İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Gibi

“Refik Saydam için”

Tahtı gahı devlete kurdu tünek baykuş gibi,

Bak nuhuset da ezelden alnına menkuş gibi.

Hal ü tavrında görülmez intizam ü insicam,

Her sözü bir akl ü iz’an, yavei bi-huş gibi.

Şer gelir aliftei kin ü gazaptan denlete,

Milletin guşunda kalsın işbu söz menkuş gibi.

Eyle tahsili kemalat, kalma cahil ey mürit,

Ta ebed yoksa gezersin bir semer-berduş gibi.

Desti himmette olur bir seyfi katı kilkinaz,

Senk balini firaş, toprak. semin ağuş gibi.

Sen metin ol düşme babı zillete ikbal için,

İffet ü namusu tutma başta bir serpuş gibi.

Rızkı maksumu elinden almağa kadir midir?

Her münafık darbeden ürküp de kaçma kuş gibi.

Varma habı gaflete habide madan korkulur.

Girdibada mastar olmaz leylei hamuş gibi.

Bahtiyar olmak için maduna bak derler, bu söz

Miskini teskin eder yalnız soğuk bir duş gibi.

Hiç güvenme harici eşkaline sen kimsenin,

Yüzde doksan kalpı vardır sikkei mağşuş gibi.