger meded kün/Hicazaşîran/A. S./Aksak Semâî/Zekâî Dede.
Hemîşe bülbülün gülşende feryâdı muhabbettir/Hicazaşîran/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Hemîşe renc-i gamdan lezzet aldım/Karcığar/Şarkı/Devr-i Hindî/Lavtacı Hristo.
Henüz daha sevdayı tatmamışken yüreğim/Cengiz Cermen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Cengiz Cermen.
Henüz sabah olmadan/Zekeriya Çavuşoğlu/Hüseynî/Ç. Şarkısı/Curcuna/Erkin Mete.
Hep ayrılık vardı baktığım falda günlerce ağladım canım sıkıldı/Nûrettin Baykal/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ziyâ Taşkent.
Hep ayrılık yazmış bana Yaradan/Mediha Şen Sancakoğlu/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Hep beraber oynardık hep beraber gezerdik/Hasip Uras/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Amir Ateş.
Hep cevrin oldu bî-hesap/Hicaz/Şarkı/Ağır Düyek/Kemânî Rızâ Efendi.
Hep eski hâtıralar canlandı hayâlimde/Kaya Bekat/Hicaz/Şarkı/Düyek/Kaya Bekat.
Hep hüzün için mi akacak yaşım/İbrahim Yeşildağ/Hicaz/Şarkı/Düyek/İbrahim Yeşildağ.
Hep nağme uçar neş’e doğar handelerinden/Fâik Ali Ozansoy/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Hep neş’eli sevdâ dolu peymânen olaydım/Hüseynî/Şarkı/Semâî/Cemâl Bey.
Hep neş’eli sevdâ dolu peymânen olaydım/Karcığar/Şarkı/Aksak/Refika Hanım.
Hep öyle bir an çeker gidersin sen/Turgay Akalın/Hicaz/Şarkı/Semai/Turgay Akalın.
Hep sâye-i vaslında gönül şâd olacakken/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Tanbûri Cemil Bey.
Hep ye’s ile dökmede iken dîdelerim kan/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Bîmen Şen.
Her akşam bir gün batar sessizlik doğar yine/İhsan Topçu/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Özdemir Hafızoğlu.
Her akşam güneşin battığı yerde/Taner Çağlayan/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Her akşam güneşin battığı yerde aşkının sihrine dalmak isterim/Taner Çağlayan/Hüzzam/Şarkı/Düyek-Semâî/Vehbi Tezcan.
Her akşam hüzünle batarken güneş/Aylâ Peken/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ali Şenozan.
Her akşam karanlıktan uykusuz geçmedim mi/Uğur Gür/Hicaz/Şarkı/Düyek/Alâeddin Şensoy.
Her akşam yokluğun beni kucaklar/Hülya Nasuf/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Hülya Nasuf.
Her an aklımda sensin her an dilimde adın/Sevim Taşbaş/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş.
Her an beni çekmekte uzaklardaki bir el/Rahmi Duman/Evcara/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Her an o (siyah/güzel) gözlerinin nûruna yansam/Buselik/Şarkı/Yürük Semâî/Dürrî Tûran.
Her an seni düşündüm gurbet elde dolunayda./Erdim Coşkun-Turan İnam/Buselik/Şarkı/Yürük Semâi/Turan İnam.
Her arzumu gönlümden çalıp ta giden yıllar/Ercan Akbay/Dügâh/Şarkı/Sofyan/İsmail Demirkıran.
Her arzumu gönlümden çalıp ta giden yıllar/Ercan Akbay/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mümin Salman.
Her aşık olan ah mı eder baht-ı siyah mı/Câhit Öney/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Ahmet Aksoy.
Her aşkın bir kaderi var/Münire Aksaray/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Ruşen Yılmaz.
Her atışı kalbimin seninle çarpıyor inan/Ayşe Taşbaş/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Süleyman Mertkanlı.
Her aynada bir sır var içimdeki sır sensin/Yılmaz Karakoyunlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Karakoyunlu.
Her aynada bir sır yaşanırmış ne çıkar/Yılmaz Karakoyunlu/Buselik/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Her bahçeden gül istersin/Hicaz/Şarkı/Semâî/Zeki Duygulu.
Her biri bana seni dünü hatırlatıyor/Ayşe Meral Gürgan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İsmet Burkay.
Her biri bir gonce efkâr/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Hamparsum Limoncuyan.
Her çocukla yeni bir dünyâ doğar yeniden/Zekâi Tunca/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Zekâi Tunca.
Her dalgası bir başka denizdik otuzüç yıl/Fuat Uluç/Eviç/Şarkı/Türk Aksağı/İsmail Baha Sürelsan.
Her damla gözyaşımda sen varsın sevgilim/Aylâ Peken/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Alâeddin Şensoy.
Her damlası gözyaşlarımın sel olacaktır/Güler Turan/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Cavit Ersoy.
Her dem Allah Allah diyen lisan olayım./Hamdi Özer/Eviç/İlahi/Sofyan/Suphi İdrisoğlu.
Her dem cefâ-yı aşk ile nâlânsın ey gönül/Ferahfeza/A. S./Aksak Semâî/Hâfız Sâlis Efendi.
Her dem edip meyl-i cefâ/Bayati/Şarkı/Ağır Düyek/Dede Efendi.
Her dem ki (Ne dem ki) nâz ile o melek-rû kelâm eder/Bayati/A. S./Aksak Semâî/Mustafa Ağa (Müezzin).
Her dem sözüm efsûs ile eyvâh olacaktır/İsmail Safâ Bey/Bestenigâr/Şarkı/Sengin Semâî/Ûdî Hasan Bey.
Her derd gibi sînede hicran da var/Nezih Korkut/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Sâdi Hoşses.
Her derde devadır senin bakışın/Ahmet Tığlı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Tahir Sıral.
Her derde şifâ göğsünü koklar bayılırdım/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Kadri Şençalar.
Her derdi yanan kalbime sen koydun elinle/İsmet Yazgan/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/İrfan Özbakır.
Her dilber için sinede bir yare mi olsun/Abdi/Evcara/Şarkı/Aksak/Burhan Durucu.
Her dilber için sînede bir yâre mi olsun/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Hasan Fehmi Mutel.
Her doğan gün bir ümittir beklenen bir aşk için/İsmet Tahtacıoğlu/Hicaz (Uzzal)/Şarkı/Müsemmen/Yener Topaloğlu.
Her doğan yeni güne seninle başlıyorum/Ali İhsan Birgül/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Hüsnü Üstün.
Her duâya Âmin denmez bir sana bak bir bana bak/Sadık Atay/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Her gece bir mâtem çöker üstüme/Mustafa Kilercioğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Pınar Köksal.
Her gece rüyâma ateşle girdin/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/A. Sâmi Yalçın.
Her gece rüyamda işin ne senin/Cemâl Sâfi/Eviç/Şarkı/Sofyan/İsmail Ötenkaya.
Her gece sevdâmın yalnızındayım/Yalçın Benlican/Hicaz/Şarkı/Düyek/Suphi İdrisoğlu.
Her gece uzaktan seyr eder beni/Yalçın Benlican/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Burhan Durucu.
Her gece yatağımda uykusuz bir o yana bir bu yana dönüp durdum/Mustafa Karamelek/Buselik/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Her gece yıldızlar düşerken suya./Sürel Konuk/Hicazkâr/Fantezi/Sofyan/Bilge Özgen.
Her gece yollarda beklemedim mi/Müberra Değer/Hicaz/Şarkı/Düyek/Saadet İdrisoğlu.
Her gece yollarda gözledim seni/Kasım İnaltekin/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Kasım İnaltekin.
Her geçen gün bekliyorken sevdiğimden bir haber/Danyal Mantı/Eviç/Şarkı/Müsemmen/Danyal Mantı.
Her geçen gün bekliyorken sevdiğimden bir haber/Danyal Mantı/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Danyal Mantı.
Her giden yıl bir şeyler alır götürür/Fethi Karamahmudoğlu/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Fethi Karamahmudoğlu.
Her gönle bahtsın başlarda taçsın/Vâhit Özaydın/Eviç/Şarkı/Türk Aksağı/Rüştü Eriç.
Her gönülde her düşte o/Vâhit Özaydın/Hicazkâr/Fantezi/Düyek/Rüştü Eriç.
Her gördüğü periye gönül müptelâ olur/Buselik/Beste/Hafif/Itrî (Buhûrizâde Mustafa Efendi).
Her gün böyle anarım/Amir Ateş/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Amir Ateş.
Her gün eski bir rüyâ uykusuz gözlerimde/Zeki Müren/Hicaz/Şarkı/Düyek/Zeki Müren.
Her gün gönlüm ister seni görmeyi/Âşık Derdiçok/Karcığar/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Her gün gözler anlatır sevgini/Gündoğdu Duran/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Gündoğdu Duran.
Her gün her an özlediğim./İlkan San/Hicaz/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Her gün seni zanneyliyorum sen uyursun/Hüseynîaşîran/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Her gün yıkanırken güneşin kalbi sularda gir sen de yıkan/Mehmet Reis/Hicaz/Şarkı/Aksak/Sadettin Çevik.
Her günüm kapkara zindan gibidir/Mehmet Erbulan/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Rıdvan Tandoğan.
Her günümde bu sevdânın izi var/Berran Yalçın/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Ziyâ Taşkent.
Her güzel dediğim şey solmuş bir gül gibi bak/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Ekrem Güyer.
Her güzel nağmeyle sevgini andım/Ferahfeza/Şarkı/Semâî/Lem’î Atlı.
Her güzelde sevgi olmaz bakma öyle gözlere/M. Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Suphi İdrisoğlu.
Her güzelden başka bir ders aldı ruhum neylesin/Vedat Fidanboy/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Yener Topaloğlu.
Her güzelden yâr olur mu sorup öğrenseydin gönül/Yavuz Özen/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Niyazi Şengül.
Her güzele aldanma/Mediha Şen Sancakoğlu/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Her güzeli Leylâ sanıp sevdâlara daldı gönül/Mustafa Töngemen/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Suphi İdrisoğlu.
Her kelâmın âlâsı Lâ İlâhe İllâllah/Câhide Sultan/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Doğan Ergin.
Her kızıl gül sende aşktır bende yorgun bir hüzün/Filiz Bedük/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Yener Topaloğlu.
Her kimin kalbinde zikr’Ullah olur/Bestenigâr/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Her lâhza senin aşkına kanmak ne güzel şey/İlhan Seçkin/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ahmet Görür.
Her lâhzâ senin gözlerinin rengine yansam/Ahmet Uzel/Hicazkâr/Şarkı/Türk Aksağı/M. Fatih Salgar.
Her lâhza senin hasretin ağlar üzerimde/Cemâlettin Yavaşça/Acemaşîran/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Her lâhzada sevgin bana dünyaya bedel/Yılmaz Karakoyunlu/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Ali Şenozan.
Her mevsim bahçesinden goncalar dermek için/Mehmet Erbulan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erol Güldiken.
Her ne dem bir bûse etsem iltimas/Isfahan/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Her ne dem hûban ile bezme o verd-i ter gelir/Arazbar/Beste/Çenber (Ağır)/Sâdullah Efendi.
Her ne yöne baksam da hep seni görüyorum/Mehmet Erbulan/Hicazkâr/Şarkı/Nim Sofyan/Metin Everes.
Her nefeste dudağımda senin ismin/Metin Pütmek/Buselik/Şarkı/Düyek-Sofyan/Suphi İdrisoğlu.
Her ömür bir gün biter âteş söner enkaz tüter/Azmi Aytaç/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindi/Z. Levent Topçuoğlu.
Her rind bu bezmin nedir encâmı bilir/Yahyâ Kemâl Beyatlı/Bayati/Şarkı/Lenk Fahte/Fethi Karamahmudoğlu.
Her sabah her akşam aynı hikâye/Fethi Karamahmudoğlu/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Fethi Karamahmudoğlu.
Her sabah tan yerinde ya sen olsan ya da hiç/Turgut Yarkent/Hicaz/Şarkı/Sofyan/İrfan Özbakır.
Her seher zındân-ı zulmet nâlegâhımdır/Dilkeşhaveran/Şarkı/Curcuna/Nûri Halil Poyraz.
Her seherde sen gelirsin aklıma/Siyâmi Özel/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Nihat Adlim.
Her sevginin arkasından tutuşup da yanma artık/Yılmaz Yüksel/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Yılmaz Yüksel.
Her sînede bir gam gelen ağlar giden ağlar/Bayati/Şarkı/Ağır Aksak/Sadettin Kaynak.
Her sitem edişte küsüp gidersen biter mi önünde ayrılık yolu/Cumâli Karataş/Acemkürdi/Şarkı/Nim Sofyan/İsmâil Ötenkaya.
Her söz zehirli bir ok/Sabri Süha Ansen/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Sabri Süha Ansen.
Her sözün uşşâka ihsan her kelâmın lûtf-i tâm/Hisarbuselik/Beste/Hafif/Dede Efendi.
Her subh u şâmım dâim safâda/Karcığar/Şarkı/Sofyan/Hacı Arif Bey.
Her şâm ü seher leblerini bûs edeyim ben/Dilkeşhaveran/Şarkı/Sengin Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Her şarkıda aşkın dili sensin/Seyfettin Başçıllar/Ferahfeza/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşca.
Her şeb göreyim gül yüzünü arz-ı cemâl et/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Tanbûri Aziz Mahmut Bey.
Her şeb nigâranest meh-i nev tâ tü berâyi/Irak/Y. S./Yürük Semâî/Abdülkâdir-i Merâgi.
Her şey bana göz süzüp baktığın an başladı (AŞK FIRTINASI)/Beşir Kara/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Her şey bitti deyip vedâ ederken/Kemâl Turhan/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Engin Çır.
Her şey gitse de hayâlin gözümden gitmeyecek/Ayhan Pars/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Hasan Şanlıtürk.
Her şey o kadar tatlı ki birlikte olunca/Samim Arıksoy/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Uzman Sağlık.
Her şey sana benziyor görünen şu âlemde/Yalçın Benlican/Hisarbuselik/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Her şey yabancı hissime yalnız sen âşinâ/Mûnis Fâik Ozansoy/Acemaşîran/Şarkı/Curcuna/Nezahat Soysev.
Her şey yarım kaldı her şey yüzüstü/Yalçın Benlican/Buselik/Şarkı/Curcuna/Burhan Durucu.
Her şey yarım kaldı her şey yüzüstü/Yalçın Benlican/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/İsmail Ötenkaya.
Her şeyi bir anda silmiş gibisin/Seyfi Güldağı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Seyfi Güldağı.
Her şeyi dert edip üzülme sakın/Yalçın Benlican/Hicaz/Şarkı/Düyek/Pınar Köksal.
Her şeyim toprak (TOPRAK)/İ. Hakkı Yılanlıoğlu/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Tâhir Karagöz.
Her taraf bembeyaz kar haydi çıksın kızaklar/Sâlih Aydoğan/Hicaz/Ç. Ş./Aksak/Salih Aydoğan.
Her taraf karanlık görmüyor gözüm/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sâdi Işılay.
Her tebessüm sende başlar sende sondur sevgilim/Filiz Bedük/Acemkürdi/Şarkı/Müsemmen/Yılmaz Karakoyunlu.
Her türlü ezânın çilenin bittiği yerde/Fethi Karamahmudoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Her vakt-i seher bülbülü gûş eyledi ol gül/Reşat Özpirinçci/Hicaz/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
Her vakt-i seher bülbülü gûş eyledi ol gül/Reşat Özpirinçci/Karcığar/Şarkı/Aksak/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Her yağmur sonrası bulutlara bak/Sevinç Atan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Saadet İdrisoğlu.
Her yağmurda ıslanırsın/Eyüp Göksu/Gerdaniye/Şarkı/Rast Aksağı/Cavit Ersoy.
Her yağmurda ıslanırsın/Eyüp Göksu/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Ali Şenozan.
Her yalana kanmışım her söze inanmışım/Orhan Seyfi Orhon/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Sahak Hocasar (Kemânî).
Her yaprağı yırttıkça düşün bir kere, bir gün ağlıyor/Yâsin Hatipoğlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Sadettin Çevik.
Her yaprak bir gülüştür bir öpüştür her çiçek/Yüksel Gemalmaz (Şatoğlu)/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Mahmut Yivli.
Her yeri hüsnün gülistan eylemiş/Niyâzî-i Mısrî/Hüseynî/İlâhi/Düyek/Haydar Akdemir.
Her zahm-ı ciğer-sûze devâkâr aranılmaz/Hicaz/Şarkı/Aksak/Giriftzen Asım Bey.
Her zaman bir olur mu ey hunrîz nigâhım/Melâhat Pars/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Melâhat Pars.
Her zaman bir olur mu ey hunrîz nigâhım/Melâhat Pars/Karcığar/Şarkı/Sofyan/Artaki Candan.
Her zaman her yerde inan sen varsın/Sabahattin Hizmetli/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Her zaman kalbimde seni yaşattım/Sâlih Korkmaz/Hicaz/Fantezi/Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Her zaman pîş-i nigâhımda hüveydâsın sen/Irak/Beste/Devr-i Kebîr/Dede Efendi.
Her zaman serde hevâ-yı zülf-i cânânım eser/Bestenigâr/Şarkı/Ağır Aksak/Bîmen Şen.
Her zoru yenersin rehberin ATA’n/Sevgi Balın/Çârgâh/Marş/Nim Sofyan/Sevinç Tevrüz.
Herhalde benim âleme gelmekte vebâlim/Halûk Recâî/Isfahan/Şarkı/Semâî/Halûk Recâî.
Herkes biliyor sevmek için başka vakit yok/Fethi Karamahmudoğlu/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Herkes sana gönlüm gibi bir bende midir?/Ümit Gürelman/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Bekir Sıtkı Sezgin.
Herkese mihr ü vefâ uşşâka nâz etmek neden/Acemkürdi/Beste/Muhammes/Osep Ağa (Ebeyan).
Herkesi kendine meftun ederek gitti canım gönül/Filiz Bedük/Hüzzam/Şarkı/Yürük Semai/Yaşar Bedük.
Herkesin güldüğü günler bana ağlayacak sensin/Alâeddin Yavaşça/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Herkesin güldüğü günler bana ağlayacak sensin/Alâeddin Yavaşça/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Salih Suphi Soner.
Herşeyi bir anda bırakıp gitme/Sadık Atay/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hüseyin Soysal.
Herşeyi bitirip gittiğin o gün/Ahmet Selçuk İlkan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Dursun Karaca.
Hevâ-yı aşkına elbet düşerdi müşk-i hatâ/Bayati/Beste/Hâvi/Eyyûbî Mehmet Bey.
Hey bâz şîrî bâ-şeker âmîhtend/Bayatibuselik/Beste/Devr-i Revân/Zekâî Dede.
Hey Bursalı Bursalı/Gülten Veral/Hicazkâr/Fantezi/Aksak/Rüştü Eriç.
Hey çağlayan sel gibi akan ömrüm biraz dur/Ali Hasırcı/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Ali Hasırcı.
Hey kız nerelisin sen/Vecdi Bingöl/Karcığar/Şarkı/Aksak/Şerif İçli.
Hey nâme sen ol mehlikadan mı gelirsin/Çârgâh/A. S./Sengin Semâî/Neyzen Rızâ Bey.
Hey pınar derin pınar/Vecdi Bingöl/Hicazkâr/Şarkı/Nim Sofyan/Sadettin Kaynak.
Hezâr zâr iledir senden niyâzım/Leylâ Hanım/Karcığar/Şarkı/Evfer (Ağır)/Suyolcuzâde Sâlih Efendi.
Hıçkırık boğazımda düğümlendi kördüğüm/Suna Korkmaz/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Hıçkırır her nefesinde yine bî-çâre gönül/Melek Hiç/Eviç/Şarkı/Aksak/Yüksel Kip.
Hırâm et gülşene gûş eyle ar’ardan müdârâyı/Enderûnî Vâsıf/Hicazkâr/Şarkı/Şarkı Devr-i Revânı/Sâdullah Efendi.
Hırâm-ı dil-fezâ kıl dil-pesendim/Fâik/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Kemânî Rızâ Efendi.
Hırsa mağlubuz yitirmiş âr bizi/Mehmet Turan Yarar/Bestenigâr/İlahi/Düyek/Tekin Para.
Hızlı estin düşürdün takvimdeki yaprağı/Mustafa Töngemen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Hızlı vur mızrabını/Hüseynî/Şarkı.
Hicaz Dua (Nevbe)/Muhtelif/Hicaz/Terkîb/Muhtelif/Ahmet Hatipoğlu.
Hicr ile günler geçer aylar geçer gelmez sesin/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Fâiz Kapancı.
Hicrân elemi ağlatıyor kalbimi her gün/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semâî/Kirkor Çulhayan.
Hicrân hastasıyım yapayalnızım/Vecdi Bingöl/Hicaz/Şarkı/Düyek/Kadri Şençalar.
Hicrân ile dil-hasteyim ümmid ile nâlân/Fâik Ali Ozansoy/Hicazkâr/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Hicrân ile sîne-çâk garib ü mükedderim/Hicazkâr/Şarkı/Sengin Semâî/Karnik Garmiryan.
Hicran kucağında tuttuğum sırdaş/Tevfik Kolaylı (Neyzen)/Hicaz/Nefes/Düyek/Tevfik Kolaylı (Neyzen).
Hicrân oku sînem deler olmaktadır hâlim beter/Mehmet Sâdi Bey/Hüseynî/Şarkı/Türk Aksağı/Şevkî Bey.
Hicrân olacaksa bu aşkın sonu/Ferit Sıdal-Neclâ Gürer/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ali Şenozan.
Hicrân şeb-i târ-ı mâ nedâred/Eviç/Y. S./Yürük Semâî/Ebû-Bekir Ağa.
Hicrân ü elem açtı yine sînede yâre/İbrâhim Bey/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Haydar Tatlıyay.
Hicrân ü elem sîne-i pür-hûnumu dağlar/Ali Şevket Bey/Hicaz/Şarkı/Aksak/Cevdet Çağla.
Hicrân ü elem sîne-i pür-hûnumu dağlar/Ali Şevket Bey/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Sadettin Kaynak.
Hicrân yine hicrân mı bu aşkın sonu söyle/Selim Aru/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Şerif İçli.
Hicrâna nasıl katlanacaktım/Ümit Gürelman/Bayatiaraban/Şarkı/Türk Aksağı-Cur./Nurhan Hekimoğlu.
Hicrânımı peymâne-i lâ’linde bıraksam/Hammâmizâde İhsan Bey/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Hicrânımı söyler sana ud’umdaki teller/Mustafa Nâfiz Irmak/Bestenigâr/Şarkı/Sengin Semâî/Ali İçinger.
Hicranımın sesine yıllardır sustu felek/Ali Hasırcı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ali Hasırcı.
Hicrânın ölümdür vuslatın hayat (ESKİ HATIRA)/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Kaptanzâde Ali Rızâ Bey.
Hicrânla geçen günleri hasretle anarken/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Zeki Arif Ataergin.
Hicrânla solan ufkuma gün doğmasa derdin/Turgut Çelik/Evcara/Şarkı/Türk Aksağı/Burhan Durucu.
Hicrânla sönen demleri yâd ettiren âhın/Ali Ulvi Kurucu/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Bekir Sıtkı Sezgin.
Hicr-i lebinde yârin bir dil ki oldu nâ-hoş/Yahyâ Nazîm Efendi/Arazbarbuselik/Beste/Lenk Fahte.
Hicr-i lebinde yârin bir dil ki oldu nâ-hoş/Yahyâ Nazîm Efendi/Hicazkâr/Beste/Lenk Fahte/Zekâî Dede.
Hicrin ile yaktın teni/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Kanûni Hacı Arif Bey.
Hicrinden usandım güzelim derd ile bezdim/Vedat Kosal/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Mustafa Nafiz Irmak.
Hicrinle gözümden acaba kan mı boşandı/Eviç/Y. S./Yürük Semâî/Tanbûri Ali Efendi.
Hicrinle solan tan gibisin tüller içinde/Ceyda Görk/Ferahfeza/Şarkı/Aksak/Bertan Üsküdarlı.
Hicrinle yanar âh ederim ben/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî).
Hicrinle zevksiz geçiyor faslı hayatım/Şekerci Udi Cemil Bey/Isfahan/Şarkı/Curcuna/Şekerci Udi Cemil Bey.
Hiç başın ağrır mı yoruldun mu hiç/Abdülrahim Karakoç/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Sadün Aksüt.
Hiç beklemeden bir gece sen kalbimi çaldın/Hicazkâr/Şarkı/Türk Aksağı/Fâiz Kapancı.
Hiç bilmedi kalbin beni âşık diye ey yâr/İsmet Tahtacıoğlu/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Türk Aksağı/A. Sedat Mete.
Hiç bilmiyordum ben seni./Irak/Şarkı/Sofyan/Neyzen Sâlim Bey.
Hiç bir şeyde gözüm yok sen yanımda ol yeter/Fethi Karamahmudoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Hiç bitmedi sevda dolu demler senelerce/Güler Turan/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Güler Turan.
Hiç bitmeyen bir yol gibi/Dilek Özer/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Hüseyin Erbay.
Hiç bulunmaz akranı mahz-ı lutf-u yezdânî/Himmetî/Hicaz (Zirgüle)/İlâhi/Nim Sofyan/Hüsnü Sarıer (Himmeti).
Hiç bulunmaz akranı mahz-ı lutf-u yezdânî/Himmetî/Hüseynî/İlâhi/Sofyan.
Hiç dinlemezsin sohbetim/Ferahnâk/Şarkı/Düyek/Nûman Ağa.
Hiç düşmedi dilimden ne hâtıran ne adın/Mustafa Sevilen/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Kâni Karaca.
Hiç elem çekmezdim seveydin beni/Bayati/Şarkı/Aksak/Mustafa Ağa (Kemânî).
Hiç elem çekmezdim sevseydin beni/Karcığar/Köç./Aksak.
Hiç eser etmez mi figânım felek/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Ali Bey (Enderûnî-Hanende).
Hiç esmeye güz yelleri sen dilbere canân/Mevlana/Hicazkâr/Şarkı/Türk Aksağı/Savaş Özkök.
Hiç eşin yok nev-civânsın/Nûri/Hicazkâr/Şarkı/Evfer/Zeki Mehmet Ağa.
Hiç gelme eğer gönlümü püryân edeceksen/Erol Uzunöner (Uzunömeroğlu)/Ferahnâkaşîran/Şarkı/Sengin Semâî/Fethi Karamahmudoğlu.
Hiç gelmeyecek yazlara kaldıysa çiçekler/Turgut Çelik/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Burhan Durucu.
Hiç gitmez bulutlar yüce başından/Ahmet Sökmen Tellioğlu/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Yüksel.
Hiç haber vermedin çekip giderken/Turgut Önal/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Faruk Şahin.
Hiç ilişme meh-cemâlim dîde-i sevdâ-keş’e/Karcığar/Şarkı/Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Hiç neşesi yok hüzünlü gönlümün/İbrahim Bodur/Hicaz/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Hiç özür dileme bana yazıp da/Necâti Dilsizoğlu/Hicazkâr/Şarkı/Nim Sofyan/Alâeddin Şensoy.
Hiç revâ mı inlesin aşkınla hep solsun gönül/Nâhit Hilmi Özeren/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Mehmet Reşat Aysu.
Hiç sorma sakın hâl-i dil-i zâre karışmam/İzzet/Dilkeşhaveran/Şarkı/Ağır Aksak Semâî/Sâdullah Efendi.
Hiç sönmeyen bir arzudur sana olan hasretim/Rifat ayaydın/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Sâdi Hoşses.
Hiç tahammül kalmadı âzârına/Acembuselik/Şarkı/Ağır Aksak/Kemâni Serkis Sucuyan.
Hiç yalnız kalmadıysan hayâller kurmadıysan/Fatma Onur/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/İlgün Soysev.
Hisar-ı aşka ben bir çoban buldum (Çoban)/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Nasib’in Mehmet Yürü.
Horozumun beş pençesi/Hicaz/Şarkı/Sofyan.
Hoş gelirdi câna bezm-i ülfetin/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Bîmen Şen.
Hoş ola bu nev-bahar ey gül sana/Buselik/Şarkı/Ağır Aksak/Serkis Nurlıyan (Şâir).
Hoş yaratmış bârî ezel/Ferahnâk/Şarkı/Semâî/Nikoğos Ağa.
Hoş yaşa gül oyna üzme kendini/Halil Soyuer/Buselik/Şarkı/Düyek/Ergüder Öktem.
Hoştur bize meyhâne ki işret var içinde/İzzet Ali Paşa/Hicaz/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Hovardayım hovarda/Hicaz/Şarkı/Curcuna.
Hû dâim Hû devrân Hû settâr Hû cebbar Hû/Ahmet Hatipoğlu/Hüzzam/İlâhi/Sofyan/Ahmet Hatipoğlu.
Hûban seninle leyl ü nehâr istînâs eyler (eder)/Büzürg/Beste/Berefşan/Sâdık Ağa.
Hûdâ Rabbim Nebîm hakka Muhammed’dir Resûlullah/İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)/Hicaz/İlâhi/Düyek/Bekir Sıtkı Sezgin.
Hûdâyâ keştî-i cürm içre kaldım/İsâ Mahvî Efendi/Hüzzam/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
HUMA KUŞU (Hasta düştüm gurbet elde)/Hicaz/Maya/Hasan Özçivi.
Hurşîd-i âlemsin rûy-i âlim/Hüzzam/Şarkı/Aksak Semâî/Lâtif Efendi.
Hülyâlarına dalar her an seni anarım/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/İlhâmi Bayrı.
Hülyâlı bahar gelse de kırlarda gezinsek/Mustafa Nâfiz Irmak/Buselik/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Hülyâlı bahar gelse de kırlarda gezinsek/Mustafa Nâfiz Irmak/Karcığar/Şarkı/Necmettin Hakkı İzmirli.
Hülyâlı Boğaz sırtlarının akşamı solgun/Sabahattin Ergi/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Nezahat Soysev.
Hülyâlı gecelerde hasretin yolcusuyum/Zeki Müren/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Zeki Müren.
Hülyâlı sestir bir gül nefestir/Azmi Aytaç/Hicazkâr/Şarkı/Raks Aksağı/Fâruk Şâhin.
Hülyalı sestir bir gül nefestir/Azmi Aytaç/Hisar/Şarkı/Rast Aksağı/Ertuğrul Ottekin.
Hülyâlı siyah gözlerine rûhum ısındı/Alâeddin Yavaşça/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Hülyalı ürpermeler dolaşır sahillerde/Lütfü Fikret German/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Kenan Günel.
Hülyâlı yaz akşamları renginle donandım/Niyâzi Ersan/Evcara/Şarkı/Aksak/Yücel Aşan.
Hülyâma doğan son güneşim son hevesimdi/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Hüseyin Soysal.
Hülyâmı saran hâreli bir çift göze daldım/Nâhit Hilmi Özeren/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Sâdi Işılay.
Hülyâmı yakan (kor/nur) gibi âgûşuna yatsam/Zekâi Cankardeş/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semâî/Selâhattin Pınar.
Hürünü de yavrum hürünü/Karcığar/Türkü/Aksak.
Hüsn âleminde yokmuş ezelden hicabımız/Memduh Cumhur/Bayatiaraban/Gazel/Curcuna/Cinuçen Tanrıkorur.
Hüsn ü ânın gönlümü kıldı esir/Hüseynî/Şarkı/Devr-i Hindî/Kanûni Nâzım Bey (âmâ).
Hüsn-i güftârın senin ey meh-lika/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ali Rif’at Çağatay.
Hüsnü güzel bir nev-civan/Acemaşîran/Şarkı/Ağır Aksak/Asdik Ağa.
Hüsnün gibi ey bî-vefâ/Irak/Şarkı/Ağır Düyek/Dede Efendi.
Hüsnünde varken bu âb ü tâbın/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Kemânî Rızâ Efendi.
Hüsnüne etvâr-ı nâzın şan senin/Reşid Mümtaz Paşa/Karcığar/Şarkı/Ağır Aksak/Lem’î Atlı.
Hüsnüne güvenme ey rûyi mahım/Seyrânî/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Haydar Telhüner.
Hüsnüne mâil gönlüm ezelden/Evcara/Şarkı/Aksak Semâî/Dede Efendi.
Hüsnüne ser-te-ser âlem gerçi âşıktır beyim/Büzürg/A. S./Aksak Semâî/Sâdık Ağa.
Hüsnüne söz var mı gâyet anlısın/Hicaz/Şarkı/Aksak/Şevkî Bey.
Hüsnünle bu kadar niçin öğündün/Rızâ Tevfik Bölükbaşı/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Akın Özkan.
Hüsran oldu bekleyiş umutlar kırık dökük/Yılgör Atçı/Hicaz Zirgüle/Şarkı/Düyek/Ahmet Özkök.
Hüzn ile çağlar sirişk-i çeşm-i giryânım benim/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Hüznüm kederim değil mi belli/Hicaz/Şarkı/Aksak/Karakaş (Avram).
Hüzün doldu yine sensiz gönlüme/Vural Şahin/Hicaz/Şarkı/Aksak/Gürdal İnal.
Hüzün dolmuş gökyüzüne/Çiğdem Sabuncuoğlu/Hicaz Zirgüle/Şarkı/Sofyan/Turhan Taşan.
Hüzün dolsa da ruhlar, tükenmesin umutlar/Erdoğan Ayan/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Güler Turan.
Hüzün dolu aşkımın ıztırâbı derindir/Mekin Çetinöz/Hicaz/Şarkı/Düyek/Güngör Hoşses.
Hüzün kokar hasret kokar her yanı/Şakir Askan/Hicaz/Fantezi/Düyek/Bilge Özgen.
Hüzün yağmurları düşer gözümden bu şarkı bu hüzzâm ağlatır beni/Faika Sarp/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İsmâil Akçapınar.
Hüzünler gitsin artık/Sâmi Derintuna/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Ali Şenozan.
Hüzünlü bakma öyle gülümse hep yüzüme/Ünsal Silleli/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ünsal Silleli.
Hüzünlü bir hazzı yaşattın bana/Muharrem Gerçeker/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Yaşar Bedük.
Hüzünlü gecelerde seni söyler şarkılar/Mehmet Yırtıkgöz/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Mustafa Ünal Yılmazer.
Hüzzamda bahar yazda segâh kışta nevâsın/Yılmaz Karakoyunlu/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Yılmaz Karakoyunlu.
Ilgıt ılgıt esen seher yelinden/Karacaoğlan/Hicaz (Uzzal)/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Ilık ılık esen akşam rüzgârı kanayan bağrımı ezer de geçer/Jülide Gülizar/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Ertuğrul Yalçınkaya.
Ilık meltemlere hasret yüreğim/Berran Yalçın/Buselik/Şarkı/Sofyan/Bilge Özgen.
Irmağım taştı bugün/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Kaptanzâde Ali Rızâ Bey.
Irmakla akıp taşmışım bulutla gezip şaşmışım/M. Yeşilova/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Avni Anıl.
Isfahan’dan gelmiş ammâ gülden âlâ çehresi/Yılmaz Karakoyunlu/Isfahan/Şarkı/Müsemmen/Yılmaz Karakoyunlu.
Islandım aşk sağnağında deniz deryâ umman ne ki/Münire Aksaray/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Mahmut Yivli.
Islandım aşk sağnağında deniz deryâ umman ne ki/Münire Aksaray/Hüzzam/Şarkı/Curcuna-Aksak/İsmâil Demirkıran.
Islandım aşk yağmurunda deniz deryâ umman ne ki/Münire Aksaray/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Islandım aşk yağmurunda deniz deryâ umman ne ki/Münire Aksaray/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Güngör Önder.
Islandım aşk yağmurunda deniz deryâ umman ne ki/Münire Aksaray/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Caner Bakır.
Israr etmeyin söylemem sevdiğim kadının adını/Muzaffer İlkar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Muzaffer İlkar.
Issız gecede aşkımı hicrânımı dinle/Muzaffer Yalıncak/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Muzaffer Yalıncak.
Issız geceler göklere baktım seni andım/Sâmi Mortan/Isfahan/Şarkı/Yürük Semâî/İsmâil Demirkıran.
Issız geceler rûhuma hicrân oluyorken/Enver Öncü/Karcığar/Şarkı/Aksak/Mustafa Coşkun.
Iztırâbın sonu yok sanma bu âlem de geçer/Neyzen Tevfik Kolaylı/Buselik/Şarkı/Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
Iztırâbın sonu yok sanma bu âlem de geçer/Neyzen Tevfik Kolaylı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
İbtidâdan yol sorarsan yol Muhammed Ali’nindir/Hatâyî (Şah İsmail)/Acemaşîran/İlâhi/Devr-i Hindî/Selâhattin Demirtaş.
İbtidâdan yol sorarsan yol Muhammed Ali’nindir/Hatâyî (Şah İsmail)/Hüseynî/Nefes/Devr-i Hindi.
İç durma iç güzelim/Ali Nihat Özdemir/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Kadri Şençalar.
İçen bir daha ayılmaz/Vecdi Bingöl/Bayati/Şarkı/Düyek-Curcuna/Selâhattin Pınar.
İçerim kor yine sensiz geçiyor hep seneler/Mustafa Ünal Yılmazer/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mustafa Ünal Yılmazer.
İçim rahat değil birkaç gecedir/Musa Kalkınç/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mithat Akgökçe.
İçim sızlıyor inan gördükçe balkonları/Tülây Arıcı/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Tülây Arıcı.
İçimde bin türlü keder senden gelir sana gider/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Avni Anıl.
İçimde bir arzu var”Seninle kaçsam”gibi/Hüzzam/Şarkı/Osman Nihat Akın.
İçimde bir başka hüzün var bu gece/Salih Suphi Soner/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Salih Suphi Soner.
İçimde bir çiçek açar hazan vurur yıkar gider/Turgut Çelik/Buselik/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
İçimde bir dertli bülbül öter Yûnûs Yûnûs diye/Bekir Sıtkı Erdoğan/Hicaz/İlâhi/Düyek/Amir Ateş.
İçimde bir dertli bülbül öter Yûnûs Yûnûs diye/Bekir Sıtkı Erdoğan/Hüseynî/İlâhi/Düyek/Erdinç Çelikkol.
İçimde bir duygu seninle sensiz gibi/Sabahat Emir/Buselik/Şarkı/Sofyan/Selâhattin İçli.
İçimde bir yağmur sonbahardan çalınmış/Sadri Alışık/Hicaz/Şarkı/Düyek/Cevdet Çağla.
İçimde bir yangın var sönmüyor bilir misin/Bâki Süha Ediboğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
İçimde düğümlenen kuşkular yaman oldu/Fethi Karamahmudoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
İçimde her bahar bu hasret niye/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
İçimde her uyanış seni bir başka anış/Ahmet Kaçar/Evcara/Şarkı/Aksak/Fethi Karamahmudoğlu.
İçimde kalmadı sanki ne hasreti ne adı/M. Ünal Yılmazer/Eviç/Şarkı/Düyek/M. Ünal Yılmazer.
İçimde kim vardır bir bilebilsen/Yusuf Nalkesen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yusuf Nalkesen.
İçimde ne bir arzu ne de bir heves/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Muzaffer Özpınar.
İçimde sönmeyen aşkınla mestim yâ Resûlallah/Ekrem Karadeniz/Bestenigâr/İlâhi/Düyek/Ekrem Karadeniz.
İçimde tül tül uçarken sen ey sihirli kadın/Mehmet Tûran Yarar/Buselik/Şarkı/Düyek/Akın Özkan.
İçimde yaşıyorsun kimse görmüyor seni/Yalçın Benlican/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yener Topaloğlu.
İçimdeki anılar zaman zaman canlanır/Mine Erol/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Türkan Öncü.
İçimdeki aşkın sonsuz yıllardır beklenen sensin/Muzaffer İlkar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Muzaffer İlkar.
İçimdeki bir ses diyor ki bana/İnci Tun/Eviç/Şarkı/Aksak/Hüseyin Soysal.
İçimdeki hasreti almanı bekliyorum/Uğur Gür/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Alâeddin Şensoy.
İçimdeki hasretin dağlar gibi büyüdü/Seyfi Güldağı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Seyfi Güldağı.
İçimdeki kanayan devâsız bir yarasın/Sâmi Derintuna/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
İçimdeki özlemi uyutamıyorum yâr/Reşat Özpirinçci/Hicaz/Şarkı/Düyek/Adem Şâhin.
İçimdeki özlemi uyutamıyorum yâr/Reşat Özpirinçci/Hüseynî/Şarkı/Yürük Semâî/Alâeddin Yavaşça.
İçimdeki son arzuyu aşk denilen bu duyguyu/Hüsâmettin Olgun/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Bahadır Sevik.
İçimdeki son kıpırtı dalda açan çiçek gibi/Dilek Aksüt/Hicaz/Şarkı/Düyek/Pınar Köksal.
İçimdeki yalnızlığa doldurdum seni/Ali Can Lakot/Hicaz/Şarkı/Düyek-Semai/Özdemir Hafızoğlu.
İçimdeki yalnızlığın adını/Nedim Uçar/Hüseynî/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
İçimden bir ses diyor dönecektir o geri/Yusuf Nalkesen/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Yusuf Nalkesen.
İçimden çâresiz dertleri attım/Hasan Karakuş/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Erol Özbayram.
İçimden taşıyor özlem pınarı/Yalçın Benlican/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mahmut Oğul.
İÇİMDESİN (Neden kaçtın uzaklara)/Yusuf Nalkesen/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Yusuf Nalkesen.
İçime çevirdim bakışlarımı karşıma ilk çıkan yine sen oldun/Ümit Gürelman/Hicaz/Fantezi/Düyek/Bilge Özgen.
İçime dolar hüzünler/Ercan Azaz/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Nilgün Demirağ.
İçimizin yangını sönecek gibi değil/Aşkın Tuna/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Hüsnü Üstün.
İçin için yanıyorum sönmedim/Osman Güven/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Osman Güven.
İçip içip de bu akşam seninle mest olalım/Nâhit Hilmi Özeren/Ferahfeza/Şarkı/Düyek/Râkım Elkutlu.
İçiyorsam her akşam elbet bir sebebi var/Mehmet Erbulan/Hicaz (Humâyun)/Şarkı/Düyek/Metin Everes.
İçlenme geçer zannederek gitgide sevgim/Hikmet Şinâsi Önol/Evcara/Şarkı/Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
İçlenme geçer zannederek gitgide sevgim/Hikmet Şinâsi Önol/Evcara/Şarkı/Aksak/Yüksel Kip.
İçmeden sarhoşum güzelliklerden/Orhan Kızılsavaş/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
İçmeli âşık olanlar yâr elinden/Zeki Duygulu/Gülizar/Şarkı/Ağır Aksak/Zeki Duygulu.
İçtiğim her kadehten bir teselli bekledim/Sedat Ergintuğ/Bestenigâr/Şarkı/Düyek/Bahadır Sevik.
İçtiğim su kadar muhtacım sana/Berran Yalçın/Eviç/Şarkı/Düyek/Celâl Abacı.
İçtim aşk şarabını dün yine elinizden/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Nûrettin Cemil Sangan.
İçtim bu gece ben hiç durmadan içtim/Erol Sayan/Karcığar/Şarkı/Düyek/Erol Sayan.
İçtim suyunu şu coşkun derenin/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Bîmen Şen.
İdelim cevlan kılalım seyrân/Yûnûs Emre/Hüseynî/İlâhi/Nim Evsat/Mustafa Efendi (Çalâkzâde).
İftihârımdır bilir Rabb-i ganî/Ziyâ Paşa (Vezir)/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Nikoğos Ağa.
İftirakın ebedi ruhumu hüzne salıyor/Kıymet Hanım/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Sadettin Kaynak.
İftirâkın urdu zahmı bu dil-i sad-pâreye/Hüzzam/Şarkı/Aksak Semâî/Hacı Arif Bey.
İhanet sayarım sensiz ölmeyi/Fatma Onur/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/İlgün Soysev.
İhtirazla arz-ı hâl eyler gönül/Karcığar/Şarkı/Yürük Semâî/Lem’î Atlı.
İhtiyârım aldı elden bir melek-sîmâ-yı nev/Isfahanek/Beste/Evsat/Nesim Silviya (Haham).
İhtiyarlık bahsi hiçtir ölse uslanmaz gönül/Karcığar/Şarkı/Ağır Aksak.
İhtiyatlar silah çatmış düz yolun üstüne/Hicaz/R. T./Aksak.
İkbâlimi sâye-i hümâdan bilmem/Hicaz/Beste/Hafif/Hacı Sâdullah Ağa.
İki beyaz güvercin sevgilimin elleri/Kasım İnaltekin/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Kasım İnaltekin.
İki bülbül bir dale konmuş ötüşür/Acem/Türkü/Sofyan.
İki de turnam gelir allı kareli/Karcığar/Köç./Oynak (Aksak)/Dede Efendi.
İki dilber söyleşirler gel gidelim daylere/Acem/R. T./Sofyan.
İki dudak arası bir zaman/Necâti Cumalı/Hicaz/Şarkı/Semâî/Avni Anıl.
İki geyik bir derede su içer/Bayatiaraban/Şarkı/Sofyan.
İki gönül bir olup sabrı sevdaya kattı/Hasan Oral Şen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
İki güzel su doldurur pınarda/Abdurrahim Karakoç/Hicaz/Şarkı/Düyek/Atıf Baştuğ.
İki kalpten bir kalp olduk sevgimizi bölemezsin/Ercan Akbay/Buselik/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
İki karpuz bir koltuğa sığar mı/Hüseynî/Türkü/Aksak.
İki kızımız olsa güzelim cümle âlem duyası/Samim Arıksoy/Buselik/Şarkı/Sofyan/Erol Sayan.
İki mavi bir yeşil ilmek ilmek dokunmuş/Hüsâmettin Olgun/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
İki sevdalı yürek düşlere dalmış ne güzel/Mehmet Tûran Yarar/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Akın Özkan.
İkimizin şarkısını duymasın eller/Aydın Oran/Hisarbuselik/Şarkı/Aksak/Aydın Oran.
İklimlerim uymaz senin havana/Nadide Gülpınar/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Yüksel.
İksîr-i âzâmdır nutk-ı ehlullah/Emrah/Hüseynî/Nefes/Müsemmen.
İksir-i gınâ hâk-i der-i uzletimizdir/Karcığar/Beste/Hafif/Dellalzâde.
İlâhel âleminsin Rabb-i alâ/Hüzzam/İlâhi/Düyek/Zekâî Dede.
İlâhi bir güneşsin nûruna pervânedir âlem/Ali Ulvi Kurucu/Bayati/İlâhi/Düyek/Amir Ateş.
İlâhi cennet evine girenlerden eyle bizi/Yûnûs Emre/Bestenigâr/İlâhi/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
İlâhî n’eylesin n’itsin gönül sensiz karar etmez/Fahrettin Efendi (Şeyh)/Acemaşîran/İlâhi/Düyek/Selâhattin Demirtaş.
İlâhü’l-âleminsin Hakk-ı teâlâ/Hüzzam (Nim Hicaz’da)/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
İlhâm ile dün gece seyr ettim Muhammed’i/Yûnûs Emre/Dügâh/İlâhi/Sofyan.
İlham ile dün gece seyrettim Muhammed’i/Yûnûs Emre/Ferahnâkaşîran/İlâhi/Nim Evsat/Doğan Ergin.
İlham ile dün gece seyrettim Muhammed’i/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Sofyan.
İlim sensin irfan sensin/Ayhan İnal/Buselik/Ç. Ş./Düyek/Demet Pakyüz.
İlk aşkı unutmak çok kolay deme/Nûrettin Baykal/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Ziyâ Taşkent.
İlk aşkın hâtırası kalbimdedir anarım/Seyfi Güldağı/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/İsmail Demirkıran.
İlk baharın goncasından yaz umarken her gönül/Yılmaz Karakoyunlu/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Yener Topaloğlu.
İlk değil ki bu gidişin biliyorum döneceksin/Mehmet Akça/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Nilüfer Özkan.
İlk görüşte başlar kalplerde telâş/Cemâl Safi/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Hüseyin Soysal.
İlk görüşte sevdi gönlüm seni nazlı meleğim/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Asdik Ağa.
İlk göz ağrım son tesellim aşk güvensiz olmuyor/Turgut Çelik/Hicaz/Şarkı/Düyek/Salih Berkmen.
İlk sevdâ yeliyle gelen yaprağım/Abdullah Akay/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/İlgün Soysev.
İlk sevgiliden çağrı ve her şarkıda sestin/Seyfettin Başçıllar/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
İlk yazın çiçeğisin gözlerin mâvi deniz/Hüseyin Tansever/Ferahfeza/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
İlk zamanlar sevmiştin/Vâhit Özaydın/Hicaz/Şarkı/Düyek/Nûrettin Demirtaş.
İlkbahar aylarında gezerken sokaklarda/Bayatiaraban/Türkü/Sofyan/Karnik Germiyan.
İlkbahar geldi çiçekler açıyor/Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Ç. Ş./Raks Aksağı/Fethi Karamahmudoğlu.
İlkbahar güz oldu artık/İsmâil Acar/Buselik/Şarkı/Müsemmen/İsmâil Acar.
İlkbahar olunca leylim şen olur dağlar/Karcığar/Köç./Aksak.
İlkbaharın müjdesi biliniz Mart ayıdır/Cevat Çangatin/Hicaz/Ç. Ş/Sofyan/Cevat Çangatin.
İltifat etmezse artık gam değil (BENLİĞİMİ SARDI)/Fuat Uluç/Ferahnâk/Şarkı/Düyek/İsmail Baha Sürelsan.
İltifat etti gönül bezmine cânân bu gece/Vecdi Bingöl/Dügâh/Şarkı/Aksak/Fehmi Tokay.
İltifat eyler iken ey gonce-leb/Evcara/Şarkı/Ağır Aksak/Lâtif Ağa.
İltifata mazhar idim bir zaman/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Aziz Efendi.
İltifatın çok inâyettir bana/Hicaz/Şarkı/Aksak/Todoraki (Kemânî).
İltifatınla bekâm ettiğin günler beni/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Mızıkalı Lütfi Bey.
İmânımız Allah’dan kadri yüce Mevlâ’dan/Sefer Dal (Muhibbî)/Eviç/İlâhi/Sofyan/Ahmet Özhan.
İmrûz hevâ-yı bagest/Eviç/Kâr/Hafif/Abdülalî Efendi (Hâce-i sânî).
İmtihan-ı dehre çekti hükm-i takdir-i ilâh/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Arşak Çömlekciyan.
İnan artık gözünün yolları boş daldığına/Halil Soyuer/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Metin Everes.
İnan çok uğraştım unutamadım/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Erol Sayan.
İnan inan ki ey güzel duyunca hoş kelâmını/Cenap Bey/Hüzzam/Şarkı/Yürük Semâî/Selânik’li Ahmet Efendi.
İnan ki elimde değil/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ziyâ Azbazlar.
İnan ki sende buldum sevmeyi/İzzet Kamış/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İzzet Kamış.
İnan sana verdiğim bütün sözleri tuttum/Sürel Konuk/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Murat Demirhan.
İnan üzülmedim elvedâ derken/Şeydâ Temuçin/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Zekâi Tunca.
İnanamam bir türlü hakikat mı rüyâ mı/İrfan Özbakır/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/İrfan Özbakır.
İnanıp kalbimi verdim de senin ellerine/Vâhit Özaydın/Evcara/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
İnanıp kalbimi verdimde senin ellerine/Vahit Özaydın/Bayati/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
İnanmaz kanmaz dilim bunun aşk olduğuna/Özgen Bilgisel/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sinan Sipahi.
İnanmaz vâ’d-i vasl-ı yâre gönlüm/Buselik/Şarkı/Aksak/Lâtif Ağa.
İnâyet kıl ey sîm-ten/Arazbar/Şarkı/Sofyan/Nûman Ağa.
İnce bir gül dalısın sende açar her dileğim/Mehmet Tûran Yarar/Hicaz/Şarkı/Aksak/Faruk Şâhin.
İncecik kıvrak belinden bir gün olsun sıkmadım/Necdet Rüştü Efe/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Fahri Kopuz.
İncitme beni şûh-i şenim gel siteminle/Mehmet Bey/Hicazkâr/Şarkı/Türk Aksağı/Ethem Efendi (Şeyh).
İndim gittim Diyarbekir düzüne/Hicaz/Köç./Düyek/(Hâşim Bey-“Y. Öztuna’da”).
İndim havuz başına bir kız çıktı karşıma/Hüzzam/Türkü/Sofyan.
İndim yârin bahçesine gülden geçilmez/Hicaz/Şarkı/Aksak/Dede Efendi.
İndirip yerlere benden kaçırıp gözlerini/Güngör Fahri Tüzün/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
İnleyen âh eyleyen bî-çâre bir ney’dir gönül/Karcığar/Şarkı/Ağır Aksak/Fehmi Tokay.
İnleyen kalbim benim artık emellerden uzak/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Erol Köker.
İnleyen udum mu yoksa ben miyim fark eylemem/Süheylâ Moray/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Selâhattin Pınar.
İnsan nasıl mutludur var ise sevenleri/Bilgin Ertan/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Orhan Kızılsavaş.
İnsanlar hazanla ölür/Erdoğan Yıldızel/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erdoğan Yıldızel.
İnsanlıktır şarkımız dirliğimiz birlikte/Acemaşîran/Ç. Ş./Yürük Aksak/Kenan Günel.
İntizâr-ı makdemin ey bî-aman/Gülizar/Şarkı/Ağır Aksak/Hâşim Bey.
İntizâr-ı makdeminle nev-bahar eyler hulûl/Hisarbuselik/Şarkı/Aksak/Saatçı Mustafa Efendi.
İntizâr-ı makdeminle reh-güzârın gözlerim/Acemkürdi/Beste/Fahte/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
İpek kumral saçların zümrütten yeşil gözün (BURSA GÜZELİ)/Hasan Lâmi Güray/Gülizar/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
İpek saçın güzel gözün pembe tenin tatlı sözün/Güzide Taranoğlu/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
İpek saçlarınla güzel başını yasla sevgilim/Arif Sâmi Toker/Hicaz/Şarkı/Düyek/Arif Sâmi Toker.
İptilâ-yı derd-i aşkın var mı doktor çâresi/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Kanûni Nasib.
İrfan meclisine erişebilsem/Atıf Efendi/Acemaşîran/İlâhi/Sofyan/Selâhattin Demirtaş.
İrişti hicrânın demi ey mâh-ı gufran elvedâ/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Dügâh/İlâhi/Evsat.
İrtihâli açtı dilde yâreler/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Mildan Niyâzi Ayomak.
İsm-i sübhan virdin mi var/Yûnûs Emre/Bayatiaraban/İlâhi/Düyek/Süleyman Erguner.
İsm-i sübhan virdin mi var/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Bekir Sıtkı Sezgin.
İsmini bilmezdim fakat tanırdım/Rızâ Tevfik Bölükbaşı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Bîmen Şen.
İsmini bilmezdim fakat tanırdım/Rıza Tevfik Bölükbaşı/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Kâmil Melih Özaltıner.
İsmini buğulu camlara yazdım resmini kalbime çizdim bu gece/Faruk Kestiren/Acemkürdi/Şarkı/Evfer/Faruk Kestiren.
İSTANBUL (Kışın ayrı güzelsin yazın.)/Hicaz/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
İSTANBUL (Yedi tepe üstünde.)/Reşat Özpirinçci/Karcığar/Şarkı/Aksak/Ali Şenozan.
İstanbul çok perişan geldi halin doğrusu/Halil Soyuer/Hicaz/Şarkı/Düyek/Selahattin Altınbaş.
İstanbul’da Acıbâdem./Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
İstanbul’da Boğaziçi’nde bir garip Orhan Veli’yim (BİR GARİP ORHAN VELİ)/Orhan Veli Kanık/Hicaz/Fantezi/Düyek-Aksak/Şekip Ayhan Özışık.
İstanbul’dan ayva gelir nar gelir/Hicaz/Türkü/Aksak.
İstanbul’um ekmeğim katığım suyum/Cemalettin Turan/Aşkefzâ/Şarkı/Düyek/Murat Demirhan.
İstanbul’un etrafı hep denizdir/Arif Sâmi Toker/Hicaz/Şarkı/Aksak/Arif Sâmi Toker.
İstedim de gönlümü verdim ne yaptım ben sana/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Şekerci Udi Cemil Bey.
İstedin de gönlümü verdim sana/Bestenigâr/Şarkı/Curcuna/Şekerci Cemil Bey.
İsteme sen artık kalbimde bir yer/Kemâlettin Baykan/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Yusuf Yıldırım.
İstemem âlemde sensiz rûzigâr/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Selânik’li Ahmet Efendi.
İstemem ellerin olsun istemem uzakta kalsın/Alâeddin Pakyüz/Hicaz/Şarkı/Düyek/Alâeddin Pakyüz.
İstemem gönlümde goncalar güller/Sâmi Derintuna/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Fâruk Şâhin.
İstemem gülmesin artık bana tâlih yüzünü/Bekir Sıtkı Erdoğan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
İstemem seni artık gelsen de olur gelmesen de/Şekip Ayhan Özışık/Karcığar/Şarkı/Aksak/Ferit Sıdal.
İstemem yakmasın güneşim seni/Hicaz/Şarkı/Aksak/Zeki Duygulu.
İstemezdim böyle olsun/Dündar Nalçacıoğlu/Dügâh/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
İster gündüz olsun isterse gece/Abdil Er/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/M. Ünal Yılmazer.
İster isen biz bize ey dil-şikâr/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Lâtif Efendi.
İster isen bulasın cânânı sen/Niyâzî-i Mısrî/Acemkürdi/İlâhi/Devr-i Hindî/Yalçın Tura.
İsterim dizinde yatmak isterim/İsmail Hakkı Bey/Hicaz/Şarkı/Aksak/Artaki Candan.
İsterim ki bu hasretin beni yakıp durmasın/Mustafa Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mustafa Ünal Yılmazer.
İsterse kadehi altından olsun/Şâkir Askan/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Bilge Özgen.
İsteyen kınasın isteyen gülsün/Ercan Akbay/Hicaz/Fantezi/Düyek/Tahir Sıral.
İsyân etti suskun gönül dile geldi dil perişân/Gülten Çiçek Tural/Buselik/Şarkı/Aksak/Suphi İdrisoğlu.
İşitin ey yârenler kıymetli nesnedir aşk/Yûnûs Emre/Acemaşîran/İlâhi/Sofyan/Zeki Atkoşar.
İşitin ey yârenlereve dervişler geldi/Yûnûs Emre/Gerdaniye/İlâhi/Aksak/Ahmet Hatipoğlu.
İşittim ey gül-i gülzâr/Hüzzam/Şarkı/Şarkı Devr-i Revânı/Şâkir Ağa.
İşte beşer mislin var mı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hâfız Yusuf Efendi.
İşte geldi bahar yaz/M. Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/M. Ünal Yılmazer.
İşte geldi Eylül/Seyfi Güldağı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Seyfi Güldağı.
İşte geldi Iyd-i adhâ idelim canlar fedâ/Hüseynî/İlâhi/Düyek.
İşte geldi nev-bahar erişti yaz/Büzürg/Şarkı/Ağır Aksak/Dellalzâde.
İşte gördüm anladım hem sebebim ağyâr değil/Karcığar/Şarkı/Ağır Aksak/Kemânî Necâti Bey.
İşte işve işte naz işte bahar işte yaz/Erol Uzunöner (Uzunömeroğlu)/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
İşte ser-i zülf-i zerrin sarı güldür sevdiğim/İsmail Hakkı Nebiloğlu/Dilkeşhaveran/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
İşte seven bir kalp al istiyorsan/Mevlüde Demir/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Suphi İdrisoğlu.
İşte sînemde sıkıştırdım seni ey gül-beden/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
İştiyâkın hadden efzûn oldu gel/Hüseynî/Şarkı/Devr-i Hindî (Ağır)/Tanbûri Ali Efendi.
İştiyâkın var mı hâlâ sevmeye/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ahmet Uzel.
İşvebâzsın sevdiğim âh işvebâz/Niyâzi Bey/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
İşveyle bakan gözlerinin nârına yandım/Sadettin Çevik/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Sadettin Çevik.
İyilikler yücelikler dolu Tanrı’m/Mehmet Tûran Yarar/Dügâh/İlâhi/Sofyan/Akın Özkan.
İzârın gül gül olmuş bûseden dil dağ-dâğındır/Dügâh/Beste/Çenber (Ağır)/Şeyhülislâm Es’ad Efendi.
İzinde dolaşır bulamam seni/Müzehher Güyer/Hicaz/Şarkı/Semâî/Ziyâ Taşkent.
İzmir’in çoktur güzeli/Buselikaşîran/Şarkı/Düyek.
İzmir’in içinde vurdular beni (kurulu pazar)/Hicazkâr/Şarkı/Aksak.
İzzet Baba Bolu’da izler bırakıp gittin/Uğur Gür/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Kabil midir hiç var mı benim derdime çâre/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Kaç bin yiğidin can vererek düştüğü toprak/Sevinç Atan/Hüseyni/Şarkı/Aksak/Cavit Ersoy.
Kaç gönülden gönüle çağlayıp da akmışsın/Hasan Oral Şen/Hüseynîaşîran/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Kaç gönülü bağladın saçlarının teliyle/Neriman Yurttaş/Bayati/Şarkı/Aksak/M. Sabri Akçagül.
Kaç gün oldu nazlı yardan ayrıldım/Hicaz/Şarkı/Aksak/Marko Çolakoğlu (Ûdî).
Kaç gündür durmadan gözüm seğriyor/Halil Soyuer/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Pınar Köksal.
Kaç mevsim değişti kaç sene geçti/Tûran Kekevi/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Mehmet Nazmi Özalp.
Kaç yıl beni sen tâze yalanlarla avuttun/Hüzzam/Şarkı/Aksak/İsak Varon.
Kaç yıl geride kaldı eski coşkun arzular/Necip Mirkelâmoğlu/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Necip Mirkelâmoğlu.
Kaç yıl oldu ayrılalı yuvadan/Necdet Tokatlıoğlu/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/Necdet Tokatlıoğlu.
Kaç yıl oldu yârdan haber gelmedi/C. Âşıkoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hamdi Tokay.
Kaç yıl sana bir bilmecenin sırrını sordum/Vâhit Özaydın/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Kaç zamandır yol gözlerim seni görmek ne zor şeymiş/Ali Akçeken/Eviç/Şarkı/Aksak/İsmâil Demirkıran.
KAÇAMAZSIN (En sonunda sen benimsin)/Teoman Alpay/Acemkürdi/Şarkı/Semâî/Teoman Alpay.
Kaçıyorum bucak bucak bir aşkından bir de senden/Hasan Karakuş/Hicaz/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Kaçma benden güzelim seven ağyâr olur mu/Hâdi Koçdemir/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Cengiz Dişçioğlu.
Kaçma cânım gitme aşkım bitme sevgim dur biraz/İsmail Hakkı Aydın/Acemkürdi/Şarkı/Müsemmen/Yılmaz Karakoyunlu.
Kaçma cânım gitme aşkım bitme sevgim dur biraz/İsmail Hakkı Aydın/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Hüseyin Erbay.
Kaçma mecbûrundan ey âhû-yi vahşi ülfet et/Ali Şefkâtî Efendi/Bestenigâr/Şarkı/Ağır Aksak/Hâşim Bey.
Kaçsam bırakıp senden uzak yerlere gitsem/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Kaçsan da sen uzaklara olsan bile ellerin/Yusuf Nalkesen/Karcığar/Şarkı/Müsemmen/Yusuf Nalkesen.
Kaddin görüp âdem nice dâmânına düşmez/Hüzzam/Y. S./Yürük Semâî/Kazasker Mustafa İzzet Efendi.
Kadehlerde gözyaşların sevdâ olup akıyor/Sâlih Zeki Toz/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İsmail Hakkı Fencioğlu.
Kader ayırsa bile hayâlimden gitmedin/Nemika Mürseloğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Semahat Özdenses.
Kader böyle istedi böyle yazmış yazımı/Ayşe Taşbaş/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Süleyman Mertkanlı.
Kader böyle istiyor çâre yok biliyorum/İlham Behlül Pektaş/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Necdet Tokatlıoğlu.
Kader böyle yazılmış değişmez silemezsin/Cemâlettin Alptekin/Bayati/Şarkı/Düyek/Mehmet Reşat Aysu.
Kader dedim sensizliğin adına/İrfan Türkoğuz/Hicaz/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Kader dedim sensizliğin adına/İrfan Türkoğuz/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Ümit Mutlu.
Kader dedim sensizliğin adına/İrfan Türkoğuz/Hüzzam/Fantezi/Düyek/Fâruk Şânin.
Kader diye karşıma çıkıversen ne olur/Güzide Taranoğlu/Hicaz/Şarkı/Semâî/Müfit Kuraner.
Kader gecemle gecem meskenimle sırdaştır/Mehmet Tûran Yarar/Dügâh/Şarkı/Düyek/Akın Özkan.
Kader kime şikâyet edeyim seni bilemem/Sedat Ergintuğ/Hicaz/Şarkı/Düyek/Avni Anıl.
Kader köprüsü bu geçeceksin/Teoman Kaya/Hicaz/Şarkı/Düyek/Teoman Kaya.
KADERE BAK (Özlesem de seni her an)/Sâlih Korkmaz/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Alâeddin Şensoy.
Kaderim hiç gülmedi aşk yüzünden çektim ah/İlkan San/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hilmi Bozdemir.
Kaderim hiç gülmedi aşk yüzünden çektim ah/İlkan San/Hicaz/Şarkı/Aksak/Erol Erdiş.
Kaderin ahkâmı kolumu büktü/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Medenî Aziz Efendi.
Kadıköy’lüm gönüllerde gezersin/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mustafa Nâfiz Irmak.
Kadıköy’lüyü öptüm gücendi/Yesârî Asım Arsoy/Hicaz/Şarkı/Aksak/Yesârî Asım Arsoy.
KADIN (Sürülmez safa.)/Melih Özer/Hüzzam/Şarkı/Yürük Semâî/Teoman Alpay.
Kadın bir gül aşk bir mevsim tez geçer/Hüseyin Kalaba/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Selâhattin İnal.
Kadir Mevlâm seni öğmüş yaratmış/Karacaoğlan/Gerdaniye/Şarkı/Düyek/Mümin Salman.
Kadrim ola berter şeref-i nâd-ı Alîden/Arif Bey (Kahyâzâde)/Acemaşîran/İlâhi/Sofyan/Muzaffer Ozak (Aşkî).
Kadrim ola berter şeref-i nâd-ı Alîden/Arif Bey (Kahyâzâde)/Hüzzam/İlâhi/Hafif/Tanbûri Mehmet Bey.
Kâfir olsa dine döner gelir çağrıma/Cemâl Sâfi/Hüseynî/Türkü/Nim Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Kafünun hitabı izhar olmadan/Edip Ahmet Bey (Harabî)/Hüzzam/Nefes/Düyek.
Kâh gerçek kâh yalan bütün sözlerin/İbrahim Halil Taşkent/Hicaz/Şarkı/Düyek/İbrahim Halil Taşkent.
Kah kendimden kah kaderden mutluluk hep./Zekâi Tunca/Hicaz/Şarkı/Semai/Zekâi Tunca.
Kahkaha atsam bile hep hüzün/Uğur Gür/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Arif Sâmi Toker.
Kahkahan aks eder bezme ney olur/Çârgâh/Şarkı/Devr-i Hindî/Hüseyin Sâdettin Arel.
Kahrolma bu gamhânede/Rüştü Şardağ/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Rüştü Şardağ.
KAHVE OLSAM DOLAPLARDA (Alıverin bağlamamı.)/Hüzzam/Türkü/Sofyan.
Kâinâta ibtida vahdet şuûru eyledi senden südûr/Bekir Sıtkı Sezgin/Hicaz/İlâhi/Düyek/Bekir Sıtkı Sezgin.
Kâinatı kucaklayan biri vardır Yunus derler/Gülten Çiçek Tural/Buselik/Şarkı/Düyek/Alâeddin Pakyüz.
Kâinât-ı ufk-ı ümmîd de serap/Halûk Recâî/Buselik/Şarkı/Müsemmen/Halûk Recâî.
Kâkülleri lüle lüle gel karşıma güle güle/Eviç/R. T./Aksak/(Osman Pehlivan’dan alınmıştır).
Kâkülün oldu esîr-i dil ü cânım ezeli/Mehmet Ali Efendi/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Şevkî Bey.
Kâkülünden gamzesinden bin aşık ilham alır/Yılmaz Yüksel/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Turan Yalçın.
Kal demedim gidene kalanlar bana yetti/Samim Arıksoy/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erol Sayan.
Kalacak sanma bu çağın bu güzellik solacak/Nâhit Hilmi Özeren/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Zeki Arif Ataergin.
Kalb kalbe karşı derler onun için sormadım/Turhan Taşan/Hicaz/Şarkı/Semâî/Coşkun Sabah.
Kalbe dolan sesini ısıtan nefesini/Neclâ Orer/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Adem Şâhin.
Kalbe hicran girmeden gel (BİTTİ SABRIM)/Turgut Çelik/Buselik/Şarkı/Müsemmen/Erdinç Çelikkol.
Kalbi hicran yarası sîneyi gam öldürür/Nâdide Gülpınar/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mustafa Coşkun.
Kalb-i mahzûnum nasıl etmez figan/Ali Salâhî Bey (Ûdî)/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Kanûni Garbis Efendi.
Kalb-i mecrûha haber verme sakın yâresini/Mehmet Ali Haydar Paşa/Dilkeşhaveran/Şarkı/Ağır Aksak/Zeki Arif Ataergin.
Kalb-i mecrûha haber verme sakın yâresini/Mehmet Ali Haydar Paşa/Hicazkâr/Şarkı/Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Kalb-i mecrûha haber verme sakın yâresini/Mehmet Ali Haydar Paşa/Hüseynîaşîran/Şarkı/Aksak/Nûri Halil Poyraz.
Kalb-i nâ-şâdıma tesir edecek var mı devâ/Hayri Tümer/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/İbrâhim Tuğberk.
Kalb-i virânım yanıyor yok bana rahm eyleyecek/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Ali Salâhî Bey (Ûdî).
Kalbi yaktın gittin şimdi nerdesin/Ali Dursun Yağlı/Hüzzam/Şarkı/Düyek-Semai/Ali Dursun Yağlı.
Kalbim bir güldür ki gündüzler ölgün/Necip Fazıl Kısakürek/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Salih Suphi Soner.
Kalbim bu gece sensiz elemle atıyor ah/Mediha Şen Sancakoğlu/Ferahfeza/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Kalbim hâlâ kıpır kıpır (Duman duman.)/Sâdık Atay/Hicaz/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Kalbim kanıyor durmadan en tatlı çağında/Sâdettin Kaynak/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Sadettin Kaynak.
Kalbim ona merbut onu ister onu söyler/Acemkürdi/Şarkı/Sengin Semâî/Mehmet Yürü (Nasib’in).
Kalbim sana bağlandığı gün mâtemi vardı/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/İlyas Tonguç.
Kalbim senle doluydu gece gündüz yanardı/Nevin Yavuz/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hüsnü Üstün.
Kalbim yanıyor her ne zaman ismini ansam/Cengizhan Altuntaş/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Talât Er.
Kalbim yine sevdâ-yı visâlinle perîşân/Karcığar/Şarkı/Semâî/Kâzım Uz (Muâllim).
Kalbim yine üzgün seni andım da derinden/Yahyâ Kemâl Beyatlı/Bayati/Şarkı/Curcuna/Selâhattin Pınar.
Kalbim yorulmuş güzellerin nazından/Cihangir Şâhin/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Abdülkâdir Salar.
Kalbimde açılmış dağılan bir kuru güldün/Halit Bekir Sabarkan/Eviç/Şarkı/Türk Aksağı/İsak Varon.
Kalbimde alev alev ateşimsin sönmeyen/Bekir Mutlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Pınar Köksal.
