İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Çıktı
Eyyamı şita bahara çıktı

Bir gülşen ü lalezara çıktı

Peymanei aşkı nuş için dil

Bir şöylece saydı yara çıktı

İstinyede bekliyorken aşık

Canan şaşırıp Hisara çıktı

Tesriri dil eylemekti maksut

Kısmet “Todi”nin nigara çıktı

Dil, ravzaı aşk ümit ederken

Bir vadii nalekara çıktı

Hala doğacak şu necmi ikbal

Bir çok geceler nehara çıktı

Altmışlık gence verdi tali

On dörtlüğü ihtiyara çıktı

Genlikdeki şehrehi hayalim

Her dem rehi inkisara çıktı

Biz bağı irem ararken eyvah

Harp afeti rehgüzara çıktı

Yaran boğuldu bahri gamda

Ağyarı sefa kenara çıktı

Erkana nasıl ben etmem isyan

Kim bak seri iktidara çıktı

Ya Rab ne için şu sadrı âli

Mikimde hep har-süvara çıktı

Bizlerde makamı pestü bala

Her dem bakar ü himara çıktı

Mecliste riyaseti mualla

“Kazım” gibi bir hiyara çıktı

Biz “Halik”i eyledik temenni

Kısmet bu uyuz zağara çıktı

Hak esfeli safiline geçti

Zulm, alemi itibara çıktı

Encamı temennii ibadm

Bir sahai şurezara çıktı

Eylül 7 de kurup tuzağı

Her sahada ihtikara çıktı

Offis kanaliyle her gelen mal

Bir yol bulup inhisara çıktı

Bu öyle devir ki hayli rüknün

Mahiyyeti aşikara çıktı

Bir hayli kibarın ismi adi

Adi olanın kibara çıktı

Dünya medeniyyetin yolundan

Bir alemi fitnekara çıktı

Zalimliği aldı desti gadre

Tüccar adı hunhara çıktı

Tacir kavağa çıkar mı sorma

En sersemi düz duvara çıktı

Sen devri garibe bak ki namı

Hırsızların işgüzara çıktı

Bakma kara borsa, malı miri

Vurgunculuk iftihara çıktı

Erbabı ticareti zamanın

Haydut gibi rehgüzara çıktı

Eshabı maaş da bi-tekellüf

Bir onluk için çınara çıktı

Raşi ile mürteşinin ismi

Ta zirvei iştihara çıktı

Bak tahtı, ticaret, iktisadın

Bir çift harı bi-timara çıktı

Süfliyyeti ruh, tab’ı edna

Bir “Fazıl”ı nabekara çıktı

Harp bitti, ümmidi sulhâ alem

Bir devrei intizara çıktı

Var dört adedinde bir şeamet

Dörtler adı bi-karara çıktı

Biz bekler iken sükunu sulhu

Dörtler demi girü dara çıktı

Yoktur D. P. de hiç hüsnü niyyet

Tenkit sonu ahzı sara çıktı

G1 fırkaya başkan olma şansı

İzmirli “Celal Bayar”a çıktı

Bak hikmete kim zamanı tehzil

Bir “Neyzen”i meyküsara çıktı

Bir lafzı mücerret oldu namus

Çoktan bu meta’ pazara çıktı

Dehrin elemiyle derdimendim

İsmim yine bahtiyara çıktı.