İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Erkanı Kirama
Zulmü bidadı zaman Halik’a bigane midir?

Milkin her bir küşesi derd ü gama lâne midir?

Şu bizim tarzı idariye bakıp eyle sual

Bizim erkanın acep hepsi de divane midir?

Vatanın dört yanı esterle doluyken, devlet

Yükünü yüklenecek merkebi bir dane midir?

Acep her yerde asır dide vatan toprağının

İçi müstağrakı servet, dışı virane midir?

Gençliğin ilmi bozuk, hulku bozuk, ağzı bozuk,

Hacesi piri mugan, mektebi meyhane midir?

Nesli atii dalaletzedenin, abı şarap,

Cüz’ü Bahname, ibadetgahı kerhane midir?

Toplanıp ehli lisan ismini koymuş “genelev”

Bilemem ehli dilin kastı umumhanemidir?

Cami ü mescidi meyhaneye dönmüş vatanın

Duyulan savtı sala na’rai mestane midir?

Dırdırından moruğun korkma ulan hırt boşver

Be hocam söyle bu bir lehçei turane midir?

Eskiden rabtı füat hacei danaya iken

Meyli tullabı zaman duhter ü gılmane midir?

Vatan evledına bak hepsi sebikmağzü alil

Bunların validi kısrakla hari lane midir?

Yüzde doksan dokuzu echel iken halkımızın

Van’da darülfünun hülyası yenir nane midir?

Dilde sevdayı makam, elde livayı irfan

Revşi ahesten hocam tahtı Süleymane midir?