Kalbimde bir sevdâ varki durmaz artık/Mustafa Ünal Yılmazer/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Mustafa Ünal Yılmazer.
Kalbimde biten güldür bu gönül şarkıları/Ramazan Gökalp Arkın/Hüseynî/Şarkı/Raks Aksağı/Sadettin Kaynak.
Kalbimde gül gönlümde gül canan bana bir gül/S. Arıkan Bedük/Bayati/Şarkı/Düyek/Yaşar Bedük.
Kalbimde her köşe senin olsun isterim/Ünsal Silleli/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ünsal Silleli.
Kalbimde hicran var yaslı gibiyim/Ayten Baykal/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Kalbimde kendini arama sakın/Yalçın Benlican/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Kalbimde sızım acım kız sendedir ilacım/Eviçbuselik/Şarkı/Aksak/Zeki Arif Ataergin.
Kalbimde yanar sanki şehâ nâr-ı hacîmin/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Kalbimde yanarken sevgin hasretin/Şâdan Ruma/Hicaz/Şarkı/Düyek-Curcuna/Fahri Kopuz.
Kalbimde yer eden aşktan izleri./Sâmi Derintuna/Hicaz/Şarkı/Aksak/Erkan Yüksel.
Kalbimdeki acıya hicranı kattı felek/Recep Güçlüler/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Recep Güçlüler.
Kalbimdeki ateşi rüzgâr olup savurma (GİZLİ KALSIN GÜNAHIM)/Mustafa Sevilen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yusuf Nalkesen.
Kalbimdeki baharsın sen güzeller güzeli/Bestâmi Yazgan/Ferahnâk/Şarkı/Düyek/Suphi İdrisoğlu.
Kalbimdeki bu ateş niye sönmez bilemem/F. Neclâ Hepgür/Bayati/Şarkı/Düyek/Aslan Hepgür.
Kalbimdeki tek hâtıranın rengi solarken/Zeki Müren/Karcığar/Şarkı/Aksak/Zeki Müren.
Kalbimdesin biçim biçim can veririm senin için/Hâlit Çelikoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Kalbimdesin nakış nakış aklım aldı o hoş bakış/Mediha Şen Sancakoğlu/Buselik/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Kalbime koy başını doktor nabzımı bırak/Şâyeste Hanım/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Muzaffer İlkar.
Kalbime yuva yaptın sonra da yıktın/Yaşar Gürsoy/Karcığar/Şarkı/Aksak/Arif Sâmi Toker.
Kalbimi acıtır sevgi bu derdin/Hicaz/Şarkı/Aksak/Fâruk Arifî Emhaz.
Kalbimi aşk için kurban vermişim/Hüseyin Balkancı/Hicaz/Şarkı/Semai/Hasan Esen.
Kalbimi bir güzele ne ettim verdim ele/Acemaşîran/Şarkı/Yürük Semai/Nasib’in Mehmet Yürü.
Kalbimi yıllarca sevdâya bağladım/Yesârî Asım Arsoy/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yesârî Asım Arsoy.
Kalbimin derdiyle eğlen şöyle gül/Mustafa Nafiz Irmak/Buselik/Şarkı/Ağır Aksak/Feridun Darbaz.
Kalbimin derdiyle eylen söyle gül/Mustafa Nafiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
Kalbimin duyarım titrek sesini/Kemâl Çoruğ/Gülizar/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Kalbimin her köşesi binbir hâtıra saklar/Ferit Sıdal/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ferit Sıdal.
Kalbimin içinde bağın bahçen var/İlkan San/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Erol Erdiş.
Kalbimin sahibi sensin orda yalnız sen varsın/Muazzez Kürdan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Şekip Ayhan Özışık.
Kalbimizin üstünde açan o güller/Muzaffer Ünal/Acemaşîran/Fantezi/Sofyan/Muzaffer Ünal.
Kalbin ateş kesilir bir mecnûna dönerdin/Mehmet Erbulan/Buselik/Şarkı/Aksak/Yücel Aşan.
Kalbin derdimi bilse, acırdı belki biraz/Hicaz/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Kalbin yine niçin küstü/Bayatiaraban/Şarkı/Nim Sofyan/Sadettin Kaynak.
Kalbinde bahçe’nin gamı yer tutmasın bırak/Faruk Nafiz Çamlıbel/Gerdaniye/Şarkı/Orta Aksak/Ergüder Öktem.
Kalbini bağ-ı cinân et ravzâ-i tevhîd ile/Acemaşîran/İlâhi/Düyek.
Kalbinin sesini dinle ayrılığı istemiyor/Seyhan Girginer/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Kalbinin sesini duyurdun bize/Amir Ateş/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Kaldı mâzide bizim aşkımızın hâtırası/Alâeddin Yavaşça/Karcığar/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Kaldı mı derdinden çektirmediğin/Tuncay Sağlam/Bayati/Şarkı/Sofyan/Metin Everes.
Kaldığım günden berû bu âleme ben bî-karar/Eviç/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Kaldın garip ey andelîp feryâd edip ölsen yazık/Azmi Aytaç/Hicaz/Şarkı/Raks Aksağı/Fâruk Şâhin.
Kaleden indim düze/Gerdaniye/Şarkı/Sofyan.
Kaleden kaleye şâhin uçurdum (Kalenin burcuna taş ben.)/Gerdaniye/Türkü/Nim Sofyan.
Kaleden top atarlar/Hüzzam/Türkü/Nim Sofyan.
Kalkın gidelim mey-kede’ye nûş edelim mey/Niyâzi Bey/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Kalmadı artık tahammül firkate/Dügâh/Şarkı/Curcuna/Mahmut Celâleddin Paşa.
Kalmadı bende ne arzu ne gönül/Hüseyin Suat Yalçın/Hicaz/Şarkı/Aksak/Selâhattin Pınar.
Kalmadı bu âlemde aşkı yazan bir kalem/Onur Akay/Hicaz/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Kalmadı eski tavrın yok artık o bakışın/Adem Şâhin/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Adem Şâhin.
Kalmadı sabra karârım ey perî/Isfahan/Şarkı/Devr-i Hindî/Nevres Bey (Ûdî).
Kalmadı ümidim yazda baharda/Mehmet Erbulan/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Metin Everes.
Kalpde açan çiçeği unutur mu sevenler/Nur Ersen/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Mustafa Ünal Yılmazer.
Kalplerde yanan hâle-i mehpâre misin/Uğur Şumnulu/Eviç/Şarkı/Aksak/Yılmaz Karakoyunlu.
Kamer-çehre perî-rû tende cânım/Hacı Ârif Bey/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Hacı Ârif Bey.
Kamet-i mevzunu kim bir mısra’-ı bercestedir/Sünbülzâde Vehbi/Evcara/Beste/Hafif/Küçük Mehmet Ağa.
Kan ağlar iken celb-i terahhum emeliyle/Ferahnâk/Şarkı/Sengin Semâî/Lem’î Atlı.
Kan ağlar iken celbi terahhüm emeliyle/Hicaz/Şarkı/S. Semai/Şekerci Udi Cemil Bey.
Kan ağlayarak sevdiceğim pâyine geldim/Hüseynî/Şarkı/Türk Aksağı/Ali Bey (Enderûnî-Hanende).
Kan ağlıyor gönülde sızlıyor için için/Şadiye Sangan/Bestenigâr/Şarkı/S. Semai/Nurettin Cemil Sangan.
Kanadı bugün de içimde./Hicaz/Şarkı/Nazmi Atlığ.
Kanaryam güzel kuşum ben sana vurulmuşum/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Mustafa Nâfiz Irmak.
Kanaryamın süslü temiz küçücük bir kafesi var/Orhan Seyfi Orhon/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Nazmi Atlığ.
Kanayan kalbimdeki son yara/Abidin Kumbasar/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Selahattin Altınbaş.
Kâne fî fevka’l ukul isna aşer burci’l ula/Hicazkâr/Şuğul/Düyek.
Kanıp aynadaki güzelliğine önümde çok uzun yıllar var deme/Emel İnci/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ferit Sıdal.
Kapanmış nasibim açılmaz/M. Turan Yarar/Hicaz/Şarkı/B. Sofyan/Faruk Şahin.
Kapat şu telefonu ağlamam duyulmasın/Yusuf Nalkesen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yusuf Nalkesen.
Kapattım kalbimin aşk kapısını/Vural Şahin/Buselik/Şarkı/Semai/İlgün Soysev.
Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgârına/Ömer Bedrettin Uşaklı/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Kaptanzâde Ali Rızâ Bey.
Kapıldım sana bir mecnûn gibi (ALIN YAZIMSIN)/İlkan San/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Zekâi Tunca.
Kapılıp aşk ile bir çeşm-i elâ dilbere ben/Uğur Şumnulu/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Uğur Şumnulu.
Kapılıp her güzelin hüsnüne hayran oluyor/Orhan Ete/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Orhan Ete.
Kapılma sakın sen gönül seline/Yusuf Nalkesen/Karcığar/Şarkı/Düyek/Yusuf Nalkesen.
Kapılmışız cümlece hayat denilen sele/Yusuf Nalkesen/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Yusuf Nalkesen.
Kapımızda son bahar yaş kemale eriyor/Yılgör Atçı/Hicaz (Zirgüleli)/Şarkı/Sofyan/Ahmet Özkök.
Kapın her çalındıkca “O mudur”diyeceksin/Yusuf Nalkesen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Doğan Koçer.
Kapına geldiler ümmet Muhammed canım/Sezâî/Bayati/İlâhi/Düyek/Salihzâde (Edirne’li).
Kapına gelip de gitmekten bıktım/İlter Yeşilay/Acemkürdi/Fantezi/Nim Sofyan/Bilge Özgen.
Kapına gül taktım dilersen kokla/Kâni Soylu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Kapında bekliyor senin abd-i acizin/Nizamoğlu Seyyîd Seyfullah/Hüzzam/İlâhi/Sofyan/Mustafa Tatcı.
Kapısı yok bacası yok/Yunus Emre/Bayati/İlâhi/Düyek.
Kapıyı araladım./Hüseynî/Türkü/Curcuna.
Kapkaranlık geceme doğan bir güneş gibi/Ertuğrul Ottekin/Gülizar/Şarkı/Düyek/Yaşar Bedük.
KAPTANIN KIZI (Dalga dalga saçını.)/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Erdoğan Köroğlu.
Kâr etmez âhım sen gülizâre/Nevres-i Cedîd/Gülizar/Şarkı/Türk Aksağı/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Kar mı yağmış kasabanın dağına/Denizoğlu Ali Bey/Eviç/Türkü/Aksak/Denizoğlu Ali Bey.
Kara bahtım diye ah eylemenin var mı yeri/Mehmet Tûran Yarar/Eviç/Şarkı/Aksak/Akın Özkan.
Kara bir sis benliğimde dünya çökmüş üzerimde/Güldeniz Ekmen/Hicaz (Zirgüle’li)/Şarkı/Sofyan/Güldeniz Ekmen.
Kara bulutları kaldır aradan/Ramazan Gökalp Arkın/Karcığar/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Kara gözlerinden dinmesin bir an/Cemâl Safi/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Salih Suphi Soner.
Kara gözlü şirin yar sana bir çift sözüm var/Özgen Bilgisel/Hüseynî/Türkü/Düyek/Alâeddin Yavaşca.
Kara gözlüm gel üzme/Hicaz/Şarkı/Sofyan.
Kara gözlüm ne gezersin burada/Gerdaniye/Türkü/Sofyan.
Kara kazan koldadır, yarim uzak yoldadır/Anonim/Hüzzam/Türkü/Nim Sofyan/Sadettin Kaynak.
Kara kışlar gördüm kaç kez ömrümde/Münire Aksaray/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Kara koyun yayılır zülüf kâkül dağılır (seni gören bayılır)/Hüseynî/Türkü/Düyek.
Kara sevdâ can evimi yıkar gider gözün aydın/Şevki Dinçal/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Kara sevdâ gibi rûhumda duran gözlerini/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Aksak/Selâhattin Pınar.
Karadeniz uşağı belindedir kuşağı/Hicaz/Şarkı/Devr-i Turan/Nûri Halil Poyraz.
Karadeniz’de bir inci konuksever yaşlısı genci/Yılmaz Yüksel/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yılmaz Yüksel.
Karakolda ayna var/Zeki Duygulu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Zeki Duygulu.
Karanfil oylum oylum/Hicaz/Türkü/Aksak.
Karanfilsin tarçınsın/Hüseynî/Türkü/Nim Sofyan.
Karanlık bir yoldayım gidiyorum nereye/Sahra Gülyüz/Gerdaniye/Şarkı/Düyek-Sofyan/Ali Şenozan.
Karanlık dünyamda doğan güneşsin/Gülten Çiçek Tural/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Râif Somer.
Karanlık gecemin ışığı sensin/Leman Subaşı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Çetin Seçkiner.
Karanlık olsun bana her yer/Deniz Kutluk/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Şahin Çangal.
Karanlık ufuktan güneş doğmadı/Ahmet Refik Altınay/Dilkeşhaveran/Şarkı/Curcuna/Zeki Arif Ataergin.
Karanlıklar koyu koyu çağırırlar gök uykuyu/Mustafa Rûhi Şirin/Dügâh/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Karar etmez gönül mürgü bu bağın değme şâhında/Bâkî/Isfahan/A. S./Aksak Semâî/Zaharya.
Karar verdim kalbimdeki hüzünleri atacağım/Şevki Dinçal/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Düyek/Mustafa Malay.
Karardı bak güneşi şimdi sensiz bahtımın/Fatma Ayyıldız Nuran/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Fatma Ayyıldız Nuran.
Karardı çeşm-i ümmîdim fakat hatır-nişânımsın/Hûzî/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Karardı söndü hep hayâl oldu neş’eler zevkler/Rifat Ayaydın/Hüzzam/Şarkı/Ekrem Güyer.
Karasu’yun her tarafı ormandır/Eviç/Türkü/Aksak.
KÂR-I BAĞ-I BEHİŞT (Ne mikeşed ser-i.)/Irak/Kâr/Hafif/Ayıntabî Mehmet Bey.
KAR-I BÜRA (An siyeh çerdehi.)/Hicazkâr/Kâr/Hafif/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Kârın sitem oldu yeter/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Yusuf Paşa.
Karınca çok çalışır gün boyu hep yarışır/Hasan Soysal/Buselik/Ç. Ş./Nim Sofyan/Hasan Soysal.
Karış karış toprağınla dilimizde duâmızsın/Mehmet Akça/Hüseynî/Ç. Ş./Nim Sofyan/Hüseyin Erbay.
Karlar yağıyor ruhuma sensiz gecelerde/Hanife Uzun/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Cavit Ersoy.
Karlı dağları mı aştın/Yûnûs Emre/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Sâdi Hoşses.
Karşı dağdan uçan turna/K. Uruklu/Gerdaniye/Şarkı/Nim Sofyan/Kadri Şençalar.
Karşı dağlar bizi bekler (Hopla zıpla)/Sevinç Atan/Acemaşîran/Ç. Şarkısı/Nim Sofyan/Cengiz Cermen.
Karşıdan gel göreyim/Hicaz/Şarkı/Düyek/Fahri Kopuz.
Karşıdan geliyor beyaz bir atlı/Faruk Şahin/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Ömür Gençel.
Karşıdan yâr güle güle yârim geldi canım geldi/Bayati/Şarkı/Aksak/Dede Efendi.
Karşılıksız aşktan medet umarken aşkın gözü körmüş bilemedim ben/Mehmet Okur/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Karşımda durup hâlime çok bakma bu akşam/Ümit Gürelman/Hicaz/Şarkı/Aksak/Baki Duyarlar.
Karşımda durup hâlime çok bakma bu akşam/Ümit Gürelman/Hicaz/Şarkı/Aksak/Pınar Köksal.
Karşımda durup hâlime çok bakma bu akşam/Ümit Gürelman/Isfahan/Şarkı/Aksak/İrfan Doğrusöz.
Karşımda ne ruhsun ne bedensin diyemem/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hüzzam/Şarkı/Çenber/Fethi Karamahmudoğlu.
Karşımda yüce dağlar gök güler kalbim ağlar/Kemâl Şâkir Yakar/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Nİhat Adlim.
Karşıyaka körfezin şen diyârı (KARŞIYAKA)/Yusuf Nalkesen/Hicaz/Şarkı/Semâî/Yusuf Nalkesen.
Karşıyaka safâsı kaldı artık seneye/Gerdaniyebuselik/Şarkı/Aksak/Lem’î Atlı.
Kasdetti vatana hâin düşman (ASKER ŞARKISI)/Hüseynî/Marş/Sofyan/Rauf Yektâ Bey.
Kasdın aldatmaksa cânâ âşık-ı bî-çâreyi/Hicaz/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Kasdın öldürmek midir ben âşıkı ser-bülend/Hicazzemzeme/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Kasr-ı cânandan çıkıp mahfuz gönül/Hâlit Fahri Ozansoy/Hicazkâr/Şarkı/Müsemmen/Rüştü Eriç.
Kasr-ı Cennet Havz-ı Kevser âb-ı hay/Dede Efendi/Ferahfeza/Kâr/Muhammes/Dede Efendi.
Kasvet tasa nedir bilmez/İsmet Tahtacıoğlu/Hisar/Şarkı/Devr-i Turan/Cavit Ersoy.
Kâşânemize doğmadı ol mâh-ı şeb-ârâ/Hicaz/A. S./Sengin Semâî.
Kaşın gözün şöyle dursun nazın beni öldürecek/Sâdık Atay/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hüsnü Üstün.
Kaşların kara güzel gözlerin elâ güzel/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Sâdi Hoşses.
Katre aşkın ummân oldu/Himmetî/Hüzzamıcedîd/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Kavakta turna sesi var canım/Eviç/R. T./Aksak.
Kaybetmişim seni ben kalbin ellerin olmuş/Uğur Gür/Hicaz/Şarkı/Düyek/Suat Yıldırım.
Kaybetmişim seni ben kalbin ellerin olmuş/Uğur Gür/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Suphi İdrisoğlu.
Kaybettiği an aksini günler geceler/Ümit Yaşar Oğuzcan/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Ergüder Öktem.
Kaybolan aşkımızdan hâtıra kalsın diye/İlhan Çiloğlu/Hicaz/Fantezi/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Kaybolan günleri hasretle anma/Erol Uzunöner (Uzunömeroğlu)/Hicaz/Şarkı/Aksak/Fethi Karamahmudoğlu.
Kaybolan ömrümün hazan çağında sen yine bu aşka evet der miydin/Şükrü Yetimoğlu/Hüzzam/Şarkı/Semâî/İsmâil Demirkıran.
Kaybolan yıldız gibi çıldıran yalnız gibi/Sedat Ergintuğ/Hicaz/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Kayboldu umudum bana buldur beni yâr/Vedat Varol/Hicaz/Şarkı/Düyek/İsmail Ötenkaya.
Kayboldum kaybolan yıllar içinde/Metin Eryürek/Hicaz/Şarkı/Semâî/Metin Eryürek.
Kayboldun içimizden hangi illere gittin/Mustafa Nafiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Kaybolmasın ümitler sevgiler hiç bitmesin/Şâkir Döşemeciler/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Mümin Salman.
Kaybolmuşluğun yalan sendeyim seninleyim/Mustafa Töngemen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ömür Gençel.
Kaybolursan sadece gönlümde kaybol sevgilim/Suphi İdrisoğlu/Acembuselik/Şarkı/Ağır Aksak/Suphi İdrisoğlu.
Kayısı dalda çiçek./Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Kayısı pişmedi mi dibine düşmedi mi/Samim Arıksoy/Hüseynî/Türkü/Sofyan/Erol Sayan.
Kederden mi neden bilmem sararmış reng-i ruhsârın/Ahmet Refik Altınay/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mehmet Yürü (Nasib’in).
Kederdir dağ dağ gelir neşedir uçar gider/Bekir Tünay/Hicaz/Şarkı/Aksak/Selahattin Altınbaş.
Kefer Rifâî şerefa/Bayati/Şuğul/Yürük Semâî.
Keklik bayırların nazlı dilisin/Naim Yılmaz/Gülizar/Şarkı/Düyek/Musa Kumral.
Keklik dağlarda şağılar/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Hüseynî/Türkü/Sofyan.
Kelimeler dilimde dökülecek yer arıyor/Seniha Çelikkan/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Seniha Çelikkan.
Keloğlan isterse eğer/Acemaşîran/Şarkı/Curcuna/Sadettin Kaynak.
Keman ebrûlerinden yârimin hayli suâl oldu/Hicazkâr/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Keman ebrûlerindir kıble-gâhım/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Sadrettin Şükrü Bey.
Kemend olmuştu zülfün neden bilmem çözüldü/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Ûdî Ekrem Bey.
Kemend-i aşkıdır zülf-i siyâhı/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Arşak Çömlekciyan.
Kemend-i zülfün esîr-i zülf-i yâr oldum/Karcığar/Şarkı/Düyek/Afet Mısırlıyan (Ûdî).
Kenar mahallenin ürkek ceylânı kim demiş ki sana güzel değilsin/Hüsâmettin Olgun/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sâlih Berkmen.
Kendi gönlümdür tehiyye eyleyen berbâdımı/Kıymet Hanım/Bestenigâr/Şarkı/Semâî/Abdülkâdir Töre.
KENDİMİ SENDEN ALAMIYORUM (Gülünce gözlerinin içi.)/Hicaz/Şarkı/Semâî/İrfan Özbakır.
Kendimi tâ yüreğimden vurdum/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Bîmen Şen.
Kendine niçin emsâl ararsın/Yusuf İzzettin Paşa/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Medenî Aziz Efendi.
Kendisin gizler güzel bilmem ki nemden âr eder/Dertli/Acembuselik/Şarkı/Ağır Düyek/Erol Sayan.
Kerem et saklama benden ey dil-şikâr/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Hâfız Efendi.
Kerem eyle budur sana dileğim/Dilkeşhaveran/Şarkı/Aksak/Zeki Arif Ataergin.
Kerem eyle mestâne kıl bir nigâh/Hüzzam/Şarkı/Aksak Semâî/Medenî Aziz Efendi.
Kerem kıl bu dil-i zâre/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Ali Ağa (Kemânî).
Keremkânı efendim gel gül yüze/Tanbûri Mustafa Çavuş/Buselik/Şarkı/Düyek/Tanbûri Mustafa Çavuş.
Kerîm Allah Rahîm Allah./İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)/Acemaşîran/İlâhi/Sofyan/Zekâî Dede.
Kerîm Allah Rahîm Allah./İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)/Hicaz/İlâhi/Düyek/Sâdun Aksüt.
Kervan da konmuş derler dağların ardına/Karcığar/Şarkı/Aksak/Kemâl Gürses.
Kervanım geçmiyor kardan/Gerdaniye/Şarkı/Sofyan/Zeki Duygulu.
Kesildi ravza-i dilden heman su/İbrahim Hakkı (Erzurimi)/Eviçmaye/Ağır Semai/Aksak Semai/Alâeddin Yavaşça.
Kesti târ-ı tâkatım tiğ-i edâ/Bayati/Şarkı/Evfer (Ağır)/Kemânî Rızâ Efendi.
Keşke görmeydi gözüm sen gibi yektâ güzeli/Ferahnâk/Şarkı/Curcuna/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Keşke görmeydi gözüm sen gibi yektâ güzeli/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Klârnetçi İbrâhim Efendi.
Keşke görmüş olmasaydım sen gibi meh-peykeri/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Hüseyin Fahri Tanık.
Kıble-i mihrabımızdır hazret-i pîr Hüdâî/Mustafa Düzgünman/Acemaşîran/İlâhi/Düyek/Mustafa Düzgünman.
Kıbrıs’ın denizi gözümde her an dalganın sesini duyasım geldi/Aytekin Çolakoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Aytekin Çolakoğlu.
Kıl nigâh-ı iltifâtınla derûnum kâm-yâb/Eviç/Şarkı/Düyek/Neyzen Râşit Efendi.
Kıl terahhüm gayri ey reşk-i melek/Hicaz/Şarkı/Oynak/Rif’at Bey.
Kıldan ince ve kılıçdan keskin ol şâhın yolu/Niyâzî-i Mısrî/Hüseynîaşîran/İlâhi/Evsat/Ali Şîrüganî (Dede).
Kıldı teşrif sağ ü şen/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/İsmet Ağa.
Kıldı zülfün pek perîşân hâlimi hâlin senin/Fuzûlî/Hicaz/Beste/Çenber (Ağır).
Kılmayın nâşımın üstünde namaz/Uluğ Kızılkeçili/Dügâh/İlâhi/Devr-i Kebîr/Cinuçen Tanrıkorur.
Kına mı yaktın eline Emine/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Nûri Halil Poyraz.
Kınalar yakmış eline (NAZAR DEĞMESİN)/Necdet Rüştü Efe/Karcığar/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Kınalı bir kuzum var bağda salkım üzüm var/Aluş Nuş/Hüzzam/Türkü/Nim Sofyan/Aluş Nuş.
Kınalı elinde bir çam bardağı/Nizâmi Nefesli/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Erol Uzunöner.
Kınalıdır kınalı yârimin o elleri/Ertuğrul Akbaş/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/İrfan Özbakır.
Kır atıma bineyim yâr yoluna gideyim/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Mehmet Yürü (Nasib’in).
Kırdığın kadehte kalan ömrümden./Cemâl Sâfi/Hüseynî/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Kırdın kalbimi aşkımı yıktın (NİÇİN)/Necdet Varol/Karcığar/Şarkı/Düyek/Necdet Varol.
Kırık kalbim sende kalsın/Ali Küçük/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Râif Somer.
Kırık kalbimi incitme çünki kalbim yâreli/Kadri Şençalar/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Kadri Şençalar.
Kırılan gönlünün sebebi bendim/Muammer Susuzlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Mustafa Malay.
Kırılırdı oyuncak olsa bile/Y. Sinan Ozan/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Artaki Candan.
Kırım’dan gelirim adım da Sinan’dır/Gerdaniye/S. T./Türk Aksağı.
Kırlardaki çiçekler sabahları esen yel/Teoman Önaldı/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Düyek/Teoman Önaldı.
Kırmadık bir yer mi kaldı kalb-gâhımda benim/Bayati/Şarkı/Curcuna/Mustafa Sunar.
Kırmızı gülün alı var/Hicaz/R. T./Sofyan.
Kırmızı şalın rengi var/Ergüder Öktem/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ergüder Öktem.
Kırsa bin tel nâz ile terk-i esâret eylemem/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Bîmen Şen.
Kısmet ayrılmaksa dur bir lâhza ömrüm bitmeden/Hikmet Münir Ebcioğlu/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Hikmet Münir Ebcioğlu.
Kısmet deme hayâllerime usandım sanırım/Alâattin Semerci/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Avni Anıl.
Kısmet tomurcuk güllerde kalmış/Turgut Çelik/Ferahfeza/Şarkı/Türk Aksağı/Erdinç Çelikkol.
Kış geldi firak açmadadır sîneme yâre/Saffet Bey/Hicaz/Şarkı/Aksak/Şevkî Bey.
Kışın ayrı güzelsin yazın ayrı güzelsin (İSTANBUL)/Hicaz/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Kışın engin bir sudur yazın altın buğudur/Arif Hikmet Sarıcalıoğlu/Karcığar/Şarkı/Aksak/Arif Sâmi Toker.
Kıştan yaza yazdan kışa menkûl mütehayyil/Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Şarkı/Yürük Semâî/Rüştü Eriç.
Kıvırcık saçlı esmer güzel/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Ûdî Hırant (Kenkiloğlu).
Kıvrılan yollara her dalışında/Erol Uzunöner (Uzunömeroğlu)/Hicaz/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Kıvrım kıvrım saçların dökülürken göğsüne/Mehmet Ökkeş Ümit/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mehmet Ökkeş Ümit.
Kıyamam ağlama sen gözbebeğim üzme beni/Erdoğan Ayan/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Güler Turan.
Kız kalbimi süsleyen ilâhi bir incisin/Hikmet Fâik Bey/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Cevat Asım Bey.
Kız pencereden bakma/Drama’lı Hasan Hasgüler/Hicaz/Şarkı/Aksak/Drama’lı Hasan Hasgüler.
Kız sen ne güzelsin sana gençler tapacaklar/Şerâfettin Aydınlık/Hicaz/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Kızgın çöle benzerdi gönül aşkla yanarken/Vedat Fidanboy/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Özcan Sönmez.
Kızgın sahralarda sam eser gibi estin can evimi yakıp ta gittin/Cemâl Sâfi/Hüseynî/Fantezi/Aksak/Ünsal Silleli.
Kızıldağdan çıkarsın köpürerek taşarak/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Kilimlere nakış nakış düşeydik/M. Fikret Yılmaz/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/Bilge Özgen.
Kilitlenir gönül kapım çalan mı var senin kadar/Turgut Çelik/Ferahfeza/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Kim aldı o peymâneyi sâkînin elinden/Cüneyt Bey/Acemaşîran/Fantezi/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Kim anlar hâlim kim bilir/Fethi Karamahmudoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Kim dedi sonbaharda çiçek aç diye/Tülây Arıcı/Hicaz (Zirgüle)/Fantezi/Düyek/Tülay Arıcı.
Kim demiş aklım alan cilve-i cânân oldu/Isfahan/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Kim demiş âlâm-ı hicri nâle-i cangâh bilir/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Kemâni Serkis Sucuyan.
Kim demiş kış günü yaz olmaz diye/İlkan San/Hicazkâr/Şarkı/Semâî/Rüştü Eriç.
Kim demiş sevdâlar bir mevsim diye/İrfan Türkoğuz/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ali Arıkan.
Kim der ki tesellî ararız biz mey ile/Ferahnâk/Şarkı/Yürük Semâî/Fehmi Tokay.
Kim derdi ki aşkımız bir hazin rüyâ olur/Rifat Ayaydın/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ferit Sıdal.
Kim derdi ki ben aşka giriftâr olacaktım/Osman Nuri Özpekel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ayşenur Özpekel.
Kim derdi ki bir gün bana cânân olacaksın/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Avni Anıl.
Kim derdi seven kalbim yorulsun/Haydar Akdemir/Dilnişîn/Beste/Hezec/Haydar Akdemir.
Kim dervişlik ister ise aşk ile cûş etmek gerek/Yûnûs Emre/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Ahmet Hatipoğlu.
Kim görmüş uysun felek gönlünün âmaline/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ahmet Uzel.
Kim görmüştür güzellerin vefâsın/Hicaz/R. T./Sofyan.
Kim görse ol lâ’li mülü/Enderûnî Vâsıf/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Tâhir Ağa.
Kim görse seni aşkına hasr-ı emel eyler/Ahmet Refik Altınay/Dilkeşhaveran/Şarkı/Sengin Semâî/Zeki Arif Ataergin.
Kim görse seni aşkına hasr-ı emel eyler/Ahmet Refik Altınay/Hicaz/Şarkı/Aksak/Şemsettin Ziyâ Bey.
Kim görse vurulur size inan ki/Vedat Fidanboy/Hicaz Uzzal/Şarkı/Nim Sofyan/Ertuğrul Ottekin.
Kim ki aşkın darına ber-dâr olur/Hicaz/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Kim kime yürekten vurgun/Şâhin Çandır/Hicaz/Şarkı/Semâî/Avni Anıl.
Kim ne derse desin sakın aldanma kalbimde kurduğum bu cennet senin/Nedim Saatçioğlu/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Ziyâ Taşkent.
Kim olur zor ile maksûduna reh-yâb-ı zafer/Enderûnî Vâsıf/Hisarbuselik/Beste/Hafif/Hamparsum Limoncuyan.
Kim umar senden vefayı/Azîz Mahmud Hüdaî Hz./Hicaz/İlâhi/Düyek/Ayhan Altınkuşlar.
Kim umar senden vefayı yalan dünya degilmisin/Aziz Mahmut Hüdâyi/Acemaşîran/İlahi/Devrihindî/Turgut Tokaç.
Kimbilir belki bir gün sen de beni seveceksin/Gürol Bilgin/Aşkefza/Şarkı/Sofyan/Murat Demirhan.
Kime baksan kıskanırdım seni ben canım sanırdım/İsmet Çetinsel/Acemkürdi/Şarkı/Semâî/İsmet Çetinsel.
Kime gönül verirsem benim ile yar olmadı/Yunus Emre/Hicaz/Türkü/Nim Sofyan/Raif Kırlıoğlu.
Kime hâlim diyeyim kime feryâd edeyim/Acemaşîran/Şarkı/Ağır Düyek/Fâize Ergin.
Kimi gün hasreti dağlar gibi kalbimde büyür/Hasan Soysal/Karcığar/Şarkı/Aksak/Hasan Soysal.
Kimi kez kabarır yüreğim birden/Adnan Ozan/Hüseynî/Fantezi/Türk Aksağı Evferi/Cavit Ersoy.
Kimi mestâne-seher yâr ile gülşende yatır/Rûhî (Bağdat’lı)/Acemkürdi/Beste/Muhammes/Zekâî Dede.
Kimin mecbûr-i hüsn ü ânısın şûh-i şenin kimdir/Enderûnî Vâsıf/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Refik Fersan.
Kimin meftûnu oldun ey perî-rûyim nihan söyle/Evcara/A. S./Aksak Semâî/Küçük Mehmet Ağa.
Kimler bakıyor artık yüzüne/Hasan Soysal/Acemkürdi/Şarkı/Raks Aksağı/Hüseyin Erbay.
Kimler geldi kimler geçti/Sabahattin Hizmetli/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Nezahat Soysev.
Kimler geldi kimler geçti yıllar aktı bir su gibi/Sabahattin Hizmetli/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Sabahattin Hizmetli.
Kimlerin çeşmine ol sîne acep nûr oldu/Nedîm/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Servet Alî.
Kimlerin çeşmine ol sîne bu şeb nûr oldu/Nedîm/Hüseynî/Şarkı/Müsemmen/Akın Özkan.
Kimse beni senin gibi sevmeyecek biliyorum/Pervin Şakar/Hicaz/Şarkı/Yürük Semai/Bilge Özgen.
Kimse bilmez hâlimi canım yanar/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Giriftzen Asım Bey.
Kimseler gelir mi kalb-i feryâd-zârına/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Kimselere söyleme bu aşkın bittiğini/Seyfi Güldağı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Seyfi Güldağı.
Kimseleri sevemedim aşk ile/Hüseyin Balkancı/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Sıtkı Sahil.
Kimsenin yok ömrü daim kalmaya/Ahmet Uzel/Bestenigâr/Şarkı/Müsemmen/Ahmet Uzel.
Kimsesiz ellerin gölgesi deli/Yekta Güngör Özden/Aşkefzâ/Şarkı/Düyek/Yaşar Bedük.
Kimsesiz yolcuyum bu handa ben çâresiz/Süleyman Girişit/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Süleyman Girişit.
Kimsesizdim ağladım yoktu derdim dinleyen/Acemaşîran/Şarkı/Devrihindî/Nasib’in Mehmet Yürü.
Kimseye fâş eylemezdim söylemezdim derdimi/Acemkürdi/Şarkı/Curcuna/Artaki Candan.
Kimseyi böyle perîşân etme Allah’ım yeter/Rahmi Duman/Hicaz/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Kimsin beni fethetmeye bak yetti bu hâlin/Gündoğdu Sanımer/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Teoman Önaldı.
Kirpiklerin saplanırken sineme/Nedim Uçar/Bayatiaraban/Şarkı/Düyek/Sadettin Çevik.
Kirpiklerinin her teli bir katre taşırken/Y. Sinan Ozan/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Artaki Candan.
Kirpiklerinin kıvrımı bir ince nakıştır/İlhâmi Güntel/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Ertuğrul Ottekin.
Ko açılayım bilsin her râzımı cânânım/Eviçbuselik/A. S./Sengin Semâî/Dede Efendi.
Kokladığım çiçeksin aşkımı bileceksin/Şevket Tığlıoğlu/Gerdaniye/Türkü/Nim Sofyan/Alâeddin Şensoy.
Kokladığım o güller goncalarım nerdeler/Mustafa Ünal Yılmazer/Hicazkâr/Şarkı/Semai/Mustafa Ünal Yılmazer.
Kokladım yar elinden güllerin güzelinden/Vecdi Bingöl/Eviç/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Koklamazsan bahçenizde sünbül olmak istemem/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Ağır Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Koklasam bir kerrecik âh o güzel sînesini/Nâhit Hilmi Özeren/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Mehmet Kasabalı.
Koklasam bir türlü kokmaz Reyhânı yok güldestenin/Yâsin Hatipoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Koklat tenin gonca gül/Nâci Sıral/Hüseynî/Şarkı/Evfer/Fehmi Tokay.
Kolay değil seni unutmak birden/Muammer Susuzlu/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Mustafa Malay.
Konaklar yaptırdım dağlar başına/Hicazkâr/Türkü/Sofyan.
Konma bülbül gül dalından bil ki taht olmaz sana/Serdar Öncül/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Burhan Durucu.
Konup göçen göçmen kuşum/Erdal Yılmaz/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Saim Gümüş.
KONYA’LI KIZ (Yeşil olur şu Konya’nın.)/Karcığar/Şarkı/Sofyan/Kadri Şençalar.
Konya’lıya güzel derler gözlerini süzer derler/Yesârî Asım Arsoy/Gülizar/Şarkı/Sofyan/Yesârî Asım Arsoy.
Kopmuş gibi aramızdan en eski bağ bile bak/Hicaz/Şarkı/Semâî/Yusuf Nalkesen.
Kopsa Nuh Tufanı sönmez âteşi aşkım selinden/Özcan Korkut/Ferahnâk/Şarkı/Düyek/Özcan Korkut.
Kor ateşlere sarıldım seni görmekle bir an/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Kordonboyu’nda seyre daldık oynak denizi/M. Sabri Akçagül/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/M. Sabri Akçagül.
Kordonboyu’nu başıma yıktı gitti İzmir’li kız/Uğur Gür/Hicaz/Şarkı/Aksak/Suphi İdrisoğlu.
Korkma sakın gözlerimden/Sami Derintuna/Hicaz/Şarkı/Düyek/Turhan Taşan.
Korktum kıyamet gününden Muhammed unutma bizi/Yûnûs Emre/Acemaşîran/İlâhi/Sofyan/Aslan Hepgür.
Koruyalım ormanları (Ormansız yurt vatan olmaz)/Ahmet Sedat Mete/Hicaz/Ç. Şarkısı/Nim Sofyan/Ahmet Sedat Mete.
Koş gel artık kollarıma/Necdet Tokatlıoğlu/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Necdet Tokatlıoğlu.
Koşa koşa gel yanıma/Hüzzam/Türkü/Düyek/Arif Sâmi Toker.
Koşturmağa fer kalmadı dizde güzelim gel/Halil Soyuer/Hisarbuselik/Şarkı/Aksak/İsmail Demirkıran.
Koşun çocuklar (Bir iki üç haydi)/Hüseyin Acar/Buselik/Ç. Ş./Sofyan-Semâî/Fethi Karamahmudoğlu.
Kovalarken hep kaçan kaçtıkça kovalanan yürekde yuvalanan nedir/Nihâyet Ağçay/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/İsmâil Ötenkaya.
Koy bölünsün uykularım ikiye/Hikmet Elitaş/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Abdullah Kantar.
Koymaz mısın şu kalbime elini/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hânende İbrâhim.
Köçeğin sevdim toyunu dala benzettim boyunu/Fethi Karamahmudoğlu/Acembuselik/Köçekçe/Aksak/Fethi Karamahmudoğlu.
Köçekçeler/Karcığar/Köç./Aksak-Serbest.
Köhne dehrin köhne bazarında kâr etmek te güç/Mehmet Tûran Yarar/Evcişevk/Şarkı/Ağır Aksak/Akın Özkan.
Kör karanlık bir sevda döner durur başımda/Fatoş Koçarslan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Turhan Taşan.
Körfez ne güzeldir gün doğoşunda/Güner Donat/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Güner Donat.
Körfezde kalbim sevdayla yandı/Seyfi Güldağı/Buselik/Şarkı/Türk Aksağı/Seyfi Güldağı.
Körfez’deki üç beş güzel söylesinler şarkı gazel/Mustafa Sevilen/Hicaz/Şarkı/Aksak/Yıldırım Gürses.
Körfez’inde meltem eser yürek yakar Karşıyaka/Sami Derintuna/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Sami Derintuna.
Köşe başı beklerim/Hüseynî/Türkü/Curcuna.
Köşküm var deryâya karşı/Hüseynî/Türkü/Sofyan.
Köylü gelin kına yakmış eline/Leman Şenbay/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Münir Mazhar Kamsoy.
Köylü kızı köylü kızı kalbimde bıraktın/Gerdaniye/Türkü/Nim Sofyan/Kadri Şençalar.
Köyümün benzeri yok bu ellerde/Necdet Rüştü Efe/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Kucağı neş’em kanadı gölgem/Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Ç. Ş./Devr-i Hindî/Fethi Karamahmudoğlu.
Kucak açmış yavrusuna (CANIM ANAM)/Mehmet Bürün/Hicaz/Şarkı/Semâî/Mehmet Bürün.
Kudretin kâfi değildir sûz-i âh ü zârıma/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Hacı Arif Bey.
Kudûmun rahmet-i zevk u safâdır/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Acem/İlâhi/Evsat/Hâfız Post.
Kudûmun rahmet-i zevk u safâdır/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Çârgâh/Tevşih/Sofyan/Azîz Mahmud Hüdâî Hz..
Kudüm’de düşünen ney’de ağlayan/Muhsin İlyas Subaşı/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/İsmail Ötenkaya.
Kul oldum bir cefâkâre cihan bağında gül-femdir/Hicaz/A. S./Aksak Semâî/İbrâhim Ağa.
Kulağımdan gitmiyor ninni sesin (Annem)/Özcan Korkut/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Özcan Korkut.
Kulak verin seslere/Halil Soyuer/Buselik/Ç. Ş./Sofyan/Selâhattin İçli.
Kullarında yok sana lâyık meta’/Eviç/İlâhi/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Kullarında yok sana lâyık meta’/Eviç/İlâhi/Düyek/Muzaffer Ozak (Aşkî).
Kullarında yok sana lâyık meta’/Isfahan/İlâhi/Müsemmen/Hüseyin Tolan (Hâfız).
Kumral başı bir saksı ıtır penceresinde/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Eviç/Şarkı/Aksak/Muzaffer İlkar.
Kumral saçının gölgesi hülyâmı çiçekler./Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Mustafa Nâfiz Irmak.
Kumral saçının telleri sarmış beni gûyâ/Mithat Bey (Kemânî)/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Zeki Duygulu.
Kumrulardan seni sordum/Ferahnâk/Şarkı/Mısır’lı İbrâhim Efendi (Ûdî).
Kur’a kağıtları allı yeşilli/Anonim/Gerdaniye/Türkü/Sofyan/Anonim.
Kurban olayım gamzene bir kez nazar eyle/Hüzzam/A. S./Aksak Semâî/Hacı Fâik Bey.
Kurbanın olam âfet-i can/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Kurdu meclis âşıkan meyhânede/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Kurratü’l ayn-i Habîb-i Kibriyâ’sın yâ Hüseyn/Arif Bey (Kahyâzâde)/Hüzzam/İlâhi/Devr-i Hindî/Hacı Arif Bey.
Kurretü’l ayn-i Habîb-i Kibriyâ’sın yâ Hüseyn/Arif Bey (Kahyâzâde)/Hüseynî/İlâhi/Evsat/Bolâhenk Nûri Bey.
Kurşun yemiş duygularla yüreğim şimdi/Hüseyin Balkancı/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Sıtkı Sahil.
Kuru dikende gül biter/Yunus Emre/Hicaz (Zirgüle)/İlahi/Sofyan/Korkut Samancı.
Kurulmaz her güzele gönül denen bu tuzak (VE GİTTİN İŞTE)/Şemsi Belli/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Hüseyin Soysal.
Kurulur her sineye sevdâ denen kâşane/Hasan Oral Şen/Buselik/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Kurumuş çöllerde bir damla suya râzıyım yanımda sen olsan Leylâ’m/Cemâlettin Alptekin/Hicaz/Şarkı/Düyek/Şeref Özkan.
Kurumuş dalına mendil bağladım/Nedim Uçar/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Fâruk Şâhin.
Kuruyan dudağıma şifa ol gel sevgilim/Hüseyin Köroğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yılmaz Yüksel.
Kuruyan toprak gibi kül oldum/Ferah Çetin/Hüseyni/Şarkı/Aksak/Ferah Çetin.
KUŞADA’LI GÜZEL KIZ (Bir bahar dalı gibi.)/Ayten Baykal/Acemkürdi/Fantezi/Nim Sofyan/Erdoğan Berker.
Kûşe-i firkatte cânâ bend-i zencir oldum âh/Bestenigâr/Şarkı/Ağır Aksak/Şeyh Ethem Efendi.
Kûşe-i nisyâna attı sevdiğim yâd etmiyor/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Aleko Bacanos.
Kuşlar öter cik cik cik/Hüseyin Kalaba/Buselik/Ç. Ş./Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Kuşlar öter cik cik cik/Hüseyin Kalaba/Buselik/Ç. Ş./Sofyan/Alâeddin Yavaşca.
Kuşların bulut bulut döndükleri bir akşam mahzun bakışlarını ıssız yollara çevir/Yektâ Güngör Özden/Buselik/Şarkı/Düyek/Faruk Şâhin.
Kutsal bir ışık aşkı yazar tayfa doyulmaz/Fethi Karamahmudoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Kuyu başında testi kemer belimi kesti/Hüzzam/Türkü/Evfer.
Kuyudan çektim suyu/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Muhlis Sabahattin Ezgi.
Kuzuları otlatırdım ben şu karşıki çayırda (ÇOBAN)/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan.
Kuzum söyle bana şimdi/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/İsmet Ağa.
Kuzumun gözleri kara/Karcığar/Şarkı/Sofyan/Hacı Arif Bey.
Küçücük kalbin dilerse. (ANKARA’DA BEKLİYORUM)/Osman Babuşçu/Acemkürdi/Şarkı/Evfer/Osman Babuşçu.
Küçücük kuş kanadını ver bana/Hicaz/Ç. Ş./Düyek.
Küçük bir bebektim büyüttün beni/A. Sait Şimdi/Buselik/Ç. Ş./Semâî/Suphi İdrisoğlu.
Küçük çiftlik mahall-i saydını revân et gör/Acemkürdi/Şarkı/Sengin Semâî/Kâzım Uz (Muâllim).
Küçük sazım küçük sazım gelip hemen ses ol bana/Ahmet Şevket Bohça/Buselik/Şarkı/Semâî/Suat Yıldırım.
Küçük yaşta aldım sazı elime (Deli gönlü bir dilbere.)/Hüzzam/Türkü/Sofyan.
Küffar sanır hüccet almış Eğri’ye/Acemaşîran/S. T./Aksak.
Kün emriyle yaradan bir Allah’dır bir Allah/Muzaffer Ozak (Aşkî)/Acemkürdi/İlâhi/Düyek/Zeki Altun (Hâfız).
Künc-i (Günc-i) gamda rûz u şeb dil bî-huzur/Şemseddîn Sivâsî/Ferahnâk/Şarkı/Ağır Aksak/Dellalzâde.
Künc-i gamda bî-mecâlim ey perî şâd et beni/Isfahan/Beste/Evsat/Medenî Aziz Efendi.
Küncî-yü ketabî-yü harifî dü se yek reng/Eviç/Y. S./Yürük Semâî/Şeştârî Murat Ağa.
Küntü kenzin serteser sırr-ı nihânı sendedir/Muhyî Efendi (Şeyh)/Acemaşîran/İlâhi/Sofyan/Muallim İsmail Hakkı Bey.
Küsüp giden tatlı yıllar (TATLI YILLAR NERDESİNİZ)/Ali Ulvi Baradan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ali Ulvi Baradan.
Küşâde tâli’im hem bahtım uygun/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Şevkî Bey.
Lâ fa ile illallah lâ ilâhe illallah/Zâkir Asım Efendi/Acem/İlâhi/Sofyan/Mustafa Hakan Alvan.
Lâ İlâhe illâllah (Kelime-i Tevhid Zikri)/Hicaz (Zirgüle)/İlâhi/Sofyan/Ümit Gürelman.
La ilahe illallah (Meded ya seyyîd Ahmed)/Hüzzam/Tevhîd/Nim Sofyan.
Lâl olursun söylesem bir fıkra tab-ı sîneden/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Kanûni Nâzım Bey (âmâ).
Lâle nergis açmaz olmuş bülbül artık ötmüyor/Azmi Aytaç/Bestenigâr/Şarkı/Ağır Aksak/Özgen Gürbüz.
Lâle sümbül gül kokar bağı bahçesi/İlkan San/Buselik/Şarkı/Aksak/İlgün Soysev.
Lâleler el pençe nergisler uşak boydan boya/Mehmet Tûran Yarar/Isfahan/Şarkı/Ağır Aksak/Oğuz Şenler.
Lâleler güller fulya sünbüller/Muzaffer Ozak (Aşkî)/Ferahnâk/İlâhi/Sofyan/Cüneyt Kosal.
Laleler güller sararmış bülbülün efkârı yok/Güler Turan/Buselik/Şarkı/Müsemmen/Saadet İdrisoğlu.
Lâleler her yıl açar bak mest-i nâz hep uykuda/Mahmut Nedim Güntel/Buselik/Şarkı/Müsemmen/Teoman Alpay.
Lâ’l-i lebin ey yâr benim mül senin olsun/Gerdaniyebuselik/Şarkı/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Lâ’lin emdir hikmetin sorma dil-i şeydâ bilir/Buselikaşîran/Beste/Çenber (Ağır)/Zaharya.
Lâ’lin gören ey hûr-lika kevseri n’eyler/Yahyâ Nazîm Efendi/Bayatibuselik/Beste/Remel (Ağır)/Zekâî Dede.
Lâyık mı sana bu dil-i sevdâ-zede yansın/Hicazkâr/Şarkı/Sengin Semâî/Şekerci Cemil Bey.
Lâyık mıdır ey bî-vefâ/Hüseynîaşîran/Şarkı/Aksak/Denizoğlu Ali Bey.
Lebbeyk Allahümme Lebbeyk (Arafat duâsı)/Hicaz/Dua./Düyek/Kâni Karaca.
Lebinde açarken şebnemli bir gül/Sâdettin Nüzhet Ergun/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Refik Fersan.
Leblerin ateş doludur gözlerin sevdâ güzel/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Mehmet Yürü (Nasib’in).
Leblerinde kıvrılan bir goncanın al rengi var/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Emin Ongan.
Leblerinden bûseler alsam da mest olsam n’olur/Şevki Sevgin (Neyzen)/Bestenigâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Şevki Sevgin (Neyzen).
Lerzân ediyor rûhumu çeşmindeki efsûn/Hânende Zâhide Hanım/Eviç/Şarkı/Sengin Semâî/Lem’î Atlı.
Lerzân ediyor rûhumu çeşmindeki efsûn/Hânende Zâhide Hanım/Ferahfeza/Şarkı/Sengin Semâî.
Leşker keşîd aşk dilem terk-i can girift/Abdülkâdir Merâgi/Hüseynî/Beste/Muhammes/Şeştârî Murat Ağa.
Levh-i dilde nakş olundu mihr-i yâr/Behçet Efendi/Bayati/İlâhi/Düyek/Kâzım Uz (Muâllim).
Leyl olur ki hüzn içinde her nefes bir âh olur/Hamid Refik Bey/Acemkürdi/Şarkı/Devr-i Hindî/Kaptanzâde Ali Rızâ Bey.
Leyl olur ki hüzn içinde her nefes bir âh olur/Hamid Refik Bey/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Lem’î Atlı.
Leylâ aceb neden ses vermiyor feryâdıma (LEYLÂ)/Vecdi Bingöl/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Leylâ bu şarkıyı dinle/Hasan Alî Yücel/Hicazkâr/Şarkı/Semâî-Aksak/Necmi Pişkin.
Leylâ dediler gönlümü açtım sana ben/Bekir Sıtkı Sezgin/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Leylâ diye bir âfet için derbeder oldum/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Fehmi Tokay.
Leylâ diyerek gönlümü bir zâlime verdim/Şâdi Kurtuluş/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Nihat Adlim.
Leylâ gibi hıçkırsa ve Mecnûn gibi yansa/Mustafa Nafiz Irmak/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
Leylâ gibi hıçkırsa ve Mecnûn gibi yansa/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Selâhattin Pınar.
Leylâ gibi hıçkırsa ve Mecnûn gibi yansa/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Tevfik Soyata.
Leylâ gibi sevmiş seni Mecnûn gibi yanmış/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Maksut Arsunar.
Leylâk takıvermiş saçının tellerine (YABAN GÜLÜ)/Hasan Kaya Manioğlu/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Bahri Altıntaş.
Leylâkları gördükçe gönül hep seni andı/Ümit Gürelman/Hicaz/Şarkı/Aksak/Bertan Üsküdarlı.
Leylâkların hayâli salkımların emeli/Fuat Hulûsi Demirelli/Hüzzam/Şarkı/Curcuna-Düy./Sadettin Kaynak.
Leyleği havada görmedik amma gönlümüz yerinde durmak bilmiyor/Hüsâmettin Olgun/Hicaz/Şarkı/Semâî/Avni Anıl.
Leyle-i zülfün dil-i mecnûn olur dîvânesi/Isfahan/Beste/Çenber (Ağır)/Zaharya.
Lezzet almaz ne sazdan ne şimdi neyden gönül/Ahmet Uzel/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Ahmet Uzel.
Lezzet almış geçmiyor sevdâ-yı dildârdan gönül/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Ahmet Mithat Güpgüpoğlu.
Lûtf edip âlemde dildâr olmadın/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/İsmet Ağa.
Lûtf edip külbe-i ahzânıma gel/Eviç/Şarkı/Ağır Aksak/Rif’at Bey.
Lûtf edip sen Evc-i Şevk’in söyledin esrarını/Tekin Para/Evcişevk/Şarkı/Curcuna/Akın Özkan.
Lûtf et efendim sen heman (her zaman)/Bayati/Şarkı/Aksak/Rif’at Bey.
Lûtf et güzelim sen beni aşkınla sevindir/Cevdet Kerim Kızrak/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Lûtf eyle buyur meclise eyyâm-ı vefâdır/Acembuselik/Beste/Hafif/Küçük Mehmet Ağa.
Lûtf eyle meded rahmeyle şehâ/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Dede Efendi.
Lûtf eyle sevgili gel kırma beni/Ali Ulvi Baradan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ali Ulvi Baradan.
Lûtf eyleyip bir gün nazar eylerse ger sultânımız/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Hüseynî/İlâhi/Düyek.
Lûtf eyleyip bir kez nazar eylerse ger sultânımız/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Acemaşîran/Durak/Durak Evferi/Zekâî Dede.
Lûtfun dileriz Mevlâ bizi mahrûm eyleme/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Ahmet Hatipoğlu.
Lûtfunu ağyâre kıl ey bî-vefâ/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Lâtif Efendi.
Lûtfunu kestin a zâlim âşık-ı bî-çâreden/Süreyyâ Efendi/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Lütfuna muhtacım zülfü kemendim/İbrahim Tapramaz/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Ali Çekici.
Maçin dağı maçin dağı hiç sormazsın nazlı yâri/Hicaz/R. T./Sofyan.
Mâdem ayrılacağız buruk bir vedâ ile/Cengizhan Mutlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Alâeddin Şensoy.
Mâdem bir garip kulsun/Fethi Karamahmudoğlu/Karcığar/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Mâdem hayır diledik hükme rıza edelim/Tekin Para/Bestenigâr/Şarkı/Düyek/Akın Özkan.
Mâdem ki çılgın gibi aşığız seviyoruz beraber olmak için daha ne bekliyoruz/Sâmi Derintuna/Acemkürdi/Fantezi/Nim Sofyan/Pınar Köksal.
Mâdem ki gidiyorsun bırakıp burda beni/Mehmet Erbulan/Hicaz/Şarkı/Semâî/Muzaffer İlkar.
Madem ki hayatın sonu hicranmış/Mustafa Sevilen/Gülizar/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Mâdem ki senin yok dil sabra mecâlin/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Madem ki veda bile etmeden gidiyorsun/Altan Demirel/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Mâdem küstün dargındın neden geldin ağladın/Yusuf Nalkesen/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Yusuf Nalkesen.
Madem sözlerim yalan gözlerime ne dersin/Yusuf Ergin/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Ziyâ Taşkent.
Mah yüzüne âşıkanım/Hicaz/Şarkı/Evfer/Dede Efendi.
Mah yüzüne bakmak ile doyulmaz/Isfahan/Şarkı/Sofyan/Tanbûri Mustafa Çavuş.
Mahbûb-i Hüdâ zat-ı şeref-bâr-ı Muhammed/Nazmî/Irak/Tevşih/Devr-i Hindî/Mustafa Efendi (Muhammedîyeci).
Mâh-ı mâtem geldi yansın aşıkan kan ağlasın/Irak/İlâhi/Devr-i Hindî/Cüneyt Kosal.
Mâhitabda (gördüm/buldum) yâri/Tanbûri Mustafa Çavuş/Buselik/Şarkı/Aksak/Tanbûri Mustafa Çavuş.
Mâhitâbın şûlesinden lezzet aldım neyleyim/Azmi Aytaç/Hüzzam/Şarkı/Semai/Ertuğrul Ottekin.
Mahmur bakışın mest ü harâb eyledi şimdi/Hicaz/Şarkı/Ahmet Mükerrem Akıncı.
Mahmûr bakışlı dilberim seni ben candan severim/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Zeki Duygulu.
Mahmûr ufuklarda batan gün gibi ölgün/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Refik Fersan.
Mah-peyker dil-rübâ/Hisarbuselik/Şarkı/Düyek/Kemençeci Usta Yani.
Mahrûm-i emel kalmış iken sözlerinizden/Hâşim Nezîhi Okay/Karcığar/Şarkı/Yürük Semâî/Kasım İnaltekin.
Mahveder her neş’eyi üftâdelik dildâdelik/Acemaşîran/Şarkı/Ağır Aksak/Neyzen Rızâ Bey.
Mahvolsun o tâli’ki canı tenden ayırdı/Bedri Ziyâ Aktuna/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ûdî Şekip Memduh Bey.
Mahzen-i esrâr-ı şâh-ı Mürtezâ’sın yâ Hüseyn/Arif Bey (Kahyâzâde)/Hüseynî/İlâhi/Evsat/Hacı Arif Bey.
Mahzun dilimi şâd edecek yâr ararım ben/Hüseynî/Şarkı/Aksak/İsak Varon.
Mahzûn duruşun âşıka bin ömre bedeldir/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Ekrem Güyer.
Mahzûn duruşun bâis-i feryâd ile âhdır/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Mısır’lı İbrâhim Efendi (Ûdî).
Mahzûn gönül hey hât şâd olacak mı sanıyorsun/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Kemânî Sâlih Efendi.
Mahzûn kalbim günden güne aşkınla eriyor/Mehmet Erbulan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Semahat Özdenses.
Mâil oldum bahçesinde hurmaya/Yûnûs/Hicaz/İlâhi/Sofyan.
Mâil olma dünyeye çün bî-vefâdır bî-vefâ/Hakkî/Ferahfeza/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Makdemin baştan başa reşke düşürdü gülşeni/Hisarbuselik/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Makdemin üftâdeler eyler emel/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hacı Arif Bey.
Maksad-ı âşıkların hikmet-i Yezdân olur/Hâşim/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Ahmet Özhan.
Maksadın aşkımdan kaçmaksa/Sait Yazıcıoğlu/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Ali Şenozan.
Mâlik-i hüsn-i bahâsın/Enderûnî Vâsıf/Bayatiaraban/Şarkı/Ağır Aksak/Ethem Ulvi Efendi.
Mânâda güzel ruhta güzel tende güzelsin/Rüştü Şardağ/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Sâdi Işılay.
Mânendi yok bir şûh-i şen/Araban/Şarkı/Sofyan/Kemânî Rızâ Efendi.
Mâni oluyor hâlimi takrire hicâbım/Nigâr Osman Hanım/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Tatyos Efendi.
Marifet saydın gidip te hasretinle yakmayı/Yavuz Özen/Dilkeşhaveran/Şarkı/Devr-i Hindî/Turan Yalçın.
Marmara güneyinde şahane bir beldesin/Galip Uzunca/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Martılar âh eder çırparlar kanat/Nâzım Hikmet Ran/Hicaz/Şarkı/Semâî/Mes’ud Cemil.
Masal mıydın bitiverdin adın kaldı dudağımda/Münire Aksaray/Hüzzam/Şarkı/Aksak/İlgün Soysev.
Masmavi göklerden ayyıldızınla (Bayrağım)/Vural Şahin/Acemaşîran/Ç. Şarkısı/Sofyan/Faruk Şahin.
Masmavi o gözler bana bir baktı derinden/İsmet Tahtacıoğlu/Acemkürdi/Ağır Semai/Aksak Semai/Engin Çır.
Mâtemzedeyim külbe-i ahzânımı gel gör/Hicaz/Şarkı/Aksak/Tanbûri Cemil Bey.
Matla-i nûr-i ilâhidir yüzün yâ Mustafa/Hakkı/Hicaz/İlâhi/Devr-i Hindî/Hüseyin Sebilci (Hâfız).
Matla-i nûr-i ilâhidir yüzün yâ Mustafa/Hakkı/Hisar/Naat/Durak Evferi.
Mâvi bir göz beni attı bu derin sevdâya/Buselik/Şarkı/Aksak/Hüseyin Sâdettin Arel.
MAVİ DÜNYAM (Ne yeşil ne siyah ne toz penbedir)/Mehmet Erbulan/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Hüseyin Gökmen.
Mavi gözde al yanakta gül dudakta naz benim/Yılmaz Karakoyunlu/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Yener Topaloğlu.
Mâvi yaz gününde sarısı güzün/Behçet Kemâl Çağlar/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
MAVİLİ (Rast geldim iki.)/Acemaşîran/Türkü/Sofyan.
Mâvinin en güzeli yayılmış gözlerine/Ceyhun Savaşan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Nihat Adlim.
Mayadağ’dan kalkan kazlar/Hicaz/R. T./Türk Aksağı.
Mâzi deyip geçme sakın o dünlerde ömrümüz var/Güzide Taranoğlu/Acemkürdi/Şarkı/Düyek-Sofyan/Suphi İdrisoğlu.
Mâzi mi olacaktı dillerdeki şarkımız/Mustafa Malkoç/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Mahmut Yivli.
Mâzi uyusun sandalın ardındaki izde/Câhit Öney/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Erdoğan Köroğlu.
Mâzi yaşıyor gönlümüzün bahçelerinde/Hikmet Şinâsi Önol/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Hüseyin Soysal.
Mazide kalan hatıralar ruhumu sardı/Güler Turan/Evcara/Şarkı/Aksak/Bülent Nuran.
Mazide kalan her günümün neş’esi sensin/Vedat Fidanboy/Hicaz/Şarkı/Aksak/Gökhan Özkur.
Mazide kalan şarkımızın son demidir bu/İsmet Tahtacıoğlu/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Ahmet Sedat Mete.
Mâzide kalan yılları bir bir düşünürken/Hasan Soysal/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Hüseyin Erbay.
Mâzide yaşanan mutlu günleri yok sayıp yeniden nasıl seversin/Sâmi Derintuna/Buselik/Şarkı/Nim Sofyan/İsmâil Demirkıran.
Mâzideki hülyâmı bütün öldüreceksin/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Lem’î Atlı.
Mâzideki hülyâmı bütün öldüreceksin/Hicazkâr/Şarkı/Sengin Semâî/Ali İçinger (Hanende).
Mâziye karışmış sararan günleri andım/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Aksak Semâî/Yücel Aşan.
Maziyi andım da yandım bu gece/Sevda Somer/Hicaz/Şarkı/Sofyan-Düyek/Ali Şenozan.
Mâziyi andım da yandım bu gece/Sevda Somer/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Semahat Özdenses.
Mecbur oldum ben bir güle/Cemil/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Hâşim Bey.
Meclis bezendi sun bade sâki/Hüseynî/Şarkı/Türk Aksağı/Ali Şenozan.
Meclis hazır meydana gel/İrfan Doğrusöz/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/İrfan Doğrusöz.
Meclis o ki bir neş’e için bâde gerektir/Araban/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Meclise gel gönlüm eyle/Bayati/Şarkı/Aksak/Tanbûri Mustafa Çavuş.
Meclise gelirsin neş’e saçarsın/Akif Salı (Müftü)/Karcığar/Şarkı/Aksak/Nûri Halil Poyraz.
Meclis-i meyde elinden nûş edip hep bâdeler/Mekkî Molla/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Mecliste bu akşam yine dildârımı görsem/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Ahmet Uzel.
Mecliste ey büt elzem mi bâde/Hicaz/Şarkı/Düyek/Şâkir Ağa.
Mecnûn gibi ben dağlar gezerken/Mehmet Hafîd Bey/Gülizar/Şarkı/Aksak/Hacı Fâik Bey.
Mecnûn gibi sahrâ-yı cünûn içre yerim var/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Civan Ağa.
Mecnun gibi seven var mı/Ali Bilgiç/Buselik/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Mecnûn ile sahralara düşmüş gibiyim/Mehmet Tûran Yarar/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Mecnûn koşar “Leylâ” diye efsâneden efsâneye/Hüseyin Mayadağ/Evcara/Şarkı/Aksak/Selâhattin Pınar.
Mecnûn’a döndüm aşkınla cânâ/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Neyzen Rızâ Bey.
Mecnûn’a sordular Leylâ nic’oldu/Yûnûs Emre/Bayati/İlâhi/Sofyan.
Mecnûn’a sordular Leylâ nic’oldu/Yûnûs Emre/Bestenigâr/İlâhi/Sofyan/Selâhattin Demirtaş.
Mecnundur dediler küstüm herkesle/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Mecnûnun olup gönlümü âbâd etsem/Lütfi Karadeniz/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Mustafa Nâfiz Irmak.
Meded Allah sana sundum elimi/Sinan Ümmî/Hüseynî/İlâhi/Sofyan.
Meded ey perî gamından ciğerim kebab olupdur/Karcığar/Y. S./Yürük Semâî/Hâşim Bey.
Meded ey seyyîdinâ Hazret-i Abdülkâdir/Ferahfeza/İlâhi/Düyek/Hasan Efendi (Balat İmamı).
Meded senden meded sultanım Ali/Derviş Tevfik/Hüseynî/Nefes/Sofyan.
Medhi olur şu İzmir’in meşesi/Hicaz/Türkü/Sofyan.
Medhini oku yâre koymaya seni nâre/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Bestenigâr/İlâhi/Düyek/Aslan Hepgür.
Mefhâr-i cümle cihânsın ey şefaât mâdeni/Vefâ Efendi (Şeyh)/Eviç/Tevşih/Evsat/Hacı Fâik Bey.
Meftûn edeli bendesini şâhid-i levlâk aldı beni sevda/Hakkı/Dügâh/İlâhi/Düyek/Ali Aşkî Bey (Beylikcizâde).
Meftûn eder gül bülbülü/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan.
Meftûn olalı sen şeh-i hûbân-ı cihâna/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Hacı Arif Bey.
Meftûn oldum ol gül yüze/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Meğer çok sevilenler bir gün unutulurmuş/Sâdettin Kaynak/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Sadettin Kaynak.
Meh-cemâlin görmek için ağlarım/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Nikoğos Ağa.
Mehcûr bırakıp sen beni yâd ellere gitme/İhsan Bey (Zühtü Paşa Dâmâdı)/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Fahri Kopuz.
Mehcûr olalı hayli zamandır o civandan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Lavtacı Andon.
Meh-i nev gibi bir kâş-ı keman mihr-i münîrim var/Mehmet Kâmil Çelebi/Hisar/Beste/Devr-i Kebîr/Hâfız Post.
Mehlika Sultana aşık yedi genç./Yahyâ Kemâl Beyatlı/Buselik/Fantezi/Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
Mehtâb aks etmiş koy’a sanki yaslanmış suya/Gerdaniye/Şarkı/Türk Aksağı/Zeki Duygulu.
Mehtab mı halelendi, sular mı minelendi/Yıldız Hanım/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Mehtâba sordum yârdan bana bir selâm var mı/Şeref Mardinli/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ûdî Hırant (Kenkiloğlu).
Mehtabın ilk gecesi içimi huzur kaplar/Güner Donat/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Güner Donat.
Mehtap gece sessiz süzülüp gökte/Ertuğrul Ottekin/Hisarbuselik/Şarkı/Yürük Semâî/Ertuğrul Ottekin.
Mehtap gece sessiz süzülüp gökte/Ertuğrul Ottekin/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Yaşar Bedük.
Mehtap olup gir kalbime her gece/Hanife Kahraman/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Câhit Deniz.
Mehtap sulara mâziden bir iz gibi aktı/Şule Özmen/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Nezahat Soysev.
Mehtap suya inerken seni gördüm dün gece/Ali Akçeken/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/İsmâil Demirkıran.
Mehtaplı gecelerde biz sâhile inerdik/Sâdettin Kaynak/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Sadettin Kaynak.
Mehtapta dün akşam yine hüznümle buluştum/Ümit Gürelman/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Mehtapta geçen bir gecenin hâtırasından/Mustafa Nafiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Feridun Darbaz.
Mehtapta geçen bir gecenin hâtırasından/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüseynî/Şarkı/Türk Aksağı/Rıdvan Lâle.
Mehtapta güzel olur Bogaziçi âlemi/Ferahfeza/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Mehtapta seni kollarıma sardığım zaman/M. Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Semai/M. Ünal Yılmazer.
Mektup aldım anam hasta yatarmış/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Yusuf Nalkesen.
Mektup selâm eyle bizden vatana/Kemâl Gürses/Hicaz/Şarkı/Düyek/Kemâl Gürses.
Mektup yazsam varmaz yârin eline/A. Turan Şentürk/Hicaz/Türkü/Sofyan/Yâsin Garra Gülen.
Mektuplar gönderdim sana özlemle/Sürel Konuk/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Mektuplarının hepsini yaktım/Ümit Gürelman/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Fethi Karamahmudoğlu.
Meleğim mâhitâb-ı rûhumsun/İhsan Bey (Zühtü Paşa Dâmâdı)/Hicaz/Şarkı/Semâî/Yesârî Asım Arsoy.
Meleğim mûterifim cürmümü affetme beni/Hâfız Yusuf Efendi (Enderûnî)/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Kaptanzâde Ali Rızâ Bey.
Meleğimsin küçücük elli yeşil gözlü perim/Câhit Öney/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Melek mi hûri mi bilmem o güzel/Fatma Onur/Hicaz/Fantezi/Düyek/Necip Gülses.
Melek mi nâm ü şöhretin/Ferahfeza/Şarkı/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Melekler kadar güzelsin/Şerâfettin Aydınlık/Acemkürdi/Şarkı/Nim Sofyan-Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Melûl mahzun şu yerlerde dururum/Hicazkâr/Köç./Nim Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Melûl mahzun şu yerlerde dururum/Hüseynî/Şarkı/Aksak/(Rusçuk şarkısı).
Memnûnun idim rağbetim olsaydı benim de/Buselikaşîran/A. S./Ağır Aksak Semâî/Ethem Dede.
Men bende şüdem bende şüdem/Bestenigâr/A. S./Ağır Aksak Semâî/Dede Efendi.
Menba-ı ilm-i Hüdâ’sın yâ Muhammed Mustafa/İsmail Hakkı (Bursavî)/Acem/İlâhi/Düyek/Selâhattin Demirtaş.
Menbâ-ı ilm-i Hüdâ’sın yâ Muhammed Mustafa/İsmail Hakkı (Bursavî)/Hüzzam/Tevşih/Evsat/Hacı Fâik Bey.
Mendili aldım elinden/Karcığar/Türkü/Aksak.
Mendilimi al isterim/Eviç/Şarkı/Aksak.
