İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Molla Niyaz Niyazi’nin Gazeline Nazire

Molla Niyaz Niyazi’nin Gazeline Nazire

Şe şe şe şehâ camâlin ke ke ke kemâl olubdur,
Le le le lebin şarâbı zü zü zü zülâl olubdur.

Se se se sevgili canân, ci ci ci civân olubdur
O o o od ile sinem, du du du dumân olubdur

Te te te tebârekellah, ce ce ce cemalin, ey mah,
Gü gü gü Gün ile Aya mi mi mi misâl olubdur.

Tü tü tü tütü maaşallâh, na na na nazar değmesin
Se se se senin hikayen, ma ma ma masâl olubdur

Be be be belâ-yı hicrân e e e esiriyem men,
Ha ha ha hayâli vaslin me me me mehâl olubdur.

O o o ok ile bağrım, de de de delik deşiktir
Se se se seninle vuslat, mu mu mu muhâl olubdur

Gö gö gö gözün harami o o o olalı ey can,
Sa sa sa sana bu kanım he he he helâl olubdur.

Di di di dilim yâresi, de de de derinlerdedir
Bu bu bu bunun çâresi, me me me melâl olubdur

Ni ni ni Niyazi halin se se se sevir kemer kim,
Ke ke ke kemin yemekden hi hi hi hilâl olubdur.

Mu mu mu Mustafa bunlar, lü lü lü lüzumsuz işler
Bu bu bu bunca zamanın, zi zi zi ziyân olubdur.

MK
21.10.2018
Ankara