İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Visâl-i yâr ile mest ol hayâle dalma gönül.

Visâl-i yâr ile mest ol hayâle dalma gönül

Dudakdan iç meyi, cânân elinden alma gönül

Geçer baharı o hüsnün hazâna kalma gönül

Rübâb-ı aşkını hicrân yolunda çalma gönül

Dudakdan iç meyi, cânân elinden alma gönül

Beste: Râkım Elkutlu
Güfte: Nâhit Hilmi Özeren
Makâm: Hicazkâr
Usûl: Düyek
Form: Şarkı