İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Guraba’da Doğum Günüm
Bu gün doğduğum gün. . . ekimin onu,

Kutladım bu günü hastahanede;

Gelenin sayısı bulmadı onu,

Bastık altmış bire bu gamhanede.

Her sene koşanlar nerde kaldılar,

Başka bir bezmi zevke mi daldılar,

Garip gönlümüzü ye’se saldılar,

Dosluk kalmamış hiç bir cananede.

Ey gönül, hep tatlı geçmez ya hayat,

Merareti ömrü seb de biraz tat,

Bir devri elemdir devri şeyhuhat,

Avutmaz artık seni peymane de.

Sevilen bir insan baştan atılmaz,

Dostluk ivazsızdır, pulla satılmaz;

Camı bezme zehri nisyan katılmaz

Git, teselli ara sen meyhanede.

Edebilsen tabı beşeri tahlil

Yüzbinde bir çıkmaz insanı kamil;

Ne kadar kendini gösterse Halil,

Kimseye inanma bu zamanede.

İcabı zaman bu: inkara sığmaz,

ivazsız, garazsız, hakiki dost az,

Şimdi bin bir ipte oynar her dilbaz

Sadakat arama sen cananede.

Doğduğum bu mesut günümde, inan

Mehcuru iltifat, mahkumu nisyan

Kalarak duyduğum azab ü hüsran

Komadı muhabbet bu dilhanede.

Kadrini anladım aşinaların,

Bu sahte dostların, erkek ve kadın,

Hayatta bir şeye inanma sakın:

Yare de ağyare de canane de.