Menekşe gözlerde hiç vefâ yokmuş/Şekip Ayhan Özışık/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Şekip Ayhan Özışık.
Menekşe kokulu yârim/Hüseynî/Türkü/Raks Aksağı.
Menekşeler gibi soldun hazana döndü bahar/Şerâfettin Aydınlık/Dügâh/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Menekşelerde gözlerin var güzel yüzün/Sabahattin Hizmetli/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sabahattin Hizmetli.
Menemen dağından indi sürüsün (ŞÂİRLEME)/Araban/Şarkı/Sofyan.
Merak ettim seni böyle/Acemaşîran/Şarkı/Aksak.
Meraklanma ey sevgilim/İsmail Sezgin/Hicaz/Şarkı/Düyek/Râfet Kıral.
Merdüm-i dîdeme bilmem ne füsûn etti felek/Selîmî (Yavuz Sultan)/Hicazkâr/Beste/Çenber (Ağır)/Hâfız Mehmet Eşref Efendi.
Merhabâ ey fahr-i âlem merhabâ/Adile Sultan/Hüzzam/İlâhi/Düyek/Hacı Fâik Bey.
Merhaba güzelim nerelerdeydin/Kemal Yakar/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Necdet Tokatlıoğlu.
Merhaba şehr-i Ramazan (Gökyüzünde saf saf.)/Yılmaz Çiçek/Acemaşîran/İlâhi/Düyek/Hasan Şanlıtürk.
Merhabâ yâ merhabâ yâ Remezan/Eviç/İlâhi/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Merhaba yâ şemsîdduha (Ey enbiyâlar serveri.)/Yûnûs Emre/Hüseynî/İlâhi/Semâî (Ağır)/Muhammed Sıddık.
Merhamet eyleme hiç sen de bana ey nazlı yâr/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Merhamet kıl sevdiğim artık yeter/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Hüseyin Fahri Tanık.
Merhem koyup onarma sînemde kanlı dağı/Fuzûlî/Acemaşîran/Beste/Lenk Fahte-S. Sem./Sadettin Kaynak.
Mersin bağları yalı/Vecdi Bingöl/Gülizar/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Mersin Mersin güzel Mersin/Niyâzi Güler/Karcığar/Şarkı/Aksak/Cevdet Çağla.
Meseldir söylenir dilde/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Dellalzâde.
Meskenim kûşe-i zillet olalı şam ü seher/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Tatyos Efendi.
Meskenimiz (Meclisimiz) kûşe-i meyhânedir/Bayati/Y. S./Yürük Semâî/Musallî Mustafa Efendi.
Mesnevî şevkini eflâke çıkarmış nây’ız/Yahyâ Kemâl Beyatlı/Acembuselik/Beste/Zencir/Zeki Atkoşar.
Mest eden gönlü şu dünyâ mey ü sahbâsı değil/Mustafa Tahralı/Arazbarbuselik/Şarkı/Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
Mest etti beni dâire sâgar mı nedir bu/Seyyîd Vehbî/Eviç/Y. S./Yürük Semâî/Ebû-Bekir Ağa.
Mest içinde seyre daldım/Neveser Kökdeş/Hisarbuselik/Şarkı/Aksak/Neveser Kökdeş.
Mest oldu gönül gözlerini gördüğüm akşam/Rahmi Duman/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Şerif İçli.
Mest olup etmiş giribânın küşâde ta-be-naf/Irak/Beste/Çenber/Tıraki (Petraki, Teyraki).
Mest olup seyrine daldıkça derinden derine/Karcığar/Şarkı/Ağır Aksak/Ferit Tan.
Mest olup süzdün diye çeşmânı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Lavtacı Hristo.
Mest ü bî-tâbım füsunkâr işvelerden ey perî/Ferahfeza/Şarkı/Ağır Aksak/Fehmi Tokay.
Mest ü hayrânım zâr ü giryânım/Kuddûsî/Hicaz/İlâhi/Sofyan.
Mest ü hayrânım zâr ü giryânım/Kuddûsî/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Muzaffer Ozak (Aşkî).
Mest ü hayrânım zâr ü giryânım/Kuddûsî/Hüzzam/İlâhi/Nim Sofyan/Aslan Hepgür.
Mestane nigâhın görerek açtı çiçekler/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semai/Nasib’in Mehmet Yürü.
Mest-i aşkım kûşe-i meyhâneden kıldım ferağ/Hicazzemzeme/Beste/Firengifer/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Mest-i câm-ı vuslatın hicr ile mahmur olmasın/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Bîmen Şen.
Mest-i nâzım âşıka her dem tegâfül gösterir/Bayatiaraban/Beste/Çenber (Ağır)/Hamparsum Limoncuyan.
Mest-i nazım çeşmi fettanım gelince yanıma/Abdi/Ferahnâk/Şarkı/Devrihindî/Burhan Durucu.
Mest-i zehr-i firkat-i hicrânınım/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hacı Arif Bey.
Mest-i zehr-i firkat-i hicrânınım/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Nikoğos Ağa.
Mestim bu gece sen de bana mest olarak gel/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Lavtacı Ovrik.
Meşâm-ı hâtıra bûy-i gül-i safâ bulagör/Acemaşîran/Beste/Zincir/Dede Efendi.
Meşeli dağlar meşeli (Bursa’nın ufak tefek taşları)/Hüseynî/Türkü/Aksak.
Meşesiz dağlarda meleyen kuzu/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Kadri Şençalar.
Meşreb-i âvâremi sanma dönek/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Selânik’li Ahmet Efendi.
Metin olur Kâhtânenin (Kâğıthâne) yoğurdu/Acem/Şarkı/Aksak.
Mevc-i atlas-ı felekte ben hevâdan geçtim/Evcara/Beste/Muhammes/Sultan III. Selim (İlhâmî).
Mevlâm aşkın meydanına yanmağa geldik/Ümmî Sinan/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Doğan Ergin.
Mevlâ’m gözüm yaşı akar sel olur/Seyfullah Nizamoğlu (Sey)/Acemkürdi/İlâhi/Sofyan/Cüneyt Kosal.
Mevlâ’m sana ersem diye aşka düşen pervâneyim/Ali Ulvi Kurucu/Hicaz/İlâhi/Semâî/Zeki Altun (Hâfız).
Mevlâ’m sana ersem diye aşka düşen pervâneyim/Ali Ulvi Kurucu/Hicaz/İlâhi/Nim Sofyan/Bekir Sıtkı Sezgin.
Mevlâ’m senin âşıkların devrân ederler Hû ile/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Bayati/İlâhi/Yürük Semâî.
Mevlâ’m senin âşıkların devrân ederler Hû ile/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Eviç/İlâhi/Sofyan.
Mevlâ’m senin âşıkların devrân ederler Hû ile/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Hisarbuselik/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Mevlâ’m ver aşkını bana hayrânın olayım senin/Seyfullah Nizamoğlu (Sey)/Ferahnâk/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Mevlâ’m ver aşkını bana hayrânın olayım senin/Seyfullah Nizamoğlu (Sey)/Hüseynîaşîran/İlâhi/Düyek.
Mevlâ’ye salli ve sellim daimen ebeden/Busûrî (İmam)/Çârgâh/Şuğul/Sofyan.
Mevsim gene gülden çile çekmek gene meyden./Selim Aru/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Şevki Sevgin (Neyzen).
Mevsim mevsim üzerinden gelip geçtik yalan dünya/Mehmet Çakırtaş/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Selâhattin İnal.
Mevsim sonu yas bağladı gülşen yanımızda/Yahyâ Kemâl Beyatlı/Acemkürdi/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Mevsim-i gül fasl-ı bülbül nev-bahar eyyâmıdır/Karcığar/A. S./Ağır Aksak Semâî/Hâşim Bey.
Mevsim-i Nevruz erişti geldi eyyâm-ı bahar/Şâkir (Enderûnî)/Arazbarbuselik/Kâr/Hafif (Ağır)/Hacı Sâdullah Ağa.
Mevsimler başka başka bahar güzel yaz güzel/Şâdi Kurtuluş/Hicaz/Şarkı/Düyek/Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş.
Mevsimler burada gün batımında./Nedim Uçar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Fevzi Demirkol.
Mevsimler geçti bak arayıp hiç sormadan/Recep Gayretli/Hüzzam/Şarkı/Sofyan-Nim Sofyan/Erol Eryılmaz.
Mevsimlerden sonbaharsın aylardan Eylül/Mehmet Sever/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Mevsimleri bile geri döndürsem/Mehmet Erbulan/Hüseynî/Şarkı/Sofyan-Curcuna/Erol Sayan.
Mey değil de sunduğun yâr zehr-i câm olsun içir/Melek Hiç/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Fehmi Tokay.
Mey ol dol kadehime içeyim yudum yudum/Müberra Değer/Hicaz/Şarkı/Düyek/Saadet İdrisoğlu.
Mey seni gonce-i nâz açtı da bülbül etti/Mustafa Reşit Bey/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Bîmen Şen.
Meydan-ı muhabbette gezerken dil-i şeydâ/Karcığar/A. S./Sengin Semâî/Râkım Elkutlu.
Meyhaneci hak verirdin sen bana/Sami Derintuna/Hicaz/Şarkı/Düyek-Aksak/Bilge Özgen.
Meyhâneyi tenhâ ve biraz loş gördüm/Ümit Yaşar Oğuzcan/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Meyl eder bu hüsn ile kim görse ey gül-fem seni/Dilkeşhaveran/Şarkı/Ağır Aksak/Zeki Arif Ataergin.
Meyl eder bu hüsn ile kim görse ey gül-fem seni/Ferahnâk/Beste/Çenber (Ağır)/Şâkir Ağa.
Meyl edip ağyâri aldın yanına/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Kemânî Rızâ Efendi.
Meyl eyledi gönlüm sana/Bayati/Şarkı/Şarkı Devr-i Revânı/Tanburî İsak.
Meyle teskin eyle sâkî âh-ı âteş-zârımı/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Hacı Arif Bey.
Meyli o şûhun acep ağyâre mi/Hüzzam/Şarkı/Yürük Semâî/Suyolcuzâde Sâlih Efendi.
Mızrabı bırak zülfünü sînemde gezindir/Bestenigâr/Şarkı/Türk Aksağı/Bîmen Şen.
Mızrabı bırak zülfünü sînemde gezindir/Irak/Şarkı/Türk Aksağı/Zeki Arif Ataergin.
Mızrab-ı gam-ı (aşk ile/aşkınla) ey şûh-i sitemkâr/Hicazkâr/Y. S./Yürük Semâî/Bolâhenk Nûri Bey.
Mızrabı gezindir güzelim şen ud’u inlet/Zeki Duygulu/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Zeki Duygulu.
Mızrabından dökülen nağmede kaldı bu gönlüm/Semahat Özdenses/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Semahat Özdenses.
Mızrabını gel bir de bu kalbimde gezindir/Cevdet Baybora/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Yürük Semâî/İsmâil Demirkıran.
Mızrabını tanburuna vur kalbime vurma/Yesârî Asım Arsoy/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Haydar Tatlıyay.
Mızrap vurarak fecri ağartsam çok olur mu/Atik Bilimer/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Osman Nûri Özpekel.
Mihnet-i aşka devâ âsân değil/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Mihnetle geçen ömrüme bir pembe şafaksın/Reşat Bilgin/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
Mihr-i subh-i meşrikâ tâhâ Habîb-i Kibriyâ/Aynî/Irak/Tevşih/Devr-i Revân/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Milk-i bekadan gelmişim fani cihanı n’eylerem/Yûnûs Emre/Hüseynîzemzeme/İlâhi/Düyek/Abdullah Efendi (Tosunzâde).
Milk-i bekadan gelmişim fani cihanı n’eylerim/Yûnûs Emre/Gerdaniye/İlâhi/Sofyan/Yakupzâde Mehmet (Bursa’lı).
Milk-i cihan sultânı Abdülkâdir Geylâni/Şevkî/Hicaz/İlâhi/Düyek/Hâfız Yusuf Efendi.
Milk-i millet şems-i adlinden senin aldıkça nûr/Ferahnâk/Methiye/Ağır Düyek/Hacı Arif Bey.
Mimozam/Hicazkâr/Şarkı/Zeki Müren.
Mini mini bebeğim nenni/Muammer Sun/Hicaz/Ç. Ş./Düyek/Muammer Sun.
Mir’at-ı baht-ı Kibriyâ Ahmed Muhammed Mustafa/Rızâ Efendi/Dügâh/Tevşih/Düyek/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Mir’at-i dilin eng-i sivâ etme mugattâ/Dilkeşhaveran/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Misafir gelsem sana elalem gibi sanki/Ayten Uğuralp/Hicaz/Fantezi/Düyek/Turhan Taşan.
Misli yok bir şûha oldum müptelâ/Acemaşîran/Şarkı/Ağır Aksak/Bolâhenk Nûri Bey.
Misli yok bir şûh-i rânâ/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Rif’at Bey.
Mor kâkülü düşmüş gözünün üstüne hayrân/Özgen Bilgisel/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Erol Ünal.
Mor sünbüllü dağların var/Sâmi Derintuna/Hüseynî/Ç. Ş./Aksak/Erdoğan Berker.
MUDANYA KIZI (Ey şanlı beldenin)/Hasan Lâmi Güray/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Muğber misin hâlâ bana sen nazlı civanım/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Mehmet Yürü (Nasib’in).
Muhabbet âşıka gerçi belâdır/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Hacı Arif Bey.
Muhabbet bağına girdim bu gece/Sadettin Kaynak/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Muhabbet köyünün olsam şarabı/Aşık Seyrâni/Hicazzirgüle/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Muhabbetin dilimi dağdâr eder bir gün/Bayati/Beste/Çenber/Itrî (Buhûrizâde Mustafa Efendi).
Muhabbetin ocağında dost bağının kucağında/Ömer Kalafat/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Muhammed bağının gülüdür Ali/Âşık Niyâzi/Bestenigâr/İlâhi/Sofyan/Muzaffer Ozak (Aşkî).
Muharrem geldi can ağlar cinan ağlar cihan ağlar/Hicaz/İlâhi/Düyek/Cüneyt Kosal.
Muhtaç mı sanırsın beni sen kendine zâlim/İsmet Tahtacıoğlu/Hicaz/Şarkı/Sengin Semai/A. Sedat Mete.
Muhtefî zann ile her levha-i dilberde seni/Hayrullah Tacettin Efendi/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Suphi Ezgi.
Mumlarla süslenmiş pasta ikram için bekler dosta/Fethi Karamahmudoğlu/Buselik/Ç. Ş./Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Muntazam kamet-i bî-misl ü bedel/Gerdaniye/Y. S./Yürük Semâî/Ebû-Bekir Ağa.
Muradımız birdir bizim gönlümüzde sevgi bulmak/Hüsamettin Olgun/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Murâdın anlarız ol gamzenin iz’ânımız vardır/Nedîm/Evcişevk/A. S./Aksak Semâî/Akın Özkan.
Muradınca akar gönlüm yoluna/Tekin Para/Evcişevk/Şarkı/Düyek/Tekin Para.
Mutlu geçen yılları bilsen nasıl özlerim/Muharrem Gerçeker/Hicaz/Şarkı/Semâî/Ertuğrul Ottekin.
Mutlu günler görmek için/Mediha Şen Sancakoğlu/Karcığar/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Mutlu mutsuz hâtıralar yüreğimde boğum boğum/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Mutluluğun yedi rengi yanağındaki çiçekte/Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Fantezi/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
MUTLULUK (Gönülden hüzünler silindi gitti)/Cânip Avcı/Acemkürdi/Şarkı/Semâî/Erol Bingöl.
Mutluluk bâki değil insana hiç bir zaman/Orhan Kızılsavaş/Bayati/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Mutluluk geçici kısa bir devir/Selçuk Öden/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Hilmi Bozdemir.
Mutluluk gülleri sarardı soldu/Hüseyin Balkancı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sedat Kayahan.
Mutluluk ışığı yakmış gibisin/Lâle Alaçam/Eviç/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Mutluluk kapımı çalar sanmıştım/Hülya Sümer/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Sedat Kayahan.
Mutluluk karşı koyda yarim derin uykuda/Betül Yücer/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/İlgün Soysev.
Mutluluk nedir mi diyordunuz siz hiç çocuk yüzlerine baktınız mı/Şâhin Çandır/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Mutluluk tam özgürlük (Cumhuriyet Şarkısı)/Füsun Baktagir/Hicaz/Ç. Şarkısı/Sofyan/Nim Sofyan/Göksel Baktagir.
Mutluyduk bir zamanlar güler oynar coşardık/Hulki Öğreten/Hicaz/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Mutluyduk bir zamanlar şimdi el oluverdik/Ferhat Dikses/Hicaz/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Mutrib kerem et meclis-i mestâne düzülsün/Hüseynî/Şarkı/Ağır Düyek/Ali Bey (Enderûnî-Hanende).
Mutrib yine bir nağme serağaz ederek gel/Arazbar/Şarkı/Ağır Aksak Semâî/Durbinoğlu.
Muzaffersin ey Türk genci/Çârgâh/Marş/Sofyan/Mûsa Süreyyâ Bey.
Mübârek Ramazan geldi/Tahir Karagöz/Hüseynî/İlâhi/Düyek/Tahir Karagöz.
Mücessem rûhsun timsâl-i ânsın yamansın/Bayati/Şarkı/Türk Aksağı/Hüseyin Sâdettin Arel.
Müheyyâ oldu meclis sâkiyâ peymâneler dönsün/Bâkî/Hicaz/A. S./Aksak Semâî/Mustafa Nezih Albayrak.
Müheyyâ oldu meclis sâkiyâ peymâneler dönsün/Bâkî/Hüseynî/Beste/Düyek/Râkım Elkutlu.
Müjde mü’minler size ihsân-ı rahman’dır gelen/Ahmet Remzi Dede/Acemaşîran/İlâhi/Düyek/Dursun Çakmak.
Müjdeler olsun yine geldi mah-ı mübarek/Amir Ateş/Eviç/İlâhi/Düyek/Amir Ateş.
Müjgân-ı kalem kâkül işler ruh-i yâre/Hüseynî/Beste/Hafif/Bolâhenk Nûri Bey.
Müjgânlarının yâresi işler ciğerimden/Hicaz/Şarkı/Aksak/Rif’at Bey.
Mümkün mü bulmak bu gönlüm seni/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Mümkün mü geçmek senden ey âfet/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hâfız Yusuf Efendi.
Mümkün olsaydı tahammül hüsnünün ibrâmına/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Hasan Fehmi Mutel.
Mümkün olur mu sevmemek seni/Karcığar/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Mümkünse yaşatmak beni bir saniye sensiz/Acemaşîran/Şarkı/Sengin Semai/Nasib’in Mehmet Yürü.
Mümteziç aşkınla rûhum söyle imanım mısın/Murat Bey/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Bedriye Hoşgör.
Münâdiler nidâ eyler/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Bayati/İlâhi/Hafif/Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde).
Münkir terket nizayı/Hüzzam/İlâhi/Aksak/Hüsnü Sarıer (Himmeti).
Müptelâdır gözlerim o gözlere/Münir Halil Erem/Buselik/Şarkı/Devr-i Hindî/Dürrî Tûran.
Müptelâ-yı aşk olup bir nev-civan sevsem gerek/Bestenigâr/A. S./Ağır Aksak Semâî/Hamparsum Limoncuyan.
Müptelâ-yı câm-ı aşkız âşık-ı dîvâneyiz/Nejat Sefercioğlu/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Rüştü Eriç.
Müptelâ-yı derd-i hicrandır gönül/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Hacı Fâik Bey.
Müptelâyım ben o yâre/Isfahan/Şarkı/Ağır Aksak/Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı).
Müptelâyım bir periye dil-sitânım kim bilir/Gerdaniye/Beste/Lenk Fahte/Zekâî Dede.
Müptelâyım ey gül-i rânâ sana/Bayati/Şarkı/Ağır Aksak/Dede Efendi.
Mürg-i cânı edeyim âteş-i gamda püryan/Irak/Beste/Muhammes/Sâdık Ağa.
Mürg-i dil pervâz edip uçmak diler/Irak/İlâhi/Yürük Semâî/Hüseyin Sâdettin Arel.
Mürg-i sidre şûle-i dil-hânemin pervânesi/Tâhir-ül Mevlevî/Hüseynîbuselik/Durak/Serbest/Kâzım Uz (Muâllim).
Müşkil haldir benim hâlim/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Kirkor Mehteryan (Kanûni).
Müşkil imiş âşıkından ayrılmak/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Klârnetçi İbrâhim Efendi.
Müşkül o güzelin vaslına ermek/Ahmet Uzel/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Müştak olup özlediğim/Yunus Emre/Acemaşîran/İlahi/Sofyan/Hasan Şanlıtürk.
Müştâk-ı cemâlin olalı mestinim/Reşat Özpirinçci/Bayatiaraban/Nakş/Yürük Semai/Alâeddin Yavaşça.
Müştâk-ı visâlin oldu gönlüm/Nâhit Hilmi Özeren/Hicaz/Şarkı/Semâî/Râkım Elkutlu.
Müştâkım yâre yok mu bir çâre/Visâli/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Kenan Aşkî.
Müştâkına göster o güzel çehreni kaçma/Nâhit Hilmi Özeren/Hicaz/Şarkı/Ağır Sengin Semâî/Râkım Elkutlu.
Müştekidir merhametsiz gözlerinden gözlerim/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Klârnetçi İbrâhim Efendi.
Müzeyyen gül-sitandır meh-cemâlin/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Selânik’li Ahmet Efendi.
Nabzım ele almakta tabîb çâre ne söyle/Esadpaşazâde Said Bey/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Şeyh Ethem Efendi.
Nabzına bakıyorken öpüversem elini/Hicaz/Şarkı/Aksak/Münir Mazhar Kamsoy.
Nâfile ağlayarak sızlama ağyâre gönül/Yâkup Bey (Dr.)/Acemaşîran/Şarkı/Türk Aksağı/Ekrem Karadeniz.
Nâil-i bezm-i visâlin olmadan ey dil-rübâ/Acemaşîran/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Nakş-i lâ’li gitmez o şûhun derûn-i sîneden/Hicazkâr/A. S./Aksak Semâî/Tanbûri Ali Efendi.
Nâle etmezdim mey-i aşkınla pür-cûş olmasam/Yahyâ Nazîm Efendi/Bayati/Beste/Çenber (Ağır)/Yahyâ Nazîm Efendi.
Nâle ettikçe gönül sen de gül ey reşk-i melek/Ferahfeza/Şarkı/Devr-i Hindî/Sedat Öztoprak.
Nâle-i can-gâhı cânan duymuyor/Bestenigâr/Şarkı/Ağır Aksak/Rif’at Bey.
Nâle-i feryâdına bâis nedir bülbül sesin/Dertli/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Erdinç Çelikkol.
Nâlekâr-ı hasretim bir bağrı yanmış bülbülüm/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Bogos Ağa.
Nar ağacı narsız olmaz/Karcığar/Köç./Aksak.
Nâr-ı aşkınla kül oldu beden ey lebleri mül/Isfahan/Şarkı/Ağır Aksak/Lem’î Atlı.
Nar-ı aşkınla yandım hâlden agâh olmadın/Ahmet Ilgaz/Bayatiaraban/Şarkı/Müemmen-Curcuna/Mahmut Bilki.
Nâr-ı can-sûz-i derûnum dağlara dağlar açar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hacı Arif Bey.
Nâr-ı firkat şûlepâş oldukça sînem dağlıyor/Mahmut Celâleddin Paşa/Bayati/Şarkı/Devr-i Hindî/Mahmut Celâleddin Paşa.
Nâr-ı gam-ı aşkınla efendim beni yakma/Arazbar/Şarkı/Ağır Aksak Semâî/Mustafa Ağa (Kemânî).
Nâr-ı hicrânın ile ey gonca-leb/Eviç/Şarkı/Ağır Aksak/Hasan Sabri Bey (Ûdî).
Nasıl ârâm edersin bilmem bensiz/Bestenigâr/Şarkı/Düyek/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Nasıl başlarsa hayat öyle bitermiş yine (SAKIN ALDANMA.)/Ahmet Kaçar/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Selâhattin İnal.
Nasıl çaldın gönlümü hâlâ aklım ermiyor/Muâllim İsmail Hakkı Bey/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım/Nihat Aşar/Hicaz/Şarkı/Semâî/Teoman Alpay.
Nasıl olsa gideceksin herşeyimi alıp gitme/Berran Yalçın/Hüzzam/Şarkı/Aksak/İlgün Soysev.
Nasıl sevmem nasıl sevmem seni a yârim/İskender Özsoy/Bayatiaraban/Şarkı/Düyek/Semahat Özdenses.
Nasıl söylesem bilmem ve ne anlatsam ne ile/Enis Behiç Koryürek/Hicaz/Şarkı/Aksak/İsmail Akçapınar.
Nasıl tüterse bahar ilk erguva dalında/Faruk Nafiz Çamlıbel/Bestenigâr/Şarkı/Düyek/Ergüder Öktem.
Nasıl unutursun geçen günleri/Sâdık Atay/Hicaz/Şarkı/Düyek/Dursun Karaca.
Nasıl unuturum nasıl/Ömer Kalafat/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Kadri Şarman.
Nasıl unuturum nasıl bilemem/S. Sırrı Topçuoğlu/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Nasıl unuturum seni güzelim canımı aşkına adamışım ben/Ali Sevim/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Nasıl yaşanır sensiz bir türlü bilemedim/Özdemir Kiper/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Erdoğan Berker.
Nasılsa dönecek diye bekleme bindiğim gemiyi yaktım dönemem/İbrâhim Sezer/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Eyüp Uyanıkoğlu.
Nasılsın görmeyeli bir haber uçursana/Fethi Karamahmudoğlu/Hicazkâr/Şarkı/Nim Sofyan/Rüştü Eriç.
Nâvek-i hicrin gönülde yâresi/Hüseynî/Şarkı/Devr-i Hindî/Hacı Arif Bey.
Nâz etme gel ey meh-likâ/Acemaşîran/Şarkı/Türk Aksağı/Tanbûri Hikmet Bey.
Nâz eyleme rûhum bana bak feyz-i bahara/Hisar/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Nâz olur dem-beste çeşm-i nîm-hâbında senin/Nedîm/Karcığar/Beste/Devr-i Kebîr/Râkım Elkutlu.
Nazenin bu ömrümüz bir göz yumup açmış gibi/Yunus Emre/Ferahfeza/İlâhi/Evsat/Ethem Efendi (Şeyh).
Nâzında senin özlediğim eski cefâ yok/Fuat Edip Baksı/Ferahfeza/Şarkı/Semâî/Râkım Elkutlu.
Nazîr olmaz sana âlemde teksin/Karcığar/Şarkı/Aksak/Râkım Elkutlu.
Nazîrin gelmemiş asla cihâna/Acemaşîran/Şarkı/Devr-i Hindî/Hacı Arif Bey.
Nazîrin yok senin ey mâh yerde/Eviç/Şarkı/Aksak Semâî-Cur./Tanbûri Cemil Bey.
Nazîrin yok senin ey mâh yerde/Karcığar/Şarkı/Devr-i Hindî/Selânik’li Ahmet Efendi.
Nazlı nazlı gelişinle tatlı tatlı gülüşünle/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Nazlı nazlı sekip gider/Gülizar/Şarkı/Aksak/Dede Efendi.
Nazlı yârdan bir haber yok derdim asla bitmiyor/Alâeddin Şensoy/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Alâeddin Şensoy.
Nazzâre kıl gönül o büt-i mah-tâl’ate/Acem/Beste/Hafif/Ahi Efendi (Hasan Efendizâde).
Nazzâre kıl gönül o büt-i mâh-tal’ate/Molla Âhî/Acem/Beste/Hafif/Hasan Efendizâde.
Ne acımı dindiren ne teselli eden var/Yılgör Atçı/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Ahmet Özkök.
Ne ağlarsın elâ gözlüm gönül senden ayrılır mı/Hüseynî/Şarkı/Aksak.
Ne akarsın gözüm yaşı gönülden yâren mi var/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Ne akşamım belli ne de sabahım/Hüseyin Erdoğan/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Yasemin İnal Ener.
Ne arzu ediyor ne istiyorduk (KARLI BİR KIŞ GÜNÜ)/Yusuf Nalkesen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yusuf Nalkesen.
Ne arzu var ne tâkat visâl dillerde kaldı/Orhan Rahmi Gökçe/Bayati/Şarkı/Aksak/Râkım Elkutlu.
Ne aşkıma bir cevap ne başka şey beklerim/Mehmet Erbulan/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Metin Everes.
Ne bahar âlemi gördüm ne yaz’ın neş’esini/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Rıdvan Lâle.
Ne bahar kaldı ne gül ne de bülbül sesi var/Nâhit Hilmi Özeren/Bayati/Şarkı/Ağır Aksak/Râkım Elkutlu.
Ne bahardan bir iz kalmış ne yazdan/Burhan Gürleroğlu/Bayati/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Ne bahtı karalıyım ezelden gülmez içim/Hicaz/Şarkı/Curcuna.
Ne bahtımdır ne yâr-i bî-amandır/Şemsettin Ziyâ Bey/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Şemsettin Ziyâ Bey.
Ne bekledim sevgiden ne kaldı bak elimde/Nizâmi Sunguroğlu/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Ziyâ Taşkent.
Ne benim derdime aşkın gibi derman bulunur/Taner Çağlayan/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Kemâl Olguncan.
Ne benim derdime aşkın gibi derman bulunur/Taner Çağlayan/Dilkeşhaveran/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
Ne benim derdime aşkın gibi derman bulunur/Taner Çağlayan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Ne beyân-ı hâle cür’et ne figana tâkatim var/Enderûnî Vâsıf/Bayati/Şarkı/Ağır Aksak/Râkım Elkutlu.
Ne beyân-ı hâle cür’et ne figana tâkatim var/Enderûnî Vâsıf/Hisarbuselik/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ne bir arayan var ne de bir soran/Ayşe Birgül Yılmaz/Hicaz/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Ne boş yere yanmışım/Hasan Lâmi Güray/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Ne bulduk hazla dil-şâd eyleyen bir yer cihan içre/Fethi Karamahmudoğlu/Ferahnâkaşîran/A. S./Aksak Semâî/Doğan Ergin.
Ne cefalar çektiğimi bir de sen gel bana sor/Sabahattin Hizmetli/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sabahattin Hizmetli.
Ne cilveli fısıltılar taşıyor bilsen/Hüseyin Balkancı/Hicaz/Şarkı/Yürük Aksak/Avni Anıl.
Ne çare gönül ne çare/Vecdi Bingöl/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Ne çarhın inkîlâbından bana kâm üzre bir dem var/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Danbeni Rızâ Bey.
Ne dâne vü ne dâm ü ne sayyâd gerektir/Yahyâ Nazîm Efendi/Karcığar/A. S./Aksak Semâî/Dellalzâde.
Ne de çabuk geçti bahar/Mustafa Ünal Yılmazer/Gülizar/Şarkı/İkiz Aksak/Mustafa Ünal Yılmazer.
Ne de güzel kaşların var (Osman Aga)/Hicaz/Kanto/Sofyan /-.
Ne dem ki (Her dem ki) nâz ile o melek-rû kelâm eder/Bayati/A. S./Aksak Semâî/Mustafa Ağa (Müezzin).
Ne demekse dediğin ben anlamadım gitti/Sabahattin Tanrıöver/Acemkürdi/Fantezi/Sofyan/Suphi İdrisoğlu.
Ne demektir sana hasret yaşamak gel bana sor/Mahmut Nedim Güntel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Ne demlerdi sezâ-yı bezm-i ülfet olduğum demler/Hüseyin Sîret Özsever/Bestenigâr/Şarkı/Aksak Semâî/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Ne dert kalır ne hüzün neşeyle dolar yüzün/İlkan San/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Bedri Aybars.
Ne dertlerim biter ne çilem dolar/Cemâlettin Alptekin/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sıttık Sâhil.
Ne desem ne desem ey gönül sana/Mustafa Töngemen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Ne devlettir ki dildârım sen oldun/İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)/Bestenigâr/İlâhi/Düyek/Neşet Ersoy.
Ne dizde takate yer var ne gökte fer bulunur/Mehmet Tûran Yarar/Evcişevk/Şarkı/Curcuna/Akın Özkan.
Ne dökmek istesem yaş var/Yaşar Nezihi Bükülmez/Hüzzam/Şarkı/Aksak-Curcuna/Sâdi Hoşses.
Ne dökmek istesem yaş var/Yaşar Nezihi Bükülmez/Karcığar/Şarkı/Düyek/Fahri Düngelen.
Ne dualar ettik yüce Mevlâ’ya/Mustafa Sevilen/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Erdoğan Berker.
Ne durursun gâfil insan îmânın sorsalar gerek/Hüzzam/İlâhi/Düyek/Fehmi Tokay.
Ne etsin âşıkan bu dil-i zâre/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Ne feryad edersin divane bülbül /Emrah/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Ne feryad edersin divane bülbül /Hicaz/Şarkı/Nim Sof. Ser. Düy./Sadettin Kaynak.
Ne fidan boylu güzeller bana ilham veriyor/Taner Çağlayan/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/A. Sedat Mete.
Ne garip ses veriyor şu dereler/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Neyzen Rızâ Bey.
Ne gecem var ne günüm aşkına düştüm düşeli/Kemâl Şâkir Yakar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Adil Ülkü.
Ne gelen ne soran var acı geçti günlerim/Ziyâ Taşkent/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ziyâ Taşkent.
Ne gelende ümit ne gönülde sefa/Nevzat Demir/Bayati/Şarkı/Aksak/Nevzat Demir.
Ne gurbette gezdim ne de yoruldum/Nesrin Erbil/Hicaz/Şarkı/Düyek/İsmet Kocabeyler.
Ne gül oldun ne dikensin deli gönül niyetin ne/Ali Hikmet Hatipoğlu/Hicaz/Türkü/Düyek/Nihat Adlim.
Ne gülün rengini sevdim ne de bülbül sesini/Şerâfettin Özdemir/Eviç/Şarkı/Aksak/Servet Alî.
Ne gülün rengini sevdim ne de bülbül sesini/Şerâfettin Özdemir/Hüseynîaşîran/Şarkı/Ağır Aksak/Sâdi Erden (Ûdi).
Ne günah etse açılmaz iki gönlün arası/Rahmi Duman/Hicaz/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Ne güneş ne ateş yakan sensin vefâsız/Kemal Dinçer/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Suat Yıldırım.
Ne günlerdi o birlikte geçen demler seninle/Câhit Öney/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Rüştü Eriç.
Ne günün şi’ri sabahlarla biter/A. Ö. Hacıtâhiroğlu/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Hasan Soysal.
Ne güzel göz ki o gözlerle gönüller barışık/M. Turan Yarar/Hicaz/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Ne güzel şöyle yakından bakışın vardı senin/Muhittin Kozanoğlu/Karcığar/Şarkı/Aksak/Refik Fersan.
Ne güzeldi bütün gece elele gezdik rüyamda/Tülây Arıcı/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Düyek/Tülây Arıcı.
Ne güzeldi ümitlerim kırdı gitti sevdiklerim/Hâlit Çelikoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Salih Suphi Soner.
Ne güzeldir sözlerin/Mustafa Ünal Yılmazer/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Mustafa Ünal Yılmazer.
Ne güzelsin seni andıkça güzelleşti özüm/Mehmet Tûran Yarar/Hicazkâr/Şarkı/Aksak-Semâî/Akın Özkan.
Ne hallere düşer insan sevince/Fâika Sarp/Hicaz/Fantezi/Düyek/Özgen Gürbüz.
Ne hasta bekler sabahı ne tâze ölüyü mezar/Necip Fazıl Kısakürek/Hicaz/Şarkı/Semâî/İsmâil Ötenkaya.
Ne hazin âh ü figan kapladı bir anda gönül/Halit Uzel/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Refik Fersan.
Ne hazindi o akşam bırakıp gittin beni/Kadri Kalfaoğlu/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Ne hevâ-yı bağ sâzed ne kenar-ı kişt mârâ/(İlk beyit Figanî-i Şîrazî)/Acemaşîran/Y. S./Yürük Semâî/Dede Efendi.
Ne hoş lezzet verir cana sadâsı hatm-i Kur’anın/Bayatiaraban/İlâhi/Sofyan/Zeki Altun (Hâfız).
Ne ilk ne de son bekletişin bu/Muharrem Gerçeker/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Yaşar Bedük.
Ne kadar arz-ı hulûs etti ise yâre gönül/Buselik/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ne kadar bekledi gönlüm seni her dem anarak/Mesut Kaçaralp/Hicaz/Şarkı/Aksak/Halit Ziyâ Konuralp.
Ne kadar çok özledim bilmem ki neredesin/Meryem Sevin/Buselik/Şarkı/Düyek/Râif Somer.
Ne kadar gözyaşı döksem bu alev sönmeyecek/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Hamdi Tokay.
Ne kadar güzelsin ne kadar da şirin/Adnan Varol/Karcığar/Köç./Aksak/İrfan Doğrusöz.
Ne kadar kanun varsa bozarım senden yana/Ayhan İnal/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Ne kadar mutluyum ben demeye korkuyorum/Tülây Arıcı/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Tülây Arıcı.
Ne kadar tatlı bu akşam saati/Ali Sevim/Hicaz/Fantezi/Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Ne kara günlere kaldım gam-ı hicrânından/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Hacı Arif Bey.
Ne karanlıklar içinden bir ışık yükseliyor./Taner Çağlayan/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Aksak/Câvit Ersoy.
Ne kederdir ne çile seni beklemek/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Kaya Bekat.
Ne kederdir ne çile seni beklemek/Ümit Yaşar Oğuzcan/Karcığar/Şarkı/Aksak/Sabri Süha Ansen.
Ne Kerem’i ne Aslı’sı ne Ferhat’ı ne Şirin’i/Sabahattin Hizmetli/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Sabahattin Hizmetli.
Ne küstün bî-sebep öyle/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Şekerci Cemil Bey.
Ne Mecnûn ne Leylâ ne Ferhâd kalır/Özcan Ergiydiren/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Curcuna/Yusuf Ömürlü.
Ne mikeşed ser-i mûyi dilem (KÂR-I BAĞ-I BEHİŞT)/Irak/Kâr/Hafif/Ayıntabî Mehmet Bey.
Ne müşkilmiş güzel sevmek meğer (Vay ne müşkilmiş.)/Mehmet Sâdi Bey/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Zeki Arif Ataergin.
Ne müşkülmüş güzel sevmek meğer/Mehmet Sâdi Bey/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Zeki Arif Ataergin.
Ne nâz-ı dilber ile nâil-i meram oluruz/Hicaz/Beste/Zincir/Mustafa Nezih Albayrak.
Ne olacak hâlimiz kara sevdâlıyız biz/Ziyâ Yalçın/Hicaz/Şarkı/Düyek/Zafer Sakıncı.
Ne oldu hep yeminler hani verdiğin sözler/Bertan Üsküdarlı/Hicaz/Şarkı/Semâî/Bertan Üsküdarlı.
Ne oldu sevgilim açıkça söyle/Fuat Tolga/Karcığar/Şarkı/Aksak/Kasım İnaltekin.
Ne olur açma arayı bağlatma sakın karayı/Mediha Şen Sancakoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Ne olur anla beni koma bu canla beni/Hasan Lâmi Ergül/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Ne olur bağrına bas sînene mihman olayım/Yâsin Hatipoğlu/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Sofyan/Sâdettin Çevik.
Ne olur bana dön hüznümü gör de/Pınar Çetinel/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Muzaffer İlkar.
Ne olur çiçeklerin rengi solmasa/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Ahmet Uzel.
Ne olur dalımdan koparmayın/Faruk Yalın/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Şahin Çangal.
Ne olur esirgeme bakışlarını benden/Selahattin Sağlam/Bayati/Şarkı/Düyek/Selahattin Sağlam.
Ne olur geceler üzmeyin beni/Ahmet Karakuş/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ahmet Karakuş.
Ne olur gelirsen erken çık biraz/Mustafa Töngemen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Burhan Durucu.
Ne olur gelirsen erken çık biraz/Mustafa Töngemen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yılmaz Pakalınlar.
Ne olur sevgili mehtab bırakıp her sebebi./Mahmut Nedim Güntel/Eviç/Şarkı/Aksak/İsmail Baha Sürelsan.
Ne olur yüzüme el gibi bakma/Ümit Malkoç/Hicaz/Şarkı/Düyek/Güngör Kandeğer.
Ne olur yüzüme öyle bakma sen/Veli Bakırlı/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Yılmaz Yüksel.
Ne olursun beni yalnız bırakıp gitme sakın/Karcığar/Şarkı/Aksak/Emin Akan.
Ne safâdır eyyâm-ı gül zevk arttırır bir kâse mül/Tanbûri Mustafa Çavuş/Isfahan/Şarkı/Aksak/Tanbûri Mustafa Çavuş.
Ne sana ne bana kalır bu dünyâ/Sâdık Atay/Karcığar/Şarkı/Düyek/Caner Bakır.
Ne semtten canım bu geliş/Bayati/Şarkı/Aksak/Kemânî Rızâ Efendi.
Ne sen beni gördün ne de ben seni/Ali Tekintüre/Acemkürdi/Şarkı/Düyek-N. Sofyan/Necdet Tokatlıoğlu.
Ne sen beni sevebildin ne ben seni daha baştan/Cevdet Kerim Kızrak/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Ne servet ne paraya pula ihtiyâcım var/Fethi Karamahmudoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Ne sevgide ne de aşkta güzel bir gün göremedim/Sâmi Derintuna/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Uzman Sağlık.
Ne sevinç ne mutluluk gönlümde hep gam tasa/Kâmil Atay/Hüzzam/Fantezi/Düyek/Ali Arıkan.
Ne söylesem nâfile gönül söz dinlemez/Şekip Ayhan Özışık/Hicaz/Şarkı/Aksak/Şekip Ayhan Özışık.
Ne söyleyip kırdım seni/Mücehher Gülçığ/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mücehher Gülçığ.
Ne söz var aramızda ne yeminler bağlıyor/Muharrem Gerçeker/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yaşar Bedük.
Ne şekerde ne balda ne çiçek açmış dalda/Yalçın Benlican/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Ne şekersin bilirim konarsın daldan dala/Kenan Akansu/Buselik/Şarkı/Aksak/İsmail Demirkıran.
Ne teldendir ne bülbülden ne gülden/Mehmet Tûran Yarar/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Akın Özkan.
Ne unutmak gelir elden ne de sevmek yeniden/Ümit Gürelman/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Erol Bingöl.
Ne var bu mertebe ey şûh bî-aman olacak/Buselik/Beste/Zincir/Kara İsmail Ağa.
Ne var idi benim gönlüm alacak/Gerdaniye/Köç./Sofyan.
Ne vardı beni yalnız bırakıp da gidecek/Alâeddin Şensoy/Bayati/Şarkı/Düyek/Alâeddin Şensoy.
Ne vefâ var ne şifâ var dil-i bî-çâreye yârdan/Reşat Özpirinçci/Eviç/Şarkı/Aksak/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Ne yamandır dil-i bî-çâreye olmak müşteri/Dügâh/Şarkı/Aksak/Şâkir Ağa.
Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge/Fuzûlî/Bestenigâr/Şarkı/Ağır Aksak/Akın Özkan.
Ne yapsam ol cefâkâre inanmaz/Acembuselik/Şarkı/Devr-i Hindî/Hacı Arif Bey.
Ne yapsam silinmiyor gözlerimdeki hasret/Ceyhun Savaşan/Bestenigâr/Şarkı/Semâî/Fethi Karamahmudoğlu.
Ne yaptımsa olmadı seni unutmak için/Mehmet Erbulan/Karcığar/Şarkı/Düyek/Metin Everes.
Ne yârânı ne de vefâsı kaldı dünyânın/Eviç/Şarkı/Düyek/Rüştü Eriç.
Ne yazık ki aşk toprağım çöl olduktan sonra geldin/Nâdide Gülpınar/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Nurettin Gökmen.
Ne yazık sende unuttun beni ağlar yanarım/Kemâl Şâkir Yakar/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Şeref Çakar.
Ne yeminler ederdin. (VEFÂSIZMIŞSIN MEĞER)/Yusuf Nalkesen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yusuf Nalkesen.
Ne yeşil ne siyah ne toz pempedir (MAVİ DÜNYAM)/Mehmet Erbulan/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Hüseyin Gökmen.
Ne yıllar korkutur beni ne ecel/Mustafa Töngemen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Ne yıllar korkutur beni ne ecel sen öyle kalbimde durdukça güzel/Mustafa Töngemen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Ne yüzden arz-ı hâl etsem acep ol şâh-ı hûbâna/Karcığar/Şarkı/Sofyan.
Ne yüzümde nefesi ne gözümde neş’esi/Selâhattin Özgü/Hicaz/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Ne zaman adını ansam derinden/Eyüp Göksu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Ne zaman ansam seni âh çekerek derinden/Erol Gül/Hicaz/Şarkı/Düyek/Metin Everes.
Ne zaman başlar bilinmez hangi saat hangi mekân/Cansın Erol/Buselik/Şarkı/Nim Sofyan/Selâhattin İçli.
Ne zaman bilmiyorum müddet-i hicrân bitecek/Buselik/Y. S./Yürük Semâî/Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde).
Ne zaman bir güle baksam/M. Turan Yarar/Hüseynî/Ağıt/Nim Sofyan/Uğur Şumnulu.
Ne zaman bir güle baksam yüzün ağlar yüreğimde/Mehmet Tûran Yarar/Acemkürdi/Şarkı/Semâî/Erdinç Çelikkol.
Ne zaman bir güle baksam yüzün ağlar yüreğimde/Mehmet Tûran Yarar/Dügâh/Şarkı/Sofyan/Akın Özkan.
Ne zaman bir güle baksam yüzün ağlar yüreğimde/Mehmet Tûran Yarar/Evcara/Şarkı/Aksak/Erol Sayan.
Ne zaman bir yana baksam hevesle beni düşüncesi sarar yolların/Ahmet Kaçar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erol Uzunöner.
Ne zaman bitecek hesap soruşun/Engin Çır/Hicaz/Şarkı/Sofyan-Düyek/Ali Şenozan.
Ne zaman görsem sizi hep baharı yaşarım/Sabahattin Hizmetli/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Sabahattin Hizmetli.
Ne zaman gözlerine dalsam bir hoş olurum/Sevim Çır/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mustafa Uğur.
Ne zaman lûtfunu ihsan edeceksin güzelim/Hicaz/Şarkı/Aksak/Arşak Çömlekciyan.
Ne zaman seni düşünsem içim ürperir/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hicaz/Şarkı/Semâî/Avni Anıl.
Ne zaman sıkılsam çaresiz kalsam/Özbek İnce Bayraktar/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Ergüder Öktem.
Ne zaman yağmuru saçımda duysam/Yalçın Benlican/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hasan Esen.
Ne zaman yağmuru saçımda duysam ellerin dolaşır okşar sanırım/Yalçın Benlican/Hicaz/Şarkı/Düyek/İsmail Hakkı Fencioğlu.
Ne ziyân var şu ölümden a gönül çekme aman/Mevlânâ Celâledîn-i Rûmî/Hüzzamıcedîd/Şarkı/Sofyan/Sadettin Çevik.
Necibe’min ikidir kürkü/Hicaz/Türkü/Aksak.
Neden ağlar gariip gönlüm neden gülmez safa bilmez/Mustafa Özdere/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/İsmail Ötenkaya.
Neden bakışların tedirgin şaşkın/Cemâl Sâfi/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Neden beni böyle bırakıp gittin/Muhittin Fisunoğlu/Karcığar.
Neden beni yan bakışla süzersin/Gerdaniye/Şarkı/Sofyan.
Neden bir çift gözün derdiyle çeşmim giryebâr oldu/Bedri Ziyâ Aktuna/Acemaşîran/Şarkı/Müsemmen/Lem’î Atlı.
Neden böyle hayatta sevenler hep bahtsızdır/Yaşar Batamoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Kenan Günel.
Neden böyle yorgunsun Kızılırmak al ırmak/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Ömer Altuğ.
Neden böylesine geç neden böyle umutsuz/Şinâsi Özdenoğlu/Hüzzam/Şarkı/Curcuna-N. Sofyan/Zekâi Tunca.
Neden bu sevgime yabancı kaldın/Vural Şahin/Hicaz/Şarkı/Düyek/Saadet İdrisoğlu.
Neden bülbüllerim susmuş seherde/Halûk Recâî/Bestenigâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Halûk Recâî.
Neden ey meh sana üftâde olan hor görünür/Hicrî/Hüseynî/A. S./Aksak Semâî/Sâdettin Heper.
Neden geldin gene ne istiyorsun/Melâhat Akyürek/Hicaz/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Neden gelip aradın unutmadan seni ben/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ahmet Uzel.
Neden gözlerine yaş doldu deme/Ahmet Selçuk İlkan/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Faruk Şâhin.
Neden gücendin sen bana/Hicazkâr/Şarkı/Semâî/Muhlis Sabahattin Ezgi.
Neden hâlâ seversin onda vefâ yok gönül/Süheylâ Gürses/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Erdoğan Yıldızel.
Neden hâlâ seversin onda vefâ yok gönül/Süheylâ Gürses/Hicaz/Şarkı/Düyek/Şükrü Tunar.
Neden kaçtın uzaklara (İÇİMDESİN)/Yusuf Nalkesen/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Yusuf Nalkesen.
Neden kalbim kırarsın bî-vefâsın/Bayatiaraban/Şarkı/Curcuna/Selânik’li Ahmet Efendi.
Neden kalbim seni sevdi/Acemaşîran/Şarkı/Curcuna/Mehmet Yürü (Nasib’in).
Neden ne için gözlerine bakan yanıyor/Hicaz/Şarkı/Aksak/Halit Ziyâ Konuralp.
Neden sînemde mest olsan kaçarsın nâz için benden/Ahmet Refik Altınay/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Zeki Arif Ataergin.
Neden üşküftedir tarf-ı külâhın/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Selânik’li Ahmet Efendi.
Neden yazdın bu mektubu/Yusuf Nalkesen/Hicaz/Şarkı/Aksak/Yusuf Nalkesen.
Nedendir bu ayrılıklar insanlara kader midir/Şâkir Döşemeciler/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sâlih Berkmen.
Nedir bu çektiğin gözlerden gönül/Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Şarkı/Evfer/Fethi Karamahmudoğlu.
Nedir bu dünyânın hâli gölgeli bir dal kalmamış/Fuat Edip Baksı/Hicazkâr/Şarkı/Semâî/Rüştü Şardağ.
Nedir bu hâletin ey meh-cemâlim/Hikmet Bey (Niğde’li)/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Şevkî Bey.
Nedir bu handeler bu işveler bu nâz ü istiğna/Nâhit Hilmi Özeren/Hüseynî/Y. S./Yürük Semâî/Arif Sâmi Toker.
Nedir bu handeler bu işveler bu nâz ü istiğna/Nâhit Hilmi Özeren/Karcığar/Şarkı/Aksak/Râkım Elkutlu.
Nedir bu işveli edâ canım yeter artık/Selâhattin İçli/Karcığar/Şarkı/Düyek/Selâhattin İçli.
Nedir bu katralarda bahr-i ummân olduğun cânâ/Hicaz/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Nedir bu sendeki hâlet/Isfahan/Şarkı/Curcuna/Abdülkâdir Töre.
Nedir cevrin behey zâlim perîşandır benim hâlim/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Aksak Semâî/Ahmet Uzel.
Nedir cürmüm nedir söyle/Hicazkâr/Şarkı/Aksak Semâî/Sâdi Hoşses.
Nedir çilen desem ne der/Turgut Çelik/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Nedir ey çerh-i zâlim yâri yârinden cüdâ kılmak/Fuzûlî/Isfahan/A. S./Ağır Aksak Semâî/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Nedir ey çeşm-i nâzım sende bu müjgân ü ebrûlar/Eviç/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Nedir ey nûr-i dîdem söyle hâlin/Nedîm/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Ahmet Yardım (Neyzen).
Nedir keyifsizliğin söyle bileyim/Sultan III. Selim (İlhâmî)/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Hâfız Abdullah Ağa.
Nedir ol cünbüş-i nâdide o can-sûz nigâh/Dügâh/A. S./Aksak Semâî/Tab’î Mustafa Efendi.
Nedir ol cünbüş-i reftâr o nezâket o gülüş/Mustafa Hâmî/Dilkeşhaveran/Beste/Çenber/Tanburî İsak.
Nedir ol şûh-i istiğna-edânın kârı bilmem ki/Ferahnâk/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Nedir ol şûh-i istiğna-edânın kârı bilmem ki/Karcığar/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Nedir şu gönülden çektiğim nedir/Şinasi Eskikaya/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Sami Derintuna.
Nefse uyup râh-ı Hak’dan taşra çıkmak yol mudur/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Hüseynî/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Nefs-i şaytana uyup işledik bî-had günah/Ferahnâk/İlâhi/Düyek/Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde).
Neler çektim şu gönlümün elinden/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Hamdi Tokay.
Neler elendi geçti gönül denen elekten/M. Aziz Bolel/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Yılmaz Yüksel.
Neler ettin bana neler eyledin/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/Bâki Duyarlar.
Nemiz kaldı bizim mülk-i Arab’da/Ferahnâk/Şarkı/Sofyan-Düyek/Sadettin Kaynak.
Nerde akşam orda sabâh eyledim/Yalçın Benlican/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Alâeddin Şensoy.
Nerde âteş-i aşkın vâdin nerede kaldı/Nezihe Becerikli/Hicaz/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Nerde benim sevdiklerim arkadaşlarım/Tülây Arıcı/Hicaz/Fantezi/Düyek/Tülây Arıcı.
Nerde eski sevgiler nerde o sevgililer/İbrahim Halil Taşkent/Hicaz/Şarkı/Düyek/İbrahim Halil Taşkent.
Nerde güzel günlerim şimdi mazide kaldı/Ahmet Uzel/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Nerde kaldın geçti yıllar hiç baharım olmuyor/M. Ünal Yılmazer/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Ağır Aksak/M. Ünal Yılmazer.
Nerde kaldın gelmedin ey gonce-fem/Yaşar Nezihe (Vecihe Engin)/Hüzzam/Şarkı/Ağır Düyek/Akın Özkan.
Nerde kaldın gözlerim yollarda yıllardan beri/Dilkeşhaveran/Şarkı/Aksak/Zeki Arif Ataergin.
Nerde o günler nerde/Alâeddin Yavaşça/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Nerde o neş’e âh o şen günlerimiz/Karcığar/Şarkı/Aksak/Nûri Halil Poyraz.
Nerde yazım baharım (HANİ)/İbrahim Halil Taşkent/Karcığar/Şarkı/Düyek/Halil İbrâhim Taşkent.
Nerden esti bu rüzgâr böyle âni apansız/Muammer Kayahan/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Gültekin Aydoğdu.
Nerdesin ey güzel nerelerdesin/Güner Donat/Hicaz/Şarkı/Düyek/Güner Donat.
Nerdesin gözden uzaksın ey güzel/Vâhit Özaydın/Bayati/Şarkı/Semâî/Rüştü Eriç.
Nerdesin nerde aceb gamla bıraktın da beni/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Leylâ Saz.
Nere gitsen güzelim arkan sıra gezerim/Bayatiaraban/Kanto/Sofyan/Karnik Germiyan.
Nerede bilmiyorum/Mustafa Ünal Yılmazer/Gülizar/Şarkı/Oynak/Mustafa Ünal Yılmazer.
Nerede kiminle olsan da yine/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sâdi Hoşses.
Nerede şimdi o ay yüzlü/Ayten Baykal/Hicaz/Fantezi/Aksak/Bilge Özgen.
Nereden bu geliş dedim/Fethi Karamahmudoğlu/Dilkeşhaveran/Fantezi/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Nereden nereye bilmem bu gidiş/Sâdık Atay/Hicaz/Şarkı/Aksak/İsmâil Demirkıran.
Neredesin bilmiyorum ne çok özledim seni/Alâeddin Şensoy/Hicaz/Şarkı/Semâî/Alâeddin Şensoy.
Nesîm-i nev-bahar essin gönüller şâdmân olsun/Hüseynîaşîran/Şarkı/Düyek/Râkım Elkutlu.
Nesine varayım zâlim Selânik/Gerdaniye/Şarkı/Türk Aksağı.
Neş’e bulmak bu devirde çok zordur/Burhan Bakışkan/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Burhan Bakışkan.
Neş’e doldu kâinat huzur buldu tüm mekân/Lütfü Alacalar/Acemaşîran/İlâhi/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Neş’e istersen a cânâ meclis-i rindâna gel/Bestenigâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Neş’eden büsbütün ümidi kestim/Hasan Karakuş/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Fâruk Şâhin.
Neş’e-i gam şarabından nice kullar içmemiş/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ahmet Uzel.
Neş’elerle dolmak ister sevgiliyle olmak ister (AH ŞU GÖNLÜMÜZ)/Yusuf Nalkesen/Hüzzam/Şarkı/Yürük Semâî/Yusuf Nalkesen.
Neş’em emelim rûh-i hazînim zedelendi/Mehmet Hafîd Bey/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Lem’î Atlı.
Neş’em ve sevincim çok kısa bir an/Eyüp Göksu/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Yüksel.
Neş’enle baharınla gelip gönlüme doldun/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Fehmi Tokay.
Neş’enle emeller gülüyor kalbime ey mâh/Zekâî Bey/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Mısır’lı İbrâhim Efendi (Ûdî).
Neş’eyâb ol neş’elensin bezmimiz ey sîm-ten/Acemaşîran/Şarkı/Devr-i Hindî/Ahmet Mükerrem Akıncı.
Neş’eyâb-ı lûtfun olsun bu ser-i şûrîdemiz/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Hâfız Osman Efendi (Musul’lu).
Neş’eyâb-ı vuslat eyle âşık-ı nâkâmını/Mahmut Kemal (İbn’ül Emin)/Isfahan/Şarkı/Ağır Aksak/Hüseyin Fahri Tanık.
Neş’eye hayâta can küskün/Acemaşîran/Şarkı.
Neşvem emelim sen iken ey necm-i ziyâdar/Leylâ Saz/Bestenigâr/Şarkı/Curcuna/Leylâ Saz.
N’ettim ben bu feleğe/Gerdaniye/Türkü/Sofyan.
N’ettim sana ben bî-vefâ zâlim/Irak/Şarkı/Aksak/Dede Efendi.
N’ettim sana ey gonce-fem’im cürmümü söyle/Bestenigâr/Şarkı/Müsemmen/Karnik Garmiryan.
Nev edâlı bir dilberi göreli oldum müşteri/Buselikaşîran/Şarkı/Ağır Aksak/Kömürcüzâde Mehmet Efendi H..
Nev goncesin bu dil hezâr/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Nikoğos Ağa.
Nev-bahar oldu bu âlem dem-be-dem/Arazbar/Şarkı/Aksak/Mandoli Artin.
Nev-bahar oldu yine azm-i gülistan görünür/Hüseynîaşîran/Beste/Hafif/Hacı Sâdullah Ağa.
Nev-bahar-ı dehr içinde hârsız gül mü olur/Hicaz/Şarkı/Aksak/Tatyos Efendi.
Nevbaharı hüsnüne ermez hazân/Şekip Bey/Bestenigâr/Şarkı/S. Semai/Nurettin Cemil Sangan.
Nev-bahar-ı vuslatın bassın deyû ilk ayına/Yahyâ Kemâl Beyatlı/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Lem’î Atlı.
Nev-baharımdır a goncam nâlemi duy sen de gül/Neyzen Rızâ Bey/Bestenigâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Nev-civânım lûtfedip mesrûr-ı şâd eyle beni/Bayatiaraban/Beste/Çenber (Ağır)/Hacı Sâdullah Ağa.
Nev-nihalim kim büyüttü böyle bi-perva seni/Nedim/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Sadettin Kaynak.
Nevres-nihâlim bağ-ı safâsın/Bestenigâr/Şarkı/Düyek/Baha Bey (Sermüezzin).
Nevruz erişti bağa şarab istemez misin/Irak/A. S./Aksak Semâî/Itrî (Buhûrizâde Mustafa Efendi).
Nevruze erdin ey gönül/Ferahnâk/Şarkı/Ağır Aksak/Bolâhenk Nûri Bey.
Nevruz-i bahar oldu yine ey gül-i handan/Mehmet Sâdi Bey/Ferahfeza/Şarkı/Curcuna/Tanbûri Ali Efendi.
Nevruz-i bahar oldu yine ey gül-i handan/Mehmet Sâdi Bey/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Hacı Arif Bey.
Ney gibi inlersin ey dil müptelâlık var gibi/Acem/Beste/Çenber/Zekâî Dede.
Ney’den dökülen nağme olup kalbine aksam/Ömer Altuğ/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Ömer Altuğ.
Neydi cürmüm bilmem felek esîr etti sana/Nejat Tezcan/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Cengizhan Sönmez.
Neydi maksûdun senin bu hâle koymaktan beni/Ferahnâk/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Neydi o sevdalı gençlik günleri/Nilgün Aygül Bingöl/Hicaz/Şarkı/Düyek/Nilgün Aygül Bingöl.
Neydin güzelim dün gece sen dün gece neydin/Ali Paşa (Doktor)/Irak/Şarkı/Semâî/Zeki Arif Ataergin.
Neye baksam ne görsem gelir bana gam olur/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Hüseyin Mayadağ.
Neye baksam seni arıyor sevdâlı gözlerim/Necdet Erdemli/Hicaz/Şarkı/Semâî/Necdet Erdemli.
Neyin kaldı dışımda kime neyin var senin/Neclâ Gürer/Buselik/Şarkı/Curcuna/Ferit Sıdal.
Neyle zaptetsem dil-i dîvânemi/Dügâh/Şarkı/Ağır Aksak/Bolâhenk Nûri Bey.
N’eylesem kâr etmiyor/Neveser Kökdeş/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Neveser Kökdeş.
N’eylesem ki gönül seni bir verdiler bine saydın/Halil Soyuer/Hüseynî/Şarkı/Sofyan-Aksak/Yücel Aşan.
N’eylesin sevdiğim bu kalb-i zâre/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Semâî/Ahmet Uzel.
N’eyleyeyim ben bu kızıl saçlı akşamları/Şukûfe Nihâl/Hicaz/Şarkı/Aksak/Nihâl Erkutun.
N’eyleyeyim dünyâyı bana Allah’ım gerek/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Acemaşîran/İlâhi/Sofyan.
N’eyleyeyim dünyâyı bana Allah’ım gerek/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Hicaz/İlâhi/Sofyan/Cüneyt Kosal.
N’eyleyeyim dünyâyı bana Allâh’ım gerek/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Hüseynîbuselik/İlâhi/Sofyan/Doğan Ergin.
N’eyleyeyim nic’edeyim olamam bir an/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Suyolcuzâde Sâlih Efendi.
N’eyleyim ben vefâsız dosta gönlüm/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
N’eyleyim bî-çâre dil encâmı kâr/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Hacı Fâik Bey.
N’EYLEYİM KÖŞKÜ N’EYLEYİM SARAYI (Ah edip inlerim.)/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Kadri Şençalar.
N’eyleyim sana ey gül-i bîvefâ/Ahmet Uzel/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Neyse Mecnûn’una Leylâ bana bil sende”o”sun/Karcığar/Şarkı/Aksak/Emin Ongan.
Nice bir ağlayayım aşk ile her gâh meded/Irak/A. S./Aksak Semâî/Dede Efendi.
Nice bir aşkınla feryâd edeyim/Bayati/Şarkı/Ağır Aksak/Dede Efendi.
Nice bir ey şûh-i cihan aşk ile nâlân olayım/Halifezâde Tâhir Efendi/Arazbarbuselik/Beste/Darbeyn/Hacı Sâdullâh Ağa.
Nice bir hasret ile rûz u şeb efgan edeyim/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Hâfız Yusuf Efendi.
Nice bir hasret-i cânâna tahammül edeyim/Hüseynî/Şarkı/Aksak Semâî/Tanbûri Ali Efendi.
Nice bir uyursun uyanmaz mısın/Yûnûs Emre/Bayati/Durak/Durak Evferi/Şikârizâde Ahmet Efendi.
Nice bir uyursun uyanmaz mısın/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Sofyan.
Nice doyunca görem sen gibi nâzik-bedeni/Dilkeşhaveran/A. S./Aksak Semâî/Zekâî Dede.
Nice enginlere daldım nice dardan geçerek/Mehmet Turan Yarar/Bayati/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Nice enginlere daldım nice dardan geçerek/Mehmet Tûran Yarar/Bayati/Şarkı/Aksak/Câvit Ersoy.
Nice gördüm (Yine gördüm) boyu uzun serv-i bülendimi tek/Gerdaniye/Şarkı/Aksak.
Nice güzelleri gördüm de geçtim böyle güzelini billâh görmedim/Sabahattin Hizmetli/Hicaz/Fantezi/Sofyan/Sabahattin Hizmetli.
Nice isyânımızı afveden Allah’a şükür/Hüseynî/İlâhi/Sengin Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Nice vasf (eylesin-etmesin) zâtın sühandan/Ferahfeza/Şarkı/Şarkı Devr-i Revânı/Sâdullah Efendi.
Nice yıllar geldi geçti, hiç görmedi aşkım bahar/Tarık Işıtman/Hicaz-Buselik/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Nice yıllar gelip geçti sevgi dolu ömrümüzden/Yılmaz Yüksel/Acemaşîran/Şarkı/Curcuna/Yılmaz Yüksel.
Nicedir katlanırım sabrederek hasretine/Hisarbuselik/Şarkı/Curcuna/Fehmi Tokay.
Niçin a sevdiğim niçin/Karacaoğlan/Hicaz/Şarkı/Evsat/Nikoğos Ağa.
Niçin aldattın beni/Gerdaniye/Şarkı/Düyek.
Niçin bülbül figan eyler bahar eyyâmıdır şimdi/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Rif’at Bey.
Niçin bülbül senin efgân-ı kârın/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Niçin bülbül senin pervanen oldu/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Niçin ey meh seni uşşâkın arayıp taramaz/Büzürg/Şarkı/Şarkı Devr-i Revânı/Ali Ağa (Kemânî).
Niçin mahmur nigâhınla delersin kalb-i mahzûnum/Aliye Hanım/Hicaz/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Niçin nâlendesin böyle gönül derdin nedir söyle/A. Ziyâeddin Paşa/Buselik/Şarkı/Düyek/Emin Akan.
Niçin nâlendesin böyle gönül derdin nedir söyle/A. Ziyâeddin Paşa/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Nikoğos Ağa.
Niçin o güzelim mutlu yılları bir çırpıda siliverdin./Orhan Kızılsavaş/Hicaz/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Niçin sevdim ben seni/Hicazkâr/Köç./Raks Aksağı/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Niçin şeb-tâ-seher ben zâr ü zârım/Hicaz/Şarkı/Aksak/Şevkî Bey.
N’idem ben bu gönül ile benim ile bir dem durmaz/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Evsat/Zeki Atkoşar.
N’ideyim ben n’ideyim ben nerelere gideyim ben/Mustafa Nâfiz Irmak/Evcara/Şarkı/Aksak-Curcuna/Hüseyin Tolan (Hâfız).
N’ideyim ben n’ideyim ben nerelere gideyim ben/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sâdun Aksüt.
N’ideyim ben n’ideyim ben nerelere gideyim ben/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Aksak/İsmail Demirkıran.
N’ideyim bilmem elinden senin/Vecdi Bingöl/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
N’ideyim sahn-ı çemen seyrini cânânım yok/Enverî (. yy)/Hicaz/Y. S./Yürük Semâî/Hacı Sâdullah Ağa.
Nigâha ruhsat olmuş n’eyleyim ol âfitâbımdan/Hüseynî/Beste/Çenber/Zaharya (Kürkçü).
Nigâhın dil-rübâdır can-fezâdır/Dilkeşhaveran/Şarkı/Curcuna/Zekâî Dede.
Nihâl-i gülbün-i hüsn-i ezelsin/Eviçbuselik/Şarkı/Evfer/Sultan II. Mahmut (Adlî).
Nihan oldu gözümden bestekârım/Karcığar/Şarkı/Aksak/Asdik Ağa.
Nihâni ol büt-i şîrin-sühanle söyleşiriz/Yahyâ Nazîm Efendi/Karcığar/Y. S./Yürük Semâî/Dellalzâde.
Nihâyet gelmiyor feryâd ü âha/Hicaz/Şarkı/Aksak/Kemânî Bülbülî Sâlih Efendi.
Nîmet-i vaslın için ey gonce-leb/Bayatiaraban/Şarkı/Ağır Aksak/Hâşim Bey.
Nîm-nigâhın (bî-amandır/katle ferman) ibtisâmın can alır/Mehmet Sâdi Bey/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Abdi Efendi (Selânik’li-Ûdî).
Ninni güzel yavruma ninni/Nedim Önol/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Nedim Önol.
Nisanda bahar müjdesi leylâkla gelir/Adnan Ürey/Bayati/Şarkı/Aksak/Adem Şâhin.
Nişanlım ayrı benden, canım ayrı bedenden/Acemkürdi/Şarkı/Düyek-Semâî/Sadettin Kaynak.
N’itti bana intikamın ey felek/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Şivelioğlu Yorgaki.
Niyâz-nağme-i dil yâre bî-zebân okunur/Buselik/A. S./Aksak Semâî/Recep Çelebi (Çömlekçizâde).
Niye bilmem ki perişan yanıyor böyle bu ney/Sevinç Atan/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Engin Çır.
Niye dargın gibisin söyle niye/Fuat Edip Baksı/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Selâhattin İnal.
Niye hep ben neden hep ben nâdim ol gel biraz da sen/Ali Egemen/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Düyek/Ali Egemen.
Niye küstün niye tavrın yine bir başka biçim/Mediha Şen Sancakoğlu/Eviç/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Niye sevdim ki seni hep ağladım ömrümce/Ertunç Toprakezen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Reyhan Karataş.
Niye solgun niye bîtâb yine ruhsâr-ı terim/Bayati/Şarkı/Aksak/Akın Özkan.
Niye taktın boynuna inciler öyle (SABAH OLACAK)/Süreyyâ Gür/Hicaz/Şarkı/Aksak/İsmail Baha Sürelsan.
N’ola ayılmazsa yârin dîde-i mestânesi/Gerdaniye/Beste/Zincir/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
N’oldu bu gönlüm n’oldu bu gönlüm derd ü gamınla doldu bu gönlüm/Hacı Bayram Velî/Dilkeşhaveran/Şarkı/Semâî/Akın Özkan.
N’oldu bu gönlüm n’oldu bu gönlüm derd ü gamınla doldu bu gönlüm/Hacı Bayram Velî/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Erol Sayan.
N’olsun bu kadar âh ü figan ah gönül/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Ali Bey (Enderûnî-Hanende).
N’olur bir an bana olsan vefâkâr/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Mildan Niyâzi Ayomak.
Nûr ile doldu yine kevn ü mekân/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Acemaşîran/İlâhi/Evsat/Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde).
Nur yüzünde aydınlanır/Turan İnam/Hicaz/Şarkı/Semai-Değ./Turan İnam.
Nur yüzünde gül açar/Turan İnam/Buselik/Şarkı/Sofyan/Turan İnam.
Nur-i cemali Hakk’ın visali/Sıtkı Baba/Hicaz/İlâhi/Sofyan.
Nûr-i çeşm-i gonce-i gülzâr-ı şevket vech-i nûr/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Hilmi Bey.
Nûr-i dîdem gelmez oldun yanıma/Arazbar/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Nûr-i Hak’dan nakşolunmuştur özün Yâ Mustafa/Hüseyin Top (Hafız)/Eviç/İlâhi/Sofyan/Rüştü Eriç.
Nûr-i Hak’dan nakşolunmuştur özün Yâ Mustafa/Hüseyin Top (Hafız)/Hüzzam/İlâhi/Düyek/Hasan Şanlıtürk.
