İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Hikmeti Zamane


Gariptir anlaşılmaz sırrı mevcudiyeti âlem

Sıratı dehri dundan her doğan güzar eyler

Ne şaştın şaşgaloz bak kainatta var mı istikrar

Şebi ruz, zulmeti pür-nur, şitayı nev-bahar eyler

Değişmem hanei viranımı beyti Süleymana

Dönüp ters çerhi devran harümanı hakisar eyler

Güven olmaz devamı devrine çarhı felektir bu

Dili mağmumu handan, didei handanı zar eyler

Felekten intikam almak ne mümkün sahsı bi-bahta

Kızarsa talii nakes ocağın tarümar eyler

Tefelsüf eyleyip tezyifi kısmet etme ey gafil

Türabı bahta gül diksen zebun tali’ hiyar eyler

Gönül kırmak yaraşmaz sahibi vicdanü insafa

Dili naşadı şad etmezsen âlem inkisar eyler

Tegafül etme eyyamı şebabet tez gider elden

Zamanın rahmi yoktur ademi tez ihtiyar eyler

Bu alem, alemi zahir değil, herşey nihan anda

Zannetme şahsı bedtinet zamirin aşikar eyler

Uzak ol rifati vicdaha sahip olmayanlardan

Deniyüt-tab’ olanlar çünkü meyli ahzü sar eyler

Ne hikmettir bu ya Rab, imtidaı ömr için mutlak

Tabiat cinsi bir hamcinsine daim şikar eyler

Selabet kalmamış hiç kimsede iman hususunda

Yıkılmış beyti mü’min, ehli İslam ah u zar eyler

Sunup sultaanı hilkat aşk eliyle abı hünkarı

Dili bitabıma destiyle zerki iktidar eyler

Keramet devri geçmiş sanma, asrın şeyhi irfanı

İlimle zülfikarı mar, marı zülfikar eyler

Gücenmem cahilin fetvayı bi-irfanına zira

Zeman vardır ki ilmim cehle arzı iftikar eyler

Sakın sen hacei kallaşı dehrin nush ü pendinden

Değil şer’i, parayla Rabbi hatta derkenar eyler

İnanma, kanma Allah bir diyen her suftei ilme

Cenabı Hakka tapmaz nakte zıdık itibar eyler

Müsavat beklemek mahzı abesdir zatı hilkattan

Tabiat bizleri ender adem, ekser hımar eyler

Zemane işleri icmaı ümmetle olur sanma

Menafi çarpışınca akdi cem’iyyet ne kâr ftyler

Behey gafil, şu dehri bivefada bil saadet yok

Sana mehdi Süleyman der, verir; sonra mezar eyler.