İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

(başlık)Lutfi Kırdar’a

Asümana ser verip gitmiş boyun bir dev gibi,

Lutfiya, haki mezellette biten servi misin?

Her içi İstanbul’un uğrar muhakkak vakfeye,

Sen kitabı çehrin aya secdf’i sehv misin?


Gör

Nuru mehtaba bakıp talatı cananeyi gör

Seyr edip cismi harabı dili viraneyi gör

Yetişir çekdiğim alam ü cefayı hicran

Gel kudumunla sevindir şu fakirhaneyi gör

Lebinin ateşi hicriyle yanarken camı

Cemde vuslat arayan bir sürü divaneyi gör

Ruz ü şebsuzu garamınla yanar piri mügan

Kalbi zarı demi hicran dolu peymaneyi gör

Bi-vefa kalbi olandan ne umarsın a gönül

Ateşi şem’a yanan haleti pervaneyi gör.