İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

“Açar Bayarın Gülleri Halk partisi deyu deyu” Ak Baba Nazire
Bir zamanlar öttü Bayar

Halk Partisi deyu deyu

Şimdi başka telden çalar

Demokrasi deyu deyu

Yeni fırka kurdu Bayar

Muhalifler ona kayar

Hepsi birden durmaz yayar

Gör reisi deyu deyu

Lider olup geçti tahta

Güneş doğdu kara bahta.

İsim aldı: Celal Ata

Yok makısı deyu deyu

“Koraltay”cık bir tek kalsa

Aynı sazı çalar çalsa

Göbek atar: o kıralsa

Ben pirensi deyu deyu

Bi iznillahi Taala

Kenan Ömer İstanbul’a

Başşkan oldu verir sala:

İşim kutsi deyu deyu.

Şeyhül-fırka kanan Ömer

Mürid arar elde fener

Adam olmak simdi hüner

Nerde resiy deyu deyu

Mason Kenan olmuş imam

On ikidir emri tamam

Öter durur madde, nizam

Bende hepsi deyu deyu

Evamiri aşereyi

İki geçti parti beyi

Kenan Ömer üfler neyi

Alın dersi deyu deyu

Kenanımız öşür okur

Gece güngüz söyler durur

Muhalifin Hikmet Bayur

Usturası deyu deyu

Kenan Ömer madde yazar

Refik İnce kuyu kazar

Koraltan’sa görüp kızar

Bu mu hepsi deyu deyu

Yeni başkan kenan Ömer

Şimdi her gün hiddet eder

Herkes bana neden güler

Sinsi sinsi deyu deyu

Ne tayfundu, o ne seldi

Kenan sinsi esen yeldi

Sesi çıkdı şimdi geldi

Tam kertesi deyu deyu

Celal Bayar emredince

Kenan okur ince ince

Fırkamızın Refik ince

Kaselisi deyu deyu

Halk partisi izin verse

Çoğunluğu alın dese

Kurum satar Bayar bize

Gör meclisi deyu deyu

Son Köprülü ahfadından

Fuadı piri hacegan

Sorar durur elde ferman

Nerde kürsi deyu deyu

Bayar okur yanık yanık

Bize kaldı demokratlık

Köprülü de on paralık

Mededresi deyu deyu

Hikmet Bayur kalmış ayrık

Fuat ağlar, bakın yazık

Kursağında kaldı artık

Hep hevesi deyu deyu

Şimdi pek çok “Demirağ”lar

Eller başda durmaz ağlar

Fırkamızın sollar-sağlar

Döndü tersi deyu deyu

Bize verir züğürt fırka

Ne bir lokma ne bir hırka

“Etem” ağlar, verdik Hakka

Son nefesi deyu deyu

Haydi Bayar lider oldu

Kenan Ömer kürsü buldu

Sorar millet Bal Mahmut’u

Ya bu nesi deyu deyu

Balım işin düşeşinde

Gezer hep lider peşinde

Vardır elbet bu işin de

Bir hüvesi deyu deyu

Sevdikleri hitap: buyur

Ye, iç, beyim karın doyur

Demokratlar arar durur

Nerde tepsi deyu deyu

Attan inip bindi hara

Yerde ara, gökde ara

Haber verin siz “?akır”a

Uçtu hamsi deyu deyu

Kaçdı “halk”tan bak Koraltan

Arar durur bayla bayan

Çağırırlar bir ağızdan

Pisi pisi deyu deyu

Dilenirken daha demin

Şimdi pustu Sazak Emin

Oynanıyor Meclisimin

Son perdesi deyu deyu

Buldu fırka çok itibar

Son perdede Celal Bayar

Gerdan kırıp alkış toplar

Mersi mersi deyu deyu