İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Gülüm
Meclisi ehli muhabbettir bu yer Meydana gel,

Reng ü budan cameler giy de gülüm devrana gel

Mihr ü mah tahmir edilmiş, cismi nur olmuş sana,

Servi siminde yıkan da hüclei sultana gel

Kahgülü zertarını dök sadrı pakin üstüne,

Sinei nurun küşat et, kos rikabı cana gel.

Rengi hun alsun izarın lalei peymaneden,

Çesmi mahmurun süzülsün meclise mestane gel

Hüzmei zülfü perişanın dolansın boynuna,

Leblerim çözsün kemendi zülfünü imana gel

Bendei ehli harabatız bu mihnethanede,

Mefhari rindana yüz sür, dergehi ihvana gel.