İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Öğüt


Dinle pendimi sen, başka söz etme,

Doğrudan şaşıp da eğriye gitme,

Hak kortusunu hiç kalpten eksiltme,

İnsanın şeytanı kendidir oğul.

Yaptığın yanına kâr kalır sanma,

İyiyi bırakıp kötüye kanma,

Her deneni işit, fakat inanma,

Lagar atı süren cendidir oğul.

Surete değil sen hep sirete bak,

Bil ki kalbi kara geçer alnı ak,

Canavar rununu taşıyan mutlak

Görünüşte uyuz hindidir oğul.

Sıkile kizbi fart etmeye çalış,

İnsan sarrafı ol, mizana alış,

Her söze kanıp da hayata dalış,

Bir gün seni mutlak sindirir ogul.

Ayırt etmezsen kim dost ile düşman,

Düşersin kuyuca gelir de bir an,

Hiç ummadığın dost indirir attan

Seni kör eşeğe bindirir oğul.

Gurura kapılma, kibirden sakın,

Haramdan uzak ol, helale yakın,

Farkını bilmezsen karayla akın,

Gemin sarp kayaya bindirir oğul.

Mevkii ikbal hiç gelmez güvene,

Sen kahbe feleği istersen dene,

Vurunca muştayı bir gün ensene,

Esfeli safile indirir oğul.

Rengine aldanıp altına tapma,

Hissine kapılıp kötüye sapma,

Doğru görünüp de kahpelik yapna,

Bu, çarkı feleğin fendidir oğul.


Şarabı kevser var, zemzem içilmez,

İpekli canfesten kefen biçilmez,

Bir koyunla molla sırat geçilmez,

Bu, işin manehnü fihidir oğul.

Hakikat değildir her inandığın,

Karundan zengindir geda sandığın,

İçi altın aolu küflü sandığın

Büyüsü hırsları dindirir oğul.

Sen zarfına değil, mazrufuna bak,

Olgun zanettiğin çıkmasın kabak,

Kahraman görünen mendebur korkak

Hem bir arslan hem de pintidir oğul.

Büyük lokma ye de büyük söyleme

Zehir içirir süt umduğun meme,

Gözü kabalı taş atayım deme,

Zaman tekin değil cinlidir oğul.

Bozarsan papaza kızıp orucu,

Boş hiddetin sana dokunur ucu.

Kendinden gayride arama suçu,

Kötü söz kendini incidir oğul.

Her yüzüne gülen bil ki yâr olmaz.

Dünya kadar fitne bir diyar olmaz,

Herkesin zammiri aşikar olmaz,

Zamene hinoğlu hindir oğul.

Mümkün mü fark etmek dostla düşmanı

Müslüman sanma her namaz kılanı,

Gizlice yuluna kurar kapanı,

Saf görünen deve kincidir oğul.

Her söze kapılma zararı sana,

Girilmez eşekle atlı kervana,

Sapana koşulmaz kuzuyla dana,

Cehil ilmin nasıl dengidir oğul?

Düşünmeden girme hangi bir işe,

Dik yokuşun sonu varır inişe,

Her yiğidin karı vurulmaz dişe,

Marsı yapan zarın pencidir oğul.

Her yiğidin var bir yoğurt yiyişi,

Her atın başkadır huyu, gidişi,

Firenkte Mozürüddür tutan revişi,

Bizde de düm teka tennidir oğul.

İlmü irfanla çık irfan sathına,

Cehli mesnet etme açık bahtına,

Zerdüştü oturtan İlâh tahtına

Dinlerin kaynağı Zend’idir oğul.

Müsavat arama, farklıyız ben, sen.

Postu kurtarırsın eğer kaviysen.

En medenî yerde bak linç ettiren

İnsanları, insan rengidir oğul.

Yeniyedir meyli bütün cihanın,

Tazesi makbuldür erin, nisanın,

Şimdi aranan her yerde, insanın

İhtiyarı değil, gencidir oğul.

Pendimle amil ol etme sen inat

Hayatta olursun mutlak bermurat

Gitmediysen aynı oldan bu Mirat

Cezasını çeken kendidir oğul.