İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Bir Gazel
Nigahı ateşini kalbime aksın garam olsun,

Süzülsün işve ü ahenk o canana hiram olsun.

Gönül halvette kalsın da ebed yari nigariyle

Lebimde gülfemi canan, gönülde zevkı ram olsun.

Yazık mahcuru vuslat dil, yanar derdi firakile,

Yeter artık dilizarım visalile bekâm olsun.

Geçer ömrü garibanem niyazı aşkile daim,

O yarı bivefadan görmedim bir ibtisam olsun.

Tenezzül mü eder hiç veçhi tabanın gören maha?

Yüzün gördükte mehtaba nazar artık haram olsun.

İçerdim desti nazından şerabı zehri biperva

Demi mevtimde busen aşkıma son bir selam olsun.

Bu hali pürmelale hiç terahhüm eylemez kafir,

Ümidim kalmadı guşetmeğe hoş bir kelam olsun.

Küçük bir iltifata mazhar olsaydım eğer billah,

Türabı payine veçhim sürerdim subh ü şam olsun.