İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

16 Mart

Neden bu gün yine ruhum siyahpuşu elem?

Neden bu gün yine kalbim garib ü pürmatem?

Neden bu gün yine çeşmimde bir hayali hazin?

Neden bu gün yine cismimde bir demi gamkin?

Neden bu gün yine her yer mükedder ü mağmum

Neden bu gün yine giryan sehap içinde gumum?

Neden bu gün yine eşcar sernigün olmuş?

Neden bu gün yine elhanı neşezat hamuş?

Neden bu gün yine her yerde bir sedayı enin?

Neden bu gün yine her keste bir likayı hazin?

Neden bu güh yine afaka yükselen feryat?

Neden bu gün yine matem içinde ehli ibat?

Nenen bu günyine al bayrağımda rengi siyah ?

Neden bu gün yine giymiş libası matem mâh?

Neden bu gün yine kudsi minarelerde salâ ‘?

Neden bu gün yine Allah deyen sadada bükâ?

Takıldı boynuna zencıri zabtü istila?

Vatan, vatan, vatanımdan mı hep bu vaveyla?

Hayır, hayır. . o zelil, toprağında kalmayacak

Seni ufukta doğan Türk İlahı kurtaracak. . .