Nûr-i ismetle münevver gözlerin/Ferahnâk/Şarkı/Ağır Aksak/Bîmen Şen.
Nûr-i vechin ihtişâmı hüsnünün bürhânıdır/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Nursun mahbûb-ı sübhânım Muhammed Mustafa/Hüseyin Vassaf Bey/Hüzzam/İlâhi/Devr-i Revân/Kâzım Uz (Muâllim).
Nurunla yanan gönlüm ümidim gibi yüksek/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Sadettin Kaynak.
Nûş eden sahbâ-yı lâ’lin cûş eder mi meyler gibi/Hicaziırak/Beste/Devr-i Kebîr/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Nüks etti yine âteş-i sevdâ-yı gönül ah/Evcara/Şarkı/Sengin Semâî/Kanûni Nâzım Bey (âmâ).
O âhû bakışlara bir anda kandın gönül/Lütfi Fikret German/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Fehmi Tokay.
O bakışlar ne kadar işvelidir/Ferahnâk/Şarkı/Müsemmen/Hasan Fehmi Mutel.
O bakışlar yine öldürmeğe sevdâ okudur/Fethi Karamahmudoğlu/Buselik/Şarkı/Aksak/Fethi Karamahmudoğlu.
O baygın bakışın gözlerimden çek/İ. Hânedânoğlu/Buselik/Şarkı/Nim Sofyan/Ali Ulvi Baradan.
O bezm-i dil-güşâde devreyledikçe sakî/Alvar’lı Efe (Lütfî)/Eviç/İlâhi/Sofyan/Ahmet Şâhin (Neyzen).
O bir gül dü soldurdular insafsızca saldırdılar/Hüsâmettin Olgun/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
O ceylân bakışlara vuruldun yine gönül/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Akın Özkan.
O çapkın büsbütün yaramaz oldu/Orhan Seyfi Orhon/Dilkeşhaveran/Şarkı/Aksak/Bîmen Şen.
O çeşme kurumuş akmıyor artık/Mahmut Oğul/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Mahmut Oğul.
O dalgalar içinde hep ararım ben seni/Ayhan Sökmen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ayhan Sökmen.
O dönüp gülerek baktığın akşam/Orhan Ete/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Burhan Durucu.
O dudaklar gece mehtap ile söyleşmiyecek/Hüseyin Sîret Özsever/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
O ela gözlerinin şiirine daldım o gece/Nedim Güntel/Evcara/Şarkı/Aksak/Hasan Esen.
O eski günlerimiz gelmeyecektir geri/Ahmet Uzel/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
O Eylül melâli şimdi yok oldu/Esin Ünal/Ferahfeza/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
O gelir kapım her açıldığında/Mustafa Töngemen/Hicaz/Şarkı/Aksak/Burhan Durucu.
O gözlerin söylüyor hep gönlünün aşk şarkısını/Sabahattin Hizmetli/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sabahattin Hizmetli.
O gülen gözlerini hayal etsem de bir an/İbrahim Umut/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/İbrahim Umut.
O günleri unutma hatırla da dön geri/Nâgehan Orbay Akay/Buselik/Şarkı/Düyek/Rüştü Eriç.
O güzel aşkımız bir hayâl oldu/Şâdi Kurtuluş/Hicaz/Şarkı/Düyek/Nihat Adlim.
O güzel bakışların beni perişan eder/Sabahattin Hizmetli/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Sabahattin Hizmetli.
O güzel çeşmini mümkün mü nazargâh edeyim/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Kâzım Uz (Muâllim).
O güzel gözlere baktıkça âh derim/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Kemânî Sâlih Efendi.
O güzel gözlere yandım/Reşat Özpirinçci/Hüzzam/Şarkı/S. Semai/Alâeddin Yavaşça.
O güzel gözleri baktıkça içim kıskanıyor/Niyâzi Ersan/Ferahfeza/Şarkı/Aksak/Yücel Aşan.
O güzel gözlerin yakıyor beni/Ali Coşkun/Ferahnâk/Şarkı/Sofyan/Erdoğan Tozoğlu.
O güzel gözlerine hayrân olayım/Isfahan/Y. S./Yürük Semâî/Dellalzâde.
O güzel gözlerinin rengine daldım güzelim/Reşat Özpirinçci/Hicaz/Şarkı/Aksak/Dursun Karaca.
O güzel gözlerle bakmasını bil/Emîr/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Lem’î Atlı.
O güzel hüsnünü dünyâ seviyor cânânım/Ferahnâk/Şarkı/Evfer (Ağır)/Selânik’li Ahmet Efendi.
O güzel sanki güneş parçasıdır/Yesârî Asım Arsoy/Hicaz/Şarkı/Aksak/Yesârî Asım Arsoy.
O güzel seneleri sevgi dolu günleri/Cansın Erol/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sadun Aksüt.
O güzel Temmuz akşamlarında sen/Yesârî Asım Arsoy/Acemkürdi/Şarkı/Düyek-Semâî/Yesârî Asım Arsoy.
O güzel yüz beni berbâd ü perîşân ediyor/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Klârnetçi İbrâhim Efendi.
O güzellik sende ey yâr tıpkı bir şiir gibi/Ahmet Uzel/Eviç/Şarkı/Düyek/Ahmet Uzel.
O hasretin oldu keder/Galip Uzunca/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
O hunrîzin elinden ser-te-ser âlem eder feryâd/Isfahanek/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
O hülyâlı gözlerle öyle bir baktın/Necdet Varol/Bayatiaraban/Şarkı/Düyek/Necdet Varol.
O kadar hırsla bakma yüzüme hırslanırım/Acemkürdi/Şarkı/Sengin Semâî/Selânik’li Ahmet Efendi.
O kadar üzülmezdim kor ateşlerde yansam/Uğur Gür/Hicaz/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
O kadar yıldızlı gözlerin varki/İ. Behlül Pektaş/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/Ali Şenozan.
O kara gözlerine güzelim dalıyorum/Reşat Özpirinçci/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
O kız bana yanmış ben ne bilem/Erol Sayan/Hüseynî/Şarkı/Yürük Semâî/Erol Sayan.
O kızın geçti güzellik baharı/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Yücel Aşan.
O mâhitâbı acep gösterir mi bana felek/Hicaz/Beste/Zincir/Dede Efendi.
O mâhitâbı acep gösterir mi bana felek/Karcığar/Beste/Zincir/Tatyos Efendi.
O mahşer gözlerinde her gece ben uyuyayım/Halil İzlemek/Hicaz/Şarkı/Düyek/Halil İzlemek.
O müşkîn turralar kim ol büt-i dil-cûde gördüm ben/Hüseynîaşîran/A. S./Aksak Semâî/Hacı Sâdullah Ağa.
O ne güzel o ne pembe yanaklar/Ahmet Abbas Yalçın/Gülizar/Şarkı/Nim Sofyan/İsmail Ötenkaya.
O nev-nihâl ki serv-i revân olur giderek/İsmail Müşfik Efendi (Hâfız)/Hicazkâr/Beste/Zincir/Zekâî Dede.
O nühüfte gamzelerden bunu kim rica ederdi/Besteısfahan/A. S./Aksak Semâî/Ebû-Bekir Ağa.
O siyah gözlerini bir daha olsun göreyim/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Aksak-Curcuna/Sadettin Kaynak.
O siyah saçından uçan yaşmağı kızıl akşamlardan örülmüş gibi/Ömer Bedrettin Uşaklı/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Yılmaz Karakoyunlu.
O sürerken sefâsını ben çekerim cefâsını/Ata Ünlü/Hicaz/Şarkı/Sofyan-Düyek/Ali Şenozan.
O şarkı söylenirken sesinde sitem vardı/Yılmaz Karakoyunlu/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Amir Ateş.
O şûha ben demin vardım/Hüseynîaşîran/Şarkı/Düyek/Şâkir Ağa.
O şûha sad cefâ sâmân ü sabrım bî-karar etti/Hüseynî/Kâr/Muhammes/Râkım Elkutlu.
O şûhun aldanma bir bûsesine/Sabri Süha Ansen/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Sabri Süha Ansen.
O şûhun kaddi dilcûdur/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı).
O tebessüm o tavırlar o levendâne hıram/Bedri Ziyâ Aktuna/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/İsmail Baha Sürelsan.
O terkedip gitti diye insan böyle üzülmez ki/Metin Pütmek/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Ömür Gençel.
O vefâsız sevgili./Ümit Gürelman/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Nurhan Hekimoğlu.
O yâr bana gör ne eyler/Acem/Şarkı/Sofyan/Tanbûri Mustafa Çavuş.
O yârdan haber yok unuttu bizi sevilen seveni arar mı dersin/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Tahsin Karakuş.
O yâre hâlimi bir arz eden yok/Ethem Pertev Paşa/Hicaz/Şarkı/Aksak Semâî/Erol Uzunöner.
O yârin sunduğu aşk şarabından öyle mestoldun ki bilemem gönül/Ali Sevim/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
O yaz güllerime sen kar düşürdün sevgili/Mehmet Çetin/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mustafa Ünal Yılmazer.
O yemyeşil gözlere o sıcacık sözlere/Nilgün Bingöl/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Erol Bingöl.
O yeşil gözlere Leylâ’m bakmağa doyamam/Zeki Duygulu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Zeki Duygulu.
O yeşil tarlalarda o serin yaylalarda/Kaya Öztaş/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Kaya Öztaş.
O yosun gözlerinden beni yoksun bırakma/Mustafa Töngemen/Ferahnâk/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
O zalim kastediyor cânıma dağlar gibi/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Obalardan saraylara elim günüm hoşgeldiniz/Ahmet Sevgi/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Od yanar duman olur/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Zeki Duygulu.
Odasına girdim fincan elinde/Gerdaniye/Türkü/Nim Sofyan.
Oduncular dağdan odun indirir/Eviç/R. T./Aksak.
Oh ne âlâ bak bu akşam çifte benli yâr gelir/Reşat Özpirinçci/Buselik/Şarkı/Müsemmen/Erdinç Çelikkol.
Oh sensiz ne kadar şâd ü şenim/Süleyman Nazif/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Leylâ Saz.
Okşadım doyamadım sevmeye kıyamadım/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Ahmet Nûri Canaydın.
Okşadım saçlarını bir dizi sünbül mü dedim/Fâiz Kapancı/Hicaz/Şarkı/Oynak/Fâiz Kapancı.
Okşuyor rûhumu boğazın sakin gezinen suları/Bülent Coşkun/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Yaşar Bedük.
Okumayı yazmayı sayıları saymayı/Hicaz/Ç. Ş./Sofyan/Danyal Mantı.
Ol dem ki geçer (çeker) tiğ-i belâ çâk-i tenimden/Isfahanek/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ol dökülen kumral saç canımı yaktı ey peri/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Nikoğos Ağa.
Ol ey Hüdâî subh u şam/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Eviç/İlâhi/Evsat.
Ol gonca gülün seyr-i cemâlinde sefa var/Mehmet Sâdi Bey/Hüzzam/Beste/Remel/Necmi Pişkin.
Ol gonce-dehen bir gül-i handan olacaktır/Buselik/Şarkı/Aksak/Hâfız Yusuf Efendi.
Ol gonce-dehen gül gibi güldükçe dem-â-dem/Şâkir/Acembuselik/Beste/Remel (Ağır)/Küçük Mehmet Ağa.
Ol gonce-gülü görmeyeli hayli zamandır/Isfahan/Şarkı/Sengin Semâî/Hacı Arif Bey.
Ol gülün gülzâr-ı hüsnü bâd-ı mihnet bulmasın/Bayati/Beste/Devr-i Kebîr/Zekâî Dede.
Ol hihâl-ebrû gamiyle sîneyi meşhun eder/Karcığar/Şarkı/Sengin Semâî/Ali Bey (Enderûnî-Hanende).
Ol kadar mukbîl ü mahbûb-i hüdâsın ki seni./Şeref/Ferahnâk/İlâhi/Devr-i Hindî/Zekâî Dede.
Ol kaşı keman cevr ü cefâ yayını kurdu/Yusuf Kenan Bey/Hicazkâr/Şarkı/Yürük Semâî/Ali Bey (Enderûnî-Hanende).
Ol keman ebrûlerin saldı cihâna velvele/Bestenigâr/Beste/Darbeyn/Hamparsum Limoncuyan.
Ol kim misâl-i hâle meh-i mihribânı var/Yahyâ Nazîm Efendi/Acem/Beste/Muhammes/Yahyâ Nazîm Efendi.
Ol lâle-ruh’un tarh-ı gülistânı güzeldir/Hüzzam/Beste/Muhammes/Ebû-Bekir Ağa.
Ol meh beni hiç sormuyor/Buselik/Şarkı/Düyek/Medenî Aziz Efendi.
Ol meh’in uşşâkını gördüm bu şeb mehtabda/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Rif’at Bey.
Ol müjeler ki fitneye oldu sipâhi çâr-sâf/Cevrî/Gerdaniye/Y. S./Yürük Semâî/Zekâî Dede.
Ol nahl-i çemen serv-i hırâmân olacaktır/Isfahan/Y. S./Yürük Semâî/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Ol perî-veş kim melâhat milkinin sâr-bânıdır/Fuzûlî/Arazbar/Beste/Muhammes/Dede Efendi.
Ol serv-i revân boş kodu gülzârını eyvâh/Dürdâne Altan/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Cevdet Çağla.
Ol serv-i revân gelse de reftârını görsem/Hüseynîzemzeme/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Olalı ben sana bende/Enderûnî Vâsıf/Hicaz/Şarkı/Aksak/Şemsettin Ziyâ Bey.
Olalı ey yâr ben sana müptelâ/Evcara/Şarkı/Sengin Semâî/Bogos Efendi (Hânende).
Olanlar oldu geçti artık sen ne dersen de (BENİM KADAR SUÇLUSUN)/Yusuf Nalkesen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yusuf Nalkesen.
Oldu âlem şâd senden ben esîr-i gam henüz/Fuzûlî/Hicazkâr/Beste/Muhammes/İsmail Fennî Ertuğrul.
Oldu bu üftâdenin her kârı güç/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Tanbûri Ali Efendi.
Oldu gönlüm bir perînin âşık-ı âvâresi/Kaytazzâde Nâzım Bey/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Ahmet Tevfik Efendi.
Oldu gönlüm bir perînin âşık-ı âvâresi/Kaytazzâde Nâzım Bey/Karcığar/Şarkı/Ağır Aksak/Kanûni Nubar Efendi.
Oldu gönül sana mâil vaslına kıl bâri nâil/Arazbar/Şarkı/Ağır Aksak Semâî/Sultan III. Selim (İlhâmî).
Oldu gönül üftâde/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Dede Efendi.
Oldu şeb mahmûr-i şevkin neşr-i feyz etmiş seher/Yaşar Şâdi Bey/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Rauf Yektâ Bey.
Olduk yine bu şevk ile mesrûr-ı meserret/Dede Efendi/Buselik/Beste/Remel/Dede Efendi.
Oldum elem-i cürm ile bîçâre ilâhi/Zîver Paşa/Eviç/İlâhi/Sofyan/Şevket Efendi.
Oldumsa eğer hasta gönül kahr-ı felekten/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Şerif İçli.
Olmada diller rubûde gamze-i câdûsuna/Fitnat Hanım/Hicaz/Beste/Hafif/Abdülhalim Ağa.
Olmadığın geceler odamı keder sarar/Fethi Karamahmudoğlu/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Olmadım ben dest-res mânendine/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Dellalzâde.
Olmasaydın sen gözüm görmezdi hiç dünyada zevk/Ahmet Refik Altınay/Hüzzam/Şarkı/S. Semai/Nurettin Cemil Sangan.
Olmasın âşık zelîl âlemde binbir yâreden/Ahmet Uzel/Bayati/Şarkı/Düyek/Ahmet Uzel.
Olmaz olamaz böyle muhabbet aşk bahçelerinde/Sabri Süha Ansen/Karcığar/Şarkı/Aksak/Sabri Süha Ansen.
Olmaz olsun gül bağından geçmem./Turgut Çelik/Hicaz/Şarkı/Düyek/Salih Berkmen.
Olmuştu ufuk fildişi gök kırmızı mercan/Nahit A. Gökçöl/Hicaz/Şarkı/Aksak/Kâmuran Yarkın.
Olsa âlem büsbütün gül-zâr hep/Evcara/Şarkı/Aksak/Rif’at Bey.
Olsa âlem reşk-i gülzâr-ı İrem/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Hacı Fâik Bey.
Olsamdı ben semâ olsandı sen hevâ/Râbia Hatun (İ. H. D.)/Buselik/Şarkı/Semâî/Şekip Ayhan Özışık.
Olsamdı ben semâ olsandı sen hevâ/Râbia Hatun (İ. H. D.)/Hicaz/Şarkı/Düyek/Fahri Kopuz.
Olunca mihnet-i sevdâna lâyık/Karcığar/Şarkı/Aksak/Bogos Efendi (Hânende).
Olup aşkınla âvâre bulunmaz derdime çâre/Evcara/Şarkı/Devr-i Hindî/Hacı Arif Bey.
Olur ya aklına gelirsem şayet/Esin Şenkal/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ahmet Özkök.
Olursa ruhsatın gayetle esrar/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Nûman Ağa.
On kere demedim mi sana sevme dokuz yâr/Eviç/Şarkı/Yürük Semâî.
On yıl var ayrıyım kına dağından (HAN DUVARLARI)/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/İsmet Nedim.
On yıl var ayrıyım kına dağından/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Ümit Âşık.
Ona bir şarkı bırakdım beni ansın diyerek/Taner Çağlayan/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Ondan kalan tek hâtıra o yemyeşil bakışları/Coşkun Ural/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Caner Bakır.
Ondördü ayın gel güzelim îd edelim gel/Mesut Kaçaralp/Karcığar/Şarkı/Yürük Semâî/Şerif İçli.
Onikidir Manisa’nın dermeni/Bayatiaraban/Zeybek/Aksak.
Onlar ninni söylemeyi bilmezler yavrum/Hüsâmettin Olgun/Buselik/Ç. Ş./Nim Sofyan/Bilge Özgen.
Onsekiz yirmi yaş sevda çağınız/Canan Özdenkoş/Acem Kürdî/Şarkı/Düyek/Bedri Aybars.
Onsekizbin âlemde hayrân olan âşıklar/Ahmet Yesevî (Hoca)/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Güldeniz Ekmen.
Onsekizbin âlemin cümlesi bir içinde/Yûnûs Emre/Hüzzam/İlâhi/Düyek/Merih Göksu.
Onu bildin bunu yaptın da ne oldun a gözüm/Bedri Gürsoy/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Onu bir gül gibi sevdiğimi solduğu gün anladım/Hicaz/Şarkı/Düyek/Muzaffer İlkar.
Onu gördüm özü bildim/Hüceste Aksavrın/Gülizar/Şarkı/Aksak/Hüsnü Üstün.
Onu gördüm özü bildim/Hüceste Aksavrın/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Suphi İdrisoğlu.
Orağını haydi kavra gül Emine nar Emine/Hicaz/Şarkı/Düyek/Nûri Halil Poyraz.
Oturmuş testi elinde çeşme taşına/Muhlis Sabahattin Ezgi/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Muhlis Sabahattin Ezgi.
Ovalarda meltem ol dağlarda bad-ı saba (Anadolum)/Gündüz Nadir/Gerdaniye/Şarkı/Sofyan-Semâî/Sadettin Kaynak.
Oya gibi incesin dağlar kadar yücesin/Vâhit Özaydın/Hicaz/Şarkı/Aksak/Nihat Adlim.
Oya gibi incesin dağlar kadar yücesin/Vâhit Özaydın/Karcığar/Şarkı/Aksak/Mete Cevâhir.
Oyalandım inan ki dün gece hep seninle/Nezih Gözonar/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş.
Oynama kalbimle yeter gülme/Veliye Yâkut/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Necdet Varol.
Ödemiş bağlarında gözlerim yollarında/Hicaz (Suzinak)/Zeybek/Aksak/Neveser Kökdeş.
Ödemiş dağları güzel çiçekleri bağları güzel/Kasım İnaltekin/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Kasım İnaltekin.
Öğrenirsen sen de bir gün sevmek aldanmak nedir/Hikmet Münir Ebcioğlu/Buselik/Şarkı/Devr-i Hindî/Cevdet Çağla.
ÖĞRETMENİM (Seni seven kim deseler)/Bekir Mutlu/Hicaz/Ç. Ş./Nim Sofyan/Bilge Özgen.
Öğretmenim/Erol Sayan/Gerdaniye/Ç. Ş./Sofyan/Erol Sayan.
Öksüz kalbim hicrinle yandı yine bu gece/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ekrem Güyer.
Öldüğüm gün ardımdan kara yas bağlamayın/Ümit Gürelman/Dilkeşhaveran/Şarkı/Curcuna/Ümit Gürelman.
Öldür beni bir gün buralardan gideceksen/Ümit Gürelman/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Osman Nûri Özpekel.
Öldür beni sevmezsen eğer cilveli şen kız/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Nefîse Özses.
Ölsem de sini unutmam/Ferahfeza/Şarkı/Müsemmen/Karnik Germiyan.
Ölsem etmem sırr-ı aşkı zerre fâş/Hicaz/Şarkı/Düyek/Neyzen Mehmet Bey.
Ölsemde unutmam beklerim seni/Fevzi Şahingöz/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Fahri Bildik.
Ölümden çok beterdir ümitsiz bu gözleyiş/Selahattin Kaya/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Selahattin Kaya.
Ölürsem unutursun sevgimi derdin hani/Ahmet Erdoğan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Suat Yıldırım.
Ölürsem yazıktır sana kanmadan/Orhan Seyfi Orhon/Hüzzam/Şarkı/Yürük Semâî/Hayri Yenigün.
Ölürüm terk edemem ey gül-i nevreste seni/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Tatyos Efendi.
Ömrüm artar görüversem senii bir gün güzelim/Turgut Çelik/Dilkeşhaveran/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Ömrüm artar sana baktıkça perestişle benim/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Bîmen Şen.
Ömrüm artık sonbahardır saçlarımdan anladım/Mediha Şen Sancakoğlu/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Salih Suphi Soner.
Ömrüm artık sonbaharmış saçlarımdan anladım/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Ömrüm bir kadehtir ki içinde sen dolusun/Nevin Konuk/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Tâhir Sıral.
Ömrüm güle bülbül gibi efgan ile geçti/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Emin Ongan.
Ömrüm hazan seli gibi akar durur deli deli/Mehmet Ökkeş Ümit/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mehmet Ökkeş Ümit.
Ömrüm heder olurken bu sevdanın uğruna/Ümit Ziya Atlı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Kemal Olguncan.
Ömrüm sana fedâ olsun/Gülten Çiçek Tural/Hicaz/Şarkı/Düyek/Eyüp Uyanıkoğlu.
Ömrüm seni sevmekle nihâyet bulacaktır/Fitnat Sağlık/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Yesârî Asım Arsoy.
Ömrüm tükenir kahrolurum böylece her an/Hikmet Şinâsi Önol/Buselik/Şarkı/Yürük Semâî/Ali Ulvi Baradan.
Ömrüm tükenir kahrolurum böylece her an/Hikmet Şinâsi Önol/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Adnan Koray.
Ömrümce görünsün bana çeşmindeki rüyâ/Mustafa Nâfiz Irmak/Eviç/Şarkı/Sengin Semâî/Yektâ Akıncı.
Ömrümde sana geçmedi bir kere niyâzım/Enderûnî Vâsıf/Evcara/Şarkı/Aksak/Erol Sayan.
Ömrümdeki ilk ayrılığın zehrini tatdım/Osman Nûri Özpekel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Merâl Görgülü.
Ömrümü gözyaşıma acılara bağladım/Şâdi Kurtuluş/Karcığar/Şarkı/Aksak/Fethi Karamahmudoğlu.
Ömrümün baharında açılan nazlı çiçek/Lütfü Alacalar/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Burhan Durucu.
Ömrümün baharında yalnız kalmak ta varmış/Şâhin Çangal/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Kemal Olguncan.
Ömrümün güzel çağı içimdeki bin heves/Mecdinevin Tanrıkorur/Buselik/Şarkı/Aksak/Emin Ongan.
Ömrümün kaç yılını uğruna fedâ ettim/İbrâhim Kalkan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Ömrümün neş’esiz geçti baharı/Rızâ Tevfik Bölükbaşı/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Ömrümün tadı kalmadı artık/Erol Sayan/Hüzzam/Şarkı/Düyek-Semâî/Erol Sayan.
Ömrümüzde mevsimler bir rüzgâr gibi eser/Hüseyin Tansever/Eviç/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Ömrümüzün baharı birlikte geçsin/Erol Sayan/Aşkefza/Şarkı/Sofyan/Erol Sayan.
Ömrümüzün son demi sonbaharıdır artık/Orhan Arıtan/Buselik/Şarkı/Semâî/Güngör Önder.
Ömrümüzün son demi sonbaharıdır artık/Orhan Arıtan/Hicaz/Fantezi/Semâî/Sâim Gümüş.
Ömrümüzün son demi sonbaharıdır artık/Orhan Arıtan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Selâhattin Altınbaş.
Ömrümüzün son saati çalmadan gel ne olur/Onur Şenli/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Avni Anıl.
Ömrün bitirmiş vîrâne miyem/Muzaffer Ozak (Aşkî)/Hicaz/İlâhi/Nim Sofyan/Abdullah El Ferec.
Ömrün efzûn eylesin Rabbü’l-enâm/Ferahnâk/Methiye/Ağır Aksak/Rif’at Bey.
Ömrün o güzel günleri ıssız ve karanlık/Yılmaz Karakoyunlu/Hüseynî/Şarkı/Aksak/M. Emin Yücel.
Ömrünce aklımla gönlüm yarıştı/Zekâi Tunca/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Zekâi Tunca.
Ömrünün baharında en sevimli çağında/Akın Özkan/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Akın Özkan.
Ömrünün sermâyesin verme yele/Hulûsi Ateş/Hüzzam/İlâhi/Sofyan/S. Eyyûbi Işıksal.
Ömür biter çilem dolar keder kalır hüzün kalır/Turgut Çelik/Dügâh/Şarkı/Düyek/Ömür Gençel.
Ömür boyu beklerim sevdiğini bileyim/Sâmi Derintuna/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Ömür Gençel.
Ömür geçer çilem dolar keder kalır hüzün kalır/Turgut Çelik/Ferahnâk/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Ömür verir senin sesin yüzün biraz gülümsesin/Turgut Çelik/Buselik/Şarkı/Semâî/Erdinç Çelikkol.
Ömürlere sığmazdıbir zamanlar sevdâlar/Hüsamettin Olgun/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Güldeniz Ekmen Agiş.
Önce kıvılcımdım parladım bitti/Hârun Yörgüç/Hicaz/Şarkı/Düyek/Suat Yıldırım.
Önce koş birkaç adım ve sonra durup gel (GEL)/Taner Çağlayan/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Câvit Ersoy.
Önce sen terkettin sonra mutluluk/Şâhin Çandır/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ertuğrul Yalçınkaya.
Önce şarkılar çizdi ayrılığını/Yaşar Gençoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Önüme bir cebel düştü/Pîr Sultan Abdal/Hicaziuşşak/Nefes/Bektâşi Raksı.
Öperken ağzını düştüm bayıldım/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Bîmen Şen.
Öpeyim gül yanağını gonce-i ümmîd açsın/Hicaz/Şarkı/Aksak/Muhlis Sabahattin Ezgi.
Öpsem güzelim gözlerini gözbebeğinden/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Ahmet Uzel.
Öptükçe siyah saçları göğsüm yanıyordu/Acemaşîran/Şarkı/Sengin Semâî/Ahmet Mükerrem Akıncı.
ÖPTÜM YANAKLARINDAN (Çok çabuk geçtik inan.)/Aşkın Tuna/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Turhan Taşan.
Öpünce gönülden öp sevince candan okşa/Şinâsi Özdenoğlu/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Düyek/Uzman Sağlık.
Ördek isen göle gel/Karcığar/Türkü/Ağır Aksak/Kastamonu Türküsü.
Öte yakaya geçelim/Hüseynî/Türkü/Aksak.
Ötme bülbül bahar geçti yaz geçti/Kâzım Alkan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Ötme ey bülbül-i şûrîde o yârim uyusun/Eviç/Şarkı/Devr-i Hindî/Rif’at Bey.
Ötme ey garip bülbül ötme öyle sen/Erhan Puyan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Ötmez oldu bülbül-i sevdâ-zede bilmem neden/Ahmet Uzel/Eviç/Şarkı/Müsemmen/Ahmet Uzel.
Övünme sen yarim elbet benim gibi ağlarsın/Şadiye Sangan/Hüzzam/Şarkı/S. Semai/Nurettin Cemil Sangan.
Öyle bakma güzel gözlüm/Mehmet Erbulan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Semahat Özdenses.
Öyle bir âh eylerim ki âh elimden âh çeker/Halide Pişkin/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Semahat Özdenses.
Öyle bir âlemdeyim ki gam nedir kasvet nedir/Halûk Recâî/Buselikaşîran/Şarkı/Devr-i Hindî/Bekir Sıtkı Sezgin.
Öyle bir âlemdeyiz ki işte geldik gidiyoruz/Ünsal Silleli/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ünsal Silleli.
Öyle bir bayraksın ki bürünmüşsün allara/Mehmet Ceyhan/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Mustafa Malay.
Öyle bir hevesti o geldi geçti galiba/Yılmaz Karakoyunlu/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Yılmaz Pakalınlar.
Öyle bir kalpsize düştüm ki hâlimden anlamıyor/Necdet Erdemli/Hicaz/Şarkı/Necdet Erdemli.
Öyle bir mahbuba verdim gönlümü almak muhâl/Kenan Rifâi/Hicaz/İlâhi/Devr-i Hindî/İzzettin Hümâyi Elçioğlu.
Öyle bir mevsimin içindeyim ki ne kıştır ne bahar ne yaza benzer/İlkan San/Hicaz/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Öyle bir mevsimin içindeyim ki ne kıştır ne bahar ne yaza benzer/İlkan San/Hicaz/Şarkı/Sofyan/İlgün Soysev.
Öyle bir sarmış ki aşkın sanki bir sevda ağı/Mediha Şen Sancakoğlu/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Öyle bir zâlime düştüm ki niyâz dinlemiyor/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Sâdi Hoşses.
Öyle çok ağladım ki kederimden bu gece/Cevdet Kerim Kızrak/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Metin Everes.
Öyle çok mutluyum yaşamak güzel (İÇİMDE ŞARKILAR SÖYLÜYOR)/Meryem Sevin/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Hasan Soysal.
Öyle çok severdim inan ki seni/Zeki Uluruh/Eviç/Şarkı/Semâî/Ali Ulvi Baradan.
Öyle doluyum ki bulutlar gibi gözümden yaşlarım aktı akacak/Muhlis Eroğul/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Celâl Abacı.
Öyle esîr oldum ki sevdâlı bakışına/Hüseyin Tansever/Hüseynî/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Öyle güzel bakıyorsun yüreğimden yakıyorsun/Câhit Deniz/Buselik/Şarkı/Aksak (Yürük)/Hüseyin Erbay.
Öyle güzelsin ki nasıl anlatsam/Mehmet Erbulan/Hicaz/Fantezi/Düyek/Ünsal Silleli.
Öyle güzelsin ki târif edemem/Nedim Uçar/Buselik/Şarkı/Düyek/İsmâil Demirkıran.
Öyle hazin durma kız/Hicaz/Şarkı/Sofyan.
Öyle içten yanmasaydım kül olur muydum güzel/İlhâmi Güntel/Karcığar/Şarkı/Devr-i Hindî/Turan Yalçın.
Öyle kısa ki ömür her anını zevkle sür/Enver Tunçalp/Hüseynî/Şarkı/Semâî/Mümin Salman.
Öyle Mecnûnem ki ma’şukam benim Leylâ değil/Enis Behiç Koryürek/Ferahnâkaşîran/Şarkı/Ağır Aksak/Cüneyt Kosal.
Öyle mecrûhum ki kalbim kan ile âlâm saçar/Esad Bey (Doktor)/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Asdik Ağa.
Öyle sermestim ki idrâk etmezem dünyâ nedir/Fuzûlî/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Yusuf Ömürlü.
Öyle sev öyle hatırla öyle kalayım gönlünde/Seyfi Güldağı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Seyfi Güldağı.
Öyle sev öyle sev ki görenler deli sansın/Mehmet Erbulan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ziyâ Taşkent.
Öyle uzak uzak bakma yüzüme/Nûrettin Baykal/Hicaz/Şarkı/Düyek/Pınar Köksal.
Öyle üzdün öyle ağlattın ki gülmem bir daha/Mehmet Tûran Yarar/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Oğuz Şenler.
Öyle yüce ki sevgin erişmek sana zordur/Arslan Tunçata/Bayati/Şarkı/Düyek/Akın Özkan.
Öyle zor geçirdim sensiz günleri/Halit Çelikoğlu/Bayati/Şarkı/Düyek/Özcan Korkut.
Özenle gezinmiş tanrının eli/Câfer Tayyar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ümit Âşık.
Özlediğim her gülüş her ümit gibi soldu/Şâdi Kurtuluş/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Özledin mi hadi durma bekletipte beni yorma/Sevgi Gökbakan/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Hamdi Demircioğlu.
Özlem ektim yollarına/Fatma Onur/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Gültekin Aydoğdu.
Özlem şarkıları dudaklarımda/Şâhizer Benlioğlu/Hüseynî/Şarkı/Semâî/Turan İnam.
Özlemde keder arzuda yas soldu benizler/Gündoğdu Duran/Evcara/Şarkı/Aksak/Yılmaz Yüksel.
Özlemiyle yandığımı hep ismini andığımı tek başına kaldığımı ona söylemem lâzım/Rumeysa Çakmak/Hicazkâr/Fantezi/Aksak/İsmâil Ötenkaya.
Özlemle geçiyor bütün günlerim/Ziyâ Polat/Hüseynî/Şarkı/Semâî/Bahri Altıntaş.
Özlemle yanan bağrıma gözyaşları damlat/Turgut Çelik/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Ömür Gençel.
Özlemlere son verecek bir kucak huzurla gelse/Fethi Karamahmudoğlu/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Özlemlerimin şarkısı bitmiş gibi sanki/Adnan Ürey/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Adem Şâhin.
Özler de ararsan bulamazsın beni artık/Halil Soyuer/Hicaz/Şarkı/Curcuna/İsmail Demirkıran.
Özlerdi gönül zevk-i dem-i köhne baharı (meyi geh nev-baharı)/Kolağası Rızâ Bey/Hicaz/Şarkı/Aksak/Rif’at Bey.
Özlerim ben seni seninle bile/Gülten Çiçek Tural/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yılmaz Pakalınlar.
Özlerim ben seni seninle bile/Gülten Çiçek Tural/Hüseynî/Şarkı/Düyek/İbrahim Halil Taşkent.
Özlerim ben seni seninle bile/Gülten Çiçek Tural/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İbrahim Halil Taşkent.
Özlesem de seni her an ağlasam da olmaz duyan/Sâlih Korkmaz/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Alâeddin Şensoy.
Özlüyorum seni çok özlüyorum/Şûle Özmen/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Hüseyin Erbay.
Özüm gibi seven kulmuş/Yalçın Benlican/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Bilge Özgen.
Pâdişâha aşkını hem-hâne kıl/Niyâzî-i Mısrî/Bestenigâr/İlâhi/Düyek/Fehmi Efendi (Hoca).
Pâdişahım âsmân kemter gulâmındır senin/Bayatiaraban/Methiye/Ağır Aksak/Rif’at Bey.
Pâdişahım çok yaşa ömrün mezîd olsun müdâm/Isfahan/Methiye/Ağır Düyek/Rif’at Bey.
Pâdişahım etti dünyâyı cülûsun şâd-man/Eviç/Şarkı/Aksak/Hüsâmettin Bey.
Papatyalar söylüyorlar güzel günler gelecek/Cengizhan Altuntaş/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Niyazi Şengül.
Papatyalar sünbüller kanaryalar bülbüller/Çetin Günday/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/İbrahim Köker.
Parça parça beyazlanmış yüreğin (ERCİYES’İM)/Emine Ertem/Karcığar/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Parlak saçını bir gececik okşayabilsem/Santûri Şükûfe Hanım/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Zeki Duygulu.
Parlak yüzüne gıpta eder fecri bu dehrin/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semai/Nasib’in Mehmet Yürü.
Parlayan gözlerimde hasret özlemi/Ahmet Acarer/Hüzzam/Şarkı/Semâî-Curcuna/Arif Sâmi Toker.
Pek arzu eyler görmeyi canım/Hüseynî/Şarkı/Aksak Semâî/Rif’at Bey.
Pek az sürdü yâr ile sohbet gönül/Ahmet Uzel/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Pek cefâcûsun sana yoktur bedel/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Kemânî Rızâ Efendi.
Pek cüdâ düştüm gülümden/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Pek çâresizim baht-ı siyâhkârın elinden/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Selânik’li Ahmet Efendi.
Pek çok insan tanıdım haylice yâran gördüm/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Pek güzeldir gönül kapar/Kemâl Emin Bara/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Hüseyin Sâdettin Arel.
Pek güzelsin ey perî/Eviç/Şarkı/Aksak.
Pek güzelsin ey şeh-i milk-i vefâ/Bayati/Şarkı/Devr-i Revân/Kömürcüzâde Mehmet Efendi H..
Pek hâhişi var gönlümün ey serv-i bülendim/Sultan II. Mahmut (Adlî)/Buselikaşîran/Şarkı/Düyek/Sultan II. Mahmut (Adlî).
Pek içli bir ozan değilim amma/Ahmet Ertürk/Hicaz/Şarkı/Düyek/Vehbi Gül.
Pek muztaribim ey gül-i ter zahm-ı dilimden/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Hasan Fehmi Mutel.
Pek nâziktir ince belin/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Dede Efendi.
Pek nazlısın ey sevgili yetmez mi tehassür/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Pek sevdi gönül bir gül-i nevreste fidanı/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak Semâî/Hacı Fâik Bey.
Pek sevdim efendim seni gâyetle beğendim/Hacı Fâik Bey/Dügâh/Kâr/Hafif-Y. Semâî/Hacı Fâik Bey.
Penbe-i dağ-ı cünûn içre nihandır bedenim/Bestenigâr/Beste/Muhammes/Hacı Fâik Bey.
Penbelikle imtizac etmiş tenin/Mahmut Celâleddin Paşa/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Lem’î Atlı.
Pencere açıldı Bilâl oğlan/Hicaz/R. T./Aksak.
Pencerede bir gül açtı sen misin/Yusuf Yıldırım/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Ali Şenozan.
Pencereden kuş uçtu yandı yürek tutuştu/Hicaz/Türkü/Nim Sofyan.
Penceremden baktığımda karşımda duran ağaç/Mahmut Yazıcı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Metin Everes.
Pencerene bir gül tak tak güzel gözlüm/Aytekin Çolakoğlu/Hüzzam/Türkü/Düyek-Aksak/Aytekin Çolakoğlu.
Pencerenin perdesini aç bana göster yüzünü/Muhlis Sabahattin Ezgi/Hicaz/Şarkı/Aksak/Muhlis Sabahattin Ezgi.
Pencereyi kapatıverdim yağmur dışarda kaldı şaşırdı/Devlet Çelebi Hanım/Hicaz/Fantezi/Yürük Semâî/Münir Nûrettin Selçuk.
Pençe-i gamdan âzâd kıl/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Kemençeci Usta Yani.
Pençe-i gamdan gönül bulmaz rehâ/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Kemânî Sebuh.
Perîşan bir güzellik var yine çeşm-i siyâhında/Hicaz/Şarkı/Aksak/Bîmen Şen.
Perîşan kâkülü âşûb-i candır/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Rif’at Bey.
Pertev-i nûr-i Hüdâ’sın yâ Hüseyn-i nakşibend/Emin Bey/Hüseynîkürdî/İlâhi/Sofyan/Abdülkâdir Töre.
Pervâne olsam dönsem bağında/Karcığar/Şarkı/Türk Aksağı/Arif Sâmi Toker.
Peşinden koşarken yorulan benim/Eyüp Göksu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Haluk Yücel.
Peşinden koştuğumu sevince coştuğumu/Münire Aksaray/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Petek petek varken balın/Yusuf Nalkesen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yusuf Nalkesen.
Peteksiz bal olur mu/Eyüp Uyanıkoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Eyüp Uyanıkoğlu.
Pey-ender-pey meserretle/Ferahnâk/Şarkı/Şarkı Devr-i Revânı/Hüseyin Paşa.
Pınar başında çarşaf yıkar (ALİYE’M)/Erol Sayan/Hüseynî/Türkü/Sofyan/Erol Sayan.
Pınar gibi ak da gel/Engin Çır/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Sadık Selçukkaya.
Pınarın başına varmasın eller/Hüseynî/Şarkı/Sâdi Işılay.
Pınarın başında güller açıldı/Karcığar/Şarkı/Aksak/Mustafa Ağa.
Pınarın başında su verdin içtim (AYŞE’M)/Burhânettin Deran/Hicaz/Şarkı/Düyek/Burhânettin Deran.
Pırıl pırıl bir kalbin var/Suphi İdrisoğlu/Eviç/Şarkı/Sofyan/Suphi İdrisoğlu.
Pinhân ediyorsun niye ruhsârını dilber/Ferahfeza/Fantezi/Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Pîrim Bağdat’da yaşar/Hüzzam/İlâhi/Sofyan.
Pişmân olur da bir gün dönersen bana geri/Ayhan İlter/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İrfan Özbakır.
Postacıdan yine haber çıkmadı unutmandan korkuyorum sevgilim/Leylâ Taş/Hicaz/Fantezi/Sofyan/Ferit Sıdal.
Pür-âteşim açtırma benim ağzımı zinhar/Leylâ Hanım/Hicaz/Şarkı/Aksak/Celâl Bıçakçı.
Pür-günâhım ki sesin kalbime rahmet getirir/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
Pür-hande çiçekler dereler şevk ile çağlar/Acemkürdi/Şarkı/Sengin Semâî/Selânik’li Ahmet Efendi.
Pür-melâlim yok teselli dil-i zârın feryâdına/Ferahnâk/Şarkı/Curcuna/Kanûni Nâzım Bey (âmâ).
Püskül pencereden uçtu/Gülizar/Şarkı/Aksak.
Rabbim yâdı ulu yâddır/Ahmet Yesevî (Hoca)/Hüseynî/İlâhi/Düyek/Güldeniz Ekmen.
Rahat bulamam ney gibi zâr eylemeyince/Bayatibuselik/A. S./Sengin Semâî/Zekâî Dede.
Rahat olsun yüreğin işte sabah oluyor/Sevinç Atan/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Mustafa Coşkun.
Rahatım yok bu dil-i şeydâdan/Isfahan/Şarkı/Curcuna/Hacı Arif Bey.
Rahm eder mi sana sandın a gönül/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Selânik’li Ahmet Efendi.
Rahm edip gözyaşımı silmez misin/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Nûri Halil Poyraz.
Rahm et niyâzımdır sana/Karcığar/Şarkı/Aksak/Dede Sâlih Efendi.
Rahm eyle bakıp hâlime bir kerre a canım/Zeki Duygulu/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Zeki Duygulu.
Rahnedâr ettin dil-i vîrânımı/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Bîmen Şen.
Rakı verme hürmetli/Dilkeşhaveran/Şarkı/Devr-i Hindî/Tanbûri Aziz Bey.
Raks eyleyicek nâz ile ol âfet-i Mısrî/Bayatiaraban/A. S./Sengin Semâî/Hacı Sâdullah Ağa.
Raksa çıktı nâz ile bir nev-civan/Karcığar/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Rast geldim iki câne (MAVİLİ)/Acemaşîran/Türkü/Sofyan.
Rast gelmiş idim dün sana ben semt-i Vefâ’da/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı).
Rastladım ömür boyu aradığım sevgiye/Şinâsi Özdenoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Rüştü Eriç.
Ravza-i hüsnünde güller münkeşit güldükçe sen/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Sâdi Erden (Ûdi).
Ravzana çün yüz süren bulur aman/Abdullah Efendi (Himmetzâde)/Acemaşîran/Tevşih/Düyek/Abdullah Efendi (Himmetzâde).
Ravzana çün yüz süren bulur aman/Abdullah Efendi (Himmetzâde)/Hüseynî/Tevşih/Evsat/Lâtif Efendi.
Razıyım yanımda ol kahrına azâbına/Necdet Dönmez/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Necdet Dönmez.
Recâ-yı vasl için ol gül-izâre/Hicaz/Şarkı/Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Recâ-yı vasl için ol gül-izâre/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Nûri Halil Poyraz.
Rehâ bulmadım zülfün telinden/Gülizar/Şarkı/Ağır Düyek/Dede Efendi.
Rehâ yok bu derd ü gamdan/Hüseynîaşîran/Şarkı/Aksak/Denizoğlu Ali Bey.
Rehgüzâr-ı vaslına rîzân olan dürdâneler/Şâdiye Hanım (Kemânî)/Eviç/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Reh-i aşkında edip kaddimi kütah gönül/Hüzzam/Y. S./Yürük Semâî/Dede Efendi.
Renc-i hâtır vermesin feryâd ü efganlar sana/Ziyâeddin Paşa (Vezir)/Bayatiaraban/Şarkı/Ağır Aksak/Ûdî Ekrem Bey.
Renc-i hâtır vermesin feryâd ü efganlar sana/Ziyâeddin Paşa (Vezir)/Ferahnümâ/A. S./Ağır Aksak Semâî/Hüseyin Sâdettin Arel.
Renc-i hâtır vermesin hiç bir vakit Mevlâ sana/Ferahnâk/Şarkı/Ağır Aksak/Bolâhenk Nûri Bey.
Reng-i âl’i ruhundan almış gül/Hüseynîaşîran/A. S./Ağır Sengin Semâî/Zekâî Dede.
Reng-i Minâ’dan nişandır reng-i dilber gözlerin/Hicaz/Şarkı/Düyek/Fevzi Öget.
Reng-i ruhsârın gören der “gül gibi”/Karcığar/Şarkı/Ağır Aksak/Hacı Arif Bey.
Rengi solmuş atılmış ateşlerde yakılmış./Hâlit Çelikoğlu/Bayati/Şarkı/Düyek/Hasan Esen.
Renk renk açar baharlar/Ertuğul Akçaylı/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Resm-i sûr oldu müheyyâ şâd u handan vaktidir/Mehmet Şâkir Dede/Ferahnâk/Kâr/Muhammes/Dellalzâde.
Resminin karşısında dalıp aldanıyorum/Muhittin Kozanoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Resûl-i müctebâ nesli Rifâi seyyîd Ahmed’dir/Rızâ Kuddûsî/Hüzzam/İlâhi/Düyek/Ali Rızâ Bey (Neyzen).
Reşk-i sûz-i firkat ettim yanmada pervâneyi/Nevres/Evcara/Şarkı/Ağır Aksak/Hâşim Bey.
Revan’ın her yanı al kana döndü (ERİVAN FACİASI)/Hüzzam/Marş/Sofyan.
Rind-i mihnet-perverim meyhâneler ağlar bana/Mehmet Celâl/Hüseynî/Şarkı/Müsemmen/İsmail Demirkıran.
Riya değil sevgim inan bana/Ayten Yavaşca/Hicaz/Şarkı/Değişmeli/Alâeddin Yavaşça.
Riyâ imiş sevgisi o güzelin anladım/Alâeddin Yavaşça/Hicaz/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Riyâsız çeşm-i âhuyu severdim/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Civan Ağa.
Rûh üzgün sensiz/Acemaşîran/Şarkı.
Ruhleri gül saçları sünbül dili bülbül misâl/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Hacı Fâik Bey.
Ruhlerin kıldık temâşa zülf-i anber-fâme dek/Eviç/Beste/Çenber (Ağır)/Zekâî Dede.
Ruhlerin seyredelim berk-i gül-i ter yerine/Acem/Y. S./Yürük Semâî/Kadri Efendi (âmâ).
Ruhsârın üzre tâze hat müşk bû mudur/Bayati/A. S./Ağır Aksak Semâî/Hamparsum Limoncuyan.
Rûhu ezvak ile sarhoş ediyor bir bakışı/Afife Köprülü/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Ferit Tan.
Rûhum aydınlandı kim fağfûra benzermiş teni/Câhit Öney/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Rüştü Eriç.
Rûhum bahar umuduyla dolsun gel/Fethi Karamahmudoğlu/Dügâh/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Rûhum bir uzak hâtıranın uğruna yandı/Bâki Süha Ediboğlu/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Cevdet Çağla.
Rûhum canım sevgilim şimdi nerde/Hicaz/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Rûhum emelim kalb-i nizârım zedelendi/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Rûhum eriyor çırpınıyor nağmelerinden/Ceyda Görk/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Bertan Üsküdarlı.
Rûhum gam içinde ezilir örselenir/Karcığar/Şarkı/Aksak/Ûdî Sâmi Bey.
Rûhum sana ey sevgili kız gizli tapardı/Mustafa Reşit Bey/Bestenigâr/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Rûhum seni sevdi sana yandı sana yârdır/Ahmet Refik Altınay/Dilkeşhaveran/Şarkı/Aksak/Zeki Arif Ataergin.
Rûhum seni sevdi sana yandı sana yârdır/Ahmet Refik Altınay/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Mısır’lı İbrâhim Efendi (Ûdî).
Rûhum şu gelen yılda bile mâziyi andı/Alâeddin Yavaşça/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Rûhum yanıyor aşk ile pervâneye döndüm/M. Cenâni Kandiye/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ferit Sıdal.
Rûhuma hasretin acısı dolsa/Kadri Özsoy/Hicaz/Şarkı/Düyek/Selâhattin İnal.
Rûhuma sunduğun mukaddes günah/Hicaz/Şarkı/Düyek/Nûri Halil Poyraz.
Rûhuma sunduğun mukaddes günah/Neyzen Tevfik Kolaylı/Bayati/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Rûhumda aşkın saklanıp kalsa/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Marko Çolakoğlu (Ûdî).
Rûhumda bahar açmaz oldu gönül/Ahmet Uzel/Bestenigâr/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Rûhumda bahar açtı onun bülbülü sendin/Y. Sinan Ozan/Ferahnâk/Şarkı/Semâî/Artaki Candan.
Rûhumda baharımda açan tatlı emelsin/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Nihat Adlim.
Rûhumda bir duygu yaşatır seni/Muharrem Gerçeker/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Necip Altın.
Rûhumda bu akşam o ilâhi sesi duydum/Acemkürdi/Şarkı/Curcuna/Melâhat Pars.
Rûhumda bu şeb hicr-i visâlin yanıyorken/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Bîmen Şen.
Ruhumda coşan nağmelerin güftesi sensin/Güler Turan/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Hasan Şanlıtürk.
Rûhumda derin yaralar kalbimde derin acılar (GURBET)/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Kemâl Gürses.
Rûhumda gizli bir emel mi arar/Rızâ Tevfik Bölükbaşı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mustafa Çağlar.
Rûhumda gizli bir emel mi arar/Rıza Tevfik Bölükbaşı/Hüzzam/Şarkı/Düyek-Curcuna/Turan Yönaç.
Rûhumda neş’e hayâle daldım/Neveser Kökdeş/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Neveser Kökdeş.
Rûhumda safâ gülleri açmakta benim/Ali Sevim/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Rûhumda senden bir nâle vardır/Mustafa Nâfiz Irmak/Acemkürdi/Şarkı/Yürük Semâî/Cevdet Çağla.
Rûhumdaki ateşi deryâlar söndüremez/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Muzaffer İlkar.
Rûhumdan taşarsın bir pınar gibi/Hicaz/Şarkı/Düyek/Salih Suphi Soner.
Rûhumdan uçan nağmelerim yâre ulaştı/Hayri Tümer/Hüseynî/Şarkı/Türk Aksağı/İbrâhim Tuğberk.
Rûhumu sardı özlem bu sonbahar gününde/Teoman Önaldı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Teoman Önaldı.
Rûhumun ihtiyâcı cânânım./Hüseynîaşîran/Şarkı/Aksak/Râkım Elkutlu.
Rûhun güzel cismin güzel cismin kadar ismin güzel/Tûran Kekevi/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mehmet Nazmi Özalp.
Rûhun mu ateş yoksa o gözler mi alevden/N. Nihal Atsız/Evcara/Şarkı/Aksak/Ahmet Hatipoğlu.
Rûhun şevkîyle sad-çâk oldu her gül yâ Resûlallah/Belîğ/Dilkeşhaveran/Tevşih/Düyek/Hâkan Alvan.
Rûhunda senin rûhuma bir tek güzel eş var/H. F. Süerdem/Hicazkâr/Şarkı/Sengin Semâî/Fahri Kopuz.
Rûhunda şafak sökmeyecek doğmayacak gün/Zeki Duygulu/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Zeki Duygulu.
Rumelinden göçmen gelir durmadan (Göçmenler)/Sadettin Kaynak/Bayati-Buselik-Mahur/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Rûşen et bezmimi artık gözümün nûru görün/Hisarbuselik/Şarkı/Müsemmen/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Rûy-i âlemdir (Rûh-î âlindir) kulûb-ı nâs’ı hep mesrûr eden/Acemaşîran/Şarkı/Devr-i Hindî/Dellalzâde.
Rûy-i siyâhım ile dergâhe huzûr-ı Pîre niyâze geldim/Muhtar Efendi/Hicaz/İlâhi/Düyek/Muhtar Efendi.
Rûy-i tü câm-ı tarâb-ı gül-gûn bâd/Hisarbuselik/Kârçe/Devr-i Revân/Dede Efendi.
Rûy-i zerdimden haber ver ey sabâ yârânıma/Acemkürdi/Şarkı/Curcuna/Kemânî Serkis Efendi.
Rûyinde bu müşkin ben’i./Acemkürdi/Şarkı/Nim Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Rûyini örtmüş görünce saçları pür iltihâb/Hüseynî/Şarkı/Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Rûyinin aksiyle oldu her kadeh bir gül beden/Sâit Çağlar/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Fevzi Demirkol.
Rûz u şeb bu cihan içre eyledikçe geşt ü güzâr/Acemkürdi/Beste/Muhammes/Osep Ağa (Ebeyan).
Rûz u şeb feryâdıma sensin sebeb/Hüzzam/Şarkı/Aksak-D. Hindî/Hâfız İbrâhim Efendi.
Rûz u şeb zârınla giryân olmuşum/Ferahnâk/Şarkı/Ağır Düyek/Rif’at Bey.
Rüyâ gibi bir gün süzülüp gönlüme aktın/Nedim Harmankaya/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/İsmail Safâ Olcay.
Rüyâ gibi bir gün süzülüp gönlüme aktın/Nedim Harmankaya/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semâî/Necmi Pişkin.
Rüyâ gibi bir yazdı yarattın hevesinle/Yahyâ Kemâl Beyatlı/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
Rüyâ gibi hülyâ dolu bir bahçede açsan/Bilge Özgen/Hicaz/Şarkı/Aksak/Bİlge Özgen.
Rüyâ gibi o gülüşün gelip gidip süzülüşün/Ömer Kalafat/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/Râif Somer.
Rüyâ gibi uçan yıllar biraz durun durun biraz/Rüştü Şardağ/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Avni Anıl.
Rüya gibi uçup giden düşler gibi tezce biten/Yusuf Nalkesen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yusuf Nalkesen.
Rüyâ mı gördüm kalbim mi vurdu/Nigâr Gâlib Ulusoy/Acemkürdi/Şarkı/Semâî/Lem’î Atlı.
Rüyâ mı o günler ki nasıl geçti bilinmez/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Sahak Hocasar (Kemânî).
Rüyâda bu şeb yârimin âgûşuna yattım/Mustafa Reşit Bey/Hicazkâr/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Rüyâda gibiyim mutlu bir kişiyim/Erol Sayan/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Erol Sayan.
Rüyada gördüm seni/Mustafa Güney/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Rüyâlarımın kaynağısın sevgili dilber/Abdülkadir Gökmen/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Aksak/Ersin Ali Atlı.
Rüyâmda seninleyim gündüz hayâlinleyim/Tûran Özalp/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Rüyâna dalıp aşkımızın ilk gecesinden./Karcığar/Şarkı/Türk Aksağı.
Rüzgâr bağa estikçe çıkar dağlara ömrün/Turgut Çelik/Bayati/Şarkı/Aksak/Salih Berkmen.
Rüzgâr gibi essin sesin yaşar gönülde ah sesin/Neveser Kökdeş/Hicazkâr (Suzinak)/Şarkı/Semâî/Neveser Kökdeş.
Rüzgâr gibi geçmiş yaradır yıllar içimde/Aydemir Doğan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mustafa Uyan.
Rüzgâr gibi gel fırtınalar gönlümü sarsın/Gündoğdu Duran/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Gündoğdu Duran.
Rüzgâr kırdı dalımı ellerin günâhı ne/Fuat Edib Baksı/Buselik/Şarkı/Düyek/Selâhattin Erköse.
Rüzgâr oldun kırıverdin dalımı/Ali Birinci/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Mehmet Nazmi Özalp.
Rüzgar savurdu turunç dallarını/Zekâi Tunca/Acemkürdi/Şarkı/Semai/Zekâi Tunca.
Rüzgâr susmuş ses vermiyor nedendir/Hâlit Çelikoğlu/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Ziyâ Taşkent.
Rüzgâr uyumuş ay dalıyor her taraf ıssız/Cenap Muhittin Kozanoğlu/Acemkürdi/Şarkı/Yürük Semâî/Refik Fersan.
Rüzgâr uyumuş ay dalıyor her taraf ıssız/Cenap Muhittin Kozanoğlu/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Kâzım Uz (Muâllim).
Rüzgârda uçuşan saçların/Neclâ Peker/Hicaz/Şarkı/Semâî/Adem Şâhin.
Rüzgârdın seninle yarışamadım/İlham Behlül Pektaş/Hicaz/Şarkı/Semâî/Ziyâ Taşkent.
Rüzgarın savurduğu kuru bir yaprak ömrüm/Nakifer Yıldırım/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İbrahim Yeşildağ.
Rüzgârlar önünde hep sen savruldun/Mediha Şen Sancakoğlu/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Rüzgârlara kapılmış kuru yaprak misâli (GURBET)/Zeki Müren/Hüseynî/Şarkı/Semâî/Zeki Müren.
Saatler boyu elele kalsak/Muharrem Gerçeker/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Ergüder Öktem.
Saatler sanki durdu bitmiyor günler aylar (YİNE HASRET BAŞLADI)/Sâhire Tayanç/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Muzaffer İlkar.
Saatlerce başbaşa kaldığımız geceler/Sâdettin Kaynak/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Sadettin Kaynak.
Sabâ gönlüm perîşandır/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Hâfız Yusuf Efendi.
Sabâ ki dest ura ol zülfe müşkinâb kokar/Nedîm/Acem/Beste/Hafif/Enfî Hasan Ağa.
Sabâ yok mu peyâmın ol gül-i bağ-ı cenânımdan/Canfeza/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Sabah akşam karşımdasın/Bestâmi Yazgan/Hüseynî/Ç. Ş./Sofyan/Tâhir Karagöz.
Sabah güneş doğarken kirpiklerin açılır/Gerdaniye/Şarkı/Curcuna/Refik Fersan.
Sabah güneşi doğmuş boyalı konaklara/Acemaşîran/Türkü/Sofyan.
Sabah ol gecelere/Fethi Karamahmudoğlu/Hicaz/Şarkı/Lenk Fahte/Fethi Karamahmudoğlu.
Sabah oldu aman et arz-ı dîdâr/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Sâdi Erden (Ûdi).
Sabah oldu güneş doğdu parlıyor/Hicaz/R. T./Aksak.
Sabah oldu uyansana/Eviç/R. T./Aksak.
Sabah sabah ben zülfümü tararım/Hicaz/R. T./Aksak.
Sabah uyanan ağlar, aşka boyanan ağlar/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Sabah yeli hep yellerin şâhısın/Acem/R. T./Sofyan.
Sabaha karşıdır hep yârini tezkârın ey bülbül/Dilkeşhaveran/A. S./Aksak Semâî/Hasan Fehmi Mutel.
Sabahı olmayan geceler benim/Orhan Altınbaşak/Hüseynî/Şarkı/Düyek-Semâî/Suphi İdrisoğlu.
Sabahın seherde cünbüşe geldim/Pîr Sultan Abdal/Eviçhûzî/Nefes/Sofyan.
Sabahın seherde niyâza (cümbüşe) geldi/Pîr Sultan Abdal/Araban/Nefes/Sofyan.
Sabahın seherinde ben düştüm yollara/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ahmet Gâzi Ayhan.
Sabahla üzerinde bir gonce güzelliği/Aydın Yalkut/Hicaz/Şarkı/Aksak/Zekâi Tunca.
Sabahsız gecelerde hep seni düşünürdüm/Mustafa Eroğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Selâhattin Erköse.
Sabahtan bizim pınara iki gelin üç kız geldi/Âşık Mustafa Gevherî/Hüseynî/Şarkı/Sofyan.
Sabahtan kalktım ki güneş parlıyor (SEFER TÜRKÜSÜ)/Hüseynî/Türkü/Düyek/Ali Rif’at Çağatay.
Sabredenler muradına ermişler/Cemâl Sâfi/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Sabreyleyemem ol güle “canım”demedikçe/Eviç/A. S./Aksak Semâî/Osman Ağa.
Sabrım bile isyân etti şimdi hangi yerdesin/Ünsal Silleli/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ünsal Silleli.
Sabrımı gamzelerin sihr ile târâc edeli/Nazif Surûri Bey/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Bîmen Şen.
Sabrımı özlemli yıllara saldım/Semrâ Nazlıben/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Yılmaz Yüksel.
Saç saçlarını aman perîşân/Acemkürdi/Şarkı/Yürük Semâî/Selânik’li Ahmet Efendi.
Saçı düşer beline kına yakar eline/Ferhat Sarmusak/Bayatiaraban/Şarkı/Oynak/Ferhat Sarmusak.
Saçı kumral gözü mavi adı Ebrû kızımın/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Saçımı oksadığın tanrıya yalvardığın/Münire Aksaray/Acemaşîran/Şarkı/Nim Sofyan/Aydın Şengül.
Saçın bükümleri gönül bağıdır/Mustafa İsmet Münir Bey/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Hâfız Yusuf Efendi.
Saçına güllerden taçlar ördüğüm/Faruk Şâhin/Buselik/Şarkı/Sofyan/Faruk Şâhin.
Saçına taktığın mor menekşeler/Aydemir Doğan/Hicaz/Şarkı/Semâî/Necip Altın.
Saçının her teline ben âşıkım/Mehmet Erbulan/Buselik/Şarkı/İbrâhim Özoral.
Saçının tellerine bütün ömrümü taktım/Esen Özbek/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Teoman Alpay.
Saçlarıma ak düştü sana ad bulamadım/Ramazan Gökalp Arkın/Buselik/Şarkı/Düyek-Aksak/Sadettin Kaynak.
Saçlarıma bakmayın aklar niye çoğaldı/Bekir Mutlu/Hicaz (Hümâyun)/Şarkı/Düyek/Uzman Sağlık.
Saçlarıma düşse de kar içimde bir heyecan var/Uğur Gür/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Arif Sâmi Toker.
Saçlarıma düşse de kar içimde bir heyecan var/Uğur Gür/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/S. Sabri Berk.
Saçların aşkımın örgüsü gibi/Mehmet Erbulan/Hüseynî/Şarkı/Semâî/Ferit Sıdal.
Saçların dağılmış görünmez yüzün/Gökhan İpek/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Pakalınlar.
Saçların omuzunda dalgalanırken/Muharrem Gerçeker/Hicaz/Şarkı/Düyek/Kenan Günel.
Saçlarına kar yağmış gözlerin hala güzel/Yusuf Yıldırım/Hicaz (Hümâyun)/Şarkı/Düyek/Saim Gümüş.
Saçlarına nur yağmış dünyanın güzel kızı/Hüseyin Emin Öztürk/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Amir Ateş.
Saçlarında ıtırlaşıp savrulanı istiyorum/Fethi Karamahmudoğlu/Karcığar/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Saçlarında sırma saklı parlar altın teli gibi/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Mediha Şen Sancakoğlu.
Saçtı ateş sîneme bir çeşm-i âfet bakışı/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Hacı Fâik Bey.
Safâ geldin erenler muhabbet eyleyen câna aşk olsun/Sefil Abdal/Hicaz/Nefes/Devr-i Revân.
Safâyı aşkı kim anlar kiminle söyleşelim/Mehmed Sıddıyk Efendi/Eviçmaye/Beste/Ağır Çenber/Alâeddin Yavaşça.
Sâf-be-sâf olsun dizilsin meclise meh-pâreler/Eviç/Şarkı/Devr-i Hindî/İzzettin Hümâyi Elçioğlu.
Saffet-i kalple kapıldım aşkın âlâsına/Acemaşîran/Şarkı/Devrihindî/Nasib’in Mehmet Yürü.
Safha-i sadrında dâim âşıkın efkârı Hû/Cemâl-i Halvetî/Hicaz/İlâhi/Devr-i Hindi/Ahmet Hatipoğlu.
Safha-i sadrında dâim âşıkın efkârı Hû/Cemâl-i Halvetî/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Cihangirî Dede (Ahmet Efendi).
Sağ yanımda bir güzel gözleri kömür gibi/Aytekin Çolakoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Aytekin Çolakoğlu.
Sahbâ-i lebin ağzıma ver câm-ı cem-âsâ/Gerdaniye/Beste/Fahte/Neyzen Rızâ Bey.
Sahil gecenin gölgesi altında uyuklar/Acemkürdi/Şarkı/Semâî-Sofyan/Sadettin Kaynak.
Sâhilde bu şeb yâr ile bir zevkini sürdüm/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Sâhilde gönlümce yürür giderken gözümde canlanır bir başka mevsim/Hasan Soysal/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Hasan Soysal.
Sâhilde gördüm seni mehtâbı seyrederken/Galip Uzunca/Ferahfeza/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Sâhilden uzaklaştık elin şimdi elimde/Mûnis Fâik Ozansoy/Hüzzam/Şarkı/Yürük Semâî/Münir Nûrettin Selçuk.
Sâhile pek yakın bir yuva kurdum/Yesârî Asım Arsoy/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Yesârî Asım Arsoy.
Sâhilin eşsiz beldesi mutluluk bekler herkesi (GÖRELE’M)/Fethi Karamahmudoğlu/Karcığar/Şarkı/Raks Aksağı/Fethi Karamahmudoğlu.
Sahn-ı çemen geşt ü güzâr eyledi bülbül/Gerdaniye/A. S./Aksak Semâî/Neyzen Rızâ Bey.
Sahn-ı gülşen tâzelendi tâze sohbet vaktidir/Dügâh/Beste/Sakîl/Hamparsum Limoncuyan.
Sahra tutuşur sırrına fâş eylese Mecnûn Leylâ ona mahrem/Mustafa Tahralı/Evcara/Y. S./Yürük Semâî/Alâeddin Yavaşça.
Sahra tutuşur sırrına fâş eylese Mecnûn Leylâ ona mahrem/Mustafa Tahralı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
Sakın âşık olma kızım ateşlerde yanarsın/Betül Yücer/Hüseynî/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Sakın dünyâya aldanma/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Isfahan/İlâhi/Düyek/Zekâî Dede.
Sakın terketme beni/Hicaz/Şarkı/Düyek.
Sâkıyâ mest-i müdâm eylesen olmaz mı beni/Eviçbuselik/Y. S./Yürük Semâî/Dede Efendi.
Sâkıyâ mey sun ki bir gün lâlezâr elden gider/Sultan II. Mehmet (Avnî)/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Melâhat Pars.
Sâkıyâ mey sun ki bir gün lâlezâr elden gider/Sultan II. Mehmet (Avnî)/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Turhan Toper.
Sâkıyâ sun bâde-i lâ’lin bana/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Hacı Fâik Bey.
Sâkıyâ şevk-i rûyinle çakalım/Bayatiaraban/Köç./Aksak/Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi).
Sâkî be-nûr-i bâde ber-efrûz-i câm-ı mâ/Hâfız-ı Şîrâzî/Ferahnâk/Kâr/Hafif/Şâkir Ağa.
Sâkî bu fenâ âleme meyhâne desinler/Ferahfeza/Şarkı/Türk Aksağı/Ali İçinger.
Sâkî bu fenâ âleme meyhâne desinler/Hicaz/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Sakî bu fena âleme sen fasl-ı emelsin/Ahmet Uzel/Isfahan/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Sâkî bu gece bâde-i hamrâya dokundu/Hicaz/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Sâkî çekemem va’z-ı zarîfâneyi boş ko/Münif-i Antakî/Evcara/Y. S./Yürük Semâî/Küçük Mehmet Ağa.
Sâkî ki sen oldun su şarâb oldu demektir/Fuat Hulûsi Demirelli/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Fehmi Tokay.
Saki yetiş efkârımı dindir bu gece/Yılmaz Karakoyunlu/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/M. Sabri Akçagül.
Sâkî yetiş imdâda gel/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Giriftzen Asım Bey.
Sâkî yine bir sâgar ile bâde-feşandır/Dilfürûz/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Sâkî yine gel kendini bir mey gibi sun/Yılmaz Karakoyunlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Yılmaz Karakoyunlu.
Sâkin geceler ömrümün âlâmını söyler/Karcığar/Şarkı/Aksak/Ferit Tan.
Sâkîye sitem etme boşalmış diye câmın/Ercüment Berker/Bayati/Şarkı/Yürük Semâî/Ali Şenozan.
Sâkîye sitem etme boşalmış diye câmın/Ercüment Berker/Ferahfeza/Şarkı/Türk Aksağı/İsmail Baha Sürelsan.
Sakladım söylemedim derdimi her derdi unuttum/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Bîmen Şen.
Saklama boşuna geçiyor zaman/İrfan Türkoğuz/Hüzzam/Fantezi/Düyek/Fâruk Şâhin.
Saklarım sînede her an seni cânım diyerek/Reşat Özpirinçci/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Saklıyor içimde yüzen hayâli/Serpil Koca/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Necip Altın.
Salacaktan bastım yelkenlere/İbrahim Ekdemir/Hicaz/Şarkı/Düyek/İbrahim Ekdemir.
Salınıp seyran yerine çıkan dilber kiminsin sen/Karacaoğlan/Karcığar/Köç./Aksak/Kasım İnaltekin.
Sâlik meratip kat’eder tekrarı Hû yâ Hû ile/Senâî/Hüzzam/İlâhi/Sofyan/Ahmet Hatipoğlu.
Salli alâ Muhammedü’l Muhtar/Hüseynî/Salât/Sofyan.
Samsun gülü gonca iken koklanır/Yesârî Asım Arsoy/Gerdaniye/Şarkı/Sofyan-Düyek/Yesârî Asım Arsoy.
Samsun’dan bir ışık vatana Samsun’dan ilk adım/Selâhattin İçli/Buselik/Şarkı/Sofyan/Selâhattin İçli.
Samur saçlım (kaşlım) nâzik-edâdır/Hicaz/Şarkı/Aksak/Tanbûri Ali Efendi.
Sana açtım ellerimi/İsmail Demir/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Erdoğan Berker.
Sana aşık olduğumu fark eder etmez/Ali Coşkun/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/Amir Ateş.
Sana bağlandımsa suçlu ben miyim/Süleyman Sandal/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/İlgün Soysev.
Sana bahar yağmuru diyorlar yanılıp da/Orhan Kızılsavaş/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Sana baktım yine üzgün yine ağlar gibisin/Ali Sevim/Buselik/Şarkı/Semâî/Ömür Gençel.
Sana baktım yine üzgün yine ağlar gibisin/Ali Sevim/Hicaz/Şarkı/Aksak/Suphi İdrisoğlu.
Sana baktım yine üzgün yine ağlar gibisin/Ali Sevim/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/İsmâil Akçapınar.
Sana baktım yine üzgün yine ağlar gibisin/Ali Sevim/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Şeref Çakar.
