İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Serap


Mahı taban yâr önünde eyledi setri nikap,

İhticap etti görüp ruyi müniri afitap.

Gerdeni siminine gisuyi nazın per açıp

Buyi anberden kurardı sinei nusnünde bap

Veçhini her kim görürse rengine hayran olur,

Fecre, elvan, rengi ruhsarından eyler insibap

İstitar etti sehap içre İlahî hüsnü ân,

Ruyini görmüş de etmiş hüsnü anından hicap

Cezbü bend eyler kulubu çeşmi senharın senin,

Çeşmi ahuyi füsünkarında yok bu incizap.

Rengi nurdan, buyi anberden muhammer bir vücut,

Gördüm üryan ab içinde abıser olmuş serap.