İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Cem-name
Hicranı aşkınla ey nazlı canan

Makar oldu bize meyhanei cem

Hasretin gamını def’ eder, inan

Destinden içilen her badei cem.

Aşıkız cemali Hakka ezelden

Vuslatın zevkini tattık ecelden

Sedayı Hak gelir semti cebelden

Sihri aşkımızdır efsanei cem.

Müridleriz, hakkı aşka sadıkız

Hak kuluyuz, aşkı hakka sadıkız

Hakla kul beyninde farka sadıkız

Biziz aşkda yanan pervanei cem.

Arifiz anlarız aşık dilinden

Kaşifiz anlarız natık dilinden

Haifiz anlarız Halik dilinden

Mescidi aşkımız dershanei cem.

Dehrin gamiyle biz her dem şatırız

Megubu alem, meriyyül-hatırız

Kitabı hilkatten birer satırız

Alnımızda mekuş nişanei cem.

Bezmimiz, bezmi iş ü nuşdur bizim

Mihrabı aşkımız, aguşdur bizim

Kalbimizde cemal, menkuştur bizim

Ayinimizdir her behanei cem.

Dervişiz her kara eyvallah deriz

Kemal ü idbara eyvallah deriz

Her gam ü mesara eyvallah deriz

Bize her kulübe kaşanei cem.

Erenmer dem çeker, mahbup sever Hu. .

Deriz aşk uğruna olsak heder Hu. .

Cezbei aşka hep erenler der Hu. .

Biz meczubu sanma divanei cem.

Biz Alinin, Ali Hakkın kuludur

Bademiz dem, gönlümüz aşk doludur

Bezmi dilde celi aşkın yoludur

Mıratı kalbimiz ayinei cem.

Kalenderlik vasfı meşrebimizin

Dersi aşkı haktır mektebimizin

Muhabbettir burcu kevkebimizin

İbadetgah bize her hanei cem.

Mekandan münezzeh, hane-berduşuz

Meczub ü la-yakal, aşkla bihuşuz

Defi gam çün ruz ü şeb bade nuşuz

Sun, ey saki geldi zemanei cem.

Bezmimiz bozuldu lanemiz gibi

Dost düşman artık biganemiz gibi

Yıkılan şu mihnet-hanemiz gibi

Dergehi mugan da viranei cem.

Ne dostluk kaldı, ne yarı vefakar

Müridan çilekeş, uşşak cefakar

Ne can kaldı, ne aşk, ne sohbeti yar

Ne bezmi tarab, ne teranei cem.

Mir’at. . Vazgeç artık heva hevesten

Bir tutam topraktır geç tenkafesten

Ne umarsın daha bir kaç nefesten

Kırılsın artık şu peymanei cem.