İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Erkanı İzama
Rabbim korusun düşmeden erkanı izamı

Kürsü şereften değil, hatta basamaktan

Zammirine mir’at ise üslubü beyanı

Gel sen de hayır bekle “Vatan”la “Jamanak”tan

Bilmem ki şu eshabı hidayet de ne bekler

Zalim ile mazlumu ayırt etmeyen Hakktan

Şeyhuhatı ömründe ne beklerine umarsın

Meflucu muhabbet zıbaran hurda yarakdan

Fark yok bakınız kametine “İnce Dayı”nın

Bostanı vatanda yetişen asma-kabaktan

Tahlile vur evvel kişinin aslını, gafil

Yelken gibi pak olduğuna kanma uzaktan

İndikçe kalın ensesine muştai tenkit

Feryadı gelir valii şehrin da kavaktan

Bak Fahri Kerimin boyu dört beş karış amma

Yüksek görünür mastibacak serv ü kavaktan

Bostanı ticarette ne hamlar türemiş gör

En olgununun kıymeti dun asma kabaktan

İş Bankasının et kafalı şahsı Mecidi

Merkeple su içmiş olacak aynı yalaktan

Çökmekte her an aczı idari ile Banka

Zira değeri dun Mecidin sivri kulaktan

İnsan iki kaz sürmeğe memur edemezken

Bir Bankayı teslimle ne bekler bu salaktan

Tatvili kelam eyleyip hiç kendini yorma

Zim ki eser bedi “Neimi” o ocaktan

“Allahlık” ile el ele vermiş de düzenbaz

Bir sahne düzerler bize de kanlı kavaktan

Rabbane de Allahlığın hiç nisbeti yok

Cismü teni mahmurdur itin ceyf ü nifaktan

Her iş gibi İş Bankası da çökmede her gün

Hayr umma sakın baştaki aciz avanaktan

Bak kendini takviyyeye kuvvetli rasın ol

Hiç hayr ü reha bekleme sersemle bunaktan.