Sana ben gönlümü verdim-verelden böyle mehcûrum/Enderûnî Vâsıf/Buselik/Şarkı/Aksak/Tâhir Ağa.
Sana ben safvet-i kalbimle perestiş ederim/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Klârnetçi İbrâhim Efendi.
Sana bend olmak ey serv-i sehî âzâde-serliktir/Buselik/Şarkı/Şarkı Devr-i Revânı/Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı).
Sana benden efendim tuhfe-i cânım selâm olsun/Hüseynî/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Sana benim gibi yâr ne bulunur ne olur/Mustafa Ünal Yılmazer/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mustafa Ünal Yılmazer.
Sana benzer bu gülşende gül-i nâzikterin olmaz/Dilnişîn/A. S./Aksak Semâî/Neyzen Ali Rızâ Efendi (Şeyh).
Sana bilmem ki nasıl söylemeli/Vâhit Özaydın/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Amir Ateş.
Sana bin can ile bağlandı gönül râm oldu/Bedri Gürsoy/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Sana bir bûse vermedim diye nasıl kızarsın istemedin ki/Hikmet Münir Ebcioğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sâdettin Öktenay.
Sana bir şarkı bıraktım beni ansın diyerek/Taner Çağlayan/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Cavit Ersoy.
Sana can ü gönülden vuruldum/Nilgün Yıldıran/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mustafa Coşkun.
Sana canım feda ettim ey bi vefa/Hüzzam/Şarkı/Aksak-S. Semai/Şekerci Udi Cemil Bey.
Sana cennet diyorsun kahrım acım yok Tanrım/Yılmaz Karakoyunlu/Bestenigâr/Şarkı/Curcuna/Salih Suphi Soner.
Sana da yeterdi bu garip gönlüm/Turgay Akalın/Hicaz/Şarkı/Düyek/Turgay Akalın.
Sana dehrin gelse bile bütün âlâmı şâyet/Ahmet Uzel/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Sana derim allı gelin has gelin/Karacaoğlan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Sana dil verdim ise yık da harab et mi dedim/Hasan Rüşdi Bey/Eviçmaye/Yürük Semai/Yürük Semai/Alâeddin Yavaşça.
Sana dildâdedir canım efendim/Dilkeşhaveran/Şarkı/Aksak/Zeki Arif Ataergin.
Sana duygularımı sana hasretimi/Nazan Şara Şatana/Hüseynî/Türkü/Nim Soyan/Mustafa Coşkun.
Sana dün bir tepeden baktım (AZİZ İSTANBUL)/Yahyâ Kemâl Beyatlı/Hicaz/Şarkı/Semâî/Münir Nûrettin Selçuk.
Sana eller”ne güzelsin”demesin kıskanırım/Fâruk Kayacıklı/Acemkürdi/Şarkı/Curcuna/Fâruk Kayacıklı.
Sana ey yâr-i hal-âgâh/Hicaz/Şarkı/Aksak/Medenî Aziz Efendi.
Sana gel sevgilim ol kalbime gir diyemem/Uğur Gür/Hicaz/Şarkı/Aksak/Engin Çır.
Sana giden yolları aşamadım say/Uğur Gür/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Necip Gülses.
Sana gönlümü verdim istemem almam dedin/Uğur Gür/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Karakoyunlu.
Sana gönül verdim beni bırakma/Mustafa Nâfiz Irmak/Karcığar/Şarkı/Aksak-T. Aksağı/Selâhattin Pınar.
Sana gül verenleri gönül mü verdi sandın/Engin Çır/Hüzzam/Şarkı/Aksak (Yürük)/Gündoğdu Doğan.
Sana güzel şeyler söylemeliyim/Orhan Kızılsavaş/Aşkefza/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Sana hâlâ açık kapım bir gün döner gelir diye/Şâdi Kurtuluş/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Sana hasret gidecek rûhumu şâd et güzelim/Kemâl Özalp/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Adem Şâhin.
Sana hasret gönlümü hep kederler kapladı/Yalçın Benlican/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mahmut Oğul.
Sana hem en uzak hem en yakınım (ANLATABİLSEM)/Nâmık Kemâl Aktan/Hüzzam/Şarkı/Sofyan-Semâî/Nâmık Kemâl Aktan.
Sana herkes cefâ eyler ko gönülden eylesinler/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ahmet Uzel.
Sana içten bağlandım bir ilâh gibi taptım/Nezihe Becerikli/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Sâdun Aksüt.
Sana inansam da inanmasam da (YAĞMUR BAKIŞLI)/Fuat Edip Baksı/Hisarbuselik/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Sana kavuşmak için bir şey yapamıyorum/Saadet Vural/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Dursun Karaca.
Sana kul olmaya geldim güzelim/Hasan Kaya Manioğlu/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Nûrettin Demirtaş.
Sana n’oldu gönül şâd olmuyorsun/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Lütfi Bey (Mızıka’lı).
Sana olan aşkımı bir bilene danıştım/Cemâl Sâfi/Hüseynî/Şarkı/Yürük Semâî/Alâeddin Yavaşça.
Sana olan aşkımı söylemedim/Aslan Hepgür/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Aslan Hepgür.
Sana olan sevgimi bir gün anlayacaksın/Şâdıman Süeroğlu/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Mustafa Malay.
Sana olan sevgimi eller ile bir tutma/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Sana olmaz benden yâr benim ölmez aşkım var/Teoman Önaldı/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Curcuna/Teoman Önaldı.
Sana öyle derinden bağlıyımki cânânım/Mediha Şen Sancakoğlu/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Sana öyle muhtâcım biricik sultânımsın/Gülten Çiçek Tural/Acemkürdi/Fantezi/Sofyan/Alâeddin Pakyüz.
Sana sevgim kalmamış benim saygım aşkıma/Rıdvan Okyar/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/İsmâil Demirkıran.
Sana takrir-i hâl ettim/Arabanbuselik/Şarkı/Aksak/Şâkir Efendi.
Sana vardır bir sözüm meleğim/Karcığar/Şarkı/Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Sana verdim bu gönül tahtını dem sür diyerek/Mehmet Tûran Yarar/Hicaz/Şarkı/Semâî/Metin Everes.
Sana verdim bu gönül tahtını dem sür diyerek/Mehmet Tûran Yarar/Hicazkâr/Şarkı/Semâî/Akın Özkan.
Sana yapılmış şarkı yazılmış şiirdesin/Bertan Üsküdarlı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Bertan Üsküdarlı.
Sana yok hiç diyecek söz meleğim/Ahmet Uzel/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Sana yolladığımı mektuplarımı/Tümay Başer Üçok/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Sanadır yolları kalbin sana hep sevgi sunar/Mustafa Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Mustafa Ünal Yılmazer.
SANDAL (Gönlüm düşüyor çırpınarak.)/Turgut Tarhan/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/İsmail Baha Sürelsan.
Sandalım geliyor varda/Hicaz/Kanto/Sofyan.
Sandalım uçar gider/Hicaz/Türkü/Sofyan.
Sandın ki zaman günleri bir bir koparınca/Güngör Fahri Tüzün/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Mehmet Nazmi Özalp.
Sanırım ismini kuşlar heceler/Yahya Kemal Beyatlı/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/İsmail Birateş.
Sanki ben aşkı tanımaz mıydım/İbrahim Umut/Hicaz/Şarkı/Düyek/İbrahim Umut.
Sanki ben gülecektim aşkından ölecektim (ELVEDA DOST.)/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Zeki Duygulu.
Sanki bir ses derinden hasret muhtemel diyor/Halil Soyuer/Ferahfeza/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Sanki bir ses derinden hasret muhtemel diyor/Halil Soyuer/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ferit Sıdal.
Sanki bülbül ötüyor gülüşünde yasemin gül bitiyor/Güzide Taranoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Yücel Aşan.
Sanki hasret şu kalbimde/Sami Derintuna/Bayati/Şarkı/Sofyan/Ömür Gençel.
Sanki hicran perdesiydim sustu sazlar doymadan/Turgut Çelik/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Erdinç Çelikkol.
Sanki hiç bitmeyecek yarınsız gün gibi/Meral Güney Bozdoğan/Acemkürdi/Şarkı/Semai/Fahri Bulut.
Sanma açıp sînemi şerh edecek yâre yok/Mahmut Râtib Bey/Isfahan/Şarkı/Yürük Semâî/Zekâî Dede.
Sanma başka bir sevgiyle şu kalbimi avuturum/Aşkın Tuna/Bayati/Fantezi/Sofyan/Halil Karaduman.
Sanma bir çift söz ile gönlümü alacaksın/Güler Turan/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Suphi İdrisoğlu.
Sanma cânım herkesi sen sâdıkâne yâr olur/Sultan Selim (Yavuz-Selîmî)/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Kaya Bekat.
Sanma canım herkesi sen sadıkane yar olur/Yavuz Sultan Selim/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/İrfan Doğrusöz.
Sanma cevrin güzelim gönlümü yıktı aşkı/Çârgâh/Şarkı/Müsemmen/Hüseyin Sâdettin Arel.
Sanma derd-i hasretinle gözlerimdir ağlayan/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Zeki Arif Ataergin.
Sanma gayri râh olur/Muzaffer Ozak (Aşkî)/Hicazkâr/İlâhi/Düyek/Zeki Altun (Hâfız).
Sanma güldürdü bu gönlüm âşık-ı bî-çâreyi/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ahmet Uzel.
Sanma hasret çekmiyorum günü güne ekliyorum/Nadide Gülpınar/Hicaz/Şarkı/Aksak/İsmail Ötenkaya.
Sanma ki arayıp sorarım seni/Ercan Akbay/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Sanma ki ayrılan hep acı çeker/Sâmi Derintuna/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/İsmâil Demirkıran.
Sanma ki döndüm artık yeminimden sözümden/Sami Derintuna/Hüzzam/Şarkı/Değişmeli/Elisabet Gençel.
Sanma ömrün her demi ilkbahar yazla geçer/İbrahim Halil Taşkent/Hicaz/Şarkı/Düyek/Halil İbrâhim Taşkent.
Sanma sitem ettim sana uzaklara gittin diye/İrfan Türkoğuz/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/M. Fatih Salgar.
Sanma şâhım alemi sen sadıkane yar olur/Yavuz Sultan Selim Han/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Sanma şâhım herkesi sen sâdıkâne yâr olur/Sultan Selim (Yavuz-Selîmî)/Bayati/Şarkı/Müsemmen/Erdinç Çelikkol.
Sanma şâhım herkesi sen sâdıkâne yâr olur/Sultan Selim (Yavuz-Selîmî)/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Ali Şenozan.
Sanma şahım herkesi sen sadıkâne yar olur/Yavuz Sultan Selim/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Burhan Durucu.
Sanma te’min eyledin cânâ beni/Isfahan/Şarkı/Ağır Aksak/Bîmen Şen.
Sanman ki mugan zâhide sunarlar/Hisar/A. S./Aksak Semâî/Itrî (Buhûrizâde Mustafa Efendi).
Sarardı birer birer güller gönül bağımda/İbrahim Halil Taşkent/Bestenigâr/Şarkı/Düyek/İbrahim Halil Taşkent.
Sarardım ben sarardım senin için sarardım/Hüseynî/Türkü/Sofyan.
Sararken ruhumu hicran ateşi/Özcan Korkut/Hicaz/Şarkı/Düyek/Özcan Korkut.
Sardım bugün yâri kendimden geçtim (AŞKINLA DOLDUN)/Kâzım Narmanlı/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Kâzım Narmanlı.
Sarı bir şal sarıyor gönüllere sonbahar/Hasan Oral Şen/Hüseynî/Şarkı/Değişmeli/Alâeddin Yavaşça.
Sarı çiçek mor çiçek/Eviç/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Sarı giymiş kanarya el girmesin araya/Siyâmi Özel/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Nihat Adlim.
Sarı gülün dikenleri hep kalbimi kanatıyor/Fevzi Şahingöz/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Suat Yıldırım.
Sarı ipek saçlarını ellerimle dağıtsam/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Mısır’lı İbrâhim Efendi (Ûdî).
Sarı kız yanağında alları/Nedim Uçar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mustafa Malay.
Sarı kurdelem sarı/Fahri Kayahan/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Fahri Kayahan.
Sarı lira takayım gerdanına/Yılmaz Pakalınlar/Hicaz/Kanto (Şarkı)/Aksak/Pınar Köksal.
Sarı mimoza’msın sen benim/Alâeddin Yavaşça/Hicazkâr/Şarkı/Semâî/Alâeddin Yavaşça.
Sarı perçemini sevdiğim dilber yıldız yıldız ırak olsan sen bana/Münevver Erilmez/Gülizar/Şarkı/Nim Sofyan/İsmâil Ötenkaya.
Sarı saçlı bir civâne/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Sarı sırma saçını/Refik Özcan/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Yılmaz Yüksel.
SARI ZAMBAK (Yeniköy’de bir kız gördüm)/Yesârî Asım Arsoy/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Yesârî Asım Arsoy.
Sarışın ay gibi tâbân o güzel çehrende/Nâzım Özgünay (Florina’lı)/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Zeki Arif Ataergin.
Sarışın ince bir kız/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Muzaffer İlkar.
Sarıyor rûhumu bir kor gibi candan bakışın/Niyâzi Ersan/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Yücel Aşan.
Sarmaşıklı sâhillere ay ışığı vuruyor/Yesârî Asım Arsoy/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Yesârî Asım Arsoy.
Sarmış yine zulmet gecenin ufkunu birden/Dilkeşhaveran/Şarkı/Curcuna/Mısır’lı İbrâhim Efendi (Ûdî).
Sarsam kolumu boynuna bir bûseni alsam/Yesârî Asım Arsoy/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Yesârî Asım Arsoy.
Sarsam seni gönlümce güzel bahtıma kansam/Vecdi Bingöl/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Savrulur aklım başımdan sen esersin her fasıl/Bekir Sıdkı Erdoğan/Ferahfeza/Şarkı/Devr-i Hindî/Amir Ateş.
Savurdu düşmanı döktü denize (ATATÜRK MARŞI)/Kâzım Narmanlı/Çârgâh/Marş/Nim Sofyan/Kâzım Narmanlı.
Sayd eden bu kalb-i meftûnumu çifte benlidir/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Leon Hancıyan.
Sayd eder bin dili bir dâm ile zülf-i siyâhın/Dügâh/Y. S./Yürük Semâî/Şeyhülislâm Es’ad Efendi.
Sayd eyledi bu gönlümü bir gözleri âhû/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Hacı Arif Bey.
Sayd old gönül aşkına âh hayli zamandır/Kenan Rifâi/Hüseynî/Yürük Semai/Yürük Semai/Salih Berkmen.
Sâye saldı ehl-i îman üstüne/İsmail Hakkı (Bursavî)/Eviç/İlâhi/Aksak/Zeki Altun (Hâfız).
Sâyebânısın bu dîn ü devletin/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yusuf Paşa.
Sâyen efendim pek lâübâli/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Hâfız Yusuf Efendi.
Sâyesinde şimdi âlem şâd ü hurrem ser-te-ser/Dilkeşhaveran/Şarkı/Ağır Aksak/Zekâî Dede.
Sâyezedân serv-i sehî dûş-i nihan kenâr-ı mâ/Acembuselik/Y. S./Yürük Semâî/Küçük Mehmet Ağa.
Sayfaların arasında kuru gül gibi/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Ömür Gençel.
Saymadım aşkınla olan yılları/Vural Şahin/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Gürdal İnan.
Saysam gece gündüz çekilen mihneti bitmez/Bestenigâr/Şarkı/Ağır Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Sâzendeler âheng etsin içilen mey şarab olsun/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Şemsettin Ziyâ Bey.
Sâz-ı sînem ile ben nağmeler îcâd edeyim/Leylâ Saz/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Sazımda benim gözyaşımın selleri vardır/Sabahattin Volkan/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Sabahattin Volkan.
Sazımda niyâzımda âhımda hep sen varsın/Mefharet Atalay (Yıldırım)/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Nûri Halil Poyraz.
Sazımdaki her telden anlattım sana/Özdemir Kiper/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Mustafa Günay.
Sazımdaki türkülere tel eylesem güzel seni/Erol Kavşit/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Sazımın teline bir haller oldu/Güzide Taranoğlu/Buselik/Şarkı/Sofyan/Yücel Aşan.
Sazlar çalınır Çamlıcanın bahçelerinde/Yesârî Asım Arsoy/Hicaz/Şarkı/Aksak/Yesârî Asım Arsoy.
Sazlar dile gelsin de bu dem hüznümü çalsın/Ceyda Görk/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Bertan Üsküdarlı.
Sazlar kırılan gönlümüzün hüznünü inler/Orhan Rahmi Gökçe/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Melâhat Pars.
Sebeb oluyorsa felek sana hasretime/Hicaz/Şarkı/Düyek/Menşûre Tunay.
Sebeb sevdâ-yı aşkın âh ü zâre/Eviç/Şarkı/Aksak/Râif Korel (Kanûni).
Sebebini sorma sana gelirken elimde güllerle her akşam üstü/Faruk Şâhin/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Faruk Şâhin.
Sebep ne bakmıyor yârim yüzüme/Sermet Efendi/Bayati/Şarkı/Aksak/Markar Ağa.
Sebep sensin gönülde her melâle/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Sebep yokken neden küstün/Hasan Soysal/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Hasan Soysal.
Sebil edip yıllarımı/Sadık Atay/Hicazkâr/İlahi/Sofyan/Bilge Özgen.
Seher vakti erken erken/Sevinç Atan/Hüseynî/Ç. Şarkısı/Düyek/Ertuğrul Ottekin.
Seher vakti esen yeller bana seni hatırlatır/Mehmet Erbulan/Buselik/Fantezi/Aksak/Rıdvan Tandoğan.
Seher vakti garip garip ötme bülbül/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Kemâl Gürses.
Seher vakti gizli gezdim bir bağı/Turgut Çelik/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ömür Gençel.
Seher vakti senin ah ü zârından (YILDIZ)/Hüseynî/Türkü/Sofyan.
Seher vaktinde bülbüller coşup Allah’ı zikreyler/Nûri Baş/Buselik/İlâhi/Düyek/Zeki Altun (Hâfız).
Seherde açılan güller nedendir./Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Hüzzam/İlâhi/Düyek/Cinuçen Tanrıkorur.
Seherde indim ben bağa/Hicaz/Türkü/Nim Sofyan.
Seheri kâ kâ/Hicaz (Uzzâl)/Kâr/Hafif/Hind Eseri.
Selâm olsun bizden güzel dünyâya/Ahmet Hamdi Tanpınar/Evcara/Şarkı/Düyek/Suphi İdrisoğlu.
Selam size selam size/Sadettin Kaynak/Hüseyni-Uşşak/Şarkı/N. Sof.-Sem./Sadettin Kaynak.
Selânik kahbe Selânik/Gerdaniye/Köç./Aksak.
Selim Han oldu hünkar (Cenk Türküsü)/Sadettin Kaynak/Hüseynî/Türkü/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Semâda ay yüzlüm seni âlemde nûr sandım/Güldeniz Ekmen Agiş/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Güldeniz Ekmen Agiş.
Semine’min gül gibidir kolları/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Fâiz Kapancı.
Sen ağlama ben olurum üzülen/Fatma Onur/Hicaz/Şarkı/Aksak/İsmâil Ötenkaya.
Sen akşamlar kadar büyülü sıcak/Ahmet Hamdi Tanpınar/Hicazkâr/Şarkı/Değişmeli/Bilge Özgen.
Sen allar giymişsin olmuşsun melek/Gerdaniye/Köç./Sofyan.
Sen artık o efsâne değilsin/Fethi Karamahmudoğlu/Hüzzam/Şarkı/Fahte/Fethi Karamahmudoğlu.
Sen arzu ettin bu ayrılık senden eserdir/Selim Aru/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Osman Nihat Akın.
Sen âşık olamazsın gökte kaç yıldız var bilmiyorsun/İlham Behlül Pektaş/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Avni Anıl.
Sen âşık-ı nâzende eda yar-ı ezelsin/Ahmet Uzel/Hicazkâr/Şarkı/Sengin Semâî/Ahmet Uzel.
Sen ayn ı ıyânımsın vârımda sen ey rûhum/İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Sen baharı bana sor/Hasan Soysal/Hicaz/Şarkı/Semâî/Hasan Soysal.
Sen baharsın mevsim bahar saçına güller tak/Nejat Tezcan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sâdun Aksüt.
Sen baharsın sen çiçeksin/Namık Kemal Aktan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Namık Kemal Aktan.
Sen bahçemde açılan gülsün sevgili yavrum/Rüştü Güner/Hicaz/Ç. Ş./Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Sen bakardın penceremden yollara/Amir Ateş/Buselik/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Sen bana ben sana umut vermiştik/Sâlih Korkmaz/Acemaşîran/Şarkı/Semâî-Aksak/Alâeddin Şensoy.
Sen bana evvel ne lütufkâr idin/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Sen bana vâ’d-i visâl ettin de zâlim gelmedin/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Nikoğos Ağa.
Sen bana yâr ol ki gönlüm bir dahî yâr istemez/Isfahanek/Beste/Çenber/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Sen bende doğan bestelerin müjdesisin/Ümit Gürelman/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Amir Ateş.
Sen bende ne leylâk ne karanfil ne de sünbülsün/Ümit Gürelman/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Ümit Gürelman.
Sen beni bir bûseye ettin fedâ/Mahmut Celâleddin Paşa/Hicaz/Şarkı/Aksak/Lâtif Ağa.
Sen benim aşkımı bilinceyedek davetsiz habersiz gelinceyedek/Mehmet Erbulan/Hüzzam/Fantezi/Nim Sofyan/Rıdvan Tandoğan.
Sen benim ecelim sen benim âhım/Hülyâ Şenkul/Hicazkâr/Fantezi/Düyek/Bilge Özgen.
Sen benim gönlümde sonsuz ölmeyen bir bestesin/Eşref Zafer Kıralıoğlu/Acemkürdi/Şarkı/Devr-i Hindi/Eşref Zafer Kıralıoğlu.
Sen benim her şeyim kar çiçeğimsin/Z. Z. Levent Topçuoğlu/Hicaz/Şarkı/Semai/Z. Z. Levent Topçuoğlu.
Sen benim için nefes kokladığım çiçeksin/Ahmet Ülkü/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ahmet Ülkü.
Sen benim son ilkbahârım kokladığım tek gülümsün/Osman Nûri Özpekel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Osman Nûri Özpekel.
Sen benim sonbaharım olma sakın/Ali Tuna/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Necdet Dönmez.
Sen bezmimizin neş’esi ol gitme bu akşam/Hüzzam/Şarkı/Teoman Alpay.
Sen bilirsin çilemdir o ceylân yetiş/Turgut Çelik/Hisarbuselik/Ağır Semai/Ağır Semai/Erdinç Çelikkol.
Sen bir gönül eri isen yorulmaya ne hakkın var/Hüsamettin Olgun/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Sen bir gül idin bülbül-i âvâre de bendim/Dilkeşhaveran/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Sen bu aşkın kıymetini bilmedin/Vural Şahin/Hüseynî/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Sen bu yerden gideli ey saçı zer/Recâizâde Mahmut Ekrem/Hicaz/Şarkı/Aksak/Şevkî Bey.
Sen bugün ağyâr ile gezdin merak oldu bana/Dilnişîn/Şarkı/Ağır Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Sen bulut ben yağmur damlası olayım/Mustafa Celâlettin Sarı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ercan Karadamlı.
Sen bunda garip mi geldin/Yunus Emre/Gerdaniye/Şarkı/Sofyan/Sadettin Çevik.
Sen bütün sevgilerin üstünde bir yerdesin/Orhan Kızılsavaş/Aşkefza/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Sen cânânına cânân efendim/Ahmet Uzel/Eviç/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Sen cevrine ol yâri peşîmân edemezsin/Acemaşîran/Şarkı/Yürük Semâî/Mustafa Sunar.
Sen çok uzakta ben senden ayrı/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Raks Aksağı/Mediha Şen Sancakoğlu.
Sen dağların Güleser’i/Osman Kaya/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ferit Sıdal.
Sen de anlat bana hicrânını kalbin bırak ağlasın/Hasan Soysal/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Hasan Soysal.
Sen de benim gibi sev aşk dağlasın rûhunu/Ragıp Gönülşen/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Turan Yalçın.
Sen de benim gibi sevdiysen eğer gelmişi geçmişi bir yana bırak/Yılmaz Karakoyunlu/Hicaz/Fantezi/Semâî/Yılmaz Karakoyunlu.
Sen de giy sırtına ateşten gömlek/Hülya Şenkul/Hüzzam/Fantezi/Düyek/Bilge Özgen.
Sen de gözden çıkarıp el gibi tuttun mu beni/Ali Rızâ Şengel (Eyyûbî)/Buselik/Şarkı/Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
Sen de Leylâ’dan mı öğrendin cefâkâr olmayı/Hilmi Soykut/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Şerif İçli.
Sen de memnun eyle bir gün sâkıyâ mestâneyi/Karcığar/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Sen de mi hâlâ esîr-i zülf-i yâr olmaktasın/Isfahan/Şarkı/Ağır Aksak/Ûdî Hasan Bey.
Sen de mi unutmadın hâlâ o maziyi/Hasan Soysal/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Hüseyin Erbay.
Sen de öğrendin cefalar etmeyi ey bi vefa/Mevlana/Bestenigâr/Şarkı/Devr-i Hindi/Savaş Özkök.
Sen değil de hep hayâlin doluyorsa dünyâma/Eyüp Göksu/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Sen değilsin beni yürekten ağlatan/Bekir Mutlu/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Hasan Soysal.
Sen derde devâ gönle sâfâ bahtıma yârsın/Azmi Aytaç-Celâl Abacı/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semai/Celâl Abacı.
Sen doğmayınca gökyüzü yersiz bu gönlüme/Mehmet Tûran Yarar/Hicazkâr/Şarkı/Semâî/Akın Özkan.
Sen doğuştan büyüksün/Hüseyin Yurdabak/Acemkürdi/Marş/Nim Sofyan/Mahmut Oğul.
Sen döküp ruhsâra kâkül/Mihrî/Evcara/Şarkı/Ağır Düyek/Ali Ağa (Kemânî).
Sen durup baktın da bir an sanki can verdin bana/Acemkürdi/Şarkı/Devr-i Hindî/Kaptanzâde Ali Rızâ Bey.
Sen durup baktın da bir an sanki can verdin bana/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Hüseyin Sâdettin Arel.
Sen dün gece yangın gibi yandın bülbül/Samim Arıksoy/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semâî/Erol Sayan.
Sen dünyada gördüğüm çizilmemiş resimsin/Mehmet Akça/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Nilüfer Özkan.
Sen ey şâh-ı melek-sîmâ/Fâik/Arazbarbuselik/Şarkı/Ağır Düyek/Nûman Ağa.
Sen gamlı hazan akşamı geçtin mi Boğaz’dan/Halûk Recâî/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Halûk Recâî.
Sen gel de yeter en kısa yoldan varırım/Mediha Şen Sancakoğlu/Eviç/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Sen geldiğin an kalbimi hazlar bürümüştü/Asya Demirtaş/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Sen geldiğin zaman mevsim ilkbahardı/Taner Şener/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Taner Şener.
Sen gibi bir mâil-i naz/Dâniş/Evcara/Şarkı/Düyek/Şâkir Ağa.
Sen gibi bir sîmin-bilek/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Düyek/Nûman Ağa.
Sen gideli dile düştüm/Kani Soylu/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Ali Şenozan.
Sen gideli gülmedim kırık kolum kanadım/Turgut Yarkent/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Vural Doğu.
Sen gideli her gün bekleyip durdum/Selâhattin Lokman/Hicaz/Şarkı/Aksak/Câvit Ersoy.
Sen gideli kaç bahar oldu bak vefasız yâr/Yusuf Nalkesen/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Yusuf Nalkesen.
Sen giderken ardından bakıp kaldım el gibi/Mehmet Yırtıkgöz/Eviç/Şarkı/Düyek/Sedat Kayahan.
Sen gidersen gün doğarken gölgeler inmez suya/Abdullah Toy/Acem Buselik/Şarkı/Devr-i Hindi/Abdullah Toy.
Sen gidersen tad kalır mı haz kalır mı bir tânem/Yavuz Özen/Gülizar/Şarkı/Curcuna/Turan Yalçın.
Sen gidersen tad kalır mı haz kalır mı bir tânem/Yavuz Özen/Hüseynî/Şarkı/Devr-i Hindî/Turan Yalçın.
Sen gidersen tad kalır mı haz kalır mı bir tânem/Yavuz Özen/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Turan Yalçın.
Sen gidince hayat soldu içimde/Hüseyin Balkancı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Sen gidince kalbimde derin bir hüzün kaldı/Fatoş Koçarslan/Hicaz/Şarkı/Semai/Fatoş Koçarslan.
Sen gidince mevsimler/Seyfi Güldağı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Seyfi Güldağı.
Sen gitme sakın üstüme dünyâ yıkılır/Alâeddin Yavaşça/Hicaz/Ağıt/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Sen gittin artık bu yerlerin tadı kalmadı/Sâdi Hoşses/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Sâdi Hoşses.
Sen gittin gideli Ankara başka/Sabahattin Çankaya/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Zafer Sakıncı.
Sen gittin gideli dereler çaylar bir başka kıvrılır bir başka çağlar/Erol Uzunöner (Uzunömeroğlu)/Isfahan/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Sen gittin gideli yüzüm gülmüyor/Berran Yalçın/Hicaz/Şarkı/Düyek/Dursun Karaca.
Sen gonca-gül demiyorsun/Ahmet Arslan/Buselik/Fantezi/Semai-Aksak/M. Sabri Akçagül.
Sen gonce-dehen serv-i revân şûle-feşansın/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Sen gönlümün telinde gezinen gün ışığı/Sevinç Atan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ferhat Sarmusak.
Sen gönül bahçemde açan tek gülsün/İlkan San/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Sen gönül bahçemde gülsün vermem aslâ ellere/Mediha Şen Sancakoğlu/Evcara/Şarkı/Müsemmen/Mediha Şen Sancakoğlu.
Sen gözdelerin gözdesi bir tâze fidansın/Ümit Gürelman/Hicaz/Şarkı/Aksak/Yılmaz Pakalınlar.
Sen gözleri bahar saçları hazan/Mustafa Töngemen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mustafa Töngemen.
Sen gözlerinin gönlüme yansıttığı nursun/İlhâmi Güntel/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Ertuğrul Ottekin.
Sen gül dalında gonca ben dağ yolunda yonca/Orhan Seyfi Orhon/Hicaz/Şarkı/Düyek/Kasım İnaltekin.
Sen gül dalında gonca ben dağ yolunda yonca/Orhan Seyfi Orhon/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Fâiz Kapancı.
Sen gül dalında gonca ben dağ yolunda yonca/Orhan Seyfi Orhon/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Necdet Tokatlıoğlu.
Sen gülerken gönlümde bahar açar sanırım/Tevfik Yalçın/Karcığar/Şarkı/Aksak/Nihat Adlim.
Sen gülerken güldü bahtım ta derinden gönlüme/Mehmet Tûran Yarar/Buselik/Şarkı/Müsemmen/Akın Özkan.
Sen gülersen güler kalbim/Hasan Soysal/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Hasan Soysal.
Sen gülersen gülüyorum/Sâmi Derintuna/Hicaz/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Sen gülersin gül gibi ben bülbül-i nâlânınam/Nedîm/Bayatiaraban/Şarkı/Ağır Aksak/Celâl Abacı.
Sen gülersin gül gibi ben bülbül-i nâlânınam/Nedîm/Eviç/Şarkı/Devr-i Hindî/Ali Rızâ Avni (Tınaz).
Sen gülersin gül gibi ben bülbül-i nâlânınam/Nedîm/Hicaz/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Sen gülmeyen bahtımı gül gül açtıran bahar/Abdullah Satoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Sen gülünce güzel dünyâm her şey güzel/Hasan Soysal/Ferahfeza/Şarkı/Düyek/Hasan Soysal.
Sen güneşsin ben mehtap senden gelir ışığım/Cevdet Kerim Kızrak/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Metin Everes.
Sen güzelim meleğimsin aşkım emelim sen/Acemaşîran/Şarkı/Yürük Semâî/Necdet Varol.
Sen hangi telin nağmesi sandın ki bu bağrım/Güngör Fahri Tüzün/Evcara/Şarkı/Aksak/Özgen Gürbüz.
Sen hep beni geçmişteki hâlimle tanırsın/Hikmet Şinâsi Önol/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Talât Özarın.
Sen hep beni mâzideki hâlimle tanırsın/Hikmet Şinâsi Önol/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Selâhattin İnal.
Sen hep benim gözümdeki yaşlardasın/Halit Çelikoğlu/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/İbrahim Halil Taşkent.
Sen hep bize bahşetmede lûtfetmedesin/Vâhit Özaydın/Isfahan/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Sen hep böyle dertli hep yaslı mısın/Fatma Onur/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Nezih Gözonar.
Sen her zaman kalbimdesin/Mustafa Nafiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Sen herkese yakın dost sâdece bana elsin/Orhan Kızılsavaş/Bayatiaraban/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Sen hümâ-yı hüsn-i ânın pek bülenddir lânesi/Bestenigâr/Şarkı/Ağır Aksak/Ahmet Efendi (Yağlıkçızâde).
Sen içimde bir düğümsün/Zâkir Erdoğan/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Sâlim Küçüktanış.
Sen ilk bebeğimdin rüyam kız olmandı/Ümit Tükenmez/Hicaz/Fantezi/Nim Sofyan/Bilge Özgen.
Sen isteseydin ey dost bir özge çağ olurdu/Bekir Sıtkı Erdoğan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Sen kalbimin en gizli en derin yerindesin/Orhan Altınbaşak/Ferahfeza/Şarkı/Düyek/Aydil Özarı.
Sen kân-ı kerem menbâ-ı ihsân olunca/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Ali Bey (Enderûnî-Hanende).
Sen kapımda bir sessin duyup açamadığım/Bengül Erdamar/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Zeynettin Maraş.
Sen kararan dünyâma bir güneş gibi doğdun/Nûriye Eracar/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Erol Bingöl.
Sen karşıma her özlediğim anda çıkarsın/Bekir Sıdkı Erdoğan/Evcara/Şarkı/Aksak/Tekin Para.
Sen karşıma her özlediğim anda çıkarsın/Bekir Sıtkı Erdoğan/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Münir Nûrettin Selçuk.
Sen kaşı siyâh gönlümü sevdâya düşürdün/Ferahnâk/Şarkı/Yürük Semâî/Rif’at Bey.
Sen kır çiçeğim cevrine taş olsa dayanmaz/Hasan Kaya Manioğlu/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Bahri Altıntaş.
Sen ki bana bütün neş’e bütün hayattın (HİCRANA DÖNERKEN)/Hâlit Fahri Ozansoy/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Fahri Kopuz.
Sen ki ferman dinlemezsin cânıma cânân gönül/İsmail Hakkı Aydın/Ferahfeza/Şarkı/Devr-i Hindi/Yılmaz Karakoyunlu.
Sen küçükten böyle hoppa bî-vefâ/Ahmet Râsim Bey/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Osman Nihat Akın.
Sen mehi gördükde şehâ yandı derûnum/Karcığar/Şarkı/Sengin Semâî/Nikoğos Ağa.
Sen misin gönülde fırtınalar yaratan/Serap Arısan/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Serap Arısan.
Sen münezzehsin mekândan söyle âşık n’eylesin/Süleyman Arif/Bestenigâr/Şarkı/Müsemmen/Sabit Özenç.
Sen ne söylersin ne söyler çeşm-i fettânın bana/Câhit Öney/Ferahnâk/Şarkı/Müsemmen/Akın Özkan.
Sen ne söylersin ne söyler çeşm-i fettanın bana/Câhit Öney/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Devr-i Hindî/Rüştü Eriç.
Sen neş’eden haber ver derdi herkes tanıyor/Sedat Ergintuğ/Hüzzam/Şarkı/Düyek-N. Sofyan/Selâhattin İçli.
Sen Nisan’sın daha ben sarı Eylül/Bekir Mutlu/Aşkefza/Şarkı/Sofyan/Yaşar Bedük.
Sen oldun cevrine ey dil-şiken mahzun ben mahzun/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Murtaza Bey.
Sen olmadan bir daha nasıl gülecek yüzüm/Mustafa Demiray/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Mustafa Demiray.
Sen olmadan yaşamayı sevmedim/Hüseyin Balkancı/Hicaz/Şarkı/Değişmeli/Bilge Özgen.
Sen olmasan kara bahtım bütün cihana küser/Mehmet Tûran Yarar/Evcişevk/Şarkı/Düyek/Akın Özkan.
Sen olmasaydın eğer aşka inanmazdım/Yesârî Asım Arsoy/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yesârî Asım Arsoy.
Sen ömürden bir güneşsin sen umuttan bir çiçek/Turgut Çelik/Acemkürdi/Şarkı/Müsemmen/Erdinç Çelikkol.
Sen öttükçe a kuş böyle kafeste/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Kanûni Reşat Bey.
Sen reng-i şafaktan daha nevvâr ve güzelsin/Ferahfeza/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Sen saçlarıma koşan aklar gibisin/Koray Ekener/Hicaz/Şarkı/Düyek/Avni Anıl.
Sen sanki baharın gülüsün şen çiçeğimsin/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Mûsa Süreyyâ Bey.
Sen sev de gönül koy deli dîvâne desinler/Melek Hiç/Bayati/Şarkı/Aksak/Sâdi Hoşses.
Sen sevgini ver bana/Rasih Yücel Alayalı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Suphi İdrisoğlu.
Sen sevgiyi ellerde dillerde mi ararsın/Tülin Özbenli/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/M. Ünal Yılmazer.
Sen şehenşâh-ı zamansın/Acemaşîran/Şarkı/Ağır Düyek/Nûman Ağa.
Sen şeh-i nâzik-edâsın ey perî/M. Emin Bey/Acemkürdi/Şarkı/Ağır Aksak/Rif’at Bey.
Sen şimdi düşlerde aşkı arar gibisin/Bülent Güldal/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Cemil Derelioğlu.
Sen Tanrının göz nuru sen emsalsiz bir kıyı/Tarık Çıtak/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Güneş Müftüoğlu.
Sen Tanrı’nın özenip yarattığı/Cemâl Sâfi/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Sen ten’de canımmış gibi nabzımda vurursun/Güngör Fahri Tüzün/Bayati/Şarkı/Yürük Semâî/Mutlu Torun.
Sen ten’de canımmış gibi nabzımda vurursun/Güngör Fahri Tüzün/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Yılmaz Yüksel.
Sen vefâsız bir peri sen zâlimin birisin/Mehmet Erbulan/Bayati/Şarkı/Düyek/Kadri Şarman.
Sen vefayı bilmesen de/Galip Uzunca/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Sen verd-i bahar-ı hüsn ü ânsın/Hicaz/Şarkı/Düyek/Medenî Aziz Efendi.
Sen yanımda oldukça bahar aydın güz aydın/Yâsin Hatipoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ali Osman Güngör.
Sen yıllardır kalbimi bilmeden kanatırsın/Mehmet Erbulan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Necip Altın.
Sen yokken bu şehrin sokaklarında hüzünlü şarkılar söyler dururum/Fâruk Şâhin/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Fâruk Şâhin.
Sende doğmuştur Muhammed Mustafa/Abdülehad Nûri (Şeyh)/Hüzzam/Tevşih/Semâî/Hüseyin Tolan (Hâfız).
Sende doğmuştur Muhammed Mustafa/Abdülehad Nûri (Şeyh)/Irak/Tevşih/Yürük Semâî.
Sende vefa yok mu hiç sevmeyi bilmez misin/Nurten Köroğlu/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Ümit Aşık.
Senden alamam gönlümü imkânı mı var/Mevlana/Dilkeşhaveran/Beste/Sofyan-S. Semai/Özcan Korkut.
Senden ayrı olunca bitiyor her şey inan/Arzu Taşçı/Acemkürdi/Şarkı/Nim Sofyan/Orhan Kızılsavaş.
Senden ayrı uzaklarda çok yalnızım buralarda/Asuman Erdemli/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Tuncay Yalın.
Senden ayrı yaşamak bu hayâta vedadır/Mediha Şen Sancakoğlu/Buselik/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Senden başka çalan olmaz kapımı/Ayhan Bahçe/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Senden bilirim yok bana bir fâide ey gül/Nevres-i Cedîd/Hüseynî/Şarkı/Yürük Semâî/Tanbûri Ali Efendi.
Senden bir sevgi sözü duymayı istiyorum/Aydın Oran/Acemkürdi/Şarkı/Semâî/Aydın Oran.
Senden ebedî hâtıra kalb ağrısı bende/Zahirettin Erkılıç/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Erol Sayan.
Senden ebedî hatıradır kalp ağrısı bende/Zahirettin Erkılıç/Hicaz/Şarkı/Aksak/Raşit Ceylân.
Senden geçemem sevgili sensiz olamam ben/Reşat Özpirinçci/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Ömür Gençel.
Senden gelecek aşk acısı gönlüme zevktir/Vedat Fidanboy/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Mustafa Ünal Yılmazer.
Senden gelen her derdi ben çileyi ülfet bilirim/Mehmet Erbulan/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Metin Everes.
Senden lûtuf ihsan istemiyorum/Halil Soyuer/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Yaşar Öncan.
Sendin benim kadınım sendin benim meleğim/İsmail Hakkı Özbilgin/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ali Şenozan.
Sendin hayâl gibi yanımdan geçen/Metin Pütmek/Hicaz/Şarkı/Düyek/Dursun Karaca.
Sene elli iki mevsim sonbahar (Bir dügâh ninniyi dinlerken)/Fethi Karamahmudoğlu/Dügâh/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
SENEDE BİR GÜN (Gönlümde açmadan solan.)/Sâdık Şendil/Hicaz/Şarkı/Düyek/Şekip Ayhan Özışık.
Seneler akıp geçti sevenler bıkıp gitti/Ayşe Birgül Yılmaz/Hicaz/Şarkı/Düyek/Burhan Durucu.
Seneler ne olur üstüme gelmeyin/Cansın Erol/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erdoğan Berker.
Seneler yel gibi geçti derin izler bırakıp/Mediha Şen Sancakoğlu/Hisarbuselik/Şarkı/Aksak/Fethi Karamahmudoğlu.
Senelerce aşkı anmış mahzun kalpler hep aldanmış/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Sabri Süha Ansen.
Senelerce boş yere ümitler beslemişim/A. Akınalp/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Necdet Tokatlıoğlu.
Senelerce hep ona yandım/Sevim Gönenç/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Sevim Gönenç.
Senelerden beri hasret çekerek yâre gönül/Gündüz Nadir (Muallim)/Hicaz/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Senelerdir durmadan çağlamış gözyaşları/Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Fantezi/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Senelerdir seni sensiz yaşarım ben güzelim/Faruk Şahin/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Faruk Şahin.
Seni ancak seni rûhum düşünür sonsuz inan/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Aleko Bacanos.
Seni andım bu gece yine yandım bu gece/Mahmut Oğul/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mahmut Oğul.
Seni anlayabilsem bilebilsem sen nesin/Vâhit Özaydın/Hicaz/Şarkı/Düyek/Rüştü Eriç.
Seni anmak düşünmek huzur verir insana/Sami Derintuna/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Mahmut Oğul.
Seni ansam da unutmam kırıp incittiğini/Mehmet Tûran Yarar/Hicaz/Şarkı/Aksak/Fâruk Şâhin.
Seni bana getiren bu rüzgâr hiç dinmesin/Metin Erünsal/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Mehmet Özkaya.
Seni ben bekliyorum göğsüm açık bağrım açık/Faruk Nafiz Çamlıbel/Hüseynî/Şarkı/Aksak/İrfan Doğrusöz.
Seni ben de sevdim ey güzel İstanbul/Erol Güngör/Acemaşîran/Şarkı/Nim Sofyan/Göksel Baktagir.
Seni ben gördüğüm anda gönlüm aldırdım/Isfahan/Şarkı/Ağır Aksak/Dellalzâde.
Seni ben severim (Severim ben seni) candan içerû/Yûnûs Emre/Hüseynî/İlâhi/Sofyan.
Seni ben seviyorum seviyorum seni ben/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Muzaffer Uz.
Seni ben unutmak istemedim ki/Hicaz/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Seni bende buldum sende kaybettim/Mustafa Töngemen/Hüseynî/Şarkı/Aksak/İsmail Demirkıran.
Seni benden daha çok mu sevecekler/Yesârî Asım Arsoy/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Yesârî Asım Arsoy.
Seni benden daha çok seven biri varsa eğer unuturum bu sevdayı/Seyfi Güldağı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Seyfi Güldağı.
Seni benden koparanlar bilmesinler aşkımı/İbrahim Umut/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/İbrahim Umut.
Seni bensiz bir dünyâda bıraktım/Yalçın Benlican/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Seni bilen dost bahçıvan/İsmail Hakkı Koçar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Seni bilmem nasıl bulsam/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Seni bir an görüvermek bana hicran oluyor/Halûk Recâî/Buselik/Şarkı/Aksak/Halûk Recâî.
Seni bir başka yaratmış yaratan gökle yeri/Güngör Fahri Tüzün/Ferahfeza/Şarkı/Aksak/Murat Kadir Gök.
Seni bir gün göremezsem ararım/Cumali Karataş/Acembuselik/Şarkı/Raks Aksağı/Suat Yıldırım.
Seni bir kez görmek bana rüyâ mı nedir/Sevinç Atan/Hüzzam/Yürük Semai/Yürük Semai/Aziz Gökmen.
Seni bir şûh-i cihan derler idi gerçek imiş/Bayatiaraban/A. S./Aksak Semâî/Hamparsum Limoncuyan.
Seni bizden daha çok seven biri mi vardı/Orhan Kızılsavaş/Evcara/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Seni böyle görünce bir gönül yarasıyla/Hicaz/Şarkı/Düyek/Rifat Ayaydın.
Seni candan severim aşkına kurban olurum/Mehmet Hafîd Bey/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Mehmet Yürü (Nasib’in).
Seni candan sevmiştim sana gönül vermiştim/Rıdvan Tandoğan/Hüzzam/Fantezi/Düyek/Rıdvan Tandoğan.
Seni çılgın gibi sevdim yoluna ömrümü verdim (AYRILAMAM)/Akın Özkan/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Akın Özkan.
Seni çılgın gibi seviyor gönlüm/Ertuğrul Ottekin/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Yaşar Bedük.
Seni çok sevdi bu gönlüm beni terk etme kadın/Nâhit Hilmi Özeren/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Râkım Elkutlu.
Seni çok seviyorum desem de faydası yok/Zekâi Tunca/Hicaz/Şarkı/Düyek/Zekâi Tunca.
Seni çok seviyorum her zaman seveceğim/Sâdık Şendil/Acemkürdi/Şarkı/Semâî/Şekip Ayhan Özışık.
Seni de üzdü mü bilmem ayrılık/Berran Yalçın/Bayati/Şarkı/Semâî/Bilge Özgen.
Seni değil içimdeki rengi seviyorum/Sedat Ergintuğ/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Seni dinlerken silinir içimdeki gamlar/Rauf Alanyalı/Buselik/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Seni dört gözle beklerim her gün/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Fâiz Kapancı.
Seni düşünmek güzel sevmekse daha güzel/Kenan Akansu/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Sabri Süha Ansen.
Seni ellerle gezerken görüverdim bu sabah/Mediha Şen Sancakoğlu/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Seni evde görmezsem/İlkan San/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ferhat Sarmusak.
Seni ey gonca-fem gâyet beğendim/Hüzzam/Şarkı/Aksak.
Seni gönlüm gözlerim nasıl özler arardı/Şâdi Kurtuluş/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ümit Mutlu.
Seni gönülden sevdim beni mahzun bırakma/Ziyâ Polat/Karcığar/Şarkı/Düyek-Curcuna/Arif Sâmi Toker.
Seni gönülden sevdim sakın beni bırakma/Ziyâ Polat/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Seni gördü deli gönlüm kışı bilmez yazı bilmez/Mehmet Akça/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/İsmâil Demirkıran.
Seni gördü o şafak saçlara bağlandı gönül/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Fâiz Kapancı.
Seni gördüm bu akşam sâhilde gün batarken/Gâlip Uzunca/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Seni gördüm de gönlüm bî-karar oldu neden/Fâruk Kayacıklı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Fâruk Kayacıklı.
Seni gördüm gönlümde güller açtı/Kaya Öztaş/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Nim Sofyan/Kaya Öztaş.
Seni gördüm meftûn oldum/Seyfi Güldağı/Hüseynî/Şarkı/Aksak/İsmail Demirkıran.
Seni gördüm sonbaharlı bir gecenin yarısında/Cemâl Safi/Hicaz/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
Seni görmek bana bilsen ne büyük zevk-i hayat/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Kanûni Nâzım Bey (âmâ).
Seni görmek emeliyle güzelim dağ aşarım/Bayati/Şarkı/Aksak/Zeki Duygulu.
Seni görmek ister gönlüm/Neveser Kökdeş/Hicaz/Şarkı/Aksak/Neveser Kökdeş.
Seni görmek seni sevmek emeliyle yaşarım/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Seni hangi baharlarda arasın bülbül/M. Töngemen/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Ergüder Öktem.
Seni her an görebilmek ne güzel/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Seni her an özlemle anmadığım gün yok ki/Sâmi Derintuna/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Yılmaz Pakalınlar.
Seni her gün bekledim saklı tuttum içimde/Yener Topaloğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yener Topaloğlu.
Seni ilk gördüğüm o günden beri/Sâdık Atay/Buselik/Şarkı/Düyek/Raif Somer.
Seni istasyonda buldum/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Seni istasyonda buldum/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/İbrâhim Vefâ Efendi (Ferâizcizâde).
Seni kendime candan bir sevgili sanmıştım/Yılmaz Yüksel/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yılmaz Yüksel.
Seni kim görse olur müptelâ/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Zeki Arif Ataergin.
Seni kusursuz yaratanı sev/Yılmaz Çiçek/Hüseynî/İlâhi/Düyek/Amir Ateş.
Seni nasıl özledim gönlüme sor söylesin/Yalçın Benlican/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Mahmut Oğul.
Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin/Neclâ Gürer/Bayati/Şarkı/Düyek/Erol Sayan.
Seni ne çok severim târifsiz bir sevgi bu/Sabahattin Hizmetli/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sabahattin Hizmetli.
Seni nerden tanıyorum güzelim (Gülüm seni ta.)/Yesârî Asım Arsoy/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yesârî Asım Arsoy.
Seni öyle sevdim ki anlatamam söz ile/Nevzat Tırışkan/Hicaz/Şarkı/Curcuna/İrfan Özbakır.
Seni rûhumla sarıp kalbime yazdım adını/Vâhit Özaydın/Karcığar/Şarkı/Nim Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Seni senden daha yakın tanımaya çalıştım ben/Engin Çır/Hicaz/Fantezi/Nim Sofyan/Engin Çır.
Seni sensiz yaşamak sanki yetmezmiş gibi/Ömer Umutlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ferit Sıdal.
Seni sesini gözlerinin rengini unutabilsem/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sâdi Hoşses.
Seni sevdâ çiçeğim tâc-ı serim/Leylâ Saz/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/İbrâhim Uygun (Hânende).
Seni sevdi yandı gönlüm yürek neyledim/M. Ünal Yılmazer/Bayati/Şarkı/Aksak Semai/M. Ünal Yılmazer.
Seni sevdiğim için bunca çektiğim nedir/Abidin Kumbasar/Isfahan/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Seni sevdim ben aman efendim/Acemkürdi/Şarkı/Aksak Semâî/Kemânî Serkis Efendi.
Seni sevdim bir kere başkasını istemem/Celâl Çetin/Hisarbuselik/Şarkı/Düyek/İsmâil Demirkıran.
Seni sevdim bir kere başkasını sevemem/İbrahim Halil Taşkent/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Halil İbrâhim Taşkent.
Seni sevdim güzelim unutmam mümkün değil/Yalçın Doğan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mûsa Kumral.
Seni sevdim nice yandım bilir aysız geceler/Esra Çelik/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Burhan Durucu.
Seni sevdim seveli (KANARYAM) (Bahçelerde saz olur.)/Hicaz/Türkü/Düyek.
Seni sevdirmedi ey yar bana gönlümce felek/Veli Bostancı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Özcan Sönmez.
Seni seven benim bunu böyle bil/Alaeddin Pakyüz/Buselik/Şarkı/Sofyan/Alaeddin Pakyüz.
Seni seven kim deseler bir tek benim annem derim (ÖĞRETMENİM)/Bekir Mutlu/Hicaz/Ç. Ş./Nim Sofyan/Bilge Özgen.
Seni seven olabilir sen onlara dönüp bakma/Aşkın Tuna/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hüsnü Üstün.
Seni seven şu kalbimi yakıp yıkıp gitme güzel/Fâruk Şâhin/Buselik/Fantezi/Düyek/Fâruk Şâhin.
Seni sever yüreğim nasıl da aşık sana/Sami Derintuna/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Engin Çır.
Seni sevilesice öpülesice seni/Fethi Karamahmudoğlu/Karcığar/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Seni seviyorum diye girdin gönlüme/Hicaz/Şarkı/Düyek/Güner Erman.
Seni sevmek güzel amma sen gel onu bana sor/Yener Topaloğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yener Topaloğlu.
Seni sevmek sana tapmak dileğim/Cemil Çataloğlu/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Seni sevmek senin aşkın ile yanmak ne güzel/İlhâmi Güntel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hasan Esen.
Seni sordum aradım diyar diyar her yerde/Vâhit Özaydın/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Mahmut Oğul.
Seni sordum aradım her yerde/Vâhit Özaydın/Dügâh/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Seni tefhim ediyor hep bana dağlar dereler/İhsan Bey (Zühtü Paşa Dâmâdı)/Hicaz/Şarkı/Aksak/Yesârî Asım Arsoy.
Seni unutmayı kaç kez denedim/Hüseyin Balkancı/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/Hüseyin Erbay.
Seni zâlim bana her gün gelerek sevdim dedin yemin ettin ağladın/Selma Dinçer/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Senin âlüfte-i ülfet-şiâr-ı firkatin kimdir/Dilfürûz/A. S./Aksak Semâî/Neyzen Ali Rızâ Efendi (Şeyh).
Senin âşıkların kılmaz nazar firdevs-i âlâya/Âşık Paşa/Buselik/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Senin aşkın elemi yakıyor hep âlemi/Dede Efendi/Karcığar/Şarkı/Düyek/Dede Efendi.
Senin aşkın ey dil-rübâ bir belâdır/Acemaşîran/Şarkı/Curcuna/Bîmen Şen.
Senin aşkınla açar sevgili gönlümde bahar/Reşat Özpirinçci/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mehmet Reşat Aysu.
Senin aşkınla bu akşam yine âh etti bu gönlüm/Reşat Özpirinçci/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Senin bağrımda yerin var yüz-ü mâhım/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Senin gibi dilber-i nâzik-ten’den./Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Senin güzel gözlerini gönül kıran sözlerini/Münire Aksaray/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hasan Esen.
Senin güzel yüzünü senin şirin sözünü unutmadım sevgilim/Şekip Ayhan Özışık/Karcığar/Şarkı/Aksak/Şekip Ayhan Özışık.
Senin hâl-i izârından nişan anberde kalmıştır/Enderûnî Vâsıf/Hicaziırak/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Senin hasretinle şûh-i melek-ten/Isfahan/Şarkı/Evfer (Ağır)/Nûman Ağa.
Senin her bir sözün rûha devadır yâ Resûlallah/Ahmet Efe/Bestenigâr/İlâhi/Düyek/Turgut Tokaç.
Senin hicrinle güzel kız yine kalbim yanıyor/Hüseynî/Şarkı/Aksak/İsmâil Demirkıran.
Senin hükmün neden böyle/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Aksak Semâî/Ahmet Uzel.
Senin için ağladım kendim için ağladım/Ragıp Gönülşen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ragıp Gönülşen.
Senin için ey mehveşim/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Neyzen Râşit Efendi.
Senin için söylediğim bu şarkıyı biraz dinle/Ümit Gürelman/Acemaşîran/Şarkı/Nim Sofyan/Rüştü Eriç.
Senin için yaşadım hayallerim hep sendin/Turhan Taşan/Karcığar/Şarkı/Aksak/Mahmut Oğul.
Senin kadar kimseye hiç yakın olamadım/Hâlit Çelikoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Rüştü Eriç.
Senin o nur yüzün ne kadar güzel/Mustafa Ünal Yılmazer/Eviç/Şarkı/Raksan/Mustafa Ünal Yılmazer.
Senin o yeşil gözlerin beni benden alıp gitti/Celâl Ökte/Karcığar/Şarkı/Sofyan/Sâdi Hoşses.
Senin olmuş bu gönül sevgili sensiz olamaz/Mustafa Salkaya/Eviç/Şarkı/Aksak-Curcuna/İsmail Baha Sürelsan.
Senin sazında hüzün benim sesimde keder/Yusuf Nalkesen/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Selâhattin İnal.
Senin şu yaptığını aklım fikrim almıyor/Ömer Kalafat/Bayati/Şarkı/Aksak/Hâlil İbrahim Taşkent.
Senin yazın kışa benzer/Âşık Hasan/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Sadettin Kaynak.
Senin yeşil gözlerini gönül kıran sözlerini/Münire Aksaray/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Senin yollarına umut bağladım/Hakkı Yalçın/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Necdet Tokatlıoğlu.
Senin’çün düştüm dillere/Bayati/Şarkı/Düyek/Şâkir Ağa.
Senin’çün ettiğimiz âh ü zârı biz biliriz/Hüzzam/Beste/Hafif.
Senin’çün ey şeh-i hûbân/Ferahnâk/Şarkı/Ağır Düyek/Dede Efendi.
Senin’çün hâb-ı rahat çeşm-i giryânıma düşmandır/Hüseynî/Beste/Zincir/Ebû-Bekir Ağa.
Senindi her lokmam sendin nefesim/Vural Şahin/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Gürdal İnal.
Senindir bu şarkı senindir ey yeşil gözlüm/Buselik/Şarkı/Yürük Semâî/Şekip Ayhan Özışık.
Seninle aşkımızın sonu yok biliyorum/Aşkın Tuna/Hicaz/Şarkı/Düyek/Halil Karaduman.
Seninle ben ayrı ayrı dünyalarda yaşıyoruz/Pervin Şakar/Hisarbuselik/Şarkı/Düyek/Ömür Gençel.
Seninle bir sonbahar mevsimiydi tanıştık/Yusuf Nalkesen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yusuf Nalkesen.
Seninle birlikte yaşayalım biz/Vural Şahin/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Seninle biz ayrılsak da küsmedik/Hasan Karakuş/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Hüsnü Üstün.
Seninle bu aşkı kaldığı yerden devam ettirelim bitmemiş gibi/Saadet Vural/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Alâeddin Pakyüz.
Seninle bu hayâtın kahrına sevincine birlikte uğramalı birlikte ermeliyim/Şâhin Çandır/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Yaşar Bedük.
Seninle çok mutluyum sensiz olamam bir an/Selma Kıvanç-Nurçin Pamukçu/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş.
Seninle çok mutluyum sensiz olamam bir an/Selma Kıvanç-Nurçin Pamukçu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş.
Seninle el ele bir yaz akşamı şu karşı bahçeye gitsek olmaz mı/Tûran Kekevi/Bayati/Şarkı/Sofyan/Mehmet Nazmi Özalp.
Seninle geçen yıllar bana çileydi derken/Hüsamettin Olgun/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Seninle ıslandığım Nisan yağmurlarına./Meltem Baş/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Seyfi Güldağı.
Seninle kaybolduğum geceleri özledim/Filiz Bedük/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yaşar Bedük.
Seninle kışlar bile yaz gibi gelir bana/Engin Çır/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Amir Ateş.
Seninle ne renkli günlerim vardı/Nevin Örnek/Hicaz/Şarkı/Semâî/Süleyman Mertkanlı.
Seninle ne renkli günlerim vardı/Nevin Örnek/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Sibel Taşbaş.
Seninle yaşanan mutlulukları kim demiş unuttum hasretle anmam/Sâmi Derintuna/Hüzzam/Şarkı/Aksak-N. Sofyan/Sâmi Derintuna.
Sensin benim âlemde a gül-gonce zâhîrim/Acemaşîran/Şarkı/Sengin Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Sensin bize bizden yakın/Yunus Emre/Acem/Durak/Şeyh Hüseyin Efendi.
Sensin bize bizden yakın/Yûnûs Emre/Hüseynî/İlâhi/Nim Evsat/Mustafa Efendi (Çalâkzâde).
Sensin ey fahr-i âlem dü cihânın rehberi/Acem/Tevşih/Düyek/Eyyubî Ali Rıza Bey.
Sensin ey mihrim bu âlemde muhabbet rehberi/Karcığar/Şarkı/Ağır Aksak/Hâfız Yusuf Efendi.
Sensin gözümün nûru baharı güneşi/Ahmet Refik Altınay/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Osman Nihat Akın.
Sensin Kerîm sensin Rahîm Allah sana sundum elim/Yûnûs Emre/Dügâh/İlâhi/Sofyan/Zeki Atkoşar.
Sensin Kerîm sensin Rahîm Allah sana sundum elim/Yûnûs Emre/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Güldeniz Ekmen.
Sensiz âlem bahtiyâr etmez beni/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Ekrem Güyer.
Sensiz benim hâlim ne olacak/Yesârî Asım Arsoy/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yesârî Asım Arsoy.
Sensiz bir an gönlümü avutamadım/Kasım İnaltekin/Hicaz/Şarkı/Aksak/Kasım İnaltekin.
Sensiz bir mevsime yolcuyuz şimdi/Sevinç Atan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Cavit Ersoy.
Sensiz bu gönlümde hasret dolunca/Ömer Umutlu/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Sofyan/Selahattin Sağlam.
Sensiz cihanda âşıka işret revâ mıdır/Nahîfî/Ferahnâk/Y. S./Yürük Semâî/Zekâî Dede.
Sensiz dil-i nâ’şâdın efendim işi bitti/Ferahfeza/Y. S./Yürük Semâî/Nesim Silviya (Haham).
Sensiz doğacak günleri akşam biliriz/Ümit Yaşar Oğuzcan/Eviç/Şarkı/Aksak/Mustafa Uyan.
Sensiz doğar gün batar/Rauf Alanyalı/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Semahat Özdenses.
Sensiz ey rûh-i mücessem ağlasın leyl ü nehâr/Acemkürdi/Şarkı/Semâî/Abdurrahman Şevket Bey (Kemânî).
Sensiz geceler öyle siyah öyle siyah ki/Sıtkı Angınbaş/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Sâdi Hoşses.
Sensiz gecenin var mı sabahı bilemezdim/Y. Sinan Ozan/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Artaki Candan.
Sensiz geçecek günleri âhımla eritsem/Besim Tecer/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Şerif İçli.
Sensiz geçemez artık inan zor geceler yâr/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Ahmet Uzel.
Sensiz geçen geceler içim hüzün doluyor/Şâkir Döşemeciler/Gerdaniye/Şarkı/Düyek/Mümin Salman.
Sensiz geçen günleri ömürden sayamam ben/İbrahim Halil Taşkent/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İbrahim Halil Taşkent.
Sensiz geçen günleri unutmam hiçbir zaman/A. Rafet Haznedar/Hicaz/Şarkı/Semai/Ünsal Silleli.
Sensiz geçen ömrüm bana zından oluyor gel/İbrahim Halil Taşkent/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Halil İbrâhim Taşkent.
Sensiz geçen seneler neler çektim ben neler/Mehmet Erbulan/Hicaz/Fantezi/Düyek/Celâl Abacı.
Sensiz geçen yılları yaşamadım farketmez/Baha Koçak/Hicaz/Şarkı/Aksak/Bilge Özgen.
Sensiz geçen yıllarımı sildim artık başa döndüm/Uğur Gür/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Karakoyunlu.
Sensiz gönlüm gamla dolsa/Galip Uzunca/Dügâh/Şarkı/Semai/Erdinç Çelikkol.
Sensiz hayat bulmaz canım düşlerimi bölüşemem/Münire Aksaray/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/İlgün Soysev.
Sensiz kavgalıyım bütün alemle/Zekai Tunca/Hicaz/Şarkı/Düyek/Zekai Tunca.
Sensiz mevsimlerin tadı kalmadı/Halil Soyuer/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Sensiz olunca seni özlerim/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Ahmet Uzel.
Sensiz tadı olmuyor şarkının da sazın da/Gülseren Mungan/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Gülseren Mungan.
Sensiz tadı yok günlerin baharların yazların/Özgen Girişen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Süleyman Mertkanlı.
Sensiz yalnız umutsuz yürürüm buralarda/Fethi Karamahmudoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Sensiz yaşamaktansa ölmek evlâdır bana/Melâhat Pars/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Melâhat Pars.
Sensiz yine bülbül gibi gülden ırak aşkım/Taner Çağlayan/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Bilge Özgen.
Sensizliğe söylendi bütün şarkılar/Seyhan Girginer/Hüseynî/Şarkı/Aksak/İlgün Soysev.
Sensizliğe tüm şarkılarım dinle özümden/Güler Turan/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Güler Turan.
Sensizliği ben seçmedim ben seçmedim ayrılığı/Zekâi Tunca/Hicaz/Şarkı/Düyek/Zekâi Tunca.
Sensizlik çiledir yalnız çekilen sensizlik/Fethi Karamahmudoğlu/Karcığar/Şarkı/Berefşan/Fethi Karamahmudoğlu.
Sensizlik çok zor şimdi anlatsam bilir misin/Meryem Sevin/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ayşe Pınar Köksal.
Serâbı andıran bir göl gibisin/Sâmi Derintuna/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/İsmail Demirkıran.
Ser-dağ-ı gönül tâze açılmış gülümüzdür/Hicaz/A. S./Ağır Aksak Semâî/Kömürcüzâde Mehmet Efendi H..
Serdâr-ı Rüsûl nûr-i sübül Hüsrev-i Batha/Kâzım Efendi/Besteısfahan/İlâhi/Devr-i Hindî/Dellalzâde İsmail Efendi.
Serde dağ-ı iştiyâkı tâzeler bir tâze mâh/Şâkir Efendi (. yy)/Isfahanek/Beste/Darbeyn/Küçük Mehmet Ağa.
Serde sevdâ dilde gam sînemde peykân-ı keder/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Nikoğos Ağa.
Ser-fürü eyler görenler serv-i reftârın senin/Acemaşîran/Şarkı/Semai.
Serîr-i şevketin şâhenşeh-i hâkanıdır zâtın/Isfahan/Methiye/Devr-i Hindî.
Sermest-i aşkım lûtf eyle sâkî/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Serpil yağmur gibi düş bir akşam camlarıma/Rüştü Şardağ/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Cevdet Çağla.
Serv-i sehî bî-menendim/Hüseynîaşîran/Şarkı/Aksak/Nûman Ağa.
Serviler kıskanıyor endâmı elif sanki/Hasan Oral Şen/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak-Semai/Alâeddin Yavaşça.
Sesimde şarkısı aşkın figân olup gidiyor/Hikmet Münir Ebcioğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Selâhattin İnal.
Sesinde hicrandan dalgalar coşar/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Sedat Öztoprak.
Sesini duydum geldim, gönlüme uydum geldim/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Sesini duydum o dost sesini kımıl kımıl sevgi dolu/Yaşar Gençoğlu/Dügâh/Şarkı/Oynak/Fethi Karamahmudoğlu.
Seslendim dağlara nerdesin diye/Yalçın Benlican/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Hasan Esen.
Seslendim dağlara nerdesin diye/Yalçın Benlican/Karcığar/Şarkı/Nim Sofyan/Turgut Aksoy.
Sessiz esen rüzgârlar sormadınız hâlimi/Şermin Urcan/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Şermin Urcan.
Setresinin düğmeleri düz değil/Acem/Şarkı/Aksak/Denizoğlu Ali Bey.
Sev beni ne olur ne olur güzelim/M. Fatih Salgar/Buselik/Şarkı/Aksak/M. Fatih Salgar.
Sev okşa beni sevdâlı başım sînende yatarken/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Cemil Muslu.
Sevdâ bahçelerinde açılan gül ol da gel/Kenan Akansu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Rüştü Eriç.
Sevda bahçelerinde geçen günleri düşün/O. Nuri Gündeş/Hüzzam/Şarkı/Değişmeli/Ali Şenozan.
Sevdâ budur güzelim aç gönlümü bak da gör/Ceyhun Savaşan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Kadri Şençalar.
Sevda çiçekleri bir bir açarken/Sevim Sürer/Hüzzam/Şarkı/Semai/Bilge Özgen.
Sevdâ denen alev rûhu bir sarsın/Bekir Mutlu/Buselik/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Sevdâ denen gizli derdin hâlâ başımda işi ne/Orhan Kızılsavaş/Hicaz/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Sevdâ denilen şey kula ihsan/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Sevdâ diye kalbim hüsrânına yanmış/Dilkeşhaveran/Şarkı/Curcuna/Şükrü Tunar.
Sevdâ ehli dağlar yıkar/Fuat Azgur/Hüseynî/Şarkı/Türk Aksağı/Müfit Kuraner.
Sevdâ gibi hülyâ dolu bir yaz gecesinde/Mesut Kaçaralp/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Muzaffer İlkar.
Sevdâ gülü içimdeki bak yaş değil gözümdeki/Naci Derçin/Hicaz/Fantezi/Nim Sofyan/Naci Derçin.
Sevda ile söylendi adın dün gece/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Sevdâ nazdan şuh alevdir ağlatır/Hatice Yücel/Hicaz/Şarkı/Düyek/Gültekin Aydoğdu.
Sevdâ o bir peridir karar etmez yerinde/Orhan Seyfi Orhon/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Erdoğan Yıldızel.
Sevdâ ona yaklaşma yanarsın tutuşursun/Hüseyin Rifat Işıl/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Osman Nihat Akın.
Sevdâ önce alev sonra kor olur/Hasan Karakuş/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Fâruk Şâhin.
Sevdâ savaşlarım bitiyor derken her türlü savaştan aşka sığındım/Zekâi Tunca/Bayati/Şarkı/Düyek/Zekâi Tunca.
Sevda yeli aşk bağına dalınca/Güler Turan/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Suphi İdrisoğlu.
Sevdadır çevre yanımda bir nice nöbet tutmuştur/Feyzi Halıcı/Hüseynî/Fantezi/Nim Sofyan/Zafer Sakıncı.
Sevdâdır şu kalbe dolan bu gerçeği sanma yalan/Nevin Yavuz/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/Alâeddin Şensoy.
Sevdalar besledim gönülden sana/Emine Kazıkoğlu/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Faruk Şahin.
Sevdalar demiydi bülbül çilerdi/Rızâ Tevfik Bölükbaşı/Bayati/Şarkı/Düyek/Ümit Âşık.
Sevdâlar döndürüyor hayat denen bu çarkı/Yüksel Satoğlu Gemalmaz/Ferahfeza/Şarkı/Aksak/M. Sabri Akçagül.
Sevdalı bülbüllerden aşk dolu gönüllerden/Sâlih Korkmaz/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Alâeddin Şensoy.
Sevdâlı çiçekler sararıp soldu seninle/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Zeki Arif Ataergin.
Sevdâlı eyledin beni âsûde-hâl iken/İsmail Safâ Bey/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Vecdi Seyhun.
Sevdalı gözlerin mest eyler beni/Emine Ertem/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Amir Ateş.
Sevdâlı gözlerle sen bana baktın/Badi Nedîm Bey/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Selâhattin Pınar.
Sevdâlıyım ezelden geçmedim bu emelden/Şeref Mardinli/Hicaz/Şarkı/Çifte Sofyan/Ûdî Hırant (Kenkiloğlu).
Sevdâmı o hülyâlı gözün rengi yarattı/Nâhit Hilmi Özeren/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Emin Ongan.
