İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Nedir?


Bu kasap dükkanı zenginliğe mihrak mı nedir?

Şu bizim valii belde işte ortak mı nedir?

Çıkıyor kıymeti günden güne hatta sığırın

Koyunun niyyeti de binlere varmak mı nedir

Sanma Ahmat Kara’nın rengi hakikat karadır

İhtikarın yüzü bilmem kara mı, ak mı nedir?

Söylenir meclisi beldede Zıyaoğlu neden?

Kasdı tenkidi acep Kırdar’a kundak mı nedir?

Yürümez hiç bir işi doğru dürüst şehrimizin

Yoksa erkanımızın hepsi de ahmak mı nedir?

Nerede şehri dilsra, nerede Sadabat

Beriki mezbelegah, evvelirüstak mı nedir?

Görüşürler yine boştur, sövüşürler yine boş

Gece gürdüz işimiz boş yere laklak mı nedir?

Lutfu beldeyle vilayette sükunu arız

Kırdar idgamı maalgunneye müştak mı nedir?

Kırdar’ın kıymeti yoktur et işinde, hükmü

Geçer akça görünür, sahte evrak mı nedir?

Celebin cepleri altınla dolup taşmada hep

Buna saik keçi mi, manda mı, kusak mı nedir?

Sikkezen matbaadan saltanatı mezbahamız

Daha üstün; şu celep kadiri mutlak mı nedir?

Çıkarıp her kafadan ses, işi döndürdük Arap

Saçına, maksadımız her işi iğlak mı nedir?

Emri hudi ile dükkanı kasap etle dolar

Şu kasap şirketi de Haliki rezzak mı nedir?

Bir işaretle basar sırra kadem hep sürüler

Bu onun Sungur’a layık bize elyak mı nedir?

Senelerdir tükenip bitmedi et davası

İhtikarda bu da bir zümreye kaynak mı nedir?

Cümle erkan gidiyor bu işin hep suyuna

Söyle Kırdar bu suyun masdarı soymak mı nedir?