İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yansın Alem
Rü’yeti mahı cemalin ile dilbeste gönül,

Dudu hicranı garamın ile eşkriz elem;

Çeşmi sehharına pabendi muhabbet olalı,

Kalmadı bende de hiç havfi İlah, havfi adem

Femi gülgun ile sun kevseri aşkı zira,

Veremez gül feminin zevkini bin badei cem

Payı nermini takbile koşar aşıkızar,

Bastığın yerde biter zehri behar, bağı irem.

Rahmedip naili vuslat ediver nazlı civan,

Gam yemem zevki visalin ile billah öpsem.

Vuslatınla olamazsa bu dil hembezmi visal,

Ateşi ahü eninim ile yansın âlem.