İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Kıta
Devletin burca ağır işleri varken be Saraç

Dört ayın[1] ismini tebdile mi kaldı bütün iş?

Sen kalıp on iki ay ismini tebdil etsen

Seyri bedbahtını tağyir mi eder hiç bu gidiş?

  1. [Şair şu kanunda geçen ay adlarının değiştirilmesinden bahsetmektedir: “Kanun No: 4696 Bazı Ay Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun: 10 Ocak 1945 (Resmi Gazete ile neşir ve ilanı: 15 Ocak 1945-sayı: 5905) 3. t. Düstur, c. 26-s. 180 Madde 1- Teşrinievvel ayı Ekim-Teşri nisani ayı Kasım, Kanuni evvel ayı Aralık ve Kanunsani ayı da Ocak olarak değiştirilmiştir. ”].