İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Kahtı Rical


Başvekaletteki ser re’si kalender ile bir

Tahtı alii vezaret kuru mider ile bir

Sadrı terk eyleyemez mekii ikbalde olan,

Terki cah, calis için, mevti mukadder ile bir

Dilde dille açılan, yare ifakat bulmaz

Yarei seyfi lisan, yarei hançer ile bir

İtibardan düşenin arkasına her inecek

Darbei payı sukut dahmei ester ile bir

Bizde de kahtı rical var deme, ey herzevekil

Başvekaletteki tek baş, yedi ejder ile bir.