İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Paşamız Yümnü Paşaya


Merhaba ey dostlar, maşallah deyin

Bakan oldu eski Yümnü paşamız

Huzuruna varıp siz de baş eğin

Bahta erdi çünkü Yümnü paşamız.

Evci ikbale bu ne tez çıkıştı

Bu akış paşam ne yaver akıştı

Vücudun koltuğa ne de yakıştı

Tekrar doğdu sanki Yümnü paşamız.

Hayli zaman mevki peşinden koştu

Nihayet pes etti, önü yokuştu

Gür çıkan hiç çıkmaz olmuştu

Oldu “Halk” tariki Yümnü paşamız.

Bir sabah yetişti bir kul imdada

Dedi son ver paşam artık feryada

Vakit ermişti zira eyyamı şada

Bülbülleşdi übki Yümnü paşamız.

Himmeti Mahmutla Bali Celale

Sığınıp paşamız erdi kemale

Aldırmaz yapılan şu kıl ü kale

Acep sağır mı ki Yümnü Paşamız

Esnayı taamda emiri zaman

Ona mebusluğu eyledi ihsan

Himmetiyle sonra oldu da bakan

Feth eyledi haki Yümnü Paşamız.

Derdü kasaveti gönülden attı

İkbalin betekrar zevkini tattı

Erdiği mertebe bilmem kaç kattı

Seyr etti eflaki Yümnü paşamız.

Hatırladı eski “Fahri” zamanı

Hem yari vefakar “izzet”mekanı

Doldurdu üç kutbu şahsı zişanı

Ne oldu evvelki Yümnü Paşamız.

Yetişip hazreti Celal imdada

Eriştirdi seni paşam mürada

Bakanlık babında eyle kumanda

Ey emre tiryaki Yümnü paşamız.

İbretle düşün o eski zamanı

Yad etme izzetle fahri cihanı

Zikret bundan geri miri Adnanı

Bozma bu ahengi Yümnü paşamız.

Cuk oturdu yine paşam aşığın

Simü zerle dolar tahta kaşığın

Seni Bakan gören müflis aşığın

Sulanır idraki Yümnü paşamız.

Ömründe çift doğdu kader güneşin

Bir gün gelir yine söner güneşin

Batmasın bari bu sefer güneşin

Cep dolmadan ta ki Yümnü paşamız.

Demokrat partinin ey nev müridi

Bak oldun partinin şahsı feridi

Aman tetik davran, bu son ümidi

Kırmasın seninki Yümnü paşamız.