İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Birinci umumi harp sonunda


Aç simahı guşunu, sem’et figanı milleti

Cabeca kahtü galadan fevt olan zürriyyeti

Haki masumu vatanda divi illet yer tutup

Bak eker dört canibe tohmu mematü illeti

Didei hunharına Hünkarı bi-insafın

Sur çekilmiş galiba kim görmüyor bu nikbeti

Duzehe döndü bugün haki gülistanı vatan

Aşıyanlar yıktı zulmü, nuru boğdu zulmeti

Dört yanı bir makteli duzeh-misali andırır

Asümanı titretir ah ü figanın dehşeti

Sinei bedbahtı maderde ölen masum için

Bak uzanmış maşerin de mürda desti şefkati

Gözlerinde müncemit kaht ü sefalet izleri

İntişar etmekte daim dudu, levmi laneti

Kurtar artık sönmesin ikbali millet büsbütün

Gel “Halaskar”ım halas et maderi milliyeti.