İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Devran


Durur mu kahpe devran seyri dunu na-revasından,

Döner çarkı felek mazlumların eşki cefasından

Faziletmend olanlar istika eyler mi hiç dehrin

Veziri na-bekarından, şerir ü eşkiyasından

Düzelmez ademi bed-tinetin ahlakı süflisi,

Hidayet mi bulur kafir Mesihin ihtidasından,

Sipihrin saklıdır asib ü afatı hariminde,

Yağan baranı sur sanma belayadır fezasından.

Sakın sahsı ganinin fartı lutfu iltifatından,

Sakattır ağniyanın hayr uman akl ü zekasından

Bahilin de hazer kıl lutf u ihsanı adidinden,

Gelir bir çok belaya hisseti tabın sehasından

Eder mi bahşı ahlak ilm ü servet şahsı bedhuya,

Gelen binbir fesad ü fitne allame dehasından.

Beşer ol rütbe dehri dunu ifsad etti kim artık

Yok istimdada cüret Mustafa’nın kibriyasından.

Sakın şahsı riyakarın güvenme handi nazına,

Bilinmez kastı namerdin nedir kim merhabasından.

Gülen bir zalimin hiç farkı yok marı riyakardan,

Ümit kes cerhai dendanı semdarın rehasından.

Gelir sanma felaket sayhasından bu mu meşumun,

Şeamet mi yağar dehre ulur kelbin sedasından.

Yümünsüzlük gelirse bahtı dunundan gelir, yoksa

Ne bumun ötmesindendir, ne kelbin havlamasından

Süren bir kudreti müdrik değil, bahtı siyahındır.

Hayatı cer eden esbi hafayı maverasından.

Gidip gör camiü mescitteki halkı dua-hanı,

Fakir ekmek, alil sıhhat dua eyler hüdasından.

Fakiri secdei tevkirden kaldırmıyor başın,

Alili el açıp sıhhat diler cellü alasından.

Zaruret destelenmiş saf saf olmuş huzurunda,

Rükua varmış her illetli derdi bi-devasından

Açıp desti münacatı niyaz beyhudedir Rabden,

Kim olmuş Rahmi Hak’tan müstefit ali abasından

Deri hacette eşkbarı elem olmak değil kafi,

Meded etmezse Musa haznei kerm ü atasından.

Bakıp bin hamd ü şükr et haline Mirat kim, zira

Bu ömrün müntehası çok fenadır iptidasından.