İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Sağır Sultan Merhaba


Atam ile bu millet

Etti daim itila;

Şimdi düştük, ne hikmet?

Sağır sultan merhaba.

Ulu Atam nerdesin,

Duyulmuyor gür sesin?

İşi demek hertesin:

Sağır sultan merhaba.

Yad eden yok mazimi,

Sivas, İzmir, Gazimi;

Faşist misin, Nazi mi?

Sağır sultan merhaba.

Hükumet de, devlet de

Acizlerin elinde;

Yok mu çare bu derde?

Sağır sultan merhaba.

Gör şu bozuk gidişi,

Yok namuslu tek kişi;

Hadım çeker iğdişi,

Sağır sultan merhaba.

Battı balık yan gider,

Oldu herkes derbeder,

Gece gündüz millet der:

Sağır sultan merhaba.

Ne yorgan var ne aba,

Ne bağ kaldı ne çapa,

Bu iş gelmez kitaba,

Sağır sultan merhaba.

Merhamet kıl ey Rezzak,

Ne kömür var ne erzak,

Hakkımız var bağırsak:

Sağır sultan merhaba.

Vücutlarda bir dirhem

Et kalmadı der isem,

İnan buna hey sersem,

Sağır sultan merhaba.

İrtikâpla irtişa,

Dumanı çıktı arşa,

Biz ölelim sen yaşa,

Sağır sultan merhaba.

Emret, su ihtikarın

Ölüm ağzı kapansın,

Bağırıyor er, kadın:

Sağır sultan merhaba.

Vekil, erkân hepsi bir,

İş üstünde birleşir,

Cemi nukut gayedir,

Sağır sultan merhaba.

Ne hoca var, ne mektep,

Ne ar kaldı, ne edep,

İşi güden bir merkep,

Sağır sultan merhaba.

Nefianın işleri

Gider soldan hep geri,

Yok vekilin değeri,

Sağır sultan merhaba.

Vekaleti Ticaret

Bir menbai hacalet,

îşe hakim şakavet

Ssğır sultan merhaba.

îktisatta şu Sirmen

Olur mu hiç bir dümen?

Bunu bilir harı men,

Sağır sultan merhpba.

Fuat Ağralı yoldaş,

Mâliyede demirbaş,

Ne kumaştır, ne kumaş,

Sağır sultan merhaba.

At erkanı sakimi,

Yok bir tek müstakimi

Ne tutarsın akimi?

Sağır sultan merhaba.

Hızır Sultan gel yetiş,

Sana kaldı bütün iş,

Yoksa fena bu gidiş,

Sağır sultan merhaba.


Gazel

Çözülür zülfü, düşer mevcelenip sinesine;

Lebi gülgunu terin rengi sızar gerdenine

Rayegan kılsa n’olur busei yar subhu mesa,

Neşei zevki lebin aşıkı şuridesine.

Payini bus için hak olmağa müştak gönül,

Nezri can ettik ezelden o güzel gamzesine.

Can feda etmeği, ya Rab, bize tahrim etme;

Can ü dilden geçeriz işveli bir handesine

Öyle bir duhteri pakizeyi sevdin ki Mirat,

Can verir can veren Allah güzelin böylesine.