İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

“Gelin tanış olalım” ne demek?

Ad Soyadlar söylenir…

Bu mudur?

Kamus-ı Türkî’ye bakalım Şemseddin Sami ne demiş?

1. Tanışmak (طانىشمق): Birbirini tanıtmak, muarefe peyda etmek: “Bir görüşmede tanıştık.”

2. Tanışmak (طانىشمق) / Danışmak(طانىشمق): Bir iş hakkındaki niyeti birine söyleyip onun da fikir ve reyini sormak, müşavere, istişare etmek: “Karar vermezden evvel size danışmaya geldim.”

Birincisiyle: “Gelin adlarımızı söylelim.”
İkincisiyle: “Gelin işlerimizi istişare edelim.”

Ayet-i Kerimelerde:

“O vakit Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet; bağışlanmaları için dua et; iş hakkında onlara danış. Artık kararını verdiğin zaman da Allah’a
dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine sığınanları sever.” (Âl-i İmrân, 3/159.)

“Ki onlar Rablerinin davetine icabet ettiler ve namazı kıldılar. Onların işleri aralarında şûrâ (danışma) iledir. Ve kendilerine verdiğimiz rızıktan harcarlar” Şûrâ, 42/38.

Hadis-i Şeriflerde:

“Sizden, üzerine mesuliyet yüklenen bir kimse için Allah hayır murâd ederse, ona “Salih” bir vezîr nasib eder de unuttuğu şeyleri hatırlatır, hatırladığı şeylerde de yardımcı olur.” (Tirmizî, Edep, 57)

“Sizden biriniz kardeşiyle istişâre etmek
isterse kardeşi görüşünü söyleyerek ona yol göstersin” (İbn Mâce, Edeb, 37)

Malum şiiri kuvvetli kılan anlam bağındaki kuvvettir. Çünkü şiir ev gibidir. Mühendis hatası kabul etmez. Hatalı şiirler hafızalara ve sayfalara geçme hakkında sahip değildirler.

Aslında çok da zorlamaya gerek yok. Yunus Emre ikinci mısrada kastının ne olduğunu söylüyor:

“İşi kolay kılalım.”

Danışarak yapalım ki işlerimiz kolaylaşsın.

Tamam istişare ettik. İşin kolayını bulduk.Ya icraat anında yaşanacak sıkıntılar ne olacak?

Ast-üst ilişkileri, eşitlerin iş paylaşımına bakışları, itirazları. işi beğenip beğenmeme mevzuları…

Bunları nasıl çözeceğiz?

Cevap: “Sevelim, sevilelim.”

İşimizi sevelim. Eşimizi sevelim. Aşımızı sevelim. Dostumuzu sevelim.

Ne olur böyle yaparsak?

Bu kısımdan tam emin olmamakla birlikte: “sevilelim.” Kuvetle muhtemeldir ki seviriz de diyebiliriz.

Ama burası hakikattir:

“Bu dünya kimseye kalmaz.”

O zaman:

“Gelin istişare edelim.
Böylece dünya ve ukba işlerimiz kolaylaşsın.
Sevelim ki bizi de sevsinler.
Dünya dedikleri dün deriz ya-rın diyemeden ölür gideriz. Kimseye kalmamıştır.”

Divan şairinin ifadesiyle:

“Nuşirevan adil nerede tahtı?
Süleyman mülkünü kime bıraktı.”

Vesselam.

MK
31.07.2016
Ankara