İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Gönül
Meşrebü tavr ü edası deli divane gönül,

Bağlandın zülfü garamla dili canana gönül

Bezmi sohbette gözüm sakil üryanı arar.

Femi gülgun ile sunsun canı bicana gönül,

Vechi dildara tutar şem’ai aşk mahı münir,

Ben de oldum o saba hüsnüne, pervane gönül,

Yetişir çekdiğim âlâmı visal, hicr ü elem,

Kalmadı sabr ü mecal bende de hicrane gönül

Arzı hal etsem eğer merhamet eyler mi acep?

Okşasam payini belki gelir imane gönül.

Sarılıp da lebi gülgununu öpsem ne çıkar?

Öpüversem sığınıp Rahmeti Rahmane gönül.