İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İltimas
Pertevi didarını etmiş o mehden iktibas

Mahitapla nesç olunmuş giydiği nur ü libas

Lem’apaşı hüsn olur mir’atı veçhinde kamer

Sinei pakinde eyler nuri hurşit in’ikas

Revnaki hüsnü cemali Yusuf’u kıskandırır

Veçhi canan mihrü mahla eylemekte iltibas

Alemi hüsnü letafette onun yok benzeri

Bir hatadır kim ki eyler hüsnünü mihre kıyas

Basdığı topraklara bu açıkı zar yüz sürüp

Kahr için ağyarı eyler bir tebessüm iltimas.