Sevdâmı o hülyâlı gözün rengi yarattı/Nâhit Hilmi Özeren/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Ferit Sıdal.
Sevdâmın güzel kızı gönlümün tek hırsızı/İsmail Hakkı Özbilgin/Hicaz/Şarkı/Aksak/Bilge Özgen.
Sevdan beni yaktı yine/Mustafa Ünal Yılmazer/Hüseyni/Şarkı/Raks Aksağı/Mustafa Ünal Yılmazer.
Sevdan ile abad gönlüm/Mehmet Veysi Dörtbudak/Hicaz/Şarkı/Aksak/Selçuk Timur.
Sevdan ile geçen günler artık uzakta/Tahsin Albayrak/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Ergüder Öktem.
Sevdan ile gelsin bahar/Mustafa Ünal Yılmazer/Hicazkâr/Şarkı/Türk Aksağı/Mustafa Ünal Yılmazer.
Sevdânın ateşi yakarken beni/Sami Derintuna/Hicaz/Fantezi/Sofyan/Pınar Köksal.
Sevdânın baharında geceler ne güzeldir/Reşat Özpirinçci/Hicaz/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Sevdânın peşinden koşdu bu gönlüm/Ayten Yavaşca/Hicaz/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Sevdanın yolunda son durağımsın/Vural Şahin/Hicaz/Şarkı/Düyek/Halil Gürdal İnal.
Sevdâsı hayâlgâhıma bir ok gibi battı/Besim Berkmen/Buselik/Şarkı/Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
Sevdâsı henüz sînede gönlüm gibi sağdı/Y. Sinan Ozan/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Yorgo Bacanos.
Sevdâsına düştü gönül durulmaz/Ahmet Şenses/Hicaz/Şarkı/Semâî/Ahmet Şenses.
Sevdâsına gönlün yine Mecnun olarak gel/İlhan Seçkin/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Esin Seçkin.
Sevdasız bir pınar olmaz diyorlar/İlkan San/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Suphi İdrisoğlu.
Sevdaya düştüm divaneyim ben/Sevinç Atan/Hisarbûselik/Şarkı/Türk Aksağı/Hüseyin Soysal.
Sevdâyı aşkınla yandım efendim/Ahmet Eski/Hüseynî/İlahi/Sofyan/Refik Demirci.
Sevdâ-yı aşkla dâim yanarım/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Hâfız Efendi-i Atîk.
Sevdâ-yı muhabbet hele tâ baştan âşıktır/Dilnişîn/Y. S./Yürük Semâî/Nesim Silviya (Haham).
Sevdâ-yı ruhun aşk eline son seferimdir/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Hâfız Yusuf Efendi.
Sevdayı seninle tanıdım kadın/Eyüp Göksu/Hicaz/Şarkı/Düyek-Değ./Ali Şenozan.
Sevdâ-yı sivâdan geç gel Hû diyelim Yâ Hû/Aziz Mahmud Hüdai/Isfahan/İlâhi/Sofyan/Ahmet Hatipoğlu.
Sevdâyı terennüm edecek bestenigârım/Tevfik Nevzat Çağdaş/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Kemâl Batanay.
Sevdâ-zedeyim aşkıma bir çâre/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Ahmet Uzel.
Sevdâ-zedeyiz sâkî bize sun cam-ı şifâyı/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Sevdi cânım şimdi bir nevres peri/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/İsmet Ağa.
Sevdi dil bir muğ-beçe şûh-i şeni/Sâmî/Buselikaşîran/Şarkı/Ağır Aksak/Tâhir Ağa.
Sevdi gönlüm bir dil-rübâ/Arabanbuselik/Şarkı/Aksak.
Sevdi gönlüm bir gül-i nâzik-ter’i/Karcığar/Şarkı/Aksak/Neyzen Ali Rızâ Efendi (Şeyh).
Sevdi gönlüm bir melek-peyker peri/Dügâh/Şarkı/Curcuna/Hacı Fâik Bey.
Sevdi gönlüm daha ilk gün o hayâl esmerini/Fuat Edip Baksı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Rüştü Şardağ.
Sevdi gönlüm ey melek-sîmâ seni/Ethem Pertev Paşa/Acemkürdi/Şarkı/Ağır Aksak/Nikoğos Ağa.
Sevdiceğim bir taem/Pınar Köksal/Hicaz/Şarkı/Düyek/Pınar Köksal.
Sevdiğim âhûya teşbih eyledim çeşmânını/Hüzzam/Beste/Fahte/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Sevdiğim aşkınla oldum böyle mahzûn serseri/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak Semâî/Abdi Efendi (Tellâl).
Sevdiğim âzâde-i hicrânınım/Kenan Bey/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Şekerci Cemil Bey.
Sevdiğim bir bakışla insanı mecnûn eder/Mesut Caşka/Bayatiaraban/Şarkı/Düyek/Mesut Caşka.
Sevdiğim bir goncasın sen açma vaktin gelmeden/Mustafa Saruhanoğlu/Eviç/Şarkı/Düyek/Nihat Adlim.
Sevdiğim cemâlin çünki göremem/Nedîm/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Mahmut Celâleddin Paşa.
Sevdiğim cihanda (Sevgilim cihanda) aşk ıztırabtır/Süheylâ Muhterem Hanım/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Dürrî Tûran.
Sevdiğim dünyâlar kadar gel dese bir gün gel dese/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Münir Nûrettin Selçuk.
Sevdiğim düştüm senin’çün dillere/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Aziz Efendi.
Sevdiğim elinden çektiklerimi/Mustafa Arik Arık/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Faruk Şahin.
Sevdiğim etsem ibâdet çok değildir hüsnüne/Fâruk Şükrü Yersel/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Zeki Duygulu.
Sevdiğim ey gülnihalim bağı cennetsin bana/Güler Turan/Acemkürdi/Şarkı/Ağır Düyek/Sadettin Çevik.
Sevdiğim giymiş boyunca kareler/Gülizar/Şarkı/Aksak/Rif’at Bey.
Sevdiğim ince beldir/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Medenî Aziz Efendi.
Sevdiğim nermin elinde sen sararken yâremi/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Kemânî Serkis Sucuyan.
Sevdiğim seveceğim uğrunda öleceğim/Kadriye Babahan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Halil İbrâhim Taşkent.
Sevdiğim üç mevsimdir beraberdik yüz yüze/Şâhin Çangal/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Sevdiğim vaslını gayetle temennî ederim/Isfahan/Şarkı/Curcuna.
Sevdiğim vuslat mı bu firkat midir yâ neş’e mi/Hüseynîaşîran/Şarkı/Devr-i Hindî/Sedat Öztoprak.
Sevdiğim yâr cümle candan dünyalardan gizlidir/Mevlana/Buselik/Şarkı/Devr-i Hindi/İsmet Burkay.
Sevdiğim yazık değil mi bana/Niyâzi Bey/Bestenigâr/Şarkı/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Sevdiğim’çün mü beni töhmetle itham eyledin/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Kanûni Hacı Arif Bey.
Sevdiğim’çün seni ey serv-i semen/Gerdaniye/Şarkı/Düyek/Hacı Fâik Bey.
Sevdiğin sevdânı unutmuş artık/Hârun Karadeniz/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Sâdun Aksüt.
Sevdiğini söylüyorsun ne de tatlı gülüyorsun/Sabahattin Hizmetli/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sabahattin Hizmetli.
Sevdik ve sevildik biz hep gönülden/Sâmi Derintuna/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erkan Yüksel.
Sevdim ammâ ol perî-peykeri eyvâh olsun/Ferahfeza/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Sevdim bir dilberi ruhlar serveri/Hüseynî/Türkü/Sofyan.
Sevdim bir gonca-i rânâ/Eviç/Şarkı/Aksak/Dede Efendi.
Sevdim bir tâze dilberi/Araban/Şarkı/Ağır Düyek.
Sevdim bu yaz bir esmer/Karcığar/Şarkı/Sofyan/Râkım Elkutlu.
Sevdim dersin kaş çatarsın/Mehmet Akça/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Mustafa Malay.
Sevdim diyen varsa eğer söz söylemem söz üstüne/Gülten Çiçek Tural/Gerdaniye/Şarkı/Sofyan/İsmâil Demirkıran.
Sevdim güzelim seni artık gel üzme beni/Alâeddin Yavaşça/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Sevdim sarışın bir kızı en körpe çağında/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı.
Sevdim seni ben âh güzelim aşkına düştüm/Sabahattin Volkan/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Sabahattin Volkan.
Sevdim seni ben ey çeşm-i âfet/Ferahfeza/Şarkı/Aksak Semâî/Nikolâki (Kemençeci).
Sevdim seni ben sevmeye lâyık diye sevdim/Acemaşîran/İlâhi/Yürük Semai/Abdullah Uysal (Dr.).
Sevdim seni bir zamanlar masal gibi geçti yıllar/İbrahim Umut/Acemaşîran/Şarkı/Semai/İbrahim Umut.
Sevdim seni ey nazlı melek var mı günâhım/Bestenigâr/Şarkı/Türk Aksağı/İbrâhim Tuğberk.
Sevdim seni gel ey peri/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Kemençeci Usta Yani.
Sevdim seni kır çiçeğim aşkın ile öleceğim/Sâmi Serimer/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Sâmi Serimer.
Sevdim seni sevmek ne demek anlamadın sen/Yaşar Şâdi Bey/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Hacı Ethem Efendi.
Sevdim seni yosma fidan/Arabanbuselik/Şarkı/Aksak Semâî/Dede Efendi.
Sevdim seveli o kızı aşkı yüreğimde sızı/Gâlip Hamza Berkay/Acemaşîran/Şarkı/Curcuna/Amir Ateş.
Sevdim yine (güzel) bir nev-civan/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Hacı Arif Bey.
Sevdim yine bir âfet gibi yâr/Hüzzam/Şarkı/Aksak-Düyek/Tanbûri Mustafa Çavuş.
Sevdim yine bir mehveşi/Ferahfeza/Şarkı/Düyek/Sultan II. Mahmut (Adlî).
Sevdimse eğer gözbebeğim neydi günahım/Ahmet Tutaklar/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ahmet Tutaklar.
Sevdimse seni fikr-i visâl eylemedim ben/Isfananek/Y. S./Yürük Semâî/Mîr Mustafa.
Seven gönül geçer mi sevdiği yardan/Şefik Alacain/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yılmaz Pakalınlar.
Seven gönül unutur da gider mi/Ümit Malkoç/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Güngör Kandeğer.
Seven güler derler ben gülemedim aşkın kıymetini hiç bilemedim/Sâmi Derintuna/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan-Düyek/Ziyâ Taşkent.
Seven yok sevdiğim dil-hûn eder çok/Halit Uzel/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/İsmail Baha Sürelsan.
Sevenler de bizleriz unutanlar da/Sürel Konuk/Hicaz/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Sevenler sevilenler dilden dile gezenler/Hicaz/Şarkı/Düyek-Curcuna/Sâdi Işılay.
Sevenler sevilenler gönül derdi çekenler/Vecdi Bingöl/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Sevenleri ağlatan karşılıksız aşklarmış/Ali Coşkun/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Sevenlerin kaderi alev alev yanmakmış/Ömer Kalafat/Hicaz/Şarkı/Aksak/Gürdal İnal.
Sevenlerin kadrini anlayan var bilen var/Ünal Narçın/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Ünal Narçın.
Severdim bir meh-i âşüfte-hâli/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Severek aldanıyordum onu kalbim yanarak/Hicaz/Şarkı/Düyek/Nubar Tekyay.
Severim ben seni (Seni ben severim) candan içerû/Yûnûs Emre/Hüseynî/İlâhi/Sofyan.
Severim ben seni candan içeri/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Müsemmen/Alâeddin Yavaşça.
Severim cân ü gönülden seni tersâ çiçeğim/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Şevkî Bey.
Severim çâresiz ey mâh seni/Isfahan/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Severim düşünmeyi mâziyi anmak için/Sedat Ergintuğ/Hicaz/Şarkı/Düyek/İrfan Özbakır.
Severim her çiçeği rengini senden alıyor/Hasan Soysal/Eviç/Şarkı/Ağır Aksak/Hasan Soysal.
Severim her güzeli senden eserdir diyerek/Bedri Ziyâ Aktuna/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Lem’î Atlı.
Severim her güzeli senden eserdir diyerek/Bedri Ziyâ Aktuna/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Nefîse Özses.
Severiz esmeri esmerde halâvet vardır/Rızâ Günay/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Kaya Bekat.
Severiz gördüğümüz âfeti dilber diyerek/Mustafa Çelebi (Nâl-i Kadîm)/Evcara/Şarkı/Aksak/Mehmet Ali Çelikbaş.
Seversin diye sevdim düşmandan beter oldun/Sedat Ergintuğ/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İrfan Özbakır.
Seveyim sevdiğini âh bilerek/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Bîmen Şen.
Sevgi beklerken neden hicrana savrldun gönül/Osman Nûri Özpekel/Dilkeşhaveran/Beste/Hafif/Ömür Gençel.
Sevgi bir gün biterse hüzün gelir bilirim/Nakifer Yıldırım/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Ziya Levent Topçuoğlu.
Sevgi coşkun bir pınardır yoksa n’eyler gönlümüz/Hasan Soysal/Eviç/Şarkı/Devr-i Hindî/Hasan Soysal.
Sevgi çiçekleri açtı bu mevsim/Halil Soyuer/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Murat Kadir Gök.
Sevgi defterini açma yeniden/Sadık Atay/Bayati/Şarkı/Düyek/Bahri Altıntaş.
Sevgi dolu cesur ana korudu/Selâhattin İçli/Acemaşîran/İlâhi/Sofyan/Selâhattin İçli.
Sevgi dolu çağlarda/Ferhat Sarmusak/Hisar/Şarkı/Devr-i Turan/Hüseyin Soysal.
Sevgi dolu kalbime sanki düştü bir cemre/Sâmi Derintuna/Bestenigâr/İlâhi/Sofyan/Pınar Köksal.
Sevgi dolu merhametli annem annem canım annem/Musa Kalkınç/Hicaz/Ç. Ş./Düyek/Bülent Nuran.
Sevgi dolu sözlerde ışıl ışıl gözlerde/Sedat Erdoğdu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Süleyman Mertkanlı.
Sevgi kalpten kalbe gezer/Hâlit Çelikoğlu/Buselik/Şarkı/Aksak/Mahmut Oğul.
Sevgi mi döndürür dünyâyı bilmem/Osman Yıldız/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Hasan Soysal.
Sevgi özlemdir dedin hasretine katlandım/Cengizhan Altuntaş/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Niyâzi Şengül.
Sevgi şefkat verdin bana canım kurban olsun sana/Yılmaz Pamukçu/Acemkürdi/Fantezi/Düyek/Yılmaz Pamukçu.
Sevgi vardı aşk vardı neş’e vardı zevk vardı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ali Çankaya.
Sevgi varsa gönülde bir gülüştür gözlerde/Nilgün Bingöl/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Erol Bingöl.
Sevgi yağmurlarla gelir (Canlar fedâ yurduma)/Yalçın Benlican/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Turhan Toper.
Sevgi yağmurum ol gönlüme yağda/Zeynep Arıkan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Aysim Dolgun.
Sevgiden neş’eden düşmüşüz ayrı/Şahap Gürsel/Hicaz/Şarkı/Semâî/Rüştü Şardağ.
Sevgiler sende kalsın kalbindeki iz benim/Uğur Gür/Hicaz/Şarkı/Düyek/Arif Sâmi Toker.
Sevgiler sende kalsın kalbindeki iz benim/Uğur Gür/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yılmaz Yüksel.
Sevgiler sözde kalmış aşk nasıldır bilen yok/Yalçın Benlican/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mahmut Oğul.
Sevgilerden örülmüş ömür boyu dostluğu/İlkan San/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Sevgilerin özündesin sevenlerin gözündesin/İlkan San/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/İsmail Demirkıran.
Sevgilerle dolmuş bulut gibiyim/Hüseyin Balkancı/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Sevgili küçük yaramaz sırrına akıl eremez/Fethi Karamahmudoğlu/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Turan/Fethi Karamahmudoğlu.
Sevgili ne demek bilmem gönlümce bilen var mı/Vecdi Bingöl/Hüzzam/Şarkı/Düyek-Curcuna/Sadettin Kaynak.
Sevgilim bu akşam guruba kadar/Eviç/Şarkı/Aksak/Nubar Tekyay.
Sevgilim bunca yıldır sensiz nasıl yaşadım/Çiğdem Akbulut/Hicaz/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Sevgilim dönmüşsün duydum da geldim/Ali Sıddık Tüzün/Aşkefza/Fantezi/Düyek/Güner Donat.
Sevgilim gel etme naz/Dilkeşhaveran/Şarkı/Curcuna/Hasan Fehmi Mutel.
Sevgilim gönlümün düşünce vakti akşamdan sonradır/Faruk Nafiz Çamlıbel/Hüzzam/Şarkı/Düyek-Semâî/Nilgün Demirağ.
Sevgilim gurbete gittiği zaman/Alâeddin Şensoy/Hicaz/Şarkı/Semâî/Alâeddin Şensoy.
Sevgilim kimbilir âh şimdi nasıl bir yerdesin/Mahmut Nedim Güntel/Evcara/Şarkı/Ağır Aksak/Rüştü Eriç.
Sevgilim olmakta eşkim dâimâ gözden revân/Yusuf Kenan Bey/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Sevgilim sanma seni bir an olsun unuttum/Onur Akay/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Semahat Özdenses.
Sevgilim sensizliğimi yudum yudum içiyorum (SENSİZLİK)/Semra Ersoylu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Câhit Ünyaylar.
Sevgilim yalan söylerse sana kurusun ve mahrum kalsın dilim/Nazım Hikmet Ran/Hicaz/Şarkı/Düyek/Zekâi Tunca.
Sevgilim yollara bakma gelemem/Füsun Ocakçıoğlu/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Füsun Ocakçıoğlu.
Sevgilimdin sen benimdin eskiden/Mediha Şen Sancakoğlu/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Mediha Şen Sancakoğlu.
Sevgilimdir şu gelen/Karcığar/Şarkı/Aksak.
Sevgim bitti mi sandın çıkmadın ki hülyâmdan/Uğur Gür/Buselik/Şarkı/Düyek/Arif Sami Toker.
Sevgim uzakta kaldı sevdam hep oralıdır/Mustafa Töngemen/Bestenigâr/Şarkı/Sofyan/Suphi İdrisoğlu.
Sevgim yüreğine sığmadı senin/Hüsamettin Olgun/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Güldeniz Ekmen Agiş.
Sevgimi anlatmak isterim sana/Şâhin Çangal/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş.
Sevgimi söylemek için kelime yetmez diyorum/Muharrem Gerçeker/Hicaz/Şarkı/Düyek/Pınar Köksal.
Sevgimizin aşkımızın üstünden sene geçti (MÂZİYE HASRET)/İlkan San/Hicaz/Şarkı/Semâî/Sâdettin Öktenay.
Sevgimle güzelleşen yüzün hiç solmayacak (HÂTIRASIN BANA)/Cinuçen Tanrıkorur/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Cinuçen Tanrıkorur.
Sevgimle yanan bahçede bir tâze baharsın/Ahmet Şevket Bohça/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Bilge Özgen.
Sevgin içimdedir dilimde değil/Ayhan İnal/Hicaz/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Sevgin ile dolmak için mutluluğu bulmak için/Mediha Şen Sancakoğlu/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Sevgin o kadar rûhumu sarmış ki derinden/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Hasan Fehmi Mutel.
Sevgine hasretim yüzüne hasret/Sabahattin Hizmetli/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sabahattin Hizmetli.
Sevgini ilgini benden çeksen de/Orhan Kızılsavaş/Ferahnümâ/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Sevginle yanan kalbim için bir kere gelsen/Mustafa Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Mustafa Ünal Yılmazer.
Sevgisini vermeyeni vefâ nedir bilmeyeni/Erol Güngör/Gerdaniye/Şarkı/Nim Sofyan/İsmail Demirkıran.
Sevgiye o kadar uzaktasın ki gönlümün feryadı ermiyor sana/Zeyyat Kocamemi/Hicaz/Şarkı/Düyek/Pınar Köksal.
Sevilmeyi pek sever sevildikçe nâz eder/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Bîmen Şen.
Sevimlisin güzelsin beni niçin üzersin/Sabri Süha Ansen/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Sabri Süha Ansen.
Sevince görürsün kimmiş tutuşan/Ömer Kalafat/Hüzzam/Şarkı/Semâî/İsmâil Demirkıran.
Sevince sevilkince bir başkadır yaşamak/İbrhim Halil Taşkent/Hicaz/Şarkı/Düyek/İbrhim Halil Taşkent.
Sevinciyle kederiyle ömür güzel dünyâ güzel/Yalçın Benlican/Bayati/Şarkı/Nim Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Sevinçle bitmeli kadehimde mey/Halil Soyuer/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Ali Şenozan.
Sevinçliyim kaderim gülüverdi yeniden/Adem Şâhin/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Adem Şâhin.
Sevip sen mâh-ı ruhsârı/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Nûman Ağa.
Seviyor istiyor seni madem ki/Seyfullah Çiçek/Hicaz/Şarkı/Düyek/Rafet Kıral.
Seviyordum onu rûhumda kanarken yaralar/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Selâhattin Pınar.
Seviyormuş gibi bak yine bir gün derinden/Bayati/Şarkı/Curcuna/Rifat Ayaydın.
Seviyorsam seni kabahat bende değil sende değil/Şekip Ayhan Özışık/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Şekip Ayhan Özışık.
Seviyorsan sevgilim “seviyorum” de bana/Cemâlettin Alptekin/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mehmet Reşat Aysu.
Seviyorum desen de kanmam sözüne/Uğur Gür/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Talât Er.
Seviyorum deyişin kulağımda dün gibi/Esin Şenkal/Hicaz/Şarkı/Düyek/İbranim Halil Taşkent.
Sevmeden bir kimseyi seviyorum denir mi/İbrahim Coşar/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Güler Turan.
Sevmek altın anahtar/Fethi Karamahmudoğlu/Karcığar/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Sevmek ayrı bir ızdırap gurbet ondan da beter/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Kâzım Nâmi Erdölen.
Sevmek başka sevilmek başka şey/Rıdvan Tandoğan/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Rıdvan Tandoğan.
Sevmek bilen elbet bulur aşkı da sende/Şükrü İnce/Hüseynî/Şarkı/Yürük Semâî/Kadri Şençalar.
Sevmek de hata mıdır güzelim söyle bundan ne çıkar/Kudret Göl/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Fahri Bulut.
Sevmek de var olmak gibi bir bilmecemizdir/Güngör Fahri Tüzün/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Mehmet Nazmi Özalp.
Sevmek hakkın sev gönül yaşarken baharını/Ertuğrul Akçaylı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Metin Everes.
Sevmek ne güzel şey âlemde gönülden/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Sevmek nedir hiç bilmedin/Câhit Deniz/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Alâeddin Pakyüz.
Sevmek seni yâr vallâhi ne hoş/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Sevmek suçsa çekinmezdim ölümden/Vecdi Bingöl/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Sevmekten vazgeçtim sanma sevmek benim kaderim/Aydın Oran/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Aydın Oran.
Sevmemek elimde mi yüreğim vazgeçmiyor/Güzide Taranoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ali Şenozan.
Sevmemek kâbil midir ey âfitâbım hiç seni/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Mısır’lı İbrâhim Efendi (Ûdî).
Sevmemiş bir sevdiğim var anlamaz sevdâ nedir/Fuat Hulûsi Demirelli/Ferahnümâ/Şarkı/Devr-i Hindî/Hüseyin Sâdettin Arel.
Sevmemiş bir sevdiğim var anlamaz sevdâ nedir/Fuat Hulûsi Demirelli/Karcığar/Şarkı/Devr-i Hindî/Akın Özkan.
Sevmez oldun ey perî efkendeni/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Rif’at Bey.
Sevmişken seni rûhum sevgimi anlatmadım/Şâkir Bey/Ferahfeza/Şarkı/Aksak/Kaptanzâde Ali Rızâ Bey.
Sevmiyorsan söyle bitsin bu çile/Kenan Şavklı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Semahat Özdenses.
Sevmiyorum desende gözler ele veriyor/Turgut Kaya/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Amir Ateş.
Sevmiyorum seni artık gözlerimi geri ver/İlham Behlül Pektaş/Hicaz/Şarkı/Düyek/Avni Anıl.
Seylâbe dönse eşkin üftadelik yüzünden/Esra Çelik/Hüzzam/Şarkı/Lenkfahte/Burhan Durucu.
Seyr ederken sebz-i sahn-ı gülşeni/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Nikoğos Ağa.
Seyr edip dün gece ol meh-peykeri/Dügâh/Şarkı/Ağır Aksak/Santûri Ethem Efendi.
Seyr etmek için seyrini ey rûh-i revânım/Mustafa Reşit Bey/Ferahfeza/Şarkı/Sengin Semâî/İsak Varon.
Seyr ettim Muhammed’i doğmuş nûrlar içinde/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Sofyan.
Seyr eyle o gül rûyi ki nev-âfet-i candır/Hicaz/Y. S./Yürük Semâî/Sâlih Ağa.
Seyr eyleyip sîmîn-tenin./Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Tâhir Ağa.
Seyre çıkmışsın bugün Kağıthâneyi/Karcığar/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Seyre daldık gonca-i handânı bir ömür bitti/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Osman Nihat Akın.
Seyre dalınca gönül metapta Kalamış’ı/Orhan Tokmakoğlu/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Nurettin Cemil Sangan.
Seyreyleyip doysam sana ey gönlümün açan gülü/Mustafa Fahlioğulları/Bestenigâr/Şarkı/Curcuna/Mustafa Fahlioğullar.
Seyr-i gülşen edelim ey şîvekâr/Hicaz/Şarkı/Ağır Düyek/Dede Efendi.
Seyr-i mehtâb edelim gel bu şeb ey mehlika/Enderûnî Vâsıf/Acemkürdi/Şarkı/Devr-i Hindî/Mehmet Yürü (Nasib’in).
Seyyah olup şol alemi ararsın/Yunus Emre/Hüseynî/İlâhi/Sofyan.
Sezdim dargın bakışını dalarken gözlerine/Rifat Ayaydın/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Rifat Ayaydın.
Sıcacık okşar gibi bakardın/İsmail Hakkı Özbilgin/Hicaz/Şarkı/Aksak/Kenan Olguncan.
Sıcağı anlatırken yanmak gerekmez/Yâsemin Balkan/Ferahfeza/Şarkı/Curcuna/Selâhattin İçli.
Sıdk ile âşık olursan yâr sana mefkud değil/Abdullah Efendi (Himmetzâde)/Isfahan/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Sık sık buluşurdu yeşille yağmur/Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Sıla burcu burcu tüter/Mehmet Kındap/Hüseyni/Şarkı/Sofyan/Saadet İdrisoğlu.
Sıra dağlar mordu sular kırmızı/Rızâ Tevfik Bölükbaşı/Hüseynî/Şarkı/Curcuna-N. Sofyan/Selâhattin İçli.
Sıra sıra dizilmiş karşıki dağlar/Uğur Gür/Hicaz/Şarkı/Düyek/Necip Gülses.
Sırma saçları perîşân./Isfahan/Şarkı/Aksak/Tanbûri Mustafa Çavuş.
Sırma saçlı yârimin can bahşederken işvesi/Ahmet Refik Altınay/Hicaz/Şarkı/Semâî/Mısır’lı İbrâhim Efendi (Ûdî).
Sıyırıp kınından gümüş palanı/Buselik/Şarkı/Aksak/Cevdet Çağla.
Sızlayan kalbimi sev rûhu nüvâzişle kanat/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Selâhattin Pınar.
Sigaramdan çektim yine bir nefes/Cansın Erol/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Hilmi Bozdemir.
Sihirden ışık var ışıktan büyü/Halil Soyuer/Hicazkâr/Fantezi/Sofyan/Yılmaz Karakoyunlu.
Silinmez içimden derin hâtıran/Ziyâ Yazgan/Hüzzam/Şarkı/Aksak-Curcuna/Ûdî Hırant (Kenkiloğlu).
Simana tebessüm güle gülmek yaraşırmış/Hayreddin Karaman/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Amir Ateş.
Simsiyah bahtıma ay gibi doğdun/İbrahim Halil Taşkent/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Halil İbrâhim Taşkent.
Simsiyah gecelerin parlayan yıldızısın/Alâeddin Şensoy/Hicazkâr/Şarkı/Semâî/Alâeddin Şensoy.
Sîm-ten gonce-dehan bir dil-rübâ/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Şâkir Ağa.
Sinanoğlu inip gelir inişten/Gerdaniye/Şarkı/Aksak.
Sîne hicrânınla âteş dağıdır/Buselik/Şarkı/Düyek/Rif’at Bey.
Sîne üryân geldi sâki, meclis artık târûmâr/Yılmaz Karakoyunlu/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Özgen Gürbüz.
Sînede bir gönül var/Fuat Hulûsi Demirelli/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Sînede her gamze-i şimşîrden bir yâre var/Bayati/Beste/Muhammes/Mehmet Efendi (Küçük Hoca).
Sînede yârem onulmaz/Ferahnâk/Şarkı/Düyek/Hamparsum Limoncuyan.
Sîne-i sûzânıma âhım yeter/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Lem’î Atlı.
Sînemde bir tutuşmuş yanmış ocağ olaydı/Harput’lu Hâfız Hayri/Hüseynî (Gerdâniye)/Türkü/Curcuna/Harput’lu Hâfız Hayri.
Sînemde cânâ bir gül-i rânâ/Reşat Özpirinçci/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Ömür Gençel.
Sînemde yat ey rûh-ı revân canda tenim ol/Hisarbuselik/A. S./Aksak Semâî/Hamparsum (Büyük Hoca).
Sînemi ettim siper bir goncanın bin hârına/Yaşar Nezihi Bükülmez/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Kaya Bekat.
Sînemi sad-pâre etti tîr-i müjgânın aman/Karcığar/Şarkı/Devr-i Hindî/Klârnetçi İbrâhim Efendi.
Sînende bir akşam uzanıp yatsaydım/Ümit Gürelman/Isfahan/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
Sînende gezen dîde-i mestânımı hoş gör/Fethi Karamahmudoğlu/Ferahnâkaşîran/Y. S./Yürük Semâî/Doğan Ergin.
Sînenin âşık-ı şûrîdesidir bûselerim/Tevfik Sâmih Bey (Lâmî)/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Sislendi hava tarf-ı çemenzârı nem aldı/Yusuf Kenan Bey/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Rif’at Bey.
Sislerle örtülü ince yollara/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Mısır’lı İbrâhim Efendi (Ûdî).
Sisli bir Eylül gecesi içimde gözlerin çağlıyor/Sâdun Aksüt/Hicaz/Fantezi/Sofyan/Sâdun Aksüt.
Sitem bîhûdedir baht-ı zebûna/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Hâfız Yusuf Efendi.
Sitem etme bir tanem gülşenler soldu diye/Gâlip Uzunca/Buselik/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Sitem etmem bir daha boş yere nâz etmezsen/Sedat Ergintuğ/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/İrfan Özbakır.
Sitem mi etmedim dil mi dökmedim/Hasan Soysal/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Hasan Soysal.
Sitemlidir güzel yüzün bakışlarım yoruldu yar/Turgut Çelik/Hicaz (Hümâyun)/Şarkı/Düyek/Ömür Gençel.
Siyah gözlerine nazar değmesin/Hicaz/Şarkı/Aksak/Yusuf Kemâl Boğa.
Siyah kâküllerin dökmüş kızıl güllere/Köroğlu/Hüseynî/Türkü/Türk Aksağı/Mehmet Nazmi Özalp.
Siyah lâledir zenci çocuk/Aziz Karadeniz/Buselik/Şarkı/Sofyan/Sâdun Aksüt.
Siyah perçemlerin kaşına değer/Celalettin Kurt/Acemkürdi/Şarkı/Nim Sofyan/Erol Başara.
Sizi de yaktı mı hicran ateşi (TURNALAR)/Ahmet Nâzım/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Fahri Kopuz.
Sohbetimi gerçek sandın vah zavallı pek aldandın/Acemaşîran/Şarkı/Ağır Aksak/Nikoğos Ağa.
Sokakların hüzün dolu her bahar/Faruk Şahin/Aşkefza/Fantezi/Değişmeli/Ömür Gençel.
Soldu gönlüm beklemekten geçti ömrüm dönmedin/Turgut Çelik/Bayatiaraban/Şarkı/Ağır Aksak/Burhan Durucu.
Soldum artık âteş-i aşkınla bir bak hâlime/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Abdi Efendi (Ûdî).
Solgun bir hayâl gibi bekledim sâhillerde/İsmail Hakkı Nebiloğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İsmail Hakkı Nebiloğlu.
Solgun durma isteklen/Vecdi Bingöl/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Münir Nûrettin Selçuk.
Solgun yine ayrıldığın akşam gibi rengin/İbrâhim Şinâsi Göktürk/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Bekir Sıtkı Sezgin.
Solmasın incinmesin hep yaşasın aşkımız/Oktay Tem/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Oktay Tem.
Solmaz dediğin güller soldu bir kere/Uğur Gür/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Solmuş yüzün artık seni hiç kimse beğenmez/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Hüseyin Sâdettin Arel.
Solsan da sararsan yine gül-penbe dehensin/Ahmet Refik Altınay/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Mısır’lı İbrâhim Efendi (Ûdî).
Soluyor renkli çiçekler ne yazık/Vefa Moral/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Kaya Bekat.
Son aşkım son tesellim son ümîdim kayboldu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ahmet Üstün.
Son aşkımı canlandıran en tatlı emelsin/Avram Naum/Hicazkâr/Şarkı/Sengin Semâî/Lem’î Atlı.
Son ayrılığın mâtemi tâ rûhumu sardı/Eviç/Şarkı/Sofyan/İsak Varon.
Son ayrılışın sevdiceğim pek acı oldu/Yesârî Asım Arsoy/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Yesârî Asım Arsoy.
Son bahârın hüznü var ömrümün son deminde/Orhan Altınbaşak/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Gültekin Aydoğdu.
Son bahçede son yolculuğun derdine düşdük/Turgut Çelik/Hicaz/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Son bestemin âhengini duy bak ne hazindir/Halûk Recâî/Hicaz/Şarkı/Aksak/Halûk Recâî.
Son bir geliş gelsem de İstanbul’a/Tümay Başer Üçok/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Salih Suphi Soner.
Son çiçekler güzde açmış biz bahardır sanmışız/Turgut Çelik/Dügâh/Şarkı/Müsemmen/Erdinç Çelikkol.
Son çiçekler güzde açmış biz bahardır sanmışız/Turgut Çelik/Hicaz/Şarkı/Semâî/İsmail Hakkı Fencioğlu.
Son çiçekler güzde açmış biz bahardır sanmışız/Turgut Çelik/Hicaz/Şarkı/Düyek/Pınar Köksal.
Son çiçekler güzde açmış biz bahardır sanmışız/Turgut Çelik/Isfahan/Şarkı/Aksak/Necmi Pişkin.
Son defa gülümse bırak yağsın yağmurlar/İbrahim Umut/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İbrahim Umut.
Son gemi benim için kalkar limandan/Tekin Gönenç/Hicaz/Şarkı/Düyek/Avni Anıl.
Son gonca da açıldı gel yakama takıver/Celâl Çetin/Hisar/Şarkı/Sofyan/İsmâil Demirkıran.
Son hâtıra aşkımda kalan bir sarı saçtı/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Artaki Candan.
Son hâtıranın üstüne ben hicranla eğildim/Mahmut Nedim Güntel/Karcığar/Şarkı/Aksak/Semahat Özdenses.
Son ışıktır dökülen bahtıma son gül açıyor/Hikmet Münir Ebcioğlu/Acemkürdi/Şarkı/Devr-i Revân/Refik Fersan.
Son şarkı bu ağlatır acı bir bestesi var/Hikmet Münir Ebcioğlu/Buselik/Şarkı/Semâî/Yavuz Özüstün.
Son şarkıların sesleri kopsun dudağından/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Aksak-Cur.-Semâî/Alâeddin Yavaşça.
Son ümîdim seni hülyâ gibi bir an sarmak/Hicaz/Şarkı/Aksak/Haydar Tatlıyay.
Son ümîdimde bitti kuş gibi uçtu gitti/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz (Zirgüleli)/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Son veda şarkımdın gecemden kalan/Osman Öztürk/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sedat Oytun.
Son verelim gel bu aşka/Orhan Kol/Acemkürdi/Şarkı/Semâî/Şekip Ayhan Özışık.
Sonbahar mı gelmiş yoksa nedir bu kasvet/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Sonbaharda yoksa bir kışta mı kaldı gönlüm/Mustafa Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Semai/Mustafa Ünal Yılmazer.
Sonbaharın bizi daldırdığı rüyâ geçici/Mehmet Çınarlı/Bayati/Şarkı/Aksak/Rüştü Şardağ.
Sonbaharın bizi daldırdığı rüyâ geçici/Mehmet Çınarlı/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Bekir Sıtkı Sezgin.
Sonbaharın hüznü var ömrümüzün son deminde/Orhan Altınbaşak/Hicaz/Şarkı/Düyek/Tunca Yüksel.
Sonbaharın kararsız haşin rüzgârları mı./Orhan Kızılsavaş/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Sonbaharın zevki hoştur/Recâizâde Mahmut Ekrem/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Hacı Arif Bey.
Sonbaharla döküldü umutlarım yaprağım/Fatoş Koçarslan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Turhan Taşan.
Sonmuş bu gidiş dönmedi hicran seferinden/Cevdet Kerim Kızrak/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Semahat Özdenses.
Sonsuzluğa uzayan bin çiledin her gece/Yalçın Benlican/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Aydın Oran.
Sonsuzluğun enginlere değdiği/Seher Erol/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Düyek/Tekin Para.
Sonsuzluğun içinde kırpmazken gözlerimi (ABANT’DA SABAH)/Medih Egemen/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan-Cur./Alâeddin Yavaşça.
Sonu yok bir aşk için gece gündüz ağladım/Şâdi Kurtuluş/Bayati/Şarkı/Düyek/Zeki Duygulu.
Sor şu yıldızlara sor doğan aya/Fuat Hulusi Demirelli/Hüseynî/Şarkı/Düyek-Aksak/Sadettin Kaynak.
Sordular pervâneye niçin böyle yanarsın/Azîzî/Hüzzam/İlâhi/Sofyan/Zeki Altun (Hâfız).
Sordum seni ıssız ve karanlık gecelerden/Vâhit Özaydın/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Rüştü Eriç.
Sordunuz sevdiğim güzel kadını/Kadir Can/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Hayri Yenigün.
Sorma benden söyleyemem kalbimin feryâdını/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Sorma deşme derdimi gözyaşımla avuttum/Nazmi Yükselen/Karcığar/Şarkı/Düyek/Selâhattin Erköse.
Sorma dostum hâlimi âvâreyim/Ahmet Râsim Bey/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Nûri Halil Poyraz.
Sorma hâlimi bir tânem/Zekâi Selen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Zekâi Selen.
Sorma hâlimi çok perîşânım/İsmet Dizer/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Ali Şenozan.
Sormadı hâl-i dil-i gam-hâreyi/Gülizar/Şarkı/Sengin Semâî/Nikoğos Ağa.
Sormadın hâlimi hiç kalbimin esrârı nedir/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Selâhattin Pınar.
Sormadın hiç hâlimi ey yâr neden/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Sormamışsın hiç kimseden pek üzgünmüşsün giderken/Yusuf Nalkesen/Hicaz/Şarkı/Semâî/Yusuf Nalkesen.
Sormayın gönlüme şimdi ağlamaktan ne bulur/Hasan Soysal/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Hasan Soysal.
Sormayın gönlümün kimdir sahibi/Gülten Çiçek Tural/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Eyüp Uyanıkoğlu.
Sormayın hiç hâlimi neden perîşân gönül/Ahmet Uzel/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Sorsun bakışın hâlimi hicrânıma/Halil Soyuer/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Sorulmasın bana ye’sim garik-i hicrânım/Semih Mümtaz/Hicaz/Şarkı/Düyek/Lem’î Atlı.
Sorun bütün âşıklara âşıklar bilir beni/Ferhat Sarmusak/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Ferhat Sarmusak.
Soydum kabayı aşkın elinden/İsmâil Hakkı (Bursavî)/Bayatiaraban/İlâhi/Sofyan/S. Eyyûbi Işıksal.
Söğüt dalından incesin/Vedat Şenyol/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Zeki Müren.
Söğütler sıra sıra su verilir mısıra/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Söğütler sıra sıra su verilir mısıra/Hüseynî/Şarkı/Türk Aksağı/Sadettin Kaynak.
Söküp atmak ne mümkün içimden gözlerini/Şâhin Çandır/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Engin Çır.
Söndü hep ümitlerim rûhumda hicrân dinmiyor/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Ömer Altuğ.
Söndü neş’em söndü ömrüm yıldızım/Câhit Öney/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Suphi İdrisoğlu.
Söndü neş’em söndü ömrüm yıldızım/Câhit Öney/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Akın Özkan.
Söndü yâdımda akisler gibi aşkın seheri/Mustafa Nâfiz Irmak/Evcara/Şarkı/Aksak/Selâhattin Pınar.
Sönmekte gurubun izi dem dem yüreğimde/Niyâzi Ersan/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Akın Özkan.
Sönmesin ışıklar yüzün görünsün/Hâlit Çelikoğlu/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/Teoman Alpay.
Sönmüş o güzel gözlerinin nûr-i nigâhı/Ahmet Râsim Bey/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Halûk Recâî.
Söyle Allah aşkına nedir senden çektiğim/Hüceste Aksavrın/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İrfan Özbakır.
Söyle bana neden gözünde yaş var/Hasan Soysal/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hasan Soysal.
Söyle bana sen nerdesin/Sami Derintuna/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Sami Derintuna.
Söyle bana sen nerdeydin gözlerimden yaş dökerken/Sâmi Derintuna/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mustafa Malay.
Söyle bir kerre daha başın için ey gonce-leb/Ahmet Râsim Bey/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Lem’î Atlı.
Söyle bülbül güle sevdâ-yı dil-ârâyı yine/Mustafa Tahralı/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
Söyle cânânım neden neden her an susarsın/Hicaz/Şarkı/Semâî/Aziz Ergüner.
Söyle derdini kaç yıl çekecek bu dertli başım/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Hüseyin Mayadağ.
Söyle derûnundaki zârın gönül/Hicazkâr/Şarkı/Yürük Semâî/Hacı Arif Bey.
Söyle ey bî-vefa söyle nerdesin/Niyazi Şengül/Hüseynî/Şarkı/Aksak (Yürük)/Niyazi Şengül.
Söyle ey dost söyle ey can/Mustafa Töngemen/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Mustafa Töngemen.
Söyle ey gönlüm Allah aşkına ne oldu sana/Necdet Varol/Karcığar/Şarkı/Sengin Semâî/Necdet Varol.
Söyle ey nâlem beni cânân perîşân etmesin/Buselik/A. S./Aksak Semâî/Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde).
Söyle ey nazik beden kastın mı vardır canıma/Abdi/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Burhan Durucu.
Söyle ey şûh-i felek-meşreb nedir adın senin/Hicaziırak/Beste/Çenber (Ağır)/Neyzen Ali Rızâ Efendi (Şeyh).
Söyle ey tâli’ ne lûtfu var bana cevr etmenin/Nevres Bey (Ûdî)/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Lem’î Atlı.
Söyle ey yanağı gamzeli güzel/Necip Mirkelâmoğlu/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Necip Mirkelâmoğlu.
Söyle ey yar böyle boynum daha kaç yıl bükeyim/Veli Bostancı/Eviç/Şarkı/Aksak/Özcan Sönmez.
Söyle ey yâr nedir hâlindeki pür melâl/Ahmet Uzel/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Söyle ey yâr-i cefâ nerde seyran ü safâ/Ahmet Uzel/Bayati/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Söyle git ağlanacak hâlini dildâre gönül/Bestenigâr/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Söyle güzel gözlerine bana öyle bakmasın/Necip Mirkelâmoğlu/Acemkürdi/Şarkı/Aksak Semâî/Necip Mirkelâmoğlu.
Söyle güzel rûh-i musavver misin/Abdülazîz Efendi (Hekimbaşı)/Bayati/Y. S./Yürük Semâî/Abdülaziz Efendi (Hekimbaşı).
Söyle güzel sana n’oldu gül gibi soldun/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Muzaffer İlkar.
Söyle güzel sevdiğim neydi o kat’ı hitab/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî).
Söyle güzel söyle bir selâm yok mu/Kâni Soylu/Karcığar/Şarkı/Sofyan/Erdoğan Berker.
Söyle neden bu gidişin beni böyle terkedişin/Fatma Onur/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Söyle neden ey sabâ o yâr hâlâ yatmamış/Ahmet Uzel/Bestenigâr/Şarkı/Düyek/Ahmet Uzel.
Söyle nerde benim civanım nazlı sünbülüm/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Ahmet Uzel.
Söyle n’ettim ben sana zâlim felek/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Hacı Fâik Bey.
Söyle n’oldun sevdiceğim pek unuttun sen beni/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ahmet Uzel.
Söyle rûhum sevdân beni kaç yıl yakacak/Ûdî Hırant (Kenkiloğlu)/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Ûdî Hırant (Kenkiloğlu).
Söyle seni nerede kimlere sorsun gönül/Sadettin Çevik/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sadettin Çevik.
Söyle zâlim nerdesin/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini/İlkan San/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Selâhattin Altınbaş.
Söylemem derdimi hem-derdim olan âh’a bile/Hızırağazâde Said Bey/Eviç/Beste/Hafif/Tanbûri Ali Efendi.
Söylemem derdimi hem-derdim olan âh’a bile/Hızırağazâde Said Bey/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ahmet Hatipoğlu.
Söylemez miydim sana ey gül-izâr/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Sultan II. Mahmut (Adlî).
Söylemiştim sana birgün bu aşk bitecek diye/Şâkir Döşemeciler/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mümin Salman.
Söylen ol âfete dünyâyı harâb eylemesin/Bayati/A. S./Aksak Semâî/Bolâhenk Nûri Bey.
Söylenmedik sözlerim dudağımın ucunda/Ahmet Ilgaz/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Yılmaz Yüksel.
Söylenmemiş şarkılarda yaşanmamış anılarda/Turan Tekdoğan/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Nevzat Demir.
Söyletme beni cânım efendim kederim var/Leylâ Saz/Ferahnâk/Beste/Hafif/Zekâî Dede.
Söyletme beni cânım efendim kederim var/Leylâ Saz/Hicaziırak/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Söyletme beni hâlimi tafsîle girişmem/Ahmet Râsim Bey/Ferahfeza/Şarkı/Sengin Semâî/Selânik’li Ahmet Efendi.
Söyleyemem derdimi kimseye derman olmasın diye/Hicaz/Şarkı/Düyek/Şükrü Tunar.
Söyleyin nerde o göz nûru gönül sevgisi yâr/Vecdi Bingöl/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Söyleyin ol nev-civâne/Dede Efendi/Eviç/Şarkı/Aksak/Dede Efendi.
Söyleyince aşkımı cânânıma/Hasan Fehmi Mutel/Dilkeşhaveran/Şarkı/Müsemmen/Hasan Fehmi Mutel.
Söylüyor hicrânını her hazin nağme bana/Nâdide Gülpınar/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Nurettin Gökmen.
Söz cihan içre ne gülşen ne gülistan almada/Nedîm/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Bîmen Şen.
Söz gümüşse sukût altın diyerek susma sultanım/Gülten Çiçek Tural/Bayati/Şarkı/Düyek/Selâhattin Altınbaş.
Söz gümüşse sukût altın diyerek susma sultanım/Gülten Çiçek Tural/Hicaz/Şarkı/Aksak/Eyüp Uyanıkoğlu.
Söz olurmuş varsın olsun/Hâlit Çelikoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Alâeddin Pakyüz.
Söz verdim adına “gelecek” diye/Erol Uzunöner (Uzunömeroğlu)/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Söz verip beklettin cânâ sen beni/Bestenigâr/Şarkı/Curcuna/Kanûni Nâzım Bey (âmâ).
Sözlerin sanki bıçak/Sami Derintuna/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Bilge Özgen.
Sözlerinle hayâtımın akışını değiştirdin/Sadık Atay/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Sözü canlar bağışlar bizim cânânımız vardır/Ferahnâk/A. S./Aksak Semâî.
Sporcu kızlar/Çârgâh/Şarkı/Değişmeli/Sadettin Kaynak.
Su akar çam kökünden/Hicaz/Türkü/Nim Sofyan.
Su doldurmuş geliyor bayırdan aşağı/Faika Sarp/Hicaz/Şarkı/Aksak/İsmail Akçapınar.
Su gibi çağladığım derûnum dağladığım (ciğerim bağladığım)/Hüseynîaşîran (Gülizâr)/Şarkı/Aksak/Dede Efendi.
Subh-dem câm ü mey mestâne takbil eylerim/Ferahnâk/Beste/Devr-i Kebîr/Râkım Elkutlu.
Subh-dem gördüm ki hurşid-i letâfet-güsteri/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Subh-ı feyz etti tecelli müjdeler yaranıma/Hicaz/Şarkı/S. Semai/Şekerci Udi Cemil Bey.
Subh-i feyyâz-ı cülûsunla vatan buldu rehâ/Hicaz/Marş/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Subh-i şafakı âh ile şâm eyledi bülbül/Bestenigâr/Beste/Berefşan/Neyzen Ali Rızâ Efendi (Şeyh).
Suçlusun kalbime böyle girip de içimde ne varsa virân eyledin/Sevim Sürer/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Nabi Çakar.
Sular çağlar öter kuşlar şakır gülşende bülbüller/Ali Ulvi Kurucu/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Bekir Sıtkı Sezgin.
Sular gibi akar çağlar/Tarık Işıtman (Muallim)/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Sular gibi çağlarım ben/Gülizar/Şarkı/Aksak/Dede Efendi.
Sular seller gibi geçip gittiniz/Erol Karaokur/Hüzzam/Fantezi/Değişmeli/Rıdvan Tandoğan.
Sular susmuş ses vermiyor/Hâlit Çelikoğlu/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Nezih Gözonar.
Sularda kaybolurken hayâller birer birer/Medih Egemen/Acemkürdi/Şarkı/Nim Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Sultân-ı kerem şâh-ı adâletsin efendim/Acemaşîran/Kâr/Hafif/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Sultan-ı kevneyn kabrinden kalkınca/Acemaşîran/İlâhi/Düyek/Selâhattin Demirtaş.
Sultan-ı rüsûl şâh-ı mümeccedsin efendim/Şeyh Gâlip Dede/Hicazkâr/İlâhi/Sofyan/Muzaffer Ozak (Aşkî).
Sultânım illallâh sübhânım illallâh/Nizâmoğlu Seyyid Seyfullah/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Ahmet Hatipoğlu.
Sun sâgarı sâkî bana mestâne desinler/Yahyâ Efendi (Şeyhülislâm)/Bayati/Y. S./Yürük Semâî/Bolâhenk Nûri Bey.
Sun sâgarı sâkî bana mestâne desinler/Yahyâ Efendi (Şeyhülislâm)/Hicaz/Şarkı/Aksak/Şevkî Bey.
Sunar bir câm-ı memlû bin tehî peymâneden sonra/Sâbit/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Fahri Kopuz.
Sundu bir yudum sevgi yüreğimi eritti/Fethi Karamahmudoğlu/Bayati/Şarkı/Düyek/Rüştü Eriç.
Sûr-i âlî (şâhî) eyledi âlâmı tay/Dede Efendi/Buselik/Kâr/Hafif/Dede Efendi.
Sûr-i Hümâyûn leyl-i kaderdir/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Sus artık deli gönül yıllara bulma suçu/Hüseyin Tansever/Hicaz/Şarkı/Düyek/Selâhattin Altınbaş.
Sus hiç bir şey söyleme anladım gideceksin/Edvan Kengil/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Edvan Kengil.
Sus sorma hiç ne haldeyim/Yusuf Nalkesen/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Yusuf Nalkesen.
Susamış ömrüme yıllar içiyor hep içiyor/Halil Soyuer/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Ali Dursun Yağlı.
Susmak ne kadar zordu o akşam ona baktım/Güngör Fahri Tüzün/Hicaz/Şarkı/Aksak/Bilge Özgen.
Susmasın gülşen-i can bülbülü feryâd etsin/Mustafa Tahralı/Buselik/Şarkı/Ağır Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
Susmasın gülşen-i can bülbülü feryâd etsin/Mustafa Tahralı/Evcara/Beste/Zencir/Alâeddin Yavaşça.
Susmuş gece her yer sizi dinlerdi denizden/Nâhit Hilmi Özeren/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı-Cur./Râkım Elkutlu.
Sussun mu gönül artık hicrinle mi hep yansın/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Rüştü Eriç.
Sustu bülbül sanki solmuş bir demet gül şarkımız/Turgut Çelik/Bayatiarabanbuselik/Şarkı/Müsemmen/Erdinç Çelikkol.
Sustu bütün âlem sustu bülbüller/Halide Karamahmudoğlu/Bestenigâr/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Sustukca semâ sanki o son anı fısıldar/Bekir Sıtkı Erdoğan/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Sustukça semâ kalbime hicrânı fısıldar/Bekir Sıdkı Erdoğan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Sustukça semâ kalbime hicrânı fısıldar/Bekir Sıtkı Erdoğan/Buselik/Şarkı/Aksak/Ahmet Hatipoğlu.
Susturmaya çalışma duygularını/Yalçın Benlican/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/İlgün Soysev.
Susuz bir çöl gibiydim sendin benim yağmurum/Hâlit Çelikoğlu/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Melâhat Pars.
Susuz kalmış çöl gibiyim/Nedim Uçar/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Fâruk Şâhin.
Susuz pınarlara döndürdün beni/Mustafa Sevilen/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Sâdi Hoşses.
Susuzluktan kavrulmadan suyun kadri bilinir mi/Vedîa Dereoğlu/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Bekir Sıtkı Sezgin.
Suya iner tavşanlar/Hicaz/Türkü/Nim Sofyan.
Suyun sessiz akışında/Gülhan Metin/Acemkürdi/Şarkı/Aksak-Evfer/Kenan Günel.
Sûz-i aşk-ı dağ-ı hicrin şerhine bî-irtiyâb/Eviç/Şarkı/Ağır Düyek/Ziyâ Bey (Üsküdar’lı).
Sûz-i firkat sînemi dağlar benim/Eviç/Şarkı/Ağır Aksak/Tanbûri Ali Efendi.
Sûziş-i sînem değil kâr etmeyen/Buselik/Şarkı/Yürük Semâî/Hacı Arif Bey.
Sübhâneke Ent’Allahü’l-Mü’minü’l-Müheymin/Sirâcüddîn El-Mahzûmî/Hicazkâr/İlâhi/Serbest-Düyek/Ahmet Hatipoğlu.
Sübhâne’l Melikü’l Mevlâ/Bestenigâr/Tesbih/Sofyan.
Sübhâne’l Melikü’l Mevlâ/Eviç/Tesbih/Sofyan/Zekâî Dede.
Sükûnda geçer ömrüm seyri gibi enhârın/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Bîmen Şen.
Sünbül aldım destime/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Sebuh.
Sünbülî sünbülî sünbülî siyeh (Ey sünbülî siyeh.)/Sultan Hüseyin Baykara/Hisarbuselik/Kâr/Muhammes/Hamparsum Limoncuyan.
Sünbülî sünbülî sünbülî siyeh/Sultan Hüseyin Baykara/Buselik/Kârçe/Muhammes/Şeştârî Murat Ağa.
Sünbül-i zülfün döküp gerdânına/Dügâh/Şarkı/Devr-i Hindî/Hacı Fâik Bey.
Sünbülistan etmiş etrâfı fesi/Buselik/Şarkı/Düyek/Şâkir Ağa.
Sürmeli ceylân mısın o ne güzel bir bakış/Erol Köker/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Erol Köker.
Sürmeli gözünün kenarı yaştı/Âşık İhsânî/Karcığar/Şarkı/Düyek/Ali Şenozan.
Sürmeli kız gönlüm sende o yeşil gözlerinde/Hüzzam/Şarkı/Yürük Semâî/Fâiz Kapancı.
Sürmelinin gözlerine mâilim/Hicaz/Türkü/Sofyan.
Sürmesin mi âşıkın bir dem seninle hiç safâ/Hüseynî/Şarkı/Devr-i Hindî/Kemânî Memduh Efendi.
Sürûşan raksederler cümle tehlîl-i ilâhide/Nûri/Hüzzam/İlâhi/Düyek/Hâfız Osman Efendi (Musul’lu).
Sürülmez safâ çekilmez cefâ (KADIN)/Melih Özer/Hüzzam/Şarkı/Yürük Semâî/Teoman Alpay.
Sürünen ardından dağmenin sanma benim gönlümdür/Buselik/Şarkı/Curcuna/Emin Ongan.
Sürüp dergâhına rûy-i siyâhım/Gafûrî (Mahmud)/Irak/Durak/Durak Evferi/Şeyh Mehmet Tulûî.
Süslendi ağaçlar çiçekle doldu/Nâhit Hilmi Özeren/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Râkım Elkutlu.
Süze süze öze vardık gönüldeki göze vardık/Ayten Uğuralp/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Süzgün bakışın bana binbir ümid vâdeyler/Aslan Hepgür/Hicaz/Şarkı/Düyek/Aslan Hepgür.
Süzme çeşmin gelmesin müjgân müjgân üstüne/Râsih Bey/Ferahfeza/Şarkı/Ağır Aksak/Şefik Gürmeriç.
Süzülür gözlerinin gölgesi sarhoş mu nesin/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Emin Akan.
Süzülür neş’e-i sevdâ o güzel gamzelerinden/Karcığar/Şarkı/Aksak/Fehmi Tokay.
Süzülürsün gözlerimden her gece/Mehmet Akça/Ferahnâk/Şarkı/Düyek/Cemil Derelioğlu.
Şâd olmadı gönlüm ne yazık sadece meyle/İhsan Ünaner/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/İsmâil Demirkıran.
Şâd olmadı gönlüm n’ola bir gün elemimle/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Şâd olurdum belki bu baht-ı siyâhım olmasa/Fehime Nükhet/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Fahri Kopuz.
Şafak ol sen ruhuma bitsin artık hicranım/Orhan Tokmakoğlu/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Nurettin Cemil Sangan.
Şafak söksün güneş doğsun görelim/Araban/Köç./Serbest-Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Şafak söktü yine Suna’m uyanmaz/Haydar Telhüner/Gülizar/Türkü/Düyek/Haydar Telhüner.
Şafaktan sökülürsün dolarsın ellerime/Hâlit Çelikoğlu/Acemkürdi/Fantezi/Düyek/Cengiz Cermen.
Şah iken lâhutta ey aşk ser-nigûn ettin beni/Kenan Rifâi/Hicaz/İlâhi/Devr-i Hindî/Özcan Ergiydiren.
Şâhâ zî lûtf eger nazarî sûy-i mâ (Kâr-ı şâhâ zî lûtf)/Hüseynî/Kâr/Muhammes/Abdülkâdir-i Merâgi.
Şâhâne gözler şâhâne/Eviç/R. T./Sofyan.
Şâhenşeh-i mihr-i vefâ/Ferahnâk/Şarkı/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Şah-ı iklim-i risalet doğduğu şebdir bu şeb/Ulvî/Hüseynî/İlâhi/Devr-i Hindî/Rif’at Bey.
Şâh-ı merdanın âvâzı turna derler bir kuştadır/Pîr Sultan Abdal/Acemkürdi/Nefes/Raksân.
Şâh-ı merdânın avâzı turna derler bir kuştadır/Pir Sultan Abdal/Hüseynî/Nefes/Serbest/Süleyman Erguner (Torun).
Şâhım ali abaya erenlere aşkolsun/Yusuf Fâhir Baba/Hüzzam/İlâhi/Sofyan/Nezih Uzel.
Şâhım senin dâim heman müzdâd ola zevk u safân/Arazbarbuselik/Şarkı/Düyek/Ali Ağa (Kemânî).
Şâhısın efendim sen güzellerin/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Bîmen Şen.
Şahlanan atının üstünde ATA’M/İsmail Hakkı Özbilgin/Buselik/Fantezi/Sofyan/İsmail Hakkı Özbilgin.
Şakrak sesinin yaktığı âvâre gönüller/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semâî/Lem’î Atlı.
Şâm ü seher zikr eylerem Allah derim Allah derim/Sâfî/Hüzzam/İlâhi/Sofyan/Ahmet Hatipoğlu.
Şarab iç kızarsın ruhun gülleri/Hüseynîaşîran/Y. S./Yürük Semâî/Zekâî Dede.
Şarkılar başlıyor yine hüzzamla/Fâruk Şâhin/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Fâruk Şâhin.
Şarkılar düşerdi dudaklarından/Nihat Kaçoğlu/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Mustafa Uyan.
Şarkılar küstü sana mısralar konuşmuyor/Hikmet Alptekin/Hicaz/Şarkı/Düyek/Seyfi Güldağı.
Şarkılar öksüz kaldı dudağımda dün gece/Şükrü Yetimoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Suphi İdrisoğlu.
Şarkılar sevdâyı söyler tüm gönüller şenlenir/İsmet Tahtacıoğlu/Acemkürdi/Şarkı/Müsemmen/A. Sedat Mete.
Şarkılar söyle o sâhillerde rüzgârlar bana/Yılmaz Yüksel/Hicaz/Şarkı/Semâî/Avni Anıl.
Şarkılar söyledim sevgiden yana/Dağıstan Kılıçaslan/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Abdülkâdir Salar.
Şarkılar söylerdin bana gel diye/Şâdıman Süeroğlu/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/İlgün Soysev.
Şarkılar zevk vermiyor hiç gönlümün sultânı yok/İsmet Tahtacıoğlu/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/A. Sedat Mete.
Şarkılarda hep senin unutulmaz adın var/Hanife Zafir/Hicaz/Şarkı/Düyek/Cengiz Cermen.
Şarkılardan fal tuttum ikimize kaç kere/Mehmet Erbulan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erdoğan Berker.
Şarkıların boynu bükük güftelerin mâtemi var/Fethi Karamahmudoğlu/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Fethi Karamahmudoğlu.
Şarkıların şiirlerin tadı yok/Erol Karaokur/Acemaşîran/Şarkı/Nim Sofyan/İlgün Soysev.
Şarkılarla dilimdesin sazımdaki telimdesin/Nilgün Aygül Bingöl/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Salih Suphi Soner.
Şarkım türküm gazelim (ALIM YEŞİLİM)/Mehmet Erbulan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hüseyin Gökmen.
Şaşırdım güneş mi ay mıdır bilemem/Yâsin Hatipoğlu/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Erdinç Çelikkol.
Şaşırtıcı sözlerine canım öyle sıkıldı ki/Tâhir Üstündağ/Hisarbuselik/Şarkı/Aksak/İsmail Demirkıran.
Şavkı söndü sevdamızın karardı/Hüseyin Balkancı/Bayatiaraban/Fantezi/Düyek/Bilge Özgen.
Şeb cünûn-i dil dimagam râ perişân-kerde bûd/Hicaz/A. S./Sengin Semâî/Seyyid Mehmet Nuh.
Şebâbım durmadan geçti bütün ömrüm sarardı/Mustafa Sunar/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Mustafa Sunar.
Şeb-i âşıkan-ı bî-dil çi şeb-i dırâz bâşed/Bayatibuselik/Y. S./Yürük Semâî/Zekâî Dede.
Şeb-i hüznümde hayâlinle teselli bulurum/Artaki Candan/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Artaki Candan.
Şeb-i vuslat sabaha erdi figan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Cemâl Bey.
Şeb-i vuslattaki gözler süzülür dûş açılır/Mehmet İhsan (Trabzon’lu)/Ferahfeza/Şarkı/Ağır Aksak/Hasan Fehmi Mutel.
Şebistân-ı hakîkatte hilâl-i mâh-ı enversin/Arazbarbuselik/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Şebnem gibi saçılsın hûn-i eşk-i pür-revânım/Hüseynî/Beste/Berefşan/Zaharya.
Şebnem yağıyor gönlüme güller goncalar açıyor/Özcan Korkut/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Özcan Korkut.
Şebnemler konuverdi gönlüme buram buram/Bekir Mutlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Câvit Erden.
Şeb-tâ-seher su gibi çağlar ağlarım/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Hâşim Bey.
Şefkat eden yok dil-i âvâreye/Eviç/Şarkı/Ağır Aksak.
Şehâ dûr olalı senden işim âh ü figan oldu/Dügâh/Y. S./Yürük Semâî/Hamparsum Limoncuyan.
Şehen-şâh-ı muazzam pâdişâh-ı kutb-ı devransın/Evcara/Şarkı/Düyek/Rif’at Bey.
Şeh-i genc-i sahâvetsin sen ey şâh-ı kerem-kârım/Acemaşîran/Beste/Hafif (Ağır)/Dellalzâde.
Şeh-i hikmet-şinâs-ı bende-perversin efendim sen/Hüzzam/A. S./Aksak Semâî/Hüsnü Efendi.
Şeh-i iklîm-i hüsn-i mutlakın dîvânesiyim ben/Elif Efendi/Hüseynî/İlâhi/Düyek/Kâzım Bey (Muâllim).
Şehitler toprağı Anadolu’mun baharı cennettir yazı bambaşka/Hacı Karakılçık/Hicaz/Ç. Ş./Sofyan/Ferit Sıdal.
Şehitlerin ser çeşmesi (Eyâ âlemlerin şâhı)/Yûnûs Emre (. Güf. Merkez Ef. nin)/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Dede Efendi.
Şem’-i hüsnün âlemi sûzan eder/Irak/Şarkı/Ağır Aksak/Hacı Kirâmi Efendi.
Şem’-i hüsnün rûyine pervâneyim/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Şivelioğlu Yorgaki.
Şem’-i ümîdim (murâdım) bu gece söndü âh/Hamdi/Bestenigâr/Şarkı/Sengin Semâî/İbrâhim Efendi (Asâriye Hatibi).
Şen gözlerinle yüzüme bir baktın/Şükrü Öncel/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Şen şarkıların durduğu bir lâhza yerinde/Yahyâ Kemâl Beyatlı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Cemâl Özgen.
Şenlenir gibiydi tüm viraneler/Sevinç Atan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Kemal Kosif.
Şerâr-ı nâr-ı hicrin yaktı cânım/Acembuselik/Şarkı/Yürük Semâî/Yusuf Paşa.
Şerer-i âhı fırıldak sanıyor/Hicaz/Şarkı/Düyek.
Şerib tü bi kes-i üns-i mintin bî hamreti/Ahmet Bedevî (Seyyîd)/Hicaz/Şuğul/Sofyan/Zekâî Dede.
Şermende olur gül kızarır yüz hasenimden/Dilnişîn/Beste/Çenber/Neyzen Ali Rızâ Efendi (Şeyh).
Şevka mahrum kıldın artık tab’-ı mahzûnânemi/Nâbizâde Nâzım Bey/Ferahnâk/Şarkı/Ağır Aksak/Şeyh Ethem Efendi.
Şevk-i hayâlimden münbasit oldum (Kâr-ı Şevk-i Hayâl)/Ahmet Avni Konuk/Hicaz/Kâr/Fer/Ahmet Avni Konuk.
Şevkinle hayâlinde olur neş’e bedîdâr/Ahmet Râsim Bey/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Lavtacı Hristo.
Şeydâ-ter eyledi beni hûy-gerde gerdenin/Eviç/Beste/Muhammes/Ebû-Bekir Ağa.
Şeyhimin özünü severim sözünü/Yunus Emre/Hicaz (Zirgüle)/İlahi/Sofyan/Sadun Aksüt.
Şırıl şırıl akar dağ yamacından/Ruşen Işın/Acemaşîran/Şarkı/Y. Sem-Devr-i Hindi/Suat Yıldırım.
Şifâ bulmaz bir yarasın sevdiceğim sen gönlümde/Yıldız Büget/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Mustafa Malay.
Şifa bulmaz bu derdim hiç bir zaman/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Şihâb-ı nâz uçarken dîde-i sevdâ-penâhından/Acemkürdi/A. S./Aksak Semâî/Nesim Silviya (Haham).
Şiir de şarkı da saz da güzeldir öyle bir güzel ki gönül dayanmaz/Mustafa Töngemen/Buselik/Şarkı/Yürük Semâî/İsmâil Demirkıran.
Şiir olup dimağında beste olup dudağında/M. Emin Baysal/Hisarbuselik/Şarkı/Aksak/M. Sabri Akçagül.
Şiirler şarkılar bende yaşarken/İlkan San/Hicaz/Şarkı/Düyek/Bedri Aybars.
Şiirlerde aradım şarkılarla konuştum (EL MAHKUM.)/Uğur Gür/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Alâeddin Şensoy.
Şikâyetin nedir söyle/Fethi Karamahmudoğlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Şimdi anladım neden bana küstüğünü/Arif Sâmi Toker/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Arif Sâmi Toker.
Şimdi anma kûşe-i meyhâneyi/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Asdik Ağa.
Şimdi aşklar eski sevdalar kadar şâd etmiyor/Hikmet Şinasi Önol/Hicaz/Şarkı/Devr-i Revân/Akın Özkan.
Şimdi aşklar eski sevdâlar kadar şâd etmiyor/Hikmet Şinâsi Önol/Evcara/Şarkı/Düyek/İrfan Özbakır.
Şimdi aşklar eski sevdâlar kadar şâd etmiyor/Hikmet Şinâsi Önol/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Sabri Süha Ansen.
Şimdi bahar gönlümde çünkü o yâr gönlümde/Mehmet Tûran Yarar/Acemkürdi/Şarkı/Devr-i Tek/Fâruk Şâhin.
Şimdi benim rahatım aldı felek/Bayati/Şarkı/Yürük Semâî/Eyyûbî Mehmet Bey.
Şimdi bildim ben seni ey bî-vefâ/Isfahan/Şarkı/Devr-i Hindî/Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde).
Şimdi biri var bende uğruna yaşadığım/Şâkir Özkan/Acemkürdi/Şarkı/Nim Sofyan/Alâeddin Şensoy.
Şimdi demidir gülşen olur cây-i karârın/Hisarbuselik/Şarkı/Yürük Semâî/Hâşim Bey.
Şimdi duyguların gün dönümüdür/Şâhin Çandır/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Suphi İdrisoğlu.
Şimdi eyyâm-ı bahar oldu hele/Bayatiaraban/Şarkı/Devr-i Hindî/Hacı Bey.
Şimdi gönlüm düştü bir nevres güle/Acem/Şarkı/Aksak/Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı).
Şimdi hazan çağıdır kırlarda gezme güzel/Süleyman Arif Emre/Buselik/Şarkı/Düyek/Arsin Ali Atlı.
Şimdi oldum âleme ibret-nümâ/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Giriftzen Asım Bey.
Şimdi tarih oldu o büyük aşklar/Şinasi Eskikaya/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Şimdi umut dağları hep kar gönül/Turgut Çelik/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Burhan Durucu.
Şimdi zor “bekle “demek gönlüme “bir başka yılı”/Mehmet Çınarlı/Evcara/Şarkı/Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
Şimşir pınar’ı geçtin mi/Karcığar/R. T./Aksak.
Şimşir pınar’ın üstüyüm/Acem/Şarkı/Aksak.
Şimşîr-i nigâhınla vuruldum ciğerimden/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak Semâî/Tanbûri Ali Efendi.
Şîvene yok söz güzelsin/Karcığar/Şarkı/Aksak/Tanbûri Ali Efendi.
Şîvesi nâzı edâsı handesi pek bî-bedel/Nedîm/Bayatiaraban/Şarkı/Müsemmen/Akın Özkan.
Şol cennetin ırmakları akar Allah Allah deyu/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Evsat.
Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu/Yûnûs Emre/Hüseynî/İlâhi/Curcuna.
Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu/Yûnûs Emre/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Zeki Atkoşar.
Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu/Yûnûs Emre-Yahyâ K. Beyatlı/Acemaşîran/Fantezi/Türk Aksağı-Düy./Arif Sâmi Toker.
Şol dem gördüm dîdârını dîvâneyim/Şems-i Hudâ (Akbıyık)/Eviç/İlâhi/Sofyan/Ahmet Hatipoğlu.
Şol demde ki can çeşmime sultan göründü/Abdullah Efendi (Zâkirzâde)/Bayati/Durak/Durak Evferi/Bekir Sıtkı Sezgin.
Şöhret-i aşkın yayıldı nâm-dâr oldun gönül/Dilkeşhaveran/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Şöyle bir akşam üstü yanıma gelsen/Yılmaz Karakoyunlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Karakoyunlu.
Şöyle bir gül gönülden duyulsun yine o haz/Hüseyin Tansever/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ali Şenozan.
Şöyle sakla sırr-ı aşkı tende canın duymasın/Hakkı/Hicazkâr/İlâhi/Nim Evsat/Zekâî Dede.
Şu âlemde seni sevdim/Araban/Şarkı/Ağır Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Şu billûr sabaha serpilen ötüş/Rıza Polat Akkoyunlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Hasan Soysal.
Şu çileli ömrümde sensiz sefa yok mu/Galip Uzunca/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Şu dağın eteğinde civanım (ÇOBAN GÜZELİ)/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Şu dağın ıssız yolunu otlar bürümüş/Ahmet Uzel/Bayati/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Şu dağlar ulu dağlar/C. Âşıkoğlu/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Hamdi Tokay.
Şu dağlar yeşil dağlar/Karcığar/Şarkı/Sofyan/Tanbûri Süreyyâ Bey.
Şu dağlarda ceylan olsam sevdalansam coşsam bir gün/Aydın Tekindor/Acemkürdi/Şarkı/Curcuna/Aydın Tekindor.
Şu dağları delmeli kül edip elemeli/Gerdaniye/Türkü/Sofyan/(Fahri Kayahan’dan).
Şu dağları sarmış yonca/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Fâiz Kapancı.
Şu dağların meşesi gönlümün menekşesi/Hüseynî/Türkü/Oynak.
Şu derede telli kurşun harladı/Gerdaniye/Şarkı/Aksak.
Şu dumanlı dağlara çıkıp yatasım gelir/Nâmık Gedik/Gerdaniye/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Şu dumanlı karlı dağlar/Eyüp Göksu/Karcığar/Türkü/Aksak/İsmail Hakkı Özbilgin.
Şu dumanlı karlı dağlar aşam desem aşılmaz ki/Eyüp Göksu/Hüseynî/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Şu dünya derdine dalmışız gayrı/Emin Akan/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Emin Akan.
Şu dünyada yalnız kalan eller (Eli darda yüzü arda)/İlter Yeşilay/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Bilge Özgen.
Şu dünyaya tekrar gelsem yine seni yâr seçerim/Sâmi Derintuna/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Sami Derintuna.
Şu gelen atlı mıdır yavrum sorun Bağdat’lı mıdır/Hicaz/Türkü/Nim Sofyan.
Şu göğsüm çağlayan olsa/İbrâhim Bodur/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Amir Ateş.
Şu göğsüm yırtılıp baksan dikenler aynı güldendir/Hikmet Münir Ebcioğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Cevdet Çağla.
Şu gönlüme kederle dert salıyorsun/Alâeddin Şensoy/Hicaz/Şarkı/Semâî/Alâeddin Şensoy.
Şu gönlüme kurmuşsun bin bir sevgi/Davut Atillâ Ergin/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Arif Sâmi Toker.
Şu gönlümü bilen gibi hem alıp hem veren gibi/Ayten Uğuralp/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Ali Şenozan.
Şu gönlümü derde saldın/Mustafa Sevilen/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Şu gönül bahçemde bir çiçek gibi elbette dört mevsim sen açacaksın/Sâmi Derintuna/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Akın Özkan.
Şu gönül yaramın dermânı sensin/Sâmi Derintuna/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Nezahat Soysev.
Şu gurbetin acısını yudum yudum içen bilir/Nejat Sefercioğlu/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Rüştü Eriç.
Şu Harput’un başına yağan çiğ mi kar mıdır/Niyazi Y Gerçosman/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Şu hüzünlü mahzun yorgun gönlümü gel titretme/Yusuf Nalkesen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yusuf Nalkesen.
Şu İzmir’den çekirdeksiz nar gelir/Hicaz/Türkü/Aksak.
Şu İzmir’den üzüm aldım yüz dirhem/Hüzzam/Şarkı/Düyek.
Şu İzmir’in dağlarında bülbül öter bağlarında/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Tahsin Karakuş.
Şu kalbim bekler seni her akşam sabah olur/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Şu karşıdan gelen dilber gelir amma neden sonra/Âşık Ömer (. yy)/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Erol Başara.
Şu karşıdan gelen esmer aşkıma ihânet etti/Hisarbuselik/Şarkı/Aksak/Kadri Şençalar.
Şu karşıki dağda bir yeşil çadır/Hicaz/Şarkı/Aksak/Dede Efendi.
Şu kimsesiz sahralarda diken oldu gülüm benim/Gülizar/Şarkı/Düyek-Aksak/Sadettin Kaynak.
Şu köylünün yosma (da) kızı geliyor/Hicaz/Şarkı/Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Şu köylünün yosma kızı yanakları kıpkırmızı/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Şefik Bey.
Şu mâhitâbı seyret ne rûhânî (Mehtâbiye)/Abdülhak Hâmit Tarhan/Buselik/Şarkı/Sofyan/Mehmet Baha Pars.
Şu mahzun gönlümü yormayın artık (Sormayın Artık)/Uğur Gür/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Karakoyunlu.
Şu ömrümün bahçesinde açan tek çiçeğimsin/Özdemir Kiper/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Hüseyin Soysal.
Şu puslu ve ıslak şafaklarında/Cevdet Aktunç/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Erol Özbayram.
Şu Samsun’un güzel kızı./Şâhin Çangal/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Erdem Gürcan Avcı.
Şu seven kalbimi anlamazsın sevdiğim/Ahmet Uzel/Bestenigâr/Şarkı/Müsemmen/Ahmet Uzel.
Şu tertemiz kalbimle bir seni seviyorum/Ayşe Taşbaş/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş.
Şu yalan dünyada kimse eremez âşığın murada erdiği gibi/Sâmi Derintuna/Hicaz/Şarkı/Düyek/Dursun Karaca.
Şu yalan dünyâyı aşksız geçirme (HER ŞEY AŞK İÇİN)/İlkan San/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Avni Anıl.
Şu Yalta’dan (limandan) taş yükledim gemim dolmadı/Hicaz/Türkü/Sofyan-Semâî.
Şu yaralı gönlüme bir çâre bulmak için/Hakkı Günal/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yılmaz Yüksel.
Şu yârin tavrını ne hayra yorsam/Yıldırım Coşkun/Buselik/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Şu yollar uzar gider/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Sâdi Işılay.
Şu yorgun başım ile bir ömür boyu yatsam/Halil Soyuer/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Eyüp Uyanıkoğlu.
Şu yorgun gönlümü yormayın artık/Uğur Gür/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hasan Esen.
Şu yüreğim can evinde vurdukça/İrfan Türkoğuz/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yılmaz Pakalınlar.
Şu yüreğim yanıyor için için yanıyor/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Fantezi/Oynak/Faruk Şahin.
Şûh-i nâzım olalı gözden nihan/Hüzzam/Şarkı/Curcuna.
Şûh-i sitemkâr söyletme beni/Hicaz/Köç./Aksak.
Şûle-endâz-ı zemîn oldu bu şeb mehtâbımız/Acemkürdi/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Şûle-hîz ettin yine dikkatle yanmış gönlümü/Hüseynîzemzeme/Şarkı/Ağır Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Şunu bunu dert ettik de ne oldu/Sâdık Atay/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Şupeyr-ü şepper mürşid-ü rehber/Hicaz/Nefes/Sofyan.
Şûrîde vü şeydâ kılan yârın cemâlidir beni/Yûnûs Emre/Çârgâh/İlâhi/Sofyan.
Şükûfezâr-ı izârın gülün nazîresidir/Enderûnî Vâsıf/Dilkeşhaveran/Beste/Zincir/Zekâî Dede.
Şükür bizi bu meydana getirenin demine Hû/Pîr Sultan Abdal/Hüseynî/Nefes/Aksak.
Şüphe etme gönlüm asla vazgeçmem/Cumâli Karataş/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Şüphe ile bakma dostum/Nûri Baş/Buselik/İlâhi/Türk Aksağı/Zeki Altun (Hâfız).
Tâ dil verelden sünbüle “sünbüliler” derler bize/Fahrî (Sünbülî)/Acemaşîran/İlâhi/Muhammes/Mustafa Efendi (Çalâkzâde).
Tâ ezelden aşka düşmüş âşinâ bekler gönül/Nejat Sefercioğlu/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Rüştü Eriç.
Tâ ezelden bir dönen var döndüren var mutlaka/Yâsin Hatipoğlu/Hicaz/İlahi/Devr-i Hindî/Erdinç Çelikkol.
Tâ ezelden demek uşşâka mukadder bu çile/Ali Ulvi Kurucu/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
Tâ gül-i ruhsârına müştâkım ey ebrû-keman/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Kemânî Sebuh.
Tâ ki gönül çekersin endûh-i rûzigârı/Bayatibuselik/Beste/Lenk Fahte/Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde).
Tâ seher zındân-ı zulmet nâlegâhımdır benim/Çârgâh/Beste/Devr-i Kebîr/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Tâ yürekten kopuyormuş gibi hummâlı sesin/Besim Berkmen/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
Tâ-be-key sûz-i gamınla dertli sînem dağlayım/Vâsıf/Hicaz/Beste/Darb-ı Fetih/Mehmet Efendi (Küçük İmam).
Tâb-ı hüsnün gördükte ey gonce-gül/Ferahnâk/Şarkı/Ağır Aksak/Hamparsum Limoncuyan.
Tâb-ı mihr-i rûy-i ruhsârınla canım yandı tez/Hicaz/Beste/Çenber (Ağır).
Tâb-ı rûhu sanma dil-i sûzânıma düştü/Hicaz/Beste/Berefşan/Zaharya.
Tabur tabur indirirler erleri/Gülizar/Türkü/Sofyan.
Tâcir kızı tâcir kızı/Hüseynî/Şarkı/Türk Aksağı/Hâfız Yusuf Efendi.
Tadı olmaz hayatın sensiz geçerse eğer/Orhan Tokmakoğlu/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın/Güzide Taranoğlu/Hicaz/Şarkı/Semâî/Muzaffer İlkar.
Tahsîl-i meşk’im Kur’âne geldim/Kemterî/Bestenigâr/Nefes/Türk Aksağı.
Taht-gâh etti vücûdum milkini (şehrini) sultân-ı aşk/Gafûrî (Mahmud)/Eviç/Durak/Durak Evferi/Yusuf Çelebi (Tiznam).
Tahtımı aşkınla sevginle kurdum/Necmettin Berin/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ali Ulvi Baradan.
Tâkat mı gelir cevrine ey ruhleri gülgûn/Hâzım Bey/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semâî/İsak Varon.
Tâkat mı gelir sevdiğim ol işve vü nâze/Hicaz/Y. S./Yürük Semâî/Tab’î Mustafa Efendi.
Takıldı kaldı gönül zülfünün tellerine/Ahmet Uzel/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Takıp peşine beni “sevdâ”der gider/Hasan Soysal/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hasan Soysal.
Takvimden bir yaprak daha kopardık/Orhan Kızılsavaş/Aşkefza/Şarkı/Nim Sofyan/Orhan Kızılsavaş.
Talâ’al bedr u aleynâ/Hüzzam/Şuğul/Yürük Semâî.
Talas yollarını seller bürüdü/Hüseynî/Türkü/Curcuna.
Tal’at eyler mi diye sûy-i Kağıthâne’de/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Hacı Arif Bey.
Tal’atın devr-i kamerde mihri âlem-tâb eder/Nâfiz (. yy)/Hüseynî/A. S./Aksak Semâî/Zaharya.
Tal’atınla bezmi pür-nûr eyledin/Ferahnâk/Şarkı/Şarkı Devr-i Revânı/Nûman Ağa.
Taleb eden bulur Hakk’ı/Arazbar/İlâhi/Düyek/Kâzım Bey.
Tâlihim gülmedi kaderden yana/Fatma Onur/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Tâlihim yâr olmuyor bilmem neden/Arif Hikmet Gökoğlu/Eviç/Şarkı/Semâî/Nihat Adlim.
Tâlihim yâr olmuyor bilmem neden/Arif Hikmet Gökoğlu/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Nihat Adlim.
Tâlihin yıldızı gönlüme dargın/Z. Nâdir Benlican/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Turgut Aksoy.
Tâli’-i nâ-sâzıma baktım da bir gün gülmedim/Hicazkâr/Şarkı/Müsemmen/Nûri Halil Poyraz.
Tâli’im bir dem bana yâr olmadı/Evcara/Şarkı/Devr-i Hindî/Medenî Aziz Efendi.
Tâli’im olsaydı yârim olurdun/Zeki Duygulu/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Zeki Duygulu.
Taliim yâr olmuyor bilmem neden/A. Hikmet Gökoğlu/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindi/Amir Ateş.
Tâli’imden mi acep bilmem neden/Hüseynî/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Tâli’in elinde oyuncak oldum/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Arif Sâmi Toker.
Tam kırk sene doldurdum o bomboş güğümü/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semâî/Fethi Karamahmudoğlu.
Tam on sene oluyor memleketten çıkalı/Hicaz/Kanto/Sofyan/ Y. Semai/Kemânî Serkis Sucuyan.
Tam üç senedir aşkını rûhumda yaşattım/Mahmut Gavsi Özdönmez/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Tanbûri Maksut Bey.
Tam zamanı yavru kuşum/Tülây Arıcı/Hüseynî/Fantezi/Aksak/Tülay Arıcı.
Tân ile süslenirsin güne bir gelin gibi/Cemâlettin Turan/Hicazkâr/Şarkı/Aksak Semâî/Fahri Bildik.
Tânâm-ı cemâl-i yâr burdîm/Arazbar/Y. S./Yürük Semâî/Abdülkâdir-i Merâgi.
Tanburamın ince kıvrak beli var/Refik Ahmet Sevengil/Karcığar/Şarkı/Türk Aksağı/Sadettin Kaynak.
Tanburda yok târ-ı nevâ kûy-i tahammül/Dilfürûz/Beste/Devr-i Kebîr/Neyzen Ali Rızâ Efendi (Şeyh).
Tanışmak sevdânın en güzeliyle/Hüsâmettin Olgun/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Tanrım sevgiden yorulan kalbime sakin bir liman ver/Gönül Halıcı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Semahat Özdenses.
Tarâvet-bahş olup gülzâra jâle/Karcığar/Şarkı/Aksak Semâî/Sâdık Bey (Muhasebeci).
Tarf-ı çemenzâre bakar ağlarım/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Şekerci Cemil Bey.
Târ-ı kalbim inliyor mızrabı vurdukça nigâr/Ethem Bey (Taşlızâde)/Çârgâh/Şarkı/Devr-i Hindî/Hüseyin Sâdettin Arel.
Târif olmaz güzelliğin gözlerin./Ahmet Ilgaz/Karcığar/Şarkı/Semâî/Vefik Ataç.
Târife gelir mi o mehin zülf-i siyâhı/Hisar/Şarkı/Sengin Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Tarifsiz bir güzellik var yüzünde süslenmeye ihtiyacın yok senin/Hüsnü Üstün/Hüseynî/Fantezi/Aksak/Nabi Çakar.
Târihten gelme adınla heybetlisin şanlısın/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Tarla benim çift benim/Sadık Selçukkaya/Hüseynî/Şarkı/Yürük Semai/Sadık Selçukkaya.
Tasa çaldım yoğurdu/Hüseynî/Türkü/Curcuna.
Tasdî edeyim yâri biraz da sühânimle/Mehmet Sâdi Bey/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Tasvir edemem sen gibi bir ülkeyi asla/Ümit Gürelman/Ferahfeza/Şarkı/Türk Aksağı/Osman Nûri Özpekel.
Taş atmayın ağaçlara/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Taştı rahmet deryâsı gark oldu cümle âsî/Yûnûs (Âşık Yûnûs)/Bestenigâr/İlâhi/Sofyan/Ahmet Özhan.
Taştı rahmet deryâsı gark oldu cümle âsî/Yûnûs (Âşık Yûnûs)/Buselik/İlâhi/Sofyan.
Taştı rahmet deryâsı gark oldu cümle âsî/Yûnûs (Âşık Yûnûs)/Eviç/İlâhi/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Taştı rahmet deryâsı gark oldu cümle âsî/Yunus (Aşık Yunus)/Hicazkâr/İlâhi/Sofyan/Muzaffer Ozak (Aşkî).
Taştı rahmet deryâsı gark oldu cümle âsî/Yûnûs (Âşık Yûnûs)/Hicaz/İlâhi/Düyek.
Taştığımı bilmez gibi/Hüseyin Balkancı/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan-Düyek/Göksel Baktagir.
Taştım sarı seller gibi coştum sana doğru/Mehmet Turan Yarar/Hicaz/Şarkı/Yürük Semai/Cavit Ersoy.
Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın/Yûnûs Emre/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Halil İbrâhim Taşkent.
Tatlı bakışlar ile kalbimi delen/Sâlih Urhan/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Salih Urhan.
Tatlı dillim güler yüzlüm/Fatma Onur/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hasan Esen.
Tatlı şirin dilleriyle neş’e veren halleriyle/Hasan Karakuş/Bûselik/Şarkı/Aksak/Mahmut Oğul.
Tatlı tatlı bakarsın nice canlar yakarsın/Kenan Akansu/Hicaz/Türkü/Düyek/Nihat Adlim.
Tatlı tatlı sözlerine kandığım./Hüzzam/Şarkı/Düyek/Kemânî Serkis Efendi.
Tatlı ve nazlı bir hayâl değil pek uzaktan aşığımdı/Yaşar Aksoy/Acemkürdi/Şarkı/Müsemmen-Sof./Teoman Önaldı.
Tatlıdır şi’r ü şekerden sohbeti/Bayatiaraban/Şarkı/Devr-i Hindî/Giriftzen Asım Bey.
Tavla’da beslerler bir saçı doru/Gerdaniye/Köç./Sofyan.
Tâze bir gül gibi yâdımda hayâlin kaldı/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Hayri Yenigün.
Tâzelendi tâb-ı âlem herkesin bak şevki var/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Hacı Arif Bey.
Tecellâ-yı cemâlinden habîbim nevbahâr âteş/Es’ad Efendi (Şeyhülislam)/Bayatiaraban/İlâhi/Evsat/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Tecellîde dolu âlem/Isfahan/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Tecellî-i cevvâl ister gönül eğlenmez eğlenmez/Aziz Mahmud Hüdai/Hicaz (Uzzâl)/İlâhi/Düyek/Ahmet Hatipoğlu.
Tedbirini terkeyle takdîr Hüdâ’nındır/Şeyh Gâlip Dede/Hüseynî/İlâhi/Sofyan.
Tehî sanman siz beni dost yüzün görüp geldim (Derviş olan kişiler.)/Yûnûs Emre/Eviç/İlâhi/Sofyan/Ali Şîrüganî (Dede).
Tek bir dileğim var kadir Mevlâ’dan/Sâdık Atay/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/İsmail Ötenkaya.
Tek sen benim ol da kalbim senin olsun/Vâhit Özaydın/Buselik/Şarkı/Tek Vuruş/Rüştü Eriç.
Tekrar açacak sînede bin yâre cemâlin/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Tekrar denemem sevmeyi geç oldu biraz geç/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Tel olayım tamburanın göğsünde/Aslan Koyuncu/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Gülen Ertek.
Tel tel taradım zülfünü/Sâdettin Kaynak/Hicaz/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Temennaya geldim erenler/Pîr Sultan Abdal/Hüseynî/Nefes/Sofyan.
Tende bir can canda cânân derde derman bekleriz/Yılmaz Karakoyunlu/Eviç/Şarkı/Müsemmen/Yılmaz Karakoyunlu.
Tende cânım canda cânânım Muhammed Mustafa/Abdüssamed Efendi/Hicaz/Tevşih/Evsat/Mustafa Efendi (Çalâkzâde).
Tende canım canda cânanımdır Allah hû diyen/Niyâzi Mısrî/Acem/Durak/Durak Evferi/Ali Şir û Ganî Dede.
Tende cânım yoğ iken ben tâlib-i cânân idim/Canfeza/Beste/Çenber/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Tenhâda bulsam yâri yan atsam/Hicazkâr/Şarkı/Türk Aksağı/Rif’at Bey.
Teninin pembesinin rengine daldım/Hicaz/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
Tepeden nasıl iniyor bakın/Ömer Nâci Efendi (Muâllim)/Gerdaniye/Şarkı/Aksak/Arif Sâmi Toker.
Terkedilen hep benim yine ben arıyorum/Alâeddin Şensoy/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Alâeddin Şensoy.
Terkedip gitmekse maksadın eğer yalvarıp diyemem biraz daha kal/Sâmi Derintuna/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Pınar Köksal.
Terkedip gitti beni o vefâsız zâlim sevdiğim/Güner Erman/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Güner Erman.
Terkedip gittiğin o günden beri/Fâruk Şâhin/Hüzzam/Fantezi/Düyek/Fâruk Şâhin.
Terkedip te gitmemi sakın isteme benden/Mustafa Malkoç/Eviç/Şarkı/Düyek/Mahmut Yivli.
Terket beni artık yetişir sende vefâ yok/Mehmet Gökkaya/Hicaz/Şarkı/Aksak/Fehmi Tokay.
Terkeyle hicâbı güzelim neş’e-nisâr ol/Kemâl Emin Bara/Bayati/Şarkı/Aksak Semâî/Hüseyin Sâdettin Arel.
Terkeyledi gerçi beni ol mâh-cemâlim/Hicaz/Y. S./Yürük Semâî/Zaharya.
Terk-i cân et gönül düşme cânân eline/Canfeza/Şarkı/Müsemmen/Emin Ongan.
Tersâ güzeli gerdene zünnârını taktı/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Tanbûri Ali Efendi.
Tertemiz duygularla sevdim seni bir tânem (MUTLULUKLAR DİLERİM)/Serdar Aksoyer/Hicaz/Şarkı/Düyek/Alâeddin Şensoy.
Teselliler masalmış hiçbiri kâr etmiyor/Hüseyin Balkancı/Hüzzam/Şarkı/Düyek-Semai/İlgün Soysev.
Teshire seni çâre yok ey reşk-i perî/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semâî/Hâfız Osman Efendi (Musul’lu).
Tesîr-i tahassürle gönül nevha-ger oldu/Ferahnâk/Şarkı/Sengin Semâî/Tophâne’li Sabri Bey (Ûdî).
Teşhis olunur yâre değil dildeki yâre/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Mızıka’lı Lütfi Bey.
Teşrif eyle gel yanıma/Hüseynî/R. T./Sofyan.
Teşrifin ile hânemi reşk-i İrem eyle/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Teşrifini özler cânım/Hüseynîaşîran/Şarkı/Düyek.
Teveccüh eyledim Beyt-ül-Harâma yâ Resûallah/Eviç/İlâhi/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Tevhîd eyle her yerde dermân olur her derde/Muzaffer Ozak (Aşkî)/Bestenigâr/İlâhi/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Teyakkazû teyakkazû yâ neyâmû/Hz. Bilâl-i Habeşî/Acem/Şuğul/Düyek/Zekâî Dede.
Tez geçse de her sevgide bin hâtıra vardır/Necdet Atılgan/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Selâhattin İnal.
Tez geçse de her sevgide bin hâtıra vardır/Necdet Atılgan/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Refik Fersan.
Tıfl-ı nâ-kâmın acınmaz nâle vü feryâdına/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Şekerci Cemil Bey.
Tıfl-ı nâzenînim unutmam seni/Mehmet Akif Paşa/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Rif’at Bey.
Tıfl-ı nâzenînim unutmam seni/Mehmet Akif Paşa/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Arif Sâmi Toker.
Tıpır tıpır yürürsün/Çârgâh/Türkü/Sofyan.
Tırmana tırmana çıktım yapıdan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Dede Efendi.
Tiğ-i gamzenden gözüm kurtulmasın/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Tik tak tik tak bitmiyor tik takları/Vedat Özdemir/Buselik/Ç. Ş./Nim Sofyan/Vedat Özdemir.
Tîr-i çeşmânınla (müjgânınla) sayd ettin dil-i âvâreyi/Bedri Ziyâ Aktuna/Karcığar/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Tîr-i çeşmin tâ ciğergâhımda hançerler urur/Yusuf Kenan Bey/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Tatyos Efendi.
Tîr-i firkat göz göz ettikçe dil-i bîmârımı/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Râkım Elkutlu.
Tîr-i müjgânın gönülde yâresi/Bayatiaraban/Şarkı/Ağır Aksak/Hasan Fehmi Mutel.
Tîr-i müjgânınla deldin bağrım ey kaşı keman/Ferahnâk/Şarkı/Devr-i Hindî/Mehmet Ekrem Bey (Ûdî).
Titredi tüm bedenim toprağında gezerken/Mehmet Tekeci/Hicazkâr/Şarkı/Nim Sofyan/Mahmut Oğul.
Titrek bir damladır aksi sevincin/Ahmet Muhip Dıranas/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/İlhâmi Güreşin.
Titrek sâhillere güneş doğunca gözlerim görünmez dağlar selâmlar/Ömer Bedrettin Uşaklı/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Erol Başara.
Titrer yüreğim ol gül-i ter bezme gelirken/Ferahnâk/Şarkı/Sengin Semâî/Mustafa Nûri Efendi (Melekzet).
Titreyen dudaklar buruşuk yüzler/Ayten Baykal/Buselik/Şarkı/Nim Sofyan/Bilge Özgen.
Tohum idin filizlendin dal oldun/Orhan Kızılsavaş/Aşkefza/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Toplandı bulutlar şimşek çakıyor/Mustafa Reşit Bey/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Bîmen Şen.
Toprağın yoğrulmuş tertemiz kanla/Sâmi Derintuna/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/Akın Özkan.
Toprağına hasret suyuna hasret/Yalçın Benlican/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Yüksel.
Toprak gibi ıslanıp hep hasret kokuyorsun/Bekir Mutlu/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/Kadri Şarman.
Toprak güler ocak ocak/Mehmet Zeki Akdağ/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Toprak olmaz bende tenden başkası/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Vural Doğu.
Toprak yeşile boyanmış/Yalçın Benlican/Hicaz/Şarkı/Aksak/Suphi İdrisoğlu.
Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince/Mehmet Âkif Ersoy/Hisarbuselik/Yürük SemaiYürük Semai/Şentürk Deveci.
Topraktan insanı var ettiğine doğruluk iyilik emrettiğine/Sâmi Derintuna/Hüzzam/İlâhi/Sofyan/Mustafa Erses.
Torosları aşıp düze inince/Cumali Karataş/Hüseynî/Şarkı/N. Sof.-Aksak/Engin Çır.
Toz duman oldu ömrüm sensiz yıllar geçtikçe/Uğur Gür/Hicaz/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Toz pembe sular bak gecenin rengini aldı/Ümit Gürelman/Dilkeşhaveran/Şarkı/Aksak/Erol Bingöl.
Toz penbe geçsin ömrün (EVLİLİK YILDÖNÜMÜ)/Yavuz Alaybeyoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yavuz Alaybeyoğlu.
Tövbe ettim aşka cânâ dilde tâkat kalmadı/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Tövbeler ettim ise cürm ü hatâ bir iki üç/Büzürg/Y. S./Yürük Semâî/Sâdık Ağa.
Tulû ederse bir sabah kalbe aşkın güneşi/Sabri Süha Ansen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sabri Süha Ansen.
Tuna Tuna yeşil Tuna/Gerdaniye/Türkü/Sofyan.
Tuna’da çırpar bezini/Gerdaniye/Köç./Sofyan.
Turna geçmez dağlarından bağrı yanmış gönlümün/Mehmet Tûran Yarar/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Akın Özkan.
Turnalar uçar yüceler aşar/Eviç/Türkü/Nim Sofyan/Necdet Varol.
Turra-i müşgü gam-ı çeşmânı sünbülden güzel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Lavtacı Hristo.
Turra-i sevdâ-penâhı dillerin kullâbıdır/Karcığar/Şarkı/Devr-i Hindî/Münîr Bey.
Tut ki senden bilmişim her derde dûçâr olduğum/Fahri Gürsoydan/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Fahri Gürsoydan.
Tutam yâr elinden tutam/Âşık Emrâh (Erzurum’lu)/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Fehmi Tokay.
Tutarak kalbimin üstünde cefâkâr elini/Feyzi Halıcı/Ferahfeza/Şarkı/Aksak/Cinuçen Tanrıkorur.
Tutmaz olsun dizlerim/Mehmet Erbulan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Müfit Kuraner.
Tuttu cihânı şöhretim/Bestenigâr/Şarkı/Düyek/Nûman Ağa.
Tuttum âteşler içinde meskeni/Besteısfahan/Şarkı/Aksak/Asadur (Hânende).
Tutuldum türlü derd-i bî-menende/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Bîmen Şen.
Tutunca bir yiğit gurbet yolunu/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Tutundum ışıksız karanlıklara/Hâlit Çelikoğlu/Hüzzam/Fantezi/Düyek/Yusuf Nalkesen.
Tutuşsun ol çemen ki lâlesinde dağ-ı hasret yok/Hüzzam/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Tutuşurken dalında gül/Erol Uzunöner (Uzunömeroğlu)/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Erol Uzunöner (Uzunömeroğlu).
Tükenir mi Erciyes’in doruğunda kar güzelim/Azmi Aytaç/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Müfit Kuraner.
Tükenmez özlemle bakar yollara/Sami Derintuna/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Şükrü Birbaş.
Tükenmiyor eskimiyor bu sevda/Eyüp Göksu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
TÜRK ÇOCUKLARINA DİLEK (Her zoru yenersin)/Sevgi Balın/Çârgâh/Marş/Nim Sofyan/Sevinç Tevrüz.
TÜRK SÖZÜ (Ben bir Türk’üm nice.)/Hüseynî/Fantezi/Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Türkmen kızı çıkıvermiş oyuna/Hüseynî/Köç./Düyek-Serbest.
Türlü derde ben devâ buldum elimle çok zaman/Rahmi Duman/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Şerif İçli.
Uçtu ellerimizden sevdiklerimiz geceler taşımıyor hasret yükümü/Kıymet Bütüner/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Uçtu tellendi bu saç esti gönüllerde bahar/Besim Bey/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Şerif İçli.
Uçun kuşlar uçun doğduğum yere/R. Tevfik Bölükbaşı/Hisarbuselik/Şarkı/Düyek/Atıf Baştuğ.
Uçun kuşlar uçun doğduğum yere/Rızâ Tevfik Bölükbaşı/Gerdaniye/Şarkı/Aksak/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Uçun kuşlar uçun doğduğum yere/Rızâ Tevfik Bölükbaşı/Hisarbuselik/Şarkı/Nim Sofyan-Curc./Selâhattin İçli.
Uçurdum elimden şimdi yârimi/Hâlit Çelikoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Uçurtmamın üstüne yazdım adını/Betül Yücer/Buselik/Şarkı/Semai/İlgün Soysev.
Uçuşur her güzelin şem’ine pervâne gönül/Ümit Gürelman/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Uçuşur her güzelin şem’ine pervane gönül/Ümit Gürelman/Hicaz/Şarkı/Aksak/Hasan Esen.
Uçuyorum inan aşk buysa eğer/Engin Çır/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Engin Çır.
Ufacık tefeciksin sana çitlenbik derler/Rüştü Üstün/Hüseyni/Şarkı/Aksak/H. Hüsnü Üstün.
Ufka daldı gözlerim seni arıyor/Z. Levent Topçuoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Z. Levent Topçuoğlu.
Ufkumda güneş bende kalan son bakışındır/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Alâeddin Yavaşça.
Ufkun dalga dalga göğsün çiçekti/Ömer Bedrettin Uşaklı/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Nâlân Aksoy.
Ufkun kızaran rengine baktıkca hatırla/Ercüment Alacakaptan/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Ufuklara yaslanmış yorgun dağlar sırayla (DAĞ PERİSİ)/Ömer Bedrettin Uşaklı/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Kaptanzâde Ali Rızâ Bey.
Ufuklarda bir alev tutuştu yine akşam/Rauf Alanyalı/Buselik/Şarkı/Curcuna/M. Fatih Salgar.
Ufukta bir yangın var yine bu akşam üstü/Hüsamettin Olgun/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Hüsamettin Olgun.
Ufukta her akşam batarken güneş/Ahmet Kartalca/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sâdun Aksüt.
Uğruna döktüğüm gözyaşı değil/Kâmuran/Hicaz/Şarkı/Aksak/Şükrü Tunar.
Ulu Tanrı’m şu karanlık yolları/Orhan Seyfi Orhon/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Ertuğrul Yalçınkaya.
Umdum ki gelirsin diye hep yollara baktım/Yesârî Asım Arsoy/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Yesârî Asım Arsoy.
Ummazdı gönül derdine dermân yâr elinden/Bayati/Y. S./Yürük Semâî/Fehmi Tokay.
Umud heybesini sırtıma vurup/Gülten Çiçek/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Pınar Köksal.
Umudum heyecânım bitmez pınardı bitti/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hicaz/Şarkı/Semâî/Kâmuran Yarkın.
Umulmazdı bu iş senden/Hisarbuselik/Şarkı/Düyek/Şâkir Ağa.
Umut verme beni sevme/Neclâ Peker/Hicaz/Şarkı/Düyek/Adem Şâhin.
Umutla beklerim seni gönlümce/Asuman Erdemli/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Zekâi Tunca.
Umutlar düşerken bir bir dalından bir başka heyecan çekti kolumdan/A. Selçuk İlkan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Dursun Karaca.
Umutlarım çaldı kara sensiz günü ben bilirim/Tâki Koçak/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/İsmâil Akçapınar.
Umutlarım pırıl pırıl hangisini istersen al/Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Umutsuz bekleyiş geç vakte kadar/İbrâhim Yavuz Bildik/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Fâruk Şâhin.
Unut artık maziyi deşme sönsün küllensin/Ali Hasırcı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ali Hasırcı.
Unut beni demişsin son mektubunda/Tahsin Albayrak/Buselik/Şarkı/Aksak/Ergüder Öktem.
Unutamadım seni/Yusuf Nalkesen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yusuf Nalkesen.
Unutamam seni ben kalbde sonsuz acısın/Hicaz/Şarkı/Aksak/Agopos Alyanak.
Unutamam seni yüreğim yanar/M. Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Raksan/M. Ünal Yılmazer.
Unutmadığım kopamadığım hasretiyle yandığım/Fazıla Atabek/Hüseynî/Fantezi/Sofyan-Aksak/Cavit Ersoy.
Unutmadım seni ben geleceksin değil mi/Sâlim Çimen/Buselik/Fantezi/Sofyan/Suphi İdrisoğlu.
Unutmadım seni ben her zaman kalbimdesin/Müzehher Güyer/Karcığar/Şarkı/Düyek/Şekip Ayhan Özışık.
Unutmak için seni nasıl çırpındım bilsen/M. Sabri Akçagül/Acemaşîran/Şarkı/Curcuna/M. Sabri Akçagül.
Unutmak istesem o hâtırayı/Arif Sâmi Toker/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Arif Sâmi Toker.
Unutmak istiyorum artık geçmişi geleceği her şeyi/Ayten Bovkır/Aşkefza/Şarkı/Sofyan/Orhan Kızılsavaş.
Unutmak mümkün mü geçen yılları/Hasan Soysal/Hicaz/Şarkı/Semâî/Hasan Soysal.
Unutmam seninle geçen anları/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Neveser Kökdeş.
Unuttu gitti o gelmez dediler/Nûriye Eracar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erol Bingöl.
Unuttum adını unuttum artık/Yekta Güngör Özden/Hüzzam/Şarkı/Semai/İlgün Soysev.
Unuttum adını unuttum inan/Y. Güngör Özden/Hicaz/Şarkı/Düyek/Pınar Köksal.
Unuttum ben onu sildim demişsin/Ömer Kalafat/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ergüder Öktem.
Unuttum da derdi gamı/Celalettin Kurt/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Erol Başara.
Unuttum dersem eğer elbette yalan olur/Hüseyin Tansever/Hicaz/Şarkı/Aksak/Suphi İdrisoğlu.
Unuttum diyemem gönlüm/Ahmet Selçuk İlkan/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Halil Karaduman.
Unuttum diyerek avunuyorsun/Ayşe Birgül Yılmaz/Hicaz/Şarkı/Düyek/Recep Güçlüler.
Unuttum her şeyi aklım fikrim sen/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Unuttum mâziyi şimdi sen varsın/Neclâ Peker/Acemkürdi/Şarkı/Curcuna/Adem Şâhin.
Unuttum sanma sakın anmadığım günüm yok/Ali İhsan Birgül/Hicaz/Şarkı/Düyek/Göksel Baktagir.
Unuttum sanma sakın anmadığım günüm yok/Ali İhsan Birgül/Karcığar/Şarkı/Aksak/Hüsnü Üstün.
Unuttum sevmeyi özlemeyi ben/Oğuz Çetinel/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Nûrettin Demirtaş.
Unuttun gözlerimde gözlerini al da git/Ayten Baykal/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Erdoğan Berker.
Unuttun mu aşkımıza ettiğimiz yemini/Mustafa Seyran/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mustafa Seyran.
Unuttun mu o hummalı dem-i sevdâmızı/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Fâiz Kapancı.
Unuttun mu sen beni/Seyfi Güldağı/Hicaz/Şarkı/Semai/Seyfi Güldağı.
Unutuldum diye küsmem sana ben/Mehmet Tûran Yarar/Irak/Şarkı/Aksak/Akın Özkan.
Unutulmuş değilsin adın saklı kalbimde/Hâlit Çelikoğlu/Hicaz/Şarkı/Curcuna/İrfan Özbakır.
Unutulmuş değilsin adın saklı kalbimde/Hâlit Çelikoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sibel Taşbaş.
Unutulmuş gibi mazi acı bir son kaderim/Reha Gizey/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Hüseyin Erbay.
Unutulsun niye mâzi olan ömrüm/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Hasan Tezel.
Unutulur zannetme unutulmaz sevilen/Nemika Mürseloğlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/İrfan Özbakır.
Unutup bir an seni biraz ben dese gönlüm/Onur Akay/Hicaz/Şarkı/Düyek/Semahat Özdenses.
Unutup bir an seni biraz ben dese gönlüm/Onur Akay/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Unutur sanma sakın bir defa seven gönül/Celâl Çetin/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Bilge Özgen.
Urdu feleğin sînesine dağ ile hasret/Çârgâh/Beste/Hafif/Neyzen Rızâ Bey.
Urfa’lıyam bahçeliyem bağlıyam/Hüseynî/Türkü/Devr-i Hindî/Sedat Öztoprak.
Urfa’lıyım yâr gibi/Sâime Kazazoğlu/Eviç/Türkü/Aksak/Sâime Kazazoğlu.
Urum’da Acem’de görmediğin gördü/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Evsat/Kazasker Mustafa İzzet Efendi.
Urum’dan çıktım yürüdüm./Yûnûs Emre/Bayati/İlâhi/Sofyan.
Usandırdı felek candan dem-â-dem infiâlinden/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Ahmet Mükerrem Akıncı.
Usandırdım mı âyâ gül-cemâli arz-ı hâlimle/Hicaz/A. S./Aksak Semâî/Erol Köker.
Usandırdım mı âyâ gül-cemâli arz-ı hâlimle/Hüzzam/A. S./Aksak Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Uşak’lı kız peri gibi duvaklı kız/Gerdaniye/Şarkı/Sofyan/Yesârî Asım Arsoy.
Utanacak bir şey varsa ortada sözlerine yalan katan utansın/İlkan San/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Fethi Kaya Pınarses.
Uyan behey gafil uyan/Yunus Emre/Eviç/İlâhi/Evsat/Seyfettin Osmanoğlu (Şehzade).
Uyan ey gözlerim gafletden uyan/Sultan III. Murad (Muradî)/Eviç/İlâhi/Semaî/Ali Ufkî.
Uyan ne yatursun şafak söküldü/Ali Baba (Sersem)/Hüseynî/Nefes/Devr-i Hindî.
Uyan yârim uyan söndü yıldızlar/Necip Fâzıl Kısakürek/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Fırat Kızıltuğ.
Uykudan artık uyan/Hicaz/Şarkı/Oynak/Ahmet Arifî Bey.
Uykularım hep yarım gittiğin günden beri/Ömer Kalafat/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Uykusuz gecenin karanlığında kulağımda sihirli bir keman sesi/Nûriye Eracar/Hicaz/Fantezi/Sofyan/Necip Gülses.
Uymaz bu tabîat bana asla a civanım/Selâhattin Tunçman/Karcığar/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Uyu benim meleğim/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Uyu güzel Oğuz’um/Hicaz (Hümâyun)/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Uyu yavrum dizime yat nenni/Eviç/Ninni/Devr-i Hindî/Kanûni Mehmet Bey.
Uyu yavrum uyu yavrum (Ninni)/Ömür Gençel/Hicaz/Ç. Ş/Semai/Ömür Gençel.
Uyup baht-ı siyehkâre perîşân olduğum kaldı/Şeyh Gâlip Dede/Hicazkâr/A. S./Aksak Semâî/İsmail Fenni Ertuğrul.
Uyusun gülüm benim sünbülüm uyusun âh gönül bülbülüm/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Uyutmaz kimseyi sensiz benim feryâd ü efgânım/Yahyâ Efendi/Karcığar/Şarkı/Düyek/Semahat Özdenses.
Uyuturken beni sevdâsı ipek bir kanadın/Mustafa Nâfiz Irmak/Isfahan/Şarkı/Aksak/Hayri Yenigün.
Uzadı gitti yollar bende tâkat kalmadı/Neclâ Gürer/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Muzaffer İlkar.
Uzak bir semt gibiydim gözlerinde bu akşam/Yılmaz Karakoyunlu/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Yılmaz Karakoyunlu.
Uzaklarda olsak da kalplerimiz bir olsun/Yavuz Türkcan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Akın Özkan.
Uzaklarda olsanda hiç üzülme sevgilim/Serdar Aksoyer/Karcığar/Şarkı/Düyek/Alâeddin Şensoy.
Uzaklardan bakıp geçme/Hasan Kaya Manioğlu/Hicaz/Şarkı/Semâî/Nihat Adlim.
Uzaklardan bakıp geçme/Hasan Kaya Manioğlu/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Nûrettin Demirtaş.
Uzaklardan bana selam yollama/Nalan Arslan Yurtbaşı/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Engin Çır.
Uzakta kimsesiz geçiyor ömrüm/Turgay Akalın/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Turgay Akalın.
Uzaktan bir merhaba bana yeter sevgilim/Rafet Kıral/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Rafet Kıral.
Uzaktan gülerim gülümsersin sen/Orhan Seyfi Orhon/Hicaz/Şarkı/Semâî/Akın Özkan.
Uzaktan merhaba olmaz gel ey mestâne bakışlım/Kuloğlu Süleyman/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Uzansam tutacak gibiyim ellerini/Mahmut Oğul/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mahmut Oğul.
Uzar gider kural budur çınar yavaşça demlenir/Turgut Çelik/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Uzayıp gitse de gurbet yolları/Tâhir Yüksel/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Sıttık Sâhil.
Uzun olur efelerin bıçağı/Hüzzam/Türkü/Aksak.
Uzun saçlarının sırma telleri bağlar kendine hep gönülleri/Hüseynî/Şarkı/Ağır Düyek/Ahmet Yektâ Madran.
Uzun yıllar geçse de ayrılığın üstünden/Berran Yalçın/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yıldırım Gürses.
Uzun yıllar ötesinden hatırını sorayım mı/Fuat Edip Baksı/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Rüştü Şardağ.
Uzuyor yıllar gibi dakikalar sen yoksan/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Uzuyor yıllar gibi senden uzak her günüm/Alâeddin Şensoy/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Alâeddin Şensoy.
Üç güzel oturmuş iskambil oynar/Hicazkâr/Türkü/Aksak.
Ülfet demi vuslat demi bir gün gelir elbet/Necdet Atılgan/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Yesârî Asım Arsoy.
Ülfet etsem yâr ile ağyâre ne/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Şevkî Bey.
Ülkemin göklerdeki sönmeyen yıldızısın/Cengizhan Mutlu/Hicaz/Ç. Ş./Nim Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Ümîd-i vasl ile bir ince belden/Enderûnî Vâsıf/Eviçbuselik/Şarkı/Şarkı Devr-i Revânı/Hacı Sâdullah Efendi.
Ümidim bir damla sevgim bir deniz/Ali Tekintüre/Eviç/Şarkı/Sofyan/Amir Ateş.
Ümîdim kalmadı ol nev-civandan/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Medenî Aziz Efendi.
Ümîdimi bağladım saçının tellerine/Zeki Tekiner/Hisarbuselik/Fantezi/Sofyan/Zeki Tekiner.
Ümîdini kirpiklerine bağladı gönlüm/Nûrettin Rüştü Bingöl/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Selâhattin Pınar.
Ümit yolu serap mı/Bayati/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Ümitle bekliyorum yıllardan beri/Günsel Çelikoğlu/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/İrfan Özbakır.
Ümitler hayal oldu sevgimizden ne kaldı/Ferhunde Şehitoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Gültekin Aydoğdu.
Ümitlerim hep kırıldı o eller benden ayrıldı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Ümitlerim hep kırıldı yârim artık gelmeyecek/Yesârî Asım Arsoy/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yesârî Asım Arsoy.
Ümitsiz bir aşk çölünde Mevlâ desen kim duyar/Hüseyin Kalaba/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan-Curcuna/Mahmut Yivli.
Ümitsiz bir aşka düştüm ağlarım ben hâlime/Alâeddin Yavaşça/Hicaz/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Ümitsiz bir bekleyiş hasreti var içimde/Müzehher Güyer/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ali Erköse.
Ümmetinden bir siyeh-rû asiyem geldim sana/Bestenigâr/Durak/Durak Evferi.
Ümmîdimiz şefaatidir nûr-i âlemin/Memduh Cumhur/Hüzzam/İlâhi/Türk Aksağı/Cinuçen Tanrıkorur.
Ün salmışsın dört bir yana/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Mediha Şen Sancakoğlu.
Ürkek bakışınla kalbimi çalıverdin/Alâeddin Yavaşça/Eviç/Şarkı/Yürük Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Ürkek bir ceylan gibi/Fethiye Sümbül Güç/Acemaşîran/Şarkı/Yürük Aksak/Kenan Günel.
Üsküdar’a gittim bir yaz günüydü/Yalçın Benlican/Hicaz/Şarkı/Düyek/Aziz Gökmen.
Üsküdar’ı seyrettim Çamlıca Tepesi’nden/Abdullah Kantar/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Abdullah Kantar.
Üslûbu güzeldi şakıyan bir başkaca sesti/Alâeddin Yavaşça/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Üşürsün penceren kapalı olsun/Nûrettin Özdemir/Hicaz/Şarkı/Düyek/Fâruk Şâhin.
Üzdün incittin felek dil-hânemi/Hüseynî/Şarkı/Düyek.
Üzerinde âhım var asla kurtulamazsın/Reşit Çağın/Hicaz/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Üzerinde ipim salıncağım var/Necmettin Esin/Hicaz/Fantezi/Düyek/Kaya Bekat.
Üzgün gibiyim hissedilir dert var içimde/Suna Tanaltay/Hisar/Şarkı/Düyek-Aksak/Fethi Karamahmudoğlu.
Üzme beni ne olur/Hüseyin Balkancı/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Alaeddin Pakyüz.
Üzme beni ne olur suskun durarak öyle/Hüseyin Balkancı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Üzme kendin nâfile kanmam söze/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Bîmen Şen.
Üzme rûhun gönlüm vârı fikrin neyse söyle bana/Arazbarbuselik/Şarkı/Düyek/Varters.
Üzülme bu sevda bittiği için bizim kavuşmamız kısmet değilmiş/Nûrettin Baykal/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Alâeddin Şensoy.
Üzülme bu sevda bittiği için bizim kavuşmamız kısmet değilmiş/Nûrettin Baykal/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Pınar Köksal.
Üzülme gönlünü sarmasın hüzün/Sâmi Derintuna/Hicaz/Şarkı/Semâî/Caner Bakır.
Üzülme ne olur ayrıldık diye/İsmail Hakkı Koçar/Hicaz/Şarkı/Düyek/Pınar Köksal.
Üzülme yılların gelse de kışı/Fuat Edip Baksı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Üzülmek ne kadar boşmuş anlıyorum şimdi ben/Tarık Destan/Aşkefza/Fantezi/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Üzüyor gönlümü her gün aşkımın son hevesi/Hicaz/Şarkı/Aksak/Celâl Kıvılcım.
Va’d ederken yâr kâm-ı vuslatı/Hicaz/Şarkı/Ağır Düyek/Hacı Arif Bey.
Va’d et bana artık bu benim son çilem olsun/Rüştü Şardağ/Eviç/Şarkı/Aksak/Sâdi Işılay.
Vâd-i vuslatdan haber çıkmaz neden/Hayrullah Yalım/Hüseynî/Şarkı/Semâî/Rüştü Eriç.
Vadideki dağlar bakışır durur/Camalettin Turan/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Cemalettin Turan.
Vâdî-i gurbette kaldım hüzn-i rûhum çağlasın/Hüseynîaşîran/Şarkı/Müsemmen/Nûri Halil Poyraz.
Vâh esîr-i derd-i hicrânım bugün/Hicaz/Şarkı/Aksak/Tevfik Bey (Kılıçcıoğlu).
Vâh me’yûs-i visâlindir gönül/Mahmut Celâleddin Paşa/Karcığar/Şarkı/Semâî/Mahmut Celâleddin Paşa.
Vakit geçmiş olsa da/Hâlit Çelikoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Vakti firkatde tahayyül eyledikçe cismini/Acemaşîran/Şarkı/Ağır Aksak/Kanunî Hacı Arif Bey.
Vaktinde alıp ruhsatı dalgın gideriz biz/Ceyda Görk/Hicaz (Zirgüle)/Şarkı/Aksak/Bertan Üsküdarlı.
Van’da mehtap bir gümüşten haredir bak seyrine/Sevinç Atan/Hüseynî/Şarkı/Müsemmen/Yener Topaloğlu.
Vâr iken sende bu âyine gibi sîne-i sâf/Enderûnî Vâsıf/Hüzzam/Beste/Evsat/Zekâî Dede.
Var mı cânâ derd-i aşkın çâresi/Hicaz/Şarkı/Ağır Düyek/Hacı Arif Bey.
Var mı sen gibi beyaz ten/Hicaz/Şarkı/Aksak/Şivelioğlu Yorgaki.
Var mı söyle sevgili benim kadar seven seni/Sevgi Tutkuğ/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/İsmâil Ötenkaya.
Var mı zâlim kavlimizde başka bir yâr peylemek/Mediha Şen Sancakoğlu/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Mediha Şen Sancakoğlu.
Var mıdır âlemde hiç bir nesne bu candan lezîz/Hakkı/Acemaşîran/İlâhi/Düyek/Zekâî Dede.
Var mıdır takrîre hâcet derd-i mâfibâlimi/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Nevres Bey.
Var uzak ol çeşm-i giryânımdan ey çerh-i denî/Hicazkâr/Şarkı/Devr-i Hindî/Hacı Fâik Bey.
Varalım kûy-i dil-ârâya gönül”Hû” diyerek/Sebkatî (I. Mahmut)/Hicazkâr/Y. S./Yürük Semâî.
Varalım kûy-i dil-ârâya gönül”Hû” diyerek/Sebkatî (I. Mahmut)/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Münir Nûrettin Selçuk.
Varam dedim nazlı yârin yanına/Kâzım Narmanlı/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Kâzım Narmanlı.
Varam gidem Diyarbekir düzüne/Karcığar/Köç./Sofyan.
VARDAR OVASI (Mayadağ’dan kalkan kazlar)/Hicaz/R. T./Türk Aksağı.
Vardım Kırklar yaylasına gel beri ey can dediler/Hatâyî (Şah İsmâil)/Hüzzam/İlâhi/Sofyan/Aslan Hepgür.
Varımı ol dosta verdim hân ü manım kalmadı/Ahmet (Sarban)/Acem/İlâhi/Evsat/Ali Aşkî Bey (Beylikcizâde).
Varken gönülde bin türlü yâre/Karcığar/Şarkı/Türk Aksağı/Hacı Arif Bey.
Varsam bir âmile sorsam hâlimi/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Zeki Atkoşar.
Varsam bir âmile sorsam hâlimi/Yûnûs Emre/Hüseynî/İlâhi/Devr-i Revân/Kemâl Efendi (Balat Şeyhi).
Varsın kar yağsın şakaklarıma/İsmet Tahtacıoğlu/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Cavit Ersoy.
Vâsıl olmaz kimse Hakk’a cümleden dûr olmadan/Şemseddîn Sivâsî/Besteısfahan/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Vâsıl olmaz kimse Hakk’a cümleden dûr olmadan/Şemseddîn Sivâsî/Gülizar/İlâhi/Düyek/Ali Şîrüganî (Dede).
Vasl-ı dilber geliyor hâtırıma/Bayati/Şarkı/Ağır Aksak/Markar Ağa.
Vaslınla cânâ pek neş’elendim/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Rif’at Bey.
Vatan arzuladım bundan gderim/Eşrefoğlu Rûmi/Acem/İlâhi/Sofyan.
VATANIM (Benim güzel vatanım)/Necdet Varol/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Necdet Varol.
Vatanım Anadolu Atatürk’ün eseri (ÜLKEM)/Yavuz Alaybeyoğlu/Gülizar/Şarkı/Sofyan/Yavuz Alaybeyoğlu.
Vaz geç bu cefâdan yine handân olalım gel/Nezahat Türker/Hicaz/Şarkı/Düyek/Abdullah Özman.
Vaz geç bu cefâdan yine handân olalım gel/Nezahat Türker/Hicaz/Şarkı/Aksak/Câvit Erden.
Vaz geçip nâz ü edâdan dâima/Hicazkâr/Şarkı/Türk Aksağı/Medenî Aziz Efendi.
Vaz geçmez mi sîne âh ü zârdan/Isfahan/Şarkı/Türk Aksağı/Hacı Arif Bey.
Vaz geçti gönül aşk u muhabbet emelinden/Hicazkâr/Şarkı/Sengin Semâî/Selânik’li Ahmet Efendi.
Vazgeç güzelim bağrımı hicrânına yakma/Yılmaz Karakoyunlu/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Vech-i pertev-bârını setr eylemiş gözden nikab/Dilkeşhaveran/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Vech-i yâre dûş olan âlemde seyrân istemez/İbrâhim Efendi (Kuşadalı)/Isfahan/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Vedâ edip giderken beni unut demiştin/Muammer Kayahan/Hicaz/Şarkı/Semai/Gültekin Aydoğdu.
Vedaya gerek yok ayrılıyorken bilirim çok zordur dayanamam buna/Fatma Onur/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Sâlih Berkmen.
Vefâ yoktur akan suda/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Tanbûri Mustafa Çavuş.
Vefasız bir dilbere bağlandı kaldı gönül/Orhan Altınbaşak/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Aydil Özarı.
Vefasız çıktı benim sevdiğim/Hüzzam/Kanto/Düyek/ Aksak/Kemânî Serkis Sucuyan.
Vefâsız demişler hep kadınlara/Ayla Peken/Hicaz/Şarkı/Düyek/Alâeddin Şensoy.
Vefasızın biriymiş her derdine katlandım/Mustafa Malkoç/Hicaz/Şarkı/Düyek/Emin Değirmenci.
Vefâsızlar özlenirmiş/Kasım İnaltekin/Hicaz/Şarkı/Düyek/Kasım İnaltekin.
Vefasızsın yalan dünya vefasız/Sadettin Çevik/Gülizar/Şarkı/Yürük Semai/Sedat Kayahan.
Verdi bir nâzende dehre velvele/Hüseynîaşîran/Şarkı/Ağır Aksak/Şâkir Ağa.
Verdiğim yıllarım yetmez mi sana/Vedat Fidanboy/Eviç/Şarkı/Curcuna/Yaşar Bedük.
Verdiğimiz o sözleri ettiğimiz yeminleri/İlkan San/Hicaz/Şarkı/Semâî/Hüseyin Erbay.
Vermemiştir başka hiçbir cinse bak Rabbın eli/Mahmut Nedim Güntel/Hisarbuselik/Şarkı/Ağır Aksak/Rüştü Eriç.
Vesvese-i ten güzeşt./Mevlânâ Celâleddi-i Rûmî/Hicaz/İlâhi/Aksak/Hüseyin Sâdettin Arel.
Vîrân olmuş o bağın lâlezârı/Melek Hiç/Bayati/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Viranbağda açan güller benim bahçemde açmaz mı/Osman Nûri Özpekel/Dilkeşîde/Ağır Semai/Aksak Semai/Ömür Gençel.
Virânelerin yascısı baykuşlara döndüm/Mehmet Akif Ersoy/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Mustafa Kılıç.
Visâl-i yâr ile mest ol hayâle dalma gönül/Nâhit Hilmi Özeren/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Râkım Elkutlu.
Visâlin görmedim hasretle giryân olmadan/Dilkeşhaveran/Şarkı/Düyek/Neyzen Ali Rızâ Efendi (Şeyh).
Visâlinle safâyâb et aman gel/Hisarbuselik/Şarkı/Curcuna/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Vuracak sîne arar gizlice tiğ-i nigehin/Vâmık Bey/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Artaki Candan.
Vurunca kapıma aşkın dalgası/Mehmet Altınköprü/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Pınar Köksal.
Vuslat dilerim yârime hicrandan usandım/Karcığar/Şarkı/Yürük Semâî/Asdik Ağa.
Vuslat gibi ni’met mi olur/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Eviç/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Vuslata nâil de etse ger felek/Hisarbuselik/Şarkı/Ağır Aksak/Zekâî Dede.
Vuslat-ı cânâna erişmiş gönül/Ercüment Ekrem Talû/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Vuslatını beklemekten ihtiyarladı gönül/Tûran Yalçın/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Turan Yalçın.
Vuslatınla kâm-yâb ettin beni/Ferahfeza/Şarkı/Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Vücûd iklimini her lâhza berbâd eyliyorsun/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Hacı Arif Bey.
Vücûdum şehrini seyrân eyledim/Hatâyî (Şah İsmâil)/Hüseynî/Nefes/Ağır Düyek.
Vücûdun mazhar-ı sırr-ı ezeldir/Hicaz/Tevşih/Aksak Semai/Rakım Elkutlu.
Ya bir yaprak ya bir kuştum kimim neyim unutmuştum/Mehmet Çınarlı/Hicaz/Şarkı/Aksak/İsmâil Akçapınar.
Yâ Habiballah Resûl-i Hâlık-i Yektâ tüyi/Şems-i Tebrizî/Irak/Tevşih/Sofyan/Şikârîzade Hacı Ahmet Efendi.
Yâ Hû yâ Hû yâ men Hû yâ men lâ Hû illâ Hû/Bahaüddin Efendi/Acemkürdi/Tesbih/Sofyan/S. Eyyûbi Işıksal.
Yâ İlâhi âsitânın hastaya dâr-ı şifâ/Mustafa Fenaî Dede/Dügâh/Tevşih/Evsat/Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde).
Yâ ilâhî bir niyâzım var beni reddeyleme/Arif Hikmet Gökoğlu/Ferahnâkaşîran/İlâhi/Sofyan/Cüneyt Kosal.
Ya ilâhi bize tevkini göster; amin/Mehmet Akif Ersoy/Hüzzam/İlâhi/Nim Evsat/Sadettin Kaynak.
Yâ ilâhi cümle sensin cümle sen îmanım/Seyfullah Nizamoğlu (Sey)/Bestenigâr/İlâhi/Çenber/Dede Efendi.
Yâ ilâhi kasırım şükründe ben/İsmâil Hakkı (Bursavî)/Aşkefza/Durak/Durak Evferi/Hüseyin Sâdettin Arel.
Ya nasıl sevdim seni nerden sataştım sana ben/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Bîmen Şen.
Yâ Rab bu ne derttir derman bulunmaz/Yûnûs Emre/Hüzzam/İlâhi/Aksak-Düyek/Güldeniz Ekmen.
Yâ Rab garîb ü bî-kesem senden meded/Hakkı/Hicaz/İlâhi/Devr-i Revân/Ali Aşkî Bey (Beylikcizâde).
Yâ Rab kime feryâd edeyim yârin elinden/Isfahan/A. S./Ağır Aksak Semâî/Dede Efendi.
Yâ Rab sana mahsus değil midir bu yalnızlık/Ahmet Uzel/Bestenigâr/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Yâ Rabbi şükür doğdu Muhammed/Hüseynî/İlâhi/Düyek.
Yâ rahmeten lil’âlemin/Ârif Hikmet Gökoğlu/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Cüneyt Kosal.
Yâ Resûlallah acep kimdir bize senden yakîn/Ali Ulvi Kurucu/Acemaşîran/İlâhi/Devr-i Hindî/Zeki Altun (Hâfız).
Yâ Resûlallah bana sensin penâh/Kenan Rifâi/Irak/İlâhi/Devr-i Revân/İzzettin Hümâyi Elçioğlu.
Yâ Resûlallah bize gör n’itti asî ümmetin/Seyfullah Nizamoğlu (Sey)/Hicaz/İlâhi/Evsat/Şikârîzade Ahmet Efendi.
Yâ Resûl-i Fahr-i Alem seyyîd-i zât-ı sıfat/Irak/İlâhi/Devr-i Hindî.
Yâ sâhibe’l cemâlî ve yâ seyyîd-el beşer/Hüzzam/İlâhi/Düyek/Sadettin Kaynak.
Ya sen gel ya beni çağır yanına/Cumâli Karataş/Hicaz/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Ya sen nesin be ey tomurcuk (TORUNUM)/Şehime Ünser/Hicaz/Şarkı/Düyek/Şahin Çangal.
Yâ sevmeyi bilmiyor yâ gönülden sevmiyor/Betül Yücer/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/İlgün Soysev.
Yâ vasî-el mâğfiret hâlime senden meded/İbrâhim Hakkı (Erzurumlu)/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Zekâî Dede.
Yabandan geldim yabandan/Hicazkâr/Köç./Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Yabandan geldim yabandan/Karcığar/Köç./Sofyan.
Yâd eder mi unutmuş mu/Süheylâ Muhterem Hanım/Hicaz/Şarkı/Aksak/Dürrî Tûran.
Yâd elde yâr umarım her cevre göz yumarım/Mehmet Tûran Yarar/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Akın Özkan.
Yâd elde yâr umarım her cevre göz yumarım/Mehmet Tûran Yarar/Hicazkâr/Şarkı/Tek Vuruş/Fâruk Şâhin.
Yâd eller aldı beni/Vecdi Bingöl/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Sadettin Kaynak.
Yâde geldikçe hayâlin ey nigâr/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Yâd’elden selâm sana benim aziz vatanım (ATATÜRK MARŞI)/Sevim Varol/Çârgâh/Marş/Sofyan/İrfan Doğrusöz.
Yâd-ı hayâl-i yâr ile gülzâre baktım ağladım/Neyzen Tevfik Kolaylı/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Cinuçen Tanrıkorur.
Yâdıma geldikçe sen niye titrer yüreğim/Hüzzam/Şarkı/Aksak.
Yâdında mıdır gizli emellerle yanardık/Mustafa Nâfiz Irmak/Dilkeşhaveran/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Yağan karda doğan günde/Bekir Mutlu/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Bülent Türkeli.
Yağan karda doğan günde/Bekir Mutlu/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Hasan Dede Dinç.
YAĞDIR MEVLA’M SU (Çatlayan dudaklara)/Erol Martal/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Mahmut Oğul.
Yağız atlar kişnedi meşin kırbaç şakladı/Faruk Nafiz Çamlıbel/Hüseynî/Seyr-i Nâtık/Sofyan/Şentürk Deveci.
Yağmur damlacıkları çalarken penceremi/Ayşe Birgül Yılmaz/Buselik/Şarkı/Aksak/Mahmut Oğul.
Yağmur gibi gözyaşları döktün ele leyla/Vedat Fidanboy/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semai/Zeynel Abidin Topal.
Yağmur mu var gökyüzü hep bulutlu/Yılmaz Yüksel/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Yüksel.
Yağmur ol bir acı sonbaharla gel/Bekir Sıtkı Erdoğan/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/Amir Ateş.
Yağmur ol yağ başıma gözyaşım görünmesin/Berran Yalçın/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Ziyâ Taşkent.
Yağmur oldu damla damla yağdı gönlüm üstüne/Özgül Tezbaşaran/Hüzzam/Şarkı/Devrihindî/Mustafa Ünal Yılmazer.
Yağmur olur aşk bağına yağarım/Bekir Mutlu/Karcığar/Şarkı/Aksak/Bilge Özgen.
Yağmur yağar taş üstüne/Hüseynî/R. T./Devr-i Turan.
Yağmur yağıyorken seni düşündüm seni andım/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Ahmet Uzel.
Yağmurlu akşamlar/Buselik/Şarkı/Aksak/Cengiz Dişçioğlu.
Yağmurlu geçer bu yerde Nisan/Mehmet Çınarlı/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/Bilge Özgen.
Yağsın yağmur çisil çisil/Mehmet Erbulan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Necdet Tokatlıoğlu.
Yak sînemi âteşlere efgânıma bakma/Mehmet Kadir Geçeoğlu/Evcara/Y. S./Yürük Semâî/Bekir Sıtkı Sezgin.
Yakardım cihânı senin uğruna/Halil Soyuer/Acemkürdi/Şarkı/Curcuna-N. Sofyan/Selâhattin İçli.
Yakın gel bir daha göreyim seni/Vecdi Bingöl/Hüzzam/Şarkı/N. Sof.-Düyek/Sadettin Kaynak.
Yakına gel yakına/Hüseynî/U. H./Serbest.
Yakışmaz sana hiç göz yaşı dökmek/Sami Derintuna/Hüzzam/Ağıt/Düyek/Sami Derintuna.
Yaktı cânı bezm-i aşkın âteşin peymânesi/Yahyâ Nazîm Efendi/Ferahfeza/Şarkı/Sengin Semâî/Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi).
Yaktı cihanı âteşin/Senih/Bestenigâr/Şarkı/Düyek/İsmet Ağa.
Yaktı cismim âteş-i sûzân-ı aşk/Hüseynî/Şarkı/Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Yaktı firkat bağr-ı canım meşk-i sazkâr peylerim/Güler Turan/Hicaz/Şarkı/Müsemmen/Saadet İdrisoğlu.
Yaktın beni ey sevgili bak sîneme açtın yara/Mediha Şen Sancakoğlu/Bestenigâr/Şarkı/Türk Aksağı/Mediha Şen Sancakoğlu.
Yaktın beni iflâhıma mâni seni gördüm/Yasin Hatipoğlu/Hüzzam/N. Beste/Ağır Düyek/Sadettin Çevik.
Yakut mine zümrüt bana birdir kayalarla/Şükûfe Nihâl Başar/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Fethi Karamahmudoğlu.
Yakut mine zümrüt bana birdir kayalarla/Şükûfe Nihâl Başar/Hicaz/Şarkı/Yürük Semâî/Cinuçen Tanrıkorur.
Yalan değil pek kolay olmayacak/Yusuf Nalkesen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Yusuf Nalkesen.
Yalan inanma sakın elâlem sözlerine/Abdülkâdir Gökmen/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Abdülkâdir Gökmen.
Yalancının birine kapıldı kandı gönül/Necdet Tokatlıoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Necdet Tokatlıoğlu.
Yalandır doğuştan sarhoş olduğum/Remzi Tevfik Tüzünkan/Buselik/Şarkı/Düyek/Münir Nûrettin Selçuk.
Yalanım yok gönlüm kaldı/Fethi Karamahmudoğlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Yalanım yok sen çok iyi bilirsin zamânında çiğnemezdin gölgemi/Sâdık Atay/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erdinç Çelikkol.
Yalanım yoktur asla gönül nedir bilirim/Sedat Ergintuğ/Hicaz/Şarkı/Semâî/İrfan Özbakır.
Yalanmış aşkın bir daha kanmam/Seyfi Güldağı/Buselik/Şarkı/Curcuna/Seyfi Güldağı.
Yalanmış bülbülün sevgisi güle/Nûrettin Artam/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Hayri Yenigün.
Yalanmış bülbülün sevgisi güle/Nûrettin Artam/Hicaz/Şarkı/Curcuna-Semâî/Nûri Halil Poyraz.
Yalanmış gözyaşın da ettiğin yemin de/Yusuf Nalkesen/Karcığar/Şarkı/Semâî/Yusuf Nalkesen.
Yalanmış yeminlerin git işveni ellere sun/Yusuf Nalkesen/Hicaz/Şarkı/Semâî/Yusuf Nalkesen.
Yalansız riyasız tatlı dilleri./İlkan San/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Yalı kenarında zülfüm tararım/Hüseynî/Türkü/Aksak.
Yalınca bir dağ başında ellerime kar yağıyor/Feyzi Halıcı/Evcara/Şarkı/Düyek/Yaşar Bedük.
Yalnız ben olsam da aşk ile yanan râzıyım bebeğim/Ali Demir/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Selâhattin Sağlam.
Yalnız bırakıp gidersin sonra yalnız kalma dersin/Tülây Arıcı/Hicaz/Fantezi/Sofyan/Tülây Arıcı.
Yalnız geçen her geceyi dilimdeki tek heceyi/İlkan San/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/Eyüp Uyanıkoğlu.
Yalnız onu sevdim o hayâlimdeki kuştu/Mustafa Nâfiz Irmak/Eviç/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
Yalnız onu sevdim o hayâlimdeki kuştu/Mustafa Nâfiz Irmak/Hicaz/Şarkı/Aksak/Selâhattin Pınar.
Yalnız onu sevdim o hayâlimdeki kuştu/Mustafa Nâfiz Irmak/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Yücel Aşan.
Yalnız seni beklemek kalbimin son dileği/Onur Akay/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sadun Aksüt.
Yalnız seni sevdim bana sen aşkı yaşattın/Melek Hiç/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ziyâ Özova.
Yalnız seni sevmekle düşünmekle harabım/Fahrettin Osman Bey/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Kanuni Vital Efendi.
Yalnız senin sevgin sıcak kalbimdeki yerinde/Günsel Çelikoğlu/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Nihat Adlim.
Yalnız seninim diye aşkıma yeminim var/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Yalnızım bahtsızım bu âlemde ben/Tunç Kemâl/Hicaz/Şarkı/Semâî/Sâdi Hoşses.
Yalnızım yapayalnız günler sensiz geçmiyor/Ziya Alşan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ziya Alşan.
Yalnızlar akşamında yürüyorum yağmurda/Yalçın Benlican/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Yalnızlığa alıştım ben seni görmem mümkün değil/Ali Osman Yılmaz/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hayâti Günyeli.
Yalnızlığa sürgündeyim ateşin yok üşüyorum/Yalçın Benlican/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Karakoyunlu.
Yalpalayıp çıktım merdivenleri/Karcığar/Şarkı/Aksak/Rifat Ayaydın.
Yalvardı gözüm gözlerine ağladı durdu/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Mustafa Nâfiz Irmak.
Yalvardım elimi açtım göklere/Ertunç Toprakezen/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Pakalınlar.
Yalvarırım gel gitme, beni yalnız terketme/Vecdi Bingöl/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Yalvarırım kuzum sana/Hicaz/Şarkı/Düyek/İsmet Ağa.
Yalvarırım ne olur el gibi tutma beni/Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Şarkı/Frenkçin/Fethi Karamahmudoğlu.
