İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Habbeza


Barekallah oldu dünya misli cennet habbeza,

Gül gülistan cümle alem pür-saadet habbeza

Sinemizde din ü iman, kalbimizde aşkı can,

Dem çekerdik cümle ihvan, olsa halvet habbeza

Aşka erdi hep erenler, şabı emred, hûr ü er,

Biz fakire benzeyenler, buldu devlet habbeza.

Desti nazla bade doldur, meyle zevk ü aşk olur,

Leblerinde busei hur, geldi vuslât habbeza.

Biz kalender meşrebiz hep, bakmayız cins ü nesep,

Bilmeyiz hiç ya Ebül’eb, hırsı servet habbeza.

Çok diyenler var “ene’l-Hak”, dini aşkdır dini hak

Bunda evlad sırrı mutlak, sırrı hilkat habbeza.