İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Musavat
Kiminde servetü sıhhat, kiminde fakr ü maraz

Kimin bu kahpe müsavat, kimin bu adl ü ivaz

Gelip zılamı ebetten beşer gider ezele

Neyim? Neyiz? Nesiniz? Yok cevap bu meçhule

Sefayı ömrü süren binde bir de yok bence

Nasıp olan beşere hep elem hep işkence

Saadethane diyen kim bu hanei mihene

o gözde kör mü ki mes’ut der ıztırab çekene

Alay eder bu felaketlerinle herzevekil

Nasıbı derd ü meşakkattir herkesin iyi bil

Eğer eğilmeği namerde bilmiyorsa başın

Yaşarsın esfeli safilinde ta ebed, şaşkın. .

Hayat boyunca yaşar kitlei beser aç, tok

Tatan saadeti ömrü içinde bir kişi yok

Huzur ü rahatı bilmez nedir hayatında

Erer saadete belki beşer mematında

Bir akl ü fikrini zayi eden yaşar mesut

Cihanda sahibi idrake kahr ü şer mev’ ut.