İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İSMET İNÖNÜ İÇİN YAZILMIŞ BİR YERGİ ŞİİRİ: SAĞIR SULTAN MERHABA!

H.M.Y. Divanından şiirleri yayımlamaya devam ediyorum. Şairin şiir kitabının değişik yerlerinde çok ağır bir şekilde eleştirdiği İsmet İnönü’nün kulağının ağır işitmesi ve “Mısırdaki sağır sultan bile duydu” deyimine telmih yaparak yazdığı şiirini yayımlıyorum:

Sağır Sultan Merhaba!

Atam ile bu millet
Etti daim itila;
Şimdi düştük, ne hikmet?
Sağır Sultan merhaba!

Ulu Atam nerdesin?
Duyulmuyor gür sesin.
İşi demek herkesin:
Sağır Sultan merhaba!

Yad eden yok mazimi,
Sivas, İzmir, Gazimi;
Faşist misin, Nazi mi?
Sağır Sultan merhaba!

Hükumet de devlet de
Acizlerin elinde;
Yok mu çare bu derde?
Sağır Sultan merhaba!

Gör şu bozuk gidişi,
Yok namuslu tek kişi;
Hadım çeker iğdişi,
Sağır Sultan merhaba!

Battı balık yan gider,
Oldu herkes derbeder,
Gece gündüz millet der:
Sağır Sultan merhaba!

Ne yorgan var ne aba,
Ne bağ kaldı ne çapa,
Bu iş gelmez kitaba,
Sağır Sultan merhaba!

Merhamet kıl ey Rezzak,
Ne kömür var ne erzak,
Hakkımız var bağırsak:
Sağır Sultan merhaba!

Vücutlarda bir dirhem
Et kalmadı der isem,
İnan buna hey sersem,
Sağır Sultan merhaba!

İrtikâpla irtişa,
Dumanı çıktı arşa,
Biz ölelim sen yaşa,
Sağır Sultan merhaba!

Emret, şu ihtikarın
Ölüm ağzı kapansın,
Bağırıyor er, kadın:
Sağır Sultan merhaba!

Vekil, erkân hepsi bir,
İş üstünde birleşir,
Cemi nukut gayedir,
Sağır Sultan merhaba!

Ne hoca var ne mektep,
Ne ar kaldı ne edep,
İşi güden bir merkep,
Sağır Sultan merhaba!

Nefianın işleri
Gider soldan hep geri,
Yok vekilin değeri,
Sağır Sultan merhaba!

Vekalet-i Ticaret
Bir menba-ı hacalet,
İşe hakim şakavet
Sağır Sultan merhaba!

İktisatta şu Sirmen
Olur mu hiç bir dümen?
Bunu bilir har-ı men,
Sağır Sultan merhaba!

Fuat Ağralı yoldaş,
Mâliyede demirbaş,
Ne kumaştır ne kumaş!
Sağır Sultan merhaba!

At erkan-ı sakimi,
Yok bir tek müstakimi
Ne tutarsın akimi?
Sağır Sultan merhaba!

Hızır Sultan gel yetiş,
Sana kaldı bütün iş,
Yoksa fena bu gidiş,
Sağır Sultan merhaba!

H.M.Y.