İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Hayat
Acep nedir diye sordun hayatı nevi beşer?

Bir handı naza bedel, bir yığın melalü elem. .

Hayat, bir şebi yelda, bir ibtisamı seher,

Bir anı zevke mukabil medid bir matem.

Sirişk içinde doğum, ıztırap içinde memat. .

Reva mı şanı Hüdaya, bu mu şiarı ilah?

Melalü hüznü elemden mi nesc edilmiş hayat,

Geçer meşakkat içinde bütün bir ömrü siyah.

Nedir şu eşrefi mahluku halkedip sonra

Melal içinde yaşatmaktaki serairi Rab?

Neden bir handei dilşada karşılık bin azap?

Değer mi şimdi yaratmak ve sonra da ifna. . .

Bu hilkatin işi mi, yoksa emri Mevla mı?

Ne Rab, ne hilkata layık hayatın encamı.