İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

“Gidelim Göksuya bir alemi ab eyleyelim”
“Gidelim Göksuya bir alemi ab eyleyelim”

Kuzuyu şişe vurup narü kebab eyleyelim

Çakalım, zevkü sefa eyleyelim da beseher

Gülelim, oynayalım nuşu şarab eyleyelim

Çengiler cezbeye gelsin saza ahenk tutarak

Biz dahi vecde gelip raksa şitab eyleyelim

Tutulup ra’şei fistanına rakkaselerin

Saralım yari gülendamı sevap eyleyelim

Gösterip mucize mahbub ile mahbubelere

Şarabı gülsuyu, zurnayı rübap eyleyelim

Kapılıp çalparanın işveli, oynak sesine

Terki came ederek ref’i nikap eyleyelim

Şermsar olma civanım bu muhabbet demidir

Sarılıp sarmaşalım terki hicap eyleyelim

Bastın on dört yaşma bahşı visal eyle civan

Yoksa biz serzişi gayre ne cevap ekleyelim

Söyle ey nazlı gülüm gayriye dilbeste isen

Biz de hicranı dili vusları diğerle sirab eyleyeli

Aşıkı zarı sevindir yetişir naz ü niyaz

Gel de zehrabı visalinle gülab eyleyelim.