İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Gibi


Sireti suretten anlar Menderes bey oğlumuz

Keşfi raz etmekte yektir falcı avrat gibi

Ehli rey indinde makbul olmaz her mahbubu dil

Hiç kırıtma Şemsi canım zennei hayrat gibi

Badıban açmış gider keştü devlet bahtına

Bakma aksak seyrine sen bir dümensiz yat gibi

Devrimizde sözde yokmuş fikrü söz hürriyyeti

Şahsı vahit hükmedermiş devri istibdad gibi

Zulmü bidaı zemana inhina gösterme sen

Maverayı cismime gel çifte tekme at gibi

Sırtına bindirme yoksa, kırbacı attıkça

İnsana kıç attırırlar bir yabani at gibi

Servetü ikbale hiç arzı tekapu eyleme

Meyli servet şahsa şindir bir şerefsiz ad gibi

Tahtü servet eylemez bahşı saadet ademe

“Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. ”


Adem için

Hadisatı dehri seyr et ibreti alem için

Kanlı bayraklar asımış subesu matem için

Ağzına sıçmış Hamitler milleti mağdurenin

Baisi zulm olma bari bir sürü ebkem için

Ehli keyfin etme mahzun hatırı dilşadını

Came hasret derdini çektirme saki cem için

Her vezirin kalbi suzanı zaiftir biliriz

Bin cihat eyler feda bir hatırı gülfem için

Terk edip kaşanei zibayı devletlüm benim

Hanei viranı halkı git de gör bir dem için

Başbakan, engüştü reyi kaldıran dilsizleri

Her muhalif fikre karşı kullanır merhem için

Tam biçilmiş bir reismiş sadrı meclis tahtına

Kim acep seçmiş Refike berberi hemdem için

Heykeli camit gibi dimdik duran başbuğa bak

Olmuş “Hassiktir” cevabı iltifat sersem için

Bilmezem hamem ne zevk almaktadır tehzilden

Fazla sözdür, sahibi izan olan adem için.