İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Salon kadını
Siz kuklasınız; Hem esir bir kukla.

Sakın gücenmeyin, rica ederim,

Meşhur sözdür: Olmaz teşbihte hata;

Mahzı hakikattir fakat sözlerim.

Siz kukla değil de melek misinız?

Haşa, çünkü melek ne yer, ne içer,

Melek değil de bir çiçek misiniz?

Güler bu teşbihe bütün çiçekler.

Size benzeyeni bulmak için, çok

Düşündüm. ihayet buldum: evet, siz

Bir. . bir kuklasınız unda hilaf yok;

Hem esir bir kukla. ansız ve renksiz.

Kızmayın efendim, rica ederim;

o, sizin güzel bir tımsalinizdir.

Hiddetlendiyseniz, ben vazgeçerim,

Ona kadın derim, bence hepsi bir.

Bilmem ki bu sözde kızacak ne var?

Biri diğerini hatırlatıyor;

Kadının ruhunda kuklalar yaşar,

Sen, osun; o da sen. e fark ediyor?

Evet, bilirim, siz pek incesiniz;

Kalbiniz rakiktir, ruhunuz hassas. .

Musikîye benzer billur sesiniz,

Belki evsafınız hayale sığmaz.

Bu tükenmez, bitmez evsafa rağmen

Siz bir kuklasınız; kızmayın sakın;

Beni bu samimî kanâatimden

Kimse ayıramaz: kukladır kadın.

Bir kuklayı bir ip, bir el oynatır;

Sizi de oynatan bir el değil mi?

Öteki güldüren bir maskaradır,

Sizse gönülsüz bir moda takvimi.

İpli el kuklayı her renge boyar;

Bu, hakim bir eldir; o bir oyuncak. .

Sizinki de sizi her şekle sokar;

İster kapar, ister gezdirir çıplak.