İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Baharı Severim
Baharı severim gençlik demidir

Güzelleşir hilkat, şenlenir her yer

Bakar, tabiatın aşk mevsimidir

Yeni hayat bulur bütün gönüller.

Yeşil libasını giyer tabiat

Örter zümrüt tüller zemini kat kat

Güzellik bahara eyleyip biat

Füsunkar hüsnünü payine serer.

Gülbünler uyanır derin uykudan

Giyerler sevdadan bir yeşil fistan

Gerinirken görünür nim açılan

Her sinede fettan bir goncai ter.

Bahar, gençlik ayı, aşk, gül ayıdır

Bahar, mehtap ayı, bülbül ayıdır

Bahar, çiçek ayı, gönül ayıdır

Gönüllerde vuslat yelleri eser.

Hayallerde canan, dudaklarda mey

Kulaklarda çınlar nağmei hey hey

Aşk çağına girer baharda herşey

Ay denizi, deniz ayı mest eyler.

Her yerde çiçekler açar rengarenk

Bülbüllerle tutar kumrular ahenk

Gönüller şenlenir. kalmaz bir diltenk

Baharda kainat sevişmek ister.

Bahar, tabiatın altın devridir

Bahar, erkek ile kadın devridir

Bahar, kaynayan bir kanın devridir

Bahar, yalnız aşkı terennüm eder.

Bahar, coşkundur bir akar su gibi

Bahar, gaşy eder gül kokusu gibi

Bahar, aşk ehlinin nevruzu gibi

Karakış ruhlara verir nur ü fer.

Baharı severim, aşk demimdir o

Baharı severim, hemdemimdir o

Baharı severim, mahremimdir o

Bahardır hilkatte en güzel eser.