İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Mustafa KAYIHAN

Destan-ı Zaman

Tanıtmak gerektir gelecek nesle Kimlerdir bu günkü erkan-ı devlet Bu destanı yazdık bir tek hevesle Maksad ü gayemiz millete hizmet. Erkanın başında reisi gelir Her…

Kıta

Aşkıyle harabım, diyemem halimi yare; Biçare gönül, olma gülünç yar ile ağyare. Bir ben bilirim çekdiğim elem ü cefayı, İşrabı meram eyleyemem yare ne çare.…

Kıta

Ne bugünden ne yarından sebebi havfım yok, Hiçe saydım o mehip alemi mafihayı. . Yedi hükmümde muta’ olsa idi divi kader, Alimallah yok ederdim bu…

Feryad

Nedir bu hali maizi zavallı milletimin, Velidi ceddi izamım mıdır bu nesli cenin? Yarattı devleti uzma o ced aşitetten, Kalan bu maşeri aciz midir o…

Beyit

Doğunca gi’lseni kalbimde virdi narı garam, Hayatı nev bulur ezharı sernigunu hayat, Bu da Yoktur cihanı askın peygamber ü Hüdası, Cism ü cemali candır mesul…

Gör

Ruzu şep hicri mezakiyle olursun giryan, Ey gönül, gel, lebi cananeyi bus etmeye gör; Yanarak dudu humariyle olursun suzan, Böyledir alemi ab, camı cemi öpmeye…

Bir Buse İçin

Harı aşkım ile puşidei an Çak olup arzı lika etti civan. Açılıp du varakı gonca femi, Virdi la’li diheni oldu ayan. Koyarak bir yana naz…

Ata – İsmet İnönü

Birinin cephei pakinde çakar berki şeref, Birinin çini cebininden akar levs ü riya; İki zıt kudreti yekdiğere kabil mi kıyas? İkisinden biri zulmet, öteki nur…

Bu Dahi

Rengi esmer, yüzü sert, lihyesi kır, gözleri keskin, Alnının çini mehibinden akar kudreti mana; Kavramış veçhini bir rengi düriştii hakikat, Yüzünün çizgilerinden okunur sireti rana.