İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Milliyetim
Mirsadı ibretten bakıp ahvale,

Gördüm ki cihanda iz’an kalmamış.

Hayrile şer düşmüş kanlı cidale,

Alnı kirlenmedik insan kalmamış.

Adil ölmüş, zulüm tek. baş kesilmiş,

Hep vicdanlar donmuş, bir taş kesilmiş,

Gülen gözler şimdi hep yaş kesilmiş

Yar u canan, veçhi handan kalmamış.

Dünyayı zalimler etmiş istila,

Her yerde duyulan ah ü vaveyla

Her baş bir musibet, her baş bir bela,

Çiğnenmedik bir hak, bir can kalmamış.

Tegallüpler yer yer saltanat kurmuş,

Zulüm şaha kalkmış kahır kudurtmuş,

Kara baht durmadan afet dokurmuş,

Şadan gönüllerden nişan kalmamış.

Doldurtmuş cebirle zengin cebini,

Boğazlara tanıp zulüm ipini,

Fakr ü sefalet de bulmuş dibini,

Kimsede sıhhat ü saman kalmamış.

Ağızlar kapanmış, vicdanlar susmuş,

Sabi zehir emmiş, sübyan kan kusmuş,

Denaat baş dikmiş, fazilet pusmuş,

Medeniyet çökmüş, ümran kalmamış.

Kalmamış hiç izi âr u hayanın,

Humarı ruhları sarmış zinanın,

Kerhaneye dönmüş hali cihanın,

Kimsede namus u vicdan kalmamış.

Yer yer fısk u fücür almış yürümüş,

Cihanı halei fesat bürümüş,

Doğruluk kalmamış, iffet çürümüş,

Namus ehline de mekan kalmamış.

Yayılmış dünyaya yeni bir iman,

İbadeti zina, ilahı şeytan,

Melikeleri kız, eshabı oğlan,

Kimsede hamlei isyan kalmamış.

Sus, sus artık yeter, sus be izansız,

Kafir asıl sensin, be hey imansız,

Yaşanmaz mı Tevrat, İncil, Kur’ansız,

Delalete artık inan kalmamış,

Bozuksa intizam, nizamı âlem,

İln tohmu atan değil mi Adem?

Aynı yoldan gitmiş bakire Meryem

Bu hale kızan bir Yezdan kalmamış.

Zinayı hoş gören değil mi edyan?

Bunun aksine de yalnız sen inan,

Mukaddes Meryemin bak hali ayan,

Hilafını serde imkan kalmamış.

Devrimiz din değil, bir ırk devridir

Bağlanan başka bir dine devrilir

Timsalimiz tefne, senin servidir.

Türkçüyüz biz Ali Osman kalmamış

Türklük kaim oldu dinin yerine,

İnanaık biz Ata peygamberine,

Sen gafletteysen bat yerin dibine,

Arap icadına tapan kalmamış.

Yirminci asır bir terakki asrı,

Koltuğa geçtik biz attık hasırı,

Çarmıha çekeriz yobaz katırı,

Bu ülkede size meydan kalmamış.

Mabetler yerine mektepler açtık,

Halk evleri kurduk, tekkeden kaçtık,

Fabrikalar yaptık, saadet saçtık,

Feraha ermeyen insan kalmamış.

Duyulan kahkaha, figan değildir,

Başbuğum benim bir sultan delildir,

Bu Ata’mdır Âli Osman değildir,

Cihanda ona kim hayran kalmamış?

Yıkıldı sultanlık çöktü istibdat,

Kahrolun hepiniz erbabı fesat,

Mülkümde fitneyse güttüğün maksat

Din için ölecek hayvan kalmamış.

Dinim: Milliyetim; İlahım: Ata;

Bu kudret var mı bir dinde bir Hakta

Bakatım kainata, sordum Mir’at’a

Ten İlah o, başka Yezdan kalmamış.