Yalvarırım oturmaz aman aman/Karcığar/Şarkı/Evfer/Lavtacı Civan.
Yalvarsam yakarsam da sakın kapıyı açma/Turan Ergün/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Köksal Yavuz.
Yana yana kül olmuşum/Yalçın Benlican/Bayati/Şarkı/Nim Sofyan/İsmail Demirkıran.
Yanacak şûle arar her gece pervâne gönül/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Evcara/Şarkı/Aksak/Yılmaz Yüksel.
Yanağının rengi var yedi veren güllerde/Mustafa Sevilen/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/İlgün Soysev.
Yanakların al olmuş (KIZ SANA BİR HÂL OLMUŞ)/Ayten Baykal/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/Bilge Özgen.
Yanar sînem benim her bâr/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/İsmet Ağa.
Yanarım sevgine cânan/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Nasib’in Mehmet Yürü.
Yanarım sevgine hasret geçecek yıllarıma/Bertan Üsküdarlı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Bertan Üsküdarlı.
Yanayım derd-i firâkınla perîşân olayım/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Yanayım o güzel gözlerine hayrân olayım/Ferahfeza/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Yandı ciğerim çıktı arşa âh ü figânım/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Râif Bey (Ûdî).
Yandı dil aşkınla ey şûh-i şenim/Acemaşîran/Şarkı/Ağır Aksak/Nikoğos Ağa.
Yandı gönlüm Mustafâ’nın aşkına/Hüseyin Top/Hüseynî/İlâhi/Düyek/Amir Ateş.
Yandı ten cânân elinden câna hâcet kalmadı/Mehmet Tûran Yarar/Ferahnâk/Beste/Devr-i Kebîr/Faruk Şâhin.
Yandıklarım şâm ü seher senden midir benden midir/Seyfullah Nizamoğlu (Sey)/Dilkeşhaveran/İlâhi/Düyek/Ali Rızâ Efendi (Şeyh-Nâyî).
Yandım deminden ağyar elinden/Hisarbuselik/Şarkı/Aksak/Denizoğlu Ali Bey.
Yandım kül oldum aşk meydanında/Talibi Emre/Hicaz/İlâhi/Sofyan/S. Eyyubi Işıksal.
Yandım kül oldum düşeli aşka/Muzaffer Ozak (Aşkî)/Hicaz/İlâhi/Müsemmen/Aslan Hepgür.
Yandım sana esmer güzeli aşk ile yandım/Mustafa Ünal Yılmazer/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Mustafa Ünal Yılmazer.
Yandım yakıldım ben nar-ı aşka/Süleyman Efendi (Şeyh)/Isfahan/İlâhi/Sofyan/Dede Efendi.
Yandır beni yandır beni aşk meyine kandır beni/Yûnûs Emre/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Anonim (Eskişehir).
Yanık bıraktın beni türbede bir mum gibi/Cemâl Sâfi/Hicaz/Şarkı/Düyek/Dursun Karaca.
Yanık Ömer her savaştan bir yara taşıyor/Sâdettin Kaynak/Hüseynî/Şarkı/Aksak-Sofyan/Sadettin Kaynak.
Yanımda olsaydın olmazdı derdim/Nedim Önol/Eviç/Şarkı/Curcuna/Nedim Önol.
Yanında kış olmaz hava karlamaz/Ali Abdülkerimoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Akın Özkan.
Yanıyor kalbimdeki hicran ateşi/Kadri Şençalar/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Kadri Şençalar.
Yanıyor mu yeşil köşkün lâmbası/Hüzzam/Şarkı/Aksak.
Yanma geçen ömrüne geri gelmez artık boş/Abdürrezzak Tuğcu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Abdürrezzak Tuğcu.
Yanma kalbim yanma artık bende takat kalmadı/Mustafa Töngemen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Yanma kalbim yanma artık bende tâkat kalmadı/Mustafa Töngemen/Acemkürdi/Şarkı/Müsemmen/Erdinç Çelikkol.
Yanma kalbim yanma artık bende tâkat kalmadı/Mustafa Töngemen/Hüzzam/Şarkı/Müsemmen/Erdinç Çelikkol.
Yanmakdan usanmazam pervanemiyem bilmem/Abdülehad Nuri (Şeyh)/Hüseynî/İlâhi/Sengin Semaî.
Yansaydın içinde sonsuza kadar/İsmail Hakkı Koçar/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Özcan Sönmez.
Yapmacık çiçekler açan yüzünü görmez olaydım/Cemâl Sâfi/Hüzzam/Şarkı/Düyek-Serb./Raif Somer.
Yaprak yaprak döküldü zaman denilen yıllar/Nâfia Ersavcı/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Özgen Gürbüz.
Yapraklar misâli sararıp solmuşum/Seyfi Güldağı/Karcığar/Şarkı/Semâî/İsmail Demirkıran.
Yâr açtı tâze yâre sîne-i sad-pâreme/Hicaz/Şarkı/Ağır Düyek/Medenî Aziz Efendi.
Yâr ağlamadan dîdelerim kâne boyandı/Mehmet Sâdi Bey/Bestenigâr/Şarkı/Sengin Semâî/Hacı Fâik Bey.
Yâr alıp destine peymâne gelir mi bilmem/Enderûnî Vâsıf/Hisarbuselik/A. S./Aksak Semâî/Zekâî Dede.
Yâr ayrılık yaktı beni/Ramazan Gökalp Arkın/Gerdaniye/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Yâr bağında gönül çeken bülbülün/Bayatiaraban/Köç./Raks Aksağı/Ali Rızâ Şengel (Eyyûbi).
Yar gitse hasretiyle gelen zâr uyutmuyor/Mehmet Tûran Yarar/Evcara/Şarkı/Düyek/Akın Özkan.
Yar için ağyare her an gönlümün sultanı derdim/Murat Doğan/Evcara/Şarkı/Ağır Aksak/Yılmaz Yüksel.
Yar ile bir vuslat tatmadı gönlüm/Vedat Fidanboy/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Naci Tunçel.
Yâr ile ettiğin ahdi unutma/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Acemaşîran/İlâhi/Düyek.
Yâr ile oldum leb-be-leb/Acem/Şarkı/Düyek/Hâşim Bey.
Yâr istese hicrânına dermân mı bulunmaz/Câhit Öney/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Ahmet Hatipoğlu.
Yâr olmayıcak câm-ı safâyı çekemez dil/Gammî/Hisarbuselik/Beste/Darb-ı Fetih/Zekâî Dede.
Yâr peşinden koşa koşa yoruldum/Hüseyin Yurdabak/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/Zeki Duygulu.
Yâr saçları lüle lüle yâr benziyor beyaz güle/Yesârî Asım Arsoy/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Yesârî Asım Arsoy.
Yâr uzun hasrete beni koysa da (SILA DAĞLARI)/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Alâeddin Şensoy.
Yâr ü vâr Allâh ü Ekber girdigâr Allah ü Ekber/Şâhin Uçar/Bestenigâr/İlâhi/Düyek/Şâhin Uçar.
Yâr yâr olmaz bana gider yabana/Ahmet Uzel/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Yâr yolunu kolladım beyaz mendil salladım (Akasyalar açarken)/Yesârî Asım Arsoy/Hüzzam/Türkü/Düyek/Yesârî Asım Arsoy.
Yaradanım ne güzel yaratmış seni dedim/Muammer Kayahan/Eviç/Şarkı/Aksak/Gültekin Aydoğdu.
Yaralanmış gönül bir kez elinden/Ahmet Uzel/Dügâh/Şarkı/Curcuna/M. Fatih Salgar.
Yârân ile sohbette midir neş’esi cânın/Ceyda Görk/Irak/Şarkı/Düyek/Bertan Üsküdarlı.
Yâre gitsem gül cemâlim neş’e bulmuyor/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ahmet Uzel.
Yâre te’sirin ümid etmez iken efganımın/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/Rif’at Bey.
Yâre varsın peyk-i nâlem âh ü zârım söylesin/Nâbî/Isfahan/Beste/Muhammes/Suphi Ziyâ Özbekkan.
Yâreledi yâr dil-i gümrâhımı yaktı felek âh/Bayatiaraban/Şarkı/Sengin Semâî/Hâşim Bey.
Yârelerim çok derin/Acemaşîran/Şarkı/Düyek.
Yarın gelir misin bana/Fethi Karamahmudoğlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Yarısı benim gülüşlerinin/Hüceste Aksavrın/Ferahnümâ/Şarkı/Sofyan/Suphi İdrisoğlu.
Yârim beni her gece aldatıyor/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Yârim bir gün bize gele/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/İsmail Hakkı Nebiloğlu.
Yârim mektup göndermiş/Levent Öker/Hüseynî/Türkü/Aksak/Bilge Özgen.
Yârimi eller aldı gönlümü derde saldı/Hicaz/Şarkı/Düyek/Zeki Duygulu.
Yârimi gördüm bugün dünyâ görünmez dîdeme/Sâlih Hayri Efendi/Ferahfeza/Beste/Çenber/Eyyûbî Mehmet Bey.
Yarimin şalvarı basma/Ali Özkan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ali Özkan.
Yârin bahçesinde açmasın güller/Hicaz/Şarkı/Aksak.
Yârin bize bir selâmı yokmuş n’idelim/Fuat Bayramoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Yârin sohbetinin kahvesi yeter/Adnan Ürey/Hicaz/Şarkı/Düyek/Adem Şâhin.
Yasemin kokuyor sevda akşamı/Yalçın Benlican/Hicaz/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Yaslanıp yatmış firâş-ı nâzına ân-ı seher/Şemsettin Ziyâ Bey/Hüseynî/Şarkı/Devr-i Hindî/Şemsettin Ziyâ Bey.
Yaslansa başım göğsüne hasret yine dinmez/Hikmet Münir Ebcioğlu/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Rüştü Eriç.
Yaslı yürek sızlanıyor derdi nedir bilmiyorum/Mehmet Tûran Yarar/Acemkürdi/Şarkı/Yürük Semâî/Suat Yıldırım.
Yaş dolu gözlerimle yolunu gözlüyorum/Celâl Çetin/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Süleyman Mertkanlı.
Yaş dök ki gönül eski safâ eski bahar yok/Nâhit Hilmi Özeren/Buselik/Şarkı/Aksak/Akın Özkan.
Yaş otuzbeş yarısı değildir yolun/Bülent Kuşçu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Reyhan Karataş.
Yaş otuzbeş yolun yarısı eder/Câhit Sıtkı Tarancı/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Yaşadığın her günün kıymetini bil/Seyfi Güldağı/Hüzzam/Şarkı/Aksak/İsmail Demirkıran.
Yaşamak başka bir andı seni bulduğum zamandı/Mehmet Çınarlı/Hicaz/Fantezi/Nim Sofyan/Hatice Sevtap Bayraktar.
Yaşamak mümkün değil sensiz geçen günleri/İbrahim Halil Taşkent/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/İbrahim Halil Taşkent.
Yaşamak yalan belki yalan delice sevmek (YALAN)/Turhan Oğuzbaş/Hicaz/Şarkı/Semâî/Sâdettin Öktenay.
Yaşamam sensiz efendim bulurum dağ aşarım/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Yaşamanın zevkini sevginde buluyorum/Alâeddin Şensoy/Hicaz/Şarkı/Semâî/Alâeddin Şensoy.
Yaşanmadan geçen yıllar/Güngör Sarkın/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Ali Kolaylıoğlu.
Yaşanmamış günlerin uykusuz gecelerin/Nesrin Çakır/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Câvit Ersoy.
Yaşanmaz olurdu şu yalan dünya/İlkan San/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sadun Aksüt.
Yaşayamam sevgilim ben senden ayrı/Mediha Şen Sancakoğlu/Buselik/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Yaşayan efsane dillerde adın/Fatma Onur/Hicaz/Şarkı/Semai/Necip Gülses.
Yaşıyor aşkını gönlüm o yeşil gözlerinin/Cevdet Kerim Kızrak/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Yaşıyorken sevgim saracak seni/Yılmaz Yüksel/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Ramazan Erci.
Yaşlı gözlerimde kalan buğuda/Hüseyin Yurdabak/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Cengiz Cermen.
Yavru ceylân dün gördüm dağda seni/Halûk Nâci Sürel/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Halûk Nâci Sürel.
Yavru kuşum uçup gitti sıra dağlar aşıp gitti/Tuna Fikret Karaahmetoğlu/Gülizar/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Yavrusundan ayrılan ana ağlasın/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hüseyin Coşkuner.
Yayılır karanlık sisler engine/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Ergüder Öktem.
Yayla suyu yan gider/Hüseynî/Türkü/Sofyan.
Yaylaları çayır çimen bürüdü/Nedim Uçar/Gerdaniye/Şarkı/Yürük Aksak/Sedat Kayahan.
Yaz beni bir kenara aklında kalsın/Bedirhan Öğrenecek/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erkan Yüksel.
Yaz gecesi hava sıcak/Yalçın Benlican/Ferahnâk/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Yüksel.
Yaz geldi çiçeklerle yüzü güldü zemînin/İsmâil Fennî Ertuğrul/Hüseynî/Şarkı/Semâî/Arif Sâmi Toker.
Yaz geldi yine mürg-i dilim kondu nihâle/Dügâh/Şarkı/Curcuna/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Yaz geldi yine mürg-i dilim kondu nihâle/Hüseynîzemzeme/Şarkı/Curcuna/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Yaz gelince çalı diken gül açar/Nedim Uçar/Gerdaniye/Şarkı/Sofyan/İsmail Demirkıran.
Yaz günleri gelsinde açılsın içimiz/Mahmut Nedim Güntel/Eviç/Şarkı/Curcuna/İsmail Baha Sürelsan.
Yaz kış bahar yediveren./Fethi Karamahmudoğlu/Hüzzam/Fantezi/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Yaz olmuş kış olmuş ve de bahar/Makbûle Erman/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sâdi Hoşses.
Yazdığım mektubun her./Nedim Uçar/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Sâdun Aksüt.
Yazık oldu aşkımıza nazara geldik inan/Selâhattin İnal/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Selâhattin İnal.
Yazıktır etme güzel beni incitme güzel/Samim Arıksoy/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Erol Sayan.
Yazıktır gamzene söyle/Ferahnâk/Şarkı/Türk Aksağı/Kemânî Serkis Sucuyan.
Yazın açmak bilmeyen kışın naz eden bir çiçektin gönlümde/Hasan Karakuş/Hicaz/Şarkı/Düyek-Sofyan/Suphi İdrisoğlu.
Yazın meltem kışın güneş o gözler/Gâzi Aslan/Acemkürdi/Şarkı/Curcuna/Sâdi Hoşses.
Yazların ardından kışa alıştım/Sâmi Derintuna/Hicaz/Şarkı/Düyek/Akın Özkan.
Ye berku şemi belliğ selemi/Seyyîd Rifat Şemi/Hicaz/İlâhi/Düyek/Zeki Altun (Hâfız).
Yedi tepe üstünde yedi cennet kurulu (İSTANBUL)/Reşat Özpirinçci/Karcığar/Şarkı/Aksak/Ali Şenozan.
Yektâ güherim meclis-i rindan sadefimdir/Nabî/Hicaz/Y. S./Yürük Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Yemen ellerinden beri gelirken Turnalar Ali’yi görmediniz mi/Hatâyî (Şah İsmail)/Eviçhûzî/Nefes/Yürük Semâî.
Yemenisi penbeden sohbet etmez gülmeden/Eviç/Türkü/Curcuna.
Yemyeşil gözlerinle bakmadım diyemezsin/Hasan Çizmeci/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Hasan Çizmeci.
Yemyeşil gözlerinle gönlüme bahar getir/Ülkü Önder/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Bilge Özgen.
Yeni açmış çiçek gibi hâreler var bakışında/Sedat Ergintuğ/Hicaz/Şarkı/Düyek/Adem Şâhin.
Yeni bir nağmeye dîl düştü bayâtî diyerek/Mehmet Tûran Yarar/Bayati/K. Natık/Değişmeli/Faruk Şâhin.
Yeni gördü gözlerim/Ferahfeza/Şarkı/Aksak/Kemânî Serkis Sucuyan.
Yeni köyde bir peri var/Güzide Taranoğlu/Dilkeşhaveran/Şarkı/Nim Sofyan/Ergüder Öktem.
Yeniden berâberiz coşkuluyuz hepimiz/Orhan Kızılsavaş/Aşkefza/Şarkı/Aksak/Orhan Kızılsavaş.
Yeniden doğarım görsem yüzünü (GÖKKUŞAĞIMSIN)/Mevlüt Uluğtekin Yılmaz/Hicaz/Şarkı/Aksak/Özgen Gürbüz.
Yeniden eski muhabbetleri tecdîd edelim/Nedîm/Hüseynîaşîran/Şarkı/Aksak/Akın Özkan.
Yeniköy’de bir kız gördüm (SARI ZAMBAK)/Yesârî Asım Arsoy/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Yesârî Asım Arsoy.
Yenişehir yine aldık seni biz/Gerdaniye/Şarkı/Aksak/Zekâî Dede.
Yerinde duramaz nasıl koşarsın pamuk kedim güzel kedim/Olgun Gönül/Buselik/Ç. Ş./Düyek/Olgun Gönül.
Yeryüzü zümrüt gibi oldu/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Rif’at Bey.
Yeseviyye/Ahmet Yesevî (Hoca)/Değişmeli/Yeseviyye/Değişmeli-Serbest/Ahmet Hatipoğlu.
Yeşerdi gönlümün çemenleri hey/Şâhin Çandır/Gülizar/Şarkı/Düyek/Akın Özkan.
Yeşil dalları kurutma/Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Ç. Ş./Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Yeşil gözlerin varken bir başka bahar olmaz/Yıldırım Doğan Ergeneli/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Nezih Gözonar.
Yeşil gözlerinde nemler/Yılmaz Yüksel/Karcığar/Şarkı/Aksak/Avni Anıl.
Yeşil gözlerinden muhabbet kaptım/Şerâfettin Özdemir/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ümit Mutlu.
Yeşil gözlerini ufkuma ger ki/Ramazan Gökalp Arkın/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Sadettin Kaynak.
Yeşil gözlü benli gülüm sanma sensiz mutlu gönlüm/Ahmet Çakmak/Acemkürdi/Fantezi/Düyek/Ahmet Çakmak.
Yeşil ırmak ne akarsın boşuna/H. Harun Yörgüç/Hüseynî/Türkü/Düyek/Kayhan Şentin.
Yeşil olur şu Konya’nın Meram’ı (KONYA’LI KIZ)/Karcığar/Şarkı/Sofyan/Kadri Şençalar.
Yeşil ovalara sürünü saldın/Karcığar/Şarkı/Oynak/Emin Çankaya.
Yeşil pembe açar bahar sevgiye susar/Orhan Kızılsavaş/Hicaz/Fantezi/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Yeşil pencerenden bir gül at bana (SERENAT)/Ahmet Muhip Dranas/Hüzzam/Fantezi/Düyek/Rüştü Şardağ.
Yeşili başka yeşil mâvisi başka mâvi/Yüksel Gemalmaz (Şatoğlu)/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/İsmail Ötenkaya.
Yeşillendi yine bağlar/Hicaz/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Yeter acı çekme derler/Cansın erol/Hicaz/Şarkı/Düyek/Selâhattin İçli.
Yeter ağlattı firâkın bu dil-i bî-mârımı/Nedîm/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Hüseyin Sâdettin Arel.
Yeter artık çektiğim ebrûlerinden/Hicaz/Kanto/Düyek.
Yeter artık özletme sevgim taştı taşacak/Şâhin Çangal/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Erdal Şâhin.
Yeter artık sorma kırma kalbimi/Hüseyin Balkancı/Hicaz/Fantezi/Düyek-Aksak/Özdemir Hafızoğlu.
Yeter artık yeter canıma yetti/Seyfi Güldağı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Seyfi Güldağı.
Yeter beklettiğin ömür bitiyor/Sâdık Atay/Bestenigâr/Şarkı/Düyek/Suphi İdrisoğlu.
Yeter bunca hasret bunca gözyaşı/Fethi Karamahmudoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Erol Uzunöner (Uzunömeroğlu).
Yeter dost meclisinde keşf-i râz et/Azîz Mahmûd Hüdâî Hz./Eviç/İlâhi/Düyek.
Yeter gayrı âşıka bunca cefâ/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Agopos Alyanak.
Yeter gayrı yeter cânâ bu derdim/Ahmet Uzel/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Yeter hicrân-ı nâzın gül-dudaktan müjdeler gelsin/Şükrü Şenozan/Karcığar/Şarkı/Müsemmen/Lem’î Atlı.
Yeter ki hatırla yılda bir olsun/Halil Soyuer/Hicaz/Şarkı/Semâî/İsmâil Demirkıran.
Yeter ki sen umut ver yıllarca hep beklerim/Sâmi Derintuna/Buselik/Şarkı/Sofyan/Ömür Gençel.
Yeter oldu ettiğin bana felek/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Kirkor Ciğercioğlu.
Yetiş gönül bu kavgayı bir ulu dâvâya götür/Enver Etik/Hicaz/İlâhi/Düyek-Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Yetişir o kara kaşları çatma (FATMA)/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Burhânettin Deran.
Yetmedi bu dünyâ bana yetmedi/Füsun Baysal/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Turhan Taşan.
Yetmez ki mecâlim yeniden sevmeye cânan/İsmet Tahtacıoğlu/Hisar/Şarkı/Yürük Semai/A. Sedat Mete.
Yetmez mi harâb eylediğin böyle gurûrum/Ahmet Uzel/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Yetmez mi sana bister ü bâlin kucağım/Nedîm/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Neyzen Ali Rızâ Efendi (Şeyh).
Yetmez mi sana bister ü bâlin kucağım/Nedîm/Hisarbuselik/Şarkı/Curcuna/Hüseyin Fahrettin Dede (Şeyh).
Yetmişden artıkdır îman budağı/Yunus Emre/Eviç/İlahi/Sofyan.
Yetsin deme yetmez güzelim bir daha doldur/M. Turan Yarar/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Yetsin deme yetmez güzelim bir daha doldur/Mehmet Tûran Yarar/Hicaz/Şarkı/Semâî/Akın Özkan.
Yetti bunca (bana) intikâmın ey felek/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Şivelioğlu Yorgaki.
Yetti gayrı çektiğim baht-ı siyâhımdan benim/Hüseynî/Şarkı/Ağır Aksak/Artaki Candan.
Yıkardım dağları düze yıkardım/Nesimi Keçelioğlu/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Sadun Aksüt.
Yıkıldı aşk ile âbâd gördüğün gönlüm/Karcığar/Beste/Zincir/Dellalzâde.
Yıkılma üstüme akşam/Baha Koçak/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Yıkma sakın burc-ı penâhım felek/Karcığar/Şarkı/Sengin Semâî/Hacı Arif Bey.
Yıktın aşkınla hayatım eyledin mahvı perîşan/Özcan Korkut/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindi/Özcan Korkut.
Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfâdıyız/Cevdet Şâkir Çetinel/Acemaşîran/Marş/Nim Sofyan/Hüsnü Öncü.
Yıldırımlarla yanık bağrımızın uğraşı var/Fuat Hulusi Demirelli/Hüseynî/Türkü/Düyek/Sadettin Kaynak.
YILDIZ (Seher vakti senin ah ü zârından)/Hüseynî/Türkü/Sofyan.
Yıldız kaydı dilek tuttum/Fethi Karamahmudoğlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Yıldızlar hevengine erişirdi elimiz/Kaya Öztaş/Hicaz/Şarkı/Sofyan-Düyek/Kaya Öztaş.
Yıldızlar saçılmış inciler gibi/Yalçın Benlican/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mehmet Reşat Aysu.
Yıldızlar yok bu gece sen varsın yücelerde/İbrahim Umut/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İbrahim Umut.
Yıldızlara sordum güzelim hep seni andım/Mustafa Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Nihat Sezer.
Yıldızları sersem ayaklarına yüzün gönlüme./İskender Önal/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/Amir Ateş.
Yıldızların ardında gözlerim seni arar/Ali Akçeken/Ferahfeza/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Yıldızların artık sararıp solduğu andı/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Fikri İpekçioğlu.
Yıldızların artık sararıp solduğu andı/Hicaz/Şarkı/Aksak Semâî/Yücel Aşan.
Yıldızlarısın leyl ile hurşid-i nehârın/Ferahfeza/Bah./Sofyan/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Yıllar boyu ben sevgini kalbimde yaşattım/Alâeddin Yavaşça/Hicaz/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Yıllar boyu bin derd ile candan severek/Hicaz/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
Yıllar geçecek sen de nihâyet solacaksın/Mustafa Mendi/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Mustafa Mendi.
Yıllar geçecek yaşlanacaksın kaderin bu/Halil Soyuer/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Suphi İdrisoğlu.
Yıllar geçip gitse de unutamam adını/Abidin Kumbasar/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Metin Everes.
Yıllar geçiyor hâlâ bu ıztırâb dinmedi/Buselik/Şarkı/Semâî/Râkım Elkutlu.
Yıllar geçse aradan bir gün beni ararsın/Bekir Mutlu/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Câvit Erden.
Yıllar geçsede ömrüm bitsede/Fâruk Kestiren/Acemkürdi/Şarkı/Evfer/Fâruk Kestiren.
Yıllar geçti sen gideli gurbete/Hüseynîaşîran/Şarkı/Aksak/Sedat Öztoprak.
Yıllar ne çabuk geçti o günler arasından/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Yıllar oldu sen nerdesin/Fatma Onur/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Necip Gülses.
Yıllar önce yarım kalan bu aşkı/Fatma Onur/Buselik/Şarkı/Nim Sofyan/İlgün Soysev.
Yıllar sonra saçlarında ak yüzünde geçmişin derin./İlkan San/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ali Şenozan.
Yıllar var ben onu hiç unutmadım/Orhan S. Orhon/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Gültekin Aydoğdu.
Yıllar var ben onu hiç unutmadım/Orhan Seyfi Orhon/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Süleyman Mertkanlı.
Yıllar var kederinle hasretinle ağladım/Hasan Oral Şen/Hüzzam/Şarkı/Değişmeli/Alâeddin Yavaşça.
Yıllar var seni arıyorum yarı kalmış düşünceler içinde/Cansın Erol/Hicazkâr/Şarkı/Nim Sofyan/Alâeddin Yavaşça.
Yıllar var seninle görüşmeyeli bir dilim ekmeği bölüşmeyeli/Ertuğrul Akbaş/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Necdet Tokatlıoğlu.
Yıllar var yaşarım bu gizli derdi/Nedim Uçar/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/İsmail Demirkıran.
Yıllar yılı albümdeki resmine bakmak benim kaderimmiş/Kâni Soylu/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Bilge Özgen.
Yıllar yılı ardı sıra koştuğum/Hüseyin Özkarahan/Karcığar/Şarkı/Nim Sofyan/Akın Özkan.
Yıllar yılı bakışırız seninle gel dedin de gelmedim mi güzelim/Ercan Akbay/Buselik/Şarkı/Düyek/Tahir Sıral.
Yıllar yılı beklediğim durduğum/Cafer Tayyar/Ferahnâk/Şarkı/Aksak/Ümit Aşık.
Yıllar yılı beklediğim ey sevgili mâh/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Erdoğan Yıldızel.
Yıllar yılı bekledim adın her an dilimde/Celâl Çetin/Hicaz/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Yıllar yılı ben seni belde belde aradım/Beşir Kara/Hicaz/Şarkı/Semâî/İlgün Soysev.
Yıllar yılı çok bekledim/Sâdık Atay/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Caner Bakır.
Yıllar yılı gönlüme ümit verdin gelmedin/İzzet Kamış/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İzzet Kamış.
Yıllar yılı hep dert çile/Mediha Şen Sancakoğlu/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Yıllar yılı kapı kapı dolaştı bulmadı bir dolu peymâne gönül/Halide Nusret Zorlutuna/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Bilge Özgen.
Yıllar yılı sevdim diye/Osman Nuri Özpekel/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Hasan Esen.
Yıllar yılı uslanmadı/Sadık Atay/Hicazkâr/Şarkı/Semai/Amir Ateş.
Yıllar yılı yalnız seni çılgın gibi seviyorum/Sâmi Derintuna/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/İlgün Soysev.
Yıllarca ağladım hep için için/Sâdık Atay/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Câner Bakır.
Yıllarca bana yâr-i füsunkâr olan eş’din/Badi Nedîm Bey/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Selâhattin Pınar.
Yıllarca ben seni aradım durdum/Nevres Bey (Ûdî)/Ferahfeza/Şarkı/Devr-i Hindî-Semâî/Nevres Bey (Ûdî).
Yıllarca bütün gençliğimin zevkini tattın/Yesârî Asım Arsoy/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yesârî Asım Arsoy.
Yıllarca çırpındın, yıllarca yandın/Nazım Doğan Arma/Gerdaniye/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Yıllarca çile çektim belki bir gün son bulur/Tâhir Üstündağ/Hicaz/Şarkı/Düyek-Sofyan/Suphi İdrisoğlu.
Yıllarca dargın durdum ben hasrete alıştım/Uğur Gür/Buselik/Şarkı/Düyek-Semâî/Alâeddin Şensoy.
Yıllarca elim kalbimin üstünde eğildim (GAZİ)/Fuat Hulûsi Demirelli/Evcara/Şarkı/Düyek-Curcuna/Sadettin Kaynak.
Yıllarca fırtınalar içinde geçti ömür/Orhan Kızılsavaş/Acemaşîran/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Yıllarca neden geçmedi âsûde bahârım/Erol Uzunöner (Uzunömeroğlu)/Bayati/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Yıllarca özlem gönlümde elem benim son bestem o sensin işte/Mebrûke Çağla/Bayati/Şarkı/Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Yıllarca peşinden ağlatan kadın/Zeki Duygulu/Karcığar/Şarkı/Semâî/Zeki Duygulu.
Yıllarca sakladım seni kalbimde/İbrahim Umut/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/İbrahim Umut.
Yıllarca senin aşkın ile gizlice yandım/Cevdet Baybora/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semâî/Cevdet Baybora.
Yıllarca senin hasretini derdini çektim/Orhan Ete/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Rıdvan Lâle.
Yıllarca sevdim seni yıllarca da sevsem usanmam senden/Beyza Kutluay/Hicaz/Şarkı/Düyek/Süleyman Mertkanlı-Sibel Taşbaş.
Yıllarca seviştik bana her derdini verdi/Mustafa Nâfiz Irmak/Karcığar/Şarkı/Curcuna/Selâhattin Pınar.
Yıllarca yazık boş yere hülyâlara kandım/Celâdet Barbarosoğlu/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Yesârî Asım Arsoy.
Yıllarca yoluna gözyaşı döktüm (ŞARKIMI SÖYLE)/Kâzım Narmanlı/Acemkürdi/Şarkı/Semâî/Kâzım Narmanlı.
Yıllardır aradığın ne gülde ne bülbülde/Hüseyin Tansever/Hüseynî/Şarkı/Düyek/İsmâil Demirkıran.
Yıllardır beklerim gelmedin hâlâ/Necdet Tokatlıoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Necdet Tokatlıoğlu.
Yıllardır hayâlimde yemyeşil bakışın var/Turgut Yarkent/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Rüştü Eriç.
Yıllardır hep kıskandım seni gülden bülbülden/H. Cemil Şensever/Hüseynî/Şarkı/Aksak/H. Cemil Şensever.
Yıllardır her va’dini saklı tuttum içimde/Yavuz Özen/Hicaz/Şarkı/Aksak/Niyâzi Şengül.
Yıllardır kalbimdesin unutmadım seni ben/Seyfi Güldağı/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/İsmail Demirkıran.
Yıllardır özlediğim yalnız sensin sen/Ayten Yavaşça/Hicaz/Şarkı/Semai/Alâeddin Yavaşça.
Yıllardır özlemim hep senin için/Fethi Karamahmudoğlu/Hisarbuselik/Şarkı/Düyek/Fethi Karamahmudoğlu.
Yıllardır seninle ağlar gülerim/Sâmi Derintuna/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Alâeddin Pakyüz.
Yıllardır susamışım dudağındaki suya/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İbrâhim Tuğberk.
Yılları harcadık hayal peşinde/Güzide Taranoğlu/Hüzzam/Fantezi/Düyek/Ünsal Silleli.
Yıllarıma hüzün yağdı cayıp döndün de sözünden/Ömer Kalafat/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İsmâil Akçapınar.
Yılların ardından baktım geriye/Aydın Oran/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Aydın Oran.
Yılların ardından biteviye sevgiler gider/Akın Akalın/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hasan Dede Dinç.
Yılların ötesinden siyah bir gül getirdim/Arslan Tunçata/Hicaz/Şarkı/Semâî/Hüseyin Gökmen.
Yılların susamışlığıdır içimdeki/Nâfia Ersavcı/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Erol Sayan.
Yılların yorgunu güzel İstanbul/Sâdık Atay/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Osman Ülkü.
Yiğidimsen kızanımsan beni anlat beni söyle/Sâdettin Kaplan/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/Engin Çır.
Yine akşamlar oldu oldu da doğdu yıldız/Hicaz/Şarkı/Aksak.
Yine aldandın a gönlüm yine düştün bu ağa/Taner Çağlayan/Hicaz (Uzzâl)/Şarkı/Aksak/Cavit Ersoy.
Yine aşkın sırrı düştü serime/Yûnûs Emre/Acem/İlâhi/Sofyan/Zekâî Dede.
Yine bağrımda ufuklar boyu bir çöl yanıyor/Mehmet Tûran Yarar/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/Akın Özkan.
Yine bahar oldu bulandı çaylar/Bekir Sıtkı Erdoğan/Hicaz/Şarkı/Nim Sofyan/Bahri Altıntaş.
Yine bahar sensiz oldu nazlı yar/Engin Çır/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Yine bezm-i çemene lâle-fürûzan geldi/Nedîm/Isfahan/Şarkı/Aksak/Münir Nûrettin Selçuk.
Yine bezm-i ıyş-ı vuslat dil-i bî-karâre düştü/Hisarbuselik/Y. S./Yürük Semâî/Dede Efendi.
Yine bir âh ederek gülşeni hâşâk ettim/Ahmet Avni Konuk/Dilkeşîde/A. S./Aksak Semâî/Ahmet Avni Konuk.
Yine bir aşk-ı emel-sûz ile giryân oldum/Bedri Ziyâ Aktuna/Hicazkâr/Şarkı/Müsemmen/Lem’î Atlı.
Yine bir gizli emel sarıyor kalbimi âh/Melâhat Akan/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Nûri Halil Poyraz.
Yine bir muğ-beçe nevreste fidanım/Hicaz/Şarkı/Aksak/Dede Efendi.
Yine bir serv-i kad dilber alubdur bu dil ü canı/Acemkürdi/A. S./Aksak Semâî/Osep Ağa (Ebeyan).
Yine bir sızı var içimde akşam oldu diye/Selim Aru/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Şerif İçli.
Yine bu gözlerim kan ile doldu/Nâil Güneş/Karcığar/Şarkı/Düyek/Nâil Güneş.
Yine bugün dertli gönlüm/Hasan Bayrı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Abdullah yüce.
Yine bugün yâri gördüm/Gerdaniye/Köç./Aksak.
Yine çağlar eleminden gözümden eşk-i terim/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Yine dalgın bir hâlin var/Sıtkı Angınbaş/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Yesârî Asım Arsoy.
Yine de kaynadı coştu dağların taşı/Gerdaniye/Köç./Devr-i Hindî.
Yine de şahlanıyor kol başının kır atı/Hicaz/Türkü/Aksak.
Yine dil natini söyler Muhammed/Niyâzi Mısrî/Acem/Naat/Durak Evferi.
Yine düşman kurmuş hududa pusu/Hüzzam/Marş/Sofyan/Bîmen Şen.
Yine efkârlıyım dilim dönmüyor/Mustafa Sevilen/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/İrfan Özbakır.
Yine ey yosma şûh-i serv-bülendim/Karcığar/Şarkı/Ağır Düyek/Santûri Ethem Efendi.
Yine feryâd ediyor çırpınıyor bir bülbül/Ali Nihat Tarlan/Evcara/Şarkı/Aksak/Bâki Duyarlar.
Yine gece yarı her taraf ıssız/Mehmet Erbulan/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Necdet Tokatlıoğlu.
Yine göğsünde yatıp bir gece kalsam ne olur/Ahmet Tutaklar/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Ahmet Tutaklar.
Yine gönlüm üç dilbere yakıldı/Kul Mehmet/Gülizar/Türkü/Aksak/Alâeddin Pakyüz.
Yine gurbetle yanan akşama aç pencereni/Faik Baltacıgil/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/Nevzat Demir.
Yine gül gülistân oldu/Arazbar/Şarkı/Aksak/Mıskalî İsmet Ağa.
Yine halk-ı cihân oldu garik-i bahr-i handan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Yine hasret çekiyor yâre gönül/Reşat Özpirinççi/Bestenigâr/Şarkı/Aksak/Orhan Doğanay.
Yine hasret yine acı yine ben/Hüseyin Balkancı/Hicaz/Fantezi/Düyek/Özdemir Hafızoğlu.
Yine hasretkeş-i dildâr oldum/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Lâtif Efendi.
Yine havalandı gönlümün kuşu/Karcığar/Şarkı/Aksak.
Yine hırçın bakıyor gözleri meydan okuyor/Mehmet Tûran Yarar/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Metin Everes.
Yine hırçın bakıyor gözleri meydan okuyor/Mehmet Tûran Yarar/Evcara/Şarkı/Aksak/Oğuz Şenler.
Yine hicrinle derdim tâzelendi/Hicazzemzeme/Şarkı/Ağır Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Yine hüsran yine keder/Yalçın Benlican/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Yılmaz Pakalınlar.
Yine kalbim coşar ağlar bu gece/Yesârî Asım Arsoy/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Yesârî Asım Arsoy.
Yine kalbimde o aşkın kanayan yâresi var/Cemâleddin Yavaşça/Hüzzam/Şarkı/Ağır Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Yine lûtfeyleyip müşerref oldum/Eşrefoğlu Rûmî/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Hopçuoğlu Şâkir Efendi.
Yine mi hasrete düştü şu gönlüm/Sabahattin Hizmetli/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Sabahattin Hizmetli.
Yine mi yolumuz düştü gurbete/Sâlih Korkmaz/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Alâeddin Şensoy.
Yine neş’e-i muhabbet dil ü cânımı etti şeydâ/Dede Efendi/Hicaz/Y. S./Yürük Semâî/Dede Efendi.
Yine n’oldu sana nevreste fidanım/Hicaz/Şarkı/Aksak/Dede Efendi.
Yine o menekşe gözler aralı/Vecdi Bingöl/Dügâh/Ninni/Düyek/Kadri Şençalar.
Yine öfke yine şüphe yine bin dert ileyim/Mediha Şen Sancakoğlu/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Yine peymâne-i hüsnünle mest oldum figan ettim/Kemâl Emin Bara/Gerdaniyebuselik/Şarkı/Aksak/Hüseyin Sâdettin Arel.
Yine sen kalbimi yaktın yine gönlüm dile düşmüş/Turgut Çelik/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Yine sensiz geldi sonbahar tanrıçam/Erol Altınok/Ferahnümâ/Şarkı/Sofyan-Semâî/Erol Sayan.
Yine sevda dolacaktır bu gönül/Ahmet Uzel/Hicaz/Şarkı/Aksak/Ahmet Uzel.
Yine susmuş gece bir kez daha sessiz soluyor/Güler Turan/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Bülent Nuran.
Yine sustum seni yazdım bu gece/Mehmet Kahvecioğlu/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan/Ramazan Özyurt.
Yine Şâban mâh’ı irdi Habîbullah mâh’ım dedi/Bayati/İlâhi/Düyek.
Yine tâb-ı nigah-ı hayrete eşk-i kühûl (kûhl) çektim/Hicaz/Beste/Darbeyn/Ebû-Bekir Ağa.
Yine tenhâ elime girdi hele cânânım/Nedîm/Bayati/Şarkı/Aksak/Hüseyin Sâdettin Arel.
Yine vapurlar gezinir Boğaz’da/Fethi Karamahmudoğlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan-Sem.-Cur./Fethi Karamahmudoğlu.
Yine vaz’-ı felekden mi şikâyet/Mehmet Sâdi Bey/Hicaz/Şarkı/Türk Aksağı/Hacı Arif Bey.
Yine yakmış yâr mektubun ucunu/Mehmet Gökkaya/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Erol Sayan.
Yine yalnız kaldım bu yâd ellerde/Ali Ulvi Baradan/Karcığar/Şarkı/Düyek/Ali Ulvi Baradan.
Yine yalnız yine mahrum-i tesellî kaldım/Ahmet Râsim Bey/Ferahnâk/Şarkı/Semâî/Gültekin Çeki.
Yine yalnızım bugün ızdıraplara gömülü/M. Sabri Akçagül/Hüzzam/Şarkı/Düyek/M. Sabri Akçagül.
Yine yeşillendi dağlar çemeni/Hicaz/Köç./Aksak/Dede Efendi.
Yine yol göründü nazlı cânâne/Hüseynî/Şarkı/Devr-i Hindî/Enderûnî Vâsıf.
Yine yol göründü sevdâ eline/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Şerif İçli.
Yine yol vermedi Acem Dağları/Karcığar/Köç./Türk Aksağı.
Yine yüzünü gördüm yine yüreğim yandı/Yûnûs Emre/Hüseynî/İlâhi/Düyek/Güldeniz Ekmen.
Yirmi üç Nisan bizlerin günüdür/Fethi Karamahmudoğlu/Hüseynî/Ç. Ş./Raks Aksağı/Fethi Karamahmudoğlu.
Yitirmişim ben gülümü uçurmuşum bülbülümü/Yusuf Nalkesen/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Yusuf Nalkesen.
Yok hilâfım hem müdârâ bir yana/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Aksak/İbrâhim Efendi (Asâriye hatibi).
Yok ki aşkın kanunu/Yıldız Büget/Buselik/Şarkı/Düyek/Mustafa Malay.
Yok mu cânâ zerre rahm ü şefkatin/Hicaz/Şarkı/Aksak/Lâtif Efendi.
Yok mudur ey mâh-peyker zerre insâfın bana/Yusuf Kenan Bey/Hicazkâr/Şarkı/Türk Aksağı/Tatyos Efendi.
Yok nihâyet şefkat ü ihsânına/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Rif’at Bey.
Yok oldu gönül sebebi senden görünür/Mevlana/Evcara/Şarkı/Curcuna/Savaş Özkök.
Yok sende vefa anlıyorum gayrı yüzünden/Ahmet Uzel/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Ahmet Uzel.
Yok ümidim lâkin gönül bekliyor/Ayten Yavaşca/Bayati/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Yokluğun gönlümü sürükler gama/Mehmet Akça/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Nilüfer Özkan.
Yokluğun her dakika ölüm demek gitme kal/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ferit Sıdal.
Yokluğun her dakika ölüm demek gitme kal/Ümit Yaşar Oğuzcan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/İsmail Hakkı Fencioğlu.
Yoklukta şikâyet kaderin cilvesidir/Fethi Karamahmudoğlu/Bestenigâr/Şarkı/Lenk Fahte/Rüştü Eriç.
Yokmuş bir âh’a ey gül-i rânâ tahammülün/Şeyh Gâlip Dede/Acemaşîran/Şarkı/Devr-i Hindî/Bîmen Şen.
Yokmuş o hayâl ettiğimiz âleme yol/Yahyâ Kemâl Beyatlı/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Salih Suphi Soner.
Yokmuş o hayâl ettiğimiz âleme yol/Yahyâ Kemâl Beyatlı/Isfahan/Şarkı/Aksak/Mustafa Nâfiz Irmak.
Yoksa da iltifat yârdan bizlere/Ahmet Uzel/Eviç/Şarkı/Yürük Semâî/Ahmet Uzel.
Yoksun diye bu akşam gün kara mehtab kara/Taner Çağlayan/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Alâeddin Yavaşça.
Yoksun diye sen şarkılarım böyle kederli/Mustafa Ünal Yılmazer/Hüzzam/Şarkı/Türk Aksağı/Mustafa Ünal Yılmazer.
Yoktur artık yer vefâya/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ahmet Uzel.
Yoktur eşi benzeri son sevgilim pek güzel/Sadık Atay/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Yoktur gönlüme senden başka cânân/Neveser Kökdeş/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Neveser Kökdeş.
Yoktur gönülde ferâhım/Hicazkâr/Şarkı/Ağır Düyek/İbrâhim Efendi (Kıpti).
Yoktur misâlin tâze civansın/Ferahnâk/Şarkı/Türk Aksağı/M. Nezih Albayrak.
Yoktur zaman gel mâhım heman gel/Acemaşîran/Şarkı/Semâî/İsmail Demirkıran.
Yoktur zaman gel mâhım heman gel/Hicazkâr/Şarkı/Semâî/Lâtif Ağa.
Yol açıldı gün bu gündür gönderin illâ demiş/Nejat Sefercioğlu/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Rüştü Eriç.
Yol uzun göründü önümde gurbet/Cengiz Kentli/Hicaz/Şarkı/Düyek/Arif Sâmi Toker.
Yol ver çıkayım özlediğim dağlara gurbet/Hasan Soysal/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Hasan Soysal.
Yol verin ey karlı dağlar aşayım/Hicaz/Şarkı/Düyek/Bîmen Şen.
Yol vermez geçmeye kaldım çâresiz/İbrâhim Güleç/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Alâeddin Şensoy.
Yola çıkan yolcu ile ne olur bir selâm gönder/Özali Yılmaz/Hüzzam/Fantezi/Aksak (Yürük)/Hüseyin Soysal.
YOLCU İLE ARABACI (Gurbet âdemden kara.)/Faruk Nafiz Çamlıbel/Buselik/Şarkı/Sofyan-Düyek/Erol Sayan.
Yollar sana sevinç bana hüzün verecek/İhsan Geçer/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Müfit Kuraner.
Yollar Sübhân’a gider/Hayri Köroğlu/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Yollar uzak deme sakın yol uzaksa kalpler yakın/Yalçın Benlican/Evcara/Şarkı/Sofyan-Semâî/Alâeddin Şensoy.
Yollar uzun gönlümde hasret buram buram seni özlerim/Süleyman Girişit/Buselik/Şarkı/Aksak/Süleyman Girişit.
Yollarda gönül eylemeden gel/Seyfettin Başçılar/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Alâeddin Yavaşça.
Yollarda izin yok yine o esen yel/Güngör Fahri Tüzün/Eviç/Şarkı/Aksak/Yılmaz Yüksel.
Yollarda kalan gözlere yaşlar doluyor gel/Süleyman Güyer/Acemkürdi/Şarkı/Yürük Semâî/Muzaffer İlkar.
Yollarda kalan gözlerimin nûrunu yordum/Yahyâ Kemâl Beyatlı/Hüseynîaşîran/Şarkı/Sengin Semâî/Câvide Hayre Hanım.
Yollarda kaldı gözüm sensiz deli gibiyim/İlham Behlül Pektaş/Hüzzam/Şarkı/Sofyan/Muzaffer Özpınar.
Yollarda yürü de kar kış demeden/Halil Soyuer/Acemkürdi/Şarkı/Sofyan/Eyüp Uyanıkoğlu.
Yollarda yürürken yere düşmemki/Halil Soyuer/Bayati/Şarkı/Düyek/Yaşar Öncan.
Yolları gurbete bağlayan dağlar/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Sâdi Işılay.
Yollarına baka baka gözümde kalmadı fer/Ali Dursun Yağlı/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Ali Dursun Yağlı.
Yollarına bakarım hasretinle yanarım/Mustafa Malkoç/Hicaz/Şarkı/Düyek/İsmail Demirkıran.
Yollarına gül döktüm gelir de geçer diye/Hicaz/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Yollarını gözlüyorum belki dönersin diye/Mediha Şen Sancakoğlu/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Yoluma güller sersen ömrüme ömür versen/Oya Şahin/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/İlgün Soysev.
Yolumu buraya getirdi sevdam/Vural Şahin/Hicaz/Şarkı/Aksak/Halil Gürdal İnal.
Yoluna yol oldum gelecek diye/İsmail Hakkı Koçar/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Bilge Özgen.
Yolunda gençliğim solsa da yine./Ömer Bedrettin Uşaklı/Karcığar/Şarkı/Semâî/Ali Ulvi Baradan.
Yorgun bir hasretle dönersen bir gün/Ahmet Selçuk İlkan/Hicaz/Şarkı/Düyek/Dursun Karaca.
Yorgun düştüm koklamaktan hayâlini dün yine/Rifat Ayaydın/Hicaz/Şarkı/Devr-i Hindî/Rifat Ayaydın.
Yorgun gönlümde ışık sen gelmezsen yanmıyor/Ercan Akbay/Bestenigâr/Şarkı/Sofyan/Erdinç Çelikkol.
Yorgun gözlerimin içine bak da/Mehmet Çağlayan/Hicaz/Şarkı/Düyek/İsmet Kocabeyler.
Yorgun sularda ağrılı başlarda ben varım/Mehmet Turan Yarar/Evcara/Şarkı/Sofyan/Tekin Para.
Yorulmuş ol keman-ebrû/Hisarbuselik/Şarkı/Aksak/Lâtif Ağa.
Yönelelim Allah’a Veysel Karâni gibi/Ahmet Arıtürk/Hüzzam/İlâhi/Nim Sofyan/Bekir Sıtkı Sezgin.
Yûnûs’un yolunda aşka vardık (Dervişlerin hırkasını.)/Tâhir Kutsi Makal/Hüseynî/İlâhi/Türk Aksağı/İrfan Doğrusöz.
Yurduma inen nursun yüzyılın ötesinden/Ayten Baykal/Hicazkâr/Ç. Ş./Nim Sofyan/Bilge Özgen.
Yurdumuz İrem bağı her yanında ırmağı/Gülizar/Şarkı/Değişmeli/Sadettin Kaynak.
Yüce Canik dağı yüksekten bakar/İbrahim Agâh Çubukçu/Gerdaniye/Şarkı/Nim Sofyan/Zekâi Tunca.
Yüce dağ başında harman güç olur/Gerdaniye/Türkü/Sofyan.
Yüce dağ başında yatmış uyumuş/Hüseynî/Şarkı/Aksak/Sadettin Kaynak.
Yüce dağlar düz ovalar/Yılmaz Yüksel/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/M. Sabri Akçagül.
Yüce dağlar göğe varmış aşamam/Hicaz/Şarkı/Aksak/Amir Ateş.
Yüce dağlar sırayla başları duman duman/Hasan Oral Şen/Hüseynî/Şarkı/Düyek-Curcuna/Alâeddin Yavaşça.
Yüce dağlar yeşillendi yârim aman aman/Hüzzam/Şarkı/Aksak.
Yüce dağlar yüce olur/Hicazkâr/Şarkı/Curcuna/Mefharet Yıldırım.
Yüce sultânım derde dermânım/Yunus Emre/Hüzzam/İlahi/Sofyan/Sadun Aksüt.
Yüceldikçe yüceldi yüce dağlar/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Nedim Şükrü Bey (Kemençeci).
Yüceler yücesi Rabb’in ulu şâhini Semâ’dır/Mevlâna Celâleddin-i Rûmî/Hicazkâr/Şarkı/Aksak/Osman Nûri Özpekel.
Yücelerden nazlı nazlı gelin gibi süzülen ay/Vecdi Bingöl/Hicazkâr/Şarkı/Sofyan-Düyek/Sadettin Kaynak.
Yücelir göklere canlar/Sevinç Atan/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Mithat Akgökçe.
Yüklüyüm dertlerden yana/Fuat Edip Baksı/Bayati/Şarkı/Semâî/Yusuf Nalkesen.
Yükselen nağmenle bak solan güller renk aldı/Müzeyyen Hanım/Acemkürdi/Şarkı/Curcuna/Muzaffer İlkar.
Yüreğim aşkla yaşar bir keder bir neş’eyi/İlkan San/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Nihat Sezer.
Yüreğim daraldı sanki kafeste/Mediha Şen Sancakoğlu/Evcara/Şarkı/Aksak/Mediha Şen Sancakoğlu.
Yüreğimde bir ateş düşlerimde bir nursun/Zeki Uluruh/Hicaz/Şarkı/Düyek/Dursun Karaca.
Yüreğimde düğümlenen yine./Meryem Sevin/Hicaz/Şarkı/Aksak/Aydın Tekindor.
Yüreğimde gizli volkan kaynıyor/Fatma Onur/Hicaz/Şarkı/Düyek/Ziyâ Taşkent.
Yüreğimde hep bir yara kanar durur ara sıra/Ercan Atalay/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/İsmâil Demirkıran.
Yüreğimde ince sızı (ÇERKEZ KIZI)/Ali Orhan Arıkan/Hicaz/Şarkı/Aksak/Selâhattin İnal.
Yüreğimde sevgi denen pınar var/Sâmi Derintuna/Acemaşîran/Şarkı/Sofyan/Tuncay Sağlam.
Yüreğimden kızıl güller saçılır/Eyüp Göksu/Buselik/Şarkı/Aksak/M. Sabri Akçagül.
Yüreğime ateş düştü sensiz her yer gurbet şimdi/Mustafa Töngemen/Hicaz/Şarkı/Düyek/Mustafa Töngemen.
Yüreğime dost derdi urdu türlü yâreler/Eşrefoğlu Rumi/Dügâh/İlâhi/Sofyan.
Yüreğime düştü kor adını hecelerim/Gülten Çiçek Tural/Hicaz/Şarkı/Aksak/Fethi Karamahmudoğlu.
Yüreğime gir de bir bak/Yurdagül Özay/Hicaz/Şarkı/Aksak/İsmail Akçapınar.
Yüreğime gir de bir bak deli deli akar ırmak/Yurdagül Özay/Buselik/Şarkı/Düyek/Mustafa Malay.
Yüreğime gömdüm seni/Fatma Onur/Gülizar/Şarkı/Düyek/Sadettin Çevik.
Yüreğime kazdığım bir sevgisin sen/Ömer Umutlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Selahattin Sağlam.
Yüreğime yazdım senin adını/İrfan Türkoğuz/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Yılmaz Pakalınlar.
Yüreğime yine hasret düşürdün/Nurtet Deniz Yaşar/Hüzzam/Şarkı/Curcuna/Abidin Gerçeker.
Yüreğimi sundum yar bu can senin için var/Hülya Nasuf/Hicaz/Şarkı/Düyek/Hülya Nasuf.
Yüreğin kırık mıdır düşünürsün pek derin/Neveser Kökdeş/Hüseynî/Türkü/Nim Sofyan/Neveser Kökdeş.
Yüreğin parçalanır hâl-i perîşânımı anma/Halûk Recâî/Hicaz/Şarkı/Aksak/Halûk Recâî.
Yüreğinde sevgilerin örgüsü/Münire Aksaray/Hüseynî/Şarkı/Aksak/İlgün Soysev.
Yüreğini verse bana/M. Ünal Yılmazer/Bayatiaraban/Şarkı/Aksak/M. Ünal Yılmazer.
Yüreklerde yas var gözler yaş dolmuş/Nilgün Aygül Bingöl/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Erol Bingöl.
Yürü dilber yürü ömrümün vârı (ANKARA KOŞMASI)/Hicaz/Türkü/Sofyan.
Yürü dilber yürü saçın sürünsün/Karcığar/Köç./Sofyan.
Yürü hey bî-vefâ hercâî güzel/Rızâ Tevfik Bölükbaşı/Hicaz/Şarkı/Aksak/Râkım Elkutlu.
Yürü yürü yalan dünya/Yunus Emre/Hicaz/İlahi/Sofyan/Cavit Ersoy.
Yürü yürü yalan dünya/Yunus Emre/Hüzzam/İlahi/Sofyan/Hüseyin Erbay.
Yürüdükçe servi de boyun sallanır/Eviç/Türkü/Aksak.
Yürük değirmenler gibi dönerler/Yûnûs Emre/Hicaz/İlâhi/Sofyan/Kemâl Gürses.
Yürük değirmenler gibi dönerler/Yûnûs Emre/Hüseynî/İlâhi/Yürük Semâî/Doğan Ergin.
Yürüyende salınırsın./M. Arsunar-M. Hoşsu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/M. Arsunar-M. Hoşsu.
Yüz sürerken pâyine ey dilsitan/Evcara/Şarkı/Devr-i Hindi/Mahmut Bilki.
Yüz sürerken pâyine ey dilsitân/Evcara/Şarkı/Devr-i Hindî/Mahmut Bilki.
Yüz sürüben geldik sana yâ Rabbenâ/Cemâlî/Hüseynî/İlâhi/Sofyan/Remzi Oktar.
Yüz yerinden yaralanmış kırılmış deli gönlü zapteylemek zor bugün/Mustafa Töngemen/Hüseynî/Şarkı/Curcuna/Mediha Şen Sancakoğlu.
Yüz yıl o güzel gözlere baksam yine kanmam/Yesârî Asım Arsoy/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Salih Suphi Soner.
Yüzbin cefâ kılsan bana./Yûnûs Emre/Çârgâh/İlâhi/Sofyan.
Yüzbinler uyur koynumda (BEN ANADOLU’YUM)/M. Nâci Ünver/Hüseynî/Fantezi/Sofyan-Düyek/Hasan Şanlıtürk.
Yüzü güldü semâ-yı pür-hazenin/Acemkürdi/Şarkı/Sengin Semâî/Kâzım Uz (Muâllim).
Yüzü güldü semâ-yı pür-hazenin/Karcığar/Şarkı/Düyek/Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde).
Yüzüm gülse de kızlar içimde yâre sızlar/Mithat Ömer Karakoyun/Hicaz/Şarkı/Aksak/Selâhattin Pınar.
Yüzümde son tebessüm çiçeği solmadan gel/Necip Mirkelâmoğlu/Hicaz/Şarkı/Aksak/Necip Mirkelâmoğlu.
Yüzümdeki bu elem gözümden akan yaşlar/Recep Ünal/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Selahattin Sağlam.
Yüzüme bakarak gözleri nemli (ELVEDA)/Mehmet Erbulan/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Necmi Pişkin.
Yüzüme bakıp bakıp gözünü süzme sakın/Evcara/Şarkı/Türk Aksağı/Hüseyin Sâdettin Arel.
Yüzüme bakıp ta veda ederken birkaç gün demiştin seneler oldu/Ömer Umutlu/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Câvit Ersoy.
Yüzüme yavru yavru bakınınca ağlarım/Necip Mirkelâmoğlu/Bayati/Şarkı/Aksak/Necip Mirkelâmoğlu.
Yüzümü bulutlara kaldırıp dua eder gibi/Ataol Behramoğlu/Hicaz/Şarkı/Semai/Sadun Aksüt.
Yüzün aç meh-i nev-tal’at aman gün göreyim/Şâkir Efendi (. yy)/Dilkeşhaveran/Y. S./Yürük Semâî/Küçük Mehmet Ağa.
Yüzün gördüm dedim Elhamdulillâh/Seyyîd Nesîmî/Hüseynî/Nefes/Sofyan.
Yüzün güllerden ince sesin bülbülden tatlı/Vecdi Bingöl/Hicazkâr/Şarkı/Düyek/Sadettin Kaynak.
Yüzüncü yılda yine seni anıyoruz/Güzîde Gedik/Buselik (Yegâh’ta)/Marş/Sofyan/Güzîde Gedik.
Yüzünde bir çizgi saçında bir ak görünce/Fâruk Nâfiz Çamlıbel/Buselik/Şarkı/Düyek/Necdet Tokatlıoğlu.
Yüzünde gördüğüm mâsum edayı unuttum zannetme sevdiğim sensin/Ebrû Uzel/Aşkefza/Şarkı/Düyek/Orhan Kızılsavaş.
Yüzünde güllerin mutlu sevinci/Ferahnâk/Şarkı/Semâî/Alâeddin Yavaşça.
Yüzünde son tebessüm çiçeği solmadan gel/Necip Mirkelamoğlu/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Ethem Demircan.
Yüzünden binlerce ışık topladım/Samim Cebeci/Dügâh/Şarkı/Nim Sofyan/Fethi Karamahmudoğlu.
Yüzünden kaldır kâkülün/Bayati/Şarkı/Düyek.
Yüzünü görmeyeli hayli zamandır/Hicaz/Şarkı/Aksak/Şevkî Bey.
Yüzünü görüverdim sana ben gönül verdim/Karcığar/Şarkı/Sofyan/Kemâl Emin Bara.
Yüzyılların ışığısın uygarlıklar beşiğisin/Hamdi Tuncer/Hicaz/Ç. Ş./Sofyan/Sâlih Aydoğan.
Zâhid bize tâ’n eyleme Hak ismin okur dilimiz/Muhyî Efendi/Hüseynî/İlâhi/Sofyan.
Zahidler eyler ta’nımız/Ali Nutki Dede/Acem/Nefes/Aksak.
Zahm-dâr-ı hasretim dağımla yârem dağlarım/Arazbarbuselik/Beste/Çenber/Suyolcuzâde Sâlih Efendi.
Zahm-ı aşkın yoktur asla çâresi/Hicaz/Şarkı/Ağır Düyek/Giriftzen Asım Bey.
Zahm-ı hicrânım gibi âlemde yâre var mıdır/Karcığar/Şarkı/Ağır Aksak/Selânik’li Ahmet Efendi.
Zahm-ı müjgânınla gönlüm yâresi/Ferahfeza/Şarkı/Düyek/Rif’at Bey.
Zahm-i sînem hançer-i zerkâr bilmez kim bilir/Hisarbuselik/Beste/Çenber/Zekâî Dede.
Zâlim felek ne felâket verdi başıma/Hicaz/Şarkı/Düyek/Haydar Tatlıyay.
Zâlimler el vurup hep şimşîr-i can-rübâya/Kâzım Paşa/Hüzzam/İlâhi/Yürük Semâî/Hüseyin Sebilci (Hâfız).
Zaman akıp gider yıl olur bir gün/Manolya Keleşoğlu/Acemkürdi/Şarkı/Aksak/İsmail Ötenkaya.
Zaman bir su gibi akıp gidiyor/Sevim Toker/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Arif Sâmi Toker.
Zaman geçti ol gül-rûye gider yok/Hicaz/Şarkı/Aksak Semâî/Lâtif Ağa.
Zaman içinde ömür bir gün gibi çok kısa/Şâhin Çağatay/Acemkürdi/Şarkı/Düyek/Süleyman Mertkanlı.
Zaman içinde ömür bir gün gibi çok kısa/Şâhin Çağatay/Bayati/Şarkı/Düyek/Semahat Özdenses.
Zaman olur gönül susar (ZAMAN OLUR)/Orhan Yüksel/Buselik/Şarkı/Düyek/Selâhattin İçli.
Zaman olur ki ânın hacle-i visâlinde/Fâik Ali Ozansoy/Hüseynî/Şarkı/Düyek/Lem’î Atlı.
Zaman yokluğuna sadece alıştırdı/Sabri Semiz/Hicaz/Şarkı/Düyek/Şahin Çangal.
Zaman zaman sen düştükçe aklıma/Fatma Onur/Buselik/Şarkı/Düyek/Ahmet Kadri Rizeli.
Zaman zaman sen düştükçe aklıma efkâr basar/Fatma Onur/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Mediha Şen Sancakoğlu.
Zamanı var ki her bezmim anarsın (ararsın)/Sermet Efendi/Ferahfeza/Şarkı/Ağır Aksak/Lâtif Ağa.
Zamanı var ki her bezmim anarsın/Sermet Efendi/Hüzzam/Şarkı/Aksak/Klârnetçi İbrâhim Efendi.
Zamanla belki geçer bu aşk da hicran da/Nâhit Hilmi Özeren/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Yesârî Asım Arsoy.
Zamanla ben her şeyi unuturum sanmıştım/İbrahim Umut/Hicaz/Şarkı/Aksak/İbrahim Umut.
Zamansız alıp da seni elimden şu felek hem sana hem bana kıydı/Sâmi Derintuna/Hicaz/Şarkı/Düyek/Pınar Köksal.
Zamansız alıp ta seni elimden şu felek hem sana hem bana kıydı/Sâmi Derintuna/Hicaz/Şarkı/Düyek/Akın Özkan.
Zamansız çıktın karşıma amansız sevdim seni/Zekâi Tunca/Hicaz/Fantezi/Sofyan-Düyek/Zekâî Tunca.
Zannederdim aşkımı bir şûha bağlarsam geçer/Hakkı Bey (Çarşı’lı)/Ferahnâk/Şarkı/Ağır Aksak/Selâhattin Pınar.
Zannetme bu dünya seninle döner/Metin Vural/Hicaz/Şarkı/Sofyan/Amir Ateş.
Zannetme ki giderken biri var ağlayacak/Kenan Şavklı/Hüzzam/Şarkı/Düyek/Kenan Şavklı.
Zannetme müebbed bu fenâ-gâh olacaktır/Dügâh/Şarkı/Semâî/İzzettin Hümâyi Elçioğlu.
Zannetme seni şimdi görüp gönlümü verdim/A. Rıdvan/Acemkürdi/Şarkı/Sengin Semâî/Kemânî Serkis Efendi.
Zannetme seni şimdi görüp gönlümü verdim/A. Rıdvan/Dügâh/Şarkı/Sofyan/Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî).
Zannetme seni şimdi görüp gönlümü verdim/A. Rıdvan/Hüzzam/Şarkı/Sengin Semâî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Zannetme seni şimdi görüp şimdi beğendim/A. Rıdvan/Hicaz/Şarkı/Curcuna/Kadri Şençalar.
Zannım bu ki cânâ beni kurban edeceksin/Mahmut Celâleddin Paşa/Hicaz/Şarkı/Aksak/Şevkî Bey.
Zannımca peşmâneye işvekâr olmaktasın/İ. Hakkı Aydın/Isfahan/Şarkı/Düyek/Amir Ateş.
Zannınca gönül etti safâ hayli zamandır/Özcan Korkut/Hicaz/Şarkı/Aksak-Y. Semai/Özcan Korkut.
Zehretme aşkı bana zûlm ederek inletme/Orhan Tokmakoğlu/Hicaz/Şarkı/Sengin Semâî/Nûrettin Cemil Sangan.
Zehretme hayâtı bana cânânım/Zeki Müren/Acemkürdi/Şarkı/Curcuna/Zeki Müren.
Zehretme hayâtım yetişir/Hicaz/Şarkı/Mustafa Sunar.
Zehr-i aşkın dem-be-dem artar gönülde gam olur/Rıdvan Lâle/Karcığar/Şarkı/Devr-i Hindî/Rıdvan Lâle.
Zehrolsa bile nûş edelim câm-ı şarâbın/Acemaşîran/Şarkı/Sengin Semâî/Bîmen Şen.
Zenginliği senden doğuyor güzlerimin/Mehmet Tûran Yarar/Ferahnâk/Şarkı/Semâî (Ağır)/Akın Özkan.
Zevk âlemidir derd ü gamı anmayalım/Karcığar/Şarkı/Aksak/Kaptanzâde Ali Rızâ Bey.
Zevk-i sevdâ duymadın âşık-perestâr olmadın/Nâzım Bey (Nâbizâde)/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Leylâ Saz.
Zevk-i vuslatla geçen demlerimi yâd edeyim/Hüzzam/Şarkı/Devr-i Hindî/Kasım İnaltekin.
Zevki yok hiç mehtâbın derdi varken ıstırâbın/Ahmet Uzel/Hüzzam/Şarkı/Semâî/Ahmet Uzel.
Zevkim bu idi zevk ile eyyâmı geçirmek/Hüseynî/Şarkı/Devr-i Hindî-Cur./Kanûni Reşat Bey.
Zevkim hevesim hep sen ile pür-elem olsun/Mahmut İmre/Hüseynî/Şarkı/Sengin Semâî/Aleko Bacanos.
Zeybeğimi birkaç kızan vurdular/Necip Fazıl Kısakürek/Hicaz/Şarkı/Sofyan/İsmail Ötenkaya.
Zeybek (de) geldı karşımıza dayandı/Karcığar/Köç./Aksak.
Zeyneb’im uçtu gitti/Vecdi Bingöl/Gerdaniye/Şarkı/Sofyan/Sadettin Kaynak.
Zeyno’m Zeyno’m aman sılam (MEMLEKET HAVASI)/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Ali Rif’at Çağatay.
Zeytin dağlarında yol bulamadım/Hicaz/Türkü/Sofyan.
Zeytin gözlüm sana meylim nedendir/Hüceste Aksavrın/Hüseynî/Şarkı/Sofyan/Selâhattin İçli.
Zeytinden örülmüş şanlı tâcın var senin/Necip Artan/Acemaşîran/Şarkı/Aksak/Erdinç Çelikkol.
Zeytûniler giyer boylu boyunca/Hüseynî/Türkü/Devr-i Hindî/(Azerî).
Zikreyle Allh u ekber şam ü seher eyle ezber/Ali Osman Balakbabalar (Tokat’lı)/Gerdaniye/İlâhi/Türk Aksağı-Sengin Semai/Ali Osman Balakbabalar (Tokat’lı).
Zindan ettin gündüzümü/Sâlih Korkmaz/Hüzzam/Şarkı/Nim Sofyan/Alâeddin Şensoy.
Zîver-i lâl-i lebi hûbân olurken dâmeni/Buselik/Şarkı/Devr-i Hindî/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Ziyâ-yı mihr (edüp neşve-i hicâb sana/verip neşve-i şarap bana)/Eviç/Beste/Zincir/Ebû-Bekir Ağa.
Zuhûr-i maksad-ı âdem Resûl-i Kibriyâ’dandır/Hicaz (Uzzâl)/Durak/Serbest/İhsan Bey.
Zulmet görürüm her gecenin rengini sensiz/Yılmaz Karakoyunlu/Hisarbuselik/Şarkı/Hafif/Şentürk Deveci.
Zulmü pek çok insafı az hayata karşı aşkımız/Câhit Sıtkı Tarancı/Hicaz/Şarkı/Düyek/İsmâil Akçapınar.
Zülf-i semen-bû mânend-i şeb-bû/Bayatiaraban/Şarkı/Türk Aksağı/Hâfız Mehmet Efendi (Balıkçı).
Zülf-i sünbül-i bûyini etmiş kemend/Eviç/Şarkı/Ağır Aksak/Şeyhülislâm Es’ad Efendi.
Zülf-i zer-târın gönüller bağıdır/Bayatiaraban/Şarkı/Yürük Semâî.
Zülf-i zer-târına bağlandı hayâtım emelim/Hicaz/Şarkı/Aksak/Muâllim İsmail Hakkı Bey.
Zülfün içre vechini cânâ çü pinhan eyledin/Sezâî/Irak/Durak/Durak Evferi/Mehmet Emin Efendi (Kadıasker).
Zülfün ki benim sünbül-i bağ-ı hevesimdir/Hicazaşîran/Beste/Fer/Zekâî Dede.
Zülfün teline gönlümü sen bağlamadın mı/Melek Hiç/Hüseynî/Şarkı/Nim Sofyan/Amir Ateş.
Zülfündedir benim baht-ı siyâhım/Keçecizâde İzzet Molla/Buselik/Şarkı/Ağır Aksak Semâî/Dede Efendi.
Zülfüne dil-besteler zülf-i perîşânın kadar/Fuzûlî/Hicaz/Şarkı/Ağır Aksak/Asdik Ağa.
Zülfünü ruhsâra dök sünbül gibi/Ferahnâk/Şarkı/Ağır Aksak/Dellalzâde.
Zülfünü ruhsâra dök sünbül gibi/Irak/Şarkı/Müsemmen/Zeki Arif Ataergin.
Zülfünün oldum esîri etme âzâd istemem/Hilmi Soykut/Karcığar/Şarkı/Müsemmen/Şerif İçli.
Zülfünün zencîrine bend eyledi şâhım beni/Fatih Sultan Mehmet/Hicaz/Y. S./Yürük Semâî/Osman Nûri Özpekel.
Zülfünün zincirine bağlı dil-i dîvâneyim/Acemkürdi/Beste/Çenber/Selânik’li Ahmet Efendi.