İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Hayat Muamması
Düşünüp sorarım kendi kendime

Nerden geldim nereye koşar giderim

Aklü fen de çare bulmaz derdime

Sebebi hilkati arar giderim.

Başsız sonsuz bir yol, meçhulle dolu

Kimseler bilmez bu gidilen yolu

Şu binlerce ifrit başlı mechulu

Kim hal eder diye sorar giderim.

Her kime sorduysam künhü hayatı

Bana gösterdiler hep kainatı

Ben de seyr ederek bu mucizatı

Sırrı tabiata dalar giderim.

Dinde var, yok, her şey dayanır “Hakka”

Varlığın sanii temamen başka

“Hakkı” soran varır aczi mutlaka

Bu zulmette bir nur umar giderim.

Din der: Cismin hak; Rab, Haliki canın,

Eş olarak da halk edilmiş kadın

Senin de muğfil bir elmadır aslın”

Buna kanan beyne kusar giderim.

İlm ü fen de aciz cevaptan heyhat

Hepsi safsata, hep boş nazariyyat

Mechuli beşerdir esası hayat

Bu sırrı ararken solar giderim.

Erkekle kadının hüveyenatı

Çiftleşince doğar insam hayatı

İlk fert nasıl olmuş? Sorma, bu haltı

Nasıl ben de yedim, şaşar giderim.

Hayatın sebebi malummuş fence

Bu da muazzam bir yalandır bence

Bugün fen bir mizah, din bir eğlence

Bu masala sözde kanar giderim

Alemde zerreden küçük daneyiz

Geçdiğimiz yerde ne yol var ne iz

Nasıl, niçin geldik, kimiz ve neyiz

Sikri mechulatla sızar gideriz

Muammayı hayat hikmeti dinle

Kabili hal değil, sen beni dinle

Tufanı dinde sen boğul cehlinle

Ben bahri uluma akar giderim.