İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Bana ne?


Alemin revişi bozuk hem de sakatmış bana ne?

Dilemiş Hak beşeri şerre yaratmış bana ne?

Gülmedinse kaderindir bu deni dünyada,

Alnının ak yazısı bir kara hatmış bana ne?

Ne diye mastabai dehre zamansız geldin,

Bilmedinse bu devir devrei hadmiş bana ne?

Vadi firdevs ile kandıysan eğer bil ki bihişt

Bir değil, altı değil, tam yedi katmış bana ne?

Neye beyhude figan etmedesin ey fani

Her şeyin ahar ü encamı mematmış bana ne?

Etme tariz ü sitem herkese, pek tut dilini,

Sille ü dahme yiyen molla sıratmış bana ne?

Cevheri zâtını bi-mislü beha sandığının

Tınetü kıymeti noksanı kıratmış bana ne?

Yaşarım künzü kanaatle müdâm mestü fahûr,

Herkesin hali harap, karı kesatmış bana ne?

Halikul kevnü mekân sureti haktan görünüp

Şekli insanda bu iblisi yaratmış bana ne?

Hilkatin aslı bozuk, mayeden halk ettiği nas,

Sureta merd görünür kalbi fesatmış bana ne?

Haricen gül ve gülistan görünen alemi kevn

Hulki bed, fiskü fesad, şerle muhatmış bana ne?

Beşerin çekdiği alâma üzülmek, ne gerek. . .

Diyeceksin ki bu hayvanca hayatmış bana ne?

Şimdi ezvakü huzurla yadamazsam, bir gün

Beşerin haleti encamı necatmış bana ne?