İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ne Yazık!
Gelmişiz, dehri fenaya bu zamanda ne yazık!

Kalmamış zevki hayat kevnü mekanda ne yazık!

Göçmüş eshabı vifâk âlemi lahûta bu gün

Kalan erbabı fesattır bu cihanda ne yazık!

Seyredip âlemi bir mastabai ibretten

Gördüm hiç kalmamış er oğlu er anda ne yazık!

Bahşi hürriyet için çarpışır akvamı kavi

Verilir sonra zaife kuru manda ne yazık!

Hâki viraneye dönmüş bozulup bezmi sefa

Sayhai gam duyulur şimdi kemanda ne yazık!

Kalmamış dilde şetaret, lebi gülgûnda mesar

Herkesin hali harap gönlü figanda ne yazık!

Âlemi şevküşetaret yerine gam bürümüş

Kapamış meygedeyi piri mugan ne yazık!

Yaşıyor matem içinde ebu evlad ü iyal

Şu deni zalimin her dem eli kanda ne yazık!

Kırıyor kahtü gala neslimizi her daim

Kalmadı tab ü tüvan pir ü civanda ne yazık!

Zulmü şer, harbü vega, kahtü gala birleşerek

Komadı zevk ü huzur kahpe cihanda ne yazık!

Söverim halika da hilkata da ben zira

Başımız yandı bizim bu meyanda ne yazık!